Interlinear Nieuw Testament

index


Vorig hoofdstuk (Openbaring 19)
| Volgend hoofdstuk (Openbaring 21)


Openbaring 20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

SV

1 En ik zag een engel afkomen uit den hemel, hebbende1 †den sleutel des afgronds, en een grote keten in zijn hand;† 1Openb 1:18;

KJV

1 And G2532 I saw G1492 an angel G32 come down G2597 from G1537 heaven G3772, having G2192 the key G2807 of the bottomless pit G12 and G2532 a great G3173 chain G254 in G1909 his G846 hand G5495. Openb 1:18;

YLT

1 And I saw a messenger coming down out of the heaven, having the key of the abyss, and a great chain over his hand, Openb 1:18;

WHNU

1 και G2532 CONJ ειδον G1492 V-2AAI-1S αγγελον G32 N-ASM καταβαινοντα G2597 V-PAP-ASM εκ G1537 PREP του G3588 T-GSM ουρανου G3772 N-GSM εχοντα G2192 V-PAP-ASM την G3588 T-ASF κλειν G2807 N-ASF της G3588 T-GSF αβυσσου G12 N-GSF και G2532 CONJ αλυσιν G254 N-ASF μεγαλην G3173 A-ASF επι G1909 PREP την G3588 T-ASF χειρα G5495 N-ASF αυτου G846 P-GSM Openb 1:18;

Darby

1 And I saw an angel descending from the heaven, having the key of the abyss, and a great chain in his hand. Openb 1:18;

TSK - Openbaring 20:1

 

1 Satan bound for a thousand years.

6 The first resurrection; they blessed that have part therein.

7 Satan let loose again.

8 Gog and Magog.

10 The devils cast into the lake of fire and brimstone.

12 The last and general resurrection.

I saw.

Openb 10:1; Openb 18:1

having.

Openb 1:18; Openb 9:1; Openb 9:2; Luk 8:31

a great.

2Petr 2:4; Judas 1:6

 

 

SV

2 En2 3 †hij greep den draak, de oude slang, welke is de duivel en satanas, en bond hem duizend jaren;†† 22Petr 2:4; 3Openb 12:9;

KJV

2 And G2532 he laid hold on G2902 the dragon G1404, that old G744 serpent G3789, which G3739 is G2076 the Devil G1228, and G2532 Satan G4567, and G2532 bound G1210 him G846 a thousand G5507 years G2094, 2Petr 2:4; Openb 12:9;

YLT

2 and he laid hold on the dragon, the old serpent, who is Devil and Adversary, and did bind him a thousand years, 2Petr 2:4; Openb 12:9;

WHNU

2 και G2532 CONJ εκρατησεν G2902 V-AAI-3S τον G3588 T-ASM δρακοντα G1404 N-ASM ο G3588 T-NSM οφις G3789 N-NSM ο G3588 T-NSM αρχαιος G744 A-NSM ος G3739 R-NSM εστιν G2076 V-PXI-3S διαβολος G1228 A-NSM και G2532 CONJ ο G3588 T-NSM σατανας G4567 N-NSM και G2532 CONJ εδησεν G1210 V-AAI-3S αυτον G846 P-ASM χιλια G5507 A-APN ετη G2094 N-APN 2Petr 2:4; Openb 12:9;

Darby

2 And he laid hold of the dragon, the ancient serpent who is [the] devil and Satan, and bound him a thousand years, 2Petr 2:4; Openb 12:9;

TSK - Openbaring 20:2

 

he laid.

Gen 3:15; Jes 27:1; Jes 49:24; Jes 49:25; Matt 8:29; Matt 19:29; Mark 5:7; Luk 11:20-22

Joh 12:31; Joh 16:11; Rom 16:20; Hebr 2:14

the dragon.

Openb 9:11; Openb 12:9; Openb 12:13; Openb 12:15; Openb 12:17; Openb 13:2; Openb 13:4; Job 1:7; Job 2:1; Job 2:2; 1Petr 5:8; 2Petr 2:4; Judas 1:6

 

 

SV

3 En wierp hem in den afgrond, en sloot hem daarin, en verzegelde [dien] boven hem, opdat4 5 6 †hij de volken niet meer verleiden zou, totdat de duizend jaren zouden geŽindigd zijn. En daarna moet hij een kleinen tijd ontbonden worden.† ††4Openb 20:8; 5Openb 16:14; 6Openb 16:16;† [2Petr 2:4];

KJV

3 And G2532 cast G906 him G846 into G1519 the bottomless pit G12, and G2532 shut G2808 him G846 up G2808, and G2532 set a seal G4972 upon G1883 him G846, that G3363 he should deceive G4105 the nations G1484 no G3363 more G2089, till G891 the thousand G5507 years G2094 should be fulfilled G5055: and G2532 after G3326 that G5023 he G846 must G1163 be loosed G3089 a little G3398 season G5550. Openb 20:8; Openb 16:14; Openb 16:16; [2Petr 2:4];

YLT

3 and he cast him to the abyss, and did shut him up, and put a seal upon him, that he may not lead astray the nations any more, till the thousand years may be finished; and after these it behoveth him to be loosed a little time. Openb 20:8; Openb 16:14; Openb 16:16; [2Petr 2:4];

WHNU

3 και G2532 CONJ εβαλεν G906 V-2AAI-3S αυτον G846 P-ASM εις G1519 PREP την G3588 T-ASF αβυσσον G12 N-ASF και G2532 CONJ εκλεισεν G2808 V-AAI-3S και G2532 CONJ εσφραγισεν G4972 V-AAI-3S επανω G1883 ADV αυτου G846 P-GSM ινα G2443 CONJ μη G3361 PRT-N πλανηση G4105 V-AAS-3S ετι G2089 ADV τα G3588 T-APN εθνη G1484 N-APN αχρι G891 PREP τελεσθη G5055 V-APS-3S τα G3588 T-NPN χιλια G5507 A-NPN ετη G2094 N-NPN μετα G3326 PREP ταυτα G5023 D-APN δει G1163 V-PQI-3S λυθηναι G3089 V-APN αυτον G846 P-ASM μικρον G3398 A-ASM χρονον G5550 N-ASM Openb 20:8; Openb 16:14; Openb 16:16; [2Petr 2:4];

Darby

3 and cast him into the abyss, and shut [it] and sealed [it] over him, that he should not any more deceive the nations until the thousand years were completed; after these things he must be loosed for a little time. Openb 20:8; Openb 16:14; Openb 16:16; [2Petr 2:4];

TSK - Openbaring 20:3

 

cast.

Openb 20:1; Openb 17:8

and set.

Dan 6:17; Matt 27:66

should deceive.

Openb 20:8; Openb 12:9; Openb 13:14; Openb 16:14-16; Openb 17:2; Matt 24:24; 2Kor 11:3; 2Kor 11:13-15; 2Thess 2:9-11

the thousand.

Ps 90:4; 2Petr 3:8

and after.

7-10

 

 

SV

4 En ik zag tronen, en zij zaten op dezelve; en7 †het oordeel werd hun gegeven; en [ik zag] de8 †zielen dergenen, die onthoofd waren om de getuigenis van Jezus, en om het Woord Gods, en die het9 †beest, en deszelfs10 †beeld niet aangebeden hadden, en die het11 †merkteken niet ontvangen hadden aan hun voorhoofd en aan hun hand; en12 †zij leefden en heersten als koningen met Christus, de duizend jaren.†††††† 7Openb 6:10; 8Openb 6:9; 9Openb 13:12; 10Openb 13:15; 11Openb 13:16; 12Openb 6:11;

KJV

4 And G2532 I saw G1492 thrones G2362, and G2532 they sat G2523 upon G1909 them G846, and G2532 judgment G2917 was given G1325 unto them G846: and G2532 [I saw] the souls G5590 of them that were beheaded G3990 for G1223 the witness G3141 of Jesus G2424, and G2532 for G1223 the word G3056 of God G2316, and G2532 which G3748 had G4352 not G3756 worshipped G4352 the beast G2342, neither G3777 his G846 image G1504, G2532 neither G3756 had received G2983 [his] mark G5480 upon G1909 their G846 foreheads G3359, or G2532 in G1909 their G846 hands G5495; and G2532 they lived G2198 and G2532 reigned G936 with G3326 Christ G5547 a thousand G5507 years G2094. Openb 6:10; Openb 6:9; Openb 13:12; Openb 13:15; Openb 13:16; Openb 6:11;

YLT

4 And I saw thrones, and they sat upon them, and judgment was given to them, and the souls of those who have been beheaded because of the testimony of Jesus, and because of the word of God, and who did not bow before the beast, nor his image, and did not receive the mark upon their forehead and upon their hand, and they did live and reign with Christ the thousand years; Openb 6:10; Openb 6:9; Openb 13:12; Openb 13:15; Openb 13:16; Openb 6:11;

WHNU

4 και G2532 CONJ ειδον G1492 V-2AAI-1S θρονους G2362 N-APM και G2532 CONJ εκαθισαν G2523 V-AAI-3P επ G1909 PREP αυτους G846 P-APM και G2532 CONJ κριμα G2917 N-NSN εδοθη G1325 V-API-3S αυτοις G846 P-DPM και G2532 CONJ τας G3588 T-APF ψυχας G5590 N-APF των G3588 T-GPM πεπελεκισμενων G3990 V-RPP-GPM δια G1223 PREP την G3588 T-ASF μαρτυριαν G3141 N-ASF ιησου G2424 N-GSM και G2532 CONJ δια G1223 PREP τον G3588 T-ASM λογον G3056 N-ASM του G3588 T-GSM θεου G2316 N-GSM και G2532 CONJ οιτινες G3748 R-NPM ου G3756 PRT-N προσεκυνησαν G4352 V-AAI-3P το G3588 T-ASN θηριον G2342 N-ASN ουδε G3761 ADV την G3588 T-ASF εικονα G1504 N-ASF αυτου G846 P-GSM και G2532 CONJ ουκ G3756 PRT-N ελαβον G2983 V-2AAI-3P το G3588 T-ASN χαραγμα G5480 N-ASN επι G1909 PREP το G3588 T-ASN μετωπον G3359 N-ASN και G2532 CONJ επι G1909 PREP την G3588 T-ASF χειρα G5495 N-ASF αυτων G846 P-GPM και G2532 CONJ εζησαν G2198 V-AAI-3P και G2532 CONJ εβασιλευσαν G936 V-AAI-3P μετα G3326 PREP του G3588 T-GSM χριστου G5547 N-GSM χιλια G5507 A-APN ετη G2094 N-APN Openb 6:10; Openb 6:9; Openb 13:12; Openb 13:15; Openb 13:16; Openb 6:11;

Darby

4 And I saw thrones; and they sat upon them, and judgment was given to them; and the souls of those beheaded on account of the testimony of Jesus, and on account of the word of God; and those who had not done homage to the beast nor to his image, and had not received the mark on their forehead and hand; and they lived and reigned with the Christ a thousand years: Openb 6:10; Openb 6:9; Openb 13:12; Openb 13:15; Openb 13:16; Openb 6:11;

TSK - Openbaring 20:4

 

thrones.

Dan 7:9; Dan 7:18; Dan 7:22; Dan 7:27; Matt 19:28; Luk 22:30; 1Kor 6:2; 1Kor 6:3

the souls.

Openb 6:9; Mal 4:5; Matt 17:10-13; Mark 9:11; Luk 1:17; Luk 9:7-9

beheaded.

Matt 24:10; Mark 6:16; Mark 6:27; Luk 9:9

the witness.

Openb 1:9; Openb 11:3; Openb 11:7; Openb 12:11

and which.

Openb 13:12-17; Openb 14:11; Openb 15:2; Openb 17:8

and they.

Openb 5:9; Openb 11:11; Openb 11:15; Dan 2:44; Dan 7:18; Dan 7:27; Rom 8:17; Rom 11:15; 2Tim 2:12

 

 

SV

5 Maar de overigen der doden werden niet weder levend, totdat de duizend jaren geŽindigd waren. Deze is de eerste opstanding.

KJV

5 But G1161 the rest G3062 of the dead G3498 lived G326 not G3756 again G326 until G2193 the thousand G5507 years G2094 were finished G5055. This G3778 [is] the first G4413 resurrection G386.

YLT

5 and the rest of the dead did not live again till the thousand years may be finished; this [is] the first rising again.

WHNU

5 οι G3588 T-NPM λοιποι G3062 A-NPM των G3588 T-GPM νεκρων G3498 A-GPM ουκ G3756 PRT-N εζησαν G2198 V-AAI-3P αχρι G891 PREP τελεσθη G5055 V-APS-3S τα G3588 T-NPN χιλια G5507 A-NPN ετη G2094 N-NPN αυτη G3778 D-NSF η G3588 T-NSF αναστασις G386 N-NSF η G3588 T-NSF πρωτη G4413 A-NSF

Darby

5 the rest of the dead did not live till the thousand years had been completed. This [is] the first resurrection.

TSK - Openbaring 20:5

 

the rest.

Openb 20:8; Openb 20:9; Openb 19:20; Openb 19:21

This.

Openb 11:11; Openb 11:15; Ezech 37:2-14; Rom 11:15

 

 

SV

6 Zalig en heilig is hij, die deel heeft in de eerste opstanding; over deze heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters13 14 15 16 †van God en Christus zijn, en zij zullen met Hem als koningen heersen duizend jaren.†††† 13Jes 61:6; 141Petr 2:9; 15Openb 1:6; 16Openb 5:10;

KJV

6 Blessed G3107 and G2532 holy G40 [is] he that hath G2192 part G3313 in G1722 the first G4413 resurrection G386: on G1909 such G5130 the second G1208 death G2288 hath G2192 no G3756 power G1849, but G235 they shall be G2071 priests G2409 of God G2316 and G2532 of Christ G5547, and G2532 shall reign G936 with G3326 him G846 a thousand G5507 years G2094. Jes 61:6; 1Petr 2:9; Openb 1:6; Openb 5:10;

YLT

6 Happy and holy [is] he who is having part in the first rising again; over these the second death hath not authority, but they shall be priests of God and of the Christ, and shall reign with him a thousand years. Jes 61:6; 1Petr 2:9; Openb 1:6; Openb 5:10;

WHNU

6 μακαριος G3107 A-NSM και G2532 CONJ αγιος G40 A-NSM ο G3588 T-NSM εχων G2192 V-PAP-NSM μερος G3313 N-ASN εν G1722 PREP τη G3588 T-DSF αναστασει G386 N-DSF τη G3588 T-DSF πρωτη G4413 A-DSF επι G1909 PREP τουτων G5130 D-GPM ο G3588 T-NSM δευτερος G1208 A-NSM θανατος G2288 N-NSM ουκ G3756 PRT-N εχει G2192 V-PAI-3S εξουσιαν G1849 N-ASF αλλ G235 CONJ εσονται G2071 V-FXI-3P ιερεις G2409 N-NPM του G3588 T-GSM θεου G2316 N-GSM και G2532 CONJ του G3588 T-GSM χριστου G5547 N-GSM και G2532 CONJ βασιλευσουσιν G936 V-FAI-3P μετ G3326 PREP αυτου G846 P-GSM [τα] G3588 T-APN χιλια G5507 A-APN ετη G2094 N-APN Jes 61:6; 1Petr 2:9; Openb 1:6; Openb 5:10;

Darby

6 Blessed and holy he who has part in the first resurrection: over these the second death has no power; but they shall be priests of God and of the Christ, and shall reign with him a thousand years. Jes 61:6; 1Petr 2:9; Openb 1:6; Openb 5:10;

TSK - Openbaring 20:6

 

Blessed.

Openb 20:5; Openb 14:13; Openb 22:7; Jes 4:3; Dan 12:12; Luk 14:15

the second.

Openb 20:14; Openb 2:11; Openb 21:8

priests.

Openb 1:6; Openb 5:10; Jes 61:6; Rom 12:1; 1Petr 2:5; 1Petr 2:9

and shall.

Openb 20:4; Openb 1:6; Openb 5:10; Rom 8:17; 2Tim 2:12

 

 

SV

7 En wanneer de duizend jaren zullen geŽindigd zijn, zal de satanas uit zijn gevangenis ontbonden worden.

KJV

7 And G2532 when G3752 the thousand G5507 years G2094 are expired G5055, Satan G4567 shall be loosed G3089 out of G1537 his G846 prison G5438,

YLT

7 And when the thousand years may be finished, the Adversary shall be loosed out of his prison,

WHNU

7 και G2532 CONJ οταν G3752 CONJ τελεσθη G5055 V-APS-3S τα G3588 T-NPN χιλια G5507 A-NPN ετη G2094 N-NPN λυθησεται G3089 V-FPI-3S ο G3588 T-NSM σατανας G4567 N-NSM εκ G1537 PREP της G3588 T-GSF φυλακης G5438 N-GSF αυτου G846 P-GSM

Darby

7 And when the thousand years have been completed, Satan shall be loosed from his prison,

TSK - Openbaring 20:7

 

2

 

 

SV

8 En hij zal uitgaan om de volken te verleiden, die in de vier hoeken der aarde zijn, den17 18 †Gog en den Magog, om hen te19 †vergaderen tot den krijg; welker getal is als het zand aan de zee.††† 17Ezech 38:2; 18Ezech 39:1; 19Openb 16:14;† [Ps 110:6]; [Openb 20:3];

KJV

8 And G2532 shall go out G1831 to deceive G4105 the nations G1484 which G3588 are in G1722 the four G5064 quarters G1137 of the earth G1093, Gog G1136 and G2532 Magog G3098, to gather G4863 them G846 together G4863 to G1519 battle G4171: the number G706 of whom G3739 [is] as G5613 the sand G285 of the sea G2281. Ezech 38:2; Ezech 39:1; Openb 16:14; [Ps 110:6]; [Openb 20:3];

YLT

8 and he shall go forth to lead the nations astray, that are in the four corners of the earth--Gog and Magog--to gather them together to war, of whom the number [is] as the sand of the sea; Ezech 38:2; Ezech 39:1; Openb 16:14; [Ps 110:6]; [Openb 20:3];

WHNU

8 και G2532 CONJ εξελευσεται G1831 V-FDI-3S πλανησαι G4105 V-AAN τα G3588 T-APN εθνη G1484 N-APN τα G3588 T-APN εν G1722 PREP ταις G3588 T-DPF τεσσαρσιν G5064 A-DPF γωνιαις G1137 N-DPF της G3588 T-GSF γης G1093 N-GSF τον G3588 T-ASM γωγ G1136 N-PRI και G2532 CONJ μαγωγ G3098 N-PRI συναγαγειν G4863 V-2AAN αυτους G846 P-APM εις G1519 PREP τον G3588 T-ASM πολεμον G4171 N-ASM ων G3739 R-GPM ο G3588 T-NSM αριθμος G706 N-NSM αυτων G846 P-GPM ως G5613 ADV η G3588 T-NSF αμμος G285 N-NSF της G3588 T-GSF θαλασσης G2281 N-GSF Ezech 38:2; Ezech 39:1; Openb 16:14; [Ps 110:6]; [Openb 20:3];

Darby

8 and shall go out to deceive the nations which [are] in the four corners of the earth, Gog and Magog, to gather them together to the war, whose number [is] as the sand of the sea. Ezech 38:2; Ezech 39:1; Openb 16:14; [Ps 110:6]; [Openb 20:3];

TSK - Openbaring 20:8

 

to deceive.

Openb 20:3; Openb 20:10

Gog.

Eze 38:1-39:29

to gather.

16:14

the number.

Richt 7:12; 1Sam 13:5; 1Kon 4:20; Jes 10:22; Jer 33:22; Hebr 11:12

 

 

SV

9 En zij zijn opgekomen op de breedte der aarde, en omringden de legerplaats der heiligen, en de geliefde stad; en er kwam vuur neder van God uit den hemel, en heeft hen verslonden.

KJV

9 And G2532 they went up G305 on G1909 the breadth G4114 of the earth G1093, and G2532 compassed G2944 the camp G3925 of the saints G40 about G2944, and G2532 the beloved G25 city G4172: and G2532 fire G4442 came down G2597 from G575 God G2316 out of G1537 heaven G3772, and G2532 devoured G2719 them G846.

YLT

9 and they did go up over the breadth of the land, and did surround the camp of the saints, and the beloved city, and there came down fire from God out of the heaven, and devoured them;

WHNU

9 και G2532 CONJ ανεβησαν G305 V-2AAI-3P επι G1909 PREP το G3588 T-ASN πλατος G4114 N-ASN της G3588 T-GSF γης G1093 N-GSF και G2532 CONJ εκυκλευσαν G2944 V-AAI-3P την G3588 T-ASF παρεμβολην G3925 N-ASF των G3588 T-GPM αγιων G40 A-GPM και G2532 CONJ την G3588 T-ASF πολιν G4172 N-ASF την G3588 T-ASF ηγαπημενην G25 V-RPP-ASF και G2532 CONJ κατεβη G2597 V-2AAI-3S πυρ G4442 N-NSN εκ G1537 PREP του G3588 T-GSM ουρανου G3772 N-GSM και G2532 CONJ κατεφαγεν G2719 V-2AAI-3S αυτους G846 P-APM

Darby

9 And they went up on the breadth of the earth, and surrounded the camp of the saints and the beloved city: and fire came down [from God] out of the heaven and devoured them.

TSK - Openbaring 20:9

 

went.

Jes 8:7; Jes 8:8; Ezech 38:9; Ezech 38:16; Hab 1:6

and compassed.

2Kon 6:15; Micha 2:13; Matt 16:16-18; Luk 19:43; Luk 21:20

the camp.

Ps 48:1-3; Ps 74:2-4; Ps 125:1; Ps 125:2; Hebr 13:13

and fire.

Openb 11:5; Openb 13:13; Gen 19:24; Ex 9:23; Ex 9:24; Lev 10:2; Lev 10:3; Num 11:1; Num 16:35

2Kon 1:10-15; Ps 97:3; Ps 106:18; Jes 30:33; Jes 37:36; Ezech 38:22; Ezech 39:6

Luk 9:54; Luk 17:29; 2Thess 1:8

 

 

SV

10 En de duivel, die hen verleidde, werd20 21 †geworpen in den poel des vuurs en sulfers, alwaar het22 †beest en de valse profeet zijn; en zij zullen gepijnigd23 †worden dag en nacht in alle eeuwigheid.†††† 20Dan 7:11; 21Openb 19:20; 22Openb 19:20; 23Openb 14:10;

KJV

10 And G2532 the devil G1228 that deceived G4105 them G846 was cast G906 into G1519 the lake G3041 of fire G4442 and G2532 brimstone G2303, where G3699 the beast G2342 and G2532 the false prophet G5578 [are], and G2532 shall be tormented G928 day G2250 and G2532 night G3571 for G1519 ever G165 and ever G165. Dan 7:11; Openb 19:20; Openb 14:10;

YLT

10 and the Devil, who is leading them astray, was cast into the lake of fire and brimstone, where [are] the beast and the false prophet, and they shall be tormented day and night--to the ages of the ages. Dan 7:11; Openb 19:20; Openb 14:10;

WHNU

10 και G2532 CONJ ο G3588 T-NSM διαβολος G1228 A-NSM ο G3588 T-NSM πλανων G4105 V-PAP-NSM αυτους G846 P-APM εβληθη G906 V-API-3S εις G1519 PREP την G3588 T-ASF λιμνην G3041 N-ASF του G3588 T-GSN πυρος G4442 N-GSN και G2532 CONJ θειου G2303 N-GSN οπου G3699 ADV και G2532 CONJ το G3588 T-NSN θηριον G2342 N-NSN και G2532 CONJ ο G3588 T-NSM ψευδοπροφητης G5578 N-NSM και G2532 CONJ βασανισθησονται G928 V-FPI-3P ημερας G2250 N-GSF και G2532 CONJ νυκτος G3571 N-GSF εις G1519 PREP τους G3588 T-APM αιωνας G165 N-APM των G3588 T-GPM αιωνων G165 N-GPM Dan 7:11; Openb 19:20; Openb 14:10;

Darby

10 And the devil who deceived them was cast into the lake of fire and brimstone, where [are] both the beast and the false prophet; and they shall be tormented day and night for the ages of ages. Dan 7:11; Openb 19:20; Openb 14:10;

TSK - Openbaring 20:10

 

the devil.

Openb 20:2; Openb 20:3; Openb 20:8

the lake.

Openb 20:14; Openb 20:15; Openb 19:20

tormented.

Openb 14:10; Matt 25:41; Matt 25:46

 

 

SV

11 En ik zag een groten witten troon, en Dengene, Die daarop zat, van Wiens aangezicht de aarde en de hemel wegvloden, en geen plaats is voor die gevonden.

KJV

11 And G2532 I saw G1492 a great G3173 white G3022 throne G2362, and G2532 him that sat G2521 on G1909 it G846, from G575 whose G3739 face G4383 the earth G1093 and G2532 the heaven G3772 fled away G5343; and G2532 there was found G2147 no G3756 place G5117 for them G846.

YLT

11 And I saw a great white throne, and Him who is sitting upon it, from whose face the earth and the heaven did flee away, and place was not found for them;

WHNU

11 και G2532 CONJ ειδον G1492 V-2AAI-1S θρονον G2362 N-ASM μεγαν G3173 A-ASM λευκον G3022 A-ASM και G2532 CONJ τον G3588 T-ASM καθημενον G2521 V-PNP-ASM επ G1909 PREP† αυτου G846 P-GSM αυτον G846 P-ASM ου G3739 R-GSM απο G575 PREP του G3588 T-GSN προσωπου G4383 N-GSN εφυγεν G5343 V-2AAI-3S η G3588 T-NSF γη G1093 N-NSF και G2532 CONJ ο G3588 T-NSM ουρανος G3772 N-NSM και G2532 CONJ τοπος G5117 N-NSM ουχ G3756 PRT-N ευρεθη G2147 V-API-3S αυτοις G846 P-DPM

Darby

11 And I saw a great white throne, and him that sat on it, from whose face the earth and the heaven fled, and place was not found for them.

TSK - Openbaring 20:11

 

I saw.

Openb 20:2; Openb 19:11; Gen 18:25; Ps 9:7; Ps 9:8; Ps 14:6; Ps 14:7; Ps 47:8; Ps 89:14; Ps 97:2; Matt 25:31

Hand 17:30; Hand 17:31; Rom 2:5

from.

Openb 6:14; Openb 16:20; Openb 21:1; Jer 4:23-26; Dan 2:35; Matt 24:35; 2Petr 3:7; 2Petr 3:10-12

and there.

Openb 12:8; Job 9:6

 

 

SV

12 En ik zag de doden, klein en groot, staande voor God; en de boeken werden geopend; en een ander boek werd geopend, dat24 25 26 27 28 †des levens is; en de doden werden geoordeeld uit hetgeen in de boeken geschreven was, naar29 30 31 32 33 34 35 36 37 †hun werken.†††††††††††††† 24Ex 32:32; 25Ps 69:28; 26Filipp 4:3; 27Openb 3:5; 28Openb 21:27; 29Ps 62:12; 30Jer 17:10; 31Jer 32:19; 32Matt 16:27; 33Rom 2:6; 34Rom 14:12; 352Kor 5:10; 36Gal 6:5; 37Openb 2:23;† [Dan 7:10]; [1Kor 4:5]; [Openb 13:8];

KJV

12 And G2532 I saw G1492 the dead G3498, small G3398 and G2532 great G3173, stand G2476 before G1799 God G2316; and G2532 the books G975 were opened G455: and G2532 another G243 book G975 was opened G455, which G3739 is G2076 [the book] of life G2222: and G2532 the dead G3498 were judged G2919 out of G1537 those things which were written G1125 in G1722 the books G975, according to G2596 their G846 works G2041. Ex 32:32; Ps 69:28; Filipp 4:3; Openb 3:5; Openb 21:27; Ps 62:12; Jer 17:10; Jer 32:19; Matt 16:27; Rom 2:6; Rom 14:12; 2Kor 5:10; Gal 6:5; Openb 2:23; [Dan 7:10]; [1Kor 4:5]; [Openb 13:8];

YLT

12 and I saw the dead, small and great, standing before God, and scrolls were opened, and another scroll was opened, which is that of the life, and the dead were judged out of the things written in the scrolls--according to their works; Ex 32:32; Ps 69:28; Filipp 4:3; Openb 3:5; Openb 21:27; Ps 62:12; Jer 17:10; Jer 32:19; Matt 16:27; Rom 2:6; Rom 14:12; 2Kor 5:10; Gal 6:5; Openb 2:23; [Dan 7:10]; [1Kor 4:5]; [Openb 13:8];

WHNU

12 και G2532 CONJ ειδον G1492 V-2AAI-1S τους G3588 T-APM νεκρους G3498 A-APM τους G3588 T-APM μεγαλους G3173 A-APM και G2532 CONJ τους G3588 T-APM μικρους G3398 A-APM εστωτας G2476 V-RAP-APM ενωπιον G1799 ADV του G3588 T-GSM θρονου G2362 N-GSM και G2532 CONJ βιβλια G975 N-NPN ηνοιχθησαν G455 V-API-3P και G2532 CONJ αλλο G243 A-NSN βιβλιον G975 N-NSN ηνοιχθη G455 V-API-3S ο G3739 R-NSN εστιν G2076 V-PXI-3S της G3588 T-GSF ζωης G2222 N-GSF και G2532 CONJ εκριθησαν G2919 V-API-3P οι G3588 T-NPM νεκροι G3498 A-NPM εκ G1537 PREP των G3588 T-GPN γεγραμμενων G1125 V-RPP-GPN εν G1722 PREP τοις G3588 T-DPN βιβλιοις G975 N-DPN κατα G2596 PREP τα G3588 T-APN εργα G2041 N-APN αυτων G846 P-GPM Ex 32:32; Ps 69:28; Filipp 4:3; Openb 3:5; Openb 21:27; Ps 62:12; Jer 17:10; Jer 32:19; Matt 16:27; Rom 2:6; Rom 14:12; 2Kor 5:10; Gal 6:5; Openb 2:23; [Dan 7:10]; [1Kor 4:5]; [Openb 13:8];

Darby

12 And I saw the dead, great and small, standing before the throne, and books were opened; and another book was opened, which is [that] of life. And the dead were judged out of the things written in the books according to their works. Ex 32:32; Ps 69:28; Filipp 4:3; Openb 3:5; Openb 21:27; Ps 62:12; Jer 17:10; Jer 32:19; Matt 16:27; Rom 2:6; Rom 14:12; 2Kor 5:10; Gal 6:5; Openb 2:23; [Dan 7:10]; [1Kor 4:5]; [Openb 13:8];

TSK - Openbaring 20:12

 

I saw.

Openb 20:11; Dan 12:2; Joh 5:28; Joh 5:29; Joh 11:25; Joh 11:26; Hand 24:15; 1Kor 15:21-23

1Th 4:15-17

small.

19:5

stand.

Rom 14:10-12; 1Kor 4:5; 2Kor 5:10

the books.

Da 7:10

and another.

Openb 3:5; Openb 13:8; Openb 17:8; Openb 21:27; Ps 69:28; Dan 12:1; Luk 10:20; Filipp 4:3

according.

Openb 20:13; Openb 2:23; Openb 22:12; Ps 28:4; Ps 62:12; Spr 24:12; Spr 24:29; Pred 12:14; Jer 17:10

Jer 32:19; Matt 16:27; Rom 2:6; 2Kor 5:10

 

 

SV

13 En de zee gaf de doden, die in haar waren; en de dood en de hel gaven de doden, die in hen waren; en zij werden geoordeeld, een iegelijk naar hun werken.

KJV

13 And G2532 the sea G2281 gave up G1325 the dead G3498 which G3588 were in G1722 it G846; and G2532 death G2288 and G2532 hell G86 delivered up G1325 the dead G3498 which G3588 were in G1722 them G846: and G2532 they were judged G2919 every man G1538 according to G2596 their G846 works G2041.1

1hell: or, the grave

YLT

13 and the sea did give up those dead in it, and the death and the hades did give up the dead in them, and they were judged, each one according to their works;

WHNU

13 και G2532 CONJ εδωκεν G1325 V-AAI-3S η G3588 T-NSF θαλασσα G2281 N-NSF τους G3588 T-APM νεκρους G3498 A-APM τους G3588 T-APM εν G1722 PREP αυτη G846 P-DSF και G2532 CONJ ο G3588 T-NSM θανατος G2288 N-NSM και G2532 CONJ ο G3588 T-NSM αδης G86 N-NSM εδωκαν G1325 V-AAI-3P τους G3588 T-APM νεκρους G3498 A-APM τους G3588 T-APM εν G1722 PREP αυτοις G846 P-DPM και G2532 CONJ εκριθησαν G2919 V-API-3P εκαστος G1538 A-NSM κατα G2596 PREP τα G3588 T-APN εργα G2041 N-APN αυτων G846 P-GPM

Darby

13 And the sea gave up the dead which [were] in it, and death and hades gave up the dead which [were] in them; and they were judged each according to their works:

TSK - Openbaring 20:13

 

the sea.

Joh 5:28; Joh 5:29

and death.

Openb 20:14; Openb 6:8; Hos 13:14; 1Kor 15:50-58

hell.† or, the grave.

1Co 15:55; *marg:

and they.

12

 

 

SV

14 En de dood en de hel werden geworpen in den poel des vuurs; dit is de tweede dood. [Openb 21:8];

KJV

14 And G2532 death G2288 and G2532 hell G86 were cast G906 into G1519 the lake G3041 of fire G4442. This G3778 is G2076 the second G1208 death G2288. [Openb 21:8];

YLT

14 and the death and the hades were cast to the lake of the fire--this [is] the second death; [Openb 21:8];

WHNU

14 και G2532 CONJ ο G3588 T-NSM θανατος G2288 N-NSM και G2532 CONJ ο G3588 T-NSM αδης G86 N-NSM εβληθησαν G906 V-API-3P εις G1519 PREP την G3588 T-ASF λιμνην G3041 N-ASF του G3588 T-GSN πυρος G4442 N-GSN ουτος G3778 D-NSM ο G3588 T-NSM θανατος G2288 N-NSM ο G3588 T-NSM δευτερος G1208 A-NSM εστιν G2076 V-PXI-3S η G3588 T-NSF λιμνη G3041 N-NSF του G3588 T-GSN πυρος G4442 N-GSN [Openb 21:8];

Darby

14 and death and hades were cast into the lake of fire. This is the second death, [even] the lake of fire. [Openb 21:8];

TSK - Openbaring 20:14

 

death.

Openb 19:20; Hos 13:14; 1Kor 15:26; 1Kor 15:53

This.

Openb 20:6; Openb 21:8

 

 

SV

15 En zo iemand niet gevonden werd geschreven in het boek des levens, die werd geworpen in den poel des vuurs.

KJV

15 And G2532 whosoever G1536 was G2147 not G3756 found G2147 written G1125 in G1722 the book G976 of life G2222 was cast G906 into G1519 the lake G3041 of fire G4442.

YLT

15 and if any one was not found written in the scroll of the life, he was cast to the lake of the fire.

WHNU

15 και G2532 CONJ ει G1487 COND τις G5100 X-NSM ουχ G3756 PRT-N ευρεθη G2147 V-API-3S εν G1722 PREP τη G3588 T-DSF βιβλω G976 N-DSF της G3588 T-GSF ζωης G2222 N-GSF γεγραμμενος G1125 V-RPP-NSM εβληθη G906 V-API-3S εις G1519 PREP την G3588 T-ASF λιμνην G3041 N-ASF του G3588 T-GSN πυρος G4442 N-GSN

Darby

15 And if any one was not found written in the book of life, he was cast into the lake of fire.

TSK - Openbaring 20:15

 

whosoever.

Mark 16:16; Joh 3:18; Joh 3:19; Joh 3:36; Joh 14:6; Hand 4:12; Hebr 2:3; Hebr 12:25; 1Joh 5:11; 1Joh 5:12

was cast.

Openb 19:20; Matt 25:41; Mark 9:43-48

 

 

 

 


Vorig hoofdstuk (Openbaring 19)
| Begin hoofdstuk | Volgend hoofdstuk (Openbaring 21)