Interlinear Nieuw Testament

index


Vorig hoofdstuk (1 Korinthe 11) | Volgend hoofdstuk (1 Korinthe 13)


1 Korinthe 12

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

SV

1 En van de geestelijke [gaven], broeders, wil ik niet, dat gij onwetende zijt.

KJV

1 Now G1161 concerning G4012 spiritual G4152 [gifts], brethren G80, I would G2309 not G3756 have G2309 you G5209 ignorant G50.

YLT

1 And concerning the spiritual things, brethren, I do not wish you to be ignorant;

WHNU

1 περι G4012 PREP δε G1161 CONJ των G3588 T-GPN πνευματικων G4152 A-GPN αδελφοι G80 N-VPM ου G3756 PRT-N θελω G2309 V-PAI-1S υμας G5209 P-2AP αγνοειν G50 V-PAN

Darby

1 But concerning spiritual [manifestations] , brethren, I do not wish you to be ignorant.

TSK - 1 Korinthe 12:1

 

1 Spiritual gifts,

4 are diverse,

7 yet all to profit withal.

8 And to that end are diversely bestowed;

12 that by the like proportion, as the members of a natural body tend all to the mutual decency,

22 service,

26 and succour of the same body;

27 so we should do for one another, to make up the mystical body of Christ.

 

 

spiritual.

1Kor 12:4-11; 1Kor 14:1-18; 1Kor 14:37; Efez 4:11

I would not.

1Kor 10:1; 2Kor 1:8; 1Thess 4:13; 2Petr 3:8

 

 

SV

2 Gij weet, dat gij heidenen waart, tot de stomme afgoden heengetrokken, naar dat gij geleid werdt.

KJV

2 Ye know G1492 that G3754 ye were G2258 Gentiles G1484, carried away G520 unto G4314 these dumb G880 idols G1497, even as G5613 G302 ye were led G71.

YLT

2 ye have known that ye were nations, unto the dumb idols--as ye were led--being carried away;

WHNU

2 οιδατε G1492 V-RAI-2P οτι G3754 CONJ οτε G3753 ADV εθνη G1484 N-NPN ητε G2258 V-IXI-2P προς G4314 PREP τα G3588 T-APN ειδωλα G1497 N-APN τα G3588 T-APN αφωνα G880 A-APN ως G5613 ADV αν G302 PRT ηγεσθε G71 V-IPI-2P απαγομενοι G520 V-PPP-NPM

Darby

2 Ye know that when ye were [of the] nations [ye were] led away to dumb idols, in whatever way ye might be led.

TSK - 1 Korinthe 12:2

 

that.

1Kor 6:11; Gal 4:8; Efez 2:11; Efez 2:12; Efez 4:17; Efez 4:18; 1Thess 1:9; Tit 3:3; 1Petr 4:3

dumb.

Ps 115:5; Ps 115:7; Ps 135:16; Hab 2:18; Hab 2:19

even.

Matt 15:14; 1Petr 1:18

 

 

SV

3 Daarom maak ik u bekend, dat1  niemand, die door den Geest Gods spreekt, Jezus een vervloeking noemt; en niemand kan zeggen, Jezus den Heere2 3  [te zijn], dan door den Heiligen Geest.    1Mark 9:39;  2Joh 13:13;  31Kor 8:6;  [Filipp 2:11];

KJV

3 Wherefore G1352 I give G1107 you G5213 to understand G1107, that G3754 no man G3762 speaking G2980 by G1722 the Spirit G4151 of God G2316 calleth G3004 Jesus G2424 accursed G331: and G2532 [that] no man G3762 can G1410 say G2036 that Jesus G2424 is the Lord G2962, but G1508 by G1722 the Holy G40 Ghost G4151.1

  1accursed: or, anathema  Mark 9:39; Joh 13:13; 1Kor 8:6; [Filipp 2:11];

YLT

3 wherefore, I give you to understand that no one, in the Spirit of God speaking, saith Jesus [is] anathema, and no one is able to say Jesus [is] Lord, except in the Holy Spirit. Mark 9:39; Joh 13:13; 1Kor 8:6; [Filipp 2:11];

WHNU

3 διο G1352 CONJ γνωριζω G1107 V-PAI-1S υμιν G5213 P-2DP οτι G3754 CONJ ουδεις G3762 A-NSM εν G1722 PREP πνευματι G4151 N-DSN θεου G2316 N-GSM λαλων G2980 V-PAP-NSM λεγει G3004 V-PAI-3S αναθεμα G331 N-NSN ιησους G2424 N-NSM και G2532 CONJ ουδεις G3762 A-NSM δυναται G1410 V-PNI-3S ειπειν G2036 V-2AAN κυριος G2962 N-NSM ιησους G2424 N-NSM ει G1487 COND μη G3361 PRT-N εν G1722 PREP πνευματι G4151 N-DSN αγιω G40 A-DSN Mark 9:39; Joh 13:13; 1Kor 8:6; [Filipp 2:11];

Darby

3 I give you therefore to know, that no one, speaking in [the power of the] Spirit of God, says, Curse [on] Jesus; and no one can say, Lord Jesus, unless in [the power of the] Holy Spirit. Mark 9:39; Joh 13:13; 1Kor 8:6; [Filipp 2:11];

TSK - 1 Korinthe 12:3

 

no man.

Mark 9:39; Joh 16:14; Joh 16:15; 1Joh 4:2; 1Joh 4:3

accursed.  or, anathema.

1Kor 16:22; Deut 21:23; Gal 3:13

no man.

1Kor 8:6; Matt 16:16; Matt 16:17; Joh 13:13; Joh 15:26; 2Kor 3:5; 2Kor 11:4

 

 

SV

4 En4 5  er is verscheidenheid der gaven, doch het is dezelfde Geest;   4Rom 12:6;  51Petr 4:10;  [Rom 12:5];

KJV

4 Now G1161 there are G1526 diversities G1243 of gifts G5486, but G1161 the same G846 Spirit G4151. Rom 12:6; 1Petr 4:10; [Rom 12:5];

YLT

4 And there are diversities of gifts, and the same Spirit; Rom 12:6; 1Petr 4:10; [Rom 12:5];

WHNU

4 διαιρεσεις G1243 N-NPF δε G1161 CONJ χαρισματων G5486 N-GPN εισιν G1526 V-PXI-3P το G3588 T-NSN δε G1161 CONJ αυτο G846 P-NSN πνευμα G4151 N-NSN Rom 12:6; 1Petr 4:10; [Rom 12:5];

Darby

4 But there are distinctions of gifts, but the same Spirit; Rom 12:6; 1Petr 4:10; [Rom 12:5];

TSK - 1 Korinthe 12:4

 

there.

1Kor 12:8-11; 1Kor 12:28; Rom 12:4-6; Efez 4:4; Hebr 2:4; 1Petr 4:10

 

 

SV

5 En er is verscheidenheid der bedieningen, en het is dezelfde Heere;

KJV

5 And G2532 there are G1526 differences G1243 of administrations G1248, but G2532 the same G846 Lord G2962.2

  2administrations: or, ministries

YLT

5 and there are diversities of ministrations, and the same Lord;

WHNU

5 και G2532 CONJ διαιρεσεις G1243 N-NPF διακονιων G1248 N-GPF εισιν G1526 V-PXI-3P και G2532 CONJ ο G3588 T-NSM αυτος G846 P-NSM κυριος G2962 N-NSM

Darby

5 and there are distinctions of services, and the same Lord;

TSK - 1 Korinthe 12:5

 

administrations.  or, ministries.

1Kor 12:28; 1Kor 12:29; Rom 12:6-8; Efez 4:11; Efez 4:12

but.

1Kor 8:6; Matt 23:10; Hand 10:36; Rom 14:8; Rom 14:9; Filipp 2:11

 

 

SV

6 En er is verscheidenheid der werkingen, doch het is dezelfde God, Die alles in allen werkt.

KJV

6 And G2532 there are G1526 diversities G1243 of operations G1755, but G1161 it is G2076 the same G846 God G2316 which G3588 worketh G1754 all G3956 in G1722 all G3956.

YLT

6 and there are diversities of workings, and it is the same God--who is working the all in all.

WHNU

6 και G2532 CONJ διαιρεσεις G1243 N-NPF ενεργηματων G1755 N-GPN εισιν G1526 V-PXI-3P  και G2532 CONJ ο G3588 T-NSM ο G3588 T-NSM δε G1161 CONJ αυτος G846 P-NSM θεος G2316 N-NSM ο G3588 T-NSM ενεργων G1754 V-PAP-NSM τα G3588 T-APN παντα G3956 A-APN εν G1722 PREP πασιν G3956 A-DPN

Darby

6 and there are distinctions of operations, but the same God who operates all things in all.

TSK - 1 Korinthe 12:6

 

worketh.

1Kor 12:11; 1Kor 3:7; Job 33:29; Joh 5:17; Efez 1:19-22; Kol 1:29; Filipp 2:13

Heb 13:21

all.

1Kor 15:28; Efez 1:23; Kol 3:11

 

 

SV

7 Maar aan een iegelijk wordt de openbaring des Geestes gegeven tot hetgeen oorbaar is.

KJV

7 But G1161 the manifestation G5321 of the Spirit G4151 is given G1325 to every man G1538 to G4314 profit withal G4851.

YLT

7 And to each hath been given the manifestation of the Spirit for profit;

WHNU

7 εκαστω G1538 A-DSM δε G1161 CONJ διδοται G1325 V-PPI-3S η G3588 T-NSF φανερωσις G5321 N-NSF του G3588 T-GSN πνευματος G4151 N-GSN προς G4314 PREP το G3588 T-ASN συμφερον G4851 V-PAP-ASN

Darby

7 But to each the manifestation of the Spirit is given for profit.

TSK - 1 Korinthe 12:7

 

1Kor 14:5; 1Kor 14:12; 1Kor 14:17; 1Kor 14:19; 1Kor 14:22-26; Matt 25:14-30; Rom 12:6-8; Efez 4:7-12

1Petr 4:10; 1Petr 4:11

 

 

SV

8 Want dezen wordt door den Geest gegeven het woord der wijsheid, en een ander het woord der kennis, door denzelfden Geest;

KJV

8 For G1063 to one G3739 G3303 is given G1325 by G1223 the Spirit G4151 the word G3056 of wisdom G4678; G1161 to another G243 the word G3056 of knowledge G1108 by G2596 the same G846 Spirit G4151;

YLT

8 for to one through the Spirit hath been given a word of wisdom, and to another a word of knowledge, according to the same Spirit;

WHNU

8 ω G3739 R-DSM μεν G3303 PRT γαρ G1063 CONJ δια G1223 PREP του G3588 T-GSN πνευματος G4151 N-GSN διδοται G1325 V-PPI-3S λογος G3056 N-NSM σοφιας G4678 N-GSF αλλω G243 A-DSM δε G1161 CONJ λογος G3056 N-NSM γνωσεως G1108 N-GSF κατα G2596 PREP το G3588 T-ASN αυτο G846 P-ASN πνευμα G4151 N-ASN

Darby

8 For to one, by the Spirit, is given [the] word of wisdom; and to another [the] word of knowledge, according to the same Spirit;

TSK - 1 Korinthe 12:8

 

is given.

1Kor 1:5; 1Kor 1:30; 1Kor 2:6-10; 1Kor 13:2; 1Kor 13:8; Gen 41:38; Gen 41:39; Ex 31:3; 1Kon 3:5-12; Neh 9:20

Job 32:8; Ps 143:10; Spr 2:6; Jes 11:2; Jes 11:3; Jes 50:4; Jes 59:21; Dan 2:21

Matt 13:11; Hand 6:3; 2Kor 8:7; Efez 1:17; Efez 1:18

 

 

SV

9 En een ander het geloof, door denzelfden Geest; en een ander de gaven der gezondmakingen, door denzelfden Geest.

KJV

9 G1161 To another G2087 faith G4102 by G1722 the same G846 Spirit G4151; G1161 to another G243 the gifts G5486 of healing G2386 by G1722 the same G846 Spirit G4151;

YLT

9 and to another faith in the same Spirit, and to another gifts of healings in the same Spirit;

WHNU

9 ετερω G2087 A-DSM πιστις G4102 N-NSF εν G1722 PREP τω G3588 T-DSN αυτω G846 P-DSN πνευματι G4151 N-DSN αλλω G243 A-DSM δε G1161 CONJ χαρισματα G5486 N-NPN ιαματων G2386 N-GPN εν G1722 PREP τω G3588 T-DSN ενι G1520 A-DSN πνευματι G4151 N-DSN

Darby

9 and to a different one faith, in [the power of] the same Spirit; and to another gifts of healing in [the power of] the same Spirit;

TSK - 1 Korinthe 12:9

 

faith.

1Kor 13:2; Matt 17:19; Matt 17:20; Matt 21:21; Mark 11:22; Mark 11:23; Luk 17:5; Luk 17:6; 2Kor 4:13; Efez 2:8

Heb 11:33

the gifts.

Matt 10:8; Mark 6:13; Mark 16:18; Luk 9:2; Luk 10:9; Hand 3:6-8; Hand 4:29-31; Hand 5:15; Hand 10:38

Hand 19:11; Hand 19:12; Jak 5:14; Jak 5:15

 

 

SV

10 En een ander de werkingen der krachten; en een ander profetie; en een ander onderscheidingen der geesten; en een ander menigerlei talen; en een ander uitlegging der talen. [Rom 12:7];

KJV

10 G1161 To another G243 the working G1755 of miracles G1411; G1161 to another G243 prophecy G4394; G1161 to another G243 discerning G1253 of spirits G4151; G1161 to another G2087 [divers] kinds G1085 of tongues G1100; G1161 to another G243 the interpretation G2058 of tongues G1100: [Rom 12:7];

YLT

10 and to another in-workings of mighty deeds; and to another prophecy; and to another discernings of spirits; and to another [divers] kinds of tongues; and to another interpretation of tongues: [Rom 12:7];

WHNU

10 αλλω G243 A-DSM δε G1161 CONJ ενεργηματα G1755 N-NPN δυναμεων G1411 N-GPF αλλω G243 A-DSM [δε] G1161 CONJ προφητεια G4394 N-NSF αλλω G243 A-DSM [δε] G1161 CONJ διακρισεις G1253 N-NPF πνευματων G4151 N-GPN ετερω G2087 A-DSM γενη G1085 N-NPN γλωσσων G1100 N-GPF αλλω G243 A-DSM δε G1161 CONJ ερμηνεια G2058 N-NSF γλωσσων G1100 N-GPF [Rom 12:7];

Darby

10 and to another operations of miracles; and to another prophecy; and to another discerning of spirits; and to a different one kinds of tongues; and to another interpretation of tongues. [Rom 12:7];

TSK - 1 Korinthe 12:10

 

the working.

1Kor 12:28; 1Kor 12:29; Mark 16:17; Mark 16:20; Luk 24:49; Joh 14:12; Hand 1:8; Rom 15:19; Gal 3:5

Heb 2:4

prophecy.

1Kor 13:2; 1Kor 14:1; 1Kor 14:3; 1Kor 14:5; 1Kor 14:24; 1Kor 14:31; 1Kor 14:32; 1Kor 14:39; Num 11:25-29; 1Sam 10:10-13; 1Sam 19:20-24

2Sam 23:1; 2Sam 23:2; Joel 2:28; Joh 16:13; Hand 2:17; Hand 2:18; Hand 2:29; Hand 2:30; Hand 11:28; Hand 21:9; Hand 21:10

Rom 12:6; 1Thess 5:20; 2Petr 1:20; 2Petr 1:21

discerning.

1Kor 14:29; Hand 5:3; 1Joh 4:1; Openb 2:2

divers.

1Kor 12:28-30; 1Kor 13:1; 1Kor 14:2-4; 1Kor 14:23; 1Kor 14:27; 1Kor 14:39; Mark 16:17; Hand 2:4-12; Hand 10:46; Hand 10:47; Hand 19:6

to another the.

1Kor 12:30; 1Kor 14:26-28

 

 

SV

11 Doch deze dingen alle werkt6 7 8  een en dezelfde Geest, delende9 10  aan een iegelijk in het bijzonder, gelijkerwijs Hij wil.      6Rom 12:3;  7Rom 12:6;  8Efez 4:7;  91Kor 7:7;  102Kor 10:13;

KJV

11 But G1161 all G3956 these G5023 worketh G1754 that one G1520 and G2532 the selfsame G846 Spirit G4151, dividing G1244 to every man G1538 severally G2398 as G2531 he will G1014. Rom 12:3; Rom 12:6; Efez 4:7; 1Kor 7:7; 2Kor 10:13;

YLT

11 and all these doth work the one and the same Spirit, dividing to each severally as he intendeth. Rom 12:3; Rom 12:6; Efez 4:7; 1Kor 7:7; 2Kor 10:13;

WHNU

11 παντα G3956 A-APN δε G1161 CONJ ταυτα G5023 D-APN ενεργει G1754 V-PAI-3S το G3588 T-NSN εν G1520 A-NSN και G2532 CONJ το G3588 T-NSN αυτο G846 P-NSN πνευμα G4151 N-NSN διαιρουν G1244 V-PAP-NSN ιδια G2398 A-DSF εκαστω G1538 A-DSM καθως G2531 ADV βουλεται G1014 V-PNI-3S Rom 12:3; Rom 12:6; Efez 4:7; 1Kor 7:7; 2Kor 10:13;

Darby

11 But all these things operates the one and the same Spirit, dividing to each in particular according as he pleases. Rom 12:3; Rom 12:6; Efez 4:7; 1Kor 7:7; 2Kor 10:13;

TSK - 1 Korinthe 12:11

 

all.

1Kor 12:4; 1Kor 7:7; 1Kor 7:17; Joh 3:27; Rom 12:6; 2Kor 10:13; Efez 4:7

as.

1Kor 12:6; Dan 4:35; Matt 11:26; Matt 20:15; Joh 3:8; Joh 5:21; Rom 9:18; Efez 1:11; Hebr 2:4

Jas 1:18

 

 

SV

12 Want11 12  gelijk het lichaam één is, en vele leden heeft, en al de leden van dit éne lichaam, vele zijnde, [maar] één lichaam zijn, alzo ook Christus.   11Rom 12:4-5;  12Efez 4:16;

KJV

12 For G1063 as G2509 the body G4983 is G2076 one G1520, and G2532 hath G2192 many G4183 members G3196, and G1161 all G3956 the members G3196 of that one G1520 body G4983, being G5607 many G4183, are G2076 one G1520 body G4983: so G3779 also G2532 [is] Christ G5547. Rom 12:4-5; Efez 4:16;

YLT

12 For, even as the body is one, and hath many members, and all the members of the one body, being many, are one body, so also [is] the Christ, Rom 12:4-5; Efez 4:16;

WHNU

12 καθαπερ G2509 ADV γαρ G1063 CONJ το G3588 T-NSN σωμα G4983 N-NSN εν G1520 A-NSN εστιν G2076 V-PXI-3S και G2532 CONJ μελη G3196 N-APN πολλα G4183 A-APN εχει G2192 V-PAI-3S παντα G3956 A-NPN δε G1161 CONJ τα G3588 T-NPN μελη G3196 N-NPN του G3588 T-GSN σωματος G4983 N-GSN πολλα G4183 A-NPN οντα G5607 V-PXP-NPN εν G1520 A-NSN εστιν G2076 V-PXI-3S σωμα G4983 N-NSN ουτως G3779 ADV και G2532 CONJ ο G3588 T-NSM χριστος G5547 N-NSM Rom 12:4-5; Efez 4:16;

Darby

12 For even as the body is one and has many members, but all the members of the body, being many, are one body, so also [is] the Christ. Rom 12:4-5; Efez 4:16;

TSK - 1 Korinthe 12:12

 

as.

1Kor 10:17; Rom 12:4; Rom 12:5; Efez 1:23; Efez 4:4; Efez 4:12; Efez 4:15; Efez 4:16; Efez 5:23; Efez 5:30; Kol 1:18; Kol 1:24; Kol 2:19

Col 3:15

so.

1Kor 12:27; Gal 3:16

 

 

SV

13 Want ook wij allen zijn door één Geest tot één lichaam gedoopt; hetzij13  Joden, hetzij Grieken, hetzij dienstknechten, hetzij vrijen; en wij zijn allen tot één Geest gedrenkt.  13Gal 3:28;  [Kol 3:11];

KJV

13 For G1063 G2532 by G1722 one G1520 Spirit G4151 are G907 we G2249 all G3956 baptized G907 into G1519 one G1520 body G4983, whether G1535 [we be] Jews G2453 or G1535 Gentiles G1672, whether G1535 [we be] bond G1401 or G1535 free G1658; and G2532 have been G4222 all G3956 made to drink G4222 into G1519 one G1520 Spirit G4151.3

  3Gentiles: Gr. Greeks  Gal 3:28; [Kol 3:11];

YLT

13 for also in one Spirit we all to one body were baptized, whether Jews or Greeks, whether servants or freemen, and all into one Spirit were made to drink, Gal 3:28; [Kol 3:11];

WHNU

13 και G2532 CONJ γαρ G1063 CONJ εν G1722 PREP ενι G1520 A-DSN πνευματι G4151 N-DSN ημεις G2249 P-1NP παντες G3956 A-NPM εις G1519 PREP εν G1520 A-ASN σωμα G4983 N-ASN εβαπτισθημεν G907 V-API-1P ειτε G1535 CONJ ιουδαιοι G2453 A-NPM ειτε G1535 CONJ ελληνες G1672 N-NPM ειτε G1535 CONJ δουλοι G1401 N-NPM ειτε G1535 CONJ ελευθεροι G1658 A-NPM και G2532 CONJ παντες G3956 A-NPM εν G1520 A-ASN πνευμα G4151 N-ASN εποτισθημεν G4222 V-API-1P Gal 3:28; [Kol 3:11];

Darby

13 For also in [the power of] one Spirit *we* have all been baptised into one body, whether Jews or Greeks, whether bondmen or free, and have all been given to drink of one Spirit. Gal 3:28; [Kol 3:11];

TSK - 1 Korinthe 12:13

 

by.

1Kor 10:2; Jes 44:3-5; Ezech 36:25-27; Matt 3:11; Luk 3:16; Joh 1:16; Joh 1:33; Joh 3:5

Hand 1:5; Rom 6:3-6; Rom 8:9-11; Efez 4:5; Efez 5:26; Kol 2:11; Kol 2:12; Tit 3:4-6

1Pe 3:21

whether we be Jews.

Rom 3:29; Rom 4:11; Gal 3:23; Gal 3:28; Efez 2:11-16; Efez 2:19-22; Efez 3:6; Kol 1:27; Kol 3:11

Gentiles.  Gr. Greeks.  bond.

1Kor 7:21; 1Kor 7:22; Efez 6:8

to drink.

Hoogl 5:1; Jes 41:17; Jes 41:18; Jes 55:1; Zach 9:15-17; Joh 4:10; Joh 4:14; Joh 6:63; Joh 7:37-39

 

 

SV

14 Want ook het lichaam is niet één lid, maar vele [leden].

KJV

14 G2532 For G1063 the body G4983 is G2076 not G3756 one G1520 member G3196, but G235 many G4183.

YLT

14 for also the body is not one member, but many;

WHNU

14 και G2532 CONJ γαρ G1063 CONJ το G3588 T-NSN σωμα G4983 N-NSN ουκ G3756 PRT-N εστιν G2076 V-PXI-3S εν G1520 A-NSN μελος G3196 N-NSN αλλα G235 CONJ πολλα G4183 A-NPN

Darby

14 For also the body is not one member but many.

TSK - 1 Korinthe 12:14

 

1Kor 12:12; 1Kor 12:19; 1Kor 12:27; 1Kor 12:28; Efez 4:25

 

 

SV

15 Indien de voet zeide: Dewijl ik de hand niet ben, zo ben ik van het lichaam niet; is hij daarom niet van het lichaam?

KJV

15 If G1437 the foot G4228 shall say G2036, Because G3754 I am G1510 not G3756 the hand G5495, I am G1510 not G3756 of G1537 the body G4983; is G2076 it therefore G3756 G3844 G5124 not G3756 of G1537 the body G4983?

YLT

15 if the foot may say, `Because I am not a hand, I am not of the body;' it is not, because of this, not of the body;

WHNU

15 εαν G1437 COND ειπη G2036 V-2AAS-3S ο G3588 T-NSM πους G4228 N-NSM οτι G3754 CONJ ουκ G3756 PRT-N ειμι G1510 V-PXI-1S χειρ G5495 N-NSF ουκ G3756 PRT-N ειμι G1510 V-PXI-1S εκ G1537 PREP του G3588 T-GSN σωματος G4983 N-GSN ου G3756 PRT-N παρα G3844 PREP τουτο G5124 D-ASN ουκ G3756 PRT-N εστιν G2076 V-PXI-3S εκ G1537 PREP του G3588 T-GSN σωματος G4983 N-GSN

Darby

15 If the foot say, Because I am not a hand I am not of the body, is it on account of this not indeed of the body?

TSK - 1 Korinthe 12:15

 

Richt 9:8-15; 2Kon 14:9

 

 

SV

16 En indien het oor zeide: Dewijl ik het oog niet ben, zo ben ik van het lichaam niet; is het daarom niet van het lichaam?

KJV

16 And G2532 if G1437 the ear G3775 shall say G2036, Because G3754 I am G1510 not G3756 the eye G3788, I am G1510 not G3756 of G1537 the body G4983; is G2076 it therefore G3756 G3844 G5124 not G3756 of G1537 the body G4983?

YLT

16 and if the ear may say, `Because I am not an eye, I am not of the body;' it is not, because of this, not of the body?

WHNU

16 και G2532 CONJ εαν G1437 COND ειπη G2036 V-2AAS-3S το G3588 T-NSN ους G3775 N-NSN οτι G3754 CONJ ουκ G3756 PRT-N ειμι G1510 V-PXI-1S οφθαλμος G3788 N-NSM ουκ G3756 PRT-N ειμι G1510 V-PXI-1S εκ G1537 PREP του G3588 T-GSN σωματος G4983 N-GSN ου G3756 PRT-N παρα G3844 PREP τουτο G5124 D-ASN ουκ G3756 PRT-N εστιν G2076 V-PXI-3S εκ G1537 PREP του G3588 T-GSN σωματος G4983 N-GSN

Darby

16 And if the ear say, Because I am not an eye I am not of the body, is it on account of this not indeed of the body?

TSK - 1 Korinthe 12:16

 

is it.

1Kor 12:16; 1Kor 12:22; Rom 12:3; Rom 12:10; Filipp 2:3

 

 

SV

17 Ware het gehele lichaam het oog, waar [zou] het gehoor [zijn]? Ware het gehele [lichaam] gehoor, waar [zou] de reuk [zijn]?

KJV

17 If G1487 the whole G3650 body G4983 [were] an eye G3788, where G4226 [were] the hearing G189? If G1487 the whole G3650 [were] hearing G189, where G4226 [were] the smelling G3750?

YLT

17 If the whole body [were] an eye, where the hearing? if the whole hearing, where the smelling?

WHNU

17 ει G1487 COND ολον G3650 A-NSN το G3588 T-NSN σωμα G4983 N-NSN οφθαλμος G3788 N-NSM που G4226 PRT-I η G3588 T-NSF ακοη G189 N-NSF ει G1487 COND ολον G3650 A-NSN ακοη G189 N-NSF που G4226 PRT-I η G3588 T-NSF οσφρησις G3750 N-NSF

Darby

17 If the whole body [were] an eye, where the hearing? if all hearing, where the smelling?

TSK - 1 Korinthe 12:17

 

1Kor 12:21; 1Kor 12:29; 1Sam 9:9; Ps 94:9; Ps 139:13-16; Spr 20:12

 

 

SV

18 Maar nu heeft God de leden gezet, een iegelijk van dezelve in het lichaam, gelijk Hij gewild heeft.

KJV

18 But G1161 now G3570 hath G5087 God G2316 set G5087 the members G3196 every G1538 one G1520 of them G846 in G1722 the body G4983, as G2531 it hath pleased him G2309.

YLT

18 and now, God did set the members each one of them in the body, according as He willed,

WHNU

18  νυν G3568 ADV νυνι G3570 ADV δε G1161 CONJ ο G3588 T-NSM θεος G2316 N-NSM εθετο G5087 V-2AMI-3S τα G3588 T-APN μελη G3196 N-APN εν G1520 A-NSN εκαστον G1538 A-NSN αυτων G846 P-GPN εν G1722 PREP τω G3588 T-DSN σωματι G4983 N-DSN καθως G2531 ADV ηθελησεν G2309 V-AAI-3S

Darby

18 But now God has set the members, each one of them in the body, according as it has pleased [him] .

TSK - 1 Korinthe 12:18

 

hath.

1Kor 12:24; 1Kor 12:28

as it.

1Kor 12:11; 1Kor 3:5; 1Kor 15:38; Ps 110:3; Ps 135:6; Jes 46:10; Jona 1:14; Luk 10:21; Luk 12:32

Rom 12:3; Efez 1:5; Efez 1:9; Openb 4:11

 

 

SV

19 Waren zij alle [maar] één lid, waar [zou] het lichaam [zijn]?

KJV

19 And G1161 if G1487 they were G2258 all G3956 one G1520 member G3196, where G4226 [were] the body G4983?

YLT

19 and if all were one member, where the body?

WHNU

19 ει G1487 COND δε G1161 CONJ ην G2258 V-IXI-3S  [τα] G3588 T-NPN τα G3588 T-NPN παντα G3956 A-NPN εν G1520 A-NSN μελος G3196 N-NSN που G4226 PRT-I το G3588 T-NSN σωμα G4983 N-NSN

Darby

19 But if all were one member, where the body?

TSK - 1 Korinthe 12:19

 

14

 

 

SV

20 Maar nu zijn er wel vele leden, doch [maar] één lichaam.

KJV

20 But G1161 now G3568 G3303 [are they] many G4183 members G3196, yet but G1161 one G1520 body G4983.

YLT

20 and now, indeed, [are] many members, and one body;

WHNU

20 νυν G3568 ADV δε G1161 CONJ πολλα G4183 A-NPN  μεν G3303 PRT μελη G3196 N-NPN εν G1520 A-NSN δε G1161 CONJ σωμα G4983 N-NSN

Darby

20 But now the members [are] many, and the body one.

TSK - 1 Korinthe 12:20

 

20

 

 

SV

21 En het oog kan niet zeggen tot de hand: Ik heb u niet van node; of wederom het hoofd tot de voeten: Ik heb u niet van node.

KJV

21 And G1161 the eye G3788 cannot G3756 G1410 say G2036 unto the hand G5495, I have G2192 no G3756 need G5532 of thee G4675: nor G2228 again G3825 the head G2776 to the feet G4228, I have G2192 no G3756 need G5532 of you G5216.

YLT

21 and an eye is not able to say to the hand, `I have no need of thee;' nor again the head to the feet, `I have no need of you.'

WHNU

21 ου G3756 PRT-N δυναται G1410 V-PNI-3S  [δε] G1161 CONJ δε G1161 CONJ ο G3588 T-NSM οφθαλμος G3788 N-NSM ειπειν G2036 V-2AAN τη G3588 T-DSF χειρι G5495 N-DSF χρειαν G5532 N-ASF σου G4675 P-2GS ουκ G3756 PRT-N εχω G2192 V-PAI-1S η G2228 PRT παλιν G3825 ADV η G3588 T-NSF κεφαλη G2776 N-NSF τοις G3588 T-DPM ποσιν G4228 N-DPM χρειαν G5532 N-ASF υμων G5216 P-2GP ουκ G3756 PRT-N εχω G2192 V-PAI-1S

Darby

21 The eye cannot say to the hand, I have not need of thee; or again, the head to the feet, I have not need of you.

TSK - 1 Korinthe 12:21

 

Num 10:31; Num 10:32; 1Sam 25:32; Ezra 10:1-5; Neh 4:16-21; Job 29:11

 

 

SV

22 Ja veeleer, de leden, die [ons] dunken de zwakste des lichaams te zijn, die zijn nodig.

KJV

22 Nay G235, much G4183 more G3123 those members G3196 of the body G4983, which seem G1380 to be G5225 more feeble G772, are G2076 necessary G316:

YLT

22 But much more the members of the body which seem to be more infirm are necessary,

WHNU

22 αλλα G235 CONJ πολλω G4183 A-DSN μαλλον G3123 ADV τα G3588 T-NPN δοκουντα G1380 V-PAP-NPN μελη G3196 N-NPN του G3588 T-GSN σωματος G4983 N-GSN ασθενεστερα G772 A-NPN-C υπαρχειν G5225 V-PAN αναγκαια G316 A-NPN εστιν G2076 V-PXI-3S

Darby

22 But much rather, the members of the body which seem to be weaker are necessary;

TSK - 1 Korinthe 12:22

 

Spr 14:28; Pred 4:9-12; Pred 5:9; Pred 9:14; Pred 9:15; 2Kor 1:11; Tit 2:9; Tit 2:10

 

 

SV

23 En die ons dunken de minst eerlijke [leden] des lichaams te zijn, denzelven doen wij overvloediger eer aan; en onze onsierlijke [leden] hebben overvloediger versiering.

KJV

23 And G2532 those G3739 [members] of the body G4983, which we think G1380 to be G1511 less honourable G820, upon these G5125 we bestow G4060 more abundant G4055 honour G5092; and G2532 our G2257 uncomely G809 [parts] have G2192 more abundant G4055 comeliness G2157.4

  4bestow: or, put on

YLT

23 and those that we think to be less honourable of the body, around these we put more abundant honour, and our unseemly things have seemliness more abundant,

WHNU

23 και G2532 CONJ α G3739 R-APN δοκουμεν G1380 V-PAI-1P ατιμοτερα G820 A-APN-C ειναι G1511 V-PXN του G3588 T-GSN σωματος G4983 N-GSN τουτοις G5125 D-DPN τιμην G5092 N-ASF περισσοτεραν G4053 A-ASF-C περιτιθεμεν G4060 V-PAI-1P και G2532 CONJ τα G3588 T-NPN ασχημονα G809 A-NPN ημων G2257 P-1GP ευσχημοσυνην G2157 N-ASF περισσοτεραν G4053 A-ASF-C εχει G2192 V-PAI-3S

Darby

23 and those [parts] of the body which we esteem to be the more void of honour, these we clothe with more abundant honour; and our uncomely [parts] have more abundant comeliness;

TSK - 1 Korinthe 12:23

 

bestow.  or, put on.

Gen 3:7; Gen 3:21

 

 

SV

24 Doch onze sierlijke hebben het niet van node; maar God heeft het lichaam [alzo] samengevoegd, gevende overvloediger eer aan hetgeen gebrek [aan dezelve] heeft;

KJV

24 For G1161 our G2257 comely G2158 [parts] have G2192 no G3756 need G5532: but G235 God G2316 hath tempered G4786 the body G4983 together G4786, having given G1325 more abundant G4055 honour G5092 to that [part] which lacked G5302:

YLT

24 and our seemly things have no need; but God did temper the body together, to the lacking part having given more abundant honour,

WHNU

24 τα G3588 T-NPN δε G1161 CONJ ευσχημονα G2158 A-NPN ημων G2257 P-1GP ου G3756 PRT-N χρειαν G5532 N-ASF εχει G2192 V-PAI-3S αλλα G235 CONJ ο G3588 T-NSM θεος G2316 N-NSM συνεκερασεν G4786 V-AAI-3S το G3588 T-ASN σωμα G4983 N-ASN τω G3588 T-DSM υστερουμενω G5302 V-PPP-DSM περισσοτεραν G4053 A-ASF-C δους G1325 V-2AAP-NSM τιμην G5092 N-ASF

Darby

24 but our comely [parts] have not need. But God has tempered the body together, having given more abundant honour to [the part] that lacked;

TSK - 1 Korinthe 12:24

 

Gen 2:25; Gen 3:11

 

 

SV

25 Opdat geen tweedracht in het lichaam zij, maar de leden voor elkander gelijke zorg zouden dragen.

KJV

25 That G3363 there should be G5600 no G3363 schism G4978 in G1722 the body G4983; but G235 [that] the members G3196 should have G3309 the same G846 care G3309 one for G5228 another G240.5

  5schism: or, division

YLT

25 that there may be no division in the body, but that the members may have the same anxiety for one another,

WHNU

25 ινα G2443 CONJ μη G3361 PRT-N η G5600 V-PXS-3S σχισμα G4978 N-NSN εν G1722 PREP τω G3588 T-DSN σωματι G4983 N-DSN αλλα G235 CONJ το G3588 T-ASN αυτο G846 P-ASN υπερ G5228 PREP αλληλων G240 C-GPN μεριμνωσιν G3309 V-PAS-3P τα G3588 T-NPN μελη G3196 N-NPN

Darby

25 that there might be no division in the body, but that the members might have the same concern one for another.

TSK - 1 Korinthe 12:25

 

there.

1Kor 1:10-12; 1Kor 3:3; Joh 17:21-26; 2Kor 13:11

schism.  or, division.  the same.

2Kor 7:12; 2Kor 8:16

 

 

SV

26 En hetzij dat één lid lijdt, zo lijden al de leden mede; hetzij dat één lid verheerlijkt wordt, zo verblijden zich al de leden mede.

KJV

26 And G2532 whether G1535 one G1520 member G3196 suffer G3958, all G3956 the members G3196 suffer with it G4841; or G1535 one G1520 member G3196 be honoured G1392, all G3956 the members G3196 rejoice with it G4796.

YLT

26 and whether one member doth suffer, suffer with [it] do all the members, or one member is glorified, rejoice with [it] do all the members;

WHNU

26 και G2532 CONJ ειτε G1535 CONJ πασχει G3958 V-PAI-3S εν G1520 A-NSN μελος G3196 N-NSN συμπασχει G4841 V-PAI-3S παντα G3956 A-NPN τα G3588 T-NPN μελη G3196 N-NPN ειτε G1535 CONJ δοξαζεται G1392 V-PPI-3S  [εν] G1520 A-NSN μελος G3196 N-NSN συγχαιρει G4796 V-PAI-2S παντα G3956 A-NPN τα G3588 T-NPN μελη G3196 N-NPN

Darby

26 And if one member suffer, all the members suffer with [it] ; and if one member be glorified, all the members rejoice with [it] .

TSK - 1 Korinthe 12:26

 

Rom 12:15; 2Kor 11:28; 2Kor 11:29; Gal 6:2; Hebr 13:3; 1Petr 3:8

 

 

SV

27 En14 15 16 17 18  gijlieden zijt het lichaam van Christus, en leden in het bijzonder.      14Rom 12:5;  15Efez 1:23;  16Efez 4:12;  17Efez 5:23;  18Kol 1:24;  [Rom 12:4]; [1Kor 10:17]; [Efez 4:16]; [Efez 5:30];

KJV

27 Now G1161 ye G5210 are G2075 the body G4983 of Christ G5547, and G2532 members G3196 in G1537 particular G3313. Rom 12:5; Efez 1:23; Efez 4:12; Efez 5:23; Kol 1:24; [Rom 12:4]; [1Kor 10:17]; [Efez 4:16]; [Efez 5:30];

YLT

27 and ye are the body of Christ, and members in particular. Rom 12:5; Efez 1:23; Efez 4:12; Efez 5:23; Kol 1:24; [Rom 12:4]; [1Kor 10:17]; [Efez 4:16]; [Efez 5:30];

WHNU

27 υμεις G5210 P-2NP δε G1161 CONJ εστε G2075 V-PXI-2P σωμα G4983 N-NSN χριστου G5547 N-GSM και G2532 CONJ μελη G3196 N-NPN εκ G1537 PREP μερους G3313 N-GSN Rom 12:5; Efez 1:23; Efez 4:12; Efez 5:23; Kol 1:24; [Rom 12:4]; [1Kor 10:17]; [Efez 4:16]; [Efez 5:30];

Darby

27 Now *ye* are Christ's body, and members in particular. Rom 12:5; Efez 1:23; Efez 4:12; Efez 5:23; Kol 1:24; [Rom 12:4]; [1Kor 10:17]; [Efez 4:16]; [Efez 5:30];

TSK - 1 Korinthe 12:27

 

1Kor 12:12; 1Kor 12:14-20; Rom 12:5; Efez 1:23; Efez 4:12; Efez 5:23; Efez 5:30; Kol 1:24

 

 

SV

28 En God heeft er sommigen in de Gemeente gesteld, ten19  eerste apostelen, ten20  tweede profeten, ten derde leraars, daarna krachten, daarna gaven der gezondmakingen, behulpsels, regeringen, menigerlei talen.   19Efez 4:11;  20Efez 2:20;

KJV

28 And G2532 G3739 God G2316 hath set G5087 some G3303 in G1722 the church G1577, first G4412 apostles G652, secondarily G1208 prophets G4396, thirdly G5154 teachers G1320, after that G1899 miracles G1411, then G1534 gifts G5486 of healings G2386, helps G484, governments G2941, diversities G1085 of tongues G1100.6

  6diversities: or, kinds  Efez 4:11; Efez 2:20;

YLT

28 And some, indeed, did God set in the assembly, first apostles, secondly prophets, thirdly teachers, afterwards powers, afterwards gifts of healings, helpings, governings, divers kinds of tongues; Efez 4:11; Efez 2:20;

WHNU

28 και G2532 CONJ ους G3739 R-APM μεν G3303 PRT εθετο G5087 V-2AMI-3S ο G3588 T-NSM θεος G2316 N-NSM εν G1722 PREP τη G3588 T-DSF εκκλησια G1577 N-DSF πρωτον G4412 ADV αποστολους G652 N-APM δευτερον G1208 ADV προφητας G4396 N-APM τριτον G5154 ADV διδασκαλους G1320 N-APM επειτα G1899 ADV δυναμεις G1411 N-APF επειτα G1899 ADV χαρισματα G5486 N-APN ιαματων G2386 N-GPN αντιλημψεις G484 N-APF κυβερνησεις G2941 N-APF γενη G1085 N-APN γλωσσων G1100 N-GPF Efez 4:11; Efez 2:20;

Darby

28 And God has set certain in the assembly: first, apostles; secondly, prophets; thirdly, teachers; then miraculous powers; then gifts of healings; helps; governments; kinds of tongues. Efez 4:11; Efez 2:20;

TSK - 1 Korinthe 12:28

 

God.

1Kor 12:7-11; Luk 6:14; Hand 13:1-3; Hand 20:28; Rom 12:6-8; Efez 2:20; Efez 3:5; Efez 4:11-13

Hebr 13:17; Hebr 13:24; 1Petr 5:1-4

helps.

Nu 11:17

governments.

Rom 12:8; 1Tim 5:17; Hebr 13:17; Hebr 13:24

diversities.  or, kinds.

1Kor 12:10; Hand 2:8-11

 

 

SV

29 Zijn zij allen apostelen? Zijn zij allen profeten? Zijn zij allen leraars? Zijn zij allen krachten?

KJV

29 [Are] all G3361 G3956 apostles G652? [are] all G3361 G3956 prophets G4396? [are] all G3361 G3956 teachers G1320? [are] all G3361 G3956 workers of miracles G1411?7

  7workers…: or, powers?

YLT

29 [ are] all apostles? [are] all prophets? [are] all teachers? [are] all powers?

WHNU

29 μη G3361 PRT-N παντες G3956 A-NPM αποστολοι G652 N-NPM μη G3361 PRT-N παντες G3956 A-NPM προφηται G4396 N-NPM μη G3361 PRT-N παντες G3956 A-NPM διδασκαλοι G1320 N-NPM μη G3361 PRT-N παντες G3956 A-NPM δυναμεις G1411 N-NPF

Darby

29 [ Are] all apostles? [are] all prophets? [are] all teachers? [are] all [in possession of] miraculous powers?

TSK - 1 Korinthe 12:29

 

all apostles.

1Kor 12:4-11; 1Kor 12:14-20

workers.  or, powers.

 

 

SV

30 Hebben zij allen gaven der gezondmakingen? Spreken zij allen met [menigerlei] talen? Zijn zij allen uitleggers?

KJV

30 Have G3361 G2192 all G3956 the gifts G5486 of healing G2386? do all G3956 speak G3361 G2980 with tongues G1100? do G3361 all G3956 interpret G1329?

YLT

30 have all gifts of healings? do all speak with tongues? do all interpret?

WHNU

30 μη G3361 PRT-N παντες G3956 A-NPM χαρισματα G5486 N-NPN εχουσιν G2192 V-PAI-3P ιαματων G2386 N-GPN μη G3361 PRT-N παντες G3956 A-NPM γλωσσαις G1100 N-DPF λαλουσιν G2980 V-PAI-3P μη G3361 PRT-N παντες G3956 A-NPM διερμηνευουσιν G1329 V-PAI-3P

Darby

30 have all gifts of healings? do all speak with tongues? do all interpret?

TSK - 1 Korinthe 12:30

 

30

 

 

SV

31 Doch ijvert naar de beste gaven; en ik wijs u een weg, die nog uitnemender is.

KJV

31 But G1161 covet earnestly G2206 the best G2909 gifts G5486: and G2532 yet G2089 shew I G1166 unto you G5213 a more G2596 excellent G5236 way G3598.

YLT

31 and desire earnestly the better gifts; and yet a far excelling way do I shew to you:

WHNU

31 ζηλουτε G2206 V-PAM-2P δε G1161 CONJ τα G3588 T-APN χαρισματα G5486 N-APN τα G3588 T-APN μειζονα G3173 A-APN-C και G2532 CONJ ετι G2089 ADV καθ G2596 PREP υπερβολην G5236 N-ASF οδον G3598 N-ASF υμιν G5213 P-2DP δεικνυμι G1166 V-PAI-1S

Darby

31 But desire earnestly the greater gifts, and yet shew I unto you a way of more surpassing excellence.

TSK - 1 Korinthe 12:31

 

covet.

1Kor 8:1; 1Kor 14:1; 1Kor 14:39; Matt 5:6; Luk 10:42

shew.

1Kor 13:1-13; Filipp 3:8; Hebr 11:4

 

 

 

 


Vorig hoofdstuk (1 Korinthe 11)
| Begin hoofdstuk | Volgend hoofdstuk (1 Korinthe 13)