Interlinear Nieuw Testament

index


Vorig hoofdstuk (Markus 2)
| Volgend hoofdstuk (Markus 4)


Markus 3

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

SV

1 En Hij1 2  ging wederom in de synagoge; en aldaar was een mens, hebbende een verdorde hand.   1Matt 12:9;  2Luk 6:6;

KJV

1 And G2532 he entered G1525 again G3825 into G1519 the synagogue G4864; and G2532 there was G2258 a man G444 there G1563 which had G2192 a withered G3583 hand G5495 . Matt 12:9; Luk 6:6;

YLT

1 And he entered again into the synagogue, and there was there a man having the hand withered, Matt 12:9; Luk 6:6;

WHNU

1 και G2532 CONJ εισηλθεν G1525 V-2AAI-3S παλιν G3825 ADV εις G1519 PREP   την G3588 T-ASF συναγωγην G4864 N-ASF και G2532 CONJ ην G2258 V-IXI-3S εκει G1563 ADV ανθρωπος G444 N-NSM εξηραμμενην G3583 V-RPP-ASF εχων G2192 V-PAP-NSM την G3588 T-ASF χειρα G5495 N-ASF Matt 12:9; Luk 6:6;

Darby

1 And he entered again into the synagogue; and there was there a man having his hand dried up. Matt 12:9; Luk 6:6;

TSK - Markus 3:1

 

1 Christ heals the withered hand,

10 and many other infirmities;

11 rebukes the unclean spirit;

13 chooses his twelve apostles;

22 convinces the blasphemy of casting out devils by Beelzebub;

31 and shows who are his brother, sister, and mother.

 

 

he entered.

Mark 1:21; Matt 12:9-14; Luk 6:6-11

withered.

1Kon 13:4; Joh 5:3

 

 

SV

2 En zij namen Hem waar, of Hij op den sabbat hem genezen zou, opdat zij Hem beschuldigen mochten.

KJV

2 And G2532 they watched G3906 him G846 , whether G1487 he would heal G2323 him G846 on the sabbath day G4521; that G2443 they might accuse G2723 him G846 .

YLT

2 and they were watching him, whether on the sabbaths he will heal him, that they might accuse him.

WHNU

2 και G2532 CONJ παρετηρουν G3906 V-IAI-3P αυτον G846 P-ASM ει G1487 COND τοις G3588 T-DPN σαββασιν G4521 N-DPN θεραπευσει G2323 V-FAI-3S αυτον G846 P-ASM ινα G2443 CONJ κατηγορησωσιν G2723 V-AAS-3P αυτου G846 P-GSM

Darby

2 And they watched him if he would heal him on the sabbath, that they might accuse him.

TSK - Markus 3:2

 

Ps 37:32; Jes 29:20; Jes 29:21; Jer 20:10; Dan 6:4; Luk 6:7; Luk 11:53; Luk 11:54; Luk 14:1

Luk 20:20; Joh 9:16

 

 

SV

3 En Hij zeide tot den mens, die de verdorde hand had: Sta op in het midden.

KJV

3 And G2532 he saith G3004 unto the man G444 which had G2192 the withered G3583 hand G5495 , Stand G1453 forth G1519 G3319 .1

  1Stand forth: Gr. Arise, stand forth in the midst

YLT

3 And he saith to the man having the hand withered, `Rise up in the midst.'

WHNU

3 και G2532 CONJ λεγει G3004 V-PAI-3S τω G3588 T-DSM ανθρωπω G444 N-DSM τω G3588 T-DSM την G3588 T-ASF   χειρα G5495 N-ASF εχοντι G2192 V-PAP-DSM ξηραν G3584 N-ASF ξηραν G3584 N-ASF χειρα G5495 N-ASF εχοντι G2192 V-PAP-DSM εγειρε G1453 V-PAM-2S εις G1519 PREP το G3588 T-ASN μεσον G3319 A-ASN

Darby

3 And he says to the man who had his hand dried up, Rise up [and come] into the midst.

TSK - Markus 3:3

 

he saith.

Jes 42:4; Dan 6:10; Luk 6:8; Joh 9:4; 1Kor 15:58; Gal 6:9

Filipp 1:14; Filipp 1:28-30; 1Petr 4:1

Stand forth.  or, Arise, stand forth in the midst.

 

 

SV

4 En Hij zeide tot hen: Is het geoorloofd op sabbatdagen goed te doen, of kwaad te doen, een mens te behouden, of te doden? En zij zwegen stil.

KJV

4 And G2532 he saith G3004 unto them G846 , Is it lawful G1832 to do good G15 on the sabbath days G4521, or G2228 to do evil G2554? to save G4982 life G5590 , or G2228 to kill G615 ? But G1161 they held their peace G4623.

YLT

4 And he saith to them, `Is it lawful on the sabbaths to do good, or to do evil? life to save, or to kill?' but they were silent.

WHNU

4 και G2532 CONJ λεγει G3004 V-PAI-3S αυτοις G846 P-DPM εξεστιν G1832 V-PQI-3S τοις G3588 T-DPN σαββασιν G4521 N-DPN   αγαθοποιησαι G15 V-AAN αγαθον G18 A-ASN ποιησαι G4160 V-AAN η G2228$TB G2554 V-AAN ψυχην G5590 N-ASF σωσαι G4982 V-AAN η G2228 PRT αποκτειναι G615 V-AAN οι G3588 T-NPM δε G1161 CONJ εσιωπων G4623 V-IAI-3P

Darby

4 And he says to them, Is it lawful on the sabbath to do good or to do evil, to save life or to kill? But they were silent.

TSK - Markus 3:4

 

Is it.

Mark 2:27; Mark 2:28; Hos 6:6; Matt 12:10-12; Luk 6:9; Luk 13:13-17; Luk 14:1-5

But.

9:34

 

 

SV

5 En als Hij hen met toorn rondom aangezien had, meteen bedroefd zijnde over de verharding van hun hart, zeide Hij tot den mens: Strek uw hand uit. En hij strekte ze uit; en3  zijn hand werd hersteld, gezond gelijk de andere.  31Kon 13:6;

KJV

5 And G2532 when he had looked round about G4017 on them G846 with G3326 anger G3709 , being grieved G4818 for G1909 the hardness G4457 of their G846 hearts G2588 , he saith G3004 unto the man G444, Stretch forth G1614 thine G4675 hand G5495 . And G2532 he stretched [it] out G1614 : and G2532 his G846 hand G5495 was restored G600 whole G5199 as G5613 the other G243 .2

  2hardness: or, blindness  1Kon 13:6;

YLT

5 And having looked round upon them with anger, being grieved for the hardness of their heart, he saith to the man, `Stretch forth thy hand;' and he stretched forth, and his hand was restored whole as the other; 1Kon 13:6;

WHNU

5 και G2532 CONJ περιβλεψαμενος G4017 V-AMP-NSM αυτους G846 P-APM μετ G3326 PREP οργης G3709 N-GSF συλλυπουμενος G4818 V-PNP-NSM επι G1909 PREP τη G3588 T-DSF πωρωσει G4457 N-DSF της G3588 T-GSF καρδιας G2588 N-GSF αυτων G846 P-GPM λεγει G3004 V-PAI-3S τω G3588 T-DSM ανθρωπω G444 N-DSM εκτεινον G1614 V-AAM-2S την G3588 T-ASF χειρα G5495 N-ASF   σου G4675 P-2GS και G2532 CONJ εξετεινεν G1614 V-AAI-3S και G2532 CONJ απεκατεσταθη G600 V-API-3S η G3588 T-NSF χειρ G5495 N-NSF αυτου G846 P-GSM 1Kon 13:6;

Darby

5 And looking round upon them with anger, distressed at the hardening of their heart, he says to the man, Stretch out thy hand. And he stretched [it] out, and his hand was restored. 1Kon 13:6;

TSK - Markus 3:5

 

with anger.With anger at their desperate malice and wickedness, and with commiseration for the calamities which they would thereby bring on themselves.

Luk 6:10; Luk 13:15; Efez 4:26; Openb 6:16

grieved.

Gen 6:6; Richt 10:16; Neh 13:8; Ps 95:10; Jes 63:9; Jes 63:10; Luk 19:40-44

Efez 4:30; Hebr 3:10; Hebr 3:17

hardness.  or, blindness.

Jes 6:9; Jes 6:10; Jes 42:18-20; Jes 44:18-20; Matt 13:14; Matt 13:15; Rom 11:7-10; Rom 11:25

2Kor 3:14; Efez 4:18

Stretch.

1Kon 13:6; Matt 12:13; Luk 6:10; Luk 17:14; Joh 5:8; Joh 5:9; Joh 9:7; Hebr 5:9

 

 

SV

6 En4 5 6  de Farizeën, uitgegaan zijnde, hebben terstond met de Herodianen te zamen raad gehouden tegen Hem, hoe zij Hem doden zouden.    4Matt 12:14;  5Joh 10:39;  6Joh 11:53;  [Joh 7:19];

KJV

6 And G2532 the Pharisees G5330 went forth G1831 , and straightway G2112 took G4160 counsel G4824 with G3326 the Herodians G2265 against G2596 him G846 , how G3704 they might destroy G622 him G846 . Matt 12:14; Joh 10:39; Joh 11:53; [Joh 7:19];

YLT

6 and the Pharisees having gone forth, immediately, with the Herodians, were taking counsel against him how they might destroy him. Matt 12:14; Joh 10:39; Joh 11:53; [Joh 7:19];

WHNU

6 και G2532 CONJ εξελθοντες G1831 V-2AAP-NPM οι G3588 T-NPM φαρισαιοι G5330 N-NPM ευθυς G2117 ADV μετα G3326 PREP των G3588 T-GPM ηρωδιανων G2265 N-GPM συμβουλιον G4824 N-ASN εδιδουν G1325 V-IAI-3P κατ G2596 PREP αυτου G846 P-GSM οπως G3704 ADV αυτον G846 P-ASM απολεσωσιν G622 V-AAS-3P Matt 12:14; Joh 10:39; Joh 11:53; [Joh 7:19];

Darby

6 And the Pharisees going out straightway with the Herodians took counsel against him, how they might destroy him. Matt 12:14; Joh 10:39; Joh 11:53; [Joh 7:19];

TSK - Markus 3:6

 

Pharisees.

Ps 109:3; Ps 109:4; Matt 12:14; Luk 6:11; Luk 20:19; Luk 20:20; Luk 22:2; Joh 11:53

Herodians.

Mark 8:15; Mark 12:13; Matt 22:16

 

 

SV

7 En Jezus vertrok met Zijn discipelen naar de zee; en7 8  Hem volgde een grote menigte van Galiléa, en van Judéa,   7Matt 4:25;  8Luk 6:17;

KJV

7 But G2532 Jesus G2424 withdrew himself G402 with G3326 his G846 disciples G3101 to G4314 the sea G2281 : and G2532 a great G4183 multitude G4128 from G575 Galilee G1056 followed G190 him G846 , and G2532 from G575 Judaea G2449 , Matt 4:25; Luk 6:17;

YLT

7 And Jesus withdrew with his disciples unto the sea, and a great multitude from Galilee followed him, and from Judea, Matt 4:25; Luk 6:17;

WHNU

7 και G2532 CONJ ο G3588 T-NSM ιησους G2424 N-NSM μετα G3326 PREP των G3588 T-GPM μαθητων G3101 N-GPM αυτου G846 P-GSM ανεχωρησεν G402 V-AAI-3S προς G4314 PREP την G3588 T-ASF θαλασσαν G2281 N-ASF και G2532 CONJ πολυ G4183 A-NSN πληθος G4128 N-NSN απο G575 PREP της G3588 T-GSF γαλιλαιας G1056 N-GSF   ηκολουθησεν G190 V-AAI-3S [ηκολουθησεν] G190 V-AAI-3S και G2532 CONJ απο G575 PREP της G3588 T-GSF ιουδαιας G2449 N-GSF Matt 4:25; Luk 6:17;

Darby

7 And Jesus withdrew with his disciples to the sea; and a great multitude from Galilee followed him, and from Judaea, Matt 4:25; Luk 6:17;

TSK - Markus 3:7

 

Jesus.

Matt 10:23; Matt 12:15; Luk 6:12; Joh 10:39-41; Joh 11:53; Joh 11:54; Hand 14:5; Hand 14:6

Hand 17:10; Hand 17:14

and a.

Matt 4:25; Luk 6:17

Galilee.

Mark 1:39; Joz 20:7; Joz 21:32; Luk 23:5; Joh 7:41; Joh 7:52

 

 

SV

8 En van Jeruzalem, en van Iduméa, en [van] over de Jordaan; en die [van] omtrent Tyrus en Sidon, een grote menigte, gehoord hebbende, hoe grote dingen Hij deed, kwamen tot Hem.

KJV

8 And G2532 from G575 Jerusalem G2414 , and G2532 from G575 Idumaea G2401 , and G2532 [from] beyond G4008 Jordan G2446 ; and G2532 they about G4012 Tyre G5184 and G2532 Sidon G4605 , a great G4183 multitude G4128 , when they had heard G191 what great things G3745 he did G4160 , came G2064 unto G4314 him G846 .

YLT

8 and from Jerusalem, and from Idumea and beyond the Jordan; and they about Tyre and Sidon--a great multitude--having heard how great things he was doing, came unto him.

WHNU

8 και G2532 CONJ απο G575 PREP ιεροσολυμων G2414 N-GPN και G2532 CONJ απο G575 PREP της G3588 T-GSF ιδουμαιας G2401 N-GSF και G2532 CONJ περαν G4008 ADV του G3588 T-GSM ιορδανου G2446 N-GSM και G2532 CONJ περι G4012 PREP τυρον G5184 N-ASF και G2532 CONJ σιδωνα G4605 N-ASF πληθος G4128 N-NSN πολυ G4183 A-NSN ακουοντες G191 V-PAP-NPM οσα G3745 K-APN   ποιει G4160 V-PAI-3S εποιει G4160 V-IAI-3S ηλθον G2064 V-2AAI-3P προς G4314 PREP αυτον G846 P-ASM

Darby

8 and from Jerusalem, and from Idumaea and beyond the Jordan; and they of around Tyre and Sidon, a great multitude, having heard what things he did, came to him.

TSK - Markus 3:8

 

Idumea.

Jes 34:5; Ezech 35:15; Ezech 36:5; Mal 1:2-4

Edom.  beyond.

Num 32:33-38; Joz 13:8-14

Tyre.

Mark 7:24; Mark 7:31; Joz 19:28; Joz 19:29; Ps 45:12; Ps 87:4; Jes 23:1-18; Ezech 26:1-28

 

 

SV

9 En Hij zeide tot Zijn discipelen, dat een scheepje steeds omtrent Hem blijven zou, om der schare wil, opdat zij Hem niet zouden verdringen.

KJV

9 And G2532 he spake G2036 to his G846 disciples G3101 , that G2443 a small ship G4142 should wait on G4342 him G846 because G1223 of the multitude G3793, lest G3363 they should throng G2346 him G846 .

YLT

9 And he said to his disciples that a little boat may wait on him, because of the multitude, that they may not press upon him,

WHNU

9 και G2532 CONJ ειπεν G2036 V-2AAI-3S τοις G3588 T-DPM μαθηταις G3101 N-DPM αυτου G846 P-GSM ινα G2443 CONJ πλοιαριον G4142 N-NSN προσκαρτερη G4342 V-PAS-3S αυτω G846 P-DSM δια G1223 PREP τον G3588 T-ASM οχλον G3793 N-ASM ινα G2443 CONJ μη G3361 PRT-N θλιβωσιν G2346 V-PAS-3P αυτον G846 P-ASM

Darby

9 And he spoke to his disciples, in order that a little ship should wait upon him on account of the crowd, that they might not press upon him.

TSK - Markus 3:9

 

because.

Mark 5:30; Joh 6:15

 

 

SV

10 Want Hij had er velen genezen, alzo dat Hem al degenen, die [enige] kwalen hadden, overvielen, opdat zij Hem mochten aanraken.

KJV

10 For G1063 he had healed G2323 many G4183 ; insomuch that G5620 they pressed upon G1968 him G846 for to G2443 touch G680 him G846 , as many as G3745 had G2192 plagues G3148 .3

  3pressed: or, rushed

YLT

10 for he did heal many, so that they threw themselves on him, in order to touch him--as many as had plagues;

WHNU

10 πολλους G4183 A-APM γαρ G1063 CONJ εθεραπευσεν G2323 V-AAI-3S ωστε G5620 CONJ επιπιπτειν G1968 V-PAN αυτω G846 P-DSM ινα G2443 CONJ αυτου G846 P-GSM αψωνται G680 V-AMS-3P οσοι G3745 K-NPM ειχον G2192 V-IAI-3P μαστιγας G3148 N-APF

Darby

10 For he healed many, so that they beset him that they might touch him, as many as had plagues.

TSK - Markus 3:10

 

he had.

Matt 12:15; Matt 14:14

pressed.  or, rushed.  touched.

Mark 5:27; Mark 5:28; Mark 6:56; Matt 14:36; Hand 5:15; Hand 19:11; Hand 19:12

and many.

Mark 5:29; Gen 12:17; Num 11:33; Luk 7:2; Hebr 12:6

 

 

SV

11 En de onreine geesten, als zij Hem zagen, vielen voor Hem neder en riepen, zeggende: Gij zijt de Zone Gods! [Luk 4:41];

KJV

11 And G2532 unclean G169 spirits G4151 , when G3752 they saw G2334 him G846 , fell down before G4363 him G846 , and G2532 cried G2896 , saying G3004 , G3754 Thou G4771 art G1488 the Son G5207 of God G2316 . [Luk 4:41];

YLT

11 and the unclean spirits, when they were seeing him, were falling down before him, and were crying, saying--`Thou art the Son of God;' [Luk 4:41];

WHNU

11 και G2532 CONJ τα G3588 T-NPN πνευματα G4151 N-NPN τα G3588 T-NPN ακαθαρτα G169 A-NPN οταν G3752 CONJ αυτον G846 P-ASM εθεωρουν G2334 V-IAI-3P προσεπιπτον G4363 V-IAI-3P αυτω G846 P-DSM και G2532 CONJ εκραζον G2896 V-IAI-3P   λεγοντα G3004 V-PAP-NPN λεγοντες G3004 V-PAP-NPM οτι G3754 CONJ συ G4771 P-2NS ει G1488 V-PXI-2S ο G3588 T-NSM υιος G5207 N-NSM του G3588 T-GSM θεου G2316 N-GSM [Luk 4:41];

Darby

11 And the unclean spirits, when they beheld him, fell down before him, and cried saying, *Thou* art the Son of God. [Luk 4:41];

TSK - Markus 3:11

 

unclean.

Mark 1:23; Mark 1:24; Mark 5:5; Mark 5:6; Matt 8:31; Luk 4:41; Hand 16:17; Hand 19:13-17; Jak 2:19

the Son.

Mark 1:1; Matt 4:3; Matt 4:6; Matt 8:29; Matt 14:33; Luk 8:28

 

 

SV

12 En Hij gebood hun scherpelijk dat zij Hem niet zouden openbaar maken.

KJV

12 And G2532 he straitly G4183 charged G2008 them G846 that G3363 they should G4160 not G3363 make G4160 him G846 known G5318 .

YLT

12 and many times he was charging them that they might not make him manifest.

WHNU

12 και G2532 CONJ πολλα G4183 A-APN επετιμα G2008 V-IAI-3S αυτοις G846 P-DPM ινα G2443 CONJ μη G3361 PRT-N αυτον G846 P-ASM φανερον G5318 A-ASM ποιησωσιν G4160 V-AAS-3P

Darby

12 And he rebuked them much, that they might not make him manifest.

TSK - Markus 3:12

 

Mark 1:25; Mark 1:34; Matt 12:16; Hand 16:18

 

 

SV

13 En9 10 11 12  Hij klom op den berg, en riep tot Zich, die Hij wilde; en zij kwamen tot Hem.     9Matt 10:1;  10Mark 6:7;  11Luk 6:13;  12Luk 9:1;

KJV

13 And G2532 he goeth up G305 into G1519 a mountain G3735, and G2532 calleth G4341 [unto him] whom G3739 he G846 would G2309 : and G2532 they came G565 unto G4314 him G846 . Matt 10:1; Mark 6:7; Luk 6:13; Luk 9:1;

YLT

13 And he goeth up to the mountain, and doth call near whom he willed, and they went away to him; Matt 10:1; Mark 6:7; Luk 6:13; Luk 9:1;

WHNU

13 και G2532 CONJ αναβαινει G305 V-PAI-3S εις G1519 PREP το G3588 T-ASN ορος G3735 N-ASN και G2532 CONJ προσκαλειται G4341 V-PNI-3S ους G3739 R-APM ηθελεν G2309 V-IAI-3S αυτος G846 P-NSM και G2532 CONJ απηλθον G565 V-2AAI-3P προς G4314 PREP αυτον G846 P-ASM Matt 10:1; Mark 6:7; Luk 6:13; Luk 9:1;

Darby

13 And he goes up into the mountain, and calls whom he himself would, and they went to him. Matt 10:1; Mark 6:7; Luk 6:13; Luk 9:1;

TSK - Markus 3:13

 

Matt 10:1-4; Luk 6:12-16

 

 

SV

14 En Hij stelde er twaalf, opdat zij met Hem zouden zijn, en opdat Hij dezelve zou uitzenden om te prediken;

KJV

14 And G2532 he ordained G4160 twelve G1427 , that G2443 they should be G5600 with G3326 him G846 , and G2532 that G2443 he might send G649 them G846 forth G649 to preach G2784 ,

YLT

14 and he appointed twelve, that they may be with him, and that he may send them forth to preach,

WHNU

14 και G2532 CONJ εποιησεν G4160 V-AAI-3S δωδεκα G1427 A-NUI   ους G3739 R-APM και G2532 CONJ αποστολους G652 N-APM ωνομασεν G3687 V-AAI-3S [ους G3739 R-APM και G2532 CONJ αποστολους G652 N-APM ωνομασεν] G3687 V-AAI-3S ινα G2443 CONJ ωσιν G5600 V-PXS-3P μετ G3326 PREP αυτου G846 P-GSM και G2532> CONJ ινα G2443 CONJ αποστελλη G649 V-PAS-3S αυτους G846 P-APM κηρυσσειν G2784 V-PAN

Darby

14 And he appointed twelve that they might be with him, and that he might send them to preach,

TSK - Markus 3:14

 

he ordained.

Joh 15:16; Hand 1:24; Hand 1:25; Gal 1:1; Gal 1:15-20

and.

Luk 9:1-6; Luk 10:1-11; Luk 24:47; Hand 1:8

 

 

SV

15 En om macht te hebben, de ziekten te genezen, en de duivelen uit te werpen.

KJV

15 And G2532 to have G2192 power G1849 to heal G2323 sicknesses G3554, and G2532 to cast out G1544 devils G1140 :

YLT

15 and to have power to heal the sicknesses, and to cast out the demons.

WHNU

15 και G2532 CONJ εχειν G2192 V-PAN εξουσιαν G1849 N-ASF εκβαλλειν G1544 V-PAN τα G3588 T-APN δαιμονια G1140 N-APN (3-16)  και G2532 CONJ εποιησεν G4160 V-AAI-3S τους G3588 T-APM δωδεκα G1427 A-NUI [και G2532 CONJ εποιησεν G4160 V-AAI-3S τους G3588 T-APM δωδεκα] G1427 A-NUI

Darby

15 and to have power [to heal diseases, and] to cast out demons.

TSK - Markus 3:15

 

15

 

 

SV

16 En Simon gaf Hij den [toe] naam Petrus;

KJV

16 And G2532 Simon G4613 he surnamed G2007 G3686 Peter G4074 ;

YLT

16 And he put on Simon the name Peter;

WHNU

16 και G2532 CONJ επεθηκεν G2007 V-AAI-3S ονομα G3686 N-ASN τω G3588 T-DSM σιμωνι G4613 N-DSM πετρον G4074 N-ASM

Darby

16 And he gave to Simon the surname of Peter;

TSK - Markus 3:16

 

Simon.

Mark 1:16; Matt 16:16-18; Joh 1:42; 1Kor 1:12; 1Kor 3:22; 1Kor 9:5; Gal 2:7-9

Cephas.

2Pe 1:1

 

 

SV

17 En Jakobus, den [zoon] van Zebedéüs, en Johannes, den broeder van Jakobus; en gaf hun [toe] namen, Boanérges, hetwelk is, zonen des donders;

KJV

17 And G2532 James G2385 the [son] G3588 of Zebedee G2199, and G2532 John G2491 the brother G80 of James G2385 ; and G2532 he surnamed G2007 G3686 them G846 Boanerges G993 , which is G3603 , The sons G5207 of thunder G1027:

YLT

17 and James of Zebedee, and John the brother of James, and he put on them names--Boanerges, that is, `Sons of thunder;'

WHNU

17 και G2532 CONJ ιακωβον G2385 N-ASM τον G3588 T-ASM του G3588 T-GSM ζεβεδαιου G2199 N-GSM και G2532 CONJ ιωαννην G2491 N-ASM τον G3588 T-ASM αδελφον G80 N-ASM του G3588 T-GSM ιακωβου G2385 N-GSM και G2532 CONJ επεθηκεν G2007 V-AAI-3S αυτοις G846 P-DPM   ονομα G3686 N-ASN ονοματα G3686 N-APN βοανηργες G993 N-PRI ο G3739 R-NSN εστιν G2076 V-PXI-3S υιοι G5207 N-NPM βροντης G1027 N-GSF

Darby

17 and James the [son] of Zebedee, and John the brother of James, and he gave them the surname of Boanerges, that is, Sons of thunder;

TSK - Markus 3:17

 

James.

Mark 1:19; Mark 1:20; Mark 5:37; Mark 9:2; Mark 10:35; Mark 14:33; Joh 21:2; Joh 21:20-25; Hand 12:1

he surnamed.

Jes 58:1; Jer 23:29; Hebr 4:12; Openb 10:11

 

 

SV

18 En Andréas, en Filippus, en Bartholoméüs, en Mattheus, en Thomas, en Jakobus, den [zoon] van Alféüs, en Thaddéüs, en Simon Kananítes,

KJV

18 And G2532 Andrew G406 , and G2532 Philip G5376 , and G2532 Bartholomew G918, and G2532 Matthew G3156 , and G2532 Thomas G2381 , and G2532 James G2385 the [son] G3588 of Alphaeus G256, and G2532 Thaddaeus G2280 , and G2532 Simon G4613 the Canaanite G2581,

YLT

18 and Andrew, and Philip, and Bartholomew, and Matthew, and Thomas, and James of Alpheus, and Thaddeus, and Simon the Cananite,

WHNU

18 και G2532 CONJ ανδρεαν G406 N-ASM και G2532 CONJ φιλιππον G5376 N-ASM και G2532 CONJ βαρθολομαιον G918 N-ASM και G2532 CONJ μαθθαιον G3156 N-ASM και G2532 CONJ θωμαν G2381 N-ASM και G2532 CONJ ιακωβον G2385 N-ASM τον G3588 T-ASM του G3588 T-GSM αλφαιου G256 N-GSM και G2532 CONJ θαδδαιον G2280 N-ASM και G2532 CONJ σιμωνα G4613 N-ASM τον G3588 T-ASM καναναιον G2581 N-ASM

Darby

18 and Andrew, and Philip, and Bartholomew, and Matthew, and Thomas, and James the [son] of Alphaeus, and Thaddaeus, and Simon the Cananaean,

TSK - Markus 3:18

 

Andrew.

Joh 1:40; Joh 6:8; Joh 12:21; Joh 12:22; Hand 1:13

Philip.

Joh 1:43-45; Joh 6:5-7; Joh 14:8; Joh 14:9

Bartholomew.

Matt 10:3; Luk 6:14; Hand 1:13

Matthew.

Mark 2:14; Matt 9:9; Luk 5:27-29

Levi.

Lu 6:15

Thomas.

Joh 11:16; Joh 20:24-29; Joh 21:2; Hand 1:13

James.

Mark 6:3; Matt 10:3; Matt 13:55; Luk 6:15; Hand 15:13; Hand 21:18; 1Kor 9:5; 1Kor 15:7; Gal 1:19

Gal 2:9; Jak 1:1

Alphaeus.

2:14

Thaddaeus.

Matt 10:3; Luk 6:16; Joh 14:22; Hand 1:13

Judas the brother of James.

Jude 1:1

Simon.

Matt 10:4; Luk 6:15; Hand 1:13

Simon Zelotes.  Canaanite.[Kananites ,] so called, not from being a native of Canaan, [Chanaan ,] which would have been [Chananaos,] but from the Hebrew Kana, to be zealous, whence he is called in Greek [Zelotes ,] Zelotes, or the Zealot, from [Zeloo ,] to be zealous.

 

 

SV

19 En Judas Iskáriot, die Hem ook verraden heeft. [Hand 1:17];

KJV

19 And G2532 Judas G2455 Iscariot G2469 , which G3739 also G2532 betrayed G3860 him G846 : and G2532 they went G2064 into G1519 an house G3624 .4

  4into…: or, home  [Hand 1:17];

YLT

19 and Judas Iscariot, who did also deliver him up; and they come into a house. [Hand 1:17];

WHNU

19 και G2532 CONJ ιουδαν G2455 N-ASM ισκαριωθ G2469 N-PRI ος G3739 R-NSM και G2532 CONJ παρεδωκεν G3860 V-AAI-3S αυτον G846 P-ASM (3-20) και G2532 CONJ ερχεται G2064 V-PNI-3S εις G1519 PREP οικον G3624 N-ASM [Hand 1:17];

Darby

19 and Judas Iscariote, who also delivered him up. And they come to [the] house. [Hand 1:17];

TSK - Markus 3:19

 

Judas.

Matt 26:14-16; Matt 26:47; Matt 27:3-5; Joh 6:64; Joh 6:71; Joh 12:4-6; Joh 13:2; Joh 13:26-30

Ac 1:16-25

into an house.  or, home.

 

 

SV

20 En zij kwamen in huis; en daar vergaderde wederom een schare, alzo dat zij ook zelfs niet13  konden brood eten.  13Mark 6:31;

KJV

20 And G2532 the multitude G3793 cometh together G4905 again G3825 , so that G5620 they G846 could G1410 not G3361 so much as G3383 eat G5315 bread G740 . Mark 6:31;

YLT

20 And come together again doth a multitude, so that they are not able even to eat bread; Mark 6:31;

WHNU

20 και G2532 CONJ συνερχεται G4905 V-PNI-3S παλιν G3825 ADV [ο] G3588 T-NSM οχλος G3793 N-NSM ωστε G5620 CONJ μη G3361 PRT-N δυνασθαι G1410 V-PNN αυτους G846 P-APM μηδε G3366 CONJ αρτον G740 N-ASM φαγειν G5315 V-2AAN Mark 6:31;

Darby

20 And again a crowd comes together, so that they cannot even eat bread. Mark 6:31;

TSK - Markus 3:20

 

so that.

Mark 3:9; Mark 6:31; Luk 6:17; Joh 4:31-34

 

 

SV

21 En als degenen, die Hem bestonden, [dit] hoorden, gingen zij uit, om Hem vast te houden; want zij zeiden: Hij is buiten Zijn zinnen. [Joh 7:5];

KJV

21 And G2532 when his G846 friends G3844 heard G191 [of it], they went out G1831 to lay hold G2902 on him G846 : for G1063 they said G3004 , G3754 He is beside himself G1839 .5

  5friends: or, kinsmen  [Joh 7:5];

YLT

21 and his friends having heard, went forth to lay hold on him, for they said that he was beside himself, [Joh 7:5];

WHNU

21 και G2532 CONJ ακουσαντες G191 V-AAP-NPM οι G3588 T-NPM παρ G3844 PREP αυτου G846 P-GSM εξηλθον G1831 V-2AAI-3P κρατησαι G2902 V-AAN αυτον G846 P-ASM ελεγον G3004 V-IAI-3P γαρ G1063 CONJ οτι G3754 CONJ εξεστη G1839 V-2AAI-3S [Joh 7:5];

Darby

21 And his relatives having heard [of it] went out to lay hold on him, for they said, He is out of his mind. [Joh 7:5];

TSK - Markus 3:21

 

when.Some render, "And they who were with him (in the house, ver. 19,) hearing (the noise) went out to restrain, ([auton, i.e., ochlos ,] the multitude,) for they said, It (the mob) is mad."  This, however, is contrary to all the versions; and appears an unnatural construction.

friends.  or, kinsmen.

Mark 3:31; Joh 7:3-10

He is.

2Kon 9:11; Jer 29:26; Hos 9:7; Joh 10:20; Hand 26:24; 2Kor 5:13

 

 

SV

22 En de Schriftgeleerden, die van Jeruzalem afgekomen waren, zeiden: Hij14 15 16 17  heeft Beëlzebul, en door den overste der duivelen werpt Hij de duivelen uit.     14Matt 9:34;  15Matt 12:24;  16Luk 11:15;  17Joh 8:48;  [Matt 10:25];

KJV

22 And G2532 the scribes G1122 which G3588 came down G2597 from G575 Jerusalem G2414 said G3004 , G3754 He hath G2192 Beelzebub G954 , G3754 and G2532 by G1722 the prince G758 of the devils G1140 casteth he out G1544 devils G1140 . Matt 9:34; Matt 12:24; Luk 11:15; Joh 8:48; [Matt 10:25];

YLT

22 and the scribes who [are] from Jerusalem having come down, said--`He hath Beelzeboul,' and--`By the ruler of the demons he doth cast out the demons.' Matt 9:34; Matt 12:24; Luk 11:15; Joh 8:48; [Matt 10:25];

WHNU

22 και G2532 CONJ οι G3588 T-NPM γραμματεις G1122 N-NPM οι G3588 T-NPM απο G575 PREP ιεροσολυμων G2414 N-GPN καταβαντες G2597 V-2AAP-NPM ελεγον G3004 V-IAI-3P οτι G3754 CONJ βεελζεβουλ G954 N-PRI εχει G2192 V-PAI-3S και G2532 CONJ οτι G3754 CONJ εν G1722 PREP τω G3588 T-DSM αρχοντι G758 N-DSM των G3588 T-GPN δαιμονιων G1140 N-GPN εκβαλλει G1544 V-PAI-3S τα G3588 T-APN δαιμονια G1140 N-APN Matt 9:34; Matt 12:24; Luk 11:15; Joh 8:48; [Matt 10:25];

Darby

22 And the scribes who had come down from Jerusalem said, He has Beelzebub, and, By the prince of the demons he casts out demons. Matt 9:34; Matt 12:24; Luk 11:15; Joh 8:48; [Matt 10:25];

TSK - Markus 3:22

 

which.

Mark 7:1; Matt 15:1; Luk 5:17

He hath.

Ps 22:6; Matt 9:34; Matt 10:25; Matt 12:24; Luk 11:15; Joh 7:20; Joh 8:48; Joh 8:52; Joh 10:22

 

 

SV

23 En hen tot Zich geroepen hebbende, zeide18  Hij tot hen in gelijkenissen: Hoe kan de satan den satan uitwerpen?  18Matt 12:25;

KJV

23 And G2532 he called G4341 them G846 [unto him], and said G3004 unto them G846 in G1722 parables G3850 , How G4459 can G1410 Satan G4567 cast out G1544 Satan G4567 ? Matt 12:25;

YLT

23 And, having called them near, in similes he said to them, `How is the Adversary able to cast out the Adversary? Matt 12:25;

WHNU

23 και G2532 CONJ προσκαλεσαμενος G4341 V-ADP-NSM αυτους G846 P-APM εν G1722 PREP παραβολαις G3850 N-DPF ελεγεν G3004 V-IAI-3S αυτοις G846 P-DPM πως G4459 ADV-I δυναται G1410 V-PNI-3S σατανας G4567 N-NSM σαταναν G4567 N-ASM εκβαλλειν G1544 V-PAN Matt 12:25;

Darby

23 And having called them to [him] , he said to them in parables, How can Satan cast out Satan? Matt 12:25;

TSK - Markus 3:23

 

in parables.

Ps 49:4; Matt 13:34

How.

Matt 12:25-30; Luk 11:17-23

 

 

SV

24 En indien een koninkrijk tegen zichzelf verdeeld is, zo kan dat koninkrijk niet bestaan. [Luk 11:17];

KJV

24 And G2532 if G1437 a kingdom G932 be divided G3307 against G1909 itself G1438 , that G1565 kingdom G932 cannot G3756 G1410 stand G2476 . [Luk 11:17];

YLT

24 and if a kingdom against itself be divided, that kingdom cannot be made to stand; [Luk 11:17];

WHNU

24 και G2532 CONJ εαν G1437 COND βασιλεια G932 N-NSF εφ G1909 PREP εαυτην G1438 F-3ASF μερισθη G3307 V-APS-3S ου G3756 PRT-N δυναται G1410 V-PNI-3S σταθηναι G2476 V-APN η G3588 T-NSF βασιλεια G932 N-NSF εκεινη G1565 D-NSF [Luk 11:17];

Darby

24 And if a kingdom has become divided against itself, that kingdom cannot subsist. [Luk 11:17];

TSK - Markus 3:24

 

Richt 9:23-57; Richt 12:1-6; 2Sam 20:1; 2Sam 20:6; 1Kon 12:16-20; Jes 9:20; Jes 9:21; Jes 19:2; Jes 19:3

Ezech 37:22; Zach 11:14; Joh 17:21; 1Kor 1:10-13; Efez 4:3-6

 

 

SV

25 En indien een huis tegen zichzelf verdeeld is, zo kan dat huis niet bestaan.

KJV

25 And G2532 if G1437 a house G3614 be divided G3307 against G1909 itself G1438 , that G1565 house G3614 cannot G3756 G1410 stand G2476 .

YLT

25 and if a house against itself be divided, that house cannot be made to stand;

WHNU

25 και G2532 CONJ εαν G1437 COND οικια G3614 N-NSF εφ G1909 PREP εαυτην G1438 F-3ASF μερισθη G3307 V-APS-3S ου G3756 PRT-N δυνησεται G1410 V-FDI-3S η G3588 T-NSF οικια G3614 N-NSF εκεινη G1565 D-NSF   στηναι G2476 V-2AAN σταθηναι G2476 V-APN

Darby

25 And if a house has become divided against itself, that house cannot subsist.

TSK - Markus 3:25

 

Gen 13:7; Gen 13:8; Gen 37:4; Ps 133:1; Gal 5:15; Jak 3:16

 

 

SV

26 En indien de satan tegen zichzelven opstaat, en verdeeld is, zo kan hij niet bestaan, maar heeft een einde.

KJV

26 And G2532 if G1487 Satan G4567 rise up G450 against G1909 himself G1438 , and G2532 be divided G3307, he cannot G3756 G1410 stand G2476 , but G235 hath G2192 an end G5056 .

YLT

26 and if the Adversary did rise against himself, and hath been divided, he cannot be made to stand, but hath an end.

WHNU

26 και G2532 CONJ ει G1487 COND ο G3588 T-NSM σατανας G4567 N-NSM ανεστη G450 V-2AAI-3S εφ G1909 PREP εαυτον G1438 F-3ASM και G2532 CONJ εμερισθη G3307 V-API-3S ου G3756 PRT-N δυναται G1410 V-PNI-3S στηναι G2476 V-2AAN αλλα G235 CONJ τελος G5056 N-ASN εχει G2192 V-PAI-3S

Darby

26 And if Satan rise up against himself, and is divided, he cannot subsist, but has an end.

TSK - Markus 3:26

 

26

 

 

SV

27 Er19  kan niemand in het huis eens sterken ingaan en zijn vaten ontroven, indien20  hij niet eerst den sterke bindt; en alsdan zal hij zijn huis beroven.   19Matt 12:29;  20Kol 2:15;

KJV

27 No man G3762 can G3756 G1410 enter G1525 into G1519 a strong man's G2478 house G3614 , and spoil G1283 his G846 goods G4632 , except G3362 he will G1210 first G4412 bind G1210 the strong man G2478; and G2532 then G5119 he will spoil G1283 his G846 house G3614 . Matt 12:29; Kol 2:15;

YLT

27 `No one is able the vessels of the strong man--having entered into his house--to spoil, if first he may not bind the strong man, and then his house he will spoil. Matt 12:29; Kol 2:15;

WHNU

27 αλλ G235 CONJ ου G3756 PRT-N δυναται G1410 V-PNI-3S ουδεις G3762 A-NSM εις G1519 PREP την G3588 T-ASF οικιαν G3614 N-ASF του G3588 T-GSM ισχυρου G2478 A-GSM εισελθων G1525 V-2AAP-NSM τα G3588 T-APN σκευη G4632 N-APN αυτου G846 P-GSM διαρπασαι G1283 V-AAN εαν G1437 COND μη G3361 PRT-N πρωτον G4412 ADV τον G3588 T-ASM ισχυρον G2478 A-ASM δηση G1210 V-AAS-3S και G2532 CONJ τοτε G5119 ADV την G3588 T-ASF οικιαν G3614 N-ASF αυτου G846 P-GSM διαρπασει G1283 V-FAI-3S Matt 12:29; Kol 2:15;

Darby

27 But no one can, having entered into his house, plunder the goods of the strong [man] unless he first bind the strong [man] , and then he will plunder his house. Matt 12:29; Kol 2:15;

TSK - Markus 3:27

 

Gen 3:15; Jes 27:1; Jes 49:24-26; Jes 53:12; Jes 61:1; Matt 12:29; Luk 10:17-20

Luk 11:21-23; Joh 12:31; Rom 16:20; Efez 6:10-13; Kol 2:15; Hebr 2:14

1Joh 3:8; 1Joh 4:4; Openb 12:7-9; Openb 20:1-3

 

 

SV

28 Voorwaar, Ik zeg u, dat21 22 23 24  al de zonden den kinderen der mensen zullen vergeven worden, en allerlei lasteringen, waarmede zij zullen gelasterd hebben;     211Sam 2:25;  22Matt 12:31;  23Luk 12:10;  241Joh 5:16;

KJV

28 Verily G281 I say G3004 unto you G5213 , G3754 All G3956 sins G265 shall be forgiven G863 unto the sons G5207 of men G444 , and G2532 blasphemies G988 wherewith G3745 soever G302 they shall blaspheme G987 : 1Sam 2:25; Matt 12:31; Luk 12:10; 1Joh 5:16;

YLT

28 `Verily I say to you, that all the sins shall be forgiven to the sons of men, and evil speakings with which they might speak evil, 1Sam 2:25; Matt 12:31; Luk 12:10; 1Joh 5:16;

WHNU

28 αμην G281 HEB λεγω G3004 V-PAI-1S υμιν G5213 P-2DP οτι G3754 CONJ παντα G3956 A-NPN αφεθησεται G863 V-FPI-3S τοις G3588 T-DPM υιοις G5207 N-DPM των G3588 T-GPM ανθρωπων G444 N-GPM τα G3588 T-NPN αμαρτηματα G265 N-NPN και G2532 CONJ αι G3588 T-NPF βλασφημιαι G988 N-NPF οσα G3745 K-APN εαν G1437 COND βλασφημησωσιν G987 V-AAS-3P 1Sam 2:25; Matt 12:31; Luk 12:10; 1Joh 5:16;

Darby

28 Verily I say unto you, that all sins shall be forgiven to the sons of men, and all the injurious speeches [with] which they may speak injuriously; 1Sam 2:25; Matt 12:31; Luk 12:10; 1Joh 5:16;

TSK - Markus 3:28

 

Matt 12:31; Matt 12:32; Luk 12:10; Hebr 6:4-8; Hebr 10:26-31; 1Joh 5:16

 

 

SV

29 Maar25  zo wie zal gelasterd hebben tegen den Heiligen Geest, die heeft geen vergeving in der eeuwigheid, maar hij is schuldig des eeuwigen oordeels.  251Joh 5:16;

KJV

29 But G1161 he G3739 that G302 shall blaspheme G987 against G1519 the Holy G40 Ghost G4151 hath G2192 never G3756 G1519 G165 forgiveness G859 , but G235 is G2076 in danger G1777 of eternal G166 damnation G2920 : 1Joh 5:16;

YLT

29 but whoever may speak evil in regard to the Holy Spirit hath not forgiveness--to the age, but is in danger of age-during judgment;' 1Joh 5:16;

WHNU

29 ος G3739 R-NSM δ G1161 CONJ αν G302 PRT βλασφημηση G987 V-AAS-3S εις G1519 PREP το G3588 T-ASN πνευμα G4151 N-ASN το G3588 T-ASN αγιον G40 A-ASN ουκ G3756 PRT-N εχει G2192 V-PAI-3S αφεσιν G859 N-ASF εις G1519 PREP τον G3588 T-ASM αιωνα G165 N-ASM αλλα G235 CONJ ενοχος G1777 A-NSM εστιν G2076 V-PXI-3S αιωνιου G166 A-GSF αμαρτηματος G265 N-GSN 1Joh 5:16;

Darby

29 but whosoever shall speak injuriously against the Holy Spirit, to eternity has no forgiveness; but lies under the guilt of an everlasting sin; 1Joh 5:16;

TSK - Markus 3:29

 

but is.

Mark 12:40; Matt 25:46; 2Thess 1:9; Judas 1:7; Judas 1:13

 

 

SV

30 Want zij zeiden: Hij heeft een onreinen geest.

KJV

30 Because G3754 they said G3004 , He hath G2192 an unclean G169 spirit G4151 .

YLT

30 because they said, `He hath an unclean spirit.'

WHNU

30 οτι G3754 CONJ ελεγον G3004 V-IAI-3P πνευμα G4151 N-ASN ακαθαρτον G169 A-ASN εχει G2192 V-PAI-3S

Darby

30 --because they said, He has an unclean spirit.

TSK - Markus 3:30

 

Mark 3:22; Joh 10:20

 

 

SV

31 Zo26 27  kwamen dan Zijn broeders en Zijn moeder; en buiten staande, zonden zij tot Hem, en riepen Hem.   26Matt 12:46;  27Luk 8:19;

KJV

31 There came G2064 then G3767 his G846 brethren G80 and G2532 his mother G3384, and G2532 , standing G2476 without G1854 , sent G649 unto G4314 him G846 , calling G5455 him G846 . Matt 12:46; Luk 8:19;

YLT

31 Then come do his brethren and mother, and standing without, they sent unto him, calling him, Matt 12:46; Luk 8:19;

WHNU

31 και G2532 CONJ   ερχονται G2064 V-PNI-3P ερχεται G2064 V-PNI-3S η G3588 T-NSF μητηρ G3384 N-NSF αυτου G846 P-GSM και G2532 CONJ οι G3588 T-NPM αδελφοι G80 N-NPM αυτου G846 P-GSM και G2532 CONJ εξω G1854 ADV στηκοντες G4739 V-PAP-NPM απεστειλαν G649 V-AAI-3P προς G4314 PREP αυτον G846 P-ASM καλουντες G2564 V-PAP-NPM αυτον G846 P-ASM Matt 12:46; Luk 8:19;

Darby

31 And his brethren and his mother come, and standing without sent to him calling him. Matt 12:46; Luk 8:19;

TSK - Markus 3:31

 

Matt 12:46-48; Luk 8:19-21

 

 

SV

32 En de schare zat rondom Hem; en zij zeiden tot Hem: Zie, Uw moeder en Uw broeders daar buiten zoeken U.

KJV

32 And G2532 the multitude G3793 sat G2521 about G4012 him G846 , and G1161 they said G2036 unto him G846 , Behold G2400 , thy G4675 mother G3384 and G2532 thy G4675 brethren G80 without G1854 seek for G2212 thee G4571 .

YLT

32 and a multitude was sitting about him, and they said to him, `Lo, thy mother and thy brethren without do seek thee.'

WHNU

32 και G2532 CONJ εκαθητο G2521 V-INI-3S περι G4012 PREP αυτον G846 P-ASM οχλος G3793 N-NSM και G2532 CONJ λεγουσιν G3004 V-PAI-3P αυτω G846 P-DSM ιδου G2400 V-2AAM-2S η G3588 T-NSF μητηρ G3384 N-NSF σου G4675 P-2GS και G2532 CONJ οι G3588 T-NPM αδελφοι G80 N-NPM σου G4675 P-2GS   [και G2532 CONJ αι G3588 T-NPF αδελφαι G79 N-NPF σου] G4675 P-2GS εξω G1854 ADV ζητουσιν G2212 V-PAI-3P σε G4571 P-2AS

Darby

32 And a crowd sat around him. And they said to him, Behold, thy mother and thy brethren seek thee without.

TSK - Markus 3:32

 

32

 

 

SV

33 En Hij antwoordde hun, zeggende: Wie is Mijn moeder, of Mijn broeders?

KJV

33 And G2532 he answered G611 them G846 , saying G3004 , Who G5101 is G2076 my G3450 mother G3384 , or G2228 my G3450 brethren G80 ?

YLT

33 And he answered them, saying, `Who is my mother, or my brethren?'

WHNU

33 και G2532 CONJ αποκριθεις G611 V-AOP-NSM αυτοις G846 P-DPM λεγει G3004 V-PAI-3S τις G5101 I-NSM εστιν G2076 V-PXI-3S η G3588 T-NSF μητηρ G3384 N-NSF μου G3450 P-1GS και G2532 CONJ οι G3588 T-NPM αδελφοι G80 N-NPM   [μου] G3450 P-1GS

Darby

33 And he answered them, saying, Who is my mother or my brethren?

TSK - Markus 3:33

 

Who.

Deut 33:9; Luk 2:49; Joh 2:4; 2Kor 5:16

or.

Mark 3:21; Mark 6:3; Joh 7:3-5

 

 

SV

34 En rondom overzien hebbende, die om Hem zaten, zeide Hij: Ziet, Mijn moeder en Mijn broeders.

KJV

34 And G2532 he looked G4017 round about G2945 on them which G3588 sat G2521 about G4012 him G846 , and said G3004 , Behold G2396 my G3450 mother G3384 and G2532 my G3450 brethren G80 !

YLT

34 And having looked round in a circle to those sitting about him, he saith, `Lo, my mother and my brethren!

WHNU

34 και G2532 CONJ περιβλεψαμενος G4017 V-AMP-NSM τους G3588 T-APM περι G4012 PREP αυτον G846 P-ASM κυκλω G2945 N-DSM καθημενους G2521 V-PNP-APM λεγει G3004 V-PAI-3S ιδε G1492 V-AAM-2S η G3588 T-NSF μητηρ G3384 N-NSF μου G3450 P-1GS και G2532 CONJ οι G3588 T-NPM αδελφοι G80 N-NPM μου G3450 P-1GS

Darby

34 And looking around in a circuit at those that were sitting around him, he says, Behold my mother and my brethren:

TSK - Markus 3:34

 

Behold.

Ps 22:22; Hoogl 4:9; Hoogl 4:10; Hoogl 5:1; Hoogl 5:2; Matt 12:49; Matt 12:50; Matt 25:40-45; Matt 28:10

Luk 11:27; Luk 11:28; Joh 20:17; Rom 8:29; Hebr 2:11; Hebr 2:12

 

 

SV

35 Want28 29  zo wie den wil van God doet, die is Mijn broeder, en Mijn zuster, en moeder.   28Joh 15:14;  292Kor 5:16-17;

KJV

35 For G1063 whosoever G3739 G302 shall do G4160 the will G2307 of God G2316 , the same G3778 is G2076 my G3450 brother G80 , and G2532 my G3450 sister G79 , and G2532 mother G3384 . Joh 15:14; 2Kor 5:16-17;

YLT

35 for whoever may do the will of God, he is my brother, and my sister, and mother.' Joh 15:14; 2Kor 5:16-17;

WHNU

35 ος G3739 R-NSM   [γαρ] G1063 CONJ αν G302 PRT ποιηση G4160 V-AAS-3S το G3588 T-ASN θελημα G2307 N-ASN του G3588 T-GSM θεου G2316 N-GSM ουτος G3778 D-NSM αδελφος G80 N-NSM μου G3450 P-1GS και G2532 CONJ αδελφη G79 N-NSF και G2532 CONJ μητηρ G3384 N-NSF εστιν G2076 V-PXI-3S Joh 15:14; 2Kor 5:16-17;

Darby

35 for whosoever shall do the will of God, *he* is my brother, and sister, and mother. Joh 15:14; 2Kor 5:16-17;

TSK - Markus 3:35

 

do.

Matt 7:21; Joh 7:17; Jak 1:25; 1Joh 2:17; 1Joh 3:22; 1Joh 3:23

 

 

 

 


Vorig hoofdstuk (Markus 2)
| Begin hoofdstuk | Volgend hoofdstuk (Markus 4)