Interlinear Nieuw Testament

index


Vorig hoofdstuk (1 Johannes 3)
| Volgend hoofdstuk (1 Johannes 5)


1 Johannes 4

  1 2 3 4 5

SV

1 Geliefden, gelooft1 2 3 4  niet een iegelijken geest, maar5 6 7  beproeft de geesten, of zij uit God zijn; want8 9 10 11  vele valse profeten zijn uitgegaan in de wereld.            1Jer 29:8;  2Matt 24:4;  3Efez 5:6;  4Kol 2:18;  5Matt 7:15-16;  61Kor 14:29;  71Thess 5:21;  8Matt 24:5;  9Matt 24:24;  102Petr 2:1;  112Joh 1:7;  [Matt 7:15]; [Mark 13:5]; [Luk 21:8]; [2Thess 2:2]; [Hebr 13:9];

KJV

1 Beloved G27, believe G4100 not G3361 every G3956 spirit G4151, but G235 try G1381 the spirits G4151 whether G1487 they are G2076 of G1537 God G2316: because G3754 many G4183 false prophets G5578 are gone out G1831 into G1519 the world G2889. Jer 29:8; Matt 24:4; Efez 5:6; Kol 2:18; Matt 7:15-16; 1Kor 14:29; 1Thess 5:21; Matt 24:5; Matt 24:24; 2Petr 2:1; 2Joh 1:7; [Matt 7:15]; [Mark 13:5]; [Luk 21:8]; [2Thess 2:2]; [Hebr 13:9];

YLT

1 Beloved, every spirit believe not, but prove the spirits, if of God they are, because many false prophets have gone forth to the world; Jer 29:8; Matt 24:4; Efez 5:6; Kol 2:18; Matt 7:15-16; 1Kor 14:29; 1Thess 5:21; Matt 24:5; Matt 24:24; 2Petr 2:1; 2Joh 1:7; [Matt 7:15]; [Mark 13:5]; [Luk 21:8]; [2Thess 2:2]; [Hebr 13:9];

WHNU

1 αγαπητοι G27 A-VPM μη G3361 PRT-N παντι G3956 A-DSN πνευματι G4151 N-DSN πιστευετε G4100 V-PAM-2P αλλα G235 CONJ δοκιμαζετε G1381 V-PAM-2P τα G3588 T-APN πνευματα G4151 N-APN ει G1487 COND εκ G1537 PREP του G3588 T-GSM θεου G2316 N-GSM εστιν G2076 V-PXI-3S οτι G3754 CONJ πολλοι G4183 A-NPM ψευδοπροφηται G5578 N-NPM εξεληλυθασιν G1831 V-RAI-3P εις G1519 PREP τον G3588 T-ASM κοσμον G2889 N-ASM Jer 29:8; Matt 24:4; Efez 5:6; Kol 2:18; Matt 7:15-16; 1Kor 14:29; 1Thess 5:21; Matt 24:5; Matt 24:24; 2Petr 2:1; 2Joh 1:7; [Matt 7:15]; [Mark 13:5]; [Luk 21:8]; [2Thess 2:2]; [Hebr 13:9];

Darby

1 Beloved, believe not every spirit, but prove the spirits, if they are of God; because many false prophets are gone out into the world. Jer 29:8; Matt 24:4; Efez 5:6; Kol 2:18; Matt 7:15-16; 1Kor 14:29; 1Thess 5:21; Matt 24:5; Matt 24:24; 2Petr 2:1; 2Joh 1:7; [Matt 7:15]; [Mark 13:5]; [Luk 21:8]; [2Thess 2:2]; [Hebr 13:9];

TSK - 1 Johannes 4:1

 

1 He warns them not to believe all who boast of the Spirit;

7 and exhorts to brotherly love.

 

 

believe not.

Deut 13:1-5; Spr 14:15; Jer 5:31; Jer 29:8; Jer 29:9; Matt 7:15; Matt 7:16; Matt 24:4; Matt 24:5; Rom 16:18

2Pe 2:1

try.

Luk 12:57; Hand 17:11; Rom 16:19; 1Kor 14:29; 1Thess 5:21; Openb 2:2

many.

1Joh 2:18; Matt 24:5; Matt 24:23-26; Mark 13:21; Luk 21:8; Hand 20:29; 1Tim 4:1; 2Tim 3:13

2Petr 2:1; 2Joh 1:7

 

 

SV

2 Hieraan kent gij den Geest van God: alle geest, die belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God;

KJV

2 Hereby G1722 G3739 G5129 know ye G1097 the Spirit G4151 of God G2316: Every G3956 spirit G4151 that confesseth G3670 that Jesus G2424 Christ G5547 is come G2064 in G1722 the flesh G4561 is G2076 of G1537 God G2316:

YLT

2 in this know ye the Spirit of God; every spirit that doth confess Jesus Christ in the flesh having come, of God it is,

WHNU

2 εν G1722 PREP τουτω G5129 D-DSN γινωσκετε G1097 V-PAI-2P G1097 V-PAM-2P το G3588 T-ASN πνευμα G4151 N-ASN του G3588 T-GSM θεου G2316 N-GSM παν G3956 A-NSN πνευμα G4151 N-NSN ο G3739 R-NSN ομολογει G3670 V-PAI-3S ιησουν G2424 N-ASM χριστον G5547 N-ASM εν G1722 PREP σαρκι G4561 N-DSF εληλυθοτα G2064 V-2RAP-ASM εκ G1537 PREP του G3588 T-GSM θεου G2316 N-GSM εστιν G2076 V-PXI-3S

Darby

2 Hereby ye know the Spirit of God: every spirit which confesses Jesus Christ come in flesh is of God;

TSK - 1 Johannes 4:2

 

Every.

1Joh 5:1; Joh 16:13-15; 1Kor 12:3

come.

1Joh 4:3; Joh 1:14; 1Tim 3:16

 

 

SV

3 En alle geest, die niet belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God niet; maar12  dit is [de geest] van den antichrist, welken13  [geest] gij gehoord hebt, dat komen zal, en14  is nu alrede in de wereld.    121Joh 2:22;  131Joh 2:18;  142Thess 2:7;

KJV

3 And G2532 every G3956 spirit G4151 that G3739 confesseth G3670 not G3361 that Jesus G2424 Christ G5547 is come G2064 in G1722 the flesh G4561 is G2076 not G3756 of G1537 God G2316: and G2532 this G5124 is G2076 that [spirit] of antichrist G500, whereof G3739 ye have heard G191 that G3754 it should come G2064; and even G2532 now G3568 already G2235 is it G2076 in G1722 the world G2889. 1Joh 2:22; 1Joh 2:18; 2Thess 2:7;

YLT

3 and every spirit that doth not confess Jesus Christ in the flesh having come, of God it is not; and this is that of the antichrist, which ye heard that it doth come, and now in the world it is already. 1Joh 2:22; 1Joh 2:18; 2Thess 2:7;

WHNU

3 και G2532 CONJ παν G3956 A-NSN πνευμα G4151 N-NSN ο G3739 R-NSN μη G3361 PRT-N ομολογει G3670 V-PAI-3S τον G3588 T-ASM ιησουν G2424 N-ASM εκ G1537 PREP του G3588 T-GSM θεου G2316 N-GSM ουκ G3756 PRT-N εστιν G2076 V-PXI-3S και G2532 CONJ τουτο G5124 D-NSN εστιν G2076 V-PXI-3S το G3588 T-NSN του G3588 T-GSM αντιχριστου G500 N-GSM ο G3739 R-NSN ακηκοατε G191 V-2RAI-2P-ATT οτι G3754 CONJ ερχεται G2064 V-PNI-3S και G2532 CONJ νυν G3568 ADV εν G1722 PREP τω G3588 T-DSM κοσμω G2889 N-DSM εστιν G2076 V-PXI-3S ηδη G2235 ADV 1Joh 2:22; 1Joh 2:18; 2Thess 2:7;

Darby

3 and every spirit which does not confess Jesus Christ come in flesh is not of God: and this is that [power] of the antichrist, [of] which ye have heard that it comes, and now it is already in the world. 1Joh 2:22; 1Joh 2:18; 2Thess 2:7;

TSK - 1 Johannes 4:3

 

and this.

1Joh 2:18; 1Joh 2:22; 2Thess 2:7; 2Thess 2:8; 2Joh 1:7

 

 

SV

4 Kinderkens, gij zijt uit God, en hebt hen overwonnen; want Hij is meerder, Die in u is, dan die in de wereld is. [2Kron 32:8];

KJV

4 Ye G5210 are G2075 of G1537 God G2316, little children G5040, and G2532 have overcome G3528 them G846: because G3754 greater G3187 is he that is G2076 in G1722 you G5213, than G2228 he that is in G1722 the world G2889. [2Kron 32:8];

YLT

4 Ye--of God ye are, little children, and ye have overcome them; because greater is He who [is] in you, than he who is in the world. [2Kron 32:8];

WHNU

4 υμεις G5210 P-2NP εκ G1537 PREP του G3588 T-GSM θεου G2316 N-GSM εστε G2075 V-PXI-2P τεκνια G5040 N-VPN και G2532 CONJ νενικηκατε G3528 V-RAI-2P αυτους G846 P-APM οτι G3754 CONJ μειζων G3187 A-NSM-C εστιν G2076 V-PXI-3S ο G3588 T-NSM εν G1722 PREP υμιν G5213 P-2DP η G2228 PRT ο G3588 T-NSM εν G1722 PREP τω G3588 T-DSM κοσμω G2889 N-DSM [2Kron 32:8];

Darby

4 *Ye* are of God, children, and have overcome them, because greater is he that [is] in you than he that [is] in the world. [2Kron 32:8];

TSK - 1 Johannes 4:4

 

are.

1Joh 4:6; 1Joh 4:16; 1Joh 3:9; 1Joh 3:10; 1Joh 5:19

and have.

1Joh 2:13; 1Joh 5:4; Rom 8:37; Efez 6:10; Efez 6:13; Openb 12:11

greater.

1Joh 4:13; 1Joh 4:16; 1Joh 3:24; Joh 10:28-30; Joh 14:17-23; Joh 17:23; Rom 8:10; Rom 8:11; 1Kor 6:13

2Kor 6:16; Efez 3:17

than.

5:19; *Gr:

Joh 12:31; Joh 14:30; Joh 16:11; 1Kor 2:12; 2Kor 4:4; Efez 2:2; Efez 6:12

 

 

SV

5 Zij zijn uit de wereld, daarom spreken zij uit de wereld, en de wereld hoort hen.

KJV

5 They G846 are G1526 of G1537 the world G2889: therefore G1223 G5124 speak they G2980 of G1537 the world G2889, and G2532 the world G2889 heareth G191 them G846.

YLT

5 They--of the world they are; because of this from the world they speak, and the world doth hear them;

WHNU

5 αυτοι G846 P-NPM εκ G1537 PREP του G3588 T-GSM κοσμου G2889 N-GSM εισιν G1526 V-PXI-3P δια G1223 PREP τουτο G5124 D-ASN εκ G1537 PREP του G3588 T-GSM κοσμου G2889 N-GSM λαλουσιν G2980 V-PAI-3P και G2532 CONJ ο G3588 T-NSM κοσμος G2889 N-NSM αυτων G846 P-GPM ακουει G191 V-PAI-3S

Darby

5 *They* are of the world; for this reason they speak [as] of the world, and the world hears them.

TSK - 1 Johannes 4:5

 

are.

Ps 17:4; Luk 16:8; Joh 3:31; Joh 7:6; Joh 7:7; Joh 8:23; Joh 15:19; Joh 15:20; Joh 17:14; Joh 17:16; Openb 12:9

and.

Jes 30:10; Jes 30:11; Jer 5:31; Jer 29:8; Micha 2:11; Joh 15:19; Joh 17:14; 2Tim 4:3

2Petr 2:2; 2Petr 2:3

 

 

SV

6 Wij15 16  zijn uit God. Die God kent, hoort ons; die uit God niet is, hoort ons niet. Hieruit kennen wij den geest der waarheid, en den geest der dwaling.   15Joh 8:47;  16Joh 10:27;

KJV

6 We G2249 are G2070 of G1537 God G2316: he that knoweth G1097 God G2316 heareth G191 us G2257; he that G3739 is G2076 not G3756 of G1537 God G2316 heareth G191 not G3756 us G2257. Hereby G1537 G5127 know we G1097 the spirit G4151 of truth G225, and G2532 the spirit G4151 of error G4106. Joh 8:47; Joh 10:27;

YLT

6 we--of God we are; he who is knowing God doth hear us; he who is not of God, doth not hear us; from this we know the spirit of the truth, and the spirit of the error. Joh 8:47; Joh 10:27;

WHNU

6 ημεις G2249 P-1NP εκ G1537 PREP του G3588 T-GSM θεου G2316 N-GSM εσμεν G2070 V-PXI-1P ο G3588 T-NSM γινωσκων G1097 V-PAP-NSM τον G3588 T-ASM θεον G2316 N-ASM ακουει G191 V-PAI-3S ημων G2257 P-1GP ος G3739 R-NSM ουκ G3756 PRT-N εστιν G2076 V-PXI-3S εκ G1537 PREP του G3588 T-GSM θεου G2316 N-GSM ουκ G3756 PRT-N ακουει G191 V-PAI-3S ημων G2257 P-1GP εκ G1537 PREP τουτου G5127 D-GSN γινωσκομεν G1097 V-PAI-1P το G3588 T-ASN πνευμα G4151 N-ASN της G3588 T-GSF αληθειας G225 N-GSF και G2532 CONJ το G3588 T-ASN πνευμα G4151 N-ASN της G3588 T-GSF πλανης G4106 N-GSF Joh 8:47; Joh 10:27;

Darby

6 *We* are of God; he that knows God hears us; he who is not of God does not hear us. From this we know the spirit of truth and the spirit of error. Joh 8:47; Joh 10:27;

TSK - 1 Johannes 4:6

 

We are.

1Joh 4:4; Micha 3:8; Rom 1:1; 1Kor 2:12-14; 2Petr 3:2; Judas 1:17

he that knoweth.

1Joh 4:8; Luk 10:22; Joh 8:19; Joh 8:45-50; Joh 10:27; Joh 13:20; Joh 18:37; Joh 20:21; 1Kor 14:37

2Kor 10:7; 2Thess 1:8

Hereby.

1Joh 4:1; Jes 8:20

the spirit of truth.

Joh 14:17; Joh 15:26

and.

Jes 29:10; Hos 4:12; Micha 2:11; Rom 11:8; 2Thess 2:9-11

 

 

SV

7 Geliefden! Laat ons elkander liefhebben, want de liefde is uit God; en een iegelijk, die liefheeft, is uit God geboren, en kent God;

KJV

7 Beloved G27, let us love G25 one another G240: for G3754 love G26 is G2076 of G1537 God G2316; and G2532 every one G3956 that loveth G25 is born G1080 of G1537 God G2316, and G2532 knoweth G1097 God G2316.

YLT

7 Beloved, may we love one another, because the love is of God, and every one who is loving, of God he hath been begotten, and doth know God;

WHNU

7 αγαπητοι G27 A-VPM αγαπωμεν G25 V-PAS-1P αλληλους G240 C-APM οτι G3754 CONJ η G3588 T-NSF αγαπη G26 N-NSF εκ G1537 PREP του G3588 T-GSM θεου G2316 N-GSM εστιν G2076 V-PXI-3S και G2532 CONJ πας G3956 A-NSM ο G3588 T-NSM αγαπων G25 V-PAP-NSM εκ G1537 PREP του G3588 T-GSM θεου G2316 N-GSM γεγεννηται G1080 V-RPI-3S και G2532 CONJ γινωσκει G1097 V-PAI-3S τον G3588 T-ASM θεον G2316 N-ASM

Darby

7 Beloved, let us love one another; because love is of God, and every one that loves has been begotten of God, and knows God.

TSK - 1 Johannes 4:7

 

let.

1Joh 4:20; 1Joh 4:21; 1Joh 2:10; 1Joh 3:10-23; 1Joh 5:1

love is.

1Joh 4:8; Deut 30:6; Gal 5:22; 1Thess 4:9; 1Thess 4:10; 2Tim 1:7; 1Petr 1:22

every.

1Joh 4:12; 1Joh 2:29; 1Joh 3:14; 1Joh 5:1

and knoweth.

Joh 17:3; 2Kor 4:6; Gal 4:9

 

 

SV

8 Die niet liefheeft, die heeft God niet gekend; want God is liefde.

KJV

8 He that loveth G25 not G3361 knoweth G1097 not G3756 God G2316; for G3754 God G2316 is G2076 love G26.

YLT

8 he who is not loving did not know God, because God is love.

WHNU

8 ο G3588 T-NSM μη G3361 PRT-N αγαπων G25 V-PAP-NSM ουκ G3756 PRT-N εγνω G1097 V-2AAI-3S τον G3588 T-ASM θεον G2316 N-ASM οτι G3754 CONJ ο G3588 T-NSM θεος G2316 N-NSM αγαπη G26 N-NSF εστιν G2076 V-PXI-3S

Darby

8 He that loves not has not known God; for God is love.

TSK - 1 Johannes 4:8

 

knoweth.

1Joh 2:4; 1Joh 2:9; 1Joh 3:6; Joh 8:54; Joh 8:55

God is.

1Joh 1:5; Ex 34:6; Ex 34:7; Ps 86:5; Ps 86:15; 2Kor 13:11; Efez 2:4; Hebr 12:29

 

 

SV

9 Hierin17 18  is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door Hem.   17Joh 3:16;  18Rom 5:8;

KJV

9 In G1722 this G5129 was manifested G5319 the love G26 of God G2316 toward G1722 us G2254, because G3754 that God G2316 sent G649 his G846 only begotten G3439 Son G5207 into G1519 the world G2889, that G2443 we might live G2198 through G1223 him G846. Joh 3:16; Rom 5:8;

YLT

9 In this was manifested the love of God in us, because His Son--the only begotten--hath God sent to the world, that we may live through him; Joh 3:16; Rom 5:8;

WHNU

9 εν G1722 PREP τουτω G5129 D-DSN εφανερωθη G5319 V-API-3S η G3588 T-NSF αγαπη G26 N-NSF του G3588 T-GSM θεου G2316 N-GSM εν G1722 PREP ημιν G2254 P-1DP οτι G3754 CONJ τον G3588 T-ASM υιον G5207 N-ASM αυτου G846 P-GSM τον G3588 T-ASM μονογενη G3439 A-ASM απεσταλκεν G649 V-RAI-3S ο G3588 T-NSM θεος G2316 N-NSM εις G1519 PREP τον G3588 T-ASM κοσμον G2889 N-ASM ινα G2443 CONJ ζησωμεν G2198 V-AAS-1P δι G1223 PREP αυτου G846 P-GSM Joh 3:16; Rom 5:8;

Darby

9 Herein as to us has been manifested the love of God, that God has sent his only begotten Son into the world, that we might live through him. Joh 3:16; Rom 5:8;

TSK - 1 Johannes 4:9

 

was.

1Joh 3:16; Joh 3:16; Rom 5:8-10; Rom 8:32

God sent.

1Joh 4:10; Luk 4:18; Joh 5:23; Joh 6:29; Joh 8:29; Joh 8:42

only.

Ps 2:7; Mark 12:6; Joh 1:14-18; Joh 3:18; Hebr 1:5

we.

1Joh 5:11; Joh 6:51; Joh 6:57; Joh 10:10; Joh 10:28-30; Joh 11:25; Joh 11:26; Joh 14:6; Kol 3:3; Kol 3:4

 

 

SV

10 Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar19 20 21  dat Hij ons lief heeft gehad, en Zijn Zoon gezonden heeft [tot]22 23  een verzoening voor onze zonden.      19Rom 3:24;  202Kor 5:19;  21Kol 1:19;  22Rom 3:25;  231Joh 2:2;  [2Kor 5:18]; [Kol 1:20];

KJV

10 Herein G1722 G5129 is G2076 love G26, not G3754 that G3756 we G2249 loved G25 God G2316, but G235 that G3754 he G846 loved G25 us G2248, and G2532 sent G649 his G846 Son G5207 [to be] the propitiation G2434 for G4012 our G2257 sins G266. Rom 3:24; 2Kor 5:19; Kol 1:19; Rom 3:25; 1Joh 2:2; [2Kor 5:18]; [Kol 1:20];

YLT

10 in this is the love, not that we loved God, but that He did love us, and did send His Son a propitiation for our sins. Rom 3:24; 2Kor 5:19; Kol 1:19; Rom 3:25; 1Joh 2:2; [2Kor 5:18]; [Kol 1:20];

WHNU

10 εν G1722 PREP τουτω G5129 D-DSN εστιν G2076 V-PXI-3S η G3588 T-NSF αγαπη G26 N-NSF ουχ G3756 PRT-N οτι G3754 CONJ ημεις G2249 P-1NP ηγαπηκαμεν G25 V-RAI-1P τον G3588 T-ASM θεον G2316 N-ASM αλλ G235 CONJ οτι G3754 CONJ αυτος G846 P-NSM ηγαπησεν G25 V-AAI-3S ημας G2248 P-1AP και G2532 CONJ απεστειλεν G649 V-AAI-3S τον G3588 T-ASM υιον G5207 N-ASM αυτου G846 P-GSM ιλασμον G2434 N-ASM περι G4012 PREP των G3588 T-GPF αμαρτιων G266 N-GPF ημων G2257 P-1GP Rom 3:24; 2Kor 5:19; Kol 1:19; Rom 3:25; 1Joh 2:2; [2Kor 5:18]; [Kol 1:20];

Darby

10 Herein is love, not that we loved God, but that he loved us, and sent his Son a propitiation for our sins. Rom 3:24; 2Kor 5:19; Kol 1:19; Rom 3:25; 1Joh 2:2; [2Kor 5:18]; [Kol 1:20];

TSK - 1 Johannes 4:10

 

Herein.

1Joh 4:8; 1Joh 4:9; 1Joh 3:1

not.

1Joh 4:19; Deut 7:7; Deut 7:8; Joh 15:16; Rom 5:8-10; Rom 8:29; Rom 8:30; 2Kor 5:19-21; Efez 2:4; Efez 2:5

Tit 3:3-5

and sent.

1Joh 2:2; Dan 9:24; Rom 3:25; Rom 3:26; 1Petr 2:24; 1Petr 3:18

 

 

SV

11 Geliefden, indien God ons alzo lief heeft gehad, zo zijn ook wij schuldig elkander lief te hebben.

KJV

11 Beloved G27, if G1487 God G2316 so G3779 loved G25 us G2248, we G2249 ought G3784 also G2532 to love G25 one another G240.

YLT

11 Beloved, if thus did God love us, we also ought one another to love;

WHNU

11 αγαπητοι G27 A-VPM ει G1487 COND ουτως G3779 ADV ο G3588 T-NSM θεος G2316 N-NSM ηγαπησεν G25 V-AAI-3S ημας G2248 P-1AP και G2532 CONJ ημεις G2249 P-1NP οφειλομεν G3784 V-PAI-1P αλληλους G240 C-APM αγαπαν G25 V-PAN

Darby

11 Beloved, if God has so loved us, we also ought to love one another.

TSK - 1 Johannes 4:11

 

1Joh 3:16; 1Joh 3:17; 1Joh 3:23; Matt 18:32; Matt 18:33; Luk 10:37; Joh 13:34; Joh 15:12; Joh 15:13; 2Kor 8:8; 2Kor 8:9

Efez 4:31; Efez 4:32; Efez 5:1; Efez 5:2; Kol 3:13

 

 

SV

12 Niemand24 25 26 27 28  heeft ooit God aanschouwd; indien29  wij elkander liefhebben, zo blijft God in ons, en Zijn liefde is in ons volmaakt.       24Ex 33:20;  25Deut 4:12;  26Joh 1:18;  271Tim 1:17;  281Tim 6:16;  291Joh 3:24;  [Joh 5:37];

KJV

12 No man G3762 hath seen G2300 God G2316 at any time G4455. If G1437 we love G25 one another G240, God G2316 dwelleth G3306 in G1722 us G2254, and G2532 his G846 love G26 is G2076 perfected G5048 in G1722 us G2254. Ex 33:20; Deut 4:12; Joh 1:18; 1Tim 1:17; 1Tim 6:16; 1Joh 3:24; [Joh 5:37];

YLT

12 God no one hath ever seen; if we may love one another, God in us doth remain, and His love is having been perfected in us; Ex 33:20; Deut 4:12; Joh 1:18; 1Tim 1:17; 1Tim 6:16; 1Joh 3:24; [Joh 5:37];

WHNU

12 θεον G2316 N-ASM ουδεις G3762 A-NSM πωποτε G4455 ADV τεθεαται G2300 V-RNI-3S εαν G1437 COND αγαπωμεν G25 V-PAS-1P αλληλους G240 C-APM ο G3588 T-NSM θεος G2316 N-NSM εν G1722 PREP ημιν G2254 P-1DP μενει G3306 V-PAI-3S και G2532 CONJ η G3588 T-NSF αγαπη G26 N-NSF αυτου G846 P-GSM  τετελειωμενη G5048 V-RPP-NSF εν G1722 PREP ημιν G2254 P-1DP εν G1722 PREP ημιν G2254 P-1DP τετελειωμενη G5048 V-RPP-NSF εστιν G2076 V-PXI-3S Ex 33:20; Deut 4:12; Joh 1:18; 1Tim 1:17; 1Tim 6:16; 1Joh 3:24; [Joh 5:37];

Darby

12 No one has seen God at any time: if we love one another, God abides in us, and his love is perfected in us. Ex 33:20; Deut 4:12; Joh 1:18; 1Tim 1:17; 1Tim 6:16; 1Joh 3:24; [Joh 5:37];

TSK - 1 Johannes 4:12

 

seen.

1Joh 4:20; Gen 32:30; Ex 33:20; Num 12:8; Joh 1:18; 1Tim 1:17; 1Tim 6:16; Hebr 11:27

love one.

1Joh 4:6; 1Joh 3:24

and his.

1Joh 4:17; 1Joh 4:18; 1Joh 2:5; 1Kor 13:13

 

 

SV

13 Hieraan kennen wij, dat wij in Hem blijven, en Hij in ons, omdat Hij ons van Zijn Geest gegeven heeft.

KJV

13 Hereby G1722 G5129 know we G1097 that G3754 we dwell G3306 in G1722 him G846, and G2532 he G846 in G1722 us G2254, because G3754 he hath given G1325 us G2254 of G1537 his G846 Spirit G4151.

YLT

13 in this we know that in Him we do remain, and He in us, because of His Spirit He hath given us.

WHNU

13 εν G1722 PREP τουτω G5129 D-DSN γινωσκομεν G1097 V-PAI-1P οτι G3754 CONJ εν G1722 PREP αυτω G846 P-DSM μενομεν G3306 V-PAI-1P και G2532 CONJ αυτος G846 P-NSM εν G1722 PREP ημιν G2254 P-1DP οτι G3754 CONJ εκ G1537 PREP του G3588 T-GSN πνευματος G4151 N-GSN αυτου G846 P-GSM δεδωκεν G1325 V-RAI-3S ημιν G2254 P-1DP

Darby

13 Hereby we know that we abide in him and he in us, that he has given to us of his Spirit.

TSK - 1 Johannes 4:13

 

1Joh 4:15; 1Joh 4:16; 1Joh 3:24; Joh 14:20-26; Rom 8:9-17; 1Kor 2:12; 1Kor 3:16; 1Kor 3:17; 1Kor 6:19

Gal 5:22-25; Efez 2:20-22

 

 

SV

14 En wij hebben het aanschouwd, en getuigen, dat de Vader [Zijn] Zoon gezonden heeft [tot] een Zaligmaker der wereld. [Joh 3:17]; [1Joh 2:2];

KJV

14 And G2532 we G2249 have seen G2300 and G2532 do testify G3140 that G3754 the Father G3962 sent G649 the Son G5207 [to be] the Saviour G4990 of the world G2889. [Joh 3:17]; [1Joh 2:2];

YLT

14 And we--we have seen and do testify, that the Father hath sent the Son--Saviour of the world; [Joh 3:17]; [1Joh 2:2];

WHNU

14 και G2532 CONJ ημεις G2249 P-1NP τεθεαμεθα G2300 V-RNI-1P και G2532 CONJ μαρτυρουμεν G3140 V-PAI-1P οτι G3754 CONJ ο G3588 T-NSM πατηρ G3962 N-NSM απεσταλκεν G649 V-RAI-3S τον G3588 T-ASM υιον G5207 N-ASM σωτηρα G4990 N-ASM του G3588 T-GSM κοσμου G2889 N-GSM [Joh 3:17]; [1Joh 2:2];

Darby

14 And *we* have seen, and testify, that the Father has sent the Son [as] Saviour of the world. [Joh 3:17]; [1Joh 2:2];

TSK - 1 Johannes 4:14

 

we have.

1Joh 1:1-3; 1Joh 5:9; Joh 1:14; Joh 3:11; Joh 3:32; Joh 5:39; Joh 15:26; Joh 15:27; Hand 18:5; 1Petr 5:12

the Father.

1Joh 4:10; Joh 3:34; Joh 5:36; Joh 5:37; Joh 10:36

the Saviour.

1Joh 2:1; 1Joh 2:2; Joh 1:29; Joh 3:16; Joh 3:17; Joh 4:42; Joh 12:47

 

 

SV

15 Zo wie beleden zal hebben, dat Jezus de Zoon van God is, God blijft in hem, en hij in God. [1Joh 5:5];

KJV

15 Whosoever G3739 G302 shall confess G3670 that G3754 Jesus G2424 is G2076 the Son G5207 of God G2316, God G2316 dwelleth G3306 in G1722 him G846, and G2532 he G846 in G1722 God G2316. [1Joh 5:5];

YLT

15 whoever may confess that Jesus is the Son of God, God in him doth remain, and he in God; [1Joh 5:5];

WHNU

15 ος G3739 R-NSM εαν G1437 COND ομολογηση G3670 V-AAS-3S οτι G3754 CONJ ιησους G2424 N-NSM  [χριστος] G5547 N-NSM εστιν G2076 V-PXI-3S ο G3588 T-NSM υιος G5207 N-NSM του G3588 T-GSM θεου G2316 N-GSM ο G3588 T-NSM θεος G2316 N-NSM εν G1722 PREP αυτω G846 P-DSM μενει G3306 V-PAI-3S και G2532 CONJ αυτος G846 P-NSM εν G1722 PREP τω G3588 T-DSM θεω G2316 N-DSM [1Joh 5:5];

Darby

15 Whosoever shall confess that Jesus is the Son of God, God abides in him, and he in God. [1Joh 5:5];

TSK - 1 Johannes 4:15

 

confess.

1Joh 4:2; 1Joh 5:1; 1Joh 5:5; Matt 10:32; Luk 12:8; Rom 10:9; Filipp 2:11; 2Joh 1:7

God dwelleth.

1Joh 4:12; 1Joh 3:24

 

 

SV

16 En wij hebben gekend en geloofd de liefde, die God tot ons heeft. God is liefde; en die in de liefde blijft, blijft in God, en God in hem.

KJV

16 And G2532 we G2249 have known G1097 and G2532 believed G4100 the love G26 that G3739 God G2316 hath G2192 to G1722 us G2254. God G2316 is G2076 love G26; and G2532 he that dwelleth G3306 in G1722 love G26 dwelleth G3306 in G1722 God G2316, and G2532 God G2316 in G1722 him G846.

YLT

16 and we--we have known and believed the love, that God hath in us; God is love, and he who is remaining in the love, in God he doth remain, and God in him.

WHNU

16 και G2532 CONJ ημεις G2249 P-1NP εγνωκαμεν G1097 V-RAI-1P και G2532 CONJ πεπιστευκαμεν G4100 V-RAI-1P την G3588 T-ASF αγαπην G26 N-ASF ην G3739 R-ASF εχει G2192 V-PAI-3S ο G3588 T-NSM θεος G2316 N-NSM εν G1722 PREP ημιν G2254 P-1DP ο G3588 T-NSM θεος G2316 N-NSM αγαπη G26 N-NSF εστιν G2076 V-PXI-3S και G2532 CONJ ο G3588 T-NSM μενων G3306 V-PAP-NSM εν G1722 PREP τη G3588 T-DSF αγαπη G26 N-DSF εν G1722 PREP τω G3588 T-DSM θεω G2316 N-DSM μενει G3306 V-PAI-3S και G2532 CONJ ο G3588 T-NSM θεος G2316 N-NSM εν G1722 PREP αυτω G846 P-DSM  [μενει] G3306 V-PAI-3S μενει G3306 V-PAI-3S

Darby

16 And *we* have known and have believed the love which God has to us. God is love, and he that abides in love abides in God, and God in him.

TSK - 1 Johannes 4:16

 

we.

1Joh 4:9; 1Joh 4:10; 1Joh 3:1; 1Joh 3:16; Ps 18:1-3; Ps 31:19; Ps 36:7-9; Jes 64:4; 1Kor 2:9

God is love.

1Joh 4:8; 1Joh 4:12; 1Joh 4:13

and he.

1Joh 4:12; 1Joh 3:24

 

 

SV

17 Hierin is de liefde bij ons volmaakt, opdat wij vrijmoedigheid mogen hebben in den dag des oordeels, [namelijk] dat gelijk Hij is, wij ook zijn in deze wereld.

KJV

17 Herein G1722 G5129 is our G3326 G2257 love G26 made perfect G5048, that G2443 we may have G2192 boldness G3954 in G1722 the day G2250 of judgment G2920: because G3754 as G2531 he G1565 is G2076, so G2532 are G2070 we G2249 in G1722 this G5129 world G2889.1

  1our love: Gr. love with us

YLT

17 In this made perfect hath been the love with us, that boldness we may have in the day of the judgment, because even as He is, we--we also are in this world;

WHNU

17 εν G1722 PREP τουτω G5129 D-DSN τετελειωται G5048 V-RPI-3S η G3588 T-NSF αγαπη G26 N-NSF μεθ G3326 PREP ημων G2257 P-1GP ινα G2443 CONJ παρρησιαν G3954 N-ASF εχωμεν G2192 V-PAS-1P εν G1722 PREP τη G3588 T-DSF ημερα G2250 N-DSF της G3588 T-GSF κρισεως G2920 N-GSF οτι G3754 CONJ καθως G2531 ADV εκεινος G1565 D-NSM εστιν G2076 V-PXI-3S και G2532 CONJ ημεις G2249 P-1NP εσμεν G2070 V-PXI-1P εν G1722 PREP τω G3588 T-DSM κοσμω G2889 N-DSM τουτω G5129 D-DSM

Darby

17 Herein has love been perfected with us that we may have boldness in the day of judgment, that even as *he* is, *we* also are in this world.

TSK - 1 Johannes 4:17

 

our love.  Gr. love with us.  made.

1Joh 4:12; 1Joh 2:5; Jak 2:22

we may.

1Joh 2:28; 1Joh 3:19-21; Jak 2:13

the day.

Matt 10:15; Matt 11:22; Matt 11:24; Matt 12:36; 2Petr 2:9; 2Petr 3:7

as.

1Joh 3:3; Matt 10:25; Joh 15:20; Rom 8:29; Hebr 12:2; Hebr 12:3; 1Petr 3:16-18

1Petr 4:1-3; 1Petr 4:13; 1Petr 4:14

 

 

SV

18 Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees buiten; want de vrees heeft pijn, en die vreest, is niet volmaakt in de liefde.

KJV

18 There is G2076 no G3756 fear G5401 in G1722 love G26; but G235 perfect G5046 love G26 casteth G906 out G1854 fear G5401: because G3754 fear G5401 hath G2192 torment G2851. G1161 He that feareth G5399 is G5048 not G3756 made perfect G5048 in G1722 love G26.

YLT

18 fear is not in the love, but the perfect love doth cast out the fear, because the fear hath punishment, and he who is fearing hath not been made perfect in the love;

WHNU

18 φοβος G5401 N-NSM ουκ G3756 PRT-N εστιν G2076 V-PXI-3S εν G1722 PREP τη G3588 T-DSF αγαπη G26 N-DSF αλλ G235 CONJ η G3588 T-NSF τελεια G5046 A-NSF αγαπη G26 N-NSF εξω G1854 ADV βαλλει G906 V-PAI-3S τον G3588 T-ASM φοβον G5401 N-ASM οτι G3754 CONJ ο G3588 T-NSM φοβος G5401 N-NSM κολασιν G2851 N-ASF εχει G2192 V-PAI-3S ο G3588 T-NSM δε G1161 CONJ φοβουμενος G5399 V-PNP-NSM ου G3756 PRT-N τετελειωται G5048 V-RPI-3S εν G1722 PREP τη G3588 T-DSF αγαπη G26 N-DSF

Darby

18 There is no fear in love, but perfect love casts out fear; for fear has torment, and he that fears has not been made perfect in love.

TSK - 1 Johannes 4:18

 

is no.

Luk 1:74; Luk 1:75; Rom 8:15; 2Tim 1:7; Hebr 12:28

fear hath.

Job 15:21; Ps 73:19; Ps 88:15; Ps 88:16; Ps 119:120; Jak 2:19

He that.

12

 

 

SV

19 Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefgehad heeft.

KJV

19 We G2249 love G25 him G846, because G3754 he G846 first G4413 loved G25 us G2248.

YLT

19 we--we love him, because He--He first loved us;

WHNU

19 ημεις G2249 P-1NP αγαπωμεν G25 V-PAI-1P G25 V-PAS-1P οτι G3754 CONJ αυτος G846 P-NSM πρωτος G4413 A-NSM ηγαπησεν G25 V-AAI-3S ημας G2248 P-1AP

Darby

19 *We* love because *he* has first loved us.

TSK - 1 Johannes 4:19

 

1Joh 4:10; Luk 7:47; Joh 3:16; Joh 15:16; 2Kor 5:14; 2Kor 5:15; Gal 5:22; Efez 2:3-5

Tit 3:3-5

 

 

SV

20 Indien30  iemand zegt: Ik heb God lief; en haat zijn broeder, die is een leugenaar; want die zijn broeder niet liefheeft, dien hij gezien heeft, hoe kan hij God liefhebben, Dien hij niet gezien heeft?  301Joh 2:4;  [Joh 13:35];

KJV

20 If G1437 a man G5100 say G2036, G3754 I love G25 God G2316, and G2532 hateth G3404 his G846 brother G80, he is G2076 a liar G5583: for G1063 he that loveth G25 not G3361 his G846 brother G80 whom G3739 he hath seen G3708, how G4459 can G1410 he love G25 God G2316 whom G3739 he hath G3708 not G3756 seen G3708? 1Joh 2:4; [Joh 13:35];

YLT

20 if any one may say--`I love God,' and his brother he may hate, a liar he is; for he who is not loving his brother whom he hath seen, God--whom he hath not seen--how is he able to love? 1Joh 2:4; [Joh 13:35];

WHNU

20 εαν G1437 COND τις G5100 X-NSM ειπη G2036 V-2AAS-3S οτι G3754 CONJ αγαπω G25 V-PAI-1S-C τον G3588 T-ASM θεον G2316 N-ASM και G2532 CONJ τον G3588 T-ASM αδελφον G80 N-ASM αυτου G846 P-GSM μιση G3404 V-PAS-3S ψευστης G5583 N-NSM εστιν G2076 V-PXI-3S ο G3588 T-NSM γαρ G1063 CONJ μη G3361 PRT-N αγαπων G25 V-PAP-NSM τον G3588 T-ASM αδελφον G80 N-ASM αυτου G846 P-GSM ον G3739 R-ASM εωρακεν G3708 V-RAI-3S-ATT τον G3588 T-ASM θεον G2316 N-ASM ον G3739 R-ASM ουχ G3756 PRT-N εωρακεν G3708 V-RAI-3S-ATT ου G3756 PRT-N δυναται G1410 V-PNI-3S αγαπαν G25 V-PAN 1Joh 2:4; [Joh 13:35];

Darby

20 If any one say, I love God, and hate his brother, he is a liar: for he that loves not his brother whom he has seen, how can he love God whom he has not seen? 1Joh 2:4; [Joh 13:35];

TSK - 1 Johannes 4:20

 

a man.

1Joh 2:4; 1Joh 3:17

not.

12

 

 

SV

21 En31 32 33 34 35 36 37 38  dit gebod hebben wij van Hem, [namelijk] dat die God liefheeft, ook zijn broeder liefhebbe.         31Lev 19:18;  32Matt 22:39;  33Joh 13:34;  34Joh 15:12;  35Efez 5:2;  361Thess 4:9;  371Petr 4:8;  381Joh 3:23;  [Kol 3:14]; [2Joh 1:5];

KJV

21 And G2532 this G5026 commandment G1785 have we G2192 from G575 him G846, That G2443 he who loveth G25 God G2316 love G25 his G846 brother G80 also G2532. Lev 19:18; Matt 22:39; Joh 13:34; Joh 15:12; Efez 5:2; 1Thess 4:9; 1Petr 4:8; 1Joh 3:23; [Kol 3:14]; [2Joh 1:5];

YLT

21 and this [is] the command we have from Him, that he who is loving God, may also love his brother. Lev 19:18; Matt 22:39; Joh 13:34; Joh 15:12; Efez 5:2; 1Thess 4:9; 1Petr 4:8; 1Joh 3:23; [Kol 3:14]; [2Joh 1:5];

WHNU

21 και G2532 CONJ ταυτην G3778 D-ASF την G3588 T-ASF εντολην G1785 N-ASF εχομεν G2192 V-PAI-1P απ G575 PREP αυτου G846 P-GSM ινα G2443 CONJ ο G3588 T-NSM αγαπων G25 V-PAP-NSM τον G3588 T-ASM θεον G2316 N-ASM αγαπα G25 V-PAS-3S και G2532 CONJ τον G3588 T-ASM αδελφον G80 N-ASM αυτου G846 P-GSM Lev 19:18; Matt 22:39; Joh 13:34; Joh 15:12; Efez 5:2; 1Thess 4:9; 1Petr 4:8; 1Joh 3:23; [Kol 3:14]; [2Joh 1:5];

Darby

21 And this commandment have we from him, That he that loves God love also his brother. Lev 19:18; Matt 22:39; Joh 13:34; Joh 15:12; Efez 5:2; 1Thess 4:9; 1Petr 4:8; 1Joh 3:23; [Kol 3:14]; [2Joh 1:5];

TSK - 1 Johannes 4:21

 

1Joh 4:11; 1Joh 3:11; 1Joh 3:14; 1Joh 3:18; 1Joh 3:23; Lev 19:18; Matt 22:37-39; Mark 12:29-33; Luk 10:37

Joh 13:34; Joh 13:35; Joh 15:12; Rom 12:9; Rom 12:10; Rom 13:9; Rom 13:10; Gal 5:6; Gal 5:14; 1Thess 4:9

1Petr 3:8; 1Petr 4:8

 

 

 

 


Vorig hoofdstuk (1 Johannes 3)
| Begin hoofdstuk | Volgend hoofdstuk (1 Johannes 5)