Interlinear Nieuw Testament

index


Vorig hoofdstuk (Openbaring 12)
| Volgend hoofdstuk (Openbaring 14)


Openbaring 13

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

SV

1 (12:18) En ik stond op het zand der zee. (13:1) En ik zag uit de zee een1 2  beest opkomen, hebbende zeven hoofden en tien hoornen; en op zijn hoornen waren tien koninklijke hoeden, en op zijn hoofden was een naam van [gods] lastering.   1Dan 7:20;  2Openb 17:3;  [Openb 17:9]; [Openb 17:12];

KJV

1 And G2532 I stood G2476 upon G1909 the sand G285 of the sea G2281, and G2532 saw G1492 a beast G2342 rise up G305 out of G1537 the sea G2281, having G2192 seven G2033 heads G2776 and G2532 ten G1176 horns G2768, and G2532 upon G1909 his G846 horns G2768 ten G1176 crowns G1238, and G2532 upon G1909 his G846 heads G2776 the name G3686 of blasphemy G988.1

  1name: or, names  Dan 7:20; Openb 17:3; [Openb 17:9]; [Openb 17:12];

YLT

1 And I stood upon the sand of the sea, and I saw out of the sea a beast coming up, having seven heads and ten horns, and upon its horns ten diadems, and upon its heads a name of evil speaking, Dan 7:20; Openb 17:3; [Openb 17:9]; [Openb 17:12];

WHNU

1 (12-18) και G2532 CONJ εσταθη G2476 V-API-3S επι G1909 PREP την G3588 T-ASF αμμον G285 N-ASF της G3588 T-GSF θαλασσης G2281 N-GSF (13-1) και G2532 CONJ ειδον G3708 V-2AAI-1S εκ G1537 PREP της G3588 T-GSF θαλασσης G2281 N-GSF θηριον G2342 N-ASN αναβαινον G305 V-PAP-ASN εχον G2192 V-PAP-ASN κερατα G2768 N-APN δεκα G1176 A-NUI και G2532 CONJ κεφαλας G2776 N-APF επτα G2033 A-NUI και G2532 CONJ επι G1909 PREP των G3588 T-GPN κερατων G2768 N-GPN αυτου G846 P-GSN δεκα G1176 A-NUI διαδηματα G1238 N-APN και G2532 CONJ επι G1909 PREP τας G3588 T-APF κεφαλας G2776 N-APF αυτου G846 P-GSN  ονοματα G3686 N-APN ονοματα G3686 N-APN βλασφημιας G988 N-GSF Dan 7:20; Openb 17:3; [Openb 17:9]; [Openb 17:12];

Darby

1 And I stood upon the sand of the sea; and I saw a beast rising out of the sea, having ten horns and seven heads, and upon its horns ten diadems, and upon its heads names of blasphemy. Dan 7:20; Openb 17:3; [Openb 17:9]; [Openb 17:12];

TSK - Openbaring 13:1

 

1 A beast rises out of the sea with seven heads and ten horns, to whom the dragon gives his power.

11 Another beast comes out of the earth;

14 causes an image to be made of the former beast,

15 and that men should worship it,

16 and receive his mark.

 

 

upon.

Jer 5:22

and saw.

Openb 11:7; Openb 17:8; Dan 7:2; Dan 7:3

having.

Openb 12:3; Openb 17:3; Openb 17:7-12; Openb 17:16; Dan 7:7; Dan 7:8; Dan 7:19; Dan 7:20; Dan 7:23; Dan 7:24

ten crowns.

12:3

name.  or, names.  blasphemy.

Openb 13:5; Openb 13:6; Openb 17:3; Openb 17:5; Dan 7:25; Dan 11:36; 2Thess 2:3; 2Thess 2:4

 

 

SV

2 En het beest dat ik zag, was een pardel gelijk, en zijn voeten als eens beers [voeten], en zijn mond als de mond eens leeuws; en de draak gaf hem zijn kracht, en zijn troon, en grote macht.

KJV

2 And G2532 the beast G2342 which G3739 I saw G1492 was G2258 like G3664 unto a leopard G3917, and G2532 his G846 feet G4228 were as G5613 [the feet] of a bear G715, and G2532 his G846 mouth G4750 as G5613 the mouth G4750 of a lion G3023: and G2532 the dragon G1404 gave G1325 him G846 his G846 power G1411, and G2532 his G846 seat G2362, and G2532 great G3173 authority G1849.

YLT

2 and the beast that I saw was like to a leopard, and its feet as of a bear, and its mouth as the mouth of a lion, and the dragon did give to it his power, and his throne, and great authority.

WHNU

2 και G2532 CONJ το G3588 T-NSN θηριον G2342 N-NSN ο G3739 R-ASN ειδον G1492 V-2AAI-1S ην G2258 V-IXI-3S ομοιον G3664 A-NSN παρδαλει G3917 N-DSF και G2532 CONJ οι G3588 T-NPM ποδες G4228 N-NPM αυτου G846 P-GSN ως G5613 ADV αρκου G715 N-GSF και G2532 CONJ το G3588 T-NSN στομα G4750 N-NSN αυτου G846 P-GSN ως G5613 ADV στομα G4750 N-NSN λεοντος G3023 N-GSM και G2532 CONJ εδωκεν G1325 V-AAI-3S αυτω G846 P-DSN ο G3588 T-NSM δρακων G1404 N-NSM την G3588 T-ASF δυναμιν G1411 N-ASF αυτου G846 P-GSM και G2532 CONJ τον G3588 T-ASM θρονον G2362 N-ASM αυτου G846 P-GSM και G2532 CONJ εξουσιαν G1849 N-ASF μεγαλην G3173 A-ASF

Darby

2 And the beast which I saw was like to a leopardess, and its feet as of a bear, and its mouth as a lion's mouth; and the dragon gave to it his power, and his throne, and great authority;

TSK - Openbaring 13:2

 

was like.

Jer 5:6; Jer 13:23; Dan 7:6; Dan 7:7; Hos 13:7; Hab 1:8

and his feet.

1Sam 17:34-37; 2Kon 2:24; Spr 17:12; Spr 28:15; Dan 7:4; Dan 7:5; Hos 13:8; Amos 5:19

and his mouth.

Ps 22:21; Jes 5:29; Hos 11:10; Amos 3:12; 2Tim 4:17; 1Petr 5:8

dragon.

Openb 12:3; Openb 12:4; Openb 12:9; Openb 12:13; Openb 12:15

gave.

Openb 16:10; Openb 17:12; Openb 19:20; Openb 20:2

 

 

SV

3 En ik zag een van zijn hoofden als tot den dood gewond, en zijn dodelijke wonde werd genezen; en de gehele aarde verwonderde zich achter het beest. [Openb 13:12];

KJV

3 And G2532 I saw G1492 one G3391 of his G846 heads G2776 as it were G5613 wounded G4969 to G1519 death G2288; and G2532 his G846 deadly G2288 wound G4127 was healed G2323: and G2532 all G3650 the world G1093 wondered G2296 G2296 after G3694 G1722 the beast G2342.2

  2wounded: Gr. slain  [Openb 13:12];

YLT

3 And I saw one of its heads as slain to death, and its deadly stroke was healed, and all the earth did wonder after the beast, [Openb 13:12];

WHNU

3 και G2532 CONJ μιαν G1520 A-ASF εκ G1537 PREP των G3588 T-GPF κεφαλων G2776 N-GPF αυτου G846 P-GSN ως G5613 ADV εσφαγμενην G4969 V-RPP-ASF εις G1519 PREP θανατον G2288 N-ASM και G2532 CONJ η G3588 T-NSF πληγη G4127 N-NSF του G3588 T-GSM θανατου G2288 N-GSM αυτου G846 P-GSN εθεραπευθη G2323 V-API-3S και G2532 CONJ εθαυμασθη G2296 V-API-3S ολη G3650 A-NSF η G3588 T-NSF γη G1093 N-NSF οπισω G3694 ADV του G3588 T-GSN θηριου G2342 N-GSN [Openb 13:12];

Darby

3 and one of his heads [was] as slain to death, and his wound of death had been healed: and the whole earth wondered after the beast. [Openb 13:12];

TSK - Openbaring 13:3

 

one.

Openb 13:1; Openb 13:2; Openb 13:14; Openb 17:10

wounded.  Gr. slain.  and his.

Eze 30:24

all.

Openb 17:6; Openb 17:8; Openb 17:13; Openb 17:17; Luk 2:1; Joh 12:19; Hand 8:10; Hand 8:11; Hand 8:13; 2Thess 2:9-12

 

 

SV

4 En zij aanbaden den draak, die het beest macht gegeven had; en zij aanbaden het beest, zeggende: Wie is dit beest gelijk?3  wie kan krijg voeren tegen hetzelve?  3Openb 18:18;

KJV

4 And G2532 they worshipped G4352 the dragon G1404 which G3739 gave G1325 power G1849 unto the beast G2342: and G2532 they worshipped G4352 the beast G2342, saying G3004, Who G5101 [is] like G3664 unto the beast G2342? who G5101 is able G1410 to make war G4170 with G3326 him G846? Openb 18:18;

YLT

4 and they did bow before the dragon who did give authority to the beast, and they did bow before the beast, saying, `Who [is] like to the beast? who is able to war with it?' Openb 18:18;

WHNU

4 και G2532 CONJ προσεκυνησαν G4352 V-AAI-3P τω G3588 T-DSM δρακοντι G1404 N-DSM οτι G3754 CONJ εδωκεν G1325 V-AAI-3S την G3588 T-ASF εξουσιαν G1849 N-ASF τω G3588 T-DSM θηριω G2342 N-DSN και G2532 CONJ προσεκυνησαν G4352 V-AAI-3P τω G3588 T-DSN θηριω G2342 N-DSN λεγοντες G3004 V-PAP-NPM τις G5101 I-NSM ομοιος G3664 A-NSM τω G3588 T-DSN θηριω G2342 N-DSN και G2532 CONJ τις G5101 I-NSM δυναται G1410 V-PNI-3S πολεμησαι G4170 V-AAN μετ G3326 PREP αυτου G846 P-GSN Openb 18:18;

Darby

4 And they did homage to the dragon, because he gave the authority to the beast; and they did homage to the beast, saying, Who [is] like to the beast? and who can make war with it? Openb 18:18;

TSK - Openbaring 13:4

 

And they.

Openb 13:2; Openb 9:20; Ps 106:37; Ps 106:38; 1Kor 10:20-22; 2Kor 4:4

and they.

Openb 13:12; Openb 13:13; Openb 13:15; Dan 11:36; Dan 11:37; 2Thess 2:4

Who is like.

18:18

who is able.

Openb 17:14; Deut 9:2; 1Sam 17:24

 

 

SV

5 En hetzelve werd een mond gegeven, om grote dingen en [gods] lasteringen te spreken; en hetzelve werd macht gegeven, om [zulks] te doen, twee4  en veertig maanden.  4Openb 11:2;

KJV

5 And G2532 there was given G1325 unto him G846 a mouth G4750 speaking G2980 great things G3173 and G2532 blasphemies G988; and G2532 power G1849 was given G1325 unto him G846 to continue G4160 forty G5062 [and] two G1417 months G3376.3

  3to continue: or, to make war  Openb 11:2;

YLT

5 And there was given to it a mouth speaking great things, and evil-speakings, and there was given to it authority to make war forty-two months, Openb 11:2;

WHNU

5 και G2532 CONJ εδοθη G1325 V-API-3S αυτω G846 P-DSN στομα G4750 N-NSN λαλουν G2980 V-PAP-NSN μεγαλα G3173 A-APN και G2532 CONJ βλασφημιας G988 N-APF και G2532 CONJ εδοθη G1325 V-API-3S αυτω G846 P-DSN εξουσια G1849 N-NSF ποιησαι G4160 V-AAN μηνας G3376 N-APM τεσσερακοντα G5062 A-NUI [και] G2532 CONJ δυο G1417 A-NUI Openb 11:2;

Darby

5 And there was given to it a mouth, speaking great things and blasphemies; and there was given to it authority to pursue its career forty-two months. Openb 11:2;

TSK - Openbaring 13:5

 

a mouth.

Dan 7:8; Dan 7:11; Dan 7:25; Dan 11:36

and power.

Openb 11:2; Openb 11:3; Openb 12:6; Openb 12:14

to continue.  or, to make war.

Openb 13:7; Openb 11:7

 

 

SV

6 En het opende zijn mond tot lastering tegen God, om Zijn Naam te lasteren, en Zijn tabernakel, en die in den hemel wonen.

KJV

6 And G2532 he opened G455 his G846 mouth G4750 in G1519 blasphemy G988 against G4314 God G2316, to blaspheme G987 his G846 name G3686, and G2532 his G846 tabernacle G4633, and G2532 them that dwell G4637 in G1722 heaven G3772.

YLT

6 and it did open its mouth for evil-speaking toward God, to speak evil of His name, and of His tabernacle, and of those who in the heaven tabernacle,

WHNU

6 και G2532 CONJ ηνοιξεν G455 V-AAI-3S το G3588 T-ASN στομα G4750 N-ASN αυτου G846 P-GSN εις G1519 PREP βλασφημιας G988 N-APF προς G4314 PREP τον G3588 T-ASM θεον G2316 N-ASM βλασφημησαι G987 V-AAN το G3588 T-ASN ονομα G3686 N-ASN αυτου G846 P-GSM και G2532 CONJ την G3588 T-ASF σκηνην G4633 N-ASF αυτου G846 P-GSM τους G3588 T-APM εν G1722 PREP τω G3588 T-DSM ουρανω G3772 N-DSM σκηνουντας G4637 V-PAP-APM

Darby

6 And it opened its mouth for blasphemies against God, to blaspheme his name and his tabernacle, and those who have their tabernacle in the heaven.

TSK - Openbaring 13:6

 

he opened.

Job 3:1; Matt 12:34; Matt 15:19; Rom 3:13

and his.

Openb 21:3; Joh 1:14

Kol 1:19; Kol 2:9; Hebr 9:2; Hebr 9:11; Hebr 9:12; Hebr 9:24

and them.

Openb 4:1; Openb 4:4; Openb 5:13; Openb 7:9; Openb 11:12; Openb 12:12; Openb 18:20; Openb 19:1-6; Hebr 12:22; Hebr 12:23

 

 

SV

7 En hetzelve5 6  werd [macht] gegeven, om den heiligen krijg aan te doen, en om die te overwinnen; en hetzelve werd macht gegeven over alle geslacht, en taal, en volk.   5Dan 7:21;  6Openb 11:7;

KJV

7 And G2532 it was given G1325 unto him G846 to make G4160 war G4171 with G3326 the saints G40, and G2532 to overcome G3528 them G846: and G2532 power G1849 was given G1325 him G846 over G1909 all G3956 kindreds G5443, and G2532 tongues G1100, and G2532 nations G1484. Dan 7:21; Openb 11:7;

YLT

7 and there was given to it to make war with the saints, and to overcome them, and there was given to it authority over every tribe, and tongue, and nation. Dan 7:21; Openb 11:7;

WHNU

7  [και G2532 CONJ και G2532 CONJ εδοθη G1325 V-API-3S αυτω G846 P-DSN ποιησαι G4160 V-AAN πολεμον G4171 N-ASM μετα G3326 PREP των G3588 T-GPM αγιων G40 A-GPM και G2532 CONJ νικησαι G3528 V-AAN  αυτους] G846 P-APM αυτους G846 P-APM και G2532 CONJ εδοθη G1325 V-API-3S αυτω G846 P-DSN εξουσια G1849 N-NSF επι G1909 PREP πασαν G3956 A-ASF φυλην G5443 N-ASF και G2532 CONJ λαον G2992 N-ASM και G2532 CONJ γλωσσαν G1100 N-ASF και G2532 CONJ εθνος G1484 N-ASN Dan 7:21; Openb 11:7;

Darby

7 And there was given to it to make war with the saints, and to overcome them; and there was given to it authority over every tribe, and people, and tongue, and nation; Dan 7:21; Openb 11:7;

TSK - Openbaring 13:7

 

to make.

Openb 11:7; Openb 12:17; Dan 7:21; Dan 7:25; Dan 8:24; Dan 8:25; Dan 11:36-39; Dan 12:1

and power.

Openb 10:11; Openb 11:18; Openb 17:15; Ex 9:16; Jes 10:15; Jes 37:26; Jer 25:9; Jer 27:6; Jer 27:7

Jer 51:20-24; Dan 5:18-23; Luk 4:6; Joh 19:11

 

 

SV

8 En allen, die op de aarde wonen, zullen hetzelve aanbidden, welker7 8 9 10 11  namen niet zijn geschreven in het boek des levens, des Lams, Dat geslacht is, van12  de grondlegging der wereld.       7Ex 32:33;  8Filipp 4:3;  9Openb 3:5;  10Openb 20:12;  11Openb 21:27;  12Openb 17:8;  [Openb 22:19];

KJV

8 And G2532 all G3956 that dwell G2730 upon G1909 the earth G1093 shall worship G4352 him G846, whose G3739 names G3686 are G1125 not G3756 written G1125 in G1722 the book G976 of life G2222 of the Lamb G721 slain G4969 from G575 the foundation G2602 of the world G2889. Ex 32:33; Filipp 4:3; Openb 3:5; Openb 20:12; Openb 21:27; Openb 17:8; [Openb 22:19];

YLT

8 And bow before it shall all who are dwelling upon the land, whose names have not been written in the scroll of the life of the Lamb slain from the foundation of the world; Ex 32:33; Filipp 4:3; Openb 3:5; Openb 20:12; Openb 21:27; Openb 17:8; [Openb 22:19];

WHNU

8 και G2532 CONJ προσκυνησουσιν G4352 V-FAI-3P αυτον G846 P-ASM παντες G3956 A-NPM οι G3588 T-NPM κατοικουντες G2730 V-PAP-NPM επι G1909 PREP της G3588 T-GSF γης G1093 N-GSF ου G3756 PRT-N ου G3756 PRT-N γεγραπται G1125 V-RPI-3S το G3588 T-NSN ονομα G3686 N-NSN αυτου G846 P-GSM εν G1722 PREP τω G3588 T-DSN βιβλιω G975 N-DSN της G3588 T-GSF ζωης G2222 N-GSF του G3588 T-GSN αρνιου G721 N-GSN του G3588 T-GSN εσφαγμενου G4969 V-RPP-GSN απο G575 PREP καταβολης G2602 N-GSF κοσμου G2889 N-GSM Ex 32:33; Filipp 4:3; Openb 3:5; Openb 20:12; Openb 21:27; Openb 17:8; [Openb 22:19];

Darby

8 and all that dwell on the earth shall do it homage, [every one] whose name had not been written from [the] founding of [the] world in the book of life of the slain Lamb. Ex 32:33; Filipp 4:3; Openb 3:5; Openb 20:12; Openb 21:27; Openb 17:8; [Openb 22:19];

TSK - Openbaring 13:8

 

all.

Openb 13:3; Openb 13:4; Openb 13:14; Openb 13:15

whose.

Openb 3:5; Openb 3:20; Openb 12:15; Openb 21:27; Ex 32:32; Jes 4:3; Dan 12:1; Luk 10:20; Filipp 4:3

Lamb.

Openb 5:6-9; Openb 5:12; Joh 1:29

from.

Openb 17:8; Efez 1:4; Tit 1:2; 1Petr 1:19; 1Petr 1:20

 

 

SV

9 Indien iemand oren heeft, die hore.

KJV

9 If any man G1536 have G2192 an ear G3775, let him hear G191.

YLT

9 if any one hath an ear--let him hear:

WHNU

9 ει G1487 COND τις G5100 X-NSM εχει G2192 V-PAI-3S ους G3775 N-ASN ακουσατω G191 V-AAM-3S

Darby

9 If any one has an ear, let him hear.

TSK - Openbaring 13:9

 

Openb 2:7; Openb 2:11; Openb 2:17; Openb 2:29

 

 

SV

10 Indien iemand in de gevangenis leidt, die gaat [zelf] in de gevangenis; indien13 14  iemand met het zwaard zal doden, die moet zelf met het zwaard gedood worden. Hier15  is de lijdzaamheid en het geloof der heiligen.    13Gen 9:6;  14Matt 26:52;  15Openb 14:12;

KJV

10 He that G1536 leadeth G4863 into captivity G161 shall go G5217 into G1519 captivity G161: he that G1536 killeth G615 with G1722 the sword G3162 must G1163 be killed G615 with G1722 the sword G3162. Here G5602 is G2076 the patience G5281 and G2532 the faith G4102 of the saints G40. Gen 9:6; Matt 26:52; Openb 14:12;

YLT

10 if any one a captivity doth gather, into captivity he doth go away; if any one by sword doth kill, it behoveth him by sword to be killed; here is the endurance and the faith of the saints. Gen 9:6; Matt 26:52; Openb 14:12;

WHNU

10 ει G1487 COND τις G5100 X-NSM εις G1519 PREP αιχμαλωσιαν G161 N-ASF εις G1519 PREP αιχμαλωσιαν G161 N-ASF υπαγει G5217 V-PAI-3S ει G1487 COND τις G5100 X-NSM εν G1722 PREP μαχαιρη G3162 N-DSF  αποκτενει G615 V-PAI-3S δει G1163 V-PQI-3S αποκτανθηναι G615 V-APN αυτον G846 P-ASM εν G1722 PREP μαχαιρη G3162 N-DSF αποκτανθηναι G615 V-APN ωδε G5602 ADV εστιν G2076 V-PXI-3S η G3588 T-NSF υπομονη G5281 N-NSF και G2532 CONJ η G3588 T-NSF πιστις G4102 N-NSF των G3588 T-GPM αγιων G40 A-GPM Gen 9:6; Matt 26:52; Openb 14:12;

Darby

10 If any one [leads] into captivity, he goes into captivity. If any one shall kill with [the] sword, he must with [the] sword be killed. Here is the endurance and the faith of the saints. Gen 9:6; Matt 26:52; Openb 14:12;

TSK - Openbaring 13:10

 

that leadeth.

Ex 21:23-25; Jes 14:2; Jes 33:1; Matt 7:2

he that killeth.

Openb 16:6; Gen 9:5; Gen 9:6; Jes 26:21; Matt 26:52

Here.

Openb 1:9; Openb 2:2; Openb 2:19; Openb 3:3; Openb 3:10; Openb 14:12; Klaagl 3:26; Hab 2:3; Luk 18:1-8; Luk 21:19

Kol 1:11; Hebr 6:12; Hebr 10:36; Hebr 10:37; Hebr 12:3; Hebr 12:4; Jak 1:2-4; Jak 5:7; Jak 5:8

 

 

SV

11 En ik zag een ander beest uit16  de aarde opkomen, en het had twee hoornen, des Lams [hoornen] gelijk, en het sprak als de draak.  16Openb 11:7;

KJV

11 And G2532 I beheld G1492 another G243 beast G2342 coming up G305 out of G1537 the earth G1093; and G2532 he had G2192 two G1417 horns G2768 like G3664 a lamb G721, and G2532 he spake G2980 as G5613 a dragon G1404. Openb 11:7;

YLT

11 And I saw another beast coming up out of the land, and it had two horns, like a lamb, and it was speaking as a dragon, Openb 11:7;

WHNU

11 και G2532 CONJ ειδον G1492 V-2AAI-1S αλλο G243 A-ASN θηριον G2342 N-ASN αναβαινον G305 V-PAP-ASN εκ G1537 PREP της G3588 T-GSF γης G1093 N-GSF και G2532 CONJ ειχεν G2192 V-IAI-3S κερατα G2768 N-APN δυο G1417 A-NUI ομοια G3664 A-APN αρνιω G721 N-DSN και G2532 CONJ ελαλει G2980 V-IAI-3S ως G5613 ADV δρακων G1404 N-NSM Openb 11:7;

Darby

11 And I saw another beast rising out of the earth; and it had two horns like to a lamb, and spake as a dragon; Openb 11:7;

TSK - Openbaring 13:11

 

coming.

Openb 13:1; Openb 11:7; Openb 17:8

and he had.

Matt 7:15; Rom 16:18; 2Kor 11:13-15

and he spake.

Openb 13:17; Openb 12:3; Openb 12:4; Openb 12:17; Openb 17:6; Dan 7:8; Dan 7:24; Dan 7:25; 2Thess 2:4

 

 

SV

12 En het oefent al de macht van het eerste beest, in17  tegenwoordigheid van hetzelve, en het maakt, dat de aarde, en die daarin wonen het eerste beest aanbidden, wiens dodelijke18  wonde genezen was.   17Openb 19:20;  18Openb 13:3;  [Openb 20:4];

KJV

12 And G2532 he exerciseth G4160 all G3956 the power G1849 of the first G4413 beast G2342 before G1799 him G846, and G2532 causeth G4160 the earth G1093 and G2532 them which dwell G2730 therein G1722 G846 to G2443 worship G4352 the first G4413 beast G2342, whose G3739 G846 deadly G2288 wound G4127 was healed G2323. Openb 19:20; Openb 13:3; [Openb 20:4];

YLT

12 and all the authority of the first beast doth it do before it, and it maketh the land and those dwelling in it that they shall bow before the first beast, whose deadly stroke was healed, Openb 19:20; Openb 13:3; [Openb 20:4];

WHNU

12 και G2532 CONJ την G3588 T-ASF εξουσιαν G1849 N-ASF του G3588 T-GSN πρωτου G4413 A-GSN θηριου G2342 N-GSN πασαν G3956 A-ASF ποιει G4160 V-PAI-3S ενωπιον G1799 ADV αυτου G846 P-GSN και G2532 CONJ ποιει G4160 V-PAI-3S την G3588 T-ASF γην G1093 N-ASF και G2532 CONJ τους G3588 T-APM εν G1722 PREP αυτη G846 P-DSF κατοικουντας G2730 V-PAP-APM ινα G2443 CONJ προσκυνησουσιν G4352 V-FAI-3P το G3588 T-ASN θηριον G2342 N-ASN το G3588 T-ASN πρωτον G4413 A-ASN ου G3739 R-GSN εθεραπευθη G2323 V-API-3S η G3588 T-NSF πληγη G4127 N-NSF του G3588 T-GSM θανατου G2288 N-GSM αυτου G846 P-GSN Openb 19:20; Openb 13:3; [Openb 20:4];

Darby

12 and it exercises all the authority of the first beast before it, and causes the earth and those that dwell in it to do homage to the first beast, whose wound of death was healed. Openb 19:20; Openb 13:3; [Openb 20:4];

TSK - Openbaring 13:12

 

causeth.

Openb 13:3; Openb 13:14-17; Openb 17:10; Openb 17:11; 2Thess 2:4

 

 

SV

13 En het doet grote19 20  tekenen, zodat het ook vuur uit den hemel doet afkomen op de aarde, voor de mensen.   192Thess 2:9;  20Openb 16:14;

KJV

13 And G2532 he doeth G4160 great G3173 wonders G4592, so G2532 that G2443 he maketh G4160 fire G4442 come down G2597 from G1537 heaven G3772 on G1519 the earth G1093 in the sight G1799 of men G444, 2Thess 2:9; Openb 16:14;

YLT

13 and it doth great signs, that fire also it may make to come down from the heaven to the earth before men, 2Thess 2:9; Openb 16:14;

WHNU

13 και G2532 CONJ ποιει G4160 V-PAI-3S σημεια G4592 N-APN μεγαλα G3173 A-APN ινα G2443 CONJ και G2532 CONJ πυρ G4442 N-ASN ποιη G4160 V-PAS-3S εκ G1537 PREP του G3588 T-GSM ουρανου G3772 N-GSM καταβαινειν G2597 V-PAN εις G1519 PREP την G3588 T-ASF γην G1093 N-ASF ενωπιον G1799 ADV των G3588 T-GPM ανθρωπων G444 N-GPM 2Thess 2:9; Openb 16:14;

Darby

13 And it works great signs, that it should cause even fire to come down from heaven to the earth before men. 2Thess 2:9; Openb 16:14;

TSK - Openbaring 13:13

 

he doeth.

Openb 16:14; Openb 19:20; Ex 7:11; Ex 7:12; Ex 7:22; Ex 8:7; Ex 8:18; Ex 8:19; Ex 9:11; Deut 13:1-3; Matt 24:24

Mark 13:22; Hand 8:9-11; 2Thess 2:9; 2Thess 2:10

he maketh.

Openb 11:5; Num 16:35; 1Kon 18:38; 2Kon 1:10-14; Matt 16:1; Luk 9:54-56

2Ti 3:8

 

 

SV

14 En verleidt21 22 23 24  degenen, die op de aarde wonen, door de tekenen, die aan hetzelve toe doen gegeven zijn in de tegenwoordigheid van het beest; zeggende tot degenen, die op de aarde wonen, dat zij het beest, dat de wond des zwaards had, en [weder] leefde, een beeld zouden maken.     21Deut 13:1;  22Matt 24:24;  23Openb 16:14;  24Openb 19:20;  [Openb 16:2];

KJV

14 And G2532 deceiveth G4105 them that dwell G2730 on G1909 the earth G1093 by G1223 [the means of] those miracles G4592 which G3739 he G846 had power G1325 to do G4160 in the sight G1799 of the beast G2342; saying G3004 to them that dwell G2730 on G1909 the earth G1093, that they should make G4160 an image G1504 to the beast G2342, which G3739 had G2192 the wound G4127 by a sword G3162, and G2532 did live G2198. Deut 13:1; Matt 24:24; Openb 16:14; Openb 19:20; [Openb 16:2];

YLT

14 and it leadeth astray those dwelling on the land, because of the signs that were given it to do before the beast, saying to those dwelling upon the land to make an image to the beast that hath the stroke of the sword and did live, Deut 13:1; Matt 24:24; Openb 16:14; Openb 19:20; [Openb 16:2];

WHNU

14 και G2532 CONJ πλανα G4105 V-PAI-3S τους G3588 T-APM κατοικουντας G2730 V-PAP-APM επι G1909 PREP της G3588 T-GSF γης G1093 N-GSF δια G1223 PREP τα G3588 T-APN σημεια G4592 N-APN α G3739 R-NPN εδοθη G1325 V-API-3S αυτω G846 P-DSN ποιησαι G4160 V-AAN ενωπιον G1799 ADV του G3588 T-GSN θηριου G2342 N-GSN λεγων G3004 V-PAP-NSM τοις G3588 T-DPM κατοικουσιν G2730 V-PAP-DPM επι G1909 PREP της G3588 T-GSF γης G1093 N-GSF ποιησαι G4160 V-AAN εικονα G1500 N-ASF τω G3588 T-DSN θηριω G2342 N-DSN ος G3739 R-NSM εχει G2192 V-PAI-3S την G3588 T-ASF πληγην G4127 N-ASF της G3588 T-GSF μαχαιρης G3162 N-GSF και G2532 CONJ εζησεν G2198 V-AAI-3S Deut 13:1; Matt 24:24; Openb 16:14; Openb 19:20; [Openb 16:2];

Darby

14 And it deceives those that dwell upon the earth by reason of the signs which it was given to it to work before the beast, saying to those that dwell upon the earth to make an image to the beast, which has the wound of the sword, and lived. Deut 13:1; Matt 24:24; Openb 16:14; Openb 19:20; [Openb 16:2];

TSK - Openbaring 13:14

 

deceiveth.

Openb 12:9; Openb 18:23; Openb 19:20; Openb 20:3; Openb 20:10; 2Kon 22:20

Job 12:16; Jes 44:20; Ezech 14:9; 2Thess 2:9-12

dwell.

Openb 13:3; Openb 13:8

they.

Openb 13:3; Openb 13:4; Openb 13:11; Openb 13:12; Openb 13:15; Openb 14:9; Openb 14:11; Openb 15:2; Openb 16:2; Openb 19:20; Openb 20:4; 2Kon 20:7; Ezech 8:10

Ezech 16:17; Dan 11:36; 2Thess 2:4

 

 

SV

15 En hetzelve werd [macht] gegeven om het beeld van het beest een geest te geven, opdat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken, dat allen, die het25  beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden.  25Openb 19:20;  [Openb 20:4];

KJV

15 And G2532 he G846 had power G1325 to give G1325 life G4151 unto the image G1504 of the beast G2342, that G2443 the image G1504 of the beast G2342 should G2980 both G2532 speak G2980, and G2532 cause G4160 that as many as G3745 would G302 G4352 not G3361 worship G4352 the image G1504 of the beast G2342 should be killed G2443 G615.4

  4life: Gr. breath  Openb 19:20; [Openb 20:4];

YLT

15 and there was given to it to give a spirit to the image of the beast, that also the image of the beast may speak, and [that] it may cause as many as shall not bow before the image of the beast, that they may be killed. Openb 19:20; [Openb 20:4];

WHNU

15 και G2532 CONJ εδοθη G1325 V-API-3S  αυτη G846 P-DSF αυτω G846 P-DSN δουναι G1325 V-2AAN πνευμα G4151 N-NSN τη G3588 T-DSF εικονι G1500 N-DSF του G3588 T-GSN θηριου G2342 N-GSN ινα G2443 CONJ και G2532 CONJ λαληση G2980 V-AAS-3S η G3588 T-NSF εικων G1504 N-NSF του G3588 T-GSN θηριου G2342 N-GSN και G2532 CONJ ποιηση G4160 V-AAS-3S [ινα] G2443 CONJ οσοι G3754 K-NPM εαν G1437 COND μη G3361 PRT-N προσκυνησωσιν G4352 V-AAS-3P τη G3588 T-DSF εικονι G1500 N-DSF του G3588 T-GSN θηριου G2342 N-GSN αποκτανθωσιν G615 V-APS-3P Openb 19:20; [Openb 20:4];

Darby

15 And it was given to it to give breath to the image of the beast, that the image of the beast should also speak, and should cause that as many as should not do homage to the image of the beast should be killed. Openb 19:20; [Openb 20:4];

TSK - Openbaring 13:15

 

life.  Gr. breath.

Gen 2:7; Ps 135:17; Jer 10:14; Jer 51:17; Hab 2:19; Jak 2:26

speak.

Ps 115:5; Ps 135:16; Jer 10:5

cause.

Openb 13:14; Openb 16:2; Openb 16:5; Openb 17:6; Openb 17:14; Openb 17:17; Openb 18:20; Openb 18:24; Openb 19:20; Openb 20:4; Dan 7:20; Dan 7:25

 

 

SV

16 En het maakt, dat het aan allen, kleinen en groten, en rijken en armen, en vrijen en dienstknechten, een26  merkteken geve aan hun rechterhand of aan hun voorhoofden;  26Openb 19:20;  [Openb 16:2]; [Openb 20:4];

KJV

16 And G2532 he causeth G4160 all G3956, both small G3398 and G2532 great G3173, G2532 rich G4145 and G2532 poor G4434, G2532 free G1658 and G2532 bond G1401, to G2443 G846 receive G1325 a mark G5480 in G1909 their G846 right hand G1188 G5495, or G2228 in G1909 their G846 foreheads G3359:5

  5to receive: Gr. to give them  Openb 19:20; [Openb 16:2]; [Openb 20:4];

YLT

16 And it maketh all, the small, and the great, and the rich, and the poor, and the freemen, and the servants, that it may give to them a mark upon their right hand or upon their foreheads, Openb 19:20; [Openb 16:2]; [Openb 20:4];

WHNU

16 και G2532 CONJ ποιει G4160 V-PAI-3S παντας G3956 A-APM τους G3588 T-APM μικρους G3398 A-APM και G2532 CONJ τους G3588 T-APM μεγαλους G3173 A-APM και G2532 CONJ τους G3588 T-APM πλουσιους G4145 A-APM και G2532 CONJ τους G3588 T-APM πτωχους G4434 A-APM και G2532 CONJ τους G3588 T-APM ελευθερους G1658 A-APM και G2532 CONJ τους G3588 T-APM δουλους G1401 N-APM ινα G2443 CONJ δωσιν G1325 V-2AAS-3P αυτοις G846 P-DPM χαραγμα G5480 N-ASN επι G1909 PREP της G3588 T-GSF χειρος G5495 N-GSF αυτων G846 P-GPM της G3588 T-GSF δεξιας G1188 A-GSF η G2228 PRT επι G1909 PREP το G3588 T-ASN μετωπον G3359 N-ASN αυτων G846 P-GPM Openb 19:20; [Openb 16:2]; [Openb 20:4];

Darby

16 And it causes all, the small and the great, and the rich and the poor, and the free and the bondmen, that they should give them a mark upon their right hand or upon their forehead; Openb 19:20; [Openb 16:2]; [Openb 20:4];

TSK - Openbaring 13:16

 

both.

Openb 11:18; Openb 19:5; Openb 19:18; Openb 20:12; 2Kron 15:13; Ps 115:13; Hand 26:22

rich.

Job 34:19; Ps 49:2

free.

Openb 6:15; Openb 19:18; 1Kor 12:13; Gal 3:28; Efez 6:8; Kol 3:11

receive.  Gr. give them.  a mark.

Openb 14:9-11; Openb 15:2; Openb 19:20; Openb 20:4; Zach 13:6

or.

Openb 7:3; Ex 13:9; Deut 6:8; Deut 11:18; Ezech 9:4; 2Tim 3:8

 

 

SV

17 En dat niemand mag kopen of verkopen, dan die dat merkteken heeft, of27  den naam van het beest, of het getal zijns naams.  27Openb 14:11;

KJV

17 And G2532 that no G3363 man G5100 might G1410 buy G59 or G2228 sell G4453, save he G1508 that had G2192 the mark G5480, or G2228 the name G3686 of the beast G2342, or G2228 the number G706 of his G846 name G3686. Openb 14:11;

YLT

17 and that no one may be able to buy, or to sell, except he who is having the mark, or the name of the beast, or the number of his name. Openb 14:11;

WHNU

17  [και] G2532 CONJ και G2532 CONJ ινα G2443 CONJ μη G3361 PRT-N τις G5100 X-NSM δυνηται G1410 V-PNS-3S αγορασαι G59 V-AAN η G2228 PRT πωλησαι G4453 V-AAN ει G1487 COND μη G3361 PRT-N ο G3588 T-NSM εχων G2192 V-PAP-NSM το G3588 T-ASN χαραγμα G5480 N-ASN το G3588 T-ASN ονομα G3686 N-ASN του G3588 T-GSN θηριου G2342 N-GSN η G2228 PRT τον G3588 T-ASM αριθμον G706 N-ASM του G3588 T-GSN ονοματος G3686 N-GSN αυτου G846 P-GSM Openb 14:11;

Darby

17 and that no one should be able to buy or sell save he that had the mark, the name of the beast, or the number of its name. Openb 14:11;

TSK - Openbaring 13:17

 

mark.

16

name.

Openb 3:12; Openb 14:11; Openb 17:5; Openb 22:4

the number.

Openb 13:18; Openb 15:2

 

 

SV

18 Hier is de28  wijsheid: die het verstand heeft, rekene het getal van het beest; want het is een getal eens mensen, en zijn getal is zeshonderd zes en zestig.  28Openb 17:9;

KJV

18 Here G5602 is G2076 wisdom G4678. Let him that hath G2192 understanding G3563 count G5585 the number G706 of the beast G2342: for G1063 it is G2076 the number G706 of a man G444; and G2532 his G846 number G706 [is] Six hundred threescore [and] six G5516. Openb 17:9;

YLT

18 Here is the wisdom! He who is having the understanding, let him count the number of the beast, for the number of a man it is, and its number [is] six hundred and sixty six. Openb 17:9;

WHNU

18 ωδε G5602 ADV η G3588 T-NSF σοφια G4678 N-NSF εστιν G2076 V-PXI-3S ο G3588 T-NSM εχων G2192 V-PAP-NSM νουν G3563 N-ASM ψηφισατω G5585 V-AAM-3S τον G3588 T-ASM αριθμον G706 N-ASM του G3588 T-GSN θηριου G2342 N-GSN αριθμος G706 N-NSM γαρ G1063 CONJ ανθρωπου G444 N-GSM εστιν G2076 V-PXI-3S και G2532 CONJ ο G3588 T-NSM αριθμος G706 N-NSM αυτου G846 P-GSN εξακοσιοι G1812 A-NPM εξηκοντα G1835 A-NUI εξ G1803 A-NUI Openb 17:9;

Darby

18 Here is wisdom. He that has understanding let him count the number of the beast: for it is a man's number; and its number [is] six hundred [and] sixty-six. Openb 17:9;

TSK - Openbaring 13:18

 

Here.

Openb 1:3; Openb 17:9; Ps 107:43; Dan 12:10; Hos 14:9; Mark 13:14

count.

15:2

the number.

Openb 21:17; Deut 3:11; Rom 3:5

 

 

 

 


Vorig hoofdstuk (Openbaring 12)
| Begin hoofdstuk | Volgend hoofdstuk (Openbaring 14)