Interlinear Nieuw Testament

index


Vorig hoofdstuk (Markus 5)
| Volgend hoofdstuk (Markus 7)


Markus 6

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

SV

1 En Hij1 2  ging van daar weg, en kwam in Zijn vaderland, en Zijn discipelen volgden Hem.   1Matt 13:53;  2Luk 4:16;

KJV

1 And G2532 he went out G1831 from thence G1564 , and G2532 came G2064 into G1519 his own G846 country G3968 ; and G2532 his G846 disciples G3101 follow G190 him G846 . Matt 13:53; Luk 4:16;

YLT

1 And he went forth thence, and came to his own country, and his disciples do follow him, Matt 13:53; Luk 4:16;

WHNU

1 και G2532 CONJ εξηλθεν G1831 V-2AAI-3S εκειθεν G1564 ADV και G2532 CONJ ερχεται G2064 V-PNI-3S εις G1519 PREP την G3588 T-ASF πατριδα G3968 N-ASF αυτου G846 P-GSM και G2532 CONJ ακολουθουσιν G190 V-PAI-3P αυτω G846 P-DSM οι G3588 T-NPM μαθηται G3101 N-NPM αυτου G846 P-GSM Matt 13:53; Luk 4:16;

Darby

1 And he went out thence and came to his own country, and his disciples follow him. Matt 13:53; Luk 4:16;

TSK - Markus 6:1

 

1 Christ is contemned of his countrymen.

7 He gives the twelve power over unclean spirits.

14 Divers opinions of Christ.

16 John the Baptist is imprisoned, beheaded, and buried.

30 The apostles return from preaching.

34 The miracle of five loaves and two fishes.

45 Christ walks on the sea;

53 and heals all that touch him.

 

 

and came.

Matt 13:54; Luk 4:16-30

 

 

SV

2 En als het sabbat geworden was, begon Hij in de synagoge te leren; en velen, die [Hem] hoorden, ontzetten zich, zeggende: Van waar [komen] Dezen deze dingen, en wat wijsheid is dit, die Hem gegeven is, dat ook zulke krachten door Zijn handen geschieden? [Matt 7:29]; [Matt 13:54]; [Luk 4:22];

KJV

2 And G2532 when the sabbath day G4521 was come G1096 , he began G756 to teach G1321 in G1722 the synagogue G4864: and G2532 many G4183 hearing G191 [him] were astonished G1605, saying G3004 , From whence G4159 hath this G5129 [man] these things G5023? and G2532 what G5101 wisdom G4678 [is] this which is given G1325 unto him G846 , that G3754 even G2532 such G5108 mighty works G1411 are wrought G1096 by G1223 his G846 hands G5495 ? [Matt 7:29]; [Matt 13:54]; [Luk 4:22];

YLT

2 and sabbath having come, he began in the synagogue to teach, and many hearing were astonished, saying, `Whence hath this one these things? and what the wisdom that was given to him, that also such mighty works through his hands are done? [Matt 7:29]; [Matt 13:54]; [Luk 4:22];

WHNU

2 και G2532 CONJ γενομενου G1096 V-2ADP-GSN σαββατου G4521 N-GSN ηρξατο G756 V-ADI-3S διδασκειν G1321 V-PAN εν G1722 PREP τη G3588 T-DSF συναγωγη G4864 N-DSF και G2532 CONJ   οι G3588 T-NPM πολλοι G4183 A-NPM ακουοντες G191 V-PAP-NPM εξεπλησσοντο G1605 V-IPI-3P λεγοντες G3004 V-PAP-NPM ποθεν G4159 ADV-I τουτω G5129 D-DSM ταυτα G5023 D-NPN και G2532 CONJ τις G5101 I-NSF η G3588 T-NSF σοφια G4678 N-NSF η G3588 T-NSF δοθεισα G1325 V-APP-NSF τουτω G5129 D-DSM και G2532 CONJ αι G3588 T-NPF δυναμεις G1411 N-NPF τοιαυται G5108 D-NPF δια G1223 PREP των G3588 T-GPF χειρων G5495 N-GPF αυτου G846 P-GSM γινομεναι G1096 V-PNP-NPF [Matt 7:29]; [Matt 13:54]; [Luk 4:22];

Darby

2 And when sabbath was come he began to teach in the synagogue, and many hearing were amazed, saying, Whence [has] this [man] these things? and what [is] the wisdom that is given to him, and such works of power are done by his hands? [Matt 7:29]; [Matt 13:54]; [Luk 4:22];

TSK - Markus 6:2

 

he began.

Mark 1:21; Mark 1:22; Mark 1:39; Luk 4:15; Luk 4:31; Luk 4:32

From.

Joh 6:42; Joh 7:15; Hand 4:13; Hand 4:14

 

 

SV

3 Is3  deze niet de timmerman, de zoon van Maria, en de broeder van Jakobus en Joses, en van Judas en Simon, en zijn Zijn zusters niet hier bij ons? En zij werden aan Hem geërgerd.  3Joh 6:42;  [Joh 7:27];

KJV

3 Is G2076 not G3756 this G3778 the carpenter G5045, the son G5207 of Mary G3137 , G1161 the brother G80 of James G2385 , and G2532 Joses G2500 , and G2532 of Juda G2455 , and G2532 Simon G4613 ? and G2532 are G1526 not G3756 his G846 sisters G79 here G5602 with G4314 us G2248 ? And G2532 they were offended G4624 at G1722 him G846 .1

  1offended: scandalized in, or, by him  Joh 6:42; [Joh 7:27];

YLT

3 Is not this the carpenter, the son of Mary, and brother of James, and Joses, and Judas, and Simon? and are not his sisters here with us?' --and they were being stumbled at him. Joh 6:42; [Joh 7:27];

WHNU

3 ουχ G3756 PRT-N ουτος G3778 D-NSM εστιν G2076 V-PXI-3S ο G3588 T-NSM τεκτων G5045 N-NSM ο G3588 T-NSM υιος G5207 N-NSM της G3588 T-GSF μαριας G3137 N-GSF και G2532 CONJ αδελφος G80 N-NSM ιακωβου G2385 N-GSM και G2532 CONJ ιωσητος G2500 N-GSM και G2532 CONJ ιουδα G2455 N-GSM και G2532 CONJ σιμωνος G4613 N-GSM και G2532 CONJ ουκ G3756 PRT-N εισιν G1526 V-PXI-3P αι G3588 T-NPF αδελφαι G79 N-NPF αυτου G846 P-GSM ωδε G5602 ADV προς G4314 PREP ημας G2248 P-1AP και G2532 CONJ εσκανδαλιζοντο G4624 V-IPI-3P εν G1722 PREP αυτω G846 P-DSM Joh 6:42; [Joh 7:27];

Darby

3 Is not this the carpenter, the son of Mary, and brother of James, and Joses, and Judas, and Simon? and are not his sisters here with us? And they were offended in him. Joh 6:42; [Joh 7:27];

TSK - Markus 6:3

 

this.

Matt 13:55; Matt 13:56; Luk 4:22; Joh 6:42

carpenter.

Jes 49:7; Jes 53:2; Jes 53:3; 1Petr 2:4

James.

Mark 15:40; Matt 12:46; 1Kor 9:4; Gal 1:19

Juda.

Joh 14:22; Judas 1:1

Simon.

Mark 3:18; Hand 1:13

offended.

Matt 11:6; Matt 13:57; Luk 2:34; Luk 4:23-29; Luk 7:23; Joh 6:60; Joh 6:61; 1Kor 1:23

 

 

SV

4 En Jezus zeide tot hen: Een4 5 6  profeet is niet ongeëerd dan in zijn vaderland en onder [zijn] magen, en in zijn huis.    4Matt 13:57;  5Luk 4:24;  6Joh 4:44;

KJV

4 But G1161 Jesus G2424 said G3004 unto them G846 G3754 , A prophet G4396 is G2076 not G3756 without honour G820, but G1508 in G1722 his own G846 country G3968 , and G2532 among G1722 his own kin G4773, and G2532 in G1722 his own G846 house G3614 . Matt 13:57; Luk 4:24; Joh 4:44;

YLT

4 And Jesus said to them--`A prophet is not without honour, except in his own country, and among his kindred, and in his own house;' Matt 13:57; Luk 4:24; Joh 4:44;

WHNU

4 και G2532 CONJ ελεγεν G3004 V-IAI-3S αυτοις G846 P-DPM ο G3588 T-NSM ιησους G2424 N-NSM οτι G3754 CONJ ουκ G3756 PRT-N εστιν G2076 V-PXI-3S προφητης G4396 N-NSM ατιμος G820 A-NSM ει G1487 COND μη G3361 PRT-N εν G1722 PREP τη G3588 T-DSF πατριδι G3968 N-DSF αυτου G846 P-GSM και G2532 CONJ εν G1722 PREP τοις G3588 T-DPM συγγενευσιν G4773 A-DPM αυτου G846 P-GSM και G2532 CONJ εν G1722 PREP τη G3588 T-DSF οικια G3614 N-DSF αυτου G846 P-GSM Matt 13:57; Luk 4:24; Joh 4:44;

Darby

4 But Jesus said to them, A prophet is not despised save in his own country, and among [his] kinsmen, and in his own house. Matt 13:57; Luk 4:24; Joh 4:44;

TSK - Markus 6:4

 

Jer 11:21; Jer 12:6; Matt 13:57; Luk 4:24; Joh 4:44

 

 

SV

5 En7  Hij kon aldaar geen kracht doen; dan Hij legde weinigen zieken de handen op, en genas hen.  7Matt 13:58;

KJV

5 And G2532 he could G3756 G1410 there G1563 do G4160 no G3762 mighty work G1411, save G1508 that he laid G2007 his hands G5495 upon a few G3641 sick folk G732 , and healed G2323 [them]. Matt 13:58;

YLT

5 and he was not able there any mighty work to do, except on a few infirm people having put hands he did heal [them] ; Matt 13:58;

WHNU

5 και G2532 CONJ ουκ G3756 PRT-N εδυνατο G1410 V-INI-3S εκει G1563 ADV ποιησαι G4160 V-AAN ουδεμιαν G3762 A-ASF δυναμιν G1411 N-ASF ει G1487 COND μη G3361 PRT-N ολιγοις G3641> A-DPM αρρωστοις G732 A-DPM επιθεις G2007 V-2AAP-NSM τας G3588 T-APF χειρας G5495 N-APF εθεραπευσεν G2323> V-AAI-3S Matt 13:58;

Darby

5 And he could not do any work of power there, save that laying his hands on a few infirm persons he healed [them] . Matt 13:58;

TSK - Markus 6:5

 

Mark 9:23; Gen 19:22; Gen 32:25; Jes 59:1; Jes 59:2; Matt 13:58; Hebr 4:2

 

 

SV

6 En Hij verwonderde Zich over hun ongeloof, en omging8 9  de vlekken [daar] rondom, lerende.   8Matt 9:35;  9Luk 13:22;

KJV

6 And G2532 he marvelled G2296 because G1223 of their G846 unbelief G570 . And G2532 he went G4013 round about G2945 the villages G2968 , teaching G1321 . Matt 9:35; Luk 13:22;

YLT

6 and he wondered because of their unbelief. And he was going round the villages, in a circle, teaching, Matt 9:35; Luk 13:22;

WHNU

6 και G2532 CONJ   εθαυμασεν G2296 V-AAI-3S εθαυμαζεν G2296 V-IAI-3S δια G1223 PREP την G3588 T-ASF απιστιαν G570 N-ASF αυτων G846 P-GPM και G2532 CONJ περιηγεν G4013 V-IAI-3S τας G3588 T-APF κωμας G2968 N-APF κυκλω G2945 N-DSM διδασκων G1321 V-PAP-NSM Matt 9:35; Luk 13:22;

Darby

6 And he wondered because of their unbelief. And he went round the villages in a circuit, teaching. Matt 9:35; Luk 13:22;

TSK - Markus 6:6

 

marvelled.

Jes 59:16; Jer 2:11; Matt 8:10; Joh 9:30

And he went.

Matt 4:23; Matt 9:35; Luk 4:31; Luk 4:44; Luk 13:22; Hand 10:38

 

 

SV

7 En10 11 12  Hij riep tot Zich de twaalven, en begon hen uit te zenden twee en twee, en gaf hun macht over de onreine geesten.    10Matt 10:1;  11Luk 6:13;  12Luk 9:1;  [Mark 3:13];

KJV

7 And G2532 he called G4341 [unto him] the twelve G1427 , and G2532 began G756 to send G649 them G846 forth G649 by two G1417 and two G1417 ; and G2532 gave G1325 them G846 power over G1849 unclean G169 spirits G4151 ; Matt 10:1; Luk 6:13; Luk 9:1; [Mark 3:13];

YLT

7 and he doth call near the twelve, and he began to send them forth two by two, and he was giving them power over the unclean spirits, Matt 10:1; Luk 6:13; Luk 9:1; [Mark 3:13];

WHNU

7 και G2532 CONJ προσκαλειται G4341 V-PNI-3S τους G3588 T-APM δωδεκα G1427 A-NUI και G2532 CONJ ηρξατο G756 V-ADI-3S αυτους G846 P-APM αποστελλειν G649 V-PAN δυο G1417 A-NUI δυο G1417 A-NUI και G2532 CONJ εδιδου G1325 V-IAI-3S αυτοις G846 P-DPM εξουσιαν G1849 N-ASF των G3588 T-GPN πνευματων G4151 N-GPN των G3588 T-GPN ακαθαρτων G169 A-GPN Matt 10:1; Luk 6:13; Luk 9:1; [Mark 3:13];

Darby

7 And he calls the twelve to [him] ; and he began to send them out two [and] two, and gave to them power over the unclean spirits; Matt 10:1; Luk 6:13; Luk 9:1; [Mark 3:13];

TSK - Markus 6:7

 

the twelve.

Mark 3:13; Mark 3:14; Matt 10:1-4; Luk 6:13-16; Luk 9:1-6; Luk 10:3-12

two and.

Ex 4:14; Ex 4:15; Pred 4:9; Pred 4:10; Openb 11:3

power.

Mark 16:17; Luk 10:17-20

 

 

SV

8 En Hij gebood hun, dat zij niets zouden nemen tot den weg, dan alleenlijk een staf, geen male, geen brood, geen geld in den gordel; [Matt 10:9]; [Luk 9:3]; [Luk 10:4]; [Luk 22:35];

KJV

8 And G2532 commanded G3853 them G846 that G2443 they should take G142 nothing G3367 for G1519 [their] journey G3598 , save G1508 a staff G4464 only G3440 ; no G3361 scrip G4082 , no G3361 bread G740 , no G3361 money G5475 in G1519 [their] purse G2223 :2

  2money: the word signifieth a piece of brass money, in value somewhat less than a farthing, Mat.10.9.but here it is taken in general for money  [Matt 10:9]; [Luk 9:3]; [Luk 10:4]; [Luk 22:35];

YLT

8 and he commanded them that they may take nothing for the way, except a staff only--no scrip, no bread, no brass in the girdle, [Matt 10:9]; [Luk 9:3]; [Luk 10:4]; [Luk 22:35];

WHNU

8 και G2532 CONJ παρηγγειλεν G3853 V-AAI-3S αυτοις G846 P-DPM ινα G2443 CONJ μηδεν G3367 A-ASN αιρωσιν G142 V-PAS-3P εις G1519 PREP οδον G3598 N-ASF ει G1487 COND μη G3361 PRT-N ραβδον G4464 N-ASF μονον G3440 ADV μη G3361> PRT-N αρτον G740 N-ASM μη G3361 PRT-N πηραν G4082> N-ASF μη G3361 PRT-N εις G1519 PREP την G3588 T-ASF ζωνην G2223 N-ASF χαλκον G5475> N-ASM [Matt 10:9]; [Luk 9:3]; [Luk 10:4]; [Luk 22:35];

Darby

8 and he commanded them that they should take nothing for the way, save a staff only; no scrip, no bread, no money in their belt; [Matt 10:9]; [Luk 9:3]; [Luk 10:4]; [Luk 22:35];

TSK - Markus 6:8

 

take.

Matt 10:9; Matt 10:10; Luk 10:4; Luk 22:35

save.Matthew says that they were to take "neither two coats, neither shoes, nor yet staves;" but this precept plainly means, "Go just as you are; take no other coat, shoes, or staff than what you already have."

money."The word signifieth a piece of brass money in value something less than a farthing.  Mt 10:9:  but here it is taken in general for money."

Lu 9:3

 

 

SV

9 Maar13  dat zij schoenzolen zouden aanbinden, en met geen twee rokken gekleed zijn.  13Hand 12:8;

KJV

9 But G235 [be] shod G5265 with sandals G4547; and G2532 not G3361 put on G1746 G1746 two G1417 coats G5509 . Hand 12:8;

YLT

9 but having been shod with sandals, and ye may not put on two coats. Hand 12:8;

WHNU

9 αλλα G235 CONJ υποδεδεμενους G5265 V-RPP-APM σανδαλια G4547 N-APN και G2532 CONJ μη G3361 PRT-N   ενδυσασθαι G1746 V-AMN ενδυσησθε G1746 V-AMS-2P δυο G1417 A-NUI χιτωνας G5509 N-APM Hand 12:8;

Darby

9 but be shod with sandals, and put not on two body-coats. Hand 12:8;

TSK - Markus 6:9

 

be shod.

Eph 6:15

sandals.The sandal consisted only of a sole, fastened about the foot and ankle with straps.

Ac 12:8

 

 

SV

10 En Hij zeide tot hen: Zo waar gij in een huis zult ingaan, blijft daar, totdat gij van daar uitgaat. [Matt 10:11]; [Luk 10:5];

KJV

10 And G2532 he said G3004 unto them G846 , In what place soever G3699 G1437 ye enter G1525 into G1519 an house G3614 , there G1563 abide G3306 till G2193 G302 ye depart G1831 from that place G1564. [Matt 10:11]; [Luk 10:5];

YLT

10 And he said to them, `Whenever ye may enter into a house, there remain till ye may depart thence, [Matt 10:11]; [Luk 10:5];

WHNU

10 και G2532 CONJ ελεγεν G3004 V-IAI-3S αυτοις G846 P-DPM οπου G3699 ADV εαν G1437 COND εισελθητε G1525 V-2AAS-2P εις G1519 PREP οικιαν G3614 N-ASF εκει G1563 ADV μενετε G3306 V-PAM-2P εως G2193 CONJ αν G302 PRT εξελθητε G1831 V-2AAS-2P εκειθεν G1564 ADV [Matt 10:11]; [Luk 10:5];

Darby

10 And he said to them, Wheresoever ye shall enter into a house, there remain till ye shall go thence. [Matt 10:11]; [Luk 10:5];

TSK - Markus 6:10

 

Matt 10:11-13; Luk 9:4; Luk 10:7; Luk 10:8; Hand 16:15; Hand 17:5-7

 

 

SV

11 En14 15  zo wie u niet zullen ontvangen, noch u horen, vertrekkende van daar, schudt16 17  het stof af, dat onder aan uw voeten is, hun tot een getuigenis. Voorwaar18 19  zeg Ik u: Het zal Sódom en Gomórra verdragelijker zijn in den dag des oordeels dan dezelve stad.       14Matt 10:14;  15Luk 9:5;  16Hand 13:51;  17Hand 18:6;  18Matt 10:15;  19Luk 10:12;  [Luk 10:10];

KJV

11 And G2532 whosoever G3745 G302 shall G1209 not G3361 receive G1209 you G5209 , nor G3366 hear G191 you G5216 , when ye depart G1607 thence G1564 , shake off G1621 the dust G5522 under G5270 your G5216 feet G4228 for G1519 a testimony G3142 against them G846 . Verily G281 I say G3004 unto you G5213 , It shall be G2071 more tolerable G414 for Sodom G4670 and G2228 Gomorrha G1116 in G1722 the day G2250 of judgment G2920, than G2228 for that G1565 city G4172 .3

  3and: Gr. or  Matt 10:14; Luk 9:5; Hand 13:51; Hand 18:6; Matt 10:15; Luk 10:12; [Luk 10:10];

YLT

11 and as many as may not receive you, nor hear you, going out thence, shake off the dust that is under your feet for a testimony to them; verily I say to you, It shall be more tolerable for Sodom or Gomorrah in a day of judgment than for that city.' Matt 10:14; Luk 9:5; Hand 13:51; Hand 18:6; Matt 10:15; Luk 10:12; [Luk 10:10];

WHNU

11 και G2532 CONJ ος G3739 R-NSM αν G302 PRT τοπος G5117 N-NSM μη G3361 PRT-N δεξηται G1209 V-ADS-3S υμας G5209 P-2AP μηδε G3366 CONJ ακουσωσιν G191 V-AAS-3P υμων G5216 P-2GP εκπορευομενοι G1607 V-PNP-NPM εκειθεν G1564 ADV εκτιναξατε G1621 V-AAM-2P τον G3588 T-ASM χουν G5522 N-ASM τον G3588 T-ASM υποκατω G5270 ADV των G3588 T-GPM ποδων G4228 N-GPM υμων G5216 P-2GP εις G1519 PREP μαρτυριον G3142 N-ASN αυτοις G846 P-DPM Matt 10:14; Luk 9:5; Hand 13:51; Hand 18:6; Matt 10:15; Luk 10:12; [Luk 10:10];

Darby

11 And whatsoever place shall not receive you nor hear you, departing thence, shake off the dust which is under your feet for a testimony to them. Matt 10:14; Luk 9:5; Hand 13:51; Hand 18:6; Matt 10:15; Luk 10:12; [Luk 10:10];

TSK - Markus 6:11

 

whosoever.

Neh 5:13; Matt 10:14; Luk 9:5; Luk 10:10; Luk 10:11; Hand 13:50; Hand 13:51; Hand 18:6

It shall.

Ezech 16:48-51; Matt 10:15; Matt 11:20-24; Luk 10:12-15; Joh 15:22-24

Hebr 6:4-8; Hebr 10:26-31; 2Petr 2:6; Judas 1:7

and.  Gr. or.  in the day.

Matt 12:36; Rom 2:5; Rom 2:16; 2Petr 2:9; 2Petr 3:7; 1Joh 4:17

 

 

SV

12 En uitgegaan zijnde, predikten zij, dat zij zich zouden bekeren.

KJV

12 And G2532 they went out G1831, and preached G2784 that G2443 men should repent G3340.

YLT

12 And having gone forth they were preaching that [men] might reform,

WHNU

12 και G2532 CONJ εξελθοντες G1831 V-2AAP-NPM εκηρυξαν G2784 V-AAI-3P ινα G2443 CONJ μετανοωσιν G3340 V-PAS-3P

Darby

12 And they went forth and preached that they should repent;

TSK - Markus 6:12

 

preached.

Mark 1:3; Mark 1:15; Ezech 18:30; Matt 3:2; Matt 3:8; Matt 4:17; Matt 9:13; Matt 11:20; Luk 11:32; Luk 13:3; Luk 13:5

Luk 15:7; Luk 15:10; Luk 24:47; Hand 2:38; Hand 3:19; Hand 11:18; Hand 20:21; Hand 26:20; 2Kor 7:9; 2Kor 7:10

2Tim 2:25; 2Tim 2:26

 

 

SV

13 En zij wierpen vele duivelen uit, en20  zalfden vele kranken met olie, en maakten hen gezond.  20Jak 5:14;

KJV

13 And G2532 they cast out G1544 many G4183 devils G1140 , and G2532 anointed G218 with oil G1637 many G4183 that were sick G732, and G2532 healed G2323 [them]. Jak 5:14;

YLT

13 and many demons they were casting out, and they were anointing with oil many infirm, and they were healing [them] . Jak 5:14;

WHNU

13 και G2532 CONJ δαιμονια G1140 N-APN πολλα G4183 A-APN εξεβαλλον G1544 V-IAI-3P και G2532 CONJ ηλειφον G218 V-IAI-3P ελαιω G1637 N-DSN πολλους G4183 A-APM αρρωστους G732 A-APM και G2532 CONJ εθεραπευον G2323 V-IAI-3P Jak 5:14;

Darby

13 and they cast out many demons, and anointed with oil many infirm, and healed them. Jak 5:14;

TSK - Markus 6:13

 

cast.

Mark 6:7; Luk 10:17

anointed.

Jak 5:14; Jak 5:15

 

 

SV

14 En21 22  de koning Heródes hoorde het (want Zijn Naam was openbaar geworden), en zeide: Johannes, die daar doopte, is van de doden opgewekt, en daarom werken die krachten in Hem.   21Matt 14:1;  22Luk 9:7;

KJV

14 And G2532 king G935 Herod G2264 heard G191 [of him]; (for G1063 his G846 name G3686 was G1096 spread abroad G5318:) and G2532 he said G3004 , That G3754 John G2491 the Baptist G907 was risen G1453 from G1537 the dead G3498 , and G2532 therefore G1223 G5124 mighty works G1411 do shew forth themselves G1754 in G1722 him G846 . Matt 14:1; Luk 9:7;

YLT

14 And the king Herod heard, (for his name became public,) and he said--`John the Baptist out of the dead was raised, and because of this the mighty powers are working in him.' Matt 14:1; Luk 9:7;

WHNU

14 και G2532 CONJ ηκουσεν G191 V-AAI-3S ο G3588 T-NSM βασιλευς G935 N-NSM ηρωδης G2264 N-NSM φανερον G5318 A-NSN γαρ G1063 CONJ εγενετο G1096 V-2ADI-3S το G3588 T-NSN ονομα G3686 N-NSN αυτου G846 P-GSM και G2532 CONJ ελεγον G3004 V-IAI-3P οτι G3754 CONJ ιωαννης G2491 N-NSM ο G3588 T-NSM βαπτιζων G907 V-PAP-NSM εγηγερται G1453 V-RPI-3S εκ G1537 PREP νεκρων G3498 A-GPM και G2532 CONJ δια G1223 PREP τουτο G5124 D-ASN ενεργουσιν G1754 V-PAI-3P αι G3588 T-NPF δυναμεις G1411 N-NPF εν G1722 PREP αυτω G846 P-DSM Matt 14:1; Luk 9:7;

Darby

14 And Herod the king heard [of him] (for his name had become public), and said, John the baptist is risen from among [the] dead, and on this account works of power are wrought by him. Matt 14:1; Luk 9:7;

TSK - Markus 6:14

 

king Herod.

Mark 6:22; Mark 6:26; Mark 6:27; Matt 14:1; Matt 14:2; Luk 3:1; Luk 9:7-9; Luk 13:31; Luk 23:7-12

his name.

Mark 1:28; Mark 1:45; 2Kron 26:8; 2Kron 26:15; Matt 9:31; 1Thess 1:8

 

 

SV

15 Anderen zeiden: Hij is Elías; en anderen zeiden: Hij is een profeet, of als een der profeten.

KJV

15 Others G243 said G3004 , That G3754 it is G2076 Elias G2243 . And G1161 others G243 said G3004 , That G3754 it is G2076 a prophet G4396 , or G2228 as G5613 one of G1520 the prophets G4396.

YLT

15 Others said--`It is Elijah,' and others said--`It is a prophet, or as one of the prophets.'

WHNU

15 αλλοι G243 A-NPM δε G1161 CONJ ελεγον G3004 V-IAI-3P οτι G3754 CONJ ηλιας G2243 N-NSM εστιν G2076 V-PXI-3S αλλοι G243 A-NPM δε G1161 CONJ ελεγον G3004 V-IAI-3P οτι G3754 CONJ προφητης G4396 N-NSM ως G5613 ADV εις G1520 A-NSM των G3588 T-GPM προφητων G4396 N-GPM

Darby

15 And others said, It is Elias; and others said, It is a prophet, as one of the prophets.

TSK - Markus 6:15

 

it is Elias.

Mark 8:28; Mark 9:12; Mark 9:13; Mark 15:35; Mark 15:36; Mal 4:5

Elijah.

Matt 16:14; Matt 17:10; Matt 17:11; Luk 1:17; Luk 9:8; Luk 9:19; Joh 1:21; Joh 1:25

a prophet.

Matt 21:11; Luk 7:16; Luk 7:39; Joh 6:14; Joh 7:40; Joh 9:17; Hand 3:22; Hand 3:23

 

 

SV

16 Maar als het Heródes hoorde, zeide hij: Deze is Johannes, dien ik onthoofd heb; die is van de doden opgewekt.

KJV

16 But G1161 when Herod G2264 heard G191 [thereof], he said G2036 , It G3778 is G2076 John G2491 , whom G3754 G3739 I G1473 beheaded G607 : he G846 is risen G1453 from G1537 the dead G3498 .

YLT

16 And Herod having heard, said--`He whom I did behead--John--this is he; he was raised out of the dead.'

WHNU

16 ακουσας G191 V-AAP-NSM δε G1161 CONJ ο G3588 T-NSM ηρωδης G2264 N-NSM ελεγεν G3004 V-IAI-3S ον G3739 R-ASM εγω G1473 P-1NS απεκεφαλισα G607 V-AAI-1S ιωαννην G2491 N-ASM ουτος G3778 D-NSM ηγερθη G1453 V-API-3S

Darby

16 But Herod when he heard [it] said, John whom *I* beheaded, he it is; *he* is risen [from among the dead] .

TSK - Markus 6:16

 

It is.

Gen 40:10; Gen 40:11; Ps 53:5; Matt 14:2; Matt 27:4; Luk 9:9; Openb 11:10-13

 

 

SV

17 Want23 24 25  dezelve Heródes, [enigen] uitgezonden hebbende, had Johannes gevangen genomen, en hem in de gevangenis gebonden, uit oorzaak van Heródias, de huisvrouw van zijn broeder Filippus, omdat hij haar getrouwd had.    23Matt 14:3;  24Luk 3:19;  25Luk 9:9;

KJV

17 For G1063 Herod G2264 himself G846 had sent forth G649 and laid hold G2902 upon John G2491 , and G2532 bound G1210 him G846 in G1722 prison G5438 for G1223 Herodias' G2266 sake G1223 , his G846 brother G80 Philip's G5376 wife G1135 : for G3754 he had married G1060 her G846 . Matt 14:3; Luk 3:19; Luk 9:9;

YLT

17 For Herod himself, having sent forth, did lay hold on John, and bound him in the prison, because of Herodias the wife of Philip his brother, because he married her, Matt 14:3; Luk 3:19; Luk 9:9;

WHNU

17 αυτος G846 P-NSM γαρ G1063 CONJ ο G3588 T-NSM ηρωδης G2264 N-NSM αποστειλας G649 V-AAP-NSM εκρατησεν G2902 V-AAI-3S τον G3588 T-ASM ιωαννην G2491 N-ASM και G2532 CONJ εδησεν G1210 V-AAI-3S αυτον G846 P-ASM εν G1722 PREP φυλακη G5438 N-DSF δια G1223 PREP ηρωδιαδα G2266 N-ASF την G3588 T-ASF γυναικα G1135 N-ASF φιλιππου G5376 N-GSM του G3588 T-GSM αδελφου G80 N-GSM αυτου G846 P-GSM οτι G3754 CONJ αυτην G846 P-ASF εγαμησεν G1060 V-AAI-3S Matt 14:3; Luk 3:19; Luk 9:9;

Darby

17 For the same Herod had sent and seized John, and had bound him in prison on account of Herodias, the wife of Philip his brother, because he had married her. Matt 14:3; Luk 3:19; Luk 9:9;

TSK - Markus 6:17

 

A.M. 4032.  A.D. 28.  Herod.

Matt 4:12; Matt 11:2; Matt 14:3-12; Luk 3:19; Luk 3:20

Philip's.

Lu 3:1

 

 

SV

18 Want Johannes zeide tot Heródes: Het26 27  is u niet geoorloofd de huisvrouw uws broeders te hebben.   26Lev 18:16;  27Lev 20:21;  [Luk 3:19];

KJV

18 For G1063 John G2491 had said G3004 unto Herod G2264, G3754 It is G1832 not G3756 lawful G1832 for thee G4671 to have G2192 thy G4675 brother's G80 wife G1135 . Lev 18:16; Lev 20:21; [Luk 3:19];

YLT

18 for John said to Herod--`It is not lawful to thee to have the wife of thy brother;' Lev 18:16; Lev 20:21; [Luk 3:19];

WHNU

18 ελεγεν G3004 V-IAI-3S γαρ G1063 CONJ ο G3588 T-NSM ιωαννης G2491 N-NSM τω G3588 T-DSM ηρωδη G2264 N-DSM οτι G3754 CONJ ουκ G3756 PRT-N εξεστιν G1832 V-PQI-3S σοι G4671 P-2DS εχειν G2192 V-PAN την G3588 T-ASF γυναικα G1135 N-ASF του G3588 T-GSM αδελφου G80 N-GSM σου G4675 P-2GS Lev 18:16; Lev 20:21; [Luk 3:19];

Darby

18 For John said to Herod, It is not lawful for thee to have the wife of thy brother. Lev 18:16; Lev 20:21; [Luk 3:19];

TSK - Markus 6:18

 

It is.

Lev 18:16; Lev 20:21; 1Kon 22:14; Ezech 3:18; Ezech 3:19; Matt 14:3; Matt 14:4; Hand 20:26; Hand 20:27

Ac 24:24-26

 

 

SV

19 En Heródias legde op hem toe; en wilde hem doden, en konde niet;

KJV

19 Therefore G1161 Herodias G2266 had a quarrel G1758 against him G846 , and G2532 would G2309 have killed G615 him G846 ; but G2532 she could G1410 not G3756 :4

  4a quarrel: or, an inward grudge

YLT

19 and Herodias was having a quarrel with him, and was willing to kill him, and was not able,

WHNU

19 η G3588 T-NSF δε G1161 CONJ ηρωδιας G2266 N-NSF ενειχεν G1758 V-IAI-3S αυτω G846 P-DSM και G2532 CONJ ηθελεν G2309 V-IAI-3S αυτον G846 P-ASM αποκτειναι G615 V-AAN και G2532 CONJ ουκ G3756 PRT-N ηδυνατο G1410 V-INI-3S-ATT

Darby

19 But Herodias kept it [in her mind] against him, and wished to kill him, and could not:

TSK - Markus 6:19

 

Herodias.

Gen 39:17-20; 1Kon 21:20

a quarrel.  or, an inward grudge.

Pred 7:9; Efez 4:26; Efez 4:27

 

 

SV

20 Want Heródes vreesde Johannes, wetende, dat hij een rechtvaardig28 29  en heilig man was, en hield hem in waarde; en als hij hem hoorde, deed hij vele dingen, en hoorde hem gaarne.   28Matt 14:5;  29Matt 21:26;  [Mark 11:32];

KJV

20 For G1063 Herod G2264 feared G5399 John G2491 , knowing G1492 that he G846 was a just G1342 man G435 and G2532 an holy G40 , and G2532 observed G4933 him G846 ; and G2532 when he heard G191 him G846 , he did G4160 many things G4183, and G2532 heard G191 him G846 gladly G2234 .5

  5observed him: or, kept him, or, saved him  Matt 14:5; Matt 21:26; [Mark 11:32];

YLT

20 for Herod was fearing John, knowing him a man righteous and holy, and was keeping watch over him, and having heard him, was doing many things, and hearing him gladly. Matt 14:5; Matt 21:26; [Mark 11:32];

WHNU

20 ο G3588 T-NSM γαρ G1063 CONJ ηρωδης G2264 N-NSM εφοβειτο G5399 V-INI-3S τον G3588 T-ASM ιωαννην G2491 N-ASM ειδως G1492 V-RAP-NSM αυτον G846 P-ASM ανδρα G435 N-ASM δικαιον G1342 A-ASM και G2532 CONJ αγιον G40 A-ASM και G2532 CONJ συνετηρει G4933 V-IAI-3S αυτον G846 P-ASM και G2532 CONJ ακουσας G191 V-AAP-NSM αυτου G846 P-GSM πολλα G4183 A-APN ηπορει G639 V-IAI-3S και G2532 CONJ ηδεως G2234 ADV αυτου G846 P-GSM ηκουεν G191 V-IAI-3S Matt 14:5; Matt 21:26; [Mark 11:32];

Darby

20 for Herod feared John knowing that he was a just and holy man, and kept him safe; and having heard him, did many things, and heard him gladly. Matt 14:5; Matt 21:26; [Mark 11:32];

TSK - Markus 6:20

 

feared.

Mark 11:18; Ex 11:3; 1Kon 21:20; 2Kon 3:12; 2Kon 3:13; 2Kon 6:21; 2Kon 13:14; 2Kron 24:2; 2Kron 24:15-22

2Kron 26:5; Ezech 2:5-7; Dan 4:18; Dan 4:27; Dan 5:17; Matt 14:5; Matt 21:26

observed him.  or, kept him, or saved him.  and heard.

Mark 4:16; Ps 106:12; Ps 106:13; Ezech 33:32; Joh 5:35

 

 

SV

21 En als er een welgelegen dag gekomen was, toen Heródes, op30 31  den dag zijner geboorte, een maaltijd aanrichtte, voor zijn groten, en de oversten over duizend, en de voornaamsten van Galiléa;   30Gen 40:20;  31Matt 14:6;

KJV

21 And G2532 when a convenient G2121 day G2250 was come G1096 , that G3753 Herod G2264 on his G846 birthday G1077 made G4160 a supper G1173 to his G846 lords G3175 , G2532 high captains G5506, and G2532 chief G4413 [estates] of Galilee G1056; Gen 40:20; Matt 14:6;

YLT

21 And a seasonable day having come, when Herod on his birthday was making a supper to his great men, and to the chiefs of thousands, and to the first men of Galilee, Gen 40:20; Matt 14:6;

WHNU

21 και G2532 CONJ γενομενης G1096 V-2ADP-GSF ημερας G2250 N-GSF ευκαιρου G2121 A-GSF οτε G3753 ADV ηρωδης G2264 N-NSM τοις G3588 T-DPN γενεσιοις G1077 N-DPN αυτου G846 P-GSM δειπνον G1173 N-ASN εποιησεν G4160 V-AAI-3S τοις G3588 T-DPM μεγιστασιν G3175 N-DPM αυτου G846 P-GSM και G2532 CONJ τοις G3588 T-DPM χιλιαρχοις G5506 N-DPM και G2532 CONJ τοις G3588 T-DPM πρωτοις G4413 A-DPM της G3588 T-GSF γαλιλαιας G1056 N-GSF Gen 40:20; Matt 14:6;

Darby

21 And a holiday being come, when Herod, on his birthday, made a supper to his grandees, and to the chiliarchs, and the chief [men] of Galilee; Gen 40:20; Matt 14:6;

TSK - Markus 6:21

 

when.

Gen 27:41; 2Sam 13:23-29; Esth 3:7; Ps 37:12; Ps 37:13; Hand 12:2-4

his birthday.

Gen 40:20; Esth 1:3-7; Esth 2:18; Spr 31:4; Spr 31:5; Dan 5:1-4; Hos 7:5; 1Petr 4:3

Re 11:10

 

 

SV

22 En als de dochter van dezelve Heródias inkwam, en danste, en Heródes en dengenen, die mede aanzaten, behaagde, zo zeide de koning tot het dochtertje: Eis van mij, wat gij ook wilt, en ik zal het u geven.

KJV

22 And G2532 when the daughter G2364 of the said G846 Herodias G2266 came in G1525 , and G2532 danced G3738 , and G2532 pleased G700 Herod G2264 and G2532 them that sat with him G4873, the king G935 said G2036 unto the damsel G2877, Ask G154 of me G3165 whatsoever G3739 G1437 thou wilt G2309 , and G2532 I will give G1325 [it] thee G4671 .

YLT

22 and the daughter of that Herodias having come in, and having danced, and having pleased Herod and those reclining (at meat) with him, the king said to the damsel, `Ask of me whatever thou wilt, and I will give to thee,'

WHNU

22 και G2532 CONJ εισελθουσης G1525 V-2AAP-GSF της G3588 T-GSF θυγατρος G2364 N-GSF αυτου G846 P-GSM ηρωδιαδος G2266 N-GSF και G2532 CONJ ορχησαμενης G3738 V-ADP-GSF ηρεσεν G700 V-AAI-3S τω G3588 T-DSM ηρωδη G2264 N-DSM και G2532 CONJ τοις G3588 T-DPM συνανακειμενοις G4873 V-PNP-DPM   ο G3588 T-NSM δε G1161 CONJ βασιλευς G935 N-NSM ειπεν G2036 V-2AAI-3S ειπεν G2036 V-2AAI-3S ο G3588 T-NSM βασιλευς G935 N-NSM τω G3588 T-DSN κορασιω G2877 N-DSN αιτησον G154 V-AAM-2S με G3165 P-1AS ο G3739 R-ASN εαν G1437 COND θελης G2309 V-PAS-2S και G2532 CONJ δωσω G1325 V-FAI-1S σοι G4671 P-2DS

Darby

22 and the daughter of the same Herodias having come in, and danced, pleased Herod and those that were with [him] at table; and the king said to the damsel, Ask of me whatsoever thou wilt and I will give it thee.

TSK - Markus 6:22

 

Esth 1:10-12; Jes 3:16-26; Dan 5:2; Matt 14:6

 

 

SV

23 En32  hij zwoer haar: Zo wat gij van mij zult eisen, zal ik u geven, [ook] tot de helft mijns koninkrijks!  32Richt 11:30;

KJV

23 And G2532 he sware G3660 unto her G846 , Whatsoever G3754 G3739 G1437 thou shalt ask G154 of me G3165 , I will give G1325 [it] thee G4671 , unto G2193 the half G2255 of my G3450 kingdom G932 . Richt 11:30;

YLT

23 and he sware to her--`Whatever thou mayest ask me, I will give to thee--unto the half of my kingdom.' Richt 11:30;

WHNU

23 και G2532 CONJ ωμοσεν G3660 V-AAI-3S αυτη G846 P-DSF   [πολλα] G4183 A-APN ο G3739 R-ASN τι G5100 X-ASN εαν G1437 COND με G3165 P-1AS αιτησης G154 V-AAS-2S δωσω G1325 V-FAI-1S σοι G4671 P-2DS εως G2193 CONJ ημισους G2255 A-GSN της G3588 T-GSF βασιλειας G932 N-GSF μου G3450 P-1GS Richt 11:30;

Darby

23 And he swore to her, Whatsoever thou shalt ask me I will give thee, to half of my kingdom. Richt 11:30;

TSK - Markus 6:23

 

he.

1Sam 28:10; 2Kon 6:31; Matt 5:34-37; Matt 14:7

Whatsoever.

Esth 5:3; Esth 5:6; Esth 7:2; Spr 6:2; Matt 4:9

 

 

SV

24 En zij, uitgegaan zijnde, zeide tot haar moeder: Wat zal ik eisen? En die zeide: Het hoofd van Johannes den Doper.

KJV

24 And G1161 she went forth G1831, and said G2036 unto her G846 mother G3384 , What G5101 shall I ask G154? And G1161 she said G2036 , The head G2776 of John G2491 the Baptist G910.

YLT

24 And she, having gone forth, said to her mother, `What shall I ask for myself?' and she said, `The head of John the Baptist;'

WHNU

24 και G2532 CONJ εξελθουσα G1831 V-2AAP-NSF ειπεν G2036 V-2AAI-3S τη G3588 T-DSF μητρι G3384 N-DSF αυτης G846 P-GSF τι G5101 I-ASN αιτησωμαι G154 V-AMS-1S η G3588 T-NSF δε G1161 CONJ ειπεν G2036 V-2AAI-3S την G3588 T-ASF κεφαλην G2776 N-ASF ιωαννου G2491 N-GSM του G3588 T-GSM βαπτιζοντος G907 V-PAP-GSM

Darby

24 And she went out, and said to her mother, What should I ask? And she said, The head of John the baptist.

TSK - Markus 6:24

 

said.

Gen 27:8-11; 2Kron 22:3; 2Kron 22:4; Ezech 19:2; Ezech 19:3; Matt 14:8

The head.

Job 31:31; Ps 27:2; Ps 37:12; Ps 37:14; Spr 27:3; Spr 27:4; Hand 23:12; Hand 23:13

 

 

SV

25 En zij, terstond met haast ingaande tot den koning, heeft het geëist, zeggende: Ik wil, dat gij mij nu terstond, in een schotel, geeft het hoofd van Johannes den Doper.

KJV

25 And G2532 she came in G1525 straightway G2112 with G3326 haste G4710 unto G4314 the king G935 , and asked G154, saying G3004 , I will G2309 that G2443 thou give G1325 me G3427 by and by G1824 in G1909 a charger G4094 the head G2776 of John G2491 the Baptist G910.

YLT

25 and having come in immediately with haste unto the king, she asked, saying, `I will that thou mayest give me presently, upon a plate, the head of John the Baptist.'

WHNU

25 και G2532 CONJ εισελθουσα G1525 V-2AAP-NSF ευθυς G2117 ADV μετα G3326 PREP σπουδης G4710 N-GSF προς G4314 PREP τον G3588 T-ASM βασιλεα G935 N-ASM ητησατο G154 V-AMI-3S λεγουσα G3004 V-PAP-NSF θελω G2309 V-PAI-1S ινα G2443 CONJ εξαυτης G1824 ADV δως G1325 V-2AAS-2S μοι G3427 P-1DS επι G1909 PREP πινακι G4094 N-DSF την G3588 T-ASF κεφαλην G2776 N-ASF ιωαννου G2491 N-GSM του G3588 T-GSM βαπτιστου G910 N-GSM

Darby

25 And immediately going in with haste to the king, she asked saying, I desire that thou give me directly upon a dish the head of John the baptist.

TSK - Markus 6:25

 

with haste.

Spr 1:16; Rom 3:15

a charger.

Num 7:13; Num 7:19-89

 

 

SV

26 En de koning, zeer bedroefd geworden zijnde, [nochtans] om de eden, en degenen, die mede aanzaten, wilde hij haar [hetzelve] niet afslaan.

KJV

26 And G2532 the king G935 was G1096 exceeding sorry G4036; [yet] for G1223 his oath's sake G3727, and G2532 for their sakes which G3588 sat with him G4873 , he would G2309 not G3756 reject G114 her G846 .

YLT

26 And the king--made very sorrowful--because of the oaths and of those reclining (at meat) with him, would not put her away,

WHNU

26 και G2532 CONJ περιλυπος G4036 A-NSM γενομενος G1096 V-2ADP-NSM ο G3588 T-NSM βασιλευς G935 N-NSM δια G1223 PREP τους G3588 T-APM ορκους G3727 N-APM και G2532 CONJ τους G3588 T-APM ανακειμενους G345 V-PNP-APM ουκ G3756 PRT-N ηθελησεν G2309 V-AAI-3S αθετησαι G114 V-AAN αυτην G846 P-ASF

Darby

26 And the king, [while] made very sorry, on account of the oaths and those lying at table with [him] would not break his word with her.

TSK - Markus 6:26

 

Matt 14:9; Matt 27:3-5; Matt 27:24; Matt 27:25

 

 

SV

27 En33  de koning zond terstond een scherprechter, en gebood zijn hoofd te brengen. Deze nu ging heen, en onthoofdde hem in de gevangenis;  33Matt 14:10;

KJV

27 And G2532 immediately G2112 the king G935 sent G649 an executioner G4688, and commanded G2004 his G846 head G2776 to be brought G5342: and G1161 he went G565 and beheaded G607 him G846 in G1722 the prison G5438,6

  6an…: or, one of his guard  Matt 14:10;

YLT

27 and immediately the king having sent a guardsman, did command his head to be brought, Matt 14:10;

WHNU

27 και G2532 CONJ ευθυς G2117 ADV αποστειλας G649 V-AAP-NSM ο G3588 T-NSM βασιλευς G935 N-NSM σπεκουλατορα G4688 N-ASM επεταξεν G2004 V-AAI-3S ενεγκαι G5342 V-2AAN την G3588 T-ASF κεφαλην G2776 N-ASF αυτου G846 P-GSM Matt 14:10;

Darby

27 And immediately the king, having sent one of the guard, ordered his head to be brought. And he went out and beheaded him in the prison, Matt 14:10;

TSK - Markus 6:27

 

the king.

Matt 14:10; Matt 14:11

an executioner.  or, one of his guard.[Spekoulator ,] in Latin, speculator, from speculor, to look about, spy, properly denotes a sentinel; and as these sentinels kept guard at the palaces of kings, and the residences of Roman governors, so they were employed in other offices besides guarding, and usually performed that of executioners.  As, however, we learn from Josephus, that Herod was at this very time engaged in war with Aretas, king of Arabia, in consequence of Herod's having divorced his daughter in order to marry Herodias, his brother Philip's wife; and as this event occurred at an entertainment given at the castle of Machaerus, while his army was on its march against his father-in-law; we are furnished with an additional reason why a speculator, or sentinel, should have been employed as an executioner; and are thus enabled to discover such a latent and undesigned coincidence as clearly evinces the truth of the evangelical narrative.

 

 

SV

28 En bracht zijn hoofd in een schotel, en gaf hetzelve het dochtertje, en het dochtertje gaf hetzelve harer moeder.

KJV

28 And G2532 brought G5342 his G846 head G2776 in G1909 a charger G4094 , and G2532 gave G1325 it G846 to the damsel G2877: and G2532 the damsel G2877 gave G1325 it G846 to her G846 mother G3384 .

YLT

28 and he having gone, beheaded him in the prison, and brought his head upon a plate, and did give it to the damsel, and the damsel did give it to her mother;

WHNU

28 και G2532 CONJ απελθων G565 V-2AAP-NSM απεκεφαλισεν G607 V-AAI-3S αυτον G846 P-ASM εν G1722 PREP τη G3588 T-DSF φυλακη G5438 N-DSF (6-28) και G2532 CONJ ηνεγκεν G5342 V-AAI-3S την G3588 T-ASF κεφαλην G2776 N-ASF αυτου G846 P-GSM επι G1909 PREP πινακι G4094 N-DSF και G2532 CONJ εδωκεν G1325 V-AAI-3S αυτην G846 P-ASF τω G3588 T-DSN κορασιω G2877 N-DSN και G2532 CONJ το G3588 T-NSN κορασιον G2877 N-NSN εδωκεν G1325 V-AAI-3S αυτην G846 P-ASF τη G3588 T-DSF μητρι G3384 N-DSF αυτης G846 P-GSF

Darby

28 and brought his head upon a dish, and gave it to the damsel, and the damsel gave it to her mother.

TSK - Markus 6:28

 

28

 

 

SV

29 En als zijn discipelen [dit] hoorden, gingen zij en namen zijn dood lichaam weg, en legden dat in een graf.

KJV

29 And G2532 when his G846 disciples G3101 heard G191 [of it], they came G2064 and G2532 took up G142 his G846 corpse G4430 , and G2532 laid G5087 it G846 in G1722 a tomb G3419 .

YLT

29 and having heard, his disciples came and took up his corpse, and laid it in the tomb.

WHNU

29 και G2532 CONJ ακουσαντες G191 V-AAP-NPM οι G3588 T-NPM μαθηται G3101 N-NPM αυτου G846 P-GSM ηλθον G2064 V-2AAI-3P και G2532 CONJ ηραν G142 V-AAI-3P το G3588 T-ASN πτωμα G4430 N-ASN αυτου G846 P-GSM και G2532 CONJ εθηκαν G5087 V-AAI-3P αυτο G846 P-ASN εν G1722 PREP μνημειω G3419 N-DSN

Darby

29 And his disciples having heard [it] , came and took up his body, and laid it in a tomb.

TSK - Markus 6:29

 

they came.

1Kon 13:29; 1Kon 13:30; 2Kron 24:16; Matt 14:12; Matt 27:57-60; Hand 8:2

 

 

SV

30 En34  de apostelen kwamen [weder] tot Jezus, en boodschapten Hem alles, beide wat zij gedaan hadden, en wat zij geleerd hadden.  34Luk 9:10;

KJV

30 And G2532 the apostles G652 gathered themselves together G4863 unto G4314 Jesus G2424 , and G2532 told G518 him G846 all things G3956, both G2532 what G3745 they had done G4160, and G2532 what G3745 they had taught G1321. Luk 9:10;

YLT

30 And the apostles are gathered together unto Jesus, and they told him all, and how many things they did, and how many things they taught, Luk 9:10;

WHNU

30 και G2532 CONJ συναγονται G4863 V-PPI-3P οι G3588 T-NPM αποστολοι G652 N-NPM προς G4314 PREP τον G3588 T-ASM ιησουν G2424 N-ASM και G2532 CONJ απηγγειλαν G518 V-AAI-3P αυτω G846 P-DSM παντα G3956 A-APN οσα G3745 K-APN εποιησαν G4160 V-AAI-3P και G2532 CONJ οσα G3745 K-APN εδιδαξαν G1321> V-AAI-3P Luk 9:10;

Darby

30 And the apostles are gathered together to Jesus. And they related to him all things, [both] what they had done and what they had taught. Luk 9:10;

TSK - Markus 6:30

 

the apostles.

Mark 6:7-13; Luk 9:10; Luk 10:17

both.

Hand 1:1; Hand 20:18-21; 1Tim 4:12-16; Tit 2:6; Tit 2:7; 1Petr 5:2; 1Petr 5:3

 

 

SV

31 En Hij zeide tot hen: Komt gijlieden in een woeste plaats hier alleen, en rust een weinig; want er waren velen, die kwamen en die gingen, en35  zij hadden zelfs geen gelegen tijd om te eten.  35Mark 3:20;  [Matt 14:13]; [Luk 9:10];

KJV

31 And G2532 he said G2036 unto them G846 , Come G1205 ye G5210 yourselves G846 apart G2596 G2398 into G1519 a desert G2048 place G5117 , and G2532 rest G373 a while G3641 : for G1063 there were G2258 many G4183 coming G2064 and G2532 going G5217 , and G2532 they had no G3761 leisure G2119 so much as G3761 to eat G5315 . Mark 3:20; [Matt 14:13]; [Luk 9:10];

YLT

31 and he said to them, `Come ye yourselves apart to a desert place, and rest a little,' for those coming and those going were many, and not even to eat had they opportunity, Mark 3:20; [Matt 14:13]; [Luk 9:10];

WHNU

31 και G2532 CONJ λεγει G3004 V-PAI-3S αυτοις G846 P-DPM δευτε G1205 V-XXM-2P υμεις G5210 P-2NP αυτοι G846 P-NPM κατ G2596 PREP ιδιαν G2398 A-ASF εις G1519 PREP ερημον G2048 A-ASM τοπον G5117 N-ASM και G2532 CONJ αναπαυσασθε G373 V-AMM-2P ολιγον G3641 ADV ησαν G2258 V-IXI-3P γαρ G1063 CONJ οι G3588 T-NPM ερχομενοι G2064 V-PNP-NPM και G2532 CONJ οι G3588 T-NPM υπαγοντες G5217 V-PAP-NPM πολλοι G4183 A-NPM και G2532 CONJ ουδε G3761 ADV φαγειν G5315 V-2AAN ευκαιρουν G2119 V-IAI-3P Mark 3:20; [Matt 14:13]; [Luk 9:10];

Darby

31 And he said to them, Come ye yourselves apart into a desert place and rest a little. For those coming and those going were many, and they had not leisure even to eat. Mark 3:20; [Matt 14:13]; [Luk 9:10];

TSK - Markus 6:31

 

come.

Mark 1:45; Mark 3:7; Mark 3:20; Matt 14:13; Joh 6:1

 

 

SV

32 En36 37 38  zij vertrokken in een schip, naar een woeste plaats, alleen.    36Matt 14:13;  37Luk 9:10;  38Joh 6:1;

KJV

32 And G2532 they departed G565 into G1519 a desert G2048 place G5117 by ship G4143 privately G2596 G2398 . Matt 14:13; Luk 9:10; Joh 6:1;

YLT

32 and they went away to a desert place, in the boat, by themselves. Matt 14:13; Luk 9:10; Joh 6:1;

WHNU

32 και G2532 CONJ απηλθον G565 V-2AAI-3P εν G1722 PREP τω G3588 T-DSN πλοιω G4143 N-DSN εις G1519 PREP ερημον G2048 A-ASM τοπον G5117 N-ASM κατ G2596 PREP ιδιαν G2398 A-ASF Matt 14:13; Luk 9:10; Joh 6:1;

Darby

32 And they went away apart into a desert place by ship. Matt 14:13; Luk 9:10; Joh 6:1;

TSK - Markus 6:32

 

Mt 14:13

 

 

SV

33 En de scharen zagen hen heenvaren, en velen werden Hem kennende, en liepen gezamenlijk te voet van alle steden derwaarts, en kwamen hun voor, en gingen samen tot Hem.

KJV

33 And G2532 the people G3793 saw G1492 them G846 departing G5217 , and G2532 many G4183 knew G1921 him G846 , and G2532 ran G4936 afoot G3979 thither G1563 out of G575 all G3956 cities G4172 , and G2532 outwent G4281 them G846 , and G2532 came together G4905 unto G4314 him G846 .

YLT

33 And the multitudes saw them going away, and many recognised him, and by land from all the cities they ran thither, and went before them, and came together to him,

WHNU

33 και G2532 CONJ ειδον G1492 V-2AAI-3P αυτους G846 P-APM υπαγοντας G5217 V-PAP-APM και G2532 CONJ   εγνωσαν G1097 V-2AAI-3P επεγνωσαν G1921 V-2AAI-3P πολλοι G4183 A-NPM και G2532 CONJ πεζη G3979 ADV απο G575 PREP πασων G3956 A-GPF των G3588 T-GPF πολεων G4172 N-GPF συνεδραμον G4936 V-2AAI-3P εκει G1563 ADV και G2532 CONJ προηλθον G4281 V-2AAI-3P αυτους G846 P-APM

Darby

33 And many saw them going, and recognised them, and ran together there on foot, out of all the cities, and got [there] before them.

TSK - Markus 6:33

 

Mark 6:54; Mark 6:55; Matt 15:29-31; Joh 6:2; Jak 1:19

 

 

SV

34 En Jezus, uitgaande, zag39 40  een grote schare, en werd innerlijk met ontferming bewogen over hen; want41 42  zij waren als schapen, die geen herder hebben; en43  Hij begon hun vele dingen te leren.      39Matt 9:36;  40Matt 14:4;  41Jer 23:1;  42Ezech 34:2;  43Luk 9:11;  [Num 27:17]; [Joh 6:5];

KJV

34 And G2532 Jesus G2424 , when he came out G1831, saw G1492 much G4183 people G3793 , and G2532 was moved with compassion G4697 toward G1909 them G846 , because G3754 they were G2258 as G5613 sheep G4263 not G3361 having G2192 a shepherd G4166: and G2532 he began G756 to teach G1321 them G846 many things G4183. Matt 9:36; Matt 14:4; Jer 23:1; Ezech 34:2; Luk 9:11; [Num 27:17]; [Joh 6:5];

YLT

34 and having come forth, Jesus saw a great multitude, and was moved with compassion on them, that they were as sheep not having a shepherd, and he began to teach many things. Matt 9:36; Matt 14:4; Jer 23:1; Ezech 34:2; Luk 9:11; [Num 27:17]; [Joh 6:5];

WHNU

34 και G2532 CONJ εξελθων G1831 V-2AAP-NSM ειδεν G1492 V-2AAI-3S πολυν G4183 A-ASM οχλον G3793 N-ASM και G2532 CONJ εσπλαγχνισθη G4697 V-AOI-3S επ G1909 PREP αυτους G846 P-APM οτι G3754 CONJ ησαν G2258 V-IXI-3P ως G5613 ADV προβατα G4263 N-NPN μη G3361 PRT-N εχοντα G2192 V-PAP-NPN ποιμενα G4166 N-ASM και G2532 CONJ ηρξατο G756 V-ADI-3S διδασκειν G1321 V-PAN αυτους G846 P-APM πολλα G4183 A-APN Matt 9:36; Matt 14:4; Jer 23:1; Ezech 34:2; Luk 9:11; [Num 27:17]; [Joh 6:5];

Darby

34 And on leaving [the ship] [Jesus] saw a great crowd, and he was moved with compassion for them, because they were as sheep not having a shepherd. And he began to teach them many things. Matt 9:36; Matt 14:4; Jer 23:1; Ezech 34:2; Luk 9:11; [Num 27:17]; [Joh 6:5];

TSK - Markus 6:34

 

saw.

Matt 14:14; Matt 15:32; Luk 9:11; Rom 15:2; Rom 15:3; Hebr 2:17; Hebr 4:15

because.

Num 27:17; 1Kon 22:17; 2Kron 18:16; Jer 50:6; Zach 10:2; Matt 9:36

and he.

Isa 61:1-3

 

 

SV

35 En44 45 46  als het nu laat op den dag geworden was, kwamen Zijn discipelen tot Hem, en zeiden: Deze plaats is woest, en het is nu laat op den dag;    44Matt 14:15;  45Luk 9:12;  46Joh 6:5;

KJV

35 And G2532 when the day G5610 was G1096 now G2235 far spent G4183 , his G846 disciples G3101 came G4334 unto him G846 , and said G3004 , G3754 This is G2076 a desert G2048 place G5117 , and G2532 now G2235 the time G5610 [is] far passed G4183: Matt 14:15; Luk 9:12; Joh 6:5;

YLT

35 And now the hour being advanced, his disciples having come near to him, say, --`The place is desolate, and the hour is now advanced, Matt 14:15; Luk 9:12; Joh 6:5;

WHNU

35 και G2532 CONJ ηδη G2235 ADV ωρας G5610 N-GSF πολλης G4183 A-GSF γενομενης G1096 V-2ADP-GSF προσελθοντες G4334 V-2AAP-NPM αυτω G846 P-DSM οι G3588 T-NPM μαθηται G3101 N-NPM αυτου G846 P-GSM ελεγον G3004 V-IAI-3P οτι G3754 CONJ ερημος G2048 A-NSM εστιν G2076 V-PXI-3S ο G3588 T-NSM τοπος G5117 N-NSM και G2532 CONJ ηδη G2235 ADV ωρα G5610 N-NSF πολλη G4183 A-NSF Matt 14:15; Luk 9:12; Joh 6:5;

Darby

35 And when it was already late in the day, his disciples coming to him say, The place is desert, and it is already late in the day; Matt 14:15; Luk 9:12; Joh 6:5;

TSK - Markus 6:35

 

Matt 14:15-21; Luk 9:12-17; Joh 6:5-15

 

 

SV

36 Laat ze van U, opdat zij heengaan in de omliggende dorpen en vlekken, en broden voor zichzelven mogen kopen; want zij hebben niet, wat zij eten zullen.

KJV

36 Send G630 them G846 away G630 , that G2443 they may go G565 into G1519 the country G68 round about G2945 , and G2532 into the villages G2968, and buy G59 themselves G1438 bread G740 : for G1063 they have G2192 nothing G5101 G3756 to eat G5315 .

YLT

36 let them away, that, having gone away to the surrounding fields and villages, they may buy to themselves loaves, for what they may eat they have not.'

WHNU

36 απολυσον G630 V-AAM-2S αυτους G846 P-APM ινα G2443 CONJ απελθοντες G565 V-2AAP-NPM εις G1519 PREP τους G3588 T-APM κυκλω G2945 N-DSM αγρους G68 N-APM και G2532 CONJ κωμας G2968 N-APF αγορασωσιν G59 V-AAS-3P εαυτοις G1438 F-3DPM τι G5101 I-ASN φαγωσιν G5315 V-2AAS-3P

Darby

36 send them away that they may go into the country and villages around, and buy themselves bread, for they have not anything they can eat.

TSK - Markus 6:36

 

Mark 3:21; Mark 5:31; Matt 15:23; Matt 16:22

 

 

SV

37 Maar Hij, antwoordende, zeide tot hen: Geeft gij hun te eten. En zij zeiden tot Hem: Zullen wij heengaan, en kopen voor tweehonderd penningen brood, en hun te eten geven? [Luk 9:13];

KJV

37 He answered G611 and G1161 said G2036 unto them G846 , Give G1325 ye G5210 them G846 to eat G5315 . And G2532 they say G3004 unto him G846 , Shall we go G565 and buy G59 two hundred G1250 pennyworth G1220 of bread G740 , and G2532 give G1325 them G846 to eat G5315 ?7

  7pennyworth: the Roman penny is sevenpence halfpenny  [Luk 9:13];

YLT

37 And he answering said to them, `Give ye them to eat,' and they say to him, `Having gone away, may we buy two hundred denaries' worth of loaves, and give to them to eat?' [Luk 9:13];

WHNU

37 ο G3588 T-NSM δε G1161 CONJ αποκριθεις G611 V-AOP-NSM ειπεν G2036 V-2AAI-3S αυτοις G846 P-DPM δοτε G1325 V-2AAM-2P αυτοις G846 P-DPM υμεις G5210 P-2NP φαγειν G5315 V-2AAN και G2532 CONJ λεγουσιν G3004 V-PAI-3P αυτω G846 P-DSM απελθοντες G565 V-2AAP-NPM αγορασωμεν G59 V-AAS-1P δηναριων G1220 N-GPN διακοσιων G1250 A-GPN αρτους G740 N-APM και G2532 CONJ δωσομεν G1325 V-FAI-1P αυτοις G846 P-DPM φαγειν G5315 V-2AAN [Luk 9:13];

Darby

37 And he answering said to them, Give *ye* them to eat. And they say to him, Shall we go and buy two hundred denarii worth of bread and give them to eat? [Luk 9:13];

TSK - Markus 6:37

 

give.

Mark 8:2; Mark 8:3; 2Kon 4:42-44; Matt 14:16; Matt 15:32; Luk 9:13; Joh 6:4-10

Shall.

Num 11:13; Num 11:21-23; 2Kon 7:2; Matt 15:33; Joh 6:7

penny-worth."The Roman penny is sevenpence halfpenny; as Mt 18:28, marg."

 

 

SV

38 En Hij zeide tot hen: Hoeveel broden hebt gij? Gaat heen en beziet [het]. En47 48 49  toen zij het vernomen hadden, zeiden zij: Vijf, en twee vissen.    47Matt 14:17;  48Luk 9:13;  49Joh 6:9;  [Matt 16:9]; [Mark 8:19];

KJV

38 G1161 He saith G3004 unto them G846 , How many G4214 loaves G740 have ye G2192 ? go G5217 and G2532 see G1492 . And G2532 when they knew G1097, they say G3004 , Five G4002 , and G2532 two G1417 fishes G2486 . Matt 14:17; Luk 9:13; Joh 6:9; [Matt 16:9]; [Mark 8:19];

YLT

38 And he saith to them, `How many loaves have ye? go and see;' and having known, they say, `Five, and two fishes.' Matt 14:17; Luk 9:13; Joh 6:9; [Matt 16:9]; [Mark 8:19];

WHNU

38 ο G3588 T-NSM δε G1161 CONJ λεγει G3004 V-PAI-3S αυτοις G846 P-DPM ποσους G4214 Q-APM   εχετε G2192 V-PAI-2P αρτους G740 N-APM αρτους G740 N-APM εχετε G2192 V-PAI-2P υπαγετε G5217 V-PAM-2P ιδετε G1492 V-2AAM-2P και G2532 CONJ γνοντες G1097 V-2AAP-NPM λεγουσιν G3004 V-PAI-3P πεντε G4002 A-NUI και G2532 CONJ δυο G1417 A-NUI ιχθυας G2486 N-APM Matt 14:17; Luk 9:13; Joh 6:9; [Matt 16:9]; [Mark 8:19];

Darby

38 And he says to them, How many loaves have ye? Go [and] see. And when they knew they say, Five, and two fishes. Matt 14:17; Luk 9:13; Joh 6:9; [Matt 16:9]; [Mark 8:19];

TSK - Markus 6:38

 

Mark 8:5; Matt 14:17; Matt 14:18; Matt 15:34; Luk 9:13; Joh 6:9

 

 

SV

39 En Hij gebood hun, dat zij hen allen zouden doen nederzitten bij waardschappen, op het groene gras.

KJV

39 And G2532 he commanded G2004 them G846 to make G347 all G3956 sit down G347 by companies G4849 G4849 upon G1909 the green G5515 grass G5528 .

YLT

39 And he commanded them to make all recline in companies upon the green grass,

WHNU

39 και G2532 CONJ επεταξεν G2004 V-AAI-3S αυτοις G846 P-DPM   ανακλιθηναι G347 V-APN ανακλιναι G347 V-AAN παντας G3956 A-APM συμποσια G4849 N-APN συμποσια G4849 N-APN επι G1909 PREP τω G3588 T-DSM χλωρω G5515 A-DSM χορτω G5528 N-DSM

Darby

39 And he ordered them to make them all sit down by companies on the green grass.

TSK - Markus 6:39

 

1Kon 10:5; Esth 1:5; Esth 1:6; Matt 15:35; 1Kor 14:33; 1Kor 14:40

 

 

SV

40 En zij zaten neder in gedeelten bij honderd te zamen, en bij vijftig te zamen.

KJV

40 And G2532 they sat down G377 in ranks G4237 G4237 , by G303 hundreds G1540 , and G2532 by G303 fifties G4004 .

YLT

40 and they sat down in squares, by hundreds, and by fifties.

WHNU

40 και G2532 CONJ ανεπεσαν G377 V-AAI-3P πρασιαι G4237 N-NPF πρασιαι G4237 N-NPF κατα G2596 PREP εκατον G1540 A-NUI και G2532 CONJ κατα G2596 PREP πεντηκοντα G4004 A-NUI

Darby

40 And they sat down in ranks by hundreds and by fifties.

TSK - Markus 6:40

 

by hundreds.It is generally supposed that they were so arranged as to be a hundred in rank, or depth, and fifty in front, or file; which would make the number just five thousand, and will reconcile this account with Luke's, who only speaks of their sitting down by fifties.

Luk 9:14; Luk 9:15

 

 

SV

41 En als Hij de vijf broden en de twee vissen genomen had, zag50  Hij op naar den hemel, zegende51  en brak de broden, en gaf ze Zijn discipelen, opdat zij ze hun zouden voorleggen, en de twee vissen deelde Hij voor allen.   50Joh 17:1;  511Sam 9:13;

KJV

41 And G2532 when he had taken G2983 the five G4002 loaves G740 and G2532 the two G1417 fishes G2486 , he looked up G308 to G1519 heaven G3772 , and blessed G2127, and G2532 brake G2622 the loaves G740, and G2532 gave G1325 [them] to his G846 disciples G3101 to G2443 set before G3908 them G846 ; and G2532 the two G1417 fishes G2486 divided he G3307 among them all G3956 . Joh 17:1; 1Sam 9:13;

YLT

41 And having taken the five loaves and the two fishes, having looked up to the heaven, he blessed, and brake the loaves, and was giving to his disciples, that they may set before them, and the two fishes divided he to all, Joh 17:1; 1Sam 9:13;

WHNU

41 και G2532 CONJ λαβων G2983 V-2AAP-NSM τους G3588 T-APM πεντε G4002 A-NUI αρτους G740 N-APM και G2532 CONJ τους G3588 T-APM δυο G1417 A-NUI ιχθυας G2486 N-APM αναβλεψας G308 V-AAP-NSM εις G1519 PREP τον G3588 T-ASM ουρανον G3772 N-ASM ευλογησεν G2127 V-AAI-3S και G2532 CONJ κατεκλασεν G2622> V-AAI-3S τους G3588 T-APM αρτους G740 N-APM και G2532 CONJ εδιδου G1325 V-IAI-3S τοις G3588 T-DPM μαθηταις G3101 N-DPM   [αυτου] G846 P-GSM ινα G2443 CONJ παρατιθωσιν G3908 V-PAS-3P αυτοις G846 P-DPM και G2532 CONJ τους G3588 T-APM δυο G1417 A-NUI ιχθυας G2486 N-APM εμερισεν G3307 V-AAI-3S πασιν G3956 A-DPM Joh 17:1; 1Sam 9:13;

Darby

41 And having taken the five loaves and the two fishes, looking up to heaven, he blessed, and broke the loaves, and gave [them] to his disciples that they might set [them] before them. And the two fishes he divided among all. Joh 17:1; 1Sam 9:13;

TSK - Markus 6:41

 

looked.

Mark 7:34; Matt 14:19; Luk 9:16; Joh 11:41; Joh 17:1

blessed.

Mark 8:6; Mark 8:7; Mark 14:22; Deut 8:10; 1Sam 9:13; Matt 15:36; Matt 26:26; Luk 24:30

Joh 6:11; Joh 6:23; Hand 27:35; Rom 14:6; 1Kor 10:31; Kol 3:17; 1Tim 4:4; 1Tim 4:5

 

 

SV

42 En zij aten allen, en zijn verzadigd geworden.

KJV

42 And G2532 they did G5315 all G3956 eat G5315 , and G2532 were filled G5526.

YLT

42 and they did all eat, and were filled,

WHNU

42 και G2532 CONJ εφαγον G5315 V-2AAI-3P παντες G3956 A-NPM και G2532 CONJ εχορτασθησαν G5526 V-API-3P

Darby

42 And they all ate and were satisfied.

TSK - Markus 6:42

 

Mark 8:8; Mark 8:9; Deut 8:3; 2Kon 4:42-44; Ps 145:15; Ps 145:16; Matt 14:20; Matt 14:21; Matt 15:37; Matt 15:38

Luk 9:17; Joh 6:12

 

 

SV

43 En zij namen op twaalf volle korven brokken, en van de vissen.

KJV

43 And G2532 they took up G142 twelve G1427 baskets G2894 full G4134 of the fragments G2801, and G2532 of G575 the fishes G2486.

YLT

43 and they took up of broken pieces twelve hand-baskets full, and of the fishes,

WHNU

43 και G2532 CONJ ηραν G142 V-AAI-3P κλασματα G2801 N-APN δωδεκα G1427 A-NUI κοφινων G2894 N-GPM πληρωματα G4138 N-APN και G2532 CONJ απο G575 PREP των G3588 T-GPM ιχθυων G2486 N-GPM

Darby

43 And they took up of fragments the fillings of twelve hand-baskets, and of the fishes.

TSK - Markus 6:43

 

Mark 8:19; Mark 8:20

 

 

SV

44 En die daar de broden gegeten hadden, waren omtrent vijf duizend mannen.

KJV

44 And G2532 they that did eat G5315 of the loaves G740 were G2258 about G5616 five thousand G4000 men G435 .

YLT

44 and those eating of the loaves were about five thousand men.

WHNU

44 και G2532 CONJ ησαν G2258 V-IXI-3P οι G3588 T-NPM φαγοντες G5315 V-2AAP-NPM   τους G3588 T-APM αρτους G740 N-APM [τους G3588 T-APM αρτους] G740 N-APM πεντακισχιλιοι G4000 A-NPM ανδρες G435 N-NPM

Darby

44 And those that ate of the loaves were five thousand men.

TSK - Markus 6:44

 

44

 

 

SV

45 En52 53  terstond dwong Hij Zijn discipelen in het schip te gaan, en voor henen te varen aan de andere zijde tegen [over] Bethsáïda, terwijl Hij de schare van Zich zou laten.   52Matt 14:22;  53Joh 6:17;

KJV

45 And G2532 straightway G2112 he constrained G315 his G846 disciples G3101 to get G1684 into G1519 the ship G4143 , and G2532 to go G4254 to G1519 the other side G4008 before G4254 unto G4314 Bethsaida G966 , while G2193 he G846 sent away G630 the people G3793.8

  8unto…: or, over against Bethsaida  Matt 14:22; Joh 6:17;

YLT

45 And immediately he constrained his disciples to go into the boat, and to go before to the other side, unto Bethsaida, till he may let the multitude away, Matt 14:22; Joh 6:17;

WHNU

45 και G2532 CONJ ευθυς G2117 ADV ηναγκασεν G315 V-AAI-3S τους G3588 T-APM μαθητας G3101 N-APM αυτου G846 P-GSM εμβηναι G1684 V-2AAN εις G1519 PREP το G3588 T-ASN πλοιον G4143 N-ASN και G2532 CONJ προαγειν G4254 V-PAN εις G1519 PREP το G3588 T-ASN περαν G4008 ADV προς G4314 PREP βηθσαιδαν G966 N-PRI εως G2193 CONJ αυτος G846 P-NSM απολυει G630 V-PAI-3S τον G3588 T-ASM οχλον G3793 N-ASM Matt 14:22; Joh 6:17;

Darby

45 And immediately he compelled his disciples to go on board ship, and to go on before to the other side to Bethsaida, while *he* sends the crowd away. Matt 14:22; Joh 6:17;

TSK - Markus 6:45

 

straightway.

Matt 14:22-33; Joh 6:15-17; Joh 6:18-21

unto Bethsaida.  or, over against Bethsaida.Bethsaida, according to Josephus, was situated on the sea of Gennesaret, in the lower Gaulonitis, (consequently on the east of the lake, as Pliny states,) and at the beginning of the mountainous country; and it was raised from a village to the honour of a city by Philip, and called Julias in honour of the emperor's daughter.  Some learned men, however, are of opinion that the Bethsaida mentioned in the gospels was a different place; and that it was situated on the western shore of the sea of Tiberias, in Galilee, near Chorazin and Capernaum, with which it is associated, (Mt 11:21, 23.  Joh 12:21;) and Bishop Pococke mentions the ruins of a town or large village in the plain of Huttin, about two miles west of the lake, still bearing the name of Baitsida, which he thinks occupies its site.

Mark 8:22; Luk 10:13

 

 

SV

46 En54 55  als Hij aan dezelve hun afscheid gegeven had, ging Hij op den berg om te bidden.   54Matt 14:23;  55Luk 6:12;

KJV

46 And G2532 when he had sent G657 them G846 away G657 , he departed G565 into G1519 a mountain G3735 to pray G4336 . Matt 14:23; Luk 6:12;

YLT

46 and having taken leave of them, he went away to the mountain to pray. Matt 14:23; Luk 6:12;

WHNU

46 και G2532 CONJ αποταξαμενος G657 V-AMP-NSM αυτοις G846 P-DPM απηλθεν G565 V-2AAI-3S εις G1519 PREP το G3588 T-ASN ορος G3735 N-ASN προσευξασθαι G4336 V-ADN Matt 14:23; Luk 6:12;

Darby

46 And, having dismissed them, he departed into the mountain to pray. Matt 14:23; Luk 6:12;

TSK - Markus 6:46

 

Mark 1:35; Matt 6:6; Matt 14:23; Luk 6:12; 1Petr 2:21

 

 

SV

47 En56 57  als het nu avond was geworden, zo was het schip in het midden van de zee, en Hij was alleen op het land.   56Matt 14:23;  57Joh 6:16;

KJV

47 And G2532 when even G3798 was come G1096 , the ship G4143 was G2258 in G1722 the midst G3319 of the sea G2281, and G2532 he G846 alone G3441 on G1909 the land G1093 . Matt 14:23; Joh 6:16;

YLT

47 And evening having come, the boat was in the midst of the sea, and he alone upon the land; Matt 14:23; Joh 6:16;

WHNU

47 και G2532 CONJ οψιας G3798 A-GSF γενομενης G1096 V-2ADP-GSF ην G2258 V-IXI-3S το G3588 T-NSN πλοιον G4143 N-NSN εν G1722 PREP μεσω G3319 A-DSN της G3588 T-GSF θαλασσης G2281 N-GSF και G2532 CONJ αυτος G846 P-NSM μονος G3441 A-NSM επι G1909 PREP της G3588 T-GSF γης G1093 N-GSF Matt 14:23; Joh 6:16;

Darby

47 And when evening was come, the ship was in the midst of the sea, and *he* alone upon the land. Matt 14:23; Joh 6:16;

TSK - Markus 6:47

 

Matt 14:23; Joh 6:16; Joh 6:17

 

 

SV

48 En Hij zag, dat zij zich zeer pijnigden, om [het schip] voort te krijgen; want de wind was hun tegen; en omtrent de vierde wake des nachts, kwam Hij tot hen, wandelende op de zee, en wilde hen voorbijgaan.

KJV

48 And G2532 he saw G1492 them G846 toiling G928 in G1722 rowing G1643 ; for G1063 the wind G417 was G2258 contrary G1727 unto them G846 : and G2532 about G4012 the fourth G5067 watch G5438 of the night G3571 he cometh G2064 unto G4314 them G846 , walking G4043 upon G1909 the sea G2281 , and G2532 would G2309 have passed by G3928 them G846 .

YLT

48 and he saw them harassed in the rowing, for the wind was against them, and about the fourth watch of the night he doth come to them walking on the sea, and wished to pass by them.

WHNU

48 και G2532 CONJ ιδων G3708 V-2AAP-NSM αυτους G846 P-APM βασανιζομενους G928 V-PPP-APM εν G1722 PREP τω G3588 T-DSM ελαυνειν G1643 V-PAN ην G2258 V-IXI-3S γαρ G1063 CONJ ο G3588 T-NSM ανεμος G417 N-NSM εναντιος G1727 A-NSM αυτοις G846 P-DPM περι G4012 PREP τεταρτην G5067 A-ASF φυλακην G5438 N-ASF της G3588 T-GSF νυκτος G3571 N-GSF ερχεται G2064 V-PNI-3S προς G4314 PREP αυτους G846 P-APM περιπατων G4043 V-PAP-NSM επι G1909 PREP της G3588 T-GSF θαλασσης G2281 N-GSF και G2532 CONJ ηθελεν G2309 V-IAI-3S παρελθειν G3928 V-2AAN αυτους G846 P-APM

Darby

48 And seeing them labouring in rowing, for the wind was contrary to them, about the fourth watch of the night he comes to them walking on the sea, and would have passed them by.

TSK - Markus 6:48

 

he saw.

Jes 54:11; Joh 1:13; Matt 14:24

the fourth.

Ex 14:24; 1Sam 11:11; Luk 12:38

he cometh.

Job 9:8; Ps 93:4; Ps 104:3

would.

Gen 19:2; Gen 32:26; Luk 24:28

 

 

SV

49 En zij, ziende Hem wandelen op de zee, meenden, dat het een spooksel was, en schreeuwden zeer;

KJV

49 But G1161 when they saw G1492 him G846 walking G4043 upon G1909 the sea G2281 , they supposed G1380 it had been G1511 a spirit G5326 , and G2532 cried out G349 :

YLT

49 And they having seen him walking on the sea, thought [it] to be an apparition, and cried out,

WHNU

49 οι G3588 T-NPM δε G1161 CONJ ιδοντες G1492 V-2AAP-NPM αυτον G846 P-ASM επι G1909 PREP της G3588 T-GSF θαλασσης G2281 N-GSF περιπατουντα G4043 V-PAP-ASM εδοξαν G1380 V-AAI-3P οτι G3754 CONJ φαντασμα G5326 N-NSN εστιν G2076 V-PXI-3S και G2532 CONJ ανεκραξαν G349 V-AAI-3P

Darby

49 But they, seeing him walking on the sea, thought that it was an apparition, and cried out.

TSK - Markus 6:49

 

they saw.

Job 9:8

supposed.

Job 4:14-16; Matt 14:25; Matt 14:26; Luk 24:37

 

 

SV

50 Want zij zagen Hem allen, en werden ontroerd; en terstond sprak Hij met hen, en zeide tot hen: Zijt welgemoed, Ik ben het; vreest niet.

KJV

50 For G1063 they all G3956 saw G1492 him G846 , and G2532 were troubled G5015. And G2532 immediately G2112 he talked G2980 with G3326 them G846 , and G2532 saith G3004 unto them G846 , Be of good cheer G2293: it is G1510 I G1473 ; be G5399 not G3361 afraid G5399 .

YLT

50 for they all saw him, and were troubled, and immediately he spake with them, and saith to them, `Take courage, I am [he] , be not afraid.'

WHNU

50 παντες G3956 A-NPM γαρ G1063 CONJ αυτον G846 P-ASM ειδον G1492 V-2AAI-3P και G2532 CONJ εταραχθησαν G5015 V-API-3P ο G3588 T-NSM δε G1161 CONJ ευθυς G2117 ADV ελαλησεν G2980 V-AAI-3S μετ G3326 PREP αυτων G846 P-GPM και G2532 CONJ λεγει G3004 V-PAI-3S αυτοις G846 P-DPM θαρσειτε G2293 V-PAM-2P εγω G1473 P-1NS ειμι G1510 V-PXI-1S μη G3361 PRT-N φοβεισθε G5399 V-PNM-2P

Darby

50 For all saw him and were troubled. And immediately he spoke with them, and says to them, Be of good courage: it is *I*; be not afraid.

TSK - Markus 6:50

 

it is I.

Jes 43:2; Matt 14:27; Luk 24:38-41; Joh 6:19; Joh 6:20; Joh 20:19; Joh 20:20

 

 

SV

51 En Hij klom tot hen in het schip, en de wind stilde; en zij ontzetten zich bovenmate zeer in zichzelven, en waren verwonderd.

KJV

51 And G2532 he went up G305 unto G4314 them G846 into G1519 the ship G4143 ; and G2532 the wind G417 ceased G2869 : and G2532 they were sore G3029 amazed G1839 in G1722 themselves G1438 beyond G1537 measure G4053 , and G2532 wondered G2296 .

YLT

51 And he went up unto them to the boat, and the wind lulled, and greatly out of measure were they amazed in themselves, and were wondering,

WHNU

51 και G2532 CONJ ανεβη G305 V-2AAI-3S προς G4314 PREP αυτους G846 P-APM εις G1519 PREP το G3588 T-ASN πλοιον G4143 N-ASN και G2532 CONJ εκοπασεν G2869 V-AAI-3S ο G3588 T-NSM ανεμος G417 N-NSM και G2532 CONJ λιαν G3029 ADV   [εκ G1537 PREP περισσου] G4053 A-GSN εν G1722 PREP εαυτοις G1438 F-3DPM εξισταντο G1839 V-IMI-3P

Darby

51 And he went up to them into the ship, and the wind fell. And they were exceedingly beyond measure astonished in themselves and wondered;

TSK - Markus 6:51

 

and the.

Mark 4:39; Ps 93:3; Ps 93:4; Ps 107:28-30; Matt 8:26; Matt 8:27; Matt 14:28-32; Luk 8:24; Luk 8:25

Joh 6:21

and they.

Mark 1:27; Mark 2:12; Mark 4:41; Mark 5:42; Mark 7:37

 

 

SV

52 Want zij hadden niet gelet op [het wonder] der broden; want hun hart was verhard. [Mark 8:17];

KJV

52 For G1063 they considered G4920 not G3756 [the miracle] of G1909 the loaves G740 : for G1063 their G846 heart G2588 was G2258 hardened G4456 . [Mark 8:17];

YLT

52 for they understood not concerning the loaves, for their heart hath been hard. [Mark 8:17];

WHNU

52 ου G3756 PRT-N γαρ G1063 CONJ συνηκαν G4920 V-AAI-3P επι G1909 PREP τοις G3588 T-DPM αρτοις G740 N-DPM αλλ G235 CONJ ην G2258 V-IXI-3S αυτων G846 P-GPM η G3588 T-NSF καρδια G2588 N-NSF πεπωρωμενη G4456 V-RPP-NSF [Mark 8:17];

Darby

52 for they understood not through the loaves: for their heart was hardened. [Mark 8:17];

TSK - Markus 6:52

 

they.

Mark 7:18; Mark 8:17; Mark 8:18; Mark 8:21; Matt 16:9-11; Luk 24:25

their.

Mark 3:5; Mark 16:14; Jes 63:17

 

 

SV

53 En58  als zij overgevaren waren, kwamen zij in het land Gennésareth, en havenden aldaar.  58Matt 14:34;

KJV

53 And G2532 when they had passed over G1276 , they came G2064 into G1909 the land G1093 of Gennesaret G1082, and G2532 drew to the shore G4358. Matt 14:34;

YLT

53 And having passed over, they came upon the land of Gennesaret, and drew to the shore, Matt 14:34;

WHNU

53 και G2532 CONJ διαπερασαντες G1276 V-AAP-NPM επι G1909 PREP την G3588 T-ASF γην G1093 N-ASF ηλθον G2064 V-2AAI-3P εις G1519 PREP γεννησαρετ G1082 N-PRI και G2532 CONJ προσωρμισθησα&#