Interlinear Nieuw Testament

index


Vorig hoofdstuk (Romeinen 11)
| Volgend hoofdstuk (Romeinen 13)


Romeinen 12

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

SV

1 Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat1  gij uw lichamen stelt2 3  tot een levende, heilige [en] Gode welbehagelijke offerande, [welke is] uw redelijke godsdienst.    11Petr 2:5;  2Rom 6:13;  3Rom 6:16;  [Openb 1:6];

KJV

1 I beseech G3870 you G5209 therefore G3767 , brethren G80 , by G1223 the mercies G3628 of God G2316 , that ye present G3936 your G5216 bodies G4983 a living G2198 sacrifice G2378 , holy G40 , acceptable G2101 unto God G2316 , [which is] your G5216 reasonable G3050 service G2999 . 1Petr 2:5; Rom 6:13; Rom 6:16; [Openb 1:6];

YLT

1 I call upon you, therefore, brethren, through the compassions of God, to present your bodies a sacrifice--living, sanctified, acceptable to God--your intelligent service; 1Petr 2:5; Rom 6:13; Rom 6:16; [Openb 1:6];

WHNU

1 παρακαλω G3870 V-PAI-1S ουν G3767 CONJ υμας G5209 P-2AP αδελφοι G80 N-VPM δια G1223 PREP των G3588 T-GPM οικτιρμων G3628 N-GPM του G3588 T-GSM θεου G2316 N-GSM παραστησαι G3936 V-AAN τα G3588 T-APN σωματα G4983 N-APN υμων G5216 P-2GP θυσιαν G2378 N-ASF ζωσαν G2198 V-PAP-ASF αγιαν G40 A-ASF   τω G3588 T-DSM θεω G2316 N-DSM ευαρεστον G2101 A-ASF ευαρεστον G2101 A-ASF τω G3588 T-DSM θεω G2316 N-DSM την G3588 T-ASF λογικην G3050 A-ASF λατρειαν G2999 N-ASF υμων G5216 P-2GP 1Petr 2:5; Rom 6:13; Rom 6:16; [Openb 1:6];

Darby

1 I beseech you therefore, brethren, by the compassions of God, to present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable to God, [which is] your intelligent service. 1Petr 2:5; Rom 6:13; Rom 6:16; [Openb 1:6];

TSK - Romeinen 12:1

 

1 God's mercies must move us to please God.

3 No man must think too well of himself;

6 but everyone attend on that calling wherein he is placed.

9 Love, and many other duties are required of us.

19 Revenge is especially forbidden.

 

 

beseech.

Rom 15:30; 1Kor 1:10; 2Kor 5:20; 2Kor 6:1; 2Kor 10:1; Efez 4:1; 1Thess 4:1; 1Thess 4:10; 1Thess 5:12

Heb 13:22

by the.

Rom 2:4; Rom 9:23; Rom 11:30; Rom 11:31; Ps 116:12; Luk 7:47; 2Kor 4:1; 2Kor 5:14; 2Kor 5:15; Efez 2:4-10

Filipp 2:1-5; Tit 3:4-8; 1Petr 2:10-12

that ye.

Rom 6:13; Rom 6:16; Rom 6:19; Ps 50:13; Ps 50:14; 1Kor 6:13-20; Filipp 1:20; Hebr 10:22

a living.

Ps 69:30; Ps 69:31; Hos 14:2; 1Kor 5:7; 1Kor 5:8; 2Kor 4:16; Filipp 2:17; Hebr 10:20-22

Hebr 13:15; Hebr 13:16; 1Petr 2:5

acceptable.

Rom 12:2; Rom 15:16; Ps 19:14; Jes 56:7; Jer 6:20; Efez 5:10; Filipp 4:18; 1Tim 2:3

1Tim 5:4; 1Petr 2:5; 1Petr 2:20

 

 

SV

2 En4  wordt dezer wereld niet gelijkvormig; maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds, opdat5 6  gij moogt beproeven, welke de goede, en welbehagelijke en volmaakte wil van God zij.    41Joh 2:15;  5Efez 5:17;  61Thess 4:3;

KJV

2 And G2532 be G4964 not G3361 conformed G4964 to this G5129 world G165 : but G235 be ye transformed G3339 by the renewing G342 of your G5216 mind G3563 , that G1519 ye G5209 may prove G1381 what G5101 [is] that good G18 , and G2532 acceptable G2101, and G2532 perfect G5046 , will G2307 of God G2316 . 1Joh 2:15; Efez 5:17; 1Thess 4:3;

YLT

2 and be not conformed to this age, but be transformed by the renewing of your mind, for your proving what [is] the will of God--the good, and acceptable, and perfect. 1Joh 2:15; Efez 5:17; 1Thess 4:3;

WHNU

2 και G2532 CONJ μη G3361 PRT-N συσχηματιζεσθε G4964 V-PEM-2P τω G3588 T-DSM αιωνι G165 N-DSM τουτω G5129 D-DSM αλλα G235 CONJ μεταμορφουσθε G3339 V-PPM-2P τη G3588 T-DSF ανακαινωσει G342 N-DSF του G3588 T-GSM νοος G3563 N-GSM εις G1519 PREP το G3588 T-ASN δοκιμαζειν G1381 V-PAN υμας G5209 P-2AP τι G5101 I-NSN το G3588 T-NSN θελημα G2307 N-NSN του G3588 T-GSM θεου G2316 N-GSM το G3588 T-NSN αγαθον G18 A-NSN και G2532 CONJ ευαρεστον G2101 A-NSN και G2532 CONJ τελειον G5046 A-NSN 1Joh 2:15; Efez 5:17; 1Thess 4:3;

Darby

2 And be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of [your] mind, that ye may prove what [is] the good and acceptable and perfect will of God. 1Joh 2:15; Efez 5:17; 1Thess 4:3;

TSK - Romeinen 12:2

 

be not.

Ex 23:2; Lev 18:29; Lev 18:30; Deut 18:9-14; Joh 7:7; Joh 14:30; Joh 15:19; Joh 17:14

1Kor 3:19; 2Kor 4:4; 2Kor 6:14-17; Gal 1:4; Efez 2:2; Efez 4:17-20; Jak 1:27; Jak 4:4

1Petr 1:14; 1Petr 1:18; 1Petr 4:2; 2Petr 1:4; 2Petr 2:20; 1Joh 2:15-17; 1Joh 3:13; 1Joh 4:4; 1Joh 4:5; 1Joh 5:19

Openb 12:9; Openb 13:8

be ye.

Rom 13:14; Ps 51:10; Ezech 18:31; Ezech 36:26; 2Kor 5:17; Efez 1:18; Efez 4:22-24

Kol 1:21; Kol 1:22; Kol 3:10; Tit 3:5

prove.

Rom 12:1; Ps 34:8; Efez 5:10; Efez 5:17; 1Petr 2:3

good.

Rom 12:1; Rom 7:12; Rom 7:14; Rom 7:22; Ps 19:7-11; Ps 119:47; Ps 119:48; Ps 119:72; Ps 119:97; Ps 119:103; Ps 119:128; Ps 119:174; Spr 3:1-4

Spr 3:13-18; Gal 5:22-23; Efez 5:9; Kol 4:12; 1Thess 4:3; 2Tim 3:16; 2Tim 3:17

 

 

SV

3 Want door de genade, die7  mij gegeven is, zeg ik een iegelijk, die onder u is, dat8  hij niet wijs zij boven hetgeen men behoort wijs te zijn; maar dat hij wijs zij tot matigheid, gelijk als God9 10  een iegelijk de mate des geloofs gedeeld heeft.     7Rom 1:5;  8Efez 4:7;  91Kor 12:11;  10Efez 4:7;  [1Kor 4:6];

KJV

3 For G1063 I say G3004 , through G1223 the grace G5485 given G1325 unto me G3427 , to every man G3956 that is G5607 among G1722 you G5213 , not G3361 to think [of himself] more G3844 highly G5252 than G3739 he ought G1163 to think G5426 ; but G235 to think G5426 soberly G1519 G4993 , according as G5613 God G2316 hath dealt G3307 to every man G1538 the measure G3358 of faith G4102 .1

  1soberly: Gr. to sobriety  Rom 1:5; Efez 4:7; 1Kor 12:11; [1Kor 4:6];

YLT

3 For I say, through the grace that was given to me, to every one who is among you, not to think above what it behoveth to think; but to think so as to think wisely, as to each God did deal a measure of faith, Rom 1:5; Efez 4:7; 1Kor 12:11; [1Kor 4:6];

WHNU

3 λεγω G3004 V-PAI-1S γαρ G1063 CONJ δια G1223 PREP της G3588 T-GSF χαριτος G5485 N-GSF της G3588 T-GSF δοθεισης G1325 V-APP-GSF μοι G3427 P-1DS παντι G3956 A-DSM τω G3588 T-DSM οντι G5607 V-PXP-DSM εν G1722 PREP υμιν G5213 P-2DP μη G3361 PRT-N υπερφρονειν G5252 V-PAN παρ G3844 PREP ο G3739 R-ASN δει G1163 V-PQI-3S φρονειν G5426 V-PAN αλλα G235 CONJ φρονειν G5426 V-PAN εις G1519 PREP το G3588 T-ASN σωφρονειν G4993 V-PAN εκαστω G1538 A-DSM ως G5613 ADV ο G3588 T-NSM θεος G2316 N-NSM εμερισεν G3307 V-AAI-3S μετρον G3358 N-ASN πιστεως G4102 N-GSF Rom 1:5; Efez 4:7; 1Kor 12:11; [1Kor 4:6];

Darby

3 For I say, through the grace which has been given to me, to every one that is among you, not to have high thoughts above what he should think; but to think so as to be wise, as God has dealt to each a measure of faith. Rom 1:5; Efez 4:7; 1Kor 12:11; [1Kor 4:6];

TSK - Romeinen 12:3

 

I say.

Rom 12:6-8; Rom 1:5; Rom 15:15; Rom 15:16; 1Kor 3:10; 1Kor 15:10; Gal 2:8; Gal 2:9; Efez 3:2; Efez 3:4; Efez 3:7; Efez 3:8; Efez 4:7-12

Kol 1:29; 1Tim 1:14; 1Petr 4:11

not to.

Rom 11:20; Rom 11:25; Spr 16:18; Spr 16:19; Spr 25:27; Spr 26:12; Pred 7:16; Micha 6:8; Matt 18:1-4

Luk 18:11; 1Kor 4:7; 1Kor 4:8; 2Kor 12:7; Gal 6:3; Filipp 2:3-8; Kol 2:13; Jak 4:6

1Petr 5:5; 3Joh 1:9

soberly.  Gr. to sobriety.

1Tim 2:9; 1Tim 2:15; Tit 2:2; Tit 2:4; Tit 2:6; Tit 2:12; 1Petr 1:13; 1Petr 4:7; 1Petr 5:8

according.

Rom 12:6; Joh 3:34; 1Kor 4:7; 1Kor 12:7-11; 2Kor 12:13; Efez 4:7; Efez 4:13; Efez 4:16

 

 

SV

4 Want gelijk11 12 13 14 15  wij in één lichaam vele leden hebben, en de leden alle niet dezelfde werking hebben;      111Kor 12:27;  12Efez 1:23;  13Efez 4:16;  14Efez 5:23;  15Kol 1:24;  [1Kor 12:12];

KJV

4 For G1063 as G2509 we have G2192 many G4183 members G3196 in G1722 one G1520 body G4983 , and G1161 all G3956 members G3196 have G2192 not G3756 the same G846 office G4234 : 1Kor 12:27; Efez 1:23; Efez 4:16; Efez 5:23; Kol 1:24; [1Kor 12:12];

YLT

4 for as in one body we have many members, and all the members have not the same office, 1Kor 12:27; Efez 1:23; Efez 4:16; Efez 5:23; Kol 1:24; [1Kor 12:12];

WHNU

4 καθαπερ G2509 ADV γαρ G1063 CONJ εν G1722 PREP ενι G1520 A-DSN σωματι G4983 N-DSN πολλα G4183 A-APN μελη G3196 N-APN εχομεν G2192 V-PAI-1P τα G3588 T-NPN δε G1161 CONJ μελη G3196 N-NPN παντα G3956 A-NPN ου G3756 PRT-N την G3588 T-ASF αυτην G846 P-ASF εχει G2192 V-PAI-3S πραξιν G4234 N-ASF 1Kor 12:27; Efez 1:23; Efez 4:16; Efez 5:23; Kol 1:24; [1Kor 12:12];

Darby

4 For, as in one body we have many members, but all the members have not the same office; 1Kor 12:27; Efez 1:23; Efez 4:16; Efez 5:23; Kol 1:24; [1Kor 12:12];

TSK - Romeinen 12:4

 

1Kor 12:4; 1Kor 12:12; 1Kor 12:27; Efez 4:15; Efez 4:16

 

 

SV

5 Alzo16 17 18  zijn wij velen één lichaam in Christus, maar elkeen zijn wij elkanders leden.    161Kor 12:4;  172Kor 10:13;  181Petr 4:10;  [1Kor 10:17]; [1Kor 12:27]; [Efez 1:23]; [Efez 4:12]; [Efez 4:16]; [Efez 5:23]; [Efez 5:30]; [Kol 1:24];

KJV

5 So G3779 we G2070 , [being] many G4183 , are G2070 one G1520 body G4983 in G1722 Christ G5547 , and G1161 every G2596 one G1520 members G3196 one of another G240. 1Kor 12:4; 2Kor 10:13; 1Petr 4:10; [1Kor 10:17]; [1Kor 12:27]; [Efez 1:23]; [Efez 4:12]; [Efez 4:16]; [Efez 5:23]; [Efez 5:30]; [Kol 1:24];

YLT

5 so we, the many, one body are in Christ, and members each one of one another. 1Kor 12:4; 2Kor 10:13; 1Petr 4:10; [1Kor 10:17]; [1Kor 12:27]; [Efez 1:23]; [Efez 4:12]; [Efez 4:16]; [Efez 5:23]; [Efez 5:30]; [Kol 1:24];

WHNU

5 ουτως G3779 ADV οι G3588 T-NPM πολλοι G4183 A-NPM εν G1520 A-NSN σωμα G4983 N-NSN εσμεν G2070 V-PXI-1P εν G1722 PREP χριστω G5547 N-DSM το G3588 T-NSN δε G1161 CONJ καθ G2596 PREP εις G1520 A-NSM αλληλων G240 C-GPM μελη G3196 N-NPN 1Kor 12:4; 2Kor 10:13; 1Petr 4:10; [1Kor 10:17]; [1Kor 12:27]; [Efez 1:23]; [Efez 4:12]; [Efez 4:16]; [Efez 5:23]; [Efez 5:30]; [Kol 1:24];

Darby

5 thus we, [being] many, are one body in Christ, and each one members one of the other. 1Kor 12:4; 2Kor 10:13; 1Petr 4:10; [1Kor 10:17]; [1Kor 12:27]; [Efez 1:23]; [Efez 4:12]; [Efez 4:16]; [Efez 5:23]; [Efez 5:30]; [Kol 1:24];

TSK - Romeinen 12:5

 

Rom 12:4; 1Kor 10:17; 1Kor 12:12-14; 1Kor 12:20; 1Kor 12:27; 1Kor 12:28; Efez 1:23; Efez 4:25; Efez 5:23; Efez 5:30; Kol 1:24

Col 2:19

 

 

SV

6 Hebbende nu verscheidene19  gaven, naar de genade, die ons gegeven is,  191Kor 12:4;  [1Kor 12:11]; [Efez 4:7]; [1Petr 4:10];

KJV

6 Having G2192 then G1161 gifts G5486 differing G1313 according G2596 to the grace G5485 that is given G1325 to us G2254 , whether G1535 prophecy G4394 , [let us prophesy] according G2596 to the proportion G356 of faith G4102 ; 1Kor 12:4; [1Kor 12:11]; [Efez 4:7]; [1Petr 4:10];

YLT

6 And having gifts, different according to the grace that was given to us; whether prophecy--`According to the proportion of faith!' 1Kor 12:4; [1Kor 12:11]; [Efez 4:7]; [1Petr 4:10];

WHNU

6 εχοντες G2192 V-PAP-NPM δε G1161 CONJ χαρισματα G5486 N-APN κατα G2596 PREP την G3588 T-ASF χαριν G5485 N-ASF την G3588 T-ASF δοθεισαν G1325 V-APP-ASF ημιν G2254 P-1DP διαφορα G1313 A-APN ειτε G1535 CONJ προφητειαν G4394 N-ASF κατα G2596 PREP την G3588 T-ASF αναλογιαν G356 N-ASF της G3588 T-GSF πιστεως G4102 N-GSF 1Kor 12:4; [1Kor 12:11]; [Efez 4:7]; [1Petr 4:10];

Darby

6 But having different gifts, according to the grace which has been given to us, whether [it be] prophecy, [let us prophesy] according to the proportion of faith; 1Kor 12:4; [1Kor 12:11]; [Efez 4:7]; [1Petr 4:10];

TSK - Romeinen 12:6

 

then.

Rom 1:11; 1Kor 1:5-7; 1Kor 4:6; 1Kor 4:7; 1Kor 12:4-11; 1Kor 12:28-31; 1Kor 13:2; 1Petr 4:10; 1Petr 4:11

differing according.

3

whether.

Matt 23:34; Luk 11:49; Hand 2:17; Hand 11:27; Hand 11:28; Hand 13:1; Hand 15:32; Hand 21:9

1Kor 12:10; 1Kor 12:28; 1Kor 13:2; 1Kor 14:1; 1Kor 14:3-5; 1Kor 14:24; 1Kor 14:29; 1Kor 14:31; 1Kor 14:32; Efez 3:5; Efez 4:11; 1Thess 5:20

according to the proportion.

Rom 12:3; Hand 18:24-28; 2Kor 8:12; Filipp 3:15

 

 

SV

7 [Zo laat ons die gaven besteden], hetzij profetie,20  naar de mate des geloofs; hetzij21  bediening, in het bedienen; hetzij die leert, in het leren;   201Kor 12:10;  211Petr 4:10-11;  [1Kor 13:2];

KJV

7 Or G1535 ministry G1248 , [let us wait] on G1722 [our] ministering G1248: or G1535 he that teacheth G1321, on G1722 teaching G1319 ; 1Kor 12:10; 1Petr 4:10-11; [1Kor 13:2];

YLT

7 or ministration--`In the ministration!' or he who is teaching--`In the teaching!' 1Kor 12:10; 1Petr 4:10-11; [1Kor 13:2];

WHNU

7 ειτε G1535 CONJ διακονιαν G1248 N-ASF εν G1722 PREP τη G3588 T-DSF διακονια G1248 N-DSF ειτε G1535 CONJ ο G3588 T-NSM διδασκων G1321 V-PAP-NSM εν G1722 PREP τη G3588 T-DSF διδασκαλια G1319 N-DSF 1Kor 12:10; 1Petr 4:10-11; [1Kor 13:2];

Darby

7 or service, [let us occupy ourselves] in service; or he that teaches, in teaching; 1Kor 12:10; 1Petr 4:10-11; [1Kor 13:2];

TSK - Romeinen 12:7

 

ministry.

Jes 21:8; Ezech 3:17-21; Ezech 33:7-9; Matt 24:45-47; Luk 12:42-44

Hand 20:20; Hand 20:28; Kol 4:17; 1Tim 4:16; 2Tim 4:2; 1Petr 5:1-4

or he.

Deut 33:10; 1Sam 12:23; Ps 34:11; Ps 51:13; Pred 12:9; Matt 28:19; Joh 3:2

Hand 13:1; Gal 6:6; Efez 4:11; Kol 1:28; Kol 1:29; 1Tim 2:7; 1Tim 3:2; 1Tim 5:17

2Tim 2:2; 2Tim 2:24

 

 

SV

8 Hetzij die vermaant, in het vermanen; die uitdeelt, in22  eenvoudigheid; die een voorstander is, in naarstigheid; die barmhartigheid doet, in23 24  blijmoedigheid.    22Matt 6:1-3;  23Deut 15:7;  242Kor 9:7;  [Matt 6:2];

KJV

8 Or G1535 he that exhorteth G3870, on G1722 exhortation G3874: he that giveth G3330 , [let him do it] with G1722 simplicity G572 ; he that ruleth G4291, with G1722 diligence G4710 ; he that sheweth mercy G1653, with G1722 cheerfulness G2432.2 3

   2giveth: or, imparteth  3with simplicity: or, liberally  Matt 6:1-3; Deut 15:7; 2Kor 9:7; [Matt 6:2];

YLT

8 or he who is exhorting--`In the exhortation!' he who is sharing--`In simplicity!' he who is leading--`In diligence?' he who is doing kindness--`In cheerfulness.' Matt 6:1-3; Deut 15:7; 2Kor 9:7; [Matt 6:2];

WHNU

8 ειτε G1535 CONJ ο G3588 T-NSM παρακαλων G3870 V-PAP-NSM εν G1722 PREP τη G3588 T-DSF παρακλησει G3874 N-DSF ο G3588 T-NSM μεταδιδους G3330 V-PAP-NSM εν G1722 PREP απλοτητι G572 N-DSF ο G3588 T-NSM προισταμενος G4291 V-PMP-NSM εν G1722 PREP σπουδη G4710 N-DSF ο G3588 T-NSM ελεων G1653 V-PAP-NSM εν G1722 PREP ιλαροτητι G2432 N-DSF Matt 6:1-3; Deut 15:7; 2Kor 9:7; [Matt 6:2];

Darby

8 or he that exhorts, in exhortation; he that gives, in simplicity; he that leads, with diligence; he that shews mercy, with cheerfulness. Matt 6:1-3; Deut 15:7; 2Kor 9:7; [Matt 6:2];

TSK - Romeinen 12:8

 

exhorteth.

Hand 13:15; Hand 15:32; Hand 20:2; 1Kor 14:3; 1Thess 2:3; 1Tim 4:13; Hebr 10:25; Hebr 13:22

giveth.  or, imparteth.

Rom 12:13; Deut 15:8-11; Deut 15:14; Job 31:16-20; Ps 112:9; Spr 22:9; Pred 11:1; Pred 11:2; Pred 11:6

Jes 32:5; Jes 32:8; Jes 58:7-11; Matt 6:2-4; Matt 25:40; Luk 21:1-4; Hand 2:44-46; Hand 4:33-35

Hand 11:28-30; 2Kor 8:1-9; 2Kor 8:12; 1Thess 2:8; 1Petr 4:9-11

with simplicity.  or, liberally.

2Kor 1:12; 2Kor 8:2; 2Kor 11:3; Efez 6:5; Kol 3:22

ruleth.

Rom 13:6; Gen 18:19; Ps 101:1-8; Hand 13:12; Hand 20:28; 1Kor 12:28; 1Thess 5:12-14

1Tim 3:4; 1Tim 3:5; 1Tim 5:17; Hebr 13:7; Hebr 13:17; Hebr 13:24; 1Petr 5:2; 1Petr 5:3

with diligence.

Ec 9:10

shewth.

Deut 16:11; Deut 16:14; Deut 16:15; Ps 37:21; Jes 64:5; 2Kor 9:7

 

 

SV

9 De liefde zij ongeveinsd. Hebt25 26  een afkeer van het boze, en hangt het goede aan.   25Ps 97:10;  26Amos 5:15;  [Jes 1:16];

KJV

9 [Let] love G26 be without dissimulation G505 . Abhor G655 that which is evil G4190; cleave G2853 to that which is good G18. Ps 97:10; Amos 5:15; [Jes 1:16];

YLT

9 The love unfeigned: abhorring the evil; cleaving to the good; Ps 97:10; Amos 5:15; [Jes 1:16];

WHNU

9 η G3588 T-NSF G5600 V-PXS-3S αγαπη G26 N-NSF ανυποκριτος G505 A-NSF αποστυγουντες G655 V-PAP-NPM το G3588 T-ASN πονηρον G4190 A-ASN κολλωμενοι G2853 V-PPP-NPM τω G3588 T-DSN αγαθω G18 A-DSN Ps 97:10; Amos 5:15; [Jes 1:16];

Darby

9 Let love be unfeigned; abhorring evil; cleaving to good: Ps 97:10; Amos 5:15; [Jes 1:16];

TSK - Romeinen 12:9

 

love.

2Sam 20:9; 2Sam 20:10; Ps 55:21; Spr 26:25; Ezech 33:31; Matt 26:49; Joh 12:6

2Kor 6:6; 2Kor 8:8; 1Thess 2:3; 1Tim 1:5; Jak 2:15; Jak 2:16; 1Petr 1:22; 1Petr 4:8

1Jo 3:18-20

Abhor.

Ps 34:14; Ps 36:4; Ps 45:7; Ps 97:10; Ps 101:3; Ps 119:104; Ps 119:163; Spr 8:13; Amos 5:15

Heb 1:9

cleave.

Hand 11:23; 1Thess 5:15; Hebr 12:14; 1Petr 3:10; 1Petr 3:11

 

 

SV

10 Hebt27 28 29 30  elkander hartelijk lief met broederlijke liefde; met31 32  eer de een den ander voorgaande.       27Efez 4:2;  28Hebr 13:1;  291Petr 1:22;  301Petr 2:17;  31Filipp 2:3;  321Petr 5:5;

KJV

10 [Be] kindly affectioned G5387 one to another G1519 G240 with brotherly love G5360 ; in honour G5092 preferring G4285 one another G240 ;4

  4with…: or, in the love of the brethren  Efez 4:2; Hebr 13:1; 1Petr 1:22; 1Petr 2:17; Filipp 2:3; 1Petr 5:5;

YLT

10 in the love of brethren, to one another kindly affectioned: in the honour going before one another; Efez 4:2; Hebr 13:1; 1Petr 1:22; 1Petr 2:17; Filipp 2:3; 1Petr 5:5;

WHNU

10 τη G3588 T-DSF φιλαδελφια G5360 N-DSF εις G1519 PREP αλληλους G240 C-APM φιλοστοργοι G5387 A-NPM τη G3588 T-DSF τιμη G5092 N-DSF αλληλους G240 C-APM προηγουμενοι G4285 V-PNP-NPM Efez 4:2; Hebr 13:1; 1Petr 1:22; 1Petr 2:17; Filipp 2:3; 1Petr 5:5;

Darby

10 as to brotherly love, kindly affectioned towards one another: as to honour, each taking the lead in paying it to the other: Efez 4:2; Hebr 13:1; 1Petr 1:22; 1Petr 2:17; Filipp 2:3; 1Petr 5:5;

TSK - Romeinen 12:10

 

kindly.

Joh 13:34; Joh 13:35; Joh 15:17; Joh 17:21; Hand 4:32; Gal 5:6; Gal 5:13; Gal 5:22; Efez 4:1-3

Kol 1:4; 1Thess 4:9; 2Thess 1:3; Hebr 13:1; 1Petr 1:22; 1Petr 2:17; 1Petr 3:8; 1Petr 3:9; 2Petr 1:7

1Joh 2:9-11; 1Joh 3:10-18; 1Joh 4:11; 1Joh 4:20; 1Joh 4:21; 1Joh 5:1; 1Joh 5:2

with brotherly love.  or, in the love of the brethren.

Job 1:4; Ps 133:1

in honour.

Gen 13:9; Matt 20:26; Luk 14:10; Filipp 2:3; 1Petr 5:5

 

 

SV

11 Zijt niet traag in het benaarstigen. Zijt vurig van geest. Dient den Heere.

KJV

11 Not G3361 slothful G3636 in business G4710; fervent G2204 in spirit G4151 ; serving G1398 the Lord G2962 ;

YLT

11 in the diligence not slothful; in the spirit fervent; the Lord serving;

WHNU

11 τη G3588 T-DSF σπουδη G4710 N-DSF μη G3361 PRT-N οκνηροι G3636 A-NPM τω G3588 T-DSN πνευματι G4151 N-DSN ζεοντες G2204 V-PAP-NPM τω G3588 T-DSM κυριω G2962 N-DSM δουλευοντες G1398 V-PAP-NPM

Darby

11 as to diligent zealousness, not slothful; in spirit fervent; serving the Lord.

TSK - Romeinen 12:11

 

slothful.

Ex 5:17; Spr 6:6-9; Spr 10:26; Spr 13:4; Spr 18:9; Spr 22:29; Spr 24:30-34; Spr 26:13-16

Pred 9:10; Jes 56:10; Matt 25:26; Hand 20:34; Hand 20:35; Efez 4:28; 1Thess 4:11; 1Thess 4:12

2Thess 3:6-12; 1Tim 5:13; Hebr 6:10; Hebr 6:11

fervent.

Matt 24:12; Hand 18:25; Kol 4:12; Kol 4:13; Jak 5:16; 1Petr 1:22; 1Petr 4:8; Openb 2:4

Openb 3:15; Openb 3:16

serving.

1Kor 7:22; Efez 6:5-8; Kol 3:22-24; Kol 4:1; Tit 2:9; Tit 2:10; Hebr 12:28

 

 

SV

12 Verblijdt33 34  u in de hoop. Zijt35 36 37  geduldig in de verdrukking. Volhardt38 39 40 41  in het gebed.          33Rom 15:13;  341Thess 5:16;  35Hebr 10:36;  36Hebr 12:1;  37Jak 5:7;  38Luk 18:1;  39Efez 6:18;  40Kol 4:2;  411Thess 5:17;

KJV

12 Rejoicing G5463 in hope G1680 ; patient G5278 in tribulation G2347; continuing instant G4342 in prayer G4335 ; Rom 15:13; 1Thess 5:16; Hebr 10:36; Hebr 12:1; Jak 5:7; Luk 18:1; Efez 6:18; Kol 4:2; 1Thess 5:17;

YLT

12 in the hope rejoicing; in the tribulation enduring; in the prayer persevering; Rom 15:13; 1Thess 5:16; Hebr 10:36; Hebr 12:1; Jak 5:7; Luk 18:1; Efez 6:18; Kol 4:2; 1Thess 5:17;

WHNU

12 τη G3588 T-DSF ελπιδι G1680 N-DSF χαιροντες G5463 V-PAP-NPM τη G3588 T-DSF θλιψει G2347 N-DSF υπομενοντες G5278 V-PAP-NPM τη G3588 T-DSF προσευχη G4335 N-DSF προσκαρτερουντες G4342 V-PAP-NPM Rom 15:13; 1Thess 5:16; Hebr 10:36; Hebr 12:1; Jak 5:7; Luk 18:1; Efez 6:18; Kol 4:2; 1Thess 5:17;

Darby

12 As regards hope, rejoicing: as regards tribulation, enduring: as regards prayer, persevering: Rom 15:13; 1Thess 5:16; Hebr 10:36; Hebr 12:1; Jak 5:7; Luk 18:1; Efez 6:18; Kol 4:2; 1Thess 5:17;

TSK - Romeinen 12:12

 

Rejoicing.

Rom 5:2; Rom 5:3; Rom 15:13; Ps 16:9-11; Ps 71:20-23; Ps 73:24-26; Spr 10:28; Spr 14:32

Klaagl 3:24-26; Hab 3:17; Hab 3:18; Matt 5:12; Luk 10:20; 1Kor 13:13; Filipp 3:1; Filipp 4:4

Kol 1:27; 1Thess 5:8; 1Thess 5:16; 2Thess 2:16; 2Thess 2:17; Tit 2:13; Tit 3:7; Hebr 3:6; Hebr 6:17-19

1Petr 1:3-8; 1Petr 4:13; 1Joh 3:1-3

patient.

Rom 2:7; Rom 5:3; Rom 5:4; Rom 8:25; Rom 15:4; Ps 37:7; Ps 40:1; Luk 8:15; Luk 21:19; Kol 1:11

1Thess 1:3; 2Thess 1:4; 2Thess 3:5; 1Tim 6:11; 2Tim 3:10; Hebr 6:12; Hebr 6:15; Hebr 10:36; Hebr 12:1

Jak 1:3; Jak 1:4; Jak 5:7; Jak 5:10; Jak 5:11; 1Petr 2:19; 1Petr 2:20; 2Petr 1:6; Openb 13:10

continuing.

Gen 32:24-26; Job 27:8-10; Ps 55:16; Ps 55:17; Ps 62:8; Ps 109:4; Jer 29:12; Jer 29:13

Dan 9:18; Dan 9:19; Luk 11:5-13; Luk 18:1-8; Luk 18:9-43; Hand 1:14; Hand 2:42; Hand 6:4; Hand 12:5

2Kor 12:8; Efez 6:18; Efez 6:19; Filipp 4:6; Filipp 4:7; Kol 4:2; Kol 4:12; 1Thess 5:17; Hebr 5:7

Jak 5:15; Jak 5:16; 1Petr 4:7; 1Joh 5:14; 1Joh 5:15

 

 

SV

13 Deelt42  mede tot de behoeften der heiligen. Tracht43 44  naar herbergzaamheid.    421Kor 16:1;  43Hebr 13:2;  441Petr 4:9;

KJV

13 Distributing G2841 to the necessity G5532 of saints G40 ; given G1377 to hospitality G5381. 1Kor 16:1; Hebr 13:2; 1Petr 4:9;

YLT

13 to the necessities of the saints communicating; the hospitality pursuing. 1Kor 16:1; Hebr 13:2; 1Petr 4:9;

WHNU

13 ταις G3588 T-DPF χρειαις G5532 N-DPF των G3588 T-GPM αγιων G40 A-GPM κοινωνουντες G2841 V-PAP-NPM την G3588 T-ASF φιλοξενιαν G5381 N-ASF διωκοντες G1377 V-PAP-NPM 1Kor 16:1; Hebr 13:2; 1Petr 4:9;

Darby

13 distributing to the necessities of the saints; given to hospitality. 1Kor 16:1; Hebr 13:2; 1Petr 4:9;

TSK - Romeinen 12:13

 

Distributing.

Rom 12:8; Rom 15:25-28; Ps 41:1; Hand 4:35; Hand 9:36-41; Hand 10:4; Hand 20:34; Hand 20:35; 1Kor 16:1; 1Kor 16:2

2Kor 8:1-4; 2Kor 9:1; 2Kor 9:12; Gal 6:10; Filem 1:7; Hebr 6:10; Hebr 13:16; 1Joh 3:17

given.

Gen 18:2-8; Gen 19:1-3; 1Tim 3:2; 1Tim 5:10; Tit 1:8; Hebr 13:2; 1Petr 4:9

 

 

SV

14 Zegent45 46  hen, die u vervolgen; zegent en vervloekt niet.   45Matt 5:44;  461Kor 4:12;  [Job 31:30];

KJV

14 Bless G2127 them which persecute G1377 you G5209 : bless G2127 , and G2532 curse G2672 not G3361 . Matt 5:44; 1Kor 4:12; [Job 31:30];

YLT

14 Bless those persecuting you; bless, and curse not; Matt 5:44; 1Kor 4:12; [Job 31:30];

WHNU

14 ευλογειτε G2127 V-PAM-2P τους G3588 T-APM διωκοντας G1377 V-PAP-APM   [υμας] G5209 P-2AP ευλογειτε G2127 V-PAM-2P και G2532 CONJ μη G3361 PRT-N καταρασθε G2672 V-PNM-2P Matt 5:44; 1Kor 4:12; [Job 31:30];

Darby

14 Bless them that persecute you; bless, and curse not. Matt 5:44; 1Kor 4:12; [Job 31:30];

TSK - Romeinen 12:14

 

Rom 12:21; Job 31:29; Job 31:30; Matt 5:44; Luk 6:28; Luk 23:34; Hand 7:60; 1Kor 4:12; 1Kor 4:13

1Thess 5:15; Jak 3:10; 1Petr 2:21-23; 1Petr 3:9

 

 

SV

15 Verblijdt u met de blijden; en weent met de wenenden. [Job 30:25]; [Spr 25:20];

KJV

15 Rejoice G5463 with G3326 them that do rejoice G5463, and G2532 weep G2799 with G3326 them that weep G2799. [Job 30:25]; [Spr 25:20];

YLT

15 to rejoice with the rejoicing, and to weep with the weeping, [Job 30:25]; [Spr 25:20];

WHNU

15 χαιρειν G5463 V-PAN μετα G3326 PREP χαιροντων G5463 V-PAP-GPM κλαιειν G2799 V-PAN μετα G3326 PREP κλαιοντων G2799 V-PAP-GPM [Job 30:25]; [Spr 25:20];

Darby

15 Rejoice with those that rejoice, weep with those that weep. [Job 30:25]; [Spr 25:20];

TSK - Romeinen 12:15

 

Rejoice.

Jes 66:10-14; Luk 1:58; Luk 15:5-10; Hand 11:23; 1Kor 12:26; 2Kor 2:3

Filipp 2:17; Filipp 2:18; Filipp 2:28

weep.

Neh 1:4; Job 2:11; Ps 35:13; Ps 35:14; Jer 9:1; Joh 11:19; Joh 11:33-36; 2Kor 11:29

Filipp 2:26; Hebr 13:3

 

 

SV

16 Weest47 48 49 50 51  eensgezind onder elkander. Tracht52 53  niet naar de hoge dingen, maar voegt u tot de nederige. Zijt niet wijs bij uzelven.        47Rom 15:5;  481Kor 1:10;  49Filipp 2:2;  50Filipp 3:16;  511Petr 3:8;  52Spr 3:7;  53Jes 5:21;  [2Kor 13:11];

KJV

16 [Be] of the same G846 mind G5426 one toward another G1519 G240 . Mind G5426 not G3361 high things G5308, but G235 condescend G4879 to men of low estate G5011 . Be G1096 not G3361 wise G5429 in G3844 your own conceits G1438.5

  5condescend…: or, be contented with mean things  Rom 15:5; 1Kor 1:10; Filipp 2:2; Filipp 3:16; 1Petr 3:8; Spr 3:7; Jes 5:21; [2Kor 13:11];

YLT

16 of the same mind one toward another, not minding the high things, but with the lowly going along; become not wise in your own conceit; Rom 15:5; 1Kor 1:10; Filipp 2:2; Filipp 3:16; 1Petr 3:8; Spr 3:7; Jes 5:21; [2Kor 13:11];

WHNU

16 το G3588 T-ASN αυτο G846 P-ASN εις G1519 PREP αλληλους G240 C-APM φρονουντες G5426 V-PAP-NPM μη G3361 PRT-N τα G3588 T-APN υψηλα G5308 A-APN φρονουντες G5426 V-PAP-NPM αλλα G235 CONJ τοις G3588 T-DPM ταπεινοις G5011 A-DPM συναπαγομενοι G4879 V-PMP-NPM μη G3361 PRT-N γινεσθε G1096 V-PNM-2P φρονιμοι G5429 A-NPM παρ G3844 PREP εαυτοις G1438 F-3DPM Rom 15:5; 1Kor 1:10; Filipp 2:2; Filipp 3:16; 1Petr 3:8; Spr 3:7; Jes 5:21; [2Kor 13:11];

Darby

16 Have the same respect one for another, not minding high things, but going along with the lowly: be not wise in your own eyes: Rom 15:5; 1Kor 1:10; Filipp 2:2; Filipp 3:16; 1Petr 3:8; Spr 3:7; Jes 5:21; [2Kor 13:11];

TSK - Romeinen 12:16

 

of the.

Rom 15:5; Rom 6:2; 2Kron 30:12; Jer 32:39; Hand 4:32; 1Kor 1:10; Filipp 1:27; Filipp 2:2; Filipp 2:3

Filipp 3:16; Filipp 4:2; 1Petr 3:8

Mind.

Ps 131:1; Ps 131:2; Jer 45:5; Matt 18:1-4; Matt 20:21-28; Luk 4:6-11; Luk 22:24-27

1Petr 5:3; 3Joh 1:9; Openb 13:7; Openb 13:8

condescend to men of low estate.  or, be contented with meanthings.

Job 31:13-16; Job 36:5; Spr 17:5; Spr 19:7; Spr 19:17; Spr 19:22; Matt 6:25; Matt 6:26; Matt 11:5; Matt 26:11

Luk 6:20; Luk 14:13; Filipp 4:11-13; 1Tim 6:6-9; Hebr 13:5; Jak 2:5; Jak 2:6

Be not.

Rom 11:25; Spr 3:7; Spr 26:12; Jes 5:21; 1Kor 3:18; 1Kor 4:10; 1Kor 6:5; 1Kor 8:2; Jak 3:13-17

 

 

SV

17 Vergeldt54 55 56 57  niemand kwaad voor kwaad. Bezorgt58 59  hetgeen eerlijk is voor alle mensen.       54Spr 20:22;  55Matt 5:39;  561Kor 6:7;  571Thess 5:15;  582Kor 8:21;  591Petr 2:12;  [Spr 17:13]; [Spr 24:29]; [Filipp 2:14]; [1Petr 3:9];

KJV

17 Recompense G591 to no man G3367 evil G2556 for G473 evil G2556 . Provide G4306 things honest G2570 in the sight G1799 of all G3956 men G444 . Spr 20:22; Matt 5:39; 1Kor 6:7; 1Thess 5:15; 2Kor 8:21; 1Petr 2:12; [Spr 17:13]; [Spr 24:29]; [Filipp 2:14]; [1Petr 3:9];

YLT

17 giving back to no one evil for evil; providing right things before all men. Spr 20:22; Matt 5:39; 1Kor 6:7; 1Thess 5:15; 2Kor 8:21; 1Petr 2:12; [Spr 17:13]; [Spr 24:29]; [Filipp 2:14]; [1Petr 3:9];

WHNU

17 μηδενι G3367 A-DSM κακον G2556 A-ASN αντι G473 PREP κακου G2556 A-GSN αποδιδοντες G591 V-PAP-NPM προνοουμενοι G4306 V-PMP-NPM καλα G2570 A-APN ενωπιον G1799 ADV παντων G3956 A-GPM ανθρωπων G444 N-GPM Spr 20:22; Matt 5:39; 1Kor 6:7; 1Thess 5:15; 2Kor 8:21; 1Petr 2:12; [Spr 17:13]; [Spr 24:29]; [Filipp 2:14]; [1Petr 3:9];

Darby

17 recompensing to no one evil for evil: providing things honest before all men: Spr 20:22; Matt 5:39; 1Kor 6:7; 1Thess 5:15; 2Kor 8:21; 1Petr 2:12; [Spr 17:13]; [Spr 24:29]; [Filipp 2:14]; [1Petr 3:9];

TSK - Romeinen 12:17

 

Recompense.

Rom 12:19; Spr 20:22; Matt 5:39; 1Thess 5:15; 1Petr 3:9

Provide.

Rom 14:16; 1Kor 6:6; 1Kor 6:7; 1Kor 13:4; 1Kor 13:5; 2Kor 8:20; 2Kor 8:21; Filipp 4:8; Filipp 4:9; Kol 4:5; 1Thess 4:12

1Thess 5:22; 1Tim 5:14; Tit 2:4; Tit 2:5; 1Petr 2:12; 1Petr 3:16

 

 

SV

18 Indien60 61  het mogelijk is, zoveel in u is, houdt vrede met alle mensen.   60Mark 9:50;  61Hebr 12:14;  [2Kor 13:11];

KJV

18 If G1487 it be possible G1415, as much as lieth in G1537 you G5216 , live peaceably G1514 with G3326 all G3956 men G444 . Mark 9:50; Hebr 12:14; [2Kor 13:11];

YLT

18 If possible--so far as in you--with all men being in peace; Mark 9:50; Hebr 12:14; [2Kor 13:11];

WHNU

18 ει G1487 COND δυνατον G1415 A-NSN το G3588 T-NSN εξ G1537 PREP υμων G5216 P-2GP μετα G3326 PREP παντων G3956 A-GPM ανθρωπων G444 N-GPM ειρηνευοντες G1514 V-PAP-NPM Mark 9:50; Hebr 12:14; [2Kor 13:11];

Darby

18 if possible, as far as depends on you, living in peace with all men; Mark 9:50; Hebr 12:14; [2Kor 13:11];

TSK - Romeinen 12:18

 

Rom 14:17; Rom 14:19; 2Sam 20:19; Ps 34:14; Ps 120:5-7; Spr 12:20; Matt 5:5; Matt 5:9; Mark 9:50

1Kor 7:15; 2Kor 13:11; Gal 5:22; Efez 4:3; Kol 3:14; Kol 3:15; 1Thess 5:13

2Tim 2:22; Hebr 12:14; Jak 3:16-18; 1Petr 3:11

 

 

SV

19 Wreekt62 63  uzelven niet, beminden, maar geeft den toorn plaats; want er is geschreven: Mij64 65  [komt] de wraak [toe]; Ik zal het vergelden, zegt de Heere.     62Matt 5:39;  63Luk 6:29;  64Deut 32:35;  65Hebr 10:30;  [Lev 19:18]; [Spr 24:29];

KJV

19 Dearly beloved G27, avenge G1556 not G3361 yourselves G1438, but G235 [rather] give G1325 place G5117 unto wrath G3709: for G1063 it is written G1125, Vengeance G1557 [is] mine G1698 ; I G1473 will repay G467, saith G3004 the Lord G2962 . Matt 5:39; Luk 6:29; Deut 32:35; Hebr 10:30; [Lev 19:18]; [Spr 24:29];

YLT

19 not avenging yourselves, beloved, but give place to the wrath, for it hath been written, `Vengeance [is] Mine, Matt 5:39; Luk 6:29; Deut 32:35; Hebr 10:30; [Lev 19:18]; [Spr 24:29];

WHNU

19 μη G3361 PRT-N εαυτους G1438 F-3APM εκδικουντες G1556 V-PAP-NPM αγαπητοι G27 A-VPM αλλα G235 CONJ δοτε G1325 V-2AAM-2P τοπον G5117 N-ASM τη G3588 T-DSF οργη G3709 N-DSF γεγραπται G1125 V-RPI-3S γαρ G1063 CONJ εμοι G1698 P-1DS εκδικησις G1557 N-NSF εγω G1473 P-1NS ανταποδωσω G467 V-FAI-1S λεγει G3004 V-PAI-3S κυριος G2962 N-NSM Matt 5:39; Luk 6:29; Deut 32:35; Hebr 10:30; [Lev 19:18]; [Spr 24:29];

Darby

19 not avenging yourselves, beloved, but give place to wrath; for it is written, Vengeance [belongs] to me, *I* will recompense, saith the Lord. Matt 5:39; Luk 6:29; Deut 32:35; Hebr 10:30; [Lev 19:18]; [Spr 24:29];

TSK - Romeinen 12:19

 

avenge.

Rom 12:14; Rom 12:17; Lev 19:18; 1Sam 25:26; 1Sam 25:33; Spr 24:17-19; Spr 24:29; Ezech 25:12

give.

Matt 5:39; Luk 6:27-29; Luk 9:55; Luk 9:56

Vengeance.

Rom 13:4; Deut 32:35; Deut 32:43; Ps 94:1-3; Nahum 1:2; Nahum 1:3; Hebr 10:30

 

 

SV

20 Indien66 67  dan uw vijand hongert, zo spijzigt hem; indien hem dorst, zo geeft hem te drinken; want dat doende, zult gij kolen vuurs op zijn hoofd hopen.   66Spr 25:21;  67Matt 5:44;  [Luk 6:27];

KJV

20 Therefore G3767 if G1437 thine G4675 enemy G2190 hunger G3983 , feed G5595 him G846 ; if G1437 he thirst G1372 , give G4222 him G846 drink G4222 : for G1063 in so G5124 doing G4160 thou shalt heap G4987 coals G440 of fire G4442 on G1909 his G846 head G2776 . Spr 25:21; Matt 5:44; [Luk 6:27];

YLT

20 I will recompense again, saith the Lord;' if, then, thine enemy doth hunger, feed him; if he doth thirst, give him drink; for this doing, coals of fire thou shalt heap upon his head; Spr 25:21; Matt 5:44; [Luk 6:27];

WHNU

20 αλλα G235 CONJ εαν G1437 COND πεινα G3983 V-PAS-3S ο G3588 T-NSM εχθρος G2190 A-NSM σου G4675 P-2GS ψωμιζε G5595 V-PAM-2S αυτον G846 P-ASM εαν G1437 COND διψα G1372 V-PAS-3S ποτιζε G4222 V-PAM-2S αυτον G846 P-ASM τουτο G5124 D-ASN γαρ G1063 CONJ ποιων G4160 V-PAP-NSM ανθρακας G440 N-APM πυρος G4442 N-GSN σωρευσεις G4987 V-FAI-2S επι G1909 PREP την G3588 T-ASF κεφαλην G2776 N-ASF αυτου G846 P-GSM Spr 25:21; Matt 5:44; [Luk 6:27];

Darby

20 If therefore thine enemy should hunger, feed him; if he should thirst, give him drink; for, so doing, thou shalt heap coals of fire upon his head. Spr 25:21; Matt 5:44; [Luk 6:27];

TSK - Romeinen 12:20

 

if thine.

Ex 23:4; Ex 23:5; 1Sam 24:16-19; 1Sam 26:21; Spr 25:21; Spr 25:22; Matt 5:44

coals.

Ps 120:4; Ps 140:10; Hoogl 8:6; Hoogl 8:7

 

 

SV

21 Wordt van het kwade niet overwonnen, maar overwint het kwade door het goede.

KJV

21 Be G3528 not G3361 overcome G3528 of G5259 evil G2556 , but G235 overcome G3528 evil G2556 with G1722 good G18 .

YLT

21 Be not overcome by the evil, but overcome, in the good, the evil.

WHNU

21 μη G3361 PRT-N νικω G3528 V-PPM-2S υπο G5259 PREP του G3588 T-GSN κακου G2556 A-GSN αλλα G235 CONJ νικα G3528 V-PAM-2S εν G1722 PREP τω G3588 T-DSN αγαθω G18 A-DSN το G3588 T-ASN κακον G2556 A-ASN

Darby

21 Be not overcome by evil, but overcome evil with good.

TSK - Romeinen 12:21

 

Spr 16:32; Luk 6:27-30; 1Petr 3:9

 

 

 

 


Vorig hoofdstuk (Romeinen 11)
| Begin hoofdstuk | Volgend hoofdstuk (Romeinen 13)