Interlinear Nieuw Testament

index


Vorig hoofdstuk (Handelingen 28)
| Volgend hoofdstuk (Romeinen 2)


Romeinen 1

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

SV

1 Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus, een geroepen apostel, afgezonderd1 2 3  tot het Evangelie van God,    1Hand 9:15;  2Hand 13:2;  3Gal 1:15;

KJV

1 Paul G3972, a servant G1401 of Jesus G2424 Christ G5547, called G2822 [to be] an apostle G652, separated G873 unto G1519 the gospel G2098 of God G2316, Hand 9:15; Hand 13:2; Gal 1:15;

YLT

1 Paul, a servant of Jesus Christ, a called apostle, having been separated to the good news of God-- Hand 9:15; Hand 13:2; Gal 1:15;

WHNU

1 παυλος G3972 N-NSM δουλος G1401 N-NSM  ιησου G2424 N-GSM χριστου G5547 N-GSM χριστου G5547 N-GSM ιησου G2424 N-GSM κλητος G2822 A-NSM αποστολος G652 N-NSM αφωρισμενος G873 V-RPP-NSM εις G1519 PREP ευαγγελιον G2098 N-ASN θεου G2316 N-GSM Hand 9:15; Hand 13:2; Gal 1:15;

Darby

1 Paul, bondman of Jesus Christ, [a] called apostle, separated to God's glad tidings, Hand 9:15; Hand 13:2; Gal 1:15;

TSK - Romeinen 1:1

 

1 Paul commends his calling to the Romans;

9 and his desire to come to them.

16 What his gospel is.

18 God is angry with sin.

21 What were the sins of the gentiles.

 

 

Paul.

Hand 13:9; Hand 21:40; Hand 22:7; Hand 22:13; Hand 26:1; Hand 26:14

a servant.

Rom 1:9; Rom 15:16; Rom 16:18; Joh 12:26; Joh 13:14-16; Joh 15:15; Joh 15:20; Hand 27:23; 2Kor 4:5

Gal 1:10; Filipp 1:1; Filipp 2:11; Filipp 3:6; Filipp 3:7; Tit 1:1; Jak 1:1; 2Petr 1:1; Judas 1:1

Openb 1:1; Openb 22:6; Openb 22:9

called.

Rom 1:5; Rom 11:13; Hand 9:15; Hand 22:14; Hand 22:15; Hand 22:21; Hand 26:16-18; 1Kor 1:1; 1Kor 9:1; 1Kor 9:16-18; 1Kor 15:8-10

2Kor 1:1; 2Kor 11:5; 2Kor 12:11; Gal 1:1; Gal 1:11-17; Efez 1:1; Efez 3:5-7; Efez 4:11; Kol 1:1; Kol 1:25

1Tim 1:1; 1Tim 1:11; 1Tim 1:12; 1Tim 2:7; 2Tim 1:11; Tit 1:1; Hebr 5:4

separated.

Lev 20:24-26; Num 16:9; Num 16:10; Deut 10:8; 1Kron 23:13; Jes 49:1; Jer 1:5

Hand 13:2-4; Gal 1:15; 1Tim 1:15; 1Tim 1:16; Hebr 7:26

the gospel.

Rom 1:9; Rom 1:16; Rom 15:16; Rom 15:29; Rom 16:25; Mark 16:15; Mark 16:16; Luk 2:10; Luk 2:11; Hand 20:24; Efez 1:13

1Thess 2:2; 2Thess 2:13; 2Thess 2:14; 1Tim 1:11

 

 

SV

2 (Hetwelk Hij te voren beloofd4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  had door Zijn profeten, in de heilige Schriften).                  4Gen 3:15;  5Gen 22:18;  6Gen 26:4;  7Gen 49:10;  8Deut 18:15;  92Sam 7:12;  10Ps 132:11;  11Jes 4:2;  12Jes 7:14;  13Jes 9:6;  14Jes 40:10;  15Jer 23:5;  16Jer 33:14;  17Ezech 34:23;  18Ezech 37:24;  19Dan 9:24;  20Micha 7:20;

KJV

2 (Which G3739 he had promised afore G4279 by G1223 his G846 prophets G4396 in G1722 the holy G40 scriptures G1124,) Gen 3:15; Gen 22:18; Gen 26:4; Gen 49:10; Deut 18:15; 2Sam 7:12; Ps 132:11; Jes 4:2; Jes 7:14; Jes 9:6; Jes 40:10; Jer 23:5; Jer 33:14; Ezech 34:23; Ezech 37:24; Dan 9:24; Micha 7:20;

YLT

2 which He announced before through His prophets in holy writings-- Gen 3:15; Gen 22:18; Gen 26:4; Gen 49:10; Deut 18:15; 2Sam 7:12; Ps 132:11; Jes 4:2; Jes 7:14; Jes 9:6; Jes 40:10; Jer 23:5; Jer 33:14; Ezech 34:23; Ezech 37:24; Dan 9:24; Micha 7:20;

WHNU

2 ο G3739 R-ASN προεπηγγειλατο G4279 V-ADI-3S δια G1223 PREP των G3588 T-GPM προφητων G4396 N-GPM αυτου G846 P-GSM εν G1722 PREP γραφαις G1124 N-DPF αγιαις G40 A-DPF Gen 3:15; Gen 22:18; Gen 26:4; Gen 49:10; Deut 18:15; 2Sam 7:12; Ps 132:11; Jes 4:2; Jes 7:14; Jes 9:6; Jes 40:10; Jer 23:5; Jer 33:14; Ezech 34:23; Ezech 37:24; Dan 9:24; Micha 7:20;

Darby

2 (which he had before promised by his prophets in holy writings,) Gen 3:15; Gen 22:18; Gen 26:4; Gen 49:10; Deut 18:15; 2Sam 7:12; Ps 132:11; Jes 4:2; Jes 7:14; Jes 9:6; Jes 40:10; Jer 23:5; Jer 33:14; Ezech 34:23; Ezech 37:24; Dan 9:24; Micha 7:20;

TSK - Romeinen 1:2

 

Which.

Luk 24:26; Luk 24:27; Hand 10:43; Hand 26:6; Tit 1:2

by.

3:21

the holy.

3:2

 

 

SV

3 Van Zijn Zoon, (Die geworden is uit21 22 23 24 25  het zaad van David, naar het vlees;      21Matt 1:1;  22Luk 1:32;  23Hand 2:30;  24Hand 13:23;  252Tim 2:8;

KJV

3 Concerning G4012 his G846 Son G5207 Jesus G2424 Christ G5547 our G2257 Lord G2962, which G3588 was made G1096 of G1537 the seed G4690 of David G1138 according G2596 to the flesh G4561; Matt 1:1; Luk 1:32; Hand 2:30; Hand 13:23; 2Tim 2:8;

YLT

3 concerning His Son, (who is come of the seed of David according to the flesh, Matt 1:1; Luk 1:32; Hand 2:30; Hand 13:23; 2Tim 2:8;

WHNU

3 περι G4012 PREP του G3588 T-GSM υιου G5207 N-GSM αυτου G846 P-GSM του G3588 T-GSM γενομενου G1096 V-2ADP-GSM εκ G1537 PREP σπερματος G4690 N-GSN δαυιδ G1138 N-PRI κατα G2596 PREP σαρκα G4561 N-ASF Matt 1:1; Luk 1:32; Hand 2:30; Hand 13:23; 2Tim 2:8;

Darby

3 concerning his Son (come of David's seed according to flesh, Matt 1:1; Luk 1:32; Hand 2:30; Hand 13:23; 2Tim 2:8;

TSK - Romeinen 1:3

 

his Son.

Rom 1:9; Rom 8:2; Rom 8:3; Rom 8:29-32; Ps 2:7; Matt 3:17; Matt 26:63; Matt 27:43; Luk 1:35; Joh 1:34; Joh 1:49

Joh 3:16-18; Joh 3:35; Joh 3:36; Joh 5:25; Joh 10:30; Joh 10:36; Joh 20:28; Joh 20:31; Hand 3:13; Hand 8:37; Hand 9:20

1Kor 1:9; Gal 4:4; Kol 1:13-15; 1Thess 1:10; 1Joh 1:3; 1Joh 3:8; 1Joh 3:23; 1Joh 4:9; 1Joh 4:10; 1Joh 4:15

1Joh 5:1; 1Joh 5:5; 1Joh 5:10-13; 1Joh 5:20; Openb 2:18

which.

2Sam 7:12-16; Ps 89:36; Ps 89:37; Jes 9:6; Jes 9:7; Jer 23:5; Jer 23:6; Jer 33:15-17; Jer 33:26

Amos 9:11; Matt 1:1; Matt 1:6; Matt 1:16; Matt 1:20-23; Matt 9:27; Matt 12:23; Matt 15:22; Matt 22:42-45

Luk 1:31-33; Luk 1:69; Luk 2:4-6; Joh 7:42; Hand 2:30; Hand 13:22; Hand 13:23; 2Tim 2:8

according.

Rom 8:3; Rom 9:5; Gen 3:15; Joh 1:14; Gal 4:4; 1Tim 3:16; 1Joh 4:2; 1Joh 4:3; 2Joh 1:7

 

 

SV

4 Die krachtelijk bewezen is te zijn de26 27 28 29 30 31  Zoon van God, naar den Geest der heiligmaking, uit de opstanding der doden) [namelijk] Jezus Christus, onzen Heere:       26Jes 9:6;  27Jes 44:6;  28Jes 54:5;  29Joh 2:19;  30Rom 9:5;  311Joh 5:20;

KJV

4 And declared G3724 [to be] the Son G5207 of God G2316 with G1722 power G1411, according G2596 to the spirit G4151 of holiness G42, by G1537 the resurrection G386 from the dead G3498:1

  1declared: Gr. determined  Jes 9:6; Jes 44:6; Jes 54:5; Joh 2:19; Rom 9:5; 1Joh 5:20;

YLT

4 who is marked out Son of God in power, according to the Spirit of sanctification, by the rising again from the dead,) Jesus Christ our Lord; Jes 9:6; Jes 44:6; Jes 54:5; Joh 2:19; Rom 9:5; 1Joh 5:20;

WHNU

4 του G3588 T-GSM ορισθεντος G3724 V-APP-GSM υιου G5207 N-GSM θεου G2316 N-GSM εν G1722 PREP δυναμει G1411 N-DSF κατα G2596 PREP πνευμα G4151 N-ASN αγιωσυνης G42 N-GSF εξ G1537 PREP αναστασεως G386 N-GSF νεκρων G3498 A-GPM ιησου G2424 N-GSM χριστου G5547 N-GSM του G3588 T-GSM κυριου G2962 N-GSM ημων G2257 P-1GP Jes 9:6; Jes 44:6; Jes 54:5; Joh 2:19; Rom 9:5; 1Joh 5:20;

Darby

4 marked out Son of God in power, according to [the] Spirit of holiness, by resurrection of [the] dead) Jesus Christ our Lord; Jes 9:6; Jes 44:6; Jes 54:5; Joh 2:19; Rom 9:5; 1Joh 5:20;

TSK - Romeinen 1:4

 

declared.  Gr. determined.  the Son.

Rom 1:3; Joh 2:18-21; Hand 2:24; Hand 2:32; Hand 3:15; Hand 4:10-12; Hand 5:30-32; Hand 13:33-35; Hand 17:31

2Kor 13:4; Efez 1:19-23; Hebr 5:5; Hebr 5:6; Openb 1:18

according.

Luk 18:31-33; Luk 24:26; Luk 24:27; Hebr 9:14; 1Petr 1:11; 2Petr 1:21; Openb 19:10

 

 

SV

5 (Door Welken wij hebben ontvangen genade en het apostelschap, tot gehoorzaamheid des geloofs onder al de heidenen, voor Zijn Naam; [Rom 12:3]; [Efez 3:2];

KJV

5 By G1223 whom G3739 we have received G2983 grace G5485 and G2532 apostleship G651, for G1519 obedience G5218 to the faith G4102 among G1722 all G3956 nations G1484, for G5228 his G846 name G3686:2

  2for obedience…: or, to the obedience of faith  [Rom 12:3]; [Efez 3:2];

YLT

5 through whom we did receive grace and apostleship, for obedience of faith among all the nations, in behalf of his name; [Rom 12:3]; [Efez 3:2];

WHNU

5 δι G1223 PREP ου G3739 R-GSM ελαβομεν G2983 V-2AAI-1P χαριν G5485 N-ASF και G2532 CONJ αποστολην G651 N-ASF εις G1519 PREP υπακοην G5218 N-ASF πιστεως G4102 N-GSF εν G1722 PREP πασιν G3956 A-DPN τοις G3588 T-DPN εθνεσιν G1484 N-DPN υπερ G5228 PREP του G3588 T-GSN ονοματος G3686 N-GSN αυτου G846 P-GSM [Rom 12:3]; [Efez 3:2];

Darby

5 by whom we have received grace and apostleship in behalf of his name, for obedience of faith among all the nations, [Rom 12:3]; [Efez 3:2];

TSK - Romeinen 1:5

 

we have.

Rom 12:3; Rom 15:15; Rom 15:16; Joh 1:16; 1Kor 15:10; 2Kor 3:5; 2Kor 3:6; Gal 1:15; Gal 1:16

Efez 3:2-9; 1Tim 1:11; 1Tim 1:12

apostleship.

Hand 1:25; 1Kor 9:2; Gal 2:8; Gal 2:9

for obedience to the faith.  or, to the obedience of faith.

Rom 15:18; Rom 15:19; Rom 16:26; Hand 6:7; 2Kor 10:4-6; Hebr 5:9

among.

3:29

for his name.

Mal 1:11; Mal 1:14; Hand 15:14; Efez 1:6; Efez 1:12; 1Petr 2:9; 1Petr 2:10

 

 

SV

6 Onder welken gij ook zijt, geroepenen van Jezus Christus!)

KJV

6 Among G1722 whom G3739 are G2075 ye G5210 also G2532 the called G2822 of Jesus G2424 Christ G5547:

YLT

6 among whom are also ye, the called of Jesus Christ;

WHNU

6 εν G1722 PREP οις G3739 R-DPN εστε G2075 V-PXI-2P και G2532 CONJ υμεις G5210 P-2NP κλητοι G2822 A-NPM ιησου G2424 N-GSM χριστου G5547 N-GSM

Darby

6 among whom are *ye* also [the] called of Jesus Christ:

TSK - Romeinen 1:6

 

are ye also.

Efez 1:11; Kol 1:6; Kol 1:21

the called.

Rom 8:28-30; Rom 9:24; 1Kor 1:9; Gal 1:6; 1Thess 2:12; 2Thess 2:14; 2Tim 1:9; Hebr 3:1

1Petr 2:9; 1Petr 2:21; 2Petr 1:10; Openb 17:14

 

 

SV

7 Allen, die te Rome zijt, geliefden Gods, en geroepen32 33  heiligen, genade zij u, en vrede van God, onzen Vader, en den Heere Jezus Christus.   321Kor 1:2;  33Efez 1:1;  [1Kor 1:3]; [2Kor 1:2]; [Gal 1:3]; [Filipp 1:2]; [Kol 1:2]; [1Thess 1:1]; [1Petr 1:2]; [2Petr 1:2];

KJV

7 To all G3956 that be G5607 in G1722 Rome G4516, beloved G27 of God G2316, called G2822 [to be] saints G40: Grace G5485 to you G5213 and G2532 peace G1515 from G575 God G2316 our G2257 Father G3962, and G2532 the Lord G2962 Jesus G2424 Christ G5547. 1Kor 1:2; Efez 1:1; [1Kor 1:3]; [2Kor 1:2]; [Gal 1:3]; [Filipp 1:2]; [Kol 1:2]; [1Thess 1:1]; [1Petr 1:2]; [2Petr 1:2];

YLT

7 to all who are in Rome, beloved of God, called saints; Grace to you, and peace, from God our Father, and [from] the Lord Jesus Christ! 1Kor 1:2; Efez 1:1; [1Kor 1:3]; [2Kor 1:2]; [Gal 1:3]; [Filipp 1:2]; [Kol 1:2]; [1Thess 1:1]; [1Petr 1:2]; [2Petr 1:2];

WHNU

7 πασιν G3956 A-DPM τοις G3588 T-DPM ουσιν G5607 V-PXP-DPM εν G1722 PREP ρωμη G4516 N-DSF αγαπητοις G27 A-DPM θεου G2316 N-GSM κλητοις G2822 A-DPM αγιοις G40 A-DPM χαρις G5485 N-NSF υμιν G5213 P-2DP και G2532 CONJ ειρηνη G1515 N-NSF απο G575 PREP θεου G2316 N-GSM πατρος G3962 N-GSM ημων G2257 P-1GP και G2532 CONJ κυριου G2962 N-GSM ιησου G2424 N-GSM χριστου G5547 N-GSM 1Kor 1:2; Efez 1:1; [1Kor 1:3]; [2Kor 1:2]; [Gal 1:3]; [Filipp 1:2]; [Kol 1:2]; [1Thess 1:1]; [1Petr 1:2]; [2Petr 1:2];

Darby

7 to all that are in Rome, beloved of God, called saints: Grace to you and peace from God our Father and [our] Lord Jesus Christ. 1Kor 1:2; Efez 1:1; [1Kor 1:3]; [2Kor 1:2]; [Gal 1:3]; [Filipp 1:2]; [Kol 1:2]; [1Thess 1:1]; [1Petr 1:2]; [2Petr 1:2];

TSK - Romeinen 1:7

 

To all.

Hand 15:23; 1Kor 1:2; 2Kor 1:1; Filipp 1:1; Kol 1:2; Jak 1:1; 1Petr 1:1; 1Petr 1:2

Jude 1:1

Openb 2:1; Openb 2:8; Openb 2:12; Openb 2:18; Openb 2:29; Openb 3:1; Openb 3:7; Openb 3:14; Openb 3:22

beloved.

Rom 9:25; Deut 33:12; Ps 60:5; Hoogl 5:1; Kol 3:12; 1Tim 6:2

called.

Rom 1:6; 1Kor 1:2; Kol 3:15; 1Thess 4:7; 1Petr 1:15; 2Petr 1:3

Grace.

1Kor 1:3-9; 2Kor 1:2; Gal 1:3; Efez 1:2; Filipp 1:2; Kol 1:2; 1Thess 1:1

2Thess 1:2; 1Tim 1:2; 2Tim 1:2; Tit 1:4; Filem 1:3; 1Petr 1:2; 2Petr 1:2; 2Joh 1:3

Judas 1:2; Openb 1:4; Openb 1:5

peace.

5:1

God.

Matt 5:16; Matt 6:8; Matt 6:9; Joh 20:17; Gal 1:4; Filipp 4:20; 1Thess 1:3; 2Thess 1:1

1Jo 3:1

and the Lord.

Hand 7:59; Hand 7:60; 1Kor 16:23; 2Kor 12:8-10; 2Kor 13:14; Gal 6:18; Efez 6:23; Efez 6:24

Filipp 4:13; Filipp 4:23; 1Thess 3:11-13; 1Thess 5:28; 2Thess 2:16; 2Thess 2:17; 2Thess 3:16; 2Thess 3:18; 2Tim 4:22

Filem 1:25; Openb 22:21

 

 

SV

8 Eerstelijk dank ik mijn God door Jezus Christus over u allen, dat uw geloof verkondigd wordt in de gehele wereld.

KJV

8 First G4412 G3303, I thank G2168 my G3450 God G2316 through G1223 Jesus G2424 Christ G5547 for G5228 you G5216 all G3956, that G3754 your G5216 faith G4102 is spoken G2605 of throughout G1722 the whole G3650 world G2889.

YLT

8 first, indeed, I thank my God through Jesus Christ for you all, that your faith is proclaimed in the whole world;

WHNU

8 πρωτον G4412 ADV μεν G3303 PRT ευχαριστω G2168 V-PAI-1S τω G3588 T-DSM θεω G2316 N-DSM μου G3450 P-1GS δια G1223 PREP ιησου G2424 N-GSM χριστου G5547 N-GSM περι G4012 PREP παντων G3956 A-GPM υμων G5216 P-2GP οτι G3754 CONJ η G3588 T-NSF πιστις G4102 N-NSF υμων G5216 P-2GP καταγγελλεται G2605 V-PPI-3S εν G1722 PREP ολω G3650 A-DSM τω G3588 T-DSM κοσμω G2889 N-DSM

Darby

8 First, I thank my God through Jesus Christ for you all, that your faith is proclaimed in the whole world.

TSK - Romeinen 1:8

 

I thank.

6:17

through.

Efez 3:21; Efez 5:20; Filipp 1:11; Hebr 13:15; 1Petr 2:5; 1Petr 4:11

that your.

Rom 16:19; 1Thess 1:8; 1Thess 1:9

the whole.

Matt 24:14; Luk 2:1; Hand 11:28

 

 

SV

9 Want God34 35 36 37 38 39  is mijn Getuige, Welken40  ik diene in mijn geest, in het Evangelie Zijns Zoons, hoe ik zonder nalaten uwer gedenke;        34Rom 9:1;  352Kor 1:23;  362Kor 11:31;  37Gal 1:20;  38Filipp 1:8;  391Thess 2:5;  402Tim 1:3;  [Efez 4:17]; [1Tim 2:7]; [1Tim 5:21]; [2Tim 4:1];

KJV

9 For G1063 God G2316 is G2076 my G3450 witness G3144, whom G3739 I serve G3000 with G1722 my G3450 spirit G4151 in G1722 the gospel G2098 of his G846 Son G5207, that G5613 without ceasing G89 I make G4160 mention G3417 of you G5216 always G3842 in G1909 my G3450 prayers G4335;3

  3with: or, in  Rom 9:1; 2Kor 1:23; 2Kor 11:31; Gal 1:20; Filipp 1:8; 1Thess 2:5; 2Tim 1:3; [Efez 4:17]; [1Tim 2:7]; [1Tim 5:21]; [2Tim 4:1];

YLT

9 for God is my witness, whom I serve in my spirit in the good news of His Son, how unceasingly I make mention of you, Rom 9:1; 2Kor 1:23; 2Kor 11:31; Gal 1:20; Filipp 1:8; 1Thess 2:5; 2Tim 1:3; [Efez 4:17]; [1Tim 2:7]; [1Tim 5:21]; [2Tim 4:1];

WHNU

9 μαρτυς G3144 N-NSM γαρ G1063 CONJ μου G3450 P-1GS εστιν G2076 V-PXI-3S ο G3588 T-NSM θεος G2316 N-NSM ω G3739 R-DSM λατρευω G3000 V-PAI-1S εν G1722 PREP τω G3588 T-DSN πνευματι G4151 N-DSN μου G3450 P-1GS εν G1722 PREP τω G3588 T-DSN ευαγγελιω G2098 N-DSN του G3588 T-GSM υιου G5207 N-GSM αυτου G846 P-GSM ως G5613 ADV αδιαλειπτως G89 ADV μνειαν G3417 N-ASF υμων G5216 P-2GP ποιουμαι G4160 V-PMI-1S Rom 9:1; 2Kor 1:23; 2Kor 11:31; Gal 1:20; Filipp 1:8; 1Thess 2:5; 2Tim 1:3; [Efez 4:17]; [1Tim 2:7]; [1Tim 5:21]; [2Tim 4:1];

Darby

9 For God is my witness, whom I serve in my spirit in the glad tidings of his Son, how unceasingly I make mention of you, Rom 9:1; 2Kor 1:23; 2Kor 11:31; Gal 1:20; Filipp 1:8; 1Thess 2:5; 2Tim 1:3; [Efez 4:17]; [1Tim 2:7]; [1Tim 5:21]; [2Tim 4:1];

TSK - Romeinen 1:9

 

God.

Rom 9:1; Job 16:19; 2Kor 1:23; 2Kor 11:10; 2Kor 11:11; 2Kor 11:31; Gal 1:20; Filipp 1:8; 1Thess 2:5-10

1Ti 2:7

whom.

Hand 27:23; Filipp 2:22; Kol 1:28; Kol 1:29; 2Tim 1:3

with.  or, in.

Joh 4:23; Joh 4:24; Hand 19:21; 1Kor 14:14; 1Kor 14:15; Filipp 3:3

the.

Mark 1:1; Hand 3:26; 1Joh 5:9-12

that.

1Sam 12:23; Luk 18:1; Hand 12:5; Efez 6:18; 1Thess 3:10; 1Thess 5:17; 2Tim 1:3

I make.

Efez 1:16-19; Efez 3:14-21; Filipp 1:4; Filipp 1:9-11; Kol 1:9-13; 1Thess 1:2; Filem 1:4

 

 

SV

10 Allen41 42  tijd in mijn gebeden biddende, of mogelijk mij nog te eniger tijd goede gelegenheid gegeven wierd, door den wil van God, om tot ulieden te komen.   41Rom 15:23;  42Rom 15:32;  [1Thess 3:10];

KJV

10 Making request G1189, if by any means G1513 now G2235 at length G4218 I might have a prosperous journey G2137 by G1722 the will G2307 of God G2316 to come G2064 unto G4314 you G5209. Rom 15:23; Rom 15:32; [1Thess 3:10];

YLT

10 always in my prayers beseeching, if by any means now at length I shall have a prosperous journey, by the will of God, to come unto you, Rom 15:23; Rom 15:32; [1Thess 3:10];

WHNU

10 παντοτε G3842 ADV επι G1909 PREP των G3588 T-GPF προσευχων G4335 N-GPF μου G3450 P-1GS δεομενος G1189 V-PNP-NSM ει G1487 COND πως G4458 PRT ηδη G2235 ADV ποτε G4218 PRT ευοδωθησομαι G2137 V-FPI-1S εν G1722 PREP τω G3588 T-DSN θεληματι G2307 N-DSN του G3588 T-GSM θεου G2316 N-GSM ελθειν G2064 V-2AAN προς G4314 PREP υμας G5209 P-2AP Rom 15:23; Rom 15:32; [1Thess 3:10];

Darby

10 always beseeching at my prayers, if any way now at least I may be prospered by the will of God to come to you. Rom 15:23; Rom 15:32; [1Thess 3:10];

TSK - Romeinen 1:10

 

request.

Rom 15:22-24; Rom 15:30-32; Filipp 4:6; 1Thess 2:18; 1Thess 3:10; 1Thess 3:11; Filem 1:22; Hebr 13:19

a prosperous.

Hand 19:21; Hand 27:1-28

by the will.

Hand 18:21; Hand 21:14; 1Kor 4:19; Jak 4:15

 

 

SV

11 Want43  ik verlang om u te zien, opdat44  ik u enige geestelijke gave mocht mededelen, ten einde gij versterkt zoudt worden;   431Thess 3:10;  44Rom 15:29;

KJV

11 For G1063 I long G1971 to see G1492 you G5209, that G2443 I may impart G3330 unto you G5213 some G5100 spiritual G4152 gift G5486, to the end G1519 ye G5209 may be established G4741; 1Thess 3:10; Rom 15:29;

YLT

11 for I long to see you, that I may impart to you some spiritual gift, that ye may be established; 1Thess 3:10; Rom 15:29;

WHNU

11 επιποθω G1971 V-PAI-1S γαρ G1063 CONJ ιδειν G1492 V-2AAN υμας G5209 P-2AP ινα G2443 CONJ τι G5100 X-ASN μεταδω G3330 V-2AAS-1S χαρισμα G5486 N-ASN υμιν G5213 P-2DP πνευματικον G4152 A-ASN εις G1519 PREP το G3588 T-ASN στηριχθηναι G4741 V-APN υμας G5209 P-2AP 1Thess 3:10; Rom 15:29;

Darby

11 For I greatly desire to see you, that I may impart to you some spiritual gift to establish you; 1Thess 3:10; Rom 15:29;

TSK - Romeinen 1:11

 

I long.

Rom 15:23; Rom 15:32; Gen 31:30; 2Sam 13:39; 2Sam 23:15; 2Kor 9:14; Filipp 1:8; Filipp 2:26; Filipp 4:1

that.

Rom 15:29; Hand 8:15-19; Hand 19:6; 1Kor 12:1-11; 2Kor 11:4; Gal 3:2-5; Efez 4:8-12

to the.

Rom 16:25; 2Kron 20:20; Hand 16:5; 2Kor 1:21; 1Thess 3:2; 1Thess 3:13; 2Thess 2:17; 2Thess 3:3

Hebr 13:9; 1Petr 5:10; 1Petr 5:12; 2Petr 1:12; 2Petr 3:17; 2Petr 3:18

 

 

SV

12 Dat is, om mede vertroost te worden onder u, door het onderlinge geloof, zo het uwe als het mijne.

KJV

12 That G1161 G5124 is G2076, that I may be comforted together G4837 with G1722 you G5213 by G1223 G1722 the mutual G240 faith G4102 both G5037 of you G5216 and G2532 me G1700.4

  4with: or, in

YLT

12 and that is, that I may be comforted together among you, through the faith in one another, both yours and mine.

WHNU

12 τουτο G5124 D-NSN δε G1161 CONJ εστιν G2076 V-PXI-3S συμπαρακληθηναι G4837 V-APN εν G1722 PREP υμιν G5213 P-2DP δια G1223 PREP της G3588 T-GSF εν G1722 PREP αλληλοις G240 C-DPM πιστεως G4102 N-GSF υμων G5216 P-2GP τε G5037 PRT και G2532 CONJ εμου G1700 P-1GS

Darby

12 that is, to have mutual comfort among you, each by the faith [which is] in the other, both yours and mine.

TSK - Romeinen 1:12

 

that I may.

Rom 15:24; Rom 15:32; Hand 11:23; 2Kor 2:1-3; 2Kor 7:4-7; 2Kor 7:13; 1Thess 2:17-20; 1Thess 3:7-10

2Tim 1:4; 2Joh 1:4; 3Joh 1:3; 3Joh 1:4

with you.  or, in you.  by the mutual.

Efez 4:5; Tit 1:4; 2Petr 1:1; Judas 1:3

 

 

SV

13 Doch ik wil niet, dat u onbekend zij, broeders, dat45  ik menigmaal voorgenomen heb tot u te komen (en ben tot nog toe verhinderd geweest), opdat ik ook onder u enige vrucht zou hebben, gelijk als ook onder de andere heidenen.  451Thess 2:18;  [Rom 15:22];

KJV

13 Now G1161 I would G2309 not G3756 have G50 you G5209 ignorant G50, brethren G80, that G3754 oftentimes G4178 I purposed G4388 to come G2064 unto G4314 you G5209, (but G2532 was let G2967 hitherto G891 G1204,) that G2443 I might have G2192 some G5100 fruit G2590 among G1722 you G5213 also G2532, even as G2531 G2532 among G1722 other G3062 Gentiles G1484.5

  5among: or, in  1Thess 2:18; [Rom 15:22];

YLT

13 And I do not wish you to be ignorant, brethren, that many times I did purpose to come unto you--and was hindered till the present time--that some fruit I might have also among you, even as also among the other nations. 1Thess 2:18; [Rom 15:22];

WHNU

13 ου G3756 PRT-N θελω G2309 V-PAI-1S δε G1161 CONJ υμας G5209 P-2AP αγνοειν G50 V-PAN αδελφοι G80 N-VPM οτι G3754 CONJ πολλακις G4178 ADV προεθεμην G4388 V-2AMI-1S ελθειν G2064 V-2AAN προς G4314 PREP υμας G5209 P-2AP και G2532 CONJ εκωλυθην G2967 V-API-1S αχρι G891 PREP του G3588 T-GSM δευρο G1204 ADV ινα G2443 CONJ τινα G5100 X-ASM καρπον G2590 N-ASM σχω G2192 V-2AAS-1S και G2532 CONJ εν G1722 PREP υμιν G5213 P-2DP καθως G2531 ADV και G2532 CONJ εν G1722 PREP τοις G3588 T-DPN λοιποις G3062 A-DPN εθνεσιν G1484 N-DPN 1Thess 2:18; [Rom 15:22];

Darby

13 But I do not wish you to be ignorant, brethren, that I often proposed to come to you, (and have been hindered until the present time,) that I might have some fruit among you too, even as among the other nations also. 1Thess 2:18; [Rom 15:22];

TSK - Romeinen 1:13

 

None.

Rom 11:25; 1Kor 10:1; 1Kor 12:1; 2Kor 1:8; 1Thess 4:13

that oftentimes.

Rom 15:23-28; Hand 19:21; 2Kor 1:15; 2Kor 1:16

but.

Rom 15:22; Hand 16:6; Hand 16:7; 1Thess 1:8; 1Thess 2:18; 2Thess 2:7

that I.

Jes 27:6; Joh 4:36; Joh 12:24; Joh 15:16; Kol 1:6; Filipp 4:17

among.  or, in.  even.

Rom 15:18-20; Hand 14:27; Hand 15:12; Hand 21:19; 1Kor 9:2; 2Kor 2:14; 2Kor 10:13-16

1Thess 1:9; 1Thess 1:10; 1Thess 2:13; 1Thess 2:14; 2Tim 4:17

 

 

SV

14 Beiden46  Grieken en Barbaren, beiden wijzen en onwijzen ben ik een schuldenaar.  461Kor 9:16;

KJV

14 I am G1510 debtor G3781 both G5037 to the Greeks G1672, and G2532 to the Barbarians G915; both G5037 to the wise G4680, and G2532 to the unwise G453. 1Kor 9:16;

YLT

14 Both to Greeks and to foreigners, both to wise and to thoughtless, I am a debtor, 1Kor 9:16;

WHNU

14 ελλησιν G1672 N-DPM τε G5037 PRT και G2532 CONJ βαρβαροις G915 A-DPM σοφοις G4680 A-DPM τε G5037 PRT και G2532 CONJ ανοητοις G453 A-DPM οφειλετης G3781 N-NSM ειμι G1510 V-PXI-1S 1Kor 9:16;

Darby

14 I am a debtor both to Greeks and barbarians, both to wise and unintelligent: 1Kor 9:16;

TSK - Romeinen 1:14

 

debtor.

Rom 8:12; Rom 13:8

Hand 9:15; Hand 13:2-4; Hand 22:21; Hand 26:17; Hand 26:18; 1Kor 9:16-23; 2Tim 2:10

Greeks.

Hand 28:4; 1Kor 14:11; Kol 3:11

both to.

Rom 1:22; Rom 11:25; Rom 12:16; Rom 16:19; Matt 11:25; Luk 10:21; 1Kor 1:19-22; 1Kor 2:13; 1Kor 3:18

1Kor 9:16; 2Kor 10:12; 2Kor 11:19; Efez 5:15-17; Jak 3:17; Jak 3:18

to the unwise.

Spr 1:22; Spr 8:5; Jes 35:8; 1Kor 14:16; 1Kor 14:23; 1Kor 14:24; Tit 3:3

 

 

SV

15 Alzo hetgeen in mij is, dat is volvaardig, om u ook, die te Rome zijt, het Evangelie te verkondigen.

KJV

15 So G3779, as much as G2596 in me is G1691, I am ready G4289 to preach the gospel G2097 to you G5213 that are at G1722 Rome G4516 also G2532.

YLT

15 so, as much as in me is, I am ready also to you who [are] in Rome to proclaim good news,

WHNU

15 ουτως G3779 ADV το G3588 T-NSN κατ G2596 PREP εμε G1691 P-1AS προθυμον G4289 A-NSN και G2532 CONJ υμιν G5213 P-2DP τοις G3588 T-DPM εν G1722 PREP ρωμη G4516 N-DSF ευαγγελισασθαι G2097 V-AMN

Darby

15 so, as far as depends on me, am I ready to announce the glad tidings to you also who [are] in Rome.

TSK - Romeinen 1:15

 

so.

Rom 12:18; 1Kon 8:18; Mark 14:8; 2Kor 8:12

I.

Jes 6:8; Matt 9:38; Joh 4:34; Hand 21:13; 1Kor 9:17; 2Kor 10:15; 2Kor 10:16

 

 

SV

16 Want47 48  ik schaam mij des Evangelies van Christus niet; want49 50  het is een kracht Gods tot zaligheid een iegelijk, die gelooft, eerst den Jood, en [ook] den Griek.     47Ps 40:9;  482Tim 1:8;  491Kor 1:18;  501Kor 15:2;

KJV

16 For G1063 I am G1870 not G3756 ashamed G1870 of the gospel G2098 of Christ G5547: for G1063 it is G2076 the power G1411 of God G2316 unto G1519 salvation G4991 to every one G3956 that believeth G4100; to the Jew G2453 first G4412, and G5037 also G2532 to the Greek G1672. Ps 40:9; 2Tim 1:8; 1Kor 1:18; 1Kor 15:2;

YLT

16 for I am not ashamed of the good news of the Christ, for it is the power of God to salvation to every one who is believing, both to Jew first, and to Greek. Ps 40:9; 2Tim 1:8; 1Kor 1:18; 1Kor 15:2;

WHNU

16 ου G3756 PRT-N γαρ G1063 CONJ επαισχυνομαι G1870 V-PNI-1S το G3588 T-ASN ευαγγελιον G2098 N-ASN δυναμις G1411 N-NSF γαρ G1063 CONJ θεου G2316 N-GSM εστιν G2076 V-PXI-3S εις G1519 PREP σωτηριαν G4991 N-ASF παντι G3956 A-DSM τω G3588 T-DSM πιστευοντι G4100 V-PAP-DSM ιουδαιω G2453 A-DSM τε G5037 PRT  [πρωτον] G4412 ADV πρωτον G4412 ADV και G2532 CONJ ελληνι G1672 N-DSM Ps 40:9; 2Tim 1:8; 1Kor 1:18; 1Kor 15:2;

Darby

16 For I am not ashamed of the glad tidings; for it is God's power to salvation, to every one that believes, both to Jew first and to Greek: Ps 40:9; 2Tim 1:8; 1Kor 1:18; 1Kor 15:2;

TSK - Romeinen 1:16

 

I am.

Ps 40:9; Ps 40:10; Ps 71:15; Ps 71:16; Ps 119:46; Mark 8:38; Luk 9:26; 1Kor 2:2

2Tim 1:8; 2Tim 1:12; 2Tim 1:16; 1Petr 4:16

the gospel.

Rom 15:19; Rom 15:29; Luk 2:10; Luk 2:11; 1Kor 9:12; 1Kor 9:18; 2Kor 2:12; 2Kor 4:4

2Kor 9:13; Gal 1:7; 1Tim 1:11

for it is.

Rom 10:17; Ps 110:2; Jes 53:1; Jer 23:29; 1Kor 1:18-24; 1Kor 2:4; 1Kor 14:24; 1Kor 14:25

1Kor 15:2; 2Kor 2:14-16; 2Kor 10:4; 2Kor 10:5; Kol 1:5; Kol 1:6; 1Thess 1:5; 1Thess 1:6; 1Thess 2:13; Hebr 4:12

to every.

4:11

to the Jew.

2:9

 

 

SV

17 Want51 52  de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelve geopenbaard uit geloof tot geloof; gelijk geschreven is: Maar53 54 55 56  de rechtvaardige zal uit het geloof leven.       51Rom 3:21;  52Filipp 3:9;  53Hab 2:4;  54Joh 3:36;  55Gal 3:11;  56Hebr 10:38;

KJV

17 For G1063 therein G1722 G846 is G601 the righteousness G1343 of God G2316 revealed G601 from G1537 faith G4102 to G1519 faith G4102: as G2531 it is written G1125, G1161 The just G1342 shall live G2198 by G1537 faith G4102. Rom 3:21; Filipp 3:9; Hab 2:4; Joh 3:36; Gal 3:11; Hebr 10:38;

YLT

17 For the righteousness of God in it is revealed from faith to faith, according as it hath been written, `And the righteous one by faith shall live,' Rom 3:21; Filipp 3:9; Hab 2:4; Joh 3:36; Gal 3:11; Hebr 10:38;

WHNU

17 δικαιοσυνη G1343 N-NSF γαρ G1063 CONJ θεου G2316 N-GSM εν G1722 PREP αυτω G846 P-DSN αποκαλυπτεται G601 V-PPI-3S εκ G1537 PREP πιστεως G4102 N-GSF εις G1519 PREP πιστιν G4102 N-ASF καθως G2531 ADV γεγραπται G1125 V-RPI-3S ο G3588 T-NSM δε G1161 CONJ δικαιος G1342 A-NSM εκ G1537 PREP πιστεως G4102 N-GSF ζησεται G2198 V-FDI-3S Rom 3:21; Filipp 3:9; Hab 2:4; Joh 3:36; Gal 3:11; Hebr 10:38;

Darby

17 for righteousness of God is revealed therein, on the principle of faith, to faith: according as it is written, But the just shall live by faith. Rom 3:21; Filipp 3:9; Hab 2:4; Joh 3:36; Gal 3:11; Hebr 10:38;

TSK - Romeinen 1:17

 

For therein.

3:21

from faith.

3:3

The just.

Hab 2:4; Joh 3:36; Gal 3:11; Filipp 3:9; Hebr 10:38; Hebr 11:6; Hebr 11:7

 

 

SV

18 Want de toorn Gods wordt geopenbaard van den hemel over alle goddeloosheid, en ongerechtigheid der mensen, [als] die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. [Efez 4:17];

KJV

18 For G1063 the wrath G3709 of God G2316 is revealed G601 from G575 heaven G3772 against G1909 all G3956 ungodliness G763 and G2532 unrighteousness G93 of men G444, who hold G2722 the truth G225 in G1722 unrighteousness G93; [Efez 4:17];

YLT

18 for revealed is the wrath of God from heaven upon all impiety and unrighteousness of men, holding down the truth in unrighteousness. [Efez 4:17];

WHNU

18 αποκαλυπτεται G601 V-PPI-3S γαρ G1063 CONJ οργη G3709 N-NSF θεου G2316 N-GSM απ G575 PREP ουρανου G3772 N-GSM επι G1909 PREP πασαν G3956 A-ASF ασεβειαν G763 N-ASF και G2532 CONJ αδικιαν G93 N-ASF ανθρωπων G444 N-GPM των G3588 T-GPM την G3588 T-ASF αληθειαν G225 N-ASF εν G1722 PREP αδικια G93 N-DSF κατεχοντων G2722 V-PAP-GPM [Efez 4:17];

Darby

18 For there is revealed wrath of God from heaven upon all impiety, and unrighteousness of men holding the truth in unrighteousness. [Efez 4:17];

TSK - Romeinen 1:18

 

the wrath.

4:15

ungodliness.

5:6

unrighteousness.

6:13

who hold.

Rom 1:19; Rom 1:28; Rom 1:32; Rom 2:3; Rom 2:15-23; Luk 12:46; Luk 12:47; Joh 3:19-21; Hand 24:24; Hand 24:25

2Thess 2:10; 1Tim 4:1; 1Tim 4:2

 

 

SV

19 Overmits57  hetgeen van God kennelijk is, in hen openbaar is; want God heeft het hun geopenbaard.  57Hand 14:17;

KJV

19 Because G1360 that which may be known G1110 of God G2316 is G2076 manifest G5318 in G1722 them G846; for G1063 God G2316 hath shewed G5319 [it] unto them G846.6

  6in them: or, to them  Hand 14:17;

YLT

19 Because that which is known of God is manifest among them, for God did manifest [it] to them, Hand 14:17;

WHNU

19 διοτι G1360 CONJ το G3588 T-NSN γνωστον G1110 A-NSN του G3588 T-GSM θεου G2316 N-GSM φανερον G5318 A-NSN εστιν G2076 V-PXI-3S εν G1722 PREP αυτοις G846 P-DPM ο G3588 T-NSM θεος G2316 N-NSM γαρ G1063 CONJ αυτοις G846 P-DPM εφανερωσεν G5319 V-AAI-3S Hand 14:17;

Darby

19 Because what is known of God is manifest among them, for God has manifested [it] to them, Hand 14:17;

TSK - Romeinen 1:19

 

that which.

Rom 1:20; Ps 19:1-6; Jes 40:26; Jer 10:10-13; Hand 14:16; Hand 17:23-30

in them.  or, to them.  for God.

Joh 1:9

 

 

SV

20 Want58  Zijn onzienlijke dingen worden, van de schepping der wereld aan, uit de schepselen verstaan en doorzien, beide Zijn eeuwige kracht en Goddelijkheid, opdat zij niet te verontschuldigen zouden zijn.  58Ps 19:1;

KJV

20 For G1063 the invisible things G517 of him G846 from G575 the creation G2937 of the world G2889 are clearly seen G2529, being understood G3539 by the things that are made G4161, [even] G5037 his G846 eternal G126 power G1411 and G2532 Godhead G2305; so G1519 that they G846 are G1511 without excuse G379:7

  7so…: or, that they may be  Ps 19:1;

YLT

20 for the invisible things of Him from the creation of the world, by the things made being understood, are plainly seen, both His eternal power and Godhead--to their being inexcusable; Ps 19:1;

WHNU

20 τα G3588 T-NPN γαρ G1063 CONJ αορατα G517 A-NPN αυτου G846 P-GSM απο G575 PREP κτισεως G2937 N-GSF κοσμου G2889 N-GSM τοις G3588 T-DPN ποιημασιν G4161 N-DPN νοουμενα G3539 V-PPP-NPN καθοραται G2529 V-PPI-3S η G3588 T-NSF τε G5037 PRT αιδιος G126 A-NSM αυτου G846 P-GSM δυναμις G1411 N-NSF και G2532 CONJ θειοτης G2305 N-NSF εις G1519 PREP το G3588 T-ASN ειναι G1511 V-PXN αυτους G846 P-APM αναπολογητους G379 A-APM Ps 19:1;

Darby

20 --for from [the] world's creation the invisible things of him are perceived, being apprehended by the mind through the things that are made, both his eternal power and divinity, --so as to render them inexcusable. Ps 19:1;

TSK - Romeinen 1:20

 

For the.

Joh 1:18; Kol 1:15; 1Tim 1:17; 1Tim 6:16; Hebr 11:27

from the.

Rom 1:19; Deut 4:19; Job 31:26-28; Ps 8:3; Ps 33:6-9; Ps 104:5; Ps 104:31; Ps 119:90; Ps 139:13

Ps 148:8-12; Matt 5:45

even his.

Rom 16:26; Gen 21:33; Deut 33:27; Ps 90:2; Jes 9:6; Jes 26:4; Jes 40:26; 1Tim 1:17

Heb 9:14

Godhead.

Hand 17:29; Kol 2:9

so that they are.  or, that they may be.

Rom 2:1; Rom 2:15; Joh 15:22

without.

Ac 22:1; *Gr:

 

 

SV

21 Omdat zij, God kennende, [Hem] als God niet hebben verheerlijkt of gedankt; maar59  zijn verijdeld geworden in hun overleggingen en hun onverstandig hart is verduisterd geworden;  59Deut 28:28;

KJV

21 Because G1360 that, when they knew G1097 God G2316, they glorified G1392 [him] not G3756 as G5613 God G2316, neither G2228 were thankful G2168; but G235 became vain G3154 in G1722 their G846 imaginations G1261, and G2532 their G846 foolish G801 heart G2588 was darkened G4654. Deut 28:28;

YLT

21 because, having known God they did not glorify [Him] as God, nor gave thanks, but were made vain in their reasonings, and their unintelligent heart was darkened, Deut 28:28;

WHNU

21 διοτι G1360 CONJ γνοντες G1097 V-2AAP-NPM τον G3588 T-ASM θεον G2316 N-ASM ουχ G3756 PRT-N ως G5613 ADV θεον G2316 N-ASM εδοξασαν G1392 V-AAI-3P η G2228 PRT ηυχαριστησαν G2168 V-AAI-3P αλλ G235 CONJ εματαιωθησαν G3154 V-API-3P εν G1722 PREP τοις G3588 T-DPM διαλογισμοις G1261 N-DPM αυτων G846 P-GPM και G2532 CONJ εσκοτισθη G4654 V-API-3S η G3588 T-NSF ασυνετος G801 A-NSF αυτων G846 P-GPM καρδια G2588 N-NSF Deut 28:28;

Darby

21 Because, knowing God, they glorified [him] not as God, neither were thankful; but fell into folly in their thoughts, and their heart without understanding was darkened: Deut 28:28;

TSK - Romeinen 1:21

 

when.

Rom 1:19; Rom 1:28; Joh 3:19

they glorified.

Rom 15:9; Ps 50:23; Ps 86:9; Hos 2:8; Hab 1:15; Hab 1:16; Luk 17:15-18; 2Tim 3:2

Openb 14:7; Openb 15:4

but became.

Gen 6:5; Gen 8:21; 2Kon 17:15; Ps 81:12; Pred 7:29; Jes 44:9-20; Jer 2:5

Jer 10:3-8; Jer 10:14; Jer 10:15; Jer 16:19; Efez 4:17; Efez 4:18; 1Petr 1:18

their foolish.

Rom 11:10; Deut 28:29; Jes 60:2; Hand 26:18; 1Petr 2:9

 

 

SV

22 Zich uitgevende voor wijzen, zijn zij dwaas geworden;

KJV

22 Professing themselves G5335 to be G1511 wise G4680, they became fools G3471,

YLT

22 professing to be wise, they were made fools,

WHNU

22 φασκοντες G5335 V-PAP-NPM ειναι G1511 V-PXN σοφοι G4680 A-NPM εμωρανθησαν G3471 V-API-3P

Darby

22 professing themselves to be wise, they became fools,

TSK - Romeinen 1:22

 

Rom 11:25; Spr 25:14; Spr 26:12; Jes 47:10; Jer 8:8; Jer 8:9; Jer 10:14; Matt 6:23

1Kor 1:19-21; 1Kor 3:18; 1Kor 3:19

 

 

SV

23 En60  hebben de heerlijkheid des onverderfelijken Gods veranderd in de gelijkenis eens beelds van een verderfelijk mens, en van gevogelte, en van viervoetige en kruipende [gedierten]602Kon 17:29;

KJV

23 And G2532 changed G236 the glory G1391 of the uncorruptible G862 God G2316 into G1722 an image G1504 made like G3667 to corruptible G5349 man G444, and G2532 to birds G4071, and G2532 fourfooted beasts G5074, and G2532 creeping things G2062. 2Kon 17:29;

YLT

23 and changed the glory of the incorruptible God into the likeness of an image of corruptible man, and of fowls, and of quadrupeds, and of reptiles. 2Kon 17:29;

WHNU

23 και G2532 CONJ ηλλαξαν G236 V-AAI-3P την G3588 T-ASF δοξαν G1391 N-ASF του G3588 T-GSM αφθαρτου G862 A-GSM θεου G2316 N-GSM εν G1722 PREP ομοιωματι G3667 N-DSN εικονος G1504 N-GSF φθαρτου G5349 A-GSM ανθρωπου G444 N-GSM και G2532 CONJ πετεινων G4071 N-GPN και G2532 CONJ τετραποδων G5074 A-GPN και G2532 CONJ ερπετων G2062 N-GPN 2Kon 17:29;

Darby

23 and changed the glory of the incorruptible God into [the] likeness of an image of corruptible man and of birds and quadrupeds and reptiles. 2Kon 17:29;

TSK - Romeinen 1:23

 

changed.

Rom 1:25; Ps 106:20; Jer 2:11

an image.

Deut 4:15-18; Deut 5:8; Ps 115:5-8; Ps 135:15-18; Jes 40:18; Jes 40:26; Jes 44:13

Ezech 8:10; Hand 17:29; 1Kor 12:2; 1Petr 4:3; Openb 9:20

 

 

SV

24 Daarom heeft God hen ook overgegeven in de begeerlijkheden hunner harten tot onreinigheid, om hun lichamen onder elkander te onteren; [2Thess 2:11];

KJV

24 Wherefore G1352 God G2316 also G2532 gave G3860 them G846 up G3860 to G1519 uncleanness G167 through G1722 the lusts G1939 of their own G846 hearts G2588, to dishonour G818 their own G846 bodies G4983 between G1722 themselves G1438: [2Thess 2:11];

YLT

24 Wherefore also God did give them up, in the desires of their hearts, to uncleanness, to dishonour their bodies among themselves; [2Thess 2:11];

WHNU

24 διο G1352 CONJ παρεδωκεν G3860 V-AAI-3S αυτους G846 P-APM ο G3588 T-NSM θεος G2316 N-NSM εν G1722 PREP ταις G3588 T-DPF επιθυμιαις G1939 N-DPF των G3588 T-GPF καρδιων G2588 N-GPF αυτων G846 P-GPM εις G1519 PREP ακαθαρσιαν G167 N-ASF του G3588 T-GSM ατιμαζεσθαι G818 V-PEN τα G3588 T-APN σωματα G4983 N-APN αυτων G846 P-GPM εν G1722 PREP αυτοις G846 P-DPM [2Thess 2:11];

Darby

24 Wherefore God gave them up [also] in the lusts of their hearts to uncleanness, to dishonour their bodies between themselves: [2Thess 2:11];

TSK - Romeinen 1:24

 

God.

Ps 81:11; Ps 81:12; Hos 4:17; Hos 4:18; Matt 15:14; Hand 7:42; Hand 14:16; Hand 17:29; Hand 17:30

Efez 4:18; 2Thess 2:10-12

through the lusts.

6:12

to dishonour.

1Kor 6:13; 1Kor 6:18; 1Thess 4:4; 2Tim 2:20-22

between.

Rom 1:27; Lev 18:22

 

 

SV

25 [Als] die de waarheid Gods veranderd hebben in de leugen, en het schepsel geëerd en gediend hebben boven den Schepper, Die te prijzen is in der eeuwigheid, amen.

KJV

25 Who G3748 changed G3337 the truth G225 of God G2316 into G1722 a lie G5579, and G2532 worshipped G4573 and G2532 served G3000 the creature G2937 more than G3844 the Creator G2936, who G3739 is G2076 blessed G2128 for G1519 ever G165. Amen G281.8

  8more: or, rather

YLT

25 who did change the truth of God into a falsehood, and did honour and serve the creature rather than the Creator, who is blessed to the ages. Amen.

WHNU

25 οιτινες G3748 R-NPM μετηλλαξαν G3337 V-AAI-3P την G3588 T-ASF αληθειαν G225 N-ASF του G3588 T-GSM θεου G2316 N-GSM εν G1722 PREP τω G3588 T-DSN ψευδει G5579 N-DSN και G2532 CONJ εσεβασθησαν G4573 V-ADI-3P και G2532 CONJ ελατρευσαν G3000 V-AAI-3P τη G3588 T-DSF κτισει G2937 N-DSF παρα G3844 PREP τον G3588 T-ASM κτισαντα G2936 V-AAP-ASM ος G3739 R-NSM εστιν G2076 V-PXI-3S ευλογητος G2128 A-NSM εις G1519 PREP τους G3588 T-APM αιωνας G165 N-APM αμην G281 HEB

Darby

25 who changed the truth of God into falsehood, and honoured and served the creature more than him who had created [it] , who is blessed for ever. Amen.

TSK - Romeinen 1:25

 

changed.

23

the truth.

Rom 1:18; 1Thess 1:9; 1Joh 5:20

into a lie.

Jes 44:20; Jer 10:14; Jer 10:15; Jer 13:25; Jer 16:19; Amos 2:4; Joh 2:8; Hab 2:18

the creature.

Rom 1:23; Matt 6:24; Matt 10:37; 2Tim 3:4; 1Joh 2:15; 1Joh 2:16

more.  or, rather.  who is.

Rom 9:5; Ps 72:19; Ps 145:1; Ps 145:2; 2Kor 11:31; Efez 3:21; 1Tim 1:11; 1Tim 1:17

 

 

SV

26 Daarom heeft God hen overgegeven tot61  oneerlijke bewegingen; want ook hun vrouwen hebben het natuurlijk gebruik veranderd in het [gebruik] tegen nature;  61Lev 18:22-23;

KJV

26 For G1223 this G5124 cause God G2316 gave G3860 them G846 up G3860 unto G1519 vile G819 affections G3806: for G1063 even G5037 their G846 women G2338 did change G3337 the natural G5446 use G5540 into G1519 that which is against G3844 nature G5449: Lev 18:22-23;

YLT

26 Because of this did God give them up to dishonourable affections, for even their females did change the natural use into that against nature; Lev 18:22-23;

WHNU

26 δια G1223 PREP τουτο G5124 D-ASN παρεδωκεν G3860 V-AAI-3S αυτους G846 P-APM ο G3588 T-NSM θεος G2316 N-NSM εις G1519 PREP παθη G3806 N-APN ατιμιας G819 N-GSF αι G3588 T-NPF τε G5037 PRT γαρ G1063 CONJ θηλειαι G2338 A-NPF αυτων G846 P-GPM μετηλλαξαν G3337 V-AAI-3P την G3588 T-ASF φυσικην G5446 A-ASF χρησιν G5540 N-ASF εις G1519 PREP την G3588 T-ASF παρα G3844 PREP φυσιν G5449 N-ASF Lev 18:22-23;

Darby

26 For this reason God gave them up to vile lusts; for both their females changed the natural use into that contrary to nature; Lev 18:22-23;

TSK - Romeinen 1:26

 

gave them.

24

vile.

Gen 19:5; Lev 18:22-28; Deut 23:17; Deut 23:18; Richt 19:22; 1Kor 6:9; Efez 4:19

Efez 5:12; 1Tim 1:10; Judas 1:7; Judas 1:10

 

 

SV

27 En insgelijks ook de mannen, nalatende het natuurlijk gebruik der vrouw, zijn verhit geworden in hun lust tegen elkander, mannen met mannen schandelijkheid bedrijvende, en de vergelding van hun dwaling, die [daartoe] behoorde, in zichzelven ontvangende.

KJV

27 And G5037 likewise G3668 also G2532 the men G730, leaving G863 the natural G5446 use G5540 of the woman G2338, burned G1572 in G1722 their G846 lust G3715 one toward another G1519 G240; men G730 with G1722 men G730 working G2716 that which is unseemly G808, and G2532 receiving G618 in G1722 themselves G1438 that recompence G489 of their G846 error G4106 which G3739 was meet G1163.

YLT

27 and in like manner also the males having left the natural use of the female, did burn in their longing toward one another; males with males working shame, and the recompense of their error that was fit, in themselves receiving.

WHNU

27 ομοιως G3668 ADV τε G5037 PRT και G2532 CONJ οι G3588 T-NPM αρσενες G730 N-NPM αφεντες G863 V-2AAP-NPM την G3588 T-ASF φυσικην G5446 A-ASF χρησιν G5540 N-ASF της G3588 T-GSF θηλειας G2338 A-GSF εξεκαυθησαν G1572 V-API-3P εν G1722 PREP τη G3588 T-DSF ορεξει G3715 N-DSF αυτων G846 P-GPM εις G1519 PREP αλληλους G240 C-APM αρσενες G730 N-NPM εν G1722 PREP αρσεσιν G730 N-DPM την G3588 T-ASF ασχημοσυνην G808 N-ASF κατεργαζομενοι G2716 V-PNP-NPM και G2532 CONJ την G3588 T-ASF αντιμισθιαν G489 N-ASF ην G3739 R-ASF εδει G1163 V-IQI-3S της G3588 T-GSF πλανης G4106 N-GSF αυτων G846 P-GPM εν G1722 PREP εαυτοις G1438 F-3DPM απολαμβανοντες G618 V-PAP-NPM

Darby

27 and in like manner the males also, leaving the natural use of the female, were inflamed in their lust towards one another; males with males working shame, and receiving in themselves the recompense of their error which was fit.

TSK - Romeinen 1:27

 

that recompense.

Rom 1:23; Rom 1:24

 

 

SV

28 En gelijk het hun niet goed gedacht heeft God in erkentenis te houden, zo heeft God hen overgegeven in een verkeerden zin, om te doen dingen, die niet betamen;

KJV

28 And G2532 even as G2531 they did G1381 not G3756 like G1381 to retain G2192 God G2316 in G1722 [their] knowledge G1922, God G2316 gave G3860 them G846 over G3860 to G1519 a reprobate G96 mind G3563, to do G4160 those things which are G2520 not G3361 convenient G2520;9 10

   9to retain: or, to acknowledge  10a reprobate…: or, a mind void of judgment or, an unapproving mind

YLT

28 And, according as they did not approve of having God in knowledge, God gave them up to a disapproved mind, to do the things not seemly;

WHNU

28 και G2532 CONJ καθως G2531 ADV ουκ G3756 PRT-N εδοκιμασαν G1381 V-AAI-3P τον G3588 T-ASM θεον G2316 N-ASM εχειν G2192 V-PAN εν G1722 PREP επιγνωσει G1922 N-DSF παρεδωκεν G3860 V-AAI-3S αυτους G846 P-APM ο G3588 T-NSM θεος G2316 N-NSM εις G1519 PREP αδοκιμον G96 A-ASM νουν G3563 N-ASM ποιειν G4160 V-PAN τα G3588 T-APN μη G3361 PRT-N καθηκοντα G2520 V-PQP-APN

Darby

28 And according as they did not think good to have God in [their] knowledge, God gave them up to a reprobate mind to practise unseemly things;

TSK - Romeinen 1:28

 

as they did.

Rom 1:18; Rom 1:21; Job 21:14; Job 21:15; Spr 1:7; Spr 1:22; Spr 1:29; Spr 5:12; Spr 5:13; Spr 17:16; Jer 4:22; Jer 9:6

Hos 4:6; Hand 17:23; Hand 17:32; Rom 8:7; Rom 8:8; 1Kor 15:34; 2Kor 4:4-6; 2Kor 10:5

2Thess 1:8; 2Thess 2:10-12; 2Petr 3:5

retain.  or, acknowledge.  a reprobate mind.  or, a mind voidof judgment.

Jer 6:30; 2Kor 13:5-7; 2Tim 3:8; Tit 1:16

not convenient.

Efez 5:4; Filem 1:8

 

 

SV

29 Vervuld zijnde met alle ongerechtigheid, hoererij, boosheid, gierigheid, kwaadheid, vol van nijdigheid, moord, twist, bedrog, kwaadaardigheid; (1:30) Oorblazers,

KJV

29 Being filled with G4137 all G3956 unrighteousness G93, fornication G4202, wickedness G4189, covetousness G4124, maliciousness G2549; full G3324 of envy G5355, murder G5408, debate G2054, deceit G1388, malignity G2550; whisperers G5588,

YLT

29 having been filled with all unrighteousness, whoredom, wickedness, covetousness, malice; full of envy, murder, strife, deceit, evil dispositions; whisperers,

WHNU

29 πεπληρωμενους G4137 V-RPP-APM παση G3956 A-DSF αδικια G93 N-DSF πονηρια G4189 N-DSF πλεονεξια G4124 N-DSF κακια G2549 N-DSF μεστους G3324 A-APM φθονου G5355 N-GSM φονου G5408 N-GSM εριδος G2054 N-GSF δολου G1388 N-GSM κακοηθειας G2550 N-GSF ψιθυριστας G5588 N-APM

Darby

29 being filled with all unrighteousness, wickedness, covetousness, malice; full of envy, murder, strife, deceit, evil dispositions; whisperers,

TSK - Romeinen 1:29

 

filled.

3:10

whisperers.

Ps 41:7; Spr 16:28; Spr 26:20; 2Kor 12:20

 

 

SV

30 achterklappers, haters Gods, smaders, hovaardigen, laatdunkenden, vinders van kwade dingen, den ouderen ongehoorzaam;

KJV

30 Backbiters G2637, haters of God G2319, despiteful G5197, proud G5244, boasters G213, inventors G2182 of evil things G2556, disobedient G545 to parents G1118,

YLT

30 evil-speakers, God-haters, insulting, proud, boasters, inventors of evil things, disobedient to parents,

WHNU

30 καταλαλους G2637 A-APM θεοστυγεις G2319 A-APM υβριστας G5197 N-APM υπερηφανους G5244 A-APM αλαζονας G213 N-APM εφευρετας G2182 N-APM κακων G2556 A-GPN γονευσιν G1118 N-DPM απειθεις G545 A-APM

Darby

30 back-biters, hateful to God, insolent, proud, boasters, inventors of evil things, disobedient to parents,

TSK - Romeinen 1:30

 

Backbiters.

Pr 25:23

haters.

Rom 8:7; Rom 8:8; Num 10:35; Deut 7:10; 2Kron 19:2; Ps 81:15; Spr 8:36; Joh 7:7

Joh 15:23; Joh 15:24; Tit 3:3

boasters.

Rom 2:17; Rom 2:23; Rom 3:27; 1Kon 20:11; 2Kron 25:19; Ps 10:3; Ps 49:6; Ps 52:1; Ps 94:4; Ps 97:7

Hand 5:36; 2Kor 10:15; 2Thess 2:4; Jak 3:5; Jak 4:16; 2Petr 2:18; Judas 1:16

inventors.

Ps 99:8; Ps 106:39; Pred 7:29

disobedient.

Deut 21:18-21; Deut 27:16; Spr 30:17; Ezech 22:7; Matt 16:21; Matt 15:4; Luk 21:16

2Ti 3:2

 

 

SV

31 Onverstandigen, verbondbrekers, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijken, onbarmhartigen;

KJV

31 Without understanding G801, covenantbreakers G802, without natural affection G794, implacable G786, unmerciful G415:11

  11without natural…: or unsociable

YLT

31 unintelligent, faithless, without natural affection, implacable, unmerciful;

WHNU

31 ασυνετους G801 A-APM ασυνθετους G802 A-APM αστοργους G794 A-APM ανελεημονας G415 A-APM

Darby

31 void of understanding, faithless, without natural affection, unmerciful;

TSK - Romeinen 1:31

 

Without understanding.

Rom 1:20; Rom 1:21; Rom 3:11; Spr 18:2; Jes 27:11; Jer 4:22; Matt 15:16

covenant-breakers.

2Kon 18:14-37; Jes 33:8; 2Tim 3:3

without natural affection.  or, unsociable.

 

 

SV

32 Dewelken, daar zij het recht Gods weten, ([namelijk], dat degenen, die zulke dingen doen, des doods waardig zijn) niet alleen dezelve doen, maar62  ook mede een welgevallen hebben in degenen, die ze doen.  62Hos 7:3;

KJV

32 Who G3748 knowing G1921 the judgment G1345 of God G2316, that G3754 they which commit G4238 such things G5108 are G1526 worthy G514 of death G2288, not G3756 only G3440 do G4160 the same G846, but G235 G2532 have pleasure G4909 in them that do G4238 them.12

  12have…: or, consent with  Hos 7:3;

YLT

32 who the righteous judgment of God having known--that those practising such things are worthy of death--not only do them, but also have delight with those practising them. Hos 7:3;

WHNU

32 οιτινες G3748 R-NPM το G3588 T-ASN δικαιωμα G1345 N-ASN του G3588 T-GSM θεου G2316 N-GSM επιγνοντες G1921 V-2AAP-NPM οτι G3754 CONJ οι G3588 T-NPM τα G3588 T-APN τοιαυτα G5108 D-APN πρασσοντες G4238 V-PAP-NPM αξιοι G514 A-NPM θανατου G2288 N-GSM εισιν G1526 V-PXI-3P ου G3756 PRT-N μονον G3440 ADV αυτα G846 P-APN ποιουσιν G4160 V-PAI-3P αλλα G235 CONJ και G2532 CONJ συνευδοκουσιν G4909 V-PAI-3P τοις G3588 T-DPM πρασσουσιν G4238 V-PAP-DPM Hos 7:3;

Darby

32 who knowing the righteous judgment of God, that they who do such things are worthy of death, not only practise them, but have fellow delight in those who do [them] . Hos 7:3;

TSK - Romeinen 1:32

 

knowing.

Rom 1:18; Rom 1:21; Rom 2:1-5; Rom 2:21-23

worthy.

6:21

have pleasure in them.  or, consent with them.

Ps 50:18; Hos 7:3; Mark 14:10; Mark 14:11

 

 

 

 


Vorig hoofdstuk (Handelingen 28)
| Begin hoofdstuk | Volgend hoofdstuk (Romeinen 2)