Interlinear Nieuw Testament

index


Vorig hoofdstuk (Handelingen 16) | Volgend hoofdstuk (Handelingen 18)


Handelingen 17

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

SV

1 En door Amfípolis en Apollónia [hun] weg genomen hebbende, kwamen zij te Thessaloníca, alwaar een synagoge der Joden was.

KJV

1 Now G1161 when they had passed through G1353 Amphipolis G295 and G2532 Apollonia G624, they came G2064 to G1519 Thessalonica G2332, where G3699 was G2258 a synagogue G4864 of the Jews G2453:

YLT

1 And having passed through Amphipolis, and Apollonia, they came to Thessalonica, where was the synagogue of the Jews,

WHNU

1 διοδευσαντες G1353 V-AAP-NPM δε G1161 CONJ την G3588 T-ASF αμφιπολιν G295 N-ASF και G2532 CONJ την G3588 T-ASF απολλωνιαν G624 N-ASF ηλθον G2064 V-2AAI-3P εις G1519 PREP θεσσαλονικην G2332 N-ASF οπου G3699 ADV ην G2258 V-IXI-3S συναγωγη G4864 N-NSF των G3588 T-GPM ιουδαιων G2453 A-GPM

Darby

1 And having journeyed through Amphipolis and Apollonia, they came to Thessalonica, where was the synagogue of the Jews.

TSK - Handelingen 17:1

 

1 Paul preaches at Thessalonica, where some believe,

5 and others persecute him.

10 He is sent to Berea, and preaches there.

13 Being persecuted by Jews from Thessalonica,

16 he comes to Athens, and disputes and preaches the living God, to them unknown;

32 whereby, though some mock, many are converted unto Christ.

 

 

Thessalonica.

Hand 20:4; Hand 27:2; Filipp 4:16; 1Thess 1:1; 2Thess 1:1; 2Tim 4:10

where.

Hand 14:1; Hand 15:21; Hand 16:13

 

 

SV

2 En Paulus, gelijk hij gewoon was, ging tot hen in, en drie sabbatten lang handelde hij met hen uit de Schriften, [1Thess 2:2];

KJV

2 And G1161 Paul G3972, as G2596 his manner was G1486, went in G1525 unto G4314 them G846, and G2532 G1909 three G5140 sabbath G4521 days reasoned G1256 with them G846 out of G575 the scriptures G1124, [1Thess 2:2];

YLT

2 and according to the custom of Paul, he went in unto them, and for three sabbaths he was reasoning with them from the Writings, [1Thess 2:2];

WHNU

2 κατα G2596 PREP δε G1161 CONJ το G3588 T-ASN ειωθος G1486 V-2RAP-ASN τω G3588 T-DSM παυλω G3972 N-DSM εισηλθεν G1525 V-2AAI-3S προς G4314 PREP αυτους G846 P-APM και G2532 CONJ επι G1909 PREP σαββατα G4521 N-APN τρια G5140 A-APN διελεξατο G1256 V-ADI-3S αυτοις G846 P-DPM απο G575 PREP των G3588 T-GPF γραφων G1124 N-GPF [1Thess 2:2];

Darby

2 And according to Paul's custom he went in among them, and on three sabbaths reasoned with them from the scriptures, [1Thess 2:2];

TSK - Handelingen 17:2

 

as.

Luk 4:16; Joh 18:20

went.

Hand 17:10; Hand 17:17; Hand 9:20; Hand 13:5; Hand 14:1; Hand 18:4; Hand 19:8

reasoned.

Hand 24:25; Hand 28:23; 1Sam 12:7; Jes 1:18; Hebr 7:1-10

 

 

SV

3 [Dezelve] openende, en voor [ogen] stellende, dat1 2 3  de Christus moest lijden en opstaan uit de doden, en dat deze Jezus is de Christus, Dien ik, [zeide hij], ulieden verkondige.    1Ps 22:6;  2Matt 16:21;  3Luk 24:46;

KJV

3 Opening G1272 and G2532 alleging G3908, that G3754 Christ G5547 must needs G1163 have suffered G3958, and G2532 risen again G450 from G1537 the dead G3498; and G2532 that G3754 this G3778 Jesus G2424, whom G3739 I G1473 preach G2605 unto you G5213, is G2076 Christ G5547.1

  1whom…: or, whom, said he, I preach  Ps 22:6; Matt 16:21; Luk 24:46;

YLT

3 opening and alleging, `That the Christ it behoved to suffer, and to rise again out of the dead, and that this is the Christ--Jesus whom I proclaim to you.' Ps 22:6; Matt 16:21; Luk 24:46;

WHNU

3 διανοιγων G1272 V-PAP-NSM και G2532 CONJ παρατιθεμενος G3908 V-PMP-NSM οτι G3754 CONJ τον G3588 T-ASM χριστον G5547 N-ASM εδει G1163 V-IQI-3S παθειν G3958 V-2AAN και G2532 CONJ αναστηναι G450 V-2AAN εκ G1537 PREP νεκρων G3498 A-GPM και G2532 CONJ οτι G3754 CONJ ουτος G3778 D-NSM εστιν G2076 V-PXI-3S ο G3588 T-NSM χριστος G5547 N-NSM  ο G3588 T-NSM [ο] G3588 T-NSM ιησους G2424 N-NSM ον G3739 R-ASM εγω G1473 P-1NS καταγγελλω G2605 V-PAI-1S υμιν G5213 P-2DP Ps 22:6; Matt 16:21; Luk 24:46;

Darby

3 opening and laying down that the Christ must have suffered and risen up from among the dead, and that this is the Christ, Jesus whom *I* announce to you. Ps 22:6; Matt 16:21; Luk 24:46;

TSK - Handelingen 17:3

 

Opening.

Hand 2:16-36; Hand 3:22-26; Hand 13:26-39

Christ.

Luk 24:26; Luk 24:27; Luk 24:32; Luk 24:44; Luk 24:46; 1Kor 15:3; 1Kor 15:4; 1Thess 1:5; 1Thess 1:6

this.

Hand 2:36; Hand 9:22; Hand 18:28; Gal 3:1

whom I preach.

1:4

 

 

SV

4 En4  sommigen uit hen geloofden, en werden Paulus en Silas toegevoegd, en van de godsdienstige Grieken een grote menigte, en van de voornaamste vrouwen niet weinige.  4Hand 28:24;

KJV

4 And G2532 some G5100 of G1537 them G846 believed G3982, and G2532 consorted G4345 with Paul G3972 and G2532 Silas G4609; and G5037 of the devout G4576 Greeks G1672 a great G4183 multitude G4128, and G5037 of the chief G4413 women G1135 not G3756 a few G3641. Hand 28:24;

YLT

4 And certain of them did believe, and attached themselves to Paul and to Silas, also of the worshipping Greeks a great multitude, of the principal women also not a few. Hand 28:24;

WHNU

4 και G2532 CONJ τινες G5100 X-NPM εξ G1537 PREP αυτων G846 P-GPM επεισθησαν G3982 V-API-3P και G2532 CONJ προσεκληρωθησαν G4345 V-API-3P τω G3588 T-DSM παυλω G3972 N-DSM και G2532 CONJ  [τω] G3588 T-DSM τω G3588 T-DSM σιλα G4609 N-DSM των G3588 T-GPM τε G5037 PRT σεβομενων V-PNP-GPM ελληνων G1672 N-GPM πληθος G4128 N-NSN πολυ G4183 A-NSN γυναικων G1135 N-GPF τε G5037 PRT των G3588 T-GPF πρωτων G4413 A-GPF ουκ G3756 PRT-N ολιγαι G3641 A-NPF Hand 28:24;

Darby

4 And some of them believed, and joined themselves to Paul and Silas, and of the Greeks who worshipped, a great multitude, and of the chief women not a few. Hand 28:24;

TSK - Handelingen 17:4

 

some.

Hand 17:34; Hand 2:41; Hand 2:42; Hand 2:44; Hand 4:23; Hand 5:12-14; Hand 14:1; Hand 14:4; Hand 28:24; Spr 9:6; Spr 13:20; Hoogl 1:7; Hoogl 1:8

Hoogl 6:1; Zach 2:11; Zach 8:20-23; 2Kor 6:17; 2Kor 6:18

consorted.

2Co 8:5

Silas.

Hand 15:22; Hand 15:27; Hand 15:32; Hand 15:40

the devout.

Hand 17:17; Hand 13:43; Hand 16:3; Hand 18:4; Hand 19:10; Hand 21:28

and of the chief.

Hand 17:12; Hand 13:50

 

 

SV

5 Maar de Joden, die ongehoorzaam waren, [dit] benijdende, namen tot zich enige boze mannen uit de marktboeven, en maakten, dat het volk te hoop liep, en beroerden de stad; en op het huis van Jason aanvallende, zochten zij hen tot het volk te brengen. [Rom 16:21]; [1Thess 2:14];

KJV

5 But G1161 the Jews G2453 which believed not G544, moved with envy G2206, G2532 took unto them G4355 certain G5100 lewd G4190 fellows G435 of the baser sort G60, and G2532 gathered a company G3792, and set all G2350 the city G4172 on an uproar G2350, and G5037 assaulted G2186 the house G3614 of Jason G2394, and sought G2212 to bring G71 them G846 out G1519 to the people G1218. [Rom 16:21]; [1Thess 2:14];

YLT

5 And the unbelieving Jews, having been moved with envy, and having taken to them of the loungers certain evil men, and having made a crowd, were setting the city in an uproar; having assailed also the house of Jason, they were seeking them to bring [them] to the populace, [Rom 16:21]; [1Thess 2:14];

WHNU

5 ζηλωσαντες G2206 V-AAP-NPM δε G1161 CONJ οι G3588 T-NPM ιουδαιοι G2453 A-NPM και G2532 CONJ προσλαβομενοι G4355 V-2AMP-NPM των G3588 T-GPM αγοραιων G60 A-GPM ανδρας G435 N-APM τινας G5100 X-APM πονηρους G4190 A-APM και G2532 CONJ οχλοποιησαντες G3792 V-AAP-NPM εθορυβουν G2350 V-IAI-3P την G3588 T-ASF πολιν G4172 N-ASF και G2532 CONJ επισταντες G2186 V-2AAP-NPM τη G3588 T-DSF οικια G3614 N-DSF ιασονος G2394 N-GSM εζητουν G2212 V-IAI-3P αυτους G846 P-APM προαγαγειν G4254 V-2AAN εις G1519 PREP τον G3588 T-ASM δημον G1218 N-ASM [Rom 16:21]; [1Thess 2:14];

Darby

5 But the Jews having been stirred up to jealousy, and taken to [themselves] certain wicked men of the lowest rabble, and having got a crowd together, set the city in confusion; and having beset the house of Jason sought to bring them out to the people; [Rom 16:21]; [1Thess 2:14];

TSK - Handelingen 17:5

 

moved.

Hand 17:13; Hand 7:9; Hand 13:45; Hand 14:2; Hand 14:19; Hand 18:12; Spr 14:30; Jes 26:11; Matt 27:18; 1Kor 3:3

Gal 5:21; Gal 5:26; Jak 4:5

took.

Richt 9:4; Job 30:1-10; Ps 35:15; Ps 69:12

and set.

Hand 19:24-34; Hand 19:40

Jason.

Hand 17:7; Rom 16:21

 

 

SV

6 En als zij hen niet vonden, trokken zij Jason en enige broeders voor de oversten der stad, roepende: Dezen,5  die de wereld in roer hebben gesteld, zijn ook hier gekomen;  5Hand 16:20;

KJV

6 And G1161 when they found G2147 them G846 not G3361, they drew G4951 Jason G2394 and G2532 certain G5100 brethren G80 unto G1909 the rulers of the city G4173, crying G994, G3754 These G3778 that have turned G387 the world G3625 upside down G387 are come G3918 hither G1759 also G2532; Hand 16:20;

YLT

6 and not having found them, they drew Jason and certain brethren unto the city rulers, calling aloud--`These, having put the world in commotion, are also here present, Hand 16:20;

WHNU

6 μη G3361 PRT-N ευροντες G2147 V-2AAP-NPM δε G1161 CONJ αυτους G846 P-APM εσυρον G4951 V-IAI-3P ιασονα G2394 N-ASM και G2532 CONJ τινας G5100 X-APM αδελφους G80 N-APM επι G1909 PREP τους G3588 T-APM πολιταρχας G4173 N-APM βοωντες G994 V-PAP-NPM οτι G3754 CONJ οι G3588 T-NPM την G3588 T-ASF οικουμενην G3625 N-ASF αναστατωσαντες G387 V-AAP-NPM ουτοι G3778 D-NPM και G2532 CONJ ενθαδε G1759 ADV παρεισιν G3918 V-PXI-3P Hand 16:20;

Darby

6 and not having found them, dragged Jason and certain brethren before the politarchs, crying out, These [men] that have set the world in tumult, are come here also, Hand 16:20;

TSK - Handelingen 17:6

 

they drew.

Hand 6:12; Hand 6:13; Hand 16:19; Hand 16:20; Hand 18:12; Hand 18:13

These.

Hand 21:28-31; Hand 22:22; Hand 22:23; Hand 24:5; Hand 28:22; 1Kon 18:17; 1Kon 18:18; Ex 3:8; Ex 3:9; Jer 38:2-4

Amos 7:10; Luk 23:5

 

 

SV

7 Welke Jason in [zijn huis] genomen heeft; en alle dezen doen tegen de geboden des keizers, zeggende,6 7  dat er een andere Koning is, [namelijk] een Jezus.   6Luk 23:2;  7Joh 19:12;

KJV

7 Whom G3739 Jason G2394 hath received G5264: and G2532 these G3778 all G3956 do G4238 contrary G561 to the decrees G1378 of Caesar G2541, saying G3004 that there is G1511 another G2087 king G935, [one] Jesus G2424. Luk 23:2; Joh 19:12;

YLT

7 whom Jason hath received; and these all do contrary to the decrees of Caesar, saying another to be king--Jesus.' Luk 23:2; Joh 19:12;

WHNU

7 ους G3739 R-APM υποδεδεκται G5264 V-RNI-3S ιασων G2394 N-NSM και G2532 CONJ ουτοι G3778 D-NPM παντες G3956 A-NPM απεναντι G561 ADV των G3588 T-GPN δογματων G1378 N-GPN καισαρος G2541 N-GSM πρασσουσιν G4238 V-PAI-3P βασιλεα G935 N-ASM ετερον G2087 A-ASM λεγοντες G3004 V-PAP-NPM ειναι G1511 V-PXN ιησουν G2424 N-ASM Luk 23:2; Joh 19:12;

Darby

7 whom Jason has received; and these all do contrary to the decrees of Caesar, saying, that there is another king, Jesus. Luk 23:2; Joh 19:12;

TSK - Handelingen 17:7

 

and these.

Hand 16:21; Hand 25:8-11; Ezra 4:12-15; Dan 3:12; Dan 6:13; Luk 23:2; Joh 19:12

1Pe 2:15

 

 

SV

8 En zij beroerden de schare, en de oversten der stad, die dit hoorden.

KJV

8 And G1161 they troubled G5015 the people G3793 and G2532 the rulers of the city G4173, when they heard G191 these things G5023.

YLT

8 And they troubled the multitude and the city rulers, hearing these things,

WHNU

8 εταραξαν G5015 V-AAI-3P δε G1161 CONJ τον G3588 T-ASM οχλον G3793 N-ASM και G2532 CONJ τους G3588 T-APM πολιταρχας G4173 N-APM ακουοντας G191 V-PAP-APM ταυτα G5023 D-APN

Darby

8 And they troubled the crowd and the politarchs when they heard these things.

TSK - Handelingen 17:8

 

Matt 2:3; Joh 11:48

 

 

SV

9 Doch als zij van Jason en de anderen vergenoeging ontvangen hadden, lieten zij hen gaan.

KJV

9 And G2532 when they had taken G2983 security G2425 of G3844 Jason G2394, and G2532 of the other G3062, they let G630 them G846 go G630.

YLT

9 and having taking security from Jason and the rest, they let them go.

WHNU

9 και G2532 CONJ λαβοντες G2983 V-2AAP-NPM το G3588 T-ASN ικανον G2425 A-ASN παρα G3844 PREP του G3588 T-GSM ιασονος G2394 N-GSM και G2532 CONJ των G3588 T-GPM λοιπων G3062 A-GPM απελυσαν G630 V-AAI-3P αυτους G846 P-APM

Darby

9 And having taken security of Jason and the rest, they let them go.

TSK - Handelingen 17:9

 

9

 

 

SV

10 En de broeders zonden terstond des8  nachts Paulus en Silas weg naar Beréa; welke, daar gekomen zijnde, gingen heen naar de synagoge der Joden;  8Hand 9:25;

KJV

10 And G1161 the brethren G80 immediately G2112 sent away G1599 G5037 Paul G3972 and G2532 Silas G4609 by G1223 night G3571 unto G1519 Berea G960: who G3748 coming G3854 [thither] went G549 into G1519 the synagogue G4864 of the Jews G2453. Hand 9:25;

YLT

10 And the brethren immediately, through the night, sent forth both Paul and Silas to Berea, who having come, went to the synagogue of the Jews; Hand 9:25;

WHNU

10 οι G3588 T-NPM δε G1161 CONJ αδελφοι G80 N-NPM ευθεως G2112 ADV δια G1223 PREP νυκτος G3571 N-GSF εξεπεμψαν G1599 V-AAI-3P τον G3588 T-ASM τε G5037 PRT παυλον G3972 N-ASM και G2532 CONJ τον G3588 T-ASM σιλαν G4609 N-ASM εις G1519 PREP βεροιαν G960 N-ASF οιτινες G3748 R-NPM παραγενομενοι G3854 V-2ADP-NPM εις G1519 PREP την G3588 T-ASF συναγωγην G4864 N-ASF των G3588 T-GPM ιουδαιων G2453 A-GPM απηεσαν G549 V-IXI-3P Hand 9:25;

Darby

10 But the brethren immediately sent away, in the night, Paul and Silas to Berea; who, being arrived, went away into the synagogue of the Jews. Hand 9:25;

TSK - Handelingen 17:10

 

the brethren.

Hand 17:14; Hand 9:25; Hand 23:23; Hand 23:24; Joz 2:15; Joz 2:16; 1Sam 19:12-17; 1Sam 20:42

Berea.

Hand 17:13; Hand 20:4

went.

Hand 17:2; Hand 14:6; Hand 14:7; 1Thess 2:2

 

 

SV

11 En dezen waren edeler, dan die te Thessaloníca waren, [als] die het woord ontvingen met alle toegenegenheid, onderzoekende9 10 11  dagelijks de Schriften, of deze dingen alzo waren.    9Jes 34:16;  10Luk 16:29;  11Joh 5:39;

KJV

11 G1161 These G3778 were G2258 more noble G2104 than those in G1722 Thessalonica G2332, in that they G3748 received G1209 the word G3056 with G3326 all G3956 readiness of mind G4288, and searched G350 the scriptures G1124 daily G2250 G2596, whether G1487 those things G5023 were G2192 so G3779. Jes 34:16; Luk 16:29; Joh 5:39;

YLT

11 and these were more noble than those in Thessalonica, they received the word with all readiness of mind, every day examining the Writings whether those things were so; Jes 34:16; Luk 16:29; Joh 5:39;

WHNU

11 ουτοι G3778 D-NPM δε G1161 CONJ ησαν G2258 V-IXI-3P ευγενεστεροι G2104 A-NPM-C των G3588 T-GPM εν G1722 PREP θεσσαλονικη G2332 N-DSF οιτινες G3748 R-NPM εδεξαντο G1209 V-ADI-3P τον G3588 T-ASM λογον G3056 N-ASM μετα G3326 PREP πασης G3956 A-GSF προθυμιας G4288 N-GSF  [το] G3588 T-ASN καθ G2596 PREP ημεραν G2250 N-ASF ανακρινοντες G350 V-PAP-NPM τας G3588 T-APF γραφας G1124 N-APF ει G1487 COND εχοι G2192 V-PAO-3S ταυτα G5023 D-NPN ουτως G3779 ADV Jes 34:16; Luk 16:29; Joh 5:39;

Darby

11 And these were more noble than those in Thessalonica, receiving the word with all readiness of mind, daily searching the scriptures if these things were so. Jes 34:16; Luk 16:29; Joh 5:39;

TSK - Handelingen 17:11

 

more.

Spr 1:5; Spr 9:9; Jer 2:21; Joh 1:45-49

they received.

Hand 2:41; Hand 10:33; Hand 11:1; Job 23:12; Spr 2:1-5; Spr 8:10; Matt 13:23; 1Thess 1:6; 1Thess 2:13

2Thess 2:10; Jak 1:21; 1Petr 2:2

and searched.

Ps 1:2; Ps 1:3; Ps 119:97; Ps 119:100; Ps 119:148; Jes 8:20; Jes 34:16; Luk 16:29; Luk 24:44; Joh 3:21

Joh 5:39; 2Tim 3:15-17; 1Petr 1:10-12; 2Petr 1:19-21; 1Joh 4:5; 1Joh 4:6

 

 

SV

12 Velen dan uit hen geloofden, en van de Griekse eerlijke vrouwen en van de mannen niet weinige.

KJV

12 Therefore G3767 G3303 many G4183 of G1537 them G846 believed G4100; also G2532 of honourable G2158 women G1135 which G3588 were Greeks G1674, and G2532 of men G435, not G3756 a few G3641.

YLT

12 many, indeed, therefore, of them did believe, and of the honourable Greek women and men not a few.

WHNU

12 πολλοι G4183 A-NPM μεν G3303 PRT ουν G3767 CONJ εξ G1537 PREP αυτων G846 P-GPM επιστευσαν G4100 V-AAI-3P και G2532 CONJ των G3588 T-GPF ελληνιδων G1674 N-GPF γυναικων G1135 N-GPF των G3588 T-GPM ευσχημονων G2158 A-GPM και G2532 CONJ ανδρων G435 N-GPM ουκ G3756 PRT-N ολιγοι G3641 A-NPM

Darby

12 Therefore many from among them believed, and of Grecian women of the upper classes and men not a few.

TSK - Handelingen 17:12

 

many.

Hand 17:2-4; Hand 13:46; Hand 14:1; Ps 25:8; Ps 25:9; Joh 1:45-49; Joh 7:17; Efez 5:14; Jak 1:21

honourable.

Hand 13:50; 1Kor 1:26; Jak 1:10

 

 

SV

13 Maar als de Joden van Thessaloníca verstonden, dat het Woord Gods ook te Beréa van Paulus verkondigd werd, kwamen zij ook daar en12  bewogen de scharen.  121Thess 2:14;  [1Thess 2:16]; [Hebr 12:15];

KJV

13 But G1161 when G5613 the Jews G2453 of G575 Thessalonica G2332 had knowledge G1097 that G3754 G2532 the word G3056 of God G2316 was preached G2605 of G5259 Paul G3972 at G1722 Berea G960, they came G2064 thither also G2546, and stirred up G4531 the people G3793. 1Thess 2:14; [1Thess 2:16]; [Hebr 12:15];

YLT

13 And when the Jews from Thessalonica knew that also in Berea was the word of God declared by Paul, they came thither also, agitating the multitudes; 1Thess 2:14; [1Thess 2:16]; [Hebr 12:15];

WHNU

13 ως G5613 ADV δε G1161 CONJ εγνωσαν G1097 V-2AAI-3P οι G3588 T-NPM απο G575 PREP της G3588 T-GSF θεσσαλονικης G2332 N-GSF ιουδαιοι G2453 A-NPM οτι G3754 CONJ και G2532 CONJ εν G1722 PREP τη G3588 T-DSF βεροια G960 N-DSF κατηγγελη G2605 V-2API-3S υπο G5259 PREP του G3588 T-GSM παυλου G3972 N-GSM ο G3588 T-NSM λογος G3056 N-NSM του G3588 T-GSM θεου G2316 N-GSM ηλθον G2064 V-2AAI-3P κακει G2546 ADV-C σαλευοντες G4531 V-PAP-NPM και G2532 CONJ ταρασσοντες G5015 V-PAP-NPM τους G3588 T-APM οχλους G3793 N-APM 1Thess 2:14; [1Thess 2:16]; [Hebr 12:15];

Darby

13 But when the Jews from Thessalonica knew that the word of God was announced in Berea also by Paul, they came there also, stirring up the crowds. 1Thess 2:14; [1Thess 2:16]; [Hebr 12:15];

TSK - Handelingen 17:13

 

the Jews.

Hand 17:5; Matt 23:13; 1Thess 2:14-16

stirred.

Hand 6:12; Hand 14:2; Hand 21:27; 1Kon 21:25; Spr 15:18; Spr 28:25; Luk 12:51

 

 

SV

14 Doch de broeders zonden toen van stonde aan Paulus weg, dat hij ging als naar de zee; maar Silas en Timotheus bleven aldaar.

KJV

14 And G1161 then G5119 immediately G2112 the brethren G80 sent away G1821 Paul G3972 to go G4198 as it were G5613 to G1909 the sea G2281: but G1161 G5037 Silas G4609 and G2532 Timotheus G5095 abode G5278 there G1563 still G5278.

YLT

14 and then immediately the brethren sent forth Paul, to go on as it were to the sea, but both Silas and Timothy were remaining there.

WHNU

14 ευθεως G2112 ADV δε G1161 CONJ τοτε G5119 ADV τον G3588 T-ASM παυλον G3972 N-ASM εξαπεστειλαν G1821 V-AAI-3P οι G3588 T-NPM αδελφοι G80 N-NPM πορευεσθαι G4198 V-PNN εως G2193 CONJ επι G1909 PREP την G3588 T-ASF θαλασσαν G2281 N-ASF υπεμειναν G5278 V-AAI-3P τε G5037 PRT ο G3588 T-NSM τε G5037 PRT σιλας G4609 N-NSM και G2532 CONJ ο G3588 T-NSM τιμοθεος G5095 N-NSM εκει G1563 ADV

Darby

14 And then immediately the brethren sent away Paul to go as to the sea; but Silas and Timotheus abode there.

TSK - Handelingen 17:14

 

then.

Hand 17:10; Hand 9:25; Hand 9:30; Matt 10:23

as it.

Hand 20:3; Joz 2:16

but.

Hand 19:22; 1Tim 1:3; Tit 1:5

 

 

SV

15 En die Paulus geleidden, brachten hem tot Athéne toe; en als13  zij bevel gekregen hadden aan Silas en Timotheus, dat zij op het spoedigste tot hem zouden komen, vertrokken zij.  13Hand 18:5;

KJV

15 And G1161 they that conducted G2525 Paul G3972 brought G71 him G846 unto G2193 Athens G116: and G2532 receiving G2983 a commandment G1785 unto G4314 Silas G4609 and G2532 Timotheus G5095 for to G2443 come G2064 to G4314 him G846 with all speed G5613 G5033, they departed G1826. Hand 18:5;

YLT

15 And those conducting Paul, brought him unto Athens, and having received a command unto Silas and Timotheus that with all speed they may come unto him, they departed; Hand 18:5;

WHNU

15 οι G3588 T-NPM δε G1161 CONJ καθιστανοντες G2525 V-PAP-NPM τον G3588 T-ASM παυλον G3972 N-ASM ηγαγον G71 V-2AAI-3P εως G2193 CONJ αθηνων G116 N-GPF και G2532 CONJ λαβοντες G2983 V-2AAP-NPM εντολην G1785 N-ASF προς G4314 PREP τον G3588 T-ASM σιλαν G4609 N-ASM και G2532 CONJ τον G3588 T-ASM τιμοθεον G5095 N-ASM ινα G2443 CONJ ως G5613 ADV ταχιστα G5033 ADV-S ελθωσιν G2064 V-2AAS-3P προς G4314 PREP αυτον G846 P-ASM εξηεσαν G1826 V-IXI-3P Hand 18:5;

Darby

15 But they that conducted Paul brought him as far as Athens; and, having received a commandment to Silas and Timotheus, that they should come to him as quickly as possible, they departed. Hand 18:5;

TSK - Handelingen 17:15

 

Athens.

Hand 18:1; 1Thess 3:1

receiving.

Hand 18:5; 2Tim 4:10; 2Tim 4:11; 2Tim 4:20; 2Tim 4:21; Tit 3:12

 

 

SV

16 En terwijl Paulus hen te Athéne verwachtte, werd zijn geest in hem ontstoken, ziende, dat de stad zo zeer afgodisch was.

KJV

16 Now G1161 while Paul G3972 waited for G1551 them G846 at G1722 Athens G116, his G846 spirit G4151 was stirred G3947 in G1722 him G846, when he saw G2334 the city G4172 wholly given G5607 to idolatry G2712.2

  2wholly…: or, full of idols

YLT

16 and Paul waiting for them in Athens, his spirit was stirred in him, beholding the city wholly given to idolatry,

WHNU

16 εν G1722 PREP δε G1161 CONJ ταις G3588 T-DPF αθηναις G116 N-DPF εκδεχομενου G1551 V-PNP-GSM αυτους G846 P-APM του G3588 T-GSM παυλου G3972 N-GSM παρωξυνετο G3947 V-IPI-3S το G3588 T-NSN πνευμα G4151 N-NSN αυτου G846 P-GSM εν G1722 PREP αυτω G846 P-DSM θεωρουντος G2334 V-PAP-GSM κατειδωλον G2712 A-ASF ουσαν G5607 V-PXP-ASF την G3588 T-ASF πολιν G4172 N-ASF

Darby

16 But in Athens, while Paul was waiting for them, his spirit was painfully excited in him seeing the city given up to idolatry.

TSK - Handelingen 17:16

 

Cir. A.M. 4058.  A.D. 54.  his spirit.

Ex 32:19; Ex 32:20; Num 25:6-11; 1Kon 19:10; 1Kon 19:14; Job 32:2; Job 32:3; Job 32:18-20; Ps 69:9

Ps 119:136; Ps 119:158; Jer 20:9; Micha 3:8; Mark 3:5; Joh 2:13; 2Petr 2:7

wholly given to idolatry.  or, full of idols.

23; *marg:

 

 

SV

17 Hij handelde dan in de synagoge met de Joden, en met degenen, die godsdienstig waren, en op de markt alle dagen met degenen, die [hem] voorkwamen.

KJV

17 Therefore G3767 G3303 disputed he G1256 in G1722 the synagogue G4864 with the Jews G2453, and G2532 with the devout persons G4576, and G2532 in G1722 the market G58 daily G2596 G3956 G2250 with G4314 them that met with him G3909.

YLT

17 therefore, indeed, he was reasoning in the synagogue with the Jews, and with the worshipping persons, and in the market-place every day with those who met with him.

WHNU

17 διελεγετο G1256 V-INI-3S μεν G3303 PRT ουν G3767 CONJ εν G1722 PREP τη G3588 T-DSF συναγωγη G4864 N-DSF τοις G3588 T-DPM ιουδαιοις G2453 A-DPM και G2532 CONJ τοις G3588 T-DPM σεβομενοις G4576 V-PNP-DPM και G2532 CONJ εν G1722 PREP τη G3588 T-DSF αγορα G58 N-DSF κατα G2596 PREP πασαν G3956 A-ASF ημεραν G2250 N-ASF προς G4314 PREP τους G3588 T-APM παρατυγχανοντας G3909 V-PAP-APM

Darby

17 He reasoned therefore in the synagogue with the Jews, and those who worshipped, and in the market-place every day with those he met with.

TSK - Handelingen 17:17

 

disputed.

Hand 17:2-4; Hand 14:1-4

devout.

Hand 8:2; Hand 10:2; Hand 13:16

daily.

Spr 1:20-22; Spr 8:1-4; Spr 8:34; Jer 6:11; Matt 5:1; Matt 5:2; Mark 16:15; Luk 12:3

2Tim 3:2; 2Tim 3:5

 

 

SV

18 En sommigen van de Epikuréïsche en Stóïsche wijsgeren streden met hem; en sommigen zeiden: Wat wil toch deze klapper zeggen? Maar anderen [zeiden]: Hij schijnt een verkondiger te zijn van vreemde goden; omdat hij hun Jezus en de opstanding verkondigde.

KJV

18 Then G1161 certain G5100 philosophers G5386 of the Epicureans G1946, and G2532 of the Stoicks G4770, encountered G4820 him G846. And G2532 some G5100 said G3004, What G5101 will G302 G2309 this G3778 babbler G4691 say G3004? G1161 other some, He seemeth G1380 to be G1511 a setter forth G2604 of strange G3581 gods G1140: because G3754 he preached G2097 unto them G846 Jesus G2424, and G2532 the resurrection G386.3

  3babbler: or, base fellow

YLT

18 And certain of the Epicurean and of the Stoic philosophers, were meeting together to see him, and some were saying, `What would this seed picker wish to say?' and others, `Of strange demons he doth seem to be an announcer;' because Jesus and the rising again he did proclaim to them as good news,

WHNU

18 τινες G5100 X-NPM δε G1161 CONJ και G2532 CONJ των G3588 T-GPM επικουρειων G1946 N-GPM και G2532 CONJ στοικων G4770 A-GPM φιλοσοφων G5386 N-GPM συνεβαλλον G4820 V-IAI-3P αυτω G846 P-DSM και G2532 CONJ τινες G5100 X-NPM ελεγον G3004 V-IAI-3P τι G5101 I-ASN αν G302 PRT θελοι G2309 V-PAO-3S ο G3588 T-NSM σπερμολογος G4691 A-NSM ουτος G3778 D-NSM λεγειν G3004 V-PAN οι G3588 T-NPM δε G1161 CONJ ξενων G3581 A-GPN δαιμονιων G1140 N-GPN δοκει G1380 V-PAI-3S καταγγελευς G2604 N-NSM ειναι G1511 V-PXN οτι G3754 CONJ τον G3588 T-ASM ιησουν G2424 N-ASM και G2532 CONJ την G3588 T-ASF αναστασιν G386 N-ASF ευηγγελιζετο G2097 V-IMI-3S

Darby

18 But some also of the Epicurean and Stoic philosophers attacked him. And some said, What would this chatterer say? and some, He seems to be an announcer of foreign demons, because he announced the glad tidings of Jesus and the resurrection [to them] .

TSK - Handelingen 17:18

 

philosophers.

Rom 1:22; 1Kor 1:20; 1Kor 1:21; Kol 2:8

encountered.

Hand 6:9; Mark 9:14; Luk 11:53

babbler.  or, base fellow.

Spr 23:9; Spr 26:12; 1Kor 3:18

Jesus.

Hand 17:31; Hand 26:23; Rom 14:9; Rom 14:10; 1Kor 15:3; 1Kor 15:4

 

 

SV

19 En zij namen hem, en brachten [hem] op de [plaats], [genaamd] Areópagus, zeggende: Kunnen wij [niet] weten, welke deze nieuwe leer zij, daar gij van spreekt?

KJV

19 And G5037 they took G1949 him G846, and brought him G71 unto G1909 Areopagus G697, saying G3004, May G1410 we know G1097 what G5101 this G3778 new G2537 doctrine G1322, whereof G5259 thou G4675 speakest G2980, [is]?4

  4Areopagus: or, Mars-hill: it was the highest court in Athens

YLT

19 having also taken him, unto the Areopagus they brought [him] , saying, `Are we able to know what [is] this new teaching that is spoken by thee,

WHNU

19 επιλαβομενοι G1949 V-2ADP-NPM  δε G1161 CONJ τε G5037 PRT αυτου G846 P-GSM επι G1909 PREP τον G3588 T-ASM αρειον G697 N-ASM παγον G697 N-ASM ηγαγον G71 V-2AAI-3P λεγοντες G3004 V-PAP-NPM δυναμεθα G1410 V-PNI-1P γνωναι G1097 V-2AAN τις G5101 I-NSM η G3588 T-NSF καινη G2537 A-NSF αυτη G3778 D-NSF  [η] G3588 T-NSF η G3588 T-NSF υπο G5259 PREP σου G4675 P-2GS λαλουμενη G2980 V-PPP-NSF διδαχη G1322 N-NSF

Darby

19 And having taken hold on him they brought [him] to Areopagus, saying, Might we know what this new doctrine which is spoken by thee [is] ?

TSK - Handelingen 17:19

 

Areopagus.  or, Mars'-hill.

22"It was the highest court in Athens."

May.

Hand 17:20; Hand 24:24; Hand 25:22; Hand 26:1; Matt 10:18

new.

Mark 1:27; Joh 13:34; 1Joh 2:7; 1Joh 2:8

 

 

SV

20 Want gij brengt enige vreemde dingen voor onze oren; wij willen dan weten, wat toch dit zijn wil.

KJV

20 For G1063 thou bringest G1533 certain G5100 strange things G3579 to G1519 our G2257 ears G189: we would G1014 know G1097 therefore G3767 what G5101 these things G5023 mean G302 G2309 G1511.

YLT

20 for certain strange things thou dost bring to our ears? we wish, then, to know what these things would wish to be;'

WHNU

20 ξενιζοντα G3579 V-PAP-APN γαρ G1063 CONJ τινα G5100 X-APN εισφερεις G1533 V-PAI-2S εις G1519 PREP τας G3588 T-APF ακοας G189 N-APF ημων G2257 P-1GP βουλομεθα G1014 V-PNI-1P ουν G3767 CONJ γνωναι G1097 V-2AAN τινα G5100 X-APN θελει G2309 V-PAI-3S ταυτα G5023 D-NPN ειναι G1511 V-PXN

Darby

20 For thou bringest certain strange things to our ears. We wish therefore to know what these things may mean.

TSK - Handelingen 17:20

 

strange.

Hos 8:12; Matt 19:23-25; Mark 10:24-26; Joh 6:60; Joh 7:35; Joh 7:36; 1Kor 1:18; 1Kor 1:23

1Kor 2:14; Hebr 5:11; 1Petr 4:4

what.

Hand 2:12; Hand 10:17; Mark 9:10

 

 

SV

21 (Die van Athéne nu allen, en de vreemdelingen, die zich daar onthielden, besteedden [hun] tijd tot niets anders dan om wat nieuws te zeggen en te horen.)

KJV

21 (For G1161 all G3956 the Athenians G117 and G2532 strangers G3581 which G3588 were there G1927 spent their time G2119 in G1519 nothing G3762 else G2087, but either G2228 to tell G3004, or G2532 to hear G191 some G5100 new thing G2537.)

YLT

21 and all Athenians, and the strangers sojourning, for nothing else were at leisure but to say something, and to hear some newer thing.

WHNU

21 αθηναιοι G117 A-NPM δε G1161 CONJ παντες G3956 A-NPM και G2532 CONJ οι G3588 T-NPM επιδημουντες G1927 V-PAP-NPM ξενοι G3581 A-NPM εις G1519 PREP ουδεν G3762 A-ASN ετερον G2087 A-ASN ηυκαιρουν G2119 V-IAI-3P η G2228 PRT λεγειν G3004 V-PAN τι G5100 X-ASN η G2228 PRT ακουειν G191 V-PAN τι G5100 X-ASN καινοτερον G2537 A-ASN

Darby

21 Now all [the] Athenians and the strangers sojourning there spent their time in nothing else than to tell and to hear the news.

TSK - Handelingen 17:21

 

spent.

Efez 5:16; Kol 4:5; 2Thess 3:11; 2Thess 3:12; 1Tim 5:13; 2Tim 2:16; 2Tim 2:17

 

 

SV

22 En Paulus, staande in het midden van de [plaats], [genaamd] Areópagus, zeide: Gij mannen van Athéne! ik bemerke, dat gij alleszins gelijk als godsdienstiger zijt.

KJV

22 Then G1161 Paul G3972 stood G2476 in G1722 the midst G3319 of Mars' hill G697, and said G5346, [Ye] men G435 of Athens G117, I perceive G2334 that G5613 in G2596 all things G3956 ye G5209 are too superstitious G1174.5

  5Mars' hill: or, court of the Areopagites

YLT

22 And Paul, having stood in the midst of the Areopagus, said, `Men, Athenians, in all things I perceive you as over-religious;

WHNU

22 σταθεις G2476 V-APP-NSM δε G1161 CONJ  [ο] G3588 T-NSM παυλος G3972 N-NSM εν G1722 PREP μεσω G3319 A-DSN του G3588 T-GSM αρειου G697 N-GSM παγου G697 N-GSM εφη G5346 V-IXI-3S ανδρες G435 N-VPM αθηναιοι G117 A-VPM κατα G2596 PREP παντα G3956 A-APN ως G5613 ADV δεισιδαιμονεστερους G1174 A-APM-C υμας G5209 P-2AP θεωρω G2334 V-PAI-1S

Darby

22 And Paul standing in the midst of Areopagus said, Athenians, in every way I see you given up to demon worship;

TSK - Handelingen 17:22

 

Mars'-hill.  or, the court of the Areopagites.

19

I perceive.

Hand 17:16; Hand 19:35; Hand 25:19; Jer 10:2; Jer 10:3; Jer 50:38

 

 

SV

23 Want [de stad] doorgaande, en aanschouwende uw heiligdommen, heb ik ook een altaar gevonden, op hetwelk een opschrift stond: DEN ONBEKENDEN GOD. Dezen dan, Dien gij niet kennende dient, verkondig ik ulieden.

KJV

23 For G1063 as I passed by G1330, and G2532 beheld G333 your G5216 devotions G4574, G2532 I found G2147 an altar G1041 with this G1722 G3739 inscription G1924, TO THE UNKNOWN G57 GOD G2316. Whom G3739 therefore G3767 ye ignorantly G50 worship G2151, him G5126 declare G2605 I G1473 unto you G5213.6

  6devotions: or, gods that ye worship

YLT

23 for passing through and contemplating your objects of worship, I found also an erection on which had been inscribed: To God--unknown; whom, therefore--not knowing--ye do worship, this One I announce to you.

WHNU

23 διερχομενος G1330 V-PNP-NSM γαρ G1063 CONJ και G2532 CONJ αναθεωρων G333 V-PAP-NSM τα G3588 T-APN σεβασματα G4574 N-APN υμων G5216 P-2GP ευρον G2147 V-2AAI-1S και G2532 CONJ βωμον G1041 N-ASM εν G1722 PREP ω G3739 R-DSM επεγεγραπτο G1924 V-LPI-3S αγνωστω G57 A-DSM θεω G2316 N-DSM ο G3739 R-ASN ουν G3767 CONJ αγνοουντες G50 V-PAP-NPM ευσεβειτε G2151 V-PAI-2P τουτο G5124 D-ASN εγω G1473 P-1NS καταγγελλω G2605 V-PAI-1S υμιν G5213 P-2DP

Darby

23 for, passing through and beholding your shrines, I found also an altar on which was inscribed, To the unknown God. Whom therefore ye reverence, not knowing [him] , him I announce to you.

TSK - Handelingen 17:23

 

devotions.  or, gods that ye worship.

Rom 1:23-25; 1Kor 8:5; 2Thess 2:4

TO.

Ps 147:20; Joh 17:3; Joh 17:25; Rom 1:20-22; Rom 1:28; 1Kor 1:21; 2Kor 4:4-6

Gal 4:8; Gal 4:9; Efez 2:12; 1Tim 1:17; 1Joh 5:20

ignorantly.

Hand 17:30; Ps 50:21; Matt 15:9; Joh 4:22; Joh 8:54

 

 

SV

24 De14 15 16 17 18 19 20 21  God, Die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is; Deze, zijnde een Heere des hemels en der aarde, woont22  niet in tempelen met handen gemaakt;          14Gen 1:1;  152Kron 6:30;  16Ps 33:6;  17Ps 124:8;  18Ps 146:6;  19Jes 66:1;  20Hand 14:15;  21Openb 14:7;  22Hand 7:48;  [2Kron 2:6]; [Neh 9:6];

KJV

24 God G2316 that made G4160 the world G2889 and G2532 all things G3956 therein G1722 G846, seeing that he G3778 is G5225 Lord G2962 of heaven G3772 and G2532 earth G1093, dwelleth G2730 not G3756 in G1722 temples G3485 made with hands G5499; Gen 1:1; 2Kron 6:30; Ps 33:6; Ps 124:8; Ps 146:6; Jes 66:1; Hand 14:15; Openb 14:7; Hand 7:48; [2Kron 2:6]; [Neh 9:6];

YLT

24 `God, who did make the world, and all things in it, this One, of heaven and of earth being Lord, in temples made with hands doth not dwell, Gen 1:1; 2Kron 6:30; Ps 33:6; Ps 124:8; Ps 146:6; Jes 66:1; Hand 14:15; Openb 14:7; Hand 7:48; [2Kron 2:6]; [Neh 9:6];

WHNU

24 ο G3588 T-NSM θεος G2316 N-NSM ο G3588 T-NSM ποιησας G4160 V-AAP-NSM τον G3588 T-ASM κοσμον G2889 N-ASM και G2532 CONJ παντα G3956 A-APN τα G3588 T-APN εν G1722 PREP αυτω G846 P-DSM ουτος G3778 D-NSM ουρανου G3772 N-GSM και G2532 CONJ γης G1093 N-GSF υπαρχων G5225 V-PAP-NSM κυριος G2962 N-NSM ουκ G3756 PRT-N εν G1722 PREP χειροποιητοις G5499 A-DPM ναοις G3485 N-DPM κατοικει G2730 V-PAI-3S Gen 1:1; 2Kron 6:30; Ps 33:6; Ps 124:8; Ps 146:6; Jes 66:1; Hand 14:15; Openb 14:7; Hand 7:48; [2Kron 2:6]; [Neh 9:6];

Darby

24 The God who has made the world and all things which are in it, *he*, being Lord of heaven and earth, does not dwell in temples made with hands, Gen 1:1; 2Kron 6:30; Ps 33:6; Ps 124:8; Ps 146:6; Jes 66:1; Hand 14:15; Openb 14:7; Hand 7:48; [2Kron 2:6]; [Neh 9:6];

TSK - Handelingen 17:24

 

that made.

Hand 17:26-28; Hand 4:24; Hand 14:15; Ps 146:5; Jes 40:12; Jes 40:28; Jes 45:18; Jer 10:11; Jer 32:17

Zach 12:1; Joh 1:1; Hebr 1:2; Hebr 3:4

seeing.

Gen 14:19; Gen 14:22; 2Kon 19:15; Ps 24:1; Ps 115:16; Ps 148:13; Jer 23:24; Dan 4:35

Matt 5:34; Matt 11:25; Luk 10:21; Openb 20:11

dwelleth.

Hand 7:48; 1Kon 8:27; 2Kron 2:6; 2Kron 6:18; Jes 66:1; Joh 4:22; Joh 4:23

 

 

SV

25 En wordt ook van mensenhanden niet gediend, [als] iets behoevende, alzo23  Hij Zelf allen het leven, en den adem, en alle dingen geeft;  23Gen 2:7;

KJV

25 Neither G3761 is worshipped G2323 with G5259 men's G444 hands G5495, as though he needed G4326 any thing G5100, seeing he G846 giveth G1325 to all G3956 life G2222, and G2532 breath G4157, and G2596 all things G3956; Gen 2:7;

YLT

25 neither by the hands of men is He served--needing anything, He giving to all life, and breath, and all things; Gen 2:7;

WHNU

25 ουδε G3761 ADV υπο G5259 PREP χειρων G5495 N-GPF ανθρωπινων G442 A-GPM θεραπευεται G2323 V-PPI-3S προσδεομενος G4326 V-PNP-NSM τινος G5100 X-GSN αυτος G846 P-NSM διδους G1325 V-PAP-NSM πασιν G3956 A-DPN ζωην G2222 N-ASF και G2532 CONJ πνοην G4157 N-ASF και G2532 CONJ τα G3588 T-APN παντα G3956 A-APN Gen 2:7;

Darby

25 nor is served by men's hands as needing something, himself giving to all life and breath and all things; Gen 2:7;

TSK - Handelingen 17:25

 

is.

Job 22:2; Job 35:6; Job 35:7; Ps 16:2; Ps 50:8-13; Jer 7:20-23; Amos 5:21-23; Matt 9:13

seeing.

Hand 17:28; Hand 14:17; Gen 2:7; Num 16:22; Num 27:16; Job 12:10; Job 27:3; Job 33:4; Job 34:14

Ps 104:27-30; Jes 42:5; Jes 57:16; Zach 12:1; Matt 5:45; Rom 11:35; 1Tim 6:17

 

 

SV

26 En heeft uit één bloede het ganse geslacht der mensen gemaakt, om op den gehelen aardbodem te wonen, bescheiden24  hebbende de tijden te voren geordineerd, en de bepalingen van hun woning;  24Deut 32:8;  [Gen 11:8]; [Hebr 2:11];

KJV

26 And G5037 hath made G4160 of G1537 one G1520 blood G129 all G3956 nations G1484 of men G444 for to dwell G2730 on G1909 all G3956 the face G4383 of the earth G1093, and hath determined G3724 the times G2540 before appointed G4384, and G2532 the bounds G3734 of their G846 habitation G2733; Deut 32:8; [Gen 11:8]; [Hebr 2:11];

YLT

26 He made also of one blood every nation of men, to dwell upon all the face of the earth--having ordained times before appointed, and the bounds of their dwellings-- Deut 32:8; [Gen 11:8]; [Hebr 2:11];

WHNU

26 εποιησεν G4160 V-AAI-3S τε G5037 PRT εξ G1537 PREP ενος G1520 A-GSN παν G3956 A-ASN εθνος G1484 N-ASN ανθρωπων G444 N-GPM κατοικειν G2730 V-PAN επι G1909 PREP παντος G3956 A-GSN προσωπου G4383 N-GSN της G3588 T-GSF γης G1093 N-GSF ορισας G3724 V-AAP-NSM προστεταγμενους G4367 V-RPP-APM καιρους G2540 N-APM και G2532 CONJ τας G3588 T-APF οροθεσιας G3734 N-APF της G3588 T-GSF κατοικιας G2733 N-GSF αυτων G846 P-GPM Deut 32:8; [Gen 11:8]; [Hebr 2:11];

Darby

26 and has made of one blood every nation of men to dwell upon the whole face of the earth, having determined ordained times and the boundaries of their dwelling, Deut 32:8; [Gen 11:8]; [Hebr 2:11];

TSK - Handelingen 17:26

 

hath made.

Gen 3:20; Gen 9:19; Mal 2:10; Rom 5:12-19; 1Kor 15:22; 1Kor 15:47

hath determined.

Hand 15:18; Deut 32:7; Deut 32:8; Job 14:5; Ps 31:15; Jes 14:31; Jes 45:21; Dan 11:27; Dan 11:35

Heb 2:3

 

 

SV

27 Opdat zij den Heere zouden zoeken, of zij Hem immers tasten en vinden mochten; hoewel Hij niet verre is van een iegelijk van ons.

KJV

27 That they should seek G2212 the Lord G2962, if G1487 haply G686 they might feel G5584 after him G846, and G2532 find him G2147, though G2544 he be G5225 not G3756 far G3112 from G575 every G1538 one G1520 of us G2257:

YLT

27 to seek the Lord, if perhaps they did feel after Him and find, --though, indeed, He is not far from each one of us,

WHNU

27 ζητειν G2212 V-PAN τον G3588 T-ASM θεον G2316 N-ASM ει G1487 COND αρα G686 PRT γε G1065 PRT ψηλαφησειαν G5584 V-AAO-3P αυτον G846 P-ASM και G2532 CONJ ευροιεν G2147 V-2AAO-3P και G2532 CONJ γε G1065 PRT ου G3756 PRT-N μακραν G3112 ADV απο G575 PREP ενος G1520 A-GSM εκαστου G1538 A-GSM ημων G2257 P-1GP υπαρχοντα G5225 V-PAP-ASM

Darby

27 that they may seek God; if indeed they might feel after him and find him, although he is not far from each one of us:

TSK - Handelingen 17:27

 

they.

Hand 15:17; Ps 19:1-6; Rom 1:20; Rom 2:4

he be.

Hand 14:17; 1Kon 8:27; Ps 139:1-13; Jer 23:23; Jer 23:24

 

 

SV

28 Want in Hem leven wij, en bewegen ons, en zijn wij; gelijk ook enigen van uw poëten gezegd hebben: Want wij zijn ook Zijn geslacht.

KJV

28 For G1063 in G1722 him G846 we live G2198, and G2532 move G2795, and G2532 have our being G2070; as G5613 certain G5100 also G2532 of your G5209 own G2596 poets G4163 have said G2046, For G1063 we are G2070 also G2532 his G5120 offspring G1085.

YLT

28 for in Him we live, and move, and are; as also certain of your poets have said: For of Him also we are offspring.

WHNU

28 εν G1722 PREP αυτω G846 P-DSM γαρ G1063 CONJ ζωμεν G2198 V-PAI-1P και G2532 CONJ κινουμεθα G2795 V-PPI-1P και G2532 CONJ εσμεν G2070 V-PXI-1P ως G5613 ADV και G2532 CONJ τινες G5100 X-NPM των G3588 T-GPM καθ G2596 PREP υμας G5209 P-2AP ποιητων G4163 N-GPM ειρηκασιν G2046 V-RAI-3P-ATT του G3588 T-GSM γαρ G1063 CONJ και G2532 CONJ γενος G1085 N-NSN εσμεν G2070 V-PXI-1P

Darby

28 for in him we live and move and exist; as also some of the poets amongst you have said, For we are also his offspring.

TSK - Handelingen 17:28

 

in him.

1Sam 25:29; Job 12:10; Ps 36:9; Ps 66:9; Luk 20:38; Joh 5:26; Joh 11:25

Kol 1:17; Hebr 1:3

as.

Tit 1:12

we are.

Luk 3:38; Hebr 12:9

 

 

SV

29 Wij25  dan, zijnde Gods geslacht, moeten niet menen, dat de Godheid goud, of zilver, of steen gelijk zij, welke door mensenkunst en bedenking gesneden zijn.  25Jes 40:18;

KJV

29 Forasmuch then G3767 as we are G5225 the offspring G1085 of God G2316, we ought G3784 not G3756 to think G3543 that the Godhead G2304 is G1511 like G3664 unto gold G5557, or G2228 silver G696, or G2228 stone G3037, graven G5480 by art G5078 and G2532 man's G444 device G1761. Jes 40:18;

YLT

29 `Being, therefore, offspring of God, we ought not to think the Godhead to be like to gold, or silver, or stone, graving of art and device of man; Jes 40:18;

WHNU

29 γενος G1085 N-NSN ουν G3767 CONJ υπαρχοντες G5225 V-PAP-NPM του G3588 T-GSM θεου G2316 N-GSM ουκ G3756 PRT-N οφειλομεν G3784 V-PAI-1P νομιζειν G3543 V-PAN χρυσω G5557 N-DSM η G2228 PRT αργυρω G696 N-DSM η G2228 PRT λιθω G3037 N-DSM χαραγματι G5480 N-DSN τεχνης G5078 N-GSF και G2532 CONJ ενθυμησεως G1761 N-GSF ανθρωπου G444 N-GSM το G3588 T-ASN θειον G2304 A-ASN ειναι G1511 V-PXN ομοιον G3664 A-ASM Jes 40:18;

Darby

29 Being therefore [the] offspring of God, we ought not to think that which is divine to be like gold or silver or stone, [the] graven form of man's art and imagination. Jes 40:18;

TSK - Handelingen 17:29

 

we ought.

Ps 94:7-9; Ps 106:20; Ps 115:4-8; Jes 40:12-18; Jes 44:9-20; Hab 2:19; Hab 2:20

Ro 1:20-23

graven.

Ex 20:4; Ex 32:4; Jes 46:5; Jes 46:6; Jer 10:4-10

 

 

SV

30 God dan, de tijden der onwetendheid overzien hebbende, verkondigt26  nu allen mensen alom, dat zij zich bekeren.  26Luk 24:47;

KJV

30 And G3303 G3767 the times G5550 of this ignorance G52 God G2316 winked at G5237; but now G3569 commandeth G3853 all G3956 men G444 every where G3837 to repent G3340: Luk 24:47;

YLT

30 the times, indeed, therefore, of the ignorance God having overlooked, doth now command all men everywhere to reform, Luk 24:47;

WHNU

30 τους G3588 T-APM μεν G3303 PRT ουν G3767 CONJ χρονους G5550 N-APM της G3588 T-GSF αγνοιας G52 N-GSF υπεριδων G5237 V-AAP-NSM ο G3588 T-NSM θεος G2316 N-NSM τα G3588 T-APN νυν G3568 ADV  απαγγελλει G518 V-PAI-3S παραγγελλει G3853 V-PAI-3S τοις G3588 T-DPM ανθρωποις G444 N-DPM παντας G3956 A-APM πανταχου G3837 ADV μετανοειν G3340 V-PAN Luk 24:47;

Darby

30 God therefore, having overlooked the times of ignorance, now enjoins men that they shall all everywhere repent, Luk 24:47;

TSK - Handelingen 17:30

 

the times.

Hand 14:16; Ps 50:21; Rom 1:28; Rom 3:23; Rom 3:25

but.

Hand 3:19; Hand 11:18; Hand 20:21; Hand 26:17-20; Matt 3:2; Matt 4:17; Mark 6:12; Luk 13:5; Luk 15:10

Luk 24:47; Rom 2:4; 2Kor 7:10; Efez 4:17-32; Efez 5:6-8; Tit 2:11; Tit 2:12

1Petr 1:14; 1Petr 1:15; 1Petr 4:3

 

 

SV

31 Daarom dat Hij een dag gesteld heeft, op welken Hij den aardbodem rechtvaardiglijk zal oordelen, door een Man, Dien27  Hij [daartoe] geordineerd heeft, verzekering [daarvan] doende aan allen, dewijl Hij Hem uit de doden opgewekt heeft.  27Hand 10:42;

KJV

31 Because G1360 he hath appointed G2476 a day G2250, in G1722 the which G3739 he will G3195 judge G2919 the world G3625 in G1722 righteousness G1343 by G1722 [that] man G435 whom G3739 he hath ordained G3724; [whereof] he hath given G3930 assurance G4102 unto all G3956 [men], in that he hath raised G450 him G846 from G1537 the dead G3498.7

  7hath given…: or, offered faith  Hand 10:42;

YLT

31 because He did set a day in which He is about to judge the world in righteousness, by a man whom He did ordain, having given assurance to all, having raised him out of the dead.' Hand 10:42;

WHNU

31 καθοτι G2530 ADV εστησεν G2476 V-AAI-3S ημεραν G2250 N-ASF εν G1722 PREP η G3739 R-DSF μελλει G3195 V-PAI-3S κρινειν G2919 V-PAN την G3588 T-ASF οικουμενην G3625 N-ASF εν G1722 PREP δικαιοσυνη G1343 N-DSF εν G1722 PREP ανδρι G435 N-DSM ω G3739 R-DSM ωρισεν G3724 V-AAI-3S πιστιν G4102 N-ASF παρασχων G3930 V-2AAP-NSM πασιν G3956 A-DPM αναστησας G450 V-AAP-NSM αυτον G846 P-ASM εκ G1537 PREP νεκρων G3498 A-GPM Hand 10:42;

Darby

31 because he has set a day in which he is going to judge the habitable earth in righteousness by [the] man whom he has appointed, giving the proof [of it] to all [in] having raised him from among [the] dead. Hand 10:42;

TSK - Handelingen 17:31

 

he hath appointed.

Hand 10:42; Matt 25:31-46; Joh 5:22; Joh 5:23; Rom 2:5; Rom 2:16; Rom 14:9; Rom 14:10; 1Kor 4:5

2Kor 5:10; 2Tim 4:1; 2Petr 3:7; Judas 1:14; Judas 1:15

given assurance.  or, offered faith.  in that.

Hand 17:18; Hand 2:23; Hand 2:24; Hand 2:32; Hand 3:15; Hand 3:16; Hand 4:10; Hand 5:30-32; Hand 10:39-41; Hand 13:30; Hand 13:31

Luk 24:46-48; 1Kor 15:3-8

 

 

SV

32 Als zij nu van de opstanding der doden hoorden, spotten sommigen [daarmede]; en sommigen zeiden: Wij zullen u wederom hiervan horen.

KJV

32 And G1161 when they heard G191 of the resurrection G386 of the dead G3498, some G3303 mocked G5512: and G1161 others said G2036, We will hear G191 thee G4675 again G3825 of G4012 this G5127 [matter].

YLT

32 And having heard of a rising again of the dead, some, indeed, were mocking, but others said, `We will hear thee again concerning this;'

WHNU

32 ακουσαντες G191 V-AAP-NPM δε G1161 CONJ αναστασιν G386 N-ASF νεκρων G3498 A-GPM οι G3588 T-NPM μεν G3303 PRT εχλευαζον G5512 V-IAI-3P οι G3588 T-NPM δε G1161 CONJ ειπαν G3004 V-2AAI-3P ακουσομεθα G191 V-FDI-1P σου G4675 P-2GS περι G4012 PREP τουτου G5127 D-GSN και G2532 CONJ παλιν G3825 ADV

Darby

32 And when they heard [of the] resurrection of the dead, some mocked, and some said, We will hear thee again also concerning this.

TSK - Handelingen 17:32

 

some.

Hand 17:18; Hand 2:13; Hand 13:41; Hand 25:19; Hand 26:8; Hand 26:24; Hand 26:25; Gen 19:14; 2Kron 30:9-11; 2Kron 36:16

Luk 22:63; Luk 23:11; Luk 23:36; 1Kor 1:23; 1Kor 4:10; Hebr 11:36; Hebr 13:13

We will.

Hand 24:25; Luk 14:18; 2Kor 6:2; Hebr 3:7; Hebr 3:8

 

 

SV

33 En alzo is Paulus uit het midden van hen uitgegaan.

KJV

33 So G2532 G3779 Paul G3972 departed G1831 from G1537 among G3319 them G846.

YLT

33 and so Paul went forth from the midst of them,

WHNU

33 ουτως G3779 ADV ο G3588 T-NSM παυλος G3972 N-NSM εξηλθεν G1831 V-2AAI-3S εκ G1537 PREP μεσου G3319 A-GSN αυτων G846 P-GPM

Darby

33 Thus Paul went out of their midst.

TSK - Handelingen 17:33

 

33

 

 

SV

34 Doch sommige mannen hingen hem aan, en geloofden; onder welke was ook Dionysius, de Areopagiet, en een vrouw, met name Dámaris, en anderen met dezelve.

KJV

34 Howbeit G1161 certain G5100 men G435 clave G2853 unto him G846, and believed G4100: among G1722 the which G3739 G2532 [was] Dionysius G1354 the Areopagite G698, and G2532 a woman G1135 named G3686 Damaris G1152, and G2532 others G2087 with G4862 them G846.

YLT

34 and certain men having cleaved to him, did believe, among whom [is] also Dionysius the Areopagite, and a woman, by name Damaris, and others with them.

WHNU

34 τινες G5100 X-NPM δε G1161 CONJ ανδρες G435 N-NPM κολληθεντες G2853 V-APP-NPM αυτω G846 P-DSM επιστευσαν G4100 V-AAI-3P εν G1722 PREP οις G3739 R-DPM και G2532 CONJ διονυσιος G1354 N-NSM  [ο] G3588 T-NSM ο G3588 T-NSM αρεοπαγιτης G698 N-NSM και G2532 CONJ γυνη G1135 N-NSF ονοματι G3686 N-DSN δαμαρις G1152 N-NSF και G2532 CONJ ετεροι G2087 A-NPM συν G4862 PREP αυτοις G846 P-DPM

Darby

34 But some men joining themselves to him believed; among whom also was Dionysius the Areopagite, and a woman by name Damaris, and others with them.

TSK - Handelingen 17:34

 

certain.

Hand 17:4; Hand 13:48; Jes 55:10-11; Matt 20:16; Rom 11:5; Rom 11:6

the Areopagite.

Hand 17:19; Joh 7:48-52; Joh 19:38-42; Filipp 4:22

 

 

 

 


Vorig hoofdstuk (Handelingen 16)
| Begin hoofdstuk | Volgend hoofdstuk (Handelingen 18)