Interlinear Nieuw Testament

index


Vorig hoofdstuk (2 Petrus 3)
|Volgend hoofdstuk (1 Johannes 2)


1 Johannes 1

  1 2 3 4 5

SV

1 Hetgeen van1  den beginne was, hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen wij gezien hebben met onze ogen, hetgeen2 3  wij aanschouwd hebben, en4 5  onze handen getast hebben, van het Woord des levens;      1Joh 1:1;  2Joh 1:14;  32Petr 1:16;  4Luk 24:39;  5Joh 20:27;  [Openb 19:13];

KJV

1 That which G3739 was G2258 from G575 the beginning G746, which G3739 we have heard G191, which G3739 we have seen G3708 with our G2257 eyes G3788, which G3739 we have looked upon G2300, and G2532 our G2257 hands G5495 have handled G5584, of G4012 the Word G3056 of life G2222; Joh 1:1; Joh 1:14; 2Petr 1:16; Luk 24:39; Joh 20:27; [Openb 19:13];

YLT

1 That which was from the beginning, that which we have heard, that which we have seen with our eyes, that which we did behold, and our hands did handle, concerning the Word of the Life-- Joh 1:1; Joh 1:14; 2Petr 1:16; Luk 24:39; Joh 20:27; [Openb 19:13];

WHNU

1 ο G3739 R-ASN ην G2258 V-IXI-3S απ G575 PREP αρχης G746 N-GSF ο G3739 R-ASN ακηκοαμεν G191 V-2RAI-1P-ATT ο G3739 R-ASN εωρακαμεν G3708 V-RAI-1P-ATT τοις G3588 T-DPM οφθαλμοις G3788 N-DPM ημων G2257 P-1GP ο G3739 R-ASN εθεασαμεθα G2300 V-ADI-1P και G2532 CONJ αι G3588 T-NPF χειρες G5495 N-NPF ημων G2257 P-1GP εψηλαφησαν G5584 V-AAI-3P περι G4012 PREP του G3588 T-GSM λογου G3056 N-GSM της G3588 T-GSF ζωης G2222 N-GSF Joh 1:1; Joh 1:14; 2Petr 1:16; Luk 24:39; Joh 20:27; [Openb 19:13];

Darby

1 That which was from [the] beginning, that which we have heard, which we have seen with our eyes; that which we contemplated, and our hands handled, concerning the word of life; Joh 1:1; Joh 1:14; 2Petr 1:16; Luk 24:39; Joh 20:27; [Openb 19:13];

TSK - 1 Johannes 1:1

 

1 He describes the person of Christ, in whom we have eternal life, by a communion with God;

5 to which we must adjoin holiness of life, to testify the truth of that our communion and profession of faith, as also to assure us of the forgiveness of our sins by Christ's death.

 

 

That which.

1Joh 2:13; Spr 8:22-31; Jes 41:4; Micha 5:2; Joh 1:1; Joh 1:2-18; Joh 8:58

Openb 1:8; Openb 1:11; Openb 1:17; Openb 1:18; Openb 2:8

which we have heard.

1Joh 4:14; Luk 1:2; Joh 1:14; Hand 1:3; Hand 4:20; 2Petr 1:16-18

and our.

Luk 24:39; Joh 20:27

the Word.

1Joh 5:7; Joh 1:14; Joh 5:26; Openb 19:13

 

 

SV

2 (Want het Leven is geopenbaard, en wij hebben het gezien, en wij getuigen, en verkondigen ulieden dat eeuwige Leven, Hetwelk bij den Vader was, en ons is geopenbaard.) [Joh 1:1];

KJV

2 (For G2532 the life G2222 was manifested G5319, and G2532 we have seen G3708 [it], and G2532 bear witness G3140, and G2532 shew G518 unto you G5213 that eternal G166 life G2222, which G3748 was G2258 with G4314 the Father G3962, and G2532 was manifested G5319 unto us G2254;) [Joh 1:1];

YLT

2 and the Life was manifested, and we have seen, and do testify, and declare to you the Life, the age-during, which was with the Father, and was manifested to us-- [Joh 1:1];

WHNU

2 και G2532 CONJ η G3588 T-NSF ζωη G2222 N-NSF εφανερωθη G5319 V-API-3S και G2532 CONJ εωρακαμεν G3708 V-RAI-1P-ATT και G2532 CONJ μαρτυρουμεν G3140 V-PAI-1P και G2532 CONJ απαγγελλομεν G518 V-PAI-1P υμιν G5213 P-2DP την G3588 T-ASF ζωην G2222 N-ASF την G3588 T-ASF αιωνιον G166 A-ASF ητις G3748 R-NSF ην G2258 V-IXI-3S προς G4314 PREP τον G3588 T-ASM πατερα G3962 N-ASM και G2532 CONJ εφανερωθη G5319 V-API-3S ημιν G2254 P-1DP [Joh 1:1];

Darby

2 (and the life has been manifested, and we have seen, and bear witness, and report to you the eternal life, which was with the Father, and has been manifested to us:) [Joh 1:1];

TSK - 1 Johannes 1:2

 

the life.

1Joh 5:11; 1Joh 5:20; Joh 1:4; Joh 11:25; Joh 11:26; Joh 14:6

was manifested.

1Joh 3:5; 1Joh 3:8; Rom 16:25; Rom 16:26; 1Tim 3:16; 2Tim 1:10; Tit 1:2

and bear.

Joh 15:27; Joh 21:14; Hand 1:22; Hand 2:32; Hand 3:15; Hand 5:32; Hand 10:41; 1Petr 5:1

shew.

5:20

that eternal.

Joh 17:3

which was.

Spr 8:22-30; Joh 1:1; Joh 1:2; Joh 1:18; Joh 3:13; Joh 7:29; Joh 8:38; Joh 16:28; Joh 17:5; Rom 8:3

Ga 4:4

 

 

SV

3 Hetgeen wij [dan] gezien en gehoord hebben, dat verkondigen wij u, opdat ook gij met ons gemeenschap zoudt hebben, en deze onze gemeenschap ook [zij] met den Vader, en met Zijn Zoon Jezus Christus. [1Kor 1:9];

KJV

3 That which G3739 we have seen G3708 and G2532 heard G191 declare we G518 unto you G5213, that G2443 ye G5210 also G2532 may have G2192 fellowship G2842 with G3326 us G2257: and G2532 truly our G2251 fellowship G2842 G1161 [is] with G3326 the Father G3962, and G2532 with G3326 his G846 Son G5207 Jesus G2424 Christ G5547. [1Kor 1:9];

YLT

3 that which we have seen and heard declare we to you, that ye also may have fellowship with us, and our fellowship [is] with the Father, and with His Son Jesus Christ; [1Kor 1:9];

WHNU

3 ο G3739 R-ASN εωρακαμεν G3708 V-RAI-1P-ATT και G2532 CONJ ακηκοαμεν G191 V-2RAI-1P-ATT απαγγελλομεν G518 V-PAI-1P και G2532 CONJ υμιν G5213 P-2DP ινα G2443 CONJ και G2532 CONJ υμεις G5210 P-2NP κοινωνιαν G2842 N-ASF εχητε G2192 V-PAS-2P μεθ G3326 PREP ημων G2257 P-1GP και G2532 CONJ η G3588 T-NSF κοινωνια G2842 N-NSF δε G1161 CONJ η G3588 T-NSF ημετερα G2251 S-1NPF μετα G3326 PREP του G3588 T-GSM πατρος G3962 N-GSM και G2532 CONJ μετα G3326 PREP του G3588 T-GSM υιου G5207 N-GSM αυτου G846 P-GSM ιησου G2424 N-GSM χριστου G5547 N-GSM [1Kor 1:9];

Darby

3 that which we have seen and heard we report to you, that *ye* also may have fellowship with us; and our fellowship [is] indeed with the Father, and with his Son Jesus Christ. [1Kor 1:9];

TSK - 1 Johannes 1:3

 

which.

1Joh 1:1; Hand 4:20

declare.

1Joh 1:5; Ps 2:7; Ps 22:22; Jes 66:19; Joh 17:25; Hand 13:32; Hand 13:41; Hand 20:27; 1Kor 15:1

Heb 2:12

ye also.

Hand 2:42; Rom 15:27; Efez 3:6; Filipp 1:7; Filipp 2:1; 1Tim 6:2; Hebr 3:1

1Pe 5:1; *Gr:

our fellowship.

1Joh 1:7; 1Joh 2:23; 1Joh 2:24; Joh 14:20-23; Joh 17:3; Joh 17:11; Joh 17:21; 1Kor 1:9; 1Kor 1:30; 2Kor 13:14

Filipp 2:1; Filipp 3:10; Hebr 3:14

with his.

1Joh 5:10; 1Joh 5:11; Kol 1:13; 1Thess 1:10

 

 

SV

4 En deze dingen schrijven wij u, opdat uw blijdschap vervuld zij.

KJV

4 And G2532 these things G5023 write we G1125 unto you G5213, that G2443 your G5216 joy G5479 may be G5600 full G4137.

YLT

4 and these things we write to you, that your joy may be full.

WHNU

4 και G2532 CONJ ταυτα G5023 D-APN γραφομεν G1125 V-PAI-1P ημεις G2249 P-1NP ινα G2443 CONJ η G3588 T-NSF χαρα G5479 N-NSF ημων G2257 P-1GP η G5600 V-PXS-3S πεπληρωμενη G4137 V-RPP-NSF

Darby

4 And these things write we to you that your joy may be full.

TSK - 1 Johannes 1:4

 

that.

Jes 61:10; Hab 3:17; Hab 3:18; Joh 15:11; Joh 16:24; 2Kor 1:24; Efez 3:19

Filipp 1:25; Filipp 1:26; 2Joh 1:12

 

 

SV

5 En dit is de verkondiging, die wij van Hem gehoord hebben, en wij u verkondigen, dat6 7 8 9  God een Licht is, en gans geen duisternis in Hem is.     6Joh 1:9;  7Joh 8:12;  8Joh 9:5;  9Joh 12:35-36;

KJV

5 This G3778 then G2532 is G2076 the message G1860 which G3739 we have heard G191 of G575 him G846, and G2532 declare G312 unto you G5213, that G3754 God G2316 is G2076 light G5457, and G2532 in G1722 him G846 is G2076 no G3756 darkness G4653 at all G3762. Joh 1:9; Joh 8:12; Joh 9:5; Joh 12:35-36;

YLT

5 And this is the message that we have heard from Him, and announce to you, that God is light, and darkness in Him is not at all; Joh 1:9; Joh 8:12; Joh 9:5; Joh 12:35-36;

WHNU

5 και G2532 CONJ εστιν G2076 V-PXI-3S αυτη G3778 D-NSF η G3588 T-NSF αγγελια G31 N-NSF ην G3739 R-ASF ακηκοαμεν G191 V-2RAI-1P-ATT απ G575 PREP αυτου G846 P-GSM και G2532 CONJ αναγγελλομεν G312 V-PAI-1P υμιν G5213 P-2DP οτι G3754 CONJ ο G3588 T-NSM θεος G2316 N-NSM φως G5457 N-NSN εστιν G2076 V-PXI-3S και G2532 CONJ σκοτια G4653 N-NSF  ουκ G3756 PRT-N εστιν G2076 V-PXI-3S εν G1722 PREP αυτω G846 P-DSM εν G1722 PREP αυτω G846 P-DSM ουκ G3756 PRT-N εστιν G2076 V-PXI-3S ουδεμια G3762 A-NSF Joh 1:9; Joh 8:12; Joh 9:5; Joh 12:35-36;

Darby

5 And this is the message which we have heard from him, and declare to you, that God is light, and in him is no darkness at all. Joh 1:9; Joh 8:12; Joh 9:5; Joh 12:35-36;

TSK - 1 Johannes 1:5

 

the message.

1Joh 3:11; 1Kor 11:23

that God.

Ps 27:1; Ps 36:9; Ps 84:11; Jes 60:19; Joh 1:4; Joh 1:9; Joh 8:12; Joh 9:5; Joh 12:35; Joh 12:36

1Tim 6:16; Jak 1:17; Openb 21:23; Openb 22:5

 

 

SV

6 Indien wij zeggen, dat wij gemeenschap met Hem hebben, en wij in de duisternis wandelen, zo liegen wij, en doen de waarheid niet.

KJV

6 If G1437 we say G2036 that G3754 we have G2192 fellowship G2842 with G3326 him G846, and G2532 walk G4043 in G1722 darkness G4655, we lie G5574, and G2532 do G4160 not G3756 the truth G225:

YLT

6 if we may say--`we have fellowship with Him,' and in the darkness may walk--we lie, and do not the truth;

WHNU

6 εαν G1437 COND ειπωμεν G2036 V-2AAS-1P οτι G3754 CONJ κοινωνιαν G2842 N-ASF εχομεν G2192 V-PAI-1P μετ G3326 PREP αυτου G846 P-GSM και G2532 CONJ εν G1722 PREP τω G3588 T-DSN σκοτει G4655 N-DSN περιπατωμεν G4043 V-PAS-1P ψευδομεθα G5574 V-PEI-1P και G2532 CONJ ου G3756 PRT-N ποιουμεν G4160 V-PAI-1P την G3588 T-ASF αληθειαν G225 N-ASF

Darby

6 If we say that we have fellowship with him, and walk in darkness, we lie, and do not practise the truth.

TSK - 1 Johannes 1:6

 

If.

1Joh 1:8; 1Joh 1:10; 1Joh 2:4; 1Joh 4:20; Matt 7:22; Jak 2:14; Jak 2:16; Jak 2:18; Openb 3:17; Openb 3:18

fellowship.

1Joh 1:3; Ps 5:4-6; Ps 94:20; 2Kor 6:14-16

walk.

1Joh 2:9-11; Ps 82:5; Spr 2:13; Spr 4:18; Spr 4:19; Joh 3:19; Joh 3:20; Joh 11:10; Joh 12:35; Joh 12:46

we lie.

1Joh 1:10; 1Joh 4:20; Joh 8:44; Joh 8:45; 1Tim 4:2

do not.

Joh 3:21

 

 

SV

7 Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkander, en10 11 12  het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.    10Hebr 9:14;  111Petr 1:19;  12Openb 1:5;  [1Petr 4:12]; [Openb 5:9];

KJV

7 But G1161 if G1437 we walk G4043 in G1722 the light G5457, as G5613 he G846 is G2076 in G1722 the light G5457, we have G2192 fellowship G2842 one with another G3326 G240, and G2532 the blood G129 of Jesus G2424 Christ G5547 his G846 Son G5207 cleanseth G2511 us G2248 from G575 all G3956 sin G266. Hebr 9:14; 1Petr 1:19; Openb 1:5; [1Petr 4:12]; [Openb 5:9];

YLT

7 and if in the light we may walk, as He is in the light--we have fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ His Son doth cleanse us from every sin; Hebr 9:14; 1Petr 1:19; Openb 1:5; [1Petr 4:12]; [Openb 5:9];

WHNU

7 εαν G1437 COND δε G1161 CONJ εν G1722 PREP τω G3588 T-DSN φωτι G5457 N-DSN περιπατωμεν G4043 V-PAS-1P ως G5613 ADV αυτος G846 P-NSM εστιν G2076 V-PXI-3S εν G1722 PREP τω G3588 T-DSN φωτι G5457 N-DSN κοινωνιαν G2842 N-ASF εχομεν G2192 V-PAI-1P μετ G3326 PREP αλληλων G240 C-GPM και G2532 CONJ το G3588 T-NSN αιμα G129 N-NSN ιησου G2424 N-GSM του G3588 T-GSM υιου G5207 N-GSM αυτου G846 P-GSM καθαριζει G2511 V-PAI-3S ημας G2248 P-1AP απο G575 PREP πασης G3956 A-GSF αμαρτιας G266 N-GSF Hebr 9:14; 1Petr 1:19; Openb 1:5; [1Petr 4:12]; [Openb 5:9];

Darby

7 But if we walk in the light as *he* is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus Christ his Son cleanses us from all sin. Hebr 9:14; 1Petr 1:19; Openb 1:5; [1Petr 4:12]; [Openb 5:9];

TSK - 1 Johannes 1:7

 

If we.

1Joh 2:9; 1Joh 2:10; Ps 56:13; Ps 89:15; Ps 97:11; Jes 2:5; Joh 12:35; Rom 13:12

Efez 5:8; 2Joh 1:4; 3Joh 1:4

as.

1Joh 1:5; Ps 104:2; 1Tim 6:16; Jak 1:17

we have.

1Joh 1:3; Amos 3:3

and the.

1Joh 2:1; 1Joh 2:2; 1Joh 5:6; 1Joh 5:8; Zach 13:1; Joh 1:29; 1Kor 6:11; Efez 1:7; Hebr 9:14

1Petr 1:19; Openb 1:5; Openb 7:14

 

 

SV

8 Indien13 14 15 16 17 18  wij zeggen, dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij ons zelven, en de waarheid is in ons niet.       131Kon 8:46;  142Kron 6:36;  15Job 9:2;  16Ps 143:2;  17Spr 20:9;  18Pred 7:20;  [Job 15:14];

KJV

8 If G1437 we say G2036 that G3754 we have G2192 no G3756 sin G266, we deceive G4105 ourselves G1438, and G2532 the truth G225 is G2076 not G3756 in G1722 us G2254. 1Kon 8:46; 2Kron 6:36; Job 9:2; Ps 143:2; Spr 20:9; Pred 7:20; [Job 15:14];

YLT

8 if we may say--`we have not sin,' ourselves we lead astray, and the truth is not in us; 1Kon 8:46; 2Kron 6:36; Job 9:2; Ps 143:2; Spr 20:9; Pred 7:20; [Job 15:14];

WHNU

8 εαν G1437 COND ειπωμεν G2036 V-2AAS-1P οτι G3754 CONJ αμαρτιαν G266 N-ASF ουκ G3756 PRT-N εχομεν G2192 V-PAI-1P εαυτους G1438 F-3APM πλανωμεν G4105 V-PAI-1P και G2532 CONJ η G3588 T-NSF αληθεια G225 N-NSF ουκ G3756 PRT-N εστιν G2076 V-PXI-3S εν G1722 PREP ημιν G2254 P-1DP 1Kon 8:46; 2Kron 6:36; Job 9:2; Ps 143:2; Spr 20:9; Pred 7:20; [Job 15:14];

Darby

8 If we say that we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. 1Kon 8:46; 2Kron 6:36; Job 9:2; Ps 143:2; Spr 20:9; Pred 7:20; [Job 15:14];

TSK - 1 Johannes 1:8

 

say.

1Joh 1:6; 1Joh 1:10; 1Joh 3:5; 1Joh 3:6; 1Kon 8:46; 2Kron 6:36; Job 9:2; Job 14:4; Job 15:14; Job 25:4; Ps 143:2

Spr 20:9; Pred 7:20; Jes 53:6; Jes 64:6; Jer 2:22; Jer 2:23; Rom 3:23

Jas 3:2

we deceive.

1Kor 3:18; Gal 6:3; 2Tim 3:13; Jak 1:22; Jak 1:26; 2Petr 2:13

the truth.

1Joh 2:4; 1Tim 6:5; 2Joh 1:2; 3Joh 1:3

 

 

SV

9 Indien19 20  wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve, en ons reinige van alle ongerechtigheid.   19Ps 32:5;  20Spr 28:13;

KJV

9 If G1437 we confess G3670 our G2257 sins G266, he is G2076 faithful G4103 and G2532 just G1342 to G2443 forgive G863 us G2254 [our] sins G266, and G2532 to cleanse G2511 us G2248 from G575 all G3956 unrighteousness G93. Ps 32:5; Spr 28:13;

YLT

9 if we may confess our sins, stedfast He is and righteous that He may forgive us the sins, and may cleanse us from every unrighteousness; Ps 32:5; Spr 28:13;

WHNU

9 εαν G1437 COND ομολογωμεν G3670 V-PAS-1P τας G3588 T-APF αμαρτιας G266 N-APF ημων G2257 P-1GP πιστος G4103 A-NSM εστιν G2076 V-PXI-3S και G2532 CONJ δικαιος G1342 A-NSM ινα G2443 CONJ αφη G863 V-2AAS-3S ημιν G2254 P-1DP τας G3588 T-APF αμαρτιας G266 N-APF και G2532 CONJ καθαριση G2511 V-AAS-3S ημας G2248 P-1AP απο G575 PREP πασης G3956 A-GSF αδικιας G93 N-GSF Ps 32:5; Spr 28:13;

Darby

9 If we confess our sins, he is faithful and righteous to forgive us [our] sins, and cleanse us from all unrighteousness. Ps 32:5; Spr 28:13;

TSK - 1 Johannes 1:9

 

we confess.

Lev 26:40-42; 1Kon 8:47; 2Kron 6:37; 2Kron 6:38; Neh 1:6; Neh 9:2-37; Job 33:27; Job 33:28

Ps 32:5; Ps 51:2-5; Spr 28:13; Dan 9:4-20; Matt 3:6; Mark 1:5; Hand 19:18

he is.

Deut 7:9; Klaagl 3:23; 1Kor 1:9; 1Tim 1:15; Hebr 10:23; Hebr 11:11

just.

Jes 45:21; Zach 9:9; Rom 3:26; Hebr 6:10; Openb 15:3

and to.

1Joh 1:7; Ps 19:12; Ps 51:2; Jer 33:8; Ezech 36:25; Ezech 37:23; 1Kor 6:11; Efez 5:26

Tit 2:14

 

 

SV

10 Indien wij zeggen, dat wij niet gezondigd hebben, zo maken wij Hem tot een leugenaar, en Zijn woord is niet in ons. [1Kon 8:46]; [Job 15:14];

KJV

10 If G1437 we say G2036 that G3754 we have G264 not G3756 sinned G264, we make G4160 him G846 a liar G5583, and G2532 his G846 word G3056 is G2076 not G3756 in G1722 us G2254. [1Kon 8:46]; [Job 15:14];

YLT

10 if we may say--`we have not sinned,' a liar we make Him, and His word is not in us. [1Kon 8:46]; [Job 15:14];

WHNU

10 εαν G1437 COND ειπωμεν G2036 V-2AAS-1P οτι G3754 CONJ ουχ G3756 PRT-N ημαρτηκαμεν G264 V-RAI-1P ψευστην G5583 N-ASM ποιουμεν G4160 V-PAI-1P αυτον G846 P-ASM και G2532 CONJ ο G3588 T-NSM λογος G3056 N-NSM αυτου G846 P-GSM ουκ G3756 PRT-N εστιν G2076 V-PXI-3S εν G1722 PREP ημιν G2254 P-1DP [1Kon 8:46]; [Job 15:14];

Darby

10 If we say that we have not sinned, we make him a liar, and his word is not in us. [1Kon 8:46]; [Job 15:14];

TSK - 1 Johannes 1:10

 

we say.

1Joh 1:8; Ps 130:3

we make.

1Joh 5:10; Job 24:25

his word.

1Joh 1:8; 1Joh 2:4; 1Joh 4:4; Kol 3:16; 2Joh 1:2

 

 

 

 


Vorig hoofdstuk (2 Petrus 3)
| Begin hoofdstuk | Volgend hoofdstuk (1 Johannes 2)