Interlinear Nieuw Testament

index


Vorig hoofdstuk (Lukas 10)
| Volgend hoofdstuk (Lukas 12)


Lukas 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

SV

1 En het geschiedde, toen Hij in een zekere plaats was biddende, als Hij ophield, dat een van Zijn discipelen tot Hem zeide: Heere, leer ons bidden, gelijk ook Johannes zijn discipelen geleerd heeft.

KJV

1 And G2532 it came to pass G1096, that, as G1722 he G846 was G1511 praying G4336 in G1722 a certain G5100 place G5117 , when G5613 he ceased G3973 , one G5100 of his G846 disciples G3101 said G2036 unto G4314 him G846 , Lord G2962 , teach G1321 us G2248 to pray G4336 , as G2531 John G2491 also G2532 taught G1321 his G846 disciples G3101 .

YLT

1 And it came to pass, in his being in a certain place praying, as he ceased, a certain one of his disciples said unto him, `Sir, teach us to pray, as also John taught his disciples.'

WHNU

1 και G2532 CONJ εγενετο G1096 V-2ADI-3S εν G1722 PREP τω G3588 T-DSM ειναι G1511 V-PXN αυτον G846 P-ASM εν G1722 PREP τοπω G5117 N-DSM τινι G5100 X-DSM προσευχομενον G4336 V-PNP-ASM ως G5613 ADV επαυσατο G3973 V-AMI-3S ειπεν G2036 V-2AAI-3S τις G5100 X-NSM των G3588 T-GPM μαθητων G3101 N-GPM αυτου G846 P-GSM προς G4314 PREP αυτον G846 P-ASM κυριε G2962 N-VSM διδαξον G1321 V-AAM-2S ημας G2248 P-1AP προσευχεσθαι G4336 V-PNN καθως G2531 ADV και G2532 CONJ ιωαννης G2491 N-NSM εδιδαξεν G1321 V-AAI-3S τους G3588 T-APM μαθητας G3101 N-APM αυτου G846 P-GSM

Darby

1 And it came to pass as he was in a certain place praying, when he ceased, one of his disciples said to him, Lord, teach us to pray, even as John also taught his disciples.

TSK - Lukas 11:1

 

1 Christ teaches us to pray, and that instantly;

11 assuring us that God will give all good things to them that ask him.

14 He, casting out a dumb devil, rebukes the blasphemous Pharisees;

27 and shows who are blessed;

29 preaches to the people;

37 and reprehends the outward shew of holiness in the Pharisees, scribes, and lawyers.

that.

Luk 6:12; Luk 9:18; Luk 9:28; Luk 22:39-45; Hebr 5:7

teach.

Ps 10:17; Ps 19:14; Rom 8:26; Rom 8:27; Jak 4:2; Jak 4:3; Judas 1:20

 

 

SV

2 En Hij zeide tot hen: Wanneer1 †gij bidt, zo zegt: Onze Vader, Die in de hemelen [zijt]! Uw Naam worde geheiligd. Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, gelijk in den hemel, [alzo] ook op de aarde.† 1Matt 6:9;† [Hand 21:14];

KJV

2 And G1161 he said G2036 unto them G846 , When G3752 ye pray G4336 , say G3004 , Our G2257 Father G3962 which G3588 art in G1722 heaven G3772 , Hallowed be G37 thy G4675 name G3686 . Thy G4675 kingdom G932 come G2064 . Thy G4675 will G2307 be done G1096 , as G5613 in G1722 heaven G3772 , so G2532 in G1909 earth G1093 . Matt 6:9; [Hand 21:14];

YLT

2 And he said to them, `When ye may pray, say ye: Our Father who art in the heavens; hallowed be Thy name: Thy reign come; Thy will come to pass, as in heaven also on earth; Matt 6:9; [Hand 21:14];

WHNU

2 ειπεν G2036 V-2AAI-3S δε G1161 CONJ αυτοις G846 P-DPM οταν G3752 CONJ προσευχησθε G4336 V-PNS-2P λεγετε G3004 V-PAM-2P πατερ G3962 N-VSM αγιασθητω G37 V-APM-3S το G3588 T-NSN ονομα G3686 N-NSN σου G4675 P-2GS ελθετω G2064 V-2AAM-3S η G3588 T-NSF βασιλεια G932 N-NSF σου G4675 P-2GS Matt 6:9; [Hand 21:14];

Darby

2 And he said to them, When ye pray, say, Father, thy name be hallowed; thy kingdom come; Matt 6:9; [Hand 21:14];

TSK - Lukas 11:2

 

When.

Pred 5:2; Hos 14:2; Matt 6:6-8

Our.

Jes 63:16; Matt 6:9-15; Rom 1:7; Rom 8:15; 1Kor 1:3; 2Kor 1:2; Gal 1:4; Efez 1:2

Filipp 1:2; Filipp 4:20; Kol 1:2; 1Thess 1:1; 1Thess 1:3; 1Thess 3:11-13; 2Thess 1:1; 2Thess 1:2; 2Thess 2:16

which.

2Kron 20:6; Ps 11:4; Pred 5:2; Dan 2:28; Matt 5:16; Matt 10:32

Hallowed.

Lev 10:3; Lev 22:23; 1Kon 8:43; 2Kon 19:19; Ps 57:11; Ps 72:18; Ps 72:19; Ps 108:5

Ezech 36:23; Hab 2:14; Openb 15:4

Thy kingdom.

Luk 10:9-11; Jes 2:2-5; Dan 2:44; Dan 7:18; Dan 7:27; Openb 11:15; Openb 19:6; Openb 20:4

Thy will.

Ps 103:20; Jes 6:2; Jes 6:3; Matt 6:10

 

 

SV

3 Geef ons elken dag ons dagelijks brood.

KJV

3 Give G1325 us G2254 day G2596 by day G2250 our G2257 daily G1967 bread G740 .1

1day by day: or, for the day

YLT

3 our appointed bread be giving us daily;

WHNU

3 τον G3588 T-ASM αρτον G740 N-ASM ημων G2257 P-1GP τον G3588 T-ASM επιουσιον G1967 A-ASM διδου G1325 V-PAM-2S ημιν G2254 P-1DP το G3588 T-ASN καθ G2596 PREP ημεραν G2250 N-ASF

Darby

3 give us our needed bread for each day;

TSK - Lukas 11:3

 

Give.

Ex 16:15-22; Spr 30:8; Jes 33:16; Matt 6:11; Matt 6:34; Joh 6:27-33

day by day.† or, for the day.

 

 

SV

4 En vergeef ons onze zonden; want ook wij vergeven aan een iegelijk, die ons schuldig is. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze.

KJV

4 And G2532 forgive G863 us G2254 our G2257 sins G266 ; for G1063 we G846 also G2532 forgive G863 every one G3956 that is indebted G3784 to us G2254 . And G2532 lead G1533 us G2248 not G3361 into G1519 temptation G3986; but G235 deliver G4506 us G2248 from G575 evil G4190 .

YLT

4 and forgive us our sins, for also we ourselves forgive every one indebted to us; and mayest Thou not bring us into temptation; but do Thou deliver us from the evil.'

WHNU

4 και G2532 CONJ αφες G863 V-2AAM-2S ημιν G2254 P-1DP τας G3588 T-APF αμαρτιας G266 N-APF ημων G2257 P-1GP και G2532 CONJ γαρ G1063 CONJ αυτοι G846 P-NPM αφιομεν G863 V-PAI-1P παντι G3956 A-DSM οφειλοντι G3784 V-PAP-DSM ημιν G2254 P-1DP και G2532 CONJ μη G3361 PRT-N εισενεγκης G1533 V-AAS-2S ημας G2248 P-1AP εις G1519 PREP πειρασμον G3986 N-ASM

Darby

4 and remit us our sins, for we also remit to every one indebted to us; and lead us not into temptation.

TSK - Lukas 11:4

 

forgive us.

1Kon 8:34; 1Kon 8:36; Ps 25:11; Ps 25:18; Ps 32:1-5; Ps 51:1-3; Ps 130:3; Ps 130:4; Jes 43:25; Jes 43:26

Dan 9:19; Hos 14:2; Matt 6:12; 1Joh 1:8-10

for.

Matt 6:14; Matt 6:15; Matt 11:25; Matt 11:26; Matt 18:35; Efez 4:31; Efez 4:32; Kol 3:13; Jak 2:13

lead.

Luk 8:13; Luk 22:46; Matt 6:13; Matt 26:41; 1Kor 10:13; 2Kor 12:7; 2Kor 12:8; Openb 2:10; Openb 3:10

but.

Gen 48:16; Ps 121:7; Joh 17:15; 2Thess 3:3; 2Tim 4:18

 

 

SV

5 En Hij zeide tot hen: Wie van u zal een vriend hebben, en zal ter middernacht tot hem gaan, en tot hem zeggen: Vriend! leen mij drie broden;

KJV

5 And G2532 he said G2036 unto G4314 them G846 , Which G5101 of G1537 you G5216 shall have G2192 a friend G5384 , and G2532 shall go G4198 unto G4314 him G846 at midnight G3317, and G2532 say G2036 unto him G846 , Friend G5384 , lend G5531 me G3427 three G5140 loaves G740 ;

YLT

5 And he said unto them, `Who of you shall have a friend, and shall go on unto him at midnight, and may say to him, Friend, lend me three loaves,

WHNU

5 και G2532 CONJ ειπεν G2036 V-2AAI-3S προς G4314 PREP αυτους G846 P-APM τις G5101 I-NSM εξ G1537 PREP υμων G5216 P-2GP εξει G2192 V-FAI-3S φιλον G5384 A-ASM και G2532 CONJ πορευσεται G4198 V-FDI-3S προς G4314 PREP αυτον G846 P-ASM μεσονυκτιου G3317 N-GSN και G2532 CONJ ειπη G2036 V-2AAS-3S αυτω G846 P-DSM φιλε G5384 N-VSM χρησον G5531 V-AAM-2S μοι G3427 P-1DS τρεις G5140 A-APM αρτους G740 N-APM

Darby

5 And he said to them, Who among you shall have a friend, and shall go to him at midnight and say to him, Friend, let me have three loaves,

TSK - Lukas 11:5

 

18:1-8

 

 

SV

6 Overmits mijn vriend van de reis tot mij gekomen is, en ik heb niet, dat ik hem voorzette;

KJV

6 For G1894 a friend G5384 of mine G3450 in G1537 his journey G3598 is come G3854 to G4314 me G3165 , and G2532 I have G2192 nothing G3756 G3739 to set before G3908 him G846 ?2

2inÖ: or, out of his way

YLT

6 seeing a friend of mine came out of the way unto me, and I have not what I shall set before him,

WHNU

6 επειδη G1894 CONJ φιλος G5384 A-NSM μου G3450 P-1GS παρεγενετο G3854 V-2ADI-3S εξ G1537 PREP οδου G3598 N-GSF προς G4314 PREP με G3165 P-1AS και G2532 CONJ ουκ G3756 PRT-N εχω G2192 V-PAI-1S ο G3739 R-ASN παραθησω G3908 V-FAI-1S αυτω G846 P-DSM

Darby

6 since a friend of mine on a journey is come to me, and I have nothing to set before him;

TSK - Lukas 11:6

 

in his journey.† or, out of his way.

6

 

 

SV

7 En dat die van binnen, antwoordende, zou zeggen: Doe mij geen moeite aan; de deur is nu gesloten, en mijn kinderen zijn met mij in de slaapkamer; ik kan niet opstaan, om u te geven.

KJV

7 And he G2548 from within G2081 shall answer G611 and say G2036 , Trouble G2873 G3930 me G3427 not G3361 : the door G2374 is G2808 now G2235 shut G2808 , and G2532 my G3450 children G3813 are G1526 with G3326 me G1700 in G1519 bed G2845 ; I cannot G3756 G1410 rise G450 and give G1325 thee G4671 .

YLT

7 and he from within answering may say, Do not give me trouble, already the door hath been shut, and my children with me are in the bed, I am not able, having risen, to give to thee.

WHNU

7 κακεινος G2548 D-NSM-C εσωθεν G2081 ADV αποκριθεις G611 V-AOP-NSM ειπη G2036 V-2AAS-3S μη G3361 PRT-N μοι G3427 P-1DS κοπους G2873 N-APM παρεχε G3930 V-PAM-2S ηδη G2235 ADV η G3588 T-NSF θυρα G2374 N-NSF κεκλεισται G2808 V-RPI-3S και G2532 CONJ τα G3588 T-NPN παιδια G3813 N-NPN μου G3450 P-1GS μετ G3326 PREP εμου G1700 P-1GS εις G1519 PREP την G3588 T-ASF κοιτην G2845 N-ASF εισιν G1526 V-PXI-3P ου G3756 PRT-N δυναμαι G1410 V-PNI-1S αναστας G450 V-2AAP-NSM δουναι G1325 V-2AAN σοι G4671 P-2DS

Darby

7 and he within answering should say, Do not disturb me; the door is already shut, and my children are with me in bed; I cannot rise up to give [it] thee?

TSK - Lukas 11:7

 

Trouble.

Luk 7:6; Gal 6:17

the door.

Luk 13:25; Matt 25:10

 

 

SV

8 Ik zeg ulieden: Hoewel hij niet zou opstaan en hem geven, omdat hij zijn vriend is, nochtans om zijner onbeschaamdheid wil, zal hij opstaan, en hem geven zoveel als hij er behoeft.

KJV

8 I say G3004 unto you G5213 , Though G1499 he will G1453 not G3756 rise G1453 and give G1325 him G846 , because G1223 he is G1511 his G846 friend G5384 , yet G1065 because G1223 of his G846 importunity G335 he will rise G450 and give G1325 him G846 as many as G3745 he needeth G5535 .

YLT

8 `I say to you, even if he will not give to him, having risen, because of his being his friend, yet because of his importunity, having risen, he will give him as many as he doth need;

WHNU

8 λεγω G3004 V-PAI-1S υμιν G5213 P-2DP ει G1487 COND και G2532 CONJ ου G3756 PRT-N δωσει G1325 V-FAI-3S αυτω G846 P-DSM αναστας G450 V-2AAP-NSM δια G1223 PREP το G3588 T-ASN ειναι G1511 V-PXN φιλον G5384 A-ASM αυτου G846 P-GSM δια G1223 PREP γε G1065 PRT την G3588 T-ASF αναιδειαν G335 N-ASF αυτου G846 P-GSM εγερθεις G1453 V-APP-NSM δωσει G1325 V-FAI-3S αυτω G846 P-DSM οσων G3745 K-GPM χρηζει G5535 V-PAI-3S

Darby

8 --I say to you, Although he will not get up and give [them] to him because he is his friend, because of his shamelessness, at any rate, he will rise and give him as many as he wants.

TSK - Lukas 11:8

 

because of.

Luk 18:1-8; Gen 32:26; Matt 15:22-28; Rom 15:30; 2Kor 12:8; Kol 2:1; Kol 4:12

 

 

SV

9 En Ik zeg ulieden: Bidt,2 3 4 5 6 7 8 9 10 †en u zal gegeven worden; zoekt, en gij zult vinden; klopt, en u zal opengedaan worden.††††††††† 2Matt 7:7; 3Matt 21:22; 4Mark 11:24; 5Joh 14:13; 6Joh 15:7; 7Joh 16:24; 8Jak 1:5-6; 91Joh 3:22; 101Joh 5:14;† [Joh 16:23];

KJV

9 And G2504 I say G3004 unto you G5213 , Ask G154 , and G2532 it shall be given G1325 you G5213 ; seek G2212 , and G2532 ye shall find G2147; knock G2925 , and G2532 it shall be opened G455 unto you G5213 . Matt 7:7; Matt 21:22; Mark 11:24; Joh 14:13; Joh 15:7; Joh 16:24; Jak 1:5-6; 1Joh 3:22; 1Joh 5:14; [Joh 16:23];

YLT

9 and I say to you, Ask, and it shall be given to you; seek, and ye shall find; knock, and it shall be opened to you; Matt 7:7; Matt 21:22; Mark 11:24; Joh 14:13; Joh 15:7; Joh 16:24; Jak 1:5-6; 1Joh 3:22; 1Joh 5:14; [Joh 16:23];

WHNU

9 καγω G2504 P-1NS-C υμιν G5213 P-2DP λεγω G3004 V-PAI-1S αιτειτε G154 V-PAM-2P και G2532 CONJ δοθησεται G1325 V-FPI-3S υμιν G5213 P-2DP ζητειτε G2212 V-PAM-2P και G2532 CONJ ευρησετε G2147 V-FAI-2P κρουετε G2925 V-PAM-2P και G2532 CONJ ανοιγησεται G455 V-2FPI-3S υμιν G5213 P-2DP Matt 7:7; Matt 21:22; Mark 11:24; Joh 14:13; Joh 15:7; Joh 16:24; Jak 1:5-6; 1Joh 3:22; 1Joh 5:14; [Joh 16:23];

Darby

9 And *I* say to you, Ask, and it shall be given to you; seek, and ye shall find; knock, and it shall be opened to you. Matt 7:7; Matt 21:22; Mark 11:24; Joh 14:13; Joh 15:7; Joh 16:24; Jak 1:5-6; 1Joh 3:22; 1Joh 5:14; [Joh 16:23];

TSK - Lukas 11:9

 

I say.

Luk 13:24; Matt 6:29; Matt 21:31; Mark 13:37; Openb 2:24

Ask.

Ps 50:15; Ps 118:5; Jer 33:3; Matt 7:7; Matt 7:8; Matt 21:22; Mark 11:24; Joh 4:10; Joh 14:13

Joh 15:7; Joh 15:16; Joh 16:23; Joh 16:24; 2Kor 12:8; 2Kor 12:9; Hebr 4:16; Jak 1:5; Jak 5:15; 1Joh 3:22

1Joh 5:14; 1Joh 5:15

seek.

Luk 13:24; Ps 27:4; Ps 27:8; Ps 34:4; Ps 34:10; Ps 105:3; Ps 105:4; Hoogl 3:1-4; Hoogl 5:6; Jes 45:19; Jes 55:6; Jes 55:7

Jer 29:12; Dan 9:3; Amos 5:4-6; Joh 1:45-49; Hand 10:4-6; Rom 2:7

Heb 11:6

knock.

Luk 13:25; 2Kor 6:2

 

 

SV

10 Want een iegelijk, die bidt, die ontvangt; en die zoekt, die vindt; en die klopt, dien zal opengedaan worden.

KJV

10 For G1063 every one G3956 that asketh G154 receiveth G2983 ; and G2532 he that seeketh G2212 findeth G2147 ; and G2532 to him that knocketh G2925 it shall be opened G455 .

YLT

10 for every one who is asking doth receive; and he who is seeking doth find; and to him who is knocking it shall be opened.

WHNU

10 πας G3956 A-NSM γαρ G1063 CONJ ο G3588 T-NSM αιτων G154 V-PAP-NSM λαμβανει G2983 V-PAI-3S και G2532 CONJ ο G3588 T-NSM ζητων G2212 V-PAP-NSM ευρισκει G2147 V-PAI-3S και G2532 CONJ τω G3588 T-DSM κρουοντι G2925 V-PAP-DSM † ανοιγησεται G455 V-2FPI-3S ανοιγησεται G455 V-2FPI-3S

Darby

10 For every one that asks receives; and he that seeks finds; and to him that knocks it will be opened.

TSK - Lukas 11:10

 

Luk 18:1; Ps 31:22; Klaagl 3:8; Klaagl 3:18; Klaagl 3:54-58; Jona 2:2-8; Jak 4:3; Jak 5:11

 

 

SV

11 En11 †wat vader onder u, dien de zoon om brood bidt, zal hem een steen geven, of ook om een vis, zal hem voor een vis een slang geven?† 11Matt 7:9;

KJV

11 If G1161 a son G5207 shall ask G154 bread G740 of any of you G5216 that is a father G3962 G5101 , will he give G1929 G3361 him G846 a stone G3037 ? or G1499 if [he ask] a fish G2486 , will he G1929 for G473 a fish G2486 give G1929 G3361 him G846 a serpent G3789 ? Matt 7:9;

YLT

11 `And of which of you--the father--if the son shall ask a loaf, a stone will he present to him? and if a fish, will he instead of a fish, a serpent present to him? Matt 7:9;

WHNU

11 τινα G5101 I-ASM δε G1161 CONJ εξ G1537 PREP υμων G5216 P-2GP τον G3588 T-ASM πατερα G3962 N-ASM αιτησει G154 V-FAI-3S ο G3588 T-NSM υιος G5207 N-NSM ιχθυν G2486 N-ASM † μη G3361 PRT-N και G2532 CONJ αντι G473 PREP ιχθυος G2486 N-GSM οφιν G3789 N-ASM αυτω G846 P-DSM επιδωσει G1929 V-FAI-3S Matt 7:9;

Darby

11 But of whom of you that is a father shall a son ask bread, and [the father] shall give him a stone? or also a fish, and instead of a fish shall give him a serpent? Matt 7:9;

TSK - Lukas 11:11

 

a son.

Jes 49:15; Matt 7:9

 

 

SV

12 Of zo hij ook om een ei zou bidden, zal hij hem een schorpioen geven?

KJV

12 Or G2228 G2532 if G1437 he shall ask G154 an egg G5609 , will he offer G3361 G1929 him G846 a scorpion G4651?3

3offer: Gr. give

YLT

12 and if he may ask an egg, will he present to him a scorpion?

WHNU

12 η G2228 PRT και G2532 CONJ αιτησει G154 V-FAI-3S ωον G5609 N-ASN επιδωσει G1929 V-FAI-3S αυτω G846 P-DSM σκορπιον G4651 N-ASM

Darby

12 or if also he shall ask an egg, shall give him a scorpion?

TSK - Lukas 11:12

 

offer.† Gr. give.† a scorpion.

Luk 10:19; Ezech 2:6; Openb 9:10

 

 

SV

13 Indien dan gij, die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader den Heiligen Geest geven dengenen, die Hem bidden?

KJV

13 If G1487 ye G5210 then G3767 , being G5225 evil G4190 , know G1492 how to give G1325 good G18 gifts G1390 unto your G5216 children G5043 : how much G4214 more G3123 shall G1325 [your] heavenly G3772 Father G3962 G1537 give G1325 the Holy G40 Spirit G4151 to them that ask G154 him G846 ?

YLT

13 If, then, ye, being evil, have known good gifts to be giving to your children, how much more shall the Father who is from heaven give the Holy Spirit to those asking Him!'

WHNU

13 ει G1487 COND ουν G3767 CONJ υμεις G5210 P-2NP πονηροι G4190 A-NPM υπαρχοντες G5225 V-PAP-NPM οιδατε G1492 V-RAI-2P δοματα G1390 N-APN αγαθα G18 A-APN διδοναι G1325 V-PAN τοις G3588 T-DPN τεκνοις G5043 N-DPN υμων G5216 P-2GP ποσω G4214 Q-DSN μαλλον G3123 ADV ο G3588 T-NSM πατηρ G3962 N-NSM [ο] G3588 T-NSM εξ G1537 PREP ουρανου G3772 N-GSM δωσει G1325 V-FAI-3S πνευμα G4151 N-ASN αγιον G40 A-ASN τοις G3588 T-DPM αιτουσιν G154 V-PAP-DPM αυτον G846 P-ASM

Darby

13 If therefore *ye*, being evil, know how to give good gifts to your children, how much rather shall the Father who is of heaven give [the] Holy Spirit to them that ask him?

TSK - Lukas 11:13

 

being.

Gen 6:5; Gen 6:6; Gen 8:21; Job 15:14-16; Ps 51:5; Joh 3:5; Joh 3:6; Rom 7:18; Tit 3:3

know.

Jes 49:15; Matt 7:11; Hebr 12:9; Hebr 12:10

how.

Matt 6:30; Rom 5:9; Rom 5:10; Rom 5:17; Rom 8:32; 2Kor 3:9-11

heavenly.

Luk 11:2; Luk 15:30-32; Matt 5:16; Matt 5:45; Matt 6:14; Matt 6:32

give the.

Spr 1:23; Jes 44:3; Jes 44:4; Ezech 36:27; Joel 2:28; Matt 7:11; Joh 4:10; Joh 7:37-39

 

 

SV

14 En12 13 †Hij wierp een duivel uit, en die was stom. En het geschiedde, als de duivel uitgevaren was, dat de stomme sprak; en de scharen verwonderden zich.†† 12Matt 9:32; 13Matt 12:22;† [Mark 7:32];

KJV

14 And G2532 he was G2258 casting out G1544 a devil G1140 , and G2532 it G846 was G2258 dumb G2974 . And G1161 it came to pass G1096, when the devil G1140 was gone out G1831, the dumb G2974 spake G2980 ; and G2532 the people G3793 wondered G2296 . Matt 9:32; Matt 12:22; [Mark 7:32];

YLT

14 And he was casting forth a demon, and it was dumb, and it came to pass, the demon having gone forth, the dumb man spake, and the multitudes wondered, Matt 9:32; Matt 12:22; [Mark 7:32];

WHNU

14 και G2532 CONJ ην G2258 V-IXI-3S εκβαλλων G1544 V-PAP-NSM δαιμονιον G1140 N-ASN † [και G2532 CONJ αυτο G846 P-NSN ην] G2258 V-IXI-3S κωφον G2974 A-NSN εγενετο G1096 V-2ADI-3S δε G1161 CONJ του G3588 T-GSN δαιμονιου G1140 N-GSN εξελθοντος G1831 V-2AAP-GSN ελαλησεν G2980 V-AAI-3S ο G3588 T-NSM κωφος G2974 A-NSM και G2532 CONJ εθαυμασαν G2296 V-AAI-3P οι G3588 T-NPM οχλοι G3793 N-NPM Matt 9:32; Matt 12:22; [Mark 7:32];

Darby

14 And he was casting out a demon, and it was dumb; and it came to pass, the demon being gone out, the dumb [man] spoke. And the crowds wondered. Matt 9:32; Matt 12:22; [Mark 7:32];

TSK - Lukas 11:14

 

Matt 9:32; Matt 9:33; Matt 12:22; Matt 12:23; Mark 7:32-37

 

 

SV

15 Maar sommigen van hen zeiden: Hij14 15 16 †werpt de duivelen uit door BeŽlzebul, den overste der duivelen.††† 14Matt 9:34; 15Matt 12:24; 16Mark 3:22;† [Matt 10:25];

KJV

15 But G1161 some G5100 of G1537 them G846 said G2036 , He casteth out G1544 devils G1140 through G1722 Beelzebub G954 the chief G758 of the devils G1140.4

4Beelzebub: Gr. Beelzebul †Matt 9:34; Matt 12:24; Mark 3:22; [Matt 10:25];

YLT

15 and certain of them said, `By Beelzeboul, ruler of the demons, he doth cast forth the demons;' Matt 9:34; Matt 12:24; Mark 3:22; [Matt 10:25];

WHNU

15 τινες G5100 X-NPM δε G1161 CONJ εξ G1537 PREP αυτων G846 P-GPM ειπον G2036 V-2AAI-3P εν G1722 PREP βεελζεβουλ G954 N-PRI τω G3588 T-DSM αρχοντι G758 N-DSM των G3588 T-GPN δαιμονιων G1140 N-GPN εκβαλλει G1544 V-PAI-3S τα G3588 T-APN δαιμονια G1140 N-APN Matt 9:34; Matt 12:24; Mark 3:22; [Matt 10:25];

Darby

15 But some from among them said, By Beelzebub the prince of the demons casts he out demons. Matt 9:34; Matt 12:24; Mark 3:22; [Matt 10:25];

TSK - Lukas 11:15

 

He.

Matt 9:34; Matt 12:24-30; Mark 3:22-30; Joh 7:20; Joh 8:48; Joh 8:52; Joh 10:20

Beelzebub.† Gr. Beelzebul.† and so.

Luk 11:18; Luk 11:19

 

 

SV

16 En anderen, [Hem] verzoekende, begeerden17 †van Hem een teken uit den hemel.† 17Matt 16:1;

KJV

16 And G1161 others G2087 , tempting G3985 [him], sought G2212 of G3844 him G846 a sign G4592 from G1537 heaven G3772 . Matt 16:1;

YLT

16 and others, tempting, a sign out of heaven from him were asking. Matt 16:1;

WHNU

16 ετεροι G2087 A-NPM δε G1161 CONJ πειραζοντες G3985 V-PAP-NPM σημειον G4592 N-ASN εξ G1537 PREP ουρανου G3772 N-GSM εζητουν G2212 V-IAI-3P παρ G3844 PREP αυτου G846 P-GSM Matt 16:1;

Darby

16 And others tempting [him] sought from him a sign out of heaven. Matt 16:1;

TSK - Lukas 11:16

 

Matt 12:38; Matt 12:39; Matt 16:1-4; Mark 8:11; Mark 8:12; Joh 6:30; 1Kor 1:22

 

 

SV

17 Maar Hij, kennende hun gedachten, zeide tot hen: Een18 19 †ieder koninkrijk, dat tegen zichzelf verdeeld is, wordt verwoest; en een huis, tegen zichzelf [verdeeld zijnde], valt.†† 18Matt 12:25; 19Mark 3:24;

KJV

17 But G1161 he G846 , knowing G1492 their G846 thoughts G1270 , said G2036 unto them G846 , Every G3956 kingdom G932 divided G1266 against G1909 itself G1438 is brought to desolation G2049 ; and G2532 a house G3624 [divided] against G1909 a house G3624 falleth G4098 . Matt 12:25; Mark 3:24;

YLT

17 And he, knowing their thoughts, said to them, `Every kingdom having been divided against itself is desolated; and house against house doth fall; Matt 12:25; Mark 3:24;

WHNU

17 αυτος G846 P-NSM δε G1161 CONJ ειδως G1492 V-RAP-NSM αυτων G846 P-GPM τα G3588 T-APN διανοηματα G1270 N-APN ειπεν G2036 V-2AAI-3S αυτοις G846 P-DPM πασα G3956 A-NSF βασιλεια G932 N-NSF εφ G1909 PREP εαυτην G1438 F-3ASF διαμερισθεισα G1266 V-APP-NSF ερημουται G2049 V-PPI-3S και G2532 CONJ οικος G3624 N-NSM επι G1909 PREP οικον G3624 N-ASM πιπτει G4098 V-PAI-3S Matt 12:25; Mark 3:24;

Darby

17 But *he*, knowing their thoughts, said to them, Every kingdom divided against itself is brought to desolation: and a house set against a house falls; Matt 12:25; Mark 3:24;

TSK - Lukas 11:17

 

knowing.

Matt 9:4; Matt 12:25; Mark 3:23-26; Joh 2:25; Openb 2:23

Every.

2Kron 10:16-19; 2Kron 13:16; 2Kron 13:17; Jes 9:20; Jes 9:21; Jes 19:2; Jes 19:3

 

 

SV

18 Indien nu ook de satan tegen zichzelven verdeeld is, hoe zal zijn rijk bestaan? Dewijl gij zegt, dat Ik door BeŽlzebul de duivelen uitwerp.

KJV

18 If G1161 G1499 Satan G4567 also G1499 be divided G1266 against G1909 himself G1438 , how G4459 shall G2476 his G846 kingdom G932 stand G2476 ? because G3754 ye say G3004 that I G3165 cast out G1544 devils G1140 through G1722 Beelzebub G954 .

YLT

18 and if also the Adversary against himself was divided, how shall his kingdom be made to stand? for ye say, by Beelzeboul is my casting forth the demons.

WHNU

18 ει G1487 COND δε G1161 CONJ και G2532 CONJ ο G3588 T-NSM σατανας G4567 N-NSM εφ G1909 PREP εαυτον G1438 F-3ASM διεμερισθη G1266 V-API-3S πως G4459 ADV-I σταθησεται G2476 V-FPI-3S η G3588 T-NSF βασιλεια G932 N-NSF αυτου G846 P-GSM οτι G3754 CONJ λεγετε G3004 V-PAI-2P εν G1722 PREP βεελζεβουλ G954 N-PRI εκβαλλειν G1544 V-PAN με G3165 P-1AS τα G3588 T-APN δαιμονια G1140 N-APN

Darby

18 and if also Satan is divided against himself, how shall his kingdom subsist? because ye say that I cast out demons by Beelzebub.

TSK - Lukas 11:18

 

Satan.

Mt 12:26

ye say.

Luk 11:15; Matt 12:31-34; Jak 3:5-8

 

 

SV

19 En indien Ik door BeŽlzebul de duivelen uitwerp, door wien werpen ze uw zonen uit? Daarom zullen dezen uw rechters zijn.

KJV

19 And G1161 if G1487 I G1473 by G1722 Beelzebub G954 cast out G1544 devils G1140 , by G1722 whom G5101 do G1544 your G5216 sons G5207 cast [them] out G1544 ? therefore G1223 G5124 shall they G846 be G2071 your G5216 judges G2923 .

YLT

19 `But if I by Beelzeboul cast forth the demons--your sons, by whom do they cast forth? because of this your judges they shall be;

WHNU

19 ει G1487 COND δε G1161 CONJ εγω G1473 P-1NS εν G1722 PREP βεελζεβουλ G954 N-PRI εκβαλλω G1544 V-PAI-1S τα G3588 T-APN δαιμονια G1140 N-APN οι G3588 T-NPM υιοι G5207 N-NPM υμων G5216 P-2GP εν G1722 PREP τινι G5101 I-DSM εκβαλλουσιν G1544 V-PAI-3P δια G1223 PREP τουτο G5124 D-ASN αυτοι G846 P-NPM υμων G5216 P-2GP κριται G2923 N-NPM εσονται G2071 V-FXI-3P

Darby

19 But if *I* by Beelzebub cast out demons, your sons--by whom do they cast [them] out? For this reason *they* shall be your judges.

TSK - Lukas 11:19

 

by.

Luk 9:49; Matt 12:27; Matt 12:28

shall.

Luk 11:31; Luk 11:32; Luk 19:22; Job 15:6; Matt 12:41; Matt 12:42; Rom 3:19

 

 

SV

20 Maar indien Ik door den vinger Gods de duivelen uitwerp, zo is dan het Koninkrijk Gods tot u gekomen.

KJV

20 But G1161 if G1487 I with G1722 the finger G1147 of God G2316 cast out G1544 devils G1140 , no doubt G686 the kingdom G932 of God G2316 is come G5348 upon G1909 you G5209 .

YLT

20 but if by the finger of God I cast forth the demons, then come unawares upon you did the reign of God.

WHNU

20 ει G1487 COND δε G1161 CONJ εν G1722 PREP δακτυλω G1147 N-DSM θεου G2316 N-GSM [εγω] G1473 P-1NS εκβαλλω G1544 V-PAI-1S τα G3588 T-APN δαιμονια G1140 N-APN αρα G686 PRT εφθασεν G5348 V-AAI-3S εφ G1909 PREP υμας G5209 P-2AP η G3588 T-NSF βασιλεια G932 N-NSF του G3588 T-GSM θεου G2316 N-GSM

Darby

20 But if by the finger of God I cast out demons, then the kingdom of God is come upon you.

TSK - Lukas 11:20

 

the finger.

Ex 8:19; Matt 12:28

the kingdom.For the destruction of the kingdom of Satan plainly implies the setting up of the kingdom of God.† The reasoning of the Pharisees (ver. 17, and Mt 12:24, 25,) was not expressed, and Jesus knowing their thoughts, gave ample proof of his omniscience.† This, with our Lord's masterly confutation of their reasonings, by a conclusion drawn from their own premises, one would have supposed might have humbled and convinced those men; but the most conclusive reasoning, and the most astonishing miracles, were lost upon a people who were obstinately determined to disbelieve every thing that was good relative to Jesus of Nazareth.

Luk 10:9; Luk 10:11; Dan 2:44; Hand 20:25; Hand 28:23-28; 2Thess 1:5

 

 

SV

21 Wanneer een sterke gewapende zijn hof bewaart, zo is [al] wat hij heeft in vrede.

KJV

21 When G3752 a strong man G2478 armed G2528 keepeth G5442 his G833 palace G1438 , his G846 goods G5224 are G2076 in G1722 peace G1515 :

YLT

21 `When the strong man armed may keep his hall, in peace are his goods;

WHNU

21 οταν G3752 CONJ ο G3588 T-NSM ισχυρος G2478 A-NSM καθωπλισμενος G2528 V-RPP-NSM φυλασση G5442 V-PAS-3S την G3588 T-ASF εαυτου G1438 F-3GSM αυλην G833 N-ASF εν G1722 PREP ειρηνη G1515 N-DSF εστιν G2076 V-PXI-3S τα G3588 T-NPN υπαρχοντα G5224 V-PAP-NPN αυτου G846 P-GSM

Darby

21 When the strong [man] armed keeps his own house, his goods are in peace;

TSK - Lukas 11:21

 

Matt 12:29; Mark 3:27

 

 

SV

22 Maar20 †als een daarover komt, die sterker is dan hij, en hem overwint, die neemt zijn gehele wapenrusting, daar hij op vertrouwde, en deelt zijn roof uit.† 20Kol 2:15;

KJV

22 But G1161 when G1875 a stronger G2478 than he G846 shall come upon him G1904, and overcome G3528 him G846 , he taketh G142 from him G846 all his armour G3833 wherein G1909 G3739 he trusted G3982, and G2532 divideth G1239 his G846 spoils G4661 . Kol 2:15;

YLT

22 but when the stronger than he, having come upon [him] , may overcome him, his whole-armour he doth take away in which he had trusted, and his spoils he distributeth; Kol 2:15;

WHNU

22 επαν G1875 CONJ δε G1161 CONJ ισχυροτερος G2478 A-NSM-C αυτου G846 P-GSM επελθων G1904 V-2AAP-NSM νικηση G3528 V-AAS-3S αυτον G846 P-ASM την G3588 T-ASF πανοπλιαν G3833 N-ASF αυτου G846 P-GSM αιρει G142 V-PAI-3S εφ G1909 PREP η G3739 R-DSF επεποιθει G3982 V-2LAI-3S και G2532 CONJ τα G3588 T-APN σκυλα G4661 N-APN αυτου G846 P-GSM διαδιδωσιν G1239 V-PAI-3S Kol 2:15;

Darby

22 but when the stronger than he coming upon [him] overcomes him, he takes away his panoply in which he trusted, and he will divide the spoil [he has taken] from him. Kol 2:15;

TSK - Lukas 11:22

 

Gen 3:15; Jes 27:1; Jes 49:24; Jes 49:25; Jes 53:12; Jes 63:1-4; Kol 2:15; 1Joh 3:8; 1Joh 4:4

Re 20:1-3

 

 

SV

23 Wie21 †met Mij niet is, die is tegen Mij; en wie met Mij niet vergadert, die verstrooit.† 21Matt 12:30;† [Luk 9:50];

KJV

23 He that is G5607 not G3361 with G3326 me G1700 is G2076 against G2596 me G1700 : and G2532 he that gathereth G4863 not G3361 with G3326 me G1700 scattereth G4650. Matt 12:30; [Luk 9:50];

YLT

23 he who is not with me is against me, and he who is not gathering with me doth scatter. Matt 12:30; [Luk 9:50];

WHNU

23 ο G3588 T-NSM μη G3361 PRT-N ων G5607 V-PXP-NSM μετ G3326 PREP εμου G1700 P-1GS κατ G2596 PREP εμου G1700 P-1GS εστιν G2076 V-PXI-3S και G2532 CONJ ο G3588 T-NSM μη G3361 PRT-N συναγων G4863 V-PAP-NSM μετ G3326 PREP εμου G1700 P-1GS σκορπιζει G4650 V-PAI-3S Matt 12:30; [Luk 9:50];

Darby

23 He that is not with me is against me, and he that gathers not with me scatters. Matt 12:30; [Luk 9:50];

TSK - Lukas 11:23

 

Luk 9:50; Matt 12:30; Openb 3:15; Openb 3:16

 

 

SV

24 Wanneer22 †de onreine geest van den mens uitgevaren is, zo gaat hij door dorre plaatsen, zoekende rust; en die niet vindende, zegt hij: Ik zal wederkeren in mijn huis, daar ik uitgevaren ben.† 22Matt 12:43;

KJV

24 When G3752 the unclean G169 spirit G4151 is gone G1831 out of G575 a man G444 , he walketh G1330 through G1223 dry G504 places G5117 , seeking G2212 rest G372 ; and G2532 finding G2147 none G3361 , he saith G3004 , I will return G5290 unto G1519 my G3450 house G3624 whence G3606 I came out G1831. Matt 12:43;

YLT

24 `When the unclean spirit may go forth from the man it walketh through waterless places seeking rest, and not finding, it saith, I will turn back to my house whence I came forth; Matt 12:43;

WHNU

24 οταν G3752 CONJ το G3588 T-NSN ακαθαρτον G169 A-NSN πνευμα G4151 N-NSN εξελθη G1831 V-2AAS-3S απο G575 PREP του G3588 T-GSM ανθρωπου G444 N-GSM διερχεται G1330 V-PNI-3S δι G1223 PREP ανυδρων G504 A-GPM τοπων G5117 N-GPM ζητουν G2212 V-PAP-NSN αναπαυσιν G372 N-ASF και G2532 CONJ μη G3361 PRT-N ευρισκον G2147 V-PAP-NSN [τοτε] G5119 ADV λεγει G3004 V-PAI-3S υποστρεψω G5290 V-FAI-1S εις G1519 PREP τον G3588 T-ASM οικον G3624 N-ASM μου G3450 P-1GS οθεν G3606 ADV εξηλθον G1831 V-2AAI-1S Matt 12:43;

Darby

24 When the unclean spirit has gone out of the man, he goes through dry places seeking rest; and not finding [any] he says, I will return to my house whence I came out. Matt 12:43;

TSK - Lukas 11:24

 

the unclean.

Mt 12:43-45

he walketh.

Job 1:7; Job 2:2; 1Petr 5:8

dry.

Richt 6:37-40; Ps 63:1; Jes 35:1; Jes 35:2; Jes 35:7; Jes 41:17-19; Jes 44:3; Ezech 47:8-11

Eph 2:2

seeking.

Spr 4:16; Jes 48:22; Jes 57:20; Jes 57:21

I will.

Mark 5:10; Mark 9:25

 

 

SV

25 En komende, vindt hij het [met bezemen] gekeerd en versierd.

KJV

25 And G2532 when he cometh G2064, he findeth G2147 [it] swept G4563 and G2532 garnished G2885 .

YLT

25 and having come, it findeth [it] swept and adorned;

WHNU

25 και G2532 CONJ ελθον G2064 V-2AAP-NSN ευρισκει G2147 V-PAI-3S † [σχολαζοντα] G4980 V-PAP-ASM σεσαρωμενον G4563 V-RPP-ASM και G2532 CONJ κεκοσμημενον G2885 V-RPP-ASM

Darby

25 And having come, he finds it swept and adorned.

TSK - Lukas 11:25

 

he findeth.

2Kron 24:17-22; Ps 36:3; Ps 81:11; Ps 81:12; Ps 125:5; Matt 12:44; Matt 12:45; 2Thess 2:9-12

2Petr 2:10-19; Judas 1:8-13

 

 

SV

26 Dan gaat hij heen, en neemt met zich zeven andere geesten, bozer dan hij zelf is, en ingegaan zijnde, wonen zij aldaar; en23 24 25 26 †het laatste van dien mens wordt erger dan het eerste.†††† 23Joh 5:14; 24Hebr 6:4-5; 25Hebr 10:26; 262Petr 2:20;

KJV

26 Then G5119 goeth he G4198 , and G2532 taketh G3880 [to him] seven G2033 other G2087 spirits G4151 more wicked G4191 than himself G1438 ; and G2532 they enter in G1525, and dwell G2730 there G1563 : and G2532 the last G2078 [state] of that G1565 man G444 is G1096 worse G5501 than the first G4413. Joh 5:14; Hebr 6:4-5; Hebr 10:26; 2Petr 2:20;

YLT

26 then doth it go, and take to it seven other spirits more evil than itself, and having entered, they dwell there, and the last of that man becometh worst than the first.' Joh 5:14; Hebr 6:4-5; Hebr 10:26; 2Petr 2:20;

WHNU

26 τοτε G5119 ADV πορευεται G4198 V-PNI-3S και G2532 CONJ παραλαμβανει G3880 V-PAI-3S ετερα G2087 A-APN πνευματα G4151 N-APN πονηροτερα G4190 A-APN-C εαυτου G1438 F-3GSM επτα G2033 A-NUI και G2532 CONJ εισελθοντα G1525 V-2AAP-NPN κατοικει G2730 V-PAI-3S εκει G1563 ADV και G2532 CONJ γινεται G1096 V-PNI-3S τα G3588 T-NPN εσχατα G2078 A-NPN του G3588 T-GSM ανθρωπου G444 N-GSM εκεινου G1565 D-GSM χειρονα G5501 A-NPN των G3588 T-GPN πρωτων G4413 A-GPN Joh 5:14; Hebr 6:4-5; Hebr 10:26; 2Petr 2:20;

Darby

26 Then he goes and takes seven other spirits worse than himself, and entering in, they dwell there; and the last condition of that man becomes worse than the first. Joh 5:14; Hebr 6:4-5; Hebr 10:26; 2Petr 2:20;

TSK - Lukas 11:26

 

more.

Mt 23:15

and the.

Zef 1:6; Matt 12:45; Joh 5:14; Hebr 6:4-8; Hebr 10:26-31; 2Petr 2:20-22

1Joh 5:16; Judas 1:12; Judas 1:13

 

 

SV

27 En het geschiedde, als Hij deze dingen sprak, dat een zekere vrouw, de stem verheffende uit de schare, tot Hem zeide: Zalig is de buik, die U gedragen heeft, en de borsten, die Gij hebt gezogen.

KJV

27 And G1161 it came to pass G1096, as G1722 he G846 spake G3004 these things G5023, a certain G5100 woman G1135 of G1537 the company G3793 lifted up G1869 her voice G5456 , and said G2036 unto him G846 , Blessed G3107 [is] the womb G2836 that bare G941 thee G4571 , and G2532 the paps G3149 which G3739 thou hast sucked G2337.

YLT

27 And it came to pass, in his saying these things, a certain woman having lifted up the voice out of the multitude, said to him, `Happy the womb that carried thee, and the paps that thou didst suck!'

WHNU

27 εγενετο G1096 V-2ADI-3S δε G1161 CONJ εν G1722 PREP τω G3588 T-DSM λεγειν G3004 V-PAN αυτον G846 P-ASM ταυτα G5023 D-APN επαρασα G1869 V-AAP-NSF τις G5100 X-NSF φωνην G5456 N-ASF γυνη G1135 N-NSF εκ G1537 PREP του G3588 T-GSM οχλου G3793 N-GSM ειπεν G2036 V-2AAI-3S αυτω G846 P-DSM μακαρια G3107 A-NSF η G3588 T-NSF κοιλια G2836 N-NSF η G3588 T-NSF βαστασασα G941 V-AAP-NSF σε G4571 P-2AS και G2532 CONJ μαστοι G3149 N-NPM ους G3739 R-APM εθηλασας G2337 V-AAI-2S

Darby

27 And it came to pass as he spake these things, a certain woman, lifting up her voice out of the crowd, said to him, Blessed is the womb that has borne thee, and the paps which thou hast sucked.

TSK - Lukas 11:27

 

Blessed.

Luk 1:28; Luk 1:42; Luk 1:48

 

 

SV

28 Maar Hij zeide: Ja,27 28 29 †zalig zijn degenen, die het Woord Gods horen, en hetzelve bewaren.††† 27Matt 7:21; 28Joh 6:29; 29Rom 2:13;† [Spr 8:32]; [Spr 19:16]; [Luk 1:45]; [Jak 1:22];

KJV

28 But G1161 he G846 said G2036 , Yea rather G3304, blessed G3107 [are] they that hear G191 the word G3056 of God G2316 , and G2532 keep G5442 it G846 . Matt 7:21; Joh 6:29; Rom 2:13; [Spr 8:32]; [Spr 19:16]; [Luk 1:45]; [Jak 1:22];

YLT

28 And he said, `Yea, rather, happy those hearing the word of God, and keeping [it] !' Matt 7:21; Joh 6:29; Rom 2:13; [Spr 8:32]; [Spr 19:16]; [Luk 1:45]; [Jak 1:22];

WHNU

28 αυτος G846 P-NSM δε G1161 CONJ ειπεν G2036 V-2AAI-3S μενουν G3304 PRT μακαριοι G3107 A-NPM οι G3588 T-NPM ακουοντες G191 V-PAP-NPM τον G3588 T-ASM λογον G3056 N-ASM του G3588 T-GSM θεου G2316 N-GSM και G2532 CONJ φυλασσοντες G5442 V-PAP-NPM Matt 7:21; Joh 6:29; Rom 2:13; [Spr 8:32]; [Spr 19:16]; [Luk 1:45]; [Jak 1:22];

Darby

28 But *he* said, Yea rather, blessed are they who hear the word of God and keep [it] . Matt 7:21; Joh 6:29; Rom 2:13; [Spr 8:32]; [Spr 19:16]; [Luk 1:45]; [Jak 1:22];

TSK - Lukas 11:28

 

Luk 6:47; Luk 6:48; Luk 8:21; Ps 1:1-3; Ps 112:1; Ps 119:1-6; Ps 128:1; Jes 48:17; Jes 48:18

Matt 7:21-25; Matt 12:48-50; Joh 13:17; Jak 1:21-25; 1Joh 3:21-24; Openb 22:14

 

 

SV

29 En als de scharen dicht bijeenvergaderden, begon Hij te zeggen: Dit is een boos geslacht; het verzoekt een teken, en hetzelve zal geen teken gegeven worden, dan het30 31 †teken van Jonas, den profeet.†† 30Jona 1:17; 31Jona 2:10;† [Matt 12:38]; [Matt 16:1]; [Matt 16:4]; [Mark 8:11]; [Joh 2:18]; [Joh 6:30];

KJV

29 And G1161 when the people G3793 were gathered thick together G1865 , he began G756 to say G3004 , This G3778 is G2076 an evil G4190 generation G1074: they seek G1934 a sign G4592 ; and G2532 there shall G1325 no G3756 sign G4592 be given G1325 it G846 , but G1508 the sign G4592 of Jonas G2495 the prophet G4396. Jona 1:17; Jona 2:10; [Matt 12:38]; [Matt 16:1]; [Matt 16:4]; [Mark 8:11]; [Joh 2:18]; [Joh 6:30];

YLT

29 And the multitudes crowding together upon him, he began to say, `This generation is evil, a sign it doth seek after, and a sign shall not be given to it, except the sign of Jonah the prophet, Jona 1:17; Jona 2:10; [Matt 12:38]; [Matt 16:1]; [Matt 16:4]; [Mark 8:11]; [Joh 2:18]; [Joh 6:30];

WHNU

29 των G3588 T-GPM δε G1161 CONJ οχλων G3793 N-GPM επαθροιζομενων G1865 V-PPP-GPM ηρξατο G756 V-ADI-3S λεγειν G3004 V-PAN η G3588 T-NSF γενεα G1074 N-NSF αυτη G3778 D-NSF γενεα G1074 N-NSF πονηρα G4190 A-NSF εστιν G2076 V-PXI-3S σημειον G4592 N-ASN ζητει G2212 V-PAI-3S και G2532 CONJ σημειον G4592 N-NSN ου G3756 PRT-N δοθησεται G1325 V-FPI-3S αυτη G846 P-DSF ει G1487 COND μη G3361 PRT-N το G3588 T-NSN σημειον G4592 N-NSN ιωνα G2495 N-GSM Jona 1:17; Jona 2:10; [Matt 12:38]; [Matt 16:1]; [Matt 16:4]; [Mark 8:11]; [Joh 2:18]; [Joh 6:30];

Darby

29 But as the crowds thronged together, he began to say, This generation is a wicked generation: it seeks a sign, and a sign shall not be given to it but the sign of Jonas. Jona 1:17; Jona 2:10; [Matt 12:38]; [Matt 16:1]; [Matt 16:4]; [Mark 8:11]; [Joh 2:18]; [Joh 6:30];

TSK - Lukas 11:29

 

when.

Luk 12:1; Luk 14:25; Luk 14:26

This is.

Luk 11:50; Luk 9:41; Jes 57:3; Jes 57:4; Matt 3:7; Matt 23:34-36; Mark 8:38; Joh 8:44; Hand 7:51; Hand 7:52

they.

Matt 12:38; Matt 12:39; Matt 16:1-4; Mark 8:11; Mark 8:12; Joh 2:18; Joh 6:30; 1Kor 1:22

 

 

SV

30 Want gelijk Jonas den NŪnevieten een teken geweest is, alzo zal ook de Zoon des mensen zijn dezen geslachte. [Jona 1:17];

KJV

30 For G1063 as G2531 Jonas G2495 was G1096 a sign G4592 unto the Ninevites G3536, so G3779 shall G2071 also G2532 the Son G5207 of man G444 be G2071 to this G5026 generation G1074. [Jona 1:17];

YLT

30 for as Jonah became a sign to the Ninevites, so also shall the Son of Man be to this generation. [Jona 1:17];

WHNU

30 καθως G2531 ADV γαρ G1063 CONJ εγενετο G1096 V-2ADI-3S † [ο] G3588 T-NSM ιωνας G2495 N-NSM τοις G3588 T-DPM νινευιταις G3536 N-DPM σημειον G4592 N-NSN ουτως G3779 ADV εσται G2071 V-FXI-3S και G2532 CONJ ο G3588 T-NSM υιος G5207 N-NSM του G3588 T-GSM ανθρωπου G444 N-GSM τη G3588 T-DSF γενεα G1074 N-DSF ταυτη G3778 D-DSF [Jona 1:17];

Darby

30 For as Jonas was a sign to the Ninevites, thus shall also the Son of man be to this generation. [Jona 1:17];

TSK - Lukas 11:30

 

Luk 24:46; Luk 24:47; Jona 1:17; Jona 2:10; Jona 3:2-10; Matt 12:40-42

 

 

SV

31 De koningin van het Zuiden zal opstaan in het oordeel met de mannen van dit geslacht, en zal ze veroordelen; want32 33 34 †zij is gekomen van de einden der aarde, om te horen de wijsheid van SŠlomo; en ziet, meer dan SŠlomo is hier.††† 321Kon 10:1; 332Kron 9:1; 34Matt 12:42;† [1Kon 10:2];

KJV

31 The queen G938 of the south G3558 shall rise up G1453 in G1722 the judgment G2920 with G3326 the men G435 of this G5026 generation G1074, and G2532 condemn G2632 them G846 : for G3754 she came G2064 from G1537 the utmost parts G4009 of the earth G1093 to hear G191 the wisdom G4678 of Solomon G4672 ; and G2532 , behold G2400 , a greater than G4119 Solomon G4672 [is] here G5602 . 1Kon 10:1; 2Kron 9:1; Matt 12:42; [1Kon 10:2];

YLT

31 `A queen of the south shall rise up in the judgment with the men of this generation, and shall condemn them, because she came from the ends of the earth to hear the wisdom of Solomon; and lo, greater than Solomon here! 1Kon 10:1; 2Kron 9:1; Matt 12:42; [1Kon 10:2];

WHNU

31 βασιλισσα G938 N-NSF νοτου G3558 N-GSM εγερθησεται G1453 V-FPI-3S εν G1722 PREP τη G3588 T-DSF κρισει G2920 N-DSF μετα G3326 PREP των G3588 T-GPM ανδρων G435 N-GPM της G3588 T-GSF γενεας G1074 N-GSF ταυτης G3778 D-GSF και G2532 CONJ κατακρινει G2632 V-FAI-3S αυτους G846 P-APM οτι G3754 CONJ ηλθεν G2064 V-2AAI-3S εκ G1537 PREP των G3588 T-GPN περατων G4009 N-GPN της G3588 T-GSF γης G1093 N-GSF ακουσαι G191 V-AAN την G3588 T-ASF σοφιαν G4678 N-ASF σολομωνος G4672 N-GSM και G2532 CONJ ιδου G2400 V-2AAM-2S πλειον G4119 A-NSN-C σολομωνος G4672 N-GSM ωδε G5602 ADV 1Kon 10:1; 2Kron 9:1; Matt 12:42; [1Kon 10:2];

Darby

31 A queen of the south shall rise up in the judgment with the men of this generation, and shall condemn them: for she came from the ends of the earth to hear the wisdom of Solomon; and behold, more than Solomon is here. 1Kon 10:1; 2Kron 9:1; Matt 12:42; [1Kon 10:2];

TSK - Lukas 11:31

 

queen.

1Kon 10:1; 1Kon 10:2-13; 2Kron 9:1; Matt 12:42

rise.

Jes 54:17; Jer 3:11; Rom 2:27; Hebr 11:7

a greater.

Luk 3:22; Luk 9:35; Jes 9:6; Jes 9:7; Kol 1:15-19

 

 

SV

32 De mannen van NŪnevť, zullen opstaan in het oordeel met dit geslacht, en zullen hetzelve veroordelen; want35 †zij hebben zich bekeerd op de prediking van Jonas; en ziet, meer dan Jonas is hier!† 35Jona 3:5;† [Matt 12:41];

KJV

32 The men G435 of Nineve G3535 shall rise up G450 in G1722 the judgment G2920 with G3326 this G5026 generation G1074, and G2532 shall condemn G2632 it G846 : for G3754 they repented G3340 at G1519 the preaching G2782 of Jonas G2495 ; and G2532 , behold G2400 , a greater than G4119 Jonas G2495 [is] here G5602 . Jona 3:5; [Matt 12:41];

YLT

32 `Men of Nineveh shall stand up in the judgment with this generation, and shall condemn it, because they reformed at the proclamation of Jonah; and lo, greater than Jonah here! Jona 3:5; [Matt 12:41];

WHNU

32 ανδρες G435 N-NPM νινευιται G3536 N-NPM αναστησονται G450 V-FMI-3P εν G1722 PREP τη G3588 T-DSF κρισει G2920 N-DSF μετα G3326 PREP της G3588 T-GSF γενεας G1074 N-GSF ταυτης G3778 D-GSF και G2532 CONJ κατακρινουσιν G2632 V-FAI-3P αυτην G846 P-ASF οτι G3754 CONJ μετενοησαν G3340 V-AAI-3P εις G1519 PREP το G3588 T-ASN κηρυγμα G2782 N-ASN ιωνα G2495 N-GSM και G2532 CONJ ιδου G2400 V-2AAM-2S πλειον G4119 A-NSN-C ιωνα G2495 N-GSM ωδε G5602 ADV Jona 3:5; [Matt 12:41];

Darby

32 Men of Nineveh shall stand up in the judgment with this generation, and shall condemn it: for they repented at the preaching of Jonas; and behold, more than Jonas is here. Jona 3:5; [Matt 12:41];

TSK - Lukas 11:32

 

men.

Jon 3:5-10

a greater.

Jona 1:2; Jona 1:3; Jona 4:1-4; Jona 4:9; Hebr 7:26

 

 

SV

33 En36 37 38 †niemand, die een kaars ontsteekt, zet [die] in het verborgen, noch onder een koornmaat, maar op een kandelaar, opdat degenen, die inkomen, het licht zien mogen.††† 36Matt 5:15; 37Mark 4:24; 38Luk 8:16;† [Mark 4:21];

KJV

33 G1161 No man G3762 , when he hath lighted G681 a candle G3088 , putteth G5087 [it] in G1519 a secret place G2926, neither G3761 under G5259 a bushel G3426 , but G235 on G1909 a candlestick G3087, that G2443 they which G3588 come in G1531 may see G991 the light G5338 . Matt 5:15; Mark 4:24; Luk 8:16; [Mark 4:21];

YLT

33 `And no one having lighted a lamp, doth put [it] in a secret place, nor under the measure, but on the lamp-stand, that those coming in may behold the light. Matt 5:15; Mark 4:24; Luk 8:16; [Mark 4:21];

WHNU

33 ουδεις G3762 A-NSM λυχνον G3088 N-ASF αψας G681 V-AAP-NSM εις G1519 PREP κρυπτην G2926 N-ASF τιθησιν G5087 V-PAI-3S † ουδε G3761 ADV υπο G5259 PREP τον G3588 T-ASM μοδιον G3426 N-ASM [ουδε G3761 ADV υπο G5259 PREP τον G3588 T-ASM μοδιον] G3426 N-ASM αλλ G235 CONJ επι G1909 PREP την G3588 T-ASF λυχνιαν G3087 N-ASF ινα G2443 CONJ οι G3588 T-NPM εισπορευομενοι G1531 V-PNP-NPM το G3588 T-ASN φως G5457 N-ASN βλεπωσιν G991 V-PAS-3P Matt 5:15; Mark 4:24; Luk 8:16; [Mark 4:21];

Darby

33 But no one having lit a lamp sets it in secret, nor under the corn-measure, but on the lamp-stand, that they who enter in may see the light. Matt 5:15; Mark 4:24; Luk 8:16; [Mark 4:21];

TSK - Lukas 11:33

 

when.

Luk 8:16; Luk 8:17; Matt 5:15; Mark 4:21; Mark 4:22

a bushel.

Mt 5:15

may see.

Matt 5:16; Matt 10:27; Joh 11:9; Joh 12:46; Filipp 2:15; Filipp 2:16

 

 

SV

34 De39 †kaars des lichaams is het oog: wanneer dan uw oog eenvoudig is, zo is ook uw gehele lichaam verlicht; maar zo het boos is, zo is ook uw [gehele] lichaam duister.† 39Matt 6:22;

KJV

34 The light G3088 of the body G4983 is G2076 the eye G3788 : therefore G3767 when G1875 thine G4675 eye G3788 is G5600 single G573 , thy G4675 whole G3650 body G4983 also G2532 is G2076 full of light G5460; but G1161 when G3752 [thine eye] is G5600 evil G4190 , thy G4675 body G4983 also G2532 [is] full of darkness G4652. Matt 6:22;

YLT

34 `The lamp of the body is the eye, when then thine eye may be simple, thy whole body also is lightened; and when it may be evil, thy body also is darkened; Matt 6:22;

WHNU

34 ο G3588 T-NSM λυχνος G3088 N-NSM του G3588 T-GSN σωματος G4983 N-GSN εστιν G2076 V-PXI-3S ο G3588 T-NSM οφθαλμος G3788 N-NSM σου G4675 P-2GS οταν G3752 CONJ ο G3588 T-NSM οφθαλμος G3788 N-NSM σου G4675 P-2GS απλους G573 A-NSM η G5600 V-PXS-3S και G2532 CONJ ολον G3650 A-NSN το G3588 T-NSN σωμα G4983 N-NSN σου G4675 P-2GS φωτεινον G5460 A-NSN εστιν G2076 V-PXI-3S επαν G1875 CONJ δε G1161 CONJ πονηρος G4190 A-NSM η G5600 V-PXS-3S και G2532 CONJ το G3588 T-NSN σωμα G4983 N-NSN σου G4675 P-2GS σκοτεινον G4652 A-NSN Matt 6:22;

Darby

34 The lamp of the body is thine eye: when thine eye is simple, thy whole body also is light; but when it is wicked, thy body also is dark. Matt 6:22;

TSK - Lukas 11:34

 

light of.

Ps 119:18; Matt 6:22; Matt 6:23; Mark 8:18; Hand 26:18; Efez 1:17

single.

Hand 2:46; 2Kor 1:12; 2Kor 11:3; Efez 6:5; Kol 3:22

but.

Gen 19:11; 2Kon 6:15-20; Ps 81:12; Spr 28:22; Jes 6:10; Jes 29:10; Jes 42:19

Jes 44:18; Jer 5:21; Mark 4:12; Mark 7:22; Hand 13:11; Rom 11:8-10; 2Kor 4:4

2Th 2:9-12

 

 

SV

35 Zie dan toe, dat niet het licht, hetwelk in u is, duisternis zij.

KJV

35 Take heed G4648 therefore G3767 that the light G5457 which G3588 is in G1722 thee G4671 be G2076 not G3361 darkness G4655 .

YLT

35 take heed, then, lest the light that [is] in thee be darkness;

WHNU

35 σκοπει G4648 V-PAM-2S ουν G3767 CONJ μη G3361 PRT-N το G3588 T-NSN φως G5457 N-NSN το G3588 T-NSN εν G1722 PREP σοι G4671 P-2DS σκοτος G4655 N-NSN εστιν G2076 V-PXI-3S

Darby

35 See therefore that the light which is in thee be not darkness.

TSK - Lukas 11:35

 

Spr 16:25; Spr 26:12; Jes 5:20; Jes 5:21; Jer 8:8; Jer 8:9; Joh 7:48; Joh 7:49; Joh 9:39-41

Rom 1:22; Rom 2:19-23; 1Kor 1:19-21; 1Kor 3:18-20; Jak 3:13-17; 2Petr 1:9; 2Petr 2:18

Re 3:17

 

 

SV

36 Indien dan uw lichaam geheel verlicht is, niet hebbende enig deel, dat duister is, zo zal het geheel verlicht zijn, gelijk wanneer de kaars met het schijnsel u verlicht.

KJV

36 If G1487 thy G4675 whole G3650 body G4983 therefore G3767 [be] full of light G5460, having G2192 no G3361 G5100 part G3313 dark G4652 , the whole G3650 shall be G2071 full of light G5460, as G5613 when G3752 the bright shining G796 of a candle G3088 doth give G5461 thee G4571 light G5461 .5

5the brightÖ: Gr. a candle by its bright shining

YLT

36 if then thy whole body is lightened, not having any part darkened, the whole shall be lightened, as when the lamp by the brightness may give thee light.'

WHNU

36 ει G1487 COND ουν G3767 CONJ το G3588 T-NSN σωμα G4983 N-NSN σου G4675 P-2GS ολον G3650 A-NSN φωτεινον G5460 A-NSN μη G3361 PRT-N εχον G2192 V-PAP-NSN μερος G3313 N-ASN τι G5100 X-ASN σκοτεινον G4652 A-ASN εσται G2071 V-FXI-3S φωτεινον G5460 A-NSN ολον G3650 A-NSN ως G5613 ADV οταν G3752 CONJ ο G3588 T-NSM λυχνος G3088 N-NSM τη G3588 T-DSF αστραπη G796 N-DSF φωτιζη G5461 V-PAS-3S σε G4571 P-2AS

Darby

36 If therefore thy whole body [is] light, not having any part dark, it shall be all light as when the lamp lights thee with its brightness.

TSK - Lukas 11:36

 

the whole.

Ps 119:97-105; Spr 1:5; Spr 2:1-11; Spr 4:18; Spr 4:19; Spr 6:23; Spr 20:27; Jes 8:20; Jes 42:16

Hos 6:3; Matt 13:11; Matt 13:12; Matt 13:52; Mark 4:24; Mark 4:25; 2Kor 4:6; Efez 4:14; Kol 3:16

2Tim 3:15-17; Hebr 5:14; Jak 1:25; 2Petr 3:18

the bright shining of a candle.† Gr. a candle by its brightshining.

 

 

SV

37 Als Hij nu [dit] sprak, bad Hem een zeker FarizeŽr, dat Hij bij hem het middagmaal wilde eten; en ingegaan zijnde, zat Hij aan.

KJV

37 And G1161 as G1722 he spake G2980 , a certain G5100 Pharisee G5330 besought G2065 him G846 to G3704 dine G709 with G3844 him G846 : and G1161 he went in G1525, and sat down to meat G377 .

YLT

37 And in [his] speaking, a certain Pharisee was asking him that he might dine with him, and having gone in, he reclined (at meat),

WHNU

37 εν G1722 PREP δε G1161 CONJ τω G3588 T-DSM λαλησαι G2980 V-AAN ερωτα G2065 V-PAI-3S αυτον G846 P-ASM φαρισαιος G5330 N-NSM οπως G3704 ADV αριστηση G709 V-AAS-3S παρ G3844 PREP αυτω G846 P-DSM εισελθων G1525 V-2AAP-NSM δε G1161 CONJ ανεπεσεν G377 V-2AAI-3S

Darby

37 But as he spoke, a certain Pharisee asked him that he would dine with him; and entering in he placed himself at table.

TSK - Lukas 11:37

 

Luk 7:36; Luk 14:1; 1Kor 9:19-23

 

 

SV

38 En de FarizeŽr, [dat] ziende, verwonderde zich, dat40 †Hij niet eerst, voor het middagmaal, Zich gewassen had.† 40Mark 7:3;

KJV

38 And G1161 when the Pharisee G5330 saw G1492 [it], he marvelled G2296 that G3754 he had G907 not G3756 first G4412 washed G907 before G4253 dinner G712 . Mark 7:3;

YLT

38 and the Pharisee having seen, did wonder that he did not first baptize himself before the dinner. Mark 7:3;

WHNU

38 ο G3588 T-NSM δε G1161 CONJ φαρισαιος G5330 N-NSM ιδων G1492 V-2AAP-NSM εθαυμασεν G2296 V-AAI-3S οτι G3754 CONJ ου G3756 PRT-N πρωτον G4412 ADV εβαπτισθη G907 V-API-3S προ G4253 PREP του G3588 T-GSN αριστου G712 N-GSN Mark 7:3;

Darby

38 But the Pharisee seeing [it] wondered that he had not first washed before dinner. Mark 7:3;

TSK - Lukas 11:38

 

he marvelled.

Matt 15:2; Matt 15:3; Mark 7:2-5; Joh 3:25

 

 

SV

39 En de Heere zeide tot hem: Nu41 †gij FarizeŽn, gij reinigt het buitenste des drinkbekers en des schotels; maar42 †het binnenste van u is vol van roof en boosheid.†† 41Matt 23:25; 42Tit 1:15;

KJV

39 And G1161 the Lord G2962 said G2036 unto G4314 him G846 , Now G3568 do G2511 ye G5210 Pharisees G5330 make clean G2511 the outside G1855 of the cup G4221 and G2532 the platter G4094; but G1161 your G5216 inward part G2081 is full G1073 of ravening G724 and G2532 wickedness G4189. Matt 23:25; Tit 1:15;

YLT

39 And the Lord said unto him, `Now do ye, the Pharisees, the outside of the cup and of the plate make clean, but your inward part is full of rapine and wickedness; Matt 23:25; Tit 1:15;

WHNU

39 ειπεν G2036 V-2AAI-3S δε G1161 CONJ ο G3588 T-NSM κυριος G2962 N-NSM προς G4314 PREP αυτον G846 P-ASM νυν G3568 ADV υμεις G5210 P-2NP οι G3588 T-NPM φαρισαιοι G5330 N-NPM το G3588 T-ASN εξωθεν G1855 ADV του G3588 T-GSN ποτηριου G4221 N-GSN και G2532 CONJ του G3588 T-GSM πινακος G4094 N-GSM καθαριζετε G2511 V-PAI-2P το G3588 T-NSN δε G1161 CONJ εσωθεν G2081 ADV υμων G5216 P-2GP γεμει G1073 V-PAI-3S αρπαγης G724 N-GSF και G2532 CONJ πονηριας G4189 N-GSF Matt 23:25; Tit 1:15;

Darby

39 But the Lord said to him, Now do ye Pharisees cleanse the outside of the cup and of the dish, but your inward [parts] are full of plunder and wickedness. Matt 23:25; Tit 1:15;

TSK - Lukas 11:39

 

Now.

Matt 23:25; Gal 1:14; 2Tim 3:5; Tit 1:15

but.

Luk 16:15; Gen 6:5; 2Kron 25:2; 2Kron 31:20; 2Kron 31:21; Spr 26:25; Spr 30:12; Jer 4:14

Matt 12:33-35; Matt 15:19; Joh 12:6; Joh 13:2; Hand 5:3; Hand 8:21-23; Jak 4:8

ravening.

Ps 22:13; Ezech 22:25; Ezech 22:27; Zef 3:3; Matt 7:15

 

 

SV

40 Gij onverstandigen! Die het buitenste heeft gemaakt, heeft Hij ook niet het binnenste gemaakt?

KJV

40 [Ye] fools G878 , did G4160 not G3756 he that made G4160 that which G3588 is without G1855 make G4160 that which G3588 is within G2081 also G2532 ?

YLT

40 unthinking! did not He who made the outside also the inside make?

WHNU

40 αφρονες G878 A-VPM ουχ G3756 PRT-N ο G3588 T-NSM ποιησας G4160 V-AAP-NSM το G3588 T-ASN εξωθεν G1855 ADV και G2532 CONJ το G3588 T-ASN εσωθεν G2081 ADV εποιησεν G4160 V-AAI-3S

Darby

40 Fools, has not he who has made the outside made the inside also?

TSK - Lukas 11:40

 

fools.

Luk 12:20; Luk 24:25; Ps 14:1; Ps 75:4; Ps 75:5; Ps 94:8; Spr 1:22; Spr 8:5; Jer 5:21; Matt 23:17

Matt 23:26; 1Kor 15:36

did.

Gen 1:26; Gen 2:7; Num 16:22; Ps 33:15; Ps 94:9; Zach 12:1; Hebr 12:9

 

 

SV

41 Doch43 44 45 †geeft tot aalmoes, hetgeen daarin is; en ziet, alles is u rein.††† 43Jes 58:7; 44Dan 4:27; 45Luk 12:33;

KJV

41 But rather G4133 give G1325 alms G1654 of such things as ye have G1751 ; and G2532 , behold G2400 , all things G3956 are G2076 clean G2513 unto you G5213 .6

6ofÖ: or, as you are able †Jes 58:7; Dan 4:27; Luk 12:33;

YLT

41 But what ye have give ye [as] alms, and, lo, all things are clean to you. Jes 58:7; Dan 4:27; Luk 12:33;

WHNU

41 πλην G4133 ADV τα G3588 T-APN ενοντα G1751 V-PXP-APN δοτε G1325 V-2AAM-2P ελεημοσυνην G1654 N-ASF και G2532 CONJ ιδου G2400 V-2AAM-2S παντα G3956 A-NPN καθαρα G2513 A-NPN υμιν G5213 P-2DP εστιν G2076 V-PXI-3S Jes 58:7; Dan 4:27; Luk 12:33;

Darby

41 But rather give alms of what ye have, and behold, all things are clean to you. Jes 58:7; Dan 4:27; Luk 12:33;

TSK - Lukas 11:41

 

rather.

Luk 12:33; Luk 14:12-14; Luk 16:9; Luk 18:22; Luk 19:8; Deut 15:8-10; Job 13:16-20; Ps 41:1

Ps 112:9; Spr 14:31; Spr 19:17; Pred 11:1; Pred 11:2; Jes 58:7-11; Dan 4:27; Matt 5:42

Matt 6:1-4; Matt 25:34-40; Matt 26:11; Hand 9:36-39; Hand 10:31; Hand 10:32; Hand 11:29; Hand 24:17

2Kor 8:7-9; 2Kor 8:12; 2Kor 9:6-15; Efez 4:28; Hebr 6:10; Hebr 13:16; Jak 1:27; Jak 2:14-16

1Joh 3:16; 1Joh 3:17

of such things as ye have.† or, as you are able.† all.

Hand 10:15; Rom 14:14-18; 1Tim 4:4; 1Tim 4:5; Tit 1:15

 

 

SV

42 Maar46 †wee u, FarizeŽn, want gij vertient munte, en ruite, en alle moeskruid, en gij47 48 49 50 51 †gaat voorbij het oordeel en de liefde Gods. Dit moest men doen, en het andere niet nalaten.†††††† 46Matt 23:23; 471Sam 15:22; 48Hos 6:6; 49Micha 6:8; 50Matt 9:13; 51Matt 12:7;

KJV

42 But G235 woe G3759 unto you G5213 , Pharisees G5330! for G3754 ye tithe G586 mint G2238 and G2532 rue G4076 and G2532 all manner G3956 of herbs G3001 , and G2532 pass over G3928 judgment G2920 and G2532 the love G26 of God G2316 : these G5023 ought ye G1163 to have done G4160, and not G3361 to leave G863 the other G2548 undone G863 . Matt 23:23; 1Sam 15:22; Hos 6:6; Micha 6:8; Matt 9:13; Matt 12:7;

YLT

42 `But woe to you, the Pharisees, because ye tithe the mint, and the rue, and every herb, and ye pass by the judgment, and the love of God; these things it behoveth to do, and those not to be neglecting. Matt 23:23; 1Sam 15:22; Hos 6:6; Micha 6:8; Matt 9:13; Matt 12:7;

WHNU

42 αλλα G235 CONJ ουαι G3759 INJ υμιν G5213 P-2DP τοις G3588 T-DPM φαρισαιοις G5330 N-DPM οτι G3754 CONJ αποδεκατουτε G586 V-PAI-2P το G3588 T-ASN ηδυοσμον G2238 N-ASN και G2532 CONJ το G3588 T-ASN πηγανον G4076 N-ASN και G2532 CONJ παν G3956 A-ASN λαχανον G3001 N-ASN και G2532 CONJ παρερχεσθε G3928 V-PNI-2P την G3588 T-ASF κρισιν G2920 N-ASF και G2532 CONJ την G3588 T-ASF αγαπην G26 N-ASF του G3588 T-GSM θεου G2316 N-GSM ταυτα G5023 D-APN δε G1161 CONJ εδει G1163 V-IQI-3S ποιησαι G4160 V-AAN κακεινα G2548 D-NPN-C μη G3361 PRT-N παρειναι G3935 V-2AAN Matt 23:23; 1Sam 15:22; Hos 6:6; Micha 6:8; Matt 9:13; Matt 12:7;

Darby

42 But woe unto you, Pharisees, for ye pay tithes of mint and rue and every herb, and pass by the judgment and the love of God: these ye ought to have done, and not have left those aside. Matt 23:23; 1Sam 15:22; Hos 6:6; Micha 6:8; Matt 9:13; Matt 12:7;

TSK - Lukas 11:42

 

woe.

Matt 23:13; Matt 23:23; Matt 23:27

for.

18:12

and pass.

Deut 10:12; Deut 10:13; 1Sam 15:22; Spr 21:3; Jes 1:10-17; Jes 58:2-6; Jer 7:2-10

Jer 7:21; Jer 7:22; Micha 6:8; Mal 1:6; Mal 2:17; Joh 5:42; Tit 2:11; Tit 2:12; 1Joh 4:20

and not.

Lev 27:30-33; 2Kron 31:5-10; Neh 10:37; Pred 7:18; Mal 3:8

 

 

SV

43 Wee52 53 54 †u, FarizeŽn, want gij bemint het voorgestoelte in de synagogen, en de begroetingen op de markten.††† 52Matt 23:6; 53Mark 12:38; 54Luk 20:46;

KJV

43 Woe G3759 unto you G5213 , Pharisees G5330! for G3754 ye love G25 the uppermost seats G4410 in G1722 the synagogues G4864, and G2532 greetings G783 in G1722 the markets G58. Matt 23:6; Mark 12:38; Luk 20:46;

YLT

43 `Woe to you, the Pharisees, because ye love the first seats in the synagogues, and the salutations in the market-places. Matt 23:6; Mark 12:38; Luk 20:46;

WHNU

43 ουαι G3759 INJ υμιν G5213 P-2DP τοις G3588 T-DPM φαρισαιοις G5330 N-DPM οτι G3754 CONJ αγαπατε G25 V-PAI-2P την G3588 T-ASF πρωτοκαθεδριαν G4410 N-ASF εν G1722 PREP ταις G3588 T-DPF συναγωγαις G4864 N-DPF και G2532 CONJ τους G3588 T-APM ασπασμους G783 N-APM εν G1722 PREP ταις G3588 T-DPF αγοραις G58 N-DPF Matt 23:6; Mark 12:38; Luk 20:46;

Darby

43 Woe unto you, Pharisees, for ye love the first seat in the synagogues and salutations in the market-places. Matt 23:6; Mark 12:38; Luk 20:46;

TSK - Lukas 11:43

 

for.

Luk 14:7-11; Luk 20:46; Spr 16:18; Matt 23:6; Mark 12:38; Mark 12:39; Rom 12:10; Filipp 2:3

Jak 2:2-4; 3Joh 1:9

 

 

SV

44 Wee55 †u, gij Schriftgeleerden en FarizeŽn, gij geveinsden, want gij zijt gelijk de graven, die niet openbaar zijn, en de mensen, die daarover wandelen, weten het niet.† 55Matt 23:27;

KJV

44 Woe G3759 unto you G5213 , scribes G1122 and G2532 Pharisees G5330 , hypocrites G5273! for G3754 ye are G2075 as G5613 graves G3419 which G3588 appear not G82, and G2532 the men G444 that walk G4043 over G1883 [them] are G1492 not G3756 aware G1492 [of them]. Matt 23:27;

YLT

44 `Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites, because ye are as the unseen tombs, and the men walking above have not known.' Matt 23:27;

WHNU

44 ουαι G3759 INJ υμιν G5213 P-2DP οτι G3754 CONJ εστε G2075 V-PXI-2P ως G5613 ADV τα G3588 T-NPN μνημεια G3419$TB G3588 T-NPN αδηλα G82 A-NPN και G2532 CONJ οι G3588 T-NPM ανθρωποι G444 N-NPM † οι G3588 T-NPM [οι] G3588 T-NPM περιπατουντες G4043 V-PAP-NPM επανω G1883 ADV ουκ G3756 PRT-N οιδασιν G1492 V-RAI-3P Matt 23:27;

Darby

44 Woe unto you, for ye are as the sepulchres which appear not, and the men walking over them do not know [it] . Matt 23:27;

TSK - Lukas 11:44

 

for.

Num 19:16; Ps 5:9; Hos 9:8; Matt 23:27; Matt 23:28; Hand 23:3

 

 

SV

45 En een van de wetgeleerden, antwoordende, zeide tot Hem: Meester! als Gij deze dingen zegt, zo doet Gij ook ons smaadheid aan.

KJV

45 Then G1161 answered G611 one G5100 of the lawyers G3544, and said G3004 unto him G846 , Master G1320 , thus G5023 saying G3004 thou reproachest G5195 us G2248 also G2532 .

YLT

45 And one of the lawyers answering, saith to him, `Teacher, these things saying, us also thou dost insult;'

WHNU

45 αποκριθεις G611 V-AOP-NSM δε G1161 CONJ τις G5100 X-NSM των G3588 T-GPM νομικων G3544 A-GPM λεγει G3004 V-PAI-3S αυτω G846 P-DSM διδασκαλε G1320 N-VSM ταυτα G5023 D-APN λεγων G3004 V-PAP-NSM και G2532 CONJ ημας G2248 P-1AP υβριζεις G5195 V-PAI-2S

Darby

45 And one of the doctors of the law answering says to him, Teacher, in saying these things thou insultest us also.

TSK - Lukas 11:45

 

thou.

1Kon 22:8; Jer 6:10; Jer 20:8; Amos 7:10-13; Joh 7:7; Joh 7:48; Joh 9:40

 

 

SV

46 Doch56 57 58 †Hij zeide: Wee ook u, wetgeleerden! want gij belast de mensen met lasten, zwaar om te dragen, en zelven raakt gij die lasten niet aan met een van uw vingeren.††† 56Jes 10:1; 57Matt 23:4; 58Hand 15:10;

KJV

46 And G1161 he said G2036 , Woe G3759 unto you G5213 also G2532 , [ye] lawyers G3544 ! for G3754 ye lade G5412 men G444 with burdens G5413 grievous to be borne G1419 , and G2532 ye yourselves G846 touch G4379 not G3756 the burdens G5413 with one G1520 of your G5216 fingers G1147 . Jes 10:1; Matt 23:4; Hand 15:10;

YLT

46 and he said, `And to you, the lawyers, woe! because ye burden men with burdens grievous to be borne, and ye yourselves with one of your fingers do not touch the burdens. Jes 10:1; Matt 23:4; Hand 15:10;

WHNU

46 ο G3588 T-NSM δε G1161 CONJ ειπεν G2036 V-2AAI-3S και G2532 CONJ υμιν G5213 P-2DP τοις G3588 T-DPM νομικοις G3544 A-DPM ουαι G3759 INJ οτι G3754 CONJ φορτιζετε G5412 V-PAI-2P τους G3588 T-APM ανθρωπους G444 N-APM φορτια G5413 N-APN δυσβαστακτα G1419 A-APN και G2532 CONJ αυτοι G846 P-NPM ενι G1520 A-DSM των G3588 T-GPM δακτυλων G1147 N-GPM υμων G5216 P-2GP ου G3756 PRT-N προσψαυετε G4379 V-PAI-2P τοις G3588 T-DPN φορτιοις G5413 N-DPN Jes 10:1; Matt 23:4; Hand 15:10;

Darby

46 And he said, To you also woe, doctors of the law, for ye lay upon men burdens heavy to bear, and yourselves do not touch the burdens with one of your fingers. Jes 10:1; Matt 23:4; Hand 15:10;

TSK - Lukas 11:46

 

Woe.

Jes 10:1; Matt 23:2-4; Gal 6:13

ye yourselves.

Isa 58:6

 

 

SV

47 Wee59 †u, want gij bouwt de graven der profeten, en uw vaders hebben dezelve gedood.† 59Matt 23:29;

KJV

47 Woe G3759 unto you G5213 ! for G3754 ye build G3618 the sepulchres G3419 of the prophets G4396 , and G1161 your G5216 fathers G3962 killed G615 them G846 . Matt 23:29;

YLT

47 `Woe to you, because ye build the tombs of the prophets, and your fathers killed them. Matt 23:29;

WHNU

47 ουαι G3759 INJ υμιν G5213 P-2DP οτι G3754 CONJ οικοδομειτε G3618 V-PAI-2P τα G3588 T-APN μνημεια G3419 N-APN των G3588 T-GPM προφητων G4396 N-GPM οι G3588 T-NPM δε G1161 CONJ πατερες G3962 N-NPM υμων G5216 P-2GP απεκτειναν G615 V-AAI-3P αυτους G846 P-APM Matt 23:29;

Darby

47 Woe unto you, for ye build the sepulchres of the prophets, but your fathers killed them. Matt 23:29;

TSK - Lukas 11:47

 

for.

Matt 23:29-33; Hand 7:51; 1Thess 2:15

 

 

SV

48 Zo getuigt gij dan, dat gij mede behagen hebt aan de werken uwer vaderen; want zij hebben ze gedood, en gij bouwt hun graven.

KJV

48 Truly G686 ye bear witness G3140 that G2532 ye allow G4909 the deeds G2041 of your G5216 fathers G3962 : for G3754 they G846 indeed G3303 killed G615 them G846 , and G1161 ye G5210 build G3618 their G846 sepulchres G3419.

YLT

48 Then do ye testify, and are well pleased with the works of your fathers, because they indeed killed them, and ye do build their tombs;

WHNU

48 αρα G686 PRT μαρτυρες G3144 N-NPM εστε G2075 V-PXI-2P και G2532 CONJ συνευδοκειτε G4909 V-PAI-2P τοις G3588 T-DPN εργοις G2041 N-DPN των G3588 T-GPM πατερων G3962 N-GPM υμων G5216 P-2GP οτι G3754 CONJ αυτοι G846 P-NPM μεν G3303 PRT απεκτειναν G615 V-AAI-3P αυτους G846 P-APM υμεις G5210 P-2NP δε G1161 CONJ οικοδομειτε G3618 V-PAI-2P

Darby

48 Ye bear witness then, and consent to the works of your fathers; for *they* killed them, and *ye* build [their sepulchres] .

TSK - Lukas 11:48

 

ye bear.

Joz 24:22; Job 15:6; Ps 64:8; Ezech 18:19

for.

2Kron 36:16; Matt 21:35-38; Hebr 11:35-38; Jak 5:10

 

 

SV

49 Waarom ook de wijsheid Gods zegt: Ik60 61 62 63 64 †zal profeten en apostelen tot hen zenden, en van die zullen zij [sommigen] doden, en [sommigen] zullen zij uitjagen;††††† 60Matt 10:16; 61Luk 10:3; 62Joh 16:2; 63Hand 7:51; 64Hebr 11:35;† [Matt 23:34];

KJV

49 Therefore G1223 G5124 also G2532 said G2036 the wisdom G4678 of God G2316 , I will send G649 G1519 them G846 prophets G4396 and G2532 apostles G652 , and G2532 [some] of G1537 them G846 they shall slay G615 and G2532 persecute G1559 : Matt 10:16; Luk 10:3; Joh 16:2; Hand 7:51; Hebr 11:35; [Matt 23:34];

YLT

49 because of this also the wisdom of God said: I will send to them prophets, and apostles, and some of them they shall kill and persecute, Matt 10:16; Luk 10:3; Joh 16:2; Hand 7:51; Hebr 11:35; [Matt 23:34];

WHNU

49 δια G1223 PREP τουτο G5124 D-ASN και G2532 CONJ η G3588 T-NSF σοφια G4678 N-NSF του G3588 T-GSM θεου G2316 N-GSM ειπεν G2036 V-2AAI-3S αποστελω G649 V-FAI-1S εις G1519 PREP αυτους G846 P-APM προφητας G4396 N-APM και G2532 CONJ αποστολους G652 N-APM και G2532 CONJ εξ G1537 PREP αυτων G846 P-GPM αποκτενουσιν G615 V-FAI-3P και G2532 CONJ διωξουσιν G1377 V-FAI-3P Matt 10:16; Luk 10:3; Joh 16:2; Hand 7:51; Hebr 11:35; [Matt 23:34];

Darby

49 For this reason also the wisdom of God has said, I will send to them prophets and apostles, and of these shall they kill and drive out by persecution, Matt 10:16; Luk 10:3; Joh 16:2; Hand 7:51; Hebr 11:35; [Matt 23:34];

TSK - Lukas 11:49

 

the wisdom.Probably by the Wisdom of God we are to understand the [logos ,] or Word of God, that is, our Lord himself; this being a dignified and oriental mode of expression for I say, as it is in the parallel passage.

Spr 1:2-6; Spr 8:1-12; Spr 9:1-3; 1Kor 1:30; Kol 2:3

I will.

Luk 24:47; Matt 23:34; Hand 1:8; Efez 4:11

and some.

Luk 21:16; Luk 21:17; Matt 22:6; Joh 16:2; Hand 7:57-60; Hand 8:1; Hand 8:3; Hand 9:1; Hand 9:2; Hand 12:1; Hand 12:2; Hand 22:4; Hand 22:5

Hand 22:20; Hand 26:10; Hand 26:11; 2Kor 11:24; 2Kor 11:25

 

 

SV

50 Opdat van dit geslacht afgeŽist worde het bloed van al de profeten, dat vergoten is van de grondlegging der wereld af.

KJV

50 That G2443 the blood G129 of all G3956 the prophets G4396, which G3588 was shed G1632 from G575 the foundation G2602 of the world G2889 , may be required G1567 of G575 this G5026 generation G1074;

YLT

50 that the blood of all the prophets, that is being poured forth from the foundation of the world, may be required from this generation;

WHNU

50 ινα G2443 CONJ εκζητηθη G1567 V-APS-3S το G3588 T-NSN αιμα G129 N-NSN παντων G3956 A-GPM των G3588 T-GPM προφητων G4396 N-GPM το G3588 T-NSN εκκεχυμενον G1632 V-RPP-NSN απο G575 PREP καταβολης G2602 N-GSF κοσμου G2889 N-GSM απο G575 PREP της G3588 T-GSF γενεας G1074 N-GSF ταυτης G3778 D-GSF

Darby

50 that the blood of all the prophets which has been poured out from the foundation of the world may be required of this generation,

TSK - Lukas 11:50

 

the blood.

Gen 9:5; Gen 9:6; Num 35:33; 2Kon 24:4; Ps 9:12; Jes 26:21; Openb 18:20-24

may.

Ex 20:5; Jer 7:29; Jer 51:56

 

 

SV

51 Van65 66 †het bloed van Abel, tot67 †het bloed van ZacharŪa, die gedood is tussen het altaar en het huis [Gods]; ja, zeg Ik u, het zal afgeŽist worden van dit geslacht!††† 65Gen 4:8; 66Hebr 11:4; 672Kron 24:21;

KJV

51 From G575 the blood G129 of Abel G6 unto G2193 the blood G129 of Zacharias G2197, which G3588 perished G622 between G3342 the altar G2379 and G2532 the temple G3624: verily G3483 I say G3004 unto you G5213 , It shall be required G1567 of G575 this G5026 generation G1074. Gen 4:8; Hebr 11:4; 2Kron 24:21;

YLT

51 from the blood of Abel unto the blood of Zacharias, who perished between the altar and the house; yes, I say to you, It shall be required from this generation. Gen 4:8; Hebr 11:4; 2Kron 24:21;

WHNU

51 απο G575 PREP αιματος G129 N-GSN αβελ G6 N-PRI εως G2193 CONJ αιματος G129 N-GSN ζαχαριου G2197 N-GSM του G3588 T-GSN απολομενου G622 V-2AMP-GSM μεταξυ G3342 ADV του G3588 T-GSN θυσιαστηριου G2379 N-GSN και G2532 CONJ του G3588 T-GSM οικου G3624 N-GSM ναι G3483 PRT λεγω G3004 V-PAI-1S υμιν G5213 P-2DP εκζητηθησεται G1567 V-FPI-3S απο G575 PREP της G3588 T-GSF γενεας G1074 N-GSF ταυτης G3778 D-GSF Gen 4:8; Hebr 11:4; 2Kron 24:21;

Darby

51 from the blood of Abel to the blood of Zacharias, who perished between the altar and the house; yea, I say to you, it shall be required of this generation. Gen 4:8; Hebr 11:4; 2Kron 24:21;

TSK - Lukas 11:51

 

the blood of Abel.

Gen 4:8-11; Hebr 11:4; Hebr 12:24