Interlinear Nieuw Testament

index


Vorig hoofdstuk (Openbaring 14)
| Volgend hoofdstuk (Openbaring 16)


Openbaring 15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

SV

1 En ik zag een ander groot en wonderlijk teken in den hemel; [namelijk] zeven engelen, hebbende de1 †zeven laatste plagen; want in deze is de toorn Gods geŽindigd.† 1Openb 11:14;

KJV

1 And G2532 I saw G1492 another G243 sign G4592 in G1722 heaven G3772, great G3173 and G2532 marvellous G2298, seven G2033 angels G32 having G2192 the seven G2033 last G2078 plagues G4127; for G3754 in G1722 them G846 is filled up G5055 the wrath G2372 of God G2316. Openb 11:14;

YLT

1 And I saw another sign in the heaven, great and wonderful, seven messengers having the seven last plagues, because in these was completed the wrath of God, Openb 11:14;

WHNU

1 και G2532 CONJ ειδον G1492 V-2AAI-1S αλλο G243 A-ASN σημειον G4592 N-ASN εν G1722 PREP τω G3588 T-DSM ουρανω G3772 N-DSM μεγα G3173 A-ASN και G2532 CONJ θαυμαστον G2298 A-ASN αγγελους G32 N-APM επτα G2033 A-NUI εχοντας G2192 V-PAP-APM πληγας G4127 N-APF επτα G2033 A-NUI τας G3588 T-APF εσχατας G2078 A-APF οτι G3754 CONJ εν G1722 PREP αυταις G846 P-DPF ετελεσθη G5055 V-API-3S ο G3588 T-NSM θυμος G2372 N-NSM του G3588 T-GSM θεου G2316 N-GSM Openb 11:14;

Darby

1 And I saw another sign in the heaven, great and wonderful: seven angels having seven plagues, the last; for in them the fury of God is completed. Openb 11:14;

TSK - Openbaring 15:1

 

1 The seven angels with the seven last plagues.

3 The song of them that overcame the beast.

7 The seven vials full of the wrath of God.

I saw.

Openb 12:1-3; Dan 4:2; Dan 4:3; Dan 6:27

seven angels.

Openb 15:6; Openb 8:2; Openb 8:6; Openb 10:3; Openb 16:1-17; Openb 21:9; Matt 13:41; Matt 13:42; Matt 13:49; Matt 13:50

last.

Openb 8:13; Openb 11:14; Openb 16:17-21; Openb 17:1

is filled.

Openb 15:7; Openb 14:10; Openb 14:19; Openb 16:19; Openb 19:15; Dan 12:6; Dan 12:7; Dan 12:11; Dan 12:12

 

 

SV

2 En ik zag als2 †een glazen zee, met vuur gemengd; en die de overwinning hadden van het beest, en van zijn beeld, en van zijn merkteken, [en] van het getal zijns naams, welke stonden aan de glazen zee, hebbende de citers Gods;† 2Openb 4:6;

KJV

2 And G2532 I saw G1492 as it were G5613 a sea G2281 of glass G5193 mingled G3396 with fire G4442: and G2532 them that had gotten the victory G3528 over G1537 the beast G2342, and G2532 over G1537 his G846 image G1504, and G2532 over G1537 his G846 mark G5480, [and] over G1537 the number G706 of his G846 name G3686, stand G2476 on G1909 the sea G2281 of glass G5193, having G2192 the harps G2788 of God G2316. Openb 4:6;

YLT

2 and I saw as a sea of glass mingled with fire, and those who do gain the victory over the beast, and his image, and his mark, [and] the number of his name, standing by the sea of the glass, having harps of God, Openb 4:6;

WHNU

2 και G2532 CONJ ειδον G1492 V-2AAI-1S ως G5613 ADV θαλασσαν G2281 N-ASF υαλινην G5193 A-ASF μεμιγμενην G3396 V-RPP-ASF πυρι G4442 N-DSN και G2532 CONJ τους G3588 T-APM νικωντας G3528 V-PAP-APM εκ G1537 PREP του G3588 T-GSN θηριου G2342 N-GSN και G2532 CONJ εκ G1537 PREP της G3588 T-GSF εικονος G1504 N-GSF αυτου G846 P-GSN και G2532 CONJ εκ G1537 PREP του G3588 T-GSN αριθμου G706 N-GSM του G3588 T-GSN ονοματος G3686 N-GSN αυτου G846 P-GSN εστωτας G2476 V-RAP-APM επι G1909 PREP την G3588 T-ASF θαλασσαν G2281 N-ASF την G3588 T-ASF υαλινην G5193 A-ASF εχοντας G2192 V-PAP-APM κιθαρας G2788 N-APF του G3588 T-GSM θεου G2316 N-GSM Openb 4:6;

Darby

2 And I saw as a glass sea, mingled with fire, and those that had gained the victory over the beast, and over its image, and over the number of its name, standing upon the glass sea, having harps of God. Openb 4:6;

TSK - Openbaring 15:2

 

a sea.

Openb 4:6; Openb 21:18

mingled.

Jes 4:4; Jes 4:5; Matt 3:11; 1Petr 1:7; 1Petr 4:12

that had.

Openb 11:11; Openb 11:12; Openb 12:11; Openb 13:14-18; Openb 14:1-5

stand.

Ezech 22:30; Ezech 22:31

having.

Openb 5:8; Openb 14:2; Openb 19:1-7

 

 

SV

3 En zij zongen het gezang van Mozes, den dienstknecht Gods, en het gezang des Lams, zeggende: Groot3 4 †en wonderlijk zijn Uw werken, Heere, Gij almachtige God, rechtvaardig5 †en waarachtig zijn Uw wegen, Gij Koning der heiligen!††† 3Ps 111:2; 4Ps 139:14; 5Ps 145:17;† [2Sam 22:31]; [Openb 16:7]; [Openb 19:2];

KJV

3 And G2532 they sing G103 the song G5603 of Moses G3475 the servant G1401 of God G2316, and G2532 the song G5603 of the Lamb G721, saying G3004, Great G3173 and G2532 marvellous G2298 [are] thy G4675 works G2041, Lord G2962 God G2316 Almighty G3841; just G1342 and G2532 true G228 [are] thy G4675 ways G3598, thou King G935 of saints G40.1

1saints: or, nations, or, ages †Ps 111:2; Ps 139:14; Ps 145:17; [2Sam 22:31]; [Openb 16:7]; [Openb 19:2];

YLT

3 and they sing the song of Moses, servant of God, and the song of the Lamb, saying, `Great and wonderful [are] Thy works, O Lord God, the Almighty, righteous and true [are] Thy ways, O King of saints, Ps 111:2; Ps 139:14; Ps 145:17; [2Sam 22:31]; [Openb 16:7]; [Openb 19:2];

WHNU

3 και G2532 CONJ αδουσιν G103 V-PAI-3P την G3588 T-ASF ωδην G5603 N-ASF μωυσεως G3475 N-GSM του G3588 T-GSM δουλου G1401 N-GSM του G3588 T-GSM θεου G2316 N-GSM και G2532 CONJ την G3588 T-ASF ωδην G5603 N-ASF του G3588 T-GSN αρνιου G721 N-GSN λεγοντες G3004 V-PAP-NPM μεγαλα G3173 A-NPN και G2532 CONJ θαυμαστα G2298 A-NPN τα G3588 T-NPN εργα G2041 N-NPN σου G4675 P-2GS κυριε G2962 N-VSM ο G3588 T-NSM θεος G2316 N-NSM ο G3588 T-NSM παντοκρατωρ G3841 N-NSM δικαιαι G1342 A-NPF και G2532 CONJ αληθιναι G228 A-NPF αι G3588 T-NPF οδοι G3598 N-NPF σου G4675 P-2GS ο G3588 T-NSM βασιλευς G935 N-NSM των G3588 T-GPN† αιωνων G165 N-GPM εθνων G1484 N-GPN Ps 111:2; Ps 139:14; Ps 145:17; [2Sam 22:31]; [Openb 16:7]; [Openb 19:2];

Darby

3 And they sing the song of Moses bondman of God, and the song of the Lamb, saying, Great and wonderful [are] thy works, Lord God Almighty; righteous and true [are] thy ways, O King of nations. Ps 111:2; Ps 139:14; Ps 145:17; [2Sam 22:31]; [Openb 16:7]; [Openb 19:2];

TSK - Openbaring 15:3

 

sing the song.

Ex 15:1-18; Deut 31:30; Deut 32:1-43

the servant.

Deut 34:5; 1Kron 6:49; 2Kron 24:6; Neh 9:14; Dan 6:20; Dan 9:11; Joh 1:17

Heb 3:5

and the song.

Openb 5:9-13; Openb 7:10; Openb 7:11; Openb 14:3; Openb 14:8

Great.

Ex 15:11; Job 5:9; Deut 32:4; Ps 78:12; Ps 105:5; Ps 111:2; Ps 118:22; Ps 118:23; Ps 139:14

Ps 145:6; Dan 4:2; Dan 4:3

Lord God Almighty.

Openb 4:8; Openb 11:17; Gen 17:1

just.

Openb 16:5-7; Openb 19:2; Deut 32:4; Ps 85:10; Ps 85:11; Ps 99:4; Ps 100:5; Ps 145:17; Jes 45:21

Hos 14:9; Micha 7:20; Zef 3:5

thou.

Jes 9:6; Jes 9:7; Jes 32:1; Jes 32:2; Jes 33:22; Zach 9:9

saints.† or, nations.† or, ages.

Openb 17:14; Openb 19:16

 

 

SV

4 Wie6 †zou U niet vrezen, Heere, en Uw Naam [niet] verheerlijken? Want Gij zijt alleen heilig; want alle volken zullen komen, en voor U aanbidden; want Uw oordelen zijn openbaar geworden.† 6Jer 10:7;

KJV

4 Who G5101 shall G5399 not G3364 fear G5399 thee G4571, O Lord G2962, and G2532 glorify G1392 thy G4675 name G3686? for G3754 [thou] only G3441 [art] holy G3741: for G3754 all G3956 nations G1484 shall come G2240 and G2532 worship G4352 before G1799 thee G4675; for G3754 thy G4675 judgments G1345 are made manifest G5319. Jer 10:7;

YLT

4 who may not fear Thee, O Lord, and glorify Thy name? because Thou alone [art] kind, because all the nations shall come and bow before Thee, because Thy righteous acts were manifested.' Jer 10:7;

WHNU

4 τις G5101 I-NSM ου G3756 PRT-N μη G3361 PRT-N φοβηθη G5399 V-AOS-3S κυριε G2962 N-VSM και G2532 CONJ δοξασει G1392 V-FAI-3S το G3588 T-ASN ονομα G3686 N-ASN σου G4675 P-2GS οτι G3754 CONJ μονος G3441 A-NSM οσιος G3741 A-NSM οτι G3754 CONJ παντα G3956 A-NPN τα G3588 T-NPN εθνη G1484 N-NPN ηξουσιν G2240 V-FAI-3P και G2532 CONJ προσκυνησουσιν G4352 V-FAI-3P ενωπιον G1799 ADV σου G4675 P-2GS οτι G3754 CONJ τα G3588 T-NPN δικαιωματα G1345 N-NPN σου G4675 P-2GS εφανερωθησαν G5319 V-API-3P Jer 10:7;

Darby

4 Who shall not fear [thee] , O Lord, and glorify thy name? for [thou] only [art] holy; for all nations shall come and do homage before thee; for thy righteousnesses have been made manifest. Jer 10:7;

TSK - Openbaring 15:4

 

Who.

Ex 15:14-16; Ps 89:7; Jes 60:5; Jer 5:22; Jer 10:7; Hos 3:5; Luk 12:4; Luk 12:5

and glorify.

Ps 22:23; Ps 86:9; Jes 24:15; Jes 25:3; Rom 15:9; 2Thess 1:10-12

thou only.

Openb 3:7; Openb 4:8; Openb 6:10; 1Sam 2:2; Ps 22:3; Ps 99:5; Ps 99:9; Ps 111:9; Jes 6:3; Jes 57:15

Hab 1:12; 1Petr 1:16

for all.

Openb 11:15; Ps 22:27; Ps 86:9; Ps 117:1-2; Jes 45:23; Jes 66:18-20; Jes 66:22; Jer 16:19

Zach 2:11; Zach 8:20-23; Zach 14:16; Mal 1:11

for thy.

Openb 16:7; Openb 19:2; Ps 97:8; Ps 105:7; Jes 26:9

 

 

SV

5 En na dezen zag ik, en ziet, de7 †tempel des tabernakels der getuigenis in den hemel werd geopend.† 7Openb 11:19;

KJV

5 And G2532 after G3326 that G5023 I looked G1492, and G2532, behold G2400, the temple G3485 of the tabernacle G4633 of the testimony G3142 in G1722 heaven G3772 was opened G455: Openb 11:19;

YLT

5 And after these things I saw, and lo, opened was the sanctuary of the tabernacle of the testimony in the heaven; Openb 11:19;

WHNU

5 και G2532 CONJ μετα G3326 PREP ταυτα G5023 D-APN ειδον G1492 V-2AAI-1S και G2532 CONJ ηνοιγη G455 V-2API-3S ο G3588 T-NSM ναος G3485 N-NSM της G3588 T-GSF σκηνης G4633 N-GSF του G3588 T-GSN μαρτυριου G3142 N-GSN εν G1722 PREP τω G3588 T-DSM ουρανω G3772 N-DSM Openb 11:19;

Darby

5 And after these things I saw, and the temple of the tabernacle of witness in the heaven was opened; Openb 11:19;

TSK - Openbaring 15:5

 

Openb 11:19; Ex 25:21; Num 1:50; Num 1:53; Matt 27:51

 

 

SV

6 En de zeven engelen, die de zeven plagen hadden, kwamen uit den tempel, bekleed met rein en blinkend lijnwaad, en omgord8 †om de borst met gouden gordels.† 8Openb 1:13;† [Openb 21:9];

KJV

6 And G2532 the seven G2033 angels G32 came G1831 out of G1537 the temple G3485, having G2192 the seven G2033 plagues G4127, clothed G1746 in pure G2513 and G2532 white G2986 linen G3043, and G2532 having their breasts G4738 girded G4024 with G4012 golden G5552 girdles G2223. Openb 1:13; [Openb 21:9];

YLT

6 and come forth did the seven messengers having the seven plagues, out of the sanctuary, clothed in linen, pure and shining, and girded round the breasts with golden girdles: Openb 1:13; [Openb 21:9];

WHNU

6 και G2532 CONJ εξηλθον G1831 V-2AAI-3P οι G3588 T-NPM επτα G2033 A-NUI αγγελοι G32 N-NPM [οι] G3588 T-NPM εχοντες G2192 V-PAP-NPM τας G3588 T-APF επτα G2033 A-NUI πληγας G4127 N-APF εκ G1537 PREP του G3588 T-GSM ναου G3485 N-GSM ενδεδυμενοι G1746 V-RMP-NPM† λιθον G3037 N-ASM λινον G3043 N-ASN καθαρον G2513 A-ASN λαμπρον G2986 A-ASN και G2532 CONJ περιεζωσμενοι G4024 V-RPP-NPM περι G4012 PREP τα G3588 T-APN στηθη G4738 N-APN ζωνας G2223 N-APF χρυσας G5552 A-APF Openb 1:13; [Openb 21:9];

Darby

6 and the seven angels who had the seven plagues came out of the temple, clothed in pure bright linen, and girded about the breasts with golden girdles. Openb 1:13; [Openb 21:9];

TSK - Openbaring 15:6

 

the seven angels.

1

clothed.

Openb 1:13; Ex 28:5-8; Ezech 44:17; Ezech 44:18; Luk 24:4

 

 

SV

7 En een van de vier dieren gaf den zeven engelen zeven gouden fiolen, vol van den toorn Gods, Die in alle eeuwigheid leeft.

KJV

7 And G2532 one G1520 of G1537 the four G5064 beasts G2226 gave G1325 unto the seven G2033 angels G32 seven G2033 golden G5552 vials G5357 full G1073 of the wrath G2372 of God G2316, who G3588 liveth G2198 for G1519 ever G165 and ever G165.

YLT

7 and one of the four living creatures did give to the seven messengers seven golden vials, full of the wrath of God, who is living to the ages of the ages;

WHNU

7 και G2532 CONJ εν G1520 A-NSN εκ G1537 PREP των G3588 T-GPN τεσσαρων G5064 A-GPN ζωων G2226 N-GPN εδωκεν G1325 V-AAI-3S τοις G3588 T-DPM επτα G2033 A-NUI αγγελοις G32 N-DPM επτα G2033 A-NUI φιαλας G5357 N-APF χρυσας G5552 A-APF γεμουσας G1073 V-PAP-APF του G3588 T-GSM θυμου G2372 N-GSM του G3588 T-GSM θεου G2316 N-GSM του G3588 T-GSM ζωντος G2198 V-PAP-GSM εις G1519 PREP τους G3588 T-APM αιωνας G165 N-APM των G3588 T-GPM αιωνων G165 N-GPM

Darby

7 And one of the four living creatures gave to the seven angels seven golden bowls, full of the fury of God, who lives to the ages of ages.

TSK - Openbaring 15:7

 

one.

4:6-9

seven.

Openb 5:8; Openb 16:2-21; Openb 17:1; Openb 21:9; Ps 75:8; Jer 25:15

who.

Openb 4:9; Openb 10:6; 1Thess 1:9

 

 

SV

8 En de tempel werd vervuld9 10 11 †met rook uit de heerlijkheid Gods, en uit Zijn kracht; en niemand kon in den tempel ingaan, totdat de zeven plagen der zeven engelen geŽindigd waren.††† 9Ex 40:34; 101Kon 8:10; 11Jes 6:4;

KJV

8 And G2532 the temple G3485 was filled G1072 with smoke G2586 from G1537 the glory G1391 of God G2316, and G2532 from G1537 his G846 power G1411; and G2532 no man G3762 was able G1410 to enter G1525 into G1519 the temple G3485, till G891 the seven G2033 plagues G4127 of the seven G2033 angels G32 were fulfilled G5055. Ex 40:34; 1Kon 8:10; Jes 6:4;

YLT

8 and filled was the sanctuary with smoke from the glory of God, and from His power, and no one was able to enter into the sanctuary till the seven plagues of the seven messengers may be finished. Ex 40:34; 1Kon 8:10; Jes 6:4;

WHNU

8 και G2532 CONJ εγεμισθη G1072 V-API-3S ο G3588 T-NSM ναος G3485 N-NSM καπνου G2586 N-GSM εκ G1537 PREP της G3588 T-GSF δοξης G1391 N-GSF του G3588 T-GSM θεου G2316 N-GSM και G2532 CONJ εκ G1537 PREP της G3588 T-GSF δυναμεως G1411 N-GSF αυτου G846 P-GSM και G2532 CONJ ουδεις G3762 A-NSM εδυνατο G1410 V-INI-3S εισελθειν G1525 V-2AAN εις G1519 PREP τον G3588 T-ASM ναον G3485 N-ASM αχρι G891 PREP τελεσθωσιν G5055 V-APS-3P αι G3588 T-NPF επτα G2033 A-NUI πληγαι G4127 N-NPF των G3588 T-GPM επτα G2033 A-NUI αγγελων G32 N-GPM Ex 40:34; 1Kon 8:10; Jes 6:4;

Darby

8 And the temple was filled with smoke from the glory of God and from his power: and no one could enter into the temple until the seven plagues of the seven angels were completed. Ex 40:34; 1Kon 8:10; Jes 6:4;

TSK - Openbaring 15:8

 

was.

Ex 40:34; 1Kon 8:10; 2Kron 5:14; Ps 18:8-14; Jes 6:4

from the.

Ps 29:9; 2Thess 1:9

no.

Jer 15:1; Klaagl 3:44; Rom 11:33

till.

1

 

 

 

 


Vorig hoofdstuk (Openbaring 14)
| Begin hoofdstuk | Volgend hoofdstuk (Openbaring 16)