Interlinear Nieuw Testament

index


Vorig hoofdstuk (1 Korinthe 8)
| Volgend hoofdstuk (1 Korinthe 10)


1 Korinthe 9

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

SV

1 Ben ik niet een apostel? Ben ik niet vrij? Heb1 2 3 4 5 6 7  ik niet Jezus Christus, onzen Heere, gezien? Zijt8  gijlieden niet mijn werk in den Heere?         1Hand 9:3;  2Hand 9:17;  3Hand 22:14;  4Hand 22:18;  5Hand 23:11;  61Kor 15:8;  72Kor 12:2;  81Kor 4:15;

KJV

1 Am G1510 I not G3756 an apostle G652? am G1510 I not G3756 free G1658? have I not G3780 seen G3708 Jesus G2424 Christ G5547 our G2257 Lord G2962? are G2075 not G3756 ye G5210 my G3450 work G2041 in G1722 the Lord G2962? Hand 9:3; Hand 9:17; Hand 22:14; Hand 22:18; Hand 23:11; 1Kor 15:8; 2Kor 12:2; 1Kor 4:15;

YLT

1 Am not I an apostle? am not I free? Jesus Christ our Lord have I not seen? my work are not ye in the Lord? Hand 9:3; Hand 9:17; Hand 22:14; Hand 22:18; Hand 23:11; 1Kor 15:8; 2Kor 12:2; 1Kor 4:15;

WHNU

1 ουκ G3756 PRT-N ειμι G1510 V-PXI-1S ελευθερος G1658 A-NSM ουκ G3756 PRT-N ειμι G1510 V-PXI-1S αποστολος G652 N-NSM ουχι G3780 PRT-I ιησουν G2424 N-ASM τον G3588 T-ASM κυριον G2962 N-ASM ημων G2257 P-1GP εορακα G3708 V-RAI-1S ου G3756 PRT-N το G3588 T-NSN εργον G2041 N-NSN μου G3450 P-1GS υμεις G5210 P-2NP εστε G2075 V-PXI-2P εν G1722 PREP κυριω G2962 N-DSM Hand 9:3; Hand 9:17; Hand 22:14; Hand 22:18; Hand 23:11; 1Kor 15:8; 2Kor 12:2; 1Kor 4:15;

Darby

1 Am I not free? am I not an apostle? have I not seen Jesus our Lord? are not *ye* my work in [the] Lord? Hand 9:3; Hand 9:17; Hand 22:14; Hand 22:18; Hand 23:11; 1Kor 15:8; 2Kor 12:2; 1Kor 4:15;

TSK - 1 Korinthe 9:1

 

1 He shows his liberty;

7 and that the minister ought to live by the Gospel;

15 yet that himself has of his own accord abstained,

18 to be either chargeable unto them,

22 or offensive unto any, in matters indifferent.

24 Our life is like unto a race.

 

 

I not an.

1Kor 9:2; 1Kor 9:3; 1Kor 1:1; 1Kor 15:8; 1Kor 15:9; Hand 9:15; Hand 13:2; Hand 14:4; Hand 22:14; Hand 22:15; Hand 16:17; Hand 16:18; Rom 1:1; Rom 1:5

Rom 11:13; 2Kor 11:5; 2Kor 12:11; 2Kor 12:12; Gal 1:1; Gal 1:15-17; Gal 2:7; Gal 2:8; 1Tim 2:7

2Tim 1:11; Tit 1:1-3

am I not free.

1Kor 9:19; Gal 5:1

have.

1Kor 15:8; Hand 9:3; Hand 9:5; Hand 9:17; Hand 18:9; Hand 22:6-8; Hand 22:14-21; Hand 23:11; Hand 26:16-18

are.

1Kor 3:6; 1Kor 4:14; 1Kor 4:15; Hand 18:8-11; 2Kor 6:1

 

 

SV

2 Zo ik anderen geen apostel ben, nochtans ben ik het ulieden; want het zegel mijns apostelschaps zijt gijlieden in den Heere. [2Kor 12:12];

KJV

2 If G1487 I be G1510 not G3756 an apostle G652 unto others G243, yet G235 doubtless G1065 I am G1510 to you G5213: for G1063 the seal G4973 of mine G1699 apostleship G651 are G2075 ye G5210 in G1722 the Lord G2962. [2Kor 12:12];

YLT

2 if to others I am not an apostle--yet doubtless to you I am; for the seal of my apostleship are ye in the Lord. [2Kor 12:12];

WHNU

2 ει G1487 COND αλλοις G243 A-DPM ουκ G3756 PRT-N ειμι G1510 V-PXI-1S αποστολος G652 N-NSM αλλα G235 CONJ γε G1065 PRT υμιν G5213 P-2DP ειμι G1510 V-PXI-1S η G3588 T-NSF γαρ G1063 CONJ σφραγις G4973 N-NSF μου G3450 P-1GS της G3588 T-GSF αποστολης G651 N-GSF υμεις G5210 P-2NP εστε G2075 V-PXI-2P εν G1722 PREP κυριω G2962 N-DSM [2Kor 12:12];

Darby

2 If I am not an apostle to others, yet at any rate I am to you: for the seal of mine apostleship are *ye* in [the] Lord. [2Kor 12:12];

TSK - 1 Korinthe 9:2

 

for.

Joh 6:27; 2Kor 3:1-3; 2Kor 12:12

 

 

SV

3 Mijn verantwoording aan degenen, die onderzoek over mij doen, is deze. [1Thess 2:6]; [2Thess 3:9];

KJV

3 Mine G1699 answer G627 to them that do examine G350 me G1691 is G2076 this G3778, [1Thess 2:6]; [2Thess 3:9];

YLT

3 My defence to those who examine me in this; [1Thess 2:6]; [2Thess 3:9];

WHNU

3 η G3588 T-NSF εμη G1699 S-1NSF απολογια G627 N-NSF τοις G3588 T-DPM εμε G1691 P-1AS ανακρινουσιν G350 V-PAP-DPM εστιν G2076 V-PXI-3S αυτη G3778 D-NSF [1Thess 2:6]; [2Thess 3:9];

Darby

3 My defence to those who examine me is this: [1Thess 2:6]; [2Thess 3:9];

TSK - 1 Korinthe 9:3

 

answer.

Hand 22:1; Hand 25:16; Filipp 1:7; Filipp 1:17; 2Tim 4:16

them.

1Kor 14:37; 2Kor 10:7; 2Kor 10:8; 2Kor 12:16-19; 2Kor 13:3; 2Kor 13:5; 2Kor 13:10

 

 

SV

4 Hebben9 10 11  wij niet macht, om te eten en te drinken?    91Kor 9:14;  101Thess 2:6;  112Thess 3:9;  [Matt 10:10]; [Luk 10:7];

KJV

4 Have we G2192 not G3378 power G1849 to eat G5315 and G2532 to drink G4095? 1Kor 9:14; 1Thess 2:6; 2Thess 3:9; [Matt 10:10]; [Luk 10:7];

YLT

4 have we not authority to eat and to drink? 1Kor 9:14; 1Thess 2:6; 2Thess 3:9; [Matt 10:10]; [Luk 10:7];

WHNU

4 μη G3361 PRT-N ουκ G3756 PRT-N εχομεν G2192 V-PAI-1P εξουσιαν G1849 N-ASF φαγειν G5315 V-2AAN και G2532 CONJ πειν G4095 V-2AAN 1Kor 9:14; 1Thess 2:6; 2Thess 3:9; [Matt 10:10]; [Luk 10:7];

Darby

4 Have we not a right to eat and to drink? 1Kor 9:14; 1Thess 2:6; 2Thess 3:9; [Matt 10:10]; [Luk 10:7];

TSK - 1 Korinthe 9:4

 

we.

1Kor 9:7-14; Matt 10:10; Luk 10:7; Gal 6:6; 1Thess 2:6; 2Thess 3:8; 2Thess 3:9; 1Tim 5:17; 1Tim 5:18

 

 

SV

5 Hebben wij niet macht, om een vrouw, een zuster zijnde, [met ons] om te leiden, gelijk ook de andere apostelen, en de broeders des Heeren, en Céfas?12   12Matt 8:14;

KJV

5 Have we G2192 not G3378 power G1849 to lead about G4013 a sister G79, a wife G1135, as well as G5613 G2532 other G3062 apostles G652, and G2532 [as] the brethren G80 of the Lord G2962, and G2532 Cephas G2786?1

  1wife: or, woman  Matt 8:14;

YLT

5 have we not authority a sister--a wife--to lead about, as also the other apostles, and the brethren of the Lord, and Cephas? Matt 8:14;

WHNU

5 μη G3361 PRT-N ουκ G3756 PRT-N εχομεν G2192 V-PAI-1P εξουσιαν G1849 N-ASF αδελφην G79 N-ASF γυναικα G1135 N-ASF περιαγειν G4013 V-PAN ως G5613 ADV και G2532 CONJ οι G3588 T-NPM λοιποι G3062 A-NPM αποστολοι G652 N-NPM και G2532 CONJ οι G3588 T-NPM αδελφοι G80 N-NPM του G3588 T-GSM κυριου G2962 N-GSM και G2532 CONJ κηφας G2786 N-NSM Matt 8:14;

Darby

5 have we not a right to take round a sister [as] wife, as also the other apostles, and the brethren of the Lord, and Cephas? Matt 8:14;

TSK - 1 Korinthe 9:5

 

to lead.

1Tim 3:2; 1Tim 4:3; Tit 1:6; Hebr 13:4

a sister.

1Kor 7:15; 1Kor 7:39; Hoogl 4:9; Hoogl 4:10; Hoogl 4:12; Hoogl 5:1; Hoogl 5:2; Rom 16:1; 1Tim 5:2

wife.  or, woman.  the brethren.

Matt 12:46-50; Matt 13:55; Mark 6:3; Luk 6:15; Joh 2:12; Hand 1:14; Gal 1:19

Cephas.

1Kor 1:12; Matt 8:14; Mark 1:30; Joh 1:42

 

 

SV

6 Of hebben alleen ik en Bárnabas geen macht van niet te werken? [2Thess 3:9];

KJV

6 Or G2228 I G1473 only G3441 and G2532 Barnabas G921, have G2192 not G3756 we G2192 power G1849 to forbear G3361 working G2038? [2Thess 3:9];

YLT

6 or only I and Barnabas, have we not authority--not to work? [2Thess 3:9];

WHNU

6 η G2228 PRT μονος G3441 A-NSM εγω G1473 P-1NS και G2532 CONJ βαρναβας G921 N-NSM ουκ G3756 PRT-N εχομεν G2192 V-PAI-1P εξουσιαν G1849 N-ASF μη G3361 PRT-N εργαζεσθαι G2038 V-PNN [2Thess 3:9];

Darby

6 Or *I* alone and Barnabas, have we not a right not to work? [2Thess 3:9];

TSK - 1 Korinthe 9:6

 

Barnabas.

Hand 4:36; Hand 11:22; Hand 13:1; Hand 13:2; Hand 13:50; Hand 14:12; Hand 15:36; Hand 15:37

have.

1Kor 4:11; 1Kor 4:12; Hand 18:3; Hand 20:34; Hand 20:35; 1Thess 2:9; 2Thess 3:7-9

 

 

SV

7 Wie dient13  ooit in den krijg op eigen bezoldiging? Wie plant14  een wijngaard, en eet niet van zijn vrucht? Of wie15 16  weidt een kudde, en eet niet van de melk der kudde?     132Kor 10:4;  141Kor 3:6-8;  15Joh 21:15;  161Petr 5:2;

KJV

7 Who G5101 goeth a warfare G4754 any time at G4218 his own G2398 charges G3800? who G5101 planteth G5452 a vineyard G290, and G2532 eateth G2068 not G3756 of G1537 the fruit G2590 thereof G846? or G2228 who G5101 feedeth G4165 a flock G4167, and G2532 eateth G2068 not G3756 of G1537 the milk G1051 of the flock G4167? 2Kor 10:4; 1Kor 3:6-8; Joh 21:15; 1Petr 5:2;

YLT

7 who doth serve as a soldier at his own charges at any time? who doth plant a vineyard, and of its fruit doth not eat? or who doth feed a flock, and of the milk of the flock doth not eat? 2Kor 10:4; 1Kor 3:6-8; Joh 21:15; 1Petr 5:2;

WHNU

7 τις G5101 I-NSM στρατευεται G4754 V-PMI-3S ιδιοις G2398 A-DPM οψωνιοις G3800 N-DPN ποτε G4218 PRT τις G5101 I-NSM φυτευει G5452 V-PAI-3S αμπελωνα G290 N-ASM και G2532 CONJ τον G3588 T-ASM καρπον G2590 N-ASM αυτου G846 P-GSM ουκ G3756 PRT-N εσθιει G2068 V-PAI-3S  [η] G2228 PRT η G2228 PRT τις G5101 I-NSM ποιμαινει G4165 V-PAI-3S ποιμνην G4167 N-ASF και G2532 CONJ εκ G1537 PREP του G3588 T-GSM γαλακτος G1051 N-GSN της G3588 T-GSF ποιμνης G4167 N-GSF ουκ G3756 PRT-N εσθιει G2068 V-PAI-3S 2Kor 10:4; 1Kor 3:6-8; Joh 21:15; 1Petr 5:2;

Darby

7 Who ever carries on war at his own charges? who plants a vineyard and does not eat of its fruit? or who herds a flock and does not eat of the milk of the flock? 2Kor 10:4; 1Kor 3:6-8; Joh 21:15; 1Petr 5:2;

TSK - 1 Korinthe 9:7

 

goeth.

2Kor 10:4; 2Kor 10:5; 1Tim 1:18; 1Tim 6:12; 2Tim 2:3; 2Tim 2:4; 2Tim 4:7

planteth.

1Kor 3:6-8; Deut 20:6; Spr 27:18; Hoogl 8:12

or.

Jer 23:2; Jer 23:3; Joh 21:15-17; Hand 20:28; 1Petr 5:2

eateth not of the milk.

Spr 27:27; Jes 7:22

 

 

SV

8 Spreek ik dit naar den mens, of zegt ook de wet hetzelfde niet?

KJV

8 Say I G2980 these things G5023 as G3361 G2596 a man G444? or G2228 saith G3004 not G3780 the law G3551 the same G5023 also G2532?

YLT

8 According to man do I speak these things? or doth not also the law say these things?

WHNU

8 μη G3361 PRT-N κατα G2596 PREP ανθρωπον G444 N-ASM ταυτα G5023 D-APN λαλω G2980 V-PAI-1S η G2228 PRT και G2532 CONJ ο G3588 T-NSM νομος G3551 N-NSM ταυτα G5023 D-APN ου G3756 PRT-N λεγει G3004 V-PAI-3S

Darby

8 Do I speak these things as a man, or does not the law also say these things?

TSK - 1 Korinthe 9:8

 

as.

1Kor 7:40; Rom 6:19; 1Thess 2:13; 1Thess 4:8

or.

1Kor 14:34; Jes 8:20; Rom 3:31

 

 

SV

9 Want in de wet van Mozes is geschreven: Gij17 18  zult een dorsenden os niet muilbanden. Zorgt ook God voor de ossen?   17Deut 25:4;  181Tim 5:18;  [1Petr 5:7];

KJV

9 For G1063 it is written G1125 in G1722 the law G3551 of Moses G3475, Thou shalt G5392 not G3756 muzzle G5392 the mouth of the ox G1016 that treadeth out the corn G248. G3361 Doth G3199 God G2316 take care G3199 for oxen G1016? Deut 25:4; 1Tim 5:18; [1Petr 5:7];

YLT

9 for in the law of Moses it hath been written, `thou shalt not muzzle an ox treading out corn;' for the oxen doth God care? Deut 25:4; 1Tim 5:18; [1Petr 5:7];

WHNU

9 εν G1722 PREP γαρ G1063 CONJ τω G3588 T-DSM μωυσεως G3475 N-GSM νομω G3551 N-DSM γεγραπται G1125 V-RPI-3S ου G3756 PRT-N  φιμωσεις G5392 V-FAI-2S κημωσεις G5392 V-FAI-2S βουν G1016 N-ASM αλοωντα G248 V-PAP-ASM μη G3361 PRT-N των G3588 T-GPM βοων G1016 N-GPM μελει G3199 V-PQI-3S τω G3588 T-DSM θεω G2316 N-DSM Deut 25:4; 1Tim 5:18; [1Petr 5:7];

Darby

9 For in the law of Moses it is written, Thou shalt not muzzle the ox that is treading out corn. Is God occupied about the oxen, Deut 25:4; 1Tim 5:18; [1Petr 5:7];

TSK - 1 Korinthe 9:9

 

Thou.

Deut 25:4; 1Tim 5:18

Doth.

Num 22:28-35; Deut 5:14; Ps 104:27; Ps 145:15; Ps 145:16; Ps 147:8; Ps 147:9; Jona 4:11

Matt 6:26-30; Luk 12:24-28

 

 

SV

10 Of zegt Hij [dat] ganselijk om onzentwil? Want om onzentwil is [dat] geschreven; overmits die ploegt, op hoop moet ploegen, en die op hoop dorst, [moet] zijn hoop deelachtig worden. [1Kor 10:11]; [2Tim 2:6];

KJV

10 Or G2228 saith he G3004 [it] altogether G3843 for G1223 our G2248 sakes G1223? For G1223 our G2248 sakes G1223, no doubt G1063, [this] is written G1125: that G3754 he that ploweth G722 should G3784 plow G722 in G1909 hope G1680; and G2532 that he that thresheth G248 in hope G1680 should be partaker G3348 of G1909 his G846 hope G1680. [1Kor 10:11]; [2Tim 2:6];

YLT

10 or because of us by all means doth He say [it] ? yes, because of us it was written, because in hope ought the plower to plow, and he who is treading [ought] of his hope to partake in hope. [1Kor 10:11]; [2Tim 2:6];

WHNU

10 η G2228 PRT δι G1223 PREP ημας G2248 P-1AP παντως G3843 ADV λεγει G3004 V-PAI-3S δι G1223 PREP ημας G2248 P-1AP γαρ G1063 CONJ εγραφη G1125 V-2API-3S οτι G3754 CONJ οφειλει G3784 V-PAI-3S επ G1909 PREP ελπιδι G1680 N-DSF ο G3588 T-NSM αροτριων G722 V-PAP-NSM αροτριαν G722 V-PAN και G2532 CONJ ο G3588 T-NSM αλοων G248 V-PAP-NSM επ G1909 PREP ελπιδι G1680 N-DSF του G3588 T-GSM μετεχειν G3348 V-PAN [1Kor 10:11]; [2Tim 2:6];

Darby

10 or does he say [it] altogether for our sakes? For for our sakes it has been written, that the plougher should plough in hope, and he that treads out corn, in hope of partaking of [it] . [1Kor 10:11]; [2Tim 2:6];

TSK - 1 Korinthe 9:10

 

For.

Matt 24:22; Rom 15:4; 2Kor 4:15

that ploweth.

1Kor 3:9; Luk 17:7; Luk 17:8; Joh 4:35-38; 2Tim 2:6

 

 

SV

11 Indien19 20  wij ulieden het geestelijke gezaaid hebben, is het een grote [zaak], zo wij het uwe, dat lichamelijk is, maaien?   19Rom 15:27;  20Gal 6:6;  [1Thess 5:12]; [1Tim 5:17];

KJV

11 If G1487 we G2249 have sown G4687 unto you G5213 spiritual things G4152, [is it] a great thing G3173 if G1487 we G2249 shall reap G2325 your G5216 carnal things G4559? Rom 15:27; Gal 6:6; [1Thess 5:12]; [1Tim 5:17];

YLT

11 If we to you the spiritual things did sow--great [is it] if we your fleshly things do reap? Rom 15:27; Gal 6:6; [1Thess 5:12]; [1Tim 5:17];

WHNU

11 ει G1487 COND ημεις G2249 P-1NP υμιν G5213 P-2DP τα G3588 T-APN πνευματικα G4152 A-APN εσπειραμεν G4687 V-AAI-1P μεγα G3173 A-NSN ει G1487 COND ημεις G2249 P-1NP υμων G5216 P-2GP τα G3588 T-APN σαρκικα G4559 A-APN θερισομεν G2325 V-FAI-1P Rom 15:27; Gal 6:6; [1Thess 5:12]; [1Tim 5:17];

Darby

11 If we have sown to you spiritual things, [is it a] great [thing] if *we* shall reap your carnal things? Rom 15:27; Gal 6:6; [1Thess 5:12]; [1Tim 5:17];

TSK - 1 Korinthe 9:11

 

sown.

Mal 3:8; Mal 3:9; Matt 10:10; Rom 15:27; Gal 6:6

a great.

2Kon 5:13; 2Kor 11:15

 

 

SV

12 Indien anderen deze macht over u deelachtig zijn, [waarom] niet veel meer wij? Doch21 22 23  wij hebben deze macht niet gebruikt, maar wij verdragen het al, opdat wij niet enige verhindering geven aan het Evangelie van Christus.    21Hand 20:33;  222Kor 11:9;  232Kor 12:13;  [2Kor 11:7];

KJV

12 If G1487 others G243 be partakers G3348 of [this] power G1849 over you G5216, [are] not G3756 we G2249 rather G3123? Nevertheless G235 we have G5530 not G3756 used G5530 this G5026 power G1849; but G235 suffer G4722 all things G3956, lest G3363 we should G1325 G5100 hinder G1464 the gospel G2098 of Christ G5547. Hand 20:33; 2Kor 11:9; 2Kor 12:13; [2Kor 11:7];

YLT

12 if others do partake of the authority over you--not we more? but we did not use this authority, but all things we bear, that we may give no hindrance to the good news of the Christ. Hand 20:33; 2Kor 11:9; 2Kor 12:13; [2Kor 11:7];

WHNU

12 ει G1487 COND αλλοι G243 A-NPM της G3588 T-GSF υμων G5216 P-2GP εξουσιας G1849 N-GSF μετεχουσιν G3348 V-PAI-3P ου G3756 PRT-N μαλλον G3123 ADV ημεις G2249 P-1NP αλλ G235 CONJ ουκ G3756 PRT-N εχρησαμεθα G5530 V-ADI-1P τη G3588 T-DSF εξουσια G1849 N-DSF ταυτη G3778 D-DSF αλλα G235 CONJ παντα G3956 A-APN στεγομεν G4722 V-PAI-1P ινα G2443 CONJ μη G3361 PRT-N τινα G5100 X-ASF εγκοπην G1464 N-ASF δωμεν G1325 V-2AAS-1P τω G3588 T-DSN ευαγγελιω G2098 N-DSN του G3588 T-GSM χριστου G5547 N-GSM Hand 20:33; 2Kor 11:9; 2Kor 12:13; [2Kor 11:7];

Darby

12 If others partake of this right over you, should not rather *we*? But we have not used this right, but we bear all things, that we may put no hindrance in the way of the glad tidings of the Christ. Hand 20:33; 2Kor 11:9; 2Kor 12:13; [2Kor 11:7];

TSK - 1 Korinthe 9:12

 

others.

2Co 11:20

are not.

1Kor 9:2; 1Kor 4:14; 1Kor 4:15

Nevertheless.

1Kor 9:15; 1Kor 9:18; Hand 20:31-34; 2Kor 11:7-10; 2Kor 12:13; 2Kor 12:14; 1Thess 2:6-9; 2Thess 3:8; 2Thess 3:9

but.

1Kor 4:11; 1Kor 4:12; 1Kor 6:7

hinder.

Gen 24:56; Neh 4:8; Luk 11:52; Rom 15:22; 2Kor 11:12

 

 

SV

13 Weet gij niet, dat24  degenen, die de heilige dingen bedienen, van het heilige eten? [en] die steeds bij het altaar zijn, met het altaar delen?  24Deut 18:1;

KJV

13 Do ye G1492 not G3756 know G1492 that G3754 they which minister G2038 about holy things G2413 live G2068 [of the things] of G1537 the temple G2411? and they which wait G4332 at the altar G2379 are partakers G4829 with the altar G2379?2

  2live: or, feed  Deut 18:1;

YLT

13 Have ye not known that those working about the things of the temple--of the temple do eat, and those waiting at the altar--with the altar are partakers? Deut 18:1;

WHNU

13 ουκ G3756 PRT-N οιδατε G1492 V-RAI-2P οτι G3754 CONJ οι G3588 T-NPM τα G3588 T-APN ιερα G2413 A-APN εργαζομενοι G2038 V-PNP-NPM  τα G3588 T-APN [τα] G3588 T-APN εκ G1537 PREP του G3588 T-GSN ιερου G2411 N-GSN εσθιουσιν G2068 V-PAI-3P οι G3588 T-NPM τω G3588 T-DSN θυσιαστηριω G2379 N-DSN παρεδρευοντες G4332 V-PAP-NPM τω G3588 T-DSN θυσιαστηριω G2379 N-DSN συμμεριζονται G4829 V-PNI-3P Deut 18:1;

Darby

13 Do ye not know that they who labour [at] sacred things eat of the [offerings offered in the] temple; they that attend at the altar partake with the altar? Deut 18:1;

TSK - 1 Korinthe 9:13

 

they.

1Kor 10:18; Lev 6:16-18; Lev 6:26; Lev 7:6-8; Num 5:9; Num 5:10; Num 18:8-20; Deut 10:9; Deut 18:1-5

1Sa 2:28

live.  or, feed.

 

 

SV

14 Alzo25 26 27 28 29 30  heeft ook de Heere geordineerd dengenen, die het Evangelie verkondigen, dat zij van het Evangelie leven.       25Lev 19:13;  26Deut 24:14;  27Deut 25:4;  28Matt 10:10;  29Luk 10:7;  301Tim 5:18;  [1Kor 9:4]; [Filipp 2:29];

KJV

14 Even G2532 so G3779 hath G1299 the Lord G2962 ordained G1299 that they which preach G2605 the gospel G2098 should live G2198 of G1537 the gospel G2098. Lev 19:13; Deut 24:14; Deut 25:4; Matt 10:10; Luk 10:7; 1Tim 5:18; [1Kor 9:4]; [Filipp 2:29];

YLT

14 so also did the Lord direct to those proclaiming the good news: of the good news to live. Lev 19:13; Deut 24:14; Deut 25:4; Matt 10:10; Luk 10:7; 1Tim 5:18; [1Kor 9:4]; [Filipp 2:29];

WHNU

14 ουτως G3779 ADV και G2532 CONJ ο G3588 T-NSM κυριος G2962 N-NSM διεταξεν G1299 V-AAI-3S τοις G3588 T-DPM το G3588 T-ASN ευαγγελιον G2098 N-ASN καταγγελλουσιν G2605 V-PAP-DPM εκ G1537 PREP του G3588 T-GSN ευαγγελιου G2098 N-GSN ζην G2198 V-PAN Lev 19:13; Deut 24:14; Deut 25:4; Matt 10:10; Luk 10:7; 1Tim 5:18; [1Kor 9:4]; [Filipp 2:29];

Darby

14 So also the Lord has ordained to those that announce the glad tidings to live of the glad tidings. Lev 19:13; Deut 24:14; Deut 25:4; Matt 10:10; Luk 10:7; 1Tim 5:18; [1Kor 9:4]; [Filipp 2:29];

TSK - 1 Korinthe 9:14

 

ordained.

1Kor 9:4; Matt 10:10; Luk 10:7; Gal 6:6; 1Tim 5:17

 

 

SV

15 Maar ik heb geen van deze dingen gebruikt. En ik heb dit niet geschreven, opdat het alzo aan mij geschieden zou; want het ware mij beter te sterven, dan dat iemand dezen mijn roem zou ijdel maken.

KJV

15 But G1161 I G1473 have used G5530 none G3762 of these things G5130: G1161 neither G3756 have I written G1125 these things G5023, that G2443 it should be G1096 so G3779 done G1096 unto G1722 me G1698: for G1063 [it were] better G3123 for me G3427 to die G599 G2570 , than G2228 that G2443 any man G5100 should make G2758 my G3450 glorying G2745 void G2758.

YLT

15 And I have used none of these things; neither did I write these things that it may be so done in my case, for [it is] good for me rather to die, than that any one may make my glorying void;

WHNU

15 εγω G1473 P-1NS δε G1161 CONJ ου G3756 PRT-N κεχρημαι G5530 V-RNI-1S ουδενι G3762 A-DSN τουτων G5130 D-GPN ουκ G3756 PRT-N εγραψα G1125 V-AAI-1S δε G1161 CONJ ταυτα G5023 D-APN ινα G2443 CONJ ουτως G3779 ADV γενηται G1096 V-2ADS-3S εν G1722 PREP εμοι G1698 P-1DS καλον G2570 A-NSN γαρ G1063 CONJ μοι G3427 P-1DS μαλλον G3123 ADV αποθανειν G599 V-2AAN η G2228 PRT το G3588 T-ASN καυχημα G2745 N-ASN μου G3450 P-1GS ουδεις G3762 A-NSM κενωσει G2758 V-FAI-3S

Darby

15 But *I* have used none of these things. Now I have not written these things that it should be thus in my case; for [it were] good for me rather to die than that any one should make vain my boast.

TSK - 1 Korinthe 9:15

 

I have.

1Kor 9:12; 1Kor 4:12; Hand 8:3; Hand 20:34; 1Thess 2:9; 2Thess 3:8

neither.

2Kor 11:9-12; 2Kor 12:13-18

for.

Matt 18:6; Hand 20:24; Filipp 1:20-23

 

 

SV

16 Want indien ik het Evangelie verkondige, het is mij geen roem; want31  de nood is mij opgelegd. En wee mij, indien ik het Evangelie niet verkondig!  31Rom 1:14;

KJV

16 For G1063 though G1437 I preach the gospel G2097, I G3427 have G2076 nothing G3756 to glory of G2745: for G1063 necessity G318 is laid upon G1945 me G3427; yea G1161, woe G3759 is G2076 unto me G3427, if G3362 I preach G2097 not G3362 the gospel G2097! Rom 1:14;

YLT

16 for if I may proclaim good news, it is no glorying for me, for necessity is laid upon me, and woe is to me if I may not proclaim good news; Rom 1:14;

WHNU

16 εαν G1437 COND γαρ G1063 CONJ ευαγγελιζωμαι G2097 V-PMS-1S ουκ G3756 PRT-N εστιν G2076 V-PXI-3S μοι G3427 P-1DS καυχημα G2745 N-NSN αναγκη G318 N-NSF γαρ G1063 CONJ μοι G3427 P-1DS επικειται G1945 V-PNI-3S ουαι G3759 INJ γαρ G1063 CONJ μοι G3427 P-1DS εστιν G2076 V-PXI-3S εαν G1437 COND μη G3361 PRT-N ευαγγελισωμαι G2097 V-AMS-1S Rom 1:14;

Darby

16 For if I announce the glad tidings, I have nothing to boast of; for a necessity is laid upon me; for it is woe to me if I should not announce the glad tidings. Rom 1:14;

TSK - 1 Korinthe 9:16

 

I have.

Rom 4:2; Rom 15:17

for.

Jer 1:17; Jer 20:7; Jer 20:9; Amos 3:8; Amos 7:15; Hand 4:20; Hand 9:6; Hand 9:15; Hand 26:16-20; Rom 1:14

woe.

Jes 6:5; Luk 9:62; Kol 4:17

 

 

SV

17 Want indien ik dat gewillig doe, zo heb ik loon, maar indien onwillig, de uitdeling is mij [evenwel] toebetrouwd.

KJV

17 For G1063 if G1487 I do G4238 this thing G5124 willingly G1635, I have G2192 a reward G3408: but G1161 if G1487 against my will G210, a dispensation G3622 [of the gospel] is committed unto me G4100.

YLT

17 for if willing I do this, I have a reward; and if unwillingly--with a stewardship I have been entrusted!

WHNU

17 ει G1487 COND γαρ G1063 CONJ εκων G1635 A-NSM τουτο G5124 D-ASN πρασσω G4238 V-PAI-1S μισθον G3408 N-ASM εχω G2192 V-PAI-1S ει G1487 COND δε G1161 CONJ ακων G210 A-NSM οικονομιαν G3622 N-ASF πεπιστευμαι G4100 V-RPI-1S

Darby

17 For if I do this voluntarily, I have a reward; but if not of my own will, I am entrusted with an administration.

TSK - 1 Korinthe 9:17

 

if I.

1Kron 28:9; 1Kron 29:5; 1Kron 29:9; 1Kron 29:14; Neh 11:2; Jes 6:8; 2Kor 8:12; Filem 1:14; 1Petr 5:2-4

have.

1Kor 3:8; 1Kor 3:14; Matt 10:41

against.

Ex 4:13; Ex 4:14; Jer 20:9; Ezech 3:14; Jona 1:3; Jona 4:1-3; Mal 1:10

dispensation.

1Kor 9:16; 1Kor 4:1; Matt 24:25; Luk 12:42; Gal 2:7; Efez 3:2-8; Filipp 1:17; Kol 1:25

1Thess 2:4; 1Tim 1:11-13

 

 

SV

18 Wat loon heb ik dan? [Namelijk] dat ik, het Evangelie verkondigende, het Evangelie van Christus kosteloos stelle, om mijn macht in het Evangelie niet te misbruiken.

KJV

18 What G5101 is G2076 my G3427 reward G3408 then G3767? [Verily] that G2443, when I preach the gospel G2097, I may make G5087 the gospel G2098 of Christ G5547 without charge G77, that G1519 I abuse G2710 not G3361 my G3450 power G1849 in G1722 the gospel G2098.

YLT

18 What, then, is my reward? --that proclaiming good news, without charge I shall make the good news of the Christ, not to abuse my authority in the good news;

WHNU

18 τις G5101 I-NSM ουν G3767 CONJ μου G3450 P-1GS εστιν G2076 V-PXI-3S ο G3588 T-NSM μισθος G3408 N-NSM ινα G2443 CONJ ευαγγελιζομενος G2097 V-PMP-NSM αδαπανον G77 A-ASN θησω G5087 V-AAS-1S το G3588 T-ASN ευαγγελιον G2098 N-ASN εις G1519 PREP το G3588 T-ASN μη G3361 PRT-N καταχρησασθαι G2710 V-ADN τη G3588 T-DSF εξουσια G1849 N-DSF μου G3450 P-1GS εν G1722 PREP τω G3588 T-DSN ευαγγελιω G2098 N-DSN

Darby

18 What is the reward then that I have? That in announcing the glad tidings I make the glad tidings costless [to others] , so as not to have made use, as belonging to me, of my right in [announcing] the glad tidings.

TSK - 1 Korinthe 9:18

 

when.

1Kor 9:6; 1Kor 9:7; 1Kor 10:33; 2Kor 4:5; 2Kor 11:7-9; 2Kor 12:13-18; 1Thess 2:6; 2Thess 3:8; 2Thess 3:9

that I.

1Kor 7:31; 1Kor 8:9; Rom 14:15

 

 

SV

19 Want daar ik van allen vrij was, heb ik mijzelven allen dienstbaar gemaakt, opdat ik er meer zou winnen.

KJV

19 For G1063 though I be G5607 free G1658 from G1537 all G3956 [men], yet have I made G1402 myself G1683 servant G1402 unto all G3956, that G2443 I might gain G2770 the more G4119.

YLT

19 for being free from all men, to all men I made myself servant, that the more I might gain;

WHNU

19 ελευθερος G1658 A-NSM γαρ G1063 CONJ ων G5607 V-PXP-NSM εκ G1537 PREP παντων G3956 A-GPM πασιν G3956 A-DPM εμαυτον G1683 F-1ASM εδουλωσα G1402 V-AAI-1S ινα G2443 CONJ τους G3588 T-APM πλειονας G4119 A-APM-C κερδησω G2770 V-AAS-1S

Darby

19 For being free from all, I have made myself bondman to all, that I might gain the most [possible] .

TSK - 1 Korinthe 9:19

 

I be.

1Kor 9:1; Gal 5:1

I made.

1Kor 10:33; Matt 20:26-28; Joh 13:14; Joh 13:15; Rom 1:14; Rom 15:2; 2Kor 4:5; Gal 5:13

that.

1Kor 9:20-22; 1Kor 7:16; Spr 11:30; Matt 18:15; Rom 11:14; 1Tim 4:16; 2Tim 2:10

Jak 5:19; Jak 5:20; 1Petr 3:1

 

 

SV

20 En32 33 34  ik ben den Joden geworden als een Jood, opdat ik de Joden winnen zou; dengenen, die onder de wet zijn, [ben ik geworden] als onder de wet zijnde, opdat ik degenen, die onder de wet zijn, winnen zou.    32Hand 16:3;  33Hand 18:18;  34Hand 21:23;

KJV

20 And G2532 unto the Jews G2453 I became G1096 as G5613 a Jew G2453, that G2443 I might gain G2770 the Jews G2453; to them that are under G5259 the law G3551, as G5613 under G5259 the law G3551, that G2443 I might gain G2770 them that are under G5259 the law G3551; Hand 16:3; Hand 18:18; Hand 21:23;

YLT

20 and I became to the Jews as a Jew, that Jews I might gain; to those under law as under law, that those under law I might gain; Hand 16:3; Hand 18:18; Hand 21:23;

WHNU

20 και G2532 CONJ εγενομην G1096 V-2ADI-1S τοις G3588 T-DPM ιουδαιοις G2453 A-DPM ως G5613 ADV ιουδαιος G2453 A-NSM ινα G2443 CONJ ιουδαιους G2453 A-APM κερδησω G2770 V-AAS-1S τοις G3588 T-DPM υπο G5259 PREP νομον G3551 N-ASM ως G5613 ADV υπο G5259 PREP νομον G3551 N-ASM μη G3361 PRT-N ων G5607 V-PXP-NSM αυτος G846 P-NSM υπο G5259 PREP νομον G3551 N-ASM ινα G2443 CONJ τους G3588 T-APM υπο G5259 PREP νομον G3551 N-ASM κερδησω G2770 V-AAS-1S Hand 16:3; Hand 18:18; Hand 21:23;

Darby

20 And I became to the Jews as a Jew, in order that I might gain the Jews: to those under law, as under law, not being myself under law, in order that I might gain those under law: Hand 16:3; Hand 18:18; Hand 21:23;

TSK - 1 Korinthe 9:20

 

unto.

Hand 16:3; Hand 17:2; Hand 17:3; Hand 18:18; Hand 21:20-26

are under.

Rom 3:19; Rom 6:14; Rom 6:15; Gal 4:5; Gal 4:21; Gal 5:18

 

 

SV

21 Degenen,35  die zonder de wet zijn, [ben ik geworden] als zonder de wet zijnde (Gode [nochtans] zijnde niet zonder de wet, maar voor Christus onder de wet), opdat ik degenen, die zonder de wet zijn, winnen zou.  35Gal 2:3;

KJV

21 To them that are without law G459, as G5613 without law G459, (being G5607 not G3361 without law G459 to God G2316, but G235 under the law G1772 to Christ G5547,) that G2443 I might gain G2770 them that are without law G459. Gal 2:3;

YLT

21 to those without law, as without law--(not being without law to God, but within law to Christ) --that I might gain those without law; Gal 2:3;

WHNU

21 τοις G3588 T-DPM ανομοις G459 A-DPM ως G5613 ADV ανομος G459 A-NSM μη G3361 PRT-N ων G5607 V-PXP-NSM ανομος G459 A-NSM θεου G2316 N-GSM αλλ G235 CONJ εννομος G1772 A-NSM χριστου G5547 N-GSM ινα G2443 CONJ κερδανω G2770 V-AAS-1S τους G3588 T-APM ανομους G459 A-APM Gal 2:3;

Darby

21 to those without law, as without law, (not as without law to God, but as legitimately subject to Christ,) in order that I might gain [those] without law. Gal 2:3;

TSK - 1 Korinthe 9:21

 

them.

Hand 15:28; Hand 16:4; Hand 21:25; Rom 2:12; Rom 2:14; Gal 2:3; Gal 2:4; Gal 2:12-14; Gal 3:2

not.

1Kor 7:19-22; Ps 119:32; Matt 5:17-20; Rom 7:22; Rom 7:25; Rom 8:4; Rom 13:8-10

Gal 5:13; Gal 5:14; Gal 5:22; Gal 5:23; Efez 6:1-3; 1Thess 4:1; 1Thess 4:2; Tit 2:2-12; Hebr 8:10

 

 

SV

22 Ik36 37 38  ben den zwakken geworden als een zwakke, opdat ik de zwakken winnen zou; allen ben ik alles geworden, opdat ik immers enigen behouden zou.    36Rom 15:1;  371Kor 10:33;  38Gal 6:1;

KJV

22 To the weak G772 became I G1096 as G5613 weak G772, that G2443 I might gain G2770 the weak G772: I am made G1096 all things G3956 to all G3956 [men], that G2443 I might G4982 by all means G3843 save G4982 some G5100. Rom 15:1; 1Kor 10:33; Gal 6:1;

YLT

22 I became to the infirm as infirm, that the infirm I might gain; to all men I have become all things, that by all means I may save some. Rom 15:1; 1Kor 10:33; Gal 6:1;

WHNU

22 εγενομην G1096 V-2ADI-1S τοις G3588 T-DPM ασθενεσιν G772 A-DPM ασθενης G772 A-NSM ινα G2443 CONJ τους G3588 T-APM ασθενεις G772 A-APM κερδησω G2770 V-AAS-1S τοις G3588 T-DPM πασιν G3956 A-DPM γεγονα G1096 V-2RAI-1S παντα G3956 A-NPN ινα G2443 CONJ παντως G3843 ADV τινας G5100 X-APM σωσω G4982 V-AAS-1S Rom 15:1; 1Kor 10:33; Gal 6:1;

Darby

22 I became to the weak, [as] weak, in order that I might gain the weak. To all I have become all things, in order that at all events I might save some. Rom 15:1; 1Kor 10:33; Gal 6:1;

TSK - 1 Korinthe 9:22

 

To the weak.

1Kor 8:13; Rom 15:1; 2Kor 11:29; Gal 6:1

I am.

10:33

that I might by.

1Kor 9:19; 1Kor 7:16; Rom 11:14

 

 

SV

23 En dit doe ik om des Evangelies wil, opdat ik hetzelve mede deelachtig zou worden.

KJV

23 And G1161 this G5124 I do G4160 for G1223 the gospel's G2098 sake G1223, that G2443 I might be G1096 partaker G4791 thereof G846 with G4791 [you].

YLT

23 And this I do because of the good news, that a fellow-partaker of it I may become;

WHNU

23 παντα G3956 A-APN δε G1161 CONJ ποιω G4160 V-PAI-1S δια G1223 PREP το G3588 T-ASN ευαγγελιον G2098 N-ASN ινα G2443 CONJ συγκοινωνος G4791 A-NSM αυτου G846 P-GSN γενωμαι G1096 V-2ADS-1S

Darby

23 And I do all things for the sake of the glad tidings, that I may be fellow-partaker with them.

TSK - 1 Korinthe 9:23

 

for.

1Kor 9:12; Mark 8:35; 2Kor 2:4; Gal 2:5; 2Tim 2:10

that.

1Kor 9:25-27; 2Tim 2:6; Hebr 3:1; Hebr 3:14; 1Petr 5:1; 1Joh 1:3

 

 

SV

24 Weet gijlieden niet, dat die in de39 40 41 42 43  loopbaan lopen, allen wel lopen, maar [dat] een den prijs ontvangt? Loopt alzo, dat gij [dien] moogt verkrijgen.      39Gal 2:2;  40Gal 5:7;  41Filipp 2:16;  422Tim 4:7;  43Hebr 6:18;  [Filipp 3:14]; [Hebr 12:1];

KJV

24 Know ye G1492 not G3756 that G3754 they which run G5143 in G1722 a race G4712 run G5143 all G3956 G3303, but G1161 one G1520 receiveth G2983 the prize G1017? So G3779 run G5143, that G2443 ye may obtain G2638. Gal 2:2; Gal 5:7; Filipp 2:16; 2Tim 4:7; Hebr 6:18; [Filipp 3:14]; [Hebr 12:1];

YLT

24 have ye not known that those running in a race--all indeed run, but one doth receive the prize? so run ye, that ye may obtain; Gal 2:2; Gal 5:7; Filipp 2:16; 2Tim 4:7; Hebr 6:18; [Filipp 3:14]; [Hebr 12:1];

WHNU

24 ουκ G3756 PRT-N οιδατε G1492 V-RAI-2P οτι G3754 CONJ οι G3588 T-NPM εν G1722 PREP σταδιω G4712 N-DSN τρεχοντες G5143 V-PAP-NPM παντες G3956 A-NPM μεν G3303 PRT τρεχουσιν G5143 V-PAI-3P εις G1520 A-NSM δε G1161 CONJ λαμβανει G2983 V-PAI-3S το G3588 T-ASN βραβειον G1017 N-ASN ουτως G3779 ADV τρεχετε G5143 V-PAM-2P ινα G2443 CONJ καταλαβητε G2638 V-2AAS-2P Gal 2:2; Gal 5:7; Filipp 2:16; 2Tim 4:7; Hebr 6:18; [Filipp 3:14]; [Hebr 12:1];

Darby

24 Know ye not that they who run in [the] race-course run all, but one receives the prize? Thus run in order that ye may obtain. Gal 2:2; Gal 5:7; Filipp 2:16; 2Tim 4:7; Hebr 6:18; [Filipp 3:14]; [Hebr 12:1];

TSK - 1 Korinthe 9:24

 

they.

Ho 12:10

run in.

Ps 19:5; Pred 9:11; Jer 12:5

so run.

1Kor 9:26; Gal 2:2; Gal 5:7; Filipp 2:16; Filipp 3:14; 2Tim 4:7; 2Tim 4:8; Hebr 12:1; Jak 1:12

Re 3:11

 

 

SV

25 En44  een iegelijk, die [om prijs] strijdt, onthoudt zich in alles. Dezen dan [doen] wel [dit], opdat zij een verderfelijke kroon zouden ontvangen, maar wij een45 46 47  onverderfelijke.     442Tim 2:4;  452Tim 4:8;  461Petr 1:4;  471Petr 5:4;

KJV

25 And G1161 every man G3956 that striveth for the mastery G75 is temperate G1467 in all things G3956. G3303 Now G3767 they G1565 [do it] to G2443 obtain G2983 a corruptible G5349 crown G4735; but G1161 we G2249 an incorruptible G862. 2Tim 2:4; 2Tim 4:8; 1Petr 1:4; 1Petr 5:4;

YLT

25 and every one who is striving, is in all things temperate; these, indeed, then, that a corruptible crown they may receive, but we an incorruptible; 2Tim 2:4; 2Tim 4:8; 1Petr 1:4; 1Petr 5:4;

WHNU

25 πας G3956 A-NSM δε G1161 CONJ ο G3588 T-NSM αγωνιζομενος G75 V-PNP-NSM παντα G3956 A-APN εγκρατευεται G1467 V-PNI-3S εκεινοι G1565 D-NPM μεν G3303 PRT ουν G3767 CONJ ινα G2443 CONJ φθαρτον G5349 A-ASM στεφανον G4735 N-ASM λαβωσιν G2983 V-2AAS-3P ημεις G2249 P-1NP δε G1161 CONJ αφθαρτον G862 A-ASM 2Tim 2:4; 2Tim 4:8; 1Petr 1:4; 1Petr 5:4;

Darby

25 But every one that contends [for a prize] is temperate in all things: *they* then indeed that they may receive a corruptible crown, but *we* an incorruptible. 2Tim 2:4; 2Tim 4:8; 1Petr 1:4; 1Petr 5:4;

TSK - 1 Korinthe 9:25

 

striveth.

Efez 6:12-18; 1Tim 6:12; 2Tim 2:5; 2Tim 4:7; Hebr 12:4

temperate.

Gal 5:23; Tit 1:8; Tit 2:2; 2Petr 1:6

but.

1Kor 15:54; 2Tim 4:8; Hebr 12:28; Jak 1:12; 1Petr 1:4; 1Petr 5:4; Openb 2:10; Openb 3:11

Openb 4:4; Openb 4:10

 

 

SV

26 Ik loop dan alzo, niet als op het onzekere; ik kamp alzo, niet als de lucht slaande;

KJV

26 I G1473 therefore G5106 so G3779 run G5143, not G3756 as G5613 uncertainly G84; so G3779 fight I G4438, not G3756 as G5613 one that beateth G1194 the air G109:

YLT

26 I, therefore, thus run, not as uncertainly, thus I fight, as not beating air;

WHNU

26 εγω G1473 P-1NS τοινυν G5106 PRT ουτως G3779 ADV τρεχω G5143 V-PAI-1S ως G5613 ADV ουκ G3756 PRT-N αδηλως G84 ADV ουτως G3779 ADV πυκτευω G4438 V-PAI-1S ως G5613 ADV ουκ G3756 PRT-N αερα G109 N-ASM δερων G1194 V-PAP-NSM

Darby

26 *I* therefore thus run, as not uncertainly; so I combat, as not beating the air.

TSK - 1 Korinthe 9:26

 

not.

2Kor 5:1; 2Kor 5:8; Filipp 1:21; 2Tim 1:12; 2Tim 2:5; Hebr 4:1; 1Petr 5:1; 2Petr 1:10

so.

Matt 11:12; Luk 13:24; Efez 6:12; Kol 1:29

 

 

SV

27 Maar ik bedwing mijn lichaam, en breng het tot dienstbaarheid, opdat ik niet enigszins, daar ik anderen gepredikt heb, zelf verwerpelijk worde.

KJV

27 But G235 I keep under G5299 my G3450 body G4983, and G2532 bring [it] into subjection G1396: lest that by any means G3381 G4458, when I have preached G2784 to others G243, I myself G846 should be G1096 a castaway G96.

YLT

27 but I chastise my body, and bring [it] into servitude, lest by any means, having preached to others--I myself may become disapproved.

WHNU

27 αλλα G235 CONJ υπωπιαζω G5299 V-PAI-1S μου G3450 P-1GS το G3588 T-ASN σωμα G4983 N-ASN και G2532 CONJ δουλαγωγω G1396 V-PAI-1S-C μη G3361 PRT-N πως G4458 PRT αλλοις G243 A-DPM κηρυξας G2784 V-AAP-NSM αυτος G846 P-NSM αδοκιμος G96 A-NSM γενωμαι G1096 V-2ADS-1S

Darby

27 But I buffet my body, and lead it captive, lest [after] having preached to others I should be myself rejected.

TSK - 1 Korinthe 9:27

 

I keep.

1Kor 9:25; 1Kor 4:11; 1Kor 4:12; 1Kor 6:12; 1Kor 6:13; 1Kor 8:13; Rom 8:13; 2Kor 6:4; 2Kor 6:5; 2Kor 11:27; Kol 3:5

2Tim 2:22; 1Petr 2:11

and.

Rom 6:18; Rom 6:19

lest.

1Kor 13:1-3; Ps 50:16; Matt 7:21-23; Luk 12:45-47; Luk 13:26; Luk 13:27; 2Petr 2:15

a castaway.

Jer 6:30; Luk 9:25; Hand 1:25; 2Kor 13:5; 2Kor 13:6

 

 

 

 


Vorig hoofdstuk (1 Korinthe 8)
| Begin hoofdstuk | Volgend hoofdstuk (1 Korinthe 10)