Interlinear Nieuw Testament

index


Vorig hoofdstuk (1 Korinthe 5) | Volgend hoofdstuk (1 Korinthe 7)


1 Korinthe 6

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

SV

1 Durft iemand van ulieden, die een zaak heeft tegen een ander, te recht gaan voor de onrechtvaardigen, en niet voor de heiligen?

KJV

1 Dare G5111 any G5100 of you G5216, having G2192 a matter G4229 against G4314 another G2087, go to law G2919 before G1909 the unjust G94, and G2532 not G3780 before G1909 the saints G40?

YLT

1 Dare any one of you, having a matter with the other, go to be judged before the unrighteous, and not before the saints?

WHNU

1 τολμα G5111 V-PAI-3S τις G5100 X-NSM υμων G5216 P-2GP πραγμα G4229 N-ASN εχων G2192 V-PAP-NSM προς G4314 PREP τον G3588 T-ASM ετερον G2087 A-ASM κρινεσθαι G2919 V-PPN επι G1909 PREP των G3588 T-GPM αδικων G94 A-GPM και G2532 CONJ ουχι G3780 PRT-I επι G1909 PREP των G3588 T-GPM αγιων G40 A-GPM

Darby

1 Dare any one of you, having a matter against another, prosecute his suit before the unjust, and not before the saints?

TSK - 1 Korinthe 6:1

 

1 The Corinthians must not vex their brethren, in going to law with them;

6 especially under infidels.

9 The unrighteous shall not inherit the kingdom of God.

15 Our bodies are the members of Christ, and temples of the Holy Ghost:  they must not therefore be defiled.

 

 

having.

Matt 18:15-17; Hand 18:14; Hand 18:15; Hand 19:38

go.

1Kor 6:6; 1Kor 6:7

the saints.

1Kor 1:2; 1Kor 14:33; 1Kor 16:1; 1Kor 16:15

 

 

SV

2 Weet1 2  gij niet, dat de heiligen de wereld oordelen zullen? En indien door u de wereld geoordeeld wordt, zijt gij onwaardig de minste gerechtzaken?   1Matt 19:28;  2Luk 22:30;  [Openb 3:21];

KJV

2 Do ye G1492 not G3756 know G1492 that G3754 the saints G40 shall judge G2919 the world G2889? and G2532 if G1487 the world G2889 shall be judged G2919 by G1722 you G5213, are ye G2075 unworthy G370 to judge G2922 the smallest matters G1646? Matt 19:28; Luk 22:30; [Openb 3:21];

YLT

2 have ye not known that the saints shall judge the world? and if by you the world is judged, are ye unworthy of the smaller judgments? Matt 19:28; Luk 22:30; [Openb 3:21];

WHNU

2 η G2228 PRT ουκ G3756 PRT-N οιδατε G1492 V-RAI-2P οτι G3754 CONJ οι G3588 T-NPM αγιοι G40 A-NPM τον G3588 T-ASM κοσμον G2889 N-ASM κρινουσιν G2919 V-FAI-3P και G2532 CONJ ει G1487 COND εν G1722 PREP υμιν G5213 P-2DP κρινεται G2919 V-PPI-3S ο G3588 T-NSM κοσμος G2889 N-NSM αναξιοι G370 A-NPM εστε G2075 V-PXI-2P κριτηριων G2922 N-GPN ελαχιστων G1646 A-GPN Matt 19:28; Luk 22:30; [Openb 3:21];

Darby

2 Do ye not then know that the saints shall judge the world? and if the world is judged by you, are ye unworthy of [the] smallest judgments? Matt 19:28; Luk 22:30; [Openb 3:21];

TSK - 1 Korinthe 6:2

 

the saints.

Ps 49:14; Ps 149:5-9; Dan 7:18; Dan 7:22; Zach 14:5; Matt 19:28; Luk 22:30

1Thess 3:13; Judas 1:14; Judas 1:15; Openb 2:26; Openb 2:27; Openb 3:21; Openb 20:4

the smallest.

1Kor 6:4; 2Kor 4:18; 1Joh 2:16; 1Joh 2:17

 

 

SV

3 Weet gij niet, dat wij de engelen oordelen zullen? Hoeveel te meer de zaken, die dit leven aangaan?

KJV

3 Know ye G1492 not G3756 that G3754 we shall judge G2919 angels G32? how much more G3386 G1065 things that pertain to this life G982?

YLT

3 have ye not known that we shall judge messengers? why not then the things of life?

WHNU

3 ουκ G3756 PRT-N οιδατε G1492 V-RAI-2P οτι G3754 CONJ αγγελους G32 N-APM κρινουμεν G2919 V-FAI-1P μητι G3385 PRT-I γε G1065 PRT βιωτικα G982 A-APN

Darby

3 Do ye not know that we shall judge angels? and not then matters of this life?

TSK - 1 Korinthe 6:3

 

judge.

Matt 25:41; 2Petr 2:4; Judas 1:6

pertain.

1Kor 6:4; Ps 17:14; Luk 8:14; Luk 21:34; 2Tim 2:4; 2Tim 4:10

 

 

SV

4 Zo gij dan gerechtzaken hebt, die dit leven aangaan, zet die [daarover], die in de Gemeente minst geacht zijn.

KJV

4 If G1437 then G3303 G3767 ye have G2192 judgments G2922 of things pertaining to this life G982, set G2523 them G5128 to judge who are least esteemed G1848 in G1722 the church G1577.

YLT

4 of the things of life, indeed, then, if ye may have judgment, those despised in the assembly--these cause ye to sit;

WHNU

4 βιωτικα G982 A-APN μεν G3303 PRT ουν G3767 CONJ κριτηρια G2922 N-APN εαν G1437 COND εχητε G2192 V-PAS-2P τους G3588 T-APM εξουθενημενους G1848 V-RPP-APM εν G1722 PREP τη G3588 T-DSF εκκλησια G1577 N-DSF τουτους G5128 D-APM καθιζετε G2523 V-PAI-2P

Darby

4 If then ye have judgments as to things of this life, set those [to judge] who are little esteemed in the assembly.

TSK - 1 Korinthe 6:4

 

ye.

5:12

who.

Ac 6:2-4

least.The apostle perhaps meant that the meanest persons in the church were competent to decide the causes which they brought before the heathen magistrates.

 

 

SV

5 Ik zeg u [dit] tot schaamte. Is er [dan] alzo onder u geen, die wijs is, ook niet één, die zou kunnen oordelen tussen zijn broeders?

KJV

5 I speak G3004 to G4314 your G5213 shame G1791. Is it so G3779, that there G2076 is not G3756 a wise man G4680 among G1722 you G5213? no, not G3761 one G1520 that G3739 shall be able G1410 to judge G1252 between G303 G3319 his G846 brethren G80?

YLT

5 unto your shame I speak: so there is not among you one wise man, not even one, who shall be able to discern in the midst of his brethren!

WHNU

5 προς G4314 PREP εντροπην G1791 N-ASF υμιν G5213 P-2DP λεγω G3004 V-PAI-1S ουτως G3779 ADV ουκ G3756 PRT-N ενι G1762 V-PXI-3S εν G1722 PREP υμιν G5213 P-2DP ουδεις G3762 A-NSM σοφος G4680 A-NSM ος G3739 R-NSM δυνησεται G1410 V-FDI-3S διακριναι G1252 V-AAN ανα G303 PREP μεσον G3319 A-ASN του G3588 T-GSM αδελφου G80 N-GSM αυτου G846 P-GSM

Darby

5 I speak to you [to put you] to shame. Thus there is not a wise person among you, not even one, who shall be able to decide between his brethren!

TSK - 1 Korinthe 6:5

 

to your.

1Kor 4:14; 1Kor 11:14; 1Kor 15:34

Is it.

1Kor 3:18; 1Kor 4:10; Spr 14:8; Jak 1:5; Jak 3:13-18

 

 

SV

6 Maar de [ene] broeder gaat met den [anderen] broeder te recht, en dat voor ongelovigen.

KJV

6 But G235 brother G80 goeth to law G2919 with G3326 brother G80, and G2532 that G5124 before G1909 the unbelievers G571.

YLT

6 but brother with brother doth go to be judged, and this before unbelievers!

WHNU

6 αλλα G235 CONJ αδελφος G80 N-NSM μετα G3326 PREP αδελφου G80 N-GSM κρινεται G2919 V-PPI-3S και G2532 CONJ τουτο G5124 D-NSN επι G1909 PREP απιστων G571 A-GPM

Darby

6 But brother prosecutes his suit with brother, and that before unbelievers.

TSK - 1 Korinthe 6:6

 

brother.

1Kor 6:1; 1Kor 6:7; Gen 13:7-9; Gen 45:24; Neh 5:8; Neh 5:9; Ps 133:1-3; Hand 7:26; Filipp 2:14; Filipp 2:15

1Joh 2:9-11; 1Joh 3:11-15

 

 

SV

7 Zo is er dan nu ganselijk gebrek onder u, dat gij met elkander rechtzaken hebt. Waarom3 4 5 6 7  lijdt gij niet liever ongelijk? Waarom lijdt gij niet liever schade?      3Spr 20:22;  4Matt 5:39;  5Rom 12:17;  61Thess 5:15;  71Petr 3:9;  [Lev 19:18]; [Luk 6:29];

KJV

7 Now G2235 therefore G3303 G3767 there is G2076 utterly G3654 a fault G2275 among G1722 you G5213, because G3754 ye go G2192 to law G2917 one with G3326 another G1438. Why G1302 do ye G91 not G3780 rather G3123 take wrong G91? why G1302 do ye G650 not G3780 rather G3123 [suffer yourselves to] be defrauded G650? Spr 20:22; Matt 5:39; Rom 12:17; 1Thess 5:15; 1Petr 3:9; [Lev 19:18]; [Luk 6:29];

YLT

7 Already, indeed, then, there is altogether a fault among you, that ye have judgments with one another; wherefore do ye not rather suffer injustice? wherefore be ye not rather defrauded? Spr 20:22; Matt 5:39; Rom 12:17; 1Thess 5:15; 1Petr 3:9; [Lev 19:18]; [Luk 6:29];

WHNU

7 ηδη G2235 ADV μεν G3303 PRT  ουν G3767 CONJ [ουν] G3767 CONJ ολως G3654 ADV ηττημα G2275 N-NSN υμιν G5213 P-2DP εστιν G2076 V-PXI-3S οτι G3754 CONJ κριματα G2917 N-APN εχετε G2192 V-PAI-2P μεθ G3326 PREP εαυτων G1438 F-3GPM δια G1223 PREP τι G5101 I-ASN ουχι G3780 PRT-I μαλλον G3123 ADV αδικεισθε G91 V-PPI-2P δια G1223 PREP τι G5101 I-ASN ουχι G3780 PRT-I μαλλον G3123 ADV αποστερεισθε G650 V-PPI-2P Spr 20:22; Matt 5:39; Rom 12:17; 1Thess 5:15; 1Petr 3:9; [Lev 19:18]; [Luk 6:29];

Darby

7 Already indeed then it is altogether a fault in you that ye have suits between yourselves. Why do ye not rather suffer wrong? why are ye not rather defrauded? Spr 20:22; Matt 5:39; Rom 12:17; 1Thess 5:15; 1Petr 3:9; [Lev 19:18]; [Luk 6:29];

TSK - 1 Korinthe 6:7

 

there.

Spr 2:5; Spr 2:8-10; Hos 10:2; Jak 4:1-3

Why.

Spr 20:22; Matt 5:39-41; Luk 6:29; Rom 12:17-19; 1Thess 5:15; 1Petr 2:19-23

1Pe 3:9

 

 

SV

8 Maar gijlieden doet ongelijk, en doet schade, en dat den broederen.

KJV

8 Nay G235, ye G5210 do wrong G91, and G2532 defraud G650, and G2532 that G5023 [your] brethren G80.

YLT

8 but ye--ye do injustice, and ye defraud, and these--brethren!

WHNU

8 αλλα G235 CONJ υμεις G5210 P-2NP αδικειτε G91 V-PAI-2P και G2532 CONJ αποστερειτε G650 V-PAI-2P και G2532 CONJ τουτο G5124 D-ASN αδελφους G80 N-APM

Darby

8 But *ye* do wrong, and defraud, and this [your] brethren.

TSK - 1 Korinthe 6:8

 

Lev 19:13; Micha 2:2; Mal 3:5

Mark 10:19; Kol 3:25; 1Thess 4:6; Jak 5:4

 

 

SV

9 Of weet gij niet, dat de onrechtvaardigen het Koninkrijk Gods niet zullen beërven? (6:10) Dwaalt niet; noch hoereerders, noch afgodendienaars, noch overspelers, noch ontuchtigen, noch die bij mannen liggen,

KJV

9 G2228 Know ye G1492 not G3756 that G3754 the unrighteous G94 shall G2816 not G3756 inherit G2816 the kingdom G932 of God G2316? Be G4105 not G3361 deceived G4105: neither G3777 fornicators G4205, nor G3777 idolaters G1496, nor G3777 adulterers G3432, nor G3777 effeminate G3120, nor G3777 abusers of themselves with mankind G733,

YLT

9 have ye not known that the unrighteous the reign of God shall not inherit? be not led astray; neither whoremongers, nor idolaters, nor adulterers, nor effeminate, nor sodomites,

WHNU

9 η G2228 PRT ουκ G3756 PRT-N οιδατε G1492 V-RAI-2P οτι G3754 CONJ αδικοι G94 A-NPM θεου G2316 N-GSM βασιλειαν G932 N-ASF ου G3756 PRT-N κληρονομησουσιν G2816 V-FAI-3P μη G3361 PRT-N πλανασθε G4105 V-PPM-2P ουτε G3777 CONJ πορνοι G4205 N-NPM ουτε G3777 CONJ ειδωλολατραι G1496 N-NPM ουτε G3777 CONJ μοιχοι G3432 N-NPM ουτε G3777 CONJ μαλακοι G3120 A-NPM ουτε G3777 CONJ αρσενοκοιται G733 N-NPM

Darby

9 Do ye not know that unrighteous [persons] shall not inherit [the] kingdom of God? Do not err: neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor those who make women of themselves, nor who abuse themselves with men,

TSK - 1 Korinthe 6:9

 

Know.

1Kor 6:2; 1Kor 6:3; 1Kor 6:15; 1Kor 6:16; 1Kor 6:19; 1Kor 3:16; 1Kor 9:24

unrighteous.

Ex 23:1; Lev 19:15; Lev 19:35; Lev 19:36; Deut 25:13-16; Spr 11:1; Spr 22:8; Jes 10:1; Jes 10:2

Jes 55:7; Zach 5:3; Hand 24:25; Rom 1:18; 1Tim 1:9

inherit.

1Kor 6:10; 1Kor 15:50; Matt 19:29; Matt 25:34; Gal 5:21

fornicators.

1Kor 5:1; 1Kor 5:10; Gal 5:19-21; Efez 5:4; Efez 5:5; 1Tim 1:9; Hebr 12:14; Hebr 12:16; Hebr 13:4; Openb 21:8

Re 22:15

abusers.

Gen 19:5; Lev 18:22; Lev 20:13; Deut 22:5; Deut 23:17; Richt 19:22; Rom 1:26; Rom 1:27

1Ti 1:10

 

 

SV

10 noch8 9 10  dieven, noch gierigaards, noch dronkaards, geen lasteraars, geen rovers zullen het Koninkrijk Gods beërven.    8Gal 5:19;  9Efez 5:5;  10Openb 22:15;  [Rom 13:13]; [Gal 5:21]; [Gal 6:7]; [Kol 3:6];

KJV

10 Nor G3777 thieves G2812, nor G3777 covetous G4123, nor G3777 drunkards G3183, nor G3756 revilers G3060, nor G3756 extortioners G727, shall inherit G3756 G2816 the kingdom G932 of God G2316. Gal 5:19; Efez 5:5; Openb 22:15; [Rom 13:13]; [Gal 5:21]; [Gal 6:7]; [Kol 3:6];

YLT

10 nor thieves, nor covetous, nor drunkards, nor revilers, nor extortioners, the reign of God shall inherit. Gal 5:19; Efez 5:5; Openb 22:15; [Rom 13:13]; [Gal 5:21]; [Gal 6:7]; [Kol 3:6];

WHNU

10 ουτε G3777 CONJ κλεπται G2812 N-NPM ουτε G3777 CONJ πλεονεκται G4123 N-NPM ου G3756 PRT-N μεθυσοι G3183 N-NPM ου G3756 PRT-N λοιδοροι G3060 A-NPM ουχ G3756 PRT-N αρπαγες G727 A-NPM βασιλειαν G932 N-ASF θεου G2316 N-GSM κληρονομησουσιν G2816 V-FAI-3P Gal 5:19; Efez 5:5; Openb 22:15; [Rom 13:13]; [Gal 5:21]; [Gal 6:7]; [Kol 3:6];

Darby

10 nor thieves, nor covetous, nor drunkards, nor abusive persons, nor [the] rapacious, shall inherit [the] kingdom of God. Gal 5:19; Efez 5:5; Openb 22:15; [Rom 13:13]; [Gal 5:21]; [Gal 6:7]; [Kol 3:6];

TSK - 1 Korinthe 6:10

 

thieves.

Ps 50:17; Ps 50:18; Jes 1:23; Jer 7:11; Ezech 22:13; Ezech 22:27; Ezech 22:29; Matt 21:19

Matt 23:14; Matt 23:33; Joh 12:6; Efez 4:28; 1Thess 4:6; 1Petr 4:15

covetous.

5:11

 

 

SV

11 En11 12 13  dit waart gij sommigen; maar gij zijt afgewassen,14  maar gij zijt geheiligd, maar gij zijt gerechtvaardigd, in den Naam van den Heere Jezus, en door den Geest onzes Gods;     11Efez 2:2;  12Kol 3:7;  13Tit 3:3;  14Hebr 10:22;

KJV

11 And G2532 such G5023 were G2258 some of you G5100: but G235 ye are washed G628, but G235 ye are sanctified G37, but G235 ye are justified G1344 in G1722 the name G3686 of the Lord G2962 Jesus G2424, and G2532 by G1722 the Spirit G4151 of our G2257 God G2316. Efez 2:2; Kol 3:7; Tit 3:3; Hebr 10:22;

YLT

11 And certain of you were these! but ye were washed, but ye were sanctified, but ye were declared righteous, in the name of the Lord Jesus, and in the Spirit of our God. Efez 2:2; Kol 3:7; Tit 3:3; Hebr 10:22;

WHNU

11 και G2532 CONJ ταυτα G5023 D-NPN τινες G5100 X-NPM ητε G2258 V-IXI-2P αλλα G235 CONJ απελουσασθε G628 V-AMI-2P αλλα G235 CONJ ηγιασθητε G37 V-API-2P αλλα G235 CONJ εδικαιωθητε G1344 V-API-2P εν G1722 PREP τω G3588 T-DSN ονοματι G3686 N-DSN του G3588 T-GSM κυριου G2962 N-GSM  [ημων] G2257 P-1GP ιησου G2424 N-GSM χριστου G5547 N-GSM και G2532 CONJ εν G1722 PREP τω G3588 T-DSN πνευματι G4151 N-DSN του G3588 T-GSM θεου G2316 N-GSM ημων G2257 P-1GP Efez 2:2; Kol 3:7; Tit 3:3; Hebr 10:22;

Darby

11 And these things were some of you; but ye have been washed, but ye have been sanctified, but ye have been justified in the name of the Lord Jesus, and by the Spirit of our God. Efez 2:2; Kol 3:7; Tit 3:3; Hebr 10:22;

TSK - 1 Korinthe 6:11

 

such.

1Kor 12:2; Rom 6:17-19; Efez 2:1-3; Efez 4:17-22; Efez 5:8; Kol 3:5-7; Tit 3:3-6

1Petr 4:2; 1Petr 4:3

but ye are washed.

Ps 51:2; Ps 51:7; Spr 30:12; Jes 1:16; Jer 4:14; Ezech 36:25; Joh 13:10

Hand 22:16; Efez 5:26; Tit 3:5; Hebr 10:22; 1Petr 3:21; Openb 1:5; Openb 7:14

but ye are sanctified.

1Kor 1:2; 1Kor 1:30; Hand 26:18; Gal 5:22; Gal 5:23; 2Thess 2:13; Hebr 2:11; 1Petr 1:2; 1Petr 1:22

but ye are justified.

Jes 45:25; Jes 53:11; Luk 18:14; Hand 13:39; Rom 3:24; Rom 3:26-30; Rom 4:5; Rom 5:1; Rom 5:9

Rom 8:30; Rom 8:33; Gal 2:16; Gal 3:8; Gal 3:11; Gal 3:24; Tit 3:7; Jak 2:21-26

 

 

SV

12 Alle15  dingen zijn mij geoorloofd, maar alle dingen zijn niet oorbaar; alle dingen zijn mij geoorloofd, maar ik zal onder de macht van geen mij laten brengen.  151Kor 10:23;

KJV

12 All things G3956 are lawful G1832 unto me G3427, but G235 all things G3956 are G4851 not G3756 expedient G4851: all things G3956 are lawful G1832 for me G3427, but G235 I G1473 will G1850 not G3756 be brought under the power G1850 of G5259 any G5100.1

  1expedient: or, profitable  1Kor 10:23;

YLT

12 All things are lawful to me, but all things are not profitable; all things are lawful to me, but I--I will not be under authority by any; 1Kor 10:23;

WHNU

12 παντα G3956 A-NPN μοι G3427 P-1DS εξεστιν G1832 V-PQI-3S αλλ G235 CONJ ου G3756 PRT-N παντα G3956 A-NPN συμφερει G4851 V-PAI-3S παντα G3956 A-NPN μοι G3427 P-1DS εξεστιν G1832 V-PQI-3S αλλ G235 CONJ ουκ G3756 PRT-N εγω G1473 P-1NS εξουσιασθησομαι G1850 V-FPI-1S υπο G5259 PREP τινος G5100 X-GSN 1Kor 10:23;

Darby

12 All things are lawful to me, but all things do not profit; all things are lawful to me, but *I* will not be brought under the power of any. 1Kor 10:23;

TSK - 1 Korinthe 6:12

 

things are lawful.

1Kor 10:23; Rom 14:14

are not.

1Kor 8:4; 1Kor 8:7-13; 1Kor 9:12; 1Kor 10:24-33; Rom 14:15-23; 2Thess 3:9

but I.

1Kor 9:27; Rom 7:14; Hebr 12:15; Hebr 12:16; Judas 1:12

 

 

SV

13 De spijzen zijn voor de buik, en de buik [is] voor de spijzen; maar God zal beide dezen en die te niet doen. Doch het lichaam is niet voor de hoererij, maar voor den Heere en de Heere voor het lichaam.

KJV

13 Meats G1033 for the belly G2836, and G2532 the belly G2836 for meats G1033: but G1161 God G2316 shall destroy G2673 both G2532 it G5026 and G2532 them G5023. Now G1161 the body G4983 [is] not G3756 for fornication G4202, but G235 for the Lord G2962; and G2532 the Lord G2962 for the body G4983.2

  2Meats: not flesh only, but food of any kind

YLT

13 the meats [are] for the belly, and the belly for the meats. And God both this and these shall make useless; and the body [is] not for whoredom, but for the Lord, and the Lord for the body;

WHNU

13 τα G3588 T-NPN βρωματα G1033 N-NPN τη G3588 T-DSF κοιλια G2836 N-DSF και G2532 CONJ η G3588 T-NSF κοιλια G2836 N-NSF τοις G3588 T-DPN βρωμασιν G1033 N-DPN ο G3588 T-NSM δε G1161 CONJ θεος G2316 N-NSM και G2532 CONJ ταυτην G3778 D-ASF και G2532 CONJ ταυτα G5023 D-APN καταργησει G2673 V-FAI-3S το G3588 T-NSN δε G1161 CONJ σωμα G4983 N-NSN ου G3756 PRT-N τη G3588 T-DSF πορνεια G4202 N-DSF αλλα G235 CONJ τω G3588 T-DSM κυριω G2962 N-DSM και G2532 CONJ ο G3588 T-NSM κυριος G2962 N-NSM τω G3588 T-DSN σωματι G4983 N-DSN

Darby

13 Meats for the belly, and the belly for meats; but God will bring to nothing both it and them: but the body [is] not for fornication, but for the Lord, and the Lord for the body.

TSK - 1 Korinthe 6:13

 

Meats for.

Matt 15:17; Matt 15:20; Mark 7:19; Rom 14:17

but God.

1Kor 10:3-5; Joh 6:27; Joh 6:49; Kol 2:22; Kol 2:23

but for.

1Kor 6:15; 1Kor 6:19; 1Kor 3:16; Rom 6:12; Rom 7:4; Rom 12:1; Rom 14:7-9; 2Kor 5:15; 2Kor 11:2; Efez 5:23

1Th 4:3-7

 

 

SV

14 En16 17  God heeft ook den Heere opgewekt, en zal ons opwekken door Zijn kracht.   16Rom 8:11;  172Kor 4:14;

KJV

14 And G1161 God G2316 hath G1453 both G2532 raised up G1453 the Lord G2962, and G2532 will G1825 also G2532 raise up G1825 us G2248 by G1223 his own G846 power G1411. Rom 8:11; 2Kor 4:14;

YLT

14 and God both the Lord did raise, and us will raise up through His power. Rom 8:11; 2Kor 4:14;

WHNU

14 ο G3588 T-NSM δε G1161 CONJ θεος G2316 N-NSM και G2532 CONJ τον G3588 T-ASM κυριον G2962 N-ASM ηγειρεν G1453 V-AAI-3S και G2532 CONJ ημας G2248 P-1AP εξεγερει G1825 V-FAI-3S δια G1223 PREP της G3588 T-GSF δυναμεως G1411 N-GSF αυτου G846 P-GSM Rom 8:11; 2Kor 4:14;

Darby

14 And God has both raised up the Lord, and will raise us up from among [the dead] by his power. Rom 8:11; 2Kor 4:14;

TSK - 1 Korinthe 6:14

 

God.

1Kor 15:15-20; Hand 2:24; Hand 17:31; Rom 6:4-8; Rom 8:11; 2Kor 4:14; Filipp 3:10; Filipp 3:11

1Th 4:14

by.

Joh 5:28; Joh 5:29; Joh 6:39; Joh 6:40; Joh 11:25; Joh 11:26; Efez 1:19; Efez 1:20; Filipp 3:21

 

 

SV

15 Weet gij niet, dat uw lichamen leden van Christus zijn? Zal ik dan de leden van Christus nemen, en maken ze leden ener hoer? Dat zij verre.

KJV

15 Know ye G1492 not G3756 that G3754 your G5216 bodies G4983 are G2076 the members G3196 of Christ G5547? shall I G142 then G3767 take G142 the members G3196 of Christ G5547, and make G4160 [them] the members G3196 of an harlot G4204? God forbid G3361 G1096.

YLT

15 Have ye not known that your bodies are members of Christ? having taken, then, the members of the Christ, shall I make [them] members of an harlot? let it be not!

WHNU

15 ουκ G3756 PRT-N οιδατε G1492 V-RAI-2P οτι G3754 CONJ τα G3588 T-NPN σωματα G4983 N-NPN υμων G5216 P-2GP μελη G3196 N-NPN χριστου G5547 N-GSM εστιν G2076 V-PXI-3S αρας G142 V-AAP-NSM ουν G3767 CONJ τα G3588 T-APN μελη G3196 N-APN του G3588 T-GSM χριστου G5547 N-GSM ποιησω G4160 V-AAS-1S πορνης G4204 N-GSF μελη G3196 N-APN μη G3361 PRT-N γενοιτο G1096 V-2ADO-3S

Darby

15 Do ye not know that your bodies are members of Christ? Shall I then, taking the members of the Christ, make [them] members of a harlot? Far be the thought.

TSK - 1 Korinthe 6:15

 

your.

1Kor 6:19; 1Kor 11:3; 1Kor 12:27; Rom 12:5; Efez 1:22; Efez 1:23; Efez 4:12; Efez 4:15; Efez 4:16; Efez 5:23; Efez 5:30; Kol 2:19

God.

Gen 44:17; Luk 20:16; Rom 3:3; Rom 3:4; Rom 3:6; Rom 3:31; Rom 6:2; Rom 6:15; Rom 7:7; Rom 7:13; Gal 2:17; Gal 3:21

Ga 6:14

 

 

SV

16 Of weet gij niet, dat die de hoer aanhangt, één lichaam [met haar] is? Want18 19 20 21  die twee, zegt Hij, zullen tot één vlees wezen.     18Gen 2:24;  19Matt 19:5;  20Mark 10:8;  21Efez 5:31;  [Mark 10:7];

KJV

16 What G2228? know ye G1492 not G3756 that G3754 he which is joined G2853 to an harlot G4204 is G2076 one G1520 body G4983? for G1063 two G1417, saith he G5346, shall be G2071 one G1519 G3391 flesh G4561. Gen 2:24; Matt 19:5; Mark 10:8; Efez 5:31; [Mark 10:7];

YLT

16 have ye not known that he who is joined to the harlot is one body? `for they shall be--saith He--the two for one flesh.' Gen 2:24; Matt 19:5; Mark 10:8; Efez 5:31; [Mark 10:7];

WHNU

16  η G2228 PRT [η] G2228 PRT ουκ G3756 PRT-N οιδατε G1492 V-RAI-2P οτι G3754 CONJ ο G3588 T-NSM κολλωμενος G2853 V-PPP-NSM τη G3588 T-DSF πορνη G4204 N-DSF εν G1520 A-NSN σωμα G4983 N-NSN εστιν G2076 V-PXI-3S εσονται G2071 V-FXI-3P γαρ G1063 CONJ φησιν G5346 V-PXI-3S οι G3588 T-NPM δυο G1417 A-NUI εις G1519 PREP σαρκα G4561 N-ASF μιαν G1520 A-ASF Gen 2:24; Matt 19:5; Mark 10:8; Efez 5:31; [Mark 10:7];

Darby

16 Do ye not know that he [that is] joined to the harlot is one body? for the two, he says, shall be one flesh. Gen 2:24; Matt 19:5; Mark 10:8; Efez 5:31; [Mark 10:7];

TSK - 1 Korinthe 6:16

 

an harlot.

Gen 34:31; Gen 38:15; Gen 38:24; Richt 16:1; Matt 21:31; Matt 21:32; Hebr 11:31

for.

Gen 2:24; Matt 19:5; Matt 19:6; Mark 10:8; Efez 5:31

 

 

SV

17 Maar die den Heere aanhangt, is één geest [met Hem].

KJV

17 But G1161 he that is joined G2853 unto the Lord G2962 is G2076 one G1520 spirit G4151.

YLT

17 And he who is joined to the Lord is one spirit;

WHNU

17 ο G3588 T-NSM δε G1161 CONJ κολλωμενος G2853 V-PPP-NSM τω G3588 T-DSM κυριω G2962 N-DSM εν G1520 A-NSN πνευμα G4151 N-NSN εστιν G2076 V-PXI-3S

Darby

17 But he that [is] joined to the Lord is one Spirit.

TSK - 1 Korinthe 6:17

 

1Kor 12:13; Joh 3:6; Joh 17:21-23; Efez 4:3; Efez 4:4; Efez 5:30; Filipp 2:5

 

 

SV

18 Vliedt de hoererij. Alle zonde, die de mens doet, is buiten het lichaam, maar die hoererij bedrijft, zondigt tegen zijn eigen lichaam.

KJV

18 Flee G5343 fornication G4202. Every G3956 sin G265 that G3739 G1437 a man G444 doeth G4160 is G2076 without G1622 the body G4983; but G1161 he that committeth fornication G4203 sinneth G264 against G1519 his own G2398 body G4983.

YLT

18 flee the whoredom; every sin--whatever a man may commit--is without the body, and he who is committing whoredom, against his own body doth sin.

WHNU

18 φευγετε G5343 V-PAM-2P την G3588 T-ASF πορνειαν G4202 N-ASF παν G3956 A-NSN αμαρτημα G265 N-NSN ο G3739 R-ASN εαν G1437 COND ποιηση G4160 V-AAS-3S ανθρωπος G444 N-NSM εκτος G1622 ADV του G3588 T-GSN σωματος G4983 N-GSN εστιν G2076 V-PXI-3S ο G3588 T-NSM δε G1161 CONJ πορνευων G4203 V-PAP-NSM εις G1519 PREP το G3588 T-ASN ιδιον G2398 A-ASN σωμα G4983 N-ASN αμαρτανει G264 V-PAI-3S

Darby

18 Flee fornication. Every sin which a man may practise is without the body, but he that commits fornication sins against his own body.

TSK - 1 Korinthe 6:18

 

Flee.

Gen 39:12-18; Spr 2:16-19; Spr 5:3-15; Spr 6:24-32; Spr 7:5-23; Spr 7:24-27; Spr 9:16-18

Rom 6:12; Rom 6:13; 2Tim 2:22; Hebr 13:4; 1Petr 2:11

sinneth.

Rom 1:24; 1Thess 4:5

 

 

SV

19 Of weet gij niet, dat ulieder22 23 24 25 26  lichaam een tempel is van den Heiligen Geest, Die in u is, Dien gij van God hebt, en [dat] gij uws zelfs niet zijt?      221Kor 3:16;  232Kor 6:16;  24Efez 2:21;  25Hebr 3:6;  261Petr 2:5;

KJV

19 What G2228? know ye G1492 not G3756 that G3754 your G5216 body G4983 is G2076 the temple G3485 of the Holy G40 Ghost G4151 [which is] in G1722 you G5213, which G3739 ye have G2192 of G575 God G2316, and G2532 ye are G2075 not G3756 your own G1438? 1Kor 3:16; 2Kor 6:16; Efez 2:21; Hebr 3:6; 1Petr 2:5;

YLT

19 Have ye not known that your body is a sanctuary of the Holy Spirit in you, which ye have from God? and ye are not your own, 1Kor 3:16; 2Kor 6:16; Efez 2:21; Hebr 3:6; 1Petr 2:5;

WHNU

19 η G2228 PRT ουκ G3756 PRT-N οιδατε G1492 V-RAI-2P οτι G3754 CONJ το G3588 T-NSN σωμα G4983 N-NSN υμων G5216 P-2GP ναος G3485 N-NSM του G3588 T-GSN εν G1722 PREP υμιν G5213 P-2DP αγιου G40 A-GSN πνευματος G4151 N-GSN εστιν G2076 V-PXI-3S ου G3739 R-GSN εχετε G2192 V-PAI-2P απο G575 PREP θεου G2316 N-GSM και G2532 CONJ ουκ G3756 PRT-N εστε G2075 V-PXI-2P εαυτων G1438 F-3GPM 1Kor 3:16; 2Kor 6:16; Efez 2:21; Hebr 3:6; 1Petr 2:5;

Darby

19 Do ye not know that your body is [the] temple of the Holy Spirit which [is] in you, which ye have of God; and ye are not your own? 1Kor 3:16; 2Kor 6:16; Efez 2:21; Hebr 3:6; 1Petr 2:5;

TSK - 1 Korinthe 6:19

 

What.

1Kor 6:15; 1Kor 6:16

your body.

1Kor 3:16; 2Kor 6:16; Efez 2:21; Efez 2:22; 1Petr 2:5

and ye.

1Kon 20:4; 1Kron 29:14; Ps 12:4; Ps 100:3; Rom 14:7-9; 2Kor 5:15; Tit 2:14

 

 

SV

20 Want27 28 29 30  gij zijt duur gekocht: zo verheerlijkt dan God in uw lichaam en in uw geest, welke Godes zijn.     271Kor 7:23;  28Gal 3:13;  29Hebr 9:12;  301Petr 1:18;

KJV

20 For G1063 ye are bought G59 with a price G5092: therefore G1211 glorify G1392 God G2316 in G1722 your G5216 body G4983, and G2532 in G1722 your G5216 spirit G4151, which G3748 are G2076 God's G2316. 1Kor 7:23; Gal 3:13; Hebr 9:12; 1Petr 1:18;

YLT

20 for ye were bought with a price; glorify, then, God in your body and in your spirit, which are God's. 1Kor 7:23; Gal 3:13; Hebr 9:12; 1Petr 1:18;

WHNU

20 ηγορασθητε G59 V-API-2P γαρ G1063 CONJ τιμης G5092 N-GSF δοξασατε G1392 V-AAM-2P δη G1211 PRT τον G3588 T-ASM θεον G2316 N-ASM εν G1722 PREP τω G3588 T-DSN σωματι G4983 N-DSN υμων G5216 P-2GP 1Kor 7:23; Gal 3:13; Hebr 9:12; 1Petr 1:18;

Darby

20 for ye have been bought with a price: glorify now then God in your body. 1Kor 7:23; Gal 3:13; Hebr 9:12; 1Petr 1:18;

TSK - 1 Korinthe 6:20

 

ye.

1Kor 7:23; Hand 20:28; Gal 3:13; Hebr 9:12; 1Petr 1:18; 2Petr 2:1; Openb 5:9

God.

1Kor 10:31; Matt 5:16; Rom 6:19; Rom 12:1; Filipp 1:20; 1Petr 2:9

 

 

 

 


Vorig hoofdstuk (1 Korinthe 5) | Begin hoofdstuk | Volgend hoofdstuk (1 Korinthe 7)