Interlinear Nieuw Testament

index


Vorig hoofdstuk (Openbaring 7)
| Volgend hoofdstuk (Openbaring 9)


Openbaring 8

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

SV

1 En toen Het het zevende zegel geopend had, werd er een stilzwijgen in den hemel, omtrent van een half uur.

KJV

1 And G2532 when G3753 he had opened G455 the seventh G1442 seal G4973, there was G1096 silence G4602 in G1722 heaven G3772 about the space of G5613 half an hour G2256.

YLT

1 And when he openeth the seventh seal, there came silence in the heaven about half-an-hour,

WHNU

1 και G2532 CONJ οταν G3752 CONJ ηνοιξεν G455 V-AAI-3S την G3588 T-ASF σφραγιδα G4973 N-ASF την G3588 T-ASF εβδομην G1442 A-ASF εγενετο G1096 V-2ADI-3S σιγη G4602 N-NSF εν G1722 PREP τω G3588 T-DSM ουρανω G3772 N-DSM ως G5613 ADV ημιωριον G2256 N-ASN

Darby

1 And when it opened the seventh seal, there was silence in the heaven about half an hour.

TSK - Openbaring 8:1

 

1 At the opening of the seventh seal,

2 Seven angels have seven trumpets given them.

6 Four of them sound their trumpets and great plagues follow.

9 Another angel puts incense to the prayers of the saints on the golden altar.

 

 

And.

Openb 5:1; Openb 5:9; Openb 6:1; Openb 6:3; Openb 6:5; Openb 6:7; Openb 6:9; Openb 6:12

silence.

Job 4:16; Ps 37:7; Ps 62:1

Hab 2:20; Zach 2:13

 

 

SV

2 En ik zag de zeven engelen, die voor God stonden; en hun werden zeven bazuinen gegeven.

KJV

2 And G2532 I saw G1492 the seven G2033 angels G32 which G3739 stood G2476 before G1799 God G2316; and G2532 to them G846 were given G1325 seven G2033 trumpets G4536.

YLT

2 and I saw the seven messengers who before God have stood, and there were given to them seven trumpets,

WHNU

2 και G2532 CONJ ειδον G1492 V-2AAI-1S τους G3588 T-APM επτα G2033 A-NUI αγγελους G32 N-APM οι G3739 R-NPM ενωπιον G1799 ADV του G3588 T-GSM θεου G2316 N-GSM εστηκασιν G2476 V-RAI-3P και G2532 CONJ εδοθησαν G1325 V-API-3P αυτοις G846 P-DPM επτα G2033 A-NUI σαλπιγγες G4536 N-NPF

Darby

2 And I saw the seven angels who stand before God, and seven trumpets were given to them.

TSK - Openbaring 8:2

 

seven angels.

Openb 15:1; Openb 16:1; Matt 18:10; Luk 1:19

trumpets.

Openb 8:6-12; Openb 9:1; Openb 9:13; Openb 9:14; Openb 11:15; Num 10:1-10; 2Kron 29:25-28; Amos 3:6-8

 

 

SV

3 En er kwam een andere engel, en stond aan het altaar, hebbende een gouden wierookvat; en hem werd veel reukwerks gegeven, opdat hij het [met] de1  gebeden aller heiligen zou leggen op het gouden altaar, dat voor den troon is.  1Openb 5:8;  [Ps 141:2];

KJV

3 And G2532 another G243 angel G32 came G2064 and G2532 stood G2476 at G1909 the altar G2379, having G2192 a golden G5552 censer G3031; and G2532 there was given G1325 unto him G846 much G4183 incense G2368, that G2443 he should offer G1325 [it] with the prayers G4335 of all G3956 saints G40 upon G1909 the golden G5552 altar G2379 which G3588 was before G1799 the throne G2362.1

  1offer…: or, add it to the prayers  Openb 5:8; [Ps 141:2];

YLT

3 and another messenger did come, and he stood at the altar, having a golden censer, and there was given to him much perfume, that he may give [it] to the prayers of all the saints upon the golden altar that [is] before the throne, Openb 5:8; [Ps 141:2];

WHNU

3 και G2532 CONJ αλλος G243 A-NSM αγγελος G32 N-NSM ηλθεν G2064 V-2AAI-3S και G2532 CONJ εσταθη G2476 V-API-3S επι G1909 PREP του G3588 T-GSN θυσιαστηριου G2379 N-GSN εχων G2192 V-PAP-NSM λιβανωτον G3031 A-ASM χρυσουν G5552 A-ASM και G2532 CONJ εδοθη G1325 V-API-3S αυτω G846 P-DSM θυμιαματα G2368 N-NPN πολλα G4183 A-NPN ινα G2443 CONJ δωσει G1325 V-FAI-3S ταις G3588 T-DPF προσευχαις G4335 N-DPF των G3588 T-GPM αγιων G40 A-GPM παντων G3956 A-GPM επι G1909 PREP το G3588 T-ASN θυσιαστηριον G2379 N-ASN το G3588 T-ASN χρυσουν G5552 A-ASN το G3588 T-ASN ενωπιον G1799 ADV του G3588 T-GSM θρονου G2362 N-GSM Openb 5:8; [Ps 141:2];

Darby

3 And another angel came and stood at the altar, having a golden censer; and much incense was given to him, that he might give [efficacy] to the prayers of all saints at the golden altar which [was] before the throne. Openb 5:8; [Ps 141:2];

TSK - Openbaring 8:3

 

another.

Openb 7:2; Openb 10:1; Gen 48:15; Gen 48:16; Ex 3:2-18; Hand 7:30-32

stood.

Openb 9:13; Ex 30:1-8; 2Kron 26:16-20; Rom 8:34; Hebr 7:25

having.

Lev 16:12; 1Kon 7:50; Hebr 9:4

much.

Lev 16:13; Num 16:46; Num 16:47; Mal 1:11

offer it with the prayers.  or, add it to the prayers.

Openb 8:4; Openb 5:8; Ps 141:2; Luk 1:10; Hebr 4:15; Hebr 4:16; Hebr 10:19-22; 1Joh 2:1; 1Joh 2:2

the golden.

Openb 6:9; Openb 9:13; Ex 37:25; Ex 37:26; Ex 40:26

 

 

SV

4 En2  de rook des reukwerks, [met] de gebeden der heiligen, ging op van de hand des engels voor God.  2Ps 141:2;

KJV

4 And G2532 the smoke G2586 of the incense G2368, [which came] with the prayers G4335 of the saints G40, ascended up G305 before G1799 God G2316 out of G1537 the angel's G32 hand G5495. Ps 141:2;

YLT

4 and go up did the smoke of the perfumes to the prayers of the saints out of the hand of the messenger, before God; Ps 141:2;

WHNU

4 και G2532 CONJ ανεβη G305 V-2AAI-3S ο G3588 T-NSM καπνος G2586 N-NSM των G3588 T-GPN θυμιαματων G2368 N-GPN ταις G3588 T-DPF προσευχαις G4335 N-DPF των G3588 T-GPM αγιων G40 A-GPM εκ G1537 PREP χειρος G5495 N-GSF του G3588 T-GSM αγγελου G32 N-GSM ενωπιον G1799 ADV του G3588 T-GSM θεου G2316 N-GSM Ps 141:2;

Darby

4 And the smoke of the incense went up with the prayers of the saints, out of the hand of the angel before God. Ps 141:2;

TSK - Openbaring 8:4

 

Openb 8:3; Openb 15:8; Ex 30:1; Ps 141:2; Luk 1:10

 

 

SV

5 En de engel nam het wierookvat, en vulde dat met het vuur des altaars, en wierp het op de aarde; en er geschiedden stemmen, en donderslagen, en bliksemen, en aardbeving. [Openb 16:18];

KJV

5 And G2532 the angel G32 took G2983 the censer G3031, and G2532 filled G1072 it G846 with G1537 fire G4442 of the altar G2379, and G2532 cast G906 [it] into G1519 the earth G1093: and G2532 there were G1096 voices G5456, and G2532 thunderings G1027, and G2532 lightnings G796, and G2532 an earthquake G4578.2

  2into: or, upon  [Openb 16:18];

YLT

5 and the messenger took the censer, and did fill it out of the fire of the altar, and did cast [it] to the earth, and there came voices, and thunders, and lightnings, and an earthquake. [Openb 16:18];

WHNU

5 και G2532 CONJ ειληφεν G2983 V-RAI-3S ο G3588 T-NSM αγγελος G32 N-NSM τον G3588 T-ASM λιβανωτον G3031 A-ASM και G2532 CONJ εγεμισεν G1072 V-AAI-3S αυτον G846 P-ASM εκ G1537 PREP του G3588 T-GSN πυρος G4442 N-GSN του G3588 T-GSN θυσιαστηριου G2379 N-GSN και G2532 CONJ εβαλεν G906 V-2AAI-3S εις G1519 PREP την G3588 T-ASF γην G1093 N-ASF και G2532 CONJ εγενοντο G1096 V-2ADI-3P βρονται G1027 N-NPF και G2532 CONJ φωναι G5456 N-NPF και G2532 CONJ αστραπαι G796 N-NPF και G2532 CONJ σεισμος G4578 N-NSM [Openb 16:18];

Darby

5 And the angel took the censer, and filled it from the fire of the altar, and cast [it] on the earth: and there were voices, and thunders and lightnings, and an earthquake. [Openb 16:18];

TSK - Openbaring 8:5

 

and filled.

Openb 16:1-21; Jes 66:6; Jes 66:14-16; Jer 51:11; Ezech 10:2-7; Luk 12:49

into.  or, upon.  and there.

Openb 4:5; Openb 11:19; Openb 16:18; 2Sam 22:7-9; Ps 18:13; Jes 30:30; Hebr 12:18; Hebr 12:19

an.

Openb 11:13; Openb 11:19; 1Kon 19:11; Jes 29:6; Zach 14:5; Matt 24:7; Matt 27:52-54; Hand 4:31

Ac 16:26

 

 

SV

6 En de zeven engelen, die de zeven bazuinen hadden, bereidden zich om te bazuinen.

KJV

6 And G2532 the seven G2033 angels G32 which G3588 had G2192 the seven G2033 trumpets G4536 prepared G2090 themselves G1438 to G2443 sound G4537.

YLT

6 And the seven messengers who are having the seven trumpets did prepare themselves that they may sound;

WHNU

6 και G2532 CONJ οι G3588 T-NPM επτα G2033 A-NUI αγγελοι G32 N-NPM οι G3588 T-NPM εχοντες G2192 V-PAP-NPM τας G3588 T-APF επτα G2033 A-NUI σαλπιγγας G4536 N-APF ητοιμασαν G2090 V-AAI-3P αυτους G846 P-APM ινα G2443 CONJ σαλπισωσιν G4537 V-AAS-3P

Darby

6 And the seven angels who had the seven trumpets prepared themselves that they might sound with [their] trumpets.

TSK - Openbaring 8:6

 

2

 

 

SV

7 En de eerste engel heeft gebazuind, en er is geworden hagel en vuur, gemengd met bloed, en zij zijn op de aarde geworpen; en het derde [deel] der bomen is verbrand, en al het groene gras is verbrand.

KJV

7 G2532 The first G4413 angel G32 sounded G4537, and G2532 there followed G1096 hail G5464 and G2532 fire G4442 mingled G3396 with blood G129, and G2532 they were cast G906 upon G1519 the earth G1093: and G2532 the third part G5154 of trees G1186 was burnt up G2618, and G2532 all G3956 green G5515 grass G5528 was burnt up G2618.

YLT

7 and the first messenger did sound, and there came hail and fire, mingled with blood, and it was cast to the land, and the third of the trees was burnt up, and all the green grass was burnt up.

WHNU

7 και G2532 CONJ ο G3588 T-NSM πρωτος G4413 A-NSM εσαλπισεν G4537 V-AAI-3S και G2532 CONJ εγενετο G1096 V-2ADI-3S χαλαζα G5464 N-NSF και G2532 CONJ πυρ G4442 N-NSN μεμιγμενα G3396 V-RPP-NPN εν G1722 PREP αιματι G129 N-DSN και G2532 CONJ εβληθη G906 V-API-3S εις G1519 PREP την G3588 T-ASF γην G1093 N-ASF και G2532 CONJ το G3588 T-NSN τριτον G5154 A-NSN της G3588 T-GSF γης G1093 N-GSF κατεκαη G2618 V-2API-3S και G2532 CONJ το G3588 T-NSN τριτον G5154 A-NSN των G3588 T-GPN δενδρων G1186 N-GPN κατεκαη G2618 V-2API-3S και G2532 CONJ πας G3956 A-NSM χορτος G5528 N-NSM χλωρος G5515 A-NSM κατεκαη G2618 V-2API-3S

Darby

7 And the first sounded [his] trumpet: and there was hail and fire, mingled with blood, and they were cast upon the earth; and the third part of the earth was burnt up, and the third part of the trees was burnt up, and all green grass was burnt up.

TSK - Openbaring 8:7

 

hail.

Openb 16:21; Ex 9:23-25; Ex 9:33; Joz 10:11; Ps 11:5; Ps 11:6; Ps 18:12; Ps 18:13; Ps 78:47; Ps 78:48

Ps 105:32; Jes 28:2; Jes 29:6; Jes 30:30; Jes 32:19; Ezech 13:10-15; Ezech 38:22

Mt 7:25-27

cast.

16:2

the third.

Openb 8:9; Openb 8:10; Openb 8:12; Openb 6:8; Openb 9:4; Jes 2:12; Jes 2:13; Jes 10:17; Jes 10:18; Jak 1:11; 1Petr 1:24

 

 

SV

8 En de tweede engel heeft gebazuind, en er werd [iets] als een grote berg, van vuur brandende, in de zee geworpen; en het derde [deel] der zee is bloed geworden.

KJV

8 And G2532 the second G1208 angel G32 sounded G4537, and G2532 as it were G5613 a great G3173 mountain G3735 burning G2545 with fire G4442 was cast G906 into G1519 the sea G2281: and G2532 the third part G5154 of the sea G2281 became G1096 blood G129;

YLT

8 And the second messenger did sound, and as it were a great mountain with fire burning was cast into the sea, and the third of the sea became blood,

WHNU

8 και G2532 CONJ ο G3588 T-NSM δευτερος G1208 A-NSM αγγελος G32 N-NSM εσαλπισεν G4537 V-AAI-3S και G2532 CONJ ως G5613 ADV ορος G3735 N-NSN μεγα G3173 A-NSN πυρι G4442 N-DSN καιομενον G2545 V-PPP-NSN εβληθη G906 V-API-3S εις G1519 PREP την G3588 T-ASF θαλασσαν G2281 N-ASF και G2532 CONJ εγενετο G1096 V-2ADI-3S το G3588 T-NSN τριτον G5154 A-NSN της G3588 T-GSF θαλασσης G2281 N-GSF αιμα G129 N-NSN

Darby

8 And the second angel sounded [his] trumpet: and as a great mountain burning with fire was cast into the sea, and the third part of the sea became blood;

TSK - Openbaring 8:8

 

and as.

Jer 51:25; Mark 11:23

burning.

Am 7:4

the third.

Openb 8:7; Openb 16:3-21; Ex 7:17-21; Ezech 14:9

 

 

SV

9 En het derde [deel] der schepselen in de zee, die leven hadden, is gestorven; en het derde [deel] der schepen is vergaan.

KJV

9 And G2532 the third part G5154 of the creatures G2938 which G3588 were in G1722 the sea G2281, and had G2192 life G5590, died G599; and G2532 the third part G5154 of the ships G4143 were destroyed G1311.

YLT

9 and die did the third of the creatures that [are] in the sea, those having life, and the third of the ships were destroyed.

WHNU

9 και G2532 CONJ απεθανεν G599 V-2AAI-3S το G3588 T-NSN τριτον G5154 A-NSN των G3588 T-GPN κτισματων G2938 N-GPN των G3588 T-GPN εν G1722 PREP τη G3588 T-DSF θαλασση G2281 N-DSF τα G3588 T-NPN εχοντα G2192 V-PAP-NPN ψυχας G5590 N-APF και G2532 CONJ το G3588 T-NSN τριτον G5154 A-NSN των G3588 T-GPN πλοιων G4143 N-GPN διεφθαρησαν G1311 V-2API-3P

Darby

9 and the third part of the creatures which were in the sea which had life died; and the third part of the ships were destroyed.

TSK - Openbaring 8:9

 

the third part of the creatures.

Openb 8:7; Openb 8:10; Openb 8:12; Openb 16:3; Ex 7:21; Zach 13:8

the ships.

Ps 48:7; Jes 2:16; Jes 23:1

 

 

SV

10 En de derde engel heeft gebazuind, en er is een grote ster, brandende als een fakkel, gevallen uit den hemel, en is gevallen op het derde [deel] der rivieren, en op de fonteinen der wateren.

KJV

10 And G2532 the third G5154 angel G32 sounded G4537, and G2532 there fell G4098 a great G3173 star G792 from G1537 heaven G3772, burning G2545 as it were G5613 a lamp G2985, and G2532 it fell G4098 upon G1909 the third part G5154 of the rivers G4215, and G2532 upon G1909 the fountains G4077 of waters G5204;

YLT

10 And the third messenger did sound, and there fell out of the heaven a great star, burning as a lamp, and it did fall upon the third of the rivers, and upon the fountains of waters,

WHNU

10 και G2532 CONJ ο G3588 T-NSM τριτος G5154 A-NSM αγγελος G32 N-NSM εσαλπισεν G4537 V-AAI-3S και G2532 CONJ επεσεν G4098 V-2AAI-3S εκ G1537 PREP του G3588 T-GSM ουρανου G3772 N-GSM αστηρ G792 N-NSM μεγας G3173 A-NSM καιομενος G2545 V-PPP-NSM ως G5613 ADV λαμπας G2985 N-NSF και G2532 CONJ επεσεν G4098 V-2AAI-3S επι G1909 PREP το G3588 T-ASN τριτον G5154 A-ASN των G3588 T-GPM ποταμων G4215 N-GPM και G2532 CONJ επι G1909 PREP τας G3588 T-APF πηγας G4077 N-APF των G3588 T-GPN υδατων G5204 N-GPN

Darby

10 And the third angel sounded [his] trumpet: and there fell out of the heaven a great star, burning as a torch, and it fell upon the third part of the rivers, and upon the fountains of waters.

TSK - Openbaring 8:10

 

a great.

Openb 1:20; Openb 6:13; Openb 9:1; Openb 12:4; Jes 14:12; Luk 10:18; Judas 1:13

the fountains.

Openb 16:4; Ex 7:20; Ex 7:21; Richt 15:11; 2Kon 2:19-22; 2Kron 32:3; Jes 12:3

Hos 13:15; Hos 13:16

 

 

SV

11 En de naam der ster wordt genoemd Alsem; en het derde [deel] der wateren werd tot alsem; en vele mensen zijn gestorven van de wateren, want zij waren bitter geworden.

KJV

11 And G2532 the name G3686 of the star G792 is called G3004 Wormwood G894: and G2532 the third part G5154 of the waters G5204 became G1096 G1519 wormwood G894; and G2532 many G4183 men G444 died G599 of G1537 the waters G5204, because G3754 they were made bitter G4087.

YLT

11 and the name of the star is called Wormwood, and the third of the waters doth become wormwood, and many of the men did die of the waters, because they were made bitter.

WHNU

11 και G2532 CONJ το G3588 T-NSN ονομα G3686 N-NSN του G3588 T-GSM αστερος G792 N-GSM λεγεται G3004 V-PPI-3S ο G3588 T-NSM αψινθος G894 N-NSF και G2532 CONJ εγενετο G1096 V-2ADI-3S το G3588 T-NSN τριτον G5154 A-NSN των G3588 T-GPN υδατων G5204 N-GPN εις G1519 PREP αψινθον G894 N-ASF και G2532 CONJ πολλοι G4183 A-NPM των G3588 T-GPM ανθρωπων G444 N-GPM απεθανον G599 V-2AAI-3P εκ G1537 PREP των G3588 T-GPN υδατων G5204 N-GPN οτι G3754 CONJ επικρανθησαν G4087 V-API-3P

Darby

11 And the name of the star is called Wormwood; and the third part of the waters became wormwood, and many of the men died of the waters because they were made bitter.

TSK - Openbaring 8:11

 

Wormwood.

Deut 29:18; Ruth 1:20; Spr 5:4; Jer 9:15; Jer 23:15; Klaagl 3:5; Klaagl 3:19; Amos 5:7; Amos 6:12

Heb 12:15

many.

Ex 15:23

 

 

SV

12 En de vierde engel heeft gebazuind, en het derde [deel] der zon werd geslagen, en het derde [deel] der maan, en het derde [deel] der sterren; opdat het derde [deel] derzelve zou verduisterd worden, en dat het derde [deel] van den dag niet zou lichten; en van den nacht desgelijks.

KJV

12 And G2532 the fourth G5067 angel G32 sounded G4537, and G2532 the third part G5154 of the sun G2246 was smitten G4141, and G2532 the third part G5154 of the moon G4582, and G2532 the third part G5154 of the stars G792; so as G2443 the third part G5154 of them G846 was darkened G4654, and G2532 the day G2250 shone G5316 not G3361 for a third part G5154 of it G846, and G2532 the night G3571 likewise G3668.

YLT

12 And the fourth messenger did sound, and smitten was the third of the sun, and the third of the moon, and the third of the stars, that darkened may be the third of them, and that the day may not shine--the third of it, and the night in like manner.

WHNU

12 και G2532 CONJ ο G3588 T-NSM τεταρτος G5067 A-NSM αγγελος G32 N-NSM εσαλπισεν G4537 V-AAI-3S και G2532 CONJ επληγη G4141 V-2API-3S το G3588 T-NSN τριτον G5154 A-NSN του G3588 T-GSM ηλιου G2246 N-GSM και G2532 CONJ το G3588 T-NSN τριτον G5154 A-NSN της G3588 T-GSF σεληνης G4582 N-GSF και G2532 CONJ το G3588 T-NSN τριτον G5154 A-NSN των G3588 T-GPM αστερων G792 N-GPM ινα G2443 CONJ σκοτισθη G4654 V-APS-3S το G3588 T-NSN τριτον G5154 A-NSN αυτων G846 P-GPM και G2532 CONJ η G3588 T-NSF ημερα G2250 N-NSF μη G3361 PRT-N φανη G5316 V-2APS-3S το G3588 T-ASN τριτον G5154 A-ASN αυτης G846 P-GSF και G2532 CONJ η G3588 T-NSF νυξ G3571 N-NSF ομοιως G3668 ADV

Darby

12 And the fourth angel sounded [his] trumpet: and the third part of the sun was smitten, and the third part of the moon, and the third part of the stars; so that the third part of them should be darkened, and that the day should not appear [for] the third part of it, and the night the same.

TSK - Openbaring 8:12

 

and the third part of the sun.

Openb 16:8; Openb 16:9; Jes 13:10; Jes 24:23; Jer 4:23; Ezech 32:7; Ezech 32:8; Joel 2:10; Joel 2:31; Amos 8:9

Matt 24:29; Matt 27:45; Mark 13:24; Mark 15:33; Luk 21:25; Luk 23:44; Luk 23:45; Hand 2:20

and the day.

Ex 10:21-23; 2Kor 4:4; 2Thess 2:9-12

 

 

SV

13 En ik zag, en ik hoorde een engel vliegen in het midden des hemels, zeggende met grote stem: Wee, wee, wee, dengenen, die op de aarde wonen, van de overige stemmen der bazuin der drie engelen, die [nog] bazuinen zullen. [Openb 9:12]; [Openb 11:14]; [Openb 12:12];

KJV

13 And G2532 I beheld G1492, and G2532 heard G191 an G1520 angel G32 flying G4072 through G1722 the midst of heaven G3321, saying G3004 with a loud G3173 voice G5456, Woe G3759, woe G3759, woe G3759, to the inhabiters G2730 of G1909 the earth G1093 by reason of G1537 the other G3062 voices G5456 of the trumpet G4536 of the three G5140 angels G32, which G3588 are yet G3195 to sound G4537! [Openb 9:12]; [Openb 11:14]; [Openb 12:12];

YLT

13 And I saw, and I heard one messenger, flying in the mid-heaven, saying with a great voice, `Woe, woe, woe, to those dwelling upon the land from the rest of the voices of the trumpet of the three messengers who are about to sound.' [Openb 9:12]; [Openb 11:14]; [Openb 12:12];

WHNU

13 και G2532 CONJ ειδον G1492 V-2AAI-1S και G2532 CONJ ηκουσα G191 V-AAI-1S ενος G1520 A-GSM αετου G105 N-GSM πετομενου G4072 V-PNP-GSM εν G1722 PREP μεσουρανηματι G3321 N-DSN λεγοντος G3004 V-PAP-GSM φωνη G5456 N-DSF μεγαλη G3173 A-DSF ουαι G3759 INJ ουαι G3759 INJ ουαι G3759 INJ τους G3588 T-APM κατοικουντας G2730 V-PAP-APM επι G1909 PREP της G3588 T-GSF γης G1093 N-GSF εκ G1537 PREP των G3588 T-GPM λοιπων G3062 A-GPM φωνων G5456 N-GPM της G3588 T-GSF σαλπιγγος G4536 N-GSF των G3588 T-GPM τριων G5140 A-GPM αγγελων G32 N-GPM των G3588 T-GPM μελλοντων G3195 V-PAP-GPM σαλπιζειν G4537 V-PAN [Openb 9:12]; [Openb 11:14]; [Openb 12:12];

Darby

13 And I saw, and I heard an eagle flying in mid-heaven, saying with a loud voice, Woe, woe, woe, to them that dwell upon the earth, for the remaining voices of the trumpet of the three angels who are about to sound. [Openb 9:12]; [Openb 11:14]; [Openb 12:12];

TSK - Openbaring 8:13

 

flying.

Openb 14:3; Openb 14:6; Openb 19:17; Ps 103:20; Hebr 1:14

Woe.

Openb 9:1; Openb 9:12; Openb 11:14; Ezech 2:10

 

 

 

 


Vorig hoofdstuk (Openbaring 7)
| Begin hoofdstuk | Volgend hoofdstuk (Openbaring 9)