Interlinear Nieuw Testament

index


Vorig hoofdstuk (Efeze 1) | Volgend hoofdstuk (Efeze 3)


Efeze 2

  1 2 3 4 5 6

SV

1 En u1 2  [heeft Hij mede levend gemaakt], daar gij dood waart door de misdaden en de zonden;   1Rom 5:6;  2Kol 2:13;  [Joh 5:25]; [Kol 3:7]; [Tit 3:3];

KJV

1 And G2532 you G5209 [hath he quickened], who were G5607 dead G3498 in trespasses G3900 and G2532 sins G266; Rom 5:6; Kol 2:13; [Joh 5:25]; [Kol 3:7]; [Tit 3:3];

YLT

1 Also you--being dead in the trespasses and the sins, Rom 5:6; Kol 2:13; [Joh 5:25]; [Kol 3:7]; [Tit 3:3];

WHNU

1 και G2532 CONJ υμας G5209 P-2AP οντας G5607 V-PXP-APM νεκρους G3498 A-APM τοις G3588 T-DPN παραπτωμασιν G3900 N-DPN και G2532 CONJ ταις G3588 T-DPF αμαρτιαις G266 N-DPF υμων G5216 P-2GP Rom 5:6; Kol 2:13; [Joh 5:25]; [Kol 3:7]; [Tit 3:3];

Darby

1 and *you*, being dead in your offences and sins-- Rom 5:6; Kol 2:13; [Joh 5:25]; [Kol 3:7]; [Tit 3:3];

TSK - Efeze 2:1

 

1 By comparing what we were by nature, with what we are by grace,

10 he declares that we are made for good works:  and being brought near by Christ, should not live as Gentiles and foreigners, as in time past, but as citizens with the saints, and the family of God.

 

 

you.

Efez 2:5; Efez 2:6; Efez 1:19; Efez 1:20; Joh 5:25; Joh 10:10; Joh 11:25; Joh 11:26; Joh 14:6; Rom 8:2; 1Kor 15:45

Kol 2:13; Kol 3:1-4

dead.

Efez 2:5; Efez 4:18; Efez 5:14; Matt 8:22; Luk 15:24; Luk 15:32; Joh 5:21; 2Kor 5:14; 1Tim 5:6

1Joh 3:14; Openb 3:1

 

 

SV

2 In3 4 5  welke gij eertijds gewandeld hebt, naar de eeuw dezer wereld, naar den overste6 7 8 9  van de macht der lucht, van den geest, die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid;        31Kor 6:11;  4Kol 3:7;  5Tit 3:3;  6Joh 12:31;  7Joh 14:30;  8Joh 16:11;  9Efez 6:12;  [2Thess 2:9];

KJV

2 Wherein G1722 G3739 in time past G4218 ye walked G4043 according to G2596 the course G165 of this G5127 world G2889, according to G2596 the prince G758 of the power G1849 of the air G109, the spirit G4151 that now G3568 worketh G1754 in G1722 the children G5207 of disobedience G543: 1Kor 6:11; Kol 3:7; Tit 3:3; Joh 12:31; Joh 14:30; Joh 16:11; Efez 6:12; [2Thess 2:9];

YLT

2 in which once ye did walk according to the age of this world, according to the ruler of the authority of the air, of the spirit that is now working in the sons of disobedience, 1Kor 6:11; Kol 3:7; Tit 3:3; Joh 12:31; Joh 14:30; Joh 16:11; Efez 6:12; [2Thess 2:9];

WHNU

2 εν G1722 PREP αις G3739 R-DPF ποτε G4218 PRT περιεπατησατε G4043 V-AAI-2P κατα G2596 PREP τον G3588 T-ASM αιωνα G165 N-ASM του G3588 T-GSM κοσμου G2889 N-GSM τουτου G5127 D-GSM κατα G2596 PREP τον G3588 T-ASM αρχοντα G758 N-ASM της G3588 T-GSF εξουσιας G1849 N-GSF του G3588 T-GSM αερος G109 N-GSM του G3588 T-GSN πνευματος G4151 N-GSN του G3588 T-GSN νυν G3568 ADV ενεργουντος G1754 V-PAP-GSN εν G1722 PREP τοις G3588 T-DPM υιοις G5207 N-DPM της G3588 T-GSF απειθειας G543 N-GSF 1Kor 6:11; Kol 3:7; Tit 3:3; Joh 12:31; Joh 14:30; Joh 16:11; Efez 6:12; [2Thess 2:9];

Darby

2 in which ye once walked according to the age of this world, according to the ruler of the authority of the air, the spirit who now works in the sons of disobedience: 1Kor 6:11; Kol 3:7; Tit 3:3; Joh 12:31; Joh 14:30; Joh 16:11; Efez 6:12; [2Thess 2:9];

TSK - Efeze 2:2

 

in time.

Efez 2:3; Efez 4:22; Job 31:7; Hand 19:35; 1Kor 6:11; Kol 1:21; Kol 3:7; 1Petr 4:3

1Jo 5:19

walked according.

Ps 17:14; Jer 23:10; Luk 16:8; Joh 7:7; Joh 8:23; Joh 15:19; Rom 12:2; 1Kor 5:10

Gal 1:4; 2Tim 4:10; Jak 1:7; Jak 4:4; 1Joh 2:15-17; 1Joh 5:4

the prince.

Efez 6:12; Joh 8:44; Joh 12:31; Joh 14:30; Joh 16:11; 1Joh 5:19; Openb 12:9; Openb 13:8; Openb 13:14; Openb 20:2

of the air.

Job 1:7; Job 1:16; Job 1:19; Openb 16:17

the spirit.

Matt 12:43-45; Luk 11:21-26; Luk 22:2; Luk 22:3; Luk 22:31; Joh 13:2; Joh 13:27; Hand 5:3; 2Kor 4:4

1Joh 3:8; 1Joh 4:4

the children.

Efez 2:3; Efez 5:6; Jes 30:1; Jes 57:4; Hos 10:9; Matt 11:19; Matt 13:38; Kol 3:6

1Pe 1:14; *Gr:

2Pe 2:14; *Gr:

1Jo 3:10

 

 

SV

3 Onder dewelke ook wij allen eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheden onzes vleses, doende den wil des vleses en der gedachten; en wij waren van nature kinderen des toorns, gelijk ook de anderen; [Job 14:4];

KJV

3 Among G1722 whom G3739 also G2532 we G2249 all G3956 had our conversation G390 in times past G4218 in G1722 the lusts G1939 of our G2257 flesh G4561, fulfilling G4160 the desires G2307 of the flesh G4561 and G2532 of the mind G1271; and G2532 were G2258 by nature G5449 the children G5043 of wrath G3709, even G2532 as G5613 others G3062.1

  1desires: Gr. wills  [Job 14:4];

YLT

3 among whom also we all did walk once in the desires of our flesh, doing the wishes of the flesh and of the thoughts, and were by nature children of wrath--as also the others, [Job 14:4];

WHNU

3 εν G1722 PREP οις G3739 R-DPM και G2532 CONJ ημεις G2249 P-1NP παντες G3956 A-NPM ανεστραφημεν G390 V-2API-1P ποτε G4218 PRT εν G1722 PREP ταις G3588 T-DPF επιθυμιαις G1939 N-DPF της G3588 T-GSF σαρκος G4561 N-GSF ημων G2257 P-1GP ποιουντες G4160 V-PAP-NPM τα G3588 T-APN θεληματα G2307 N-APN της G3588 T-GSF σαρκος G4561 N-GSF και G2532 CONJ των G3588 T-GPF διανοιων G1271 N-GPF και G2532 CONJ ημεθα G1510 V-IXI-1P τεκνα G5043 N-NPN φυσει G5449 N-DSF οργης G3709 N-GSF ως G5613 ADV και G2532 CONJ οι G3588 T-NPM λοιποι G3062 A-NPM [Job 14:4];

Darby

3 among whom *we* also all once had our conversation in the lusts of our flesh, doing what the flesh and the thoughts willed to do, and were children, by nature, of wrath, even as the rest: [Job 14:4];

TSK - Efeze 2:3

 

we.

Jes 53:6; Jes 64:6; Jes 64:7; Dan 9:5-9; Rom 3:9-19; 1Kor 6:9-11; Gal 2:15; Gal 2:16; Gal 3:22

Tit 3:3; 1Petr 4:3; 1Joh 1:8-10

in times.

Efez 4:17-19; Hand 14:16; Hand 17:30; Hand 17:31; Rom 11:30; 1Petr 2:10; 1Joh 2:8

in the.

Efez 4:22; Mark 4:19; Joh 8:44; Rom 1:24; Rom 6:12; Rom 13:14; Gal 5:16-24; 1Tim 6:9

Jak 4:1-3; 1Petr 1:14; 1Petr 2:11; 1Petr 4:2; 2Petr 2:18; 1Joh 2:16; Judas 1:16-18

fulfilling.

Rom 8:7; Rom 8:8; 2Kor 7:1; Gal 5:19-21

desires.  Gr. wills.

Joh 1:13

by.

Gen 5:3; Gen 6:5; Gen 8:21; Job 14:4; Job 15:14-16; Job 25:4; Ps 51:5; Mark 7:21; Mark 7:22

Joh 3:1-6; Rom 5:12-19; Rom 7:18; Gal 2:15; Gal 2:16

children.

Efez 2:2; Rom 9:22

even.

Rom 3:9; Rom 3:22; Rom 3:23; 1Kor 4:7

 

 

SV

4 Maar God, Die rijk is in barmhartigheid door Zijn grote liefde, waarmede Hij ons liefgehad heeft, [Kol 1:13]; [Tit 3:5];

KJV

4 But G1161 God G2316, who is G5607 rich G4145 in G1722 mercy G1656, for G1223 his G846 great G4183 love G26 wherewith G3739 he loved G25 us G2248, [Kol 1:13]; [Tit 3:5];

YLT

4 and God, being rich in kindness, because of His great love with which He loved us, [Kol 1:13]; [Tit 3:5];

WHNU

4 ο G3588 T-NSM δε G1161 CONJ θεος G2316 N-NSM πλουσιος G4145 A-NSM ων G5607 V-PXP-NSM εν G1722 PREP ελεει G1656 N-DSN δια G1223 PREP την G3588 T-ASF πολλην G4183 A-ASF αγαπην G26 N-ASF αυτου G846 P-GSM ην G3739 R-ASF ηγαπησεν G25 V-AAI-3S ημας G2248 P-1AP [Kol 1:13]; [Tit 3:5];

Darby

4 but God, being rich in mercy, because of his great love wherewith he loved us, [Kol 1:13]; [Tit 3:5];

TSK - Efeze 2:4

 

who.

Efez 2:7; Efez 1:7; Efez 3:8; Ex 33:19; Ex 34:6; Ex 34:7; Neh 9:17; Ps 51:1; Ps 86:5; Ps 86:15; Ps 103:8-11

Ps 145:8; Jes 55:6-8; Dan 9:9; Jona 4:2; Micha 7:18-20; Luk 1:78; Rom 2:4

Rom 5:20; Rom 5:21; Rom 9:23; Rom 10:12; 1Tim 1:14; 1Petr 1:3

his.

Deut 7:7; Deut 7:8; Deut 9:5; Deut 9:6; Jer 31:3; Ezech 16:6-8; Joh 3:14-17; Rom 5:8; Rom 9:15; Rom 9:16

2Thess 2:13; 2Tim 1:9; Tit 3:4-7; 1Joh 4:10-19

 

 

SV

5 Ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft10 11 12 13  [ons] levend gemaakt met Christus; (uit14 15  genade zijt gij zalig geworden),       10Rom 6:8;  11Rom 8:11;  12Kol 3:1;  13Kol 3:3;  14Hand 15:11;  15Tit 3:5;  [Joh 5:25];

KJV

5 Even G2532 when we G2248 were G5607 dead G3498 in sins G3900, hath quickened us together with G4806 Christ G5547, (by grace G5485 ye are G2075 saved G4982;)2

  2by…: or, by whose grace  Rom 6:8; Rom 8:11; Kol 3:1; Kol 3:3; Hand 15:11; Tit 3:5; [Joh 5:25];

YLT

5 even being dead in the trespasses, did make us to live together with the Christ, (by grace ye are having been saved,) Rom 6:8; Rom 8:11; Kol 3:1; Kol 3:3; Hand 15:11; Tit 3:5; [Joh 5:25];

WHNU

5 και G2532 CONJ οντας G5607 V-PXP-APM ημας G2248 P-1AP νεκρους G3498 A-APM τοις G3588 T-DPN παραπτωμασιν G3900 N-DPN συνεζωοποιησεν G4806 V-AAI-3S τω G3588 T-DSM χριστω G5547 N-DSM χαριτι G5485 N-DSF εστε G2075 V-PXI-2P σεσωσμενοι G4982 V-RPP-NPM Rom 6:8; Rom 8:11; Kol 3:1; Kol 3:3; Hand 15:11; Tit 3:5; [Joh 5:25];

Darby

5 (we too being dead in offences,) has quickened us with the Christ, (ye are saved by grace,) Rom 6:8; Rom 8:11; Kol 3:1; Kol 3:3; Hand 15:11; Tit 3:5; [Joh 5:25];

TSK - Efeze 2:5

 

dead.

Efez 2:1; Rom 5:6; Rom 5:8; Rom 5:10

quickened.

Efez 2:1; Efez 5:14; Joh 5:21; Joh 6:63; Rom 8:2

grace ye.  Gr. whose grace ye.

Efez 2:8; Hand 15:11; Rom 3:24; Rom 4:16; Rom 11:5; Rom 11:6; Rom 16:20; 2Kor 13:14; Tit 2:11; Tit 3:5

Re 22:21

 

 

SV

6 En heeft [ons] mede opgewekt, en heeft [ons] mede gezet in den hemel in Christus Jezus;

KJV

6 And G2532 hath raised [us] up together G4891, and G2532 made [us] sit together G4776 in G1722 heavenly G2032 [places] in G1722 Christ G5547 Jesus G2424:

YLT

6 and did raise [us] up together, and did seat [us] together in the heavenly [places] in Christ Jesus,

WHNU

6 και G2532 CONJ συνηγειρεν G4891 V-AAI-3S και G2532 CONJ συνεκαθισεν G4776 V-AAI-3S εν G1722 PREP τοις G3588 T-DPN επουρανιοις G2032 A-DPN εν G1722 PREP χριστω G5547 N-DSM ιησου G2424 N-DSM

Darby

6 and has raised [us] up together, and has made [us] sit down together in the heavenlies in Christ Jesus,

TSK - Efeze 2:6

 

hath.

Efez 1:19; Efez 1:20; Rom 6:4; Rom 6:5; Kol 1:18; Kol 2:12; Kol 2:13; Kol 3:1-3

sit.

Matt 26:29; Luk 12:37; Luk 22:29; Luk 22:30; Joh 12:26; Joh 14:3; Joh 17:21-26; Openb 3:20; Openb 3:21

in.

1:3

 

 

SV

7 Opdat Hij zou betonen in de toekomende eeuwen den uitnemenden rijkdom Zijner genade, door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus.

KJV

7 That G2443 in G1722 the ages G165 to come G1904 he might shew G1731 the exceeding G5235 riches G4149 of his G846 grace G5485 in G1722 [his] kindness G5544 toward G1909 us G2248 through G1722 Christ G5547 Jesus G2424.

YLT

7 that He might show, in the ages that are coming, the exceeding riches of His grace in kindness toward us in Christ Jesus,

WHNU

7 ινα G2443 CONJ ενδειξηται G1731 V-AMS-3S εν G1722 PREP τοις G3588 T-DPM αιωσιν G165 N-DPM τοις G3588 T-DPM επερχομενοις G1904 V-PNP-DPM το G3588 T-ASN υπερβαλλον G5235 V-PAP-ASN πλουτος G4149 N-ASN της G3588 T-GSF χαριτος G5485 N-GSF αυτου G846 P-GSM εν G1722 PREP χρηστοτητι G5544 N-DSF εφ G1909 PREP ημας G2248 P-1AP εν G1722 PREP χριστω G5547 N-DSM ιησου G2424 N-DSM

Darby

7 that he might display in the coming ages the surpassing riches of his grace in kindness towards us in Christ Jesus.

TSK - Efeze 2:7

 

in the.

Efez 3:5; Efez 3:21; Ps 41:13; Ps 106:48; Jes 60:15; 1Tim 1:17

shew.

Efez 2:4; 2Thess 1:12; 1Tim 1:16; 1Petr 1:12; Openb 5:9-14

in his.

Tit 3:4

 

 

SV

8 Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het16 17  is Gods gave;   16Matt 16:17;  17Efez 1:19;  [Hand 15:11];

KJV

8 For G1063 by grace G5485 are ye G2075 saved G4982 through G1223 faith G4102; and G2532 that G5124 not G3756 of G1537 yourselves G5216: [it is] the gift G1435 of God G2316: Matt 16:17; Efez 1:19; [Hand 15:11];

YLT

8 for by grace ye are having been saved, through faith, and this not of you--of God the gift, Matt 16:17; Efez 1:19; [Hand 15:11];

WHNU

8 τη G3588 T-DSF γαρ G1063 CONJ χαριτι G5485 N-DSF εστε G2075 V-PXI-2P σεσωσμενοι G4982 V-RPP-NPM δια G1223 PREP πιστεως G4102 N-GSF και G2532 CONJ τουτο G5124 D-NSN ουκ G3756 PRT-N εξ G1537 PREP υμων G5216 P-2GP θεου G2316 N-GSM το G3588 T-NSN δωρον G1435 N-NSN Matt 16:17; Efez 1:19; [Hand 15:11];

Darby

8 For ye are saved by grace, through faith; and this not of yourselves; it is God's gift: Matt 16:17; Efez 1:19; [Hand 15:11];

TSK - Efeze 2:8

 

by.

Efez 2:5; Rom 3:24; 2Thess 1:9

through.

Mark 16:16; Luk 7:50; Joh 3:14-18; Joh 3:36; Joh 5:24; Joh 6:27-29; Joh 6:35; Joh 6:40; Hand 13:39

Hand 15:7-9; Hand 16:31; Rom 3:22-26; Rom 4:5; Rom 4:16; Rom 10:9; Rom 10:10; Gal 3:14; Gal 3:22

1Jo 5:10-12

that.

Efez 2:10; Efez 1:19; Matt 16:17; Joh 1:12; Joh 1:13; Joh 6:37; Joh 6:44; Joh 6:65; Hand 14:27; Hand 16:14

Rom 10:14; Rom 10:17; Filipp 1:29; Kol 2:12; Jak 1:16-18

 

 

SV

9 Niet uit de werken, opdat18 19  niemand roeme.   18Rom 3:27;  19Kol 1:29;  [Tit 3:5];

KJV

9 Not G3756 of G1537 works G2041, lest G3363 any man G5100 should boast G2744. Rom 3:27; Kol 1:29; [Tit 3:5];

YLT

9 not of works, that no one may boast; Rom 3:27; Kol 1:29; [Tit 3:5];

WHNU

9 ουκ G3756 PRT-N εξ G1537 PREP εργων G2041 N-GPN ινα G2443 CONJ μη G3361 PRT-N τις G5100 X-NSM καυχησηται G2744 V-ADS-3S Rom 3:27; Kol 1:29; [Tit 3:5];

Darby

9 not on the principle of works, that no one might boast. Rom 3:27; Kol 1:29; [Tit 3:5];

TSK - Efeze 2:9

 

Rom 3:20; Rom 3:27; Rom 3:28; Rom 4:2; Rom 9:11; Rom 9:16; Rom 11:6; 1Kor 1:29-31; 2Tim 1:9; Tit 3:3-5

 

 

SV

10 Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen20 21 22 23  in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelve zouden wandelen.     202Kor 5:17;  21Efez 1:4;  22Efez 4:24;  23Tit 2:14;  [Hebr 3:4];

KJV

10 For G1063 we are G2070 his G846 workmanship G4161, created G2936 in G1722 Christ G5547 Jesus G2424 unto G1909 good G18 works G2041, which G3739 God G2316 hath before ordained G4282 that G2443 we should walk G4043 in G1722 them G846.3

  3ordained: or, prepared  2Kor 5:17; Efez 1:4; Efez 4:24; Tit 2:14; [Hebr 3:4];

YLT

10 for of Him we are workmanship, created in Christ Jesus to good works, which God did before prepare, that in them we may walk. 2Kor 5:17; Efez 1:4; Efez 4:24; Tit 2:14; [Hebr 3:4];

WHNU

10 αυτου G846 P-GSM γαρ G1063 CONJ εσμεν G2070 V-PXI-1P ποιημα G4161 N-NSN κτισθεντες G2936 V-APP-NPM εν G1722 PREP χριστω G5547 N-DSM ιησου G2424 N-DSM επι G1909 PREP εργοις G2041 N-DPN αγαθοις G18 A-DPN οις G3739 R-DPN προητοιμασεν G4282 V-AAI-3S ο G3588 T-NSM θεος G2316 N-NSM ινα G2443 CONJ εν G1722 PREP αυτοις G846 P-DPN περιπατησωμεν G4043 V-AAS-1P 2Kor 5:17; Efez 1:4; Efez 4:24; Tit 2:14; [Hebr 3:4];

Darby

10 For we are his workmanship, having been created in Christ Jesus for good works, which God has before prepared that we should walk in them. 2Kor 5:17; Efez 1:4; Efez 4:24; Tit 2:14; [Hebr 3:4];

TSK - Efeze 2:10

 

we are.

Deut 32:6; Ps 100:3; Ps 138:8; Jes 19:25; Jes 29:23; Jes 43:21; Jes 44:21; Jes 60:21; Jes 61:3

Jer 31:33; Jer 32:39; Jer 32:40; Joh 3:3-6; Joh 3:21; 1Kor 3:9; 2Kor 5:5; 2Kor 5:17; Filipp 1:6

Filipp 2:13; Hebr 13:21

created.

Efez 4:24; Ps 51:10; 2Kor 5:17; Gal 6:15; Kol 3:10

good.

Matt 5:16; Hand 9:36; 2Kor 9:8; Kol 1:10; 2Thess 2:17; 1Tim 2:10; 1Tim 5:10; 1Tim 5:25

1Tim 6:18; 2Tim 2:21; 2Tim 3:17; Tit 2:7; Tit 2:14; Tit 3:1; Tit 3:8; Tit 3:14; Hebr 10:24; Hebr 13:21

1Pe 2:12

which.

Efez 1:4; Rom 8:29

ordained.  or, prepared.  walk.

Efez 2:2; Efez 4:1; Deut 5:33; Ps 81:13; Ps 119:3; Jes 2:3-5; Hand 9:31; Rom 8:1; 1Joh 1:7

1Jo 2:6

 

 

SV

11 Daarom gedenkt, dat gij, die eertijds heidenen waart in het vlees, en die voorhuid genaamd werdt van degenen, die genaamd zijn besnijdenis in het vlees, die met handen geschiedt;

KJV

11 Wherefore G1352 remember G3421, that G3754 ye G5210 [being] in time past G4218 Gentiles G1484 in G1722 the flesh G4561, who G3588 are called G3004 Uncircumcision G203 by G5259 that which G3588 is called G3004 the Circumcision G4061 in G1722 the flesh G4561 made by hands G5499;

YLT

11 Wherefore, remember, that ye [were] once the nations in the flesh, who are called Uncircumcision by that called Circumcision in the flesh made by hands,

WHNU

11 διο G1352 CONJ μνημονευετε G3421 V-PAM-2P οτι G3754 CONJ ποτε G4218 PRT υμεις G5210 P-2NP τα G3588 T-NPN εθνη G1484 N-NPN εν G1722 PREP σαρκι G4561 N-DSF οι G3588 T-NPM λεγομενοι G3004 V-PPP-NPM ακροβυστια G203 N-NSF υπο G5259 PREP της G3588 T-GSF λεγομενης G3004 V-PPP-GSF περιτομης G4061 N-GSF εν G1722 PREP σαρκι G4561 N-DSF χειροποιητου G5499 A-GSF

Darby

11 Wherefore remember that *ye*, once nations in [the] flesh, who [are] called uncircumcision by that called circumcision in [the] flesh done with the hand;

TSK - Efeze 2:11

 

remember.

Efez 5:8; Deut 5:15; Deut 8:2; Deut 9:7; Deut 15:15; Deut 16:12; Jes 51:1; Jes 51:2; Ezech 16:61-63; Ezech 20:43

Ezech 36:31; 1Kor 6:11; 1Kor 12:2; Gal 4:8; Gal 4:9

Gentiles.

Rom 2:29; Gal 2:15; Gal 6:12; Kol 1:21; Kol 2:13

Uncircumcision.

1Sam 17:26; 1Sam 17:36; Jer 9:25; Jer 9:26; Filipp 3:3; Kol 3:11

made.

Col 2:11

 

 

SV

12 Dat gij in dien tijd waart zonder Christus, vervreemd van het burgerschap Israëls, en vreemdelingen van24  de verbonden der belofte, geen hoop hebbende, en zonder God in de wereld.  24Rom 9:4;  [Luk 15:20];

KJV

12 That G3754 at G1722 that G1565 time G2540 ye were G2258 without G5565 Christ G5547, being aliens G526 from the commonwealth G4174 of Israel G2474, and G2532 strangers G3581 from the covenants G1242 of promise G1860, having G2192 no G3361 hope G1680, and G2532 without God G112 in G1722 the world G2889: Rom 9:4; [Luk 15:20];

YLT

12 that ye were at that time apart from Christ, having been alienated from the commonwealth of Israel, and strangers to the covenants of the promise, having no hope, and without God, in the world; Rom 9:4; [Luk 15:20];

WHNU

12 οτι G3754 CONJ ητε G2258 V-IXI-2P τω G3588 T-DSM καιρω G2540 N-DSM εκεινω G1565 D-DSM χωρις G5565 ADV χριστου G5547 N-GSM απηλλοτριωμενοι G526 V-RPP-NPM της G3588 T-GSF πολιτειας G4174 N-GSF του G3588 T-GSM ισραηλ G2474 N-PRI και G2532 CONJ ξενοι G3581 A-NPM των G3588 T-GPF διαθηκων G1242 N-GPF της G3588 T-GSF επαγγελιας G1860 N-GSF ελπιδα G1680 N-ASF μη G3361 PRT-N εχοντες G2192 V-PAP-NPM και G2532 CONJ αθεοι G112 A-NPM εν G1722 PREP τω G3588 T-DSM κοσμω G2889 N-DSM Rom 9:4; [Luk 15:20];

Darby

12 that ye were at that time without Christ, aliens from the commonwealth of Israel, and strangers to the covenants of promise, having no hope, and without God in the world: Rom 9:4; [Luk 15:20];

TSK - Efeze 2:12

 

without.

Joh 10:16; Joh 15:5; Kol 1:21

aliens.

Efez 4:18; Ezra 4:3; Jes 61:5; Ezech 13:9; Hebr 11:34

the covenants.

Gen 15:18; Gen 17:7-9; Ex 24:3-11; Num 18:19; Ps 89:3-18; Jer 31:31-34

Jer 33:20-26; Ezech 37:26; Luk 1:72; Hand 3:25; Rom 9:4; Rom 9:5; Rom 9:8; Gal 3:16; Gal 3:17

having.

Jer 14:8; Jer 17:13; Joh 4:22; Hand 28:20; Kol 1:5; Kol 1:27; 1Thess 4:13; 2Thess 2:16

1Tim 1:1; Hebr 6:18; 1Petr 1:3; 1Petr 1:21; 1Petr 3:15; 1Joh 3:3

without.

2Kron 15:3; Jes 44:6; Jes 45:20; Hos 3:4; Hand 14:15; Hand 14:16; Rom 1:28-32

1Kor 8:4-6; 1Kor 10:19; 1Kor 10:20; Gal 4:8; 1Thess 4:5

 

 

SV

13 Maar nu in Christus Jezus, zijt gij, die eertijds verre waart, nabij geworden door het bloed van Christus. [Joh 16:33]; [Hand 2:39]; [Rom 5:1]; [Hebr 10:19];

KJV

13 But G1161 now G3570 in G1722 Christ G5547 Jesus G2424 ye G5210 who G3588 sometimes G4218 were G5607 far off G3112 are made G1096 nigh G1451 by G1722 the blood G129 of Christ G5547. [Joh 16:33]; [Hand 2:39]; [Rom 5:1]; [Hebr 10:19];

YLT

13 and now, in Christ Jesus, ye being once afar off became nigh in the blood of the Christ, [Joh 16:33]; [Hand 2:39]; [Rom 5:1]; [Hebr 10:19];

WHNU

13 νυνι G3570 ADV δε G1161 CONJ εν G1722 PREP χριστω G5547 N-DSM ιησου G2424 N-DSM υμεις G5210 P-2NP οι G3588 T-NPM ποτε G4218 PRT οντες G5607 V-PXP-NPM μακραν G3112 ADV εγενηθητε G1096 V-AOI-2P εγγυς G1451 ADV εν G1722 PREP τω G3588 T-DSN αιματι G129 N-DSN του G3588 T-GSM χριστου G5547 N-GSM [Joh 16:33]; [Hand 2:39]; [Rom 5:1]; [Hebr 10:19];

Darby

13 but now in Christ Jesus *ye* who once were afar off are become nigh by the blood of the Christ. [Joh 16:33]; [Hand 2:39]; [Rom 5:1]; [Hebr 10:19];

TSK - Efeze 2:13

 

in.

Rom 8:1; 1Kor 1:30; 2Kor 5:17; Gal 3:28

were.

Efez 2:12; Efez 2:17; Efez 2:19-22; Efez 3:5-8; Ps 22:7; Ps 73:27; Jes 11:10; Jes 24:15; Jes 24:16; Jes 43:6; Jes 49:12

Jes 57:19; Jes 60:4; Jes 60:9; Jes 66:19; Jer 16:19; Hand 2:39; Hand 15:14; Hand 22:21; Hand 26:18

Ro 15:8-12

are.

Efez 2:16; Efez 1:7; Rom 3:23-30; Rom 5:9; Rom 5:10; 1Kor 6:11; 2Kor 5:20; 2Kor 5:21

Kol 1:13; Kol 1:14; Kol 1:21; Kol 1:22; Hebr 9:18; 1Petr 1:18; 1Petr 1:19; 1Petr 3:18; Openb 5:9

 

 

SV

14 Want25 26 27 28 29 30  Hij is onze vrede, Die deze beiden één gemaakt heeft, en den middelmuur des afscheidsels gebroken hebbende,       25Jes 9:6;  26Micha 5:5;  27Joh 16:33;  28Hand 10:36;  29Rom 5:1;  30Kol 1:20;  [Hos 1:11]; [Luk 19:38]; [Joh 11:52];

KJV

14 For G1063 he G846 is G2076 our G2257 peace G1515, who G3588 hath made G4160 both G297 one G1520, and G2532 hath broken down G3089 the middle wall G3320 of partition G5418 [between us]; Jes 9:6; Micha 5:5; Joh 16:33; Hand 10:36; Rom 5:1; Kol 1:20; [Hos 1:11]; [Luk 19:38]; [Joh 11:52];

YLT

14 for he is our peace, who did make both one, and the middle wall of the enclosure did break down, Jes 9:6; Micha 5:5; Joh 16:33; Hand 10:36; Rom 5:1; Kol 1:20; [Hos 1:11]; [Luk 19:38]; [Joh 11:52];

WHNU

14 αυτος G846 P-NSM γαρ G1063 CONJ εστιν G2076 V-PXI-3S η G3588 T-NSF ειρηνη G1515 N-NSF ημων G2257 P-1GP ο G3588 T-NSM ποιησας G4160 V-AAP-NSM τα G3588 T-APN αμφοτερα G297 A-APN εν G1520 A-ASN και G2532 CONJ το G3588 T-ASN μεσοτοιχον G3320 N-ASN του G3588 T-GSM φραγμου G5418 N-GSM λυσας G3089 V-AAP-NSM Jes 9:6; Micha 5:5; Joh 16:33; Hand 10:36; Rom 5:1; Kol 1:20; [Hos 1:11]; [Luk 19:38]; [Joh 11:52];

Darby

14 For *he* is our peace, who has made both one, and has broken down the middle wall of enclosure, Jes 9:6; Micha 5:5; Joh 16:33; Hand 10:36; Rom 5:1; Kol 1:20; [Hos 1:11]; [Luk 19:38]; [Joh 11:52];

TSK - Efeze 2:14

 

our.

Jes 9:6; Jes 9:7; Ezech 34:24; Ezech 34:25; Micha 5:5; Zach 6:13; Luk 1:79; Luk 2:14; Joh 16:33

Hand 10:36; Rom 5:1; Kol 1:20; Hebr 7:2; Hebr 13:20

both.

Efez 2:15; Efez 3:15; Efez 4:16; Jes 19:24; Jes 19:25; Ezech 37:19; Ezech 37:20; Joh 10:16; Joh 11:52

1Kor 12:12; Gal 3:28; Kol 3:11

the middle.

Esth 3:8; Hand 10:28; Kol 2:10-14; Kol 2:20

 

 

SV

15 Heeft Hij de vijandschap in Zijn vlees te niet gemaakt, [namelijk] de wet der geboden in inzettingen [bestaande]; opdat Hij die twee in Zichzelven tot een nieuwen mens zou scheppen, vrede makende;

KJV

15 Having abolished G2673 in G1722 his G846 flesh G4561 the enmity G2189, [even] the law G3551 of commandments G1785 [contained] in G1722 ordinances G1378; for to G2443 make G2936 in G1722 himself G1438 of twain G1417 one G1519 G1520 new G2537 man G444, [so] making G4160 peace G1515;

YLT

15 the enmity in his flesh, the law of the commands in ordinances having done away, that the two he might create in himself into one new man, making peace,

WHNU

15 την G3588 T-ASF εχθραν G2189 N-ASF εν G1722 PREP τη G3588 T-DSF σαρκι G4561 N-DSF αυτου G846 P-GSM τον G3588 T-ASM νομον G3551 N-ASM των G3588 T-GPF εντολων G1785 N-GPF εν G1722 PREP δογμασιν G1378 N-DPN καταργησας G2673 V-AAP-NSM ινα G2443 CONJ τους G3588 T-APM δυο G1417 A-NUI κτιση G2936 V-AAS-3S εν G1722 PREP αυτω G846 P-DSM εις G1519 PREP ενα G1520 A-ASM καινον G2537 A-ASM ανθρωπον G444 N-ASM ποιων G4160 V-PAP-NSM ειρηνην G1515 N-ASF

Darby

15 having annulled the enmity in his flesh, the law of commandments in ordinances, that he might form the two in himself into one new man, making peace;

TSK - Efeze 2:15

 

in his.

Kol 1:22; Hebr 10:19-22

the law.

Gal 3:10; Kol 2:14; Kol 2:20; Hebr 7:16; Hebr 8:13; Hebr 9:9; Hebr 9:10; Hebr 9:23; Hebr 10:1-10

one.

Efez 4:16; 2Kor 5:17; Gal 6:15; Kol 3:10

 

 

SV

16 En [opdat] Hij die beiden met God in één lichaam zou verzoenen door het kruis, de vijandschap aan hetzelve gedood hebbende.

KJV

16 And G2532 that he might reconcile G604 both G297 unto God G2316 in G1722 one G1520 body G4983 by G1223 the cross G4716, having slain G615 the enmity G2189 thereby G1722 G846:4

  4thereby: or, in himself

YLT

16 and might reconcile both in one body to God through the cross, having slain the enmity in it,

WHNU

16 και G2532 CONJ αποκαταλλαξη G604 V-AAS-3S τους G3588 T-APM αμφοτερους G297 A-APM εν G1722 PREP ενι G1520 A-DSN σωματι G4983 N-DSN τω G3588 T-DSM θεω G2316 N-DSM δια G1223 PREP του G3588 T-GSM σταυρου G4716 N-GSM αποκτεινας G615 V-AAP-NSM την G3588 T-ASF εχθραν G2189 N-ASF εν G1722 PREP αυτω G846 P-DSM

Darby

16 and might reconcile both in one body to God by the cross, having by it slain the enmity;

TSK - Efeze 2:16

 

reconcile.

Rom 5:10; 2Kor 5:18-21; Kol 1:21-22

having.

Efez 2:15; Rom 6:6; Rom 8:3; Rom 8:7; Gal 2:20; Kol 2:14; 1Petr 4:1; 1Petr 4:2

thereby.  or, in himself.

 

 

SV

17 En31 32  komende, heeft Hij door het Evangelie vrede verkondigd u, die verre waart, en dien, die nabij waren.   31Jes 57:19;  32Efez 3:12;  [Luk 2:14]; [Luk 15:20];

KJV

17 And G2532 came G2064 and preached G2097 peace G1515 to you G5213 which G3588 were afar off G3112, and G2532 to them that were nigh G1451. Jes 57:19; Efez 3:12; [Luk 2:14]; [Luk 15:20];

YLT

17 and having come, he did proclaim good news--peace to you--the far-off and the nigh, Jes 57:19; Efez 3:12; [Luk 2:14]; [Luk 15:20];

WHNU

17 και G2532 CONJ ελθων G2064 V-2AAP-NSM ευηγγελισατο G2097 V-AMI-3S ειρηνην G1515 N-ASF υμιν G5213 P-2DP τοις G3588 T-DPM μακραν G3112 ADV και G2532 CONJ ειρηνην G1515 N-ASF τοις G3588 T-DPM εγγυς G1451 ADV Jes 57:19; Efez 3:12; [Luk 2:14]; [Luk 15:20];

Darby

17 and, coming, he has preached the glad tidings of peace to you who [were] afar off, and [the glad tidings of] peace to those [who were] nigh. Jes 57:19; Efez 3:12; [Luk 2:14]; [Luk 15:20];

TSK - Efeze 2:17

 

and preached.

Ps 85:10; Jes 27:5; Jes 52:7; Jes 57:19-21; Zach 9:10; Matt 10:13; Luk 2:14

Luk 15:5; Luk 15:6; Hand 2:39; Hand 10:36; Rom 5:1; 2Kor 5:20

that.

Efez 2:13; Efez 2:14; Deut 4:7; Ps 75:1; Ps 76:1; Ps 76:2; Ps 147:19; Ps 147:20; Ps 148:14; Luk 10:9-11

 

 

SV

18 Want33 34 35 36 37  door Hem hebben wij beiden den toegang door één Geest tot den Vader.      33Joh 10:9;  34Joh 14:6;  35Rom 5:2;  36Efez 3:12;  37Hebr 10:19;

KJV

18 For G3754 through G1223 him G846 we G2192 both G297 have G2192 access G4318 by G1722 one G1520 Spirit G4151 unto G4314 the Father G3962. Joh 10:9; Joh 14:6; Rom 5:2; Efez 3:12; Hebr 10:19;

YLT

18 because through him we have the access--we both--in one Spirit unto the Father. Joh 10:9; Joh 14:6; Rom 5:2; Efez 3:12; Hebr 10:19;

WHNU

18 οτι G3754 CONJ δι G1223 PREP αυτου G846 P-GSM εχομεν G2192 V-PAI-1P την G3588 T-ASF προσαγωγην G4318 N-ASF οι G3588 T-NPM αμφοτεροι G297 A-NPM εν G1722 PREP ενι G1520 A-DSN πνευματι G4151 N-DSN προς G4314 PREP τον G3588 T-ASM πατερα G3962 N-ASM Joh 10:9; Joh 14:6; Rom 5:2; Efez 3:12; Hebr 10:19;

Darby

18 For through him we have both access by one Spirit to the Father. Joh 10:9; Joh 14:6; Rom 5:2; Efez 3:12; Hebr 10:19;

TSK - Efeze 2:18

 

through.

Efez 3:12; Joh 10:7; Joh 10:9; Joh 14:6; Rom 5:2; Hebr 4:15; Hebr 4:16; Hebr 7:19; Hebr 10:19; Hebr 10:20; 1Petr 1:21

1Petr 3:18; 1Joh 2:1; 1Joh 2:2

by.

Efez 4:4; Efez 6:18; Zach 12:10; Rom 8:15; Rom 8:26; Rom 8:27; 1Kor 12:13; Judas 1:20

the.

Efez 3:14; Matt 28:19; Joh 4:21-23; 1Kor 8:6; Gal 4:6; Jak 3:9; 1Petr 1:17

 

 

SV

19 Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen, en huisgenoten38  Gods;  38Gal 6:10;

KJV

19 Now G3767 therefore G686 ye are G2075 no more G3765 strangers G3581 and G2532 foreigners G3941, but G235 fellowcitizens G4847 with the saints G40, and G2532 of the household G3609 of God G2316; Gal 6:10;

YLT

19 Then, therefore, ye are no more strangers and foreigners, but fellow-citizens of the saints, and of the household of God, Gal 6:10;

WHNU

19 αρα G686 PRT ουν G3767 CONJ ουκετι G3765 ADV εστε G2075 V-PXI-2P ξενοι G3581 A-NPM και G2532 CONJ παροικοι G3941 A-NPM αλλα G235 CONJ εστε G2075 V-PXI-2P συμπολιται G4847 N-NPM των G3588 T-GPM αγιων G40 A-GPM και G2532 CONJ οικειοι G3609 A-NPM του G3588 T-GSM θεου G2316 N-GSM Gal 6:10;

Darby

19 So then ye are no longer strangers and foreigners, but ye are fellow-citizens of the saints, and of the household of God, Gal 6:10;

TSK - Efeze 2:19

 

strangers.

12

but.

Efez 3:6; Gal 3:26-28; Gal 4:26-31; Filipp 3:20

Hebr 12:22-24; Openb 21:12-26

household.

Efez 3:15; Matt 10:25; Gal 6:10; 1Joh 3:1

 

 

SV

20 Gebouwd39  op40 41 42 43  het fondament der apostelen en profeten, waarvan44  Jezus Christus is de uiterste Hoeksteen;       391Kor 3:9-10;  40Jes 28:16;  41Matt 16:18;  421Kor 3:10;  43Openb 21:14;  441Petr 2:4;  [Ps 118:22]; [1Kor 3:9]; [1Kor 12:28];

KJV

20 And are built G2026 upon G1909 the foundation G2310 of the apostles G652 and G2532 prophets G4396, Jesus G2424 Christ G5547 himself G846 being G5607 the chief corner G204 [stone]; 1Kor 3:9-10; Jes 28:16; Matt 16:18; 1Kor 3:10; Openb 21:14; 1Petr 2:4; [Ps 118:22]; [1Kor 3:9]; [1Kor 12:28];

YLT

20 being built upon the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ himself being chief corner-[ stone] , 1Kor 3:9-10; Jes 28:16; Matt 16:18; 1Kor 3:10; Openb 21:14; 1Petr 2:4; [Ps 118:22]; [1Kor 3:9]; [1Kor 12:28];

WHNU

20 εποικοδομηθεντες G2026 V-APP-NPM επι G1909 PREP τω G3588 T-DSM θεμελιω G2310 N-DSM των G3588 T-GPM αποστολων G652 N-GPM και G2532 CONJ προφητων G4396 N-GPM οντος G5607 V-PXP-GSM ακρογωνιαιου G204 A-GSM αυτου G846 P-GSM χριστου G5547 N-GSM ιησου G2424 N-GSM 1Kor 3:9-10; Jes 28:16; Matt 16:18; 1Kor 3:10; Openb 21:14; 1Petr 2:4; [Ps 118:22]; [1Kor 3:9]; [1Kor 12:28];

Darby

20 being built upon the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ himself being the corner-stone, 1Kor 3:9-10; Jes 28:16; Matt 16:18; 1Kor 3:10; Openb 21:14; 1Petr 2:4; [Ps 118:22]; [1Kor 3:9]; [1Kor 12:28];

TSK - Efeze 2:20

 

built.

Efez 4:12; 1Petr 2:4; 1Petr 2:5

the foundation.

Efez 4:11-13; Jes 28:16; Matt 16:18; 1Kor 3:9-11; 1Kor 12:28; Gal 2:9; Openb 21:14

Jesus.

Ps 118:22; Jes 28:16; Matt 21:42; Mark 12:10; Mark 12:11; Luk 20:17; Luk 20:18

Hand 4:11; Hand 4:12; 1Petr 2:7; 1Petr 2:8

 

 

SV

21 Op45  Welken het gehele gebouw, bekwamelijk samengevoegd zijnde, opwast tot46 47  een heiligen tempel in den Heere;    45Efez 4:16;  461Kor 6:19;  472Kor 6:16;

KJV

21 In G1722 whom G3739 all G3956 the building G3619 fitly framed together G4883 groweth G837 unto G1519 an holy G40 temple G3485 in G1722 the Lord G2962: Efez 4:16; 1Kor 6:19; 2Kor 6:16;

YLT

21 in whom all the building fitly framed together doth increase to an holy sanctuary in the Lord, Efez 4:16; 1Kor 6:19; 2Kor 6:16;

WHNU

21 εν G1722 PREP ω G3739 R-DSM πασα G3956 A-NSF οικοδομη G3619 N-NSF συναρμολογουμενη G4883 V-PPP-NSF αυξει G837 V-PAI-3S εις G1519 PREP ναον G3485 N-ASM αγιον G40 A-ASM εν G1722 PREP κυριω G2962 N-DSM Efez 4:16; 1Kor 6:19; 2Kor 6:16;

Darby

21 in whom all [the] building fitted together increases to a holy temple in the Lord; Efez 4:16; 1Kor 6:19; 2Kor 6:16;

TSK - Efeze 2:21

 

all.

Efez 4:13-16; Ezech 40:1-42; 1Kor 3:9; Hebr 3:3; Hebr 3:4

fitly.

Ex 26:1-37; 1Kon 6:7

an.

Ps 93:5; Ezech 42:12; 1Kor 3:17; 2Kor 6:16

 

 

SV

22 Op Welken ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods in den Geest.

KJV

22 In G1722 whom G3739 ye G5210 also G2532 are builded together G4925 for G1519 an habitation G2732 of God G2316 through G1722 the Spirit G4151.

YLT

22 in whom also ye are builded together, for a habitation of God in the Spirit.

WHNU

22 εν G1722 PREP ω G3739 R-DSM και G2532 CONJ υμεις G5210 P-2NP συνοικοδομεισθε G4925 V-PPI-2P εις G1519 PREP κατοικητηριον G2732 N-ASN του G3588 T-GSM θεου G2316 N-GSM εν G1722 PREP πνευματι G4151 N-DSN

Darby

22 in whom *ye* also are built together for a habitation of God in [the] Spirit.

TSK - Efeze 2:22

 

an.

Joh 14:17-23; Joh 17:21-23; Rom 8:9-11; 1Kor 3:16; 1Kor 6:19; 1Petr 2:4; 1Petr 2:5

1Joh 3:24; 1Joh 4:13; 1Joh 4:16

 

 

 

 


Vorig hoofdstuk (Efeze 1)
| Begin hoofdstuk | Volgend hoofdstuk (Efeze 3)