Interlinear Nieuw Testament

index


Vorig hoofdstuk (Markus 11)
| Volgend hoofdstuk (Markus 13)


Markus 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

SV

1 En Hij1 2 †begon door gelijkenissen tot hen te zeggen: Een mens plantte3 4 5 6 †een wijngaard, en zette een tuin daarom, en groef een wijnpersbak, en bouwde een toren, en verhuurde dien aan de landlieden, en reisde buiten 's lands.†††††† 1Matt 21:33; 2Luk 20:9; 3Ps 80:8; 4Jes 5:1; 5Jer 2:21; 6Jer 12:10;

KJV

1 And G2532 he began G756 to speak G3004 unto them G846 by G1722 parables G3850 . A [certain] man G444 planted G5452 a vineyard G290, and G2532 set G4060 an hedge about G5418 [it], and G2532 digged G3736 [a place for] the winefat G5276 , and G2532 built G3618 a tower G4444 , and G2532 let G1554 it G846 out G1554 to husbandmen G1092, and G2532 went into a far country G589. Matt 21:33; Luk 20:9; Ps 80:8; Jes 5:1; Jer 2:21; Jer 12:10;

YLT

1 And he began to speak to them in similes: `A man planted a vineyard, and put a hedge around, and digged an under-wine-vat, and built a tower, and gave it out to husbandmen, and went abroad; Matt 21:33; Luk 20:9; Ps 80:8; Jes 5:1; Jer 2:21; Jer 12:10;

WHNU

1 και G2532 CONJ ηρξατο G756 V-ADI-3S αυτοις G846 P-DPM εν G1722 PREP παραβολαις G3850 N-DPF λαλειν G2980 V-PAN αμπελωνα G290 N-ASM ανθρωπος G444 N-NSM εφυτευσεν G5452 V-AAI-3S και G2532 CONJ περιεθηκεν G4060 V-AAI-3S φραγμον G5418 N-ASM και G2532 CONJ ωρυξεν G3736 V-AAI-3S υποληνιον G5276 N-ASN και G2532 CONJ ωκοδομησεν G3618 V-AAI-3S πυργον G4444 N-ASM και G2532 CONJ εξεδετο G1554 V-2AMI-3S αυτον G846 P-ASM γεωργοις G1092 N-DPM και G2532 CONJ απεδημησεν G589 V-AAI-3S Matt 21:33; Luk 20:9; Ps 80:8; Jes 5:1; Jer 2:21; Jer 12:10;

Darby

1 And he began to say to them in parables, A man planted a vineyard, and made a fence round [it] and dug a wine-vat, and built a tower, and let it out to husbandmen, and left the country. Matt 21:33; Luk 20:9; Ps 80:8; Jes 5:1; Jer 2:21; Jer 12:10;

TSK - Markus 12:1

 

1 In a parable of the vineyard let out to wicked husbandmen Christ foretells the reprobation of the Jews, and the calling of the Gentiles.

13 He avoids the snare of the Pharisees and Herodians about paying tribute to Caesar;

18 convicts the Sadducees of error, who denied the resurrection;

28 resolves the scribe, who questioned of the first commandment;

35 refutes the opinion that the scribes held of Christ;

38 bidding the people to beware of their ambition and hypocrisy;

41 and commends the poor widow for her two mites, above all.

he began.

Mark 4:2; Mark 4:11-13; Mark 4:33; Mark 4:34; Ezech 20:49; Matt 13:10-15; Matt 13:34; Matt 13:35; Matt 21:28-33; Matt 22:1-14

Luk 8:10; Luk 22:9

A certain.

Matt 21:33-40; Luk 20:9-15

planted.

Ps 80:8-16; Jes 5:1-4; Jer 2:21; Luk 13:6-9; Joh 15:1-8; Rom 11:17-24

and set.

Neh 9:13; Neh 9:14; Ps 78:68; Ps 78:69; Ps 147:19; Ps 147:20; Ezech 20:11; Ezech 20:12; Ezech 20:18-20

Hand 7:38; Hand 7:46; Hand 7:47; Rom 3:1; Rom 3:2; Rom 9:4; Rom 9:5

and let.

Hoogl 8:11; Hoogl 8:12; Jes 7:23

and went.

Mark 13:34; Matt 25:14; Luk 15:13; Luk 19:12

 

 

SV

2 En als het de tijd was, zond hij een dienstknecht tot de landlieden, opdat hij van de landlieden ontving van de vrucht des wijngaards.

KJV

2 And G2532 at the season G2540 he sent G649 to G4314 the husbandmen G1092 a servant G1401 , that G2443 he might receive G2983 from G3844 the husbandmen G1092 of G575 the fruit G2590 of the vineyard G290.

YLT

2 and he sent unto the husbandmen at the due time a servant, that from the husbandmen he may receive from the fruit of the vineyard,

WHNU

2 και G2532 CONJ απεστειλεν G649 V-AAI-3S προς G4314 PREP τους G3588 T-APM γεωργους G1092 N-APM τω G3588 T-DSM καιρω G2540 N-DSM δουλον G1401 N-ASM ινα G2443 CONJ παρα G3844 PREP των G3588 T-GPM γεωργων G1092 N-GPM λαβη G2983 V-2AAS-3S απο G575 PREP των G3588 T-GPM καρπων G2590 N-GPM του G3588 T-GSM αμπελωνος G290 N-GSM

Darby

2 And he sent a bondman to the husbandmen at the season, that he might receive from the husbandmen of the fruit of the vineyard.

TSK - Markus 12:2

 

at.

Ps 1:3; Matt 21:34; Luk 20:10

a servant.

Richt 6:8-10; 2Kon 17:13; 2Kron 36:15; Ezra 9:11; Jer 25:4; Jer 25:5; Jer 35:15; Jer 44:4

Micha 7:1; Zach 1:3-6; Zach 7:7; Luk 12:48; Joh 15:1-8; Hebr 1:1

 

 

SV

3 Maar zij namen en sloegen hem, en zonden [hem] ledig heen.

KJV

3 And G1161 they caught G2983 [him], and beat G1194 him G846 , and G2532 sent [him] away G649 empty G2756 .

YLT

3 and they, having taken him, did severely beat [him] , and did send him away empty.

WHNU

3 και G2532 CONJ λαβοντες G2983 V-2AAP-NPM αυτον G846 P-ASM εδειραν G1194 V-AAI-3P και G2532 CONJ απεστειλαν G649 V-AAI-3P κενον G2756 A-ASM

Darby

3 But they took him, and beat [him] , and sent [him] away empty.

TSK - Markus 12:3

 

they.

1Kon 18:4; 1Kon 18:13; 1Kon 19:10; 1Kon 19:14; 1Kon 22:27; 2Kron 16:10; 2Kron 24:19-21; 2Kron 36:16; Neh 9:26

Jer 2:30; Jer 20:2; Jer 26:20-24; Jer 29:26; Jer 37:15; Jer 37:16; Jer 38:4-6; Matt 23:34-37

Luk 11:47-51; Luk 13:33; Luk 13:34; Hand 7:52; 1Thess 2:15; Hebr 11:36; Hebr 11:37

and sent.

Jer 44:4; Jer 44:5; Jer 44:16; Dan 9:10; Dan 9:11; Zach 7:9-13; Luk 20:10-12

 

 

SV

4 En hij zond wederom een anderen dienstknecht tot hen, en dien stenigden zij, en wondden hem het hoofd, en zonden [hem] henen, schandelijk behandeld zijnde.

KJV

4 And G2532 again G3825 he sent G649 unto G4314 them G846 another G243 servant G1401 ; and at him G2548 they cast stones G3036 , and wounded [him] in the head G2775 , and G2532 sent [him] away G649 shamefully handled G821 .

YLT

4 `And again he sent unto them another servant, and at that one having cast stones, they wounded [him] in the head, and sent away--dishonoured.

WHNU

4 και G2532 CONJ παλιν G3825 ADV απεστειλεν G649 V-AAI-3S προς G4314 PREP αυτους G846 P-APM αλλον G243 A-ASM δουλον G1401 N-ASM κακεινον G2548 D-ASM-C εκεφαλιωσαν G2775 V-AAI-3P και G2532 CONJ ητιμασαν G818 V-AAI-3P

Darby

4 And again he sent to them another bondman; and [at] him they [threw stones, and] struck [him] on the head, and sent [him] away with insult.

TSK - Markus 12:4

 

4

 

 

SV

5 En wederom zond hij een anderen, en dien doodden zij; en vele anderen, [waarvan] zij sommigen sloegen, en sommigen doodden.

KJV

5 And G2532 again G3825 he sent G649 another G243 ; and him G2548 they killed G615, and G2532 many G4183 others G243 ; G3303 beating some G1194, and G1161 killing some G615.

YLT

5 `And again he sent another, and that one they killed; and many others, some beating, and some killing.

WHNU

5 και G2532 CONJ αλλον G243 A-ASM απεστειλεν G649 V-AAI-3S κακεινον G2548 D-ASM-C απεκτειναν G615 V-AAI-3P και G2532 CONJ πολλους G4183 A-APM αλλους G243 A-APM ους G3739 R-APM μεν G3303 PRT δεροντες G1194 V-PAP-NPM ους G3739 R-APM δε G1161 CONJ αποκτεννοντες G615 V-PAP-NPM

Darby

5 And [again] he sent another, and him they killed; and many others, beating some and killing some.

TSK - Markus 12:5

 

and him.

Mark 9:13; Neh 9:30; Jer 7:25-28; Matt 5:12; Matt 21:35; Matt 21:36; Matt 22:6; Matt 23:37

Luk 6:22; Luk 6:23; Luk 6:36

 

 

SV

6 Als hij dan nog een zoon had, die hem lief was, zo heeft hij ook dien ten laatste tot hen gezonden, zeggende: Zij zullen immers mijn zoon ontzien.

KJV

6 Having G2192 yet G2089 therefore G3767 one G1520 son G5207 , his G846 wellbeloved G27, he sent G649 him G846 also G2532 last G2078 unto G4314 them G846 , saying G3004 , G3754 They will reverence G1788 my G3450 son G5207 .

YLT

6 `Having yet therefore one son--his beloved--he sent also him unto them last, saying--They will reverence my son;

WHNU

6 ετι G2089 ADV ενα G1520 A-ASM ειχεν G2192 V-IAI-3S υιον G5207 N-ASM αγαπητον G27 A-ASM απεστειλεν G649 V-AAI-3S αυτον G846 P-ASM εσχατον G2078 A-ASM προς G4314 PREP αυτους G846 P-APM λεγων G3004 V-PAP-NSM οτι G3754 CONJ εντραπησονται G1788 V-2FPI-3P τον G3588 T-ASM υιον G5207 N-ASM μου G3450 P-1GS

Darby

6 Having yet therefore one beloved son, he sent also him to them the last, saying, They will have respect for my son.

TSK - Markus 12:6

 

one.

Ps 2:7; Matt 1:23; Matt 11:27; Matt 26:63; Joh 1:14; Joh 1:18; Joh 1:34; Joh 1:49; Joh 3:16-18

1Joh 4:9; 1Joh 5:11; 1Joh 5:12

his.

Mark 1:11; Mark 9:7; Gen 22:2; Gen 22:12; Gen 37:3; Gen 37:11-13; Gen 44:20; Jes 42:1; Matt 3:17; Matt 17:5

Luk 3:22; Luk 9:35; Joh 3:35; Hebr 1:1; Hebr 1:2

They.

Ps 2:12; Joh 5:23; Hebr 1:6; Openb 5:9-13

 

 

SV

7 Maar die landlieden zeiden onder elkander: Deze7 †is de erfgenaam; komt,8 9 10 †laat ons hem doden, en de erfenis zal onze zijn.†††† 7Ps 2:8; 8Gen 37:18; 9Matt 26:3; 10Joh 11:53;

KJV

7 But G1161 those G1565 husbandmen G1092 said G2036 among G4314 themselves G1438, This G3754 G3778 is G2076 the heir G2818 ; come G1205 , let us kill G615 him G846 , and G2532 the inheritance G2817 shall be G2071 ours G2257 . Ps 2:8; Gen 37:18; Matt 26:3; Joh 11:53;

YLT

7 and those husbandmen said among themselves--This is the heir, come, we may kill him, and ours shall be the inheritance; Ps 2:8; Gen 37:18; Matt 26:3; Joh 11:53;

WHNU

7 εκεινοι G1565 D-NPM δε G1161 CONJ οι G3588 T-NPM γεωργοι G1092 N-NPM προς G4314 PREP εαυτους G1438 F-3APM ειπαν G3004 V-2AAI-3P οτι G3754 CONJ ουτος G3778 D-NSM εστιν G2076 V-PXI-3S ο G3588 T-NSM κληρονομος G2818 N-NSM δευτε G1205 V-XXM-2P αποκτεινωμεν G615 V-PAS-1P αυτον G846 P-ASM και G2532 CONJ ημων G2257 P-1GP εσται G2071 V-FXI-3S η G3588 T-NSF κληρονομια G2817 N-NSF Ps 2:8; Gen 37:18; Matt 26:3; Joh 11:53;

Darby

7 But those husbandmen said to one another, This is the heir: come, let us kill him and the inheritance will be ours. Ps 2:8; Gen 37:18; Matt 26:3; Joh 11:53;

TSK - Markus 12:7

 

This.

Mark 12:12; Gen 3:15; Gen 37:20; Ps 2:2; Ps 2:3; Ps 22:12-15; Jes 49:7; Jes 53:7; Jes 53:8

Matt 2:3-13; Matt 2:16; Joh 11:47-50; Hand 2:23; Hand 5:28; Hand 7:52; Hand 13:27; Hand 13:28

 

 

SV

8 En zij namen en doodden hem, en wierpen [hem] uit, buiten den wijngaard.

KJV

8 And G2532 they took G2983 him G846 , and killed G615 [him], and G2532 cast G1544 [him] out of G1854 the vineyard G290.

YLT

8 and having taken him, they did kill, and cast [him] forth without the vineyard.

WHNU

8 και G2532 CONJ λαβοντες G2983 V-2AAP-NPM απεκτειναν G615 V-AAI-3P αυτον G846 P-ASM και G2532 CONJ εξεβαλον G1544 V-2AAI-3P αυτον G846 P-ASM εξω G1854 ADV του G3588 T-GSM αμπελωνος G290 N-GSM

Darby

8 And they took him and killed him, and cast him forth out of the vineyard.

TSK - Markus 12:8

 

cast.

Matt 21:33; Matt 21:39; Luk 20:15; Hebr 13:11-13

 

 

SV

9 Wat zal dan de heer des wijngaards doen? Hij zal komen, en de landlieden verderven, en den wijngaard aan anderen geven.

KJV

9 What G5101 shall G4160 therefore G3767 the lord G2962 of the vineyard G290 do G4160 ? he will come G2064 and G2532 destroy G622 the husbandmen G1092, and G2532 will give G1325 the vineyard G290 unto others G243 .

YLT

9 `What therefore shall the lord of the vineyard do? he will come and destroy the husbandmen, and will give the vineyard to others.

WHNU

9 τι G5101 I-ASN † [ουν] G3767 CONJ ποιησει G4160 V-FAI-3S ο G3588 T-NSM κυριος G2962 N-NSM του G3588 T-GSM αμπελωνος G290 N-GSM ελευσεται G2064 V-FDI-3S και G2532 CONJ απολεσει G622 V-FAI-3S τους G3588 T-APM γεωργους G1092 N-APM και G2532 CONJ δωσει G1325 V-FAI-3S τον G3588 T-ASM αμπελωνα G290 N-ASM αλλοις G243 A-DPM

Darby

9 What therefore shall the lord of the vineyard do? He will come and destroy the husbandmen, and will give the vineyard to others.

TSK - Markus 12:9

 

shall.

Matt 21:40; Matt 21:41

he will.

Lev 26:15-18; Lev 26:23; Lev 26:24; Lev 26:27; Lev 26:28; Deut 4:26; Deut 4:27; Deut 28:15-68; Deut 28:61; Joz 23:15

Spr 1:24-31; Jes 5:5-7; Dan 9:26; Dan 9:27; Zach 13:7-9; Matt 3:9-12; Matt 12:45

Matt 22:7; Matt 23:34-38; Luk 19:27; Luk 19:41-44; Luk 20:15; Luk 20:16

and will.

Jes 29:17; Jes 32:15; Jes 32:16; Jes 65:15; Jer 17:3; Mal 1:11; Matt 8:11-13; Matt 21:43

Hand 13:46-48; Hand 28:23-28; Rom 9:30-33; Rom 10:20; Rom 10:21; Rom 11:1-12

 

 

SV

10 Hebt gij ook deze Schrift niet gelezen: De steen,11 12 13 14 15 16 17 †dien de bouwlieden verworpen hebben, deze is geworden tot een hoofd des hoeks;††††††† 11Ps 118:22; 12Jes 28:16; 13Matt 21:42; 14Luk 20:17; 15Hand 4:11; 16Rom 9:33; 171Petr 2:6;

KJV

10 And have ye G314 not G3761 read G314 this G5026 scripture G1124 ; The stone G3037 which G3739 the builders G3618 rejected G593 is G3778 G1096 become G1519 the head G2776 of the corner G1137: Ps 118:22; Jes 28:16; Matt 21:42; Luk 20:17; Hand 4:11; Rom 9:33; 1Petr 2:6;

YLT

10 And this Writing did ye not read: A stone that the builders rejected, it did become the head of a corner: Ps 118:22; Jes 28:16; Matt 21:42; Luk 20:17; Hand 4:11; Rom 9:33; 1Petr 2:6;

WHNU

10 ουδε G3761 ADV την G3588 T-ASF γραφην G1124 N-ASF ταυτην G3778 D-ASF ανεγνωτε G314 V-2AAI-2P λιθον G3037 N-ASM ον G3739 R-ASM απεδοκιμασαν G593 V-AAI-3P οι G3588 T-NPM οικοδομουντες G3618 V-PAP-NPM ουτος G3778 D-NSM εγενηθη G1096 V-AOI-3S εις G1519 PREP κεφαλην G2776 N-ASF γωνιας G1137 N-GSF Ps 118:22; Jes 28:16; Matt 21:42; Luk 20:17; Hand 4:11; Rom 9:33; 1Petr 2:6;

Darby

10 Have ye not even read this scripture, The stone which they that builded rejected, this has become the corner-stone: Ps 118:22; Jes 28:16; Matt 21:42; Luk 20:17; Hand 4:11; Rom 9:33; 1Petr 2:6;

TSK - Markus 12:10

 

have.

Mark 12:26; Mark 2:25; Mark 13:14; Matt 12:3; Matt 19:4; Matt 21:16; Matt 22:31; Luk 6:3

The stone.

Ps 118:22; Ps 118:23; Jes 28:16; Matt 21:42; Luk 20:17; Luk 20:18; Hand 4:11; Hand 4:12; Rom 9:33

Efez 2:20-22; 1Petr 2:7; 1Petr 2:8

 

 

SV

11 Van den Heere is dit geschied, en het is wonderlijk in onze ogen?

KJV

11 This G3778 was G1096 the Lord's G2962 doing G1096 G3844 , and G2532 it is G2076 marvellous G2298 in G1722 our G2257 eyes G3788 ?

YLT

11 from the Lord was this, and it is wonderful in our eyes.'

WHNU

11 παρα G3844 PREP κυριου G2962 N-GSM εγενετο G1096 V-2ADI-3S αυτη G3778 D-NSF και G2532 CONJ εστιν G2076 V-PXI-3S θαυμαστη G2298 A-NSF εν G1722 PREP οφθαλμοις G3788 N-DPM ημων G2257 P-1GP

Darby

11 this is of [the] Lord, and it is wonderful in our eyes?

TSK - Markus 12:11

 

Num 23:23; Hab 1:5; Hand 2:12; Hand 2:32-36; Hand 3:12-16; Hand 13:40; Hand 13:41; Efez 3:8-11

Kol 1:27; 1Tim 3:16

 

 

SV

12 En zij zochten Hem te vangen, maar zij vreesden de schare; want zij verstonden, dat Hij die gelijkenis op hen sprak; en zij verlieten Hem en gingen weg.

KJV

12 And G2532 they sought G2212 to lay hold G2902 on him G846 , but G2532 feared G5399 the people G3793: for G1063 they knew G1097 that G3754 he had spoken G2036 the parable G3850 against G4314 them G846 : and G2532 they left G863 him G846 , and went their way G565.

YLT

12 And they were seeking to lay hold on him, and they feared the multitude, for they knew that against them he spake the simile, and having left him, they went away;

WHNU

12 και G2532 CONJ εζητουν G2212 V-IAI-3P αυτον G846 P-ASM κρατησαι G2902 V-AAN και G2532 CONJ εφοβηθησαν G5399 V-AOI-3P τον G3588 T-ASM οχλον G3793 N-ASM εγνωσαν G1097 V-2AAI-3P γαρ G1063 CONJ οτι G3754 CONJ προς G4314 PREP αυτους G846 P-APM την G3588 T-ASF παραβολην G3850 N-ASF ειπεν G2036 V-2AAI-3S και G2532 CONJ αφεντες G863 V-2AAP-NPM αυτον G846 P-ASM απηλθον G565 V-2AAI-3P

Darby

12 And they sought to lay hold of him, and they feared the crowd; for they knew that he had spoken the parable of them. And they left him and went away.

TSK - Markus 12:12

 

feared.

Mark 11:18; Mark 11:32; Matt 21:26; Matt 21:45; Matt 21:46; Luk 20:6; Luk 20:19; Joh 7:25; Joh 7:30; Joh 7:44

knew.

2Sam 12:7-15; 1Kon 20:38-41; 1Kon 21:17-27

 

 

SV

13 En18 19 †zij zonden tot Hem enigen der FarizeŽn en der Herodianen, opdat zij Hem in [Zijn] rede vangen zouden.†† 18Matt 22:15; 19Luk 20:20;

KJV

13 And G2532 they send G649 unto G4314 him G846 certain G5100 of the Pharisees G5330 and G2532 of the Herodians G2265, to G2443 catch G64 him G846 in [his] words G3056 . Matt 22:15; Luk 20:20;

YLT

13 and they send unto him certain of the Pharisees and of the Herodians, that they may ensnare him in discourse, Matt 22:15; Luk 20:20;

WHNU

13 και G2532 CONJ αποστελλουσιν G649 V-PAI-3P προς G4314 PREP αυτον G846 P-ASM τινας G5100 X-APM των G3588 T-GPM φαρισαιων G5330 N-GPM και G2532 CONJ των G3588 T-GPM ηρωδιανων G2265 N-GPM ινα G2443 CONJ αυτον G846 P-ASM αγρευσωσιν G64 V-AAS-3P λογω G3056 N-DSM Matt 22:15; Luk 20:20;

Darby

13 And they send to him certain of the Pharisees and of the Herodians, that they might catch him in speaking. Matt 22:15; Luk 20:20;

TSK - Markus 12:13

 

they send.

Ps 38:12; Ps 56:5; Ps 56:6; Ps 140:5; Jes 29:21; Jer 18:18; Matt 22:15; Matt 22:16; Luk 11:54

Lu 20:20-26

Herodians.

Mark 3:6; Mark 8:15; Matt 16:6

 

 

SV

14 Dezen nu kwamen en zeiden tot Hem: Meester! wij weten, dat Gij waarachtig zijt, en naar niemand vraagt; want Gij ziet den persoon der mensen niet aan, maar Gij leert den weg Gods in der waarheid; is het geoorloofd, den keizer schatting te geven, of niet?

KJV

14 And G1161 when they were come G2064, they say G3004 unto him G846 , Master G1320 , we know G1492 that G3754 thou art G1488 true G227 , and G2532 G4671 carest G3756 G3199 for G4012 no man G3762 : for G1063 thou regardest G991 not G3756 the person G1519 G4383 of men G444 , but G235 teachest G1321 the way G3598 of God G2316 in G1909 truth G225 : Is it lawful G1832 to give G1325 tribute G2778 to Caesar G2541 , or G2228 not G3756 ?

YLT

14 and they having come, say to him, `Teacher, we have known that thou art true, and thou art not caring for any one, for thou dost not look to the face of men, but in truth the way of God dost teach; is it lawful to give tribute to Caesar or not? may we give, or may we not give?'

WHNU

14 και G2532 CONJ ελθοντες G2064 V-2AAP-NPM λεγουσιν G3004 V-PAI-3P αυτω G846 P-DSM διδασκαλε G1320 N-VSM οιδαμεν G1492 V-RAI-1P οτι G3754 CONJ αληθης G227 A-NSM ει G1488 V-PXI-2S και G2532 CONJ ου G3756 PRT-N μελει G3199 V-PQI-3S σοι G4671 P-2DS περι G4012 PREP ουδενος G3762 A-GSM ου G3756 PRT-N γαρ G1063 CONJ βλεπεις G991 V-PAI-2S εις G1519 PREP προσωπον G4383 N-ASN ανθρωπων G444 N-GPM αλλ G235 CONJ επ G1909 PREP αληθειας G225 N-GSF την G3588 T-ASF οδον G3598 N-ASF του G3588 T-GSM θεου G2316 N-GSM διδασκεις G1321 V-PAI-2S εξεστιν G1832 V-PQI-3S δουναι G1325 V-2AAN κηνσον G2778 N-ASM καισαρι G2541 N-DSM η G2228 PRT ου G3756 PRT-N

Darby

14 And they come and say to him, Teacher, we know that thou art true, and carest not for any one; for thou regardest not men's person, but teachest the way of God with truth: Is it lawful to give tribute to Caesar or not?

TSK - Markus 12:14

 

Master.

Mark 14:45; Ps 12:2-4; Ps 55:21; Ps 120:2; Spr 26:23-26; Jer 42:2; Jer 42:3; Jer 42:20

we know.

Joh 7:18; 2Kor 2:2; 2Kor 2:17; 2Kor 4:1; 2Kor 5:11; 1Thess 2:4

carest.

Deut 33:9; Deut 33:10; 2Kron 18:13; Jes 50:7-9; Jer 15:19-21; Ezech 2:6; Ezech 2:7; Micha 3:8

2Kor 5:16; Gal 1:10; Gal 2:6; Gal 2:11-14

for thou.

Ex 23:2-6; Deut 16:19; 2Kron 19:7

is it.

Ezra 4:12; Ezra 4:13; Neh 9:37; Matt 17:25-27; Matt 22:17; Luk 20:22; Luk 23:2; Rom 13:6

 

 

SV

15 (12:14) Zullen wij geven, of niet geven? (12:15) En Hij, wetende hun geveinsdheid, zeide tot hen: Wat verzoekt gij Mij? Brengt Mij een penning, dat Ik [hem] zie.

KJV

15 Shall we give G1325, or G2228 shall we not G3361 give G1325 ? But G1161 he, knowing G1492 their G846 hypocrisy G5272 , said G2036 unto them G846 , Why G5101 tempt ye G3985 me G3165 ? bring G5342 me G3427 a penny G1220 , that G2443 I may see G1492 [it].1

1penny: valuing of our money seven pence halfpenny

YLT

15 And he, knowing their hypocrisy, said to them, `Why me do ye tempt? bring me a denary, that I may see;'

WHNU

15 δωμεν G1325 V-2AAS-1P η G2228 PRT μη G3361 PRT-N δωμεν G1325 V-2AAS-1P (12-15) ο G3588 T-NSM δε G1161 CONJ ειδως G1492 V-RAP-NSM αυτων G846 P-GPM την G3588 T-ASF υποκρισιν G5272 N-ASF ειπεν G2036 V-2AAI-3S αυτοις G846 P-DPM τι G5101 I-ASN με G3165 P-1AS πειραζετε G3985 V-PAI-2P φερετε G5342 V-PAM-2P μοι G3427 P-1DS δηναριον G1220 N-ASN ινα G2443 CONJ ιδω G1492 V-2AAS-1S

Darby

15 Should we give, or should we not give? But he knowing their hypocrisy said unto them, Why tempt ye me? Bring me a denarius that I may see [it] .

TSK - Markus 12:15

 

knowing.

Matt 22:18; Luk 20:23; Joh 2:24; Joh 2:25; Joh 21:17; Hebr 4:13; Openb 2:23

Why.

Mark 10:2; Ezech 17:2; Hand 5:9; 1Kor 10:9

a penny."Valuing of our money, sevenpence halfpenny, as Mt 18:28, marg."

 

 

SV

16 En zij brachten [een]. En Hij zeide tot hen: Wiens is dit beeld, en het opschrift? en zij zeiden tot Hem: Des keizers.

KJV

16 And G1161 they brought G5342 [it]. And G2532 he saith G3004 unto them G846 , Whose G5101 [is] this G3778 image G1504 and G2532 superscription G1923 ? And G1161 they said G2036 unto him G846 , Caesar's G2541 .

YLT

16 and they brought, and he saith to them, `Whose [is] this image, and the inscription?' and they said to him, `Caesar's;'

WHNU

16 οι G3588 T-NPM δε G1161 CONJ ηνεγκαν G5342 V-AAI-3P και G2532 CONJ λεγει G3004 V-PAI-3S αυτοις G846 P-DPM τινος G5101 I-GSM η G3588 T-NSF εικων G1504 N-NSF αυτη G3778 D-NSF και G2532 CONJ η G3588 T-NSF επιγραφη G1923 N-NSF οι G3588 T-NPM δε G1161 CONJ ειπαν G3004 V-2AAI-3P αυτω G846 P-DSM καισαρος G2541 N-GSM

Darby

16 And they brought [it] . And he says to them, Whose [is] this image and superscription? And they said to him, Caesar's.

TSK - Markus 12:16

 

image.

Matt 22:19-22; Luk 20:24-26; 2Tim 2:19; Openb 3:12

 

 

SV

17 En Jezus, antwoordende, zeide tot hen: Geeft20 21 22 †dan den keizer, dat des keizers is, en Gode, dat Gods is. En zij verwonderden zich over Hem.††† 20Matt 17:25; 21Matt 22:21; 22Rom 13:7;† [Luk 23:2];

KJV

17 And G2532 Jesus G2424 answering G611 said G2036 unto them G846 , Render G591 to Caesar G2541 the things that are G3588 Caesar's G2541 , and G2532 to God G2316 the things that are G3588 God's G2316 . And G2532 they marvelled G2296 at G1909 him G846 . Matt 17:25; Matt 22:21; Rom 13:7; [Luk 23:2];

YLT

17 and Jesus answering said to them, `Give back the things of Caesar to Caesar, and the things of God to God;' and they did wonder at him. Matt 17:25; Matt 22:21; Rom 13:7; [Luk 23:2];

WHNU

17 ο G3588 T-NSM δε G1161 CONJ ιησους G2424 N-NSM ειπεν G2036 V-2AAI-3S † αυτοις G846 P-DPM τα G3588 T-APN καισαρος G2541 N-GSM αποδοτε G591 V-2AAM-2P καισαρι G2541 N-DSM και G2532 CONJ τα G3588 T-APN του G3588 T-GSM θεου G2316 N-GSM τω G3588 T-DSM θεω G2316 N-DSM και G2532 CONJ εξεθαυμαζον G2296 V-IAI-3P επ G1909 PREP αυτω G846 P-DSM Matt 17:25; Matt 22:21; Rom 13:7; [Luk 23:2];

Darby

17 And Jesus answering said to them, Pay what is Caesar's to Caesar, and what is God's to God. And they wondered at him. Matt 17:25; Matt 22:21; Rom 13:7; [Luk 23:2];

TSK - Markus 12:17

 

Render.

Spr 24:21; Matt 17:25-27; Rom 13:7; 1Petr 2:17

and to.

Mark 12:30; Spr 23:26; Pred 5:4; Pred 5:5; Mal 1:6; Hand 4:19; Hand 4:20; Rom 6:13; Rom 12:1

1Kor 6:19; 1Kor 6:20; 2Kor 5:14; 2Kor 5:15

And they.

Job 5:12; Job 5:13; Matt 22:22; Matt 22:33; Matt 22:46; 1Kor 14:24; 1Kor 14:25

 

 

SV

18 En23 24 25 †de SadduceŽn kwamen tot Hem, welke zeggen, dat er geen opstanding is, en vraagden Hem, zeggende:††† 23Matt 22:23; 24Luk 20:27; 25Hand 23:8;

KJV

18 Then G2532 come G2064 unto G4314 him G846 the Sadducees G4523, which G3748 say G3004 there is G1511 no G3361 resurrection G386; and G2532 they asked G1905 him G846 , saying G3004 , Matt 22:23; Luk 20:27; Hand 23:8;

YLT

18 And the Sadducees come unto him, who say there is not a rising again, and they questioned him, saying, Matt 22:23; Luk 20:27; Hand 23:8;

WHNU

18 και G2532 CONJ ερχονται G2064 V-PNI-3P σαδδουκαιοι G4523 N-NPM προς G4314 PREP αυτον G846 P-ASM οιτινες G3748 R-NPM λεγουσιν G3004 V-PAI-3P αναστασιν G386 N-ASF μη G3361 PRT-N ειναι G1511 V-PXN και G2532 CONJ επηρωτων G1905 V-IAI-3P αυτον G846 P-ASM λεγοντες G3004 V-PAP-NPM Matt 22:23; Luk 20:27; Hand 23:8;

Darby

18 And Sadducees come to him, that say there is no resurrection; and they demanded of him saying, Matt 22:23; Luk 20:27; Hand 23:8;

TSK - Markus 12:18

 

come.

Matt 22:23-33; Luk 20:27-40

say.

Hand 4:1; Hand 4:2; Hand 23:6-9; 1Kor 15:13-18; 2Tim 2:18

 

 

SV

19 Meester!26 †Mozes heeft ons geschreven: Indien iemands broeder sterft, en een vrouw achterlaat, en geen kinderen nalaat, dat zijn broeder deszelfs vrouw nemen zal en zijn broeder zaad verwekken.26Deut 25:5-6;† [Deut 25:5];

KJV

19 Master G1320 , Moses G3475 wrote G1125 unto us G2254 , If G3754 G1437 a man's G5100 brother G80 die G599 , and G2532 leave G2641 [his] wife G1135 [behind him], and G2532 leave G863 no G3361 children G5043 , that G2443 his G846 brother G80 should take G2983 his G846 wife G1135 , and G2532 raise up G1817 seed G4690 unto his G846 brother G80 . Deut 25:5-6; [Deut 25:5];

YLT

19 `Teacher, Moses wrote to us, that if any one's brother may die, and may leave a wife, and may leave no children, that his brother may take his wife, and raise up seed to his brother. Deut 25:5-6; [Deut 25:5];

WHNU

19 διδασκαλε G1320 N-VSM μωυσης G3475 N-NSM εγραψεν G1125 V-AAI-3S ημιν G2254 P-1DP οτι G3754 CONJ εαν G1437 COND τινος G5100 X-GSM αδελφος G80 N-NSM αποθανη G599 V-2AAS-3S και G2532 CONJ καταλιπη G2641 V-2AAS-3S γυναικα G1135 N-ASF και G2532 CONJ μη G3361 PRT-N αφη G863 V-2AAS-3S τεκνον G5043 N-ASN ινα G2443 CONJ λαβη G2983 V-2AAS-3S ο G3588 T-NSM αδελφος G80 N-NSM αυτου G846 P-GSM την G3588 T-ASF γυναικα G1135 N-ASF και G2532 CONJ εξαναστηση G1817 V-AAS-3S σπερμα G4690 N-ASN τω G3588 T-DSM αδελφω G80 N-DSM αυτου G846 P-GSM Deut 25:5-6; [Deut 25:5];

Darby

19 Teacher, Moses wrote to us that if any one's brother die, and leave a wife behind, and leave no children, that his brother shall take his wife, and raise up seed to his brother. Deut 25:5-6; [Deut 25:5];

TSK - Markus 12:19

 

If.

Gen 38:8; Deut 25:5-10; Ruth 4:5

that.

Ru 1:11-13

 

 

SV

20 Er waren nu zeven broeders, en de eerste nam een vrouw, en stervende liet geen zaad na.

KJV

20 Now there were G2258 seven G2033 brethren G80 : and G2532 the first G4413 took G2983 a wife G1135 , and G2532 dying G599 left G863 no G3756 seed G4690 .

YLT

20 `There were then seven brothers, and the first took a wife, and dying, he left no seed;

WHNU

20 επτα G2033$TB G80 N-NPM ησαν G2258 V-IXI-3P και G2532 CONJ ο G3588 T-NSM πρωτος G4413 A-NSM ελαβεν G2983 V-2AAI-3S γυναικα G1135 N-ASF και G2532 CONJ αποθνησκων G599 V-PAP-NSM ουκ G3756 PRT-N αφηκεν G863 V-AAI-3S σπερμα G4690 N-ASN

Darby

20 There were seven brethren; and the first took a wife, and dying did not leave seed;

TSK - Markus 12:20

 

Matt 22:25-28; Luk 20:29-33

 

 

SV

21 De tweede nam haar ook, en is gestorven, en ook deze liet geen zaad na; en de derde desgelijks.

KJV

21 And G2532 the second G1208 took G2983 her G846 , and G2532 died G599 , G2532 neither G3761 left G863 he G846 any seed G4690 : and G2532 the third G5154 likewise G5615 .

YLT

21 and the second took her, and died, neither left he seed, and the third in like manner,

WHNU

21 και G2532 CONJ ο G3588 T-NSM δευτερος G1208 A-NSM ελαβεν G2983 V-2AAI-3S αυτην G846 P-ASF και G2532 CONJ απεθανεν G599 V-2AAI-3S μη G3361 PRT-N καταλιπων G2641 V-2AAP-NSM σπερμα G4690 N-ASN και G2532 CONJ ο G3588 T-NSM τριτος G5154 A-NSM ωσαυτως G5615 ADV

Darby

21 and the second took her and died, and neither did he leave seed; and the third likewise.

TSK - Markus 12:21

 

21

 

 

SV

22 En [al] de zeven namen dezelve, en lieten geen zaad na; de laatste van allen is ook de vrouw gestorven.

KJV

22 And G2532 the seven G2033 had G2983 her G846 , and G2532 left G863 no G3756 seed G4690 : last G2078 of all G3956 the woman G1135 died G599 also G2532 .

YLT

22 and the seven took her, and left no seed, last of all died also the woman;

WHNU

22 και G2532 CONJ οι G3588 T-NPM επτα G2033 A-NUI ουκ G3756 PRT-N αφηκαν G863 V-AAI-3P σπερμα G4690 N-ASN εσχατον G2078 A-ASN παντων G3956 A-GPN και G2532 CONJ η G3588 T-NSF γυνη G1135 N-NSF απεθανεν G599 V-2AAI-3S

Darby

22 And the seven [took her and] did not leave seed. Last of all the woman also died.

TSK - Markus 12:22

 

22

 

 

SV

23 In de opstanding dan, wanneer zij zullen opgestaan zijn, wiens vrouw zal zij van dezen zijn? Want die zeven hebben haar tot een vrouw gehad.

KJV

23 In G1722 the resurrection G386 therefore G3767 , when G3752 they shall rise G450, whose G5101 wife G1135 shall she be G2071 of them G846 ? for G1063 the seven G2033 had G2192 her G846 to wife G1135 .

YLT

23 in the rising again, then, whenever they may rise, of which of them shall she be wife--for the seven had her as wife?'

WHNU

23 εν G1722 PREP τη G3588 T-DSF αναστασει G386 N-DSF † [οταν G3752 CONJ αναστωσιν] G450 V-2AAS-3P τινος G5101 I-GSM αυτων G846 P-GPM εσται G2071 V-FXI-3S γυνη G1135 N-NSF οι G3588 T-NPM γαρ G1063 CONJ επτα G2033 A-NUI εσχον G2192 V-2AAI-3P αυτην G846 P-ASF γυναικα G1135 N-ASF

Darby

23 In the resurrection, when they shall rise again, of which of them shall she be wife, for the seven had her as wife?

TSK - Markus 12:23

 

23

 

 

SV

24 En Jezus, antwoordende, zeide tot hen: Dwaalt gij niet, daarom, dat gij de Schriften niet weet, noch de kracht Gods?

KJV

24 And G2532 Jesus G2424 answering G611 said G2036 unto them G846 , Do ye G4105 not G3756 therefore G1223 G5124 err G4105 , because ye know G1492 not G3361 the scriptures G1124, neither G3366 the power G1411 of God G2316 ?

YLT

24 And Jesus answering said to them, `Do ye not because of this go astray, not knowing the Writings, nor the power of God?

WHNU

24 εφη G5346 V-IXI-3S αυτοις G846 P-DPM ο G3588 T-NSM ιησους G2424 N-NSM ου G3756 PRT-N δια G1223 PREP τουτο G5124 D-ASN πλανασθε G4105 V-PPI-2P μη G3361 PRT-N ειδοτες G1492 V-RAP-NPM τας G3588 T-APF γραφας G1124 N-APF μηδε G3366 CONJ την G3588 T-ASF δυναμιν G1411 N-ASF του G3588 T-GSM θεου G2316 N-GSM

Darby

24 And Jesus answering said to them, Do not ye therefore err, not knowing the scriptures, nor the power of God?

TSK - Markus 12:24

 

Do.As the five books of Moses were the only scriptures which the Sadducees admitted as Divine, our Lord confutes them by an appeal to these books, and proves that they were ignorant of those very writings which they professed to hold sacred.† He not only rectified their opinions, but so explained the doctrine as to overthrow the erroneous decision of the Pharisees, that if two brothers married one woman, she should be restored at the resurrection to the first.

Jes 8:20; Jer 8:7-9; Hos 6:6; Hos 8:12; Matt 22:29; Joh 5:39; Joh 20:9; Hand 17:11

Rom 15:4; 2Tim 3:15-17

because.

Job 19:25-27; Jes 25:8; Jes 26:19; Ezech 37:1-14; Dan 12:2; Hos 6:2; Hos 13:14

neither.

Mark 10:27; Gen 18:14; Jer 32:17; Luk 1:37; Efez 1:19; Filipp 3:21

 

 

SV

25 Want als zij uit de doden zullen opgestaan zijn, zo trouwen zij niet, noch worden ten huwelijk gegeven; maar zij zijn gelijk27 28 †engelen, die in de hemelen [zijn].†† 27Matt 22:30; 281Joh 3:2;

KJV

25 For G1063 when G3752 they shall rise G450 from G1537 the dead G3498 , they neither G3777 marry G1060 , nor G3777 are given in marriage G1061; but G235 are G1526 as G5613 the angels G32 which G3588 are in G1722 heaven G3772 . Matt 22:30; 1Joh 3:2;

YLT

25 for when they may rise out of the dead, they neither marry nor are they given in marriage, but are as messengers who are in the heavens. Matt 22:30; 1Joh 3:2;

WHNU

25 οταν G3752 CONJ γαρ G1063 CONJ εκ G1537 PREP νεκρων G3498 A-GPM αναστωσιν G450 V-2AAS-3P ουτε G3777 CONJ γαμουσιν G1060 V-PAI-3P ουτε G3777 CONJ γαμιζονται G1061 V-PPI-3P αλλ G235 CONJ εισιν G1526 V-PXI-3P ως G5613 ADV αγγελοι G32 N-NPM εν G1722 PREP τοις G3588 T-DPM ουρανοις G3772 N-DPM Matt 22:30; 1Joh 3:2;

Darby

25 For when they rise from among [the] dead they neither marry, nor are given in marriage, but are as angels [who are] in the heavens. Matt 22:30; 1Joh 3:2;

TSK - Markus 12:25

 

but.

Matt 22:30; Luk 20:35; Luk 20:36; 1Kor 15:42-54; Hebr 12:22; Hebr 12:23; 1Joh 3:2

 

 

SV

26 Doch aangaande de doden, dat zij opgewekt zullen worden, hebt gij niet gelezen in het boek van Mozes, hoe God in het doornenbos tot hem gesproken heeft, zeggende: Ik29 30 31 32 †ben de God Abrahams, en de God Izaks, en de God Jakobs?†††† 29Ex 3:6; 30Matt 22:31-32; 31Hand 7:32; 32Hebr 11:16;† [1Kon 18:36];

KJV

26 And G1161 as touching G4012 the dead G3498 , that G3754 they rise G1453 : have ye G314 not G3756 read G314 in G1722 the book G976 of Moses G3475 , how G5613 in G1909 the bush G942 God G2316 spake G2036 unto him G846 , saying G3004 , I G1473 [am] the God G2316 of Abraham G11, and G2532 the God G2316 of Isaac G2464 , and G2532 the God G2316 of Jacob G2384 ? Ex 3:6; Matt 22:31-32; Hand 7:32; Hebr 11:16; [1Kon 18:36];

YLT

26 `And concerning the dead, that they rise: have ye not read in the Book of Moses (at The Bush), how God spake to him, saying, I [am] the God of Abraham, and the God of Isaac, and the God of Jacob; Ex 3:6; Matt 22:31-32; Hand 7:32; Hebr 11:16; [1Kon 18:36];

WHNU

26 περι G4012 PREP δε G1161 CONJ των G3588 T-GPM νεκρων G3498 A-GPM οτι G3754 CONJ εγειρονται G1453 V-PPI-3P ουκ G3756 PRT-N ανεγνωτε G314 V-2AAI-2P εν G1722 PREP τη G3588 T-DSF βιβλω G976 N-DSF μωυσεως G3475 N-GSM επι G1909 PREP του G3588 T-GSM βατου G942 N-GSM πως G4459 ADV-I ειπεν G2036 V-2AAI-3S αυτω G846 P-DSM ο G3588 T-NSM θεος G2316 N-NSM λεγων G3004 V-PAP-NSM εγω G1473 P-1NS ο G3588 T-NSM θεος G2316 N-NSM αβρααμ G11 N-PRI και G2532 CONJ † [ο] G3588 T-NSM θεος G2316 N-NSM ισαακ G2464 N-PRI και G2532 CONJ † [ο] G3588 T-NSM θεος G2316 N-NSM ιακωβ G2384 N-PRI Ex 3:6; Matt 22:31-32; Hand 7:32; Hebr 11:16; [1Kon 18:36];

Darby

26 But concerning the dead that they rise, have ye not read in the book of Moses, in [the section of] the bush, how God spoke to him, saying, *I* [am] the God of Abraham, and the God of Isaac, and the God of Jacob? Ex 3:6; Matt 22:31-32; Hand 7:32; Hebr 11:16; [1Kon 18:36];

TSK - Markus 12:26

 

have.

Mark 12:10; Matt 22:31; Matt 22:32

in the book.

Ex 3:2-6; Ex 3:16; Luk 20:37; Hand 7:30-32

I am.

Gen 17:7; Gen 17:8; Gen 26:24; Gen 28:13; Gen 31:42; Gen 32:9; Gen 33:20

Isa 41:8-10

 

 

SV

27 God is niet een [God] der doden, maar een God der levenden. Gij dwaalt dan zeer.

KJV

27 He is G2076 not G3756 the God G2316 of the dead G3498, but G235 the God G2316 of the living G2198: ye G5210 therefore G3767 do G4105 greatly G4183 err G4105 .

YLT

27 he is not the God of dead men, but a God of living men; ye then go greatly astray.'

WHNU

27 ουκ G3756 PRT-N εστιν G2076 V-PXI-3S θεος G2316 N-NSM νεκρων G3498 A-GPM αλλα G235 CONJ ζωντων G2198 V-PAP-GPM πολυ G4183 A-ASN πλανασθε G4105 V-PPI-2P

Darby

27 He is not the God of [the] dead, but of [the] living. *Ye* therefore greatly err.

TSK - Markus 12:27

 

is not.

Rom 4:17; Rom 14:9; Hebr 11:13-16

ye.

Mark 12:24; Spr 19:27; Hebr 3:10

 

 

SV

28 En33 34 †een der Schriftgeleerden horende, dat zij te zamen in woorden waren, [en] wetende, dat Hij hun wel geantwoord had, kwam tot Hem, en vraagde Hem: Welk is het eerste gebod van alle?†† 33Matt 22:34; 34Luk 10:25;

KJV

28 And G2532 one G1520 of the scribes G1122 came G4334 , and having heard G191 them G846 reasoning together G4802, and perceiving G1492 that G3754 he had answered G611 them G846 well G2573 , asked G1905 him G846 , Which G4169 is G2076 the first G4413 commandment G1785 of all G3956 ? Matt 22:34; Luk 10:25;

YLT

28 And one of the scribes having come near, having heard them disputing, knowing that he answered them well, questioned him, `Which is the first command of all?' Matt 22:34; Luk 10:25;

WHNU

28 και G2532 CONJ προσελθων G4334 V-2AAP-NSM εις G1520 A-NSM των G3588 T-GPM γραμματεων G1122 N-GPM ακουσας G191 V-AAP-NSM αυτων G846 P-GPM συζητουντων G4802 V-PAP-GPM † ειδως G1492 V-RAP-NSM ιδων G3708 V-2AAP-NSM οτι G3754 CONJ καλως G2573 ADV απεκριθη G611 V-ADI-3S αυτοις G846 P-DPM επηρωτησεν G1905 V-AAI-3S αυτον G846 P-ASM ποια G4169 I-NSF εστιν G2076 V-PXI-3S εντολη G1785 N-NSF πρωτη G4413 A-NSF παντων G3956 A-GPF Matt 22:34; Luk 10:25;

Darby

28 And one of the scribes who had come up, and had heard them reasoning together, perceiving that he had answered them well, demanded of him, Which is [the] first commandment of all? Matt 22:34; Luk 10:25;

TSK - Markus 12:28

 

one.

Mt 22:34-40

Which.

Matt 5:19; Matt 19:18; Matt 23:23; Luk 11:42

 

 

SV

29 En Jezus antwoordde hem: Het eerste van al de geboden is: Hoor,35 36 37 †IsraŽl! de Heere, onze God, is een enig Heere.††† 35Deut 6:4; 36Deut 10:12; 37Luk 10:27;† [Deut 4:35]; [2Sam 7:22];

KJV

29 And G1161 Jesus G2424 answered G611 him G846 , The G3754 first G4413 of all G3956 the commandments G1785 [is], Hear G191 , O Israel G2474 ; The Lord G2962 our G2257 God G2316 is G2076 one G1520 Lord G2962 : Deut 6:4; Deut 10:12; Luk 10:27; [Deut 4:35]; [2Sam 7:22];

YLT

29 and Jesus answered him--`The first of all the commands [is] , Hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord is one; Deut 6:4; Deut 10:12; Luk 10:27; [Deut 4:35]; [2Sam 7:22];

WHNU

29 απεκριθη G611 V-ADI-3S ο G3588 T-NSM ιησους G2424 N-NSM οτι G3754 CONJ πρωτη G4413 A-NSF εστιν G2076 V-PXI-3S ακουε G191 V-PAM-2S ισραηλ G2474 N-PRI κυριος G2962 N-NSM ο G3588 T-NSM θεος G2316 N-NSM ημων G2257 P-1GP κυριος G2962 N-NSM εις G1520 A-NSM εστιν G2076 V-PXI-3S Deut 6:4; Deut 10:12; Luk 10:27; [Deut 4:35]; [2Sam 7:22];

Darby

29 And Jesus answered him, [The] first commandment of all [is] , Hear, Israel: the Lord our God is one Lord; Deut 6:4; Deut 10:12; Luk 10:27; [Deut 4:35]; [2Sam 7:22];

TSK - Markus 12:29

 

Hear.

Mark 12:32; Mark 12:33; Deut 6:4; Deut 10:12; Deut 30:6; Spr 23:26; Matt 10:37; Luk 10:27; 1Tim 1:5

 

 

SV

30 En gij zult den Heere, uw God, liefhebben uit geheel uw hart, en uit geheel uw ziel, en uit geheel uw verstand, en uit geheel uw kracht. Dit is het eerste gebod.

KJV

30 And G2532 thou shalt love G25 the Lord G2962 thy G4675 God G2316 with G1537 all G3650 thy G4675 heart G2588 , and G2532 with G1537 all G3650 thy G4675 soul G5590 , and G2532 with G1537 all G3650 thy G4675 mind G1271 , and G2532 with G1537 all G3650 thy G4675 strength G2479 : this G3778 [is] the first G4413 commandment G1785.

YLT

30 and thou shalt love the Lord thy God out of all thy heart, and out of thy soul, and out of all thine understanding, and out of all thy strength--this [is] the first command;

WHNU

30 και G2532 CONJ αγαπησεις G25 V-FAI-2S κυριον G2962 N-ASM τον G3588 T-ASM θεον G2316 N-ASM σου G4675 P-2GS εξ G1537 PREP ολης G3650 A-GSF † της G3588 T-GSF καρδιας G2588 N-GSF σου G4675 P-2GS και G2532 CONJ εξ G1537 PREP ολης G3650 A-GSF της G3588 T-GSF ψυχης G5590 N-GSF σου G4675 P-2GS και G2532 CONJ εξ G1537 PREP ολης G3650 A-GSF της G3588 T-GSF διανοιας G1271 N-GSF σου G4675 P-2GS και G2532 CONJ εξ G1537 PREP ολης G3650 A-GSF της G3588 T-GSF ισχυος G2479 N-GSF σου G4675 P-2GS

Darby

30 and thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thine understanding, and with all thy strength. This is [the] first commandment.

TSK - Markus 12:30

 

30

 

 

SV

31 En het tweede [aan dit] gelijk, [is] dit: Gij38 39 40 41 42 †zult uw naaste liefhebben als uzelven. Er is geen ander gebod, groter dan deze.††††† 38Lev 19:18; 39Matt 22:39; 40Rom 13:9; 41Gal 5:14; 42Jak 2:8;† [Matt 19:19];

KJV

31 And G2532 the second G1208 [is] like G3664 , [namely] this G3778 G846 , Thou shalt love G25 thy G4675 neighbour G4139 as G5613 thyself G4572 . There is G2076 none G3756 other G243 commandment G1785 greater G3187 than these G5130. Lev 19:18; Matt 22:39; Rom 13:9; Gal 5:14; Jak 2:8; [Matt 19:19];

YLT

31 and the second [is] like [it] , this, Thou shalt love thy neighbour as thyself; --greater than these there is no other command.' Lev 19:18; Matt 22:39; Rom 13:9; Gal 5:14; Jak 2:8; [Matt 19:19];

WHNU

31 δευτερα G1208 A-NSF αυτη G846 P-NSF αγαπησεις G25 V-FAI-2S τον G3588 T-ASM πλησιον G4139 ADV σου G4675 P-2GS ως G5613 ADV σεαυτον G4572 F-2ASM μειζων G3187 A-NSF-C τουτων G5130 D-GPF αλλη G243 A-NSF εντολη G1785 N-NSF ουκ G3756 PRT-N εστιν G2076 V-PXI-3S Lev 19:18; Matt 22:39; Rom 13:9; Gal 5:14; Jak 2:8; [Matt 19:19];

Darby

31 And a second like it [is] this: Thou shalt love thy neighbour as thyself. There is not another commandment greater than these. Lev 19:18; Matt 22:39; Rom 13:9; Gal 5:14; Jak 2:8; [Matt 19:19];

TSK - Markus 12:31

 

Thou.

Lev 19:13; Matt 7:12; Matt 19:18; Matt 19:19; Matt 22:39; Luk 10:27; Luk 10:36; Luk 10:37; Rom 13:8; Rom 13:9

1Kor 13:4-8; Gal 5:14; Jak 2:8-13; 1Joh 3:17-19; 1Joh 4:7; 1Joh 4:8; 1Joh 4:21

 

 

SV

32 En de schriftgeleerde zeide tot Hem: Meester, Gij hebt wel in der waarheid gezegd, dat er een enig God is, en er is geen ander dan Hij; [Deut 4:35]; [2Sam 7:22];

KJV

32 And G2532 the scribe G1122 said G2036 unto him G846 , Well G2573 , Master G1320 , thou hast said G2036 the G1909 truth G225 : for G3754 there is G2076 one G1520 God G2316 ; and G2532 there is G2076 none G3756 other G243 but G4133 he G846 : [Deut 4:35]; [2Sam 7:22];

YLT

32 And the scribe said to him, `Well, Teacher, in truth thou hast spoken that there is one God, and there is none other but He; [Deut 4:35]; [2Sam 7:22];

WHNU

32 †και G2532 CONJ ειπεν G2036 V-2AAI-3S αυτω G846 P-DSM ο G3588 T-NSM γραμματευς G1122 N-NSM καλως G2573 ADV διδασκαλε G1320 N-VSM επ G1909 PREP αληθειας G225 N-GSF ειπες G3004 V-2AAI-2S οτι G3754 CONJ εις G1520 A-NSM εστιν G2076 V-PXI-3S και G2532 CONJ ουκ G3756 PRT-N εστιν G2076 V-PXI-3S αλλος G243 A-NSM πλην G4133 ADV αυτου G846 P-GSM [Deut 4:35]; [2Sam 7:22];

Darby

32 And the scribe said to him, Right, teacher; thou hast spoken according to [the] truth. For he is one, and there is none other besides him; [Deut 4:35]; [2Sam 7:22];

TSK - Markus 12:32

 

for.

Deut 4:39; Deut 5:7; Deut 6:4; Jes 44:8; Jes 45:5; Jes 45:6; Jes 45:14; Jes 45:18; Jes 45:21; Jes 45:22; Jes 46:9; Jer 10:10-12

 

 

SV

33 En Hem lief te hebben uit geheel het hart, en uit geheel het verstand, en uit geheel de ziel, en uit geheel de kracht; en den naaste lief te hebben als zichzelven, is meer dan al de brandofferen en de slachtofferen.

KJV

33 And G2532 to love G25 him G846 with G1537 all G3650 the heart G2588 , and G2532 with G1537 all G3650 the understanding G4907, and G2532 with G1537 all G3650 the soul G5590 , and G2532 with G1537 all G3650 the strength G2479, and G2532 to love G25 [his] neighbour G4139 as G5613 himself G1438 , is G2076 more G4119 than all G3956 whole burnt offerings G3646 and G2532 sacrifices G2378.

YLT

33 and to love Him out of all the heart, and out of all the understanding, and out of all the soul, and out of all the strength, and to love one's neighbour as one's self, is more than all the whole burnt-offerings and the sacrifices.'

WHNU

33 και G2532 CONJ το G3588 T-NSN αγαπαν G25 V-PAN αυτον G846 P-ASM εξ G1537 PREP ολης G3650 A-GSF † της G3588 T-GSF καρδιας G2588 N-GSF και G2532 CONJ εξ G1537 PREP ολης G3650 A-GSF της G3588$TB G4907 N-GSF και G2532 CONJ εξ G1537 PREP ολης G3650 A-GSF της G3588 T-GSF ισχυος G2479 N-GSF και G2532 CONJ το G3588 T-NSN αγαπαν G25 V-PAN τον G3588 T-ASM πλησιον G4139 ADV ως G5613 ADV εαυτον G1438 F-3ASM περισσοτερον G4054 A-NSN-C εστιν G2076 V-PXI-3S παντων G3956 A-GPN των G3588 T-GPN ολοκαυτωματων G3646 N-GPN και G2532 CONJ θυσιων G2378 N-GPF

Darby

33 and to love him with all the heart, and with all the intelligence, and with all the soul, and with all the strength, and to love one's neighbour as one's self, is more than all the burnt-offerings and sacrifices.

TSK - Markus 12:33

 

is more.

1Sam 15:22; Ps 50:8-15; Ps 50:23; Spr 21:3; Jes 1:11-17; Jes 58:5-7; Jer 7:21-23

Hos 6:6; Amos 5:21-24; Micha 6:6-8; Matt 9:13; Matt 12:7; 1Kor 13:1-3

 

 

SV

34 En Jezus ziende, dat hij verstandelijk geantwoord had, zeide tot hem: Gij zijt niet verre van het Koninkrijk Gods. En niemand durfde Hem meer vragen.

KJV

34 And G2532 when Jesus G2424 saw G1492 that G3754 he G846 answered G611 discreetly G3562, he said G2036 unto him G846 , Thou art G1488 not G3756 far G3112 from G575 the kingdom G932 of God G2316 . And G2532 no man G3762 after that G3765 durst G5111 ask G1905 him G846 [any question].

YLT

34 And Jesus, having seen him that he answered with understanding, said to him, `Thou art not far from the reign of God;' and no one any more durst question him.

WHNU

34 και G2532 CONJ ο G3588 T-NSM ιησους G2424 N-NSM ιδων G1492 V-2AAP-NSM † αυτον G846 P-ASM [αυτον] G846 P-ASM οτι G3754 CONJ νουνεχως G3562 ADV απεκριθη G611 V-ADI-3S ειπεν G2036 V-2AAI-3S αυτω G846 P-DSM ου G3756 PRT-N μακραν G3112 ADV † [ει] G1488 V-PXI-2S ει G1488 V-PXI-2S απο G575 PREP της G3588 T-GSF βασιλειας G932 N-GSF του G3588 T-GSM θεου G2316 N-GSM και G2532 CONJ ουδεις G3762 A-NSM ουκετι G3765 ADV ετολμα G5111 V-IAI-3S αυτον G846 P-ASM επερωτησαι G1905 V-AAN

Darby

34 And Jesus, seeing that he had answered intelligently, said to him, Thou art not far from the kingdom of God. And no one dared question him any more.

TSK - Markus 12:34

 

Thou.

Matt 12:20; Rom 3:20; Rom 7:9; Gal 2:19

And no.

Job 32:15; Job 32:16; Matt 22:46; Luk 20:40; Rom 3:19; Kol 4:6; Tit 1:9-11

 

 

SV

35 En43 44 †Jezus antwoordde en zeide, lerende in den tempel: Hoe zeggen de Schriftgeleerden, dat de Christus een Zoon van David is?†† 43Matt 22:41; 44Luk 20:41;

KJV

35 And G2532 Jesus G2424 answered G611 and said G3004 , while he taught G1321 in G1722 the temple G2411, How G4459 say G3004 the scribes G1122 that G3754 Christ G5547 is G2076 the Son G5207 of David G1138 ? Matt 22:41; Luk 20:41;

YLT

35 And Jesus answering said, teaching in the temple, `How say the scribes that the Christ is son of David? Matt 22:41; Luk 20:41;

WHNU

35 και G2532 CONJ αποκριθεις G611 V-AOP-NSM ο G3588 T-NSM ιησους G2424 N-NSM ελεγεν G3004 V-IAI-3S διδασκων G1321 V-PAP-NSM εν G1722 PREP τω G3588 T-DSN ιερω G2411 N-DSN πως G4459 ADV-I λεγουσιν G3004 V-PAI-3P οι G3588 T-NPM γραμματεις G1122 N-NPM οτι G3754 CONJ ο G3588 T-NSM χριστος G5547 N-NSM υιος G5207 N-NSM δαυιδ G1138 N-PRI εστιν G2076 V-PXI-3S Matt 22:41; Luk 20:41;

Darby

35 And Jesus answering said [as he was] teaching in the temple, How do the scribes say that the Christ is son of David? Matt 22:41; Luk 20:41;

TSK - Markus 12:35

 

while.

Mark 11:27; Luk 19:47; Luk 20:1; Luk 21:37; Joh 18:20

How.

Matt 22:41; Matt 22:42; Luk 20:41-44; Joh 7:42

 

 

SV

36 Want David45 46 47 48 49 †zelf heeft door den Heiligen Geest gezegd: De Heere heeft gezegd tot mijn Heere: Zit aan Mijn rechter [hand], totdat Ik Uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank Uwer voeten.††††† 45Ps 110:1; 46Hand 2:34; 471Kor 15:25; 48Hebr 1:13; 49Hebr 10:13;

KJV

36 For G1063 David G1138 himself G846 said G2036 by G1722 the Holy G40 Ghost G4151 , The LORD G2962 said G2036 to my G3450 Lord G2962 , Sit thou G2521 on G1537 my G3450 right hand G1188, till G2193 G302 I make G5087 thine G4675 enemies G2190 thy G4675 footstool G5286 G4228 . Ps 110:1; Hand 2:34; 1Kor 15:25; Hebr 1:13; Hebr 10:13;

YLT

36 for David himself said in the Holy Spirit, The Lord said to my lord, Sit thou on My right hand, till I place thine enemies--thy footstool; Ps 110:1; Hand 2:34; 1Kor 15:25; Hebr 1:13; Hebr 10:13;

WHNU

36 αυτος G846 P-NSM δαυιδ G1138 N-PRI ειπεν G3004 V-2AAI-3S εν G1722 PREP τω G3588 T-DSM πνευματι G4151 N-DSN τω G3588 T-DSM αγιω G40 A-DSN ειπεν G3004 V-2AAI-3S κυριος G2962 N-NSM τω G3588 T-DSM κυριω G2962 N-DSM μου G3450 P-1GS καθου G2521 V-PNM-2S εκ G1537 PREP δεξιων G1188 A-GPM μου G3450 P-1GS εως G2193 CONJ αν G302 PRT θω G5087 V-2AAS-1S τους G3588 T-APM εχθρους G2190 A-APM σου G4675 P-2GS υποκατω G5270 ADV των G3588 T-GPM ποδων G4228 N-GPM σου G4675 P-2GS Ps 110:1; Hand 2:34; 1Kor 15:25; Hebr 1:13; Hebr 10:13;

Darby

36 [ for] David himself said [speaking] in the Holy Spirit, The Lord said to my Lord, Sit on my right hand until I put thine enemies [as] footstool of thy feet. Ps 110:1; Hand 2:34; 1Kor 15:25; Hebr 1:13; Hebr 10:13;

TSK - Markus 12:36

 

by.

2Sam 23:2; Neh 9:30; Matt 22:43-45; Hand 1:16; Hand 28:25; 2Tim 3:16; Hebr 3:7; Hebr 3:8

Hebr 4:7; 1Petr 1:11; 2Petr 1:21

The Lord.

Ps 110:1; Hand 2:34-36; 1Kor 15:25; Hebr 1:13; Hebr 10:12; Hebr 10:13

 

 

SV

37 David dan zelf noemt Hem [zijn] Heere, en hoe is Hij zijn Zoon? En de menigte der schare hoorde Hem gaarne.

KJV

37 David G1138 therefore G3767 himself G846 calleth G3004 him G846 Lord G2962 ; and G2532 whence G4159 is he G2076 [then] his G846 son G5207 ? And G2532 the common G4183 people G3793 heard G191 him G846 gladly G2234 .

YLT

37 therefore David himself saith of him Lord, and whence is he his son?' And the great multitude were hearing him gladly,

WHNU

37 αυτος G846 P-NSM δαυιδ G1138 N-PRI λεγει G3004 V-PAI-3S αυτον G846 P-ASM κυριον G2962 N-ASM και G2532 CONJ ποθεν G4159 ADV-I αυτου G846 P-GSM εστιν G2076 V-PXI-3S υιος G5207 N-NSM και G2532 CONJ † ο G3588 T-NSM [ο] G3588 T-NSM πολυς G4183 A-NSM οχλος G3793 N-NSM ηκουεν G191 V-IAI-3S αυτου G846 P-GSM ηδεως G2234 ADV

Darby

37 David himself [therefore] calls him Lord, and whence is he his son? And the mass of the people heard him gladly.

TSK - Markus 12:37

 

and whence.

Matt 1:23; Rom 1:3; Rom 1:4; Rom 9:5; 1Tim 3:16; Openb 22:16

And the.

Matt 11:5; Matt 11:25; Matt 21:46; Luk 19:48; Luk 21:38; Joh 7:46-49; Jak 2:5

 

 

SV

38 En50 51 52 †Hij zeide tot hen in Zijn leer: Wacht u voor de Schriftgeleerden, die daar gaarne willen wandelen in lange klederen, en gegroet zijn op de markten;††† 50Matt 23:5-6; 51Luk 11:43; 52Luk 20:46;† [Matt 23:6];

KJV

38 And G2532 he said G3004 unto them G846 in G1722 his G846 doctrine G1322 , Beware G991 of G575 the scribes G1122, which G3588 love G2309 to go G4043 in G1722 long clothing G4749, and G2532 [love] salutations G783 in G1722 the marketplaces G58, Matt 23:5-6; Luk 11:43; Luk 20:46; [Matt 23:6];

YLT

38 and he was saying to them in his teaching, `Beware of the scribes, who will in long robes to walk, and love salutations in the market-places, Matt 23:5-6; Luk 11:43; Luk 20:46; [Matt 23:6];

WHNU

38 και G2532 CONJ εν G1722 PREP τη G3588 T-DSF διδαχη G1322 N-DSF αυτου G846 P-GSM ελεγεν G3004 V-IAI-3S βλεπετε G991 V-PAM-2P απο G575 PREP των G3588 T-GPM γραμματεων G1122 N-GPM των G3588 T-GPM θελοντων G2309 V-PAP-GPM εν G1722 PREP στολαις G4749 N-DPF περιπατειν G4043 V-PAN και G2532 CONJ ασπασμους G783 N-APM εν G1722 PREP ταις G3588 T-DPF αγοραις G58 N-DPF Matt 23:5-6; Luk 11:43; Luk 20:46; [Matt 23:6];

Darby

38 And he said to them in his doctrine, Beware of the scribes, who like to walk about in long robes, and salutations in the marketplaces, Matt 23:5-6; Luk 11:43; Luk 20:46; [Matt 23:6];

TSK - Markus 12:38

 

said.

4:2

Beware.

Matt 10:17; Matt 23:1-7; Luk 20:45-47

which.

Matt 6:5; Luk 11:43; Luk 14:7-11; 3Joh 1:9

 

 

SV

39 En de voorgestoelten hebben in de synagogen, en de vooraanzittingen in de maaltijden;

KJV

39 And G2532 the chief seats G4410 in G1722 the synagogues G4864, and G2532 the uppermost rooms G4411 at G1722 feasts G1173 :

YLT

39 and first seats in the synagogues, and first couches in suppers,

WHNU

39 και G2532 CONJ πρωτοκαθεδριας G4410 N-APF εν G1722 PREP ταις G3588 T-DPF συναγωγαις G4864 N-DPF και G2532 CONJ πρωτοκλισιας G4411 N-APF εν G1722 PREP τοις G3588 T-DPN δειπνοις G1173 N-DPN

Darby

39 and first seats in the synagogues, and first places at suppers;

TSK - Markus 12:39

 

Jak 2:2; Jak 2:3

 

 

SV

40 Welke53 54 55 56 †de huizen der weduwen opeten, en [dat] onder den schijn van lang te bidden. Dezen zullen zwaarder oordeel ontvangen.†††† 53Matt 23:14; 54Luk 20:47; 552Tim 3:6; 56Tit 1:11;

KJV

40 Which devour G2719 widows' G5503 houses G3614 , and G2532 for a pretence G4392 make G4336 long G3117 prayers G4336 : these G3778 shall receive G2983 greater G4055 damnation G2917 . Matt 23:14; Luk 20:47; 2Tim 3:6; Tit 1:11;

YLT

40 who are devouring the widows' houses, and for a pretence are making long prayers; these shall receive more abundant judgment.' Matt 23:14; Luk 20:47; 2Tim 3:6; Tit 1:11;

WHNU

40 οι G3588 T-NPM κατεσθιοντες G2719 V-PAP-NPM τας G3588 T-APF οικιας G3614 N-APF των G3588 T-GPF χηρων G5503 N-GPF και G2532 CONJ προφασει G4392 N-DSF μακρα G3117 A-APN προσευχομενοι G4336 V-PNP-NPM ουτοι G3778 D-NPM λημψονται G2983 V-FDI-3P περισσοτερον G4053 A-ASN-C κριμα G2917 N-ASN Matt 23:14; Luk 20:47; 2Tim 3:6; Tit 1:11;

Darby

40 who devour the houses of widows, and as a pretext make long prayers. These shall receive a severer judgment. Matt 23:14; Luk 20:47; 2Tim 3:6; Tit 1:11;

TSK - Markus 12:40

 

devour.

Ezech 22:25; Micha 2:2; Micha 3:1-4; Matt 23:14; Luk 20:47; 2Tim 3:6

long.

Matt 6:7; Matt 11:22-24; Matt 23:33; Luk 12:47; Luk 12:48

 

 

SV

41 En57 †Jezus, gezeten zijnde tegenover de58 †schatkist, zag, hoe de schare geld wierp in de schatkist; en vele rijken wierpen veel [daarin].†† 57Luk 21:1; 582Kon 12:9;

KJV

41 And G2532 Jesus G2424 sat G2523 over against G2713 the treasury G1049 , and beheld G2334 how G4459 the people G3793 cast G906 money G5475 into G1519 the treasury G1049: and G2532 many G4183 that were rich G4145 cast in G906 much G4183 .2

2money: a piece of brass money †Luk 21:1; 2Kon 12:9;

YLT

41 And Jesus having sat down over-against the treasury, was beholding how the multitude do put brass into the treasury, and many rich were putting in much, Luk 21:1; 2Kon 12:9;

WHNU

41 και G2532 CONJ καθισας G2523 V-AAP-NSM κατεναντι G2713 ADV του G3588 T-GSN γαζοφυλακιου G1049 N-GSN εθεωρει G2334 V-IAI-3S πως G4459 ADV ο G3588 T-NSM οχλος G3793 N-NSM βαλλει G906 V-PAI-3S χαλκον G5475 N-ASM εις G1519 PREP το G3588 T-ASN γαζοφυλακιον G1049 N-ASN και G2532 CONJ πολλοι G4183 A-NPM πλουσιοι G4145 A-NPM εβαλλον G906 V-IAI-3P πολλα G4183 A-APN Luk 21:1; 2Kon 12:9;

Darby

41 And Jesus, having sat down opposite the treasury, saw how the crowd was casting money into the treasury; and many rich cast in much. Luk 21:1; 2Kon 12:9;

TSK - Markus 12:41

 

sat.

Matt 27:6; Luk 21:2-4; Joh 8:20

money."A piece of brass money, see Mt 10:9."

the treasury.

2Ki 12:9

 

 

SV

42 En er kwam een arme weduwe, die twee kleine [penningen daarin] wierp, hetwelk is een oort.

KJV

42 And G2532 there came G2064 a certain G3391 poor G4434 widow G5503 , and she threw in G906 two G1417 mites G3016 , which make G3603 a farthing G2835 .3

3mites: it is the seventh part of one piece of that brass money

YLT

42 and having come, a poor widow did put in two mites, which are a farthing.

WHNU

42 και G2532 CONJ ελθουσα G2064 V-2AAP-NSF μια G1520 A-NSF χηρα G5503 N-NSF πτωχη G4434 A-NSF εβαλεν G906 V-2AAI-3S λεπτα G3016 N-APN δυο G1417 A-NUI ο G3739 R-NSN εστιν G2076 V-PXI-3S κοδραντης G2835 N-NSM

Darby

42 And a poor widow came and cast in two mites, which is a farthing.

TSK - Markus 12:42

 

two mites."It is the seventh part of one piece of that brass money."

42

 

 

SV

43 En [Jezus], Zijn discipelen tot Zich geroepen hebbende, zeide tot hen: Voorwaar, Ik zeg u, dat deze59 †arme weduwe meer ingeworpen heeft, dan allen, die in de schatkist geworpen hebben.† 592Kor 8:12;

KJV

43 And G2532 he called G4341 [unto him] his G846 disciples G3101 , and saith G3004 unto them G846 , Verily G281 I say G3004 unto you G5213 , That G3754 this G3778 poor G4434 widow G5503 hath cast G906 more G4119 in G906 , than all G3956 they which have cast G906 into G1519 the treasury G1049: 2Kor 8:12;

YLT

43 And having called near his disciples, he saith to them, `Verily I say to you, that this poor widow hath put in more than all those putting into the treasury; 2Kor 8:12;

WHNU

43 και G2532 CONJ προσκαλεσαμενος G4341 V-ADP-NSM τους G3588 T-APM μαθητας G3101 N-APM αυτου G846 P-GSM ειπεν G3004 V-2AAI-3S αυτοις G846 P-DPM αμην G281 HEB λεγω G3004 V-PAI-1S υμιν G5213 P-2DP οτι G3754 CONJ η G3588 T-NSF χηρα G5503 N-NSF αυτη G3778 D-NSF η G3588 T-NSF πτωχη G4434 A-NSF πλειον G4119 A-ASN-C παντων G3956 A-GPM εβαλεν G906 V-2AAI-3S των G3588 T-GPM βαλλοντων G906 V-PAP-GPM εις G1519 PREP το G3588 T-ASN γαζοφυλακιον G1049 N-ASN 2Kor 8:12;

Darby

43 And having called his disciples to [him] he said to them, Verily I say unto you, This poor widow has cast in more than all who have cast into the treasury: 2Kor 8:12;

TSK - Markus 12:43

 

That.

Ex 35:21-29; Matt 10:42; Hand 11:29; 2Kor 8:2; 2Kor 8:12; 2Kor 9:6-8

 

 

SV

44 Want zij allen hebben van hun overvloed [daarin] geworpen; maar deze heeft van haar gebrek, al wat zij had, [daarin] geworpen, haar gansen leeftocht.

KJV

44 For G1063 all G3956 [they] did cast in G906 of G1537 their G846 abundance G4052 ; but G1161 she G3778 G846 of G1537 her G846 want G5304 did cast in G906 all G3956 that G3745 she had G2192 , [even] all G3650 her G846 living G979 .

YLT

44 for all, out of their abundance, put in, but she, out of her want, all that she had put in--all her living.'

WHNU

44 παντες G3956 A-NPM γαρ G1063 CONJ εκ G1537 PREP του G3588 T-GSN περισσευοντος G4052 V-PAP-GSN αυτοις G846 P-DPM εβαλον G906 V-2AAI-3P αυτη G846 P-NSF δε G1161 CONJ εκ G1537 PREP της G3588 T-GSF υστερησεως G5304 N-GSF αυτης G846 P-GSF παντα G3956 A-APN οσα G3745 K-APN ειχεν G2192 V-IAI-3S εβαλεν G906 V-2AAI-3S ολον G3650 A-ASM τον G3588 T-ASM βιον G979 N-ASM αυτης G846 P-GSF

Darby

44 for all have cast in of that which they had in abundance, but she of her destitution has cast in all that she had, the whole of her living.

TSK - Markus 12:44

 

cast in of.

Mark 14:8; 1Kron 29:2-17; 2Kron 24:10-14; 2Kron 31:5-10; 2Kron 35:7; 2Kron 35:8; Ezra 2:68; Ezra 2:69

Neh 7:70-72; 2Kor 8:2; 2Kor 8:3; Filipp 4:10-17

all her.

Deut 24:6; Luk 8:43; Luk 15:12; Luk 15:30; Luk 21:2-4; 1Joh 3:17

 

 

 

 


Vorig hoofdstuk (Markus 11)
| Begin hoofdstuk | Volgend hoofdstuk (Markus 13)