Interlinear Nieuw Testament

index


Vorig hoofdstuk (Markus 10)
| Volgend hoofdstuk (Markus 12)


Markus 11

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

SV

1 En toen1 2  zij Jeruzalem genaakten, te Beth-Fagé en Bethanië, aan den Olijfberg, zond Hij twee van Zijn discipelen uit,   1Matt 21:1;  2Luk 19:29;

KJV

1 And G2532 when G3753 they came nigh G1448 to G1519 Jerusalem G2419 , unto G1519 Bethphage G967 and G2532 Bethany G963 , at G4314 the mount G3735 of Olives G1636 , he sendeth forth G649 two G1417 of his G846 disciples G3101 , Matt 21:1; Luk 19:29;

YLT

1 And when they come nigh to Jerusalem, to Bethphage, and Bethany, unto the mount of the Olives, he sendeth forth two of his disciples, Matt 21:1; Luk 19:29;

WHNU

1 και G2532 CONJ οτε G3753 ADV εγγιζουσιν G1448 V-PAI-3P εις G1519 PREP ιεροσολυμα G2414 N-ASF εις G1519 PREP βηθφαγη G967 N-PRI και G2532 CONJ βηθανιαν G963 N-ASF προς G4314 PREP το G3588 T-ASN ορος G3735 N-ASN των G3588 T-GPF ελαιων G1636 N-GPF αποστελλει G649 V-PAI-3S δυο G1417 A-NUI των G3588 T-GPM μαθητων G3101 N-GPM αυτου G846 P-GSM Matt 21:1; Luk 19:29;

Darby

1 And when they draw near to Jerusalem, to Bethphage and Bethany, at the mount of Olives, he sends two of his disciples, Matt 21:1; Luk 19:29;

TSK - Markus 11:1

 

1 Christ rides with triumph into Jerusalem;

12 curses the fruitless fig-tree;

15 purges the temple;

20 exhorts his disciples to stedfastness of faith, and to forgive their enemies;

27 and defends the lawfulness of his actions by the witness of John, who was a man sent of God.

 

 

when.

Matt 21:1-11; Luk 19:29-40; Joh 12:14-19

at the.

Mark 13:3; 2Sam 15:30; Zach 14:4; Matt 24:3; Matt 26:30; Joh 8:1; Hand 1:12

he.

Mark 6:7; Mark 14:13

 

 

SV

2 En zeide tot hen: Gaat heen in het vlek, dat tegen u over is; en terstond als gij in hetzelve komt, zult gij vinden een veulen gebonden, op hetwelk geen mens gezeten heeft, ontbindt het, en brengt het.

KJV

2 And G2532 saith G3004 unto them G846 , Go your way G5217 into G1519 the village G2968 over against G2713 you G5216 : and G2532 as soon as G2112 ye be entered G1531 into G1519 it G846 , ye shall find G2147 a colt G4454 tied G1210 , whereon G1909 G3739 never G3762 man G444 sat G2523 ; loose G3089 him G846 , and bring G71 [him].

YLT

2 and saith to them, `Go away to the village that is over-against you, and immediately, entering into it, ye shall find a colt tied, on which no one of men hath sat, having loosed it, bring [it] :

WHNU

2 και G2532 CONJ λεγει G3004 V-PAI-3S αυτοις G846 P-DPM υπαγετε G5217 V-PAM-2P εις G1519 PREP την G3588 T-ASF κωμην G2968 N-ASF την G3588 T-ASF κατεναντι G2713 ADV υμων G5216 P-2GP και G2532 CONJ ευθυς G2117 ADV εισπορευομενοι G1531 V-PNP-NPM εις G1519 PREP αυτην G846 P-ASF ευρησετε G2147 V-FAI-2P πωλον G4454 N-ASM δεδεμενον G1210 V-RPP-ASM εφ G1909 PREP ον G3739 R-ASM ουδεις G3762 A-NSM ουπω G3768 ADV ανθρωπων G444 N-GPM εκαθισεν G2523 V-AAI-3S λυσατε G3089 V-AAM-2P αυτον G846 P-ASM και G2532 CONJ φερετε G5342 V-PAM-2P

Darby

2 and says to them, Go into the village which is over against you, and immediately on entering into it ye will find a colt tied, upon which no [child] of man has ever sat: loose it and lead it [here] .

TSK - Markus 11:2

 

Matt 21:2; Matt 21:3; Luk 19:30; Luk 19:31

 

 

SV

3 En indien iemand tot u zegt: Waarom doet gij dat? Zo zegt, dat de Heere hetzelve van node heeft; en hij zal het terstond herwaarts zenden.

KJV

3 And G2532 if G1437 any man G5100 say G2036 unto you G5213 , Why G5101 do ye G4160 this G5124 ? say ye G2036 that G3754 the Lord G2962 hath G2192 need G5532 of him G846 ; and G2532 straightway G2112 he will send G649 him G846 hither G5602 .

YLT

3 and if any one may say to you, Why do ye this? say ye that the lord hath need of it, and immediately he will send it hither.'

WHNU

3 και G2532 CONJ εαν G1437 COND τις G5100 X-NSM υμιν G5213 P-2DP ειπη G2036 V-2AAS-3S τι G5101 I-ASN ποιειτε G4160 V-PAI-2P τουτο G5124 D-ASN ειπατε G2036 V-2AAM-2P ο G3588 T-NSM κυριος G2962 N-NSM αυτου G846 P-GSM χρειαν G5532 N-ASF εχει G2192 V-PAI-3S και G2532 CONJ ευθυς G2117 ADV αυτον G846 P-ASM αποστελλει G649 V-PAI-3S παλιν G3825 ADV ωδε G5602 ADV

Darby

3 And if any one say to you, Why do ye this? say, The Lord has need of it; and straightway he sends it hither.

TSK - Markus 11:3

 

that.

Ps 24:1; Hand 10:36; Hand 17:25; 2Kor 8:9; Hebr 2:7-9

and straightway.

Mark 14:15; 1Kron 29:12-18; Ps 110:3; Hand 1:24

 

 

SV

4 En zij gingen heen, en vonden het veulen gebonden bij de deur, buiten aan de wegscheiding, en zij ontbonden hetzelve.

KJV

4 And G1161 they went their way G565, and G2532 found G2147 the colt G4454 tied G1210 by G4314 the door G2374 without G1854 in G1909 a place where two ways met G296 ; and G2532 they loose G3089 him G846 .

YLT

4 And they went away, and found the colt tied at the door without, by the two ways, and they loose it,

WHNU

4 και G2532 CONJ απηλθον G565 V-2AAI-3P και G2532 CONJ ευρον G2147 V-2AAI-3P πωλον G4454 N-ASM δεδεμενον G1210 V-RPP-ASM προς G4314 PREP θυραν G2374 N-ASF εξω G1854 ADV επι G1909 PREP του G3588 T-GSN αμφοδου G296 N-GSN και G2532 CONJ λυουσιν G3089 V-PAI-3P αυτον G846 P-ASM

Darby

4 And they departed, and found a colt bound to the door without at the crossway, and they loose him.

TSK - Markus 11:4

 

and found.

Matt 21:6; Matt 21:7; Matt 26:19; Luk 19:32-34; Joh 2:5; Hebr 11:8

 

 

SV

5 En sommigen van degenen, die aldaar stonden, zeiden tot hen: Wat doet gij, dat gij het veulen ontbindt?

KJV

5 And G2532 certain of them G5100 that stood G2476 there G1563 said G3004 unto them G846 , What G5101 do ye G4160 , loosing G3089 the colt G4454 ?

YLT

5 and certain of those standing there said to them, `What do ye--loosing the colt?'

WHNU

5 και G2532 CONJ τινες G5100 X-NPM των G3588 T-GPM εκει G1563 ADV εστηκοτων G2476 V-RAP-GPM ελεγον G3004 V-IAI-3P αυτοις G846 P-DPM τι G5101 I-ASN ποιειτε G4160 V-PAI-2P λυοντες G3089 V-PAP-NPM τον G3588 T-ASM πωλον G4454 N-ASM

Darby

5 And some of those who stood there said to them, What are ye doing, loosing the colt?

TSK - Markus 11:5

 

5

 

 

SV

6 Doch zij zeiden tot hen, gelijk Jezus bevolen had; en zij lieten ze gaan.

KJV

6 And G1161 they said G2036 unto them G846 even as G2531 Jesus G2424 had commanded G1781: and G2532 they let G863 them G846 go G863 .

YLT

6 and they said to them as Jesus commanded, and they suffered them.

WHNU

6 οι G3588 T-NPM δε G1161 CONJ ειπαν G3004 V-2AAI-3P αυτοις G846 P-DPM καθως G2531 ADV ειπεν G3004 V-2AAI-3S ο G3588 T-NSM ιησους G2424 N-NSM και G2532 CONJ αφηκαν G863 V-AAI-3P αυτους G846 P-APM

Darby

6 And they said to them as Jesus had commanded. And they let them [do it] .

TSK - Markus 11:6

 

6

 

 

SV

7 En zij brachten het3  veulen tot Jezus, en wierpen hun4  klederen daarop; en Hij zat op hetzelve.   3Joh 12:14;  42Kon 9:13;

KJV

7 And G2532 they brought G71 the colt G4454 to G4314 Jesus G2424 , and G2532 cast G1911 their G846 garments G2440 on G1911 him G846 ; and G2532 he sat G2523 upon G1909 him G846 . Joh 12:14; 2Kon 9:13;

YLT

7 And they brought the colt unto Jesus, and did cast upon it their garments, and he sat upon it, Joh 12:14; 2Kon 9:13;

WHNU

7 και G2532 CONJ φερουσιν G5342 V-PAI-3P τον G3588 T-ASM πωλον G4454 N-ASM προς G4314 PREP τον G3588 T-ASM ιησουν G2424 N-ASM και G2532 CONJ επιβαλλουσιν G1911 V-PAI-3P αυτω G846 P-DSM τα G3588 T-APN ιματια G2440 N-APN αυτων G846 P-GPM και G2532 CONJ εκαθισεν G2523 V-AAI-3S επ G1909 PREP αυτον G846 P-ASM Joh 12:14; 2Kon 9:13;

Darby

7 And they led the colt to Jesus, and cast their clothes upon it, and he sat on it; Joh 12:14; 2Kon 9:13;

TSK - Markus 11:7

 

the colt.

Zach 9:9; Matt 21:4; Matt 21:5; Luk 19:35

and cast.

2Kon 9:13; Matt 21:7; Matt 21:8; Luk 19:36; Joh 12:12-16

 

 

SV

8 En velen spreidden hun klederen op den weg, en anderen hieuwen meien van de bomen, en spreidden ze op den weg. [Joh 12:12];

KJV

8 And G1161 many G4183 spread G4766 their G846 garments G2440 in G1519 the way G3598 : and G1161 others G243 cut down G2875 branches G4746 off G1537 the trees G1186 , and G2532 strawed G4766 [them] in G1519 the way G3598 . [Joh 12:12];

YLT

8 and many did spread their garments in the way, and others were cutting down branches from the trees, and were strewing in the way. [Joh 12:12];

WHNU

8 και G2532 CONJ πολλοι G4183 A-NPM τα G3588 T-APN ιματια G2440 N-APN αυτων G846 P-GPM εστρωσαν G4766 V-AAI-3P εις G1519 PREP την G3588 T-ASF οδον G3598 N-ASF αλλοι G243 A-NPM δε G1161 CONJ στιβαδας G4746 N-APF κοψαντες G2875 V-AAP-NPM εκ G1537 PREP των G3588 T-GPN αγρων G68 N-GPM [Joh 12:12];

Darby

8 and many strewed their clothes on the way, and others cut down branches from the trees [and went on strewing them on the way] . [Joh 12:12];

TSK - Markus 11:8

 

cut.

Le 23:40

 

 

SV

9 En die voorgingen en die volgden riepen, zeggende: Hosanna! gezegend5  [is] Hij, Die komt in den Naam des Heeren!  5Ps 118:26;

KJV

9 And G2532 they that went before G4254, and G2532 they that followed G190, cried G2896 , saying G3004 , Hosanna G5614 ; Blessed G2127 [is] he that cometh G2064 in G1722 the name G3686 of the Lord G2962: Ps 118:26;

YLT

9 And those going before and those following were crying out, saying, `Hosanna! blessed [is] he who is coming in the name of the Lord; Ps 118:26;

WHNU

9 και G2532 CONJ οι G3588 T-NPM προαγοντες G4254 V-PAP-NPM και G2532 CONJ οι G3588 T-NPM ακολουθουντες G190 V-PAP-NPM εκραζον G2896 V-IAI-3P ωσαννα G5614 HEB ευλογημενος G2127 V-RPP-NSM ο G3588 T-NSM ερχομενος G2064 V-PNP-NSM εν G1722 PREP ονοματι G3686 N-DSN κυριου G2962 N-GSM Ps 118:26;

Darby

9 And those going on before and those following cried out, Hosanna! blessed [be] he that comes in [the] Lord's name. Ps 118:26;

TSK - Markus 11:9

 

Hosanna.

Ps 118:25; Ps 118:26; Matt 21:9; Matt 23:39; Luk 19:37; Luk 19:38; Joh 12:13; Joh 19:15

 

 

SV

10 Gezegend [zij] het Koninkrijk van onzen vader David, hetwelk komt in den Naam des Heeren! Hosanna in de hoogste [hemelen]!

KJV

10 Blessed G2127 [be] the kingdom G932 of our G2257 father G3962 David G1138 , that cometh G2064 in G1722 the name G3686 of the Lord G2962: Hosanna G5614 in G1722 the highest G5310.

YLT

10 blessed is the coming reign, in the name of the Lord, of our father David; Hosanna in the highest.'

WHNU

10 ευλογημενη G2127 V-RPP-NSF η G3588 T-NSF ερχομενη G2064 V-PNP-NSF βασιλεια G932 N-NSF του G3588 T-GSM πατρος G3962 N-GSM ημων G2257 P-1GP δαυιδ G1138 N-PRI ωσαννα G5614 HEB εν G1722 PREP τοις G3588 T-DPN υψιστοις G5310 A-DPN

Darby

10 Blessed [be] the coming kingdom of our father David. Hosanna in the highest!

TSK - Markus 11:10

 

the kingdom.

Jes 9:6; Jes 9:7; Jer 33:15-17; Jer 33:26; Ezech 34:23; Ezech 34:24; Ezech 37:24; Ezech 37:25; Hos 3:5

Amos 9:11; Amos 9:12; Luk 1:31-33

in the.

Ps 148:1; Luk 2:14; Luk 19:38-40

 

 

SV

11 En6 7 8 9  Jezus kwam binnen Jeruzalem, en in den tempel; en als Hij alles rondom bezien had, en het nu avondstond was, ging Hij uit naar Bethanië met de twaalven.     6Matt 21:12;  7Matt 21:14;  8Luk 19:45;  9Joh 2:14;

KJV

11 And G2532 Jesus G2424 entered G1525 into G1519 Jerusalem G2414 , and G2532 into G1519 the temple G2411: and G2532 when he had looked round about upon G4017 all things G3956 , and now G2235 the eventide G3798 G5610 was come G5607 , he went out G1831 unto G1519 Bethany G963 with G3326 the twelve G1427. Matt 21:12; Matt 21:14; Luk 19:45; Joh 2:14;

YLT

11 And Jesus entered into Jerusalem, and into the temple, and having looked round on all things, it being now evening, he went forth to Bethany with the twelve. Matt 21:12; Matt 21:14; Luk 19:45; Joh 2:14;

WHNU

11 και G2532 CONJ εισηλθεν G1525 V-2AAI-3S εις G1519 PREP ιεροσολυμα G2414 N-ASF εις G1519 PREP το G3588 T-ASN ιερον G2411 N-ASN και G2532 CONJ περιβλεψαμενος G4017 V-AMP-NSM παντα G3956 A-APN   οψε G3796 ADV οψιας G3798 A-GSF ηδη G2235 ADV ουσης G5607 V-PXP-GSF της G3588 T-GSF ωρας G5610 N-GSF εξηλθεν G1831 V-2AAI-3S εις G1519 PREP βηθανιαν G963 N-ASF μετα G3326 PREP των G3588 T-GPM δωδεκα G1427 A-NUI Matt 21:12; Matt 21:14; Luk 19:45; Joh 2:14;

Darby

11 And he entered into Jerusalem and into the temple; and having looked round on all things, the hour being already late, he went out to Bethany with the twelve. Matt 21:12; Matt 21:14; Luk 19:45; Joh 2:14;

TSK - Markus 11:11

 

Jesus.

Mal 3:1; Matt 21:10-16; Luk 19:41-45

when.

Ezech 8:9; Zef 1:12

he went.

Matt 21:17; Luk 21:37; Luk 21:38; Joh 8:1; Joh 8:2

 

 

SV

12 En10  des anderen daags, als zij uit Bethanië gingen, hongerde Hem.  10Matt 21:18;

KJV

12 And G2532 on the morrow G1887, when they G846 were come G1831 from G575 Bethany G963 , he was hungry G3983: Matt 21:18;

YLT

12 And on the morrow, they having come forth from Bethany, he hungered, Matt 21:18;

WHNU

12 και G2532 CONJ τη G3588 T-DSF επαυριον G1887 ADV εξελθοντων G1831 V-2AAP-GPM αυτων G846 P-GPM απο G575 PREP βηθανιας G963 N-GSF επεινασεν G3983 V-AAI-3S Matt 21:18;

Darby

12 And on the morrow, when they were gone out of Bethany, he hungered. Matt 21:18;

TSK - Markus 11:12

 

on.

Mt 21:18-22

he was.

Matt 4:2; Luk 4:2; Joh 4:6; Joh 4:7; Joh 4:31-33; Joh 19:28; Hebr 2:17

 

 

SV

13 En ziende van verre een vijgeboom, die bladeren had, ging Hij [om te zien], of Hij ook iets op denzelven zou vinden; en daarbij gekomen zijnde, vond Hij niet dan bladeren; want het was de tijd der vijgen niet. [Matt 7:17];

KJV

13 And G2532 seeing G1492 a fig tree G4808 afar off G3113 having G2192 leaves G5444 , he came G2064 , if G1487 haply G686 he might find G2147 any thing G5100 thereon G1722 G846 : and G2532 when he came G2064 to G1909 it G846 , he found G2147 nothing G3762 but G1508 leaves G5444 ; for G1063 the time G2540 of figs G4810 was G2258 not G3756 [yet]. [Matt 7:17];

YLT

13 and having seen a fig-tree afar off having leaves, he came, if perhaps he shall find anything in it, and having come to it, he found nothing except leaves, for it was not a time of figs, [Matt 7:17];

WHNU

13 και G2532 CONJ ιδων G1492 V-2AAP-NSM συκην G4808 N-ASF απο G575 PREP μακροθεν G3113 ADV εχουσαν G2192 V-PAP-ASF φυλλα G5444 N-APN ηλθεν G2064 V-2AAI-3S ει G1487 COND αρα G686 PRT τι G5100 X-ASN ευρησει G2147 V-FAI-3S εν G1722 PREP αυτη G846 P-DSF και G2532 CONJ ελθων G2064 V-2AAP-NSM επ G1909 PREP αυτην G846 P-ASF ουδεν G3762 A-ASN ευρεν G2147 V-2AAI-3S ει G1487 COND μη G3361 PRT-N φυλλα G5444 N-APN ο G3588 T-NSM γαρ G1063 CONJ καιρος G2540 N-NSM ουκ G3756 PRT-N ην G2258 V-IXI-3S συκων G4810 N-GPN [Matt 7:17];

Darby

13 And seeing from afar off a fig-tree which had leaves, he came, if perhaps he might find something on it. And having come up to it he found nothing but leaves, for it was not the time of figs. [Matt 7:17];

TSK - Markus 11:13

 

seeing.

Matt 21:19; Luk 13:6-9

a fig-tree.The fig-tree, [suke ,] is a genus of the polygamia triaecia class of plants, seldom rising above twelve feet, but sending off from the bottom many spreading branches.  The leaves are of a dark green colour, nearly a span long, smooth, and irregularly divided into from three to five deep rounded lobes; and the fruit grows on short and thick stalks, of a purplish colour, and contains a soft, sweet, and fragrant pulp, intermixed with numerous small seeds.

haply.

Ruth 2:3; 1Sam 6:9; Luk 10:31; Luk 12:6; Luk 12:7

he found.

Isa 5:7

for.Dr. Campbell observes, that the declaration, "for the time of [ripe, Ed.] figs was not yet," is not the reason why our Lord did not find any fruit on the tree, because the fig is of that class of vegetables in which the fruit is formed in its immature state before the leaves are seen.  But as the fruit is of a pulpy nature, the broad, thick leaves come out in profusion to protect it from the rays of the sun during the time it is ripening.  If the words, "for the time," etc. however, are read as a parenthesis, they then become a reason why Jesus Christ should look for fruit, because the season for gathering not having fully come, it would remove all suspicion that the fruit had been gathered:  while the presence of the leaves incontestably proved the advance of the tree to the state in which fruit is found.

 

 

SV

14 En Jezus, antwoordende, zeide tot denzelven: Niemand ete [enige] vrucht meer van u in der eeuwigheid! En Zijn discipelen hoorden het.

KJV

14 And G2532 Jesus G2424 answered G611 and said G2036 unto it G846 , No man G3367 eat G5315 fruit G2590 of G1537 thee G4675 hereafter G3371 for G1519 ever G165 . And G2532 his G846 disciples G3101 heard G191 [it].

YLT

14 and Jesus answering said to it, `No more from thee--to the age--may any eat fruit;' and his disciples were hearing.

WHNU

14 και G2532 CONJ αποκριθεις G611 V-AOP-NSM ειπεν G2036 V-2AAI-3S αυτη G846 P-DSF μηκετι G3371 ADV εις G1519 PREP τον G3588 T-ASM αιωνα G165 N-ASM εκ G1537 PREP σου G4675 P-2GS μηδεις G3367 A-NSM καρπον G2590 N-ASM φαγοι G5315 V-2AAO-3S και G2532 CONJ ηκουον G191 V-IAI-3P οι G3588 T-NPM μαθηται G3101 N-NPM αυτου G846 P-GSM

Darby

14 And answering he said to it, Let no one eat fruit of thee any more for ever. And his disciples heard [it] .

TSK - Markus 11:14

 

No.

Mark 11:20; Mark 11:21; Jes 5:5; Jes 5:6; Matt 3:10; Matt 7:19; Matt 12:33-35; Matt 21:19; Matt 21:33; Matt 21:44; Joh 15:6

Deut 6:4-8; Deut 11:26-31; 2Petr 2:20; Openb 22:11

 

 

SV

15 En zij kwamen te Jeruzalem; en11 12 13  Jezus, in den tempel gegaan zijnde, begon degenen, die in den tempel verkochten en kochten, uit te drijven; en de tafelen der wisselaars, en de zitstoelen dergenen, die de duiven verkochten, keerde Hij om;    11Matt 21:12;  12Luk 19:45;  13Joh 2:14;

KJV

15 And G2532 they come G2064 to G1519 Jerusalem G2414 : and G2532 Jesus G2424 went G1525 into G1519 the temple G2411, and began G756 to cast out G1544 them that sold G4453 and G2532 bought G59 in G1722 the temple G2411, and G2532 overthrew G2690 the tables G5132 of the moneychangers G2855 , and G2532 the seats G2515 of them G846 that sold G4453 doves G4058 ; Matt 21:12; Luk 19:45; Joh 2:14;

YLT

15 And they come to Jerusalem, and Jesus having gone into the temple, began to cast forth those selling and buying in the temple, and the tables of the money-changers and the seats of those selling the doves, he overthrew, Matt 21:12; Luk 19:45; Joh 2:14;

WHNU

15 και G2532 CONJ ερχονται G2064 V-PNI-3P εις G1519 PREP ιεροσολυμα G2414 N-ASF και G2532 CONJ εισελθων G1525 V-2AAP-NSM εις G1519 PREP το G3588 T-ASN ιερον G2411 N-ASN ηρξατο G756 V-ADI-3S εκβαλλειν G1544 V-PAN τους G3588 T-APM πωλουντας G4453 V-PAP-APM και G2532 CONJ τους G3588 T-APM αγοραζοντας G59 V-PAP-APM εν G1722 PREP τω G3588 T-DSN ιερω G2411 N-DSN και G2532 CONJ τας G3588 T-APF τραπεζας G5132 N-APF των G3588 T-GPM κολλυβιστων G2855 N-GPM και G2532 CONJ τας G3588 T-APF καθεδρας G2515 N-APF των G3588 T-GPM πωλουντων G4453 V-PAP-GPM τας G3588 T-APF περιστερας G4058 N-APF κατεστρεψεν G2690 V-AAI-3S Matt 21:12; Luk 19:45; Joh 2:14;

Darby

15 And they come to Jerusalem, and entering into the temple, he began to cast out those who sold and who bought in the temple, and he overthrew the tables of the moneychangers and the seats of the dove-sellers, Matt 21:12; Luk 19:45; Joh 2:14;

TSK - Markus 11:15

 

and Jesus.

Matt 21:12-16; Luk 19:45; Joh 2:13-17

the tables.

Deut 14:25; Deut 14:26

 

 

SV

16 En liet niet toe, dat iemand enig vat door den tempel droeg.

KJV

16 And G2532 would G863 not G3756 suffer G863 that G2443 any man G5100 should carry G1308 [any] vessel G4632 through G1223 the temple G2411.

YLT

16 and he did not suffer that any might bear a vessel through the temple,

WHNU

16 και G2532 CONJ ουκ G3756 PRT-N ηφιεν G863 V-IAI-3S ινα G2443 CONJ τις G5100 X-NSM διενεγκη G1308 V-2AAS-3S σκευος G4632 N-ASN δια G1223 PREP του G3588 T-GSN ιερου G2411 N-GSN

Darby

16 and suffered not that any one should carry any package through the temple.

TSK - Markus 11:16

 

16

 

 

SV

17 En14 15  Hij leerde, zeggende tot hen: Is er niet geschreven: Mijn16 17  huis zal een huis des gebeds genaamd worden allen volken? Maar18  gij hebt dat [tot] een kuil der moordenaren gemaakt.      14Matt 21:13;  15Luk 19:46;  161Kon 8:29;  17Jes 56:7;  18Jer 7:11;

KJV

17 And G2532 he taught G1321 , saying G3004 unto them G846 , Is it G1125 not G3756 written G1125 , G3754 My G3450 house G3624 shall be called G2564 of all G3956 nations G1484 the house G3624 of prayer G4335 ? but G1161 ye G5210 have made G4160 it G846 a den G4693 of thieves G3027.1

  1of all…: or, an house of prayer for all nations  Matt 21:13; Luk 19:46; 1Kon 8:29; Jes 56:7; Jer 7:11;

YLT

17 and he was teaching, saying to them, `Hath it not been written--My house a house of prayer shall be called for all the nations, and ye did make it a den of robbers?' Matt 21:13; Luk 19:46; 1Kon 8:29; Jes 56:7; Jer 7:11;

WHNU

17 και G2532 CONJ εδιδασκεν G1321 V-IAI-3S και G2532 CONJ ελεγεν G3004 V-IAI-3S   αυτοις G846 P-DPM ου G3756 PRT-N γεγραπται G1125 V-RPI-3S οτι G3754 CONJ ο G3588 T-NSM οικος G3624 N-NSM μου G3450 P-1GS οικος G3624 N-NSM προσευχης G4335 N-GSF κληθησεται G2564 V-FPI-3S πασιν G3956 A-DPN τοις G3588 T-DPN εθνεσιν G1484 N-DPN υμεις G5210 P-2NP δε G1161 CONJ πεποιηκατε G4160 V-RAI-2P αυτον G846 P-ASM σπηλαιον G4693 N-ASN ληστων G3027 N-GPM Matt 21:13; Luk 19:46; 1Kon 8:29; Jes 56:7; Jer 7:11;

Darby

17 And he taught saying to them, Is it not written, My house shall be called a house of prayer for all the nations? but *ye* have made it a den of robbers. Matt 21:13; Luk 19:46; 1Kon 8:29; Jes 56:7; Jer 7:11;

TSK - Markus 11:17

 

Is it.

1Kon 8:41-48; Jes 56:7; Jes 60:7; Luk 19:46

of all nations the house of prayer.  or, an house of prayerfor all nations.  a den.

Jer 7:11; Hos 12:7; Joh 2:16

 

 

SV

18 En de Schriftgeleerden en de overpriesters hoorden [dat], en zochten,19  hoe zij Hem doden zouden; want zij vreesden Hem, omdat de ganse schare ontzet was over Zijn leer.  19Joh 7:19;  [Luk 19:47]; [Joh 7:30];

KJV

18 And G2532 the scribes G1122 and G2532 chief priests G749 heard G191 [it], and G2532 sought G2212 how G4459 they might destroy G622 him G846 : for G1063 they feared G5399 him G846 , because G3754 all G3956 the people G3793 was astonished G1605 at G1909 his G846 doctrine G1322 . Joh 7:19; [Luk 19:47]; [Joh 7:30];

YLT

18 And the scribes and the chief priests heard, and they were seeking how they shall destroy him, for they were afraid of him, because all the multitude was astonished at his teaching; Joh 7:19; [Luk 19:47]; [Joh 7:30];

WHNU

18 και G2532 CONJ ηκουσαν G191 V-AAI-3P οι G3588 T-NPM αρχιερεις G749 N-NPM και G2532 CONJ οι G3588 T-NPM γραμματεις G1122 N-NPM και G2532 CONJ εζητουν G2212 V-IAI-3P πως G4459 ADV-I αυτον G846 P-ASM απολεσωσιν G622 V-AAS-3P εφοβουντο G5399 V-INI-3P γαρ G1063 CONJ αυτον G846 P-ASM πας G3956> A-NSM γαρ G1063 CONJ ο G3588 T-NSM οχλος G3793 N-NSM εξεπλησσετο G1605 V-IPI-3S επι G1909 PREP τη G3588 T-DSF διδαχη G1322 N-DSF αυτου G846 P-GSM Joh 7:19; [Luk 19:47]; [Joh 7:30];

Darby

18 And the chief priests and the scribes heard [it] , and they sought how they might destroy him; for they feared him, because all the crowd were astonished at his doctrine. Joh 7:19; [Luk 19:47]; [Joh 7:30];

TSK - Markus 11:18

 

and.

Mark 3:6; Mark 12:12; Mark 14:1; Mark 14:2; Jes 49:7; Matt 21:15; Matt 21:38; Matt 21:39; Matt 21:45; Matt 21:46; Matt 26:3; Matt 26:4; Luk 19:47

Joh 11:53-57

feared.

Mark 11:32; Mark 6:20; 1Kon 18:17; 1Kon 18:18; 1Kon 21:20; 1Kon 22:8; 1Kon 22:18; Matt 21:46; Hand 24:25

Re 11:5-10

astonished.

Mark 1:22; Matt 7:28; Luk 4:22; Joh 7:46

 

 

SV

19 En als het nu laat geworden was, ging Hij uit buiten de stad.

KJV

19 And G2532 when G3753 even G3796 was come G1096 , he went G1607 out of G1854 the city G4172 .

YLT

19 and when evening came, he was going forth without the city.

WHNU

19 και G2532 CONJ οταν G3752 CONJ οψε G3796 ADV εγενετο G1096 V-2ADI-3S εξεπορευοντο G1607 V-INI-3P εξω G1854 ADV της G3588 T-GSF πολεως G4172 N-GSF

Darby

19 And when it was evening he went forth without the city.

TSK - Markus 11:19

 

Mark 11:11; Luk 21:37; Joh 12:36

 

 

SV

20 En des morgens vroeg voorbijgaande, zagen zij, dat de vijgeboom verdord was, van de wortelen af. [Matt 21:18];

KJV

20 And G2532 in the morning G4404, as they passed by G3899 , they saw G1492 the fig tree G4808 dried up G3583 from G1537 the roots G4491 . [Matt 21:18];

YLT

20 And in the morning, passing by, they saw the fig-tree having been dried up from the roots, [Matt 21:18];

WHNU

20 και G2532 CONJ παραπορευομενοι G3899 V-PNP-NPM πρωι G4404 ADV ειδον G1492 V-2AAI-3P την G3588 T-ASF συκην G4808 N-ASF εξηραμμενην G3583 V-RPP-ASF εκ G1537 PREP ριζων G4491 N-GPF [Matt 21:18];

Darby

20 And passing by early in the morning they saw the fig-tree dried up from the roots. [Matt 21:18];

TSK - Markus 11:20

 

they saw.Matthew informs us that this tree grew by the way-side, and was therefore not private, but public property; so that the destruction of it really injured no one.  Our Lord was pleased to make use of this miracle to prefigure the speedy ruin of the Jewish nation, on account of its unfruitfulness under greater advantages than any other people enjoyed at that day; and, like all the rest of his miracles, it was done with a gracious intention, to alarm his countrymen, and induce them to repent.

See on ver.

Mark 11:14; Job 18:16; Job 18:17; Job 20:5-7; Jes 5:4; Jes 40:24; Matt 13:6; Matt 15:13; Matt 21:19; Matt 21:20

Joh 15:6; Hebr 6:8; Judas 1:12

 

 

SV

21 En Petrus, [zulks] indachtig geworden zijnde, zeide tot Hem: Rabbi! zie, de vijgeboom, dien Gij vervloekt hebt, is verdord.

KJV

21 And G2532 Peter G4074 calling to remembrance G363 saith G3004 unto him G846 , Master G4461 , behold G2396 , the fig tree G4808 which G3739 thou cursedst G2672 is withered away G3583 .

YLT

21 and Peter having remembered saith to him, `Rabbi, lo, the fig-tree that thou didst curse is dried up.'

WHNU

21 και G2532 CONJ αναμνησθεις G363 V-AOP-NSM ο G3588 T-NSM πετρος G4074 N-NSM λεγει G3004 V-PAI-3S αυτω G846 P-DSM ραββι G4461 HEB ιδε G1492 V-AAM-2S η G3588 T-NSF συκη G4808 N-NSF ην G3739 R-ASF κατηρασω G2672 V-ADI-2S εξηρανται G3583 V-RPI-3S

Darby

21 And Peter, remembering [what Jesus had said] , says to him, Rabbi, see, the fig-tree which thou cursedst is dried up.

TSK - Markus 11:21

 

Spr 3:33; Zach 5:3; Zach 5:4; Matt 25:41; 1Kor 16:22

 

 

SV

22 En Jezus, antwoordende, zeide tot hen: Hebt geloof op God.

KJV

22 And G2532 Jesus G2424 answering G611 saith G3004 unto them G846 , Have G2192 faith G4102 in God G2316 .2

  2Have…: or, Have the faith of God

YLT

22 And Jesus answering saith to them, `Have faith of God;

WHNU

22 και G2532 CONJ αποκριθεις G611 V-AOP-NSM ο G3588 T-NSM ιησους G2424 N-NSM λεγει G3004 V-PAI-3S αυτοις G846 P-DPM εχετε G2192 V-PAM-2P πιστιν G4102 N-ASF θεου G2316 N-GSM

Darby

22 And Jesus answering says to them, Have faith in God.

TSK - Markus 11:22

 

Have.

Mark 9:23; 2Kron 20:20; Ps 62:8; Jes 7:9; Joh 14:1; Tit 1:1

faith in God.  or, the faith of God.

Col 2:12

 

 

SV

23 Want20 21 22  voorwaar zeg Ik u, dat, zo wie tot dezen berg zal zeggen: Word opgeheven en in de zee geworpen; en niet zal twijfelen in zijn hart, maar zal geloven, dat hetgeen hij zegt, geschieden zal, het zal hem geworden, zo wat hij zegt.    20Matt 17:20;  21Matt 21:21;  22Luk 17:6;  [1Kor 13:2];

KJV

23 For G1063 verily G281 I say G3004 unto you G5213 , That G3754 whosoever G3739 G302 shall say G2036 unto this G5129 mountain G3735 , Be thou removed G142, and G2532 be thou cast G906 into G1519 the sea G2281 ; and G2532 shall G1252 not G3361 doubt G1252 in G1722 his G846 heart G2588 , but G235 shall believe G4100 that G3754 those things which G3739 he saith G3004 shall come to pass G1096; he G846 shall have G2071 whatsoever G3739 G1437 he saith G2036 . Matt 17:20; Matt 21:21; Luk 17:6; [1Kor 13:2];

YLT

23 for verily I say to you, that whoever may say to this mount, Be taken up, and be cast into the sea, and may not doubt in his heart, but may believe that the things that he saith do come to pass, it shall be to him whatever he may say. Matt 17:20; Matt 21:21; Luk 17:6; [1Kor 13:2];

WHNU

23 αμην G281 HEB λεγω G3004 V-PAI-1S υμιν G5213 P-2DP οτι G3754 CONJ ος G3739 R-NSM αν G302 PRT ειπη G2036 V-2AAS-3S τω G3588 T-DSN ορει G3735 N-DSN τουτω G5129 D-DSN αρθητι G142 V-APM-2S και G2532 CONJ βληθητι G906 V-APM-2S εις G1519 PREP την G3588 T-ASF θαλασσαν G2281 N-ASF και G2532 CONJ μη G3361 PRT-N διακριθη G1252 V-APS-3S εν G1722 PREP τη G3588 T-DSF καρδια G2588 N-DSF αυτου G846 P-GSM αλλα G235 CONJ πιστευη G4100 V-PAS-3S οτι G3754 CONJ ο G3739 R-ASN λαλει G2980 V-PAI-3S γινεται G1096 V-PNI-3S εσται G2071 V-FXI-3S αυτω G846 P-DSM Matt 17:20; Matt 21:21; Luk 17:6; [1Kor 13:2];

Darby

23 Verily I say to you, that whosoever shall say to this mountain, Be thou taken away and cast into the sea, and shall not doubt in his heart, but believe that what he says takes place, whatever he shall say shall come to pass for him. Matt 17:20; Matt 21:21; Luk 17:6; [1Kor 13:2];

TSK - Markus 11:23

 

whosoever.

Matt 17:20; Matt 21:21; Luk 17:6; 1Kor 13:2

and shall.

Matt 14:13; Rom 4:18-25; Hebr 11:17-19; Jak 1:5; Jak 1:6

whatsoever.

Ps 37:4; Joh 14:13; Joh 15:7

 

 

SV

24 Daarom zeg Ik u: Alle23 24 25 26 27 28 29 30 31  dingen, die gij biddende begeert, gelooft, dat gij ze ontvangen zult, en zij zullen u geworden.          23Jer 29:12;  24Matt 7:7;  25Luk 11:9;  26Joh 14:13;  27Joh 15:17;  28Joh 16:24;  29Jak 1:5-6;  301Joh 3:22;  311Joh 5:14;  [Matt 21:22]; [Joh 15:7]; [Joh 16:23]; [Jak 1:5];

KJV

24 Therefore G1223 G5124 I say G3004 unto you G5213 , What G3745 things G3956 soever G302 ye desire G154 , when ye pray G4336, believe G4100 that G3754 ye receive G2983 [them], and G2532 ye G5213 shall have G2071 [them]. Jer 29:12; Matt 7:7; Luk 11:9; Joh 14:13; Joh 15:17; Joh 16:24; Jak 1:5-6; 1Joh 3:22; 1Joh 5:14; [Matt 21:22]; [Joh 15:7]; [Joh 16:23]; [Jak 1:5];

YLT

24 Because of this I say to you, all whatever--praying--ye do ask, believe that ye receive, and it shall be to you. Jer 29:12; Matt 7:7; Luk 11:9; Joh 14:13; Joh 15:17; Joh 16:24; Jak 1:5-6; 1Joh 3:22; 1Joh 5:14; [Matt 21:22]; [Joh 15:7]; [Joh 16:23]; [Jak 1:5];

WHNU

24 δια G1223 PREP τουτο G5124 D-ASN λεγω G3004 V-PAI-1S υμιν G5213 P-2DP παντα G3956 A-APN οσα G3745 K-APN προσευχεσθε G4336 V-PNM-2P και G2532 CONJ αιτεισθε G154 V-PMI-2P πιστευετε G4100 V-PAM-2P οτι G3754 CONJ ελαβετε G2983 V-2AAI-2P και G2532 CONJ εσται G2071 V-FXI-3S υμιν G5213 P-2DP Jer 29:12; Matt 7:7; Luk 11:9; Joh 14:13; Joh 15:17; Joh 16:24; Jak 1:5-6; 1Joh 3:22; 1Joh 5:14; [Matt 21:22]; [Joh 15:7]; [Joh 16:23]; [Jak 1:5];

Darby

24 For this reason I say to you, All things whatsoever ye pray for and ask, believe that ye receive it, and it shall come to pass for you. Jer 29:12; Matt 7:7; Luk 11:9; Joh 14:13; Joh 15:17; Joh 16:24; Jak 1:5-6; 1Joh 3:22; 1Joh 5:14; [Matt 21:22]; [Joh 15:7]; [Joh 16:23]; [Jak 1:5];

TSK - Markus 11:24

 

What.

Matt 7:7-11; Matt 18:19; Matt 21:22; Luk 11:9-13; Luk 18:1-8; Joh 14:13; Joh 15:7

Joh 16:23-27; Jak 1:5; Jak 1:6; Jak 5:15-18; 1Joh 3:22; 1Joh 5:14; 1Joh 5:15

 

 

SV

25 En wanneer gij staat om te bidden, vergeeft,32 33  indien gij iets hebt tegen iemand; opdat ook uw Vader, Die in de hemelen is, ulieden uw misdaden vergeve.   32Matt 6:14;  33Kol 3:13;  [Matt 18:22]; [Efez 4:32]; [Jak 2:13];

KJV

25 And G2532 when G3752 ye stand G4739 praying G4336 , forgive G863 , if G1536 ye have G2192 ought G1536 against G2596 any G5100 : that G2443 your G5216 Father G3962 also G2532 which G3588 is in G1722 heaven G3772 may forgive G863 you G5213 your G5216 trespasses G3900. Matt 6:14; Kol 3:13; [Matt 18:22]; [Efez 4:32]; [Jak 2:13];

YLT

25 `And whenever ye may stand praying, forgive, if ye have anything against any one, that your Father also who is in the heavens may forgive you your trespasses; Matt 6:14; Kol 3:13; [Matt 18:22]; [Efez 4:32]; [Jak 2:13];

WHNU

25 και G2532 CONJ οταν G3752 CONJ στηκετε G4739 V-PAI-2P προσευχομενοι G4336 V-PNP-NPM αφιετε G863 V-PAM-2P ει G1487 COND τι G5100 X-ASN εχετε G2192 V-PAI-2P κατα G2596 PREP τινος G5100 X-GSM ινα G2443 CONJ και G2532 CONJ ο G3588 T-NSM πατηρ G3962 N-NSM υμων G5216 P-2GP ο G3588 T-NSM εν G1722 PREP τοις G3588 T-DPM ουρανοις G3772 N-DPM αφη G863 V-2AAS-3S υμιν G5213 P-2DP τα G3588 T-APN παραπτωματα G3900 N-APN υμων G5216 P-2GP 11:26 Matt 6:14; Kol 3:13; [Matt 18:22]; [Efez 4:32]; [Jak 2:13];

Darby

25 And when ye stand praying, forgive if ye have anything against any one, that your Father also who is in the heavens may forgive you your offences. Matt 6:14; Kol 3:13; [Matt 18:22]; [Efez 4:32]; [Jak 2:13];

TSK - Markus 11:25

 

stand.

Zach 3:1; Luk 18:11; Openb 11:4

forgive.

Matt 6:12; Matt 6:14; Matt 6:15; Matt 18:23-35; Luk 6:37; Efez 4:32; Kol 3:13; Jak 2:13

 

 

SV

26 Maar34  indien gij niet vergeeft, zo zal uw Vader, Die in de hemelen is, ook uw misdaden niet vergeven.  34Matt 18:35;

KJV

26 But G1161 if G1487 ye G5210 do G863 not G3756 forgive G863 , neither G3761 will G863 your G5216 Father G3962 which G3588 is in G1722 heaven G3772 forgive G863 your G5216 trespasses G3900. Matt 18:35;

YLT

26 and, if ye do not forgive, neither will your Father who is in the heavens forgive your trespasses.' Matt 18:35;

WHNU

26  Matt 18:35;

Darby

26 But if *ye* do not forgive, neither will your Father who is in the heavens forgive your offences. Matt 18:35;

TSK - Markus 11:26

 

26

 

 

SV

27 En35 36  zij kwamen wederom te Jeruzalem. En als Hij in den tempel wandelde, kwamen tot Hem de overpriesters, en de Schriftgeleerden, en de ouderlingen.   35Matt 21:23;  36Luk 20:1;  [Matt 21:15];

KJV

27 And G2532 they come G2064 again G3825 to G1519 Jerusalem G2414 : and G2532 as he G846 was walking G4043 in G1722 the temple G2411, there come G2064 to G4314 him G846 the chief priests G749, and G2532 the scribes G1122, and G2532 the elders G4245, Matt 21:23; Luk 20:1; [Matt 21:15];

YLT

27 And they come again to Jerusalem, and in the temple, as he is walking, there come unto him the chief priests, and the scribes, and the elders, Matt 21:23; Luk 20:1; [Matt 21:15];

WHNU

27 και G2532 CONJ ερχονται G2064 V-PNI-3P παλιν G3825 ADV εις G1519 PREP ιεροσολυμα G2414 N-ASF και G2532 CONJ εν G1722 PREP τω G3588 T-DSN ιερω G2411 N-DSN περιπατουντος G4043 V-PAP-GSM αυτου G846 P-GSM ερχονται G2064 V-PNI-3P προς G4314 PREP αυτον G846 P-ASM οι G3588 T-NPM αρχιερεις G749 N-NPM και G2532 CONJ οι G3588 T-NPM γραμματεις G1122 N-NPM και G2532 CONJ οι G3588 T-NPM πρεσβυτεροι G4245 A-NPM Matt 21:23; Luk 20:1; [Matt 21:15];

Darby

27 And they come again to Jerusalem. And as he walked about in the temple, the chief priests and the scribes and the elders come to him, Matt 21:23; Luk 20:1; [Matt 21:15];

TSK - Markus 11:27

 

as he.

Mal 3:1; Matt 21:23-27; Luk 20:1-8; Joh 10:23; Joh 18:20

the chief.

Mark 14:1; Ps 2:1-5; Hand 4:5-8; Hand 4:27; Hand 4:28

 

 

SV

28 En zeiden tot Hem: Door37 38 39  wat macht doet Gij deze dingen? En wie heeft U deze macht gegeven, dat Gij deze dingen doen zoudt?    37Ex 2:14;  38Hand 4:7;  39Hand 7:27;

KJV

28 And G2532 say G3004 unto him G846 , By G1722 what G4169 authority G1849 doest thou G4160 these things G5023 ? and G2532 who G5101 gave G1325 thee G4671 this G5026 authority G1849 to G2443 do G4160 these things G5023? Ex 2:14; Hand 4:7; Hand 7:27;

YLT

28 and they say to him, `By what authority dost thou these things? and who gave thee this authority that these things thou mayest do?' Ex 2:14; Hand 4:7; Hand 7:27;

WHNU

28 και G2532 CONJ ελεγον G3004 V-IAI-3P αυτω G846 P-DSM εν G1722 PREP ποια G4169 I-DSF εξουσια G1849 N-DSF ταυτα G5023 D-APN ποιεις G4160 V-PAI-2S η G2228 PRT τις G5101 I-NSM σοι G4671 P-2DS εδωκεν G1325 V-AAI-3S την G3588 T-ASF εξουσιαν G1849 N-ASF ταυτην G3778 D-ASF ινα G2443 CONJ ταυτα G5023 D-APN ποιης G4160 V-PAS-2S Ex 2:14; Hand 4:7; Hand 7:27;

Darby

28 and they say to him, By what authority doest thou these things? and who gave thee this authority, that thou shouldest do these things? Ex 2:14; Hand 4:7; Hand 7:27;

TSK - Markus 11:28

 

Ex 2:14; Num 16:3; Num 16:13; Hand 7:27; Hand 7:28; Hand 7:38; Hand 7:39; Hand 7:51

 

 

SV

29 Maar Jezus, antwoordende, zeide tot hen: Ik zal u ook een woord vragen; antwoordt Mij ook, en zo zal Ik u zeggen, door wat macht Ik deze dingen doe:

KJV

29 And G1161 Jesus G2424 answered G611 and said G2036 unto them G846 , I will G1905 also G2504 ask G1905 of you G5209 one G1520 question G3056 , and G2532 answer G611 me G3427 , and G2532 I will tell G2046 you G5213 by G1722 what G4169 authority G1849 I do G4160 these things G5023.3

  3question: or, thing

YLT

29 And Jesus answering said to them, `I will question you--I also--one word; and answer me, and I will tell you by what authority I do these things;

WHNU

29 ο G3588 T-NSM δε G1161 CONJ ιησους G2424 N-NSM ειπεν G2036 V-2AAI-3S αυτοις G846 P-DPM επερωτησω G1905 V-FAI-1S υμας G5209 P-2AP ενα G1520 A-ASM λογον G3056 N-ASM και G2532 CONJ αποκριθητε G611 V-AOM-2P μοι G3427 P-1DS και G2532 CONJ ερω G2046 V-FAI-1S υμιν G5213 P-2DP εν G1722 PREP ποια G4169 I-DSF εξουσια G1849 N-DSF ταυτα G5023 D-APN ποιω G4160 V-PAI-1S

Darby

29 And Jesus answering said to them, *I* also will ask you one thing, and answer me, and I will tell you by what authority I do these things:

TSK - Markus 11:29

 

I will.

Jes 52:13; Matt 21:24; Luk 20:3-8

question.  or, thing.

 

 

SV

30 De doop van Johannes, was die uit den hemel, of uit de mensen? Antwoordt Mij.

KJV

30 The baptism G908 of John G2491 , was G2258 [it] from G1537 heaven G3772 , or G2228 of G1537 men G444 ? answer G611 me G3427 .

YLT

30 the baptism of John--from heaven was it? or from men? answer me.'

WHNU

30 το G3588 T-NSN βαπτισμα G908 N-NSN το G3588 T-NSN ιωαννου G2491 N-GSM εξ G1537 PREP ουρανου G3772 N-GSM ην G2258 V-IXI-3S η G2228 PRT εξ G1537 PREP ανθρωπων G444 N-GPM αποκριθητε G611 V-AOM-2P μοι G3427 P-1DS

Darby

30 The baptism of John, was it of heaven, or of men? answer me.

TSK - Markus 11:30

 

Mark 1:1-11; Mark 9:13; Matt 3:1-17; Luk 3:1-20; Joh 1:6-8; Joh 1:15-36; Joh 3:25-36

 

 

SV

31 En zij overlegden onder zich, zeggende: Indien wij zeggen: Uit den hemel, zo zal Hij zeggen: Waarom hebt gij hem dan niet geloofd?

KJV

31 And G2532 they reasoned G3049 with G4314 themselves G1438, saying G3004 , If G1437 we shall say G2036, From G1537 heaven G3772 ; he will say G2046, Why G1302 then G3767 did ye G4100 not G3756 believe G4100 him G846 ?

YLT

31 And they were reasoning with themselves, saying, `If we may say, From heaven, he will say, Wherefore, then, did ye not believe him?

WHNU

31 και G2532 CONJ διελογιζοντο G1260 V-INI-3P προς G4314 PREP εαυτους G1438 F-3APM λεγοντες G3004 V-PAP-NPM εαν G1437 COND ειπωμεν G2036 V-2AAS-1P εξ G1537 PREP ουρανου G3772 N-GSM ερει G2046 V-FAI-3S δια G1223 PREP τι G5101 I-ASN [ουν] G3767 CONJ ουκ G3756 PRT-N επιστευσατε G4100 V-AAI-2P αυτω G846 P-DSM

Darby

31 And they reasoned with themselves, saying, If we should say, Of heaven, he will say, Why [then] have ye not believed him?

TSK - Markus 11:31

 

Why.

Matt 11:7-14; Matt 21:25-27; Matt 21:31; Matt 21:32; Joh 1:15; Joh 1:29; Joh 1:34; Joh 1:36; Joh 3:29-36

 

 

SV

32 Maar indien wij zeggen: Uit de mensen; zo vrezen wij het volk; want40 41  zij hielden allen van Johannes, dat hij waarlijk een profeet was.   40Matt 14:5;  41Mark 6:20;

KJV

32 But G235 if G1437 we shall say G2036, Of G1537 men G444 ; they feared G5399 the people G2992 : for G1063 all G537 [men] counted G2192 John G2491 , that G3754 he was G2258 a prophet G4396 indeed G3689 . Matt 14:5; Mark 6:20;

YLT

32 But if we may say, From men,' --they were fearing the people, for all were holding John that he was indeed a prophet; Matt 14:5; Mark 6:20;

WHNU

32 αλλα G235 CONJ ειπωμεν G2036 V-2AAS-1P εξ G1537 PREP ανθρωπων G444 N-GPM εφοβουντο G5399 V-INI-3P τον G3588 T-ASM οχλον G3793 N-ASM απαντες G537 A-NPM γαρ G1063 CONJ ειχον G2192 V-IAI-3P τον G3588 T-ASM ιωαννην G2491 N-ASM οντως G3689 ADV οτι G3754 CONJ προφητης G4396 N-NSM ην G2258 V-IXI-3S Matt 14:5; Mark 6:20;

Darby

32 but should we say, Of men--they feared the people; for all held of John that he was truly a prophet. Matt 14:5; Mark 6:20;

TSK - Markus 11:32

 

they.

Mark 6:20; Mark 12:12; Matt 14:5; Matt 21:46; Luk 20:19; Luk 22:2; Hand 5:26

for.

Matt 3:5; Matt 3:6; Matt 21:31; Matt 21:32; Luk 7:26-29; Luk 20:6-8; Joh 10:41

 

 

SV

33 En, antwoordende, zeiden zij tot Jezus: Wij weten het niet. En Jezus, antwoordende, zeide tot hen: Zo zeg Ik u ook niet, door wat macht Ik deze dingen doe.

KJV

33 And G2532 they answered G611 and said G3004 unto Jesus G2424, We G1492 cannot G3756 tell G1492 . And G2532 Jesus G2424 answering G611 saith G3004 unto them G846 , Neither G3761 do I G1473 tell G3004 you G5213 by G1722 what G4169 authority G1849 I do G4160 these things G5023.

YLT

33 and answering they say to Jesus, `We have not known;' and Jesus answering saith to them, `Neither do I tell you by what authority I do these things.'

WHNU

33 και G2532 CONJ αποκριθεντες G611 V-AOP-NPM τω G3588 T-DSM ιησου G2424 N-DSM λεγουσιν G3004 V-PAI-3P ουκ G3756 PRT-N οιδαμεν G1492 V-RAI-1P και G2532 CONJ ο G3588 T-NSM ιησους G2424 N-NSM λεγει G3004 V-PAI-3S αυτοις G846 P-DPM ουδε G3761 ADV εγω G1473 P-1NS λεγω G3004 V-PAI-1S υμιν G5213 P-2DP εν G1722 PREP ποια G4169 I-DSF εξουσια G1849 N-DSF ταυτα G5023 D-APN ποιω G4160 V-PAI-1S

Darby

33 And they answering say to Jesus, We do not know. And Jesus [answering] says to them, Neither do *I* tell you by what authority I do these things.

TSK - Markus 11:33

 

We.

Jes 1:3; Jes 6:9; Jes 6:10; Jes 29:9-14; Jes 42:19; Jes 42:20; Jes 56:10; Jer 8:7-9; Hos 4:6

Mal 2:7; Mal 2:8; Matt 15:14; Matt 23:16-26; Joh 3:10; Rom 1:18-22; Rom 1:28; 2Kor 3:15

2Kor 4:3; 2Kor 4:4; 2Thess 2:10-12

Neither.

Job 5:13; Spr 26:4; Spr 26:5; Matt 16:4; Matt 21:27; Luk 10:21; Luk 10:22; Luk 20:7; Luk 20:8; Luk 22:66-69

Joh 9:27

 

 

 

 


Vorig hoofdstuk (Markus 10)
| Begin hoofdstuk | Volgend hoofdstuk (Markus 12)