Interlinear Nieuw Testament

index


Vorig hoofdstuk (Kolossenzen 3)
| Volgend hoofdstuk (1 Thessalonicenzen 1)


Kolossenzen 4

  1 2 3 4

SV

1 Gij heren,1  doet [uw] dienstknechten recht en gelijk, wetende, dat ook gij een Heere hebt in de hemelen.  1Efez 6:9;  [Lev 25:43];

KJV

1 Masters G2962 , give G3930 unto [your] servants G1401 that which is just G1342 and G2532 equal G2471 ; knowing G1492 that G3754 ye G5210 also G2532 have G2192 a Master G2962 in G1722 heaven G3772 . Efez 6:9; [Lev 25:43];

YLT

1 The masters! that which is righteous and equal to the servants give ye, having known that ye also have a Master in the heavens. Efez 6:9; [Lev 25:43];

WHNU

1 οι G3588 T-NPM κυριοι G2962 N-NPM το G3588 T-ASN δικαιον G1342 A-ASN και G2532 CONJ την G3588 T-ASF ισοτητα G2471 N-ASF τοις G3588 T-DPM δουλοις G1401 N-DPM παρεχεσθε G3930 V-PMM-2P ειδοτες G1492 V-RAP-NPM οτι G3754 CONJ και G2532 CONJ υμεις G5210 P-2NP εχετε G2192 V-PAI-2P κυριον G2962 N-ASM εν G1722 PREP ουρανω G3772 N-DSM Efez 6:9; [Lev 25:43];

Darby

1 Masters, give to bondmen what is just and fair, knowing that *ye* also have a Master in [the] heavens. Efez 6:9; [Lev 25:43];

TSK - Kolossenzen 4:1

 

1 He exhorts them to be fervent in prayer;

5 to walk wisely toward them that are not yet come to the true knowledge of Christ.

10 He salutes them, and wishes them all prosperity.

 

 

give.

Lev 19:13; Lev 25:39-43; Deut 15:12-15; Deut 24:14; Deut 24:15; Neh 5:5-13; Job 24:11; Job 24:12

Job 31:13-15; Jes 58:3; Jes 58:5-9; Jer 34:9-17; Mal 3:5; Jak 2:13; Jak 5:4

ye.

Pred 5:8; Matt 23:8; Matt 23:9; Matt 24:48-51; Luk 16:1-13; Luk 19:15; Efez 6:8; Efez 6:9-20

Openb 17:14; Openb 19:16

 

 

SV

2 Houdt2 3 4 5  sterk aan in het gebed, en waakt in hetzelve met dankzegging;     2Luk 18:1;  3Rom 12:12;  4Efez 6:18;  51Thess 5:17;

KJV

2 Continue G4342 in prayer G4335 , and watch G1127 in G1722 the same G846 with G1722 thanksgiving G2169; Luk 18:1; Rom 12:12; Efez 6:18; 1Thess 5:17;

YLT

2 In the prayer continue ye, watching in it in thanksgiving; Luk 18:1; Rom 12:12; Efez 6:18; 1Thess 5:17;

WHNU

2 τη G3588 T-DSF προσευχη G4335 N-DSF προσκαρτερειτε G4342 V-PAM-2P γρηγορουντες G1127 V-PAP-NPM εν G1722 PREP αυτη G846 P-DSF εν G1722 PREP ευχαριστια G2169 N-DSF Luk 18:1; Rom 12:12; Efez 6:18; 1Thess 5:17;

Darby

2 Persevere in prayer, watching in it with thanksgiving; Luk 18:1; Rom 12:12; Efez 6:18; 1Thess 5:17;

TSK - Kolossenzen 4:2

 

Continue.

Kol 4:12; Kol 1:9; 1Sam 12:23; Job 15:4; Job 27:8-10; Ps 55:16; Ps 55:17; Ps 109:4; Luk 18:1

Rom 12:12; Efez 6:18; Filipp 4:6; 1Thess 5:17; 1Thess 5:18

watch.

Matt 26:41; Mark 13:33; Luk 21:36; 1Petr 4:7

thanksgiving.

Kol 2:7; Kol 3:15; Kol 3:17

 

 

SV

3 Biddende meteen ook voor ons, dat God ons de deur des Woords opene, om6 7  te spreken de verborgenheid van Christus, om welke ik ook gebonden ben;   6Efez 6:19;  72Thess 3:1;  [Efez 3:1]; [Filipp 1:7]; [2Tim 2:9];

KJV

3 Withal G260 praying G4336 also G2532 for G4012 us G2257 , that G2443 God G2316 would open G455 unto us G2254 a door G2374 of utterance G3056, to speak G2980 the mystery G3466 of Christ G5547 , for G1223 which G3739 I am G1210 also G2532 in bonds G1210 : Efez 6:19; 2Thess 3:1; [Efez 3:1]; [Filipp 1:7]; [2Tim 2:9];

YLT

3 praying at the same time also for us, that God may open to us a door for the word, to speak the secret of the Christ, because of which also I have been bound, Efez 6:19; 2Thess 3:1; [Efez 3:1]; [Filipp 1:7]; [2Tim 2:9];

WHNU

3 προσευχομενοι G4336 V-PNP-NPM αμα G260 ADV και G2532 CONJ περι G4012 PREP ημων G2257 P-1GP ινα G2443 CONJ ο G3588 T-NSM θεος G2316 N-NSM ανοιξη G455 V-AAS-3S ημιν G2254 P-1DP θυραν G2374 N-ASF του G3588 T-GSM λογου G3056 N-GSM λαλησαι G2980 V-AAN το G3588 T-ASN μυστηριον G3466 N-ASN του G3588 T-GSM χριστου G5547 N-GSM δι G1223 PREP ο G3739 R-ASN και G2532 CONJ δεδεμαι G1210 V-RPI-1S Efez 6:19; 2Thess 3:1; [Efez 3:1]; [Filipp 1:7]; [2Tim 2:9];

Darby

3 praying at the same time for us also, that God may open to us a door of the word to speak the mystery of Christ, on account of which also I am bound, Efez 6:19; 2Thess 3:1; [Efez 3:1]; [Filipp 1:7]; [2Tim 2:9];

TSK - Kolossenzen 4:3

 

praying.

Rom 15:30-32; Efez 6:19; Filipp 1:19; 1Thess 5:25; Filem 1:22; Hebr 13:18; Hebr 13:19

that.

1Kor 16:9; 2Kor 2:12; 2Thess 3:1; 2Thess 3:2; Openb 3:7; Openb 3:8

a door.The term door is used metaphorically for an entrance to any business, or occasion or opportunity of doing any thing; and consequently "a door of utterance" is an opportunity of preaching the gospel successfully.  See the parallel texts.

the mystery.

Kol 1:26; Kol 2:2; Kol 2:3; Matt 13:11; 1Kor 4:1; Efez 6:19

for.

Efez 3:1; Efez 4:1; Efez 6:20; Filipp 1:7; Filipp 1:13; Filipp 1:14; 2Tim 1:16; 2Tim 2:9

 

 

SV

4 Opdat ik dezelve moge openbaren, gelijk ik moet spreken.

KJV

4 That G2443 I may make G5319 it G846 manifest G5319 , as G5613 I G3165 ought G1163 to speak G2980 .

YLT

4 that I may manifest it, as it behoveth me to speak;

WHNU

4 ινα G2443 CONJ φανερωσω G5319 V-AAS-1S αυτο G846 P-ASN ως G5613 ADV δει G1163 V-PQI-3S με G3165 P-1AS λαλησαι G2980 V-AAN

Darby

4 to the end that I may make it manifest as I ought to speak.

TSK - Kolossenzen 4:4

 

I may.

Matt 10:26; Matt 10:27; Hand 4:29; 2Kor 3:12; 2Kor 4:1-4

as.

Kol 4:6; Hand 5:29; 1Kor 2:4; 1Kor 2:5; 2Kor 2:14-17; Efez 6:20

 

 

SV

5 Wandelt8  met wijsheid bij degenen, die buiten zijn, den9  bekwamen tijd uitkopende.   8Efez 5:15;  9Efez 5:16;

KJV

5 Walk G4043 in G1722 wisdom G4678 toward G4314 them that are without G1854, redeeming G1805 the time G2540 . Efez 5:15; Efez 5:16;

YLT

5 in wisdom walk ye toward those without, the time forestalling; Efez 5:15; Efez 5:16;

WHNU

5 εν G1722 PREP σοφια G4678 N-DSF περιπατειτε G4043 V-PAM-2P προς G4314 PREP τους G3588 T-APM εξω G1854 ADV τον G3588 T-ASM καιρον G2540 N-ASM εξαγοραζομενοι G1805 V-PMP-NPM Efez 5:15; Efez 5:16;

Darby

5 Walk in wisdom towards those without, redeeming opportunities. Efez 5:15; Efez 5:16;

TSK - Kolossenzen 4:5

 

Walk.

Kol 3:16; Ps 90:12; Matt 10:16; Rom 16:19; 1Kor 14:19-25; Efez 5:15-17

Jak 1:5; Jak 3:13; Jak 3:17

them.

1Kor 5:12; 1Kor 5:13; 1Thess 4:12; 1Tim 3:7; 1Petr 3:1

redeeming.

Eph 5:16

 

 

SV

6 Uw10  woord zij te allen tijde in aangenaamheid, met zout besprengd, opdat gij moogt weten, hoe gij een iegelijk moet antwoorden.  10Mark 9:50;  [Hoogl 4:3];

KJV

6 Let your G5216 speech G3056 [be] alway G3842 with G1722 grace G5485 , seasoned G741 with salt G217 , that ye may know G1492 how G4459 ye G5209 ought G1163 to answer G611 every G1538 man G1520 . Mark 9:50; [Hoogl 4:3];

YLT

6 your word always in grace--with salt being seasoned--to know how it behoveth you to answer each one. Mark 9:50; [Hoogl 4:3];

WHNU

6 ο G3588 T-NSM λογος G3056 N-NSM υμων G5216 P-2GP παντοτε G3842 ADV εν G1722 PREP χαριτι G5485 N-DSF αλατι G217 N-DSN ηρτυμενος G741 V-RPP-NSM ειδεναι G1492 V-RAN πως G4459 ADV δει G1163 V-PQI-3S υμας G5209 P-2AP ενι G1520 A-DSM εκαστω G1538 A-DSM αποκρινεσθαι G611 V-PNN Mark 9:50; [Hoogl 4:3];

Darby

6 [ Let] your word [be] always with grace, seasoned with salt, [so as] to know how ye ought to answer each one. Mark 9:50; [Hoogl 4:3];

TSK - Kolossenzen 4:6

 

your.

Kol 3:16; Deut 6:6; Deut 6:7; Deut 11:19; 1Kron 16:24; Ps 37:30; Ps 37:31; Ps 40:9; Ps 40:10; Ps 45:2; Ps 66:16

Ps 71:15-18; Ps 71:23; Ps 71:24; Ps 78:3; Ps 78:4; Ps 105:2; Ps 119:13; Ps 119:46; Spr 10:21; Spr 15:4; Spr 15:7

Spr 16:21-24; Spr 22:17; Spr 22:18; Spr 25:11; Spr 25:12; Pred 10:12; Mal 3:16-18; Matt 12:34; Matt 12:35

Luk 4:22; Efez 4:29

seasoned.

Lev 2:13; 2Kon 2:20-22; Matt 5:13; Mark 9:50

how.

Spr 26:4; Spr 26:5; Luk 20:20-40; 1Petr 3:15

 

 

SV

7 Al mijn zaken zal u bekend maken Tychikus,11 12 13  de geliefde broeder, en getrouwe dienaar, en mededienstknecht in den Heere;    11Hand 20:4;  12Efez 6:21;  132Tim 4:12;

KJV

7 All G3956 my G1691 state G2596 shall G1107 Tychicus G5190 declare G1107 unto you G5213 , [who is] a beloved G27 brother G80 , and G2532 a faithful G4103 minister G1249 and G2532 fellowservant G4889 in G1722 the Lord G2962 : Hand 20:4; Efez 6:21; 2Tim 4:12;

YLT

7 All the things concerning me make known to you shall Tychicus--the beloved brother, and faithful ministrant, and fellow-servant in the Lord-- Hand 20:4; Efez 6:21; 2Tim 4:12;

WHNU

7 τα G3588 T-APN κατ G2596 PREP εμε G1691 P-1AS παντα G3956 A-APN γνωρισει G1107 V-FAI-3S υμιν G5213 P-2DP τυχικος G5190 N-NSM ο G3588 T-NSM αγαπητος G27 A-NSM αδελφος G80 N-NSM και G2532 CONJ πιστος G4103 A-NSM διακονος G1249 N-NSM και G2532 CONJ συνδουλος G4889 N-NSM εν G1722 PREP κυριω G2962 N-DSM Hand 20:4; Efez 6:21; 2Tim 4:12;

Darby

7 Tychicus, the beloved brother and faithful minister and fellow-bondman in [the] Lord, will make known to you all that concerns me; Hand 20:4; Efez 6:21; 2Tim 4:12;

TSK - Kolossenzen 4:7

 

my.

Eph 6:21-23

Tychicus.

Hand 20:4; 2Tim 4:12; Tit 3:12

a beloved.

Kol 4:9; Kol 4:12; Efez 6:21; Filipp 2:25

a faithful.

1Co 4:1-4

 

 

SV

8 Denwelken ik tot hetzelfde einde tot u gezonden heb, opdat hij uw zaken wete, en uw harten vertrooste;

KJV

8 Whom G3739 I have sent G3992 unto G4314 you G5209 for G1519 the same G846 purpose G5124 , that G2443 he might know G1097 your G5216 estate G4012 , and G2532 comfort G3870 your G5216 hearts G2588 ;

YLT

8 whom I did send unto you for this very thing, that he might know the things concerning you, and might comfort your hearts,

WHNU

8 ον G3739 R-ASM επεμψα G3992 V-AAI-1S προς G4314 PREP υμας G5209 P-2AP εις G1519 PREP αυτο G846 P-ASN τουτο G5124 D-ASN ινα G2443 CONJ γνωτε G1097 V-2AAS-2P τα G3588 T-APN περι G4012 PREP ημων G2257 P-1GP και G2532 CONJ παρακαλεση G3870 V-AAS-3S τας G3588 T-APF καρδιας G2588 N-APF υμων G5216 P-2GP

Darby

8 whom I have sent to you for this very purpose, that he might know your state, and that he might encourage your hearts:

TSK - Kolossenzen 4:8

 

I have.

1Kor 4:17; 2Kor 12:18; Efez 6:22; Filipp 2:28; 1Thess 3:5

and comfort.

Kol 2:2; Jes 40:1; Jes 61:2; Jes 61:3; 2Kor 1:4; 2Kor 2:7; 1Thess 2:11; 1Thess 3:2; 1Thess 4:18; 1Thess 5:11; 1Thess 5:14

2Th 2:17

 

 

SV

9 Met Onésimus,14  den getrouwen en geliefden broeder, dewelke uit de uwen is; zij zullen u alles bekend maken, wat hier is.  14Filem 1:10;

KJV

9 With G4862 Onesimus G3682 , a faithful G4103 and G2532 beloved G27 brother G80 , who G3739 is G2076 [one] of G1537 you G5216 . They shall make known G1107 unto you G5213 all things G3956 which G3588 [are done] here G5602 . Filem 1:10;

YLT

9 with Onesimus the faithful and beloved brother, who is of you; all things to you shall they make known that [are] here. Filem 1:10;

WHNU

9 συν G4862 PREP ονησιμω G3682 N-DSM τω G3588 T-DSM πιστω G4103 A-DSM και G2532 CONJ αγαπητω G27 A-DSM αδελφω G80 N-DSM ος G3739 R-NSM εστιν G2076 V-PXI-3S εξ G1537 PREP υμων G5216 P-2GP παντα G3956 A-APN υμιν G5213 P-2DP γνωρισουσιν G1107 V-FAI-3P τα G3588 T-APN ωδε G5602 ADV Filem 1:10;

Darby

9 with Onesimus, the faithful and beloved brother, who is [one] of you. They shall make known to you everything here. Filem 1:10;

TSK - Kolossenzen 4:9

 

Onesimus.

Kol 4:7; Filem 1:10-19

 

 

SV

10 U groet Aristarchus,15  mijn medegevangene; en Markus,16 17  de neef van Bárnabas, aangaande welken gij bevelen ontvangen hebt; zo hij tot u komt, ontvangt hem;    15Hand 27:2;  16Hand 15:37;  172Tim 4:11;  [Hand 19:29]; [Hand 20:4]; [Filem 1:24];

KJV

10 Aristarchus G708 my G3450 fellowprisoner G4869 saluteth G782 you G5209 , and G2532 Marcus G3138 , sister's son G431 to Barnabas G921 , (touching G4012 whom G3739 ye received G2983 commandments G1785 : if G1437 he come G2064 unto G4314 you G5209 , receive G1209 him G846 ;) Hand 27:2; Hand 15:37; 2Tim 4:11; [Hand 19:29]; [Hand 20:4]; [Filem 1:24];

YLT

10 Salute you doth Aristarchus, my fellow-captive, and Marcus, the nephew of Barnabas, (concerning whom ye did receive commands--if he may come unto you receive him,) Hand 27:2; Hand 15:37; 2Tim 4:11; [Hand 19:29]; [Hand 20:4]; [Filem 1:24];

WHNU

10 ασπαζεται G782 V-PNI-3S υμας G5209 P-2AP αρισταρχος G708 N-NSM ο G3588 T-NSM συναιχμαλωτος G4869 A-NSM μου G3450 P-1GS και G2532 CONJ μαρκος G3138 N-NSM ο G3588 T-NSM ανεψιος G431 N-NSM βαρναβα G921 N-GSM περι G4012 PREP ου G3739 R-GSM ελαβετε G2983 V-2AAI-2P εντολας G1785 N-APF εαν G1437 COND ελθη G2064 V-2AAS-3S προς G4314 PREP υμας G5209 P-2AP δεξασθε G1209 V-ADM-2P αυτον G846 P-ASM Hand 27:2; Hand 15:37; 2Tim 4:11; [Hand 19:29]; [Hand 20:4]; [Filem 1:24];

Darby

10 Aristarchus my fellow-captive salutes you, and Mark, Barnabas's cousin, concerning whom ye have received orders, (if he come to you, receive him,) Hand 27:2; Hand 15:37; 2Tim 4:11; [Hand 19:29]; [Hand 20:4]; [Filem 1:24];

TSK - Kolossenzen 4:10

 

Aristarchus.

Hand 19:29; Hand 20:4; Hand 27:2; Filem 1:24

saluteth.

Ro 16:21-23

and Marcus.

Hand 12:12; Hand 13:5; Hand 13:13; Hand 15:37-39; 2Tim 4:11; 1Petr 5:13

receive.

Rom 16:2; 2Joh 1:8; 2Joh 1:9

 

 

SV

11 En Jezus, gezegd Justus, welke uit de besnijdenis zijn; deze alleen zijn [mijn] medearbeiders in het Koninkrijk Gods, die mij een vertroosting geweest zijn.

KJV

11 And G2532 Jesus G2424 , which G3588 is called G3004 Justus G2459 , who G3588 are G5607 of G1537 the circumcision G4061. These G3778 only G3441 [are my] fellowworkers G4904 unto G1519 the kingdom G932 of God G2316 , which G3748 have been G1096 a comfort G3931 unto me G3427 .

YLT

11 and Jesus who is called Justus, who are of the circumcision: these only [are] fellow-workers for the reign of God who did become a comfort to me.

WHNU

11 και G2532 CONJ ιησους G2424 N-NSM ο G3588 T-NSM λεγομενος G3004 V-PPP-NSM ιουστος G2459 N-NSM οι G3588 T-NPM οντες G5607 V-PXP-NPM εκ G1537 PREP περιτομης G4061 N-GSF ουτοι G3778 D-NPM μονοι G3441 A-NPM συνεργοι G4904 A-NPM εις G1519 PREP την G3588 T-ASF βασιλειαν G932 N-ASF του G3588 T-GSM θεου G2316 N-GSM οιτινες G3748 R-NPM εγενηθησαν G1096 V-AOI-3P μοι G3427 P-1DS παρηγορια G3931 N-NSF

Darby

11 and Jesus called Justus, who are of the circumcision. These [are the] only fellow-workers for the kingdom of God who have been a consolation to me.

TSK - Kolossenzen 4:11

 

who.

Hand 10:45; Hand 11:2; Rom 4:12; Gal 2:7; Gal 2:8; Efez 2:11; Tit 1:10

fellow-workers.

Kol 4:7; 1Kor 3:5-9; 2Kor 6:1; Filipp 4:3; 1Thess 3:2; Filem 1:1; Filem 1:24

a comfort.

2Kor 7:6; 2Kor 7:7; 1Thess 3:7

 

 

SV

12 U groet Épafras,18 19  die uit de uwen is, een dienstknecht van Christus, te allen tijde strijdende voor u in de gebeden, opdat gij staan moogt volmaakt en volkomen in al den wil van God.   18Kol 1:7;  19Filem 1:23;

KJV

12 Epaphras G1889 , who is [one] of G1537 you G5216 , a servant G1401 of Christ G5547 , saluteth G782 you G5209 , always G3842 labouring fervently G75 for G5228 you G5216 in G1722 prayers G4335 , that G2443 ye may stand G2476 perfect G5046 and G2532 complete G4137 in G1722 all G3956 the will G2307 of God G2316 .1 2

   1labouring…: or, striving  2complete: or, filled  Kol 1:7; Filem 1:23;

YLT

12 Salute you doth Epaphras, who [is] of you, a servant of Christ, always striving for you in the prayers, that ye may stand perfect and made full in all the will of God, Kol 1:7; Filem 1:23;

WHNU

12 ασπαζεται G782 V-PNI-3S υμας G5209 P-2AP επαφρας G1889 N-NSM ο G3588 T-NSM εξ G1537 PREP υμων G5216 P-2GP δουλος G1401 N-NSM χριστου G5547 N-GSM   ιησου G2424 N-GSM [ιησου] G2424 N-GSM παντοτε G3842 ADV αγωνιζομενος G75 V-PNP-NSM υπερ G5228 PREP υμων G5216 P-2GP εν G1722 PREP ταις G3588 T-DPF προσευχαις G4335 N-DPF ινα G2443 CONJ σταθητε G2476 V-APS-2P τελειοι G5046 A-NPM και G2532 CONJ πεπληροφορημενοι G4135 V-RPP-NPM εν G1722 PREP παντι G3956 A-DSN θεληματι G2307 N-DSN του G3588 T-GSM θεου G2316 N-GSM Kol 1:7; Filem 1:23;

Darby

12 Epaphras, who is [one] of you, [the] bondman of Christ Jesus, salutes you, always combating earnestly for you in prayers, to the end that ye may stand perfect and complete in all [the] will of God. Kol 1:7; Filem 1:23;

TSK - Kolossenzen 4:12

 

Epaphras.

Kol 1:7; Filem 1:23

a servant.

Joh 12:26; Gal 1:10; Jak 1:1; 2Petr 1:1

always.

Kol 4:2; Luk 22:44; Gal 4:19; Hebr 5:7; Jak 5:16

labouring.  or, striving.

2:1-23

that.

Kol 4:1; Rom 15:30

See on ch.

Kol 1:9; Kol 1:22; Kol 1:28; Matt 5:48; 1Kor 2:6; 1Kor 14:20

2Kor 13:11; Filipp 3:12-15; 1Thess 5:23; Hebr 5:14

Hebr 6:1; Judas 1:24

complete.  or, filled.

Ro 15:14

 

 

SV

13 Want ik geef hem getuigenis, dat hij groten ijver heeft over u en degenen, die in Laodicéa zijn, en degenen, die in Hierápolis zijn.

KJV

13 For G1063 I bear G3140 him G846 record G3140 , that G3754 he hath G2192 a great G4183 zeal G2205 for G5228 you G5216 , and G2532 them [that are] in G1722 Laodicea G2993 , and G2532 them in G1722 Hierapolis G2404 .

YLT

13 for I do testify to him, that he hath much zeal for you, and those in Laodicea, and those in Hierapolis.

WHNU

13 μαρτυρω G3140 V-PAI-1S γαρ G1063 CONJ αυτω G846 P-DSM οτι G3754 CONJ εχει G2192 V-PAI-3S πολυν G4183 A-ASM πονον G4192 N-ASM υπερ G5228 PREP υμων G5216 P-2GP και G2532 CONJ των G3588 T-GPM εν G1722 PREP λαοδικεια G2993 N-DSF και G2532 CONJ των G3588 T-GPM εν G1722 PREP ιεραπολει G2404 N-DSF

Darby

13 For I bear him witness that he labours much for you, and them in Laodicea, and them in Hierapolis.

TSK - Kolossenzen 4:13

 

I bear.

Rom 10:2; 2Kor 8:3

Laodicea.Laodicea and Hierapolis were both cities of Phrygia in Asia Minor, between which, and equidistant from each, was situated Colosse.  Laodicea was seated near the Lycus, about 63 miles east of Ephesus; and became one of the largest and richest towns in Phrygia, vying in power with the maritime cities.  It is now called Eski-hissar, the old castle; and besides the whole surface within the city's wall being strewed with pedestals and fragments, the ruins of an amphitheatre, a magnificent odeum, and other public buildings, attest its former splendour and magnificence.  But, when visited by Dr. Chandler, all was silence and solitude; and a fox, first discovered by his ears peeping over a brow, was the only inhabitant of LaodiceaHierapolis, now Pambouk-Kaiesi, was situated, according to the Itinerary, six miles N. of Laodicea; and its ruins are now about a mile and a half in circumference.

Kol 4:15; Kol 4:16; Kol 2:1; Openb 1:11; Openb 3:14-18

 

 

SV

14 U groet Lukas,20  de medicijnmeester, de geliefde, en Démas.21    202Tim 4:11;  212Tim 4:10;  [Filem 1:24];

KJV

14 Luke G3065 , the beloved G27 physician G2395 , and G2532 Demas G1214 , greet G782 you G5209 . 2Tim 4:11; 2Tim 4:10; [Filem 1:24];

YLT

14 Salute you doth Lukas, the beloved physician, and Demas; 2Tim 4:11; 2Tim 4:10; [Filem 1:24];

WHNU

14 ασπαζεται G782 V-PNI-3S υμας G5209 P-2AP λουκας G3065 N-NSM ο G3588 T-NSM ιατρος G2395 N-NSM ο G3588 T-NSM αγαπητος G27 A-NSM και G2532 CONJ δημας G1214 N-NSM 2Tim 4:11; 2Tim 4:10; [Filem 1:24];

Darby

14 Luke, the beloved physician, salutes you, and Demas. 2Tim 4:11; 2Tim 4:10; [Filem 1:24];

TSK - Kolossenzen 4:14

 

Luke.

2Tim 4:11; Filem 1:24

Demas.

2Tim 4:10; Filem 1:24

 

 

SV

15 Groet de broeders, die in Laodicéa zijn, en Nymfas, en de Gemeente, die in zijn huis is. [Filem 1:2];

KJV

15 Salute G782 the brethren G80 which are in G1722 Laodicea G2993 , and G2532 Nymphas G3564 , and G2532 the church G1577 which is in G2596 his G846 house G3624 . [Filem 1:2];

YLT

15 salute ye those in Laodicea--brethren, and Nymphas, and the assembly in his house; [Filem 1:2];

WHNU

15 ασπασασθε G782 V-ADM-2P τους G3588 T-APM εν G1722 PREP λαοδικεια G2993 N-DSF αδελφους G80 N-APM και G2532 CONJ νυμφαν G3564 N-ASM και G2532 CONJ την G3588 T-ASF κατ G2596 PREP οικον G3624 N-ASM αυτης G846 P-GSF εκκλησιαν G1577 N-ASF [Filem 1:2];

Darby

15 Salute the brethren in Laodicea, and Nymphas, and the assembly which [is] in his house. [Filem 1:2];

TSK - Kolossenzen 4:15

 

Laodicea.

13

the church.

Rom 16:5; 1Kor 16:9; Filem 1:2

 

 

SV

16 En wanneer deze zendbrief van u zal gelezen zijn, maakt, dat hij ook in de gemeente der Laodicensen gelezen worde, en dat ook gij dien leest, die uit Laodicéa [geschreven is].

KJV

16 And G2532 when G3752 this epistle G1992 is read G314 among G3844 you G5213 , cause G4160 that G2443 it be read G314 also G2532 in G1722 the church G1577 of the Laodiceans G2994 ; and G2532 that G2443 ye G5210 G314 likewise G2532 read G314 the [epistle] from G1537 Laodicea G2993 .

YLT

16 and when the epistle may be read with you, cause that also in the assembly of the Laodiceans it may be read, and the [epistle] from Laodicea that ye also may read;

WHNU

16 και G2532 CONJ οταν G3752 CONJ αναγνωσθη G314 V-APS-3S παρ G3844 PREP υμιν G5213 P-2DP η G3588 T-NSF επιστολη G1992 N-NSF ποιησατε G4160 V-AAM-2P ινα G2443 CONJ και G2532 CONJ εν G1722 PREP τη G3588 T-DSF λαοδικεων G2994 N-GPM εκκλησια G1577 N-DSF αναγνωσθη G314 V-APS-3S και G2532 CONJ την G3588 T-ASF εκ G1537 PREP λαοδικειας G2993 N-GSF ινα G2443 CONJ και G2532 CONJ υμεις G5210 P-2NP αναγνωτε G314 V-2AAS-2P

Darby

16 And when the letter has been read among you, cause that it be read also in the assembly of Laodiceans, and that *ye* also read that from Laodicea.

TSK - Kolossenzen 4:16

 

1Th 5:27

 

 

SV

17 En zegt aan Archippus: Zie op de bediening, die gij aangenomen hebt in den Heere, dat gij die vervult. [Filem 1:2];

KJV

17 And G2532 say G2036 to Archippus G751 , Take heed G991 to the ministry G1248 which G3739 thou hast received G3880 in G1722 the Lord G2962 , that G2443 thou fulfil G4137 it G846 . [Filem 1:2];

YLT

17 and say to Archippus, `See to the ministration that thou didst receive in the Lord, that thou mayest fulfil it.' [Filem 1:2];

WHNU

17 και G2532 CONJ ειπατε G2036 V-2AAM-2P αρχιππω G751 N-DSM βλεπε G991 V-PAM-2S την G3588 T-ASF διακονιαν G1248 N-ASF ην G3739 R-ASF παρελαβες G3880 V-2AAI-2S εν G1722 PREP κυριω G2962 N-DSM ινα G2443 CONJ αυτην G846 P-ASF πληροις G4137 V-PAS-2S [Filem 1:2];

Darby

17 And say to Archippus, Take heed to the ministry which thou hast received in [the] Lord, to the end that thou fulfil it. [Filem 1:2];

TSK - Kolossenzen 4:17

 

Archippus.

Phm 1:2

Take.

Lev 10:3; Num 18:5; 2Kron 29:11; Ezech 44:23; Ezech 44:24; Hand 20:28; 1Tim 4:16

1Tim 6:11-14; 1Tim 6:20; 2Tim 4:1-5

the ministry.

Hand 1:17; Hand 14:23; 1Kor 4:1; 1Kor 4:2; Efez 4:11; 1Tim 4:6; 1Tim 4:14; 2Tim 1:6; 2Tim 2:2

fulfil.

2Ti 4:5

 

 

SV

18 De22 23  groetenis met mijn hand, van Paulus. Gedenkt mijner banden. De genade zij met u. Amen.   222Thess 3:17;  23Hebr 13:3;  [Filipp 1:7]; [2Tim 1:8]; [2Tim 2:9];

KJV

18 The salutation G783 by the hand G5495 of me G1699 Paul G3972 . Remember G3421 my G3450 bonds G1199 . Grace G5485 [be] with G3326 you G5216 . Amen G281 . 3

  3WrittenG1125 fromG575 RomeG4516 toG4314 ColossiansG2858 byG1223 TychicusG5190 andG2532 OnesimusG3682.  2Thess 3:17; Hebr 13:3; [Filipp 1:7]; [2Tim 1:8]; [2Tim 2:9];

YLT

18 The salutation by the hand of me, Paul; remember my bonds; the grace [is] with you. Amen. 2Thess 3:17; Hebr 13:3; [Filipp 1:7]; [2Tim 1:8]; [2Tim 2:9];

WHNU

18 ο G3588 T-NSM ασπασμος G783 N-NSM τη G3588 T-DSF εμη G1699 S-1DSF χειρι G5495 N-DSF παυλου G3972 N-GSM μνημονευετε G3421 V-PAM-2P μου G3450 P-1GS των G3588 T-GPM δεσμων G1199 N-GPM η G3588 T-NSF χαρις G5485 N-NSF μεθ G3326 PREP υμων G5216 P-2GP 2Thess 3:17; Hebr 13:3; [Filipp 1:7]; [2Tim 1:8]; [2Tim 2:9];

Darby

18 The salutation by the hand of me Paul. Remember my bonds. Grace [be] with you. 2Thess 3:17; Hebr 13:3; [Filipp 1:7]; [2Tim 1:8]; [2Tim 2:9];

TSK - Kolossenzen 4:18

 

by.

1Kor 16:21; 2Thess 3:17

Remember.

2Tim 1:8; Hebr 13:3

Grace.

Rom 16:20; Rom 16:24; 2Kor 13:14; 1Tim 6:21; 2Tim 4:22; Hebr 13:25

 

CONCLUDING REMARKS ON THE EPISTLE TO THE COLOSSIANS.

Colosse was a large and populous city of Phrygia Pacatiana, in Asia Minor, seated on an eminence to the south of the river Meander.  It is supposed to have occupied a site now covered with ruins, near the village of Konous or Khonas, and about twenty miles N. W. of Degnizlu.  By whom, or at what time, the church at Colosse was founded is wholly uncertain; but it would appear from the apostle's declaration, ch. 2:1, that he was not the honoured instrument.  It appears from the tenor of this epistle to have been, upon the whole, in a very flourishing state; but some difficulties having arisen among them, they sent Epaphras to Rome, where the apostle was now imprisoned, (ch. 4:3) to acquaint him with the state of their affairs.  It is remarkable for a peculiar pathos and ardour, which is generally ascribed to the extraordinary divine consolations enjoyed by the apostle during his sufferings for the sake of Christ.  Whoever, says Michaelis, would understand the Epistles to the Ephesians and Colossians, must read them together.  The one is in most places a commentary on the other; the meaning of single passages in one epistle, which, if considered alone, might be variously interpreted, being determined by the parallel passages in the other epistle.

 

 

 

 


Vorig hoofdstuk (Kolossenzen 3)
| Begin hoofdstuk | Volgend hoofdstuk (1 Thessalonicenzen 1)