Interlinear Nieuw Testament

index


Vorig hoofdstuk (Romeinen 13)
| Volgend hoofdstuk (Romeinen 15)


Romeinen 14

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

SV

1 Dengene nu, die zwak is in het geloof, neemt aan, [maar] niet tot twistige samensprekingen. [Gal 6:1];

KJV

1 Him that is weak G770 in the faith G4102 receive ye G4355, [but] G1161 not G3361 to G1519 doubtful G1261 disputations G1253.1

  1not…: or, not to judge his doubtful thoughts  [Gal 6:1];

YLT

1 And him who is weak in the faith receive ye--not to determinations of reasonings; [Gal 6:1];

WHNU

1 τον G3588 T-ASM δε G1161 CONJ ασθενουντα G770 V-PAP-ASM τη G3588 T-DSF πιστει G4102 N-DSF προσλαμβανεσθε G4355 V-PMM-2P μη G3361 PRT-N εις G1519 PREP διακρισεις G1253 N-APF διαλογισμων G1261 N-GPM [Gal 6:1];

Darby

1 Now him that is weak in the faith receive, not to [the] determining of questions of reasoning. [Gal 6:1];

TSK - Romeinen 14:1

 

1 Men may not contemn nor condemn one another for things indifferent;

13 but take heed that they give no offence in them;

15 which the apostle proves unlawful by many reasons.

 

 

weak.

Rom 14:21; Rom 4:19; Rom 15:1; Rom 15:7; Job 4:3; Jes 35:3; Jes 35:4; Jes 40:11; Jes 42:3; Ezech 34:4; Ezech 34:16

Zach 11:16; Matt 12:20; Matt 14:31; Matt 18:6; Matt 18:10; Luk 17:2; 1Kor 3:1; 1Kor 3:2; 1Kor 8:7-13; 1Kor 9:22

receive.

Rom 15:7; Matt 10:40-42; Matt 18:5; Joh 13:20; Filipp 2:29; 2Joh 1:10; 3Joh 1:8-10

doubtful disputations.  or, judge his doubtful thoughts.

2-5

 

 

SV

2 De een gelooft wel, dat men alles eten mag, maar die zwak is, eet moeskruiden. [Kol 2:16];

KJV

2 For G3303 one G3739 believeth G4100 that he may eat G5315 all things G3956 : another G1161 , who is weak G770, eateth G2068 herbs G3001 . [Kol 2:16];

YLT

2 one doth believe that he may eat all things--and he who is weak doth eat herbs; [Kol 2:16];

WHNU

2 ος G3739 R-NSM μεν G3303 PRT πιστευει G4100 V-PAI-3S φαγειν G5315 V-2AAN παντα G3956 A-APN ο G3588 T-NSM δε G1161 CONJ ασθενων G770 V-PAP-NSM λαχανα G3001 N-APN εσθιει G2068 V-PAI-3S [Kol 2:16];

Darby

2 One man is assured that he may eat all things; but the weak eats herbs. [Kol 2:16];

TSK - Romeinen 14:2

 

that.

Rom 14:14; 1Kor 10:25; Gal 2:12; 1Tim 4:4; Tit 1:15; Hebr 9:10; Hebr 13:9

another.

Rom 14:22; Rom 14:23

eateth.

Gen 1:29; Gen 9:3; Spr 15:17; Dan 1:12; Dan 1:16

 

 

SV

3 Die1  daar eet, verachte hem niet, die niet eet; en die niet eet, oordele hem niet, die daar eet; want God heeft hem aangenomen.  1Kol 2:16;

KJV

3 Let G1848 not G3361 him that eateth G2068 despise G1848 him that eateth G2068 not G3361 ; and G2532 let G2068 not G3361 him which eateth G2068 not G3361 judge G2919 him that eateth G2068: for G1063 God G2316 hath received G4355 him G846 . Kol 2:16;

YLT

3 let not him who is eating despise him who is not eating: and let not him who is not eating judge him who is eating, for God did receive him. Kol 2:16;

WHNU

3 ο G3588 T-NSM εσθιων G2068 V-PAP-NSM τον G3588 T-ASM μη G3361 PRT-N εσθιοντα G2068 V-PAP-ASM μη G3361 PRT-N εξουθενειτω G1848 V-PAM-3S ο G3588 T-NSM δε G1161 CONJ μη G3361 PRT-N εσθιων G2068 V-PAP-NSM τον G3588 T-ASM εσθιοντα G2068 V-PAP-ASM μη G3361 PRT-N κρινετω G2919 V-PAM-3S ο G3588 T-NSM θεος G2316 N-NSM γαρ G1063 CONJ αυτον G846 P-ASM προσελαβετο G4355 V-2AMI-3S Kol 2:16;

Darby

3 Let not him that eats make little of him that eats not; and let not him that eats not judge him that eats: for God has received him. Kol 2:16;

TSK - Romeinen 14:3

 

despise.

Rom 14:10; Rom 14:15; Rom 14:21; Zach 4:10; Matt 18:10; Luk 18:9; 1Kor 8:11-13

judge.

Rom 14:13; Matt 7:1; Matt 7:2; Matt 9:14; Matt 11:18; Matt 11:19; 1Kor 10:29; 1Kor 10:30; Kol 2:16; Kol 2:17

for.

Hand 10:34; Hand 10:44; Hand 15:8; Hand 15:9

 

 

SV

4 Wie2  zijt gij, die eens anderen huisknecht oordeelt? Hij staat, of hij valt zijn eigen heer; doch hij zal vastgesteld worden, want God is machtig hem vast te stellen.  2Jak 4:12;

KJV

4 Who G5101 art G1488 thou G4771 that judgest G2919 another man's G245 servant G3610 ? to his own G2398 master G2962 he standeth G4739 or G2228 falleth G4098 . Yea G1161 , he shall be holden up G2476: for G1063 God G2316 is G2076 able G1415 to make G2476 him G846 stand G2476 . Jak 4:12;

YLT

4 Thou--who art thou that art judging another's domestic? to his own master he doth stand or fall; and he shall be made to stand, for God is able to make him stand. Jak 4:12;

WHNU

4 συ G4771 P-2NS τις G5101 I-NSM ει G1488 V-PXI-2S ο G3588 T-NSM κρινων G2919 V-PAP-NSM αλλοτριον G245 A-ASM οικετην G3610 N-ASM τω G3588 T-DSM ιδιω G2398 A-DSM κυριω G2962 N-DSM στηκει G4739 V-PAI-3S η G2228 PRT πιπτει G4098 V-PAI-3S σταθησεται G2476 V-FPI-3S δε G1161 CONJ δυνατει G1414 V-PAI-3S γαρ G1063 CONJ ο G3588 T-NSM κυριος G2962 N-NSM στησαι G2476 V-AAN αυτον G846 P-ASM Jak 4:12;

Darby

4 Who art *thou* that judgest the servant of another? to his own master he stands or falls. And he shall be made to stand; for the Lord is able to make him stand. Jak 4:12;

TSK - Romeinen 14:4

 

Who.

Rom 9:20; Hand 11:17; 1Kor 4:4; 1Kor 4:5; Jak 4:11; Jak 4:12

he shall.

Rom 14:3; Rom 11:23; Rom 16:25; Deut 33:27-29; Ps 17:5; Ps 37:17; Ps 37:24; Ps 37:28; Ps 119:116; Ps 119:117

Joh 10:28-30; Rom 8:31-39; Hebr 7:25; 1Petr 1:5; Judas 1:24

for.

Isa 40:29

 

 

SV

5 De3 4  een acht wel den [enen] dag boven den [anderen] dag; maar de ander acht al de dagen [gelijk]. Een iegelijk zij in zijn eigen gemoed ten volle verzekerd.   3Gal 4:10;  4Kol 2:16;

KJV

5 One G3303 man G3739 esteemeth G2919 one day G2250 above G3844 another G2250 : G1161 another G3739 esteemeth G2919 every G3956 day G2250 [alike]. Let G4135 every man G1538 be fully persuaded G4135 in G1722 his own G2398 mind G3563 .2

  2fully persuaded: or, fully assured  Gal 4:10; Kol 2:16;

YLT

5 One doth judge one day above another, and another doth judge every day [alike] ; let each in his own mind be fully assured. Gal 4:10; Kol 2:16;

WHNU

5 ος G3739 R-NSM μεν G3303 PRT [γαρ] G1063 CONJ κρινει G2919 V-PAI-3S ημεραν G2250 N-ASF παρ G3844 PREP ημεραν G2250 N-ASF ος G3739 R-NSM δε G1161 CONJ κρινει G2919 V-PAI-3S πασαν G3956 A-ASF ημεραν G2250 N-ASF εκαστος G1538 A-NSM εν G1722 PREP τω G3588 T-DSM ιδιω G2398 A-DSM νοι G3563 N-DSM πληροφορεισθω G4135 V-PPM-3S Gal 4:10; Kol 2:16;

Darby

5 One man esteems day more than day; another esteems every day [alike] . Let each be fully persuaded in his own mind. Gal 4:10; Kol 2:16;

TSK - Romeinen 14:5

 

esteemeth.

Gal 4:9; Gal 4:10; Kol 2:16; Kol 2:17

Let.

Rom 14:14; Rom 14:23; 1Kor 8:7; 1Kor 8:11

persuaded.  or, assured.

1Jo 3:19-21

 

 

SV

6 Die den dag waarneemt, die neemt [hem] waar den Heere; en die den dag niet waarneemt, die neemt [hem] niet waar den Heere. Die daar eet, die eet [zulks] den Heere, want5 6  hij dankt God; en die niet eet, die eet [zulks] den Heere niet, en hij dankt God.   51Kor 10:31;  61Tim 4:3;  [1Kor 10:30];

KJV

6 He that regardeth G5426 the day G2250 , regardeth G5426 [it] unto the Lord G2962 ; and G2532 he that regardeth G5426 not G3361 the day G2250 , to the Lord G2962 he doth G5426 not G3756 regard G5426 [it]. He that eateth G2068, eateth G2068 to the Lord G2962, for G1063 he giveth God G2316 thanks G2168 ; and G2532 he that eateth G2068 not G3361 , to the Lord G2962 he eateth G2068 not G3756 , and G2532 giveth God G2316 thanks G2168 .3

  3regardeth: or, observeth  1Kor 10:31; 1Tim 4:3; [1Kor 10:30];

YLT

6 He who is regarding the day, to the Lord he doth regard [it] , and he who is not regarding the day, to the Lord he doth not regard [it] . He who is eating, to the Lord he doth eat, for he doth give thanks to God; and he who is not eating, to the Lord he doth not eat, and doth give thanks to God. 1Kor 10:31; 1Tim 4:3; [1Kor 10:30];

WHNU

6 ο G3588 T-NSM φρονων G5426 V-PAP-NSM την G3588 T-ASF ημεραν G2250 N-ASF κυριω G2962 N-DSM φρονει G5426 V-PAI-3S και G2532 CONJ ο G3588 T-NSM εσθιων G2068 V-PAP-NSM κυριω G2962 N-DSM εσθιει G2068 V-PAI-3S ευχαριστει G2168 V-PAI-3S γαρ G1063 CONJ τω G3588 T-DSM θεω G2316 N-DSM και G2532 CONJ ο G3588 T-NSM μη G3361 PRT-N εσθιων G2068 V-PAP-NSM κυριω G2962 N-DSM ουκ G3756 PRT-N εσθιει G2068 V-PAI-3S και G2532 CONJ ευχαριστει G2168 V-PAI-3S τω G3588 T-DSM θεω G2316 N-DSM 1Kor 10:31; 1Tim 4:3; [1Kor 10:30];

Darby

6 He that regards the day, regards it to [the] Lord. And he that eats, eats to [the] Lord, for he gives God thanks; and he that does not eat, [it is] to [the] Lord he does not eat, and gives God thanks. 1Kor 10:31; 1Tim 4:3; [1Kor 10:30];

TSK - Romeinen 14:6

 

regardeth.  or, observeth.

Ga 4:10

regardeth it.

Ex 12:14; Ex 12:42; Ex 16:25; Jes 58:5; Zach 7:5; Zach 7:6

for.

Matt 14:19; Matt 15:36; Joh 6:28; 1Kor 10:30; 1Kor 10:31; 1Tim 4:3-5

 

 

SV

7 Want7 8 9 10  niemand van ons leeft zichzelven, en niemand sterft zichzelven.     72Kor 5:15;  8Gal 2:20;  91Thess 5:10;  101Petr 4:2;  [Gal 2:19];

KJV

7 For G1063 none G3762 of us G2257 liveth G2198 to himself G1438, and G2532 no man G3762 dieth G599 to himself G1438. 2Kor 5:15; Gal 2:20; 1Thess 5:10; 1Petr 4:2; [Gal 2:19];

YLT

7 For none of us to himself doth live, and none to himself doth die; 2Kor 5:15; Gal 2:20; 1Thess 5:10; 1Petr 4:2; [Gal 2:19];

WHNU

7 ουδεις G3762 A-NSM γαρ G1063 CONJ ημων G2257 P-1GP εαυτω G1438 F-3DSM ζη G2198 V-PAI-3S και G2532 CONJ ουδεις G3762 A-NSM εαυτω G1438 F-3DSM αποθνησκει G599 V-PAI-3S 2Kor 5:15; Gal 2:20; 1Thess 5:10; 1Petr 4:2; [Gal 2:19];

Darby

7 For none of us lives to himself, and none dies to himself. 2Kor 5:15; Gal 2:20; 1Thess 5:10; 1Petr 4:2; [Gal 2:19];

TSK - Romeinen 14:7

 

Rom 14:9; 1Kor 6:19; 1Kor 6:20; 2Kor 5:15; Gal 2:19; Gal 2:20; Filipp 1:20-24; 1Thess 5:10

Tit 2:14; 1Petr 4:2

 

 

SV

8 Want hetzij dat wij leven, wij leven den Heere; hetzij dat wij sterven, wij sterven den Heere. Hetzij dan dat wij leven, hetzij dat wij sterven, wij zijn des Heeren.

KJV

8 For G1063 whether G1437 G5037 we live G2198 , we live G2198 unto the Lord G2962; and whether G1437 G5037 we die G599 , we die G599 unto the Lord G2962: whether G1437 G5037 we live G2198 therefore G3767 , or G1437 G5037 die G599 , we are G2070 the Lord's G2962.

YLT

8 for both, if we may live, to the Lord we live; if also we may die, to the Lord we die; both then if we may live, also if we may die, we are the Lord's;

WHNU

8 εαν G1437 COND τε G5037 PRT γαρ G1063 CONJ ζωμεν G2198 V-PAS-1P τω G3588 T-DSM κυριω G2962 N-DSM ζωμεν G2198 V-PAI-1P εαν G1437 COND τε G5037 PRT αποθνησκωμεν G599 V-PAS-1P τω G3588 T-DSM κυριω G2962 N-DSM αποθνησκομεν G599 V-PAI-1P εαν G1437 COND τε G5037 PRT ουν G3767 CONJ ζωμεν G2198 V-PAS-1P εαν G1437 COND τε G5037 PRT αποθνησκωμεν G599 V-PAS-1P του G3588 T-GSM κυριου G2962 N-GSM εσμεν G2070 V-PXI-1P

Darby

8 For both if we should live, [it is] to the Lord we live; and if we should die, [it is] to the Lord we die: both if we should live then, and if we should die, we are the Lord's.

TSK - Romeinen 14:8

 

we die unto.

Joh 21:19; Hand 13:36; Hand 20:24; Hand 21:13; Filipp 2:17; Filipp 2:30; 1Thess 5:10

we live therefore.

1Kor 3:22; 1Kor 3:23; 1Kor 15:23; 1Thess 4:14-18; Openb 14:13

 

 

SV

9 Want daartoe is Christus ook gestorven, en opgestaan, en weder levend geworden, opdat Hij beiden over doden en levenden heersen zou.

KJV

9 For G1063 to G1519 this G5124 end Christ G5547 both G2532 died G599 , and G2532 rose G450 , and G2532 revived G326 , that G2443 he might be Lord G2961 both G2532 of the dead G3498 and G2532 living G2198 .

YLT

9 for because of this Christ both died and rose again, and lived again, that both of dead and of living he may be Lord.

WHNU

9 εις G1519 PREP τουτο G5124 D-ASN γαρ G1063 CONJ χριστος G5547 N-NSM απεθανεν G599 V-2AAI-3S και G2532 CONJ εζησεν G2198 V-AAI-3S ινα G2443 CONJ και G2532 CONJ νεκρων G3498 A-GPM και G2532 CONJ ζωντων G2198 V-PAP-GPM κυριευση G2961 V-AAS-3S

Darby

9 For to this [end] Christ has died and lived [again] , that he might rule over both dead and living.

TSK - Romeinen 14:9

 

Christ.

Jes 53:10-12; Luk 24:26; 2Kor 5:14; Hebr 12:2; 1Petr 1:21; Openb 1:18

Lord.

Matt 28:18; Joh 5:22; Joh 5:23; Joh 5:27-29; Hand 10:36; Hand 10:42; Efez 1:20-23; Filipp 2:9-11

2Tim 4:1; 1Petr 4:5

 

 

SV

10 Maar gij, wat oordeelt gij uw broeder? Of ook gij, wat veracht gij uw broeder? Want11 12  wij zullen allen voor den rechterstoel van Christus gesteld worden.   11Matt 25:31;  122Kor 5:10;  [Matt 26:64];

KJV

10 But G1161 why G5101 dost G2919 thou G4771 judge G2919 thy G4675 brother G80 ? or G2228 G2532 why G5101 dost G1848 thou G4771 set at nought G1848 thy G4675 brother G80 ? for G1063 we shall G3936 all G3956 stand before G3936 the judgment seat G968 of Christ G5547 . Matt 25:31; 2Kor 5:10; [Matt 26:64];

YLT

10 And thou, why dost thou judge thy brother? or again, thou, why dost thou set at nought thy brother? for we shall all stand at the tribunal of the Christ; Matt 25:31; 2Kor 5:10; [Matt 26:64];

WHNU

10 συ G4771 P-2NS δε G1161 CONJ τι G5101 I-ASN κρινεις G2919 V-PAI-2S τον G3588 T-ASM αδελφον G80 N-ASM σου G4675 P-2GS η G2228 PRT και G2532 CONJ συ G4771 P-2NS τι G5101 I-ASN εξουθενεις G1848 V-PAI-2S τον G3588 T-ASM αδελφον G80 N-ASM σου G4675 P-2GS παντες G3956 A-NPM γαρ G1063 CONJ παραστησομεθα G3936 V-FDI-1P τω G3588 T-DSN βηματι G968 N-DSN του G3588 T-GSM θεου G2316 N-GSM Matt 25:31; 2Kor 5:10; [Matt 26:64];

Darby

10 But thou, why judgest thou thy brother? or again, thou, why dost thou make little of thy brother? for we shall all be placed before the judgment-seat of God. Matt 25:31; 2Kor 5:10; [Matt 26:64];

TSK - Romeinen 14:10

 

set.

Rom 14:3; Rom 14:4; Luk 23:11; Hand 4:11

for.

Rom 2:16; Pred 12:14; Matt 25:31; Matt 25:32; Joh 5:22; Hand 10:42; Hand 17:31; 1Kor 4:5

2Kor 5:10; Judas 1:14; Judas 1:15; Openb 20:11-15

 

 

SV

11 Want er is geschreven: Ik13 14  leef, zegt de Heere; voor Mij zal alle knie zich buigen, en alle tong zal God belijden.   13Jes 45:23;  14Filipp 2:10;

KJV

11 For G1063 it is written G1125, [As] I G1473 live G2198 , saith G3004 the Lord G2962 , G3754 every G3956 knee G1119 shall bow G2578 to me G1698 , and G2532 every G3956 tongue G1100 shall confess G1843 to God G2316 . Jes 45:23; Filipp 2:10;

YLT

11 for it hath been written, `I live! saith the Lord--to Me bow shall every knee, and every tongue shall confess to God;' Jes 45:23; Filipp 2:10;

WHNU

11 γεγραπται G1125 V-RPI-3S γαρ G1063 CONJ ζω G2198 V-PAI-1S εγω G1473 P-1NS λεγει G3004 V-PAI-3S κυριος G2962 N-NSM οτι G3754 CONJ εμοι G1698 P-1DS καμψει G2578 V-FAI-3S παν G3956 A-NSN γονυ G1119 N-NSN και G2532 CONJ πασα G3956 A-NSF γλωσσα G1100 N-NSF εξομολογησεται G1843 V-FMI-3S τω G3588 T-DSM θεω G2316 N-DSM Jes 45:23; Filipp 2:10;

Darby

11 For it is written, *I* live, saith [the] Lord, that to me shall bow every knee, and every tongue shall confess to God. Jes 45:23; Filipp 2:10;

TSK - Romeinen 14:11

 

As.

Num 14:21; Num 14:28; Jes 49:18; Jer 22:24; Ezech 5:11; Zef 2:9

every knee.

Ps 72:11; Jes 45:22-25; Filipp 2:10; Openb 5:14

confess.

Rom 10:9; Rom 15:9; Matt 10:32; 1Joh 4:15; 2Joh 1:7

 

 

SV

12 Zo15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  dan een iegelijk van ons zal voor zichzelven Gode rekenschap geven.           15Ps 62:12;  16Jer 17:10;  17Jer 32:19;  18Matt 16:27;  19Rom 2:6;  201Kor 3:8;  212Kor 5:10;  22Gal 6:5;  23Openb 2:23;  24Openb 22:12;  [Openb 20:12];

KJV

12 So G3767 then G686 every one G1538 of us G2257 shall give G1325 account G3056 of G4012 himself G1438 to God G2316 . Ps 62:12; Jer 17:10; Jer 32:19; Matt 16:27; Rom 2:6; 1Kor 3:8; 2Kor 5:10; Gal 6:5; Openb 2:23; Openb 22:12; [Openb 20:12];

YLT

12 so, then, each of us concerning himself shall give reckoning to God; Ps 62:12; Jer 17:10; Jer 32:19; Matt 16:27; Rom 2:6; 1Kor 3:8; 2Kor 5:10; Gal 6:5; Openb 2:23; Openb 22:12; [Openb 20:12];

WHNU

12 αρα G686 PRT [ουν] G3767 CONJ εκαστος G1538 A-NSM ημων G2257 P-1GP περι G4012 PREP εαυτου G1438 F-3GSM λογον G3056 N-ASM δωσει G1325 V-FAI-3S [τω G3588 T-DSM θεω] G2316 N-DSM Ps 62:12; Jer 17:10; Jer 32:19; Matt 16:27; Rom 2:6; 1Kor 3:8; 2Kor 5:10; Gal 6:5; Openb 2:23; Openb 22:12; [Openb 20:12];

Darby

12 So then each of us shall give an account concerning himself to God. Ps 62:12; Jer 17:10; Jer 32:19; Matt 16:27; Rom 2:6; 1Kor 3:8; 2Kor 5:10; Gal 6:5; Openb 2:23; Openb 22:12; [Openb 20:12];

TSK - Romeinen 14:12

 

Pred 11:9; Matt 12:36; Matt 18:23-35; Luk 16:2; Gal 6:5; 1Petr 4:5

 

 

SV

13 Laat ons dan elkander niet meer oordelen; maar oordeelt dit liever, namelijk, dat25 26  gij den broeder geen aanstoot of ergernis geeft.   251Kor 10:32;  262Kor 6:3;

KJV

13 Let us G2919 not therefore G3767 judge G2919 one another G240 any more G3371 : but G235 judge G2919 this G5124 rather G3123 , that no man G3361 put G5087 a stumblingblock G4348 or G2228 an occasion to fall G4625 in [his] brother's way G80. 1Kor 10:32; 2Kor 6:3;

YLT

13 no longer, therefore, may we judge one another, but this judge ye rather, not to put a stumbling-stone before the brother, or an offence. 1Kor 10:32; 2Kor 6:3;

WHNU

13 μηκετι G3371 ADV ουν G3767 CONJ αλληλους G240 C-APM κρινωμεν G2919 V-PAS-1P αλλα G235 CONJ τουτο G5124 D-ASN κρινατε G2919 V-AAM-2P μαλλον G3123 ADV το G3588 T-ASN μη G3361 PRT-N τιθεναι G5087 V-PAN προσκομμα G4348 N-ASN τω G3588 T-DSM αδελφω G80 N-DSM η G2228 PRT σκανδαλον G4625 N-ASN 1Kor 10:32; 2Kor 6:3;

Darby

13 Let us no longer therefore judge one another; but judge ye this rather, not to put a stumbling-block or a fall-trap before his brother. 1Kor 10:32; 2Kor 6:3;

TSK - Romeinen 14:13

 

judge one.

Rom 14:4; Rom 14:10; Jak 2:4; Jak 4:11

but.

Luk 12:57; 1Kor 11:13; 2Kor 5:14

put.

Rom 9:32; Rom 9:33; Rom 11:9; Rom 16:17; Lev 19:14; Jes 57:14; Ezech 14:3; Matt 16:23; Matt 18:7

Luk 17:2; 1Kor 8:9-13; 1Kor 10:32; 2Kor 6:3; Filipp 1:10; Openb 2:14

or.

2Sam 12:14; 1Tim 5:14; 1Joh 2:10

 

 

SV

14 Ik27 28 29 30  weet en ben verzekerd in den Heere Jezus, dat geen ding onrein is in zichzelven; dan die acht iets onrein te zijn, dien is het onrein.     27Matt 15:11;  28Hand 10:15;  291Kor 8:4;  301Tim 4:4;

KJV

14 I know G1492 , and G2532 am persuaded G3982 by G1722 the Lord G2962 Jesus G2424 , that G3754 [there is] nothing G3762 unclean G2839 of G1223 itself G1438 : but G1508 to him that esteemeth G3049 any thing G5100 to be G1511 unclean G2839 , to him G1565 [it is] unclean G2839 .4

  4unclean: Gr. common  Matt 15:11; Hand 10:15; 1Kor 8:4; 1Tim 4:4;

YLT

14 I have known, and am persuaded, in the Lord Jesus, that nothing [is] unclean of itself, except to him who is reckoning anything to be unclean--to that one [it is] unclean; Matt 15:11; Hand 10:15; 1Kor 8:4; 1Tim 4:4;

WHNU

14 οιδα G1492 V-RAI-1S και G2532 CONJ πεπεισμαι G3982 V-RPI-1S εν G1722 PREP κυριω G2962 N-DSM ιησου G2424 N-DSM οτι G3754 CONJ ουδεν G3762 A-NSN κοινον G2839 A-NSN δι G1223 PREP εαυτου G1438 F-3GSM ει G1487 COND μη G3361 PRT-N τω G3588 T-DSM λογιζομενω G3049 V-PNP-DSM τι G5100 X-ASN κοινον G2839 A-ASN ειναι G1511 V-PXN εκεινω G1565 D-DSM κοινον G2839 A-NSN Matt 15:11; Hand 10:15; 1Kor 8:4; 1Tim 4:4;

Darby

14 I know, and am persuaded in the Lord Jesus, that nothing is unclean of itself; except to him who reckons anything to be unclean, to that man [it is] unclean. Matt 15:11; Hand 10:15; 1Kor 8:4; 1Tim 4:4;

TSK - Romeinen 14:14

 

and am.

Ac 10:28

that there.

Rom 14:2; Rom 14:20; 1Kor 10:25; 1Tim 4:4; Tit 1:15

unclean.  Gr. common.

Hand 10:14; Hand 10:15; Hand 11:8; Hand 11:9

to him it.

Rom 14:23; 1Kor 8:7; 1Kor 8:10

 

 

SV

15 Maar indien uw broeder om der spijze wil bedroefd wordt, zo wandelt gij niet meer naar liefde. Verderf31  dien niet met uw spijze, voor welken Christus gestorven is.  311Kor 8:11;

KJV

15 But G1161 if G1487 thy G4675 brother G80 be grieved G3076 with G1223 [thy] meat G1033 , now G3765 walkest thou G4043 not G3765 charitably G26 G2596. Destroy G622 not G3361 him G1565 with thy G4675 meat G1033 , for G5228 whom G3739 Christ G5547 died G599 .5

  5charitably: Gr. according to charity  1Kor 8:11;

YLT

15 and if through victuals thy brother is grieved, no more dost thou walk according to love; do not with thy victuals destroy that one for whom Christ died. 1Kor 8:11;

WHNU

15 ει G1487 COND γαρ G1063 CONJ δια G1223 PREP βρωμα G1033 N-ASN ο G3588 T-NSM αδελφος G80 N-NSM σου G4675 P-2GS λυπειται G3076 V-PPI-3S ουκετι G3765 ADV κατα G2596 PREP αγαπην G26 N-ASF περιπατεις G4043 V-PAI-2S μη G3361 PRT-N τω G3588 T-DSN βρωματι G1033 N-DSN σου G4675 P-2GS εκεινον G1565 D-ASM απολλυε G622 V-PAM-2S υπερ G5228 PREP ου G3739 R-GSM χριστος G5547 N-NSM απεθανεν G599 V-2AAI-3S 1Kor 8:11;

Darby

15 For if on account of meat thy brother is grieved, thou walkest no longer according to love. Destroy not him with thy meat for whom Christ has died. 1Kor 8:11;

TSK - Romeinen 14:15

 

thy brother.

Ezech 13:22; 1Kor 8:12

now.

Rom 13:10; Rom 15:2; 1Kor 8:1; 1Kor 13:1; 1Kor 13:4; 1Kor 13:5; Gal 5:13; Filipp 2:2-4

charitable.  Gr. according to charity.  Destroy.

1Kor 8:11; 2Petr 2:1; 1Joh 2:2

 

 

SV

16 Dat dan uw goed niet gelasterd worde.

KJV

16 Let G987 not G3361 then G3767 your G5216 good G18 be evil spoken of G987:

YLT

16 Let not, then, your good be evil spoken of,

WHNU

16 μη G3361 PRT-N βλασφημεισθω G987 V-PPM-3S ουν G3767 CONJ υμων G5216 P-2GP το G3588 T-ASN αγαθον G18 A-ASN

Darby

16 Let not then your good be evil spoken of;

TSK - Romeinen 14:16

 

Rom 12:17; 1Kor 10:29; 1Kor 10:30; 2Kor 8:20; 2Kor 8:21; 1Thess 5:22

 

 

SV

17 Want32  het Koninkrijk Gods is niet spijs en drank, maar rechtvaardigheid, en vrede, en blijdschap, door den Heiligen Geest.  321Kor 8:8;  [Matt 15:11]; [Mark 7:15]; [Hand 10:15]; [Hebr 13:9];

KJV

17 For G1063 the kingdom G932 of God G2316 is G2076 not G3756 meat G1035 and G2532 drink G4213 ; but G235 righteousness G1343, and G2532 peace G1515 , and G2532 joy G5479 in G1722 the Holy G40 Ghost G4151 . 1Kor 8:8; [Matt 15:11]; [Mark 7:15]; [Hand 10:15]; [Hebr 13:9];

YLT

17 for the reign of God is not eating and drinking, but righteousness, and peace, and joy in the Holy Spirit; 1Kor 8:8; [Matt 15:11]; [Mark 7:15]; [Hand 10:15]; [Hebr 13:9];

WHNU

17 ου G3756 PRT-N γαρ G1063 CONJ εστιν G2076 V-PXI-3S η G3588 T-NSF βασιλεια G932 N-NSF του G3588 T-GSM θεου G2316 N-GSM βρωσις G1035 N-NSF και G2532 CONJ ποσις G4213 N-NSF αλλα G235 CONJ δικαιοσυνη G1343 N-NSF και G2532 CONJ ειρηνη G1515 N-NSF και G2532 CONJ χαρα G5479 N-NSF εν G1722 PREP πνευματι G4151 N-DSN αγιω G40 A-DSN 1Kor 8:8; [Matt 15:11]; [Mark 7:15]; [Hand 10:15]; [Hebr 13:9];

Darby

17 for the kingdom of God is not eating and drinking, but righteousness, and peace, and joy in [the] Holy Spirit. 1Kor 8:8; [Matt 15:11]; [Mark 7:15]; [Hand 10:15]; [Hebr 13:9];

TSK - Romeinen 14:17

 

kingdom.

Dan 2:44; Matt 3:2; Matt 6:33; Luk 14:15; Luk 17:20; Luk 17:21; Joh 3:3; Joh 3:5; 1Kor 4:20; 1Kor 6:9

1Th 2:12

is.

1Kor 8:8; Kol 2:16; Kol 2:17; Hebr 13:9

but.

Jes 45:24; Jer 23:5; Jer 23:6; Dan 9:24; Matt 6:33; 1Kor 1:30; 2Kor 5:21; Filipp 3:9

2Pe 1:1

peace.

Rom 5:1-5; Rom 8:6; Rom 8:15; Rom 8:16; Rom 15:13; Jes 55:12; Jes 61:3; Joh 16:33; Hand 9:31; Hand 13:52

Gal 5:22; Filipp 2:1; Filipp 3:3; Filipp 4:4; Filipp 4:7; Kol 1:11; 1Thess 1:6; 1Petr 1:8

 

 

SV

18 Want die Christus in deze dingen dient, is Gode welbehagelijk, en aangenaam den mensen.

KJV

18 For G1063 he that in G1722 these things G5125 serveth G1398 Christ G5547 [is] acceptable G2101 to God G2316 , and G2532 approved G1384 of men G444 .

YLT

18 for he who in these things is serving the Christ, [is] acceptable to God and approved of men.

WHNU

18 ο G3588 T-NSM γαρ G1063 CONJ εν G1722 PREP τουτω G5129 D-DSM δουλευων G1398 V-PAP-NSM τω G3588 T-DSM χριστω G5547 N-DSM ευαρεστος G2101 A-NSM τω G3588 T-DSM θεω G2316 N-DSM και G2532 CONJ δοκιμος G1384 A-NSM τοις G3588 T-DPM ανθρωποις G444 N-DPM

Darby

18 For he that in this serves the Christ [is] acceptable to God and approved of men.

TSK - Romeinen 14:18

 

in.

Rom 14:4; Rom 6:22; Rom 12:11; Rom 16:18; Mark 13:34; Joh 12:26; 1Kor 7:22; Gal 6:15; Gal 6:16

Kol 3:24; Tit 2:11-14

is.

Rom 12:1; Rom 12:2; Gen 4:7; Pred 9:7; Hand 10:35; 2Kor 8:21; Filipp 4:18; 1Tim 2:3; 1Tim 5:4

1Petr 2:5; 1Petr 2:20

and.

2Kor 4:2; 2Kor 5:11; 2Kor 6:4; 2Kor 8:21; 1Thess 1:3; 1Thess 1:4; Jak 2:18-26; 1Petr 3:16

 

 

SV

19 Zo dan laat ons najagen, hetgeen tot den vrede, en hetgeen tot de stichting onder elkander [dient].

KJV

19 Let us G1377 therefore G686 G3767 follow after G1377 the things which make for G3588 peace G1515 , and G2532 things wherewith G1519 one G240 may edify G3619 another G240 .

YLT

19 So, then, the things of peace may we pursue, and the things of building up one another;

WHNU

19 αρα G686 PRT ουν G3767 CONJ τα G3588 T-APN της G3588 T-GSF ειρηνης G1515 N-GSF διωκωμεν G1377 V-PAS-1P και G2532 CONJ τα G3588 T-APN της G3588 T-GSF οικοδομης G3619 N-GSF της G3588 T-GSF εις G1519 PREP αλληλους G240 C-APM

Darby

19 So then let us pursue the things which tend to peace, and things whereby one shall build up another.

TSK - Romeinen 14:19

 

follow.

Rom 12:18; Ps 34:14; Ps 133:1; Matt 5:9; Mark 9:50; 2Kor 13:11; Efez 4:3-7

Filipp 2:1-4; Kol 3:12-15; Hebr 12:14; Jak 3:13-18; 1Petr 3:11

and.

Rom 15:2; 1Kor 10:33; 1Kor 14:12-17; 1Kor 14:26; Efez 4:29; 1Thess 5:11; 1Thess 5:12; 1Tim 1:4

 

 

SV

20 Verbreek het werk van God niet om der spijze wil. Alle33  dingen zijn wel rein; maar het is kwaad den mens, die met aanstoot eet.  33Tit 1:15;  [Matt 15:11]; [Mark 7:15]; [Hand 10:15];

KJV

20 For G1752 meat G1033 destroy G2647 not G3361 the work G2041 of God G2316 . All things G3956 indeed G3303 [are] pure G2513 ; but G235 [it is] evil G2556 for that man G444 who eateth G2068 with G1223 offence G4348 . Tit 1:15; [Matt 15:11]; [Mark 7:15]; [Hand 10:15];

YLT

20 for the sake of victuals cast not down the work of God; all things, indeed, [are] pure, but evil [is] to the man who is eating through stumbling. Tit 1:15; [Matt 15:11]; [Mark 7:15]; [Hand 10:15];

WHNU

20 μη G3361 PRT-N ενεκεν G1752 ADV βρωματος G1033 N-GSN καταλυε G2647 V-PAM-2S το G3588 T-ASN εργον G2041 N-ASN του G3588 T-GSM θεου G2316 N-GSM παντα G3956 A-NPN μεν G3303 PRT καθαρα G2513 A-NPN αλλα G235 CONJ κακον G2556 A-NSN τω G3588 T-DSM ανθρωπω G444 N-DSM τω G3588 T-DSM δια G1223 PREP προσκομματος G4348 N-GSN εσθιοντι G2068 V-PAP-DSM Tit 1:15; [Matt 15:11]; [Mark 7:15]; [Hand 10:15];

Darby

20 For the sake of meat do not destroy the work of God. All things indeed [are] pure; but [it is] evil to that man who eats while stumbling [in doing so] . Tit 1:15; [Matt 15:11]; [Mark 7:15]; [Hand 10:15];

TSK - Romeinen 14:20

 

For.

Rom 14:15; Matt 18:6; 1Kor 6:12; 1Kor 6:13; 1Kor 8:8; 1Kor 8:13; 1Kor 10:31

the work.

Efez 2:10; Filipp 1:6

All.

Rom 14:14; Matt 15:11; Hand 10:15; 1Tim 4:3-5; Tit 1:15

but.

Rom 14:15; Rom 14:21; 1Kor 8:9-12; 1Kor 10:32; 1Kor 10:33

 

 

SV

21 Het34  is goed geen vlees te eten, noch wijn te drinken, noch [iets], waaraan uw broeder zich stoot, of geërgerd wordt, of [waarin] hij zwak is.  341Kor 8:13;

KJV

21 [It is] good G2570 neither G3361 to eat G5315 flesh G2907 , nor G3366 to drink G4095 wine G3631 , nor G3366 [any thing] whereby G1722 G3739 thy G4675 brother G80 stumbleth G4350 , or G2228 is offended G4624, or G2228 is made weak G770. 1Kor 8:13;

YLT

21 Right [it is] not to eat flesh, nor to drink wine, nor to [do anything] in which thy brother doth stumble, or is made to fall, or is weak. 1Kor 8:13;

WHNU

21 καλον G2570 A-NSN το G3588 T-NSN μη G3361 PRT-N φαγειν G5315 V-2AAN κρεα G2907 N-APN μηδε G3366 CONJ πιειν G4095 V-2AAN οινον G3631 N-ASM μηδε G3366 CONJ εν G1722 PREP ω G3739 R-DSN ο G3588 T-NSM αδελφος G80 N-NSM σου G4675 P-2GS προσκοπτει G4350 V-PAI-3S 1Kor 8:13;

Darby

21 [ It is] right not to eat meat, nor drink wine, nor [do anything] in which thy brother stumbles, or is offended, or is weak. 1Kor 8:13;

TSK - Romeinen 14:21

 

good.

Rom 14:17; Rom 15:1; Rom 15:2; 1Kor 8:13

whereby.

Rom 14:13; Mal 2:8; Matt 16:23; Matt 18:7-10; Luk 17:1; Luk 17:2; Filipp 1:10; Hebr 12:13

Re 2:14

 

 

SV

22 Hebt gij geloof? hebt [dat] bij uzelven voor God. Zalig is hij, die zichzelven niet oordeelt in hetgeen hij voor goed houdt.

KJV

22 Hast G2192 thou G4771 faith G4102 ? have G2192 [it] to G2596 thyself G4572 before G1799 God G2316 . Happy G3107 [is] he that condemneth G2919 not G3361 himself G1438 in G1722 that thing which G3739 he alloweth G1381 .

YLT

22 Thou hast faith! to thyself have [it] before God; happy is he who is not judging himself in what he doth approve,

WHNU

22 συ G4771 P-2NS πιστιν G4102 N-ASF   ην G3739 R-ASF [ην] G3739 R-ASF εχεις G2192 V-PAI-2S κατα G2596 PREP σεαυτον G4572 F-2ASM εχε G2192 V-PAM-2S ενωπιον G1799 ADV του G3588 T-GSM θεου G2316 N-GSM μακαριος G3107 A-NSM ο G3588 T-NSM μη G3361 PRT-N κρινων G2919 V-PAP-NSM εαυτον G1438 F-3ASM εν G1722 PREP ω G3739 R-DSN δοκιμαζει G1381 V-PAI-3S

Darby

22 Hast *thou* faith? have [it] to thyself before God. Blessed [is] he who does not judge himself in what he allows.

TSK - Romeinen 14:22

 

thou.

Rom 14:2; Rom 14:5; Rom 14:14; Rom 14:23; Gal 6:1; Jak 3:13

Happy.

Rom 7:15; Rom 7:24; Hand 24:16; 2Kor 1:12; 1Joh 3:21

 

 

SV

23 Maar die twijfelt, indien hij eet, is veroordeeld, omdat hij niet uit het geloof [eet]. En35  al wat uit het geloof niet is, dat is zonde.  35Tit 1:15;

KJV

23 And G1161 he that doubteth G1252 is damned G2632 if G1437 he eat G5315 , because G3754 [he eateth] not G3756 of G1537 faith G4102 : for G1161 whatsoever G3739 G3956 [is] not G3756 of G1537 faith G4102 is G2076 sin G266 .6 7

   6doubteth: or, discerneth and putteth a difference between meats  7damned: or, condemned, or liable to punishment  Tit 1:15;

YLT

23 and he who is making a difference, if he may eat, hath been condemned, because [it is] not of faith; and all that [is] not of faith is sin. Tit 1:15;

WHNU

23 ο G3588 T-NSM δε G1161 CONJ διακρινομενος G1252 V-PMP-NSM εαν G1437 COND φαγη G5315 V-2AAS-3S κατακεκριται G2632 V-RPI-3S οτι G3754 CONJ ουκ G3756 PRT-N εκ G1537 PREP πιστεως G4102 N-GSF παν G3956 A-NSN δε G1161 CONJ ο G3739 R-NSN ουκ G3756 PRT-N εκ G1537 PREP πιστεως G4102 N-GSF αμαρτια G266 N-NSF εστιν G2076 V-PXI-3S Tit 1:15;

Darby

23 But he that doubts, if he eat, is condemned; because [it is] not of faith; but whatever [is] not of faith is sin. Tit 1:15;

TSK - Romeinen 14:23

 

he that.

1Co 8:7

doubteth.  or, discerneth and putteth a difference betweenmeats.

damned.Rather, is condemned, [katakrino ;] which is the proper signification of damned, from the Latin {damno,} to condemn.

Rom 13:2; 1Kor 11:29-31

whatsoever.

Tit 1:15; Hebr 11:6

 

 

 

 


Vorig hoofdstuk (Romeinen 13)
| Begin hoofdstuk | Volgend hoofdstuk (Romeinen 15)