Interlinear Nieuw Testament

index


Vorig hoofdstuk (1 Korinthe 10)
| Volgend hoofdstuk (1 Korinthe 12)


1 Korinthe 11

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

SV

1 Weest mijn1 2 3 4  navolgers, gelijkerwijs ook ik van Christus.     11Kor 4:16;  2Filipp 3:17;  31Thess 1:6;  42Thess 3:9;  [2Thess 3:7];

KJV

1 Be G1096 ye followers G3402 of me G3450, even as G2531 I also G2504 [am] of Christ G5547. 1Kor 4:16; Filipp 3:17; 1Thess 1:6; 2Thess 3:9; [2Thess 3:7];

YLT

1 Followers of me become ye, as I also [am] of Christ. 1Kor 4:16; Filipp 3:17; 1Thess 1:6; 2Thess 3:9; [2Thess 3:7];

WHNU

1 μιμηται G3402 N-NPM μου G3450 P-1GS γινεσθε G1096 V-PNM-2P καθως G2531 ADV καγω G2504 P-1NS-C χριστου G5547 N-GSM 1Kor 4:16; Filipp 3:17; 1Thess 1:6; 2Thess 3:9; [2Thess 3:7];

Darby

1 Be my imitators, even as *I* also [am] of Christ. 1Kor 4:16; Filipp 3:17; 1Thess 1:6; 2Thess 3:9; [2Thess 3:7];

TSK - 1 Korinthe 11:1

 

1 He reproves them, because in holy assemblies,

4 their men prayed with their heads covered,

6 and women with their heads uncovered;

17 and because generally their meetings were not for the better, but for the worse;

21 as, namely, in profaning with their own feast the Lord's supper.

25 Lastly, he calls them to the first institution thereof.

 

 

Be ye.

1Kor 4:16; 1Kor 10:33; Filipp 3:17; 1Thess 1:6; 2Thess 3:9; Hebr 6:12

even.

Rom 15:2; Rom 15:3; Efez 5:1; Efez 5:2; Filipp 2:4; Filipp 2:5

 

 

SV

2 En ik prijs u, broeders, dat gij in alles mijner gedachtig zijt, en de inzettingen behoudt, gelijk ik [die] u overgegeven heb.

KJV

2 Now G1161 I praise G1867 you G5209, brethren G80, that G3754 ye remember G3415 me G3450 in all things G3956, and G2532 keep G2722 the ordinances G3862, as G2531 I delivered G3860 [them] to you G5213.1

  1ordinances: or, traditions

YLT

2 And I praise you, brethren, that in all things ye remember me, and according as I did deliver to you, the deliverances ye keep,

WHNU

2 επαινω G1867 V-PAI-1S δε G1161 CONJ υμας G5209 P-2AP οτι G3754 CONJ παντα G3956 A-APN μου G3450 P-1GS μεμνησθε G3415 V-RPI-2P και G2532 CONJ καθως G2531 ADV παρεδωκα G3860 V-AAI-1S υμιν G5213 P-2DP τας G3588 T-APF παραδοσεις G3862 N-APF κατεχετε G2722 V-PAI-2P

Darby

2 Now I praise you, that in all things ye are mindful of me; and that as I have directed you, ye keep the directions.

TSK - 1 Korinthe 11:2

 

I praise.

1Kor 11:17; 1Kor 11:22; Spr 31:28-31

that.

1Kor 4:17; 1Kor 15:2

keep.

1Kor 7:17; Luk 1:6; 1Thess 4:1; 1Thess 4:2; 2Thess 2:15; 2Thess 3:6

ordinances.  or, traditions.

 

 

SV

3 Doch ik wil, dat gij weet, dat5  Christus het Hoofd is eens iegelijken mans, en de man het hoofd der vrouw, en6 7 8  God het Hoofd van Christus.     5Efez 5:23;  6Joh 14:28;  71Kor 3:23;  81Kor 15:27;

KJV

3 But G1161 I would have G2309 you G5209 know G1492, that G3754 the head G2776 of every G3956 man G435 is G2076 Christ G5547; and G1161 the head G2776 of the woman G1135 [is] the man G435; and G1161 the head G2776 of Christ G5547 [is] God G2316. Efez 5:23; Joh 14:28; 1Kor 3:23; 1Kor 15:27;

YLT

3 and I wish you to know that of every man the head is the Christ, and the head of a woman is the husband, and the head of Christ is God. Efez 5:23; Joh 14:28; 1Kor 3:23; 1Kor 15:27;

WHNU

3 θελω G2309 V-PAI-1S δε G1161 CONJ υμας G5209 P-2AP ειδεναι G1492 V-RAN οτι G3754 CONJ παντος G3956 A-GSM ανδρος G435 N-GSM η G3588 T-NSF κεφαλη G2776 N-NSF ο G3588 T-NSM χριστος G5547 N-NSM εστιν G2076 V-PXI-3S κεφαλη G2776 N-NSF δε G1161 CONJ γυναικος G1135 N-GSF ο G3588 T-NSM ανηρ G435 N-NSM κεφαλη G2776 N-NSF δε G1161 CONJ του G3588 T-GSM χριστου G5547 N-GSM ο G3588 T-NSM θεος G2316 N-NSM Efez 5:23; Joh 14:28; 1Kor 3:23; 1Kor 15:27;

Darby

3 But I wish you to know that the Christ is the head of every man, but woman's head [is] the man, and the Christ's head God. Efez 5:23; Joh 14:28; 1Kor 3:23; 1Kor 15:27;

TSK - 1 Korinthe 11:3

 

the head of every.

Efez 1:22; Efez 1:23; Efez 4:15; Efez 5:23; Filipp 2:10; Filipp 2:11; Kol 1:18; Kol 2:10; Kol 2:19

and the head of the.

Gen 3:16; Efez 5:22; Efez 5:24; Kol 3:18; 1Tim 2:11; 1Tim 2:12; 1Petr 3:1; 1Petr 3:5; 1Petr 3:6

and the head of Christ.

1Kor 3:23; 1Kor 15:27; 1Kor 15:28; Jes 49:3-6; Jes 52:13; Jes 55:4; Jes 61:1-4; Matt 28:18

Joh 3:34-36; Joh 5:20-30; Joh 14:28; Joh 17:2-5; Efez 1:20-22; Filipp 2:7-11

 

 

SV

4 Een iegelijk man, die bidt of profeteert, hebbende [iets] op het hoofd, die onteert zijn eigen hoofd;

KJV

4 Every G3956 man G435 praying G4336 or G2228 prophesying G4395, having G2192 [his] head G2776 covered G2596, dishonoureth G2617 his G846 head G2776.

YLT

4 Every man praying or prophesying, having the head covered, doth dishonour his head,

WHNU

4 πας G3956 A-NSM ανηρ G435 N-NSM προσευχομενος G4336 V-PNP-NSM η G2228 PRT προφητευων G4395 V-PAP-NSM κατα G2596 PREP κεφαλης G2776 N-GSF εχων G2192 V-PAP-NSM καταισχυνει G2617 V-PAI-3S την G3588 T-ASF κεφαλην G2776 N-ASF αυτου G846 P-GSM

Darby

4 Every man praying or prophesying, having [anything] on his head, puts his head to shame.

TSK - 1 Korinthe 11:4

 

or.

1Kor 12:10; 1Kor 12:28; 1Kor 14:1-25

having.

1Kor 11:14; 2Sam 15:30; 2Sam 19:4

 

 

SV

5 Maar een iegelijke vrouw, die bidt of profeteert met ongedekten hoofde, onteert haar eigen hoofd; want het is een en hetzelfde, alsof [haar] het haar afgesneden ware.

KJV

5 But G1161 every G3956 woman G1135 that prayeth G4336 or G2228 prophesieth G4395 with [her] head G2776 uncovered G177 dishonoureth G2617 her G1438 head G2776: for G1063 that is G2076 even G2532 all one G1520 as if G846 she were shaven G3587.

YLT

5 and every woman praying or prophesying with the head uncovered, doth dishonour her own head, for it is one and the same thing with her being shaven,

WHNU

5 πασα G3956 A-NSF δε G1161 CONJ γυνη G1135 N-NSF προσευχομενη G4336 V-PNP-NSF η G2228 PRT προφητευουσα G4395 V-PAP-NSF ακατακαλυπτω G177 A-DSF τη G3588 T-DSF κεφαλη G2776 N-DSF καταισχυνει G2617 V-PAI-3S την G3588 T-ASF κεφαλην G2776 N-ASF αυτης G846 P-GSF εν G1520 A-NSN γαρ G1063 CONJ εστιν G2076 V-PXI-3S και G2532 CONJ το G3588 T-NSN αυτο G846 P-NSN τη G3588 T-DSF εξυρημενη G3587 V-RPP-DSF

Darby

5 But every woman praying or prophesying with her head uncovered puts her own head to shame; for it is one and the same as a shaved [woman] .

TSK - 1 Korinthe 11:5

 

or.

Luk 2:36; Hand 2:17; Hand 21:9

shaven.

De 21:12

 

 

SV

6 Want indien een vrouw niet gedekt is, dat zij ook geschoren worde; maar9 10  indien het lelijk is voor een vrouw geschoren te zijn, of het haar afgesneden te hebben, dat zij zich dekke.   9Num 5:18;  10Deut 22:5;

KJV

6 For G1063 if G1487 the woman G1135 be G2619 not G3756 covered G2619, let her G2751 also G2532 be shorn G2751: but G1161 if G1487 it be a shame G149 for a woman G1135 to be shorn G2751 or G2228 shaven G3587, let her be covered G2619. Num 5:18; Deut 22:5;

YLT

6 for if a woman is not covered--then let her be shorn, and if [it is] a shame for a woman to be shorn or shaven--let her be covered; Num 5:18; Deut 22:5;

WHNU

6 ει G1487 COND γαρ G1063 CONJ ου G3756 PRT-N κατακαλυπτεται G2619 V-PPI-3S γυνη G1135 N-NSF και G2532 CONJ κειρασθω G2751 V-AMM-3S ει G1487 COND δε G1161 CONJ αισχρον G150 A-NSN γυναικι G1135 N-DSF το G3588 T-NSN κειρασθαι G2751 V-AMN η G2228 PRT ξυρασθαι G3587 V-PPN κατακαλυπτεσθω G2619 V-PPM-3S Num 5:18; Deut 22:5;

Darby

6 For if a woman be not covered, let her hair also be cut off. But if [it be] shameful to a woman to have her hair cut off or to be shaved, let her be covered. Num 5:18; Deut 22:5;

TSK - 1 Korinthe 11:6

 

but.

Num 5:18; Deut 22:5

 

 

SV

7 Want de man moet het hoofd niet dekken, overmits11 12 13 14  hij het beeld en de heerlijkheid Gods is; maar de vrouw is de heerlijkheid des mans.     11Gen 1:26-27;  12Gen 5:1;  13Gen 9:6;  14Kol 3:10;  [Gen 1:27]; [Spr 12:4];

KJV

7 For G1063 a man G435 indeed G3303 ought G3784 not G3756 to cover G2619 [his] head G2776, forasmuch as he is G5225 the image G1504 and G2532 glory G1391 of God G2316: but G1161 the woman G1135 is G2076 the glory G1391 of the man G435. Gen 1:26-27; Gen 5:1; Gen 9:6; Kol 3:10; [Gen 1:27]; [Spr 12:4];

YLT

7 for a man, indeed, ought not to cover the head, being the image and glory of God, and a woman is the glory of a man, Gen 1:26-27; Gen 5:1; Gen 9:6; Kol 3:10; [Gen 1:27]; [Spr 12:4];

WHNU

7 ανηρ G435 N-NSM μεν G3303 PRT γαρ G1063 CONJ ουκ G3756 PRT-N οφειλει G3784 V-PAI-3S κατακαλυπτεσθαι G2619 V-PPN την G3588 T-ASF κεφαλην G2776 N-ASF εικων G1504 N-NSF και G2532 CONJ δοξα G1391 N-NSF θεου G2316 N-GSM υπαρχων G5225 V-PAP-NSM η G3588 T-NSF γυνη G1135 N-NSF δε G1161 CONJ δοξα G1391 N-NSF ανδρος G435 N-GSM εστιν G2076 V-PXI-3S Gen 1:26-27; Gen 5:1; Gen 9:6; Kol 3:10; [Gen 1:27]; [Spr 12:4];

Darby

7 For man indeed ought not to have his head covered, being God's image and glory; but woman is man's glory. Gen 1:26-27; Gen 5:1; Gen 9:6; Kol 3:10; [Gen 1:27]; [Spr 12:4];

TSK - 1 Korinthe 11:7

 

he is.

Gen 1:26; Gen 1:27; Gen 5:1; Gen 9:6; Ps 8:6; Jak 3:9

but.

1Kor 11:3; Gen 3:16

 

 

SV

8 Want15 16  de man is uit de vrouw niet, maar de vrouw is uit den man.   15Gen 2:18;  16Gen 2:21;  [Gen 2:22];

KJV

8 For G1063 the man G435 is G2076 not G3756 of G1537 the woman G1135; but G235 the woman G1135 of G1537 the man G435. Gen 2:18; Gen 2:21; [Gen 2:22];

YLT

8 for a man is not of a woman, but a woman [is] of a man, Gen 2:18; Gen 2:21; [Gen 2:22];

WHNU

8 ου G3756 PRT-N γαρ G1063 CONJ εστιν G2076 V-PXI-3S ανηρ G435 N-NSM εκ G1537 PREP γυναικος G1135 N-GSF αλλα G235 CONJ γυνη G1135 N-NSF εξ G1537 PREP ανδρος G435 N-GSM Gen 2:18; Gen 2:21; [Gen 2:22];

Darby

8 For man is not of woman, but woman of man. Gen 2:18; Gen 2:21; [Gen 2:22];

TSK - 1 Korinthe 11:8

 

Gen 2:21; Gen 2:22; 1Tim 2:13

 

 

SV

9 Want ook is de man niet geschapen om de vrouw, maar de vrouw om den man.

KJV

9 G1063 G2532 Neither G3756 was G2936 the man G435 created G2936 for G1223 the woman G1135; but G235 the woman G1135 for G1223 the man G435.

YLT

9 for a man also was not created because of the woman, but a woman because of the man;

WHNU

9 και G2532 CONJ γαρ G1063 CONJ ουκ G3756 PRT-N εκτισθη G2936 V-API-3S ανηρ G435 N-NSM δια G1223 PREP την G3588 T-ASF γυναικα G1135 N-ASF αλλα G235 CONJ γυνη G1135 N-NSF δια G1223 PREP τον G3588 T-ASM ανδρα G435 N-ASM

Darby

9 For also man was not created for the sake of the woman, but woman for the sake of the man.

TSK - 1 Korinthe 11:9

 

the man.

Gen 2:18; Gen 2:20; Gen 2:23; Gen 2:24

 

 

SV

10 Daarom moet de vrouw een macht op het hoofd hebben, om der engelen wil.

KJV

10 For this G5124 cause G1223 ought G3784 the woman G1135 to have G2192 power G1849 on G1909 [her] head G2776 because G1223 of the angels G32.2

  2power: that is a covering in sign that she is under the power of her husband

YLT

10 because of this the woman ought to have [a token of] authority upon the head, because of the messengers;

WHNU

10 δια G1223 PREP τουτο G5124 D-ASN οφειλει G3784 V-PAI-3S η G3588 T-NSF γυνη G1135 N-NSF εξουσιαν G1849 N-ASF εχειν G2192 V-PAN επι G1909 PREP της G3588 T-GSF κεφαλης G2776 N-GSF δια G1223 PREP τους G3588 T-APM αγγελους G32 N-APM

Darby

10 Therefore ought the woman to have authority on her head, on account of the angels.

TSK - 1 Korinthe 11:10

 

power.That is, a covering in sign that she is under the power of her husband.  [Exousia ,] appears here to be used for the sign or token of being under power or authority, that is, a veil, as Theophylact, (Ecumenius, and Photius) explain; and so one MS. of the Vulgate, the Sixtine edition, and some copies of the Itala, have {velamen.}

Gen 20:16; Gen 24:64; Gen 24:65

because.

Pred 5:6; Matt 18:10; Hebr 1:14

 

 

SV

11 Nochtans is noch de man zonder de vrouw, noch de vrouw zonder den man, in den Heere.

KJV

11 Nevertheless G4133 neither G3777 is the man G435 without G5565 the woman G1135, neither G3777 the woman G1135 without G5565 the man G435, in G1722 the Lord G2962.

YLT

11 but neither [is] a man apart from a woman, nor a woman apart from a man, in the Lord,

WHNU

11 πλην G4133 ADV ουτε G3777 CONJ γυνη G1135 N-NSF χωρις G5565 ADV ανδρος G435 N-GSM ουτε G3777 CONJ ανηρ G435 N-NSM χωρις G5565 ADV γυναικος G1135 N-GSF εν G1722 PREP κυριω G2962 N-DSM

Darby

11 However, neither [is] woman without man, nor man without woman, in [the] Lord.

TSK - 1 Korinthe 11:11

 

1Kor 7:10-14; 1Kor 12:12-22; Gal 3:28

 

 

SV

12 Want gelijkerwijs de vrouw uit den man is, alzo is ook de man door de vrouw; doch alle dingen [zijn] uit God.

KJV

12 For G1063 as G5618 the woman G1135 [is] of G1537 the man G435, even so G3779 [is] the man G435 also G2532 by G1223 the woman G1135; but G1161 all things G3956 of G1537 God G2316.

YLT

12 for as the woman [is] of the man, so also the man [is] through the woman, and the all things [are] of God.

WHNU

12 ωσπερ G5618 ADV γαρ G1063 CONJ η G3588 T-NSF γυνη G1135 N-NSF εκ G1537 PREP του G3588 T-GSM ανδρος G435 N-GSM ουτως G3779 ADV και G2532 CONJ ο G3588 T-NSM ανηρ G435 N-NSM δια G1223 PREP της G3588 T-GSF γυναικος G1135 N-GSF τα G3588 T-NPN δε G1161 CONJ παντα G3956 A-NPN εκ G1537 PREP του G3588 T-GSM θεου G2316 N-GSM

Darby

12 For as the woman [is] of the man, so also [is] the man by the woman, but all things of God.

TSK - 1 Korinthe 11:12

 

but.

1Kor 8:6; Spr 16:4; Rom 11:36; Hebr 1:2; Hebr 1:3

 

 

SV

13 Oordeelt gij onder uzelven: is het betamelijk, dat de vrouw ongedekt God bidde?

KJV

13 Judge G2919 in G1722 yourselves G5213 G846 : is it G2076 comely G4241 that a woman G1135 pray G4336 unto God G2316 uncovered G177?

YLT

13 In your own selves judge ye; is it seemly for a woman uncovered to pray to God?

WHNU

13 εν G1722 PREP υμιν G5213 P-2DP αυτοις G846 P-DPM κρινατε G2919 V-AAM-2P πρεπον G4241 V-PQP-NSN εστιν G2076 V-PXI-3S γυναικα G1135 N-ASF ακατακαλυπτον G177 A-ASF τω G3588 T-DSM θεω G2316 N-DSM προσευχεσθαι G4336 V-PNN

Darby

13 Judge in yourselves: is it comely that a woman should pray to God uncovered?

TSK - 1 Korinthe 11:13

 

1Kor 10:15; Luk 12:57; Joh 7:24

 

 

SV

14 Of leert u ook de natuur zelve niet, dat zo een man lang haar draagt, het hem een oneer is?

KJV

14 Doth G2228 not even G3761 nature G5449 itself G846 teach G1321 you G5209, that G3754, if G1437 G3303 a man G435 have long hair G2863, it is G2076 a shame G819 unto him G846?

YLT

14 doth not even nature itself teach you, that if a man indeed have long hair, a dishonour it is to him?

WHNU

14 ουδε G3761 ADV η G2228 PRT φυσις G5449 N-NSF αυτη G846 P-NSF διδασκει G1321 V-PAI-3S υμας G5209 P-2AP οτι G3754 CONJ ανηρ G435 N-NSM μεν G3303 PRT εαν G1437 COND κομα G2863 V-PAS-3S ατιμια G819 N-NSF αυτω G846 P-DSM εστιν G2076 V-PXI-3S

Darby

14 Does not even nature itself teach you, that man, if he have long hair, it is a dishonour to him?

TSK - 1 Korinthe 11:14

 

if.

2Sa 14:26

it is.

14:35

 

 

SV

15 Maar zo een vrouw lang haar draagt, dat het haar een eer is; omdat het lange haar voor een deksel haar is gegeven?

KJV

15 But G1161 if G1437 a woman G1135 have long hair G2863, it is G2076 a glory G1391 to her G846: for G3754 [her] hair G2864 is given G1325 her G846 for G473 a covering G4018.3

  3covering: or, veil

YLT

15 and a woman, if she have long hair, a glory it is to her, because the hair instead of a covering hath been given to her;

WHNU

15 γυνη G1135 N-NSF δε G1161 CONJ εαν G1437 COND κομα G2863 V-PAS-3S δοξα G1391 N-NSF αυτη G846 P-DSF εστιν G2076 V-PXI-3S οτι G3754 CONJ η G3588 T-NSF κομη G2864 N-NSF αντι G473 PREP περιβολαιου G4018 N-GSN δεδοται G1325 V-RPI-3S  αυτη G846 P-DSF [αυτη] G846 P-DSF

Darby

15 But woman, if she have long hair, [it is] glory to her; for the long hair is given [to her] in lieu of a veil.

TSK - 1 Korinthe 11:15

 

covering.  or, veil.

15

 

 

SV

16 Doch17  indien iemand schijnt twistgierig te zijn, wij hebben zulke gewoonten niet, noch de Gemeenten Gods.  171Tim 6:4;  [1Tim 6:5];

KJV

16 But G1161 if any man G1536 seem G1380 to be G1511 contentious G5380, we G2249 have G2192 no G3756 such G5108 custom G4914, neither G3761 the churches G1577 of God G2316. 1Tim 6:4; [1Tim 6:5];

YLT

16 and if any one doth think to be contentious, we have no such custom, neither the assemblies of God. 1Tim 6:4; [1Tim 6:5];

WHNU

16 ει G1487 COND δε G1161 CONJ τις G5100 X-NSM δοκει G1380 V-PAI-3S φιλονεικος G5380 A-NSM ειναι G1511 V-PXN ημεις G2249 P-1NP τοιαυτην G5108 D-ASF συνηθειαν G4914 N-ASF ουκ G3756 PRT-N εχομεν G2192 V-PAI-1P ουδε G3761 ADV αι G3588 T-NPF εκκλησιαι G1577 N-NPF του G3588 T-GSM θεου G2316 N-GSM 1Tim 6:4; [1Tim 6:5];

Darby

16 But if any one think to be contentious, *we* have no such custom, nor the assemblies of God. 1Tim 6:4; [1Tim 6:5];

TSK - 1 Korinthe 11:16

 

seem.

1Tim 6:3; 1Tim 6:4

such.

Hand 21:21; Hand 21:24

the churches.

1Kor 7:17; 1Kor 14:33; 1Kor 14:34; 1Kor 16:1; 1Thess 2:14

 

 

SV

17 Dit nu, [hetgeen] ik [u] aanzegge, prijs ik niet, [namelijk] dat gij niet tot beter, maar tot erger samenkomt.

KJV

17 Now G1161 in this G5124 that I declare G3853 [unto you] I praise G1867 [you] not G3756, that G3754 ye come together G4905 not G3756 for G1519 the better G2909, but G235 for G1519 the worse G2276.

YLT

17 And this declaring, I give no praise, because not for the better, but for the worse ye come together;

WHNU

17 τουτο G5124 D-ASN δε G1161 CONJ παραγγελλων G3853 V-PAP-NSM ουκ G3756 PRT-N επαινω G1867 V-PAI-1S οτι G3754 CONJ ουκ G3756 PRT-N εις G1519 PREP το G3588 T-ASN κρεισσον G2908 A-ASN αλλα G235 CONJ εις G1519 PREP το G3588 T-ASN ησσον G2276 A-ASN-C συνερχεσθε G4905 V-PNI-2P

Darby

17 But [in] prescribing [to you on] this [which I now enter on] , I do not praise, [namely,] that ye come together, not for the better, but for the worse.

TSK - 1 Korinthe 11:17

 

I praise.

1Kor 11:2; 1Kor 11:22; Lev 19:17; Spr 27:5; Rom 13:3; 1Petr 2:14

that ye.

1Kor 11:20; 1Kor 11:34; 1Kor 14:23; 1Kor 14:26; Jes 1:13; Jes 1:14; Jes 58:1-4; Jer 7:9; Jer 7:10; Hebr 10:25

 

 

SV

18 Want eerstelijk, als gij samenkomt in de Gemeente, zo hoor ik, dat er scheuringen zijn onder u; en ik geloof het ten dele;

KJV

18 For G1063 G3303 first of all G4412, when ye G5216 come together G4905 in G1722 the church G1577, I hear G191 that there be G5225 divisions G4978 among G1722 you G5213; and G2532 I partly G3313 believe G4100 it G5100.4

  4divisions: or, schisms

YLT

18 for first, indeed, ye coming together in an assembly, I hear of divisions being among you, and partly I believe [it] ,

WHNU

18 πρωτον G4412 ADV μεν G3303 PRT γαρ G1063 CONJ συνερχομενων G4905 V-PNP-GPM υμων G5216 P-2GP εν G1722 PREP εκκλησια G1577 N-DSF ακουω G191 V-PAI-1S σχισματα G4978 N-APN εν G1722 PREP υμιν G5213 P-2DP υπαρχειν G5225 V-PAN και G2532 CONJ μερος G3313 N-ASN τι G5100 X-ASN πιστευω G4100 V-PAI-1S

Darby

18 For first, when ye come together in assembly, I hear there exist divisions among you, and I partly give credit [to it] .

TSK - 1 Korinthe 11:18

 

I hear.

1Kor 1:10-12; 1Kor 3:3; 1Kor 5:1; 1Kor 6:1

divisions.  or, schisms.

1Kor 1:10; 1Kor 3:3

 

 

SV

19 Want18 19  er moeten ook ketterijen onder20 21  u zijn, opdat degenen, die oprecht zijn, openbaar mogen worden onder u.     18Matt 18:7;  19Luk 17:1;  20Hand 20:30;  211Joh 2:19;

KJV

19 For G1063 there must G1163 be G1511 also G2532 heresies G139 among G1722 you G5213, that G2443 they which are approved G1384 may be made G1096 manifest G5318 among G1722 you G5213.5

  5heresies: or, sects  Matt 18:7; Luk 17:1; Hand 20:30; 1Joh 2:19;

YLT

19 for it behoveth sects also to be among you, that those approved may become manifest among you; Matt 18:7; Luk 17:1; Hand 20:30; 1Joh 2:19;

WHNU

19 δει G1163 V-PQI-3S γαρ G1063 CONJ και G2532 CONJ αιρεσεις G139 N-NPF εν G1722 PREP υμιν G5213 P-2DP ειναι G1511 V-PXN ινα G2443 CONJ [και] G2532 CONJ οι G3588 T-NPM δοκιμοι G1384 A-NPM φανεροι G5318 A-NPM γενωνται G1096 V-2ADS-3P εν G1722 PREP υμιν G5213 P-2DP Matt 18:7; Luk 17:1; Hand 20:30; 1Joh 2:19;

Darby

19 For there must also be sects among you, that the approved may become manifest among you. Matt 18:7; Luk 17:1; Hand 20:30; 1Joh 2:19;

TSK - 1 Korinthe 11:19

 

there.

Matt 18:7; Luk 17:1; Hand 20:30; 1Tim 4:1; 1Tim 4:2; 2Petr 2:1; 2Petr 2:2

heresies.  or, sects.

Hand 5:17; Hand 15:5; Hand 24:5; Hand 24:14; Hand 26:5; Hand 28:22; Gal 5:20; Tit 3:10

which.

Deut 13:3; Luk 2:35; 2Kor 13:5-7

1Jo 2:19

 

 

SV

20 Als gij dan bijeen samenkomt, [dat] is niet des Heeren avondmaal eten.

KJV

20 When ye G5216 come together G4905 therefore G3767 into G1909 one place G846, [this] is G2076 not G3756 to eat G5315 the Lord's G2960 supper G1173.6

  6this…: or, ye cannot eat

YLT

20 ye, then, coming together at the same place--it is not to eat the Lord's supper;

WHNU

20 συνερχομενων G4905 V-PNP-GPM ουν G3767 CONJ υμων G5216 P-2GP επι G1909 PREP το G3588 T-ASN αυτο G846 P-ASN ουκ G3756 PRT-N εστιν G2076 V-PXI-3S κυριακον G2960 A-ASN δειπνον G1173 N-ASN φαγειν G5315 V-2AAN

Darby

20 When ye come therefore together into one place, it is not to eat [the] Lord's supper.

TSK - 1 Korinthe 11:20

 

this is not to eat.  or, ye cannot eat.

20

 

 

SV

21 Want in het eten neemt een iegelijk te voren zijn eigen avondmaal; en deze is hongerig, en de andere is dronken.

KJV

21 For G1063 in G1722 eating G5315 every one G1538 taketh before G4301 [other] his own G2398 supper G1173: and G2532 one G3739 G3303 is hungry G3983, and G1161 another G3739 is drunken G3184.

YLT

21 for each his own supper doth take before in the eating, and one is hungry, and another is drunk;

WHNU

21 εκαστος G1538 A-NSM γαρ G1063 CONJ το G3588 T-ASN ιδιον G2398 A-ASM δειπνον G1173 N-ASN προλαμβανει G4301 V-PAI-3S εν G1722 PREP τω G3588 T-DSM φαγειν G5315 V-2AAN και G2532 CONJ ος G3739 R-NSM μεν G3303 PRT πεινα G3983 V-PAI-3S ος G3739 R-NSM δε G1161 CONJ μεθυει G3184 V-PAI-3S

Darby

21 For each one in eating takes his *own* supper before [others] , and one is hungry and another drinks to excess.

TSK - 1 Korinthe 11:21

 

in.

1Kor 11:23-25; 1Kor 10:16-18

and one.

2Petr 2:13; Judas 1:12

 

 

SV

22 Hebt gij dan geen huizen, om er te eten en te drinken? Of veracht gij de Gemeente Gods, en beschaamt gij degenen, die niet hebben? Wat zal ik u zeggen? Zal ik u prijzen? In dezen prijs ik [u] niet.

KJV

22 What G1063? have ye G2192 not G3378 houses G3614 to eat G2068 and G2532 to drink G4095 in G1519? or G2228 despise ye G2706 the church G1577 of God G2316, and G2532 shame G2617 them that have G2192 not G3361? What G5101 shall I say G2036 to you G5213? shall I praise G1867 you G5209 in G1722 this G5129? I praise G1867 [you] not G3756.7

  7have not: or, are poor?

YLT

22 why, have ye not houses to eat and to drink in? or the assembly of God do ye despise, and shame those not having? what may I say to you? shall I praise you in this? I do not praise!

WHNU

22 μη G3361 PRT-N γαρ G1063 CONJ οικιας G3614 N-APF ουκ G3756 PRT-N εχετε G2192 V-PAI-2P εις G1519 PREP το G3588 T-ASN εσθιειν G2068 V-PAN και G2532 CONJ πινειν G4095 V-PAN η G2228 PRT της G3588 T-GSF εκκλησιας G1577 N-GSF του G3588 T-GSM θεου G2316 N-GSM καταφρονειτε G2706 V-PAI-2P και G2532 CONJ καταισχυνετε G2617 V-PAI-2P τους G3588 T-APM μη G3361 PRT-N εχοντας G2192 V-PAP-APM τι G5101 I-ASN ειπω G2036 V-2AAS-1S υμιν G5213 P-2DP επαινεσω G1867 V-AAS-1S υμας G5209 P-2AP εν G1722 PREP τουτω G5129 D-DSN ουκ G3756 PRT-N επαινω G1867 V-PAI-1S

Darby

22 Have ye not then houses for eating and drinking? or do ye despise the assembly of God, and put to shame them who have not? What shall I say to you? shall I praise you? In this [point] I do not praise.

TSK - 1 Korinthe 11:22

 

have.

34

or.

1Kor 10:32; 1Kor 15:9; Hand 20:28; 1Tim 3:5; 1Tim 3:15

that have not.  or, that are poor.

Spr 17:5; Jak 2:5; Jak 2:6

 

 

SV

23 Want ik heb van den Heere ontvangen, hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat22 23 24  de Heere Jezus in den nacht, in welken Hij verraden werd, het brood nam;    22Matt 26:26;  23Mark 14:22;  24Luk 22:19;

KJV

23 For G1063 I G1473 have received G3880 of G575 the Lord G2962 that which G3739 also G2532 I delivered G3860 unto you G5213, That G3754 the Lord G2962 Jesus G2424 the [same] night G3571 in G1722 which G3739 he was betrayed G3860 took G2983 bread G740: Matt 26:26; Mark 14:22; Luk 22:19;

YLT

23 For I--I received from the Lord that which also I did deliver to you, that the Lord Jesus in the night in which he was delivered up, took bread, Matt 26:26; Mark 14:22; Luk 22:19;

WHNU

23 εγω G1473 P-1NS γαρ G1063 CONJ παρελαβον G3880 V-2AAI-1S απο G575 PREP του G3588 T-GSM κυριου G2962 N-GSM ο G3739 R-ASN και G2532 CONJ παρεδωκα G3860 V-AAI-1S υμιν G5213 P-2DP οτι G3754 CONJ ο G3588 T-NSM κυριος G2962 N-NSM ιησους G2424 N-NSM εν G1722 PREP τη G3588 T-DSF νυκτι G3571 N-DSF η G3739 R-DSF παρεδιδετο G3860 V-IPI-3S ελαβεν G2983 V-2AAI-3S αρτον G740 N-ASM Matt 26:26; Mark 14:22; Luk 22:19;

Darby

23 For *I* received from the Lord, that which I also delivered to you, that the Lord Jesus, in the night in which he was delivered up, took bread, Matt 26:26; Mark 14:22; Luk 22:19;

TSK - 1 Korinthe 11:23

 

I have.

1Kor 15:3; Deut 4:5; Matt 28:20; Gal 1:1; Gal 1:11; Gal 1:12; 1Thess 4:2

the same.

Matt 26:2; Matt 26:17; Matt 26:34

took.

Matt 26:26-28; Mark 14:22-24; Luk 22:19; Luk 22:20; Hand 20:7

 

 

SV

24 En als Hij gedankt had, brak Hij het, en zeide: Neemt, eet, dat is Mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt; doet dat tot Mijn gedachtenis.

KJV

24 And G2532 when he had given thanks G2168, he brake G2806 [it], and G2532 said G2036, Take G2983, eat G5315: this G5124 is G2076 my G3450 body G4983, which G3588 is broken G2806 for G5228 you G5216: this G5124 do G4160 in G1519 remembrance G364 of me G1699.8

  8in…: or, for a remembrance

YLT

24 and having given thanks, he brake, and said, `Take ye, eat ye, this is my body, that for you is being broken; this do ye--to the remembrance of me.'

WHNU

24 και G2532 CONJ ευχαριστησας G2168 V-AAP-NSM εκλασεν G2806 V-AAI-3S και G2532 CONJ ειπεν G2036 V-2AAI-3S τουτο G5124 D-NSN μου G3450 P-1GS εστιν G2076 V-PXI-3S το G3588 T-NSN σωμα G4983 N-NSN το G3588 T-NSN υπερ G5228 PREP υμων G5216 P-2GP τουτο G5124 D-ASN ποιειτε G4160 V-PAM-2P εις G1519 PREP την G3588 T-ASF εμην G1699 S-1ASF αναμνησιν G364 N-ASF

Darby

24 and having given thanks broke [it] , and said, This is my body, which [is] for you: this do in remembrance of me.

TSK - 1 Korinthe 11:24

 

eat.

1Kor 5:7; 1Kor 5:8; Ps 22:26; Ps 22:29; Spr 9:5; Hoogl 5:1; Jes 25:6; Jes 55:1-3; Joh 6:53-58

this.

1Kor 11:27; 1Kor 11:28; 1Kor 10:3; 1Kor 10:4; 1Kor 10:16; 1Kor 10:17

in remembrance.  or, for a remembrance.

Ex 12:14; Joz 4:7; Ps 111:4; Hoogl 1:4; Jes 26:8; Matt 26:13

 

 

SV

25 Desgelijks [nam] Hij ook den drinkbeker, na het eten des avondmaals, en zeide: Deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in Mijn bloed. Doet dat, zo dikwijls als gij [dien] zult drinken, tot Mijn gedachtenis. [Zach 9:11];

KJV

25 After the same manner G5615 also G2532 [he took] the cup G4221, when G3326 he had supped G1172, saying G3004, This G5124 cup G4221 is G2076 the new G2537 testament G1242 in G1722 my G1699 blood G129: this G5124 do ye G4160, as oft as G3740 G302 ye drink G4095 [it], in G1519 remembrance G364 of me G1699. [Zach 9:11];

YLT

25 In like manner also the cup after the supping, saying, `This cup is the new covenant in my blood; this do ye, as often as ye may drink [it] --to the remembrance of me;' [Zach 9:11];

WHNU

25 ωσαυτως G5615 ADV και G2532 CONJ το G3588 T-NSN ποτηριον G4221 N-NSN μετα G3326 PREP το G3588 T-ASN δειπνησαι G1172 V-AAN λεγων G3004 V-PAP-NSM τουτο G5124 D-NSN το G3588 T-NSN ποτηριον G4221 N-NSN η G3588 T-NSF καινη G2537 A-NSF διαθηκη G1242 N-NSF εστιν G2076 V-PXI-3S εν G1722 PREP τω G3588 T-DSN εμω G1699 S-1DSN αιματι G129 N-DSN τουτο G5124 D-ASN ποιειτε G4160 V-PAM-2P οσακις G3740 ADV εαν G1437 COND πινητε G4095 V-PAS-2P εις G1519 PREP την G3588 T-ASF εμην G1699 S-1ASF αναμνησιν G364 N-ASF [Zach 9:11];

Darby

25 In like manner also the cup, after having supped, saying, This cup is the new covenant in my blood: this do, as often as ye shall drink [it] , in remembrance of me. [Zach 9:11];

TSK - 1 Korinthe 11:25

 

This.

1Kor 11:27; 1Kor 11:28

the new.

Luk 22:20; 2Kor 3:6; 2Kor 3:14; Hebr 9:15-20; Hebr 13:20

 

 

SV

26 Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten, en dezen drinkbeker zult drinken, zo verkondigt den dood des Heeren, totdat25 26  Hij komt.   25Joh 14:3;  26Hand 1:11;

KJV

26 For G1063 as often as G302 G3740 ye eat G2068 this G5126 bread G740, and G2532 drink G4095 this G5124 cup G4221, ye do shew G2605 the Lord's G2962 death G2288 till G891 G302 he G3739 come G2064.9

  9ye do…: or, shew ye  Joh 14:3; Hand 1:11;

YLT

26 for as often as ye may eat this bread, and this cup may drink, the death of the Lord ye do shew forth--till he may come; Joh 14:3; Hand 1:11;

WHNU

26 οσακις G3740 ADV γαρ G1063 CONJ εαν G1437 COND εσθιητε G2068 V-PAS-2P τον G3588 T-ASM αρτον G740 N-ASM τουτον G5126 D-ASM και G2532 CONJ το G3588 T-ASN ποτηριον G4221 N-ASN πινητε G4095 V-PAS-2P τον G3588 T-ASM θανατον G2288 N-ASM του G3588 T-GSM κυριου G2962 N-GSM καταγγελλετε G2605 V-PAI-2P αχρις G891 PREP ου G3739 R-GSM ελθη G2064 V-2AAS-3S Joh 14:3; Hand 1:11;

Darby

26 For as often as ye shall eat this bread, and drink the cup, ye announce the death of the Lord, until he come. Joh 14:3; Hand 1:11;

TSK - 1 Korinthe 11:26

 

ye do shew.  or, shew ye.  till.

1Kor 4:5; 1Kor 15:23; Joh 14:3; Joh 21:22; Hand 1:11; 1Thess 4:16; 2Thess 1:10; 2Thess 2:2; 2Thess 2:3

Hebr 9:28; 2Petr 3:10; 1Joh 2:28; Judas 1:14; Openb 1:7; Openb 20:11; Openb 20:12; Openb 22:20

 

 

SV

27 Zo27 28 29 30 31 32  dan, wie onwaardiglijk dit brood eet, of den drinkbeker des Heeren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heeren.       27Num 9:10;  28Num 9:13;  29Joh 6:51;  30Joh 6:63-64;  31Joh 13:27;  321Kor 10:21;

KJV

27 Wherefore G5620 whosoever G3739 G302 shall eat G2068 this G5126 bread G740, and G2228 drink G4095 [this] cup G4221 of the Lord G2962, unworthily G371, shall be G2071 guilty G1777 of the body G4983 and G2532 blood G129 of the Lord G2962. Num 9:10; Num 9:13; Joh 6:51; Joh 6:63-64; Joh 13:27; 1Kor 10:21;

YLT

27 so that whoever may eat this bread or may drink the cup of the Lord unworthily, guilty he shall be of the body and blood of the Lord: Num 9:10; Num 9:13; Joh 6:51; Joh 6:63-64; Joh 13:27; 1Kor 10:21;

WHNU

27 ωστε G5620 CONJ ος G3739 R-NSM αν G302 PRT εσθιη G2068 V-PAS-3S τον G3588 T-ASM αρτον G740 N-ASM η G2228 PRT πινη G4095 V-PAS-3S το G3588 T-ASN ποτηριον G4221 N-ASN του G3588 T-GSM κυριου G2962 N-GSM αναξιως G371 ADV ενοχος G1777 A-NSM εσται G2071 V-FXI-3S του G3588 T-GSM σωματος G4983 N-GSN και G2532 CONJ του G3588 T-GSN αιματος G129 N-GSN του G3588 T-GSN κυριου G2962 N-GSM Num 9:10; Num 9:13; Joh 6:51; Joh 6:63-64; Joh 13:27; 1Kor 10:21;

Darby

27 So that whosoever shall eat the bread, or drink the cup of the Lord, unworthily, shall be guilty in respect of the body and of the blood of the Lord. Num 9:10; Num 9:13; Joh 6:51; Joh 6:63-64; Joh 13:27; 1Kor 10:21;

TSK - 1 Korinthe 11:27

 

whosoever.

1Kor 10:21; Lev 10:1-3; Num 9:10; Num 9:13; 2Kron 30:18-20; Matt 22:11

Joh 6:51; Joh 6:63; Joh 6:64; Joh 13:18-27

shall be.

29

 

 

SV

28 Maar33  de mens beproeve zichzelven, en ete alzo van het brood, en drinke van den drinkbeker.  332Kor 13:5;

KJV

28 But G1161 let G1381 a man G444 examine G1381 himself G1438, and G2532 so G3779 let him eat G2068 of G1537 [that] bread G740, and G2532 drink G4095 of G1537 [that] cup G4221. 2Kor 13:5;

YLT

28 and let a man be proving himself, and so of the bread let him eat, and of the cup let him drink; 2Kor 13:5;

WHNU

28 δοκιμαζετω G1381 V-PAM-3S δε G1161 CONJ ανθρωπος G444 N-NSM εαυτον G1438 F-3ASM και G2532 CONJ ουτως G3779 ADV εκ G1537 PREP του G3588 T-GSM αρτου G740 N-GSM εσθιετω G2068 V-PAM-3S και G2532 CONJ εκ G1537 PREP του G3588 T-GSN ποτηριου G4221 N-GSN πινετω G4095 V-PAM-3S 2Kor 13:5;

Darby

28 But let a man prove himself, and thus eat of the bread, and drink of the cup. 2Kor 13:5;

TSK - 1 Korinthe 11:28

 

let a.

1Kor 11:31; Ps 26:2-7; Klaagl 3:40; Haggai 1:5; Haggai 1:7; Zach 7:5-7; 2Kor 13:5; Gal 6:4

1Joh 3:20; 1Joh 3:21

and so.

Num 9:10-13; Matt 5:23; Matt 5:24

 

 

SV

29 Want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelven een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heeren.

KJV

29 For G1063 he that eateth G2068 and G2532 drinketh G4095 unworthily G371, eateth G2068 and G2532 drinketh G4095 damnation G2917 to himself G1438, not G3361 discerning G1252 the Lord's G2962 body G4983.10

  10damnation: or, judgment

YLT

29 for he who is eating and drinking unworthily, judgment to himself he doth eat and drink--not discerning the body of the Lord.

WHNU

29 ο G3588 T-NSM γαρ G1063 CONJ εσθιων G2068 V-PAP-NSM και G2532 CONJ πινων G4095 V-PAP-NSM κριμα G2917 N-ASN εαυτω G1438 F-3DSM εσθιει G2068 V-PAI-3S και G2532 CONJ πινει G4095 V-PAI-3S μη G3361 PRT-N διακρινων G1252 V-PAP-NSM το G3588 T-ASN σωμα G4983 N-ASN

Darby

29 For [the] eater and drinker eats and drinks judgment to himself, not distinguishing the body.

TSK - 1 Korinthe 11:29

 

damnation.  or, judgment.[Krima ,] judgment, or punishment, not damnation, for it was inflicted upon the disorderly and profane for their amendment.

1Kor 11:30; 1Kor 11:32-34; Rom 13:2

Jak 3:1; Jak 5:12

not.

1Kor 11:24; 1Kor 11:27; Pred 8:5; Hebr 5:14

 

 

SV

30 Daarom zijn onder u vele zwakken en kranken, en velen slapen.

KJV

30 For G1223 this G5124 cause G1223 many G4183 [are] weak G772 and G2532 sickly G732 among G1722 you G5213, and G2532 many G2425 sleep G2837.

YLT

30 Because of this, among you many [are] weak and sickly, and sleep do many;

WHNU

30 δια G1223 PREP τουτο G5124 D-ASN εν G1722 PREP υμιν G5213 P-2DP πολλοι G4183 A-NPM ασθενεις G772 A-NPM και G2532 CONJ αρρωστοι G732 A-NPM και G2532 CONJ κοιμωνται G2837 V-PPI-3P ικανοι G2425 A-NPM

Darby

30 On this account many among you [are] weak and infirm, and a good many are fallen asleep.

TSK - 1 Korinthe 11:30

 

many.

1Kor 11:32; Ex 15:26; Num 20:12; Num 20:24; Num 21:6-9; 2Sam 12:14-18; 1Kon 13:21-24

Ps 38:1-8; Ps 78:30; Ps 78:31; Ps 89:31-34; Amos 3:2; Hebr 12:5-11; Openb 3:19

sleep.

1Kor 15:51; Hand 13:36; 1Thess 4:14

 

 

SV

31 Want34 35  indien wij onszelven oordeelden, zo zouden wij niet geoordeeld worden.   34Ps 32:5;  35Spr 18:17;

KJV

31 For G1063 if G1487 we would judge G1252 ourselves G1438, we should G302 not G3756 be judged G2919. Ps 32:5; Spr 18:17;

YLT

31 for if ourselves we were discerning, we would not be being judged, Ps 32:5; Spr 18:17;

WHNU

31 ει G1487 COND δε G1161 CONJ εαυτους G1438 F-3APM διεκρινομεν G1252 V-IAI-1P ουκ G3756 PRT-N αν G302 PRT εκρινομεθα G2919 V-IPI-1P Ps 32:5; Spr 18:17;

Darby

31 But if we judged ourselves, so were we not judged. Ps 32:5; Spr 18:17;

TSK - 1 Korinthe 11:31

 

1Kor 11:28; Ps 32:3-5; Jer 31:18-20; Luk 15:18-20; 1Joh 1:9; Openb 2:5; Openb 3:2; Openb 3:3

 

 

SV

32 Maar als wij geoordeeld worden, zo worden wij van den Heere getuchtigd, opdat wij met de wereld niet zouden veroordeeld worden.

KJV

32 But G1161 when we are judged G2919, we are chastened G3811 of G5259 the Lord G2962, that G3363 we should G2632 not G3363 be condemned G2632 with G4862 the world G2889.

YLT

32 and being judged by the Lord, we are chastened, that with the world we may not be condemned;

WHNU

32 κρινομενοι G2919 V-PPP-NPM δε G1161 CONJ υπο G5259 PREP  του G3588 T-GSM [του] G3588 T-GSM κυριου G2962 N-GSM παιδευομεθα G3811 V-PPI-1P ινα G2443 CONJ μη G3361 PRT-N συν G4862 PREP τω G3588 T-DSM κοσμω G2889 N-DSM κατακριθωμεν G2632 V-APS-1P

Darby

32 But being judged, we are disciplined of [the] Lord, that we may not be condemned with the world.

TSK - 1 Korinthe 11:32

 

we are.

1Kor 11:30; Deut 8:5; Job 5:17; Job 5:18; Job 33:18-30; Job 34:31; Job 34:32; Ps 94:12; Ps 94:13; Ps 118:18

Spr 3:11; Spr 3:12; Jes 1:5; Jer 7:28; Zef 3:2; Hebr 12:5-11

condemned.

Rom 3:19; 1Joh 5:19

 

 

SV

33 Zo dan, mijn broeders, als gij samenkomt om te eten, verwacht elkander.

KJV

33 Wherefore G5620, my G3450 brethren G80, when ye come together G4905 to G1519 eat G5315, tarry G1551 one for another G240.

YLT

33 so then, my brethren, coming together to eat, for one another wait ye;

WHNU

33 ωστε G5620 CONJ αδελφοι G80 N-VPM μου G3450 P-1GS συνερχομενοι G4905 V-PNP-NPM εις G1519 PREP το G3588 T-ASN φαγειν G5315 V-2AAN αλληλους G240 C-APM εκδεχεσθε G1551 V-PNM-2P

Darby

33 So that, my brethren, when ye come together to eat, wait for one another.

TSK - 1 Korinthe 11:33

 

33

 

 

SV

34 Doch zo iemand hongert, dat hij te huis ete, opdat gij niet tot een oordeel samenkomt. De overige dingen nu zal ik verordenen, als ik zal gekomen zijn.

KJV

34 And G1161 if any man G1536 hunger G3983, let him eat G2068 at G1722 home G3624; that G3363 ye come G4905 not G3363 together G4905 unto G1519 condemnation G2917. And G1161 the rest G3062 will I set in order G1299 when G5613 G302 I come G2064.11

  11condemnation: or, judgment

YLT

34 and if any one is hungry, at home let him eat, that to judgment ye may not come together; and the rest, whenever I may come, I shall arrange.

WHNU

34 ει G1487 COND τις G5100 X-NSM πεινα G3983 V-PAI-3S εν G1722 PREP οικω G3624 N-DSM εσθιετω G2068 V-PAM-3S ινα G2443 CONJ μη G3361 PRT-N εις G1519 PREP κριμα G2917 N-ASN συνερχησθε G4905 V-PNS-2P τα G3588 T-APN δε G1161 CONJ λοιπα G3062 A-APN ως G5613 ADV αν G302 PRT ελθω G2064 V-2AAS-1S διαταξομαι G1299 V-FDI-1S

Darby

34 If any one be hungry, let him eat at home, that ye may not come together for judgment. But the other things, whenever I come, I will set in order.

TSK - 1 Korinthe 11:34

 

if any.

1Kor 11:21; 1Kor 11:22

condemnation.  or, judgment.  will I.

1Kor 7:17; Tit 1:5

when.

1Kor 4:19; 1Kor 16:2; 1Kor 16:5

 

 

 

 


Vorig hoofdstuk (1 Korinthe 10)
| Begin hoofdstuk | Volgend hoofdstuk (1 Korinthe 12)