Interlinear Nieuw Testament

index


Vorig hoofdstuk (Openbaring 17)
| Volgend hoofdstuk (Openbaring 19)


Openbaring 18

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

SV

1 En na dezen zag ik een anderen engel afkomen uit den hemel, hebbende grote macht, en de aarde is verlicht geworden van zijn heerlijkheid.

KJV

1 And G2532 after G3326 these things G5023 I saw G1492 another G243 angel G32 come down G2597 from G1537 heaven G3772, having G2192 great G3173 power G1849; and G2532 the earth G1093 was lightened G5461 with G1537 his G846 glory G1391.

YLT

1 And after these things I saw another messenger coming down out of the heaven, having great authority, and the earth was lightened from his glory,

WHNU

1 μετα G3326 PREP ταυτα G3778 D-APN ειδον G3708 V-2AAI-1S αλλον G243 A-ASM αγγελον G32 N-ASM καταβαινοντα G2597 V-PAP-ASM εκ G1537 PREP του G3588 T-GSM ουρανου G3772 N-GSM εχοντα G2192 V-PAP-ASM εξουσιαν G1849 N-ASF μεγαλην G3173 A-ASF και G2532 CONJ η G3588 T-NSF γη G1093 N-NSF εφωτισθη G5461 V-API-3S εκ G1537 PREP της G3588 T-GSF δοξης G1391 N-GSF αυτου G846 P-GSM

Darby

1 After these things I saw another angel descending out of the heaven, having great authority: and the earth was lightened with his glory.

TSK - Openbaring 18:1

 

1 Babylon is fallen.

4 People commanded to depart out of her.

9 The kings of the earth, with the merchants and mariners, lament over her.

20 The saints rejoice for the judgments of God upon her.

 

 

I saw.

17:1

and the.

Openb 21:23; Jes 60:1-3; Ezech 43:2; Luk 17:24; 2Thess 2:8

 

 

SV

2 En hij riep krachtelijk met een grote stem, zeggende: Zij1 2 3  is gevallen, zij is gevallen, het grote Babylon, en is geworden een4 5 6  woonstede der duivelen, en een bewaarplaats van alle onreine geesten, en een bewaarplaats van alle onrein en hatelijk gevogelte;7         1Jes 21:9;  2Jer 51:8;  3Openb 14:8;  4Jes 13:21;  5Jes 34:14;  6Jer 50:39;  7Jes 34:11;  [Jes 25:2];

KJV

2 And G2532 he cried G2896 mightily G2479 with G1722 a strong G3173 voice G5456, saying G3004, Babylon G897 the great G3173 is fallen G4098, is fallen G4098, and G2532 is become G1096 the habitation G2732 of devils G1142, and G2532 the hold G5438 of every G3956 foul G169 spirit G4151, and G2532 a cage G5438 of every G3956 unclean G169 and G2532 hateful G3404 bird G3732. Jes 21:9; Jer 51:8; Openb 14:8; Jes 13:21; Jes 34:14; Jer 50:39; Jes 34:11; [Jes 25:2];

YLT

2 and he did cry in might--a great voice, saying, `Fall, fall did Babylon the great, and she became a habitation of demons, and a hold of every unclean spirit, and a hold of every unclean and hateful bird, Jes 21:9; Jer 51:8; Openb 14:8; Jes 13:21; Jes 34:14; Jer 50:39; Jes 34:11; [Jes 25:2];

WHNU

2 και G2532 CONJ εκραξεν G2896 V-AAI-3S εν G1722 PREP ισχυρα G2478 A-DSF φωνη G5456 N-DSF λεγων G3004 V-PAP-NSM επεσεν G4098 V-2AAI-3S επεσεν G4098 V-2AAI-3S βαβυλων G897 N-NSF η G3588 T-NSF μεγαλη G3173 A-NSF και G2532 CONJ εγενετο G1096 V-2ADI-3S κατοικητηριον G2732 N-NSN δαιμονιων G1140 N-GPN και G2532 CONJ φυλακη G5438 N-NSF παντος G3956 A-GSN πνευματος G4151 N-GSN ακαθαρτου G169 A-GSN και G2532 CONJ φυλακη G5438 N-NSF παντος G3956 A-GSN ορνεου G3732 N-GSN ακαθαρτου G169 A-GSN  [και G2532 CONJ φυλακη G5438 N-NSF παντος G3956 A-GSN θηριου G2342 N-GSN ακαθαρτου] G169 A-GSN και G2532 CONJ μεμισημενου G3404 V-RPP-GSN Jes 21:9; Jer 51:8; Openb 14:8; Jes 13:21; Jes 34:14; Jer 50:39; Jes 34:11; [Jes 25:2];

Darby

2 And he cried with a strong voice, saying, Great Babylon has fallen, has fallen, and has become the habitation of demons, and a hold of every unclean spirit, and a hold of every unclean and hated bird; Jes 21:9; Jer 51:8; Openb 14:8; Jes 13:21; Jes 34:14; Jer 50:39; Jes 34:11; [Jes 25:2];

TSK - Openbaring 18:2

 

cried.

Openb 1:15; Openb 5:2; Openb 10:3; Openb 14:15; Jer 25:30; Joel 3:16

Babylon.

Openb 18:10; Openb 18:21; Openb 14:8; Openb 16:19; Openb 17:5; Openb 17:18; Jes 13:19; Jes 21:9; Jer 51:8; Jer 51:60-64

become.

Lev 11:13-19; Jes 13:20-22; Jes 14:23; Jes 21:8; Jes 34:11-15; Jer 50:39; Jer 50:40

Jer 51:37; Mark 5:3-5; Luk 8:27; Luk 8:28

 

 

SV

3 Dewijl uit den wijn8  des toorns harer hoererij alle volken gedronken hebben, en9  de koningen der aarde met haar gehoereerd hebben, en de kooplieden der aarde rijk zijn geworden uit de kracht harer weelde.   8Openb 14:8;  9Openb 17:2;  [Openb 18:9];

KJV

3 For G3754 all G3956 nations G1484 have drunk G4095 of G1537 the wine G3631 of the wrath G2372 of her G846 fornication G4202, and G2532 the kings G935 of the earth G1093 have committed fornication G4203 with G3326 her G846, and G2532 the merchants G1713 of the earth G1093 are waxed rich G4147 through G1537 the abundance G1411 of her G846 delicacies G4764.1

  1abundance: or, power  Openb 14:8; Openb 17:2; [Openb 18:9];

YLT

3 because of the wine of the wrath of her whoredom have all the nations drunk, and the kings of the earth with her did commit whoredom, and merchants of the earth from the power of her revel were made rich. Openb 14:8; Openb 17:2; [Openb 18:9];

WHNU

3 οτι G3754 CONJ εκ G1537 PREP  [του G3588 T-GSM οινου] G3631 N-GSM του G3588 T-GSM οινου G3631 N-GSM του G3588 T-GSN θυμου G2372 N-GSM της G3588 T-GSF πορνειας G4202 N-GSF αυτης G846 P-GSF  πεπτωκαν G4098 V-RAI-3P πεπωκαν G4095 V-RAI-3P παντα G3956 A-NPN τα G3588 T-NPN εθνη G1484 N-NPN και G2532 CONJ οι G3588 T-NPM βασιλεις G935 N-NPM της G3588 T-GSF γης G1093 N-GSF μετ G3326 PREP αυτης G846 P-GSF επορνευσαν G4203 V-AAI-3P και G2532 CONJ οι G3588 T-NPM εμποροι G1713 N-NPM της G3588 T-GSF γης G1093 N-GSF εκ G1537 PREP της G3588 T-GSF δυναμεως G1411 N-GSF του G3588 T-GSN στρηνους G4764 N-GSN αυτης G846 P-GSF επλουτησαν G4147 V-AAI-3P Openb 14:8; Openb 17:2; [Openb 18:9];

Darby

3 because all the nations have drunk of the wine of the fury of her fornication; and the kings of the earth have committed fornication with her, and the merchants of the earth have been enriched through the might of her luxury. Openb 14:8; Openb 17:2; [Openb 18:9];

TSK - Openbaring 18:3

 

all.

Openb 18:9; Openb 14:8; Openb 17:2; Jer 51:7

the merchants.

Openb 18:11-17; Openb 18:23; Jes 47:15; 2Petr 2:1-3

abundance.  or, power.

Pr 23:1-3

her delicacies.

Jer 51:34; Klaagl 4:5; Luk 7:25

 

 

SV

4 En ik hoorde een andere stem uit den hemel, zeggende: Gaat10 11 12 13 14 15  uit van haar, Mijn volk, opdat gij aan haar zonden geen gemeenschap hebt, en opdat gij van haar plagen niet ontvangt.       10Gen 19:12;  11Jes 48:20;  12Jes 52:11;  13Jer 51:6;  14Jer 51:45;  152Kor 6:17;  [Jer 50:8];

KJV

4 And G2532 I heard G191 another G243 voice G5456 from G1537 heaven G3772, saying G3004, Come G1831 out of G1537 her G846, my G3450 people G2992, that G3363 ye be G4790 not G3363 partakers G4790 of her G846 sins G266, and G2532 that G3363 ye receive G2983 not G3363 of G1537 her G846 plagues G4127. Gen 19:12; Jes 48:20; Jes 52:11; Jer 51:6; Jer 51:45; 2Kor 6:17; [Jer 50:8];

YLT

4 And I heard another voice out of the heaven, saying, `Come forth out of her, My people, that ye may not partake with her sins, and that ye may not receive of her plagues, Gen 19:12; Jes 48:20; Jes 52:11; Jer 51:6; Jer 51:45; 2Kor 6:17; [Jer 50:8];

WHNU

4 και G2532 CONJ ηκουσα G191 V-AAI-1S αλλην G243 A-ASF φωνην G5456 N-ASF εκ G1537 PREP του G3588 T-GSM ουρανου G3772 N-GSM λεγουσαν G3004 V-PAP-ASF εξελθατε G1831 V-AAM-2P ο G3588 T-NSM λαος G2992 N-NSM μου G3450 P-1GS εξ G1537 PREP αυτης G846 P-GSF ινα G2443 CONJ μη G3361 PRT-N συγκοινωνησητε G4790 V-AAS-2P ταις G3588 T-DPF αμαρτιαις G266 N-DPF αυτης G846 P-GSF και G2532 CONJ εκ G1537 PREP των G3588 T-GPF πληγων G4127 N-GPF αυτης G846 P-GSF ινα G2443 CONJ μη G3361 PRT-N λαβητε G2983 V-2AAS-2P Gen 19:12; Jes 48:20; Jes 52:11; Jer 51:6; Jer 51:45; 2Kor 6:17; [Jer 50:8];

Darby

4 And I heard another voice out of the heaven saying, Come out of her, my people, that ye have not fellowship in her sins, and that ye do not receive of her plagues: Gen 19:12; Jes 48:20; Jes 52:11; Jer 51:6; Jer 51:45; 2Kor 6:17; [Jer 50:8];

TSK - Openbaring 18:4

 

Come.

Gen 19:12; Gen 19:13; Num 16:26; Num 16:27; Jes 48:20; Jes 52:11; Jer 50:8; Jer 51:6; Jer 51:45; Jer 51:50

Matt 24:15; Matt 24:16; 2Kor 6:17

partakers.

Ps 50:18; Matt 23:30; 1Tim 5:22; 2Joh 1:11

 

 

SV

5 Want haar zonden zijn [de ene op de andere] gevolgd tot den hemel toe, en God is harer ongerechtigheden gedachtig16  geworden.  16Openb 16:19;

KJV

5 For G3754 her G846 sins G266 have reached G190 G2853 unto G891 heaven G3772, and G2532 God G2316 hath remembered G3421 her G846 iniquities G92. Openb 16:19;

YLT

5 because her sins did follow--unto the heaven, and God did remember her unrighteousness. Openb 16:19;

WHNU

5 οτι G3754 CONJ εκολληθησαν G2853 V-API-3P αυτης G846 P-GSF αι G3588 T-NPF αμαρτιαι G266 N-NPF αχρι G891 PREP του G3588 T-GSM ουρανου G3772 N-GSM και G2532 CONJ εμνημονευσεν G3421 V-AAI-3S ο G3588 T-NSM θεος G2316 N-NSM τα G3588 T-APN αδικηματα G92 N-APN αυτης G846 P-GSF Openb 16:19;

Darby

5 for her sins have been heaped on one another up to the heaven, and God has remembered her unrighteousnesses. Openb 16:19;

TSK - Openbaring 18:5

 

reached.

Gen 18:20; Gen 18:21; 2Kron 28:9; Ezra 9:6; Jer 51:9; Jona 1:2

and.

16:19

 

 

SV

6 Vergeldt haar, gelijk als zij ulieden vergolden heeft, en verdubbelt haar dubbel, naar haar werken; in den drinkbeker, waarin17  zij geschonken heeft, schenkt haar dubbel.  17Openb 14:10;  [Num 25:18]; [Ps 137:8];

KJV

6 Reward G591 her G846 even G2532 as G5613 she G846 G3778 rewarded G591 you G5213, and G2532 double G1363 unto her G846 double G1362 according to G2596 her G846 works G2041: in G1722 the cup G4221 which G3739 she hath filled G2767 fill G2767 to her G846 double G1362. Openb 14:10; [Num 25:18]; [Ps 137:8];

YLT

6 Render to her as also she did render to you, and double to her doubles according to her works; in the cup that she did mingle mingle to her double. Openb 14:10; [Num 25:18]; [Ps 137:8];

WHNU

6 αποδοτε G591 V-2AAM-2P αυτη G846 P-DSF ως G5613 ADV και G2532 CONJ αυτη G846 P-NSF απεδωκεν G591 V-AAI-3S και G2532 CONJ διπλωσατε G1363 V-AAM-2P  [τα] G3588 T-APN τα G3588 T-APN διπλα G1362 A-APN κατα G2596 PREP τα G3588 T-APN εργα G2041 N-APN αυτης G846 P-GSF εν G1722 PREP τω G3588 T-DSN ποτηριω G4221 N-DSN ω G3739 R-DSN εκερασεν G2767 V-AAI-3S κερασατε G2767 V-AAM-2P αυτη G846 P-DSF διπλουν G1362 A-ASN Openb 14:10; [Num 25:18]; [Ps 137:8];

Darby

6 Recompense her even as she has recompensed; and double [to her] double, according to her works. In the cup which she has mixed, mix to her double. Openb 14:10; [Num 25:18]; [Ps 137:8];

TSK - Openbaring 18:6

 

Reward.

Openb 13:10; Openb 16:5; Openb 16:6; Ex 21:23-25; Ps 137:8; Jer 50:15; Jer 50:29; Jer 51:24; Jer 51:49

2Ti 4:14

double unto.

Jes 40:2; Jes 61:7; Jer 16:18; Jer 17:18; Zach 9:12

the cup.

Openb 14:10; Openb 16:19; Openb 17:2; Openb 17:4

 

 

SV

7 Zoveel als zij zichzelve verheerlijkt heeft, en weelde gehad heeft, zo grote pijniging en rouw doet haar aan; want zij zegt in haar hart: Ik18  zit [als] een koningin, en ben geen weduwe, en zal geen rouw zien.  18Jes 47:8;  [Jes 47:7];

KJV

7 How much G3745 she hath glorified G1392 herself G1438, and G2532 lived deliciously G4763, so much G5118 torment G929 and G2532 sorrow G3997 give G1325 her G846: for G3754 she saith G3004 in G1722 her G846 heart G2588, I sit G2521 a queen G938, and G2532 am G1510 no G3756 widow G5503, and G2532 shall see G1492 no G3364 sorrow G3997. Jes 47:8; [Jes 47:7];

YLT

7 `As much as she did glorify herself and did revel, so much torment and sorrow give to her, because in her heart she saith, I sit a queen, and a widow I am not, and sorrow I shall not see; Jes 47:8; [Jes 47:7];

WHNU

7 οσα G3745 K-APN εδοξασεν G1392 V-AAI-3S αυτην G846 P-ASF και G2532 CONJ εστρηνιασεν G4763 V-AAI-3S τοσουτον G5118 D-ASN δοτε G1325 V-2AAM-2P αυτη G846 P-DSF βασανισμον G929 N-ASM και G2532 CONJ πενθος G3997 N-ASN οτι G3754 CONJ εν G1722 PREP τη G3588 T-DSF καρδια G2588 N-DSF αυτης G846 P-GSF λεγει G3004 V-PAI-3S οτι G3754 CONJ καθημαι G2521 V-PNI-1S βασιλισσα G938 N-NSF και G2532 CONJ χηρα G5503 N-NSF ουκ G3756 PRT-N ειμι G1510 V-PXI-1S και G2532 CONJ πενθος G3997 N-ASN ου G3756 PRT-N μη G3361 PRT-N ιδω G1492 V-2AAS-1S Jes 47:8; [Jes 47:7];

Darby

7 So much as she has glorified herself and lived luxuriously, so much torment and grief give to her. Because she says in her heart, I sit a queen, and I am not a widow; and I shall in no wise see grief: Jes 47:8; [Jes 47:7];

TSK - Openbaring 18:7

 

much she.

Jes 22:12-14; Jes 47:1; Jes 47:2; Jes 47:7-9; Ezech 28:2-10; Zef 2:15; 2Thess 2:4-8

I sit.

Ps 45:9; Jer 13:18

no widow.

Jes 47:7; Jes 47:8; Klaagl 1:1

 

 

SV

8 Daarom19  zullen haar plagen op één dag komen, [namelijk] dood, en rouw, en honger, en zij zal met20  vuur verbrand worden; want sterk is de Heere God, Die haar oordeelt.   192Thess 2:8;  20Openb 17:16;

KJV

8 Therefore G5124 G1223 shall G2240 her G846 plagues G4127 come G2240 in G1722 one G3391 day G2250, death G2288, and G2532 mourning G3997, and G2532 famine G3042; and G2532 she shall be utterly burned G2618 with G1722 fire G4442: for G3754 strong G2478 [is] the Lord G2962 God G2316 who G3588 judgeth G2919 her G846. 2Thess 2:8; Openb 17:16;

YLT

8 because of this, in one day, shall come her plagues, death, and sorrow, and famine; and in fire she shall be utterly burned, because strong [is] the Lord God who is judging her; 2Thess 2:8; Openb 17:16;

WHNU

8 δια G1223 PREP τουτο G5124 D-ASN εν G1722 PREP μια G1520 A-DSF ημερα G2250 N-DSF ηξουσιν G2240 V-FAI-3P αι G3588 T-NPF πληγαι G4127 N-NPF αυτης G846 P-GSF θανατος G2288 N-NSM και G2532 CONJ πενθος G3997 N-NSN και G2532 CONJ λιμος G3042 N-NSM και G2532 CONJ εν G1722 PREP πυρι G4442 N-DSN κατακαυθησεται G2618 V-FPI-3S οτι G3754 CONJ ισχυρος G2478 A-NSM  [κυριος] G2962 N-NSM κυριος G2962 N-NSM ο G3588 T-NSM θεος G2316 N-NSM ο G3588 T-NSM κρινας G2919 V-AAP-NSM αυτην G846 P-ASF 2Thess 2:8; Openb 17:16;

Darby

8 for this reason in one day shall her plagues come, death and grief and famine, and she shall be burnt with fire; for strong [is the] Lord God who has judged her. 2Thess 2:8; Openb 17:16;

TSK - Openbaring 18:8

 

shall her.

Openb 18:10; Openb 18:17; Openb 18:19; Jes 47:9-11; Jer 51:6

and she.

Openb 18:9; Openb 17:18; Openb 19:3; Jer 51:58

for.

Openb 11:17; Job 9:19; Ps 62:11; Jes 27:1; Jer 50:31; Jer 50:34; 1Kor 10:22

 

 

SV

9 En21 22  de koningen der aarde, die met haar gehoereerd en weelde gehad hebben, zullen haar bewenen, en rouw over haar bedrijven, wanneer zij den23  rook haar brands zullen zien;    21Openb 18:3;  22Openb 17:2;  23Openb 18:18;  [Ezech 26:17]; [Ezech 27:27];

KJV

9 And G2532 the kings G935 of the earth G1093, who G3588 have committed fornication G4203 and G2532 lived deliciously G4763 with G3326 her G846, shall bewail G2799 her G846, and G2532 lament G2875 for G1909 her G846, when G3752 they shall see G991 the smoke G2586 of her G846 burning G4451, Openb 18:3; Openb 17:2; Openb 18:18; [Ezech 26:17]; [Ezech 27:27];

YLT

9 and weep over her, and smite themselves for her, shall the kings of the earth, who with her did commit whoredom and did revel, when they may see the smoke of her burning, Openb 18:3; Openb 17:2; Openb 18:18; [Ezech 26:17]; [Ezech 27:27];

WHNU

9 και G2532 CONJ κλαυσουσιν G2799 V-FAI-3P και G2532 CONJ κοψονται G2875 V-FDI-3P επ G1909 PREP αυτην G846 P-ASF οι G3588 T-NPM βασιλεις G935 N-NPM της G3588 T-GSF γης G1093 N-GSF οι G3588 T-NPM μετ G3326 PREP αυτης G846 P-GSF πορνευσαντες G4203 V-AAP-NPM και G2532 CONJ στρηνιασαντες G4763 V-AAP-NPM οταν G3752 CONJ βλεπωσιν G991 V-PAS-3P τον G3588 T-ASM καπνον G2586 N-ASM της G3588 T-GSF πυρωσεως G4451 N-GSF αυτης G846 P-GSF Openb 18:3; Openb 17:2; Openb 18:18; [Ezech 26:17]; [Ezech 27:27];

Darby

9 And the kings of the earth, who have committed fornication, and lived luxuriously with her, shall weep and wail over her, when they see the smoke of her burning, Openb 18:3; Openb 17:2; Openb 18:18; [Ezech 26:17]; [Ezech 27:27];

TSK - Openbaring 18:9

 

the kings.

Openb 18:3; Openb 18:7; Openb 17:2; Openb 17:12; Openb 17:13

shall bewail.

Openb 18:20; Ps 58:10; Jer 50:46; Ezech 26:16; Ezech 26:17; Ezech 32:9; Ezech 32:10; Dan 4:14; Zach 11:2; Zach 11:3

the smoke.

Openb 18:18; Openb 14:11; Openb 19:3; Gen 19:28; Deut 29:23; Jes 13:19; Jes 30:33; Jes 34:9; Jes 34:10

Jer 50:40

 

 

SV

10 Van verre staande uit vreze van haar pijniging, zeggende: Wee,24 25 26  wee, de grote stad Babylon, de sterke stad, want uw oordeel is in één ure gekomen.    24Jes 21:9;  25Jer 51:1;  26Openb 14:8;  [Openb 11:8];

KJV

10 Standing G2476 afar G3113 off G575 for G1223 the fear G5401 of her G846 torment G929, saying G3004, Alas G3759, alas G3759, that great G3173 city G4172 Babylon G897, that mighty G2478 city G4172! for G3754 in G1722 one G3391 hour G5610 is G2064 thy G4675 judgment G2920 come G2064. Jes 21:9; Jer 51:1; Openb 14:8; [Openb 11:8];

YLT

10 from afar having stood because of the fear of her torment, saying, Woe, woe, the great city! Babylon, the strong city! because in one hour did come thy judgment. Jes 21:9; Jer 51:1; Openb 14:8; [Openb 11:8];

WHNU

10 απο G575 PREP μακροθεν G3113 ADV εστηκοτες G2476 V-RAP-NPM δια G1223 PREP τον G3588 T-ASM φοβον G5401 N-ASM του G3588 T-GSM βασανισμου G929 N-GSM αυτης G846 P-GSF λεγοντες G3004 V-PAP-NPM ουαι G3759 INJ ουαι G3759 INJ η G3588 T-NSF πολις G4172 N-NSF η G3588 T-NSF μεγαλη G3173 A-NSF βαβυλων G897 N-NSF η G3588 T-NSF πολις G4172 N-NSF η G3588 T-NSF ισχυρα G2478 A-NSF οτι G3754 CONJ μια G1520 A-DSF ωρα G5610 N-DSF ηλθεν G2064 V-2AAI-3S η G3588 T-NSF κρισις G2920 N-NSF σου G4675 P-2GS Jes 21:9; Jer 51:1; Openb 14:8; [Openb 11:8];

Darby

10 standing afar off, through fear of her torment, saying, Woe, woe, the great city, Babylon, the strong city! for in one hour thy judgment is come. Jes 21:9; Jer 51:1; Openb 14:8; [Openb 11:8];

TSK - Openbaring 18:10

 

afar.

Nu 16:34

Alas.

Openb 18:16; Openb 18:19; Jer 30:7; Joel 1:15; Amos 5:16

that great.

Openb 14:8; Jes 21:9

for.

Openb 18:8; Openb 18:17; Openb 18:19; Jer 51:8; Jer 51:9

 

 

SV

11 En de kooplieden der aarde zullen wenen en rouw maken over haar, omdat niemand hun waren meer koopt;

KJV

11 And G2532 the merchants G1713 of the earth G1093 shall weep G2799 and G2532 mourn G3996 over G1909 her G846; for G3754 no man G3762 buyeth G59 their G846 merchandise G1117 any more G3765:

YLT

11 `And the merchants of the earth shall weep and sorrow over her, because their lading no one doth buy any more;

WHNU

11 και G2532 CONJ οι G3588 T-NPM εμποροι G1713 N-NPM της G3588 T-GSF γης G1093 N-GSF κλαιουσιν G2799 V-PAI-3P και G2532 CONJ πενθουσιν G3996 V-PAI-3P επ G1909 PREP αυτην G846 P-ASF οτι G3754 CONJ τον G3588 T-ASM γομον G1117 N-ASM αυτων G846 P-GPM ουδεις G3762 A-NSM αγοραζει G59 V-PAI-3S ουκετι G3765 ADV

Darby

11 And the merchants of the earth weep and grieve over her, because no one buys their lading any more;

TSK - Openbaring 18:11

 

the merchants.

Openb 18:3; Openb 18:9; Openb 18:15; Openb 18:20; Openb 18:23; Openb 13:16; Openb 13:17; Jes 23:1-15; Jes 47:15

Ezech 26:17-21; Ezech 27:27-36; Zef 1:11; Zef 1:18

buyeth.

Spr 3:14; Matt 22:5; Joh 2:16; 2Petr 2:3

 

 

SV

12 Waren van goud, en van zilver, en van kostelijk gesteente, en van paarlen, en van fijn lijnwaad, en van purper, en van zijde, en van scharlaken; en allerlei welriekend hout, en allerlei ivoren vaten, en allerlei vaten van het kostelijkste hout, en van koper, en van ijzer, en van marmersteen;

KJV

12 The merchandise G1117 of gold G5557, and G2532 silver G696, and G2532 precious G5093 stones G3037, and G2532 of pearls G3135, and G2532 fine linen G1040, and G2532 purple G4209, and G2532 silk G4596, and G2532 scarlet G2847, and G2532 all G3956 thyine G2367 wood G3586, and G2532 all manner G3956 vessels G4632 of ivory G1661, and G2532 all manner G3956 vessels G4632 of G1537 most precious G5093 wood G3586, and G2532 of brass G5475, and G2532 iron G4604, and G2532 marble G3139,2

  2thyine: or, sweet

YLT

12 lading of gold, and silver, and precious stone, and pearl, and fine linen, and purple, and silk, and scarlet, and all thyine wood, and every vessel of ivory, and every vessel of most precious wood, and brass, and iron, and marble,

WHNU

12 γομον G1117 N-ASM χρυσου G5557 N-GSM και G2532 CONJ αργυρου G696 N-GSM και G2532 CONJ λιθου G3037 N-GSM τιμιου G5093 A-GSF και G2532 CONJ μαργαριτων G3135 N-GPM και G2532 CONJ βυσσινου G1039 A-GSN και G2532 CONJ πορφυρας G4209 N-GSF και G2532 CONJ σιρικου G4596 A-GSN και G2532 CONJ κοκκινου G2847 A-GSN και G2532 CONJ παν G3956 A-ASN ξυλον G3586 N-ASN θυινον G2367 A-ASN και G2532 CONJ παν G3956 A-ASN σκευος G4632 N-ASN ελεφαντινον G1661 A-ASN και G2532 CONJ παν G3956 A-ASN σκευος G4632 N-ASN εκ G1537 PREP ξυλου G3586 N-GSN τιμιωτατου G5093 A-GSN-S και G2532 CONJ χαλκου G5475 N-GSM και G2532 CONJ σιδηρου G4604 N-GSM και G2532 CONJ μαρμαρου G3139 N-GSM

Darby

12 lading of gold, and silver, and precious stones, and pearl, and fine linen, and purple, and silk, and scarlet dye, and all thyine wood, and every article in ivory, and every article in most precious wood, and in brass, and in iron, and in marble,

TSK - Openbaring 18:12

 

merchandise.

Openb 17:4; 1Kon 10:11; 1Kon 10:12; Spr 8:10; Spr 8:11; Ezech 27:5-25

thyine.  or, sweet.

1Kon 10:11; 2Kron 2:8

 

 

SV

13 En kaneel, en reukwerk, en welriekende zalf, en wierook, en wijn, en olie, en meelbloem, en tarwe, en lastbeesten, en schapen; en van paarden, en van koetswagens, en van lichamen, en de27  zielen der mensen.  27Ezech 27:13;

KJV

13 And G2532 cinnamon G2792, and G2532 odours G2368, and G2532 ointments G3464, and G2532 frankincense G3030, and G2532 wine G3631, and G2532 oil G1637, and G2532 fine flour G4585, and G2532 wheat G4621, and G2532 beasts G2934, and G2532 sheep G4263, and G2532 horses G2462, and G2532 chariots G4480, and G2532 slaves G4983, and G2532 souls G5590 of men G444.3

  3slaves: or, bodies  Ezech 27:13;

YLT

13 and cinnamon, and odours, and ointment, and frankincense, and wine, and oil, and fine flour, and wheat, and cattle, and sheep, and of horses, and of chariots, and of bodies and souls of men. Ezech 27:13;

WHNU

13 και G2532 CONJ κινναμωμον G2792 N-ASN και G2532 CONJ αμωμον G299 N-ASN και G2532 CONJ θυμιαματα G2368 N-APN και G2532 CONJ μυρον G3464 N-ASN και G2532 CONJ λιβανον G3030 N-ASM και G2532 CONJ οινον G3631 N-ASM και G2532 CONJ ελαιον G1637 N-ASN και G2532 CONJ σεμιδαλιν G4585 N-ASF και G2532 CONJ σιτον G4621 N-ASM και G2532 CONJ κτηνη G2934 N-APN και G2532 CONJ προβατα G4263 N-APN και G2532 CONJ ιππων G2462 N-GPM και G2532 CONJ ρεδων G4480 N-GPF και G2532 CONJ σωματων G4983 N-GPN και G2532 CONJ ψυχας G5590 N-APF ανθρωπων G444 N-GPM Ezech 27:13;

Darby

13 and cinnamon, and amomum, and incense, and unguent, and frankincense, and wine, and oil, and fine flour, and wheat, and cattle, and sheep, and of horses, and of chariots, and of bodies, and souls of men. Ezech 27:13;

TSK - Openbaring 18:13

 

cinnamon.

1Kon 10:10; 1Kon 10:15; 1Kon 10:25; 2Kron 9:9; Spr 7:17; Hoogl 1:3; Hoogl 4:13; Hoogl 4:14; Hoogl 5:5; Amos 6:6

Joh 12:3-8

slaves.  or, bodies.

Ex 21:16; Deut 24:7; Deut 28:68; Neh 5:4; Neh 5:5; Neh 5:8; Jes 50:1; Ezech 27:13; Amos 2:6

Amos 8:6; 1Tim 1:10

and souls.By the sale of indulgences, dispensations, absolutions, masses, bulls, etc.

2Pe 2:3

 

 

SV

14 En de vrucht der begeerlijkheid uwer ziel is van u weggegaan; en al wat lekker en wat heerlijk was, is van u weggegaan; en gij zult hetzelve niet meer vinden.

KJV

14 And G2532 the fruits G3703 that thy G4675 soul G5590 lusted after G1939 are departed G565 from G575 thee G4675, and G2532 all things G3956 which G3588 were dainty G3045 and G2532 goodly G2986 are departed G565 from G575 thee G4675, and G2532 thou shalt find G2147 them G846 no more G3765 at all G3364.

YLT

14 `And the fruits of the desire of thy soul did go away from thee, and all things--the dainty and the bright--did go away from thee, and no more at all mayest thou find them.

WHNU

14 και G2532 CONJ η G3588 T-NSF οπωρα G3703 N-NSF σου G4675 P-2GS της G3588 T-GSF επιθυμιας G1939 N-GSF της G3588 T-GSF ψυχης G5590 N-GSF απηλθεν G565 V-2AAI-3S απο G575 PREP σου G4675 P-2GS και G2532 CONJ παντα G3956 A-NPN τα G3588 T-NPN λιπαρα G3045 A-NPN και G2532 CONJ τα G3588 T-NPN λαμπρα G2986 A-NPN απωλετο G622 V-2AMI-3S απο G575 PREP σου G4675 P-2GS και G2532 CONJ ουκετι G3765 ADV ου G3756 PRT-N μη G3361 PRT-N αυτα G846 P-APN ευρησουσιν G2147 V-FAI-3P

Darby

14 And the ripe fruits which were the lust of thy soul have departed from thee, and all fair and splendid things have perished from thee, and they shall not find them any more at all.

TSK - Openbaring 18:14

 

thy soul.

Num 11:4; Num 11:34; Ps 78:18; Ps 106:14; 1Kor 10:6; Jak 4:2; 1Joh 2:16; 1Joh 2:17

departed.

Luk 12:20; Luk 16:25

 

 

SV

15 De kooplieden dezer dingen, die rijk geworden waren van haar, zullen van verre staan uit vreze van haar pijniging, wenende en rouw makende;

KJV

15 The merchants G1713 of these things G5130, which G3588 were made rich G4147 by G575 her G846, shall stand G2476 afar G3113 off G575 for G1223 the fear G5401 of her G846 torment G929, weeping G2799 and G2532 wailing G3996,

YLT

15 The merchants of these things, who were made rich by her, far off shall stand because of the fear of her torment, weeping, and sorrowing,

WHNU

15 οι G3588 T-NPM εμποροι G1713 N-NPM τουτων G5130 D-GPN οι G3588 T-NPM πλουτησαντες G4147 V-AAP-NPM απ G575 PREP αυτης G846 P-GSF απο G575 PREP μακροθεν G3113 ADV στησονται G2476 V-FDI-3P δια G1223 PREP τον G3588 T-ASM φοβον G5401 N-ASM του G3588 T-GSM βασανισμου G929 N-GSM αυτης G846> P-GSF κλαιοντες G2799 V-PAP-NPM και G2532 CONJ πενθουντες G3996 V-PAP-NPM

Darby

15 The merchants of these things, who had been enriched through her, shall stand afar off through fear of her torment, weeping and grieving,

TSK - Openbaring 18:15

 

which.

Openb 18:3; Openb 18:11; Hos 12:7; Hos 12:8; Zach 11:5; Mark 11:17; Hand 16:19; Hand 19:24-27

shall.

Openb 18:11; Richt 18:23; Richt 18:24; Ezech 27:31; Amos 5:16; Amos 5:17

 

 

SV

16 En zeggende: Wee, wee, de grote stad, die28  bekleed was met fijn lijnwaad, en purper, en scharlaken, en versierd met goud, en [met] kostelijk gesteente, en [met] paarlen; want in één ure is zo grote rijkdom verwoest.  28Openb 17:4;

KJV

16 And G2532 saying G3004, Alas G3759, alas G3759, that great G3173 city G4172, that was clothed in G4016 fine linen G1039, and G2532 purple G4210, and G2532 scarlet G2847, and G2532 decked G5558 with G1722 gold G5557, and G2532 precious G5093 stones G3037, and G2532 pearls G3135! Openb 17:4;

YLT

16 and saying, Woe, woe, the great city, that was arrayed with fine linen, and purple, and scarlet, and gilded in gold, and precious stone, and pearls--because in one hour so much riches were made waste! Openb 17:4;

WHNU

16 λεγοντες G3004 V-PAP-NPM ουαι G3759 INJ ουαι G3759 INJ η G3588 T-NSF πολις G4172 N-NSF η G3588 T-NSF μεγαλη G3173 A-NSF η G3588 T-NSF περιβεβλημενη G4016 V-RPP-NSF βυσσινον G1039 A-ASN και G2532 CONJ πορφυρουν G4210 A-ASN και G2532 CONJ κοκκινον G2847 A-ASN και G2532 CONJ κεχρυσωμενη G5558 V-RPP-NSF [εν] G1722 PREP χρυσιω G5553 N-DSN και G2532 CONJ λιθω G3037 N-DSM τιμιω G5093 A-DSM και G2532 CONJ μαργαριτη G3135 N-DSM Openb 17:4;

Darby

16 saying, Woe, woe, the great city, which [was] clothed with fine linen and purple and scarlet, and had ornaments of gold and precious stones and pearls! Openb 17:4;

TSK - Openbaring 18:16

 

Alas.

Openb 18:10; Openb 18:11; Openb 17:4; Luk 16:19-31

 

 

SV

17 En alle stuurlieden, en al het volk op de schepen, en bootsgezellen, en allen, die ter zee handelen, stonden van verre; [Ps 107:23];

KJV

17 For G3754 in one G3391 hour G5610 so great G5118 riches G4149 is come to nought G2049. And G2532 every G3956 shipmaster G2942, and G2532 all G3956 the company G3658 in G1909 ships G4143, and G2532 sailors G3492, and G2532 as many as G3745 trade G2038 by sea G2281, stood G2476 afar G3113 off G575, [Ps 107:23];

YLT

17 `And every shipmaster, and all the company upon the ships, and sailors, and as many as work the sea, far off stood, [Ps 107:23];

WHNU

17 οτι G3754 CONJ μια G1520 A-DSF ωρα G5610 N-DSF ηρημωθη G2049 V-API-3S ο G3588 T-NSM τοσουτος G5118 D-NSM πλουτος G4149 N-NSM και G2532 CONJ πας G3956 A-NSM κυβερνητης G2942 N-NSM και G2532 CONJ πας G3956 A-NSM ο G3588 T-NSM επι G1909 PREP τοπον G5117 N-ASM πλεων G4126 V-PAP-NSM και G2532 CONJ ναυται G3492 N-NPM και G2532 CONJ οσοι G3745 K-NPM την G3588 T-ASF θαλασσαν G2281 N-ASF εργαζονται G2038 V-PNI-3P απο G575 PREP μακροθεν G3113 ADV εστησαν G2476 V-2AAI-3P [Ps 107:23];

Darby

17 for in one hour so great riches has been made desolate. And every steersman, and every one who sailed to any place, and sailors, and all who exercise their calling on the sea, stood afar off, [Ps 107:23];

TSK - Openbaring 18:17

 

in one.

Openb 18:10; Jes 47:9; Jer 51:8; Klaagl 4:6

And every.

Openb 18:11; Jes 23:14; Ezech 27:27-36; Jona 1:6

 

 

SV

18 En riepen, ziende den29 30  rook van haar brand, [en] zeggende: Wat31  [stad] was deze grote stad gelijk?    29Openb 18:9;  30Jes 34:10;  31Openb 13:4;  [Openb 19:3];

KJV

18 And G2532 cried G2896 when they saw G3708 the smoke G2586 of her G846 burning G4451, saying G3004, What G5101 [city is] like G3664 unto this great G3173 city G4172! Openb 18:9; Jes 34:10; Openb 13:4; [Openb 19:3];

YLT

18 and were crying, seeing the smoke of her burning, saying, What [city is] like to the great city? Openb 18:9; Jes 34:10; Openb 13:4; [Openb 19:3];

WHNU

18 και G2532 CONJ  εκραξαν G2896 V-AAI-3P εκραζον G2896 V-IAI-3P βλεποντες G991 V-PAP-NPM τον G3588 T-ASM καπνον G2586 N-ASM της G3588 T-GSF πυρωσεως G4451 N-GSF αυτης G846 P-GSF λεγοντες G3004 V-PAP-NPM τις G5101 I-NSF ομοια G3664 A-NSF τη G3588 T-DSF πολει G4172 N-DSF τη G3588 T-DSF μεγαλη G3173> A-DSF Openb 18:9; Jes 34:10; Openb 13:4; [Openb 19:3];

Darby

18 and cried, seeing the smoke of her burning, saying, What [city] is like to the great city? Openb 18:9; Jes 34:10; Openb 13:4; [Openb 19:3];

TSK - Openbaring 18:18

 

when.

9

What.

Openb 18:10; Openb 13:4; Jes 23:8; Jes 23:9; Jer 51:37; Ezech 27:30-32

 

 

SV

19 En zij wierpen stof op hun hoofden, en riepen, wenende en rouw bedrijvende, zeggende: Wee, wee, de grote stad, in dewelke allen, die schepen in de zee hadden, van haar kostelijkheid rijk geworden zijn; want zij is in één ure verwoest geworden.

KJV

19 And G2532 they cast G906 dust G5522 on G1909 their G846 heads G2776, and G2532 cried G2896, weeping G2799 and G2532 wailing G3996, saying G3004, Alas G3759, alas G3759, that great G3173 city G4172, wherein G1722 G3739 were made rich G4147 all G3956 that had G2192 ships G4143 in G1722 the sea G2281 by reason of G1537 her G846 costliness G5094! for G3754 in one G3391 hour G5610 is she made desolate G2049.

YLT

19 and they did cast dust upon their heads, and were crying out, weeping and sorrowing, saying, Woe, woe, the great city! in which were made rich all having ships in the sea, out of her costliness--for in one hour was she made waste.

WHNU

19 και G2532 CONJ εβαλον G906 V-2AAI-3P χουν G5522 N-ASM επι G1909 PREP τας G3588 T-APF κεφαλας G2776 N-APF αυτων G846 P-GPM και G2532 CONJ  εκραξαν G2896 V-AAI-3P εκραζον G2896 V-IAI-3P κλαιοντες G2799 V-PAP-NPM και G2532 CONJ πενθουντες G3996 V-PAP-NPM λεγοντες G3004 V-PAP-NPM ουαι G3759 INJ ουαι G3759 INJ η G3588 T-NSF πολις G4172 N-NSF η G3588 T-NSF μεγαλη G3173 A-NSF εν G1722 PREP η G3739 R-DSF επλουτησαν G4147 V-AAI-3P παντες G3956 A-NPM οι G3588 T-NPM εχοντες G2192 V-PAP-NPM τα G3588 T-APN πλοια G4143 N-APN εν G1722 PREP τη G3588 T-DSF θαλασση G2281 N-DSF εκ G1537 PREP της G3588 T-GSF τιμιοτητος G5094 N-GSF αυτης G846 P-GSF οτι G3754 CONJ μια G1520 A-DSF ωρα G5610 N-DSF ηρημωθη G2049 V-API-3S

Darby

19 and cast dust upon their heads, and cried, weeping and grieving, saying, Woe, woe, the great city, in which all that had ships in the sea were enriched through her costliness! for in one hour she has been made desolate.

TSK - Openbaring 18:19

 

they cast.

Joz 7:6; 1Sam 4:12; 2Sam 13:19; Neh 9:1; Job 2:12; Ezech 27:30

weeping.

Openb 18:10; Openb 18:15; Openb 18:16

for.

8

 

 

SV

20 Bedrijft vreugde over haar, gij hemel, en gij heilige apostelen, en gij profeten, want God heeft uw oordeel aan32  haar geoordeeld.  32Openb 19:2;

KJV

20 Rejoice G2165 over G1909 her G846, [thou] heaven G3772, and G2532 [ye] holy G40 apostles G652 and G2532 prophets G4396; for G3754 God G2316 hath avenged G2917 G2919 you G5216 on G1537 her G846. Openb 19:2;

YLT

20 `Be glad over her, O heaven, and ye holy apostles and prophets, because God did judge your judgment of her!' Openb 19:2;

WHNU

20 ευφραινου G2165 V-PPM-2S επ G1909 PREP αυτη G846 P-DSF ουρανε G3772 N-VSM και G2532 CONJ οι G3588 T-NPM αγιοι G40 A-NPM και G2532 CONJ οι G3588 T-NPM αποστολοι G652 N-NPM και G2532 CONJ οι G3588 T-NPM προφηται G4396 N-NPM οτι G3754 CONJ εκρινεν G2919 V-AAI-3S ο G3588 T-NSM θεος G2316 N-NSM το G3588 T-ASN κριμα G2917 N-ASN υμων G5216 P-2GP εξ G1537 PREP αυτης G846 P-GSF Openb 19:2;

Darby

20 Rejoice over her, heaven, and [ye] saints and apostles and prophets; for God has judged your judgment upon her. Openb 19:2;

TSK - Openbaring 18:20

 

Rejoice.

Openb 19:1-3; Richt 5:31; Ps 48:11; Ps 58:10; Ps 96:11-13; Ps 107:42; Ps 109:28

Spr 11:10; Jes 44:23; Jes 49:13; Jer 51:47; Jer 51:48

and ye.It is peculiarly worthy of remark, that the apostles, who are idolatrously honoured at Rome, and daily worshipped, should be specially mentioned as rejoicing in her fall; as if it "avenged them" on her, for the dishonour cast on their characters, while it vindicated the glory of God.

Efez 2:20; Efez 3:5; Efez 4:11; 2Petr 3:2; Judas 1:17

God.

Openb 6:10; Openb 19:2; Deut 32:42; Ps 18:47; Ps 94:1; Jes 26:21; Luk 11:49; Luk 11:50; Luk 18:7; Luk 18:8

 

 

SV

21 En een sterke engel hief een steen op als een groten molensteen, en wierp [dien] in de zee, zeggende: Aldus33  zal de grote stad Babylon met geweld geworpen worden, en zal niet meer gevonden worden.  33Jer 51:64;  [Openb 14:8];

KJV

21 And G2532 a G1520 mighty G2478 angel G32 took up G142 a stone G3037 like G5613 a great G3173 millstone G3458, and G2532 cast G906 [it] into G1519 the sea G2281, saying G3004, Thus G3779 with violence G3731 shall G906 that great G3173 city G4172 Babylon G897 be thrown down G906, and G2532 shall be found G2147 no more G3364 at all G2089. Jer 51:64; [Openb 14:8];

YLT

21 And one strong messenger did take up a stone as a great millstone, and did cast [it] to the sea, saying, `Thus with violence shall Babylon be cast, the great city, and may not be found any more at all; Jer 51:64; [Openb 14:8];

WHNU

21 και G2532 CONJ ηρεν G142 V-AAI-3S εις G1520 A-NSM αγγελος G32 N-NSM ισχυρος G2478 A-NSM λιθον G3037 N-ASM ως G5613 ADV μυλινον G3458 A-ASM μεγαν G3173 A-ASM και G2532 CONJ εβαλεν G906 V-2AAI-3S εις G1519 PREP την G3588 T-ASF θαλασσαν G2281 N-ASF λεγων G3004 V-PAP-NSM ουτως G3779 ADV ορμηματι G3731 N-DSN βληθησεται G906 V-FPI-3S βαβυλων G897 N-NSF η G3588 T-NSF μεγαλη G3173 A-NSF πολις G4172 N-NSF και G2532 CONJ ου G3756 PRT-N μη G3361 PRT-N ευρεθη G2147 V-APS-3S ετι G2089 ADV Jer 51:64; [Openb 14:8];

Darby

21 And a strong angel took up a stone, as a great millstone, and cast [it] into the sea, saying, Thus with violence shall Babylon the great city be cast down, and shall be found no more at all; Jer 51:64; [Openb 14:8];

TSK - Openbaring 18:21

 

a mighty.This was to represent the violence of her fall, and that she should never rise again; which is further illustrated by varied emphatic expressions taken from the ancient prophets. But Rome is still standing and flourishing, and honoured by many nations as the metropolis of the Christian world; she still resounds with singers and musicians; she still excels in arts, which serve for pomp and luxury; she still abounds with candles, and lamps, and torches, burning even by day, as well as by night; and consequently this prophecy has not been, but remains to fulfilled.

Thus.

Ex 15:5; Neh 9:11; Jer 51:63; Jer 51:64

and shall.

Openb 18:22; Openb 12:8; Openb 16:20; Openb 20:11; Job 20:8; Ps 37:36; Ezech 26:21; Dan 11:19

 

 

SV

22 En34 35  de stem der citerspelers, en der zangers, en der fluiters, en der bazuiners, zal niet meer in u gehoord worden; en geen kunstenaar van enige kunst zal meer in u gevonden worden; en geen36  geluid des molens zal in u meer gehoord worden.    34Jer 25:10;  35Ezech 26:13;  36Jer 25:10;

KJV

22 And G2532 the voice G5456 of harpers G2790, and G2532 musicians G3451, and G2532 of pipers G834, and G2532 trumpeters G4538, shall be heard G191 no more G3364 at all G2089 in G1722 thee G4671; and G2532 no G3364 G3956 craftsman G5079, of whatsoever G3956 craft G5078 [he be], shall be found G2147 any more G2089 in G1722 thee G4671; and G2532 the sound G5456 of a millstone G3458 shall be heard G191 no more G3364 at all G2089 in G1722 thee G4671; Jer 25:10; Ezech 26:13;

YLT

22 and voice of harpers, and musicians, and pipers, and trumpeters, may not be heard at all in thee any more; and any artisan of any art may not be found at all in thee any more; and noise of a millstone may not be heard at all in thee any more; Jer 25:10; Ezech 26:13;

WHNU

22 και G2532 CONJ φωνη G5456 N-NSF κιθαρωδων G2790 N-GPM και G2532 CONJ μουσικων G3451 A-GPM και G2532 CONJ αυλητων G834 N-GPM και G2532 CONJ σαλπιστων G4538 N-GPM ου G3756 PRT-N μη G3361 PRT-N ακουσθη G191 V-APS-3S εν G1722 PREP σοι G4671 P-2DS ετι G2089 ADV και G2532 CONJ πας G3956 A-NSM τεχνιτης G5079 N-NSM  [πασης G3956 A-GSF τεχνης] G5078 N-GSF πασης G3956 A-GSF τεχνης G5078 N-GSF ου G3756 PRT-N μη G3361 PRT-N ευρεθη G2147 V-APS-3S εν G1722 PREP σοι G4671 P-2DS ετι G2089 ADV και G2532 CONJ φωνη G5456 N-NSF μυλου G3458 N-GSM ου G3756 PRT-N μη G3361 PRT-N ακουσθη G191 V-APS-3S εν G1722 PREP σοι G4671 P-2DS ετι G2089 ADV Jer 25:10; Ezech 26:13;

Darby

22 and voice of harp-singers and musicians and flute-players and trumpeters shall not be heard any more at all in thee, and no artificer of any art shall be found any more at all in thee, and voice of millstone shall be heard no more at all in thee, Jer 25:10; Ezech 26:13;

TSK - Openbaring 18:22

 

the voice.

Jes 24:8; Jes 24:9; Jer 7:34; Jer 16:9; Jer 25:10; Jer 33:11; Ezech 26:13

 

 

SV

23 En het licht der kaars zal in u niet meer schijnen; en37 38 39  de stem eens bruidegoms en ener bruid zal in u niet meer gehoord worden; want uw kooplieden waren de groten der aarde, want door uw toverij zijn alle volken verleid geweest.    37Jer 7:34;  38Jer 16:9;  39Jer 25:10;

KJV

23 And G2532 the light G5457 of a candle G3088 shall shine G5316 no more G3364 at all G2089 in G1722 thee G4671; and G2532 the voice G5456 of the bridegroom G3566 and G2532 of the bride G3565 shall be heard G191 no more G3364 at all G2089 in G1722 thee G4671: for G3754 thy G4675 merchants G1713 were G2258 the great men G3175 of the earth G1093; for G3754 by G1722 thy G4675 sorceries G5331 were G4105 all G3956 nations G1484 deceived G4105. Jer 7:34; Jer 16:9; Jer 25:10;

YLT

23 and light of a lamp may not shine at all in thee any more; and voice of bridegroom and of bride may not be heard at all in thee any more; because thy merchants were the great ones of the earth, because in thy sorcery were all the nations led astray, Jer 7:34; Jer 16:9; Jer 25:10;

WHNU

23 και G2532 CONJ φως G5457 N-NSN λυχνου G3088 N-GSM ου G3756 PRT-N μη G3361 PRT-N φανη G5316 V-2APS-3S εν G1722 PREP σοι G4671 P-2DS ετι G2089 ADV και G2532 CONJ φωνη G5456 N-NSF νυμφιου G3566 N-GSM και G2532 CONJ νυμφης G3565 N-GSF ου G3756 PRT-N μη G3361 PRT-N ακουσθη G191 V-APS-3S εν G1722 PREP σοι G4671 P-2DS ετι G2089 ADV οτι G3754 CONJ  [οι] G3588 T-NPM οι G3588 T-NPM εμποροι G1713 N-NPM σου G4675 P-2GS ησαν G2258 V-IXI-3P οι G3588 T-NPM μεγιστανες G3175 N-NPM της G3588 T-GSF γης G1093 N-GSF οτι G3754 CONJ εν G1722 PREP τη G3588 T-DSF φαρμακεια G5331 N-DSF σου G4675 P-2GS επλανηθησαν G4105 V-API-3P παντα G3956 A-NPN τα G3588 T-NPN εθνη G1484 N-NPN Jer 7:34; Jer 16:9; Jer 25:10;

Darby

23 and light of lamp shall shine no more at all in thee, and voice of bridegroom and bride shall be heard no more at all in thee; for thy merchants were the great ones of the earth; for by thy sorcery have all the nations been deceived. Jer 7:34; Jer 16:9; Jer 25:10;

TSK - Openbaring 18:23

 

the light.

Openb 22:5; Job 21:17; Spr 4:18; Spr 4:19; Spr 24:20

the voice.

22

thy merchants.

Openb 18:3; Openb 18:11-19; Jes 23:8; Ezech 27:24; Ezech 27:25; Ezech 27:33; Ezech 27:34

for.

Openb 18:3; Openb 18:9; Openb 12:9; Openb 13:13-16; Openb 17:2; Openb 17:5; Openb 21:8; Openb 22:15; 2Kon 9:22; Jes 47:9; Nahum 3:4

Ac 8:11

 

 

SV

24 En in dezelve is gevonden het40  bloed der profeten en der heiligen, en al dergenen, die gedood zijn op de aarde.  40Openb 17:6;

KJV

24 And G2532 in G1722 her G846 was found G2147 the blood G129 of prophets G4396, and G2532 of saints G40, and G2532 of all G3956 that were slain G4969 upon G1909 the earth G1093. Openb 17:6;

YLT

24 and in her blood of prophets and of saints was found, and of all those who have been slain on the earth.' Openb 17:6;

WHNU

24 και G2532 CONJ εν G1722 PREP αυτη G846 P-DSF αιμα G129 N-NSN προφητων G4396 N-GPM και G2532 CONJ αγιων G40 A-GPM ευρεθη G2147 V-API-3S και G2532 CONJ παντων G3956 A-GPM των G3588 T-GPM εσφαγμενων G4969 V-RPP-GPM επι G1909 PREP της G3588 T-GSF γης G1093 N-GSF Openb 17:6;

Darby

24 And in her was found [the] blood of prophets and saints, and of all the slain upon the earth. Openb 17:6;

TSK - Openbaring 18:24

 

in her.

Openb 11:7; Openb 16:6; Openb 17:6; Openb 19:2; Jer 2:34; Ezech 22:9; Ezech 22:12; Ezech 22:27; Dan 7:21; Matt 23:27

Luk 11:47-51; Hand 7:52; 1Thess 2:15

were.

Jer 51:49

 

 

 

 


Vorig hoofdstuk (Openbaring 17)
| Begin hoofdstuk | Volgend hoofdstuk (Openbaring 19)