Interlinear Nieuw Testament

index


Vorig hoofdstuk (1 Korinthe 7) | Volgend hoofdstuk (1 Korinthe 9)


1 Korinthe 8

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

SV

1 Aangaande nu de dingen, die den afgoden geofferd zijn, wij weten, dat wij allen te zamen kennis hebben. De kennis maakt opgeblazen, maar de liefde sticht. [Hand 15:20]; [Hand 15:29]; [Hand 21:25];

KJV

1 Now G1161 as touching G4012 things offered unto idols G1494, we know G1492 that G3754 we all G3956 have G2192 knowledge G1108. Knowledge G1108 puffeth up G5448, but G1161 charity G26 edifieth G3618. [Hand 15:20]; [Hand 15:29]; [Hand 21:25];

YLT

1 And concerning the things sacrificed to idols, we have known that we all have knowledge: knowledge puffeth up, but love buildeth up; [Hand 15:20]; [Hand 15:29]; [Hand 21:25];

WHNU

1 περι G4012 PREP δε G1161 CONJ των G3588 T-GPN ειδωλοθυτων G1494 A-GPN οιδαμεν G1492 V-RAI-1P οτι G3754 CONJ παντες G3956 A-NPM γνωσιν G1108 N-ASF εχομεν G2192 V-PAI-1P η G3588 T-NSF γνωσις G1108 N-NSF φυσιοι G5448 V-PAI-3S η G3588 T-NSF δε G1161 CONJ αγαπη G26 N-NSF οικοδομει G3618 V-PAI-3S [Hand 15:20]; [Hand 15:29]; [Hand 21:25];

Darby

1 But concerning things sacrificed to idols, we know, (for we all have knowledge: knowledge puffs up, but love edifies. [Hand 15:20]; [Hand 15:29]; [Hand 21:25];

TSK - 1 Korinthe 8:1

 

1 To abstain from meats offered to idols.

8 We must not abuse our Christian liberty, to the offence of our brethren;

11 but must bridle our knowledge with charity.

 

 

touching.

1Kor 8:10; 1Kor 10:19-22; 1Kor 10:28; Num 25:2; Hand 15:10; Hand 15:19; Hand 15:20; Hand 15:29; Hand 21:25; Openb 2:14; Openb 2:20

we are.

1Kor 8:2; 1Kor 8:4; 1Kor 8:7; 1Kor 8:11; 1Kor 1:5; 1Kor 4:10; 1Kor 13:2; 1Kor 14:20; 1Kor 15:34; Rom 14:14; Rom 14:22; Kol 2:18

Knowledge.

1Kor 4:18; 1Kor 5:2; 1Kor 5:6; 1Kor 13:4; Jes 5:21; Jes 47:10; Rom 11:25; Rom 12:16; Rom 14:3; Rom 14:10

but.

1Kor 13:1-13; Efez 4:16

 

 

SV

2 En zo iemand meent iets te weten, die heeft nog niets gekend, gelijk men behoort te kennen.

KJV

2 And G1161 if any man G1536 think G1380 that he knoweth G1492 any thing G5100, he knoweth G1097 nothing G3762 yet G3764 as G2531 he ought G1163 to know G1097.

YLT

2 and if any one doth think to know anything, he hath not yet known anything according as it behoveth [him] to know;

WHNU

2 ει G1487 COND τις G5100 X-NSM δοκει G1380 V-PAI-3S εγνωκεναι G1097 V-RAN τι G5100 X-ASN ουπω G3768 ADV εγνω G1097 V-2AAI-3S καθως G2531 ADV δει G1163 V-PQI-3S γνωναι G1097 V-2AAN

Darby

2 If any one think he knows anything, he knows nothing yet as he ought to know [it] .

TSK - 1 Korinthe 8:2

 

if.

Spr 26:12; Spr 30:2-4; Rom 11:25; Gal 6:3; 1Tim 1:5-7; 1Tim 6:3; 1Tim 6:4

 

 

SV

3 Maar zo iemand God liefheeft, die is van Hem gekend.

KJV

3 But G1161 if any man G1536 love G25 God G2316, the same G3778 is known G1097 of G5259 him G846.

YLT

3 and if any one doth love God, this one hath been known by Him.

WHNU

3 ει G1487 COND δε G1161 CONJ τις G5100 X-NSM αγαπα G25 V-PAI-3S τον G3588 T-ASM θεον G2316 N-ASM ουτος G3778 D-NSM εγνωσται G1097 V-RPI-3S υπ G5259 PREP αυτου G846 P-GSM

Darby

3 But if any one love God, *he* is known of him):

TSK - 1 Korinthe 8:3

 

love.

1Kor 2:9; Rom 8:28; Jak 1:12; Jak 2:5; 1Petr 1:8; 1Joh 4:19; 1Joh 5:2; 1Joh 5:3

is.

Ex 33:12; Ex 33:17; Ps 1:6; Ps 17:3; Ps 139:1; Ps 139:2; Nahum 1:7; Matt 7:23; Joh 10:14

Joh 21:17; Rom 8:29; Rom 11:2; Gal 4:9; 2Tim 2:19; Openb 2:9; Openb 2:13; Openb 2:19

Openb 3:8; Openb 3:9; Openb 3:15; Openb 3:16

 

 

SV

4 Aangaande1  dan het eten der dingen, die den afgoden geofferd zijn, wij weten, dat2  een afgod niets is in de wereld, en3 4  dat er geen ander God is dan één.     1Rom 14:14;  21Kor 10:19;  3Deut 4:39;  4Efez 4:6;  [Deut 6:4]; [Gal 4:8]; [Efez 4:5];

KJV

4 As concerning G4012 therefore G3767 the eating G1035 of those things that are offered in sacrifice unto idols G1494, we know G1492 that G3754 an idol G1497 [is] nothing G3762 in G1722 the world G2889, and G2532 that G3754 [there is] none G3762 other G2087 God G2316 but G1508 one G1520. Rom 14:14; 1Kor 10:19; Deut 4:39; Efez 4:6; [Deut 6:4]; [Gal 4:8]; [Efez 4:5];

YLT

4 Concerning the eating then of the things sacrificed to idols, we have known that an idol [is] nothing in the world, and that there is no other God except one; Rom 14:14; 1Kor 10:19; Deut 4:39; Efez 4:6; [Deut 6:4]; [Gal 4:8]; [Efez 4:5];

WHNU

4 περι G4012 PREP της G3588 T-GSF βρωσεως G1035 N-GSF ουν G3767 CONJ των G3588 T-GPN ειδωλοθυτων G1494 A-GPN οιδαμεν G1492 V-RAI-1P οτι G3754 CONJ ουδεν G3762 A-NSN ειδωλον G1497 N-NSN εν G1722 PREP κοσμω G2889 N-DSM και G2532 CONJ οτι G3754 CONJ ουδεις G3762 A-NSM θεος G2316 N-NSM ει G1487 COND μη G3361 PRT-N εις G1520 A-NSM Rom 14:14; 1Kor 10:19; Deut 4:39; Efez 4:6; [Deut 6:4]; [Gal 4:8]; [Efez 4:5];

Darby

4 --concerning then the eating of things sacrificed to idols, we know that an idol [is] nothing in [the] world, and that there [is] no other God save one. Rom 14:14; 1Kor 10:19; Deut 4:39; Efez 4:6; [Deut 6:4]; [Gal 4:8]; [Efez 4:5];

TSK - 1 Korinthe 8:4

 

we know.

1Kor 10:19; 1Kor 10:20; Ps 115:4-8; Jes 41:24; Jes 44:8; Jes 44:9; Jer 10:14; Jer 51:17; Jer 51:18

Hab 2:19; Hab 2:20; Hand 19:26

there is.

1Kor 8:6; Deut 3:24; Deut 4:39; Deut 6:4; Deut 32:39; Jes 37:16; Jes 37:20; Jes 44:6; Jes 44:8; Jes 44:24; Jes 45:5; Jes 45:14

Jer 10:10; Mark 12:29; Efez 4:6; 1Tim 1:17; 1Tim 2:5; Judas 1:25

 

 

SV

5 Want hoewel er ook zijn, die goden genaamd worden, hetzij in den hemel, hetzij op de aarde (gelijk er vele goden en vele heren zijn),

KJV

5 For G1063 though G1512 G2532 there be G1526 that are called G3004 gods G2316, whether G1535 in G1722 heaven G3772 or G1535 in G1909 earth G1093, (as G5618 there be G1526 gods G2316 many G4183, and G2532 lords G2962 many G4183,)

YLT

5 for even if there are those called gods, whether in heaven, whether upon earth--as there are gods many and lords many--

WHNU

5 και G2532 CONJ γαρ G1063 CONJ ειπερ G1512 COND εισιν G1526 V-PXI-3P λεγομενοι G3004 V-PPP-NPM θεοι G2316 N-NPM ειτε G1535 CONJ εν G1722 PREP ουρανω G3772 N-DSM ειτε G1535 CONJ επι G1909 PREP γης G1093 N-GSF ωσπερ G5618 ADV εισιν G1526 V-PXI-3P θεοι G2316 N-NPM πολλοι G4183 A-NPM και G2532 CONJ κυριοι G2962 N-NPM πολλοι G4183 A-NPM

Darby

5 For and if indeed there are [those] called gods, whether in heaven or on earth, (as there are gods many, and lords many,)

TSK - 1 Korinthe 8:5

 

that.

Deut 10:17; Jer 2:11; Jer 2:28; Jer 11:13; Dan 5:4; Joh 10:34; Joh 10:35; Gal 4:8; 2Thess 2:4

 

 

SV

6 Nochtans5 6  hebben wij [maar] één God, den Vader, uit7  Welken alle dingen zijn, en wij tot Hem; en8 9 10  [maar] één Heere, Jezus Christus, door Welken alle dingen zijn, en wij door Hem.       5Mal 2:10;  6Efez 4:6;  7Rom 11:36;  8Joh 13:13;  91Kor 12:3;  10Filipp 2:11;  [Deut 6:4]; [Efez 4:5];

KJV

6 But G235 to us G2254 [there is but] one G1520 God G2316, the Father G3962, of G1537 whom G3739 [are] all things G3956, and G2532 we G2249 in G1519 him G846; and G2532 one G1520 Lord G2962 Jesus G2424 Christ G5547, by G1223 whom G3739 [are] all things G3956, and G2532 we G2249 by G1223 him G846.1

  1in: or, for  Mal 2:10; Efez 4:6; Rom 11:36; Joh 13:13; 1Kor 12:3; Filipp 2:11; [Deut 6:4]; [Efez 4:5];

YLT

6 yet to us [is] one God, the Father, of whom [are] the all things, and we to Him; and one Lord, Jesus Christ, through whom [are] the all things, and we through Him; Mal 2:10; Efez 4:6; Rom 11:36; Joh 13:13; 1Kor 12:3; Filipp 2:11; [Deut 6:4]; [Efez 4:5];

WHNU

6  [αλλ] G235 CONJ αλλ G235 CONJ ημιν G2254 P-1DP εις G1520 A-NSM θεος G2316 N-NSM ο G3588 T-NSM πατηρ G3962 N-NSM εξ G1537 PREP ου G3739 R-GSM τα G3588 T-NPN παντα G3956 A-NPN και G2532 CONJ ημεις G2249 P-1NP εις G1519 PREP αυτον G846 P-ASM και G2532 CONJ εις G1520 A-NSM κυριος G2962 N-NSM ιησους G2424 N-NSM χριστος G5547 N-NSM δι G1223 PREP ου G3739 R-GSM τα G3588 T-NPN παντα G3956 A-NPN και G2532 CONJ ημεις G2249 P-1NP δι G1223 PREP αυτου G846 P-GSM Mal 2:10; Efez 4:6; Rom 11:36; Joh 13:13; 1Kor 12:3; Filipp 2:11; [Deut 6:4]; [Efez 4:5];

Darby

6 yet to us [there is] one God, the Father, of whom all things, and *we* for him; and one Lord, Jesus Christ, by whom [are] all things, and *we* by him. Mal 2:10; Efez 4:6; Rom 11:36; Joh 13:13; 1Kor 12:3; Filipp 2:11; [Deut 6:4]; [Efez 4:5];

TSK - 1 Korinthe 8:6

 

one God.

1Kor 8:4; Jona 1:9; Mal 2:10; Joh 10:30; Joh 14:9; Joh 14:10; Joh 17:3; Joh 20:17; Efez 1:3; Efez 3:14

Efez 4:6; 1Petr 1:2; 1Petr 1:3

of whom.

Hand 17:28; Rom 11:36; Efez 4:6

and we.

Joh 14:20; Joh 17:21-23

in him.  or, for him.

6:13

and one.

1Kor 12:3; Matt 11:27; Matt 28:18; Joh 5:20-29; Joh 13:13; Joh 17:23; Hand 2:36; Hand 5:31

Efez 1:20-23; Efez 4:5; Filipp 2:9-11; Kol 1:16; Kol 1:17; 1Tim 2:5; 1Tim 2:6; 1Petr 1:21

Re 1:18

and we by.

Joh 1:3; Kol 1:6; Hebr 1:2; Hebr 1:3

 

 

SV

7 Doch in allen is de kennis niet; maar11  sommigen, met een geweten des afgods tot nog toe, eten als [iets] dat den afgoden geofferd is; en hun geweten, zwak zijnde, wordt bevlekt.  111Kor 10:28;  [1Kor 10:27];

KJV

7 Howbeit G235 [there is] not G3756 in G1722 every man G3956 that knowledge G1108: for G1161 some G5100 with conscience G4893 of the idol G1497 unto G2193 this hour G737 eat G2068 [it] as G5613 a thing offered unto an idol G1494; and G2532 their G846 conscience G4893 being G5607 weak G772 is defiled G3435. 1Kor 10:28; [1Kor 10:27];

YLT

7 but not in all men [is] the knowledge, and certain with conscience of the idol, till now, as a thing sacrificed to an idol do eat [it] , and their conscience, being weak, is defiled. 1Kor 10:28; [1Kor 10:27];

WHNU

7 αλλ G235 CONJ ουκ G3756 PRT-N εν G1722 PREP πασιν G3956 A-DPM η G3588 T-NSF γνωσις G1108 N-NSF τινες G5100 X-NPM δε G1161 CONJ τη G3588 T-DSF συνηθεια G4914 N-DSF εως G2193 CONJ αρτι G737 ADV του G3588 T-GSN ειδωλου G1497 N-GSN ως G5613 ADV ειδωλοθυτον G1494 A-NSN εσθιουσιν G2068 V-PAI-3P και G2532 CONJ η G3588 T-NSF συνειδησις G4893 N-NSF αυτων G846 P-GPM ασθενης G772 A-NSF ουσα G5607 V-PXP-NSF μολυνεται G3435 V-PPI-3S 1Kor 10:28; [1Kor 10:27];

Darby

7 But knowledge [is] not in all: but some, with conscience of the idol, until now eat as of a thing sacrificed to idols; and their conscience, being weak, is defiled. 1Kor 10:28; [1Kor 10:27];

TSK - 1 Korinthe 8:7

 

there.

1Kor 1:10; 1Kor 1:11

with.Rather, as Dr. Doddridge renders, "with consciousness of (some religious regard to) the idol," as [suneidesis ,] and formerly conscience, also imports.

1Kor 8:9; 1Kor 8:10; 1Kor 10:28; 1Kor 10:29; Rom 14:14; Rom 14:23

 

 

SV

8 De12  spijze nu maakt ons Gode niet aangenaam; want hetzij dat wij eten, wij hebben geen overvloed; en hetzij dat wij niet eten, wij hebben geen gebrek.  12Rom 14:17;

KJV

8 But G1161 meat G1033 commendeth G3936 us G2248 not G3756 to God G2316: for G1063 neither G3777, if G1437 we eat G5315, are we the better G4052; neither G3777, if G3362 we eat G5315 not G3362, are we the worse G5302.2 3

   2are we the better: or, have we the more  3are we the worse: or, have we the less  Rom 14:17;

YLT

8 But victuals do not commend us to God, for neither if we may eat are we in advance; nor if we may not eat, are we behind; Rom 14:17;

WHNU

8 βρωμα G1033 N-NSN δε G1161 CONJ ημας G2248 P-1AP ου G3756 PRT-N παραστησει G3936 V-FAI-3S τω G3588 T-DSM θεω G2316 N-DSM ουτε G3777 CONJ εαν G1437 COND μη G3361 PRT-N φαγωμεν G5315 V-2AAS-1P υστερουμεθα G5302 V-PPI-1P ουτε G3777 CONJ εαν G1437 COND φαγωμεν G5315 V-2AAS-1P περισσευομεν G4052 V-PAI-1P Rom 14:17;

Darby

8 But meat does not commend us to God; neither if we should not eat do we come short; nor if we should eat have we an advantage. Rom 14:17;

TSK - 1 Korinthe 8:8

 

meat.

1Kor 6:13; Rom 14:17; Kol 2:20-23; Hebr 13:9

are we the better.  or, have we the more.  are we the worse.or, have we the less.

 

 

SV

9 Maar13  ziet toe, dat deze uw macht niet enigerwijze een aanstoot worde dengenen, die zwak zijn.  13Gal 5:13;

KJV

9 But G1161 take heed G991 lest G3381 by any means G4458 this G3778 liberty G1849 of yours G5216 become G1096 a stumblingblock G4348 to them that are weak G770.4

  4liberty: or, power  Gal 5:13;

YLT

9 but see, lest this privilege of yours may become a stumbling-block to the infirm, Gal 5:13;

WHNU

9 βλεπετε G991 V-PAM-2P δε G1161 CONJ μη G3361 PRT-N πως G4458 PRT η G3588 T-NSF εξουσια G1849 N-NSF υμων G5216 P-2GP αυτη G3778 D-NSF προσκομμα G4348 N-NSN γενηται G1096 V-2ADS-3S τοις G3588 T-DPM ασθενεσιν G772 A-DPM Gal 5:13;

Darby

9 But see lest anywise this your right [to eat] itself be a stumbling-block to the weak. Gal 5:13;

TSK - 1 Korinthe 8:9

 

take.

1Kor 8:10; 1Kor 10:24; 1Kor 10:29; Matt 18:6; Matt 18:7; Matt 18:10; Luk 17:1; Luk 17:2; Rom 14:20; Rom 14:21; Gal 5:13

1Petr 2:16; 2Petr 2:19

liberty.  or, power.  a stumbling-block.

1Kor 10:32; Lev 19:14; Jes 57:14; Ezech 14:3; Ezech 44:12; Rom 14:13-15; Rom 14:20; Gal 5:13

Re 2:14

weak.

1Kor 8:12; 1Kor 9:22; Jes 35:3; Rom 14:1; Rom 14:2; Rom 15:1; 2Kor 11:21

 

 

SV

10 Want zo iemand u, die de kennis hebt, ziet in der afgoden tempel aanzitten, zal het geweten deszelven, die zwak is, niet gestijfd worden, om te eten de dingen, die den afgoden geofferd zijn?

KJV

10 For G1063 if G1437 any man G5100 see G1492 thee G4571 which G3588 hast G2192 knowledge G1108 sit at meat G2621 in G1722 the idol's temple G1493, shall G3618 not G3780 the conscience G4893 of him G846 which is G5607 weak G772 be emboldened G3618 G1519 to eat G2068 those things which are offered to idols G1494;5

  5emboldened: Gr. edified

YLT

10 for if any one may see thee that hast knowledge in an idol's temple reclining at meat--shall not his conscience--he being infirm--be emboldened to eat the things sacrificed to idols,

WHNU

10 εαν G1437 COND γαρ G1063 CONJ τις G5100 X-NSM ιδη G1492 V-2AAS-3S  [σε] G4571 P-2AS σε G4571 P-2AS τον G3588 T-ASM εχοντα G2192 V-PAP-ASM γνωσιν G1108 N-ASF εν G1722 PREP ειδωλειω G1493 N-DSN κατακειμενον G2621 V-PNP-ASM ουχι G3780 PRT-I η G3588 T-NSF συνειδησις G4893 N-NSF αυτου G846 P-GSM ασθενους G772 A-GSM οντος G5607 V-PXP-GSM οικοδομηθησεται G3618 V-FPI-3S εις G1519 PREP το G3588 T-ASN τα G3588 T-APN ειδωλοθυτα G1494 A-APN εσθιειν G2068 V-PAN

Darby

10 For if any one see thee, who hast knowledge, sitting at table in an idol-house, shall not his conscience, he being weak, be emboldened to eat the things sacrificed to the idol?

TSK - 1 Korinthe 8:10

 

which hast.

1Kor 8:1; 1Kor 8:2

sit.

1Kor 10:20; 1Kor 10:21; Num 25:2; Richt 9:27; Amos 2:8

shall not.

1Kor 10:28; 1Kor 10:29; 1Kor 10:32; Rom 14:14; Rom 14:23

emboldened.  Gr. edified.

1

 

 

SV

11 En14  zal de broeder, die zwak is, door uw kennis verloren gaan, om welken Christus gestorven is?  14Rom 14:15;

KJV

11 And G2532 through G1909 thy G4674 knowledge G1108 shall G622 the weak G770 brother G80 perish G622, for G1223 whom G3739 Christ G5547 died G599? Rom 14:15;

YLT

11 and the brother who is infirm shall perish by thy knowledge, because of whom Christ died? Rom 14:15;

WHNU

11 απολλυται G622 V-PPI-3S γαρ G1063 CONJ ο G3588 T-NSM ασθενων G770 V-PAP-NSM εν G1722 PREP τη G3588 T-DSF ση G4674 S-2DSF γνωσει G1108 N-DSF ο G3588 T-NSM αδελφος G80 N-NSM δι G1223 PREP ον G3739 R-ASM χριστος G5547 N-NSM απεθανεν G599 V-2AAI-3S Rom 14:15;

Darby

11 and the weak [one] , the brother for whose sake Christ died, will perish through thy knowledge. Rom 14:15;

TSK - 1 Korinthe 8:11

 

shall.

1Kor 8:13; 1Kor 10:33; 1Kor 11:1; Rom 14:15; Rom 14:20; Rom 14:21; Rom 15:1-3

 

 

SV

12 Doch gijlieden, alzo tegen de broeders zondigende, en hun zwak geweten kwetsende, zondigt tegen Christus.

KJV

12 But G1161 when ye sin G264 so G3779 against G1519 the brethren G80, and G2532 wound G5180 their G846 weak G770 conscience G4893, ye sin G264 against G1519 Christ G5547.

YLT

12 and thus sinning in regard to the brethren, and smiting their weak conscience--in regard to Christ ye sin;

WHNU

12 ουτως G3779 ADV δε G1161 CONJ αμαρτανοντες G264 V-PAP-NPM εις G1519 PREP τους G3588 T-APM αδελφους G80 N-APM και G2532 CONJ τυπτοντες G5180 V-PAP-NPM αυτων G846 P-GPM την G3588 T-ASF συνειδησιν G4893 N-ASF ασθενουσαν G770 V-PAP-ASF εις G1519 PREP χριστον G5547 N-ASM αμαρτανετε G264 V-PAI-2P

Darby

12 Now, thus sinning against the brethren, and wounding their weak conscience, ye sin against Christ.

TSK - 1 Korinthe 8:12

 

when.

Gen 20:9; Gen 42:22; Ex 32:21; 1Sam 2:25; 1Sam 19:4; 1Sam 19:5; 1Sam 24:11; Matt 18:21

ye sin against.

1Kor 12:12; Ex 16:8; Matt 12:49; Matt 12:50; Matt 18:10; Matt 18:11; Matt 25:40; Matt 25:45; Hand 9:4; Hand 9:5

 

 

SV

13 Daarom,15 16  indien de spijs mijn broeder ergert, zo zal ik in eeuwigheid geen vlees eten, opdat ik mijn broeder niet ergere.   15Rom 14:21;  162Kor 11:29;

KJV

13 Wherefore G1355, if G1487 meat G1033 make G4624 my G3450 brother G80 to offend G4624, I will eat G5315 no G3364 flesh G2907 while the world standeth G1519 G165, lest G3363 I make G4624 my G3450 brother G80 to offend G4624. Rom 14:21; 2Kor 11:29;

YLT

13 wherefore, if victuals cause my brother to stumble, I may eat no flesh--to the age--that my brother I may not cause to stumble. Rom 14:21; 2Kor 11:29;

WHNU

13 διοπερ G1355 CONJ ει G1487 COND βρωμα G1033 N-NSN σκανδαλιζει G4624 V-PAI-3S τον G3588 T-ASM αδελφον G80 N-ASM μου G3450 P-1GS ου G3756 PRT-N μη G3361 PRT-N φαγω G5315 V-2AAS-1S κρεα G2907 N-APN εις G1519 PREP τον G3588 T-ASM αιωνα G165 N-ASM ινα G2443 CONJ μη G3361 PRT-N τον G3588 T-ASM αδελφον G80 N-ASM μου G3450 P-1GS σκανδαλισω G4624 V-AAS-1S Rom 14:21; 2Kor 11:29;

Darby

13 Wherefore if meat be a fall-trap to my brother, I will eat no flesh for ever, that I may not be a fall-trap to my brother. Rom 14:21; 2Kor 11:29;

TSK - 1 Korinthe 8:13

 

if meat.

1Kor 6:12; 1Kor 9:12; 1Kor 9:19-23; 1Kor 10:33; 1Kor 11:1; 1Kor 13:5; Rom 14:21; 2Kor 11:29; 2Tim 3:8; 2Tim 3:9

 

 

 

 


Vorig hoofdstuk (1 Korinthe 7)
| Begin Hoofdstuk | Volgend hoofdstuk (1 Korinthe 9)