Interlinear Nieuw Testament

index


Vorig hoofdstuk (Markus 13)
| Volgend hoofdstuk (Markus 15)


Markus 14

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

SV

1 En het1 2 3 4  pascha, en [het feest] der ongehevelde [broden] was na twee dagen. En de overpriesters en de Schriftgeleerden zochten, hoe zij Hem met listigheid vangen en doden zouden.     1Matt 26:2;  2Luk 22:1;  3Joh 11:55;  4Joh 13:1;  [Joh 11:47]; [Hand 4:27];

KJV

1 After G1161 two G1417 days G2250 was G2258 [the feast of] the passover G3957 , and G2532 of G3326 unleavened bread G106 : and G2532 the chief priests G749 and G2532 the scribes G1122 sought G2212 how G4459 they might take G2902 him G846 by G1722 craft G1388 , and put [him] to death G615 . Matt 26:2; Luk 22:1; Joh 11:55; Joh 13:1; [Joh 11:47]; [Hand 4:27];

YLT

1 And the passover and the unleavened food were after two days, and the chief priests and the scribes were seeking how, by guile, having taken hold of him, they might kill him; Matt 26:2; Luk 22:1; Joh 11:55; Joh 13:1; [Joh 11:47]; [Hand 4:27];

WHNU

1 ην G2258 V-IXI-3S δε G1161 CONJ το G3588 T-NSN πασχα G3957 ARAM και G2532 CONJ τα G3588 T-NPN αζυμα G106 A-NPN μετα G3326 PREP δυο G1417 A-NUI ημερας G2250 N-APF και G2532 CONJ εζητουν G2212 V-IAI-3P οι G3588 T-NPM αρχιερεις G749 N-NPM και G2532 CONJ οι G3588 T-NPM γραμματεις G1122 N-NPM πως G4459 ADV-I αυτον G846 P-ASM εν G1722 PREP δολω G1388 N-DSM κρατησαντες G2902 V-AAP-NPM αποκτεινωσιν G615 V-PAS-3P Matt 26:2; Luk 22:1; Joh 11:55; Joh 13:1; [Joh 11:47]; [Hand 4:27];

Darby

1 Now the passover and the [feast of] unleavened bread was after two days. And the chief priests and the scribes were seeking how they might seize him by subtlety and kill him. Matt 26:2; Luk 22:1; Joh 11:55; Joh 13:1; [Joh 11:47]; [Hand 4:27];

TSK - Markus 14:1

 

1 A conspiracy against Christ.

3 Precious ointment is poured on his head by a woman.

10 Judas sells his Master for money.

12 Christ himself foretells how he shall be betrayed by one of his disciples;

22 after the passover prepared, and eaten, institutes his last supper;

26 declares aforehand the flight of all his disciples, and Peter's denial.

43 Judas betrays him with a kiss.

46 He is apprehended in the garden;

53 falsely accused and impiously condemned of the Jews' council;

65 shamefully abused by them;

66 and thrice denied of Peter.

 

 

two.

Matt 6:2; Luk 22:1; Luk 22:2; Joh 11:53-57; Joh 13:1

the passover.

Ex 12:6-20; Lev 23:5-7; Num 28:16-25; Deut 16:1-8

chief.

Ps 2:1-5; Joh 11:47; Hand 4:25-28

by.

Ps 52:3; Ps 62:4; Ps 62:9; Ps 64:2-6; Matt 26:4

 

 

SV

2 Maar zij zeiden: Niet in het feest, opdat niet misschien oproer onder het volk worde.

KJV

2 But G1161 they said G3004 , Not G3361 on G1722 the feast G1859 [day], lest G3379 there be G2071 an uproar G2351 of the people G2992.

YLT

2 and they said, `Not in the feast, lest there shall be a tumult of the people.'

WHNU

2 ελεγον G3004 V-IAI-3P γαρ G1063 CONJ μη G3361 PRT-N εν G1722 PREP τη G3588 T-DSF εορτη G1859 N-DSF μηποτε G3379 ADV εσται G2071 V-FXI-3S θορυβος G2351 N-NSM του G3588 T-GSM λαου G2992 N-GSM

Darby

2 For they said, Not in the feast, lest perhaps there be a tumult of the people.

TSK - Markus 14:2

 

Not.

Spr 19:21; Spr 21:30; Klaagl 3:27; Matt 26:5

lest.

Mark 11:18; Mark 11:32; Luk 20:6; Joh 7:40; Joh 12:19

 

 

SV

3 En5 6 7 8  als Hij te Bethanië was, in het huis van Simon, den melaatse, daar Hij aan [tafel] zat, kwam een vrouw, hebbende een albasten fles met zalf van onvervalsten nardus, van groten prijs; en de albasten fles gebroken hebbende, goot die op Zijn hoofd.     5Matt 26:6;  6Luk 7:37;  7Joh 11:2;  8Joh 12:3;  [Matt 26:7]; [Luk 7:36]; [Joh 12:1];

KJV

3 And G2532 being G846 G5607 in G1722 Bethany G963 in G1722 the house G3614 of Simon G4613 the leper G3015 , as he G846 sat at meat G2621, there came G2064 a woman G1135 having G2192 an alabaster box G211 of ointment G3464 of spikenard G3487 G4101 very precious G4185 ; and G2532 she brake G4937 the box G211 , and poured G2708 [it] on G2596 his G846 head G2776 .1

  1spikenard: or, pure nard, or, liquid nard  Matt 26:6; Luk 7:37; Joh 11:2; Joh 12:3; [Matt 26:7]; [Luk 7:36]; [Joh 12:1];

YLT

3 And he, being in Bethany, in the house of Simon the leper, at his reclining (at meat), there came a woman having an alabaster box of ointment, of spikenard, very precious, and having broken the alabaster box, did pour on his head; Matt 26:6; Luk 7:37; Joh 11:2; Joh 12:3; [Matt 26:7]; [Luk 7:36]; [Joh 12:1];

WHNU

3 και G2532 CONJ οντος G5607 V-PXP-GSM αυτου G846 P-GSM εν G1722 PREP βηθανια G963 N-DSF εν G1722 PREP τη G3588 T-DSF οικια G3614 N-DSF σιμωνος G4613 N-GSM του G3588 T-GSM λεπρου G3015 A-GSM κατακειμενου G2621 V-PNP-GSM αυτου G846 P-GSM ηλθεν G2064 V-2AAI-3S γυνη G1135 N-NSF εχουσα G2192 V-PAP-NSF αλαβαστρον G211 N-ASN μυρου G3464 N-GSN ναρδου G3487 N-GSF πιστικης G4101 A-GSF πολυτελους G4185 A-GSF συντριψασα G4937 V-AAP-NSF την G3588 T-ASF αλαβαστρον G211 N-ASN κατεχεεν G2708 V-AAI-3S αυτου G846 P-GSN της G3588 T-GSF κεφαλης G2776 N-GSF Matt 26:6; Luk 7:37; Joh 11:2; Joh 12:3; [Matt 26:7]; [Luk 7:36]; [Joh 12:1];

Darby

3 And when he was in Bethany, in the house of Simon the leper, as he lay at table, there came a woman having an alabaster flask of ointment of pure nard, very costly; and having broken the alabaster flask, she poured it out upon his head. Matt 26:6; Luk 7:37; Joh 11:2; Joh 12:3; [Matt 26:7]; [Luk 7:36]; [Joh 12:1];

TSK - Markus 14:3

 

being.

Matt 26:6; Matt 26:7; Joh 11:2; Joh 12:1-3

of ointment.

Hoogl 4:13; Hoogl 4:14; Hoogl 5:5; Luk 7:37; Luk 7:38

spikenard.  or, pure nard, or liquid nard.

 

 

SV

4 En er waren sommigen, die dat zeer kwalijk namen bij zichzelven, en zeiden: Waartoe is dit verlies der zalf geschied?

KJV

4 And G1161 there were G2258 some G5100 that had indignation G23 within G4314 themselves G1438, and G2532 said G3004 , Why G1519 G5101 was G1096 this G3778 waste G684 of the ointment G3464 made G1096 ?

YLT

4 and there were certain much displeased within themselves, and saying, `For what hath this waste of the ointment been made?

WHNU

4 ησαν G2258 V-IXI-3P δε G1161 CONJ τινες G5100 X-NPM αγανακτουντες G23 V-PAP-NPM προς G4314 PREP εαυτους G1438 F-3APM εις G1519 PREP τι G5101 I-ASN η G3588 T-NSF απωλεια G684 N-NSF αυτη G3778 D-NSF του G3588 T-GSN μυρου G3464 N-GSN γεγονεν G1096 V-2RAI-3S

Darby

4 And there were some indignant in themselves, and saying, Why has this waste been made of the ointment?

TSK - Markus 14:4

 

there.

Pred 4:4; Matt 26:8; Matt 26:9; Joh 12:4; Joh 12:5

Why.

Pred 5:4-8; Mal 1:12; Mal 1:13

 

 

SV

5 Want dezelve had kunnen boven de driehonderd penningen verkocht, en [die] den armen gegeven worden; en zij vergrimden tegen haar. [Joh 12:5];

KJV

5 For G1063 it G5124 might G1410 have been sold G4097 for more than G1883 three hundred G5145 pence G1220 , and G2532 have been given G1325 to the poor G4434 . And G2532 they murmured against G1690 her G846 . [Joh 12:5];

YLT

5 for this could have been sold for more than three hundred denaries, and given to the poor;' and they were murmuring at her. [Joh 12:5];

WHNU

5 ηδυνατο G1410 V-INI-3S-ATT γαρ G1063 CONJ τουτο G5124 D-NSN το G3588 T-NSN μυρον G3464 N-NSN πραθηναι G4097 V-APN επανω G1883 ADV δηναριων G1220 N-GPN τριακοσιων G5145 A-GPM και G2532 CONJ δοθηναι G1325 V-APN τοις G3588 T-DPM πτωχοις G4434 A-DPM και G2532 CONJ ενεβριμωντο G1690 V-INI-3P αυτη G846 P-DSF [Joh 12:5];

Darby

5 for this ointment could have been sold for more than three hundred denarii and given to the poor. And they spoke very angrily at her. [Joh 12:5];

TSK - Markus 14:5

 

pence.  See

Mt 18:28; *marg:

Joh 6:7

have been given.

Joh 12:5; Joh 12:6; Joh 13:29; Efez 4:28

And they.

Ex 16:7; Ex 16:8; Deut 1:27; Ps 106:25; Matt 20:11; Luk 15:2; Joh 6:43

1Kor 10:10; Filipp 2:14; Judas 1:16

 

 

SV

6 Maar Jezus zeide: Laat af van haar; wat doet gij haar moeite aan? Zij heeft een goed werk aan Mij gewrocht.

KJV

6 And G1161 Jesus G2424 said G2036 , Let G863 her G846 alone G863 ; why G5101 trouble ye G2873 G3930 her G846 ? she hath wrought G2038 a good G2570 work G2041 on G1519 me G1691 .

YLT

6 And Jesus said, `Let her alone; why are ye giving her trouble? a good work she wrought on me;

WHNU

6 ο G3588 T-NSM δε G1161 CONJ ιησους G2424 N-NSM ειπεν G2036 V-2AAI-3S αφετε G863 V-2AAM-2P αυτην G846 P-ASF τι G5101 I-ASN αυτη G846 P-DSF κοπους G2873 N-APM παρεχετε G3930 V-PAI-2P καλον G2570 A-ASN εργον G2041 N-ASN ηργασατο G2038 V-ADI-3S εν G1722 PREP εμοι G1698 P-1DS

Darby

6 But Jesus said, Let her alone; why do ye trouble her? she has wrought a good work as to me;

TSK - Markus 14:6

 

Let.

Job 42:7; Job 42:8; Jes 54:17; 2Kor 10:18

a good.

Matt 26:10; Joh 10:32; Joh 10:33; Hand 9:36; 2Kor 9:8; Efez 2:10; Kol 1:10

2Thess 2:17; 1Tim 5:10; 1Tim 6:18; 2Tim 2:21; 2Tim 3:17; Tit 2:7; Tit 2:14; Tit 3:8; Tit 3:14

Hebr 10:24; Hebr 13:21; 1Petr 2:12

 

 

SV

7 Want9  de armen hebt gij altijd met u, en wanneer gij wilt, kunt gij hun weldoen; maar Mij hebt gij niet altijd.  9Deut 15:11;  [Matt 26:11]; [Joh 12:8];

KJV

7 For G1063 ye have G2192 the poor G4434 with G3326 you G1438 always G3842 , and G2532 whensoever G3752 ye will G2309 ye may G1410 do G4160 them G846 good G2095 : but G1161 me G1691 ye have G2192 not G3756 always G3842 . Deut 15:11; [Matt 26:11]; [Joh 12:8];

YLT

7 for the poor always ye have with you, and whenever ye may will ye are able to do them good, but me ye have not always; Deut 15:11; [Matt 26:11]; [Joh 12:8];

WHNU

7 παντοτε G3842 ADV γαρ G1063 CONJ τους G3588 T-APM πτωχους G4434 A-APM εχετε G2192 V-PAI-2P μεθ G3326 PREP εαυτων G1438 F-3GPM και G2532 CONJ οταν G3752 CONJ θελητε G2309 V-PAS-2P δυνασθε G1410 V-PNI-2P αυτοις G846 P-DPM   [παντοτε] G3842 ADV ευ G2095 ADV ποιησαι G4160 V-AAN εμε G1691 P-1AS δε G1161 CONJ ου G3756 PRT-N παντοτε G3842 ADV εχετε G2192 V-PAI-2P Deut 15:11; [Matt 26:11]; [Joh 12:8];

Darby

7 for ye have the poor always with you, and whenever ye would ye can do them good; but me ye have not always. Deut 15:11; [Matt 26:11]; [Joh 12:8];

TSK - Markus 14:7

 

ye have.

Deut 15:11; Matt 25:35-45; Matt 26:11; Joh 12:7; Joh 12:8; 2Kor 9:13; 2Kor 9:14; Filem 1:7

Jak 2:14-16; 1Joh 3:16-19

but.

Joh 13:33; Joh 16:5; Joh 16:28; Joh 17:11; Hand 3:21

 

 

SV

8 Zij heeft gedaan, hetgeen zij konde; zij is voorgekomen, om Mijn lichaam te zalven, [tot een voorbereiding] ter begrafenis. [Joh 12:7];

KJV

8 She hath done G4160 what G3739 she G3778 G846 could G2192 : she is come aforehand G4301 to anoint G3462 my G3450 body G4983 to G1519 the burying G1780. [Joh 12:7];

YLT

8 what she could she did, she anticipated to anoint my body for the embalming. [Joh 12:7];

WHNU

8 ο G3739 R-ASN εσχεν G2192 V-2AAI-3S εποιησεν G4160 V-AAI-3S προελαβεν G4301 V-2AAI-3S μυρισαι G3462 V-AAN το G3588 T-ASN σωμα G4983 N-ASN μου G3450 P-1GS εις G1519 PREP τον G3588 T-ASM ενταφιασμον G1780 N-ASM [Joh 12:7];

Darby

8 What *she* could she has done. She has beforehand anointed my body for the burial. [Joh 12:7];

TSK - Markus 14:8

 

hath done."It appears to me more probable," says Dr. Doddridge, "that Matthew and Mark should have introduced this story out of its place--that Lazarus, if he made this feast (which is not expressly said by John,) should have made use of Simon's house, as more convenient--and that Mary should have poured this ointment on Christ's head and body, as well as on his feet,--than that, within the compass of four days, Christ should have been twice anointed with so costly a perfume; and that the same fault should be found with the action, and the same value set upon the ointment, and the same words used in defence of the woman, and all this in the presence of many of the same persons; all which improbable particulars must be admitted, if the stories be considered as different."  The rebuke which Judas received from Christ at this unction determined him in his resolution to betray his Master; and therefore Christ's rebuke, and Judas's revenge, are united, as cause and effect, by Matthew and Mark.

1Kron 28:2; 1Kron 28:3; 1Kron 29:1-17; 2Kron 31:20; 2Kron 31:21; 2Kron 34:19-33; Ps 110:3; 2Kor 8:1-3; 2Kor 8:12

she is.

Mark 15:42-47; Mark 16:1; Luk 23:53-56; Luk 24:1-3; Joh 12:7; Joh 19:32-42

 

 

SV

9 Voorwaar zeg Ik u: Alwaar dit Evangelie gepredikt zal worden in de gehele wereld, [daar] zal ook tot haar gedachtenis gesproken worden, van hetgeen zij gedaan heeft.

KJV

9 Verily G281 I say G3004 unto you G5213 , Wheresoever G3699 G302 this G5124 gospel G2098 shall be preached G2784 throughout G1519 the whole G3650 world G2889 , [this] also G2532 that G3739 she G3778 G846 hath done G4160 shall be spoken G2980 of for G1519 a memorial G3422 of her G846 .

YLT

9 Verily I say to you, wherever this good news may be proclaimed in the whole world, what also this woman did shall be spoken of--for a memorial of her.'

WHNU

9 αμην G281 HEB δε G1161 CONJ λεγω G3004 V-PAI-1S υμιν G5213 P-2DP οπου G3699 ADV εαν G1437 COND κηρυχθη G2784 V-APS-3S το G3588 T-NSN ευαγγελιον G2098 N-NSN εις G1519 PREP ολον G3650 A-ASM τον G3588 T-ASM κοσμον G2889 N-ASM και G2532 CONJ ο G3739 R-ASN εποιησεν G4160 V-AAI-3S αυτη G846 P-NSF λαληθησεται G2980 V-FPI-3S εις G1519 PREP μνημοσυνον G3422 N-ASN αυτης G846 P-GSF

Darby

9 And verily I say unto you, Wheresoever these glad tidings may be preached in the whole world, what this [woman] has done shall be also spoken of for a memorial of her.

TSK - Markus 14:9

 

Wheresoever.

Mark 16:15; Matt 26:12; Matt 26:13

a memorial.

Num 31:54; Ps 112:6-9; Zach 6:14

 

 

SV

10 En10 11  Judas Iskáriot, een van de twaalven, ging heen tot de overpriesters, opdat hij Hem hun zou overleveren.   10Matt 26:14;  11Luk 22:4;  [Luk 22:3];

KJV

10 And G2532 Judas G2455 Iscariot G2469 , one G1520 of the twelve G1427, went G565 unto G4314 the chief priests G749, to G2443 betray G3860 him G846 unto them G846 . Matt 26:14; Luk 22:4; [Luk 22:3];

YLT

10 And Judas the Iscariot, one of the twelve, went away unto the chief priests that he might deliver him up to them, Matt 26:14; Luk 22:4; [Luk 22:3];

WHNU

10 και G2532 CONJ ιουδας G2455 N-NSM ισκαριωθ G2469 N-PRI ο G3588 T-NSM εις G1520 A-NSM των G3588 T-GPM δωδεκα G1427 A-NUI απηλθεν G565 V-2AAI-3S προς G4314 PREP τους G3588 T-APM αρχιερεις G749 N-APM ινα G2443 CONJ αυτον G846 P-ASM παραδοι G3860 V-2AAS-3S αυτοις G846 P-DPM Matt 26:14; Luk 22:4; [Luk 22:3];

Darby

10 And Judas Iscariote, one of the twelve, went away to the chief priests that he might deliver him up to them; Matt 26:14; Luk 22:4; [Luk 22:3];

TSK - Markus 14:10

 

Judas.

Matt 26:14-16; Luk 22:3-6; Joh 13:2; Joh 13:30

one.

Ps 41:9; Ps 55:12-14; Matt 10:4; Joh 6:70

to betray.

Joh 13:2

 

 

SV

11 En zij, [dat] horende, waren verblijd, en beloofden hem geld te geven; en hij zocht, hoe hij Hem bekwamelijk overleveren zou.

KJV

11 And G1161 when they heard G191 [it], they were glad G5463 , and G2532 promised G1861 to give G1325 him G846 money G694 . And G2532 he sought G2212 how G4459 he might conveniently G2122 betray G3860 him G846 .

YLT

11 and having heard, they were glad, and promised to give him money, and he was seeking how, conveniently, he might deliver him up.

WHNU

11 οι G3588 T-NPM δε G1161 CONJ ακουσαντες G191 V-AAP-NPM εχαρησαν G5463 V-2AOI-3P και G2532 CONJ επηγγειλαντο G1861 V-ANI-3P αυτω G846 P-DSM αργυριον G694 N-ASN δουναι G1325 V-2AAN και G2532 CONJ εζητει G2212 V-IAI-3S πως G4459 ADV-I αυτον G846 P-ASM ευκαιρως G2122 ADV παραδοι G3860 V-2AAS-3S

Darby

11 and they, when they heard it, rejoiced, and promised him to give money. And he sought how he could opportunely deliver him up.

TSK - Markus 14:11

 

they were.

Hos 7:3; Luk 22:5

and promised.

1Kon 21:20; 2Kon 5:26; Spr 1:10-16; Spr 28:21; Spr 28:22; Matt 26:15; 1Tim 6:10

2Petr 2:14; 2Petr 2:15; Judas 1:11

he sought.

Luk 22:5; Luk 22:6

 

 

SV

12 En12 13  op den eersten dag der14  ongehevelde [broden], wanneer zij het pascha slachtten, zeiden Zijn discipelen tot Hem: Waar wilt Gij, dat wij heengaan, en bereiden, dat Gij het pascha eet?    12Matt 26:17;  13Luk 22:7;  14Ex 12:17;

KJV

12 And G2532 the first G4413 day G2250 of unleavened bread G106 , when G3753 they killed G2380 the passover G3957 , his G846 disciples G3101 said G3004 unto him G846 , Where G4226 wilt thou G2309 that we go G565 and prepare G2090 that G2443 thou mayest eat G5315 the passover G3957 ?2

  2killed: or, sacrificed  Matt 26:17; Luk 22:7; Ex 12:17;

YLT

12 And the first day of the unleavened food, when they were killing the passover, his disciples say to him, `Where wilt thou, [that,] having gone, we may prepare, that thou mayest eat the passover?' Matt 26:17; Luk 22:7; Ex 12:17;

WHNU

12 και G2532 CONJ τη G3588 T-DSF πρωτη G4413 A-DSF ημερα G2250 N-DSF των G3588 T-GPN αζυμων G106 A-GPN οτε G3753 ADV το G3588 T-ASN πασχα G3957 ARAM εθυον G2380 V-IAI-3P λεγουσιν G3004 V-PAI-3P αυτω G846 P-DSM οι G3588 T-NPM μαθηται G3101 N-NPM αυτου G846 P-GSM που G4226 PRT-I θελεις G2309 V-PAI-2S απελθοντες G565 V-2AAP-NPM ετοιμασωμεν G2090 V-AAS-1P ινα G2443 CONJ φαγης G5315 V-2AAS-2S το G3588 T-ASN πασχα G3957 ARAM Matt 26:17; Luk 22:7; Ex 12:17;

Darby

12 And the first day of unleavened bread, when they slew the passover, his disciples say to him, Where wilt thou that we go and prepare, that thou mayest eat the passover? Matt 26:17; Luk 22:7; Ex 12:17;

TSK - Markus 14:12

 

the first.

Ex 12:6; Ex 12:8; Ex 12:18; Ex 13:3; Lev 23:5; Lev 23:6; Num 28:16-18; Deut 16:1-4; Matt 26:17

Lu 22:7

killed.  or, sacrificed.

1Kor 5:7; 1Kor 5:8

Where.

Matt 3:15; Luk 22:8; Luk 22:9; Gal 4:4

 

 

SV

13 En Hij zond twee van Zijn discipelen uit, en zeide tot hen: Gaat henen in de stad, en u zal een mens ontmoeten, dragende een kruik water, volgt dien;

KJV

13 And G2532 he sendeth forth G649 two G1417 of his G846 disciples G3101 , and G2532 saith G3004 unto them G846 , Go ye G5217 into G1519 the city G4172 , and G2532 there shall meet G528 you G5213 a man G444 bearing G941 a pitcher G2765 of water G5204 : follow G190 him G846 .

YLT

13 And he sendeth forth two of his disciples, and saith to them, `Go ye away to the city, and there shall meet you a man bearing a pitcher of water, follow him;

WHNU

13 και G2532 CONJ αποστελλει G649 V-PAI-3S δυο G1417 A-NUI των G3588 T-GPM μαθητων G3101 N-GPM αυτου G846 P-GSM και G2532 CONJ λεγει G3004 V-PAI-3S αυτοις G846 P-DPM υπαγετε G5217 V-PAM-2P εις G1519 PREP την G3588 T-ASF πολιν G4172 N-ASF και G2532 CONJ απαντησει G528 V-FAI-3S υμιν G5213 P-2DP ανθρωπος G444 N-NSM κεραμιον G2765 N-ASN υδατος G5204 N-GSN βασταζων G941 V-PAP-NSM ακολουθησατε G190 V-AAM-2P αυτω G846 P-DSM

Darby

13 And he sends two of his disciples, and says to them, Go into the city, and a man shall meet you carrying a pitcher of water; follow him.

TSK - Markus 14:13

 

Go.

Mark 11:2; Mark 11:3; Matt 8:9; Matt 26:18; Matt 26:19; Luk 19:30-33; Luk 22:10-13; Joh 2:5; Joh 15:14

Hebr 4:13; Hebr 5:9

 

 

SV

14 En zo waar hij ingaat, zegt tot den heer des huizes: De Meester zegt: Waar is de eetzaal, daar Ik het pascha met Mijn discipelen eten zal?

KJV

14 And G2532 wheresoever G3699 G1437 he shall go in G1525 , say ye G2036 to the goodman of the house G3617 , G3754 The Master G1320 saith G3004 , Where G4226 is G2076 the guestchamber G2646, where G3699 I shall eat G5315 the passover G3957 with G3326 my G3450 disciples G3101 ?

YLT

14 and wherever he may go in, say ye to the master of the house--The Teacher saith, Where is the guest-chamber, where the passover, with my disciples, I may eat?

WHNU

14 και G2532 CONJ οπου G3699 ADV εαν G1437 COND εισελθη G1525 V-2AAS-3S ειπατε G2036 V-2AAM-2P τω G3588 T-DSM οικοδεσποτη G3617 N-DSM οτι G3754 CONJ ο G3588 T-NSM διδασκαλος G1320 N-NSM λεγει G3004 V-PAI-3S που G4226 PRT-I εστιν G2076 V-PXI-3S το G3588 T-NSN καταλυμα G2646 N-NSN μου G3450 P-1GS οπου G3699 ADV το G3588 T-ASN πασχα G3957 ARAM μετα G3326 PREP των G3588 T-GPM μαθητων G3101 N-GPM μου G3450 P-1GS φαγω G5315 V-2AAS-1S

Darby

14 And wheresoever he enters, say to the master of the house, The Teacher says, Where is my guest-chamber where I may eat the passover with my disciples?

TSK - Markus 14:14

 

The Master.

Mark 10:17; Mark 11:3; Joh 11:28; Joh 13:13

where I.

Re 3:20

 

 

SV

15 En hij zal u wijzen een grote opperzaal, toegerust [en] gereed; bereidt het ons aldaar.

KJV

15 And G2532 he G846 will shew G1166 you G5213 a large G3173 upper room G508 furnished G4766 [and] prepared G2092 : there G1563 make ready G2090 for us G2254 .

YLT

15 and he will shew you a large upper room, furnished, prepared--there make ready for us.'

WHNU

15 και G2532 CONJ αυτος G846 P-NSM υμιν G5213 P-2DP δειξει G1166 V-FAI-3S αναγαιον G508 N-ASN μεγα G3173 A-ASN εστρωμενον G4766 V-RPP-ASN ετοιμον G2092 A-ASN και G2532 CONJ εκει G1563 ADV ετοιμασατε G2090 V-AAM-2P ημιν G2254 P-1DP

Darby

15 and *he* will shew you a large upper room furnished ready. There make ready for us.

TSK - Markus 14:15

 

he will.

2Kron 6:30; Ps 110:3; Spr 16:1; Spr 21:1; Spr 21:2; Joh 2:24; Joh 2:25; Joh 21:17; 2Tim 2:19

Heb 4:13

upper.

Hand 1:13; Hand 20:8

 

 

SV

16 En Zijn discipelen gingen uit, en kwamen in de stad, en vonden het, gelijk Hij hun gezegd had, en bereidden het pascha.

KJV

16 And G2532 his G846 disciples G3101 went forth G1831, and G2532 came G2064 into G1519 the city G4172 , and G2532 found G2147 as G2531 he had said G2036 unto them G846 : and G2532 they made ready G2090 the passover G3957 .

YLT

16 And his disciples went forth, and came to the city, and found as he said to them, and they made ready the passover.

WHNU

16 και G2532 CONJ εξηλθον G1831 V-2AAI-3P οι G3588 T-NPM μαθηται G3101 N-NPM και G2532 CONJ ηλθον G2064 V-2AAI-3P εις G1519 PREP την G3588 T-ASF πολιν G4172 N-ASF και G2532 CONJ ευρον G2147 V-2AAI-3P καθως G2531 ADV ειπεν G2036 V-2AAI-3S αυτοις G846 P-DPM και G2532 CONJ ητοιμασαν G2090 V-AAI-3P το G3588 T-ASN πασχα G3957 ARAM

Darby

16 And his disciples went away and came into the city, and found as he had said to them; and they made ready the passover.

TSK - Markus 14:16

 

and found.

Luk 22:13; Luk 22:35; Joh 16:4

 

 

SV

17 En15 16  als het avond geworden was, kwam Hij met de twaalven.   15Matt 26:20;  16Luk 22:14;

KJV

17 And G2532 in G1096 the evening G3798 he cometh G2064 with G3326 the twelve G1427. Matt 26:20; Luk 22:14;

YLT

17 And evening having come, he cometh with the twelve, Matt 26:20; Luk 22:14;

WHNU

17 και G2532 CONJ οψιας G3798 A-GSF γενομενης G1096 V-2ADP-GSF ερχεται G2064 V-PNI-3S μετα G3326 PREP των G3588 T-GPM δωδεκα G1427 A-NUI Matt 26:20; Luk 22:14;

Darby

17 And when evening was come, he comes with the twelve. Matt 26:20; Luk 22:14;

TSK - Markus 14:17

 

Matt 26:20; Luk 22:14

 

 

SV

18 En als zij aanzaten en aten, zeide Jezus: Voorwaar, Ik zeg u, dat17 18  een van u, die met Mij eet, Mij zal verraden.   17Ps 41:9;  18Hand 1:17;  [Luk 22:21]; [Joh 13:21];

KJV

18 And G2532 as they G846 sat G345 and G2532 did eat G2068 , Jesus G2424 said G2036 , Verily G281 I say G3004 unto you G5213 , G3754 One G1520 of G1537 you G5216 which G3588 eateth G2068 with G3326 me G1700 shall betray G3860 me G3165 . Ps 41:9; Hand 1:17; [Luk 22:21]; [Joh 13:21];

YLT

18 and as they are reclining, and eating, Jesus said, `Verily I say to you--one of you, who is eating with me--shall deliver me up.' Ps 41:9; Hand 1:17; [Luk 22:21]; [Joh 13:21];

WHNU

18 και G2532 CONJ ανακειμενων G345 V-PNP-GPM αυτων G846 P-GPM και G2532 CONJ εσθιοντων G2068 V-PAP-GPM ο G3588 T-NSM ιησους G2424 N-NSM ειπεν G2036 V-2AAI-3S αμην G281 HEB λεγω G3004 V-PAI-1S υμιν G5213 P-2DP οτι G3754 CONJ εις G1520 A-NSM εξ G1537 PREP υμων G5216 P-2GP παραδωσει G3860 V-FAI-3S με G3165 P-1AS ο G3588 T-NSM εσθιων G2068 V-PAP-NSM μετ G3326 PREP εμου G1700 P-1GS Ps 41:9; Hand 1:17; [Luk 22:21]; [Joh 13:21];

Darby

18 And as they lay at table and were eating, Jesus said, Verily I say to you, One of you shall deliver me up; he who is eating with me. Ps 41:9; Hand 1:17; [Luk 22:21]; [Joh 13:21];

TSK - Markus 14:18

 

as.

Mt 26:21

Verily.

Mark 14:9; Mark 14:25; Mark 3:28; Mark 6:11; Mark 8:12; Mark 9:1; Mark 9:41; Mark 10:15; Mark 10:29; Matt 5:18; Matt 6:2; Matt 6:5; Matt 6:16; Luk 4:24

Luk 11:51; Joh 1:51; Joh 3:3; Joh 3:5; Joh 3:11; Joh 5:19; Joh 5:24; Joh 5:25; Joh 6:26; Joh 6:32; Joh 6:47; Joh 13:38; Joh 21:18

One.

Ps 41:9; Ps 55:13; Ps 55:14; Joh 6:70; Joh 13:21

 

 

SV

19 En zij begonnen bedroefd te worden, en de een na den ander tot Hem te zeggen: Ben ik het? En een ander: Ben ik het?

KJV

19 And G1161 they began G756 to be sorrowful G3076 , and to G2532 say G3004 unto him G846 one by one G1527, G3385 [Is] it I G1473 ? and G2532 another G243 [said, G3385 Is] it I G1473 ?

YLT

19 And they began to be sorrowful, and to say to him, one by one, `Is it I?' and another, `Is it I?'

WHNU

19 ηρξαντο G756 V-ADI-3P λυπεισθαι G3076 V-PPN και G2532 CONJ λεγειν G3004 V-PAN αυτω G846 P-DSM εις G1520 A-NSM κατα G2596 PREP εις G1520 A-NSM μητι G3385 PRT-I εγω G1473 P-1NS

Darby

19 And they began to be grieved, and to say to him, one by one, Is it *I*? [and another, Is it *I*?]

TSK - Markus 14:19

 

and to.

Matt 26:22; Luk 22:21-23; Joh 13:22

 

 

SV

20 Maar Hij antwoordde en zeide tot hen: [Het is] een uit de twaalven, die met Mij in den schotel indoopt.

KJV

20 And G1161 he answered G611 and said G2036 unto them G846 , [It is] one G1520 of G1537 the twelve G1427, that dippeth G1686 with G3326 me G1700 in G1519 the dish G5165 .

YLT

20 And he answering said to them, `One of the twelve who is dipping with me in the dish;

WHNU

20 ο G3588 T-NSM δε G1161 CONJ ειπεν G2036 V-2AAI-3S αυτοις G846 P-DPM εις G1520 A-NSM των G3588 T-GPM δωδεκα G1427 A-NUI ο G3588 T-NSM εμβαπτομενος G1686 V-PMP-NSM μετ G3326 PREP εμου G1700 P-1GS εις G1519 PREP το G3588 T-ASN   [εν] G1520 A-ASN τρυβλιον G5165 N-ASN

Darby

20 But he answered and said to them, One of the twelve, he who dips with me in the dish.

TSK - Markus 14:20

 

It is.

Mark 14:43; Matt 26:47; Luk 22:47; Joh 6:71

dippeth.

Matt 26:23; Joh 13:26

 

 

SV

21 De Zoon des mensen gaat wel heen, gelijk van Hem geschreven is; maar wee dien mens, door welken de Zoon des mensen verraden wordt! Het ware hem goed, zo die mens niet geboren ware geweest.

KJV

21 The Son G5207 of man G444 indeed G3303 goeth G5217 , as G2531 it is written G1125 of G4012 him G846 : but G1161 woe G3759 to that G1565 man G444 by G1223 whom G3739 the Son G5207 of man G444 is betrayed G3860! good G2570 were it G2258 for that G1565 man G444 if G1487 he G846 had G1080 never G3756 been born G1080 .

YLT

21 the Son of Man doth indeed go, as it hath been written concerning him, but woe to that man through whom the Son of Man is delivered up; good were it to him if that man had not been born.'

WHNU

21 οτι G3754 CONJ ο G3588 T-NSM μεν G3303 PRT υιος G5207 N-NSM του G3588 T-GSM ανθρωπου G444 N-GSM υπαγει G5217 V-PAI-3S καθως G2531 ADV γεγραπται G1125 V-RPI-3S περι G4012 PREP αυτου G846 P-GSM ουαι G3759 INJ δε G1161 CONJ τω G3588 T-DSM ανθρωπω G444 N-DSM εκεινω G1565 D-DSM δι G1223 PREP ου G3739 R-GSM ο G3588 T-NSM υιος G5207 N-NSM του G3588 T-GSM ανθρωπου G444 N-GSM παραδιδοται G3860 V-PPI-3S καλον G2570 A-NSN αυτω G846 P-DSM ει G1487 COND ουκ G3756 PRT-N εγεννηθη G1080 V-API-3S ο G3588 T-NSM ανθρωπος G444 N-NSM εκεινος G1565 D-NSM

Darby

21 The Son of man goes indeed as it is written concerning him, but woe to that man by whom the Son of man is delivered up; [it were] good for that man if he had not been born.

TSK - Markus 14:21

 

goeth.

Mark 14:49; Gen 3:15; Ps 22:1-31; Ps 69:1-36; Jes 52:14; Jes 53:1-12; Dan 9:24; Dan 9:26

Zach 13:7; Matt 26:24; Matt 26:54; Matt 26:56; Luk 22:22; Luk 24:26; Luk 24:27; Luk 24:44; Joh 19:28; Joh 19:36; Joh 19:37

Hand 2:23; Hand 4:27; Hand 13:27-29

but.

Ps 55:15; Ps 109:6-20; Matt 18:7; Matt 27:3-5; Hand 1:16-20; Hand 1:25

good.

Matt 18:6; Matt 18:7; Matt 26:24; Matt 26:25

 

 

SV

22 En19 20 21  als zij aten, nam Jezus brood, en als Hij gezegend had, brak Hij het, en gaf het hun, en zeide: Neemt, eet, dat is Mijn lichaam.    19Matt 26:26;  20Luk 22:19;  211Kor 11:23;

KJV

22 And G2532 as they G846 did eat G2068 , Jesus G2424 took G2983 bread G740 , and blessed G2127, and brake G2806 [it], and G2532 gave G1325 to them G846 , and G2532 said G2036 , Take G2983 , eat G5315 : this G5124 is G2076 my G3450 body G4983 . Matt 26:26; Luk 22:19; 1Kor 11:23;

YLT

22 And as they are eating, Jesus having taken bread, having blessed, brake, and gave to them, and said, `Take, eat; this is my body.' Matt 26:26; Luk 22:19; 1Kor 11:23;

WHNU

22 και G2532 CONJ εσθιοντων G2068 V-PAP-GPM αυτων G846 P-GPM λαβων G2983 V-2AAP-NSM αρτον G740 N-ASM ευλογησας G2127 V-AAP-NSM εκλασεν G2806 V-AAI-3S και G2532 CONJ εδωκεν G1325 V-AAI-3S αυτοις G846 P-DPM και G2532 CONJ ειπεν G2036 V-2AAI-3S λαβετε G2983 V-2AAM-2P τουτο G5124 D-NSN εστιν G2076 V-PXI-3S το G3588 T-NSN σωμα G4983 N-NSN μου G3450 P-1GS Matt 26:26; Luk 22:19; 1Kor 11:23;

Darby

22 And as they were eating, Jesus, having taken bread, when he had blessed, broke [it] , and gave [it] to them, and said, Take [this] : this is my body. Matt 26:26; Luk 22:19; 1Kor 11:23;

TSK - Markus 14:22

 

as.

Matt 26:26-29; Luk 22:19; Luk 22:20; 1Kor 10:16; 1Kor 10:17; 1Kor 11:23-29

and blessed.

Mark 6:41; Luk 24:30; Joh 6:23

take.

Joh 6:48-58

this.That is, this represents my body; the substantive verb, whether expressed or understood, being often equivalent to signifies or represents.  See (Ex 12:11; Da 7:24; Mt 13:38, 39; Lu 8:9; 15:26; 18:36; Joh 7:36; 10:6; Ac 10:17; Re 1:20; 5:6, 8; 11:4; 17:12, 18; 19:8.)

Mark 14:24; Gen 41:26; Zach 5:7; Luk 22:20; 1Kor 10:4; Gal 4:25

 

 

SV

23 En Hij nam den drinkbeker, en gedankt hebbende, gaf hun [dien]; en zij dronken allen uit denzelven. [Joh 18:3];

KJV

23 And G2532 he took G2983 the cup G4221 , and when he had given thanks G2168 , he gave G1325 [it] to them G846 : and G2532 they all G3956 drank G4095 of G1537 it G846 . [Joh 18:3];

YLT

23 And having taken the cup, having given thanks, he gave to them, and they drank of it--all; [Joh 18:3];

WHNU

23 και G2532 CONJ λαβων G2983 V-2AAP-NSM ποτηριον G4221 N-ASN ευχαριστησας G2168 V-AAP-NSM εδωκεν G1325 V-AAI-3S αυτοις G846 P-DPM και G2532 CONJ επιον G4095 V-2AAI-3P εξ G1537 PREP αυτου G846 P-GSN παντες G3956 A-NPM [Joh 18:3];

Darby

23 And having taken [the] cup, when he had given thanks, he gave [it] to them, and they all drank out of it. [Joh 18:3];

TSK - Markus 14:23

 

when.

Mark 14:22; Luk 22:17; Rom 14:6; 1Kor 10:16

and they.

Mt 26:27

 

 

SV

24 En Hij zeide tot hen: Dat is Mijn bloed, het [bloed] des Nieuwen Testaments, hetwelk voor velen vergoten wordt.

KJV

24 And G2532 he said G2036 unto them G846 , This G5124 is G2076 my G3450 blood G129 of the new G2537 testament G1242 , which G3588 is shed G1632 for G4012 many G4183 .

YLT

24 and he said to them, `This is my blood of the new covenant, which for many is being poured out;

WHNU

24 και G2532 CONJ ειπεν G2036 V-2AAI-3S αυτοις G846 P-DPM τουτο G5124 D-NSN εστιν G2076 V-PXI-3S το G3588 T-NSN αιμα G129 N-NSN μου G3450 P-1GS της G3588 T-GSF διαθηκης G1242 N-GSF το G3588 T-NSN εκχυννομενον G1632 V-PPP-NSN υπερ G5228 PREP πολλων G4183 A-GPM

Darby

24 And he said to them, This is my blood, that of the [new] covenant, that shed for many.

TSK - Markus 14:24

 

This.

Ex 24:8; Zach 9:11; Joh 6:53; 1Kor 10:16; 1Kor 11:25; Hebr 9:15-23; Hebr 13:20; Hebr 13:21

which.

Mark 10:45; Openb 5:8-10; Openb 7:9-17

 

 

SV

25 Voorwaar, Ik zeg u, dat Ik niet meer zal drinken van de vrucht des wijnstoks, tot op dien dag, wanneer Ik dezelve nieuw zal drinken in het Koninkrijk Gods.

KJV

25 Verily G281 I say G3004 unto you G5213 , I will G3364 drink G4095 no more G3754 G3765 of G1537 the fruit G1081 of the vine G288, until G2193 that G1565 day G2250 that G3752 I drink G4095 it G846 new G2537 in G1722 the kingdom G932 of God G2316 .

YLT

25 verily I say to you, that no more may I drink of the produce of the vine till that day when I may drink it new in the reign of God.'

WHNU

25 αμην G281 HEB λεγω G3004 V-PAI-1S υμιν G5213 P-2DP οτι G3754 CONJ ουκετι G3765 ADV ου G3756 PRT-N μη G3361 PRT-N πιω G4095 V-2AAS-1S εκ G1537 PREP του G3588 T-GSN γενηματος G1081 N-GSN της G3588 T-GSF αμπελου G288 N-GSF εως G2193 CONJ της G3588 T-GSF ημερας G2250 N-GSF εκεινης G1565 D-GSF οταν G3752$TB G846 P-ASN πινω G4095 V-PAS-1S καινον G2537 A-ASN εν G1722 PREP τη G3588 T-DSF βασιλεια G932 N-DSF του G3588 T-GSM θεου G2316 N-GSM

Darby

25 Verily I say to you, I will no more drink at all of the fruit of the vine, until that day when I drink it new in the kingdom of God.

TSK - Markus 14:25

 

I will.

Ps 104:15; Matt 26:29; Luk 22:16-18; Luk 22:29; Luk 22:30

new.

Joel 3:18; Amos 9:13; Amos 9:14; Zach 9:17

 

 

SV

26 En als zij den lofzang gezongen hadden, gingen zij uit naar den Olijfberg. [Matt 26:30];

KJV

26 And G2532 when they had sung an hymn G5214 , they went out G1831 into G1519 the mount G3735 of Olives G1636 .3

  3hymn: or, psalm  [Matt 26:30];

YLT

26 And having sung an hymn, they went forth to the mount of the Olives, [Matt 26:30];

WHNU

26 και G2532 CONJ υμνησαντες G5214 V-AAP-NPM εξηλθον G1831 V-2AAI-3P εις G1519 PREP το G3588 T-ASN ορος G3735 N-ASN των G3588 T-GPF ελαιων G1636 N-GPF [Matt 26:30];

Darby

26 And having sung a hymn, they went out to the mount of Olives. [Matt 26:30];

TSK - Markus 14:26

 

sung.

Ps 47:6; Ps 47:7; Hand 16:25; 1Kor 14:15; Efez 5:18-20; Kol 3:16; Jak 5:13

Re 5:9

hymn.  or, psalm.This was probably Ps 113-118, which the Jews term the great Hallel, or praise, and always sing at the paschal festivity. they went.

Matt 26:30; Luk 22:39; Richt 18:1-4

 

 

SV

27 En22 23  Jezus zeide tot hen: Gij zult in dezen nacht allen aan Mij geërgerd worden; want er is geschreven: Ik24  zal den Herder slaan, en de schapen zullen verstrooid worden.    22Matt 26:31;  23Joh 16:32;  24Zach 13:7;

KJV

27 And G2532 Jesus G2424 saith G3004 unto them G846 , G3754 All ye G3956 shall be offended G4624 because of G1722 me G1722 G1698 this G5026 night G3571 : for G3754 it is written G1125, I will smite G3960 the shepherd G4166, and G2532 the sheep G4263 shall be scattered G1287.4

  4offended: or, scandalized, or, shall stumble  Matt 26:31; Joh 16:32; Zach 13:7;

YLT

27 and Jesus saith to them--`All ye shall be stumbled at me this night, because it hath been written, I will smite the shepherd, and the sheep shall be scattered abroad, Matt 26:31; Joh 16:32; Zach 13:7;

WHNU

27 και G2532 CONJ λεγει G3004 V-PAI-3S αυτοις G846 P-DPM ο G3588 T-NSM ιησους G2424 N-NSM οτι G3754 CONJ παντες G3956 A-NPM σκανδαλισθησεσθε G4624 V-FPI-2P οτι G3754 CONJ γεγραπται G1125 V-RPI-3S παταξω G3960 V-FAI-1S τον G3588 T-ASM ποιμενα G4166 N-ASM και G2532 CONJ τα G3588 T-NPN προβατα G4263 N-NPN διασκορπισθησονται G1287 V-FPI-3P Matt 26:31; Joh 16:32; Zach 13:7;

Darby

27 And Jesus says to them, All ye shall be offended, for it is written, I will smite the shepherd, and the sheep shall be scattered abroad. Matt 26:31; Joh 16:32; Zach 13:7;

TSK - Markus 14:27

 

All.

Matt 26:31; Luk 22:31; Luk 22:32; Joh 16:1; Joh 16:32; 2Tim 4:16

for.

Zec 13:7

 

 

SV

28 Maar25 26 27  nadat Ik zal opgestaan zijn, zal Ik u voorgaan naar Galiléa.    25Matt 26:32;  26Matt 28:10;  27Mark 16:7;  [Matt 28:16];

KJV

28 But G235 after G3326 that I G3165 am risen G1453 , I will go before G4254 you G5209 into G1519 Galilee G1056 . Matt 26:32; Matt 28:10; Mark 16:7; [Matt 28:16];

YLT

28 but after my having risen I will go before you to Galilee.' Matt 26:32; Matt 28:10; Mark 16:7; [Matt 28:16];

WHNU

28 αλλα G235 CONJ μετα G3326 PREP το G3588 T-ASN εγερθηναι G1453 V-APN με G3165 P-1AS προαξω G4254 V-FAI-1S υμας G5209 P-2AP εις G1519 PREP την G3588 T-ASF γαλιλαιαν G1056 N-ASF Matt 26:32; Matt 28:10; Mark 16:7; [Matt 28:16];

Darby

28 But after I am risen, I will go before you into Galilee. Matt 26:32; Matt 28:10; Mark 16:7; [Matt 28:16];

TSK - Markus 14:28

 

Mark 16:7; Matt 16:21; Matt 26:32; Matt 28:7; Matt 28:10; Matt 28:16; Joh 21:1; 1Kor 15:4-6

 

 

SV

29 En Petrus zeide tot Hem: Of zij ook allen geërgerd wierden, zo zal ik toch niet [geërgerd worden]. [Joh 13:37];

KJV

29 But G1161 Peter G4074 said G5346 unto him G846 , Although G2532 G1487 all G3956 shall be offended G4624, yet G235 [will] not G3756 I G1473 . [Joh 13:37];

YLT

29 And Peter said to him, `And if all shall be stumbled, yet not I;' [Joh 13:37];

WHNU

29 ο G3588 T-NSM δε G1161 CONJ πετρος G4074 N-NSM εφη G5346 V-IXI-3S αυτω G846 P-DSM ει G1487 COND και G2532 CONJ παντες G3956 A-NPM σκανδαλισθησονται G4624 V-FPI-3P αλλ G235 CONJ ουκ G3756 PRT-N εγω G1473 P-1NS [Joh 13:37];

Darby

29 But Peter said to him, Even if all should be offended, yet not *I*. [Joh 13:37];

TSK - Markus 14:29

 

Although.

Matt 26:33-35; Luk 22:33; Luk 22:34; Joh 13:36-38; Joh 21:15

 

 

SV

30 En28 29 30  Jezus zeide tot hem: Voorwaar, Ik zeg u, dat heden in dezen nacht, eer de haan tweemaal gekraaid zal hebben, gij Mij driemaal zult verloochenen.    28Matt 26:34;  29Luk 22:34;  30Joh 13:38;  [Matt 26:75];

KJV

30 And G2532 Jesus G2424 saith G3004 unto him G846 , Verily G281 I say G3004 unto thee G4671 , That G3754 this day G4594 , [even] in G1722 this G5026 night G3571 , before G4250 G2228 the cock G220 crow G5455 twice G1364 , thou shalt deny G533 me G3165 thrice G5151 . Matt 26:34; Luk 22:34; Joh 13:38; [Matt 26:75];

YLT

30 And Jesus said to him, `Verily I say to thee, that to-day, this night, before a cock shall crow twice, thrice thou shalt deny me.' Matt 26:34; Luk 22:34; Joh 13:38; [Matt 26:75];

WHNU

30 και G2532 CONJ λεγει G3004 V-PAI-3S αυτω G846 P-DSM ο G3588 T-NSM ιησους G2424 N-NSM αμην G281 HEB λεγω G3004 V-PAI-1S σοι G4671 P-2DS οτι G3754 CONJ συ G4771 P-2NS σημερον G4594 ADV ταυτη G3778 D-DSF τη G3588 T-DSF νυκτι G3571 N-DSF πριν G4250 ADV η G2228 PRT δις G1364 ADV αλεκτορα G220 N-ASM φωνησαι G5455 V-AAN τρις G5151 ADV με G3165 P-1AS απαρνηση G533 V-FDI-2S Matt 26:34; Luk 22:34; Joh 13:38; [Matt 26:75];

Darby

30 And Jesus says to him, Verily I say to thee, that thou to-day, in this night, before [the] cock shall crow twice, thou shalt thrice deny me. Matt 26:34; Luk 22:34; Joh 13:38; [Matt 26:75];

TSK - Markus 14:30

 

this day.

Gen 1:5; Gen 1:8; Gen 1:13; Gen 1:19; Gen 1:23

before.

Mark 14:66-72; Matt 26:69-75; Luk 22:54-62; Joh 18:17; Joh 18:25-27; 1Kor 10:12

 

 

SV

31 Maar31  hij zeide nog des te meer: Al moest ik met U sterven, zo zal ik U geenszins verloochenen! En insgelijks zeiden zij ook allen.  31Joh 13:37;

KJV

31 But G1161 he spake G3004 the more G3123 vehemently G1537 G4053, If G1437 I G3165 should G1163 die with G4880 thee G4671 , I will not G3364 deny G533 thee G4571 in any wise G3364. Likewise G5615 also G1161 G2532 said they G3004 all G3956 . Joh 13:37;

YLT

31 And he spake the more vehemently, `If it may be necessary for me to die with thee--I will in no wise deny thee;' and in like manner also said they all. Joh 13:37;

WHNU

31 ο G3588 T-NSM δε G1161 CONJ εκπερισσως G4057 ADV ελαλει G2980 V-IAI-3S εαν G1437 COND δεη G1163 V-PQS-3S με G3165 P-1AS συναποθανειν G4880 V-2AAN σοι G4671 P-2DS ου G3756 PRT-N μη G3361 PRT-N σε G4571 P-2AS απαρνησομαι G533 V-FDI-1S ωσαυτως G5615 ADV   [δε] G1161 CONJ δε G1161 CONJ και G2532 CONJ παντες G3956 A-NPM ελεγον G3004 V-IAI-3P Joh 13:37;

Darby

31 But he said [so much] exceedingly the more, If I should have to die with thee, I will in no wise deny thee. And likewise said they all too. Joh 13:37;

TSK - Markus 14:31

 

he spake.

2Kon 8:13; Job 40:4; Job 40:5; Ps 30:6; Spr 16:18; Spr 18:24; Spr 29:23; Jer 10:23

Jer 17:9

Likewise.

Ex 19:8; Deut 5:27-29

 

 

SV

32 En32 33 34  zij kwamen in een plaats, welker naam was Gethsémané, en Hij zeide tot Zijn discipelen: Zit hier neder, totdat Ik gebeden zal hebben.    32Matt 26:36;  33Luk 22:39;  34Joh 18:1;

KJV

32 And G2532 they came G2064 to G1519 a place G5564 which G3739 was named G3686 Gethsemane G1068: and G2532 he saith G3004 to his G846 disciples G3101 , Sit ye G2523 here G5602 , while G2193 I shall pray G4336. Matt 26:36; Luk 22:39; Joh 18:1;

YLT

32 And they come to a spot, the name of which [is] Gethsemane, and he saith to his disciples, `Sit ye here till I may pray;' Matt 26:36; Luk 22:39; Joh 18:1;

WHNU

32 και G2532 CONJ ερχονται G2064 V-PNI-3P εις G1519 PREP χωριον G5564 N-ASN ου G3739 R-GSN το G3588 T-NSN ονομα G3686 N-NSN γεθσημανι G1068 N-PRI και G2532 CONJ λεγει G3004 V-PAI-3S τοις G3588 T-DPM μαθηταις G3101 N-DPM αυτου G846 P-GSM καθισατε G2523 V-AAM-2P ωδε G5602 ADV εως G2193 CONJ προσευξωμαι G4336 V-ADS-1S Matt 26:36; Luk 22:39; Joh 18:1;

Darby

32 And they come to a place of which the name [is] Gethsemane, and he says to his disciples, Sit here while I shall pray. Matt 26:36; Luk 22:39; Joh 18:1;

TSK - Markus 14:32

 

they came.

Matt 26:36-46; Luk 22:39; Joh 18:1-11

while.

Mark 14:36; Mark 14:39; Ps 18:5; Ps 18:6; Ps 22:1; Ps 22:2; Ps 88:1-3; Ps 109:4

 

 

SV

33 En Hij nam met Zich Petrus, en Jakobus, en Johannes, en begon verbaasd en zeer beangst te worden;

KJV

33 And G2532 he taketh G3880 with G3326 him G1438 Peter G4074 and G2532 James G2385 and G2532 John G2491 , and G2532 began G756 to be sore amazed G1568, and G2532 to be very heavy G85;

YLT

33 and he taketh Peter, and James, and John with him, and began to be amazed, and to be very heavy,

WHNU

33 και G2532 CONJ παραλαμβανει G3880 V-PAI-3S τον G3588 T-ASM πετρον G4074 N-ASM και G2532 CONJ   τον G3588 T-ASM [τον] G3588 T-ASM   ιακωβον G2385 N-ASM και G2532 CONJ τον G3588 T-ASM [τον] G3588 T-ASM ιωαννην G2491 N-ASM μετ G3326 PREP αυτου G846 P-GSM και G2532 CONJ ηρξατο G756 V-ADI-3S εκθαμβεισθαι G1568 V-PPN και G2532 CONJ αδημονειν G85 V-PAN

Darby

33 And he takes with him Peter and James and John, and he began to be amazed and oppressed in spirit.

TSK - Markus 14:33

 

Peter.

Mark 1:16-19; Mark 5:37; Mark 9:2

and began.

Ps 38:11; Ps 69:1-3; Ps 88:14-16; Jes 53:10; Matt 26:37; Matt 26:38; Luk 22:44

Heb 5:7

 

 

SV

34 En zeide tot hen: Mijn35  ziel is geheel bedroefd tot den dood toe; blijft hier, en waakt.  35Joh 12:27;

KJV

34 And G2532 saith G3004 unto them G846 , My G3450 soul G5590 is G2076 exceeding sorrowful G4036 unto G2193 death G2288 : tarry ye G3306 here G5602 , and G2532 watch G1127 . Joh 12:27;

YLT

34 and he saith to them, `Exceeding sorrowful is my soul--to death; remain here, and watch.' Joh 12:27;

WHNU

34 και G2532 CONJ λεγει G3004 V-PAI-3S αυτοις G846 P-DPM περιλυπος G4036 A-NSF εστιν G2076 V-PXI-3S η G3588 T-NSF ψυχη G5590 N-NSF μου G3450 P-1GS εως G2193 CONJ θανατου G2288 N-GSM μεινατε G3306 V-AAM-2P ωδε G5602 ADV και G2532 CONJ γρηγορειτε G1127 V-PAM-2P Joh 12:27;

Darby

34 And he says to them, My soul is full of grief even unto death; abide here and watch. Joh 12:27;

TSK - Markus 14:34

 

My soul.

Jes 53:3; Jes 53:4; Jes 53:12; Klaagl 1:12; Joh 12:27

and watch.

Mark 14:37; Mark 14:38; Mark 13:35-37; Efez 6:18; Efez 6:19; 1Petr 4:7; 1Petr 5:8

 

 

SV

35 En36  een weinig voortgegaan zijnde, viel Hij op de aarde, en bad, zo het mogelijk ware, dat die ure van Hem voorbijginge.  36Luk 22:41;

KJV

35 And G2532 he went forward G4281 a little G3397 , and fell G4098 on G1909 the ground G1093, and G2532 prayed G4336 that G2443 , if G1487 it were G2076 possible G1415 , the hour G5610 might pass G3928 from G575 him G846 . Luk 22:41;

YLT

35 And having gone forward a little, he fell upon the earth, and was praying, that, if it be possible the hour may pass from him, Luk 22:41;

WHNU

35 και G2532 CONJ προελθων G4281 V-2AAP-NSM μικρον G3397 A-ASN επιπτεν G4098 V-IAI-3S επι G1909 PREP της G3588 T-GSF γης G1093 N-GSF και G2532 CONJ προσηυχετο G4336 V-INI-3S ινα G2443 CONJ ει G1487 COND δυνατον G1415 A-NSN εστιν G2076 V-PXI-3S παρελθη G3928 V-2AAS-3S απ G575 PREP αυτου G846 P-GSM η G3588 T-NSF ωρα G5610 N-NSF Luk 22:41;

Darby

35 And, going forward a little, he fell upon the earth; and he prayed that, if it were possible, the hour might pass away from him. Luk 22:41;

TSK - Markus 14:35

 

and fell.

Gen 17:3; Deut 9:18; 1Kron 21:15; 1Kron 21:16; 2Kron 7:3; Matt 26:39; Luk 17:15; Luk 17:16

Hand 10:25; Hand 10:26; Hebr 5:7; Openb 4:10; Openb 5:14

 

 

SV

36 En Hij zeide: Abba, Vader! alle dingen zijn U mogelijk; neem dezen drinkbeker van Mij weg, doch37  niet wat Ik wil, maar wat Gij [wilt]37Joh 6:38;

KJV

36 And G2532 he said G3004 , Abba G5 , Father G3962 , all things G3956 [are] possible G1415 unto thee G4671 ; take away G3911 this G5124 cup G4221 from G575 me G1700 : nevertheless G235 not G3756 what G5101 I G1473 will G2309 , but G235 what G5101 thou G4771 wilt. Joh 6:38;

YLT

36 and he said, `Abba, Father; all things are possible to Thee; make this cup pass from me; but, not what I will, but what Thou.' Joh 6:38;

WHNU

36 και G2532 CONJ ελεγεν G3004 V-IAI-3S αββα G5 N-PRI ο G3588 T-NSM πατηρ G3962 N-NSM παντα G3956 A-NPN δυνατα G1415 A-NPN σοι G4671 P-2DS παρενεγκε G3911 V-2AAM-2S το G3588 T-ASN ποτηριον G4221 N-ASN τουτο G5124 D-ASN απ G575 PREP εμου G1700 P-1GS αλλ G235 CONJ ου G3756 PRT-N τι G5101 I-ASN εγω G1473 P-1NS θελω G2309 V-PAI-1S αλλα G235 CONJ τι G5101 I-ASN συ G4771 P-2NS Joh 6:38;

Darby

36 And he said, Abba, Father, all things are possible to thee: take away this cup from me; but not what *I* will, but what *thou* [wilt] . Joh 6:38;

TSK - Markus 14:36

 

Abba.

Matt 6:9; Rom 8:15; Rom 8:16; Gal 4:6

all.

Mark 10:27; Gen 18:14; Jer 32:27; 2Tim 2:13; Tit 1:2; Hebr 5:7; Hebr 6:18

take.

Luk 22:41; Luk 22:42

nevertheless.

Ps 40:8; Joh 4:34; Joh 5:30; Joh 6:38; Joh 6:39; Joh 12:27; Joh 18:11; Filipp 2:8; Hebr 5:7; Hebr 5:8

 

 

SV

37 En38 39  Hij kwam, en vond hen slapende, en zeide tot Petrus: Simon! slaapt gij? Kunt gij niet één uur waken?   38Matt 26:40;  39Luk 22:45;

KJV

37 And G2532 he cometh G2064 , and G2532 findeth G2147 them G846 sleeping G2518 , and G2532 saith G3004 unto Peter G4074, Simon G4613 , sleepest thou G2518? couldest G2480 not G3756 thou watch G1127 one G3391 hour G5610 ? Matt 26:40; Luk 22:45;

YLT

37 And he cometh, and findeth them sleeping, and saith to Peter, `Simon, thou dost sleep! thou wast not able to watch one hour! Matt 26:40; Luk 22:45;

WHNU

37 και G2532 CONJ ερχεται G2064 V-PNI-3S και G2532$TB G2147 V-PAI-3S αυτους G846 P-APM καθευδοντας G2518 V-PAP-APM και G2532 CONJ λεγει G3004 V-PAI-3S τω G3588 T-DSM πετρω G4074 N-DSM σιμων G4613 N-VSM καθευδεις G2518 V-PAI-2S ουκ G3756 PRT-N ισχυσας G2480 V-AAI-2S μιαν G1520 A-ASF ωραν G5610 N-ASF γρηγορησαι G1127 V-AAN Matt 26:40; Luk 22:45;

Darby

37 And he comes and finds them sleeping. And he says to Peter, Simon, dost thou sleep? Hast thou not been able to watch one hour? Matt 26:40; Luk 22:45;

TSK - Markus 14:37

 

and findeth.

Mark 14:40; Mark 14:41; Luk 9:31; Luk 9:32; Luk 22:45; Luk 22:46

Simon.

Mark 14:29-31; 2Sam 16:17; Jona 1:6; Matt 25:5; Matt 26:40; 1Thess 5:6-8

couldest.

Jer 12:5; Hebr 12:3

 

 

SV

38 Waakt en bidt, opdat gij niet in verzoeking komt; de40  geest [is] wel gewillig, maar het vlees is zwak.  40Gal 5:17;

KJV

38 Watch ye G1127 and G2532 pray G4336 , lest G3363 ye enter G1525 into G1519 temptation G3986. The spirit G4151 truly G3303 [is] ready G4289 , but G1161 the flesh G4561 [is] weak G772 . Gal 5:17;

YLT

38 Watch ye and pray, that ye may not enter into temptation; the spirit indeed is forward, but the flesh weak.' Gal 5:17;

WHNU

38 γρηγορειτε G1127 V-PAM-2P και G2532 CONJ προσευχεσθε G4336 V-PNM-2P ινα G2443 CONJ μη G3361 PRT-N ελθητε G2064 V-2AAS-2P εις G1519 PREP πειρασμον G3986 N-ASM το G3588 T-NSN μεν G3303 PRT πνευμα G4151 N-NSN προθυμον G4289 A-NSN η G3588 T-NSF δε G1161 CONJ σαρξ G4561 N-NSF ασθενης G772 A-NSF Gal 5:17;

Darby

38 Watch and pray, that ye enter not into temptation. The spirit indeed [is] willing, but the flesh weak. Gal 5:17;

TSK - Markus 14:38

 

Watch.

Mark 14:34; Matt 24:42; Matt 25:13; Matt 26:41; Luk 21:36; Luk 22:40; Luk 22:46; 1Kor 16:13; 1Petr 5:8

Openb 3:2; Openb 3:3; Openb 3:10

The spirit.

Rom 7:18-25; Gal 5:17; Filipp 2:12

 

 

SV

39 En wederom heengegaan zijnde, bad Hij, sprekende dezelfde woorden.

KJV

39 And G2532 again G3825 he went away G565, and prayed G4336 , and spake G2036 the same G846 words G3056 .

YLT

39 And again having gone away, he prayed, the same word saying;

WHNU

39 και G2532 CONJ παλιν G3825 ADV απελθων G565 V-2AAP-NSM προσηυξατο G4336 V-ADI-3S   [τον G3588 T-ASM αυτον G846 P-ASM λογον G3056 N-ASM ειπων] G2036 V-2AAP-NSM τον G3588 T-ASM αυτον G846 P-ASM λογον G3056 N-ASM ειπων G2036 V-2AAP-NSM

Darby

39 And going away, he prayed again, saying the same thing.

TSK - Markus 14:39

 

he went.

Matt 6:7; Matt 26:42-44; Luk 18:1; 2Kor 12:8

 

 

SV

40 En wedergekeerd zijnde, vond Hij hen wederom slapende, want hun ogen waren bezwaard; en zij wisten niet, wat zij Hem antwoorden zouden.

KJV

40 And G2532 when he returned G5290, he found G2147 them G846 asleep G2518 again G3825 , (for G1063 their G846 eyes G3788 were G2258 heavy G916 ,) neither G2532 G3756 wist they G1492 what G5101 to answer G611 him G846 .

YLT

40 and having returned, he found them again sleeping, for their eyes were heavy, and they had not known what they might answer him.

WHNU

40 και G2532 CONJ παλιν G3825 ADV ελθων G2064 V-2AAP-NSM ευρεν G2147 V-2AAI-3S αυτους G846 P-APM καθευδοντας G2518 V-PAP-APM ησαν G2258 V-IXI-3P γαρ G1063 CONJ αυτων G846 P-GPM οι G3588 T-NPM οφθαλμοι G3788 N-NPM καταβαρυνομενοι G916 V-PPP-NPM και G2532 CONJ ουκ G3756 PRT-N ηδεισαν G1492 V-LAI-3P τι G5101 I-ASN αποκριθωσιν G611 V-AOS-3P αυτω G846 P-DSM

Darby

40 And returning, he found them again sleeping, for their eyes were heavy; and they knew not what they should answer him.

TSK - Markus 14:40

 

neither.

Mark 9:33; Mark 9:34; Gen 44:16; Rom 3:19

 

 

SV

41 En Hij kwam ten derden male, en zeide tot hen: Slaapt [nu] voort, en rust; het is genoeg, de ure is gekomen; ziet, de Zoon des mensen wordt overgeleverd in de handen der zondaren.

KJV

41 And G2532 he cometh G2064 the third time G5154, and G2532 saith G3004 unto them G846 , Sleep on G2518 now G3063 , and G2532 take [your] rest G373 : it is enough G566, the hour G5610 is come G2064 ; behold G2400 , the Son G5207 of man G444 is betrayed G3860 into G1519 the hands G5495 of sinners G268.

YLT

41 And he cometh the third time, and saith to them, `Sleep on henceforth, and rest--it is over; the hour did come; lo, the Son of Man is delivered up to the hands of the sinful;

WHNU

41 και G2532 CONJ ερχεται G2064 V-PNI-3S το G3588 T-ASN τριτον G5154 A-ASN και G2532 CONJ λεγει G3004 V-PAI-3S αυτοις G846 P-DPM καθευδετε G2518 V-PAI-2P G2518 V-PAM-2P   [το] G3588 T-ASN το G3588 T-ASN λοιπον G3063 A-ASN και G2532 CONJ αναπαυεσθε G373 V-PMI-2P G373 V-PMM-2P απεχει G566 V-PAI-3S ηλθεν G2064 V-2AAI-3S η G3588 T-NSF ωρα G5610 N-NSF ιδου G2400 V-2AAM-2S παραδιδοται G3860 V-PPI-3S ο G3588 T-NSM υιος G5207 N-NSM του G3588 T-GSM ανθρωπου G444 N-GSM εις G1519 PREP τας G3588 T-APF χειρας G5495 N-APF των G3588 T-GPM αμαρτωλων G268 A-GPM

Darby

41 And he comes the third time and says to them, Sleep on now, and take your rest. It is enough; the hour is come; behold, the Son of man is delivered up into the hands of sinners.

TSK - Markus 14:41

 

Sleep.

Mark 7:9; Richt 10:14; 1Kon 18:27; 1Kon 22:15; 2Kon 3:13; Pred 11:9; Ezech 20:39

Matt 26:45; Matt 26:46

the hour.

Joh 7:30; Joh 8:20; Joh 12:23; Joh 12:27; Joh 13:1; Joh 17:1

the Son.

Mark 14:10; Mark 14:18; Mark 9:31; Mark 10:33; Mark 10:34; Matt 26:2; Joh 13:2; Hand 7:52

 

 

SV

42 Staat op, laat ons gaan; ziet, die Mij verraadt, is nabij.

KJV

42 Rise up G1453 , let us go G71; lo G2400 , he that betrayeth G3860 me G3165 is at hand G1448.

YLT

42 rise, we may go, lo, he who is delivering me up hath come nigh.'

WHNU

42 εγειρεσθε G1453 V-PEM-2P αγωμεν G71 V-PAS-1P ιδου G2400 V-2AAM-2S ο G3588 T-NSM παραδιδους G3860 V-PAP-NSM με G3165 P-1AS ηγγικεν G1448 V-RAI-3S

Darby

42 Arise, let us go; behold, he that delivers me up has drawn nigh.

TSK - Markus 14:42

 

Matt 26:46; Joh 18:1; Joh 18:2

 

 

SV

43 En41 42 43  terstond, als Hij nog sprak, kwam Judas aan, die een was van de twaalven, en met hem een grote schare, met zwaarden en stokken, [gezonden] van de overpriesters, en de Schriftgeleerden, en de ouderlingen.    41Matt 26:47;  42Luk 22:47;  43Joh 18:3;  [Hand 1:16];

KJV

43 And G2532 immediately G2112, while he G846 yet G2089 spake G2980 , cometh G3854 Judas G2455 , one G1520 G5607 of the twelve G1427, and G2532 with G3326 him G846 a great G4183 multitude G3793 with G3326 swords G3162 and G2532 staves G3586 , from G3844 the chief priests G749 and G2532 the scribes G1122 and G2532 the elders G4245. Matt 26:47; Luk 22:47; Joh 18:3; [Hand 1:16];

YLT

43 And immediately--while he is yet speaking--cometh near Judas, one of the twelve, and with him a great multitude, with swords and sticks, from the chief priests, and the scribes, and the elders; Matt 26:47; Luk 22:47; Joh 18:3; [Hand 1:16];

WHNU

43 και G2532 CONJ ευθυς G2117 ADV ετι G2089 ADV αυτου G846 P-GSM λαλουντος G2980 V-PAP-GSM παραγινεται G3854 V-PNI-3S   [ο] G3588 T-NSM ιουδας G2455 N-NSM εις G1520 A-NSM των G3588 T-GPM δωδεκα G1427 A-NUI και G2532 CONJ μετ G3326 PREP αυτου G846 P-GSM οχλος G3793 N-NSM μετα G3326 PREP μαχαιρων G3162 N-GPF και G2532 CONJ ξυλων G3586 N-GPN παρα G3844 PREP των G3588 T-GPM αρχιερεων G749 N-GPM και G2532 CONJ των G3588 T-GPM γραμματεων G1122 N-GPM και G2532 CONJ των G3588 T-GPM πρεσβυτερων G4245 A-GPM Matt 26:47; Luk 22:47; Joh 18:3; [Hand 1:16];

Darby

43 And immediately, while he was yet speaking, Judas comes up, [being] one of the twelve, and with him a great crowd, with swords and sticks, from the chief priests and the scribes and the elders. Matt 26:47; Luk 22:47; Joh 18:3; [Hand 1:16];

TSK - Markus 14:43

 

while.

Matt 26:47; Luk 22:47; Luk 22:48; Joh 18:3-9; Hand 1:16

and with.

Ps 2:1; Ps 2:2; Ps 3:1; Ps 3:2; Ps 22:11-13

 

 

SV

44 En die Hem verried, had hun een gemeen teken gegeven, zeggende: Dien ik kussen zal, Die is het, grijpt Hem, en leidt Hem zekerlijk henen.

KJV

44 And G1161 he that betrayed G3860 him G846 had given G1325 them G846 a token G4953 , saying G3004 , Whomsoever G3739 G302 I shall kiss G5368 , that same G846 is he G2076 ; take G2902 him G846 , and G2532 lead [him] away G520 safely G806 .

YLT

44 and he who is delivering him up had given a token to them, saying, `Whomsoever I shall kiss, he it is, lay hold on him, and lead him away safely,'

WHNU

44 δεδωκει G1325 V-LAI-3S-ATT δε G1161 CONJ ο G3588 T-NSM παραδιδους G3860 V-PAP-NSM αυτον G846 P-ASM συσσημον G4953 N-ASN αυτοις G846 P-DPM λεγων G3004 V-PAP-NSM ον G3739 R-ASM αν G302 PRT φιλησω G5368 V-AAS-1S αυτος G846 P-NSM εστιν G2076 V-PXI-3S κρατησατε G2902 V-AAM-2P αυτον G846 P-ASM και G2532 CONJ απαγετε G520 V-PAM-2P ασφαλως G806 ADV

Darby

44 Now he that delivered him up had given them a sign between them, saying, Whomsoever I shall kiss, that is he; seize him, and lead [him] away safely.

TSK - Markus 14:44

 

a token.

Ex 12:13; Joz 2:12; Filipp 1:28; 2Thess 3:17

Whomsoever.

2Sam 20:9; 2Sam 20:10; Ps 55:20; Ps 55:21; Spr 27:6; Matt 26:48-50

and lead.

1Sam 23:22; 1Sam 23:23; Hand 16:23

 

 

SV

45 En als hij gekomen was, ging hij terstond tot Hem, en zeide: Rabbi, en kuste44  Hem.  442Sam 20:9;

KJV

45 And G2532 as soon as he was come G2064 , he goeth G4334 straightway G2112 to him G846 , and saith G3004, Master G4461 , master G4461 ; and G2532 kissed G2705 him G846 . 2Sam 20:9;

YLT

45 and having come, immediately, having gone near him, he saith, `Rabbi, Rabbi,' and kissed him. 2Sam 20:9;

WHNU

45 και G2532 CONJ ελθων G2064 V-2AAP-NSM ευθυς G2117 ADV προσελθων G4334 V-2AAP-NSM αυτω G846 P-DSM λεγει G3004 V-PAI-3S ραββι G4461 HEB και G2532 CONJ κατεφιλησεν G2705 V-AAI-3S αυτον G846 P-ASM 2Sam 20:9;

Darby

45 And being come, straightway coming up to him, he says, Rabbi, Rabbi; and he covered him with kisses. 2Sam 20:9;

TSK - Markus 14:45

 

Master.

Mark 12:14; Jes 1:3; Mal 1:6; Matt 23:8-10; Luk 6:46; Joh 13:13; Joh 13:14; Joh 20:16

 

 

SV

46 En zij sloegen hun handen aan Hem, en grepen Hem.

KJV

46 And G1161 they laid G1911 their G846 hands G5495 on G1909 him G846 , and G2532 took G2902 him G846 .

YLT

46 And they laid on him their hands, and kept hold on him;

WHNU

46 οι G3588 T-NPM δε G1161 CONJ επεβαλον G1911 V-2AAI-3P τας G3588 T-APF χειρας G5495 N-APF αυτω G846 P-DSM και G2532 CONJ εκρατησαν G2902 V-AAI-3P αυτον G846 P-ASM

Darby

46 And they laid their hands upon him and seized him.

TSK - Markus 14:46

 

Richt 16:21; Klaagl 4:20; Joh 18:12; Hand 2:23

 

 

SV

47 En een dergenen, die daarbij stonden, het zwaard trekkende, sloeg den dienstknecht des hogepriesters, en hieuw hem zijn oor af. [Luk 22:50]; [Joh 18:10];

KJV

47 And G1161 one G5100 of them G1520 that stood by G3936 drew G4685 a sword G3162 , and smote G3817 a servant G1401 of the high priest G749, and G2532 cut off G851 his G846 ear G5621 . [Luk 22:50]; [Joh 18:10];

YLT

47 and a certain one of those standing by, having drawn the sword, struck the servant of the chief priest, and took off his ear. [Luk 22:50]; [Joh 18:10];

WHNU

47 εις G1520 A-NSM δε G1161 CONJ [τις] G5100 X-NSM των G3588 T-GPM παρεστηκοτων G3936 V-RAP-GPM σπασαμενος G4685 V-AMP-NSM την G3588 T-ASF μαχαιραν G3162 N-ASF επαισεν G3817 V-AAI-3S τον G3588 T-ASM δουλον G1401$TB G3588 T-GSM αρχιερεως G749 N-GSM και G2532 CONJ αφειλεν G851 V-2AAI-3S αυτου G846 P-GSM το G3588 T-ASN ωταριον G5621 N-ASN [Luk 22:50]; [Joh 18:10];

Darby

47 But a certain one of those who stood by, having drawn his sword, struck the bondman of the high priest, and took off his ear. [Luk 22:50]; [Joh 18:10];

TSK - Markus 14:47

 

Matt 26:51-54; Luk 22:49-51; Joh 18:10; Joh 18:11

 

 

SV

48 En Jezus, antwoordende, zeide tot hen: Zijt gij uitgegaan, met zwaarden en stokken, als tegen een moordenaar, om Mij te vangen? [Luk 22:52];

KJV

48 And G2532 Jesus G2424 answered G611 and said G2036 unto them G846 , Are ye come out G1831, as G5613 against G1909 a thief G3027 , with G3326 swords G3162 and G2532 [with] staves G3586 to take G4815 me G3165 ? [Luk 22:52];

YLT

48 And Jesus answering said to them, `As against a robber ye came out, with swords and sticks, to take me! [Luk 22:52];

WHNU

48 και G2532 CONJ αποκριθεις G611 V-AOP-NSM ο G3588 T-NSM ιησους G2424 N-NSM ειπεν G2036 V-2AAI-3S αυτοις G846 P-DPM ως G5613 ADV επι G1909 PREP ληστην G3027 N-ASM εξηλθατε G1831 V-AAI-2P μετα G3326 PREP μαχαιρων G3162 N-GPF και G2532 CONJ ξυλων G3586 N-GPN συλλαβειν G4815 V-2AAN με G3165 P-1AS [Luk 22:52];

Darby

48 And Jesus answering said to them, Are ye come out as against a robber, with swords and sticks to take me? [Luk 22:52];

TSK - Markus 14:48

 

Are.

1Sam 24:14; 1Sam 24:15; 1Sam 26:18; Matt 26:55; Luk 22:52; Luk 22:53

 

 

SV

49 Dagelijks was Ik bij ulieden in den tempel, lerende, en gij hebt Mij niet gegrepen; maar [dit geschiedt], opdat45 46 47  de Schriften vervuld zouden worden.    45Ps 22:6;  46Ps 69:9;  47Luk 24:25;

KJV

49 I was G2252 daily G2250 G2596 with G4314 you G5209 in G1722 the temple G2411 teaching G1321 , and G2532 ye took G2902 me G3165 not G3756 : but G235 the scriptures G1124 must G2443 be fulfilled G4137. Ps 22:6; Ps 69:9; Luk 24:25;

YLT

49 daily I was with you in the temple teaching, and ye did not lay hold on me--but that the Writings may be fulfilled.' Ps 22:6; Ps 69:9; Luk 24:25;

WHNU

49 καθ G2596 PREP ημεραν G2250 N-ASF ημην G2252 V-IXI-1S προς G4314 PREP υμας G5209 P-2AP εν G1722 PREP τω G3588 T-DSN ιερω G2411 N-DSN διδασκων G1321 V-PAP-NSM και G2532 CONJ ουκ G3756 PRT-N εκρατησατε G2902 V-AAI-2P με G3165 P-1AS αλλ G235 CONJ ινα G2443 CONJ πληρωθωσιν G4137 V-APS-3P αι G3588 T-NPF γραφαι G1124 N-NPF Ps 22:6; Ps 69:9; Luk 24:25;

Darby

49 I was daily with you teaching in the temple, and ye did not seize me; but [it is] that the scriptures may be fulfilled. Ps 22:6; Ps 69:9; Luk 24:25;

TSK - Markus 14:49

 

was.

Mark 11:15-18; Mark 11:27; Mark 12:35; Matt 21:23-27; Luk 19:47; Luk 19:48; Luk 20:1; Luk 20:2; Luk 21:37; Luk 21:38

Joh 7:28-30; Joh 7:37; Joh 8:2; Joh 8:12; Joh 10:23; Joh 18:20

but.

Ps 22:1-31; Ps 69:1-36; Jes 53:1-12; Dan 9:24-26; Matt 26:54; Matt 26:56; Luk 22:37

Luk 24:25-27; Luk 24:44; Luk 24:45

 

 

SV

50 En48 49  zij, Hem verlatende, zijn allen gevloden.   48Job 19:13;  49Ps 88:8;

KJV

50 And G2532 they all G3956 forsook G863 him G846 , and fled G5343 . Job 19:13; Ps 88:8;

YLT

50 And having left him they all fled; Job 19:13; Ps 88:8;

WHNU

50 και G2532 CONJ αφεντες G863 V-2AAP-NPM αυτον G846 P-ASM εφυγον G5343 V-2AAI-3P παντες G3956 A-NPM Job 19:13; Ps 88:8;

Darby

50 And all left him and fled. Job 19:13; Ps 88:8;

TSK - Markus 14:50

 

Mark 14:27; Job 19:13; Job 19:14; Ps 38:11; Ps 88:7; Ps 88:8; Ps 88:18; Jes 63:3; Joh 16:32; Joh 18:8

2Ti 4:16

 

 

SV

51 En een zeker jongeling volgde Hem, hebbende een lijnwaad omgedaan over het naakte [lijf], en de jongelingen grepen hem.

KJV

51 And G2532 there followed G190 him G846 a G1520 certain G5100 young man G3495 , having a linen cloth G4616 cast G4016 about G1909 [his] naked G1131 [body]; and G2532 the young men G3495 laid hold G2902 on him G846 :

YLT

51 and a certain young man was following him, having put a linen cloth about [his] naked body, and the young men lay hold on him,

WHNU

51 και G2532 CONJ νεανισκος G3495 N-NSM τις G5100 X-NSM συνηκολουθει G4870 V-IAI-3S αυτω G846 P-DSM περιβεβλημενος G4016 V-RPP-NSM σινδονα G4616 N-ASF επι G1909 PREP γυμνου G1131 A-GSN και G2532 CONJ κρατουσιν G2902 V-PAI-3P αυτον G846 P-ASM

Darby

51 And a certain young man followed him with a linen cloth cast about his naked [body] ; and [the young men] seize him;

TSK - Markus 14:51

 

51

 

 

SV

52 En hij, het lijnwaad verlatende, is naakt van hen gevloden.

KJV

52 And G1161 he left G2641 the linen cloth G4616, and fled G5343 from G575 them G846 naked G1131 .

YLT

52 and he, having left the linen cloth, did flee from them naked.

WHNU

52 ο G3588 T-NSM δε G1161 CONJ καταλιπων G2641 V-2AAP-NSM την G3588 T-ASF σινδονα G4616 N-ASF γυμνος G1131 A-NSM εφυγεν G5343 V-2AAI-3S

Darby

52 but he, leaving the linen cloth behind [him] , fled from them naked.

TSK - Markus 14:52

 

Mark 13:14-16; Gen 39:12; Job 2:4

 

 

SV

53 En50 51 52 53  zij leidden Jezus henen tot den hogepriester; en bij hem vergaderden al de overpriesters, en de ouderlingen, en de Schriftgeleerden.     50Matt 26:57;  51Luk 22:54;  52Joh 18:13;  53Joh 18:24;

KJV

53 And G2532 they led G520 Jesus G2424 away G520 to G4314 the high priest G749: and G2532 with him G846 were assembled G4905 all G3956 the chief priests G749 and G2532 the elders G4245 and G2532 the scribes G1122. Matt 26:57; Luk 22:54; Joh 18:13; Joh 18:24;

YLT

53 And they led away Jesus unto the chief priest, and come together to him do all the chief priests, and the elders, and the scribes; Matt 26:57; Luk 22:54; Joh 18:13; Joh 18:24;

WHNU

53 και G2532 CONJ απηγαγον G520 V-2AAI-3P τον G3588 T-ASM ιησουν G2424 N-ASM προς G4314 PREP τον G3588 T-ASM αρχιερεα G749 N-ASM και G2532 CONJ συνερχονται G4905 V-PNI-3P παντες G3956 A-NPM οι G3588 T-NPM αρχιερεις G749 N-NPM και G2532 CONJ οι G3588 T-NPM πρεσβυτεροι G4245 A-NPM και G2532 CONJ οι G3588 T-NPM γραμματεις G1122 N-NPM Matt 26:57; Luk 22:54; Joh 18:13; Joh 18:24;

Darby

53 And they led away Jesus to the high priest. And there come together to him all the chief priests and the elders and the scribes. Matt 26:57; Luk 22:54; Joh 18:13; Joh 18:24;

TSK - Markus 14:53

 

they led.

Jes 53:7; Matt 26:57-68; Luk 22:54-62; Joh 18:13; Joh 18:14; Joh 18:24

and with.

Mark 15:1; Matt 26:3; Hand 4:5; Hand 4:6

 

 

SV

54 En Petrus volgde Hem van verre, tot binnen in de zaal des hogepriesters, en hij was mede zittende met de dienaren, en zich warmende bij het vuur. [Luk 22:55]; [Joh 18:15];

KJV

54 And G2532 Peter G4074 followed G190 him G846 afar G3113 off G575 , even G2193 into G2080 G1519 the palace G833 of the high priest G749 : and G2532 he sat G2258 G4775 with G3326 the servants G5257, and G2532 warmed himself G2328 at G4314 the fire G5457 . [Luk 22:55]; [Joh 18:15];

YLT

54 and Peter afar off did follow him, to the inside of the hall of the chief priest, and he was sitting with the officers, and warming himself near the fire. [Luk 22:55]; [Joh 18:15];

WHNU

54 και G2532 CONJ ο G3588 T-NSM πετρος G4074 N-NSM απο G575 PREP μακροθεν G3113 ADV ηκολουθησεν G190 V-AAI-3S αυτω G846 P-DSM εως G2193 CONJ εσω G2080 ADV εις G1519 PREP την G3588 T-ASF αυλην G833 N-ASF του G3588 T-GSM αρχιερεως G749 N-GSM και G2532 CONJ ην G2258 V-IXI-3S συγκαθημενος G4775 V-PNP-NSM μετα G3326 PREP των G3588 T-GPM υπηρετων G5257 N-GPM και G2532 CONJ θερμαινομενος G2328 V-PMP-NSM προς G4314 PREP το G3588 T-ASN φως G5457 N-ASN [Luk 22:55]; [Joh 18:15];

Darby

54 And Peter followed him at a distance, till [he was] within the court of the high priest's palace; and he was sitting with the officers and warming himself in the light [of the fire] . [Luk 22:55]; [Joh 18:15];

TSK - Markus 14:54

 

Peter.

Mark 14:29-31; Mark 14:38; 1Sam 13:7; Matt 26:58

even.

Joh 18:15; Joh 18:16

and he.

1Kon 19:9; 1Kon 19:13; Luk 22:55; Luk 22:56; Joh 18:18; Joh 18:25

and warmed.

Lu 22:44

 

 

SV

55 En54 55  de overpriesters, en de gehele raad, zochten getuigenis tegen Jezus, om Hem te doden, en vonden niet.   54Matt 26:59;  55Hand 6:13;

KJV

55 And G1161 the chief priests G749 and G2532 all G3650 the council G4892 sought G2212 for witness G3141 against G2596 Jesus G2424 to G1519 put G2289 him G846 to death G2289 ; and G2532 found G2147 none G3756 . Matt 26:59; Hand 6:13;

YLT

55 And the chief priests and all the sanhedrim were seeking against Jesus testimony--to put him to death, and they were not finding, Matt 26:59; Hand 6:13;

WHNU

55 οι G3588 T-NPM δε G1161 CONJ αρχιερεις G749 N-NPM και G2532 CONJ ολον G3650 A-NSN το G3588 T-NSN συνεδριον G4892 N-NSN εζητουν G2212 V-IAI-3P κατα G2596 PREP του G3588 T-GSM ιησου G2424 N-GSM μαρτυριαν G3141 N-ASF εις G1519 PREP το G3588 T-ASN θανατωσαι G2289 V-AAN αυτον G846 P-ASM και G2532 CONJ ουχ G3756 PRT-N ηυρισκον G2147 V-IAI-3P Matt 26:59; Hand 6:13;

Darby

55 And the chief priests and the whole sanhedrim sought testimony against Jesus to cause him to be put to death, and did not find [any] . Matt 26:59; Hand 6:13;

TSK - Markus 14:55

 

sought.

1Kon 21:10; 1Kon 21:13; Ps 27:12; Ps 35:11; Matt 26:59; Matt 26:60; Hand 6:11-13; Hand 24:1-13

and found.

Dan 6:4; 1Petr 3:16-18

 

 

SV

56 Want velen getuigden valselijk tegen Hem, en de getuigenissen waren niet eenparig.

KJV

56 For G1063 many G4183 bare false witness G5576 against G2596 him G846 , but G2532 their witness G3141 agreed G2258 not G2470 G3756 together G2258 .

YLT

56 for many were bearing false testimony against him, and their testimonies were not alike.

WHNU

56