Interlinear Nieuw Testament

index


Vorig hoofdstuk (Lukas 16)
| Volgend hoofdstuk (Lukas 18)


Lukas 17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

SV

1 En Hij1 2 †zeide tot de discipelen: Het kan niet wezen, dat er geen ergernissen komen; doch wee [hem], door welken zij komen;†† 1Matt 18:7; 2Mark 9:42;† [1Kor 11:19];

KJV

1 Then G1161 said he G2036 unto G4314 the disciples G3101, It is G2076 impossible G418 but G3361 that offences G4625 will come G2064 : but G1161 woe G3759 [unto him], through G1223 whom G3739 they come G2064 ! Matt 18:7; Mark 9:42; [1Kor 11:19];

YLT

1 And he said unto the disciples, `It is impossible for the stumbling blocks not to come, but woe [to him] through whom they come; Matt 18:7; Mark 9:42; [1Kor 11:19];

WHNU

1 ειπεν G2036 V-2AAI-3S δε G1161 CONJ προς G4314 PREP τους G3588 T-APM μαθητας G3101 N-APM αυτου G846 P-GSM ανενδεκτον G418 A-NSN εστιν G2076 V-PXI-3S του G3588 T-GSM τα G3588 T-APN σκανδαλα G4625 N-APN μη G3361 PRT-N ελθειν G2064 V-2AAN πλην G4133 ADV ουαι G3759 INJ δι G1223 PREP ου G3739 R-GSM ερχεται G2064 V-PNI-3S Matt 18:7; Mark 9:42; [1Kor 11:19];

Darby

1 And he said to his disciples, It cannot be but that offences come, but woe [to him] by whom they come! Matt 18:7; Mark 9:42; [1Kor 11:19];

TSK - Lukas 17:1

 

1 Christ teaches to avoid occasions of offence;

3 and to forgive one another.

5 The power of faith.

6 How we are bound to God, and not he to us.

11 Christ heals ten lepers.

22 Of the kingdom of God, and the coming of the Son of Man.

It is.

Matt 16:23; Matt 18:7; Rom 14:13; Rom 14:20; Rom 14:21; Rom 16:17; 1Kor 8:13; 1Kor 10:32; 1Kor 11:19

2Thess 2:10-12; Openb 2:14; Openb 2:20; Openb 13:14-18

 

 

SV

2 Het zoude hem nuttiger zijn, dat een molensteen om zijn hals gedaan ware, en hij in de zee geworpen, dan dat hij een van deze kleinen zou ergeren. [Matt 18:6]; [Mark 9:42];

KJV

2 It were better G3081 for him G846 that G1487 a millstone G3458 G3684 were hanged G4029 about G4012 his G846 neck G5137 , and G2532 he cast G4496 into G1519 the sea G2281 , than G2228 that G2443 he should offend G4624 one G1520 of these G5130 little ones G3398. [Matt 18:6]; [Mark 9:42];

YLT

2 it is more profitable to him if a weighty millstone is put round about his neck, and he hath been cast into the sea, than that he may cause one of these little ones to stumble. [Matt 18:6]; [Mark 9:42];

WHNU

2 λυσιτελει G3081 V-PAI-3S αυτω G846 P-DSM ει G1487 COND λιθος G3037 N-NSM μυλικος G3457 A-NSM περικειται G4029 V-PNI-3S περι G4012 PREP τον G3588 T-ASM τραχηλον G5137 N-ASM αυτου G846 P-GSM και G2532 CONJ ερριπται G4496 V-RPI-3S εις G1519 PREP την G3588 T-ASF θαλασσαν G2281 N-ASF η G2228 PRT ινα G2443 CONJ σκανδαλιση G4624 V-AAS-3S των G3588 T-GPM μικρων G3398 A-GPM τουτων G5130 D-GPM ενα G1520 A-ASM [Matt 18:6]; [Mark 9:42];

Darby

2 It would be [more] profitable for him if a millstone were hanged about his neck and he cast into the sea, than that he should be a snare to one of these little ones. [Matt 18:6]; [Mark 9:42];

TSK - Lukas 17:2

 

better.

Matt 18:6; Matt 26:24; Mark 9:42; 1Kor 9:15; 2Petr 2:1-3

one.

Jes 40:11; Zach 13:7; Matt 18:3-5; Matt 18:10; Matt 18:14; Joh 21:15; 1Kor 8:11; 1Kor 8:12; 1Kor 9:22

 

 

SV

3 Wacht uzelven. En3 4 5 6 †indien uw broeder tegen u zondigt, zo bestraf hem; en indien het hem leed is, zo vergeef het hem.†††† 3Lev 19:17; 4Spr 17:10; 5Matt 18:15; 6Jak 5:19;

KJV

3 Take heed G4337 to yourselves G1438: If G1161 G1437 thy G4675 brother G80 trespass G264 against G1519 thee G4571 , rebuke G2008 him G846 ; and G2532 if G1437 he repent G3340 , forgive G863 him G846 . Lev 19:17; Spr 17:10; Matt 18:15; Jak 5:19;

YLT

3 `Take heed to yourselves, and, if thy brother may sin in regard to thee, rebuke him, and if he may reform, forgive him, Lev 19:17; Spr 17:10; Matt 18:15; Jak 5:19;

WHNU

3 προσεχετε G4337 V-PAM-2P εαυτοις G1438 F-3DPM εαν G1437 COND αμαρτη G264 V-2AAS-3S ο G3588 T-NSM αδελφος G80 N-NSM σου G4675 P-2GS επιτιμησον G2008 V-AAM-2S αυτω G846 P-DSM και G2532 CONJ εαν G1437 COND μετανοηση G3340 V-AAS-3S αφες G863 V-2AAM-2S αυτω G846 P-DSM Lev 19:17; Spr 17:10; Matt 18:15; Jak 5:19;

Darby

3 Take heed to yourselves: if thy brother should sin, rebuke him; and if he should repent, forgive him. Lev 19:17; Spr 17:10; Matt 18:15; Jak 5:19;

TSK - Lukas 17:3

 

heed.

Luk 21:34; Ex 34:12; Deut 4:9; Deut 4:15; Deut 4:23; 2Kron 19:6; 2Kron 19:7; Efez 5:15; Hebr 12:15

2Jo 1:8

If.

Matt 18:15-17; Matt 18:21

rebuke.

Lev 19:17; Ps 141:5; Spr 9:8; Spr 17:10; Spr 27:5; Gal 2:11-14; Jak 5:19

 

 

SV

4 En7 †indien hij zevenmaal daags tegen u zondigt, en zevenmaal daags tot u wederkeert, zeggende: Het is mij leed; zo zult gij het hem vergeven.† 7Matt 18:21;

KJV

4 And G2532 if G1437 he trespass G264 against G1519 thee G4571 seven times G2034 in a day G2250 , and G2532 seven times G2034 in a day G2250 turn again G1994 to G1909 thee G4571 , saying G3004 , I repent G3340 ; thou shalt forgive G863 him G846 . Matt 18:21;

YLT

4 and if seven times in the day he may sin against thee, and seven times in the day may turn back to thee, saying, I reform; thou shalt forgive him.' Matt 18:21;

WHNU

4 και G2532 CONJ εαν G1437 COND επτακις G2034 ADV της G3588 T-GSF ημερας G2250 N-GSF αμαρτηση G264 V-AAS-3S εις G1519 PREP σε G4571 P-2AS και G2532 CONJ επτακις G2034 ADV επιστρεψη G1994 V-AAS-3S προς G4314 PREP σε G4571 P-2AS λεγων G3004 V-PAP-NSM μετανοω G3340 V-PAI-1S αφησεις G863 V-FAI-2S αυτω G846 P-DSM Matt 18:21;

Darby

4 And if he should sin against thee seven times in the day, and seven times should return to thee, saying, I repent, thou shalt forgive him. Matt 18:21;

TSK - Lukas 17:4

 

if.

Matt 18:21; Matt 18:22; Matt 18:35; 1Kor 13:4-7; Efez 4:31; Efez 4:32; Kol 3:12; Kol 3:13

I repent.

Matt 5:44; Matt 6:12; Matt 6:14; Matt 6:15; Matt 18:16; Rom 12:20; 2Thess 3:13; 2Thess 3:14

 

 

SV

5 En de apostelen zeiden tot den Heere: Vermeerder ons het geloof.

KJV

5 And G2532 the apostles G652 said G2036 unto the Lord G2962, Increase G4369 our G2254 faith G4102 .

YLT

5 And the apostles said to the Lord, `Add to us faith;'

WHNU

5 και G2532 CONJ ειπαν G3004 V-2AAI-3P οι G3588 T-NPM αποστολοι G652 N-NPM τω G3588 T-DSM κυριω G2962 N-DSM προσθες G4369 V-2AAM-2S ημιν G2254 P-1DP πιστιν G4102 N-ASF

Darby

5 And the apostles said to the Lord, Give more faith to us.

TSK - Lukas 17:5

 

Increase.

Mark 9:24; 2Kor 12:8-10; Filipp 4:13; 2Thess 1:3; Hebr 12:2; 1Petr 1:22; 1Petr 1:23

 

 

SV

6 En de Heere zeide: Zo8 9 10 †gij een geloof hadt als een mostaardzaad, gij zoudt tegen dezen moerbeziŽnboom zeggen: Word ontworteld, en in de zee geplant, en hij zou u gehoorzaam zijn.††† 8Matt 17:20; 9Matt 21:21; 10Mark 11:23;† [Mark 9:23]; [Joh 14:12]; [1Kor 13:2];

KJV

6 And G1161 the Lord G2962 said G2036 , If G1487 ye had G2192 faith G4102 as G5613 a grain G2848 of mustard seed G4615, ye might G302 say G3004 unto this G5026 sycamine G4807 tree, Be thou plucked up by the rootG1610 , and G2532 be thou planted G5452 in G1722 the sea G2281 ; and G2532 it should G302 obey G5219 you G5213 . Matt 17:20; Matt 21:21; Mark 11:23; [Mark 9:23]; [Joh 14:12]; [1Kor 13:2];

YLT

6 and the Lord said, `If ye had faith as a grain of mustard, ye would have said to this sycamine, Be uprooted, and be planted in the sea, and it would have obeyed you. Matt 17:20; Matt 21:21; Mark 11:23; [Mark 9:23]; [Joh 14:12]; [1Kor 13:2];

WHNU

6 ειπεν G2036 V-2AAI-3S δε G1161 CONJ ο G3588 T-NSM κυριος G2962 N-NSM ει G1487 COND εχετε G2192 V-PAI-2P πιστιν G4102 N-ASF ως G5613 ADV κοκκον G2848 N-ASM σιναπεως G4615 N-GSN ελεγετε G3004 V-IAI-2P αν G302 PRT τη G3588 T-DSF συκαμινω G4807 A-DSM [ταυτη] G3778 D-DSF εκριζωθητι G1610 V-APM-2S και G2532 CONJ φυτευθητι G5452 V-APM-2S εν G1722 PREP τη G3588 T-DSF θαλασση G2281 N-DSF και G2532 CONJ υπηκουσεν G5219 V-AAI-3S αν G302 PRT υμιν G5213 P-2DP Matt 17:20; Matt 21:21; Mark 11:23; [Mark 9:23]; [Joh 14:12]; [1Kor 13:2];

Darby

6 But the Lord said, If ye have faith as a grain of mustard [seed] , ye had said to this sycamine tree, Be thou rooted up, and be thou planted in the sea, and it would have obeyed you. Matt 17:20; Matt 21:21; Mark 11:23; [Mark 9:23]; [Joh 14:12]; [1Kor 13:2];

TSK - Lukas 17:6

 

If.

Matt 17:20; Matt 17:21; Matt 21:21; Mark 9:23; Mark 11:22; Mark 11:23; 1Kor 13:2

as.

Luk 13:19; Matt 13:31; Matt 13:32

 

 

SV

7 En wie van u heeft een dienstknecht ploegende, of [de beesten] hoedende, die tot hem, als hij van den akker inkomt, terstond zal zeggen: Kom bij, en zit aan?

KJV

7 But G1161 which G5101 of G1537 you G5216 , having G2192 a servant G1401 plowing G722 or G2228 feeding cattle G4165, will say G2046 unto him G3739 by and by G2112 , when he is come G1525 from G1537 the field G68 , Go G3928 and sit down to meat G377?

YLT

7 `But, who is he of you--having a servant ploughing or feeding--who, to him having come in out of the field, will say, Having come near, recline at meat?

WHNU

7 τις G5101 I-NSM δε G1161 CONJ εξ G1537 PREP υμων G5216 P-2GP δουλον G1401 N-ASM εχων G2192 V-PAP-NSM αροτριωντα G722 V-PAP-ASM η G2228 PRT ποιμαινοντα G4165 V-PAP-ASM ος G3739 R-NSM εισελθοντι G1525 V-2AAP-DSM εκ G1537 PREP του G3588 T-GSM αγρου G68 N-GSM ερει G2046 V-FAI-3S αυτω G846 P-DSM ευθεως G2112 ADV παρελθων G3928 V-2AAP-NSM αναπεσε G377 V-2AAM-2S

Darby

7 But which of you [is there] who, having a bondman ploughing or shepherding, when he comes in out of the field, will say, Come and lie down immediately to table?

TSK - Lukas 17:7

 

Luk 13:15; Luk 14:5; Matt 12:11

 

 

SV

8 Maar zal hij niet tot hem zeggen: Bereid, dat ik te avond zal eten, en omgord u, en dien mij, totdat ik zal gegeten en gedronken hebben; en eet en drink gij daarna?

KJV

8 And G235 will not G3780 rather say G2046 unto him G846 , Make ready G2090 wherewith G5101 I may sup G1172 , and G2532 gird thyself G4024, and serve G1247 me G3427 , till G2193 I have eaten G5315 and G2532 drunken G4095 ; and G2532 afterward G3326 G5023 thou G4771 shalt eat G5315 and G2532 drink G4095 ?

YLT

8 but will not [rather] say to him, Prepare what I may sup, and having girded thyself about, minister to me, till I eat and drink, and after these things thou shalt eat and drink?

WHNU

8 αλλ G235 CONJ ουχι G3780 PRT-I ερει G2046 V-FAI-3S αυτω G846 P-DSM ετοιμασον G2090 V-AAM-2S τι G5101 I-ASN δειπνησω G1172 V-AAS-1S και G2532 CONJ περιζωσαμενος G4024 V-AMP-NSM διακονει G1247 V-PAM-2S μοι G3427 P-1DS εως G2193 CONJ φαγω G5315 V-2AAS-1S και G2532 CONJ πιω G4095 V-2AAS-1S και G2532 CONJ μετα G3326 PREP ταυτα G5023 D-APN φαγεσαι G5315 V-FDI-2S και G2532 CONJ πιεσαι G4095 V-FDI-2S συ G4771 P-2NS

Darby

8 But will he not say to him, Prepare what I shall sup on, and gird thyself and serve me that I may eat and drink; and after that *thou* shalt eat and drink?

TSK - Lukas 17:8

 

Make.

Gen 43:16; 2Sam 12:20

and gird.

12:37

 

 

SV

9 Dankt hij ook denzelven dienstknecht omdat hij gedaan heeft, hetgeen hem bevolen was? Ik meen, neen.

KJV

9 G3361 Doth he G2192 thank G5485 that G1565 servant G1401 because G3754 he did G4160 the things that were commanded G1299 him G846 ? I trow G1380 not G3756 .

YLT

9 Hath he favour to that servant because he did the things directed? I think not.

WHNU

9 μη G3361 PRT-N εχει G2192 V-PAI-3S χαριν G5485 N-ASF τω G3588 T-DSM δουλω G1401 N-DSM οτι G3754 CONJ εποιησεν G4160 V-AAI-3S τα G3588 T-APN διαταχθεντα G1299 V-APP-APN

Darby

9 Is he thankful to the bondman because he has done what was ordered? I judge not.

TSK - Lukas 17:9

 

9

 

 

SV

10 Alzo ook gij, wanneer gij zult gedaan hebben al hetgeen u bevolen is, zo zegt: Wij zijn onnutte dienstknechten; want wij hebben [maar] gedaan, hetgeen wij schuldig waren te doen.

KJV

10 So G3779 likewise G2532 ye G5210 , when G3752 ye shall have done G4160 all G3956 those things which are commanded G1299 you G5213 , say G3004 , G3754 We are G2070 unprofitable G888 servants G1401 : G3754 we have done G4160 that which G3739 was our duty G3784 to do G4160 .

YLT

10 `So also ye, when ye may have done all the things directed you, say--We are unprofitable servants, because that which we owed to do--we have done.'

WHNU

10 ουτως G3779 ADV και G2532 CONJ υμεις G5210 P-2NP οταν G3752 CONJ ποιησητε G4160 V-AAS-2P παντα G3956 A-APN τα G3588 T-APN διαταχθεντα G1299 V-APP-APN υμιν G5213 P-2DP λεγετε G3004 V-PAM-2P οτι G3754 CONJ δουλοι G1401 N-NPM αχρειοι G888 A-NPM εσμεν G2070 V-PXI-1P ο G3739 R-ASN ωφειλομεν G3784 V-IAI-1P ποιησαι G4160 V-AAN πεποιηκαμεν G4160 V-RAI-1P

Darby

10 Thus *ye* also, when ye shall have done all things that have been ordered you, say, We are unprofitable bondmen; we have done what it was our duty to do.

TSK - Lukas 17:10

 

1Kron 29:14-16; Job 22:2; Job 22:3; Job 35:6; Job 35:7; Ps 16:2; Ps 16:3; Ps 35:6; Ps 35:7; Spr 16:2; Spr 16:3

Jes 6:5; Jes 64:6; Matt 25:30; Matt 25:37-40; Rom 3:12; Rom 11:35; 1Kor 9:16; 1Kor 9:17; 1Kor 15:9; 1Kor 15:10

Filipp 3:8; Filipp 3:9; Filem 1:11; 1Petr 5:5; 1Petr 5:6

 

 

SV

11 En het geschiedde, als Hij naar Jeruzalem reisde, dat Hij door het midden van Samaria en Galilťa ging.

KJV

11 And G2532 it came to pass G1096, as G1722 he G846 went G4198 to G1519 Jerusalem G2419 , that G2532 he G846 passed G1330 through G1223 the midst G3319 of Samaria G4540 and G2532 Galilee G1056 .

YLT

11 And it came to pass, in his going on to Jerusalem, that he passed through the midst of Samaria and Galilee,

WHNU

11 και G2532 CONJ εγενετο G1096 V-2ADI-3S εν G1722 PREP τω G3588 T-DSM πορευεσθαι G4198 V-PNN εις G1519 PREP ιερουσαλημ G2419 N-PRI και G2532 CONJ αυτος G846 P-NSM διηρχετο G1330 V-INI-3S δια G1223 PREP μεσον G3319 A-ASN σαμαρειας G4540 N-GSF και G2532 CONJ γαλιλαιας G1056 N-GSF

Darby

11 And it came to pass as he was going up to Jerusalem, that he passed through the midst of Samaria and Galilee.

TSK - Lukas 17:11

 

Luk 9:51; Luk 9:52; Joh 4:4

 

 

SV

12 En als Hij in een zeker vlek kwam, ontmoetten Hem tien melaatse mannen, welke stonden van verre;

KJV

12 And G2532 as he G846 entered G1525 into G1519 a certain G5100 village G2968 , there met G528 him G846 ten G1176 men G435 that were lepers G3015, which G3739 stood G2476 afar off G4207 :

YLT

12 and he entering into a certain village, there met him ten leprous men, who stood afar off,

WHNU

12 και G2532 CONJ εισερχομενου G1525 V-PNP-GSM αυτου G846 P-GSM εις G1519 PREP τινα G5100 X-ASF κωμην G2968 N-ASF απηντησαν G528 V-AAI-3P † [αυτω] G846 P-DSM δεκα G1176 A-NUI λεπροι G3015 A-NPM ανδρες G435 N-NPM οι G3739 R-NPM † ανεστησαν G450 V-AAI-3P εστησαν G2476 V-2AAI-3P πορρωθεν G4207 ADV

Darby

12 And as he entered into a certain village ten leprous men met him, who stood afar off.

TSK - Lukas 17:12

 

which.

Luk 5:12; Luk 18:13; Lev 13:45; Lev 13:46; Num 5:2; Num 5:3; Num 12:14; 2Kon 5:27; 2Kon 7:3

2Kron 26:20; 2Kron 26:21

 

 

SV

13 En zij verhieven [hun stem], zeggende: Jezus, Meester! ontferm U onzer!

KJV

13 And G2532 they G846 lifted up G142 [their] voices G5456 , and said G3004 , Jesus G2424 , Master G1988 , have mercy G1653 on us G2248 .

YLT

13 and they lifted up the voice, saying, `Jesus, master, deal kindly with us;'

WHNU

13 και G2532 CONJ αυτοι G846 P-NPM ηραν G142 V-AAI-3P φωνην G5456 N-ASF λεγοντες G3004 V-PAP-NPM ιησου G2424 N-VSM επιστατα G1988 N-VSM ελεησον G1653 V-AAM-2S ημας G2248 P-1AP

Darby

13 And they lifted up [their] voice saying, Jesus, Master, have compassion on us.

TSK - Lukas 17:13

 

have.

Luk 18:38; Luk 18:39; Matt 9:27; Matt 15:22; Matt 20:30; Matt 20:31; Mark 9:22

 

 

SV

14 En als Hij hen zag, zeide Hij tot hen: Gaat heen en vertoont uzelven den11 12 13 14 †priesteren. En het geschiedde, terwijl zij heengingen, dat zij gereinigd werden.†††† 11Lev 13:2; 12Lev 14:2; 13Matt 8:4; 14Luk 5:14;

KJV

14 And G2532 when he saw G1492 [them], he said G2036 unto them G846 , Go G4198 shew G1925 yourselves G1438 unto the priests G2409 . And G2532 it came to pass G1096, that, as they G846 went G5217 G1722 , they were cleansed G2511. Lev 13:2; Lev 14:2; Matt 8:4; Luk 5:14;

YLT

14 and having seen [them] , he said to them, `Having gone on, shew yourselves to the priests;' and it came to pass, in their going, they were cleansed, Lev 13:2; Lev 14:2; Matt 8:4; Luk 5:14;

WHNU

14 και G2532 CONJ ιδων G1492 V-2AAP-NSM ειπεν G2036 V-2AAI-3S αυτοις G846 P-DPM πορευθεντες G4198 V-AOP-NPM επιδειξατε G1925 V-AAM-2P εαυτους G1438 F-3APM τοις G3588 T-DPM ιερευσιν G2409 N-DPM και G2532 CONJ εγενετο G1096 V-2ADI-3S εν G1722 PREP τω G3588 T-DSM υπαγειν G5217 V-PAN αυτους G846 P-APM εκαθαρισθησαν G2511 V-API-3P Lev 13:2; Lev 14:2; Matt 8:4; Luk 5:14;

Darby

14 And seeing [them] he said to them, Go, shew yourselves to the priests. And it came to pass as they were going they were cleansed. Lev 13:2; Lev 14:2; Matt 8:4; Luk 5:14;

TSK - Lukas 17:14

 

Go.

Luk 5:14; Lev 13:1; Lev 13:2-46; Lev 14:2-32; Matt 3:15; Matt 8:4

as.

2Kon 5:14; Jes 65:24; Matt 8:3; Joh 2:5; Joh 4:50-53; Joh 9:7; Joh 11:10

 

 

SV

15 En een van hen, ziende, dat hij genezen was, keerde wederom, met grote stemme God verheerlijkende.

KJV

15 And G1161 one G1520 of G1537 them G846 , when he saw G1492 that G3754 he was healed G2390, turned back G5290 , and with G3326 a loud G3173 voice G5456 glorified G1392 God G2316 ,

YLT

15 and one of them having seen that he was healed did turn back, with a loud voice glorifying God,

WHNU

15 εις G1520 A-NSM δε G1161 CONJ εξ G1537 PREP αυτων G846 P-GPM ιδων G1492 V-2AAP-NSM οτι G3754 CONJ ιαθη G2390 V-API-3S υπεστρεψεν G5290 V-AAI-3S μετα G3326 PREP φωνης G5456 N-GSF μεγαλης G3173 A-GSF δοξαζων G1392 V-PAP-NSM τον G3588 T-ASM θεον G2316 N-ASM

Darby

15 And one of them, seeing that he was cured, turned back, glorifying God with a loud voice,

TSK - Lukas 17:15

 

Luk 17:17; Luk 17:18; 2Kron 32:24-26; Ps 30:1; Ps 30:2; Ps 30:11; Ps 30:12; Ps 103:1-4; Ps 107:20-22; Ps 116:12-15

Ps 118:18; Ps 118:19; Jes 38:19-22; Joh 5:14; Joh 9:38

 

 

SV

16 En hij viel op het aangezicht voor Zijn voeten, Hem dankende; en dezelve was een Samaritaan;

KJV

16 And G2532 fell down G4098 on G1909 [his] face G4383 at G3844 his G846 feet G4228 , giving G2168 him G846 thanks G2168 : and G2532 he G846 was G2258 a Samaritan G4541.

YLT

16 and he fell upon [his] face at his feet, giving thanks to him, and he was a Samaritan.

WHNU

16 και G2532 CONJ επεσεν G4098 V-2AAI-3S επι G1909 PREP προσωπον G4383 N-ASN παρα G3844 PREP τους G3588 T-APM ποδας G4228 N-APM αυτου G846 P-GSM ευχαριστων G2168 V-PAP-NSM αυτω G846 P-DSM και G2532 CONJ αυτος G846 P-NSM ην G2258 V-IXI-3S σαμαριτης G4541 N-NSM

Darby

16 and fell on [his] face at his feet giving him thanks: and *he* was a Samaritan.

TSK - Lukas 17:16

 

fell.

Luk 5:8; Gen 17:3; Matt 2:11; Mark 5:33; Joh 5:23; Hand 10:25; Hand 10:26; Openb 4:10; Openb 5:14

Openb 19:4; Openb 19:5; Openb 19:10

and he.

Luk 9:52-56; Luk 10:32-35; Joh 4:9; Joh 4:21; Joh 4:22; Joh 4:39-42; Joh 8:48; Hand 1:8; Hand 8:5-25

 

 

SV

17 En Jezus, antwoordende, zeide: Zijn niet de tien gereinigd geworden, en waar zijn de negen?

KJV

17 And G1161 Jesus G2424 answering G611 said G2036 , Were there G2511 not G3780 ten G1176 cleansed G2511 ? but G1161 where G4226 [are] the nine G1767 ?

YLT

17 And Jesus answering said, `Were not the ten cleansed, and the nine--where?

WHNU

17 αποκριθεις G611 V-AOP-NSM δε G1161 CONJ ο G3588 T-NSM ιησους G2424 N-NSM ειπεν G2036 V-2AAI-3S † ουχ G3756 PRT-N ουχι G3780 PRT-I οι G3588 T-NPM δεκα G1176 A-NUI εκαθαρισθησαν G2511 V-API-3P οι G3588 T-NPM † [δε] G1161 CONJ δε G1161 CONJ εννεα G1767 A-NUI που G4226 PRT-I

Darby

17 And Jesus answering said, Were not the ten cleansed? but the nine, where [are they] ?

TSK - Lukas 17:17

 

but.

Gen 3:9; Ps 106:13; Joh 8:7-10; Rom 1:21

 

 

SV

18 En zijn er geen gevonden, die wederkeren, om Gode eer te geven, dan deze vreemdeling?

KJV

18 There are G2147 not G3756 found G2147 that returned G5290 to give G1325 glory G1391 to God G2316 , save G1508 this G3778 stranger G241 .

YLT

18 There were not found who did turn back to give glory to God, except this alien;'

WHNU

18 ουχ G3756 PRT-N ευρεθησαν G2147 V-API-3P υποστρεψαντες G5290 V-AAP-NPM δουναι G1325 V-2AAN δοξαν G1391 N-ASF τω G3588 T-DSM θεω G2316 N-DSM ει G1487 COND μη G3361 PRT-N ο G3588 T-NSM αλλογενης G241 A-NSM ουτος G3778 D-NSM

Darby

18 There have not been found to return and give glory to God save this stranger.

TSK - Lukas 17:18

 

to give.

Ps 29:1; Ps 29:2; Ps 50:23; Ps 106:13; Jes 42:12; Openb 14:7

save.

Matt 8:10; Matt 8:12; Matt 15:24-28; Matt 19:30; Matt 20:16

 

 

SV

19 En Hij zeide tot hem: Sta op, en ga heen; uw geloof heeft u behouden.

KJV

19 And G2532 he said G2036 unto him G846 , Arise G450 , go thy way G4198: thy G4675 faith G4102 hath made G4982 thee G4571 whole G4982 .

YLT

19 and he said to him, `Having risen, be going on, thy faith hath saved thee.'

WHNU

19 και G2532 CONJ ειπεν G2036 V-2AAI-3S αυτω G846 P-DSM αναστας G450 V-2AAP-NSM πορευου G4198 V-PNM-2S η G3588 T-NSF πιστις G4102 N-NSF σου G4675 P-2GS σεσωκεν G4982 V-RAI-3S σε G4571 P-2AS

Darby

19 And he said to him, Rise up and go thy way: thy faith has made thee well.

TSK - Lukas 17:19

 

thy faith.

Luk 7:50; Luk 8:48; Luk 18:42; Matt 9:22; Mark 5:34; Mark 10:52

 

 

SV

20 En gevraagd zijnde van de FarizeŽn, wanneer het Koninkrijk Gods komen zou, heeft Hij hun geantwoord en gezegd: Het Koninkrijk Gods komt niet met uiterlijk gelaat.

KJV

20 And G1161 when he was demanded G1905 of G5259 the Pharisees G5330, when G4219 the kingdom G932 of God G2316 should come G2064, he answered G611 them G846 and G2532 said G2036 , The kingdom G932 of God G2316 cometh G2064 not G3756 with G3326 observation G3907:1

1withÖ: or, with outward shew

YLT

20 And having been questioned by the Pharisees, when the reign of God doth come, he answered them, and said, `The reign of God doth not come with observation;

WHNU

20 επερωτηθεις G1905 V-APP-NSM δε G1161 CONJ υπο G5259 PREP των G3588 T-GPM φαρισαιων G5330 N-GPM ποτε G4219 PRT-I ερχεται G2064 V-PNI-3S η G3588 T-NSF βασιλεια G932 N-NSF του G3588 T-GSM θεου G2316 N-GSM απεκριθη G611 V-ADI-3S αυτοις G846 P-DPM και G2532 CONJ ειπεν G2036 V-2AAI-3S ουκ G3756 PRT-N ερχεται G2064 V-PNI-3S η G3588 T-NSF βασιλεια G932 N-NSF του G3588 T-GSM θεου G2316 N-GSM μετα G3326 PREP παρατηρησεως G3907 N-GSF

Darby

20 And having been asked by the Pharisees, When is the kingdom of God coming? he answered them and said, The kingdom of God does not come with observation;

TSK - Lukas 17:20

 

when the.

Luk 10:11; Luk 16:16; Luk 19:11; Hand 1:6; Hand 1:7

observation.† or, outward show.

Luk 17:23; Luk 17:24; Dan 2:44; Zach 4:6; Joh 18:36

 

 

SV

21 En men zal niet zeggen: Ziet15 16 17 †hier, of ziet daar, want, ziet, het Koninkrijk Gods is binnen ulieden.††† 15Matt 24:23; 16Mark 13:21; 17Luk 21:7-8;

KJV

21 Neither G3761 shall they say G2046, Lo G2400 here G5602 ! or G2228 , lo G2400 there G1563 ! for G1063 , behold G2400 , the kingdom G932 of God G2316 is G2076 within G1787 you G5216 .2

2within you: or, among you †Matt 24:23; Mark 13:21; Luk 21:7-8;

YLT

21 nor shall they say, Lo, here; or lo, there; for lo, the reign of God is within you.' Matt 24:23; Mark 13:21; Luk 21:7-8;

WHNU

21 ουδε G3761 ADV ερουσιν G2046 V-FAI-3P ιδου G2400 V-2AAM-2S ωδε G5602 ADV η G2228 PRT εκει G1563 ADV ιδου G2400 V-2AAM-2S γαρ G1063 CONJ η G3588 T-NSF βασιλεια G932 N-NSF του G3588 T-GSM θεου G2316 N-GSM εντος G1787 ADV υμων G5216 P-2GP εστιν G2076 V-PXI-3S Matt 24:23; Mark 13:21; Luk 21:7-8;

Darby

21 nor shall they say, Lo here, or, Lo there; for behold, the kingdom of God is in the midst of you. Matt 24:23; Mark 13:21; Luk 21:7-8;

TSK - Lukas 17:21

 

Lo here.

Luk 21:8; Matt 24:23-28; Mark 13:21

the kingdom.

Rom 14:17; Kol 1:27

within you.† or, among you.

Luk 10:9-11; Matt 12:28; Joh 1:26

 

 

SV

22 En Hij zeide tot de discipelen: Er zullen dagen komen, wanneer gij zult begeren een der dagen van den Zoon des mensen te zien, en gij zult [dien] niet zien.

KJV

22 And G1161 he said G2036 unto G4314 the disciples G3101, The days G2250 will come G2064 , when G3753 ye shall desire G1937 to see G1492 one G3391 of the days G2250 of the Son G5207 of man G444 , and G2532 ye shall G3700 not G3756 see G3700 [it].

YLT

22 And he said unto his disciples, `Days will come, when ye shall desire to see one of the days of the Son of Man, and ye shall not behold [it] ;

WHNU

22 ειπεν G2036 V-2AAI-3S δε G1161 CONJ προς G4314 PREP τους G3588 T-APM μαθητας G3101 N-APM ελευσονται G2064 V-FDI-3P ημεραι G2250 N-NPF οτε G3753 ADV επιθυμησετε G1937 V-FAI-2P μιαν G1520 A-ASF των G3588 T-GPF ημερων G2250 N-GPF του G3588 T-GSM υιου G5207 N-GSM του G3588 T-GSM ανθρωπου G444 N-GSM ιδειν G1492 V-2AAN και G2532 CONJ ουκ G3756 PRT-N οψεσθε G3700 V-FDI-2P

Darby

22 And he said to the disciples, Days are coming, when ye shall desire to see one of the days of the Son of man, and shall not see [it] .

TSK - Lukas 17:22

 

when.

Luk 5:35; Luk 13:35; Matt 9:15; Joh 7:33-36; Joh 8:21-24; Joh 12:35; Joh 13:33; Joh 16:5-7

Joh 16:16-22; Joh 17:11-13

 

 

SV

23 En18 19 †zij zullen tot u zeggen: Ziet hier, of ziet daar is Hij; gaat niet heen, en volgt niet.†† 18Matt 24:23; 19Mark 13:21;† [Matt 24:26];

KJV

23 And G2532 they shall say G2046 to you G5213 , See G2400 here G5602 ; or G2228 , see G2400 there G1563 : go G565 not G3361 after G565 [them], nor G3366 follow G1377 [them]. Matt 24:23; Mark 13:21; [Matt 24:26];

YLT

23 and they shall say to you, Lo, here; or lo, there; ye may not go away, nor follow; Matt 24:23; Mark 13:21; [Matt 24:26];

WHNU

23 και G2532 CONJ ερουσιν G2046 V-FAI-3P υμιν G5213 P-2DP ιδου G2400 V-2AAM-2S εκει G1563 ADV † η G2228 PRT [η] G2228 PRT ιδου G2400 V-2AAM-2S ωδε G5602 ADV μη G3361 PRT-N † [απελθητε G565 V-2AAS-2P μηδε] G3366 CONJ απελθητε G565 V-2AAS-2P μηδε G3366 CONJ διωξητε G1377 V-AAS-2P Matt 24:23; Mark 13:21; [Matt 24:26];

Darby

23 And they will say to you, Lo here, or Lo there; go not, nor follow [them] . Matt 24:23; Mark 13:21; [Matt 24:26];

TSK - Lukas 17:23

 

Luk 17:21; Luk 21:8; Matt 24:23-26; Mark 13:21-23

 

 

SV

24 Want gelijk de bliksem, die van het ene [einde] onder den hemel bliksemt, tot het andere onder den hemel schijnt, alzo zal ook de Zoon des mensen wezen in Zijn dag.

KJV

24 For G1063 as G5618 the lightning G796, that lighteneth G797 out of G1537 the one [part] under G5259 heaven G3772 , shineth G2989 unto G1519 the other [part] under G5259 heaven G3772 ; so G3779 shall also G2532 the Son G5207 of man G444 be G2071 in G1722 his G846 day G2250 .

YLT

24 for as the lightning that is lightening out of the one [part] under heaven, to the other part under heaven doth shine, so shall be also the Son of Man in his day;

WHNU

24 ωσπερ G5618 ADV γαρ G1063 CONJ η G3588 T-NSF αστραπη G796 N-NSF αστραπτουσα G797 V-PAP-NSF εκ G1537 PREP της G3588 T-GSF υπο G5259 PREP τον G3588 T-ASM ουρανον G3772 N-ASM εις G1519 PREP την G3588 T-ASF υπ G5259 PREP ουρανον G3772 N-ASM λαμπει G2989 V-PAI-3S ουτως G3779 ADV εσται G2071 V-FXI-3S ο G3588 T-NSM υιος G5207 N-NSM του G3588 T-GSM ανθρωπου G444 N-GSM † [εν G1722 PREP τη G3588 T-DSF ημερα G2250 N-DSF αυτου] G846 P-GSM

Darby

24 For as the lightning shines which lightens from [one end] under heaven to [the other end] under heaven, thus shall the Son of man be in his day.

TSK - Lukas 17:24

 

as.

Job 37:3; Job 37:4; Zach 9:14; Matt 24:27

in.

Mal 3:1; Mal 3:2; Mal 4:1; Mal 4:2; Matt 24:30; Matt 25:31; Matt 26:64; 1Thess 5:2; 2Thess 2:2; 2Thess 2:8; Jak 5:8

2Pe 3:10

 

 

SV

25 Maar20 21 22 23 24 25 26 27 28 †eerst moet Hij veel lijden, en verworpen worden van dit geslacht.††††††††† 20Matt 16:21; 21Matt 17:22; 22Matt 20:18; 23Mark 8:31; 24Mark 9:31; 25Mark 10:33; 26Luk 9:22; 27Luk 18:31; 28Luk 24:6-7;

KJV

25 But G1161 first G4412 must G1163 he G846 suffer G3958 many things G4183, and G2532 be rejected G593 of G575 this G5026 generation G1074. Matt 16:21; Matt 17:22; Matt 20:18; Mark 8:31; Mark 9:31; Mark 10:33; Luk 9:22; Luk 18:31; Luk 24:6-7;

YLT

25 and first it behoveth him to suffer many things, and to be rejected by this generation. Matt 16:21; Matt 17:22; Matt 20:18; Mark 8:31; Mark 9:31; Mark 10:33; Luk 9:22; Luk 18:31; Luk 24:6-7;

WHNU

25 πρωτον G4412 ADV δε G1161 CONJ δει G1163 V-PQI-3S αυτον G846 P-ASM πολλα G4183 A-APN παθειν G3958 V-2AAN και G2532 CONJ αποδοκιμασθηναι G593 V-APN απο G575 PREP της G3588 T-GSF γενεας G1074 N-GSF ταυτης G3778 D-GSF Matt 16:21; Matt 17:22; Matt 20:18; Mark 8:31; Mark 9:31; Mark 10:33; Luk 9:22; Luk 18:31; Luk 24:6-7;

Darby

25 But first he must suffer many things and be rejected of this generation. Matt 16:21; Matt 17:22; Matt 20:18; Mark 8:31; Mark 9:31; Mark 10:33; Luk 9:22; Luk 18:31; Luk 24:6-7;

TSK - Lukas 17:25

 

must.

Luk 9:22; Luk 18:31; Luk 18:33; Luk 24:25; Luk 24:26; Luk 24:46; Matt 16:21; Matt 17:22; Matt 17:23; Matt 20:18; Matt 20:19; Mark 8:31

Mark 9:31; Mark 10:33

rejected.

1Sam 8:7; 1Sam 10:19; Jes 53:3; Matt 21:42; Mark 12:10; Joh 1:11; Joh 12:38

 

 

SV

26 En29 30 31 32 †gelijk het geschied is in de dagen van Noach, alzo zal het ook zijn in de dagen van den Zoon des mensen.†††† 29Gen 6:2; 30Gen 7:7; 31Matt 24:37-38; 321Petr 3:20;† [Matt 24:37];

KJV

26 And G2532 as G2531 it was G1096 in G1722 the days G2250 of Noe G3575 , so G3779 shall it be G2071 also G2532 in G1722 the days G2250 of the Son G5207 of man G444 . Gen 6:2; Gen 7:7; Matt 24:37-38; 1Petr 3:20; [Matt 24:37];

YLT

26 `And, as it came to pass in the days of Noah, so shall it be also in the days of the Son of Man; Gen 6:2; Gen 7:7; Matt 24:37-38; 1Petr 3:20; [Matt 24:37];

WHNU

26 και G2532 CONJ καθως G2531 ADV εγενετο G1096 V-2ADI-3S εν G1722 PREP ταις G3588 T-DPF ημεραις G2250 N-DPF νωε G3575 N-PRI ουτως G3779 ADV εσται G2071 V-FXI-3S και G2532 CONJ εν G1722 PREP ταις G3588 T-DPF ημεραις G2250 N-DPF του G3588 T-GSM υιου G5207 N-GSM του G3588 T-GSM ανθρωπου G444 N-GSM Gen 6:2; Gen 7:7; Matt 24:37-38; 1Petr 3:20; [Matt 24:37];

Darby

26 And as it took place in the days of Noe, thus also shall it be in the days of the Son of man: Gen 6:2; Gen 7:7; Matt 24:37-38; 1Petr 3:20; [Matt 24:37];

TSK - Lukas 17:26

 

as.

Ge 7:7-23

Noah.

Job 22:15-18; Matt 24:37-39; Hebr 11:7; 1Petr 3:19; 1Petr 3:20; 2Petr 2:5; 2Petr 3:6

the days of the Son.

Luk 17:22; Luk 17:24; Luk 18:8

 

 

SV

27 Zij aten, zij dronken, zij namen ten huwelijk, zij werden ten huwelijk gegeven, tot den dag, op welken Noach in de ark ging, en de zondvloed kwam, en verdierf ze allen. [Gen 7:7]; [Gen 7:21];

KJV

27 They did eat G2068, they drank G4095 , they married wives G1060, they were given in marriage G1547 , until G891 the day G2250 that G3739 Noe G3575 entered G1525 into G1519 the ark G2787 , and G2532 the flood G2627 came G2064 , and G2532 destroyed G622 them all G537 . [Gen 7:7]; [Gen 7:21];

YLT

27 they were eating, they were drinking, they were marrying, they were given in marriage, till the day that Noah entered into the ark, and the deluge came, and destroyed all; [Gen 7:7]; [Gen 7:21];

WHNU

27 ησθιον G2068 V-IAI-3P επινον G4095 V-IAI-3P εγαμουν G1060 V-IAI-3P εγαμιζοντο G1061 V-IPI-3P αχρι G891 PREP ης G3739 R-GSF ημερας G2250 N-GSF εισηλθεν G1525 V-2AAI-3S νωε G3575 N-PRI εις G1519 PREP την G3588 T-ASF κιβωτον G2787 N-ASF και G2532 CONJ ηλθεν G2064 V-2AAI-3S ο G3588 T-NSM κατακλυσμος G2627 N-NSM και G2532 CONJ απωλεσεν G622 V-AAI-3S παντας G3956 A-APM [Gen 7:7]; [Gen 7:21];

Darby

27 they ate, they drank, they married, they were given in marriage, until the day that Noe entered into the ark, and the flood came and destroyed all [of them] ; [Gen 7:7]; [Gen 7:21];

TSK - Lukas 17:27

 

Luk 12:19; Luk 12:20; Luk 16:19-23; Deut 6:10-12; Deut 8:12-14; 1Sam 25:36-38; Job 21:9-13

Jes 21:4; Jes 22:12-14; 1Thess 5:1-3

 

 

SV

28 Desgelijks ook, gelijk het geschiedde in de dagen van Lot; zij aten, zij dronken, zij kochten, zij verkochten, zij plantten, zij bouwden;

KJV

28 Likewise G3668 also G2532 as G5613 it was G1096 in G1722 the days G2250 of Lot G3091 ; they did eat G2068, they drank G4095 , they bought G59, they sold G4453 , they planted G5452, they builded G3618 ;

YLT

28 in like manner also, as it came to pass in the days of Lot; they were eating, they were drinking, they were buying, they were selling, they were planting, they were building;

WHNU

28 ομοιως G3668 ADV καθως G2531 ADV εγενετο G1096 V-2ADI-3S εν G1722 PREP ταις G3588 T-DPF ημεραις G2250 N-DPF λωτ G3091 N-PRI ησθιον G2068 V-IAI-3P επινον G4095 V-IAI-3P ηγοραζον G59 V-IAI-3P επωλουν G4453 V-IAI-3P εφυτευον G5452 V-IAI-3P ωκοδομουν G3618 V-IAI-3P

Darby

28 and in like manner as took place in the days of Lot: they ate, they drank, they bought, they sold, they planted, they builded;

TSK - Lukas 17:28

 

Gen 13:13; Gen 18:20; Gen 18:21; Gen 19:4-15; Ezech 16:49; Ezech 16:50; Jak 5:1-5

 

 

SV

29 Maar33 34 35 36 37 38 39 †op den dag, op welken Lot van Sůdom uitging, regende het vuur en sulfer van den hemel, en verdierf ze allen.††††††† 33Gen 19:24; 34Deut 29:23; 35Jes 13:19; 36Jer 50:40; 37Hos 11:8; 38Amos 4:11; 39Judas 1:7;

KJV

29 But G3739 G1161 the same day G2250 that Lot G3091 went G1831 out of G575 Sodom G4670 it rained G1026 fire G4442 and G2532 brimstone G2303 from G575 heaven G3772 , and G2532 destroyed G622 [them] all G537 . Gen 19:24; Deut 29:23; Jes 13:19; Jer 50:40; Hos 11:8; Amos 4:11; Judas 1:7;

YLT

29 and on the day Lot went forth from Sodom, He rained fire and brimstone from heaven, and destroyed all. Gen 19:24; Deut 29:23; Jes 13:19; Jer 50:40; Hos 11:8; Amos 4:11; Judas 1:7;

WHNU

29 η G3739 R-DSF δε G1161 CONJ ημερα G2250 N-DSF εξηλθεν G1831 V-2AAI-3S λωτ G3091 N-PRI απο G575 PREP σοδομων G4670 N-GPN εβρεξεν G1026 V-AAI-3S πυρ G4442 N-ASN και G2532 CONJ θειον G2303 N-ASN απ G575 PREP ουρανου G3772 N-GSM και G2532 CONJ απωλεσεν G622 V-AAI-3S παντας G3956 A-APM Gen 19:24; Deut 29:23; Jes 13:19; Jer 50:40; Hos 11:8; Amos 4:11; Judas 1:7;

Darby

29 but on the day that Lot went out from Sodom, it rained fire and sulphur from heaven, and destroyed all [of them] : Gen 19:24; Deut 29:23; Jes 13:19; Jer 50:40; Hos 11:8; Amos 4:11; Judas 1:7;

TSK - Lukas 17:29

 

Gen 19:16-25; Deut 29:23-25; Jes 1:9; Jes 13:19; Jer 50:40; Hos 11:8

Amos 4:11; Zef 2:9; Matt 11:23; Matt 11:24; 2Petr 2:6; Judas 1:7; Openb 11:8

 

 

SV

30 Even alzo zal het zijn in den dag, op welken de Zoon des mensen geopenbaard zal worden.

KJV

30 Even G2596 thus G5024 shall it be G2071 in the day G3739 G2250 when the Son G5207 of man G444 is revealed G601.

YLT

30 `According to these things it shall be, in the day the Son of Man is revealed;

WHNU

30 κατα G2596 PREP τα G3588 T-APN αυτα G846 P-APN εσται G2071 V-FXI-3S η G3739 R-DSF ημερα G2250 N-DSF ο G3588 T-NSM υιος G5207 N-NSM του G3588 T-GSM ανθρωπου G444 N-GSM αποκαλυπτεται G601 V-PPI-3S

Darby

30 after this [manner] shall it be in the day that the Son of man is revealed.

TSK - Lukas 17:30

 

Luk 17:24; Luk 21:22; Luk 21:27; Luk 21:34-36; Matt 24:3; Matt 24:27-31; Matt 26:64; Mark 13:26; 2Thess 1:7

1Petr 1:13; Openb 1:7

 

 

SV

31 In dienzelven dag, wie op het dak zal zijn, en zijn huisraad in huis, die kome niet af, om hetzelve weg te nemen; en wie op den akker zijn zal, die kere desgelijks niet naar hetgeen, dat achter is.

KJV

31 In G1722 that G1565 day G2250 , he which G3739 shall be G2071 upon G1909 the housetop G1430, and G2532 his G846 stuff G4632 in G1722 the house G3614 , let G2597 him not G3361 come down G2597 to take G142 it G846 away G142 : and G2532 he that is in G1722 the field G68 , let him G1994 likewise G3668 not G3361 return G1994 back G1519 G3694 .

YLT

31 in that day, he who shall be on the house top, and his vessels in the house, let him not come down to take them away; and he in the field, in like manner, let him not turn backward;

WHNU

31 εν G1722 PREP εκεινη G1565 D-DSF τη G3588 T-DSF ημερα G2250 N-DSF ος G3739 R-NSM εσται G2071 V-FXI-3S επι G1909 PREP του G3588 T-GSN δωματος G1430 N-GSN και G2532 CONJ τα G3588 T-NPN σκευη G4632 N-NPN αυτου G846 P-GSM εν G1722 PREP τη G3588 T-DSF οικια G3614 N-DSF μη G3361 PRT-N καταβατω G2597 V-2AAM-3S αραι G142 V-AAN αυτα G846 P-APN και G2532 CONJ ο G3588 T-NSM εν G1722 PREP αγρω G68 N-DSM ομοιως G3668 ADV μη G3361 PRT-N επιστρεψατω G1994 V-AAM-3S εις G1519 PREP τα G3588 T-APN οπισω G3694 ADV

Darby

31 In that day, he who shall be on the housetop, and his stuff in the house, let him not go down to take it away; and he that is in the field, let him likewise not return back.

TSK - Lukas 17:31

 

he which.The flat-roofed eastern houses have stairs on the outside, by which a person may ascend and descend without coming into the house; and in walled cities they usually form continued terraces, from one end of the city to the other, terminating at the gates; so that one may pass along the tops of the houses and escape out of the city without coming down into the street.

Job 2:4; Jer 45:5; Matt 6:25; Matt 16:26; Matt 24:17-21; Mark 13:14-16; Filipp 3:7; Filipp 3:8

 

 

SV

32 Gedenkt40 †aan de vrouw van Lot.† 40Gen 19:26;

KJV

32 Remember G3421 Lot's G3091 wife G1135 . Gen 19:26;

YLT

32 remember the wife of Lot. Gen 19:26;

WHNU

32 μνημονευετε G3421 V-PAM-2P της G3588 T-GSF γυναικος G1135 N-GSF λωτ G3091 N-PRI Gen 19:26;

Darby

32 Remember the wife of Lot. Gen 19:26;

TSK - Lukas 17:32

 

Gen 19:17; Gen 19:26; 1Kor 10:6-12; Hebr 10:38; Hebr 10:39; 2Petr 2:18-22

 

 

SV

33 Zo41 42 43 44 45 †wie zijn leven zal zoeken te behouden, die zal het verliezen; en zo wie hetzelve zal verliezen, die zal het in het leven behouden.††††† 41Matt 10:39; 42Matt 16:25; 43Mark 8:35; 44Luk 9:24; 45Joh 12:25;

KJV

33 Whosoever G3739 G1437 shall seek G2212 to save G4982 his G846 life G5590 shall lose G622 it G846 ; and G2532 whosoever G3739 G1437 shall lose G622 his G846 life shall preserve G2225 it G846 . Matt 10:39; Matt 16:25; Mark 8:35; Luk 9:24; Joh 12:25;

YLT

33 Whoever may seek to save his life, shall lose it; and whoever may lose it, shall preserve it. Matt 10:39; Matt 16:25; Mark 8:35; Luk 9:24; Joh 12:25;

WHNU

33 ος G3739 R-NSM εαν G1437 COND ζητηση G2212 V-AAS-3S την G3588 T-ASF ψυχην G5590 N-ASF αυτου G846 P-GSM περιποιησασθαι G4046 V-AMN απολεσει G622 V-FAI-3S αυτην G846 P-ASF ος G3739 R-NSM δ G1161 CONJ αν G302 PRT † απολεσει G622 V-FAI-3S απολεση G622 V-AAS-3S ζωογονησει G2225 V-FAI-3S αυτην G846 P-ASF Matt 10:39; Matt 16:25; Mark 8:35; Luk 9:24; Joh 12:25;

Darby

33 Whosoever shall seek to save his life shall lose it, and whosoever shall lose it shall preserve it. Matt 10:39; Matt 16:25; Mark 8:35; Luk 9:24; Joh 12:25;

TSK - Lukas 17:33

 

Luk 9:24; Luk 9:25; Matt 10:39; Matt 16:25; Mark 8:35-37; Joh 12:25; Openb 2:10

 

 

SV

34 Ik46 47 †zeg u: In dien nacht zullen twee op een bed zijn; de een zal aangenomen, en de ander zal verlaten worden.†† 46Matt 24:40-41; 471Thess 4:17;† [Matt 24:40];

KJV

34 I tell G3004 you G5213 , in that G5026 night G3571 there shall be G2071 two G1417 [men] in G1909 one G3391 bed G2825 ; the one G1520 shall be taken G3880, and G2532 the other G2087 shall be left G863. Matt 24:40-41; 1Thess 4:17; [Matt 24:40];

YLT

34 `I say to you, In that night, there shall be two men on one couch, the one shall be taken, and the other shall be left; Matt 24:40-41; 1Thess 4:17; [Matt 24:40];

WHNU

34 λεγω G3004 V-PAI-1S υμιν G5213 P-2DP ταυτη G3778 D-DSF τη G3588 T-DSF νυκτι G3571 N-DSF εσονται G2071 V-FXI-3P δυο G1417 A-NUI επι G1909 PREP κλινης G2825 N-GSF † [μιας] G1520 A-GSF μιας G1520 A-GSF ο G3588 T-NSM εις G1520 A-NSM παραλημφθησεται G3880 V-FPI-3S και G2532 CONJ ο G3588 T-NSM ετερος G2087 A-NSM αφεθησεται G863 V-FPI-3S Matt 24:40-41; 1Thess 4:17; [Matt 24:40];

Darby

34 I say to you, In that night there shall be two [men] upon one bed; one shall be seized and the other shall be let go. Matt 24:40-41; 1Thess 4:17; [Matt 24:40];

TSK - Lukas 17:34

 

I tell.

Luk 13:3; Luk 13:5; Luk 13:24; Jes 42:9; Matt 24:25; Mark 13:23; Mark 14:29

in.

Matt 24:40; Matt 24:41

two.

Ps 26:9; Ps 28:3; Jer 45:5; Ezech 9:4-6; Mal 3:16-18; Rom 11:4-7

1Thess 4:16; 1Thess 4:17; 2Petr 2:9

 

 

SV

35 Twee [vrouwen] zullen te zamen malen; de ene zal aangenomen, en de andere zal verlaten worden.

KJV

35 Two G1417 [women] shall be G2071 grinding G229 together G846 G1909 ; the one G3391 shall be taken G3880, and G2532 the other G2087 left G863 .

YLT

35 two women shall be grinding at the same place together, the one shall be taken, and the other shall be left;

WHNU

35 εσονται G2071 V-FXI-3P δυο G1417 A-NUI αληθουσαι G229 V-PAP-NPF επι G1909 PREP το G3588 T-ASN αυτο G846 P-ASN η G3588 T-NSF μια G1520 A-NSF παραλημφθησεται G3880 V-FPI-3S η G3588 T-NSF δε G1161 CONJ ετερα G2087 A-NSF αφεθησεται G863 V-FPI-3S 17:36

Darby

35 Two [women] shall be grinding together; the one shall be seized and the other shall be let go.

TSK - Lukas 17:35

 

grinding.

Ex 11:5; Richt 16:21

 

 

SV

36 Twee zullen op den akker zijn; de een zal aangenomen, en de ander zal verlaten worden.

KJV

36 Two G1417 [men] shall be G2071 in G1722 the field G68 ; the one G1520 shall be taken G3880, and G2532 the other G2087 left G863 .3

3this verse is not found in most of the Greek copies

YLT

36 two men shall be in the field, the one shall be taken, and the other left.'

WHNU

36

Darby

36 [ Two men shall be in the field; the one shall be seized and the other let go.]

TSK - Lukas 17:36

"This verse is wanting in most of the Greek copies."

36

 

 

SV

37 En zij antwoordden en zeiden tot Hem: Waar, Heere? En Hij zeide tot hen: Waar48 49 †het lichaam is, aldaar zullen de arenden vergaderd worden.†† 48Job 39:30; 49Matt 24:28;

KJV

37 And G2532 they answered G611 and said G3004 unto him G846 , Where G4226 , Lord G2962 ? And G1161 he said G2036 unto them G846 , Wheresoever G3699 the body G4983 [is], thither G1563 will G4863 the eagles G105 be gathered together G4863 . Job 39:30; Matt 24:28;

YLT

37 And they answering say to him, `Where, sir?' and he said to them, `Where the body [is] , there will the eagles be gathered together.' Job 39:30; Matt 24:28;

WHNU

37 και G2532 CONJ αποκριθεντες G611 V-AOP-NPM λεγουσιν G3004 V-PAI-3P αυτω G846 P-DSM που G4226 PRT-I κυριε G2962 N-VSM ο G3588 T-NSM δε G1161 CONJ ειπεν G2036 V-2AAI-3S αυτοις G846 P-DPM οπου G3699 ADV το G3588 T-NSN σωμα G4983 N-NSN εκει G1563 ADV και G2532 CONJ οι G3588 T-NPM αετοι G105 N-NPM επισυναχθησονται G1996 V-FPI-3P Job 39:30; Matt 24:28;

Darby

37 And answering they say to him, Where, Lord? And he said to them, Where the body [is] , there the eagles will be gathered together. Job 39:30; Matt 24:28;

TSK - Lukas 17:37

 

wheresoever.

Job 39:29; Job 39:30; Dan 9:26; Dan 9:27; Amos 9:1-4; Zach 13:8; Zach 13:9; Zach 14:2; Matt 24:28

1Thess 2:16; Openb 19:17; Openb 19:18

 

 

 

 


Vorig hoofdstuk (Lukas 16)
| Begin hoofdstuk | Volgend hoofdstuk (Lukas 18)