Interlinear Nieuw Testament

index


Vorig hoofdstuk (Efeze 2) | Volgend hoofdstuk (Efeze 4)


Efeze 3

  1 2 3 4 5 6

SV

1 Om deze oorzaak [ben] ik Paulus de1 2 3 4 5 6 7 8  gevangene van Christus Jezus, voor u, die heidenen zijt.         1Hand 21:33;  2Efez 4:1;  3Filipp 1:7;  4Filipp 1:13-14;  5Filipp 1:16;  6Kol 4:3;  72Tim 1:8;  8Filem 1:1;  [2Tim 2:9];

KJV

1 For this G5127 cause G5484 I G1473 Paul G3972, the prisoner G1198 of Jesus G2424 Christ G5547 for G5228 you G5216 Gentiles G1484, Hand 21:33; Efez 4:1; Filipp 1:7; Filipp 1:13-14; Filipp 1:16; Kol 4:3; 2Tim 1:8; Filem 1:1; [2Tim 2:9];

YLT

1 For this cause, I Paul, the prisoner of Christ Jesus for you the nations, Hand 21:33; Efez 4:1; Filipp 1:7; Filipp 1:13-14; Filipp 1:16; Kol 4:3; 2Tim 1:8; Filem 1:1; [2Tim 2:9];

WHNU

1 τουτου G5127 D-GSN χαριν G5484 ADV εγω G1473 P-1NS παυλος G3972 N-NSM ο G3588 T-NSM δεσμιος G1198 N-NSM του G3588 T-GSM χριστου G5547 N-GSM  ιησου G2424 N-GSM [ιησου] G2424 N-GSM υπερ G5228 PREP υμων G5216 P-2GP των G3588 T-GPN εθνων G1484 N-GPN Hand 21:33; Efez 4:1; Filipp 1:7; Filipp 1:13-14; Filipp 1:16; Kol 4:3; 2Tim 1:8; Filem 1:1; [2Tim 2:9];

Darby

1 For this reason *I* Paul, prisoner of the Christ Jesus for you nations, Hand 21:33; Efez 4:1; Filipp 1:7; Filipp 1:13-14; Filipp 1:16; Kol 4:3; 2Tim 1:8; Filem 1:1; [2Tim 2:9];

TSK - Efeze 3:1

 

1 The hidden mystery that the Gentiles should be saved was made known to Paul by revelation;

8 and to him was that grace given, that he should preach it.

13 He desires them not to faint for his tribulation;

14 and prays that they may perceive the great love of Christ toward them.

 

 

I.

2Kor 10:1; Gal 5:2

the.

Efez 4:1; Efez 6:20; Luk 21:12; Hand 21:33; Hand 26:29; Hand 28:17-20; 2Kor 11:23; Filipp 1:7

Filipp 1:13-16; Kol 1:24; Kol 4:3; Kol 4:18; 2Tim 1:8; 2Tim 1:16; 2Tim 2:9; Filem 1:1; Filem 1:9; Openb 2:10

for.

Gal 5:11; Kol 1:24; 1Thess 2:15; 1Thess 2:16; 2Tim 2:10

 

 

SV

2 Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der9  genade Gods, die10 11  mij gegeven is aan u;    9Rom 1:5;  10Efez 3:8;  11Hand 13:2;

KJV

2 If G1489 ye have heard G191 of the dispensation G3622 of the grace G5485 of God G2316 which G3588 is given G1325 me G3427 to G1519 you-ward G5209: Rom 1:5; Efez 3:8; Hand 13:2;

YLT

2 if, indeed, ye did hear of the dispensation of the grace of God that was given to me in regard to you, Rom 1:5; Efez 3:8; Hand 13:2;

WHNU

2 ει G1487 COND γε G1065 PRT ηκουσατε G191 V-AAI-2P την G3588 T-ASF οικονομιαν G3622 N-ASF της G3588 T-GSF χαριτος G5485 N-GSF του G3588 T-GSM θεου G2316 N-GSM της G3588 T-GSF δοθεισης G1325 V-APP-GSF μοι G3427 P-1DS εις G1519 PREP υμας G5209 P-2AP Rom 1:5; Efez 3:8; Hand 13:2;

Darby

2 (if indeed ye have heard of the administration of the grace of God which has been given to me towards you, Rom 1:5; Efez 3:8; Hand 13:2;

TSK - Efeze 3:2

 

ye.

Efez 4:21; Gal 1:13; Kol 1:4; Kol 1:6; 2Tim 1:11

the dispensation.

Efez 3:8; Efez 4:7; Hand 9:15; Hand 13:2; Hand 13:46; Hand 22:21; Hand 26:17; Hand 26:18; Rom 1:5; Rom 11:13; Rom 12:3

Rom 15:15; Rom 15:16; 1Kor 4:1; 1Kor 9:17-22; Gal 1:15; Gal 1:16; Gal 2:8; Gal 2:9; Kol 1:25-27

1Tim 1:11; 1Tim 2:7; 2Tim 1:11

 

 

SV

3 Dat Hij mij door12 13 14 15  openbaring heeft bekend gemaakt deze16  verborgenheid, (gelijk ik met weinige [woorden] te voren geschreven heb;      12Hand 22:17;  13Hand 22:21;  14Hand 26:16-17;  15Gal 1:11-12;  16Rom 16:25;  [Gal 1:12];

KJV

3 How that G3754 by G2596 revelation G602 he made known G1107 unto me G3427 the mystery G3466; (as G2531 I wrote afore G4270 in G1722 few words G3641,1

  1afore…: or, a little before  Hand 22:17; Hand 22:21; Hand 26:16-17; Gal 1:11-12; Rom 16:25; [Gal 1:12];

YLT

3 that by revelation He made known to me the secret, according as I wrote before in few [words] -- Hand 22:17; Hand 22:21; Hand 26:16-17; Gal 1:11-12; Rom 16:25; [Gal 1:12];

WHNU

3 [οτι] G3754 CONJ κατα G2596 PREP αποκαλυψιν G602 N-ASF εγνωρισθη G1107 V-API-3S μοι G3427 P-1DS το G3588 T-ASN μυστηριον G3466 N-ASN καθως G2531 ADV προεγραψα G4270 V-AAI-1S εν G1722 PREP ολιγω G3641 A-DSM Hand 22:17; Hand 22:21; Hand 26:16-17; Gal 1:11-12; Rom 16:25; [Gal 1:12];

Darby

3 that by revelation the mystery has been made known to me, (according as I have written before briefly, Hand 22:17; Hand 22:21; Hand 26:16-17; Gal 1:11-12; Rom 16:25; [Gal 1:12];

TSK - Efeze 3:3

 

by.

Efez 1:17; Hand 22:17; Hand 22:21; Hand 23:9; Hand 26:15-19; 1Kor 2:9; 1Kor 2:10; Gal 1:12; Gal 1:16-19

the mystery.

Efez 3:9; Rom 11:25; Rom 16:25; Kol 1:26; Kol 1:27

as I.

Efez 1:9-11; Efez 2:11-22

afore.  or, a little before.

 

 

SV

4 Waaraan gij, [dit] lezende, kunt bemerken mijn wetenschap, in deze verborgenheid van Christus),

KJV

4 Whereby G4314 G3739, when ye read G314, ye may G1410 understand G3539 my G3450 knowledge G4907 in G1722 the mystery G3466 of Christ G5547)

YLT

4 in regard to which ye are able, reading [it] , to understand my knowledge in the secret of the Christ,

WHNU

4 προς G4314 PREP ο G3739 R-ASN δυνασθε G1410 V-PNI-2P αναγινωσκοντες G314 V-PAP-NPM νοησαι G3539 V-AAN την G3588 T-ASF συνεσιν G4907 N-ASF μου G3450 P-1GS εν G1722 PREP τω G3588 T-DSN μυστηριω G3466 N-DSN του G3588 T-GSM χριστου G5547 N-GSM

Darby

4 by which, in reading it, ye can understand my intelligence in the mystery of the Christ,)

TSK - Efeze 3:4

 

ye may.

Matt 13:11; 1Kor 2:6; 1Kor 2:7; 1Kor 13:2; 2Kor 11:6

the mystery.

Efez 1:9; Efez 5:32; Efez 6:19; Luk 2:10; Luk 2:11; Luk 8:10; 1Kor 4:1; Kol 2:2; Kol 4:3; 1Tim 3:9; 1Tim 3:16

 

 

SV

5 Welke in andere eeuwen den kinderen der mensen niet is bekend gemaakt, gelijk17  zij nu is geopenbaard aan Zijn heilige apostelen en profeten, door den Geest;  17Hand 10:28;  [1Tim 3:16];

KJV

5 Which G3739 in G1722 other G2087 ages G1074 was G1107 not G3756 made known G1107 unto the sons G5207 of men G444, as G5613 it is G601 now G3568 revealed G601 unto his G846 holy G40 apostles G652 and G2532 prophets G4396 by G1722 the Spirit G4151; Hand 10:28; [1Tim 3:16];

YLT

5 which in other generations was not made known to the sons of men, as it was now revealed to His holy apostles and prophets in the Spirit-- Hand 10:28; [1Tim 3:16];

WHNU

5 ο G3739 R-NSN ετεραις G2087 A-DPF γενεαις G1074 N-DPF ουκ G3756 PRT-N εγνωρισθη G1107 V-API-3S τοις G3588 T-DPM υιοις G5207 N-DPM των G3588 T-GPM ανθρωπων G444 N-GPM ως G5613 ADV νυν G3568 ADV απεκαλυφθη G601 V-API-3S τοις G3588 T-DPM αγιοις G40 A-DPM αποστολοις G652 N-DPM αυτου G846 P-GSM και G2532 CONJ προφηταις G4396 N-DPM εν G1722 PREP πνευματι G4151 N-DSN Hand 10:28; [1Tim 3:16];

Darby

5 which in other generations has not been made known to the sons of men, as it has now been revealed to his holy apostles and prophets in [the power of the] Spirit, Hand 10:28; [1Tim 3:16];

TSK - Efeze 3:5

 

in other.

Efez 3:9; Matt 13:17; Luk 10:24; Hand 10:28; Rom 16:25; 2Tim 1:10; 2Tim 1:11; Tit 1:1-3

Hebr 11:39; Hebr 11:40; 1Petr 1:10-12

as it.

Efez 2:20; Efez 4:11; Efez 4:12; Matt 23:34; Luk 11:49; 1Kor 12:28; 1Kor 12:29; 2Petr 3:2; Judas 1:17

by.

Luk 2:26; Luk 2:27; Joh 14:26; Joh 16:13; Hand 10:19; Hand 10:20; Hand 10:28; 1Kor 12:8-10

 

 

SV

6 [Namelijk] dat de heidenen zijn medeërfgenamen, en van hetzelfde lichaam, en mededeelgenoten Zijner belofte in Christus, door het Evangelie; [Hand 10:28];

KJV

6 That the Gentiles G1484 should be G1511 fellowheirs G4789, and G2532 of the same body G4954, and G2532 partakers G4830 of his G846 promise G1860 in G1722 Christ G5547 by G1223 the gospel G2098: [Hand 10:28];

YLT

6 that the nations be fellow-heirs, and of the same body, and partakers of His promise in the Christ, through the good news, [Hand 10:28];

WHNU

6 ειναι G1511 V-PXN τα G3588 T-APN εθνη G1484 N-APN συγκληρονομα G4789 A-APN και G2532 CONJ συσσωμα G4954 A-APN και G2532 CONJ συμμετοχα G4830 A-APN της G3588 T-GSF επαγγελιας G1860 N-GSF εν G1722 PREP χριστω G5547 N-DSM ιησου G2424 N-DSM δια G1223 PREP του G3588 T-GSN ευαγγελιου G2098 N-GSN [Hand 10:28];

Darby

6 that [they who are of] the nations should be joint heirs, and a joint body, and joint partakers of [his] promise in Christ Jesus by the glad tidings; [Hand 10:28];

TSK - Efeze 3:6

 

the Gentiles.

Efez 2:13-22; Rom 8:15-17; Gal 3:26-29; Gal 4:5-7

the same.

Efez 4:15; Efez 4:16; Efez 5:30; Rom 12:4; Rom 12:5; 1Kor 12:12; 1Kor 12:27; Kol 2:19

partakers.

Gal 3:14; 1Joh 1:3; 1Joh 2:25

 

 

SV

7 Waarvan ik een dienaar geworden ben, naar de gave der genade Gods, die mij gegeven is, naar18 19  de werking Zijner kracht.   18Efez 1:19;  19Kol 2:12;

KJV

7 Whereof G3739 I was made G1096 a minister G1249, according G2596 to the gift G1431 of the grace G5485 of God G2316 given G1325 unto me G3427 by G2596 the effectual working G1753 of his G846 power G1411. Efez 1:19; Kol 2:12;

YLT

7 of which I became a ministrant, according to the gift of the grace of God that was given to me, according to the working of His power; Efez 1:19; Kol 2:12;

WHNU

7 ου G3739 R-GSN εγενηθην G1096 V-AOI-1S διακονος G1249 N-NSM κατα G2596 PREP την G3588 T-ASF δωρεαν G1431 N-ASF της G3588 T-GSF χαριτος G5485 N-GSF του G3588 T-GSM θεου G2316 N-GSM της G3588 T-GSF δοθεισης G1325 V-APP-GSF μοι G3427 P-1DS κατα G2596 PREP την G3588 T-ASF ενεργειαν G1753 N-ASF της G3588 T-GSF δυναμεως G1411 N-GSF αυτου G846 P-GSM Efez 1:19; Kol 2:12;

Darby

7 of which I am become minister according to the gift of the grace of God given to me, according to the working of his power. Efez 1:19; Kol 2:12;

TSK - Efeze 3:7

 

I.

Efez 3:2; Rom 15:16; 2Kor 3:6; 2Kor 4:1; Kol 1:23-25

according.

Efez 3:8; Rom 1:5; 1Kor 15:10; 1Tim 1:14; 1Tim 1:15

by.

Efez 3:20; Efez 1:19; Efez 4:16; Jes 43:13; Rom 15:18; Rom 15:19; 2Kor 10:4; 2Kor 10:5; Gal 2:8; Kol 1:29

1Thess 2:13; Hebr 13:21

 

 

SV

8 Mij, den20 21  allerminste van al de heiligen, is deze genade gegeven, om onder22 23 24 25 26 27 28  de heidenen door het Evangelie te verkondigen den onnaspeurlijken rijkdom van Christus,          201Kor 15:9;  211Tim 1:15;  22Hand 9:15;  23Hand 13:2;  24Hand 22:21;  25Gal 1:16;  26Gal 2:8;  271Tim 2:7;  282Tim 1:11;  [Rom 11:13]; [Efez 3:2];

KJV

8 Unto me G1698, who am less than the least G1647 of all G3956 saints G40, is G1325 this G3778 grace G5485 given G1325, that I should preach G2097 among G1722 the Gentiles G1484 the unsearchable G421 riches G4149 of Christ G5547; 1Kor 15:9; 1Tim 1:15; Hand 9:15; Hand 13:2; Hand 22:21; Gal 1:16; Gal 2:8; 1Tim 2:7; 2Tim 1:11; [Rom 11:13]; [Efez 3:2];

YLT

8 to me--the less than the least of all the saints--was given this grace, among the nations to proclaim good news--the untraceable riches of the Christ, 1Kor 15:9; 1Tim 1:15; Hand 9:15; Hand 13:2; Hand 22:21; Gal 1:16; Gal 2:8; 1Tim 2:7; 2Tim 1:11; [Rom 11:13]; [Efez 3:2];

WHNU

8 εμοι G1698 P-1DS τω G3588 T-DSM ελαχιστοτερω G1647 A-DSM-C παντων G3956 A-GPM αγιων G40 A-GPM εδοθη G1325 V-API-3S η G3588 T-NSF χαρις G5485 N-NSF αυτη G3778 D-NSF τοις G3588 T-DPN εθνεσιν G1484 N-DPN ευαγγελισασθαι G2097 V-AMN το G3588 T-ASN ανεξιχνιαστον G421 A-ASM πλουτος G4149 N-ASN του G3588 T-GSM χριστου G5547 N-GSM 1Kor 15:9; 1Tim 1:15; Hand 9:15; Hand 13:2; Hand 22:21; Gal 1:16; Gal 2:8; 1Tim 2:7; 2Tim 1:11; [Rom 11:13]; [Efez 3:2];

Darby

8 To me, less than the least of all saints, has this grace been given, to announce among the nations the glad tidings of the unsearchable riches of the Christ, 1Kor 15:9; 1Tim 1:15; Hand 9:15; Hand 13:2; Hand 22:21; Gal 1:16; Gal 2:8; 1Tim 2:7; 2Tim 1:11; [Rom 11:13]; [Efez 3:2];

TSK - Efeze 3:8

 

who am.

Spr 30:2; Spr 30:3; Rom 12:10; 1Kor 15:9; Filipp 2:3; 1Tim 1:13; 1Tim 1:15; 1Petr 5:5; 1Petr 5:6

is this.

1Kron 17:16; 1Kron 29:14; 1Kron 29:15; Hand 5:41; Rom 15:15-17

I.

Efez 3:2; Gal 1:16; Gal 2:8; 1Tim 2:7; 2Tim 1:11

unsearchable.

Efez 3:16; Efez 3:19; Efez 1:7; Efez 1:8; Efez 2:7; Ps 31:19; Joh 1:16; Rom 11:33; 1Kor 1:30; 1Kor 2:9

Filipp 4:19; Kol 1:27; Kol 2:1-3; Openb 3:18

 

 

SV

9 En allen te verlichten, [dat zij mogen verstaan], welke de gemeenschap der29 30 31 32 33 34  verborgenheid zij, die van [alle] eeuwen verborgen is geweest in God, Welke alle dingen geschapen35 36 37 38 39  heeft door Jezus Christus;            29Rom 16:25;  30Efez 1:9;  31Kol 1:26;  322Tim 1:10;  33Tit 1:2;  341Petr 1:20;  35Gen 1:3;  36Ps 33:6;  37Joh 1:3;  38Kol 1:16;  39Hebr 1:2;  [Kol 1:25]; [Hebr 11:3];

KJV

9 And G2532 to make G5461 all G3956 [men] see G5461 what G5101 [is] the fellowship G2842 of the mystery G3466, which G3588 from G575 the beginning of the world G165 hath been hid G613 in G1722 God G2316, who G3588 created G2936 all things G3956 by G1223 Jesus G2424 Christ G5547: Rom 16:25; Efez 1:9; Kol 1:26; 2Tim 1:10; Tit 1:2; 1Petr 1:20; Gen 1:3; Ps 33:6; Joh 1:3; Kol 1:16; Hebr 1:2; [Kol 1:25]; [Hebr 11:3];

YLT

9 and to cause all to see what [is] the fellowship of the secret that hath been hid from the ages in God, who the all things did create by Jesus Christ, Rom 16:25; Efez 1:9; Kol 1:26; 2Tim 1:10; Tit 1:2; 1Petr 1:20; Gen 1:3; Ps 33:6; Joh 1:3; Kol 1:16; Hebr 1:2; [Kol 1:25]; [Hebr 11:3];

WHNU

9 και G2532 CONJ φωτισαι G5461 V-AAN  [παντας] G3956 A-APM τις G5101 I-NSM η G3588 T-NSF οικονομια G3622 N-NSF του G3588 T-GSN μυστηριου G3466 N-GSN του G3588 T-GSN αποκεκρυμμενου G613 V-RPP-GSN απο G575 PREP των G3588 T-GPM αιωνων G165 N-GPM εν G1722 PREP τω G3588 T-DSM θεω G2316 N-DSM τω G3588 T-DSM τα G3588 T-APN παντα G3956 A-APN κτισαντι G2936 V-AAP-DSM Rom 16:25; Efez 1:9; Kol 1:26; 2Tim 1:10; Tit 1:2; 1Petr 1:20; Gen 1:3; Ps 33:6; Joh 1:3; Kol 1:16; Hebr 1:2; [Kol 1:25]; [Hebr 11:3];

Darby

9 and to enlighten all [with the knowledge of] what is the administration of the mystery hidden throughout the ages in God, who has created all things, Rom 16:25; Efez 1:9; Kol 1:26; 2Tim 1:10; Tit 1:2; 1Petr 1:20; Gen 1:3; Ps 33:6; Joh 1:3; Kol 1:16; Hebr 1:2; [Kol 1:25]; [Hebr 11:3];

TSK - Efeze 3:9

 

to.

Matt 10:27; Matt 28:19; Mark 16:15; Mark 16:16; Luk 24:47; Rom 16:26; Kol 1:23; 2Tim 4:17

Re 14:6

fellowship.

Efez 3:3-5; Efez 1:9; Efez 1:10; 1Tim 3:16

beginning.

Efez 1:4; Matt 13:35; Matt 25:34; Hand 15:18; Rom 16:25; 1Kor 2:7; 2Thess 2:13; 2Tim 1:9

Tit 1:2; 1Petr 1:20; Openb 13:8; Openb 17:8

hid.

Kol 1:26; Kol 3:3

created.

Ps 33:6; Jes 44:24; Joh 1:1-3; Joh 5:17; Joh 5:19; Joh 10:30; Kol 1:16; Kol 1:17

Hebr 1:2; Hebr 1:3; Hebr 3:3; Hebr 3:4

 

 

SV

10 Opdat40  nu, door de Gemeente, bekend gemaakt worde aan de overheden en de machten in den hemel de veelvuldige wijsheid Gods;  401Petr 1:12;  [Ps 103:21];

KJV

10 To the intent that G2443 now G3568 unto the principalities G746 and G2532 powers G1849 in G1722 heavenly G2032 [places] might be known G1107 by G1223 the church G1577 the manifold G4182 wisdom G4678 of God G2316, 1Petr 1:12; [Ps 103:21];

YLT

10 that there might be made known now to the principalities and the authorities in the heavenly [places] , through the assembly, the manifold wisdom of God, 1Petr 1:12; [Ps 103:21];

WHNU

10 ινα G2443 CONJ γνωρισθη G1107 V-APS-3S νυν G3568 ADV ταις G3588 T-DPF αρχαις G746 N-DPF και G2532 CONJ ταις G3588 T-DPF εξουσιαις G1849 N-DPF εν G1722 PREP τοις G3588 T-DPN επουρανιοις G2032 A-DPN δια G1223 PREP της G3588 T-GSF εκκλησιας G1577 N-GSF η G3588 T-NSF πολυποικιλος G4182 A-NSM σοφια G4678 N-NSF του G3588 T-GSM θεου G2316 N-GSM 1Petr 1:12; [Ps 103:21];

Darby

10 in order that now to the principalities and authorities in the heavenlies might be made known through the assembly the all-various wisdom of God, 1Petr 1:12; [Ps 103:21];

TSK - Efeze 3:10

 

intent.

Ex 25:17-22; Ps 103:20; Ps 148:1; Ps 148:2; Jes 6:2-4; Ezech 3:12; 1Petr 1:12

Re 5:9-14

principalities.

Efez 1:21; Rom 8:38; Kol 1:16; 1Petr 3:22

in.

1:3

manifold.

Efez 1:8; Ps 104:24; Matt 11:25-27; Rom 11:33; 1Kor 1:24; 1Kor 2:7; 1Tim 3:16

Re 5:12

 

 

SV

11 Naar het eeuwig voornemen, dat Hij gemaakt heeft in Christus Jezus, onzen Heere;

KJV

11 According to G2596 the eternal G165 purpose G4286 which G3739 he purposed G4160 in G1722 Christ G5547 Jesus G2424 our G2257 Lord G2962:

YLT

11 according to a purpose of the ages, which He made in Christ Jesus our Lord,

WHNU

11 κατα G2596 PREP προθεσιν G4286 N-ASF των G3588 T-GPM αιωνων G165 N-GPM ην G3739 R-ASF εποιησεν G4160 V-AAI-3S εν G1722 PREP τω G3588 T-DSM χριστω G5547 N-DSM ιησου G2424 N-DSM τω G3588 T-DSM κυριω G2962 N-DSM ημων G2257 P-1GP

Darby

11 according to [the] purpose of the ages, which he purposed in Christ Jesus our Lord,

TSK - Efeze 3:11

 

Efez 1:4; Efez 1:9; Efez 1:11; Jes 14:24-27; Jes 46:10; Jes 46:11; Jer 51:29; Rom 8:28-30; Rom 9:11

2Ti 1:9

 

 

SV

12 In41 42 43 44 45  Denwelken wij hebben de vrijmoedigheid, en den toegang met vertrouwen, door het geloof aan Hem.      41Joh 10:9;  42Joh 14:6;  43Rom 5:2;  44Efez 2:18;  45Hebr 10:19;  [Efez 2:17];

KJV

12 In G1722 whom G3739 we have G2192 boldness G3954 and G2532 access G4318 with G1722 confidence G4006 by G1223 the faith G4102 of him G846. Joh 10:9; Joh 14:6; Rom 5:2; Efez 2:18; Hebr 10:19; [Efez 2:17];

YLT

12 in whom we have the freedom and the access in confidence through the faith of him, Joh 10:9; Joh 14:6; Rom 5:2; Efez 2:18; Hebr 10:19; [Efez 2:17];

WHNU

12 εν G1722 PREP ω G3739 R-DSM εχομεν G2192 V-PAI-1P την G3588 T-ASF παρρησιαν G3954 N-ASF και G2532 CONJ προσαγωγην G4318 N-ASF εν G1722 PREP πεποιθησει G4006 N-DSF δια G1223 PREP της G3588 T-GSF πιστεως G4102 N-GSF αυτου G846 P-GSM Joh 10:9; Joh 14:6; Rom 5:2; Efez 2:18; Hebr 10:19; [Efez 2:17];

Darby

12 in whom we have boldness and access in confidence by the faith of him. Joh 10:9; Joh 14:6; Rom 5:2; Efez 2:18; Hebr 10:19; [Efez 2:17];

TSK - Efeze 3:12

 

Efez 2:18; Joh 14:6; Rom 5:2; Hebr 4:14-16; Hebr 10:19-22

 

 

SV

13 Daarom46 47  bid ik, dat gij niet vertraagt in mijn verdrukkingen voor48  u, hetwelke is uw heerlijkheid.    46Filipp 1:14;  471Thess 3:3;  48Kol 1:24;  [2Tim 2:9];

KJV

13 Wherefore G1352 I desire G154 that ye faint G1573 not G3361 at G1722 my G3450 tribulations G2347 for G5228 you G5216, which G3748 is G2076 your G5216 glory G1391. Filipp 1:14; 1Thess 3:3; Kol 1:24; [2Tim 2:9];

YLT

13 wherefore, I ask [you] not to faint in my tribulations for you, which is your glory. Filipp 1:14; 1Thess 3:3; Kol 1:24; [2Tim 2:9];

WHNU

13 διο G1352 CONJ αιτουμαι G154 V-PMI-1S μη G3361 PRT-N εγκακειν G1573 V-PAN εν G1722 PREP ταις G3588 T-DPF θλιψεσιν G2347 N-DPF μου G3450 P-1GS υπερ G5228 PREP υμων G5216 P-2GP ητις G3748 R-NSF εστιν G2076 V-PXI-3S δοξα G1391 N-NSF υμων G5216 P-2GP Filipp 1:14; 1Thess 3:3; Kol 1:24; [2Tim 2:9];

Darby

13 Wherefore I beseech [you] not to faint through my tribulations for you, which is your glory. Filipp 1:14; 1Thess 3:3; Kol 1:24; [2Tim 2:9];

TSK - Efeze 3:13

 

ye.

Deut 20:3; Jes 40:30; Jes 40:31; Zef 3:16; Hand 14:22; Gal 6:9; 2Thess 3:13

Heb 12:3-5

at.

Efez 3:1; 2Kor 1:6; Filipp 1:12-14; Kol 1:24; 1Thess 3:2-4

 

 

SV

14 Om deze oorzaak buig ik mijn knieën tot den Vader van onzen Heere Jezus Christus,

KJV

14 For this G5127 cause G5484 I bow G2578 my G3450 knees G1119 unto G4314 the Father G3962 of our G2257 Lord G2962 Jesus G2424 Christ G5547,

YLT

14 For this cause I bow my knees unto the Father of our Lord Jesus Christ,

WHNU

14 τουτου G5127 D-GSN χαριν G5484 ADV καμπτω G2578 V-PAI-1S τα G3588 T-APN γονατα G1119 N-APN μου G3450 P-1GS προς G4314 PREP τον G3588 T-ASM πατερα G3962 N-ASM

Darby

14 For this reason I bow my knees to the Father [of our Lord Jesus Christ] ,

TSK - Efeze 3:14

 

I.

Efez 1:16-19; 1Kon 8:54; 1Kon 19:18; 2Kron 6:13; Ezra 9:5; Ps 95:6; Jes 45:23

Dan 6:10; Luk 22:41; Hand 7:60; Hand 9:40; Hand 20:36; Hand 21:5

the Father.

1:3

 

 

SV

15 Uit Welken al het geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt,

KJV

15 Of G1537 whom G3739 the whole G3956 family G3965 in G1722 heaven G3772 and G2532 earth G1909 G1093 is named G3687,

YLT

15 of whom the whole family in the heavens and on earth is named,

WHNU

15 εξ G1537 PREP ου G3739 R-GSM πασα G3956 A-NSF πατρια G3965 N-NSF εν G1722 PREP ουρανοις G3772 N-DPM και G2532 CONJ επι G1909 PREP γης G1093 N-GSF ονομαζεται G3687 V-PPI-3S

Darby

15 of whom every family in [the] heavens and on earth is named,

TSK - Efeze 3:15

 

the whole.

Efez 1:10; Efez 1:21; Filipp 2:9-11; Kol 1:20; Openb 5:8-14; Openb 7:4-12

is.

Jes 65:15; Jer 33:16; Hand 11:26; Openb 2:17; Openb 3:12

 

 

SV

16 Opdat Hij u geve, naar den rijkdom Zijner heerlijkheid, met kracht versterkt49  te worden door Zijn Geest in den inwendigen mens;  49Efez 6:10;  [Rom 7:22];

KJV

16 That G2443 he would grant G1325 you G5213, according to G2596 the riches G4149 of his G846 glory G1391, to be strengthened G2901 with might G1411 by G1223 his G846 Spirit G4151 in G1519 the inner G2080 man G444; Efez 6:10; [Rom 7:22];

YLT

16 that He may give to you, according to the riches of His glory, with might to be strengthened through His Spirit, in regard to the inner man, Efez 6:10; [Rom 7:22];

WHNU

16 ινα G2443 CONJ δω G1325 V-2AAS-3S υμιν G5213 P-2DP κατα G2596 PREP το G3588 T-ASN πλουτος G4149 N-ASN της G3588 T-GSF δοξης G1391 N-GSF αυτου G846 P-GSM δυναμει G1411 N-DSF κραταιωθηναι G2901 V-APN δια G1223 PREP του G3588 T-GSN πνευματος G4151 N-GSN αυτου G846 P-GSM εις G1519 PREP τον G3588 T-ASM εσω G2080 ADV ανθρωπον G444 N-ASM Efez 6:10; [Rom 7:22];

Darby

16 in order that he may give you according to the riches of his glory, to be strengthened with power by his Spirit in the inner man; Efez 6:10; [Rom 7:22];

TSK - Efeze 3:16

 

according.

Efez 3:8; Efez 1:7; Efez 1:18; Efez 2:7; Rom 9:23; Filipp 4:19; Kol 1:27

to be.

Efez 6:10; Job 23:6; Ps 28:8; Ps 138:3; Jes 40:29-31; Jes 41:10; Zach 10:12

Matt 6:13; 2Kor 12:9; Filipp 4:13; Kol 1:11; 2Tim 4:17; Hebr 11:34

the inner.

Jer 31:33; Rom 2:29; Rom 7:22; 2Kor 4:16; 1Petr 3:4

 

 

SV

17 Opdat Christus door het geloof in uw harten wone, en gij in de liefde geworteld50  en gegrond zijt;  50Kol 2:7;

KJV

17 That Christ G5547 may dwell G2730 in G1722 your G5216 hearts G2588 by G1223 faith G4102; that G2443 ye, being rooted G4492 and G2532 grounded G2311 in G1722 love G26, Kol 2:7;

YLT

17 that the Christ may dwell through the faith in your hearts, in love having been rooted and founded, Kol 2:7;

WHNU

17 κατοικησαι G2730 V-AAN τον G3588 T-ASM χριστον G5547 N-ASM δια G1223 PREP της G3588 T-GSF πιστεως G4102 N-GSF εν G1722 PREP ταις G3588 T-DPF καρδιαις G2588 N-DPF υμων G5216 P-2GP Kol 2:7;

Darby

17 that the Christ may dwell, through faith, in your hearts, being rooted and founded in love, Kol 2:7;

TSK - Efeze 3:17

 

Christ.

Efez 2:21; Jes 57:15; Joh 6:56; Joh 14:17; Joh 14:23; Joh 17:23; Rom 8:9-11; 2Kor 6:16

Gal 2:20; Kol 1:27; 1Joh 4:4; 1Joh 4:16; Openb 3:20

being.

Matt 13:6; Rom 5:5; 1Kor 8:1; 2Kor 5:14; 2Kor 5:15; Gal 5:6; Kol 1:23; Kol 2:7

grounded.

Matt 7:24; Matt 7:25; Luk 6:48

 

 

SV

18 Opdat gij ten volle kondet begrijpen met al de heiligen, welke de breedte, en lengte, en diepte, en hoogte zij,

KJV

18 May be able G1840 to comprehend G2638 with G4862 all G3956 saints G40 what G5101 [is] the breadth G4114, and G2532 length G3372, and G2532 depth G899, and G2532 height G5311;

YLT

18 that ye may be in strength to comprehend, with all the saints, what [is] the breadth, and length, and depth, and height,

WHNU

18 εν G1722 PREP αγαπη G26 N-DSF ερριζωμενοι G4492 V-RPP-NPM και G2532 CONJ τεθεμελιωμενοι G2311 V-RPP-NPM (3-18) ινα G2443 CONJ εξισχυσητε G1840 V-AAS-2P καταλαβεσθαι G2638 V-2AMN συν G4862 PREP πασιν G3956 A-DPM τοις G3588 T-DPM αγιοις G40 A-DPM τι G5101 I-NSN το G3588 T-NSN πλατος G4114 N-NSN και G2532 CONJ μηκος G3372 N-NSN και G2532 CONJ υψος G5311 N-NSN και G2532 CONJ βαθος G899 N-NSN

Darby

18 in order that ye may be fully able to apprehend with all the saints what [is] the breadth and length and depth and height;

TSK - Efeze 3:18

 

able.

Efez 3:19; Efez 1:18-23; Job 11:7-9; Ps 103:11; Ps 103:12; Ps 103:17; Ps 139:6; Jes 55:9; Joh 15:13

Gal 2:20; Gal 3:13; Filipp 2:5-8; Filipp 3:8-10; 1Tim 1:14-16; 1Tim 3:16; Tit 2:13; Tit 2:14

Re 3:21

with.

Efez 1:10; Efez 1:15; Deut 33:2; Deut 33:3; 2Kron 6:41; Ps 116:15; Ps 132:9; Ps 145:10; Zach 14:5

2Kor 13:13; Kol 1:4

what.

Rom 10:3; Rom 10:11; Rom 10:12

 

 

SV

19 En bekennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot al de volheid Gods.

KJV

19 And G5037 to know G1097 the love G26 of Christ G5547, which passeth G5235 knowledge G1108, that G2443 ye might be filled G4137 with G1519 all G3956 the fulness G4138 of God G2316.

YLT

19 to know also the love of the Christ that is exceeding the knowledge, that ye may be filled--to all the fulness of God;

WHNU

19 γνωναι G1097 V-2AAN τε G5037 PRT την G3588 T-ASF υπερβαλλουσαν G5235 V-PAP-ASF της G3588 T-GSF γνωσεως G1108 N-GSF αγαπην G26 N-ASF του G3588 T-GSM χριστου G5547 N-GSM ινα G2443 CONJ πληρωθητε G4137 V-APS-2P εις G1519 PREP παν G3956 A-ASN το G3588 T-ASN πληρωμα G4138 N-ASN του G3588 T-GSM θεου G2316 N-GSM

Darby

19 and to know the love of the Christ which surpasses knowledge; that ye may be filled [even] to all the fulness of God.

TSK - Efeze 3:19

 

to know.

Efez 3:18; Efez 5:2; Efez 5:25; Joh 17:3; 2Kor 5:14; Gal 2:20; Filipp 2:5-12; Kol 1:10

2Petr 3:18; 1Joh 4:9-14

passeth.

Php 1:7

that ye.

Efez 1:23; Ps 17:15; Ps 43:4; Matt 5:6; Joh 1:16; Kol 2:9; Kol 2:10; Openb 7:15-17

Openb 21:22-24; Openb 22:3-5

 

 

SV

20 Hem51  nu, Die machtig is meer dan overvloediglijk te doen, boven al wat wij bidden of denken, naar de kracht, die in ons werkt,  51Rom 16:25;  [1Kon 3:13];

KJV

20 Now G1161 unto him that is able G1410 to do G4160 exceeding G5228 abundantly G1537 G4053 above G5228 all G3956 that G3739 we ask G154 or G2228 think G3539, according to G2596 the power G1411 that worketh G1754 in G1722 us G2254, Rom 16:25; [1Kon 3:13];

YLT

20 and to Him who is able above all things to do exceeding abundantly what we ask or think, according to the power that is working in us, Rom 16:25; [1Kon 3:13];

WHNU

20 τω G3588 T-DSM δε G1161 CONJ δυναμενω G1410 V-PNP-DSM υπερ G5228 PREP παντα G3956 A-APN ποιησαι G4160 V-AAN υπερ G5228 PREP εκπερισσου G4057 ADV ων G3739 R-GPN αιτουμεθα G154 V-PMI-1P η G2228 PRT νοουμεν G3539 V-PAI-1P κατα G2596 PREP την G3588 T-ASF δυναμιν G1411 N-ASF την G3588 T-ASF ενεργουμενην G1754 V-PMP-ASF εν G1722 PREP ημιν G2254 P-1DP Rom 16:25; [1Kon 3:13];

Darby

20 But to him that is able to do far exceedingly above all which we ask or think, according to the power which works in us, Rom 16:25; [1Kon 3:13];

TSK - Efeze 3:20

 

able.

Gen 17:1; Gen 18:4; 2Kron 25:9; Jer 32:17; Jer 32:27; Dan 3:17; Dan 6:20; Matt 3:9

Joh 10:29; Joh 10:30; Rom 4:21; Rom 16:25; Hebr 7:25; Hebr 11:19; Hebr 13:20; Hebr 13:21; Jak 4:12

Jude 1:24

exceeding.

Ex 34:6; 2Sam 7:19; 1Kon 3:13; Ps 36:8; Ps 36:9; Hoogl 5:1; Jes 35:2; Jes 55:7

Joh 10:10; 1Kor 2:9; 1Tim 1:14; 2Petr 1:11

according.

Efez 3:7; Efez 1:19; Kol 1:29

 

 

SV

21 Hem, [zeg ik], zij de heerlijkheid in de Gemeente, door Christus Jezus, in alle geslachten, tot alle eeuwigheid. Amen.

KJV

21 Unto him G846 [be] glory G1391 in G1722 the church G1577 by G1722 Christ G5547 Jesus G2424 throughout G1519 all G3956 ages G1074, world G165 without end G165. Amen G281.

YLT

21 to Him [is] the glory in the assembly in Christ Jesus, to all the generations of the age of the ages. Amen.

WHNU

21 αυτω G846 P-DSM η G3588 T-NSF δοξα G1391 N-NSF εν G1722 PREP τη G3588 T-DSF εκκλησια G1577 N-DSF και G2532 CONJ εν G1722 PREP χριστω G5547 N-DSM ιησου G2424 N-DSM εις G1519 PREP πασας G3956 A-APF τας G3588 T-APF γενεας G1074 N-APF του G3588 T-GSM αιωνος G165 N-GSM των G3588 T-GPM αιωνων G165 N-GPM αμην G281 HEB

Darby

21 to him be glory in the assembly in Christ Jesus unto all generations of the age of ages. Amen).

TSK - Efeze 3:21

 

be.

Efez 1:6; 1Kron 29:11; Ps 29:1; Ps 29:2; Ps 72:19; Ps 115:1; Jes 6:3; Jes 42:12; Matt 6:13

Luk 2:14; Rom 11:36; Rom 16:27; Gal 1:5; Filipp 2:11; Filipp 4:20; 2Tim 4:18; Hebr 13:21

1Petr 5:11; Openb 4:9-11; Openb 5:9-14; Openb 7:12-17

by.

Filipp 1:11; Hebr 13:15; Hebr 13:16; 1Petr 2:5

throughout.

Efez 2:7; 1Petr 5:11; 2Petr 3:18; Judas 1:25

 

 

 

 


Vorig hoofdstuk (Efeze 2)
| Begin hoofdstuk | Volgend hoofdstuk (Efeze 4)