Interlinear Nieuw Testament

index


Vorig hoofdstuk (1 Korinthe 2) | Volgend hoofdstuk (1 Korinthe 4)


1 Korinthe 3

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

SV

1 En ik, broeders, kon tot u niet spreken als tot geestelijken, maar als tot vleselijken, als tot jonge kinderen in Christus. [Hebr 5:12];

KJV

1 And G2532 I G1473, brethren G80, could G1410 not G3756 speak G2980 unto you G5213 as G5613 unto spiritual G4152, but G235 as G5613 unto carnal G4559, [even] as G5613 unto babes G3516 in G1722 Christ G5547. [Hebr 5:12];

YLT

1 And I, brethren, was not able to speak to you as to spiritual, but as to fleshly--as to babes in Christ; [Hebr 5:12];

WHNU

1 καγω G2504 P-1NS-C αδελφοι G80 N-VPM ουκ G3756 PRT-N ηδυνηθην G1410 V-AOI-1S-ATT λαλησαι G2980 V-AAN υμιν G5213 P-2DP ως G5613 ADV πνευματικοις G4152 A-DPM αλλ G235 CONJ ως G5613 ADV σαρκινοις G4560 A-DPM ως G5613 ADV νηπιοις G3516 A-DPM εν G1722 PREP χριστω G5547 N-DSM [Hebr 5:12];

Darby

1 And *I*, brethren, have not been able to speak to you as to spiritual, but as to fleshly; as to babes in Christ. [Hebr 5:12];

TSK - 1 Korinthe 3:1

 

1 Milk is fit for children.

3 Strife and division, arguments of a fleshly mind.

7 He that planteth and he that watereth, are nothing.

9 The ministers are God's fellow-workmen.

11 Christ the only foundation.

16 Men the temples of God, which must be kept holy.

19 The wisdom of this world is foolishness with God.

 

 

as unto spiritual.

1Kor 2:6; 1Kor 2:15; Gal 6:1

as unto carnal.

1Kor 3:3; 1Kor 3:4; 1Kor 2:14; Matt 16:23; Rom 7:14

babes.

1Kor 14:20; Efez 4:13; Efez 4:14; 1Joh 2:12

 

 

SV

2 Ik1 2  heb u met melk gevoed, en niet met [vaste] spijs; want gij vermocht [toen] nog niet; ja, gij vermoogt ook nu nog niet.   1Hebr 5:12;  21Petr 2:2;

KJV

2 I have fed G4222 you G5209 with milk G1051, and G2532 not G3756 with meat G1033: for G1063 hitherto G3768 ye were G1410 not G3768 able G1410 [to bear it], neither G235 G3777 yet G2089 now G3568 are ye able G1410. Hebr 5:12; 1Petr 2:2;

YLT

2 with milk I fed you, and not with meat, for ye were not yet able, but not even yet are ye now able, Hebr 5:12; 1Petr 2:2;

WHNU

2 γαλα G1051 N-ASN υμας G5209 P-2AP εποτισα G4222 V-AAI-1S ου G3756 PRT-N βρωμα G1033 N-ASN ουπω G3768 ADV γαρ G1063 CONJ εδυνασθε G1410 V-INI-2P αλλ G235 CONJ ουδε G3761 ADV  [ετι] G2089 ADV ετι G2089 ADV νυν G3568 ADV δυνασθε G1410 V-PNI-2P Hebr 5:12; 1Petr 2:2;

Darby

2 I have given you milk to drink, not meat, for ye have not yet been able, nor indeed are ye yet able; Hebr 5:12; 1Petr 2:2;

TSK - 1 Korinthe 3:2

 

fed.

Hebr 5:12-14; 1Petr 2:2

for.

Joh 16:12; Hebr 5:11; Hebr 5:12

 

 

SV

3 Want gij zijt nog vleselijk; want3 4 5  dewijl onder u nijd is, en twist, en tweedracht, zijt gij niet vleselijk, en wandelt [gij niet] naar den mens?    31Kor 1:11;  4Gal 5:19;  5Jak 3:16;

KJV

3 For G1063 ye are G2075 yet G2089 carnal G4559: for G1063 whereas G3699 [there is] among G1722 you G5213 envying G2205, and G2532 strife G2054, and G2532 divisions G1370, are ye G2075 not G3780 carnal G4559, and G2532 walk G4043 as G2596 men G444?1 2

   1divisions: or, factions  2as men: Gr. according to man?  1Kor 1:11; Gal 5:19; Jak 3:16;

YLT

3 for yet ye are fleshly, for where [there is] among you envying, and strife, and divisions, are ye not fleshly, and in the manner of men do walk? 1Kor 1:11; Gal 5:19; Jak 3:16;

WHNU

3 ετι G2089 ADV γαρ G1063 CONJ σαρκικοι G4559 A-NPM εστε G2075 V-PXI-2P οπου G3699 ADV γαρ G1063 CONJ εν G1722 PREP υμιν G5213 P-2DP ζηλος G2205 N-NSM και G2532 CONJ ερις G2054 N-NSF ουχι G3780 PRT-I σαρκικοι G4559 A-NPM εστε G2075 V-PXI-2P και G2532 CONJ κατα G2596 PREP ανθρωπον G444 N-ASM περιπατειτε G4043 V-PAI-2P 1Kor 1:11; Gal 5:19; Jak 3:16;

Darby

3 for ye are yet carnal. For whereas [there are] among you emulation and strife, are ye not carnal, and walk according to man? 1Kor 1:11; Gal 5:19; Jak 3:16;

TSK - 1 Korinthe 3:3

 

for whereas.

1Kor 1:11; 1Kor 6:1-8; 1Kor 11:18; 2Kor 12:20; Gal 5:15; Gal 5:19-21; Jak 3:16; Jak 4:1; Jak 4:2

divisions.  or, factions.  and walk.

Hos 6:7; Mark 7:21; Mark 7:22; Efez 2:2; Efez 2:3; Efez 4:22-24; Tit 3:3; 1Petr 4:2

as men.  Gr. according to man.

 

 

SV

4 Want als de een zegt: Ik6  ben van Paulus; en een ander: Ik [ben] van Apollos; zijt gij niet vleselijk?  61Kor 1:12;

KJV

4 For G1063 while G3752 one G5100 saith G3004, I G1473 G3303 am G1510 of Paul G3972; and G1161 another G2087, I G1473 [am] of Apollos G625; are G2075 ye not G3780 carnal G4559? 1Kor 1:12;

YLT

4 for when one may say, `I, indeed, am of Paul;' and another, `I--of Apollos;' are ye not fleshly? 1Kor 1:12;

WHNU

4 οταν G3752 CONJ γαρ G1063 CONJ λεγη G3004 V-PAS-3S τις G5100 X-NSM εγω G1473 P-1NS μεν G3303 PRT ειμι G1510 V-PXI-1S παυλου G3972 N-GSM ετερος G2087 A-NSM δε G1161 CONJ εγω G1473 P-1NS απολλω G625 N-GSM ουκ G3756 PRT-N ανθρωποι G444 N-NPM εστε G2075 V-PXI-2P 1Kor 1:12;

Darby

4 For when one says, *I* am of Paul, and another, *I* of Apollos, are ye not men? 1Kor 1:12;

TSK - 1 Korinthe 3:4

 

1Kor 1:12; 1Kor 4:6

 

 

SV

5 Wie is dan Paulus, en wie is Apollos,7 8 9  anders dan dienaars, door welke gij geloofd hebt, en [dat], gelijk de Heere aan een iegelijk gegeven heeft?    7Hand 18:24;  81Kor 1:12;  91Kor 16:12;

KJV

5 Who G5101 then G3767 is G2076 Paul G3972, and G1161 who G5101 [is] Apollos G625, but G235 G2228 ministers G1249 by G1223 whom G3739 ye believed G4100, even G2532 as G5613 the Lord G2962 gave G1325 to every man G1538? Hand 18:24; 1Kor 1:12; 1Kor 16:12;

YLT

5 Who, then, is Paul, and who Apollos, but ministrants through whom ye did believe, and to each as the Lord gave? Hand 18:24; 1Kor 1:12; 1Kor 16:12;

WHNU

5 τι G5101 I-NSN ουν G3767 CONJ εστιν G2076 V-PXI-3S απολλως G625 N-NSM τι G5101 I-NSN δε G1161 CONJ εστιν G2076 V-PXI-3S παυλος G3972 N-NSM διακονοι G1249 N-NPM δι G1223 PREP ων G3739 R-GPM επιστευσατε G4100 V-AAI-2P και G2532 CONJ εκαστω G1538 A-DSM ως G5613 ADV ο G3588 T-NSM κυριος G2962 N-NSM εδωκεν G1325 V-AAI-3S Hand 18:24; 1Kor 1:12; 1Kor 16:12;

Darby

5 Who then is Apollos, and who Paul? Ministering servants, through whom ye have believed, and as the Lord has given to each. Hand 18:24; 1Kor 1:12; 1Kor 16:12;

TSK - 1 Korinthe 3:5

 

ministers.

1Kor 3:7; 1Kor 4:1; 1Kor 4:2; Luk 1:2; Rom 10:14; Rom 10:15; 2Kor 3:6; 2Kor 4:5; 2Kor 4:7; 2Kor 6:1; 2Kor 6:4; 2Kor 11:23

even.

1Kor 3:10; 1Kor 9:17; 1Kor 12:4-11; 1Kor 12:28; Matt 25:15; Joh 3:27; Rom 12:3-6; 1Petr 4:10

 

 

SV

6 Ik heb geplant, Apollos10 11  heeft nat gemaakt; maar God heeft den wasdom gegeven.   10Hand 18:26;  11Hand 19:1;  [Hand 18:27]; [1Kor 9:7];

KJV

6 I G1473 have planted G5452, Apollos G625 watered G4222; but G235 God G2316 gave the increase G837. Hand 18:26; Hand 19:1; [Hand 18:27]; [1Kor 9:7];

YLT

6 I planted, Apollos watered, but God was giving growth; Hand 18:26; Hand 19:1; [Hand 18:27]; [1Kor 9:7];

WHNU

6 εγω G1473 P-1NS εφυτευσα G5452 V-AAI-1S απολλως G625 N-NSM εποτισεν G4222 V-AAI-3S αλλα G235 CONJ ο G3588 T-NSM θεος G2316 N-NSM ηυξανεν G837 V-IAI-3S Hand 18:26; Hand 19:1; [Hand 18:27]; [1Kor 9:7];

Darby

6 *I* have planted; Apollos watered; but God has given the increase. Hand 18:26; Hand 19:1; [Hand 18:27]; [1Kor 9:7];

TSK - 1 Korinthe 3:6

 

I.

1Kor 3:9; 1Kor 3:10; 1Kor 4:14; 1Kor 4:15; 1Kor 9:1; 1Kor 9:7-11; 1Kor 15:1-11; Hand 18:4-11; 2Kor 10:14; 2Kor 10:15

Apollos.

Spr 11:25; Hand 18:24; Hand 18:26; Hand 18:27; Hand 19:1

God.

1Kor 1:30; 1Kor 15:10; Ps 62:9; Ps 62:11; Ps 92:13-15; Ps 127:1; Jes 55:10; Jes 55:11; Jes 61:11

Hand 11:18; Hand 14:27; Hand 16:14; Hand 21:19; Rom 15:18; 2Kor 3:2-5; 1Thess 1:5

 

 

SV

7 Zo is dan noch hij, die plant, iets, noch hij, die nat maakt, maar God, Die den wasdom geeft.

KJV

7 So G5620 then neither G3777 is G2076 he that planteth G5452 any thing G5100, neither G3777 he that watereth G4222; but G235 God G2316 that giveth the increase G837.

YLT

7 so that neither is he who is planting anything, nor he who is watering, but He who is giving growth--God;

WHNU

7 ωστε G5620 CONJ ουτε G3777 CONJ ο G3588 T-NSM φυτευων G5452 V-PAP-NSM εστιν G2076 V-PXI-3S τι G5100 X-NSN ουτε G3777 CONJ ο G3588 T-NSM ποτιζων G4222 V-PAP-NSM αλλ G235 CONJ ο G3588 T-NSM αυξανων G837 V-PAP-NSM θεος G2316 N-NSM

Darby

7 So that neither the planter is anything, nor the waterer; but God the giver of the increase.

TSK - 1 Korinthe 3:7

 

1Kor 13:2; Ps 115:1; Jes 40:17; Jes 41:29; Dan 4:35; Joh 15:5; 2Kor 12:9; Gal 6:3

 

 

SV

8 En die plant, en die nat maakt, zijn één; maar12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  een iegelijk zal zijn loon ontvangen naar zijn arbeid.           12Ps 62:12;  13Jer 17:10;  14Jer 32:19;  15Matt 16:27;  16Rom 2:6;  17Rom 14:12;  182Kor 5:10;  19Gal 6:5;  20Openb 2:23;  21Openb 22:12;  [Job 34:11];

KJV

8 Now G1161 he that planteth G5452 and G2532 he that watereth G4222 are G1526 one G1520: and G1161 every man G1538 shall receive G2983 his own G2398 reward G3408 according G2596 to his own G2398 labour G2873. Ps 62:12; Jer 17:10; Jer 32:19; Matt 16:27; Rom 2:6; Rom 14:12; 2Kor 5:10; Gal 6:5; Openb 2:23; Openb 22:12; [Job 34:11];

YLT

8 and he who is planting and he who is watering are one, and each his own reward shall receive, according to his own labour, Ps 62:12; Jer 17:10; Jer 32:19; Matt 16:27; Rom 2:6; Rom 14:12; 2Kor 5:10; Gal 6:5; Openb 2:23; Openb 22:12; [Job 34:11];

WHNU

8 ο G3588 T-NSM φυτευων G5452 V-PAP-NSM δε G1161 CONJ και G2532 CONJ ο G3588 T-NSM ποτιζων G4222 V-PAP-NSM εν G1520 A-NSN εισιν G1526 V-PXI-3P εκαστος G1538 A-NSM δε G1161 CONJ τον G3588 T-ASM ιδιον G2398 A-ASM μισθον G3408 N-ASM λημψεται G2983 V-FDI-3S κατα G2596 PREP τον G3588 T-ASM ιδιον G2398 A-ASM κοπον G2873 N-ASM Ps 62:12; Jer 17:10; Jer 32:19; Matt 16:27; Rom 2:6; Rom 14:12; 2Kor 5:10; Gal 6:5; Openb 2:23; Openb 22:12; [Job 34:11];

Darby

8 But the planter and the waterer are one; but each shall receive his own reward according to his own labour. Ps 62:12; Jer 17:10; Jer 32:19; Matt 16:27; Rom 2:6; Rom 14:12; 2Kor 5:10; Gal 6:5; Openb 2:23; Openb 22:12; [Job 34:11];

TSK - 1 Korinthe 3:8

 

he that planteth.

1Kor 3:9; 1Kor 4:6; Joh 4:36-38

and every.

1Kor 4:5; 1Kor 9:17; 1Kor 9:18; 1Kor 15:58; Ps 62:12; Dan 12:3; Matt 5:11; Matt 5:12; Matt 10:41; Matt 10:42; Matt 16:27

Rom 2:6; Gal 6:7; Gal 6:8; Hebr 6:10; 1Petr 5:4; 2Joh 1:8; Openb 2:23; Openb 22:12

 

 

SV

9 Want wij zijn Gods medearbeiders;22  Gods akkerwerk, Gods gebouw23 24 25  zijt gij.     222Kor 6:1;  23Efez 2:20;  24Kol 2:7;  251Petr 2:5;

KJV

9 For G1063 we are G2070 labourers together G4904 with God G2316: ye are G2075 God's G2316 husbandry G1091, [ye are] God's G2316 building G3619.3

  3husbandry: or, tillage  2Kor 6:1; Efez 2:20; Kol 2:7; 1Petr 2:5;

YLT

9 for of God we are fellow-workmen; God's tillage, God's building ye are. 2Kor 6:1; Efez 2:20; Kol 2:7; 1Petr 2:5;

WHNU

9 θεου G2316 N-GSM γαρ G1063 CONJ εσμεν G2070 V-PXI-1P συνεργοι G4904 A-NPM θεου G2316 N-GSM γεωργιον G1091 N-NSN θεου G2316 N-GSM οικοδομη G3619 N-NSF εστε G2075 V-PXI-2P 2Kor 6:1; Efez 2:20; Kol 2:7; 1Petr 2:5;

Darby

9 For we are God's fellow-workmen; ye are God's husbandry, God's building. 2Kor 6:1; Efez 2:20; Kol 2:7; 1Petr 2:5;

TSK - 1 Korinthe 3:9

 

we.

1Kor 3:6; Matt 9:37; Mark 16:20; 2Kor 6:1; 3Joh 1:8

ye are God's.

Ps 65:9-13; Ps 72:16; Ps 80:8-11; Jes 5:1-7; Jes 27:2; Jes 27:3; Jes 28:24-29; Jes 32:20

Jes 61:3; Jes 61:5; Jes 61:11; Jer 2:21; Matt 13:3-9; Matt 13:18-30; Matt 13:36-42; Matt 20:1-14; Matt 21:23-44

Mark 4:26-29; Joh 4:35-38; Joh 15:1-8

husbandry.  or, tillage.  ye are God's building.

1Kor 3:16; 1Kor 6:19; Ps 118:22; Amos 9:11; Amos 9:12; Zach 6:12; Zach 6:13; Matt 16:18; Hand 4:11

2Kor 6:16; Efez 2:10; Efez 2:20-22; Kol 2:7; 1Tim 3:15; Hebr 3:3; Hebr 3:4; Hebr 3:6; 1Petr 2:5

 

 

SV

10 Naar de genade Gods, die mij gegeven is, heb ik als een wijs bouwmeester het fondament gelegd; en een ander bouwt daarop. Maar een iegelijk zie toe, hoe hij daarop bouwe. [Efez 2:20];

KJV

10 According G2596 to the grace G5485 of God G2316 which G3588 is given G1325 unto me G3427, as G5613 a wise G4680 masterbuilder G753, I have laid G5087 the foundation G2310, and G1161 another G243 buildeth G2026 thereon. But G1161 let G991 every man G1538 take heed G991 how G4459 he buildeth G2026 thereupon. [Efez 2:20];

YLT

10 According to the grace of God that was given to me, as a wise master-builder, a foundation I have laid, and another doth build on [it] , [Efez 2:20];

WHNU

10 κατα G2596 PREP την G3588 T-ASF χαριν G5485 N-ASF του G3588 T-GSM θεου G2316 N-GSM την G3588 T-ASF δοθεισαν G1325 V-APP-ASF μοι G3427 P-1DS ως G5613 ADV σοφος G4680 A-NSM αρχιτεκτων G753 N-NSM θεμελιον G2310 N-ASM εθηκα G5087 V-AAI-1S αλλος G243 A-NSM δε G1161 CONJ εποικοδομει G2026 V-PAI-3S εκαστος G1538 A-NSM δε G1161 CONJ βλεπετω G991 V-PAM-3S πως G4459 ADV εποικοδομει G2026 V-PAI-3S [Efez 2:20];

Darby

10 According to the grace of God which has been given to me, as a wise architect, I have laid the foundation, but another builds upon it. But let each see how he builds upon it. [Efez 2:20];

TSK - 1 Korinthe 3:10

 

to the.

1Kor 3:5; 1Kor 15:10; Rom 1:5; Rom 12:3; Rom 15:15; Efez 3:2-8; Kol 1:29; 1Tim 1:11-14

1Pe 4:11

as a.

1Kon 3:9-11; 2Kron 2:12; Dan 12:3; Matt 7:24; Matt 24:45; 2Tim 2:15

I have.

1Kor 3:6; 1Kor 3:11; 1Kor 9:2; Zach 4:9; Rom 15:20; Efez 2:20; Openb 21:14; Openb 21:19

and another.

1Kor 15:11; 1Kor 15:12; Hand 18:27; 2Kor 10:15; 2Kor 11:13-15

But let every.

Pred 12:9; Luk 11:35; Luk 21:8; Kol 4:17; 1Tim 4:16; Jak 3:1

1Petr 4:11; 2Petr 2:1-3

 

 

SV

11 Want niemand kan een ander fondament leggen, dan hetgeen gelegd26 27  is, hetwelk is Jezus Christus.   26Jes 28:16;  27Matt 16:18;

KJV

11 For G1063 other G243 foundation G2310 can G1410 no man G3762 lay G5087 than G3844 that is laid G2749, which G3739 is G2076 Jesus G2424 Christ G5547. Jes 28:16; Matt 16:18;

YLT

11 for other foundation no one is able to lay except that which is laid, which is Jesus the Christ; Jes 28:16; Matt 16:18;

WHNU

11 θεμελιον G2310 N-ASM γαρ G1063 CONJ αλλον G243 A-ASM ουδεις G3762 A-NSM δυναται G1410 V-PNI-3S θειναι G5087 V-2AAN παρα G3844 PREP τον G3588 T-ASM κειμενον G2749 V-PNP-ASM ος G3739 R-NSM εστιν G2076 V-PXI-3S ιησους G2424 N-NSM χριστος G5547 N-NSM Jes 28:16; Matt 16:18;

Darby

11 For other foundation can no man lay besides that which [is] laid, which is Jesus Christ. Jes 28:16; Matt 16:18;

TSK - 1 Korinthe 3:11

 

Jes 28:16; Matt 16:18; Hand 4:11; Hand 4:12; 2Kor 11:2-4; Gal 1:7-9; Efez 2:20

2Tim 2:19; 1Petr 2:6-8

 

 

SV

12 En indien iemand op dit fondament bouwt: goud, zilver, kostelijke stenen, hout, hooi, stoppelen;

KJV

12 Now G1161 if any man G1536 build G2026 upon G1909 this G5126 foundation G2310 gold G5557, silver G696, precious G5093 stones G3037, wood G3586, hay G5528, stubble G2562;

YLT

12 and if any one doth build upon this foundation gold, silver, precious stones, wood, hay, straw--

WHNU

12 ει G1487 COND δε G1161 CONJ τις G5100 X-NSM εποικοδομει G2026 V-PAI-3S επι G1909 PREP τον G3588 T-ASM θεμελιον G2310 N-ASM  χρυσιον G5553 N-ASN αργυριον G694 N-ASN χρυσον G5557 N-ASM αργυρον G696 N-ASM λιθους G3037 N-APM τιμιους G5093 A-APM ξυλα G3586 N-APN χορτον G5528 N-ASM καλαμην G2562 N-ASF

Darby

12 Now if any one build upon [this] foundation, gold, silver, precious stones, wood, grass, straw,

TSK - 1 Korinthe 3:12

 

gold.

Ps 19:10; Ps 119:72; Spr 8:10; Spr 16:16; Jes 60:17; 1Tim 4:6; 2Tim 2:20

1Petr 1:7; Openb 3:18

precious.

Jes 54:11-13; Openb 21:18

wood.

Spr 30:6; Jer 23:28; Matt 15:6-9; Hand 20:30; Rom 16:17; 2Kor 2:17; 2Kor 4:2

Kol 2:8; Kol 2:18-23; 1Tim 4:1-3; 1Tim 4:7; 1Tim 6:3; 2Tim 2:16-18; 2Tim 3:7; 2Tim 3:13; 2Tim 4:3

Tit 1:9-11; Tit 3:9-11; Hebr 13:9; Openb 2:14

 

 

SV

13 Eens iegelijks werk zal openbaar worden; want28 29 30 31 32  de dag zal het verklaren, dewijl het door vuur ontdekt wordt; en hoedanig eens iegelijks werk is, zal het vuur beproeven.      28Jes 8:20;  29Jes 48:10;  30Jer 23:29;  311Petr 1:7;  321Petr 4:12;

KJV

13 Every man's G1538 work G2041 shall be made G1096 manifest G5318: for G1063 the day G2250 shall declare G1213 it, because G3754 it shall be revealed G601 by G1722 fire G4442; and G2532 the fire G4442 shall try G1381 every man's G1538 work G2041 of what sort G3697 it is G2076.4

  4it shall be: Gr. it is  Jes 8:20; Jes 48:10; Jer 23:29; 1Petr 1:7; 1Petr 4:12;

YLT

13 of each the work shall become manifest, for the day shall declare [it] , because in fire it is revealed, and the work of each, what kind it is, the fire shall prove; Jes 8:20; Jes 48:10; Jer 23:29; 1Petr 1:7; 1Petr 4:12;

WHNU

13 εκαστου G1538 A-GMS το G3588 T-NSN εργον G2041 N-NSN φανερον G5318 A-NSN γενησεται G1096 V-FDI-3S η G3588 T-NSF γαρ G1063 CONJ ημερα G2250 N-NSF δηλωσει G1213 V-FAI-3S οτι G3754 CONJ εν G1722 PREP πυρι G4442 N-DSN αποκαλυπτεται G601 V-PPI-3S και G2532 CONJ εκαστου G1538 A-GSM το G3588 T-NSN εργον G2041 N-NSN οποιον G3697 A-NSN εστιν G2076 V-PXI-3S το G3588 T-NSN πυρ G4442 N-NSN  αυτο G846 P-NSN [αυτο] G846 P-NSN δοκιμασει G1381 V-FAI-3S Jes 8:20; Jes 48:10; Jer 23:29; 1Petr 1:7; 1Petr 4:12;

Darby

13 the work of each shall be made manifest; for the day shall declare [it] , because it is revealed in fire; and the fire shall try the work of each what it is. Jes 8:20; Jes 48:10; Jer 23:29; 1Petr 1:7; 1Petr 4:12;

TSK - 1 Korinthe 3:13

 

man's.

1Kor 3:14; 1Kor 3:15; 1Kor 4:5; 2Tim 3:9

the day.

1Kor 1:8; Mal 3:17; Rom 2:5; Rom 2:16; 2Thess 1:7-10; 2Tim 1:18; 2Petr 3:10; Openb 20:12

shall be revealed.  Gr. is revealed.

Lu 2:35

and the fire.

Jes 8:20; Jes 28:17; Jer 23:29; Ezech 13:10-16; Zach 13:9; 1Petr 1:7; 1Petr 4:12

 

 

SV

14 Zo iemands werk blijft, dat hij daarop gebouwd heeft, die zal loon ontvangen.

KJV

14 If any man's G1536 work G2041 abide G3306 which G3739 he hath built G2026 thereupon, he shall receive G2983 a reward G3408.

YLT

14 if of any one the work doth remain that he built on [it] , a wage he shall receive;

WHNU

14 ει G1487 COND τινος G5100 X-GSM το G3588 T-NSN εργον G2041 N-NSN μενει G3306 V-FAI-3S G3306 V-PAI-3S ο G3739 R-ASN εποικοδομησεν G2026 V-AAI-3S μισθον G3408 N-ASM λημψεται G2983 V-FDI-3S

Darby

14 If the work of any one which he has built upon [the foundation] shall abide, he shall receive a reward.

TSK - 1 Korinthe 3:14

 

1Kor 3:8; 1Kor 4:5; Dan 12:3; Matt 24:45-47; Matt 25:21-23; 1Thess 2:19; 2Tim 4:7; 1Petr 5:1; 1Petr 5:4

Re 2:8-11

 

 

SV

15 Zo iemands werk zal verbrand worden, die zal schade lijden; maar zelf zal hij behouden worden, doch alzo als door vuur.

KJV

15 If any man's G1536 work G2041 shall be burned G2618, he shall suffer loss G2210: but G1161 he himself G846 shall be saved G4982; yet G1161 so G3779 as G5613 by G1223 fire G4442.

YLT

15 if of any the work is burned up, he shall suffer loss; and himself shall be saved, but so as through fire.

WHNU

15 ει G1487 COND τινος G5100 X-GSM το G3588 T-NSN εργον G2041 N-NSN κατακαησεται G2618 V-2FPI-3S ζημιωθησεται G2210 V-FPI-3S αυτος G846 P-NSM δε G1161 CONJ σωθησεται G4982 V-FPI-3S ουτως G3779 ADV δε G1161 CONJ ως G5613 ADV δια G1223 PREP πυρος G4442 N-GSN

Darby

15 If the work of any one shall be consumed, he shall suffer loss, but *he* shall be saved, but so as through [the] fire.

TSK - 1 Korinthe 3:15

 

work.

1Kor 3:12; 1Kor 3:13; Openb 3:18

he shall.

Hand 27:21; Hand 27:44; 2Joh 1:8

yet.

Amos 4:11; Zach 3:2; 1Petr 4:18; Judas 1:23

 

 

SV

16 Weet33 34 35 36  gij niet, dat gij Gods tempel zijt, en de Geest Gods in ulieden woont?     331Kor 6:19;  342Kor 6:16;  35Hebr 3:6;  361Petr 2:5;  [Rom 8:9];

KJV

16 Know ye G1492 not G3756 that G3754 ye are G2075 the temple G3485 of God G2316, and G2532 [that] the Spirit G4151 of God G2316 dwelleth G3611 in G1722 you G5213? 1Kor 6:19; 2Kor 6:16; Hebr 3:6; 1Petr 2:5; [Rom 8:9];

YLT

16 have ye not known that ye are a sanctuary of God, and the Spirit of God doth dwell in you? 1Kor 6:19; 2Kor 6:16; Hebr 3:6; 1Petr 2:5; [Rom 8:9];

WHNU

16 ουκ G3756 PRT-N οιδατε G1492 V-RAI-2P οτι G3754 CONJ ναος G3485 N-NSM θεου G2316 N-GSM εστε G2075 V-PXI-2P και G2532 CONJ το G3588 T-NSN πνευμα G4151 N-NSN του G3588 T-GSM θεου G2316 N-GSM  εν G1722 PREP υμιν G5213 P-2DP οικει G3611 V-PAI-3S οικει G3611 V-PAI-3S εν G1722 PREP υμιν G5213 P-2DP 1Kor 6:19; 2Kor 6:16; Hebr 3:6; 1Petr 2:5; [Rom 8:9];

Darby

16 Do ye not know that ye are [the] temple of God, and [that] the Spirit of God dwells in you? 1Kor 6:19; 2Kor 6:16; Hebr 3:6; 1Petr 2:5; [Rom 8:9];

TSK - 1 Korinthe 3:16

 

Know.

1Kor 5:6; 1Kor 6:2; 1Kor 6:3; 1Kor 6:9; 1Kor 6:16; 1Kor 6:19; 1Kor 9:13; 1Kor 9:24; Rom 6:3; Jak 4:4

ye are.

2Kor 6:16; Efez 2:21; Efez 2:22; Hebr 3:6; 1Petr 2:5

the Spirit.

Ezech 36:27; Joh 14:17; Rom 8:11; 2Tim 1:14; 1Joh 4:12; 1Joh 4:15; 1Joh 4:16

 

 

SV

17 Zo iemand den tempel Gods schendt, dien zal God schenden; want de tempel Gods is heilig, welke gij zijt.

KJV

17 If any man G1536 defile G5351 the temple G3485 of God G2316, him G5126 shall G5351 God G2316 destroy G5351; for G1063 the temple G3485 of God G2316 is G2076 holy G40, which G3748 [temple] ye G5210 are G2075.5

  5defile: or, destroy

YLT

17 if any one the sanctuary of God doth waste, him shall God waste; for the sanctuary of God is holy, the which ye are.

WHNU

17 ει G1487 COND τις G5100 X-NSM τον G3588 T-ASM ναον G3485 N-ASM του G3588 T-GSM θεου G2316 N-GSM φθειρει G5351 V-PAI-3S φθερει G5351 V-FAI-3S τουτον G5126 D-ASM ο G3588 T-NSM θεος G2316 N-NSM ο G3588 T-NSM γαρ G1063 CONJ ναος G3485 N-NSM του G3588 T-GSM θεου G2316 N-GSM αγιος G40 A-NSM εστιν G2076 V-PXI-3S οιτινες G3748 R-NPM εστε G2075 V-PXI-2P υμεις G5210 P-2NP

Darby

17 If any one corrupt the temple of God, *him* shall God destroy; for the temple of God is holy, and such are *ye*.

TSK - 1 Korinthe 3:17

 

any.

1Kor 6:18-20; Lev 15:31; Lev 20:3; Num 19:20; Ps 74:3; Ps 79:1; Ezech 5:11; Ezech 7:22

Ezech 23:38; Ezech 23:39; Zef 3:4

defile.  or. destroy.  for.

Gen 28:17; Ex 3:5; 1Kron 29:3; Ps 93:5; Ps 99:9; Jes 64:11; Ezech 43:12

 

 

SV

18 Niemand37 38  bedriege zichzelven. Zo iemand onder u dunkt, dat hij wijs is in deze wereld, die worde dwaas, opdat hij wijs moge worden.   37Spr 3:7;  38Jes 5:21;

KJV

18 Let G1818 no man G3367 deceive G1818 himself G1438. If any man G1536 among G1722 you G5213 seemeth G1380 to be G1511 wise G4680 in G1722 this G5129 world G165, let him become G1096 a fool G3474, that G2443 he may be G1096 wise G4680. Spr 3:7; Jes 5:21;

YLT

18 Let no one deceive himself; if any one doth seem to be wise among you in this age--let him become a fool, that he may become wise, Spr 3:7; Jes 5:21;

WHNU

18 μηδεις G3367 A-NSM εαυτον G1438 F-3ASM εξαπατατω G1818 V-PAM-3S ει G1487 COND τις G5100 X-NSM δοκει G1380 V-PAI-3S σοφος G4680 A-NSM ειναι G1511 V-PXN εν G1722 PREP υμιν G5213 P-2DP εν G1722 PREP τω G3588 T-DSM αιωνι G165 N-DSM τουτω G5129 D-DSM μωρος G3474 A-NSM γενεσθω G1096 V-2ADM-3S ινα G2443 CONJ γενηται G1096 V-2ADS-3S σοφος G4680 A-NSM Spr 3:7; Jes 5:21;

Darby

18 Let no one deceive himself: if any one thinks himself to be wise among you in this world, let him become foolish, that he may be wise. Spr 3:7; Jes 5:21;

TSK - 1 Korinthe 3:18

 

deceive.

1Kor 6:9; 1Kor 15:33; Spr 5:7; Jes 44:20; Jer 37:9; Luk 21:8; Gal 6:3; Gal 6:7; Efez 5:6

2Tim 3:13; Tit 3:3; Jak 1:22; Jak 1:26; 1Joh 1:8

If.

1Kor 1:18-21; 1Kor 4:10; 1Kor 8:1; 1Kor 8:2; Spr 3:5; Spr 3:7; Spr 26:12; Jes 5:21; Jer 8:8; Rom 11:25

Ro 12:16

let.

Matt 18:4; Mark 10:15; Luk 18:17

 

 

SV

19 Want de wijsheid dezer wereld is dwaasheid bij God; want er is geschreven: Hij39  vat de wijzen in hun arglistigheid;  39Job 5:13;

KJV

19 For G1063 the wisdom G4678 of this G5127 world G2889 is G2076 foolishness G3472 with G3844 God G2316. For G1063 it is written G1125, He taketh G1405 the wise G4680 in G1722 their own G846 craftiness G3834. Job 5:13;

YLT

19 for the wisdom of this world is foolishness with God, for it hath been written, `Who is taking the wise in their craftiness;' Job 5:13;

WHNU

19 η G3588 T-NSF γαρ G1063 CONJ σοφια G4678 N-NSF του G3588 T-GSM κοσμου G2889 N-GSM τουτου G5127 D-GSM μωρια G3472 N-NSF παρα G3844 PREP τω G3588 T-DSM θεω G2316 N-DSM εστιν G2076 V-PXI-3S γεγραπται G1125 V-RPI-3S γαρ G1063 CONJ ο G3588 T-NSM δρασσομενος G1405 V-PNP-NSM τους G3588 T-APM σοφους G4680 A-APM εν G1722 PREP τη G3588 T-DSF πανουργια G3834 N-DSF αυτων G846 P-GPM Job 5:13;

Darby

19 For the wisdom of this world is foolishness with God; for it is written, He who takes the wise in their craftiness. Job 5:13;

TSK - 1 Korinthe 3:19

 

the wisdom.

1Kor 1:19; 1Kor 1:20; 1Kor 2:6; Jes 19:11-14; Jes 29:14-16; Jes 44:25; Rom 1:21; Rom 1:22

For.

Job 5:13

He.

Ex 1:10; Ex 18:11; 2Sam 15:31; 2Sam 16:23; 2Sam 17:14; 2Sam 17:23; Esth 7:10; Ps 7:14; Ps 7:15

Ps 9:15; Ps 9:16; Ps 141:10

 

 

SV

20 En wederom: De40  Heere kent de overleggingen der wijzen, dat zij ijdel zijn.  40Ps 94:11;

KJV

20 And G2532 again G3825, The Lord G2962 knoweth G1097 the thoughts G1261 of the wise G4680, that G3754 they are G1526 vain G3152. Ps 94:11;

YLT

20 and again, `The Lord doth know the reasonings of the wise, that they are vain.' Ps 94:11;

WHNU

20 και G2532 CONJ παλιν G3825 ADV κυριος G2962 N-NSM γινωσκει G1097 V-PAI-3S τους G3588 T-APM διαλογισμους G1261 N-APM των G3588 T-GPM σοφων G4680 A-GPM οτι G3754 CONJ εισιν G1526 V-PXI-3P ματαιοι G3152 A-NPM Ps 94:11;

Darby

20 And again, [The] Lord knows the reasonings of the wise that they are vain. Ps 94:11;

TSK - 1 Korinthe 3:20

 

the lord.

Ps 94:11

that.

Job 11:11; Job 11:12; Ps 2:1; Rom 1:21; Kol 2:8

 

 

SV

21 Niemand dan roeme op mensen; want alles is uwe.

KJV

21 Therefore G5620 let G2744 no man G3367 glory G2744 in G1722 men G444. For G1063 all things G3956 are G2076 yours G5216;

YLT

21 So then, let no one glory in men, for all things are yours,

WHNU

21 ωστε G5620 CONJ μηδεις G3367 A-NSM καυχασθω G2744 V-PNM-3S εν G1722 PREP ανθρωποις G444 N-DPM παντα G3956 A-NPN γαρ G1063 CONJ υμων G5216 P-2GP εστιν G2076 V-PXI-3S

Darby

21 So that let no one boast in men; for all things are yours.

TSK - 1 Korinthe 3:21

 

glory.

1Kor 3:4-7; 1Kor 1:12-17; 1Kor 4:6; Jer 9:23; Jer 9:24

For.

Rom 4:13; Rom 8:28; Rom 8:32; 2Kor 4:5; 2Kor 4:15; Openb 21:7

 

 

SV

22 Hetzij Paulus, hetzij Apollos, hetzij Céfas, hetzij de wereld, hetzij leven, hetzij dood, hetzij tegenwoordige, hetzij toekomende dingen, zij zijn alle uwe.

KJV

22 Whether G1535 Paul G3972, or G1535 Apollos G625, or G1535 Cephas G2786, or G1535 the world G2889, or G1535 life G2222, or G1535 death G2288, or G1535 things present G1764, or G1535 things to come G3195; all G3956 are G2076 yours G5216;

YLT

22 whether Paul, or Apollos, or Cephas, or the world, or life, or death, or things present, or things about to be--all are yours,

WHNU

22 ειτε G1535 CONJ παυλος G3972 N-NSM ειτε G1535 CONJ απολλως G625 N-NSM ειτε G1535 CONJ κηφας G2786 N-NSM ειτε G1535 CONJ κοσμος G2889 N-NSM ειτε G1535 CONJ ζωη G2222 N-NSF ειτε G1535 CONJ θανατος G2288 N-NSM ειτε G1535 CONJ ενεστωτα G1764 V-RAP-NPN ειτε G1535 CONJ μελλοντα G3195 V-PAP-NPN παντα G3956 A-NPN υμων G5216 P-2GP

Darby

22 Whether Paul, or Apollos, or Cephas, or [the] world, or life, or death, or things present, or things coming, all are yours;

TSK - 1 Korinthe 3:22

 

Paul.

1Kor 3:5-8; 1Kor 9:19-22; 2Kor 4:5; Efez 4:11; Efez 4:12

or the.

Rom 8:37-39; Filipp 1:21

 

 

SV

23 Doch gij zijt van Christus, en Christus is Gods. [1Kor 11:3];

KJV

23 And G1161 ye G5210 are Christ's G5547; and G1161 Christ G5547 [is] God's G2316. [1Kor 11:3];

YLT

23 and ye [are] Christ's, and Christ [is] God's. [1Kor 11:3];

WHNU

23 υμεις G5210 P-2NP δε G1161 CONJ χριστου G5547 N-GSM χριστος G5547 N-NSM δε G1161 CONJ θεου G2316 N-GSM [1Kor 11:3];

Darby

23 and *ye* [are] Christ's, and Christ [is] God's. [1Kor 11:3];

TSK - 1 Korinthe 3:23

 

ye.

1Kor 6:19; 1Kor 6:20; 1Kor 7:22; 1Kor 15:23; Joh 17:9; Joh 17:10; Rom 14:8; 2Kor 10:7; Gal 3:29; Gal 5:24

and Christ.

1Kor 8:6; 1Kor 11:3; Matt 17:5; Joh 17:18; Joh 17:21; Efez 1:10; Filipp 2:8-11

 

 

 

 


Vorig hoofdstuk (1 Korinthe 2) | Begin hoofdstuk | Volgend hoofdstuk (1 Korinthe 4)