Interlinear Nieuw Testament

index


Vorig hoofdstuk (Romeinen 5)
| Volgend hoofdstuk (Romeinen 7)


Romeinen 6

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

SV

1 Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade te meerder worde?

KJV

1 What G5101 shall we say G2046 then G3767? Shall we continue G1961 in sin G266, that G2443 grace G5485 may abound G4121?

YLT

1 What, then, shall we say? shall we continue in the sin that the grace may abound?

WHNU

1 τι G5101 I-ASN ουν G3767 CONJ ερουμεν G2046 V-FAI-1P επιμενωμεν G1961 V-PAS-1P τη G3588 T-DSF αμαρτια G266 N-DSF ινα G2443 CONJ η G3588 T-NSF χαρις G5485 N-NSF πλεοναση G4121 V-AAS-3S

Darby

1 What then shall we say? Should we continue in sin that grace may abound?

TSK - Romeinen 6:1

 

1 We may not live in sin;

2 for we are dead unto it;

3 as appears by our baptism.

12 Let not sin reign any more;

18 because we have yielded ourselves to the service of righteousness;

23 and for that death is the wages of sin.

 

 

What.

3:5

Shall.

Rom 6:15; Rom 2:4; Rom 3:5-8; Rom 3:31; Rom 5:20; Rom 5:21; Gal 5:13; 1Petr 2:16; 2Petr 2:18; 2Petr 2:19; Judas 1:4

 

 

SV

2 Dat zij verre. Wij, die der zonde gestorven zijn, hoe zullen wij nog in dezelve leven? [Kol 3:3];

KJV

2 God forbid G3361 G1096. How G4459 shall we, that G3748 are dead G599 to sin G266, live G2198 any longer G2089 therein G1722 G846? [Kol 3:3];

YLT

2 let it not be! we who died to the sin--how shall we still live in it? [Kol 3:3];

WHNU

2 μη G3361 PRT-N γενοιτο G1096 V-2ADO-3S οιτινες G3748 R-NPM απεθανομεν G599 V-2AAI-1P τη G3588 T-DSF αμαρτια G266 N-DSF πως G4459 ADV-I ετι G2089 ADV ζησομεν G2198 V-FAI-1P εν G1722 PREP αυτη G846 P-DSF [Kol 3:3];

Darby

2 Far be the thought. We who have died to sin, how shall we still live in it? [Kol 3:3];

TSK - Romeinen 6:2

 

God.

3:1-4:25

How.

Gen 39:9; Ps 119:104; 1Joh 3:9

dead.

Rom 6:5-11; Rom 5:11; Rom 7:4; Gal 2:19; Gal 6:14; Kol 3:3; 1Petr 2:24

live.

2Kor 5:14-17; 1Petr 1:14; 1Petr 4:1-3

 

 

SV

3 Of weet gij niet, dat1  zovelen als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in Zijn dood gedoopt zijn?  1Gal 3:27;

KJV

3 G2228 Know ye not G50, that so G3754 many of us G3745 as were baptized G907 into G1519 Jesus G2424 Christ G5547 were baptized G907 into G1519 his G846 death G2288?1 2

   1were: or, are  2were: or, are  Gal 3:27;

YLT

3 are ye ignorant that we, as many as were baptized to Christ Jesus, to his death were baptized? Gal 3:27;

WHNU

3 η G2228 PRT αγνοειτε G50 V-PAI-2P οτι G3754 CONJ οσοι G3745 K-NPM εβαπτισθημεν G907 V-API-1P εις G1519 PREP χριστον G5547 N-ASM  [ιησουν] G2424 N-ASM ιησουν G2424 N-ASM εις G1519 PREP τον G3588 T-ASM θανατον G2288 N-ASM αυτου G846 P-GSM εβαπτισθημεν G907 V-API-1P Gal 3:27;

Darby

3 Are you ignorant that we, as many as have been baptised unto Christ Jesus, have been baptised unto his death? Gal 3:27;

TSK - Romeinen 6:3

 

Know.

Rom 6:16; Rom 7:1; 1Kor 3:16; 1Kor 5:6; 1Kor 6:2; 1Kor 6:3; 1Kor 6:9; 1Kor 6:15; 1Kor 6:16; 1Kor 6:19; 1Kor 9:13; 1Kor 9:24; 2Kor 13:5; Jak 4:4

as were.  or, as are.

Matt 28:19; 1Kor 12:13; Gal 3:27; 1Petr 3:21

were.

Rom 6:4; Rom 6:5; Rom 6:8; 1Kor 15:29; Gal 2:20; Gal 2:21

 

 

SV

4 Wij2  zijn dan met Hem begraven, door den doop in den dood, opdat, gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt3 4  is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in5 6 7 8  nieuwigheid des levens wandelen zouden.        2Kol 2:12;  3Rom 8:11;  4Filipp 3:10-11;  5Efez 4:23;  6Kol 3:10;  7Hebr 12:1;  81Petr 2:2;  [Efez 4:24]; [1Petr 2:1];

KJV

4 Therefore G3767 we are buried with G4916 him G846 by G1223 baptism G908 into G1519 death G2288: that G2443 like as G5618 Christ G5547 was raised up G1453 from G1537 the dead G3498 by G1223 the glory G1391 of the Father G3962, even so G3779 we G2249 also G2532 should walk G4043 in G1722 newness G2538 of life G2222. Kol 2:12; Rom 8:11; Filipp 3:10-11; Efez 4:23; Kol 3:10; Hebr 12:1; 1Petr 2:2; [Efez 4:24]; [1Petr 2:1];

YLT

4 we were buried together, then, with him through the baptism to the death, that even as Christ was raised up out of the dead through the glory of the Father, so also we in newness of life might walk. Kol 2:12; Rom 8:11; Filipp 3:10-11; Efez 4:23; Kol 3:10; Hebr 12:1; 1Petr 2:2; [Efez 4:24]; [1Petr 2:1];

WHNU

4 συνεταφημεν G4916 V-2API-1P ουν G3767 CONJ αυτω G846 P-DSM δια G1223 PREP του G3588 T-GSN βαπτισματος G908 N-GSN εις G1519 PREP τον G3588 T-ASM θανατον G2288 N-ASM ινα G2443 CONJ ωσπερ G5618 ADV ηγερθη G1453 V-API-3S χριστος G5547 N-NSM εκ G1537 PREP νεκρων G3498 A-GPM δια G1223 PREP της G3588 T-GSF δοξης G1391 N-GSF του G3588 T-GSM πατρος G3962 N-GSM ουτως G3779 ADV και G2532 CONJ ημεις G2249 P-1NP εν G1722 PREP καινοτητι G2538 N-DSF ζωης G2222 N-GSF περιπατησωμεν G4043 V-AAS-1P Kol 2:12; Rom 8:11; Filipp 3:10-11; Efez 4:23; Kol 3:10; Hebr 12:1; 1Petr 2:2; [Efez 4:24]; [1Petr 2:1];

Darby

4 We have been buried therefore with him by baptism unto death, in order that, even as Christ has been raised up from among [the] dead by the glory of the Father, so *we* also should walk in newness of life. Kol 2:12; Rom 8:11; Filipp 3:10-11; Efez 4:23; Kol 3:10; Hebr 12:1; 1Petr 2:2; [Efez 4:24]; [1Petr 2:1];

TSK - Romeinen 6:4

 

we are.

Rom 6:3; Kol 2:12; Kol 2:13; Kol 3:1-3; 1Petr 3:21

that.

Rom 6:9; Rom 8:11; 1Kor 6:14; 2Kor 13:4; Efez 1:19; Efez 1:20; Efez 2:5; Efez 2:6

by the.

Matt 28:2; Matt 28:3; Joh 2:11; Joh 2:19; Joh 2:20; Joh 11:40; Kol 1:11

even.

Rom 6:19; Rom 7:6; Rom 12:1; Rom 12:2; Rom 13:13; Rom 13:14; 2Kor 5:17; Gal 6:15; Gal 6:16; Efez 4:17; Efez 4:22-24; Efez 5:8

Filipp 3:17; Filipp 3:18; Kol 1:9-12; Kol 2:11; Kol 2:12; Kol 3:10; Kol 4:1; 1Petr 4:1; 1Petr 4:2; 2Petr 1:4-9

1Jo 2:6

 

 

SV

5 Want9 10  indien wij met Hem één plant geworden zijn in de gelijkmaking Zijns doods, zo zullen wij het ook zijn [in de gelijkmaking Zijner] opstanding;   9Rom 8:11;  10Kol 3:1;

KJV

5 For G1063 if G1487 we have been G1096 planted together G4854 in the likeness G3667 of his G846 death G2288, we shall be G2071 also G235 G2532 [in the likeness] of [his] resurrection G386: Rom 8:11; Kol 3:1;

YLT

5 For, if we have become planted together to the likeness of his death, [so] also we shall be of the rising again; Rom 8:11; Kol 3:1;

WHNU

5 ει G1487 COND γαρ G1063 CONJ συμφυτοι G4854 A-NPM γεγοναμεν G1096 V-2RAI-1P τω G3588 T-DSN ομοιωματι G3667 N-DSN του G3588 T-GSM θανατου G2288 N-GSM αυτου G846 P-GSM αλλα G235 CONJ και G2532 CONJ της G3588 T-GSF αναστασεως G386 N-GSF εσομεθα G2071 V-FXI-1P Rom 8:11; Kol 3:1;

Darby

5 For if we are become identified with [him] in the likeness of his death, so also we shall be of [his] resurrection; Rom 8:11; Kol 3:1;

TSK - Romeinen 6:5

 

For.

Rom 6:8-12; Efez 2:5; Efez 2:6; Filipp 3:10; Filipp 3:11

planted.

Ps 92:13; Jes 5:2; Jer 2:21; Matt 15:13; Joh 12:24; Joh 15:1-8

 

 

SV

6 Dit wetende, dat onze oude mens met11 12 13 14  [Hem] gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde te niet gedaan worde, opdat wij niet meer de zonde dienen.     11Gal 2:20;  12Gal 5:24;  13Filipp 3:10;  141Petr 4:1-2;

KJV

6 Knowing G1097 this G5124, that G3754 our G2257 old G3820 man G444 is crucified with G4957 [him], that G2443 the body G4983 of sin G266 might be destroyed G2673, that henceforth G3371 we G2248 should G1398 not G3371 serve G1398 sin G266. Gal 2:20; Gal 5:24; Filipp 3:10; 1Petr 4:1-2;

YLT

6 this knowing, that our old man was crucified with [him] , that the body of the sin may be made useless, for our no longer serving the sin; Gal 2:20; Gal 5:24; Filipp 3:10; 1Petr 4:1-2;

WHNU

6 τουτο G5124 D-ASN γινωσκοντες G1097 V-PAP-NPM οτι G3754 CONJ ο G3588 T-NSM παλαιος G3820 A-NSM ημων G2257 P-1GP ανθρωπος G444 N-NSM συνεσταυρωθη G4957 V-API-3S ινα G2443 CONJ καταργηθη G2673 V-APS-3S το G3588 T-NSN σωμα G4983 N-NSN της G3588 T-GSF αμαρτιας G266 N-GSF του G3588 T-GSM μηκετι G3371 ADV δουλευειν G1398 V-PAN ημας G2248 P-1AP τη G3588 T-DSF αμαρτια G266 N-DSF Gal 2:20; Gal 5:24; Filipp 3:10; 1Petr 4:1-2;

Darby

6 knowing this, that our old man has been crucified with [him] , that the body of sin might be annulled, that we should no longer serve sin. Gal 2:20; Gal 5:24; Filipp 3:10; 1Petr 4:1-2;

TSK - Romeinen 6:6

 

that our.

Gal 2:20; Gal 5:24; Gal 6:14; Efez 4:22; Kol 3:5; Kol 3:9; Kol 3:10

that the.

Rom 7:24; Rom 8:3; Rom 8:13; Kol 2:11; Kol 2:12

that henceforth.

Rom 6:12; Rom 6:22; Rom 7:25; Rom 8:4; 2Kon 5:17; Jes 26:13; Joh 8:34-36

 

 

SV

7 Want15  die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde.  151Petr 4:1;

KJV

7 For G1063 he that is dead G599 is freed G1344 from G575 sin G266.3

  3freed: Gr. justified  1Petr 4:1;

YLT

7 for he who hath died hath been set free from the sin. 1Petr 4:1;

WHNU

7 ο G3588 T-NSM γαρ G1063 CONJ αποθανων G599 V-2AAP-NSM δεδικαιωται G1344 V-RPI-3S απο G575 PREP της G3588 T-GSF αμαρτιας G266 N-GSF 1Petr 4:1;

Darby

7 For he that has died is justified from sin. 1Petr 4:1;

TSK - Romeinen 6:7

 

For he.

Rom 6:2; Rom 6:8; Rom 7:2; Rom 7:4; Kol 3:1-3; 1Petr 4:1

freed.  or, justified.

8:1

 

 

SV

8 Indien16  wij nu met Christus gestorven zijn, zo geloven wij, dat wij ook met Hem zullen leven;  162Tim 2:11;  [Efez 2:5];

KJV

8 Now G1161 if G1487 we be dead G599 with G4862 Christ G5547, we believe G4100 that G3754 we shall G4800 also G2532 live G4800 with him G846: 2Tim 2:11; [Efez 2:5];

YLT

8 And if we died with Christ, we believe that we also shall live with him, 2Tim 2:11; [Efez 2:5];

WHNU

8 ει G1487 COND δε G1161 CONJ απεθανομεν G599 V-2AAI-1P συν G4862 PREP χριστω G5547 N-DSM πιστευομεν G4100 V-PAI-1P οτι G3754 CONJ και G2532 CONJ συζησομεν G4800 V-FAI-1P αυτω G846 P-DSM 2Tim 2:11; [Efez 2:5];

Darby

8 Now if we have died with Christ, we believe that we shall also live with him, 2Tim 2:11; [Efez 2:5];

TSK - Romeinen 6:8

 

Now.

Rom 6:3-5; 2Tim 2:11; 2Tim 2:12

we believe.

Joh 14:19; 2Kor 4:10-14; 2Kor 13:4; Kol 3:3; Kol 3:4; 1Thess 4:14-17

 

 

SV

9 Wetende,17  dat Christus, opgewekt zijnde uit de doden, niet meer sterft; de dood heerst niet meer over Hem.  17Openb 1:18;

KJV

9 Knowing G1492 that G3754 Christ G5547 being raised G1453 from G1537 the dead G3498 dieth G599 no more G3765; death G2288 hath G2961 no more G3765 dominion over G2961 him G846. Openb 1:18;

YLT

9 knowing that Christ, having been raised up out of the dead, doth no more die, death over him hath no more lordship; Openb 1:18;

WHNU

9 ειδοτες G1492 V-RAP-NPM οτι G3754 CONJ χριστος G5547 N-NSM εγερθεις G1453 V-APP-NSM εκ G1537 PREP νεκρων G3498 A-GPM ουκετι G3765 ADV αποθνησκει G599 V-PAI-3S θανατος G2288 N-NSM αυτου G846 P-GSM ουκετι G3765 ADV κυριευει G2961 V-PAI-3S Openb 1:18;

Darby

9 knowing that Christ having been raised up from among [the] dead dies no more: death has dominion over him no more. Openb 1:18;

TSK - Romeinen 6:9

 

Christ.

Ps 16:9-11; Hand 2:24-28; Hebr 7:16; Hebr 7:25; Hebr 10:12; Hebr 10:13; Openb 1:18

death.

Rom 6:14; Rom 5:14; Hebr 2:14; Hebr 2:15

 

 

SV

10 Want18  dat Hij gestorven is, dat is Hij der zonde eenmaal gestorven; en dat Hij leeft, dat leeft Hij Gode.  181Petr 2:24;

KJV

10 For G3739 G1063 in that he died G599, he died G599 unto sin G266 once G2178: but G1161 in that G3739 he liveth G2198, he liveth G2198 unto God G2316. 1Petr 2:24;

YLT

10 for in that he died, to the sin he died once, and in that he liveth, he liveth to God; 1Petr 2:24;

WHNU

10 ο G3739 R-ASN γαρ G1063 CONJ απεθανεν G599 V-2AAI-3S τη G3588 T-DSF αμαρτια G266 N-DSF απεθανεν G599 V-2AAI-3S εφαπαξ G2178 ADV ο G3739 R-ASN δε G1161 CONJ ζη G2198 V-PAI-3S ζη G2198 V-PAI-3S τω G3588 T-DSM θεω G2316 N-DSM 1Petr 2:24;

Darby

10 For in that he has died, he has died to sin once for all; but in that he lives, he lives to God. 1Petr 2:24;

TSK - Romeinen 6:10

 

he died unto.

Rom 8:3; 2Kor 5:21; Hebr 9:26-28; 1Petr 3:18

he liveth unto.

Rom 6:11; Rom 14:7-9; Luk 20:38; 2Kor 5:15; 1Petr 4:6

 

 

SV

11 Alzo ook gijlieden, houdt het daarvoor dat gij wel der zonde dood zijt, maar Gode levende zijt in Christus Jezus, onzen Heere. [1Petr 2:24];

KJV

11 Likewise G3779 reckon G3049 ye G5210 also G2532 yourselves G1438 to be G1511 dead G3498 indeed G3303 unto sin G266, but G1161 alive G2198 unto God G2316 through G1722 Jesus G2424 Christ G5547 our G2257 Lord G2962. [1Petr 2:24];

YLT

11 so also ye, reckon yourselves to be dead indeed to the sin, and living to God in Jesus Christ our Lord. [1Petr 2:24];

WHNU

11 ουτως G3779 ADV και G2532 CONJ υμεις G5210 P-2NP λογιζεσθε G3049 V-PNM-2P εαυτους G1438 F-3APM  ειναι G1511 V-PXN [ειναι] G1511 V-PXN νεκρους G3498 A-APM μεν G3303 PRT τη G3588 T-DSF αμαρτια G266 N-DSF ζωντας G2198 V-PAP-APM δε G1161 CONJ τω G3588 T-DSM θεω G2316 N-DSM εν G1722 PREP χριστω G5547 N-DSM ιησου G2424 N-DSM [1Petr 2:24];

Darby

11 So also *ye*, reckon yourselves dead to sin and alive to God in Christ Jesus. [1Petr 2:24];

TSK - Romeinen 6:11

 

reckon.

8:18

be dead.

2

but.

Rom 6:13; 1Kor 6:20; Gal 2:19; Gal 2:20; Kol 3:3-5

through.

Rom 6:23; Rom 5:1; Rom 16:27; Joh 20:31; Efez 2:7; Filipp 1:11; Filipp 4:7; Kol 3:17; 1Petr 2:5

1Pe 4:11

 

 

SV

12 Dat dan de zonde niet heerse in uw sterfelijk lichaam, om haar te gehoorzamen in de begeerlijkheden deszelven [lichaams].

KJV

12 Let G936 not G3361 sin G266 therefore G3767 reign G936 in G1722 your G5216 mortal G2349 body G4983, that G1519 ye should obey G5219 it G846 in G1722 the lusts G1939 thereof G846.

YLT

12 Let not then the sin reign in your mortal body, to obey it in its desires;

WHNU

12 μη G3361 PRT-N ουν G3767 CONJ βασιλευετω G936 V-PAM-3S η G3588 T-NSF αμαρτια G266 N-NSF εν G1722 PREP τω G3588 T-DSN θνητω G2349 A-DSN υμων G5216 P-2GP σωματι G4983 N-DSN εις G1519 PREP το G3588 T-ASN υπακουειν G5219 V-PAN ταις G3588 T-DPF επιθυμιαις G1939 N-DPF αυτου G846 P-GSN

Darby

12 Let not sin therefore reign in your mortal body to obey its lusts.

TSK - Romeinen 6:12

 

Let not.

Rom 6:16; Rom 5:21; Rom 7:23; Rom 7:24; Num 33:55; Deut 7:2; Joz 23:12; Joz 23:13; Richt 2:3; Ps 19:13

Ps 119:133

mortal.

Rom 8:11; 1Kor 15:53; 1Kor 15:54; 2Kor 4:11; 2Kor 5:4

in the lusts.

Rom 6:16; Rom 2:8; Rom 8:13; Rom 13:14; Gal 5:16; Gal 5:24; Efez 2:3; Efez 4:22; 1Thess 4:5; 2Tim 2:22

Tit 2:12; Tit 3:3; Jak 1:14; Jak 1:15; Jak 4:1-3; 1Petr 1:14; 1Petr 2:11; 1Petr 4:2; 1Petr 4:3; 1Joh 2:15-17

Judas 1:16; Judas 1:18

 

 

SV

13 En stelt uwe leden niet der zonde tot wapenen der ongerechtigheid; maar19 20 21 22 23  stelt uzelven Gode, als uit de doden levende [geworden] zijnde, en [stelt] uw leden Gode tot wapenen der gerechtigheid.      19Luk 1:74;  20Rom 12:1;  21Gal 2:20;  22Hebr 9:14;  231Petr 4:2;

KJV

13 Neither G3366 yield ye G3936 your G5216 members G3196 [as] instruments G3696 of unrighteousness G93 unto sin G266: but G235 yield G3936 yourselves G1438 unto God G2316, as G5613 those that are alive G2198 from G1537 the dead G3498, and G2532 your G5216 members G3196 [as] instruments G3696 of righteousness G1343 unto God G2316.4

  4instruments: Gr. arms, or, weapons  Luk 1:74; Rom 12:1; Gal 2:20; Hebr 9:14; 1Petr 4:2;

YLT

13 neither present ye your members instruments of unrighteousness to the sin, but present yourselves to God as living out of the dead, and your members instruments of righteousness to God; Luk 1:74; Rom 12:1; Gal 2:20; Hebr 9:14; 1Petr 4:2;

WHNU

13 μηδε G3366 CONJ παριστανετε G3936 V-PAM-2P τα G3588 T-APN μελη G3196 N-APN υμων G5216 P-2GP οπλα G3696 N-APN αδικιας G93 N-GSF τη G3588 T-DSF αμαρτια G266 N-DSF αλλα G235 CONJ παραστησατε G3936 V-AAM-2P εαυτους G1438 F-3APM τω G3588 T-DSM θεω G2316 N-DSM ωσει G5616 ADV εκ G1537 PREP νεκρων G3498 A-GPM ζωντας G2198 V-PAP-APM και G2532 CONJ τα G3588 T-APN μελη G3196 N-APN υμων G5216 P-2GP οπλα G3696 N-APN δικαιοσυνης G1343 N-GSF τω G3588 T-DSM θεω G2316 N-DSM Luk 1:74; Rom 12:1; Gal 2:20; Hebr 9:14; 1Petr 4:2;

Darby

13 Neither yield your members instruments of unrighteousness to sin, but yield yourselves to God as alive from among [the] dead, and your members instruments of righteousness to God. Luk 1:74; Rom 12:1; Gal 2:20; Hebr 9:14; 1Petr 4:2;

TSK - Romeinen 6:13

 

Neither.

Rom 6:16; Rom 6:19; Rom 7:5; Rom 7:23; 1Kor 6:15; Kol 3:5; Jak 3:5; Jak 3:6; Jak 4:1

instruments.  Gr. arms, or weapons.

2Co 10:4

unrighteousness.

Rom 1:29; Rom 2:8; Rom 2:9; Deut 25:16; Jes 3:10; Jes 3:11; Jes 55:7; Ezech 18:4; 1Kor 6:9; 2Thess 2:12

2Petr 2:13-15; 1Joh 1:9

but yield.

Rom 12:1; 2Kron 30:8; Dan 3:28; 1Kor 6:20; 2Kor 8:5; Filipp 1:20

alive.

Rom 6:11; Luk 15:24; Luk 15:32; Joh 5:24; 2Kor 5:15; Efez 2:5; Efez 5:14; Kol 2:13

1Petr 2:24; 1Petr 4:2

and your.

Ps 37:30; Spr 12:18; Jak 3:5; Jak 3:6

 

 

SV

14 Want de zonde zal over u niet heersen; want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade.

KJV

14 For G1063 sin G266 shall G2961 not G3756 have dominion over G2961 you G5216: for G1063 ye are G2075 not G3756 under G5259 the law G3551, but G235 under G5259 grace G5485.

YLT

14 for sin over you shall not have lordship, for ye are not under law, but under grace.

WHNU

14 αμαρτια G266 N-NSF γαρ G1063 CONJ υμων G5216 P-2GP ου G3756 PRT-N κυριευσει G2961 V-FAI-3S ου G3756 PRT-N γαρ G1063 CONJ εστε G2075 V-PXI-2P υπο G5259 PREP νομον G3551 N-ASM αλλα G235 CONJ υπο G5259 PREP χαριν G5485 N-ASF

Darby

14 For sin shall not have dominion over *you*, for ye are not under law but under grace.

TSK - Romeinen 6:14

 

sin.

Rom 6:12; Rom 5:20; Rom 5:21; Rom 8:2; Ps 130:7; Ps 130:8; Micha 7:19; Matt 1:21; Joh 8:36; Tit 2:14

Heb 8:10

for ye.

Rom 3:19; Rom 3:20; Rom 7:4-11; Gal 3:23; Gal 4:4; Gal 4:5; Gal 4:21; Gal 5:18

under.

Rom 6:15; Rom 4:16; Rom 5:21; Rom 11:6; Joh 1:17; 2Kor 3:6-9

 

 

SV

15 Wat dan? Zullen wij zondigen, omdat wij niet zijn onder de wet, maar onder de genade? Dat zij verre.

KJV

15 What G5101 then G3767? shall we sin G264, because G3754 we are G2070 not G3756 under G5259 the law G3551, but G235 under G5259 grace G5485? God forbid G3361 G1096.

YLT

15 What then? shall we sin because we are not under law but under grace? let it not be!

WHNU

15 τι G5101 I-NSN ουν G3767 CONJ αμαρτησωμεν G264 V-AAS-1P οτι G3754 CONJ ουκ G3756 PRT-N εσμεν G2070 V-PXI-1P υπο G5259 PREP νομον G3551 N-ASM αλλα G235 CONJ υπο G5259 PREP χαριν G5485 N-ASF μη G3361 PRT-N γενοιτο G1096 V-2ADO-3S

Darby

15 What then? should we sin because we are not under law but under grace? Far be the thought.

TSK - Romeinen 6:15

 

What.

3:9

shall we.

Rom 6:1; Rom 6:2; 1Kor 9:20; 1Kor 9:21; 2Kor 7:1; Gal 2:17; Gal 2:18; Efez 2:8-10; Tit 2:11-14

Jude 1:4

 

 

SV

16 Weet gij niet, dat24 25  wien gij uzelven stelt tot dienstknechten ter gehoorzaamheid, gij dienstknechten zijt desgenen, dien gij gehoorzaamt, of der zonde tot den dood, of der gehoorzaamheid tot gerechtigheid?   24Joh 8:34;  252Petr 2:19;  [Rom 12:1];

KJV

16 Know ye G1492 not G3756, that G3754 to whom G3739 ye yield G3936 yourselves G1438 servants G1401 to G1519 obey G5218, his servants G1401 ye are G2075 to whom G3739 ye obey G5219; whether G2273 of sin G266 unto G1519 death G2288, or G2228 of obedience G5218 unto G1519 righteousness G1343? Joh 8:34; 2Petr 2:19; [Rom 12:1];

YLT

16 have ye not known that to whom ye present yourselves servants for obedience, servants ye are to him to whom ye obey, whether of sin to death, or of obedience to righteousness? Joh 8:34; 2Petr 2:19; [Rom 12:1];

WHNU

16 ουκ G3756 PRT-N οιδατε G1492 V-RAI-2P οτι G3754 CONJ ω G3739 R-DSN παριστανετε G3936 V-PAI-2P εαυτους G1438 F-3APM δουλους G1401 N-APM εις G1519 PREP υπακοην G5218 N-ASF δουλοι G1401 N-NPM εστε G2075 V-PXI-2P ω G3739 R-DSN υπακουετε G5219 V-PAI-2P ητοι G2273 CONJ αμαρτιας G266 N-GSF εις G1519 PREP θανατον G2288 N-ASM η G2228 PRT υπακοης G5218 N-GSF εις G1519 PREP δικαιοσυνην G1343 N-ASF Joh 8:34; 2Petr 2:19; [Rom 12:1];

Darby

16 Know ye not that to whom ye yield yourselves bondmen for obedience, ye are bondmen to him whom ye obey, whether of sin unto death, or of obedience unto righteousness? Joh 8:34; 2Petr 2:19; [Rom 12:1];

TSK - Romeinen 6:16

 

Know.

3

to whom.

Rom 6:13; Joz 24:15; Matt 6:24; Joh 8:34; 2Petr 2:19

whether of sin.

Rom 6:12; Rom 6:17; Rom 6:19-23

 

 

SV

17 Maar Gode zij dank, dat gij [wel] dienstknechten der zonde waart, maar [dat] gij [nu] van harte gehoorzaam geworden zijt aan het voorbeeld der leer, tot hetwelk gij overgegeven zijt;

KJV

17 But G1161 God G2316 be thanked G5485, that G3754 ye were G2258 the servants G1401 of sin G266, but G1161 ye have obeyed G5219 from G1537 the heart G2588 that form G5179 of doctrine G1322 which G1519 G3739 was delivered you G3860.5

  5which…: Gr. whereto ye were delivered

YLT

17 and thanks to God, that ye were servants of the sin, and--were obedient from the heart to the form of teaching to which ye were delivered up;

WHNU

17 χαρις G5485 N-NSF δε G1161 CONJ τω G3588 T-DSM θεω G2316 N-DSM οτι G3754 CONJ ητε G2258 V-IXI-2P δουλοι G1401 N-NPM της G3588 T-GSF αμαρτιας G266 N-GSF υπηκουσατε G5219 V-AAI-2P δε G1161 CONJ εκ G1537 PREP καρδιας G2588 N-GSF εις G1519 PREP ον G3739 R-ASM παρεδοθητε G3860 V-API-2P τυπον G5179 N-ASM διδαχης G1322 N-GSF

Darby

17 But thanks [be] to God, that ye were bondmen of sin, but have obeyed from the heart the form of teaching into which ye were instructed.

TSK - Romeinen 6:17

 

But.

Rom 1:8; 1Kron 29:12-16; Ezra 7:27; Matt 11:25; Matt 11:26; Hand 11:18; Hand 28:15; 1Kor 1:4

Efez 1:16; Filipp 1:3-5; Kol 1:3; Kol 1:4; 1Thess 1:2; 1Thess 1:3; 1Thess 3:9; 2Thess 1:3; 2Tim 1:3-5

Filem 1:4; 2Joh 1:4; 3Joh 1:3

that.

1Kor 6:9-11; Efez 2:5-10; 1Tim 1:13-16; Tit 3:3-7; 1Petr 2:9; 1Petr 4:2-5

but ye.

Rom 1:5; Rom 2:8; Rom 15:18; Rom 16:26; Ps 18:44

2Kor 10:5; 2Kor 10:6; Hebr 5:9; Hebr 11:8; 1Petr 1:22; 1Petr 3:1; 1Petr 4:17

that form.

2Ti 1:13

which was delivered you.  Gr. whereto ye were delivered.

 

 

SV

18 En26 27 28  vrijgemaakt zijnde van de zonde, zijt gemaakt dienstknechten der gerechtigheid.    26Joh 8:32;  27Gal 5:1;  281Petr 2:16;  [Rom 8:2];

KJV

18 Being G1659 then G1161 made free G1659 from G575 sin G266, ye became the servants G1402 of righteousness G1343. Joh 8:32; Gal 5:1; 1Petr 2:16; [Rom 8:2];

YLT

18 and having been freed from the sin, ye became servants to the righteousness. Joh 8:32; Gal 5:1; 1Petr 2:16; [Rom 8:2];

WHNU

18 ελευθερωθεντες G1659 V-APP-NPM δε G1161 CONJ απο G575 PREP της G3588 T-GSF αμαρτιας G266 N-GSF εδουλωθητε G1402 V-API-2P τη G3588 T-DSF δικαιοσυνη G1343 N-DSF Joh 8:32; Gal 5:1; 1Petr 2:16; [Rom 8:2];

Darby

18 Now, having got your freedom from sin, ye have become bondmen to righteousness. Joh 8:32; Gal 5:1; 1Petr 2:16; [Rom 8:2];

TSK - Romeinen 6:18

 

made.

Rom 6:14; Ps 116:16; Ps 119:32; Ps 119:45; Luk 1:74; Luk 1:75; Joh 8:32; Joh 8:36; 1Kor 7:21; 1Kor 7:22

Gal 5:1; 1Petr 2:16

servants.

Rom 6:19; Rom 6:20; Rom 6:22; Jes 26:13; Jes 54:17

 

 

SV

19 Ik spreek op menselijke wijze, om der zwakheid uws vleses wil; want gelijk gij uw leden gesteld hebt, [om] dienstbaar [te zijn] der onreinigheid en der ongerechtigheid, tot ongerechtigheid, alzo stelt nu uw leden, [om] dienstbaar [te zijn] der gerechtigheid, tot heiligmaking.

KJV

19 I speak G3004 after the manner of men G442 because G1223 of the infirmity G769 of your G5216 flesh G4561: for G1063 as G5618 ye have yielded G3936 your G5216 members G3196 servants G1401 to uncleanness G167 and G2532 to iniquity G458 unto G1519 iniquity G458; even so G3779 now G3568 yield G3936 your G5216 members G3196 servants G1401 to righteousness G1343 unto G1519 holiness G38.

YLT

19 In the manner of men I speak, because of the weakness of your flesh, for even as ye did present your members servants to the uncleanness and to the lawlessness--to the lawlessness, so now present your members servants to the righteousness--t sanctification,

WHNU

19 ανθρωπινον G442 A-ASN λεγω G3004 V-PAI-1S δια G1223 PREP την G3588 T-ASF ασθενειαν G769 N-ASF της G3588 T-GSF σαρκος G4561 N-GSF υμων G5216 P-2GP ωσπερ G5618 ADV γαρ G1063 CONJ παρεστησατε G3936 V-AAI-2P τα G3588 T-APN μελη G3196 N-APN υμων G5216 P-2GP δουλα G1401 A-APN τη G3588 T-DSF ακαθαρσια G167 N-DSF και G2532 CONJ τη G3588 T-DSF ανομια G458 N-DSF  [εις G1519 PREP την G3588 T-ASF ανομιαν] G458 N-ASF εις G1519 PREP την G3588 T-ASF ανομιαν G458 N-ASF ουτως G3779 ADV νυν G3568 ADV παραστησατε G3936 V-AAM-2P τα G3588 T-APN μελη G3196 N-APN υμων G5216 P-2GP δουλα G1401 A-APN τη G3588 T-DSF δικαιοσυνη G1343 N-DSF εις G1519 PREP αγιασμον G38 N-ASM

Darby

19 I speak humanly on account of the weakness of your flesh. For even as ye have yielded your members in bondage to uncleanness and to lawlessness unto lawlessness, so now yield your members in bondage to righteousness unto holiness.

TSK - Romeinen 6:19

 

I speak.

Rom 3:5; 1Kor 9:8; 1Kor 15:32; Gal 3:15

because.

Rom 8:26; Rom 15:1; Hebr 4:15

for as ye.

Rom 6:13; Rom 6:17; 1Kor 6:11; Efez 2:2; Efez 2:3; Kol 3:5-7; 1Petr 4:2-4

unto iniquity.

Rom 6:16; 1Kor 5:6; 1Kor 15:33; 2Tim 2:16; 2Tim 2:17; Hebr 12:15

now yield.

13

unto holiness.

22

 

 

SV

20 Want29  toen gij dienstknechten waart der zonde, zo waart gij vrij van de gerechtigheid.  29Joh 8:34;

KJV

20 For G1063 when G3753 ye were G2258 the servants G1401 of sin G266, ye were G2258 free G1658 from righteousness G1343.6

  6from…: Gr. to righteousness  Joh 8:34;

YLT

20 for when ye were servants of the sin, ye were free from the righteousness, Joh 8:34;

WHNU

20 οτε G3753 ADV γαρ G1063 CONJ δουλοι G1401 N-NPM ητε G2258 V-IXI-2P της G3588 T-GSF αμαρτιας G266 N-GSF ελευθεροι G1658 A-NPM ητε G2258 V-IXI-2P τη G3588 T-DSF δικαιοσυνη G1343 N-DSF Joh 8:34;

Darby

20 For when ye were bondmen of sin ye were free from righteousness. Joh 8:34;

TSK - Romeinen 6:20

 

the servants.

Rom 6:16; Rom 6:17; Joh 8:34

from.  Gr. to.

 

 

SV

21 Wat vrucht dan hadt gij toen van die dingen, waarover gij u nu schaamt? Want het einde derzelve is de dood.

KJV

21 What G5101 G3767 fruit G2590 had ye G2192 then G5119 in G1909 those things whereof G3739 ye are G1870 now G3568 ashamed G1870? for G1063 the end G5056 of those things G1565 [is] death G2288.

YLT

21 what fruit, therefore, were ye having then, in the things of which ye are now ashamed? for the end of those [is] death.

WHNU

21 τινα G5101 I-ASM ουν G3767 CONJ καρπον G2590 N-ASM ειχετε G2192 V-IAI-2P τοτε G5119 ADV εφ G1909 PREP οις G3739 R-DPN νυν G3568 ADV επαισχυνεσθε G1870 V-PNI-2P το G3588 T-NSN γαρ G1063 CONJ τελος G5056 N-NSN εκεινων G1565 D-GPM θανατος G2288 N-NSM

Darby

21 What fruit therefore had ye *then* in the things of which ye are *now* ashamed? for the end of *them* [is] death.

TSK - Romeinen 6:21

 

What.

Rom 7:5; Spr 1:31; Spr 5:10-13; Spr 9:17; Spr 9:18; Jes 3:10; Jer 17:10; Jer 44:20-24

Gal 6:7; Gal 6:8

whereof.

Ezra 9:6; Job 40:4; Job 42:6; Jer 3:3; Jer 8:12; Jer 31:19; Ezech 16:61-63

Ezech 36:31; Ezech 36:32; Ezech 43:11; Dan 9:7; Dan 9:8; Dan 12:2; Luk 15:17-21; 2Kor 7:11

1Jo 2:28

for the.

Rom 6:23; Rom 1:32; Deut 17:6; Deut 21:22; 2Sam 12:5-7; 1Kon 2:26; Ps 73:17; Spr 14:12

Spr 16:25; Filipp 3:19; Hebr 6:8; Hebr 10:29; Jak 1:15; Jak 5:20; 1Petr 4:17; Openb 16:6

Re 20:14

 

 

SV

22 Maar nu, van de zonde vrijgemaakt zijnde, en Gode dienstbaar gemaakt zijnde, hebt gij uw vrucht tot heiligmaking, en het einde het eeuwige leven. [Rom 8:2];

KJV

22 But G1161 now G3570 being made free G1659 from G575 sin G266, and G1161 become servants G1402 to God G2316, ye have G2192 your G5216 fruit G2590 unto G1519 holiness G38, and G1161 the end G5056 everlasting G166 life G2222. [Rom 8:2];

YLT

22 And now, having been freed from the sin, and having become servants to God, ye have your fruit--to sanctification, and the end life age-during; [Rom 8:2];

WHNU

22 νυνι G3570 ADV δε G1161 CONJ ελευθερωθεντες G1659 V-APP-NPM απο G575 PREP της G3588 T-GSF αμαρτιας G266 N-GSF δουλωθεντες G1402 V-APP-NPM δε G1161 CONJ τω G3588 T-DSM θεω G2316 N-DSM εχετε G2192 V-PAI-2P τον G3588 T-ASM καρπον G2590 N-ASM υμων G5216 P-2GP εις G1519 PREP αγιασμον G38 N-ASM το G3588 T-NSN δε G1161 CONJ τελος G5056 N-NSN ζωην G2222 N-ASF αιωνιον G166 A-ASF [Rom 8:2];

Darby

22 But *now*, having got your freedom from sin, and having become bondmen to God, ye have your fruit unto holiness, and the end eternal life. [Rom 8:2];

TSK - Romeinen 6:22

 

But now.

Rom 6:14; Rom 6:18; Rom 8:2; Joh 8:32; 2Kor 3:17; Gal 5:13

become.

Rom 7:25; Gen 50:17; Job 1:8; Ps 86:2; Ps 143:12; Jes 54:17; Dan 3:26; Dan 6:20

Gal 1:10; Kol 4:12; Tit 1:1; Jak 1:1; 1Petr 2:16; Openb 7:13

ye have.

Ps 92:14; Joh 15:2; Joh 15:16; Gal 5:22; Efez 5:9; Filipp 1:11; Filipp 4:17; Kol 1:10

and the end.

Rom 6:21; Num 23:10; Ps 37:37; Ps 37:38; Matt 13:40; Matt 13:43; Matt 19:29; Matt 25:46; Joh 4:36

 

 

SV

23 Want30 31 32 33  de bezoldiging der zonde is de dood, maar34  de genadegift Gods is het eeuwige leven, door Jezus Christus, onzen Heere.      30Gen 2:17;  31Rom 5:12;  321Kor 15:21;  33Jak 1:15;  341Petr 1:3;

KJV

23 For G1063 the wages G3800 of sin G266 [is] death G2288; but G1161 the gift G5486 of God G2316 [is] eternal G166 life G2222 through G1722 Jesus G2424 Christ G5547 our G2257 Lord G2962. Gen 2:17; Rom 5:12; 1Kor 15:21; Jak 1:15; 1Petr 1:3;

YLT

23 for the wages of the sin [is] death, and the gift of God [is] life age-during in Christ Jesus our Lord. Gen 2:17; Rom 5:12; 1Kor 15:21; Jak 1:15; 1Petr 1:3;

WHNU

23 τα G3588 T-NPN γαρ G1063 CONJ οψωνια G3800 N-NPN της G3588 T-GSF αμαρτιας G266 N-GSF θανατος G2288 N-NSM το G3588 T-NSN δε G1161 CONJ χαρισμα G5486 N-NSN του G3588 T-GSM θεου G2316 N-GSM ζωη G2222 N-NSF αιωνιος G166 A-NSF εν G1722 PREP χριστω G5547 N-DSM ιησου G2424 N-DSM τω G3588 T-DSM κυριω G2962 N-DSM ημων G2257 P-1GP Gen 2:17; Rom 5:12; 1Kor 15:21; Jak 1:15; 1Petr 1:3;

Darby

23 For the wages of sin [is] death; but the act of favour of God, eternal life in Christ Jesus our Lord. Gen 2:17; Rom 5:12; 1Kor 15:21; Jak 1:15; 1Petr 1:3;

TSK - Romeinen 6:23

 

For the wages.

Rom 5:12; Gen 2:17; Gen 3:19; Jes 3:11; Ezech 18:4; Ezech 18:20; 1Kor 6:9; 1Kor 6:10; Gal 3:10

Gal 6:7; Gal 6:8; Jak 1:15; Openb 21:8

but the.

Rom 2:7; Rom 5:17; Rom 5:21; Joh 3:14-17; Joh 3:36; Joh 4:14; Joh 5:24; Joh 5:39; Joh 5:40; Joh 6:27; Joh 6:32; Joh 6:33; Joh 6:40; Joh 6:50-58

Joh 6:68; Joh 10:28; Joh 17:2; Tit 1:2; 1Petr 1:3; 1Petr 1:4; 1Joh 2:25; 1Joh 5:11; 1Joh 5:12

 

 

 

 


Vorig hoofdstuk (Romeinen 5)
| Begin hoofdstuk | Volgend hoofdstuk (Romeinen 7)