Interlinear Nieuw Testament

index


Vorig hoofdstuk (Openbaring 2)
| Volgend hoofdstuk (Openbaring 4)


Openbaring 3

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

SV

1 En schrijf aan den engel der Gemeente, die te Sardis is: Dit zegt, Die de1  zeven geesten Gods heeft, en de2  zeven sterren: Ik weet uw werken, dat gij den naam hebt, dat gij leeft, en gij zijt dood.   1Openb 1:4;  2Openb 1:16;

KJV

1 And G2532 unto the angel G32 of the church G1577 in G1722 Sardis G4554 write G1125; These things G3592 saith G3004 he that hath G2192 the seven G2033 Spirits G4151 of God G2316, and G2532 the seven G2033 stars G792; I know G1492 thy G4675 works G2041, that G3754 thou hast G2192 a name G3686 that G3754 thou livest G2198, and G2532 art G1488 dead G3498. Openb 1:4; Openb 1:16;

YLT

1 And to the messenger of the assembly in Sardis write: These things saith he who is having the Seven Spirits of God, and the seven stars: I have known thy works, and that thou hast the name that thou dost live, and thou art dead; Openb 1:4; Openb 1:16;

WHNU

1 και G2532 CONJ τω G3588 T-DSM αγγελω G32 N-DSM της G3588 T-GSF εν G1722 PREP σαρδεσιν G4554 N-DPF εκκλησιας G1577 N-GSF γραψον G1125 V-AAM-2S ταδε G3592 D-APN λεγει G3004 V-PAI-3S ο G3588 T-NSM εχων G2192 V-PAP-NSM τα G3588 T-APN επτα G2033 A-NUI πνευματα G4151 N-APN του G3588 T-GSM θεου G2316 N-GSM και G2532 CONJ τους G3588 T-APM επτα G2033 A-NUI αστερας G792 N-APM οιδα G1492 V-RAI-1S σου G4675 P-2GS τα G3588 T-APN εργα G2041 N-APN οτι G3754 CONJ ονομα G3686 N-ASN εχεις G2192 V-PAI-2S οτι G3754 CONJ ζης G2198 V-PAI-2S και G2532 CONJ νεκρος G3498 A-NSM ει G1488 V-PXI-2S Openb 1:4; Openb 1:16;

Darby

1 And to the angel of the assembly in Sardis write: These things saith he that has the seven Spirits of God, and the seven stars: I know thy works, that thou hast a name that thou livest, and art dead. Openb 1:4; Openb 1:16;

TSK - Openbaring 3:1

 

1 The angel of the church of Sardis is reproved;

3 exhorted to repent, and threatened if he do not repent.

8 The angel of the church of Philadelphia,

10 is approved for his diligence and patience;

15 the angel of Laodicea rebuked for being neither hot nor cold,

19 and admonished to be more zealous.

20 Christ stands at the door and knocks.

 

 

unto.

Openb 1:11; Openb 1:20

he that.

Openb 1:4; Openb 4:5; Openb 5:6; Joh 1:16; Joh 1:33; Joh 3:34; Joh 7:37-39; Joh 15:26; Joh 15:27; Joh 20:22; Hand 2:33

1Pe 1:11

and the.

Openb 1:16; Openb 1:20; Openb 2:1

I know.

Openb 2:2; Openb 2:9; Openb 2:13; Openb 2:19

and art.

Luk 15:24; Luk 15:32; Efez 2:1; Efez 2:5; Kol 2:13; 1Tim 5:6; Jak 2:26; Judas 1:12

 

 

SV

2 Zijt wakende, en versterk het overige, dat sterven zou; want Ik heb uw werken niet vol gevonden voor God.

KJV

2 Be G1096 watchful G1127, and G2532 strengthen G4741 the things which remain G3062, that G3739 are G3195 ready to die G599: for G1063 I have G2147 not G3756 found G2147 thy G4675 works G2041 perfect G4137 before G1799 God G2316.

YLT

2 become watching, and strengthen the rest of the things that are about to die, for I have not found thy works fulfilled before God.

WHNU

2 γινου G1096 V-PNM-2S γρηγορων G1127 V-PAP-NSM και G2532 CONJ στηρισον G4741 V-AAM-2S τα G3588 T-APN λοιπα G3062 A-APN α G3739 R-NPN εμελλον G3195 V-IAI-3P αποθανειν G599 V-2AAN ου G3756 PRT-N γαρ G1063 CONJ ευρηκα G2147 V-RAI-1S σου G4675 P-2GS  τα G3588 T-APN εργα G2041 N-APN πεπληρωμενα G4137 V-RPP-APN ενωπιον G1799 ADV του G3588 T-GSM θεου G2316 N-GSM μου G3450 P-1GS

Darby

2 Be watchful, and strengthen the things that remain, which are about to die, for I have not found thy works complete before my God.

TSK - Openbaring 3:2

 

watchful.

Openb 16:15; Jes 56:10; Jes 62:6; Jes 62:7; Ezech 34:8-10; Ezech 34:16; Zach 11:16; Matt 24:42-51

Matt 25:13; Mark 13:33-37; Hand 20:28-31; 2Tim 4:1-4; 1Petr 4:7; 1Petr 5:8

strengthen.

Openb 2:4; Deut 3:28; Job 4:4-5; Job 16:5; Jes 35:3; Luk 22:31; Luk 22:32; Hand 18:23

thy works.

1Kon 11:4; 1Kon 15:3; 2Kron 25:2; Jes 57:12; Dan 5:27; Matt 6:2-4; Matt 23:5; Matt 23:28-38

 

 

SV

3 Gedenk dan, hoe gij het ontvangen en gehoord hebt, en bewaar het, en bekeer3  u. Indien gij dan niet waakt, zo zal Ik over u komen als4 5 6 7  een dief, en gij zult niet weten, op wat ure Ik over u komen zal.      3Openb 3:19;  4Matt 24:43;  51Thess 5:2;  62Petr 3:10;  7Openb 16:15;  [Luk 12:39]; [Luk 21:35];

KJV

3 Remember G3421 therefore G3767 how G4459 thou hast received G2983 and G2532 heard G191, and G2532 hold fast G5083, and G2532 repent G3340. If G3362 therefore G3767 thou shalt G1127 not G3362 watch G1127, I will come G2240 on G1909 thee G4571 as G5613 a thief G2812, and G2532 thou shalt G1097 not G3364 know G1097 what G4169 hour G5610 I will come G2240 upon G1909 thee G4571. Openb 3:19; Matt 24:43; 1Thess 5:2; 2Petr 3:10; Openb 16:15; [Luk 12:39]; [Luk 21:35];

YLT

3 `Remember, then, how thou hast received, and heard, and be keeping, and reform: if, then, thou mayest not watch, I will come upon thee as a thief, and thou mayest not know what hour I will come upon thee. Openb 3:19; Matt 24:43; 1Thess 5:2; 2Petr 3:10; Openb 16:15; [Luk 12:39]; [Luk 21:35];

WHNU

3 μνημονευε G3421 V-PAM-2S ουν G3767 CONJ πως G4459 ADV ειληφας G2983 V-RAI-2S και G2532 CONJ ηκουσας G191 V-AAI-2S και G2532 CONJ τηρει G5083 V-PAM-2S και G2532 CONJ μετανοησον G3340 V-AAM-2S εαν G1437 COND ουν G3767 CONJ μη G3361 PRT-N γρηγορησης G1127 V-AAS-2S ηξω G2240 V-FAI-1S ως G5613 ADV κλεπτης G2812 N-NSM και G2532 CONJ ου G3756 PRT-N μη G3361 PRT-N γνως G1097 V-2AAS-2S ποιαν G4169 I-ASF ωραν G5610 N-ASF ηξω G2240 V-FAI-1S επι G1909 PREP σε G4571 P-2AS Openb 3:19; Matt 24:43; 1Thess 5:2; 2Petr 3:10; Openb 16:15; [Luk 12:39]; [Luk 21:35];

Darby

3 Remember therefore how thou hast received and heard, and keep [it] and repent. If therefore thou shalt not watch, I will come [upon thee] as a thief, and thou shalt not know at what hour I shall come upon thee. Openb 3:19; Matt 24:43; 1Thess 5:2; 2Petr 3:10; Openb 16:15; [Luk 12:39]; [Luk 21:35];

TSK - Openbaring 3:3

 

Remember.

Openb 2:5; Ezech 16:61-63; Ezech 20:43; Ezech 36:31; Hebr 2:1; 2Petr 1:13; 2Petr 3:1

and hold.

Openb 3:11; Openb 2:25; 1Tim 6:20; 2Tim 1:13

repent.

Openb 3:19; Openb 2:5; Openb 2:21; Openb 2:22

I will.

Openb 16:15; Matt 24:42; Matt 24:43; Luk 12:39; Luk 12:40; 1Thess 5:2; 1Thess 5:4; 1Thess 5:5; 1Thess 5:6; 2Petr 3:10

know.

Matt 25:13; Mark 13:33; Mark 13:36

 

 

SV

4 Doch gij hebt [enige] weinige namen ook te Sardis, die hun klederen niet bevlekt hebben, en zij zullen met Mij wandelen in witte [klederen], overmits zij het waardig zijn.

KJV

4 Thou hast G2192 a few G3641 names G3686 even G2532 in G1722 Sardis G4554 which G3739 have G3435 not G3756 defiled G3435 their G846 garments G2440; and G2532 they shall walk G4043 with G3326 me G1700 in G1722 white G3022: for G3754 they are G1526 worthy G514.

YLT

4 Thou hast a few names even in Sardis who did not defile their garments, and they shall walk with me in white, because they are worthy.

WHNU

4 αλλα G235 CONJ εχεις G2192 V-PAI-2S ολιγα G3641 A-APN ονοματα G3686 N-APN εν G1722 PREP σαρδεσιν G4554 N-DPF α G3739 R-APN ουκ G3756 PRT-N εμολυναν G3435 V-AAI-3P τα G3588 T-APN ιματια G2440 N-APN αυτων G846 P-GPN και G2532 CONJ περιπατησουσιν G4043 V-FAI-3P μετ G3326 PREP εμου G1700 P-1GS εν G1722 PREP λευκοις G3022 A-DPN οτι G3754 CONJ αξιοι G514 A-NPM εισιν G1526 V-PXI-3P

Darby

4 But thou hast a few names in Sardis which have not defiled their garments, and they shall walk with me in white, because they are worthy.

TSK - Openbaring 3:4

 

names.

11:13; *Gr:

Ac 1:15

even.

1Kon 19:18; Jes 1:9; Rom 11:4-6

which.

Openb 7:14; Openb 19:8; Jes 52:1; Jes 59:6; Jes 61:3; Jes 61:10; Jes 64:6; Zach 3:3-6; Judas 1:23

walk.

Openb 3:5; Openb 3:18; Openb 4:4; Openb 6:11; Openb 7:9; Openb 7:13; Openb 19:14; Esth 8:15; Ps 68:14; Pred 9:8; Zach 3:4

Mr 16:5

for.

Matt 10:11; Luk 20:35; Luk 21:36; 2Thess 1:5

 

 

SV

5 Die overwint, die zal bekleed worden met witte klederen; en Ik zal zijn naam geenszins uitdoen uit8 9 10 11 12  het boek des levens, en Ik13 14  zal zijn naam belijden voor Mijn Vader en voor Zijn engelen.        8Ex 32:32;  9Ps 69:28;  10Filipp 4:3;  11Openb 20:12;  12Openb 21:27;  13Matt 10:32;  14Luk 12:8;  [Openb 13:8];

KJV

5 He that overcometh G3528, the same G3778 shall be clothed G4016 in G1722 white G3022 raiment G2440; and G2532 I will G1813 not G3364 blot out G1813 his G846 name G3686 out of G1537 the book G976 of life G2222, but G2532 I will confess G1843 his G846 name G3686 before G1799 my G3450 Father G3962, and G2532 before G1799 his G846 angels G32. Ex 32:32; Ps 69:28; Filipp 4:3; Openb 20:12; Openb 21:27; Matt 10:32; Luk 12:8; [Openb 13:8];

YLT

5 He who is overcoming--this one--shall be arrayed in white garments, and I will not blot out his name from the scroll of the life, and I will confess his name before my Father, and before His messengers. Ex 32:32; Ps 69:28; Filipp 4:3; Openb 20:12; Openb 21:27; Matt 10:32; Luk 12:8; [Openb 13:8];

WHNU

5 ο G3588 T-NSM νικων G3528 V-PAP-NSM ουτως G3779 ADV περιβαλειται G4016 V-FMI-3S εν G1722 PREP ιματιοις G2440 N-DPN λευκοις G3022 A-DPN και G2532 CONJ ου G3756 PRT-N μη G3361 PRT-N εξαλειψω G1813 V-FAI-1S το G3588 T-ASN ονομα G3686 N-ASN αυτου G846 P-GSM εκ G1537 PREP της G3588 T-GSF βιβλου G976 N-GSF της G3588 T-GSF ζωης G2222 N-GSF και G2532 CONJ ομολογησω G3670 V-FAI-1S το G3588 T-ASN ονομα G3686 N-ASN αυτου G846 P-GSM ενωπιον G1799 ADV του G3588 T-GSM πατρος G3962 N-GSM μου G3450 P-1GS και G2532 CONJ ενωπιον G1799 ADV των G3588 T-GPM αγγελων G32 N-GPM αυτου G846 P-GSM Ex 32:32; Ps 69:28; Filipp 4:3; Openb 20:12; Openb 21:27; Matt 10:32; Luk 12:8; [Openb 13:8];

Darby

5 He that overcomes, *he* shall be clothed in white garments, and I will not blot his name out of the book of life, and will confess his name before my Father and before his angels. Ex 32:32; Ps 69:28; Filipp 4:3; Openb 20:12; Openb 21:27; Matt 10:32; Luk 12:8; [Openb 13:8];

TSK - Openbaring 3:5

 

that.

Openb 2:7; 1Sam 17:25

the same.

Openb 3:4; Openb 19:8

blot.

Ex 32:32; Ex 32:33; Deut 9:14; Ps 69:28; Ps 109:13

the book.

Openb 13:8; Openb 17:8; Openb 20:12; Openb 20:15; Openb 21:27; Openb 22:19; Filipp 4:3

confess.

Mal 3:17; Matt 10:32; Luk 12:8; Judas 1:24

 

 

SV

6 Die oren heeft, die hore wat de Geest tot de Gemeenten zegt.

KJV

6 He that hath G2192 an ear G3775, let him hear G191 what G5101 the Spirit G4151 saith G3004 unto the churches G1577.

YLT

6 He who is having an ear--let him hear what the Spirit saith to the assemblies.

WHNU

6 ο G3588 T-NSM εχων G2192 V-PAP-NSM ους G3775 N-ASN ακουσατω G191 V-AAM-3S τι G5101 I-ASN το G3588 T-NSN πνευμα G4151 N-NSN λεγει G3004 V-PAI-3S ταις G3588 T-DPF εκκλησιαις G1577 N-DPF

Darby

6 He that has an ear, let him hear what the Spirit says to the assemblies.

TSK - Openbaring 3:6

 

2:7

 

 

SV

7 En schrijf aan den engel der Gemeente, die in Filadelfía is: Dit zegt de Heilige, de15  Waarachtige, Die16 17 18  den sleutel Davids heeft; Die opent, en niemand sluit, en Hij sluit, en niemand opent:     15Openb 3:14;  16Job 12:14;  17Jes 22:22;  18Openb 1:18;

KJV

7 And G2532 to the angel G32 of the church G1577 in G1722 Philadelphia G5359 write G1125; These things G3592 saith G3004 he that is holy G40, he that is true G228, he that hath G2192 the key G2807 of David G1138, he that openeth G455, and G2532 no man G3762 shutteth G2808; and G2532 shutteth G2808, and G2532 no man G3762 openeth G455; Openb 3:14; Job 12:14; Jes 22:22; Openb 1:18;

YLT

7 `And to the messenger of the assembly in Philadelphia write: These things saith he who is holy, he who is true, he who is having the key of David, he who is opening and no one doth shut, and he shutteth and no one doth open! Openb 3:14; Job 12:14; Jes 22:22; Openb 1:18;

WHNU

7 και G2532 CONJ τω G3588 T-DSM αγγελω G32 N-DSM της G3588 T-GSF εν G1722 PREP φιλαδελφεια G5359 N-DSF εκκλησιας G1577 N-GSF γραψον G1125 V-AAM-2S ταδε G3592 D-APN λεγει G3004 V-PAI-3S ο G3588 T-NSM αγιος G40 A-NSM ο G3588 T-NSM αληθινος G228 A-NSM ο G3588 T-NSM εχων G2192 V-PAP-NSM την G3588 T-ASF κλειν G2807 N-ASF δαυιδ G1138 N-PRI ο G3588 T-NSM ανοιγων G455 V-PAP-NSM και G2532 CONJ ουδεις G3762 A-NSM κλεισει G2808 V-FAI-3S και G2532 CONJ κλειων G2808 V-PAP-NSM και G2532 CONJ ουδεις G3762 A-NSM ανοιγει G455 V-PAI-3S Openb 3:14; Job 12:14; Jes 22:22; Openb 1:18;

Darby

7 And to the angel of the assembly in Philadelphia write: These things saith the holy, the true; he that has the key of David, he who opens and no one shall shut, and shuts and no one shall open: Openb 3:14; Job 12:14; Jes 22:22; Openb 1:18;

TSK - Openbaring 3:7

 

to the.

Openb 1:11; Openb 2:1

Philadelphia.Philadelphia, so called for its founder, Attalus Philadelphus, still exists in the town called Allahshehr, "the city of God," "a column in a scene of ruins."  It is situated on the slopes of three or four hills, the roots of mount Tmolus, by the river Cogamus, twenty seven miles E. S. E. from Sardis, about long. 28 degrees 40', lat. 38 degrees 23'.  The number of houses is said to be about 3,000, of which 250 are Greek, the rest Turkish; and the Christians have twenty-five places of worship, five of them large and regular churches, a resident bishop, and twenty inferior clergy.

he that is holy.

Openb 4:8; Openb 6:10; Ps 16:10; Ps 89:18; Ps 145:17; Jes 6:3; Jes 30:11; Jes 41:14; Jes 41:16; Jes 41:20; Jes 47:4

Jes 48:17; Jes 49:7; Jes 54:5; Jes 55:5; Mark 1:24; Luk 4:34; Hand 3:14

he that is true.

Openb 3:14; Openb 1:5; Openb 6:10; Openb 15:3; Openb 16:7; Openb 19:2; Openb 19:11; Openb 21:5; Matt 24:35; Joh 14:6; 1Joh 5:20

the key.

Openb 1:18; Jes 22:22; Luk 1:32

he that openeth.

Openb 5:3-5; Openb 5:9; Job 11:10; Job 12:14; Matt 16:19

 

 

SV

8 Ik weet uw werken; zie, Ik heb een geopende deur voor u gegeven, en niemand kan die sluiten; want gij hebt kleine kracht, en gij hebt Mijn woord bewaard, en hebt Mijn Naam niet verloochend.

KJV

8 I know G1492 thy G4675 works G2041: behold G2400, I have set G1325 before G1799 thee G4675 an open G455 door G2374, and G2532 no man G3762 can G1410 shut G2808 it G846: for G3754 thou hast G2192 a little G3398 strength G1411, and G2532 hast kept G5083 my G3450 word G3056, and G2532 hast G720 not G3756 denied G720 my G3450 name G3686.

YLT

8 I have known thy works; lo, I have set before thee a door--opened, and no one is able to shut it, because thou hast a little power, and didst keep my word, and didst not deny my name;

WHNU

8 οιδα G1492 V-RAI-1S σου G4675 P-2GS τα G3588 T-APN εργα G2041 N-APN ιδου G2400 V-2AAM-2S δεδωκα G1325 V-RAI-1S ενωπιον G1799 ADV σου G4675 P-2GS θυραν G2374 N-ASF ηνεωγμενην G455 V-RPP-ASF ην G3739 R-ASF ουδεις G3762 A-NSM δυναται G1410 V-PNI-3S κλεισαι G2808 V-AAN αυτην G846 P-ASF οτι G3754 CONJ μικραν G3398 A-ASF εχεις G2192 V-PAI-2S δυναμιν G1411 N-ASF και G2532 CONJ ετηρησας G5083 V-AAI-2S μου G3450 P-1GS τον G3588 T-ASM λογον G3056 N-ASM και G2532 CONJ ουκ G3756 PRT-N ηρνησω G720 V-ADI-2S το G3588 T-ASN ονομα G3686 N-ASN μου G3450 P-1GS

Darby

8 I know thy works: behold, I have set before thee an opened door, which no one can shut, because thou hast a little power, and hast kept my word, and hast not denied my name.

TSK - Openbaring 3:8

 

I know.

Openb 3:1; Openb 3:15; Openb 2:2

an open.

Openb 3:7; 1Kor 16:9; 2Kor 2:12; Kol 4:3

a little.

Dan 11:34; 2Kor 12:8-10; Filipp 4:13

and hast kept.

Openb 3:10; Openb 22:7; Joh 14:21-24; Joh 15:20; Joh 17:6; 2Tim 4:7

and hast not.

Openb 2:13; Spr 30:9; Matt 26:70-72; Luk 12:9; Hand 3:13; Hand 3:14; 1Tim 5:8

1Joh 2:22; 1Joh 2:23; Judas 1:4

 

 

SV

9 Zie, Ik geef [u enigen] uit19  de synagoge des satans, dergenen, die zeggen, dat zij Joden zijn, en zijn het niet, maar liegen; zie, Ik zal maken, dat zij zullen komen, en aanbidden voor uw voeten, en bekennen, dat Ik u liefheb.  19Openb 2:9;

KJV

9 Behold G2400, I will make G1325 them of G1537 the synagogue G4864 of Satan G4567, which G3588 say G3004 they G1438 are G1511 Jews G2453, and G2532 are G1526 not G3756, but G235 do lie G5574; behold G2400, I will make G4160 them G846 to G2443 come G2240 and G2532 worship G4352 before G1799 thy G4675 feet G4228, and G2532 to know G1097 that G3754 I G1473 have loved G25 thee G4571. Openb 2:9;

YLT

9 lo, I make of the synagogue of the Adversary those saying themselves to be Jews, and are not, but do lie; lo, I will make them that they may come and bow before thy feet, and may know that I loved thee. Openb 2:9;

WHNU

9 ιδου G2400 V-2AAM-2S διδω G1325 V-PAS-1S εκ G1537 PREP της G3588 T-GSF συναγωγης G4864 N-GSF του G3588 T-GSM σατανα G4567 N-GSM των G3588 T-GPM λεγοντων G3004 V-PAP-GPM εαυτους G1438 F-3APM ιουδαιους G2453 A-APM ειναι G1511 V-PXN και G2532 CONJ ουκ G3756 PRT-N εισιν G1526 V-PXI-3P αλλα G235 CONJ ψευδονται G5574 V-PEI-3P ιδου G2400 V-2AAM-2S ποιησω G4160 V-FAI-1S αυτους G846 P-APM ινα G2443 CONJ ηξουσιν G2240 V-FAI-3P και G2532 CONJ προσκυνησουσιν G4352 V-FAI-3P ενωπιον G1799 ADV των G3588 T-GPM ποδων G4228 N-GPM σου G4675 P-2GS και G2532 CONJ γνωσιν G1097 V-2AAS-3P οτι G3754 CONJ εγω G1473 P-1NS ηγαπησα G25 V-AAI-1S σε G4571 P-2AS Openb 2:9;

Darby

9 Behold, I make them of the synagogue of Satan who say that they are Jews, and are not, but lie; behold, I will cause that they shall come and shall do homage before thy feet, and shall know that *I* have loved thee. Openb 2:9;

TSK - Openbaring 3:9

 

the synagogue.

2:9

I will make them to.

Ex 11:8; Ex 12:30-32; 1Sam 2:36; Esth 8:17; Job 42:8-10; Jes 49:23; Jes 60:14

Zach 8:20-23; Hand 16:37-39

 

 

SV

10 Omdat gij het woord Mijner lijdzaamheid bewaard hebt, zo zal Ik ook u bewaren uit de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken, die op de aarde wonen. [Matt 10:22]; [Matt 24:13];

KJV

10 Because G3754 thou hast kept G5083 the word G3056 of my G3450 patience G5281, I also G2504 will keep G5083 thee G4571 from G1537 the hour G5610 of temptation G3986, which G3588 shall come G3195 G2064 upon G1909 all G3650 the world G3625, to try G3985 them that dwell G2730 upon G1909 the earth G1093. [Matt 10:22]; [Matt 24:13];

YLT

10 `Because thou didst keep the word of my endurance, I also will keep thee from the hour of the trial that is about to come upon all the world, to try those dwelling upon the earth. [Matt 10:22]; [Matt 24:13];

WHNU

10 οτι G3754 CONJ ετηρησας G5083 V-AAI-2S τον G3588 T-ASM λογον G3056 N-ASM της G3588 T-GSF υπομονης G5281 N-GSF μου G3450 P-1GS καγω G2504 P-1NS-C σε G4571 P-2AS τηρησω G5083 V-FAI-1S εκ G1537 PREP της G3588 T-GSF ωρας G5610 N-GSF του G3588 T-GSM πειρασμου G3986 N-GSM της G3588 T-GSF μελλουσης G3195 V-PAP-GSF ερχεσθαι G2064 V-PNN επι G1909 PREP της G3588 T-GSF οικουμενης G3625 N-GSF ολης G3650 A-GSF πειρασαι G3985 V-AAN τους G3588 T-APM κατοικουντας G2730 V-PAP-APM επι G1909 PREP της G3588 T-GSF γης G1093 N-GSF [Matt 10:22]; [Matt 24:13];

Darby

10 Because thou hast kept the word of my patience, *I* also will keep thee out of the hour of trial, which is about to come upon the whole habitable world, to try them that dwell upon the earth. [Matt 10:22]; [Matt 24:13];

TSK - Openbaring 3:10

 

the word.

Openb 1:9; Openb 13:10; Openb 14:12

I also.

Matt 6:13; Matt 26:41; 1Kor 10:13; Efez 6:13; 2Petr 2:9

all.

Matt 24:14; Mark 14:9; Luk 2:1; Rom 1:8

to try.

Jes 24:17; Dan 12:10; Zach 13:9; Jak 3:12; 1Petr 4:12

 

 

SV

11 Zie, Ik kom haastelijk; houd20  dat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme.  20Openb 2:25;

KJV

11 Behold G2400, I come G2064 quickly G5035: hold that fast G2902 which G3739 thou hast G2192, that G2443 no man G3367 take G2983 thy G4675 crown G4735. Openb 2:25;

YLT

11 Lo, I come quickly, be holding fast that which thou hast, that no one may receive thy crown. Openb 2:25;

WHNU

11 ερχομαι G2064 V-PNI-1S ταχυ G5035 ADV κρατει G2902 V-PAM-2S ο G3739 R-ASN εχεις G2192 V-PAI-2S ινα G2443 CONJ μηδεις G3367 A-NSM λαβη G2983 V-2AAS-3S τον G3588 T-ASM στεφανον G4735 N-ASM σου G4675 P-2GS Openb 2:25;

Darby

11 I come quickly: hold fast what thou hast, that no one take thy crown. Openb 2:25;

TSK - Openbaring 3:11

 

I come.

Openb 1:3; Openb 22:7; Openb 22:12; Openb 22:20; Zef 1:14; Filipp 4:5; Jak 5:9

hold.

Openb 3:3; Openb 2:13; Openb 2:25

thy.

Openb 2:10; Openb 4:4; Openb 4:10; 1Kor 9:25; 2Tim 2:5; 2Tim 4:8; Jak 1:12; 1Petr 5:3; 1Petr 5:4

 

 

SV

12 Die overwint, Ik zal hem maken tot21  een pilaar in den tempel Mijns Gods, en hij zal niet meer daaruit gaan; en Ik zal op hem schrijven den22  Naam Mijns Gods, en de naam der stad Mijns Gods, [namelijk] des23 24  nieuwen Jeruzalems, dat uit den hemel van Mijn God afdaalt, en [ook] Mijn nieuwen Naam.     211Kon 7:21;  22Openb 22:4;  23Openb 21:2;  24Openb 21:10;  [Hebr 12:22];

KJV

12 Him G846 that overcometh G3528 will I make G4160 a pillar G4769 in G1722 the temple G3485 of my G3450 God G2316, and G2532 he shall go G1831 no G3364 more G2089 out G1854: and G2532 I will write G1125 upon G1909 him G846 the name G3686 of my G3450 God G2316, and G2532 the name G3686 of the city G4172 of my G3450 God G2316, [which is G3588] new G2537 Jerusalem G2419, which G3588 cometh down G2597 G2597 out of G1537 heaven G3772 from G575 my G3450 God G2316: and G2532 [I will write upon him] my G3450 new G2537 name G3686. 1Kon 7:21; Openb 22:4; Openb 21:2; Openb 21:10; [Hebr 12:22];

YLT

12 He who is overcoming--I will make him a pillar in the sanctuary of my God, and without he may not go any more, and I will write upon him the name of my God, and the name of the city of my God, the new Jerusalem, that doth come down out of the heaven from my God--also my new name. 1Kon 7:21; Openb 22:4; Openb 21:2; Openb 21:10; [Hebr 12:22];

WHNU

12 ο G3588 T-NSM νικων G3528 V-PAP-NSM ποιησω G4160 V-FAI-1S αυτον G846 P-ASM στυλον G4769 N-ASM εν G1722 PREP τω G3588 T-DSM ναω G3485 N-DSM του G3588 T-GSM θεου G2316 N-GSM μου G3450 P-1GS και G2532 CONJ εξω G1854 ADV ου G3756 PRT-N μη G3361 PRT-N εξελθη G1831 V-2AAS-3S ετι G2089 ADV και G2532 CONJ γραψω G1125 V-FAI-1S επ G1909 PREP αυτον G846 P-ASM το G3588 T-ASN ονομα G3686 N-ASN του G3588 T-GSM θεου G2316 N-GSM μου G3450 P-1GS και G2532 CONJ το G3588 T-ASN ονομα G3686 N-ASN της G3588 T-GSF πολεως G4172 N-GSF του G3588 T-GSM θεου G2316 N-GSM μου G3450 P-1GS της G3588 T-GSF καινης G2537 A-GSF ιερουσαλημ G2419 N-PRI η G3588 T-NSF καταβαινουσα G2597 V-PAP-NSF εκ G1537 PREP του G3588 T-GSM ουρανου G3772 N-GSM απο G575 PREP του G3588 T-GSM θεου G2316 N-GSM μου G3450 P-1GS και G2532 CONJ το G3588 T-ASN ονομα G3686 N-ASN μου G3450 P-1GS το G3588 T-ASN καινον G2537 A-ASN 1Kon 7:21; Openb 22:4; Openb 21:2; Openb 21:10; [Hebr 12:22];

Darby

12 He that overcomes, him will I make a pillar in the temple of my God, and he shall go no more at all out; and I will write upon him the name of my God, and the name of the city of my God, the new Jerusalem, which comes down out of heaven, from my God, and my new name. 1Kon 7:21; Openb 22:4; Openb 21:2; Openb 21:10; [Hebr 12:22];

TSK - Openbaring 3:12

 

overcometh.

Openb 2:7; Openb 17:14; 1Joh 2:13; 1Joh 2:14; 1Joh 4:4

pillar.

1Kon 7:21; Jer 1:18; Gal 2:9

I will.

Openb 2:17; Openb 14:1; Openb 22:4

the city.

Openb 21:2; Openb 21:10-27; Ps 48:8; Ps 87:3; Gal 4:26; Gal 4:27; Hebr 12:22

my new.

Openb 22:4; Jes 65:15; Efez 3:15

 

 

SV

13 Die oren heeft, die hore wat de Geest tot de Gemeenten zegt.

KJV

13 He that hath G2192 an ear G3775, let him hear G191 what G5101 the Spirit G4151 saith G3004 unto the churches G1577.

YLT

13 He who is having an ear--let him hear what the Spirit saith to the assemblies.

WHNU

13 ο G3588 T-NSM εχων G2192 V-PAP-NSM ους G3775 N-ASN ακουσατω G191 V-AAM-3S τι G5101 I-ASN το G3588 T-NSN πνευμα G4151 N-NSN λεγει G3004 V-PAI-3S ταις G3588 T-DPF εκκλησιαις G1577 N-DPF

Darby

13 He that has an ear, let him hear what the Spirit says to the assemblies.

TSK - Openbaring 3:13

 

2:7

 

 

SV

14 En schrijf aan den engel van de Gemeente der Laodicensen: Dit zegt de25  Amen, de trouwe, en waarachtige Getuige, het26  Begin der schepping Gods:   25Openb 1:5-6;  26Kol 1:15;  [Openb 1:5]; [Openb 3:7];

KJV

14 And G2532 unto the angel G32 of the church G1577 of the Laodiceans G2994 write G1125; These things G3592 saith G3004 the Amen G281, the faithful G4103 and G2532 true G228 witness G3144, the beginning G746 of the creation G2937 of God G2316;1

  1of the Laodiceans: or, in Laodicea  Openb 1:5-6; Kol 1:15; [Openb 1:5]; [Openb 3:7];

YLT

14 `And to the messenger of the assembly of the Laodiceans write: These things saith the Amen, the witness--the faithful and true--the chief of the creation of God; Openb 1:5-6; Kol 1:15; [Openb 1:5]; [Openb 3:7];

WHNU

14 και G2532 CONJ τω G3588 T-DSM αγγελω G32 N-DSM της G3588 T-GSF εν G1722 PREP λαοδικεια G2993 N-DSF εκκλησιας G1577 N-GSF γραψον G1125 V-AAM-2S ταδε G3592 D-APN λεγει G3004 V-PAI-3S ο G3588 T-NSM αμην G281 HEB ο G3588 T-NSM μαρτυς G3144 N-NSM ο G3588 T-NSM πιστος G4103 A-NSM και G2532 CONJ  [ο] G3588 T-NSM αληθινος G228 A-NSM η G3588 T-NSF αρχη G746 N-NSF της G3588 T-GSF κτισεως G2937 N-GSF του G3588 T-GSM θεου G2316 N-GSM Openb 1:5-6; Kol 1:15; [Openb 1:5]; [Openb 3:7];

Darby

14 And to the angel of the assembly in Laodicea write: These things says the Amen, the faithful and true witness, the beginning of the creation of God: Openb 1:5-6; Kol 1:15; [Openb 1:5]; [Openb 3:7];

TSK - Openbaring 3:14

 

the angel.

Openb 1:11; Openb 2:1

of the Laodiceans.  or, in Laodicea.

Kol 2:1; Kol 4:16

the Amen.

Jes 65:16; 2Kor 1:20

the faithful.

Openb 3:7; Openb 1:5; Openb 19:11; Openb 22:6; Jes 55:4; Jer 42:5

the beginning.

Col 1:15

 

 

SV

15 Ik weet uw werken, dat gij noch koud zijt, noch heet; och, of gij koud waart, of heet!

KJV

15 I know G1492 thy G4675 works G2041, that G3754 thou art G1488 neither G3777 cold G5593 nor G3777 hot G2200: I would G3785 thou wert G1498 cold G5593 or G2228 hot G2200.

YLT

15 I have known thy works, that neither cold art thou nor hot; I would thou wert cold or hot.

WHNU

15 οιδα G1492 V-RAI-1S σου G4675 P-2GS τα G3588 T-APN εργα G2041 N-APN οτι G3754 CONJ ουτε G3777 CONJ ψυχρος G5593 A-NSM ει G1488 V-PXI-2S ουτε G3777 CONJ ζεστος G2200 A-NSM οφελον G3785 INJ ψυχρος G5593 A-NSM ης G1510 V-PXS-2S η G2228 PRT ζεστος G2200 A-NSM

Darby

15 I know thy works, that thou art neither cold nor hot; I would thou wert cold or hot.

TSK - Openbaring 3:15

 

I know.

Openb 3:1; Openb 2:2

that.

Openb 2:4; Matt 24:12; Filipp 1:9; 2Thess 1:3; 1Petr 1:22

I would.

Deut 5:29; Ps 81:11-13; 2Kor 12:20

thou.

Joz 24:15-24; 1Kon 18:21; Spr 23:26; Hos 7:8; Hos 10:2; Zef 1:5; Zef 1:6; Matt 6:24

Matt 10:37; Luk 14:27; Luk 14:28; 1Kor 16:22; Jak 1:8

 

 

SV

16 Zo dan, omdat gij lauw zijt, en noch koud noch heet, Ik zal u uit Mijn mond spuwen.

KJV

16 So G3779 then because G3754 thou art G1488 lukewarm G5513, and G2532 neither G3777 cold G5593 nor G3777 hot G2200, I will G3195 spue G1692 thee G4571 out of G1537 my G3450 mouth G4750.

YLT

16 So--because thou art lukewarm, and neither cold nor hot, I am about to vomit thee out of my mouth;

WHNU

16 ουτως G3779 ADV οτι G3754 CONJ χλιαρος G5513 A-NSM ει G1488 V-PXI-2S και G2532 CONJ ουτε G3777 CONJ ζεστος G2200 A-NSM ουτε G3777 CONJ ψυχρος G5593 A-NSM μελλω G3195 V-PAI-1S σε G4571 P-2AS εμεσαι G1692 V-AAN εκ G1537 PREP του G3588 T-GSN στοματος G4750 N-GSN μου G3450 P-1GS

Darby

16 Thus because thou art lukewarm, and neither cold nor hot, I am about to spue thee out of my mouth.

TSK - Openbaring 3:16

 

I will spue thee out.

Openb 2:5; Jer 14:19; Jer 15:1-4; Zach 11:8; Zach 11:9

 

 

SV

17 Want gij zegt: Ik ben rijk, en verrijkt geworden, en heb geens dings gebrek; en gij weet niet, dat gij zijt ellendig, en jammerlijk, en arm, en blind, en naakt. [Luk 18:11];

KJV

17 Because G3754 thou sayest G3004, G3754 I am G1510 rich G4145, and G2532 increased with goods G4147, and G2532 have G2192 need G5532 of nothing G3762; and G2532 knowest G1492 not G3756 that G3754 thou G4771 art G1488 wretched G5005, and G2532 miserable G1652, and G2532 poor G4434, and G2532 blind G5185, and G2532 naked G1131: [Luk 18:11];

YLT

17 because thou sayest--I am rich, and have grown rich, and have need of nothing, and hast not known that thou art the wretched, and miserable, and poor, and blind, and naked, [Luk 18:11];

WHNU

17 οτι G3754 CONJ λεγεις G3004 V-PAI-2S οτι G3754 CONJ πλουσιος G4145 A-NSM ειμι G1510 V-PXI-1S και G2532 CONJ πεπλουτηκα G4147 V-RAI-1S και G2532 CONJ ουδεν G3762 A-ASN χρειαν G5532 N-ASF εχω G2192 V-PAI-1S και G2532 CONJ ουκ G3756 PRT-N οιδας G1492 V-RAI-2S οτι G3754 CONJ συ G4771 P-2NS ει G1488 V-PXI-2S ο G3588 T-NSM ταλαιπωρος G5005 A-NSM και G2532 CONJ ελεεινος G1652 A-NSM και G2532 CONJ πτωχος G4434 A-NSM και G2532 CONJ τυφλος G5185 A-NSM και G2532 CONJ γυμνος G1131 A-NSM [Luk 18:11];

Darby

17 Because thou sayest, I am rich, and am grown rich, and have need of nothing, and knowest not that *thou* art the wretched and the miserable, and poor, and blind, and naked; [Luk 18:11];

TSK - Openbaring 3:17

 

I am.

Openb 2:9; Spr 13:7; Hos 12:8; Zach 11:5; Luk 1:53; Luk 6:24; Luk 18:11; Luk 18:12; Rom 11:20; Rom 11:25

Rom 12:3; 1Kor 4:8-10

have need.

Deut 8:12-14; Spr 30:9; Jer 2:31; Matt 9:12

knowest.

Ro 2:17-23

wretched.

Matt 5:3; Rom 7:24

blind.

Jes 42:19; Joh 9:40; Joh 9:41; 2Petr 1:9

naked.

Openb 16:15; Gen 3:7; Gen 3:10; Gen 3:11; Ex 32:35

 

 

SV

18 Ik raad u dat gij van Mij koopt goud, beproefd komende uit het vuur, opdat gij rijk moogt worden; en witte27 28 29 30  klederen, opdat gij moogt bekleed worden, en de schande uwer naaktheid niet geopenbaard worde; en zalf uw ogen met ogenzalf, opdat gij zien moogt.     272Kor 5:3;  28Openb 7:13;  29Openb 16:15;  30Openb 19:8;

KJV

18 I counsel G4823 thee G4671 to buy G59 of G3844 me G1700 gold G5553 tried G4448 in G1537 the fire G4442, that G2443 thou mayest be rich G4147; and G2532 white G3022 raiment G2440, that G2443 thou mayest be clothed G4016, and G2532 [that] the shame G152 of thy G4675 nakedness G1132 do G5319 not G3361 appear G5319; and G2532 anoint G1472 thine G4675 eyes G3788 with eyesalve G2854, that G2443 thou mayest see G991. 2Kor 5:3; Openb 7:13; Openb 16:15; Openb 19:8;

YLT

18 I counsel thee to buy from me gold fired by fire, that thou mayest be rich, and white garments that thou mayest be arrayed, and the shame of thy nakedness may not be manifest, and with eye-salve anoint thine eyes, that thou mayest see. 2Kor 5:3; Openb 7:13; Openb 16:15; Openb 19:8;

WHNU

18 συμβουλευω G4823 V-PAI-1S σοι G4671 P-2DS αγορασαι G59 V-AAN παρ G3844 PREP εμου G1700 P-1GS χρυσιον G5553 N-ASN πεπυρωμενον G4448 V-RPP-ASN εκ G1537 PREP πυρος G4442 N-GSN ινα G2443 CONJ πλουτησης G4147 V-AAS-2S και G2532 CONJ ιματια G2440 N-APN λευκα G3022 A-APN ινα G2443 CONJ περιβαλη G4016 V-2AMS-2S και G2532 CONJ μη G3361 PRT-N φανερωθη G5319 V-APS-3S η G3588 T-NSF αισχυνη G152 N-NSF της G3588 T-GSF γυμνοτητος G1132 N-GSF σου G4675 P-2GS και G2532 CONJ  κολλουριον G2854 N-ASN κολλουριον G2854 N-ASN εγχρισαι G1472 V-AAN τους G3588 T-APM οφθαλμους G3788 N-APM σου G4675 P-2GS ινα G2443 CONJ βλεπης G991 V-PAS-2S 2Kor 5:3; Openb 7:13; Openb 16:15; Openb 19:8;

Darby

18 I counsel thee to buy of me gold purified by fire, that thou mayest be rich; and white garments, that thou mayest be clothed, and that the shame of thy nakedness may not be made manifest; and eye-salve to anoint thine eyes, that thou mayest see. 2Kor 5:3; Openb 7:13; Openb 16:15; Openb 19:8;

TSK - Openbaring 3:18

 

counsel.

Ps 16:7; Ps 32:8; Ps 73:24; Ps 107:11; Spr 1:25; Spr 1:30; Spr 19:20; Pred 8:2

buy.

Spr 23:23; Jes 55:1; Matt 13:44; Matt 25:9

gold.

Mal 3:3; 1Kor 3:12; 1Kor 3:13; 1Petr 1:7

that thou.

Openb 2:9; Luk 12:21; 2Kor 8:9; 1Tim 6:18; Jak 2:5

white.

Openb 3:4; Openb 3:5; Openb 7:13; Openb 16:15; Openb 19:8; 2Kor 5:3

the shame.

Openb 16:15; Jes 47:3; Jer 13:26; Dan 12:2; Micha 1:11; Nahum 3:5

anoint.

Joh 9:6-11; 1Joh 2:20-27

 

 

SV

19 Zo31 32 33  wie Ik liefheb, die bestraf en kastijd Ik; wees dan ijverig, en bekeer u.    31Job 5:17;  32Spr 3:12;  33Hebr 12:5;  [Openb 3:3];

KJV

19 As many as G3745 G1437 I love G5368, I G1473 rebuke G1651 and G2532 chasten G3811: be zealous G2206 therefore G3767, and G2532 repent G3340. Job 5:17; Spr 3:12; Hebr 12:5; [Openb 3:3];

YLT

19 `As many as I love, I do convict and chasten; be zealous, then, and reform; Job 5:17; Spr 3:12; Hebr 12:5; [Openb 3:3];

WHNU

19 εγω G1473 P-1NS οσους G3745 K-APM εαν G1437 COND φιλω G5368 V-PAS-1S ελεγχω G1651 V-PAI-1S και G2532 CONJ παιδευω G3811 V-PAI-1S ζηλευε G2206 V-PAM-2S ουν G3767 CONJ και G2532 CONJ μετανοησον G3340 V-AAM-2S Job 5:17; Spr 3:12; Hebr 12:5; [Openb 3:3];

Darby

19 I rebuke and discipline as many as I love; be zealous therefore and repent. Job 5:17; Spr 3:12; Hebr 12:5; [Openb 3:3];

TSK - Openbaring 3:19

 

many.

Deut 8:5; 2Sam 7:14; Job 5:17; Ps 6:1; Ps 39:11; Ps 94:10; Spr 3:11; Spr 3:12; Spr 15:10

Spr 15:32; Spr 22:15; Jes 26:16; Jer 2:30; Jer 7:28; Jer 10:24; Jer 30:11; Jer 31:18

Zef 3:2; 1Kor 11:32; 2Kor 6:9; Hebr 12:5-11; Jak 1:12

be.

Num 25:11-13; Ps 69:9; Joh 2:17; Rom 12:11; 2Kor 7:11; Gal 4:18

Tit 2:14

repent.

Openb 2:5; Openb 2:21; Openb 2:22

 

 

SV

20 Zie, Ik sta aan de deur, en Ik klop; indien iemand Mijn stem zal horen, en de deur opendoen, Ik zal tot hem inkomen, en Ik zal met hem avondmaal houden, en hij met Mij.

KJV

20 Behold G2400, I stand G2476 at G1909 the door G2374, and G2532 knock G2925: if G1437 any man G5100 hear G191 my G3450 voice G5456, and G2532 open G455 the door G2374, I will come in G1525 to G4314 him G846, and G2532 will sup G1172 with G3326 him G846, and G2532 he G846 with G3326 me G1700.

YLT

20 lo, I have stood at the door, and I knock; if any one may hear my voice, and may open the door, I will come in unto him, and will sup with him, and he with me.

WHNU

20 ιδου G2400 V-2AAM-2S εστηκα G2476 V-RAI-1S επι G1909 PREP την G3588 T-ASF θυραν G2374 N-ASF και G2532 CONJ κρουω G2925 V-PAI-1S εαν G1437 COND τις G5100 X-NSM ακουση G191 V-AAS-3S της G3588 T-GSF φωνης G5456 N-GSF μου G3450 P-1GS και G2532 CONJ ανοιξη G455 V-AAS-3S την G3588 T-ASF θυραν G2374 N-ASF  [και] G2532 CONJ εισελευσομαι G1525 V-FDI-1S προς G4314 PREP αυτον G846 P-ASM και G2532 CONJ δειπνησω G1172 V-FAI-1S μετ G3326 PREP αυτου G846 P-GSM και G2532 CONJ αυτος G846 P-NSM μετ G3326 PREP εμου G1700 P-1GS

Darby

20 Behold, I stand at the door and am knocking; if any one hear my voice and open the door, I will come in unto him and sup with him, and he with me.

TSK - Openbaring 3:20

 

I stand.

Hoogl 5:2-4; Luk 12:36

I will.

Joh 14:21-23

will sup.

Openb 19:9; Luk 12:37; Luk 17:8

 

 

SV

21 Die overwint, Ik zal34 35  hem geven met Mij te zitten in Mijn troon, gelijk als Ik overwonnen heb, en ben gezeten met Mijn Vader in Zijn troon.   34Matt 19:28;  351Kor 6:2;  [Luk 22:30];

KJV

21 To him G846 that overcometh G3528 will I grant G1325 to sit G2523 with G3326 me G1700 in G1722 my G3450 throne G2362, even G2504 as G5613 I also G2504 overcame G3528, and G2532 am set down G2523 with G3326 my G3450 Father G3962 in G1722 his G846 throne G2362. Matt 19:28; 1Kor 6:2; [Luk 22:30];

YLT

21 He who is overcoming--I will give to him to sit with me in my throne, as I also did overcome and did sit down with my Father in His throne. Matt 19:28; 1Kor 6:2; [Luk 22:30];

WHNU

21 ο G3588 T-NSM νικων G3528 V-PAP-NSM δωσω G1325 V-FAI-1S αυτω G846 P-DSM καθισαι G2523 V-AAN μετ G3326 PREP εμου G1700 P-1GS εν G1722 PREP τω G3588 T-DSM θρονω G2362 N-DSM μου G3450 P-1GS ως G5613 ADV καγω G2504 P-1NS-C ενικησα G3528 V-AAI-1S και G2532 CONJ εκαθισα G2523 V-AAI-1S μετα G3326 PREP του G3588 T-GSM πατρος G3962 N-GSM μου G3450 P-1GS εν G1722 PREP τω G3588 T-DSM θρονω G2362 N-DSM αυτου G846 P-GSM Matt 19:28; 1Kor 6:2; [Luk 22:30];

Darby

21 He that overcomes, to him will I give to sit with me in my throne; as *I* also have overcome, and have sat down with my Father in his throne. Matt 19:28; 1Kor 6:2; [Luk 22:30];

TSK - Openbaring 3:21

 

him.

Openb 2:7; Openb 12:11; 1Joh 5:4; 1Joh 5:5

to sit.

Openb 1:6; Openb 2:26; Openb 2:27; Matt 19:28; Luk 22:30; 1Kor 6:2; 1Kor 6:3; 2Tim 2:12

even.

Joh 16:33

and am.

Openb 5:6-8; Openb 7:17; Dan 7:13; Dan 7:14; Matt 28:18; Joh 5:22; Joh 5:23; Efez 1:20-23

Php 2:9-21

 

 

SV

22 Die oren heeft, die hore, wat de Geest tot de Gemeenten zegt.

KJV

22 He that hath G2192 an ear G3775, let him hear G191 what G5101 the Spirit G4151 saith G3004 unto the churches G1577.

YLT

22 He who is having an ear--let him hear what the Spirit saith to the assemblies.'

WHNU

22 ο G3588 T-NSM εχων G2192 V-PAP-NSM ους G3775 N-ASN ακουσατω G191 V-AAM-3S τι G5101 I-ASN το G3588 T-NSN πνευμα G4151 N-NSN λεγει G3004 V-PAI-3S ταις G3588 T-DPF εκκλησιαις G1577 N-DPF

Darby

22 He that has an ear, let him hear what the Spirit says to the assemblies.

TSK - Openbaring 3:22

 

Openb 3:6; Openb 3:13; Openb 2:7; Openb 2:11; Openb 2:17

 

 

 

 


Vorig hoofdstuk (Openbaring 2)
| Begin hoofdstuk | Volgend hoofdstuk (Openbaring 4)