Interlinear Nieuw Testament

index


Vorig hoofdstuk (Mattheus 1)
| Volgend hoofdstuk (Mattheus 3)


Mattheus 2

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

SV

1 Toen nu Jezus geboren1  was te Bethlehem, [gelegen] in Judéa, in de dagen van den koning Heródes, ziet, [enige] wijzen van het Oosten zijn te Jeruzalem aangekomen.  1Luk 2:4;

KJV

1 Now G1161 when Jesus G2424 was born G1080 in G1722 Bethlehem G965 of Judaea G2449 in G1722 the days G2250 of Herod G2264 the king G935, behold G2400, there came G3854 wise men G3097 from G575 the east G395 to G1519 Jerusalem G2414, Luk 2:4;

YLT

1 And Jesus having been born in Beth-Lehem of Judea, in the days of Herod the king, lo, mages from the east came to Jerusalem, Luk 2:4;

WHNU

1 του G3588 T-GSM δε G1161 CONJ ιησου G2424 N-GSM γεννηθεντος G1080 V-APP-GSM εν G1722 PREP βηθλεεμ G965 N-PRI της G3588 T-GSF ιουδαιας G2449 N-GSF εν G1722 PREP ημεραις G2250 N-DPF ηρωδου G2264 N-GSM του G3588 T-GSM βασιλεως G935 N-GSM ιδου G2400 V-2AAM-2S μαγοι G3097 N-NPM απο G575 PREP ανατολων G395 N-GPF παρεγενοντο G3854 V-2ADI-3P εις G1519 PREP ιεροσολυμα G2414 N-ASF Luk 2:4;

Darby

1 Now Jesus having been born in Bethlehem of Judaea, in the days of Herod the king, behold magi from the east arrived at Jerusalem, saying, Luk 2:4;

TSK - Mattheus 2:1

 

1 The wise men from the east enquire after Christ;

3 at which Herod is alarmed.

9 They are directed by a star to Bethlehem, worship him, and offer their presents.

13 Joseph flees into Egypt with Jesus and his mother.

16 Herod slays the children;

20 himself dies.

23 Christ is brought back again into Galilee to Nazareth.

 

 "Fourth year before the account called Anno Domini."

Jesus.

Matt 1:25; Luk 2:4-7

Bethlehem.

Matt 2:5; Micha 5:2; Luk 2:11; Luk 2:15; Joh 7:42

Herod.This was Herod the Great, for an account of whom see the Connection of the Old and New Testaments in the Comprehensive Bible.

Matt 2:3; Matt 2:19; Gen 49:10; Dan 9:24; Dan 9:25; Haggai 2:6-9

from.

Gen 10:30; Gen 25:6; 1Kon 4:30; Job 1:3; Ps 72:9-12; Jes 11:10; Jes 60:1-22

 

 

SV

2 Zeggende: Waar is de geboren Koning der Joden? want wij hebben gezien Zijn ster in het Oosten, en zijn gekomen om Hem te aanbidden.

KJV

2 Saying G3004, Where G4226 is G2076 he that is born G5088 King G935 of the Jews G2453? for G1063 we have seen G1492 his G846 star G792 in G1722 the east G395, and G2532 are come G2064 to worship G4352 him G846.

YLT

2 saying, `Where is he who was born king of the Jews? for we saw his star in the east, and we came to bow to him.'

WHNU

2 λεγοντες G3004 V-PAP-NPM που G4226 PRT-I εστιν G2076 V-PXI-3S ο G3588 T-NSM τεχθεις G5088 V-APP-NSM βασιλευς G935 N-NSM των G3588 T-GPM ιουδαιων G2453 A-GPM ειδομεν G1492 V-2AAI-1P γαρ G1063 CONJ αυτου G846 P-GSM τον G3588 T-ASM αστερα G792 N-ASM εν G1722 PREP τη G3588 T-DSF ανατολη G395 N-DSF και G2532 CONJ ηλθομεν G2064 V-2AAI-1P προσκυνησαι G4352 V-AAN αυτω G846 P-DSM

Darby

2 Where is the king of the Jews that has been born? for we have seen his star in the east, and have come to do him homage.

TSK - Mattheus 2:2

 

born.

Matt 21:5; Ps 2:6; Jes 9:6; Jes 9:7; Jes 32:1; Jes 32:2; Jer 23:5; Zach 9:9; Luk 2:11; Luk 19:38

Luk 23:3; Luk 23:38; Joh 1:49; Joh 12:13; Joh 18:37; Joh 19:12-15; Joh 19:19

his.

Num 24:17; Jes 60:3; Luk 1:78; Luk 1:79; Openb 22:16

worship.

Matt 2:10; Matt 2:11; Ps 45:11; Joh 5:23; Joh 9:38; Joh 20:28; Hebr 1:6

 

 

SV

3 De koning Heródes nu, [dit] gehoord hebbende, werd ontroerd, en geheel Jeruzalem, met hem.

KJV

3 When G1161 Herod G2264 the king G935 had heard G191 [these things], he was troubled G5015, and G2532 all G3956 Jerusalem G2414 with G3326 him G846.

YLT

3 And Herod the king having heard, was stirred, and all Jerusalem with him,

WHNU

3 ακουσας G191 V-AAP-NSM δε G1161 CONJ ο G3588 T-NSM βασιλευς G935 N-NSM ηρωδης G2264 N-NSM εταραχθη G5015 V-API-3S και G2532 CONJ πασα G3956 A-NSF ιεροσολυμα G2414 N-NSF μετ G3326 PREP αυτου G846 P-GSM

Darby

3 But Herod the king having heard [of it] , was troubled, and all Jerusalem with him;

TSK - Mattheus 2:3

 

he.

Matt 8:29; Matt 23:37; 1Kon 18:17; 1Kon 18:18; Joh 11:47; Joh 11:48; Hand 4:2; Hand 4:24-27; Hand 5:24-28

Hand 16:20; Hand 16:21; Hand 17:6; Hand 17:7

 

 

SV

4 En bijeenvergaderd hebbende al de overpriesters en Schriftgeleerden des volks, vraagde van hen, waar de Christus zou geboren worden.

KJV

4 And G2532 when he had gathered G4863 all G3956 the chief priests G749 and G2532 scribes G1122 of the people G2992 together G4863, he demanded G4441 of G3844 them G846 where G4226 Christ G5547 should be born G1080.

YLT

4 and having gathered all the chief priests and scribes of the people, he was inquiring from them where the Christ is born.

WHNU

4 και G2532 CONJ συναγαγων G4863 V-2AAP-NSM παντας G3956 A-APM τους G3588 T-APM αρχιερεις G749 N-APM και G2532 CONJ γραμματεις G1122 N-APM του G3588 T-GSM λαου G2992 N-GSM επυνθανετο G4441 V-INI-3S παρ G3844 PREP αυτων G846 P-GPM που G4226 PRT-I ο G3588 T-NSM χριστος G5547 N-NSM γενναται G1080 V-PPI-3S

Darby

4 and, assembling all the chief priests and scribes of the people, he inquired of them where the Christ should be born.

TSK - Mattheus 2:4

 

the chief.

Matt 21:15; Matt 21:23; Matt 26:3; Matt 26:47; Matt 27:1; 1Kron 24:4-19; 2Kron 36:14; Ezra 10:5; Neh 12:7

Ps 2:2; Joh 7:32; Joh 18:3

scribes.

Matt 7:29; Matt 13:52; 2Kron 34:13; 2Kron 34:15; Ezra 7:6; Ezra 7:11; Ezra 7:12; Jer 8:8; Mark 8:31; Luk 20:19

Luk 23:10; Joh 8:3; Hand 4:5; Hand 6:12; Hand 23:9

he demanded.

Mal 2:7; Joh 3:10

 

 

SV

5 En zij zeiden tot hem: Te Bethlehem, in Judéa [gelegen]; want alzo is geschreven door den profeet:

KJV

5 And G1161 they said G2036 unto him G846, In G1722 Bethlehem G965 of Judaea G2449: for G1063 thus G3779 it is written G1125 by G1223 the prophet G4396,

YLT

5 And they said to him, `In Beth-Lehem of Judea, for thus it hath been written through the prophet,

WHNU

5 οι G3588 T-NPM δε G1161 CONJ ειπαν G3004 V-2AAI-3P αυτω G846 P-DSM εν G1722 PREP βηθλεεμ G965 N-PRI της G3588 T-GSF ιουδαιας G2449 N-GSF ουτως G3779 ADV γαρ G1063 CONJ γεγραπται G1125 V-RPI-3S δια G1223 PREP του G3588 T-GSM προφητου G4396 N-GSM

Darby

5 And they said to him, In Bethlehem of Judaea; for thus it is written through the prophet:

TSK - Mattheus 2:5

 

Gen 35:19; Joz 19:15; Ruth 1:1; Ruth 1:19; Ruth 2:4; Ruth 4:11; 1Sam 16:1

 

 

SV

6 En2 3  gij Bethlehem, [gij] land Juda! zijt geenszins de minste onder de vorsten van Juda; want uit u zal de Leidsman voortkomen, Die Mijn volk Israël weiden zal.   2Micha 5:2;  3Joh 7:42;  [Gen 49:10];

KJV

6 And G2532 thou G4771 Bethlehem G965, [in] the land G1093 of Juda G2448, art G1488 not G3760 the least G1646 among G1722 the princes G2232 of Juda G2448: for G1063 out of G1537 thee G4675 shall come G1831 a Governor G2233, that G3748 shall rule G4165 my G3450 people G2992 Israel G2474.1

  1rule: or, feed  Micha 5:2; Joh 7:42; [Gen 49:10];

YLT

6 And thou, Beth-Lehem, the land of Judah, thou art by no means the least among the leaders of Judah, for out of thee shall come one leading, who shall feed My people Israel.' Micha 5:2; Joh 7:42; [Gen 49:10];

WHNU

6 και G2532 CONJ συ G4771 P-2NS βηθλεεμ G965 N-PRI γη G1093 N-VSF ιουδα G2448 N-GSM ουδαμως G3760 ADV ελαχιστη G1646 A-NSF ει G1488 V-PXI-2S εν G1722 PREP τοις G3588 T-DPM ηγεμοσιν G2232 N-DPM ιουδα G2448 N-GSM εκ G1537 PREP σου G4675 P-2GS γαρ G1063 CONJ εξελευσεται G1831 V-FDI-3S ηγουμενος G2233 V-PNP-NSM οστις G3748 R-NSM ποιμανει G4165 V-FAI-3S τον G3588 T-ASM λαον G2992 N-ASM μου G3450 P-1GS τον G3588 T-ASM ισραηλ G2474 N-PRI Micha 5:2; Joh 7:42; [Gen 49:10];

Darby

6 And *thou* Bethlehem, land of Juda, art in no wise the least among the governors of Juda; for out of thee shall go forth a leader who shall shepherd my people Israel. Micha 5:2; Joh 7:42; [Gen 49:10];

TSK - Mattheus 2:6

 

thou.

Matt 2:1; Micha 5:2; Joh 7:42

a Governor.

Matt 28:18; Gen 49:10; Num 24:19; 1Kron 5:2; Ps 2:1-6; Jes 9:6; Jes 9:7; Efez 1:22

Kol 1:18; Openb 2:27; Openb 11:15

rule.  or, feed.

Ps 78:71; Ps 78:72; Jes 40:11; Jer 23:4-6; Ezech 34:23-25; Ezech 37:24-26

 

 

SV

7 Toen heeft Heródes de wijzen heimelijk geroepen, en vernam naarstiglijk van hen den tijd, wanneer de ster verschenen was;

KJV

7 Then G5119 Herod G2264, when he had privily G2977 called G2564 the wise men G3097, enquired G198 of G3844 them G846 diligently G198 what time G5550 the star G792 appeared G5316.

YLT

7 Then Herod, privately having called the mages, did inquire exactly from them the time of the appearing star,

WHNU

7 τοτε G5119 ADV ηρωδης G2264 N-NSM λαθρα G2977 ADV καλεσας G2564 V-AAP-NSM τους G3588 T-APM μαγους G3097 N-APM ηκριβωσεν G198 V-AAI-3S παρ G3844 PREP αυτων G846 P-GPM τον G3588 T-ASM χρονον G5550 N-ASM του G3588 T-GSM φαινομενου G5316 V-PEP-GSM αστερος G792 N-GSM

Darby

7 Then Herod, having secretly called the magi, inquired of them accurately the time of the star that was appearing;

TSK - Mattheus 2:7

 

Matt 26:3-5; Ex 1:10; 1Sam 18:21; Ps 10:9; Ps 10:10; Ps 55:21; Ps 64:4-6; Ps 83:3; Ps 83:4

Jes 7:5-7; Ezech 38:10; Ezech 38:11; Openb 12:1-5; Openb 12:15

 

 

SV

8 En hen naar Bethlehem zendende, zeide: Reist heen, en onderzoekt naarstiglijk naar dat Kindeken, en als gij Het zult gevonden hebben, boodschapt het mij, opdat ik ook kome en Datzelve aanbidde.

KJV

8 And G2532 he sent G3992 them G846 to G1519 Bethlehem G965, and said G2036, Go G4198 and search G1833 diligently G199 for G4012 the young child G3813; and G1161 when G1875 ye have found G2147 [him], bring G518 me G3427 word again G518, that G3704 I may come G2064 and worship G4352 him G846 also G2504.

YLT

8 and having sent them to Beth-Lehem, he said, `Having gone--inquire ye exactly for the child, and whenever ye may have found, bring me back word, that I also having come may bow to him.'

WHNU

8 και G2532 CONJ πεμψας G3992 V-AAP-NSM αυτους G846 P-APM εις G1519 PREP βηθλεεμ G965 N-PRI ειπεν G2036 V-2AAI-3S πορευθεντες G4198 V-AOP-NPM εξετασατε G1833 V-AAM-2P ακριβως G199 ADV περι G4012 PREP του G3588 T-GSN παιδιου G3813 N-GSN επαν G1875 CONJ δε G1161 CONJ ευρητε G2147 V-2AAS-2P απαγγειλατε G518 V-AAM-2P μοι G3427 P-1DS οπως G3704 ADV καγω G2504 P-1NS-C ελθων G2064 V-2AAP-NSM προσκυνησω G4352 V-AAS-1S αυτω G846 P-DSM

Darby

8 and having sent them to Bethlehem, said, Go, search out accurately concerning the child, and when ye shall have found [him] bring me back word, so that *I* also may come and do him homage.

TSK - Mattheus 2:8

 

go.

1Sam 23:22; 1Sam 23:23; 2Sam 17:14; 1Kon 19:2; Job 5:12; Job 5:13; Ps 33:10; Ps 33:11

Spr 21:30; Klaagl 3:37; 1Kor 3:19; 1Kor 3:20

that.

Matt 26:48; Matt 26:49; 2Sam 15:7-12; 2Kon 10:18; 2Kon 10:19; Ezra 4:1; Ezra 4:2; Ps 12:2; Ps 12:3

Ps 55:11-15; Spr 26:24; Spr 26:25; Jer 41:5-7; Luk 20:20; Luk 20:21

 

 

SV

9 En zij, den koning gehoord hebbende, zijn heengereisd; en ziet, de ster, die zij in het oosten gezien hadden, ging hun voor, totdat zij kwam en stond boven [de plaats], waar het Kindeken was.

KJV

9 When G1161 they had heard G191 the king G935, they departed G4198; and G2532, lo G2400, the star G792, which G3739 they saw G1492 in G1722 the east G395, went before G4254 them G846, till G2193 it came G2064 and stood G2476 over G1883 where G3757 the young child G3813 was G2258.

YLT

9 And they, having heard the king, departed, and lo, the star, that they did see in the east, did go before them, till, having come, it stood over where the child was.

WHNU

9 οι G3588 T-NPM δε G1161 CONJ ακουσαντες G191 V-AAP-NPM του G3588 T-GSM βασιλεως G935 N-GSM επορευθησαν G4198 V-AOI-3P και G2532 CONJ ιδου G2400 V-2AAM-2S ο G3588 T-NSM αστηρ G792 N-NSM ον G3739 R-ASM ειδον G1492 V-2AAI-3P εν G1722 PREP τη G3588 T-DSF ανατολη G395 N-DSF προηγεν G4254 V-IAI-3S αυτους G846 P-APM εως G2193 CONJ ελθων G2064 V-2AAP-NSM εσταθη G2476 V-API-3S επανω G1883 ADV ου G3757 ADV ην G2258 V-IXI-3S το G3588 T-NSN παιδιον G3813 N-NSN

Darby

9 And they having heard the king went their way; and lo, the star, which they had seen in the east, went before them until it came and stood over the place where the little child was.

TSK - Mattheus 2:9

 

the star.

Matt 2:2; Ps 25:12; Spr 2:1-6; Spr 8:17; 2Petr 1:19

 

 

SV

10 Als zij nu de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote vreugde.

KJV

10 When G1161 they saw G1492 the star G792, they rejoiced G5463 with exceeding G4970 great G3173 joy G5479.

YLT

10 And having seen the star, they rejoiced with exceeding great joy,

WHNU

10 ιδοντες G1492 V-2AAP-NPM δε G1161 CONJ τον G3588 T-ASM αστερα G792 N-ASM εχαρησαν G5463 V-2AOI-3P χαραν G5479 N-ASF μεγαλην G3173 A-ASF σφοδρα G4970 ADV

Darby

10 And when they saw the star they rejoiced with exceeding great joy.

TSK - Mattheus 2:10

 

they rejoiced.

Deut 32:13; Ps 67:4; Ps 105:3; Luk 2:10; Luk 2:20; Hand 13:46-48; Rom 15:9-13

 

 

SV

11 En in het huis gekomen zijnde, vonden zij het Kindeken met Maria, Zijn moeder, en nedervallende hebben zij Hetzelve aangebeden; en hun schatten opengedaan hebbende, brachten zij Hem geschenken: goud en wierook, en mirre.

KJV

11 And G2532 when they were come G2064 into G1519 the house G3614, they saw G2147 G1492 the young child G3813 with G3326 Mary G3137 his G846 mother G3384, and G2532 fell down G4098, and worshipped G4352 him G846: and G2532 when they had opened G455 their G846 treasures G2344, they presented G4374 unto him G846 gifts G1435; gold G5557, and G2532 frankincense G3030, and G2532 myrrh G4666.2

  2presented: or, offered

YLT

11 and having come to the house, they found the child with Mary his mother, and having fallen down they bowed to him, and having opened their treasures, they presented to him gifts, gold, and frankincense, and myrrh,

WHNU

11 και G2532 CONJ ελθοντες G2064 V-2AAP-NPM εις G1519 PREP την G3588 T-ASF οικιαν G3614 N-ASF ειδον G3708 V-2AAI-3P το G3588 T-ASN παιδιον G3813 N-ASN μετα G3326 PREP μαριας G3137 N-GSF της G3588 T-GSF μητρος G3384 N-GSF αυτου G846 P-GSN και G2532 CONJ πεσοντες G4098 V-2AAP-NPM προσεκυνησαν G4352 V-AAI-3P αυτω G846 P-DSM και G2532 CONJ ανοιξαντες G455 V-AAP-NPM τους G3588 T-APM θησαυρους G2344 N-APM αυτων G846 P-GPM προσηνεγκαν G4374 V-AAI-3P αυτω G846 P-DSM δωρα G1435 N-APN χρυσον G5557 N-ASM και G2532 CONJ λιβανον G3030 N-ASM και G2532 CONJ σμυρναν G4666 N-ASF

Darby

11 And having come into the house they saw the little child with Mary his mother, and falling down did him homage. And having opened their treasures, they offered to him gifts, gold, and frankincense, and myrrh.

TSK - Mattheus 2:11

 

they saw.

Luk 2:16; Luk 2:26-32; Luk 2:38

worshipped.

Matt 2:2; Matt 4:9; Matt 4:10; Matt 14:33; Ps 2:12; Ps 95:6; Joh 5:22; Joh 5:23; Hand 10:25; Hand 10:26; Openb 19:10

Re 22:8-10

presented.  or, offered.

Gen 43:11; 1Sam 10:27; 1Kon 10:2; 1Kon 10:10; Ps 72:10; Ps 72:15; Jes 60:6

frankincense.

Ex 30:23; Ex 30:34; Lev 2:1; Lev 2:2; Lev 6:15; Num 7:14; Num 7:86; Ps 45:8; Mal 1:11; Openb 5:8

 

 

SV

12 En door Goddelijke openbaring vermaand zijnde in den droom, dat zij niet zouden wederkeren tot Heródes, vertrokken zij door een anderen weg weder naar hun land.

KJV

12 And G2532 being warned of God G5537 in G2596 a dream G3677 that they should G344 not G3361 return G344 to G4314 Herod G2264, they departed G402 into G1519 their own G846 country G5561 another G1223 G243 way G3598.

YLT

12 and having been divinely warned in a dream not to turn back unto Herod, through another way they withdrew to their own region.

WHNU

12 και G2532 CONJ χρηματισθεντες G5537 V-APP-NPM κατ G2596 PREP οναρ G3677 N-OI μη G3361 PRT-N ανακαμψαι G344 V-AAN προς G4314 PREP ηρωδην G2264 N-ASM δι G1223 PREP αλλης G243 A-GSF οδου G3598 N-GSF ανεχωρησαν G402 V-AAI-3P εις G1519 PREP την G3588 T-ASF χωραν G5561 N-ASF αυτων G846 P-GPM

Darby

12 And being divinely instructed in a dream not to return to Herod, they departed into their own country another way.

TSK - Mattheus 2:12

 

warned.

Matt 2:22; Matt 1:20; Matt 27:19; Gen 20:6; Gen 20:7; Gen 31:24; Job 33:15-17; Dan 2:19

they departed.

Ex 1:17; Hand 4:19; Hand 5:29; 1Kor 3:19

 

 

SV

13 Toen zij nu vertrokken waren, ziet, de engel des Heeren verschijnt Jozef in den droom, zeggende: Sta op, en neem tot u het Kindeken en Zijn moeder, en vlied in Egypte, en wees aldaar, totdat ik het u zeggen zal; want Heródes zal het Kindeken zoeken, om Hetzelve te doden. [Matt 10:23];

KJV

13 And G1161 when they G846 were departed G402, behold G2400, the angel G32 of the Lord G2962 appeareth G5316 to Joseph G2501 in G2596 a dream G3677, saying G3004, Arise G1453, and take G3880 the young child G3813 and G2532 his G846 mother G3384, and G2532 flee G5343 into G1519 Egypt G125, and G2532 be thou G2468 there G1563 until G2193 I G302 bring G2036 thee G4671 word G2036: for G1063 Herod G2264 will G3195 seek G2212 the young child G3813 to destroy G622 him G846. [Matt 10:23];

YLT

13 And on their having withdrawn, lo, a messenger of the Lord doth appear in a dream to Joseph, saying, `Having risen, take the child and his mother, and flee to Egypt, and be thou there till I may speak to thee, for Herod is about to seek the child to destroy him.' [Matt 10:23];

WHNU

13 αναχωρησαντων G402 V-AAP-GPM δε G1161 CONJ αυτων G846 P-GPM ιδου G2400 V-2AAM-2S αγγελος G32 N-NSM κυριου G2962 N-GSM φαινεται G5316 V-PEI-3S κατ G2596 PREP οναρ G3677 N-OI τω G3588 T-DSM ιωσηφ G2501 N-PRI λεγων G3004 V-PAP-NSM εγερθεις G1453 V-APP-NSM παραλαβε G3880 V-2AAM-2S το G3588 T-ASN παιδιον G3813 N-ASN και G2532 CONJ την G3588 T-ASF μητερα G3384 N-ASF αυτου G846 P-GSM και G2532 CONJ φευγε G5343 V-PAM-2S εις G1519 PREP αιγυπτον G125 N-ASF και G2532 CONJ ισθι G2468 V-PXM-2S εκει G1563 ADV εως G2193 CONJ αν G302 PRT ειπω G2036 V-2AAS-1S σοι G4671 P-2DS μελλει G3195 V-PAI-3S γαρ G1063 CONJ ηρωδης G2264 N-NSM ζητειν G2212 V-PAN το G3588 T-ASN παιδιον G3813 N-ASN του G3588 T-GSM απολεσαι G622 V-AAN αυτο G846 P-ASN [Matt 10:23];

Darby

13 Now, they having departed, behold, an angel of [the] Lord appears in a dream to Joseph, saying, Arise, take to [thee] the little child and his mother, and flee into Egypt, and be there until I shall tell thee; for Herod will seek the little child to destroy it. [Matt 10:23];

TSK - Mattheus 2:13

 

the angel.

Matt 2:19; Matt 1:20; Hand 5:19; Hand 10:7; Hand 10:22; Hand 12:11; Hebr 1:13; Hebr 1:14

Arise.

Matt 10:23; Openb 12:6; Openb 12:14

until.

Matt 2:19; Matt 2:20; Joz 3:13; Joz 3:17; Joz 4:10; Joz 4:18; Dan 3:25; Dan 3:26; Hand 16:36

for.

Matt 2:16; Ex 1:22; Ex 2:2; Ex 2:3; Job 33:15; Job 33:17; Hand 7:19; Openb 12:4

 

 

SV

14 Hij dan opgestaan zijnde, nam het Kindeken en Zijn moeder tot zich in den nacht, en vertrok naar Egypte;

KJV

14 When G1161 he arose G1453, he took G3880 the young child G3813 and G2532 his G846 mother G3384 by night G3571, and G2532 departed G402 into G1519 Egypt G125:

YLT

14 And he, having risen, took the child and his mother by night, and withdrew to Egypt,

WHNU

14 ο G3588 T-NSM δε G1161 CONJ εγερθεις G1453 V-APP-NSM παρελαβεν G3880 V-2AAI-3S το G3588 T-ASN παιδιον G3813 N-ASN και G2532 CONJ την G3588 T-ASF μητερα G3384 N-ASF αυτου G846 P-GSM νυκτος G3571 N-GSF και G2532 CONJ ανεχωρησεν G402 V-AAI-3S εις G1519 PREP αιγυπτον G125 N-ASF

Darby

14 And, having arisen, he took to [him] the little child and his mother by night, and departed into Egypt.

TSK - Mattheus 2:14

 

Matt 2:20; Matt 2:21; Matt 1:24; Hand 26:21

 

 

SV

15 En was aldaar tot den dood van Heródes; opdat vervuld zou worden hetgeen van den Heere gesproken is door den profeet,4  zeggende: Uit Egypte heb Ik Mijn Zoon geroepen.  4Hos 11:1;

KJV

15 And G2532 was G2258 there G1563 until G2193 the death G5054 of Herod G2264: that G2443 it might be fulfilled G4137 which G3588 was spoken G4483 of G5259 the Lord G2962 by G1223 the prophet G4396, saying G3004, Out of G1537 Egypt G125 have I called G2564 my G3450 son G5207. Hos 11:1;

YLT

15 and he was there till the death of Herod, that it might be fulfilled that was spoken by the Lord through the prophet, saying, `Out of Egypt I did call My Son.' Hos 11:1;

WHNU

15 και G2532 CONJ ην G2258 V-IXI-3S εκει G1563 ADV εως G2193 CONJ της G3588 T-GSF τελευτης G5054 N-GSF ηρωδου G2264 N-GSM ινα G2443 CONJ πληρωθη G4137 V-APS-3S το G3588 T-NSN ρηθεν G4483 V-APP-NSN υπο G5259 PREP κυριου G2962 N-GSM δια G1223 PREP του G3588 T-GSM προφητου G4396 N-GSM λεγοντος G3004 V-PAP-GSN εξ G1537 PREP αιγυπτου G125 N-GSF εκαλεσα G2564 V-AAI-1S τον G3588 T-ASM υιον G5207 N-ASM μου G3450 P-1GS Hos 11:1;

Darby

15 And he was there until the death of Herod, that that might be fulfilled which was spoken by [the] Lord through the prophet, saying, Out of Egypt have I called my son. Hos 11:1;

TSK - Mattheus 2:15

 

until.

Matt 2:19; Hand 12:1-4; Hand 12:23; Hand 12:24

that.

Matt 2:17; Matt 2:23; Matt 1:22; Matt 4:14; Matt 4:15; Matt 8:17; Matt 12:16-18; Matt 21:4; Matt 26:54; Matt 26:56; Matt 27:35; Luk 24:44

Joh 19:28; Joh 19:36; Hand 1:16

Out.

Ex 4:22; Num 24:8; Hos 11:1

 

 

SV

16 Als Heródes zag, dat hij van de wijzen bedrogen was, toen werd hij zeer toornig, en [enigen] afgezonden hebbende, heeft omgebracht al de kinderen, die binnen Bethlehem, en in al deszelfs landpalen [waren], van twee jaren [oud] en daaronder, naar den tijd, dien hij van de wijzen naarstiglijk onderzocht had.

KJV

16 Then G5119 Herod G2264, when he saw G1492 that G3754 he was mocked G1702 of G5259 the wise men G3097, was exceeding G3029 wroth G2373, and G2532 sent forth G649, and slew G337 all G3956 the children G3816 that were in G1722 Bethlehem G965, and G2532 in G1722 all G3956 the coasts G3725 thereof G846, from G575 two years old G1332 and G2532 under G2736, according G2596 to the time G5550 which G3739 he had diligently enquired G198 of G3844 the wise men G3097.

YLT

16 Then Herod, having seen that he was deceived by the mages, was very wroth, and having sent forth, he slew all the male children in Beth-Lehem, and in all its borders, from two years and under, according to the time that he inquired exactly from the mages.

WHNU

16 τοτε G5119 ADV ηρωδης G2264 N-NSM ιδων G1492 V-2AAP-NSM οτι G3754 CONJ ενεπαιχθη G1702 V-API-3S υπο G5259 PREP των G3588 T-GPM μαγων G3097 N-GPM εθυμωθη G2373 V-API-3S λιαν G3029 ADV και G2532 CONJ αποστειλας G649 V-AAP-NSM ανειλεν G337 V-2AAI-3S παντας G3956 A-APM τους G3588 T-APM παιδας G3816 N-APM τους G3588 T-APM εν G1722 PREP βηθλεεμ G965 N-PRI και G2532 CONJ εν G1722 PREP πασιν G3956 A-DPN τοις G3588 T-DPN οριοις G3725 N-DPN αυτης G846 P-GSF απο G575 PREP διετους G1332 A-GSM και G2532 CONJ κατωτερω G2736 ADV κατα G2596 PREP τον G3588 T-ASM χρονον G5550 N-ASM ον G3739 R-ASM ηκριβωσεν G198 V-AAI-3S παρα G3844 PREP των G3588 T-GPM μαγων G3097 N-GPM

Darby

16 Then Herod, seeing that he had been mocked by the magi, was greatly enraged; and sent and slew all the boys which [were] in Bethlehem, and in all its borders, from two years and under, according to the time which he had accurately inquired from the magi.

TSK - Mattheus 2:16

 

when.

Gen 39:14; Gen 39:17; Num 22:29; Num 24:10; Richt 16:10; Job 12:4

was exceeding.

Spr 27:3; Spr 27:4; Dan 3:13; Dan 3:19; Dan 3:20

and slew.

Gen 49:7; 2Kon 8:12; Spr 28:15; Spr 28:17; Jes 26:21; Jes 59:7; Hos 10:14; Openb 17:6

according.

7

 

 

SV

17 Toen is vervuld geworden, hetgeen gesproken is door den profeet Jeremía, zeggende: [Jer 31:15];

KJV

17 Then G5119 was fulfilled G4137 that which G3588 was spoken G4483 by G5259 Jeremy G2408 the prophet G4396, saying G3004, [Jer 31:15];

YLT

17 Then was fulfilled that which was spoken by Jeremiah the prophet, saying, [Jer 31:15];

WHNU

17 τοτε G5119 ADV επληρωθη G4137 V-API-3S το G3588 T-NSN ρηθεν G4483 V-APP-NSN δια G1223 PREP ιερεμιου G2408 N-GSM του G3588 T-GSM προφητου G4396 N-GSM λεγοντος G3004 V-PAP-GSN [Jer 31:15];

Darby

17 Then was fulfilled that which was spoken through Jeremias the prophet, saying, [Jer 31:15];

TSK - Mattheus 2:17

 

15

 

 

SV

18 Een5  stem is in Rama gehoord, geklag, geween en veel gekerm; Rachel beweende haar kinderen, en wilde niet vertroost wezen, omdat zij niet zijn!  5Jer 31:15;

KJV

18 In G1722 Rama G4471 was there G191 a voice G5456 heard G191, lamentation G2355, and G2532 weeping G2805, and G2532 great G4183 mourning G3602, Rachel G4478 weeping G2799 [for] her G846 children G5043, and G2532 would G2309 not G3756 be comforted G3870, because G3754 they are G1526 not G3756. Jer 31:15;

YLT

18 `A voice in Ramah was heard--lamentation and weeping and much mourning--Rachel weeping [for] her children, and she would not be comforted because they are not.' Jer 31:15;

WHNU

18 φωνη G5456 N-NSF εν G1722 PREP ραμα G4471 N-PRI ηκουσθη G191 V-API-3S κλαυθμος G2805 N-NSM και G2532 CONJ οδυρμος G3602 N-NSM πολυς G4183 A-NSM ραχηλ G4478 N-PRI κλαιουσα G2799 V-PAP-NSF τα G3588 T-APN τεκνα G5043 N-APN αυτης G846 P-GSF και G2532 CONJ ουκ G3756 PRT-N ηθελεν G2309 V-IAI-3S παρακληθηναι G3870 V-APN οτι G3754 CONJ ουκ G3756 PRT-N εισιν G1526 V-PXI-3P Jer 31:15;

Darby

18 A voice has been heard in Rama, weeping, and great lamentation: Rachel weeping [for] her children, and would not be comforted, because they are not. Jer 31:15;

TSK - Mattheus 2:18

 

Rama.

Jer 31:15

Ramah.  lamentation.

Jer 4:31; Jer 9:17-21; Ezech 2:10; Openb 8:13

Rachel.

Ge 35:16-20

would.

Gen 37:30; Gen 37:33-35; Gen 42:36; Job 14:10

 

 

SV

19 Toen Heródes nu gestorven was, ziet, de engel des Heeren verschijnt Jozef in den droom, in Egypte.

KJV

19 But G1161 when Herod G2264 was dead G5053, behold G2400, an angel G32 of the Lord G2962 appeareth G5316 in G2596 a dream G3677 to Joseph G2501 in G1722 Egypt G125,

YLT

19 And Herod having died, lo, a messenger of the Lord in a dream doth appear to Joseph in Egypt,

WHNU

19 τελευτησαντος G5053 V-AAP-GSM δε G1161 CONJ του G3588 T-GSM ηρωδου G2264 N-GSM ιδου G2400 V-2AAM-2S αγγελος G32 N-NSM κυριου G2962 N-GSM φαινεται G5316 V-PEI-3S κατ G2596 PREP οναρ G3677 N-OI τω G3588 T-DSM ιωσηφ G2501 N-PRI εν G1722 PREP αιγυπτω G125 N-DSF

Darby

19 But Herod having died, behold, an angel of [the] Lord appears in a dream to Joseph in Egypt, saying,

TSK - Mattheus 2:19

 

Herod.

Ps 76:10; Jes 51:12; Dan 8:25; Dan 11:45

an.

Matt 2:13; Matt 1:20; Ps 139:7; Jer 30:10; Ezech 11:16

 

 

SV

20 Zeggende: Sta op, neem het Kindeken en Zijn moeder tot u, en trek in het land Israëls; want zij zijn gestorven, die de ziel van het Kindeken zochten.

KJV

20 Saying G3004, Arise G1453, and take G3880 the young child G3813 and G2532 his G846 mother G3384, and G2532 go G4198 into G1519 the land G1093 of Israel G2474: for G1063 they are dead G2348 which G3588 sought G2212 the young child's G3813 life G5590.

YLT

20 saying, `Having risen, take the child and his mother, and be going to the land of Israel, for they have died--those seeking the life of the child.'

WHNU

20 λεγων G3004 V-PAP-NSM εγερθεις G1453 V-APP-NSM παραλαβε G3880 V-2AAM-2S το G3588 T-ASN παιδιον G3813 N-ASN και G2532 CONJ την G3588 T-ASF μητερα G3384 N-ASF αυτου G846 P-GSM και G2532 CONJ πορευου G4198 V-PNM-2S εις G1519 PREP γην G1093 N-ASF ισραηλ G2474 N-PRI τεθνηκασιν G2348 V-RAI-3P γαρ G1063 CONJ οι G3588 T-NPM ζητουντες G2212 V-PAP-NPM την G3588 T-ASF ψυχην G5590 N-ASF του G3588 T-GSN παιδιου G3813 N-GSN

Darby

20 Arise, take to [thee] the little child and its mother, and go into the land of Israel: for they who sought the life of the little child are dead.

TSK - Mattheus 2:20

 

arise.

Matt 2:13; Spr 3:5; Spr 3:6

for.

Ex 4:19; 1Kon 11:21; 1Kon 11:40; 1Kon 12:1-3

 

 

SV

21 Hij dan, opgestaan zijnde, heeft tot zich genomen het Kindeken en Zijn moeder, en is gekomen in het land Israëls.

KJV

21 And G1161 he arose G1453, and took G3880 the young child G3813 and G2532 his G846 mother G3384, and G2532 came G2064 into G1519 the land G1093 of Israel G2474.

YLT

21 And he, having risen, took the child and his mother, and came to the land of Israel,

WHNU

21 ο G3588 T-NSM δε G1161 CONJ εγερθεις G1453 V-APP-NSM παρελαβεν G3880 V-2AAI-3S το G3588 T-ASN παιδιον G3813 N-ASN και G2532 CONJ την G3588 T-ASF μητερα G3384 N-ASF αυτου G846 P-GSM και G2532 CONJ εισηλθεν G1525 V-2AAI-3S εις G1519 PREP γην G1093 N-ASF ισραηλ G2474 N-PRI

Darby

21 And he arose and took to [him] the little child and its mother, and came into the land of Israel;

TSK - Mattheus 2:21

 

Gen 6:22; Hebr 11:8

 

 

SV

22 Maar als hij hoorde, dat Archeláüs in Judéa koning was, in de plaats van zijn vader Heródes, vreesde hij daarheen te gaan; maar door Goddelijke openbaring vermaand in den droom, is hij vertrokken in de delen van Galiléa.

KJV

22 But G1161 when he heard G191 that G3754 Archelaus G745 did reign G936 in G1909 Judaea G2449 in the room G473 of his G846 father G3962 Herod G2264, he was afraid G5399 to go G565 thither G1563: notwithstanding G1161, being warned of God G5537 in G2596 a dream G3677, he turned aside G402 into G1519 the parts G3313 of Galilee G1056:

YLT

22 and having heard that Archelaus doth reign over Judea instead of Herod his father, he was afraid to go thither, and having been divinely warned in a dream, he withdrew to the parts of Galilee,

WHNU

22 ακουσας G191 V-AAP-NSM δε G1161 CONJ οτι G3754 CONJ αρχελαος G745 N-NSM βασιλευει G936 V-PAI-3S της G3588 T-GSF ιουδαιας G2449 N-GSF αντι G473 PREP του G3588 T-GSM πατρος G3962 N-GSM αυτου G846 P-GSM ηρωδου G2264 N-GSM εφοβηθη G5399 V-AOI-3S εκει G1563 ADV απελθειν G565 V-2AAN χρηματισθεις G5537 V-APP-NSM δε G1161 CONJ κατ G2596 PREP οναρ G3677 N-OI ανεχωρησεν G402 V-AAI-3S εις G1519 PREP τα G3588 T-APN μερη G3313 N-APN της G3588 T-GSF γαλιλαιας G1056 N-GSF

Darby

22 but having heard that 'Archelaus reigns over Judaea, instead of Herod his father,' he was afraid to go there; and having been divinely instructed in a dream, he went away into the parts of Galilee,

TSK - Mattheus 2:22

 

he was.

Gen 19:17-21; 1Sam 16:2; Hand 9:13; Hand 9:14

being.

Matt 2:12; Matt 1:20; Ps 48:14; Ps 73:24; Ps 107:6; Ps 107:7; Ps 121:8; Jes 30:21; Jes 48:17; Jes 48:18

into.

Matt 3:13; Luk 2:39; Joh 7:41; Joh 7:42; Joh 7:52

 

 

SV

23 En [daar] gekomen zijnde, nam hij zijn woonplaats in de stad, genaamd Názareth; opdat vervuld zou worden, wat door de profeten6 7 8  gezegd is, dat Hij Nazaréner zal geheten worden.    6Jes 11:1;  7Jes 60:21;  8Zach 6:12;

KJV

23 And G2532 he came G2064 and dwelt G2730 in G1519 a city G4172 called G3004 Nazareth G3478: that G3704 it might be fulfilled G4137 which G3588 was spoken G4483 by G1223 the prophets G4396, G3754 He shall be called G2564 a Nazarene G3480. Jes 11:1; Jes 60:21; Zach 6:12;

YLT

23 and coming, he dwelt in a city named Nazareth, that it might be fulfilled that was spoken through the prophets, that `A Nazarene he shall be called.' Jes 11:1; Jes 60:21; Zach 6:12;

WHNU

23 και G2532 CONJ ελθων G2064 V-2AAP-NSM κατωκησεν G2730 V-AAI-3S εις G1519 PREP πολιν G4172 N-ASF λεγομενην G3004 V-PPP-ASF ναζαρετ G3478 N-PRI οπως G3704 ADV πληρωθη G4137 V-APS-3S το G3588 T-NSN ρηθεν G4483 V-APP-NSN δια G1223 PREP των G3588 T-GPM προφητων G4396 N-GPM οτι G3754 CONJ ναζωραιος G3480 N-NSM κληθησεται G2564 V-FPI-3S Jes 11:1; Jes 60:21; Zach 6:12;

Darby

23 and came and dwelt in a town called Nazareth; so that that should be fulfilled which was spoken through the prophets, He shall be called a Nazaraene. Jes 11:1; Jes 60:21; Zach 6:12;

TSK - Mattheus 2:23

 

Nazareth.

Joh 18:5; Joh 18:7; Joh 19:19; Hand 2:22

He shall.

Matt 26:71; Num 6:13; Richt 13:5; 1Sam 1:11; Ps 69:9; Ps 69:10; Jes 53:1; Jes 53:2

Amos 2:10-12; Joh 1:45; Joh 1:46; Hand 24:5

 

 

 

 


Vorig hoofdstuk (Mattheus 1)
| Begin hoofdstuk | Volgend hoofdstuk (Mattheus 3)