Interlinear Nieuw Testament

index


Vorig hoofdstuk (Kolossenzen 1)
| Volgend hoofdstuk (Kolossenzen 3)


Kolossenzen 2

  1 2 3 4

SV

1 Want ik wil, dat gij weet, hoe groten strijd ik voor u heb, en [voor] degenen, die te Laodicéa zijn, en zo velen als er mijn aangezicht in het vlees niet hebben gezien;

KJV

1 For G1063 I would G2309 that ye G5209 knew G1492 what great G2245 conflict G73 I have G2192 for G4012 you G5216 , and G2532 [for] them at G1722 Laodicea G2993 , and G2532 [for] as many as G3745 have G3708 not G3756 seen G3708 my G3450 face G4383 in G1722 the flesh G4561 ;1

  1conflict: or, fear, or, care

YLT

1 For I wish you to know how great a conflict I have for you and those in Laodicea, and as many as have not seen my face in the flesh,

WHNU

1 θελω G2309 V-PAI-1S γαρ G1063 CONJ υμας G5209 P-2AP ειδεναι G1492 V-RAN ηλικον G2245 A-ASM αγωνα G73 N-ASM εχω G2192 V-PAI-1S υπερ G5228 PREP υμων G5216 P-2GP και G2532 CONJ των G3588 T-GPM εν G1722 PREP λαοδικεια G2993 N-DSF και G2532 CONJ οσοι G3745 K-NPM ουχ G3756 PRT-N εορακαν G3708 V-RAI-3P το G3588 T-ASN προσωπον G4383 N-ASN μου G3450 P-1GS εν G1722 PREP σαρκι G4561 N-DSF

Darby

1 For I would have you know what combat I have for you, and those in Laodicea, and as many as have not seen my face in flesh;

TSK - Kolossenzen 2:1

 

1 Paul still exhorts them to be constant in Christ;

8 to beware of philosophy, and vain traditions;

18 worshipping of angels;

20 and legal ceremonies, which are ended in Christ.

 

 

what.

Kol 1:24; Kol 1:29; Kol 4:12; Gen 30:8; Gen 32:24-30; Hos 12:3; Hos 12:4; Luk 22:44; Gal 4:19

Filipp 1:30; 1Thess 2:2; Hebr 5:7

conflict.  or, fear, or, care.  at.

Kol 4:13; Kol 4:15; Kol 4:16; Openb 1:11; Openb 3:14-22

not.

Kol 2:5; Hand 20:25; Hand 20:38; 1Petr 1:8

 

 

SV

2 Opdat hun harten vertroost mogen worden, en zij samengevoegd zijn in de liefde, en [dat] tot allen rijkdom der volle verzekerdheid des verstands, tot1 2 3 4  kennis der verborgenheid van God en den Vader, en van Christus;     1Jes 53:11;  2Jer 9:23;  3Joh 17:3;  4Filipp 3:8;  [Kol 3:14];

KJV

2 That G2443 their G846 hearts G2588 might be comforted G3870, being knit together G4822 in G1722 love G26 , and G2532 unto G1519 all G3956 riches G4149 of the full assurance G4136 of understanding G4907 , to G1519 the acknowledgement G1922 of the mystery G3466 of God G2316 , and G2532 of the Father G3962, and G2532 of Christ G5547 ; Jes 53:11; Jer 9:23; Joh 17:3; Filipp 3:8; [Kol 3:14];

YLT

2 that their hearts may be comforted, being united in love, and to all riches of the full assurance of the understanding, to the full knowledge of the secret of the God and Father, and of the Christ, Jes 53:11; Jer 9:23; Joh 17:3; Filipp 3:8; [Kol 3:14];

WHNU

2 ινα G2443 CONJ παρακληθωσιν G3870 V-APS-3P αι G3588 T-NPF καρδιαι G2588 N-NPF αυτων G846 P-GPM συμβιβασθεντες G4822 V-APP-NPM εν G1722 PREP αγαπη G26 N-DSF και G2532 CONJ εις G1519 PREP παν G3956 A-ASN πλουτος G4149 N-ASN της G3588 T-GSF πληροφοριας G4136 N-GSF της G3588 T-GSF συνεσεως G4907 N-GSF εις G1519 PREP επιγνωσιν G1922 N-ASF του G3588 T-GSN μυστηριου G3466 N-GSN του G3588 T-GSM θεου G2316 N-GSM χριστου G5547 N-GSM Jes 53:11; Jer 9:23; Joh 17:3; Filipp 3:8; [Kol 3:14];

Darby

2 to the end that their hearts may be encouraged, being united together in love, and unto all riches of the full assurance of understanding, to [the] full knowledge of the mystery of God; Jes 53:11; Jer 9:23; Joh 17:3; Filipp 3:8; [Kol 3:14];

TSK - Kolossenzen 2:2

 

their.

Kol 4:8; Jes 40:1; Rom 15:13; 2Kor 1:4-6; 1Thess 3:2; 1Thess 5:14; 2Thess 2:16; 2Thess 2:17

being.

Kol 3:14; Ps 133:1; Joh 17:21; Hand 4:32; Gal 3:28; Filipp 2:1; 1Joh 4:12; 1Joh 4:13

all.

1:27

of the full.

Jes 32:17; 1Thess 1:5; Hebr 6:11; Hebr 10:22; 2Petr 1:10; 1Joh 3:19

understanding.

Joh 6:69; Joh 17:3; Rom 16:25; 1Kor 2:12; Efez 1:17-19; Efez 3:9; Efez 3:10; Filipp 3:8

2Petr 1:3; 2Petr 3:18

to the.

Kol 1:9; 1Joh 5:7

of the Father.

Kol 1:15-17; Jes 53:11; Jer 9:24; Matt 11:25; Matt 11:27; Luk 10:21; Luk 10:22; Joh 1:1-3

Joh 5:17; Joh 5:23; Joh 10:30; Joh 10:38; Joh 14:9-11; Joh 16:15; Joh 17:21-23; 1Tim 3:16

 

 

SV

3 In5  Denwelken al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn.  51Kor 1:24;

KJV

3 In G1722 whom G3739 are G1526 hid G614 all G3956 the treasures G2344 of wisdom G4678 and G2532 knowledge G1108 .2

  2In whom: or, Wherein  1Kor 1:24;

YLT

3 in whom are all the treasures of the wisdom and the knowledge hid, 1Kor 1:24;

WHNU

3 εν G1722 PREP ω G3739 R-DSN εισιν G1526 V-PXI-3P παντες G3956 A-NPM οι G3588 T-NPM θησαυροι G2344 N-NPM της G3588 T-GSF σοφιας G4678 N-GSF και G2532 CONJ γνωσεως G1108 N-GSF αποκρυφοι G614 A-NPM 1Kor 1:24;

Darby

3 in which are hid all the treasures of wisdom and of knowledge. 1Kor 1:24;

TSK - Kolossenzen 2:3

 

In whom.  or, Wherein.

Kol 1:9; Kol 1:19; Kol 3:16; Rom 11:33; 1Kor 1:24; 1Kor 1:30; 1Kor 2:6-8; Efez 1:8; Efez 3:10

2Ti 3:15-17

hid.

Kol 3:3; Job 28:21; Spr 2:4; Matt 10:26; Efez 3:9; Openb 2:17

 

 

SV

4 En dit zeg ik, opdat6 7  niet iemand u misleide met beweegredenen, die een schijn hebben.   6Kol 2:18;  7Efez 5:6;

KJV

4 And G1161 this G5124 I say G3004 , lest G3363 any man G5100 should beguile G3884 you G5209 with G1722 enticing words G4086. Kol 2:18; Efez 5:6;

YLT

4 and this I say, that no one may beguile you in enticing words, Kol 2:18; Efez 5:6;

WHNU

4 τουτο G5124 D-ASN λεγω G3004 V-PAI-1S ινα G2443 CONJ μηδεις G3367 A-NSM υμας G5209 P-2AP παραλογιζηται G3884 V-PNS-3S εν G1722 PREP πιθανολογια G4086 N-DSF Kol 2:18; Efez 5:6;

Darby

4 And I say this to the end that no one may delude you by persuasive speech. Kol 2:18; Efez 5:6;

TSK - Kolossenzen 2:4

 

lest.

Kol 2:8; Kol 2:18; Matt 24:4; Matt 24:24; Mark 13:22; Hand 20:30; Rom 16:18; Rom 16:19; 2Kor 11:3; 2Kor 11:11-13

Gal 2:4; Efez 4:14; Efez 5:6; 2Thess 2:9-11; 1Tim 4:1; 1Tim 4:2; 2Tim 2:16; 2Tim 3:13

Tit 1:10; Tit 1:11; 1Petr 2:1-3; 1Joh 2:18; 1Joh 2:26; 1Joh 4:1; 2Joh 1:7; Openb 12:9; Openb 13:8

Openb 20:3; Openb 20:8

enticing.

1Co 2:4

 

 

SV

5 Want hoewel8  ik met het vlees van [u] ben, nochtans ben ik met den geest bij u, mij verblijdende en ziende uw ordening,9  en de vastigheid van uw geloof in Christus.   81Kor 5:3;  91Kor 14:40;

KJV

5 For G1063 though G1499 I be absent G548 in the flesh G4561 , yet G235 am I G1510 with G4862 you G5213 in the spirit G4151, joying G5463 and G2532 beholding G991 your G5216 order G5010 , and G2532 the stedfastness G4733 of your G5216 faith G4102 in G1519 Christ G5547 . 1Kor 5:3; 1Kor 14:40;

YLT

5 for if even in the flesh I am absent--yet in the spirit I am with you, joying and beholding your order, and the stedfastness of your faith in regard to Christ; 1Kor 5:3; 1Kor 14:40;

WHNU

5 ει G1487 COND γαρ G1063 CONJ και G2532 CONJ τη G3588 T-DSF σαρκι G4561 N-DSF απειμι G548 V-PXI-1S αλλα G235 CONJ τω G3588 T-DSN πνευματι G4151 N-DSN συν G4862 PREP υμιν G5213 P-2DP ειμι G1510 V-PXI-1S χαιρων G5463 V-PAP-NSM και G2532 CONJ βλεπων G991 V-PAP-NSM υμων G5216 P-2GP την G3588 T-ASF ταξιν G5010 N-ASF και G2532 CONJ το G3588 T-ASN στερεωμα G4733 N-ASN της G3588 T-GSF εις G1519 PREP χριστον G5547 N-ASM πιστεως G4102 N-GSF υμων G5216 P-2GP 1Kor 5:3; 1Kor 14:40;

Darby

5 For if indeed in the flesh I am absent, yet I am with you in spirit, rejoicing and seeing your order, and the firmness of your faith in Christ. 1Kor 5:3; 1Kor 14:40;

TSK - Kolossenzen 2:5

 

be.

Kol 2:1; 1Kor 5:3; 1Kor 5:4; 1Thess 2:17

and beholding.

2Kron 29:35; 1Kor 11:34; 1Kor 14:40

and the.

Ruth 1:18; Ps 78:8; Ps 78:37; Hand 2:42; 1Kor 15:58; 1Kor 16:13; 1Thess 3:8; Hebr 3:14

Hebr 6:19; 1Petr 5:9; 2Petr 3:17; 2Petr 3:18

 

 

SV

6 Gelijk gij dan Christus Jezus, den Heere, hebt aangenomen, wandelt [alzo] in Hem;

KJV

6 As G5613 ye have G3880 therefore G3767 received G3880 Christ G5547 Jesus G2424 the Lord G2962 , [so] walk ye G4043 in G1722 him G846 :

YLT

6 as, then, ye did receive Christ Jesus the Lord, in him walk ye,

WHNU

6 ως G5613 ADV ουν G3767 CONJ παρελαβετε G3880 V-2AAI-2P τον G3588 T-ASM χριστον G5547 N-ASM ιησουν G2424 N-ASM τον G3588 T-ASM κυριον G2962 N-ASM εν G1722 PREP αυτω G846 P-DSM περιπατειτε G4043 V-PAM-2P

Darby

6 As therefore ye have received the Christ, Jesus the Lord, walk in him,

TSK - Kolossenzen 2:6

 

received.

Matt 10:40; Joh 1:12; Joh 1:13; Joh 13:20; 1Kor 1:30; Hebr 3:14; 1Joh 5:11; 1Joh 5:12; 1Joh 5:20

2Joh 1:8; 2Joh 1:9; Judas 1:3

walk.

Kol 3:17; Jes 2:5; Micha 4:2; Joh 14:6; 2Kor 5:7; Gal 2:20; Efez 4:1; Efez 5:1; Efez 5:2

Filipp 1:27; 1Thess 4:1; 1Joh 2:6

 

 

SV

7 Geworteld10  en opgebouwd in Hem, en bevestigd in het geloof, gelijkerwijs gij geleerd zijt, overvloedig11  zijnde in hetzelve, met dankzegging.   10Efez 3:17;  111Kor 1:5;  [1Kor 3:9];

KJV

7 Rooted G4492 and G2532 built up G2026 in G1722 him G846 , and G2532 stablished G950 in G1722 the faith G4102 , as G2531 ye have been taught G1321, abounding G4052 therein G1722 G846 with G1722 thanksgiving G2169. Efez 3:17; 1Kor 1:5; [1Kor 3:9];

YLT

7 being rooted and built up in him, and confirmed in the faith, as ye were taught--abounding in it in thanksgiving. Efez 3:17; 1Kor 1:5; [1Kor 3:9];

WHNU

7 ερριζωμενοι G4492 V-RPP-NPM και G2532 CONJ εποικοδομουμενοι G2026 V-PPP-NPM εν G1722 PREP αυτω G846 P-DSM και G2532 CONJ βεβαιουμενοι G950 V-PPP-NPM τη G3588 T-DSF πιστει G4102 N-DSF καθως G2531 ADV εδιδαχθητε G1321 V-API-2P περισσευοντες G4052 V-PAP-NPM   [εν G1722 PREP αυτη] G846 P-DSF εν G1722 PREP ευχαριστια G2169 N-DSF Efez 3:17; 1Kor 1:5; [1Kor 3:9];

Darby

7 rooted and built up in him, and assured in the faith, even as ye have been taught, abounding in it with thanksgiving. Efez 3:17; 1Kor 1:5; [1Kor 3:9];

TSK - Kolossenzen 2:7

 

Rooted.

Kol 1:23; Ps 1:3; Ps 92:13; Jes 61:3; Jer 17:8; Ezech 17:23; Ezech 17:24; Rom 11:17; Rom 11:18

Efez 2:21; Efez 2:22; Efez 3:17; Judas 1:12

built.

Matt 7:24; Matt 7:25; Luk 6:48; Joh 15:4; Joh 15:5; 1Kor 3:9-15; Efez 2:20-22; 1Petr 2:4-6

Jude 1:20

stablished.

Kol 1:23; Rom 16:25; 1Kor 15:58; 2Kor 1:21; 2Thess 2:17; 1Petr 5:10; 2Petr 3:17; 2Petr 3:18

Jude 1:24

with.

Kol 1:12; Kol 1:13; Kol 3:17; Efez 5:20; 1Thess 5:18; Hebr 13:15

 

 

SV

8 Ziet12 13  toe, dat niemand u als een roof vervoere door de filosofie, en ijdele verleiding, naar de overlevering der mensen, naar de eerste beginselen der wereld, en niet naar Christus;   12Rom 16:17;  13Hebr 13:9;  [Matt 7:15];

KJV

8 Beware G991 lest G3361 any man G5100 spoil G2071 G4812 you G5209 through G1223 philosophy G5385 and G2532 vain G2756 deceit G539 , after G2596 the tradition G3862 of men G444 , after G2596 the rudiments G4747 of the world G2889 , and G2532 not G3756 after G2596 Christ G5547 .3 4

   3rudiments: or, elements  4make a prey: or, seduce you, or, lead you astray  Rom 16:17; Hebr 13:9; [Matt 7:15];

YLT

8 See that no one shall be carrying you away as spoil through the philosophy and vain deceit, according to the deliverance of men, according to the rudiments of the world, and not according to Christ, Rom 16:17; Hebr 13:9; [Matt 7:15];

WHNU

8 βλεπετε G991 V-PAM-2P μη G3361 PRT-N τις G5100 X-NSM υμας G5209 P-2AP εσται G2071 V-FXI-3S ο G3588 T-NSM συλαγωγων G4812 V-PAP-NSM δια G1223 PREP της G3588 T-GSF φιλοσοφιας G5385 N-GSF και G2532 CONJ κενης G2756 A-GSF απατης G539 N-GSF κατα G2596 PREP την G3588 T-ASF παραδοσιν G3862 N-ASF των G3588 T-GPM ανθρωπων G444 N-GPM κατα G2596 PREP τα G3588 T-APN στοιχεια G4747 N-APN του G3588 T-GSM κοσμου G2889 N-GSM και G2532 CONJ ου G3756 PRT-N κατα G2596 PREP χριστον G5547 N-ASM Rom 16:17; Hebr 13:9; [Matt 7:15];

Darby

8 See that there be no one who shall lead *you* away as a prey through philosophy and vain deceit, according to the teaching of men, according to the elements of the world, and not according to Christ. Rom 16:17; Hebr 13:9; [Matt 7:15];

TSK - Kolossenzen 2:8

 

Beware.

Deut 6:12; Matt 7:15; Matt 10:17; Matt 16:6; Filipp 3:2; 2Petr 3:17

spoil.

Kol 2:18; Hoogl 2:15; Jer 29:8; Rom 16:17; Efez 5:6; Hebr 13:9; 2Joh 1:8

philosophy.

Hand 17:18; Hand 17:32; Rom 1:21; Rom 1:22; 1Kor 1:19-23; 1Kor 3:18; 1Kor 3:19; 1Kor 15:35; 1Kor 15:36

2Co 10:5; *Gr:

1Tim 6:20; 2Tim 2:17; 2Tim 2:18; 2Tim 3:13

after the tradition.

Kol 2:22; Matt 15:2-9; Mark 7:3-13; Gal 1:14; 1Petr 1:18

the rudiments.  or, the elements.

Kol 2:20; Gal 4:3; Gal 4:9; Efez 2:2

after Christ.

Eph 4:20

 

 

SV

9 Want14 15  in Hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk;   14Joh 1:14;  15Kol 1:19;

KJV

9 For G3754 in G1722 him G846 dwelleth G2730 all G3956 the fulness G4138 of the Godhead G2320 bodily G4985 . Joh 1:14; Kol 1:19;

YLT

9 because in him doth tabernacle all the fulness of the Godhead bodily, Joh 1:14; Kol 1:19;

WHNU

9 οτι G3754 CONJ εν G1722 PREP αυτω G846 P-DSM κατοικει G2730 V-PAI-3S παν G3956 A-NSN το G3588 T-NSN πληρωμα G4138 N-NSN της G3588 T-GSF θεοτητος G2320 N-GSF σωματικως G4985 ADV Joh 1:14; Kol 1:19;

Darby

9 For in him dwells all the fulness of the Godhead bodily; Joh 1:14; Kol 1:19;

TSK - Kolossenzen 2:9

 

in.

Kol 2:2; Kol 2:3; Kol 1:19; Jes 7:14; Matt 1:23; Joh 10:30; Joh 10:38; Joh 14:9; Joh 14:10; Joh 14:20; Joh 17:21

2Kor 5:19; 1Tim 3:16; Tit 2:13; 1Joh 5:7; 1Joh 5:20

bodily.

Luk 3:22; Joh 1:14; Joh 2:21

 

 

SV

10 En16  gij zijt in Hem volmaakt, Die het Hoofd is van alle overheid en macht;  16Joh 1:16;

KJV

10 And G2532 ye are G2075 complete G4137 in G1722 him G846 , which G3739 is G2076 the head G2776 of all G3956 principality G746 and G2532 power G1849 : Joh 1:16;

YLT

10 and ye are in him made full, who is the head of all principality and authority, Joh 1:16;

WHNU

10 και G2532 CONJ εστε G2075 V-PXI-2P εν G1722 PREP αυτω G846 P-DSM πεπληρωμενοι G4137 V-RPP-NPM ος G3739 R-NSM εστιν G2076 V-PXI-3S η G3588 T-NSF κεφαλη G2776 N-NSF πασης G3956 A-GSF αρχης G746 N-GSF και G2532 CONJ εξουσιας G1849 N-GSF Joh 1:16;

Darby

10 and ye are complete in him, who is the head of all principality and authority, Joh 1:16;

TSK - Kolossenzen 2:10

 

complete.

Kol 3:11; Joh 1:16; 1Kor 1:30; 1Kor 1:31; Gal 3:26-29; Hebr 5:9

the head.

Kol 1:16-18; Efez 1:20-23; Efez 4:15; Efez 4:16; Filipp 2:9-11; 1Petr 3:22; Openb 5:9-13

 

 

SV

11 In17 18 19 20  Welken gij ook besneden zijt met een besnijdenis, die zonder handen geschiedt, in de uittrekking van het lichaam der zonden des vleses, door de besnijdenis van Christus;     17Deut 10:16;  18Jer 4:4;  19Rom 2:29;  20Filipp 3:3;

KJV

11 In G1722 whom G3739 also G2532 ye are circumcised G4059 with the circumcision G4061 made without hands G886, in G1722 putting off G555 the body G4983 of the sins G266 of the flesh G4561 by G1722 the circumcision G4061 of Christ G5547 : Deut 10:16; Jer 4:4; Rom 2:29; Filipp 3:3;

YLT

11 in whom also ye were circumcised with a circumcision not made with hands, in the putting off of the body of the sins of the flesh in the circumcision of the Christ, Deut 10:16; Jer 4:4; Rom 2:29; Filipp 3:3;

WHNU

11 εν G1722 PREP ω G3739 R-DSM και G2532 CONJ περιετμηθητε G4059 V-API-2P περιτομη G4061 N-DSF αχειροποιητω G886 A-DSF εν G1722 PREP τη G3588 T-DSF απεκδυσει G555 N-DSF του G3588 T-GSN σωματος G4983 N-GSN της G3588 T-GSF σαρκος G4561 N-GSF εν G1722 PREP τη G3588 T-DSF περιτομη G4061 N-DSF του G3588 T-GSM χριστου G5547 N-GSM Deut 10:16; Jer 4:4; Rom 2:29; Filipp 3:3;

Darby

11 in whom also ye have been circumcised with circumcision not done by hand, in the putting off of the body of the flesh, in the circumcision of the Christ; Deut 10:16; Jer 4:4; Rom 2:29; Filipp 3:3;

TSK - Kolossenzen 2:11

 

whom.

Deut 10:16; Deut 30:6; Jer 4:4; Rom 2:29; Filipp 3:3

without.

Mark 14:58; Hand 7:48; Hand 17:24; 2Kor 5:1; Efez 2:11; Hebr 9:11; Hebr 9:24

in putting.

Kol 3:8; Kol 3:9; Rom 6:6; Efez 4:22

by.

Luk 2:21; 2Kor 5:17; Gal 2:20; Gal 4:4; Gal 4:5; Efez 2:10-18

 

 

SV

12 Zijnde21 22  met Hem begraven in den doop, in welken gij ook met [Hem] opgewekt zijt door23 24  het geloof der werking Gods, Die Hem uit de doden opgewekt heeft.     21Rom 6:4;  22Gal 3:27;  23Efez 1:19;  24Efez 3:7;

KJV

12 Buried with G4916 him G846 in G1722 baptism G908 , wherein G1722 G3739 also G2532 ye are risen with G4891 [him] through G1223 the faith G4102 of the operation G1753 of God G2316 , who G3588 hath raised G1453 him G846 from G1537 the dead G3498 . Rom 6:4; Gal 3:27; Efez 1:19; Efez 3:7;

YLT

12 being buried with him in the baptism, in which also ye rose with [him] through the faith of the working of God, who did raise him out of the dead. Rom 6:4; Gal 3:27; Efez 1:19; Efez 3:7;

WHNU

12 συνταφεντες G4916 V-2APP-NPM αυτω G846 P-DSM εν G1722 PREP τω G3588 T-DSN   βαπτισματι G908 N-DSN βαπτισμω G909 N-DSM εν G1722 PREP ω G3739 R-DSN και G2532 CONJ συνηγερθητε G4891 V-API-2P δια G1223 PREP της G3588 T-GSF πιστεως G4102 N-GSF της G3588 T-GSF ενεργειας G1753 N-GSF του G3588 T-GSM θεου G2316 N-GSM του G3588 T-GSM εγειραντος G1453 V-AAP-GSM αυτον G846 P-ASM εκ G1537 PREP νεκρων G3498 A-GPM Rom 6:4; Gal 3:27; Efez 1:19; Efez 3:7;

Darby

12 buried with him in baptism, in which ye have been also raised with [him] through faith of the working of God who raised him from among the dead. Rom 6:4; Gal 3:27; Efez 1:19; Efez 3:7;

TSK - Kolossenzen 2:12

 

Buried.

Rom 6:4; Rom 6:5

baptism.

Rom 6:3; 1Kor 12:13; Gal 3:27; Efez 4:5; Tit 3:5; Tit 3:6; Hebr 6:2; 1Petr 3:21

wherein.

Kol 3:1; Kol 3:2; Rom 6:8-11; Rom 7:4; 1Kor 15:20; Efez 1:20; Efez 2:4-6; Efez 5:14; 1Petr 4:1-3

the faith.

Lu 17:5; *Gr:

Joh 1:12; Joh 1:13; Joh 3:3-7; Hand 14:27; Efez 1:19; Efez 2:8; Efez 3:7; Efez 3:17; Filipp 1:29

Hebr 12:2; Jak 1:16; Jak 1:17

who.

Hand 2:24; Rom 4:24; Hebr 13:20; Hebr 13:21

 

 

SV

13 En25  Hij heeft u, als gij dood waart in de misdaden, en [in] de voorhuid uws vleses, mede levend gemaakt met Hem, al [uw] misdaden u vergevende;  25Efez 2:1;  [Rom 8:11];

KJV

13 And G2532 you G5209 , being G5607 dead G3498 in G1722 your sins G3900 and G2532 the uncircumcision G203 of your G5216 flesh G4561 , hath he quickened together G4806 with G4862 him G846 , having forgiven G5483 you G5213 all G3956 trespasses G3900; Efez 2:1; [Rom 8:11];

YLT

13 And you--being dead in the trespasses and the uncircumcision of your flesh--He made alive together with him, having forgiven you all the trespasses, Efez 2:1; [Rom 8:11];

WHNU

13 και G2532 CONJ υμας G5209 P-2AP νεκρους G3498 A-APM οντας G5607 V-PXP-APM   [εν] G1722 PREP τοις G3588 T-DPN παραπτωμασιν G3900 N-DPN και G2532 CONJ τη G3588 T-DSF ακροβυστια G203 N-DSF της G3588 T-GSF σαρκος G4561 N-GSF υμων G5216 P-2GP συνεζωοποιησεν G4806 V-AAI-3S υμας G5209 P-2AP συν G4862 PREP αυτω G846 P-DSM χαρισαμενος G5483 V-ADP-NSM ημιν G2254 P-1DP παντα G3956 A-APN τα G3588 T-APN παραπτωματα G3900 N-APN Efez 2:1; [Rom 8:11];

Darby

13 And you, being dead in offences and in the uncircumcision of your flesh, he has quickened together with him, having forgiven us all the offences; Efez 2:1; [Rom 8:11];

TSK - Kolossenzen 2:13

 

dead.

Ezech 37:1-10; Luk 9:60; Luk 15:24; Luk 15:32; Rom 6:13; 2Kor 5:14; 2Kor 5:15; Efez 2:1; Efez 2:5; Efez 2:6

Efez 5:14; 1Tim 5:6; Hebr 6:1; Hebr 9:14; Jak 2:17; Jak 2:20; Jak 2:26

the uncircumcision.

Eph 2:11

he.

Ps 71:20; Ps 119:50; Joh 5:21; Joh 6:63; Rom 4:17; Rom 8:11; 1Kor 15:36; 1Kor 15:45

2Co 3:6; *marg:

1Ti 6:13

having.

Ps 32:1; Jes 1:18; Jes 55:7; Jer 31:34; Hand 13:38; Hand 13:39; 2Kor 5:19

Hebr 8:10-12; 1Joh 1:7-9; 1Joh 2:12

 

 

SV

14 Uitgewist hebbende het handschrift, dat tegen ons was, in inzettingen [bestaande], hetwelk, [zeg ik], enigerwijze ons tegen was, en heeft datzelve uit het midden weggenomen, hetzelve aan het kruis genageld hebbende;

KJV

14 Blotting out G1813 the handwriting G5498 of ordinances G1378 that was against G2596 us G2257 , which G3739 was G2258 contrary G5227 to us G2254 , and G2532 took G142 it G846 out of G1537 the way G3319 , nailing G4338 it G846 to his cross G4716;

YLT

14 having blotted out the handwriting in the ordinances that is against us, that was contrary to us, and he hath taken it out of the way, having nailed it to the cross;

WHNU

14 εξαλειψας G1813 V-AAP-NSM το G3588 T-ASN καθ G2596 PREP ημων G2257 P-1GP χειρογραφον G5498 N-ASN τοις G3588 T-DPN δογμασιν G1378 N-DPN ο G3739 R-NSN ην G2258 V-IXI-3S υπεναντιον G5227 A-NSN ημιν G2254 P-1DP και G2532 CONJ αυτο G846 P-ASN ηρκεν G142 V-RAI-3S εκ G1537 PREP του G3588 T-GSN μεσου G3319 A-GSN προσηλωσας G4338 V-AAP-NSM αυτο G846 P-ASN τω G3588 T-DSM σταυρω G4716 N-DSM

Darby

14 having effaced the handwriting in ordinances which [stood out] against us, which was contrary to us, he has taken it also out of the way, having nailed it to the cross;

TSK - Kolossenzen 2:14

 

Blotting.

Num 5:23; Neh 4:5; Ps 51:1; Ps 51:9; Jes 43:25; Jes 44:22; Hand 3:19

the handwriting.

Kol 2:20; Esth 3:12; Esth 8:8; Dan 5:7; Dan 5:8; Luk 1:6; Gal 4:1-4; Efez 2:14-16; Hebr 7:18

Hebr 8:13; Hebr 9:9; Hebr 9:10; Hebr 10:8; Hebr 10:9

took.

Jes 57:14; 2Thess 2:7

 

 

SV

15 [En]26 27 28 29 30  de overheden en de machten uitgetogen hebbende, heeft Hij die in het openbaar tentoongesteld, en heeft door hetzelve over hen getriomfeerd.      26Gen 3:15;  27Matt 12:29;  28Luk 11:22;  29Joh 12:31;  30Joh 16:11;  [Mark 3:27];

KJV

15 [And] having spoiled G554 principalities G746 and G2532 powers G1849 , he made a shew of them G1165 openly G1722 G3954 , triumphing over G2358 them G846 in G1722 it G846 .5

  5in it: or, in himself  Gen 3:15; Matt 12:29; Luk 11:22; Joh 12:31; Joh 16:11; [Mark 3:27];

YLT

15 having stripped the principalities and the authorities, he made a shew of them openly--having triumphed over them in it. Gen 3:15; Matt 12:29; Luk 11:22; Joh 12:31; Joh 16:11; [Mark 3:27];

WHNU

15 απεκδυσαμενος G554 V-ADP-NSM τας G3588 T-APF αρχας G746 N-APF και G2532 CONJ τας G3588 T-APF εξουσιας G1849 N-APF εδειγματισεν G1165 V-AAI-3S εν G1722 PREP παρρησια G3954 N-DSF θριαμβευσας G2358 V-AAP-NSM αυτους G846 P-APM εν G1722 PREP αυτω G846 P-DSN Gen 3:15; Matt 12:29; Luk 11:22; Joh 12:31; Joh 16:11; [Mark 3:27];

Darby

15 having spoiled principalities and authorities, he made a show of them publicly, leading them in triumph by it. Gen 3:15; Matt 12:29; Luk 11:22; Joh 12:31; Joh 16:11; [Mark 3:27];

TSK - Kolossenzen 2:15

 

having.

Gen 3:15; Ps 68:18; Jes 49:24; Jes 49:25; Jes 53:12; Matt 12:29; Luk 10:18; Luk 11:22

Joh 12:31; Joh 16:11; Efez 4:8; Hebr 2:14; Openb 12:9; Openb 20:2; Openb 20:3; Openb 20:10

principalities.

Kol 1:16; 2Kor 4:4; Efez 6:12

triumphing.

Luk 23:39-43; Joh 12:32; Joh 19:30; Hand 2:23; Hand 2:24; Hand 2:32-36

in it.  or, in himself.

 

 

SV

16 Dat31 32 33  u dan niemand oordele in spijs of in drank, of in het stuk des34  feest [dags], of der nieuwe maan, of der sabbatten;     31Lev 11:2;  32Rom 14:2;  33Gal 4:10;  34Lev 23:2;  [Rom 14:3]; [Rom 14:5]; [Hebr 13:9];

KJV

16 Let G2919 no G3361 man G5100 therefore G3767 judge G2919 you G5209 in G1722 meat G1035 , or G2228 in G1722 drink G4213 , or G2228 in G1722 respect G3313 of an holyday G1859, or G2228 of the new moon G3561, or G2228 of the sabbath G4521 [days]:6 7

   6in meat…: or, for eating and drinking  7respect: or, part  Lev 11:2; Rom 14:2; Gal 4:10; Lev 23:2; [Rom 14:3]; [Rom 14:5]; [Hebr 13:9];

YLT

16 Let no one, then, judge you in eating or in drinking, or in respect of a feast, or of a new moon, or of sabbaths, Lev 11:2; Rom 14:2; Gal 4:10; Lev 23:2; [Rom 14:3]; [Rom 14:5]; [Hebr 13:9];

WHNU

16 μη G3361 PRT-N ουν G3767 CONJ τις G5100 X-NSM υμας G5209 P-2AP κρινετω G2919 V-PAM-3S εν G1722 PREP βρωσει G1035 N-DSF και G2532 CONJ εν G1722 PREP ποσει G4213 N-DSF η G2228 PRT εν G1722 PREP μερει G3313 N-DSN εορτης G1859 N-GSF η G2228 PRT νεομηνιας G3561 N-GSF η G2228 PRT σαββατων G4521 N-GPN Lev 11:2; Rom 14:2; Gal 4:10; Lev 23:2; [Rom 14:3]; [Rom 14:5]; [Hebr 13:9];

Darby

16 Let none therefore judge you in meat or in drink, or in matter of feast, or new moon, or sabbaths, Lev 11:2; Rom 14:2; Gal 4:10; Lev 23:2; [Rom 14:3]; [Rom 14:5]; [Hebr 13:9];

TSK - Kolossenzen 2:16

 

judge.

Rom 14:3; Rom 14:10; Rom 14:13; 1Kor 10:28-31; Gal 2:12; Gal 2:13; Jak 4:11

in meat, etc.  or, for eating and drinking.

Lev 11:2-47; Lev 17:10-15; Deut 14:3-21; Ezech 4:14; Matt 15:11; Hand 11:3-18

Hand 15:20; Rom 14:2; Rom 14:6; Rom 14:14-17; Rom 14:20; Rom 14:21; 1Kor 8:7-13; 1Tim 4:3-5; Hebr 9:10

Heb 13:9

in respect.  or, in part.  of an.

Lev 23:1-44; Num 28:1-29; Deut 16:1-17; Neh 8:9; Neh 10:31; Ps 42:4

Rom 14:5; Rom 14:6

the new.

Num 10:10; Num 28:11; Num 28:14; 1Sam 20:5; 1Sam 20:18; 2Kon 4:23; 1Kron 23:31; Neh 10:33

Ps 81:3; Jes 1:13; Ezech 45:17; Ezech 46:1-3; Amos 8:5; Gal 4:10

or of the sabbath.

Lev 16:31; Lev 23:3; Lev 23:24; Lev 23:32; Lev 23:39

 

 

SV

17 Welke zijn een35 36  schaduw der toekomende dingen, maar het lichaam is van Christus.   35Hebr 8:5;  36Hebr 10:1;

KJV

17 Which G3739 are G2076 a shadow G4639 of things to come G3195; but G1161 the body G4983 [is] of Christ G5547 . Hebr 8:5; Hebr 10:1;

YLT

17 which are a shadow of the coming things, and the body [is] of the Christ; Hebr 8:5; Hebr 10:1;

WHNU

17 α G3739 R-NPN εστιν G2076 V-PXI-3S σκια G4639 N-NSF των G3588 T-GPN μελλοντων G3195 V-PAP-GPN το G3588 T-NSN δε G1161 CONJ σωμα G4983 N-NSN του G3588 T-GSM χριστου G5547 N-GSM Hebr 8:5; Hebr 10:1;

Darby

17 which are a shadow of things to come; but the body [is] of Christ. Hebr 8:5; Hebr 10:1;

TSK - Kolossenzen 2:17

 

a shadow.

Joh 1:17; Hebr 8:5; Hebr 9:9; Hebr 10:1

the body.

Matt 11:28; Matt 11:29; Hebr 4:1-11

 

 

SV

18 Dat37 38 39 40 41  [dan] niemand u overheerse naar zijn wil in nederigheid en dienst der engelen, intredende in hetgeen hij niet gezien heeft, tevergeefs opgeblazen zijnde door het verstand zijns vleses;      37Jer 29:8;  38Matt 24:4;  39Efez 5:6;  402Thess 2:3;  411Joh 4:1;  [Matt 15:9]; [Mark 7:7]; [Luk 21:8]; [Kol 2:4]; [2Thess 2:2];

KJV

18 Let G2603 no man G3367 beguile G2603 you G5209 of your reward G2603 in G1722 a voluntary G2309 humility G5012 and G2532 worshipping G2356 of angels G32 , intruding into G1687 those things which G3739 he hath G3708 not G3361 seen G3708 , vainly G1500 puffed up G5448 by G5259 his G846 fleshly G4561 mind G3563 ,8 9

   8beguile…: or, judge against you  9in a…: Gr. being a voluntary in humility  Jer 29:8; Matt 24:4; Efez 5:6; 2Thess 2:3; 1Joh 4:1; [Matt 15:9]; [Mark 7:7]; [Luk 21:8]; [Kol 2:4]; [2Thess 2:2];

YLT

18 let no one beguile you of your prize, delighting in humble-mindedness and [in] worship of the messengers, intruding into the things he hath not seen, being vainly puffed up by the mind of his flesh, Jer 29:8; Matt 24:4; Efez 5:6; 2Thess 2:3; 1Joh 4:1; [Matt 15:9]; [Mark 7:7]; [Luk 21:8]; [Kol 2:4]; [2Thess 2:2];

WHNU

18 μηδεις G3367 A-NSM υμας G5209 P-2AP καταβραβευετω G2603 V-PAM-3S θελων G2309 V-PAP-NSM εν G1722 PREP ταπεινοφροσυνη G5012 N-DSF και G2532 CONJ θρησκεια G2356 N-DSF των G3588 T-GPM αγγελων G32 N-GPM α G3739 R-APN εορακεν G3708 V-RAI-3S εμβατευων G1687 V-PAP-NSM εικη G1500 ADV φυσιουμενος G5448 V-PPP-NSM υπο G5259 PREP του G3588 T-GSM νοος G3563 N-GSM της G3588 T-GSF σαρκος G4561 N-GSF αυτου G846 P-GSM Jer 29:8; Matt 24:4; Efez 5:6; 2Thess 2:3; 1Joh 4:1; [Matt 15:9]; [Mark 7:7]; [Luk 21:8]; [Kol 2:4]; [2Thess 2:2];

Darby

18 Let no one fraudulently deprive you of your prize, doing his own will in humility and worship of angels, entering into things which he has not seen, vainly puffed up by the mind of his flesh, Jer 29:8; Matt 24:4; Efez 5:6; 2Thess 2:3; 1Joh 4:1; [Matt 15:9]; [Mark 7:7]; [Luk 21:8]; [Kol 2:4]; [2Thess 2:2];

TSK - Kolossenzen 2:18

 

no.

Kol 2:4; Kol 2:8; Gen 3:13; Num 25:18; Matt 24:24; Rom 16:18; 2Kor 11:3; Efez 5:6

2Petr 2:14; 1Joh 2:26; 1Joh 4:1; 1Joh 4:2; 2Joh 1:7-11; Openb 3:11; Openb 12:9; Openb 13:8; Openb 13:14

beguile you.  or, judge against you.

16

in a voluntary humility.  Gr. being a voluntary in humility.

Kol 2:23; Jes 57:9

worshipping.

Da 11:38; *Heb:

Rom 1:25; 1Kor 8:5; 1Kor 8:6; 1Tim 4:1

Openb 19:10; Openb 22:8; Openb 22:9

intruding.

Deut 29:29; Job 38:2; Ps 138:1; Ps 138:2; Ezech 13:3; 1Tim 1:7

vainly.

Kol 2:8; 1Kor 4:18; 1Kor 8:1; 1Kor 13:4

fleshly.

Rom 8:6-8; 1Kor 3:3; 2Kor 12:20; Gal 5:19; Gal 5:20; Jak 3:14-16; Jak 4:1-6

 

 

SV

19 En het Hoofd niet behoudende, uit hetwelk het gehele lichaam, door de samenvoegselen en samenbindingen voorzien en samengevoegd zijnde, opwast met goddelijken wasdom.

KJV

19 And G2532 not G3756 holding G2902 the Head G2776 , from G1537 which G3739 all G3956 the body G4983 by G1223 joints G860 and G2532 bands G4886 having nourishment ministered G2023 , and G2532 knit together G4822, increaseth G837 with the increase G838 of God G2316 .

YLT

19 and not holding the head, from which all the body--through the joints and bands gathering supply, and being knit together--may increase with the increase of God.

WHNU

19 και G2532 CONJ ου G3756 PRT-N κρατων G2902 V-PAP-NSM την G3588 T-ASF κεφαλην G2776 N-ASF εξ G1537 PREP ου G3739 R-GSM παν G3956 A-NSN το G3588 T-NSN σωμα G4983 N-NSN δια G1223 PREP των G3588 T-GPF αφων G860 N-GPF και G2532 CONJ συνδεσμων G4886 N-GPM επιχορηγουμενον G2023 V-PPP-NSN και G2532 CONJ συμβιβαζομενον G4822 V-PPP-NSN αυξει G837 V-PAI-3S την G3588 T-ASF αυξησιν G838 N-ASF του G3588 T-GSM θεου G2316 N-GSM

Darby

19 and not holding fast the head, from whom all the body, ministered to and united together by the joints and bands, increases with the increase of God.

TSK - Kolossenzen 2:19

 

not.

Kol 2:6-9; Kol 1:18; Gal 1:6-9; Gal 5:2-4; 1Tim 2:4-6

all.

Efez 4:15; Efez 4:16

by.

Job 19:9-12; Ps 139:15; Ps 139:16

nourishment.

Joh 15:4-6; Rom 11:17; Efez 5:29

knit.

Kol 2:2; Joh 17:21; Hand 4:32; Rom 12:4; Rom 12:5; 1Kor 1:10; 1Kor 10:16; 1Kor 10:17; 1Kor 12:12-27

Efez 4:3; Filipp 1:27; Filipp 2:2-5; 1Petr 3:8

increaseth.

Kol 1:10; 1Kor 3:6; Efez 4:16; 1Thess 3:12; 1Thess 4:10; 2Thess 1:3; 2Petr 3:18

 

 

SV

20 Indien gij dan met Christus de42  eerste beginselen der wereld zijt afgestorven, wat wordt gij, gelijk of gij in de wereld leefdet, met inzettingen belast?  42Gal 4:9;  [Matt 15:9]; [Mark 7:7];

KJV

20 Wherefore G3767 if G1487 ye be dead G599 with G4862 Christ G5547 from G575 the rudiments G4747 of the world G2889 , why G5101 , as though G5613 living G2198 in G1722 the world G2889 , are ye subject to ordinances G1379 ,10

  10rudiments: or, elements  Gal 4:9; [Matt 15:9]; [Mark 7:7];

YLT

20 If, then, ye did die with the Christ from the rudiments of the world, why, as living in the world, are ye subject to ordinances? Gal 4:9; [Matt 15:9]; [Mark 7:7];

WHNU

20 ει G1487 COND απεθανετε G599 V-2AAI-2P συν G4862 PREP χριστω G5547 N-DSM απο G575 PREP των G3588 T-GPN στοιχειων G4747 N-GPN του G3588 T-GSM κοσμου G2889 N-GSM τι G5101 I-ASN ως G5613 ADV ζωντες G2198 V-PAP-NPM εν G1722 PREP κοσμω G2889 N-DSM δογματιζεσθε G1379 V-PPI-2P Gal 4:9; [Matt 15:9]; [Mark 7:7];

Darby

20 If ye have died with Christ from the elements of the world, why as [if] alive in [the] world do ye subject yourselves to ordinances? Gal 4:9; [Matt 15:9]; [Mark 7:7];

TSK - Kolossenzen 2:20

 

if.

Kol 3:3; Rom 6:2-11; Rom 7:4-6; Gal 2:19; Gal 2:20; Gal 6:14; 1Petr 4:1-3

from.

Kol 2:8; Efez 2:15

rudiments.  or, elements.  living.

Joh 15:19; Joh 17:14-16; 2Kor 10:3; Jak 4:4; 1Joh 5:19

subject.

Kol 2:14; Kol 2:16; Gal 4:3; Gal 4:9-12; Hebr 13:9

 

 

SV

21 [Namelijk] raak niet, en smaak niet, en roer niet aan.

KJV

21 (Touch G680 not G3361 ; taste G1089 not G3366 ; handle G2345 not G3366 ;

YLT

21 --thou mayest not touch, nor taste, nor handle--

WHNU

21 μη G3361 PRT-N αψη G680 V-AMS-2S μηδε G3366 CONJ γευση G1089 V-ADS-2S μηδε G3366 CONJ θιγης G2345 V-2AAS-2S

Darby

21 Do not handle, do not taste, do not touch,

TSK - Kolossenzen 2:21

 

Gen 3:3; Jes 52:11; 2Kor 6:17; 1Tim 4:3

 

 

SV

22 Welke dingen alle verderven door het gebruik, [ingevoerd]43 44 45  naar de geboden en leringen der mensen;    43Jes 29:13;  44Matt 15:9;  45Tit 1:14;

KJV

22 Which G3739 all G3956 are G2076 to G1519 perish G5356 with the using G671;) after G2596 the commandments G1778 and G2532 doctrines G1319 of men G444 ? Jes 29:13; Matt 15:9; Tit 1:14;

YLT

22 which are all for destruction with the using, after the commands and teachings of men, Jes 29:13; Matt 15:9; Tit 1:14;

WHNU

22 α G3739 R-NPN εστιν G2076 V-PXI-3S παντα G3956 A-NPN εις G1519 PREP φθοραν G5356 N-ASF τη G3588 T-DSF αποχρησει G671 N-DSF κατα G2596 PREP τα G3588 T-APN ενταλματα G1778 N-APN και G2532 CONJ διδασκαλιας G1319 N-APF των G3588 T-GPM ανθρωπων G444 N-GPM Jes 29:13; Matt 15:9; Tit 1:14;

Darby

22 (things which are all for destruction in the using [of them] :) according to the injunctions and teachings of men, Jes 29:13; Matt 15:9; Tit 1:14;

TSK - Kolossenzen 2:22

 

to.

Mark 7:18; Mark 7:19; Joh 6:27; 1Kor 6:13

after.

Jes 29:13; Jes 29:18; Dan 11:37; Matt 15:3-9; Mark 7:7-13; Tit 1:14; Openb 17:18

 

 

SV

23 Dewelke46  wel hebben een [schijn] rede van wijsheid in eigenwilligen [gods] dienst en nederigheid, en in het lichaam niet te sparen, [doch] zijn niet in enige waarde, [maar] tot47  verzadiging van het vlees.   461Tim 4:8;  471Tim 5:23;

KJV

23 Which things G3748 have G2192 indeed G3303 a shew G2076 G3056 of wisdom G4678 in G1722 will worship G1479, and G2532 humility G5012 , and G2532 neglecting G857 of the body G4983 ; not G3756 in G1722 any G5100 honour G5092 to G4314 the satisfying G4140 of the flesh G4561 .11

  11neglecting: or, punishing, or, not sparing  1Tim 4:8; 1Tim 5:23;

YLT

23 which are, indeed, having a matter of wisdom in will-worship, and humble-mindedness, and neglecting of body--not in any honour, unto a satisfying of the flesh. 1Tim 4:8; 1Tim 5:23;

WHNU

23 ατινα G3748 R-NPN εστιν G2076 V-PXI-3S λογον G3056 N-ASM μεν G3303 PRT εχοντα G2192 V-PAP-NPN σοφιας G4678 N-GSF εν G1722 PREP εθελοθρησκια G1479 N-DSF και G2532 CONJ ταπεινοφροσυνη G5012 N-DSF [και] G2532 CONJ αφειδια G857 N-DSF σωματος G4983 N-GSN ουκ G3756 PRT-N εν G1722 PREP τιμη G5092 N-DSF τινι G5100 X-DSF προς G4314 PREP πλησμονην G4140 N-ASF της G3588 T-GSF σαρκος G4561 N-GSF 1Tim 4:8; 1Tim 5:23;

Darby

23 (which have indeed an appearance of wisdom in voluntary worship, and humility, and harsh treatment of the body, not in a certain honour,) to [the] satisfaction of the flesh. 1Tim 4:8; 1Tim 5:23;

TSK - Kolossenzen 2:23

 

a shew.

Gen 3:5; Gen 3:6; Matt 23:27; Matt 23:28; 2Kor 11:13-15; 1Tim 4:3; 1Tim 4:8

will.

Kol 2:8; Kol 2:18; Kol 2:22

neglecting.  or, punishing, or, not sparing.

Eph 5:29

 

 

 

 


Vorig hoofdstuk (Kolossenzen 1)
| Begin hoofdstuk | Volgend hoofdstuk (Kolossenzen 3)