Interlinear Nieuw Testament

index


Vorig hoofdstuk (Openbaring 21)


Openbaring 22

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

SV

1 En hij toonde mij1 2  een zuivere rivier van het water des levens, klaar als kristal, voortkomende uit den troon Gods, en des Lams.   1Ezech 47:1;  2Zach 14:8;

KJV

1 And G2532 he shewed G1166 me G3427 a pure G2513 river G4215 of water G5204 of life G2222, clear G2986 as G5613 crystal G2930, proceeding G1607 out of G1537 the throne G2362 of God G2316 and G2532 of the Lamb G721. Ezech 47:1; Zach 14:8;

YLT

1 And he shewed me a pure river of water of life, bright as crystal, going forth out of the throne of God and of the Lamb: Ezech 47:1; Zach 14:8;

WHNU

1 και G2532 CONJ εδειξεν G1166 V-AAI-3S μοι G3427 P-1DS ποταμον G4215 N-ASM υδατος G5204 N-GSN ζωης G2222 N-GSF λαμπρον G2986 A-ASM ως G5613 ADV κρυσταλλον G2930 N-ASM εκπορευομενον G1607 V-PNP-ASM εκ G1537 PREP του G3588 T-GSM θρονου G2362 N-GSM του G3588 T-GSM θεου G2316 N-GSM και G2532 CONJ του G3588 T-GSN αρνιου G721 N-GSN Ezech 47:1; Zach 14:8;

Darby

1 And he shewed me a river of water of life, bright as crystal, going out of the throne of God and of the Lamb. Ezech 47:1; Zach 14:8;

TSK - Openbaring 22:1

 

1 The river of the water of life.

2 The tree of life.

5 The light of the city of God is himself.

9 The angel will not be worshipped.

18 Nothing may be added to the word of God, nor taken therefrom.

 

 

A pure.

Ps 36:8; Ps 46:4; Jes 41:18; Jes 48:18; Jes 66:12; Ezech 47:1-9; Zach 14:8

Joh 7:38; Joh 7:39

water.

Openb 7:17; Openb 21:6; Ps 36:9; Jer 2:13; Jer 17:13; Joh 4:10; Joh 4:11; Joh 4:14

clear.

21:11

proceeding.

Openb 3:21; Openb 4:5; Openb 5:6; Openb 5:13; Openb 7:10; Openb 7:11; Openb 7:17; Joh 14:16-18; Joh 15:26; Joh 16:7-15

Hand 1:4; Hand 1:5; Hand 2:33

 

 

SV

2 In het midden van haar straat en op de ene en de andere zijde der rivier was de3  boom des levens, voortbrengende twaalf vruchten, van maand tot maand gevende zijne vrucht; en de bladeren des booms waren tot genezing der heidenen.  3Openb 2:7;  [Ezech 47:7]; [Ezech 47:12];

KJV

2 In G1722 the midst G3319 of the street G4113 of it G846, and G2532 on either G2532 side G1782 G1782 of the river G4215, [was there] the tree G3586 of life G2222, which bare G4160 twelve G1427 [manner of] fruits G2590, [and] yielded G591 her G846 fruit G2590 every G2596 G1538 G1520 month G3376: and G2532 the leaves G5444 of the tree G3586 [were] for G1519 the healing G2322 of the nations G1484. Openb 2:7; [Ezech 47:7]; [Ezech 47:12];

YLT

2 in the midst of its broad place, and of the river on this side and on that, [is] a tree of life, yielding twelve fruits, in each several month rendering its fruits, and the leaves of the tree [are] for the service of the nations; Openb 2:7; [Ezech 47:7]; [Ezech 47:12];

WHNU

2 εν G1722 PREP μεσω G3319 A-DSN της G3588 T-GSF πλατειας G4113 N-GSF αυτης G846 P-GSF και G2532 CONJ του G3588 T-GSM ποταμου G4215 N-GSM εντευθεν G1782 ADV και G2532 CONJ εκειθεν G1564 ADV ξυλον G3586 N-NSN ζωης G2222 N-GSF ποιουν G4160 V-PAP-NSN καρπους G2590 N-APM δωδεκα G1427 A-NUI κατα G2596 PREP μηνα G3376 N-ASM εκαστον G1538 A-NSN αποδιδουν G591 V-PAP-ASN τον G3588 T-ASM καρπον G2590 N-ASM αυτου G846 P-GSN και G2532 CONJ τα G3588 T-NPN φυλλα G5444 N-NPN του G3588 T-GSN ξυλου G3586 N-GSN εις G1519 PREP θεραπειαν G2322 N-ASF των G3588 T-GPN εθνων G1484 N-GPN Openb 2:7; [Ezech 47:7]; [Ezech 47:12];

Darby

2 In the midst of its street, and of the river, on this side and on that side, [the] tree of life, producing twelve fruits, in each month yielding its fruit; and the leaves of the tree for healing of the nations. Openb 2:7; [Ezech 47:7]; [Ezech 47:12];

TSK - Openbaring 22:2

 

the midst.

Openb 22:1; Openb 21:21; Ezech 47:1; Ezech 47:12

the tree of life.Rather, the definite article not being in the original, "a tree of life;" for there were three trees; one in the street, and one on each side of the river.

Openb 22:14; Openb 2:7; Gen 2:9; Gen 3:22-24; Spr 3:18

healing.

Openb 21:24; Ps 147:3; Jes 6:10; Jes 57:18; Jes 57:19; Jer 17:14; Ezech 47:8-11; Hos 14:4

Mal 4:2; Luk 4:18; 1Petr 2:24

 

 

SV

3 En geen vervloeking zal er meer tegen [iemand] zijn; en de troon Gods en des Lams zal daarin zijn, en Zijn dienstknechten zullen Hem dienen;

KJV

3 And G2532 there shall be G2071 no G3756 more G2089 G3956 curse G2652: but G2532 the throne G2362 of God G2316 and G2532 of the Lamb G721 shall be G2071 in G1722 it G846; and G2532 his G846 servants G1401 shall serve G3000 him G846:

YLT

3 and any curse there shall not be any more, and the throne of God and of the Lamb shall be in it, and His servants shall serve Him,

WHNU

3 και G2532 CONJ παν G3956 A-NSN καταθεμα G2652 N-NSN ουκ G3756 PRT-N εσται G2071 V-FXI-3S ετι G2089 ADV και G2532 CONJ ο G3588 T-NSM θρονος G2362 N-NSM του G3588 T-GSM θεου G2316 N-GSM και G2532 CONJ του G3588 T-GSN αρνιου G721 N-GSN εν G1722 PREP αυτη G846 P-DSF εσται G2071 V-FXI-3S και G2532 CONJ οι G3588 T-NPM δουλοι G1401 N-NPM αυτου G846 P-GSM λατρευσουσιν G3000 V-FAI-3P αυτω G846 P-DSM

Darby

3 And no curse shall be any more; and the throne of God and of the Lamb shall be in it; and his servants shall serve him,

TSK - Openbaring 22:3

 

there.

Openb 21:4; Deut 27:26; Zach 14:11; Matt 25:41; Gen 3:10-13; Ezech 37:27

but.

Openb 7:15-17; Openb 21:22; Openb 21:23; Ps 16:11; Ps 17:15; Jes 12:6; Ezech 48:35; Matt 25:21

Joh 14:3; Joh 17:24

his.

Openb 7:15; Joh 12:26

 

 

SV

4 En zullen Zijn aangezicht zien, en Zijn4  Naam zal op hun voorhoofden zijn.  4Openb 3:12;

KJV

4 And G2532 they shall see G3700 his G846 face G4383; and G2532 his G846 name G3686 [shall be] in G1909 their G846 foreheads G3359. Openb 3:12;

YLT

4 and they shall see His face, and His name [is] upon their foreheads, Openb 3:12;

WHNU

4 και G2532 CONJ οψονται G3700 V-FDI-3P το G3588 T-ASN προσωπον G4383 N-ASN αυτου G846 P-GSM και G2532 CONJ το G3588 T-NSN ονομα G3686 N-NSN αυτου G846 P-GSM επι G1909 PREP των G3588 T-GPN μετωπων G3359 N-GPN αυτων G846 P-GPM Openb 3:12;

Darby

4 and they shall see his face; and his name [is] on their foreheads. Openb 3:12;

TSK - Openbaring 22:4

 

they.

Ezech 33:18-20; Ezech 33:23; Job 33:26; Ps 4:6; Jes 33:17; Jes 35:2; Jes 40:5; Matt 5:8

Joh 12:26; Joh 17:24; 1Kor 13:12; Hebr 12:14; 1Joh 3:2; 1Joh 3:3

and his.

Openb 3:12; Openb 14:1

 

 

SV

5 En5 6 7  aldaar zal geen nacht zijn, en zij zullen geen kaars noch licht der zon van node hebben; want de Heere God verlicht hen; en zij zullen als koningen heersen in alle eeuwigheid.    5Jes 60:19;  6Zach 14:7;  7Openb 21:23;  [Openb 21:25];

KJV

5 And G2532 there shall be G2071 no G3756 night G3571 there G1563; and G2532 they need G5532 no G3756 candle G3088 G2192, neither G2532 light G5457 of the sun G2246; for G3754 the Lord G2962 God G2316 giveth G5461 them G846 light G5461: and G2532 they shall reign G936 for G1519 ever G165 and ever G165. Jes 60:19; Zach 14:7; Openb 21:23; [Openb 21:25];

YLT

5 and night shall not be there, and they have no need of a lamp and light of a sun, because the Lord God doth give them light, and they shall reign--to the ages of the ages. Jes 60:19; Zach 14:7; Openb 21:23; [Openb 21:25];

WHNU

5 και G2532 CONJ νυξ G3571 N-NSF ουκ G3756 PRT-N εσται G2071 V-FXI-3S ετι G2089 ADV και G2532 CONJ ουκ G3756 PRT-N εχουσιν G2192 V-PAI-3P χρειαν G5532 N-ASF φωτος G5457 N-GSN λυχνου G3088 N-GSM και G2532 CONJ  φως G5457 N-ASN φωτος G5457 N-GSN ηλιου G2246 N-GSM οτι G3754 CONJ κυριος G2962 N-NSM ο G3588 T-NSM θεος G2316 N-NSM φωτισει G5461 V-FAI-3S  [επ] G1909 PREP επ G1909 PREP αυτους G846 P-APM και G2532 CONJ βασιλευσουσιν G936 V-FAI-3P εις G1519 PREP τους G3588 T-APM αιωνας G165 N-APM των G3588 T-GPM αιωνων G165 N-GPM Jes 60:19; Zach 14:7; Openb 21:23; [Openb 21:25];

Darby

5 And night shall not be any more, and no need of a lamp, and light of [the] sun; for [the] Lord God shall shine upon them, and they shall reign to the ages of ages. Jes 60:19; Zach 14:7; Openb 21:23; [Openb 21:25];

TSK - Openbaring 22:5

 

no night.

Openb 18:23; Openb 21:22-25; Ps 36:9; Ps 84:11; Spr 4:18; Spr 4:19; Jes 60:19; Jes 60:20

and they.

Openb 3:21; Openb 11:15; Dan 7:18; Dan 7:27; Matt 25:34; Matt 25:46; Rom 5:17; 2Tim 2:12; 1Petr 1:3; 1Petr 1:4

 

 

SV

6 En hij zeide tot mij: Deze8 9  woorden zijn getrouw en waarachtig; en de Heere, de God der heilige profeten, heeft Zijn engel gezonden, om10  Zijn dienstknechten te tonen, hetgeen haast moet geschieden.    8Openb 19:9;  9Openb 21:5;  10Openb 1:1;

KJV

6 And G2532 he said G2036 unto me G3427, These G3778 sayings G3056 [are] faithful G4103 and G2532 true G228: and G2532 the Lord G2962 God G2316 of the holy G40 prophets G4396 sent G649 his G846 angel G32 to shew G1166 unto his G846 servants G1401 the things which G3739 must G1163 shortly G1722 G5034 be done G1096. Openb 19:9; Openb 21:5; Openb 1:1;

YLT

6 And he said to me, `These words [are] stedfast and true, and the Lord God of the holy prophets did send His messenger to shew to His servants the things that it behoveth to come quickly: Openb 19:9; Openb 21:5; Openb 1:1;

WHNU

6 και G2532 CONJ ειπεν G3004 V-2AAI-3S μοι G3427 P-1DS ουτοι G3778 D-NPM οι G3588 T-NPM λογοι G3056 N-NPM πιστοι G4103 A-NPF και G2532 CONJ αληθινοι G228 A-NPM και G2532 CONJ ο G3588 T-NSM κυριος G2962 N-NSM ο G3588 T-NSM θεος G2316 N-NSM των G3588 T-GPN πνευματων G4151 N-GPN των G3588 T-GPM προφητων G4396 N-GPM απεστειλεν G649 V-AAI-3S τον G3588 T-ASM αγγελον G32 N-ASM αυτου G846 P-GSM δειξαι G1166 V-AAN τοις G3588 T-DPM δουλοις G1401 N-DPM αυτου G846 P-GSM α G3739 R-NPN δει G1163 V-PQI-3S γενεσθαι G1096 V-2ADN εν G1722 PREP ταχει G5034 N-DSN Openb 19:9; Openb 21:5; Openb 1:1;

Darby

6 And he said to me, These words [are] faithful and true; and [the] Lord God of the spirits of the prophets has sent his angel to shew to his bondmen the things which must soon come to pass. Openb 19:9; Openb 21:5; Openb 1:1;

TSK - Openbaring 22:6

 

These.

Openb 19:9; Openb 21:5

the holy.

Openb 18:20; Luk 1:70; Luk 16:16; Hand 3:18; Rom 1:2; 1Petr 1:11; 1Petr 1:12; 2Petr 1:21; 2Petr 3:2

sent.

Openb 1:1; Dan 3:28; Dan 6:22; Matt 13:41; Hand 12:11; 2Thess 1:7

which.

Openb 22:7; Gen 41:32; 1Kor 7:29; 2Petr 3:8; 2Petr 3:9

 

 

SV

7 Zie, Ik kom haastiglijk zalig11  is hij, die de woorden der profetie dezes boeks bewaart.  11Openb 1:3;

KJV

7 Behold G2400, I come G2064 quickly G5035: blessed G3107 [is] he that keepeth G5083 the sayings G3056 of the prophecy G4394 of this G5127 book G975. Openb 1:3;

YLT

7 Lo, I come quickly; happy [is] he who is keeping the words of the prophecy of this scroll.' Openb 1:3;

WHNU

7 και G2532 CONJ ιδου G2400 V-2AAM-2S ερχομαι G2064 V-PNI-1S ταχυ G5035 ADV μακαριος G3107 A-NSM ο G3588 T-NSM τηρων G5083 V-PAP-NSM τους G3588 T-APM λογους G3056 N-APM της G3588 T-GSF προφητειας G4394 N-GSF του G3588 T-GSN βιβλιου G975 N-GSN τουτου G5127 D-GSN Openb 1:3;

Darby

7 And behold, I come quickly. Blessed [is] he who keeps the words of the prophecy of this book. Openb 1:3;

TSK - Openbaring 22:7

 

I come.

Openb 22:10; Openb 22:12; Openb 22:20; Openb 3:11

blessed.

Openb 22:9; Openb 1:3

 

 

SV

8 En ik, Johannes, ben degene, die deze dingen gezien en gehoord heb. En toen ik ze gehoord en gezien had, viel ik [neder] om aan te bidden voor de voeten des engels, die mij deze dingen toonde. [Openb 19:10];

KJV

8 And G2532 I G1473 John G2491 saw G991 these things G5023, and G2532 heard G191 [them]. And G2532 when G3753 I had heard G191 and G2532 seen G991, I fell down G4098 to worship G4352 before G1715 the feet G4228 of the angel G32 which G3588 shewed G1166 me G3427 these things G5023. [Openb 19:10];

YLT

8 And I, John, am he who is seeing these things and hearing, and when I heard and beheld, I fell down to bow before the feet of the messenger who is shewing me these things; [Openb 19:10];

WHNU

8 καγω G2504 P-1NS-C ιωαννης G2491 N-NSM ο G3588 T-NSM ακουων G191 V-PAP-NSM και G2532 CONJ βλεπων G991 V-PAP-NSM ταυτα G3778 D-APN και G2532 CONJ οτε G3753 ADV ηκουσα G191 V-AAI-1S και G2532 CONJ εβλεψα G991 V-AAI-1S επεσα G4098 V-2AAI-1S προσκυνησαι G4352 V-AAN εμπροσθεν G1715 PREP των G3588 T-GPM ποδων G4228 N-GPM του G3588 T-GSM αγγελου G32 N-GSM του G3588 T-GSM δεικνυοντος G1166 V-PAP-GSM μοι G3427 P-1DS ταυτα G5023 D-APN [Openb 19:10];

Darby

8 And I, John, [was] he who heard and saw these things. And when I heard and saw, I fell down to do homage before the feet of the angel who shewed me these things. [Openb 19:10];

TSK - Openbaring 22:8

 

I fell.

Openb 19:10; Openb 19:19

 

 

SV

9 En hij zeide tot mij: Zie,12 13 14  dat gij het niet [doet]; want ik ben uw mededienstknecht, en uwer broederen, der profeten, en dergenen, die de woorden dezes boeks bewaren; aanbid God.    12Hand 10:26;  13Hand 14:14;  14Openb 19:10;  [Hand 14:15];

KJV

9 Then G2532 saith he G3004 unto me G3427, See G3708 [thou do it] not G3361: for G1063 I am G1510 thy G4675 fellowservant G4889, and G2532 of thy G4675 brethren G80 the prophets G4396, and G2532 of them which keep G5083 the sayings G3056 of this G5127 book G975: worship G4352 God G2316. Hand 10:26; Hand 14:14; Openb 19:10; [Hand 14:15];

YLT

9 and he saith to me, `See--not; for fellow-servant of thee am I, and of thy brethren the prophets, and of those keeping the words of this scroll; before God bow.' Hand 10:26; Hand 14:14; Openb 19:10; [Hand 14:15];

WHNU

9 και G2532 CONJ λεγει G3004 V-PAI-3S μοι G3427 P-1DS ορα G3708 V-PAM-2S μη G3361 PRT-N συνδουλος G4889 N-NSM σου G4675 P-2GS ειμι G1510 V-PXI-1S και G2532 CONJ των G3588 T-GPM αδελφων G80 N-GPM σου G4675 P-2GS των G3588 T-GPM προφητων G4396 N-GPM και G2532 CONJ των G3588 T-GPM τηρουντων G5083 V-PAP-GPM τους G3588 T-APM λογους G3056 N-APM του G3588 T-GSN βιβλιου G975 N-GSN τουτου G5127 D-GSN τω G3588 T-DSM θεω G2316 N-DSM προσκυνησον G4352 V-AAM-2S Hand 10:26; Hand 14:14; Openb 19:10; [Hand 14:15];

Darby

9 And he says to me, See [thou do it] not. I am thy fellow-bondman, and [the fellow-bondman] of thy brethren the prophets, and of those who keep the words of this book. Do homage to God. Hand 10:26; Hand 14:14; Openb 19:10; [Hand 14:15];

TSK - Openbaring 22:9

 

See.

Openb 19:10; Deut 4:19; Kol 2:18; Kol 2:19; 1Joh 5:20

worship God.

Openb 4:10; Openb 9:20; Openb 14:7; Openb 15:4; Ex 34:14; 2Kon 17:36; Ps 45:11; Matt 4:9; Luk 4:7

Joh 4:22; Joh 4:23

 

 

SV

10 En hij zeide tot mij: Verzegel15 16  de woorden der profetie dezes boeks niet; want de17  tijd is nabij.    15Dan 8:26;  16Dan 12:4;  17Openb 1:3;

KJV

10 And G2532 he saith G3004 unto me G3427, Seal G4972 not G3361 the sayings G3056 of the prophecy G4394 of this G5127 book G975: for G3754 the time G2540 is G2076 at hand G1451. Dan 8:26; Dan 12:4; Openb 1:3;

YLT

10 And he saith to me, `Thou mayest not seal the words of the prophecy of this scroll, because the time is nigh; Dan 8:26; Dan 12:4; Openb 1:3;

WHNU

10 και G2532 CONJ λεγει G3004 V-PAI-3S μοι G3427 P-1DS μη G3361 PRT-N σφραγισης G4972 V-AAS-2S τους G3588 T-APM λογους G3056 N-APM της G3588 T-GSF προφητειας G4394 N-GSF του G3588 T-GSN βιβλιου G975 N-GSN τουτου G5127 D-GSN ο G3588 T-NSM καιρος G2540 N-NSM γαρ G1063 CONJ εγγυς G1451 ADV εστιν G2076 V-PXI-3S Dan 8:26; Dan 12:4; Openb 1:3;

Darby

10 And he says to me, Seal not the words of the prophecy of this book. The time is near. Dan 8:26; Dan 12:4; Openb 1:3;

TSK - Openbaring 22:10

 

he saith.

Openb 22:12; Openb 22:13; Openb 22:16; Openb 22:20

Seal.

Openb 5:1; Openb 10:4; Jes 8:16; Dan 8:26; Dan 12:4; Dan 12:9; Matt 10:27

for.

Openb 1:3; Jes 13:6; Ezech 12:23; Rom 13:12; 2Thess 2:3; 1Petr 4:7

 

 

SV

11 Die onrecht doet, dat hij nog onrecht doe; en die vuil is, dat hij nog vuil worde; en die rechtvaardig is, dat hij nog gerechtvaardigd worde; en die heilig is, dat hij nog geheiligd worde.

KJV

11 He that is unjust G91, let him be unjust G91 still G2089: and G2532 he which is filthy G4510, let him be filthy G4510 still G2089: and G2532 he that is righteous G1342, let him be righteous G1344 still G2089: and G2532 he that is holy G40, let him be holy G37 still G2089.

YLT

11 he who is unrighteous--let him be unrighteous still, and he who is filthy--let him be filthy still, and he who is righteous--let him be declared righteous still, and he who is sanctified--let him be sanctified still:

WHNU

11 ο G3588 T-NSM αδικων G91 V-PAP-NSM αδικησατω G91 V-AAM-3S ετι G2089 ADV και G2532 CONJ ο G3588 T-NSM ρυπαρος G4508 A-NSM ρυπανθητω G4510 V-APM-3S ετι G2089 ADV και G2532 CONJ ο G3588 T-NSM δικαιος G1342 A-NSM δικαιοσυνην G1343 N-ASF ποιησατω G4160 V-AAM-3S ετι G2089 ADV και G2532 CONJ ο G3588 T-NSM αγιος G40 A-NSM αγιασθητω G37 V-APM-3S ετι G2089 ADV

Darby

11 Let him that does unrighteously do unrighteously still; and let the filthy make himself filthy still; and let him that is righteous practise righteousness still; and he that is holy, let him be sanctified still.

TSK - Openbaring 22:11

 

that is unjust.

Openb 16:8-11; Openb 16:21; Ps 81:12; Spr 1:24-33; Spr 14:32; Pred 11:3; Ezech 3:27; Dan 12:10

Matt 15:14; Matt 21:19; Matt 25:10; Joh 8:21; 2Tim 3:13

and he that.

Openb 22:3; Openb 7:13-15; Job 17:9; Spr 4:18; Matt 5:6; Efez 5:27; Kol 1:22; Judas 1:24

 

 

SV

12 En zie, Ik kom haastiglijk en Mijn loon is met Mij, om18 19 20 21 22 23 24 25 26 27  een iegelijk te vergelden, gelijk zijn werk zal zijn.           18Ps 62:12;  19Jer 17:10;  20Jer 32:19;  21Matt 16:27;  22Rom 2:6;  23Rom 14:12;  241Kor 3:8;  252Kor 5:10;  26Gal 6:5;  27Openb 2:23;  [Job 34:11]; [Spr 24:12];

KJV

12 And G2532, behold G2400, I come G2064 quickly G5035; and G2532 my G3450 reward G3408 [is] with G3326 me G1700, to give G591 every man G1538 according as G5613 his G846 work G2041 shall be G2071. Ps 62:12; Jer 17:10; Jer 32:19; Matt 16:27; Rom 2:6; Rom 14:12; 1Kor 3:8; 2Kor 5:10; Gal 6:5; Openb 2:23; [Job 34:11]; [Spr 24:12];

YLT

12 And lo, I come quickly, and my reward [is] with me, to render to each as his work shall be; Ps 62:12; Jer 17:10; Jer 32:19; Matt 16:27; Rom 2:6; Rom 14:12; 1Kor 3:8; 2Kor 5:10; Gal 6:5; Openb 2:23; [Job 34:11]; [Spr 24:12];

WHNU

12 ιδου G2400 V-2AAM-2S ερχομαι G2064 V-PNI-1S ταχυ G5035 ADV και G2532 CONJ ο G3588 T-NSM μισθος G3408 N-NSM μου G3450 P-1GS μετ G3326 PREP εμου G1700 P-1GS αποδουναι G591 V-2AAN εκαστω G1538 A-DSM ως G5613 ADV το G3588 T-NSN εργον G2041 N-NSN εστιν G2076 V-PXI-3S αυτου G846 P-GSM Ps 62:12; Jer 17:10; Jer 32:19; Matt 16:27; Rom 2:6; Rom 14:12; 1Kor 3:8; 2Kor 5:10; Gal 6:5; Openb 2:23; [Job 34:11]; [Spr 24:12];

Darby

12 Behold, I come quickly, and my reward with me, to render to every one as his work shall be. Ps 62:12; Jer 17:10; Jer 32:19; Matt 16:27; Rom 2:6; Rom 14:12; 1Kor 3:8; 2Kor 5:10; Gal 6:5; Openb 2:23; [Job 34:11]; [Spr 24:12];

TSK - Openbaring 22:12

 

I come.

Openb 22:7; Zef 1:14

and my.

Openb 11:18; Jes 3:10; Jes 3:11; Jes 40:10; Jes 62:11; 1Kor 3:8; 1Kor 3:14; 1Kor 9:17; 1Kor 9:18

to give.

Openb 20:12; Matt 16:27; Rom 2:6-11; Rom 14:12

 

 

SV

13 Ik28 29  ben de Alfa, en de Oméga, het Begin en het Einde; de30 31 32 33 34  Eerste en de Laatste.        28Openb 1:8;  29Openb 21:6;  30Jes 41:4;  31Jes 44:6;  32Jes 48:12;  33Openb 1:8;  34Openb 21:6;

KJV

13 I G1473 am G1510 Alpha G1 and G2532 Omega G5598, the beginning G746 and G2532 the end G5056, the first G4413 and G2532 the last G2078. Openb 1:8; Openb 21:6; Jes 41:4; Jes 44:6; Jes 48:12;

YLT

13 I am the Alpha and the Omega--the Beginning and End--the First and the Last. Openb 1:8; Openb 21:6; Jes 41:4; Jes 44:6; Jes 48:12;

WHNU

13 εγω G1473 P-1NS το G3588 T-NSN αλφα G1 N-LI και G2532 CONJ το G3588 T-NSN ω G5598 N-LI ο G3588 T-NSM πρωτος G4413 A-NSM και G2532 CONJ ο G3588 T-NSM εσχατος G2078 A-NSM η G3588 T-NSF αρχη G746 N-NSF και G2532 CONJ το G3588 T-NSN τελος G5056 N-NSN Openb 1:8; Openb 21:6; Jes 41:4; Jes 44:6; Jes 48:12;

Darby

13 *I* [am] the Alpha and the Omega, [the] first and [the] last, the beginning and the end. Openb 1:8; Openb 21:6; Jes 41:4; Jes 44:6; Jes 48:12;

TSK - Openbaring 22:13

 

Openb 1:8; Openb 1:11; Openb 21:6; Jes 41:4; Jes 44:6; Jes 48:12

 

 

SV

14 Zalig zijn zij, die Zijn geboden doen, opdat hun macht zij aan den boom des levens, en zij door de poorten mogen ingaan in de stad.

KJV

14 Blessed G3107 [are] they that do G4160 his G846 commandments G1785, that G2443 they G846 may have G2071 right G1849 to G1909 the tree G3586 of life G2222, and G2532 may enter G1525 in through the gates G4440 into G1519 the city G4172.

YLT

14 `Happy are those doing His commands that the authority shall be theirs unto the tree of the life, and by the gates they may enter into the city;

WHNU

14 μακαριοι G3107 A-NPM οι G3588 T-NPM πλυνοντες G4150 V-PAP-NPM τας G3588 T-APF στολας G4749 N-APF αυτων G846 P-GPM ινα G2443 CONJ εσται G2071 V-FXI-3S η G3588 T-NSF εξουσια G1849 N-NSF αυτων G846 P-GPM επι G1909 PREP το G3588 T-ASN ξυλον G3586 N-ASN της G3588 T-GSF ζωης G2222 N-GSF και G2532 CONJ τοις G3588 T-DPM πυλωσιν G4440 N-DPM εισελθωσιν G1525 V-2AAS-3P εις G1519 PREP την G3588 T-ASF πολιν G4172 N-ASF

Darby

14 Blessed [are] they that wash their robes, that they may have right to the tree of life, and that they should go in by the gates into the city.

TSK - Openbaring 22:14

 

Blessed.

Openb 22:7; Ps 106:3-5; Ps 112:1; Ps 119:1-6; Jes 56:1; Jes 56:2; Dan 12:12; Matt 7:21-27

Luk 12:37; Luk 12:38; Joh 14:15; Joh 14:21-23; Joh 15:10-14; 1Kor 7:19; Gal 5:6

1Joh 3:3; 1Joh 3:23; 1Joh 3:24; 1Joh 5:3

may have.

Joh 4:12; 1Kor 8:9; 1Kor 9:5

to the.

Openb 22:2; Openb 2:7

and may.

Openb 21:27; Joh 10:7; Joh 10:9; Joh 14:6

 

 

SV

15 Maar35 36 37  buiten zullen zijn de honden, en de tovenaars, en de hoereerders, en de doodslagers, en de afgodendienaars, en een iegelijk, die de leugen liefheeft, en doet.    351Kor 6:10;  36Efez 5:5;  37Kol 3:5-6;  [Zach 14:21]; [Gal 5:21]; [Kol 3:6]; [Openb 21:8];

KJV

15 For G1161 without G1854 [are] dogs G2965, and G2532 sorcerers G5333, and G2532 whoremongers G4205, and G2532 murderers G5406, and G2532 idolaters G1496, and G2532 whosoever G3956 loveth G5368 and G2532 maketh G4160 a lie G5579. 1Kor 6:10; Efez 5:5; Kol 3:5-6; [Zach 14:21]; [Gal 5:21]; [Kol 3:6]; [Openb 21:8];

YLT

15 and without [are] the dogs, and the sorcerers, and the whoremongers, and the murderers, and the idolaters, and every one who is loving and is doing a lie. 1Kor 6:10; Efez 5:5; Kol 3:5-6; [Zach 14:21]; [Gal 5:21]; [Kol 3:6]; [Openb 21:8];

WHNU

15 εξω G1854 ADV οι G3588 T-NPM κυνες G2965 N-NPM και G2532 CONJ οι G3588 T-NPM φαρμακοι G5333 N-NPM και G2532 CONJ οι G3588 T-NPM πορνοι G4205 N-NPM και G2532 CONJ οι G3588 T-NPM φονεις G5406 N-NPM και G2532 CONJ οι G3588 T-NPM ειδωλολατραι G1496 N-NPM και G2532 CONJ πας G3956 A-NSM φιλων G5368 V-PAP-NSM και G2532 CONJ ποιων G4160 V-PAP-NSM ψευδος G5579 N-ASN 1Kor 6:10; Efez 5:5; Kol 3:5-6; [Zach 14:21]; [Gal 5:21]; [Kol 3:6]; [Openb 21:8];

Darby

15 Without [are] the dogs, and the sorcerers, and the fornicators, and the murderers, and the idolaters, and every one that loves and makes a lie. 1Kor 6:10; Efez 5:5; Kol 3:5-6; [Zach 14:21]; [Gal 5:21]; [Kol 3:6]; [Openb 21:8];

TSK - Openbaring 22:15

 

without.

Openb 9:20; Openb 9:21; Openb 21:8; Openb 21:27; 1Kor 6:9; 1Kor 6:10; Gal 5:19-21; Efez 5:3-6; Kol 3:6

dogs.

Php 3:2

sorcerers.

Openb 9:21; Openb 18:23; Jes 47:9; Jes 47:12; Jes 57:3; Mal 3:5; Hand 8:11; Hand 13:6-11

whoremongers.

17:1-6

whosoever.

Openb 21:8; Openb 21:27; 1Kon 22:8; 1Kon 22:21-23; Jes 9:15; Jes 9:16; Jer 5:31; Joh 3:18-21

Joh 8:46; 2Thess 2:10-12

 

 

SV

16 Ik,38  Jezus, heb Mijn engel gezonden om ulieden deze dingen te getuigen in de Gemeenten. Ik39 40 41  ben de Wortel en het geslacht Davids, de42  blinkende Morgenster.      38Openb 1:1;  39Jes 11:10;  40Rom 5:12;  41Openb 5:5;  422Petr 1:1;  [Rom 15:12]; [2Petr 1:19];

KJV

16 I G1473 Jesus G2424 have sent G3992 mine G3450 angel G32 to testify G3140 unto you G5213 these things G5023 in G1909 the churches G1577. I G1473 am G1510 the root G4491 and G2532 the offspring G1085 of David G1138, [and] the bright G2986 and G2532 morning G3720 star G792. Openb 1:1; Jes 11:10; Rom 5:12; Openb 5:5; 2Petr 1:1; [Rom 15:12]; [2Petr 1:19];

YLT

16 `I, Jesus did send my messenger to testify to you these things concerning the assemblies; I am the root and the offspring of David, the bright and morning star! Openb 1:1; Jes 11:10; Rom 5:12; Openb 5:5; 2Petr 1:1; [Rom 15:12]; [2Petr 1:19];

WHNU

16 εγω G1473 P-1NS ιησους G2424 N-NSM επεμψα G3992 V-AAI-1S τον G3588 T-ASM αγγελον G32 N-ASM μου G3450 P-1GS μαρτυρησαι G3140 V-AAN υμιν G5213 P-2DP ταυτα G5023 D-APN επι G1909 PREP ταις G3588 T-DPF εκκλησιαις G1577 N-DPF εγω G1473 P-1NS ειμι G1510 V-PXI-1S η G3588 T-NSF ριζα G4491 N-NSF και G2532 CONJ το G3588 T-NSN γενος G1085 N-NSN δαυιδ G1138 N-PRI ο G3588 T-NSM αστηρ G792 N-NSM ο G3588 T-NSM λαμπρος G2986 A-NSM ο G3588 T-NSM πρωινος G4407 A-NSF Openb 1:1; Jes 11:10; Rom 5:12; Openb 5:5; 2Petr 1:1; [Rom 15:12]; [2Petr 1:19];

Darby

16 *I* Jesus have sent mine angel to testify these things to you in the assemblies. *I* am the root and offspring of David, the bright [and] morning star. Openb 1:1; Jes 11:10; Rom 5:12; Openb 5:5; 2Petr 1:1; [Rom 15:12]; [2Petr 1:19];

TSK - Openbaring 22:16

 

I Jesus.

Openb 22:6; Openb 1:1

to testify.

20

See on ver.

Openb 22:1; Openb 22:11; Openb 2:7; Openb 2:11; Openb 2:17; Openb 2:29; Openb 3:6; Openb 3:13; Openb 3:22

I am.

Openb 5:5; Jes 11:1; Zach 6:12; Matt 22:42; Matt 22:45; Rom 1:3; Rom 1:4; Rom 9:5

the bright.

Openb 2:28; Num 24:17; Matt 2:2; Matt 2:7-10; Luk 1:78; 2Petr 1:19

 

 

SV

17 En de Geest en de Bruid zeggen: Kom! En43 44  die het hoort, zegge: Kom! En die dorst heeft, kome; en die wil, neme het water des levens om niet.   43Jes 55:1;  44Joh 7:37;  [Hoogl 8:14];

KJV

17 And G2532 the Spirit G4151 and G2532 the bride G3565 say G3004, Come G2064. And G2532 let him that heareth G191 say G2036, Come G2064. And G2532 let him that is athirst G1372 come G2064. And G2532 whosoever will G2309, let him take G2983 the water G5204 of life G2222 freely G1432. Jes 55:1; Joh 7:37; [Hoogl 8:14];

YLT

17 And the Spirit and the Bride say, Come; and he who is hearing--let him say, Come; and he who is thirsting--let him come; and he who is willing--let him take the water of life freely. Jes 55:1; Joh 7:37; [Hoogl 8:14];

WHNU

17 και G2532 CONJ το G3588 T-NSN πνευμα G4151 N-NSN και G2532 CONJ η G3588 T-NSF νυμφη G3565 N-NSF λεγουσιν G3004 V-PAI-3P ερχου G2064 V-PNI-2S και G2532 CONJ ο G3588 T-NSM ακουων G191 V-PAP-NSM ειπατω G3004 V-2AAM-3S ερχου G2064 V-PNI-2S και G2532 CONJ ο G3588 T-NSM διψων G1372 V-PAP-NSM ερχεσθω G2064 V-PNM-3S ο G3588 T-NSM θελων G2309 V-PAP-NSM λαβετω G2983 V-2AAM-3S υδωρ G5204 N-ASN ζωης G2222 N-GSF δωρεαν G1432 ADV Jes 55:1; Joh 7:37; [Hoogl 8:14];

Darby

17 And the Spirit and the bride say, Come. And let him that hears say, Come. And let him that is athirst come; he that will, let him take [the] water of life freely. Jes 55:1; Joh 7:37; [Hoogl 8:14];

TSK - Openbaring 22:17

 

the Spirit.

Openb 22:16; Jes 55:1-3; Joh 16:7-15

the bride.

Openb 21:2; Openb 21:9

Come.

Isa 2:5

let him that heareth.

Ps 34:8; Jes 2:3; Jes 2:5; Jes 48:16-18; Jer 50:5; Micha 4:2; Zach 8:21-23

Joh 1:39-46; Joh 4:29; 1Thess 1:5-8

let him that is athirst.

Openb 21:6; Jes 55:1; Joh 7:37

let him take.

Jes 12:3; Joh 4:10; Joh 4:14

freely.

Rom 3:24; 1Kor 2:12

 

 

SV

18 Want ik betuig aan een iegelijk, die de woorden der profetie dezes boeks hoort: Indien iemand tot deze dingen toedoet, God zal hem toedoen de plagen, die in dit boek geschreven zijn. [Deut 4:2]; [Deut 12:32]; [Spr 30:6];

KJV

18 For G1063 I testify G4828 unto every man G3956 that heareth G191 the words G3056 of the prophecy G4394 of this G5127 book G975, If G1437 any man G5100 shall add G2007 unto G4314 these things G5023, God G2316 shall add G2007 unto G1909 him G846 the plagues G4127 that are written G1125 in G1722 this G5129 book G975: [Deut 4:2]; [Deut 12:32]; [Spr 30:6];

YLT

18 `For I testify to every one hearing the words of the prophecy of this scroll, if any one may add unto these, God shall add to him the plagues that have been written in this scroll, [Deut 4:2]; [Deut 12:32]; [Spr 30:6];

WHNU

18 μαρτυρω G3140 V-PAI-1S εγω G1473 P-1NS παντι G3839 A-DSM τω G3588 T-DSM ακουοντι G191 V-PAP-DSM τους G3588 T-APM λογους G3056 N-APM της G3588 T-GSF προφητειας G4394 N-GSF του G3588 T-GSN βιβλιου G975 N-GSN τουτου G5127 D-GSN εαν G1437 COND τις G5100 X-NSM επιθη G2007 V-2AAS-3S επ G1909 PREP αυτα G846 P-APN επιθησει G2007 V-FAI-3S ο G3588 T-NSM θεος G2316 N-NSM επ G1909 PREP αυτον G846 P-ASM τας G3588 T-APF πληγας G4127 N-APF τας G3588 T-APF γεγραμμενας G1125 V-RPP-APF εν G1722 PREP τω G3588 T-DSN βιβλιω G975 N-DSN τουτω G5129 D-DSN [Deut 4:2]; [Deut 12:32]; [Spr 30:6];

Darby

18 *I* testify to every one who hears the words of the prophecy of this book, If any one shall add to these things, God shall add to him the plagues which are written in this book. [Deut 4:2]; [Deut 12:32]; [Spr 30:6];

TSK - Openbaring 22:18

 

testify.

Openb 22:16; Openb 3:14; Efez 4:17; 1Thess 4:6

heareth.

1:3

If.

Deut 4:2; Deut 12:32; Spr 30:6; Matt 15:6-9; Matt 15:13

God.

Openb 14:10; Openb 14:11; Openb 15:1; Openb 16:1; Openb 19:20; Openb 20:10; Openb 20:15; Lev 26:18; Lev 26:24; Lev 26:25; Lev 26:28; Lev 26:37

 

 

SV

19 En45 46 47  indien iemand afdoet van de woorden des boeks dezer profetie, God zal zijn deel afdoen uit het48 49  boek des levens, en uit de heilige stad, en [uit] hetgeen in dit boek geschreven is.      45Deut 4:2;  46Deut 12:32;  47Spr 30:6;  48Openb 13:8;  49Openb 17:8;

KJV

19 And G2532 if G1437 any man G5100 shall take away G851 from G575 the words G3056 of the book G976 of this G5129 prophecy G4394, God G2316 shall take away G851 his G846 part G3313 out of G575 the book G976 of life G2222, and G2532 out of G1537 the holy G40 city G4172, and G2532 [from] the things which are written G1125 in G1722 this G5026 book G975.1

  1out of the book…: or, from the tree of life  Deut 4:2; Deut 12:32; Spr 30:6; Openb 13:8; Openb 17:8;

YLT

19 and if any one may take away from the words of the scroll of this prophecy, God shall take away his part from the scroll of the life, and out of the holy city, and the things that have been written in this scroll;' Deut 4:2; Deut 12:32; Spr 30:6; Openb 13:8; Openb 17:8;

WHNU

19 και G2532 CONJ εαν G1437 COND τις G5100 X-NSM αφελη G851 V-2AAS-3S απο G575 PREP των G3588 T-GPM λογων G3056 N-GPM του G3588 T-GSN βιβλιου G975 N-GSN της G3588 T-GSF προφητειας G4394 N-GSF ταυτης G3778 D-GSF αφελει G851 V-2FAI-3S ο G3588 T-NSM θεος G2316 N-NSM το G3588 T-ASN μερος G3313 N-ASN αυτου G846 P-GSM απο G575 PREP του G3588 T-GSN ξυλου G3586 N-GSN της G3588 T-GSF ζωης G2222 N-GSF και G2532 CONJ εκ G1537 PREP της G3588 T-GSF πολεως G4172 N-GSF της G3588 T-GSF αγιας G40 A-GSF των G3588 T-GPN γεγραμμενων G1125 V-RPP-GPN εν G1722 PREP τω G3588 T-DSN βιβλιω G975 N-DSN τουτω G5129 D-DSN Deut 4:2; Deut 12:32; Spr 30:6; Openb 13:8; Openb 17:8;

Darby

19 And if any one take from the words of the book of this prophecy, God shall take away his part from the tree of life, and out of the holy city, which are written in this book. Deut 4:2; Deut 12:32; Spr 30:6; Openb 13:8; Openb 17:8;

TSK - Openbaring 22:19

 

take.

Openb 2:18; Luk 11:52

God.

Openb 3:5; Openb 13:8; Ex 32:33; Ps 69:28

out of the book of life.  or, from the tree of life.

2

and out.

Openb 21:2; Openb 21:22-27

and from.

Openb 22:12; Openb 1:3; Openb 2:7; Openb 2:11; Openb 2:17; Openb 2:26; Openb 3:4; Openb 3:5; Openb 3:12; Openb 3:21; Openb 7:9-17; Openb 14:13

 

 

SV

20 Die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom haastiglijk. Amen. Ja, kom, Heere Jezus! [Hoogl 8:14];

KJV

20 He which testifieth G3140 these things G5023 saith G3004, Surely G3483 I come G2064 quickly G5035. Amen G281. Even so G3483, come G2064, Lord G2962 Jesus G2424. [Hoogl 8:14];

YLT

20 he saith--who is testifying these things--`Yes, I come quickly!' Amen! Yes, be coming, Lord Jesus! [Hoogl 8:14];

WHNU

20 λεγει G3004 V-PAI-3S ο G3588 T-NSM μαρτυρων G3140 V-PAP-NSM ταυτα G5023 D-APN ναι G3483 PRT ερχομαι G2064 V-PNI-1S ταχυ G5035 ADV αμην G281 HEB ερχου G2064 V-PNI-2S κυριε G2962 N-VSM ιησου G2424 N-VSM [Hoogl 8:14];

Darby

20 He that testifies these things says, Yea, I come quickly. Amen; come, Lord Jesus. [Hoogl 8:14];

TSK - Openbaring 22:20

 

which.

18

Surely.

Openb 22:7; Openb 22:10; Openb 22:12

Amen.

Openb 1:18; Hoogl 8:14; Jes 25:9; Joh 21:25; 2Tim 4:8; Hebr 9:28; 2Petr 3:12-14

 

 

SV

22:21 De genade van onzen Heere Jezus Christus [zij] met u allen. Amen.

KJV

22:21 The grace G5485 of our G2257 Lord G2962 Jesus G2424 Christ G5547 [be] with G3326 you G5216 all G3956. Amen G281.

YLT

22:21 The grace of our Lord Jesus Christ [is] with you all. Amen.

WHNU

22:21 η G3588 T-NSF χαρις G5485 N-NSF του G3588 T-GSM κυριου G2962 N-GSM ιησου G2424 N-GSM  [χριστου] G5547 N-GSM μετα G3326 PREP των G3588 T-GPM αγιων G40 A-GPM μετα G3326 PREP παντων G3956 A-GPM

Darby

22:21 The grace of the Lord Jesus Christ [be] with all the saints.

TSK - Openbaring 22:21

 

 

 

 

 


Vorig hoofdstuk (Openbaring 21)
| Begin hoofdstuk