Interlinear Nieuw Testament

index


Vorig hoofdstuk (Markus 14)
| Volgend hoofdstuk (Markus 16)


Markus 15

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

SV

1 En terstond,1 2 3 4 5  des morgens vroeg, hielden de overpriesters te zamen raad, met de ouderlingen en Schriftgeleerden, en den gehelen raad, en Jezus gebonden hebbende, brachten zij [Hem] heen, en gaven [Hem] aan6  Pilatus over.       1Ps 2:2;  2Matt 27:1;  3Luk 22:66;  4Luk 23:1;  5Joh 18:28;  6Hand 3:13;

KJV

1 And G2532 straightway G2112 in G1909 the morning G4404 the chief priests G749 held G4160 a consultation G4824 with G3326 the elders G4245 and G2532 scribes G1122 and G2532 the whole G3650 council G4892 , and bound G1210 Jesus G2424 , and carried [him] away G667 , and G2532 delivered G3860 [him] to Pilate G4091 . Ps 2:2; Matt 27:1; Luk 22:66; Luk 23:1; Joh 18:28; Hand 3:13;

YLT

1 And immediately, in the morning, the chief priests having made a consultation, with the elders, and scribes, and the whole sanhedrim, having bound Jesus, did lead away, and delivered [him] to Pilate; Ps 2:2; Matt 27:1; Luk 22:66; Luk 23:1; Joh 18:28; Hand 3:13;

WHNU

1 και G2532 CONJ ευθυς G2117 ADV πρωι G4404 ADV συμβουλιον G4824 N-ASN ποιησαντες G4160 V-AAP-NPM οι G3588 T-NPM αρχιερεις G749 N-NPM μετα G3326 PREP των G3588 T-GPM πρεσβυτερων G4245 A-GPM και G2532 CONJ γραμματεων G1122 N-GPM και G2532 CONJ ολον G3650 A-NSN το G3588 T-ASN συνεδριον G4892 N-NSN δησαντες G1210 V-AAP-NPM τον G3588 T-ASM ιησουν G2424 N-ASM απηνεγκαν G667 V-AAI-3P και G2532 CONJ παρεδωκαν G3860 V-AAI-3P πιλατω G4091 N-DSM Ps 2:2; Matt 27:1; Luk 22:66; Luk 23:1; Joh 18:28; Hand 3:13;

Darby

1 And immediately in the morning the chief priests, having taken counsel with the elders and scribes and the whole sanhedrim, bound Jesus and carried [him] away, and delivered [him] up to Pilate. Ps 2:2; Matt 27:1; Luk 22:66; Luk 23:1; Joh 18:28; Hand 3:13;

TSK - Markus 15:1

 

1 Jesus brought bound, and accused before Pilate.

6 Upon the clamour of the common people, the murderer Barabbas is loosed, and Jesus delivered up to be crucified.

16 He is crowned with thorns, spit on, and mocked;

21 faints in bearing his cross;

27 hangs between two thieves;

29 suffers the triumphing reproaches of the Jews;

39 but is confessed by the centurion to be the Son of God;

42 and is honourably buried by Joseph.

 

 

straightway.

Ps 2:2; Matt 27:1; Matt 27:2; Luk 22:66; Hand 4:5; Hand 4:6; Hand 4:25-28

and delivered.

Mark 10:33; Mark 10:34; Matt 20:18; Matt 20:19; Luk 18:32; Luk 18:33; Luk 23:1; Luk 23:2-5; Joh 18:28-38; Hand 3:13

 

 

SV

2 En7 8 9  Pilatus vraagde Hem: Zijt Gij de Koning der Joden? En Hij antwoordende, zeide tot hem: Gij zegt het.    7Matt 27:11;  8Luk 23:3;  9Joh 18:33;

KJV

2 And G2532 Pilate G4091 asked G1905 him G846 , Art G1488 thou G4771 the King G935 of the Jews G2453? And G1161 he answering G611 said G2036 unto him G846 , Thou G4771 sayest G3004 [it]. Matt 27:11; Luk 23:3; Joh 18:33;

YLT

2 and Pilate questioned him, `Art thou the king of the Jews?' and he answering said to him, `Thou dost say [it] .' Matt 27:11; Luk 23:3; Joh 18:33;

WHNU

2 και G2532 CONJ επηρωτησεν G1905 V-AAI-3S αυτον G846 P-ASM ο G3588 T-NSM πιλατος G4091 N-NSM συ G4771 P-2NS ει G1488 V-PXI-2S ο G3588 T-NSM βασιλευς G935 N-NSM των G3588 T-GPM ιουδαιων G2453 A-GPM ο G3588 T-NSM δε G1161 CONJ αποκριθεις G611 V-AOP-NSM αυτω G846 P-DSM λεγει G3004 V-PAI-3S συ G4771 P-2NS λεγεις G3004 V-PAI-2S Matt 27:11; Luk 23:3; Joh 18:33;

Darby

2 And Pilate asked him, Art *thou* the King of the Jews? And he answered and said to him, *Thou* sayest. Matt 27:11; Luk 23:3; Joh 18:33;

TSK - Markus 15:2

 

Matt 2:2; Matt 27:11; Luk 23:3; Joh 18:33-37; Joh 19:19-22; 1Tim 6:13

 

 

SV

3 En de overpriesters beschuldigden Hem van vele [zaken]; maar Hij antwoordde niets.

KJV

3 And G2532 the chief priests G749 accused G2723 him G846 of many things G4183: but G1161 he G846 answered G611 nothing G3762 .

YLT

3 And the chief priests were accusing him of many things, [but he answered nothing.]

WHNU

3 και G2532 CONJ κατηγορουν G2723 V-IAI-3P αυτου G846 P-GSM οι G3588 T-NPM αρχιερεις G749 N-NPM πολλα G4183 A-APN

Darby

3 And the chief priests accused him urgently.

TSK - Markus 15:3

 

the chief.

Matt 27:12; Luk 23:2-5; Joh 18:29-31; Joh 19:6; Joh 19:7; Joh 19:12

but.

Mark 15:5; Mark 14:60; Mark 14:61; Jes 53:7

 

 

SV

4 En10 11  Pilatus vraagde Hem wederom, zeggende: Antwoordt Gij niet? Zie, hoe vele [zaken] zij tegen U getuigen!   10Matt 27:13;  11Joh 19:10;

KJV

4 And G1161 Pilate G4091 asked G1905 him G846 again G3825 , saying G3004 , Answerest thou G611 nothing G3756 G3762 ? behold G2396 how many things G4214 they witness G2649 against thee G4675. Matt 27:13; Joh 19:10;

YLT

4 And Pilate again questioned him, saying, `Thou dost not answer anything! lo, how many things they do testify against thee!' Matt 27:13; Joh 19:10;

WHNU

4 ο G3588 T-NSM δε G1161 CONJ πιλατος G4091 N-NSM παλιν G3825 ADV επηρωτα G1905 V-IAI-3S αυτον G846 P-ASM   [λεγων] G3004 V-PAP-NSM λεγων G3004 V-PAP-NSM ουκ G3756 PRT-N αποκρινη G611 V-PNI-2S ουδεν G3762 A-ASN ιδε G1492 V-AAM-2S ποσα G4214 Q-APN σου G4675 P-2GS κατηγορουσιν G2723 V-PAI-3P Matt 27:13; Joh 19:10;

Darby

4 And Pilate asked him again, saying, Answerest thou nothing? See of how many things they bear witness against thee. Matt 27:13; Joh 19:10;

TSK - Markus 15:4

 

Answerest.

Matt 26:62; Matt 27:13; Joh 19:10

 

 

SV

5 En Jezus heeft niet meer geantwoord, zodat Pilatus zich verwonderde. [Jes 53:7];

KJV

5 But G1161 Jesus G2424 yet G3765 answered G611 nothing G3762 ; so G5620 that Pilate G4091 marvelled G2296 . [Jes 53:7];

YLT

5 and Jesus did no more answer anything, so that Pilate wondered. [Jes 53:7];

WHNU

5 ο G3588 T-NSM δε G1161 CONJ ιησους G2424 N-NSM ουκετι G3765 ADV ουδεν G3762 A-ASN απεκριθη G611 V-ADI-3S ωστε G5620 CONJ θαυμαζειν G2296 V-PAN τον G3588 T-ASM πιλατον G4091 N-ASM [Jes 53:7];

Darby

5 But Jesus still answered nothing, so that Pilate marvelled. [Jes 53:7];

TSK - Markus 15:5

 

Jesus.

Jes 53:7; Joh 19:9

Pilate.

Ps 71:7; Jes 8:18; Zach 3:8; Matt 27:14; 1Kor 4:9

 

 

SV

6 En12 13 14  op het feest liet hij hun een gevangene los, wien zij ook begeerden.    12Matt 27:15;  13Luk 23:17;  14Joh 18:39;

KJV

6 Now G1161 at G2596 [that] feast G1859 he released G630 unto them G846 one G1520 prisoner G1198 , whomsoever G3746 they desired G154 . Matt 27:15; Luk 23:17; Joh 18:39;

YLT

6 And at every feast he was releasing to them one prisoner, whomsoever they were asking; Matt 27:15; Luk 23:17; Joh 18:39;

WHNU

6 κατα G2596 PREP δε G1161 CONJ εορτην G1859 N-ASF απελυεν G630 V-IAI-3S αυτοις G846 P-DPM ενα G1520 A-ASM δεσμιον G1198 N-ASM ον G3739 R-ASM παρητουντο G3868 V-INI-3P Matt 27:15; Luk 23:17; Joh 18:39;

Darby

6 But at [the] feast he released to them one prisoner, whomsoever they begged [of him] . Matt 27:15; Luk 23:17; Joh 18:39;

TSK - Markus 15:6

 

Matt 26:2; Matt 26:5; Matt 27:15; Luk 23:16; Luk 23:17; Joh 18:39; Joh 18:40; Hand 24:27; Hand 25:9

 

 

SV

7 En15 16 17  er was een, genaamd Bar-Abbas, gevangen met [andere] medeoproermakers, die in het oproer een doodslag gedaan had.    15Matt 27:16;  16Luk 23:19;  17Joh 18:40;

KJV

7 And G1161 there was G2258 [one] named G3004 Barabbas G912 , [which lay] bound G1210 with G3326 them that had made insurrection with himG4955 , who G3748 had committed G4160 murder G5408 in G1722 the insurrection G4714. Matt 27:16; Luk 23:19; Joh 18:40;

YLT

7 and there was [one] named Barabbas, bound with those making insurrection with him, who had in the insurrection committed murder. Matt 27:16; Luk 23:19; Joh 18:40;

WHNU

7 ην G2258 V-IXI-3S δε G1161 CONJ ο G3588 T-NSM λεγομενος G3004 V-PPP-NSM βαραββας G912 N-NSM μετα G3326 PREP των G3588 T-GPM στασιαστων G4955 N-GPM δεδεμενος G1210 V-RPP-NSM οιτινες G3748 R-NPM εν G1722 PREP τη G3588 T-DSF στασει G4714 N-DSF φονον G5408 N-ASM πεποιηκεισαν G4160 V-LAI-3P Matt 27:16; Luk 23:19; Joh 18:40;

Darby

7 Now there was the [person] named Barabbas bound with those who had made insurrection with [him] , [and] that had committed murder in the insurrection. Matt 27:16; Luk 23:19; Joh 18:40;

TSK - Markus 15:7

 

Matt 27:16; Luk 23:18; Luk 23:19; Luk 23:25

 

 

SV

8 En de schare riep uit, en begon te begeren, [dat hij deed], gelijk hij hun altijd gedaan had.

KJV

8 And G2532 the multitude G3793 crying aloud G310 began G756 to desire G154 [him to do] as G2531 he had ever G104 done G4160 unto them G846 .

YLT

8 And the multitude having cried out, began to ask for themselves as he was always doing to them,

WHNU

8 και G2532 CONJ αναβας G305 V-2AAP-NSM ο G3588 T-NSM οχλος G3793 N-NSM ηρξατο G756 V-ADI-3S αιτεισθαι G154 V-PMN καθως G2531 ADV εποιει G4160 V-IAI-3S αυτοις G846 P-DPM

Darby

8 And the crowd crying out began to beg [that he would do] to them as he had always done.

TSK - Markus 15:8

 

8

 

 

SV

9 En Pilatus antwoordde hun, zeggende: Wilt gij, dat ik u den Koning der Joden loslate?

KJV

9 But G1161 Pilate G4091 answered G611 them G846 , saying G3004 , Will ye G2309 that I release G630 unto you G5213 the King G935 of the Jews G2453?

YLT

9 and Pilate answered them, saying, `Will ye [that] I shall release to you the king of the Jews?'

WHNU

9 ο G3588 T-NSM δε G1161 CONJ πιλατος G4091 N-NSM απεκριθη G611 V-ADI-3S αυτοις G846 P-DPM λεγων G3004 V-PAP-NSM θελετε G2309 V-PAI-2P απολυσω G630 V-AAS-1S υμιν G5213 P-2DP τον G3588 T-ASM βασιλεα G935 N-ASM των G3588 T-GPM ιουδαιων G2453 A-GPM

Darby

9 But Pilate answered them saying, Will ye that I release to you the King of the Jews?

TSK - Markus 15:9

 

Will.

Matt 27:17-21; Joh 18:39; Joh 19:4; Joh 19:5; Joh 19:14-16; Hand 3:13-15

 

 

SV

10 (Want hij wist, dat de overpriesters Hem door nijd overgeleverd hadden.)

KJV

10 For G1063 he knew G1097 that G3754 the chief priests G749 had delivered G3860 him G846 for G1223 envy G5355 .

YLT

10 for he knew that because of envy the chief priests had delivered him up;

WHNU

10 εγινωσκεν G1097 V-IAI-3S γαρ G1063 CONJ οτι G3754 CONJ δια G1223 PREP φθονον G5355 N-ASM παραδεδωκεισαν G3860 V-LAI-3P αυτον G846 P-ASM   [οι G3588 T-NPM αρχιερεις] G749 N-NPM οι G3588 T-NPM αρχιερεις G749 N-NPM

Darby

10 for he knew that the chief priests had delivered him up through envy.

TSK - Markus 15:10

 

for envy.

Gen 4:4-6; Gen 37:11; 1Sam 18:8; 1Sam 18:9; Spr 27:4; Pred 4:4; Matt 27:18; Hand 13:45

Tit 3:3; Jak 3:14-16; Jak 4:5; 1Joh 3:12

 

 

SV

11 Maar18 19 20 21  de overpriesters bewogen de schare, dat hij hun liever Bar-Abbas zou loslaten.     18Matt 27:20;  19Luk 23:18;  20Joh 18:40;  21Hand 3:14;  [Hand 3:13]; [Hand 13:28];

KJV

11 But G1161 the chief priests G749 moved G383 the people G3793, that G2443 he should rather G3123 release G630 Barabbas G912 unto them G846 . Matt 27:20; Luk 23:18; Joh 18:40; Hand 3:14; [Hand 3:13]; [Hand 13:28];

YLT

11 and the chief priests did move the multitude, that he might rather release Barabbas to them. Matt 27:20; Luk 23:18; Joh 18:40; Hand 3:14; [Hand 3:13]; [Hand 13:28];

WHNU

11 οι G3588 T-NPM δε G1161 CONJ αρχιερεις G749 N-NPM ανεσεισαν G383 V-AAI-3P τον G3588 T-ASM οχλον G3793 N-ASM ινα G2443 CONJ μαλλον G3123 ADV τον G3588 T-ASM βαραββαν G912 N-ASM απολυση G630 V-AAS-3S αυτοις G846 P-DPM Matt 27:20; Luk 23:18; Joh 18:40; Hand 3:14; [Hand 3:13]; [Hand 13:28];

Darby

11 But the chief priests stirred up the crowd that he might rather release Barabbas to them. Matt 27:20; Luk 23:18; Joh 18:40; Hand 3:14; [Hand 3:13]; [Hand 13:28];

TSK - Markus 15:11

 

Hos 5:1; Matt 27:20; Joh 18:40; Hand 3:14

 

 

SV

12 En Pilatus, antwoordende, zeide wederom tot hen: Wat wilt gij dan, dat ik [met Hem] doen zal, Dien gij een Koning der Joden noemt?

KJV

12 And G1161 Pilate G4091 answered G611 and said G2036 again G3825 unto them G846 , What G5101 will ye G2309 then G3767 that I shall do G4160 [unto him] whom G3739 ye call G3004 the King G935 of the Jews G2453?

YLT

12 And Pilate answering, again said to them, `What, then, will ye [that] I shall do to him whom ye call king of the Jews?'

WHNU

12 ο G3588 T-NSM δε G1161 CONJ πιλατος G4091 N-NSM παλιν G3825 ADV αποκριθεις G611 V-AOP-NSM ελεγεν G3004 V-IAI-3S αυτοις G846 P-DPM τι G5101 I-ASN ουν G3767 CONJ   ποιησω G4160 V-AAS-1S [ον] G3739 R-ASM λεγετε G3004 V-PAI-2P [θελετε] G2309 V-PAI-2P ποιησω G4160 V-AAS-1S [ον G3739 R-ASM λεγετε] G3004 V-PAI-2P τον G3588 T-ASM βασιλεα G935 N-ASM των G3588 T-GPM ιουδαιων G2453 A-GPM

Darby

12 And Pilate answering said to them again, What will ye then that I do [to him] whom ye call King of the Jews?

TSK - Markus 15:12

 

What.

Matt 27:22; Matt 27:23; Luk 23:20-24; Joh 19:14-16

whom.

Mark 15:1; Mark 15:2; Mark 11:9-11; Spr 2:6; Spr 2:7; Jes 9:6; Jes 9:7; Jer 23:5; Jer 23:6; Zach 9:9; Matt 2:2-4

Matt 21:5; Luk 23:2; Hand 5:31

 

 

SV

13 En zij riepen wederom: Kruis Hem.

KJV

13 And G1161 they cried out G2896 again G3825 , Crucify G4717 him G846 .

YLT

13 and they again cried out, `Crucify him.'

WHNU

13 οι G3588 T-NPM δε G1161 CONJ παλιν G3825 ADV εκραξαν G2896 V-AAI-3P σταυρωσον G4717 V-AAM-2S αυτον G846 P-ASM

Darby

13 And they cried out again, Crucify him.

TSK - Markus 15:13

 

13

 

 

SV

14 Doch Pilatus zeide tot hen: Wat heeft Hij dan kwaads gedaan? En zij riepen te meer: Kruis Hem! [Luk 23:13];

KJV

14 Then G1161 Pilate G4091 said G3004 unto them G846 , Why G1063 , what G5101 evil G2556 hath he done G4160? And G1161 they cried out G2896 the more exceedingly G4056 , Crucify G4717 him G846 . [Luk 23:13];

YLT

14 And Pilate said to them, `Why--what evil did he?' and they cried out the more vehemently, `Crucify him;' [Luk 23:13];

WHNU

14 ο G3588 T-NSM δε G1161 CONJ πιλατος G4091 N-NSM ελεγεν G3004 V-IAI-3S αυτοις G846 P-DPM τι G5101 I-ASN γαρ G1063 CONJ εποιησεν G4160 V-AAI-3S κακον G2556 A-ASN οι G3588 T-NPM δε G1161 CONJ περισσως G4057 ADV εκραξαν G2896 V-AAI-3P σταυρωσον G4717 V-AAM-2S αυτον G846 P-ASM [Luk 23:13];

Darby

14 And Pilate said to them, What evil then has he done? But they cried out the more urgently, Crucify him. [Luk 23:13];

TSK - Markus 15:14

 

Why.

Jes 53:9; Matt 27:4; Matt 27:19; Matt 27:24; Matt 27:54; Luk 23:4; Luk 23:14; Luk 23:15; Luk 23:21; Luk 23:41; Luk 23:47; Joh 18:38

Joh 19:6; Hebr 7:26; 1Petr 1:19

And.

Ps 69:4; Jes 53:3; Matt 27:23-25; Luk 23:23; Luk 23:24; Joh 19:12-15

Hand 7:54-57; Hand 19:34; Hand 22:22; Hand 22:23

 

 

SV

15 Pilatus22 23  nu, willende der schare genoeg doen, heeft hun Bar-Abbas losgelaten, en gaf Jezus over, als hij [Hem] gegeseld had, om gekruist te worden.   22Matt 27:26;  23Joh 19:1;  [Luk 23:24];

KJV

15 And G1161 [so] Pilate G4091 , willing G1014 to content G2425 G4160 the people G3793 , released G630 Barabbas G912 unto them G846 , and G2532 delivered G3860 Jesus G2424 , when he had scourged G5417 [him], to G2443 be crucified G4717. Matt 27:26; Joh 19:1; [Luk 23:24];

YLT

15 and Pilate, wishing to content the multitude, released to them Barabbas, and delivered up Jesus--having scourged [him] --that he might be crucified. Matt 27:26; Joh 19:1; [Luk 23:24];

WHNU

15 ο G3588 T-NSM δε G1161 CONJ πιλατος G4091 N-NSM βουλομενος G1014 V-PNP-NSM τω G3588 T-DSM οχλω G3793 N-DSM το G3588 T-ASN ικανον G2425 A-ASN ποιησαι G4160 V-AAN απελυσεν G630 V-AAI-3S αυτοις G846 P-DPM τον G3588 T-ASM βαραββαν G912 N-ASM και G2532 CONJ παρεδωκεν G3860 V-AAI-3S τον G3588 T-ASM ιησουν G2424 N-ASM φραγελλωσας G5417 V-AAP-NSM ινα G2443 CONJ σταυρωθη G4717 V-APS-3S Matt 27:26; Joh 19:1; [Luk 23:24];

Darby

15 And Pilate, desirous of contenting the crowd, released to them Barabbas, and delivered up Jesus, when he had scourged him, that he might be crucified. Matt 27:26; Joh 19:1; [Luk 23:24];

TSK - Markus 15:15

 

willing.

Spr 29:25; Ps 57:11; Matt 27:26; Luk 23:24; Luk 23:25; Joh 19:1; Joh 19:16; Hand 24:27

Hand 25:9; Gal 1:19

when.

Mark 10:34; Ps 129:3; Jes 50:6; Matt 20:19; Matt 27:26; Luk 18:33; Joh 19:1

1Pe 2:24

 

 

SV

16 En24 25  de krijgsknechten leidden Hem binnen in de zaal, welke is het rechthuis, en riepen de ganse bende samen;   24Matt 27:27;  25Joh 19:2;

KJV

16 And G1161 the soldiers G4757 led G520 him G846 away G520 into G2080 the hall G833 , called G3603 Praetorium G4232; and G2532 they call together G4779 the whole G3650 band G4686 .1

  1Praetorium: or, the palace, or, hall of audience  Matt 27:27; Joh 19:2;

YLT

16 And the soldiers led him away into the hall, which is Praetorium, and call together the whole band, Matt 27:27; Joh 19:2;

WHNU

16 οι G3588 T-NPM δε G1161 CONJ στρατιωται G4757 N-NPM απηγαγον G520 V-2AAI-3P αυτον G846 P-ASM εσω G2080 ADV της G3588 T-GSF αυλης G833 N-GSF ο G3739 R-NSN εστιν G2076 V-PXI-3S πραιτωριον G4232 N-NSN και G2532 CONJ συγκαλουσιν G4779 V-PAI-3P ολην G3650 A-ASF την G3588 T-ASF σπειραν G4686 N-ASF Matt 27:27; Joh 19:2;

Darby

16 And the soldiers led him away into the court which is [called the] praetorium, and they call together the whole band. Matt 27:27; Joh 19:2;

TSK - Markus 15:16

 

the soldiers.

Mt 27:27

Praetorium.[Praitorion ,] in Latin, {praetorium,} was properly the tent or house of the {praetor,} a military, and sometimes a civil officer.

Joh 18:28; Joh 19:9

 

 

SV

17 En deden Hem een purperen mantel aan, en een doornenkroon gevlochten hebbende, zetten Hem [die] op;

KJV

17 And G2532 they clothed G1746 him G846 with purple G4209, and G2532 platted G4120 a crown G4735 of thorns G174 , and put it about G4060 his G846 [head],

YLT

17 and clothe him with purple, and having plaited a crown of thorns, they put [it] on him,

WHNU

17 και G2532 CONJ ενδιδυσκουσιν G1737 V-PAI-3P αυτον G846 P-ASM πορφυραν G4209 N-ASF και G2532 CONJ περιτιθεασιν G4060 V-PAI-3S αυτω G846 P-DSM πλεξαντες G4120 V-AAP-NPM ακανθινον G174 A-ASM στεφανον G4735 N-ASM

Darby

17 And they clothe him with purple, and bind round on him a crown of thorns which they had plaited.

TSK - Markus 15:17

 

Matt 27:28-30; Luk 23:11; Joh 19:2-5

 

 

SV

18 En begonnen Hem te groeten, [zeggende]: Wees gegroet, [Gij] Koning der Joden!

KJV

18 And G2532 began G756 to salute G782 him G846 , Hail G5463 , King G935 of the Jews G2453!

YLT

18 and began to salute him, `Hail, King of the Jews.'

WHNU

18 και G2532 CONJ ηρξαντο G756 V-ADI-3P ασπαζεσθαι G782 V-PNN αυτον G846 P-ASM χαιρε G5463 V-PAM-2S βασιλευ G935 N-VSM των G3588 T-GPM ιουδαιων G2453 A-GPM

Darby

18 And they began to salute him, Hail, King of the Jews!

TSK - Markus 15:18

 

Hail.

Mark 15:29-32; Gen 37:10; Gen 37:20; Matt 27:42; Matt 27:43; Luk 23:36; Luk 23:37; Joh 19:14; Joh 19:15

 

 

SV

19 En sloegen Zijn hoofd met een rietstok, en bespogen Hem, en vallende op de knieën, aanbaden Hem.

KJV

19 And G2532 they smote G5180 him G846 on the head G2776 with a reed G2563 , and G2532 did spit G1716 upon him G846 , and G2532 bowing G5087 [their] knees G1119 worshipped G4352 him G846 .

YLT

19 And they were smiting him on the head with a reed, and were spitting on him, and having bent the knee, were bowing to him,

WHNU

19 και G2532 CONJ ετυπτον G5180 V-IAI-3P αυτου G846 P-GSM την G3588 T-ASF κεφαλην G2776 N-ASF καλαμω G2563 N-DSM και G2532 CONJ ενεπτυον G1716 V-IAI-3P αυτω G846 P-DSM και G2532 CONJ τιθεντες G5087 V-PAP-NPM τα G3588 T-APN γονατα G1119 N-APN προσεκυνουν G4352 V-IAI-3P αυτω G846 P-DSM

Darby

19 And they struck his head with a reed, and spat on him, and, bending the knee, did him homage.

TSK - Markus 15:19

 

they smote.

Mark 9:12; Mark 10:34; Mark 14:65; Job 13:9; Job 30:8-12; Ps 22:6; Ps 22:7; Ps 35:15-17

Ps 69:12; Ps 69:19; Ps 69:20; Jes 49:7; Jes 50:6; Jes 52:14; Jes 53:3-5; Micha 5:1; Matt 20:18; Matt 20:19

Luk 18:32; Luk 18:33; Luk 22:63; Luk 23:11; Luk 23:36; Hebr 12:2; Hebr 12:3; Hebr 13:13

and bowing.

Gen 24:52; Gen 43:28; 1Kon 19:18; Esth 3:2-5; Jes 45:23; Rom 11:4; Rom 14:10; Rom 14:11

Php 2:10

 

 

SV

20 En als zij Hem bespot hadden, deden zij Hem den purperen mantel af, en deden Hem Zijn eigen klederen aan, en leidden Hem uit, om Hem te kruisigen.

KJV

20 And G2532 when G3753 they had mocked G1702 him G846 , they took off G1562 the purple G4209 from him G846 , and G2532 put G1746 his own G2398 clothes G2440 on G1746 him G846 , and G2532 led G1806 him G846 out G1806 to G2443 crucify G4717 him G846 .

YLT

20 and when they [had] mocked him, they took the purple from off him, and clothed him in his own garments, and they led him forth, that they may crucify him.

WHNU

20 και G2532 CONJ οτε G3753 ADV ενεπαιξαν G1702 V-AAI-3P αυτω G846 P-DSM εξεδυσαν G1562 V-AAI-3P αυτον G846 P-ASM την G3588 T-ASF πορφυραν G4209 N-ASF και G2532 CONJ ενεδυσαν G1746 V-AAI-3P αυτον G846 P-ASM τα G3588 T-APN ιματια G2440 N-APN αυτου G846 P-GSM και G2532 CONJ εξαγουσιν G1806 V-PAI-3P αυτον G846 P-ASM ινα G2443 CONJ σταυρωσωσιν G4717 V-AAS-3P αυτον G846 P-ASM

Darby

20 And when they had mocked him, they took the purple off him, and put his own clothes on him; and they lead him out that they may crucify him.

TSK - Markus 15:20

 

and led.

Matt 27:31; Joh 19:16

 

 

SV

21 En26 27  zij dwongen een Simon van Cyréne, die [daar] voorbijging, komende van den akker, den vader van Alexander en Rufus, dat hij Zijn kruis droeg.   26Matt 27:32;  27Luk 23:26;

KJV

21 And G2532 they compel G29 one G5100 Simon G4613 a Cyrenian G2956, who passed by G3855 , coming G2064 out of G575 the country G68, the father G3962 of Alexander G223 and G2532 Rufus G4504 , to G2443 bear G142 his G846 cross G4716 . Matt 27:32; Luk 23:26;

YLT

21 And they impress a certain one passing by--Simon, a Cyrenian, coming from the field, the father of Alexander and Rufus--that he may bear his cross, Matt 27:32; Luk 23:26;

WHNU

21 και G2532 CONJ αγγαρευουσιν G29 V-PAI-3P παραγοντα G3855 V-PAP-ASM τινα G5100 X-ASM σιμωνα G4613 N-ASM κυρηναιον G2956 N-ASM ερχομενον G2064 V-PNP-ASM απ G575 PREP αγρου G68 N-GSM τον G3588 T-ASM πατερα G3962 N-ASM αλεξανδρου G223 N-GSM και G2532 CONJ ρουφου G4504 N-GSM ινα G2443 CONJ αρη G142 V-AAS-3S τον G3588 T-ASM σταυρον G4716 N-ASM αυτου G846 P-GSM Matt 27:32; Luk 23:26;

Darby

21 And they compel to go [with them] a certain passer-by, Simon, a Cyrenian, coming from the field, the father of Alexander and Rufus, that he might carry his cross. Matt 27:32; Luk 23:26;

TSK - Markus 15:21

 

they compel.

Matt 27:32; Luk 23:26

a Cyrenian.

Hand 2:10; Hand 6:9; Hand 11:20; Hand 13:1

and Rufus.

Ro 16:13

to bear.

Luk 14:27; Joh 15:18-20

 

 

SV

22 En28 29 30  zij brachten Hem tot de plaats Golgotha, hetwelk is, overgezet zijnde, Hoofdschedelplaats.    28Matt 27:33;  29Luk 23:33;  30Joh 19:17;  [Joh 19:16];

KJV

22 And G2532 they bring G5342 him G846 unto G1909 the place G5117 Golgotha G1115 , which G3739 is G2076 , being interpreted G3177, The place G5117 of a skull G2898. Matt 27:33; Luk 23:33; Joh 19:17; [Joh 19:16];

YLT

22 and they bring him to the place Golgotha, which is, being interpreted, `Place of a skull;' Matt 27:33; Luk 23:33; Joh 19:17; [Joh 19:16];

WHNU

22 και G2532 CONJ φερουσιν G5342 V-PAI-3P αυτον G846 P-ASM επι G1909 PREP τον G3588 T-ASM γολγοθαν G1115 N-ASF τοπον G5117 N-ASM ο G3739 R-NSN εστιν G2076 V-PXI-3S   μεθερμηνευομενος G3177 V-PPP-NSM μεθερμηνευομενον G3177 V-PPP-NSN κρανιου G2898 N-GSN τοπος G5117 N-NSM Matt 27:33; Luk 23:33; Joh 19:17; [Joh 19:16];

Darby

22 And they bring him to the place [called] Golgotha, which, being interpreted, is Place of a skull. Matt 27:33; Luk 23:33; Joh 19:17; [Joh 19:16];

TSK - Markus 15:22

 

Golgotha.

Matt 27:33-44; Luk 23:27-33

Calvary.

Joh 19:17-27

 

 

SV

23 En zij gaven Hem gemirreden wijn te drinken; maar Hij nam [dien] niet. [Ps 69:21];

KJV

23 And G2532 they gave G1325 him G846 to drink G4095 wine G3631 mingled with myrrh G4669: but G1161 he received G2983 [it] not G3756 . [Ps 69:21];

YLT

23 and they were giving him to drink wine mingled with myrrh, and he did not receive. [Ps 69:21];

WHNU

23 και G2532 CONJ εδιδουν G1325 V-IAI-3P αυτω G846 P-DSM εσμυρνισμενον G4669 V-RPP-ASM οινον G3631 N-ASM ος G3739 R-NSM δε G1161 CONJ ουκ G3756 PRT-N ελαβεν G2983 V-2AAI-3S [Ps 69:21];

Darby

23 And they offered him wine [to drink] medicated with myrrh; but he did not take [it] . [Ps 69:21];

TSK - Markus 15:23

 

they.

Matt 27:34; Luk 23:36; Joh 19:28-30

but.

Mark 14:25; Matt 26:19; Luk 22:18

 

 

SV

24 En31 32 33  als zij Hem gekruisigd hadden, verdeelden34  zij Zijn klederen, werpende het lot over dezelve, wat een iegelijk wegnemen zou.     31Matt 27:35;  32Luk 23:34;  33Joh 19:23;  34Ps 22:18;  [Ps 22:16];

KJV

24 And G2532 when they had crucified G4717 him G846 , they parted G1266 his G846 garments G2440 , casting G906 lots G2819 upon G1909 them G846 , what G5101 every man G5101 should take G142. Matt 27:35; Luk 23:34; Joh 19:23; Ps 22:18; [Ps 22:16];

YLT

24 And having crucified him, they were dividing his garments, casting a lot upon them, what each may take; Matt 27:35; Luk 23:34; Joh 19:23; Ps 22:18; [Ps 22:16];

WHNU

24 και G2532 CONJ σταυρουσιν G4717 V-PAI-3P αυτον G846 P-ASM και G2532 CONJ διαμεριζονται G1266 V-PMI-3P τα G3588 T-APN ιματια G2440 N-APN αυτου G846 P-GSM βαλλοντες G906 V-PAP-NPM κληρον G2819 N-ASM επ G1909 PREP αυτα G846 P-APN τις G5101 I-NSM τι G5101 I-ASN αρη G142 V-AAS-3S Matt 27:35; Luk 23:34; Joh 19:23; Ps 22:18; [Ps 22:16];

Darby

24 And having crucified him, they part his clothes amongst [themselves] , casting lots on them, what each one should take. Matt 27:35; Luk 23:34; Joh 19:23; Ps 22:18; [Ps 22:16];

TSK - Markus 15:24

 

crucified.

Deut 21:23; Ps 22:16; Ps 22:17; Jes 53:4-8; Hand 5:30; 2Kor 5:21; Gal 3:13

1Pe 2:24

they parted.

Ps 22:18; Matt 27:35; Matt 27:36; Luk 23:34; Joh 19:23; Joh 19:24

 

 

SV

25 En het was de derde ure, en zij kruisigden Hem.

KJV

25 And G1161 it was G2258 the third G5154 hour G5610 , and G2532 they crucified G4717 him G846 .

YLT

25 and it was the third hour, and they crucified him;

WHNU

25 ην G2258 V-IXI-3S δε G1161 CONJ ωρα G5610 N-NSF τριτη G5154 A-NSF και G2532 CONJ εσταυρωσαν G4717 V-AAI-3P αυτον G846 P-ASM

Darby

25 And it was the third hour, and they crucified him.

TSK - Markus 15:25

 

the.

Mark 15:33; Matt 27:45; Luk 23:44; Joh 19:14; Hand 2:15

 

 

SV

26 En35 36 37  het opschrift Zijner beschuldiging was boven Hem geschreven: DE KONING DER JODEN.    35Matt 27:37;  36Luk 23:38;  37Joh 19:19;

KJV

26 And G2532 the superscription G1923 of his G846 accusation G156 was G2258 written over G1924, THE KING G935 OF THE JEWS G2453. Matt 27:37; Luk 23:38; Joh 19:19;

YLT

26 and the inscription of his accusation was written above--`The King of the Jews.' Matt 27:37; Luk 23:38; Joh 19:19;

WHNU

26 και G2532 CONJ ην G2258 V-IXI-3S η G3588 T-NSF επιγραφη G1923 N-NSF της G3588 T-GSF αιτιας G156 N-GSF αυτου G846 P-GSM επιγεγραμμενη G1924 V-RPP-NSF ο G3588 T-NSM βασιλευς G935 N-NSM των G3588 T-GPM ιουδαιων G2453 A-GPM Matt 27:37; Luk 23:38; Joh 19:19;

Darby

26 And the superscription of what he was accused of was written up: The King of the Jews. Matt 27:37; Luk 23:38; Joh 19:19;

TSK - Markus 15:26

 

the superscription.

Deut 23:5; Ps 76:10; Spr 21:1; Jes 10:7; Jes 46:10

THE KING OF THE JEWS.

Ps 2:6; Zach 9:9; Matt 2:2; Matt 27:37; Luk 23:37; Luk 23:38; Joh 19:18-22

 

 

SV

27 En zij kruisigden met Hem twee moordenaars, een aan [Zijn] rechter-, en een aan Zijn linker[zijde].

KJV

27 And G2532 with G4862 him G846 they crucify G4717 two G1417 thieves G3027 ; the one G1520 on G1537 his right hand G1188, and G2532 the other G1520 on G1537 his G846 left G2176 .

YLT

27 And with him they crucify two robbers, one on the right hand, and one on his left,

WHNU

27 και G2532 CONJ συν G4862 PREP αυτω G846 P-DSM σταυρουσιν G4717 V-PAI-3P δυο G1417 A-NUI ληστας G3027 N-APM ενα G1520 A-ASM εκ G1537 PREP δεξιων G1188 A-GPM και G2532 CONJ ενα G1520 A-ASM εξ G1537 PREP ευωνυμων G2176 A-GPM αυτου G846 P-GSM 15:28

Darby

27 And with him they crucify two robbers, one on his right hand, and one on his left.

TSK - Markus 15:27

 

Matt 27:38; Luk 23:32; Luk 23:33; Joh 19:18

 

 

SV

28 En38 39  de Schrift is vervuld geworden, die daar zegt: En Hij is met de misdadigers gerekend.   38Jes 53:12;  39Luk 22:37;

KJV

28 And G2532 the scripture G1124 was fulfilled G4137 , which G3588 saith G3004 , And G2532 he was numbered G3049 with G3326 the transgressors G459. Jes 53:12; Luk 22:37;

YLT

28 and the Writing was fulfilled that is saying, `And with lawless ones he was numbered.' Jes 53:12; Luk 22:37;

WHNU

28  Jes 53:12; Luk 22:37;

Darby

28 [ And the scripture was fulfilled which says, And he was reckoned with the lawless.] Jes 53:12; Luk 22:37;

TSK - Markus 15:28

 

Jes 53:12; Luk 22:37; Hebr 12:2

 

 

SV

29 En40 41 42 43 44  die voorbijgingen, lasterden Hem, schuddende hun hoofden, en zeggende: Ha! Gij,45  die den tempel afbreekt, en in drie dagen opbouwt,       40Ps 22:7;  41Ps 69:20;  42Ps 109:25;  43Matt 27:39;  44Luk 23:35;  45Joh 2:19;  [Mark 14:58];

KJV

29 And G2532 they that passed by G3899 railed G987 on him G846 , wagging G2795 their G846 heads G2776 , and G2532 saying G3004 , Ah G3758 , thou that destroyest G2647 the temple G3485 , and G2532 buildest G3618 [it] in G1722 three G5140 days G2250 , Ps 22:7; Ps 69:20; Ps 109:25; Matt 27:39; Luk 23:35; Joh 2:19; [Mark 14:58];

YLT

29 And those passing by were speaking evil of him, shaking their heads, and saying, `Ah, the thrower down of the sanctuary, and in three days the builder! Ps 22:7; Ps 69:20; Ps 109:25; Matt 27:39; Luk 23:35; Joh 2:19; [Mark 14:58];

WHNU

29 και G2532 CONJ οι G3588 T-NPM παραπορευομενοι G3899 V-PNP-NPM εβλασφημουν G987 V-IAI-3P αυτον G846 P-ASM κινουντες G2795 V-PAP-NPM τας G3588 T-APF κεφαλας G2776 N-APF αυτων G846 P-GPM και G2532 CONJ λεγοντες G3004 V-PAP-NPM ουα G3758 INJ ο G3588 T-NSM καταλυων G2647 V-PAP-NSM τον G3588 T-ASM ναον G3485 N-ASM και G2532 CONJ οικοδομων G3618 V-PAP-NSM   [εν] G1722 PREP εν G1722 PREP τρισιν G5140 A-DPF ημεραις G2250 N-DPF Ps 22:7; Ps 69:20; Ps 109:25; Matt 27:39; Luk 23:35; Joh 2:19; [Mark 14:58];

Darby

29 And they that passed by reviled him, shaking their heads, and saying, Aha, thou that destroyest the temple and buildest it in three days, Ps 22:7; Ps 69:20; Ps 109:25; Matt 27:39; Luk 23:35; Joh 2:19; [Mark 14:58];

TSK - Markus 15:29

 

they.

Ps 22:7; Ps 22:8; Ps 22:12-14; Ps 35:15-21; Ps 69:7; Ps 69:19; Ps 69:20; Ps 69:26; Ps 109:25; Klaagl 1:12; Klaagl 2:15

Matt 27:39; Matt 27:40

Ah.

Mark 14:58; Gen 37:19; Gen 37:20; Matt 26:61; Joh 2:18-22

 

 

SV

30 Behoud Uzelven, en kom af van het kruis.

KJV

30 Save G4982 thyself G4572 , and G2532 come down G2597 from G575 the cross G4716 .

YLT

30 save thyself, and come down from the cross!'

WHNU

30 σωσον G4982 V-AAM-2S σεαυτον G4572 F-2ASM καταβας G2597 V-2AAP-NSM απο G575 PREP του G3588 T-GSM σταυρου G4716 N-GSM

Darby

30 save thyself, and descend from the cross.

TSK - Markus 15:30

 

30

 

 

SV

31 En insgelijks ook de overpriesters, met de Schriftgeleerden, zeiden tot elkander, al spottende: Hij heeft anderen verlost; Zichzelven kan Hij niet verlossen.

KJV

31 Likewise G1161 G3668 also G2532 the chief priests G749 mocking G1702 said G3004 among G4314 themselves G240 with G3326 the scribes G1122, He saved G4982 others G243 ; himself G1438 he cannot G3756 G1410 save G4982 .

YLT

31 And in like manner also the chief priests, mocking with one another, with the scribes, said, `Others he saved; himself he is not able to save.

WHNU

31 ομοιως G3668 ADV και G2532 CONJ οι G3588 T-NPM αρχιερεις G749 N-NPM εμπαιζοντες G1702 V-PAP-NPM προς G4314 PREP αλληλους G240 C-APM μετα G3326 PREP των G3588 T-GPM γραμματεων G1122 N-GPM ελεγον G3004 V-IAI-3P αλλους G243 A-APM εσωσεν G4982 V-AAI-3S εαυτον G1438 F-3ASM ου G3756 PRT-N δυναται G1410 V-PNI-3S σωσαι G4982 V-AAN

Darby

31 In like manner the chief priests also, with the scribes, mocking with one another, said, He saved others; himself he cannot save.

TSK - Markus 15:31

 

also.

Ps 2:1-4; Ps 22:16; Ps 22:17; Matt 27:41-43; Luk 23:35-37

He.

Joh 11:47-52; Joh 12:23; Joh 12:24; 1Petr 3:17; 1Petr 3:18

 

 

SV

32 De Christus, de Koning Israëls, kome nu af van het kruis, opdat wij het zien en geloven mogen. Ook die met Hem gekruist waren, smaadden Hem.

KJV

32 Let G2597 Christ G5547 the King G935 of Israel G2474 descend G2597 now G3568 from G575 the cross G4716 , that G2443 we may see G1492 and G2532 believe G4100 . And G2532 they that were crucified G4957 with him G846 reviled G3679 him G846 .

YLT

32 The Christ! the king of Israel--let him come down now from the cross, that we may see and believe;' and those crucified with him were reproaching him.

WHNU

32 ο G3588 T-NSM χριστος G5547 N-NSM ο G3588 T-NSM βασιλευς G935 N-NSM ισραηλ G2474 N-PRI καταβατω G2597 V-2AAM-3S νυν G3568 ADV απο G575 PREP του G3588 T-GSM σταυρου G4716 N-GSM ινα G2443 CONJ ιδωμεν G1492 V-2AAS-1P και G2532 CONJ πιστευσωμεν G4100 V-AAS-1P και G2532 CONJ οι G3588 T-NPM συνεσταυρωμενοι G4957 V-RPP-NPM συν G4862 PREP αυτω G846 P-DSM ωνειδιζον G3679 V-IAI-3P αυτον G846 P-ASM

Darby

32 Let the Christ the King of Israel descend now from the cross, that we may see and may believe. And they that were crucified with him reproached him.

TSK - Markus 15:32

 

Christ.

Mark 14:61; Mark 14:62; Jes 44:6; Zef 3:15; Zach 9:9; Joh 1:49; Joh 12:13; Joh 19:12-15

Joh 20:25-29

that.

Rom 3:3; 2Tim 2:18

And.

Matt 27:44; Luk 23:39-43

 

 

SV

33 En46 47  als de zesde ure gekomen was, werd er duisternis over de gehele aarde, tot de negende ure toe.   46Matt 27:45;  47Luk 23:44;

KJV

33 And G1161 when G1096 the sixth G1623 hour G5610 was come G1096 , there was G1096 darkness G4655 over G1909 the whole G3650 land G1093 until G2193 the ninth G1766 hour G5610 . Matt 27:45; Luk 23:44;

YLT

33 And the sixth hour having come, darkness came over the whole land till the ninth hour, Matt 27:45; Luk 23:44;

WHNU

33 και G2532 CONJ γενομενης G1096 V-2ADP-GSF ωρας G5610 N-GSF εκτης G1623 A-GSF σκοτος G4655 N-NSN εγενετο G1096 V-2ADI-3S εφ G1909 PREP ολην G3650 A-ASF την G3588 T-ASF γην G1093 N-ASF εως G2193 CONJ ωρας G5610 N-GSF ενατης G1766 A-GSF Matt 27:45; Luk 23:44;

Darby

33 And when [the] sixth hour was come, there came darkness over the whole land until [the] ninth hour; Matt 27:45; Luk 23:44;

TSK - Markus 15:33

 

when.

Mark 15:25; Matt 27:45; Luk 23:44; Luk 23:45

darkness.

Ps 105:28; Jes 50:3; Jes 50:4; Amos 8:9; Amos 8:10

 

 

SV

34 En ter negender ure, riep Jezus met een grote stem, zeggende: ELOÏ,48 49  ELOÏ, LAMMA SABACHTANI, hetwelk is, overgezet zijnde: Mijn God, Mijn God! Waarom hebt Gij Mij verlaten?   48Ps 22:1;  49Matt 27:46;

KJV

34 And G2532 at the ninth G1766 hour G5610 Jesus G2424 cried G994 with a loud G3173 voice G5456 , saying G3004 , Eloi G1682 , Eloi G1682 , lama G2982 sabachthani G4518? which G3739 is G2076 , being interpreted G3177, My G3450 God G2316 , my G3450 God G2316 , why G5101 hast G1519 thou forsaken G1459 me G3165 ? Ps 22:1; Matt 27:46;

YLT

34 and at the ninth hour Jesus cried with a great voice, saying, `Eloi, Eloi, lamma sabachthani?' which is, being interpreted, `My God, my God, why didst Thou forsake me?' Ps 22:1; Matt 27:46;

WHNU

34 και G2532 CONJ τη G3588 T-DSF ενατη G1766 A-DSF ωρα G5610 N-DSF εβοησεν G994 V-AAI-3S ο G3588 T-NSM ιησους G2424 N-NSM φωνη G5456 N-DSF μεγαλη G3173 A-DSF ελωι G1682 ARAM ελωι G1682 ARAM   λαμα G2982 HEB λεμα G2982 ARAM σαβαχθανι G4518 ARAM ο G3739 R-NSN εστιν G2076 V-PXI-3S μεθερμηνευομενον G3177 V-PPP-NSN ο G3588 T-NSM θεος G2316 N-NSM μου G3450 P-1GS   [ο G3588 T-NSM θεος G2316 N-NSM μου] G3450 P-1GS ο G3588 T-NSM θεος G2316 N-NSM μου G3450 P-1GS εις G1519 PREP τι G5101 I-ASN εγκατελιπες G1459 V-2AAI-2S με G3165 P-1AS Ps 22:1; Matt 27:46;

Darby

34 and at the ninth hour, Jesus cried with a loud voice, [saying] , Eloi, Eloi, lama sabachthani? which is, being interpreted, My God, my God, why hast thou forsaken me? Ps 22:1; Matt 27:46;

TSK - Markus 15:34

 

at.

Dan 9:21; Luk 23:46; Hand 10:3

Eloi.

Ps 22:1; Matt 27:46; Hebr 5:7

why.

Ps 27:9; Ps 42:9; Ps 71:11; Jes 41:17; Klaagl 1:12; Klaagl 5:20

 

 

SV

35 En sommigen van die daarbij stonden, [dit] horende, zeiden: Ziet, Hij roept Elías.

KJV

35 And G2532 some of them G5100 that stood by G3936 , when they heard G191 [it], said G3004 , Behold G2400 , he calleth G5455 Elias G2243 .

YLT

35 And certain of those standing by, having heard, said, `Lo, Elijah he doth call;'

WHNU

35 και G2532 CONJ τινες G5100 X-NPM των G3588 T-GPM παρεστηκοτων G3936 V-RAP-GPM ακουσαντες G191 V-AAP-NPM ελεγον G3004 V-IAI-3P ιδε G1492 V-AAM-2S ηλιαν G2243 N-ASM φωνει G5455 V-PAI-3S

Darby

35 And some of those who stood by, when they heard [it] , said, Behold, he calls for Elias.

TSK - Markus 15:35

 

he.

Mark 9:11-13; Matt 17:11-13; Matt 27:47-49

 

 

SV

36 En50 51  er liep een, en vulde een spons met edik, en stak ze op een rietstok, en gaf Hem te drinken, zeggende: Houdt stil, laat ons zien, of Elías komt, om Hem af te nemen.   50Ps 69:21;  51Joh 19:29;

KJV

36 And G1161 one G1520 ran G5143 and G2532 filled G1072 a spunge G4699 full G1072 of vinegar G3690, and G5037 put [it] on G4060 a reed G2563 , and gave G4222 him G846 to drink G4222 , saying G3004 , Let alone G863; let us see G1492 whether G1487 Elias G2243 will come G2064 to take G2507 him G846 down G2507 . Ps 69:21; Joh 19:29;

YLT

36 and one having run, and having filled a spunge with vinegar, having put [it] also on a reed, was giving him to drink, saying, `Let alone, let us see if Elijah doth come to take him down.' Ps 69:21; Joh 19:29;

WHNU

36 δραμων G5143 V-2AAP-NSM δε G1161 CONJ τις G5100 X-NSM   [και] G2532 CONJ γεμισας G1072 V-AAP-NSM σπογγον G4699 N-ASM οξους G3690 N-GSN περιθεις G4060 V-2AAP-NSM καλαμω G2563 N-DSM εποτιζεν G4222 V-IAI-3S αυτον G846 P-ASM λεγων G3004 V-PAP-NSM αφετε G863 V-2AAM-2P ιδωμεν G1492 V-2AAS-1P ει G1487 COND ερχεται G2064 V-PNI-3S ηλιας G2243 N-NSM καθελειν G2507 V-2AAN αυτον G846 P-ASM Ps 69:21; Joh 19:29;

Darby

36 And one, running and filling a sponge with vinegar, fixed it on a reed, and gave him to drink, saying, Let alone, let us see if Elias comes to take him down. Ps 69:21; Joh 19:29;

TSK - Markus 15:36

 

Mark 15:23; Ps 69:21; Luk 23:36; Joh 19:28-30

 

 

SV

37 En Jezus, een grote stem van [Zich] gegeven hebbende, gaf den geest. [Luk 23:46];

KJV

37 And G1161 Jesus G2424 cried G863 with a loud G3173 voice G5456 , and gave up the ghost G1606. [Luk 23:46];

YLT

37 And Jesus having uttered a loud cry, yielded the spirit, [Luk 23:46];

WHNU

37 ο G3588 T-NSM δε G1161 CONJ ιησους G2424 N-NSM αφεις G863 V-2AAP-NSM φωνην G5456 N-ASF μεγαλην G3173 A-ASF εξεπνευσεν G1606 V-AAI-3S [Luk 23:46];

Darby

37 And Jesus, having uttered a loud cry, expired. [Luk 23:46];

TSK - Markus 15:37

 

Matt 27:50; Luk 23:46; Joh 19:30

 

 

SV

38 En52 53 54  het voorhangsel des tempels scheurde in tweeën, van boven tot beneden.    522Kron 3:14;  53Matt 27:51;  54Luk 23:45;

KJV

38 And G2532 the veil G2665 of the temple G3485 was rent G4977 in G1519 twain G1417 from G575 the top G509 to G2193 the bottom G2736. 2Kron 3:14; Matt 27:51; Luk 23:45;

YLT

38 and the veil of the sanctuary was rent in two, from top to bottom, 2Kron 3:14; Matt 27:51; Luk 23:45;

WHNU

38 και G2532 CONJ το G3588 T-NSN καταπετασμα G2665 N-NSN του G3588 T-GSM ναου G3485 N-GSM εσχισθη G4977 V-API-3S εις G1519 PREP δυο G1417 A-NUI απ G575 PREP ανωθεν G509 ADV εως G2193 CONJ κατω G2736 ADV 2Kron 3:14; Matt 27:51; Luk 23:45;

Darby

38 And the veil of the temple was rent in two from the top to the bottom. 2Kron 3:14; Matt 27:51; Luk 23:45;

TSK - Markus 15:38

 

Ex 26:31-34; Ex 40:20; Ex 40:21; Lev 16:2-19; 2Kron 3:8-14; Matt 27:51-53

Luk 23:45; Hebr 4:14-16; Hebr 6:19; Hebr 9:3-12; Hebr 10:19-23

 

 

SV

39 En55 56  de hoofdman over honderd, die daarbij tegenover Hem stond, ziende, dat Hij alzo roepende den geest gegeven had, zeide: Waarlijk, deze Mens was Gods Zoon!   55Matt 27:54;  56Luk 23:47;

KJV

39 And G1161 when the centurion G2760, which G3588 stood G3936 over G1537 against G1727 him G846 , saw G1492 that G3754 he so G3779 cried out G2896 , and gave up the ghost G1606, he said G2036 , Truly G230 this G3778 man G444 was G2258 the Son G5207 of God G2316 . Matt 27:54; Luk 23:47;

YLT

39 and the centurion who was standing over-against him, having seen that, having so cried out, he yielded the spirit, said, `Truly this man was Son of God.' Matt 27:54; Luk 23:47;

WHNU

39 ιδων G1492 V-2AAP-NSM δε G1161 CONJ ο G3588 T-NSM κεντυριων G2760 N-NSM ο G3588 T-NSM παρεστηκως G3936 V-RAP-NSM εξ G1537 PREP εναντιας G1727 A-GSF αυτου G846 P-GSM οτι G3754 CONJ ουτως G3779 ADV εξεπνευσεν G1606 V-AAI-3S ειπεν G2036 V-2AAI-3S αληθως G230 ADV ουτος G3778 D-NSM ο G3588 T-NSM ανθρωπος G444 N-NSM υιος G5207 N-NSM θεου G2316 N-GSM ην G2258 V-IXI-3S Matt 27:54; Luk 23:47;

Darby

39 And the centurion who stood by over against him, when he saw that he had expired having thus cried out, said, Truly this man was Son of God. Matt 27:54; Luk 23:47;

TSK - Markus 15:39

 

the centurion.The centurion was a military captain, and commander of a century, or 100 men.  In order to have a proper notion of his office, it may be desirable to explain the construction and array of the Roman legion.  Each legion was divided into ten cohorts, each cohort into three maniples, and each maniple into two centuries; so that there were thirty maniples, and sixty centuries in a legion, which, if the century had always, as the word imports, consisted of 100 soldiers, would have formed a combined phalanx of 6,000 men.  The number in a legion, however, varied at different periods; in the time of Polybius it was 4,200.  The order of battle was that of three lines; the hastati, or spearmen, occupied the front; the principes, the second line; the {triarii,} (also called {pilani,} from their weapon, the {pilam,}) the third.  The centurions were appointed by the tribunes, and generally selected from the common soldiers according to their merit; although the office was sometimes obtained for money, or through the favour of the consuls.  Their badge was a vine rod, or sapling.

Mark 15:44; Matt 8:5-10; Hand 10:1; Hand 27:1-3; Hand 27:43

he said.

Matt 27:43; Matt 27:54; Luk 23:47; Luk 23:48

 

 

SV

40 En57 58  er waren ook vrouwen, van59  verre [dit] aanschouwende, onder welke ook was Maria Magdaléna, en Maria, de moeder van Jakobus, den kleine, en van Joses, en Salomé;    57Matt 27:55;  58Luk 23:49;  59Ps 38:11;  [Joh 19:25];

KJV

40 There G1161 were G2258 also G2532 women G1135 looking G2334 on afar G3113 off G575 : among G2532 G1722 whom G3739 was G2258 Mary G3137 Magdalene G3094 , and G2532 Mary G3137 the mother G3384 of James G2385 the less G3398 and G2532 of Joses G2500 , and G2532 Salome G4539 ; Matt 27:55; Luk 23:49; Ps 38:11; [Joh 19:25];

YLT

40 And there were also women afar off beholding, among whom was also Mary the Magdalene, and Mary of James the less, and of Joses, and Salome, Matt 27:55; Luk 23:49; Ps 38:11; [Joh 19:25];

WHNU

40 ησαν G2258 V-IXI-3P δε G1161 CONJ και G2532 CONJ γυναικες G1135 N-NPF απο G575 PREP μακροθεν G3113 ADV θεωρουσαι G2334 V-PAP-NPF εν G1722 PREP αις G3739 R-DPF και G2532 CONJ   μαριαμ G3137 N-PRI μαρια G3137 N-NSF η G3588 T-NSF μαγδαληνη G3094 N-NSF και G2532 CONJ μαρια G3137 N-NSF η G3588 T-NSF ιακωβου G2385 N-GSM του G3588 T-GSM μικρου G3398 A-GSM και G2532 CONJ ιωσητος G2500 N-GSM μητηρ G3384 N-NSF και G2532 CONJ σαλωμη G4539 N-NSF Matt 27:55; Luk 23:49; Ps 38:11; [Joh 19:25];

Darby

40 And there were women also looking on from afar off, among whom were both Mary of Magdala, and Mary the mother of James the less and of Joses, and Salome; Matt 27:55; Luk 23:49; Ps 38:11; [Joh 19:25];

TSK - Markus 15:40

 

women.

Ps 38:11; Matt 27:55; Matt 27:56; Luk 23:49; Joh 19:25-27

Mary Magdalene.

Mark 16:9; Matt 28:1; Luk 8:2; Luk 8:3; Joh 20:11-18

Mary the.

Mark 15:47; Mark 16:1; Matt 13:55; Matt 27:55; Matt 27:61; Joh 19:25; 1Kor 9:5; Gal 1:19; Jak 1:1

Salome.

16:1

 

 

SV

41 Welke ook, toen Hij in Galiléa was, Hem waren gevolgd, en Hem60  gediend hadden; en vele andere [vrouwen], die met Hem naar Jeruzalem opgekomen waren.  60Luk 8:2-3;

KJV

41 (Who G3739 also G2532 , when G3753 he was G2258 in G1722 Galilee G1056 , followed G190 him G846 , and G2532 ministered G1247 unto him G846 ;) and G2532 many G4183 other G243 women which G3588 came up G4872 with him G846 unto G1519 Jerusalem G2414 . Luk 8:2-3;

YLT

41 (who also, when he was in Galilee, were following him, and were ministering to him,) and many other women who came up with him to Jerusalem. Luk 8:2-3;

WHNU

41 αι G3739 R-NPF οτε G3753 ADV ην G2258 V-IXI-3S εν G1722 PREP τη G3588 T-DSF γαλιλαια G1056 N-DSF ηκολουθουν G190 V-IAI-3P αυτω G846 P-DSM και G2532 CONJ διηκονουν G1247 V-IAI-3P αυτω G846 P-DSM και G2532 CONJ αλλαι G243 A-NPF πολλαι G4183 A-NPF αι G3588 T-NPF συναναβασαι G4872 V-2AAP-NPF αυτω G846 P-DSM εις G1519 PREP ιεροσολυμα G2414 N-ASF Luk 8:2-3;

Darby

41 who also, when he was in Galilee, followed him and ministered to him; and many others who came up with him to Jerusalem. Luk 8:2-3;

TSK - Markus 15:41

 

ministered.

Matt 27:56; Luk 8:2; Luk 8:3

 

 

SV

42 En61 62 63  als het nu avond was geworden, dewijl het de voorbereiding was, welke is de voorsabbat;    61Matt 27:57;  62Luk 23:50;  63Joh 19:38;

KJV

42 And G2532 now G2235 when the even G3798 was come G1096 , because G1893 it was G2258 the preparation G3904, that G3603 is G2076 , the day before the sabbath G4315 , Matt 27:57; Luk 23:50; Joh 19:38;

YLT

42 And now evening having come, seeing it was the preparation, that is, the fore-sabbath, Matt 27:57; Luk 23:50; Joh 19:38;

WHNU

42 και G2532 CONJ ηδη G2235 ADV οψιας G3798 A-GSF γενομενης G1096 V-2ADP-GSF επει G1893 CONJ ην G2258 V-IXI-3S παρασκευη G3904 N-NSF ο G3739 R-NSN εστιν G2076 V-PXI-3S προσαββατον G4315 N-NSN Matt 27:57; Luk 23:50; Joh 19:38;

Darby

42 And when it was already evening, since it was [the] preparation, that is, [the day] before a sabbath, Matt 27:57; Luk 23:50; Joh 19:38;

TSK - Markus 15:42

 

Matt 27:57; Matt 27:62; Luk 23:50-54; Joh 19:38

 

 

SV

43 Kwam Jozef, die van Arimathéa [was], een eerlijk raadsheer, die ook zelf het Koninkrijk Gods was verwachtende, en zich verstoutende, ging hij in tot Pilatus, en begeerde het lichaam van Jezus. [Luk 23:50];

KJV

43 Joseph G2501 of G575 Arimathaea G707, an honourable G2158 counsellor G1010, which G3739 also G2532 G846 waited G4327 for G2258 the kingdom G932 of God G2316 , came G2064 , and went in G1525 boldly G5111 unto G4314 Pilate G4091 , and G2532 craved G154 the body G4983 of Jesus G2424 . [Luk 23:50];

YLT

43 Joseph of Arimathea, an honourable counsellor, who also himself was waiting for the reign of God, came, boldly entered in unto Pilate, and asked the body of Jesus. [Luk 23:50];

WHNU

43 ελθων G2064 V-2AAP-NSM ιωσηφ G2501 N-PRI   [ο] G3588 T-NSM απο G575 PREP αριμαθαιας G707 N-GSF ευσχημων G2158 A-NSM βουλευτης G1010 N-NSM ος G3739 R-NSM και G2532 CONJ αυτος G846 P-NSM ην G2258 V-IXI-3S προσδεχομενος G4327 V-PNP-NSM την G3588 T-ASF βασιλειαν G932 N-ASF του G3588 T-GSM θεου G2316 N-GSM τολμησας G5111 V-AAP-NSM εισηλθεν G1525 V-2AAI-3S προς G4314 PREP τον G3588 T-ASM πιλατον G4091 N-ASM και G2532 CONJ ητησατο G154 V-AMI-3S το G3588 T-ASN σωμα G4983 N-ASN του G3588 T-GSM ιησου G2424 N-GSM [Luk 23:50];

Darby

43 Joseph of Arimathaea, an honourable councillor, who also himself was awaiting the kingdom of God, coming, emboldened himself and went in to Pilate and begged the body of Jesus. [Luk 23:50];

TSK - Markus 15:43

 

an.

10:23-27

which.

Luk 2:25; Luk 2:38; Luk 23:51

and went.

Mark 14:54; Mark 14:66-72; Matt 19:30; Matt 20:16; Hand 4:8-13; Filipp 1:14

 

 

SV

44 En Pilatus verwonderde zich, dat Hij alrede gestorven was; en den hoofdman over honderd tot zich geroepen hebbende, vraagde hem, of Hij lang gestorven was.

KJV

44 And G1161 Pilate G4091 marvelled G2296 if G1487 he were G2348 already G2235 dead G2348 : and G2532 calling G4341 [unto him] the centurionG2760 , he asked G1905 him G846 whether G1487 he had been G599 any while G3819 dead G599 .

YLT

44 And Pilate wondered if he were already dead, and having called near the centurion, did question him if he were long dead,

WHNU

44 ο G3588 T-NSM δε G1161 CONJ πιλατος G4091 N-NSM εθαυμασεν G2296 V-AAI-3S ει G1487 COND ηδη G2235 ADV τεθνηκεν G2348 V-RAI-3S και G2532 CONJ προσκαλεσαμενος G4341 V-ADP-NSM τον G3588 T-ASM κεντυριωνα G2760 N-ASM επηρωτησεν G1905 V-AAI-3S αυτον G846 P-ASM ει G1487 COND   ηδη G2235 ADV παλαι G3819 ADV απεθανεν G599 V-2AAI-3S

Darby

44 And Pilate wondered if he were already dead; and having called to [him] the centurion, he inquired of him if he had long died.

TSK - Markus 15:44

 

Joh 19:31-37

 

 

SV

45 En als hij het van den hoofdman over honderd verstaan had, schonk hij Jozef het lichaam.

KJV

45 And G2532 when he knew G1097 [it] of G575 the centurion G2760, he gave G1433 the body G4983 to Joseph G2501 .

YLT

45 and having known [it] from the centurion, he granted the body to Joseph.

WHNU

45 και G2532 CONJ γνους G1097 V-2AAP-NSM απο G575 PREP του G3588 T-GSM κεντυριωνος G2760 N-GSM εδωρησατο G1433 V-ADI-3S το G3588 T-ASN πτωμα G4430 N-ASN τω G3588 T-DSM ιωσηφ G2501 N-PRI

Darby

45 And when he knew from the centurion, he granted the body to Joseph.

TSK - Markus 15:45

 

he gave.

Matt 27:58; Joh 19:38

 

 

SV

46 En hij kocht fijn lijnwaad, en Hem afgenomen hebbende, wond [Hem] in dat fijne lijnwaad, en64 65 66 67  leide Hem in een graf, hetwelk uit een steenrots gehouwen was; en hij wentelde een steen tegen de deur des grafs.     64Matt 12:40;  65Matt 26:12;  66Matt 27:60;  67Luk 23:53;

KJV

46 And G2532 he bought G59 fine linen G4616, and G2532 took him down G2507, and wrapped G1750 him G846 in the linen G4616, and G2532 laid G2698 him G846 in G1722 a sepulchre G3419 which G3739 was G2258 hewn G2998 out of G1537 a rock G4073 , and G2532 rolled G4351 a stone G3037 unto G1909 the door G2374 of the sepulchre G3419. Matt 12:40; Matt 26:12; Matt 27:60; Luk 23:53;

YLT

46 And he, having brought fine linen, and having taken him down, wrapped him in the linen, and laid him in a sepulchre that had been hewn out of a rock, and he rolled a stone unto the door of the sepulchre, Matt 12:40; Matt 26:12; Matt 27:60; Luk 23:53;

WHNU

46 και G2532 CONJ αγορασας G59 V-AAP-NSM σινδονα G4616 N-ASF καθελων G2507 V-2AAP-NSM αυτον G846 P-ASM ενειλησεν G1750 V-AAI-3S τη G3588 T-DSF σινδονι G4616 N-DSF και G2532 CONJ εθηκεν G5087 V-AAI-3S αυτον G846 P-ASM εν G1722 PREP   μνηματι G3418 N-DSN μνημειω G3419 N-DSN ο G3739 R-NSN ην G2258 V-IXI-3S λελατομημενον G2998 V-RPP-NSN εκ G1537 PREP πετρας G4073 N-GSF και G2532 CONJ προσεκυλισεν G4351 V-AAI-3S λιθον G3037 N-ASM επι G1909 PREP την G3588 T-ASF θυραν G2374 N-ASF του G3588 T-GSN μνημειου G3419 N-GSN Matt 12:40; Matt 26:12; Matt 27:60; Luk 23:53;

Darby

46 And having bought fine linen, [and] having taken him down, he swathed him in the fine linen, and laid him in a sepulchre which was cut out of rock, and rolled a stone to the door of the sepulchre. Matt 12:40; Matt 26:12; Matt 27:60; Luk 23:53;

TSK - Markus 15:46

 

and took.

Matt 27:59; Matt 27:60; Luk 23:53; Joh 19:38-42

and laid.

Isa 53:9

hewn.

Isa 22:16

and rolled.

Mark 16:3; Mark 16:4; Matt 27:60; Matt 28:2; Joh 11:38

 

 

SV

47 En Maria Magdaléna, en Maria, [de moeder] van Joses, aanschouwden, waar Hij gelegd werd.

KJV

47 And G1161 Mary G3137 Magdalene G3094 and G2532 Mary G3137 [the mother] of Joses G2500 beheld G2334 where G4226 he was laid G5087.

YLT

47 and Mary the Magdalene, and Mary of Joses, were beholding where he is laid.

WHNU

47 η G3588 T-NSF δε G1161 CONJ μαρια G3137 N-NSF η G3588 T-NSF μαγδαληνη G3094 N-NSF και G2532 CONJ μαρια G3137 N-NSF η G3588 T-NSF ιωσητος G2500 N-GSM εθεωρουν G2334 V-IAI-3P που G4225 PRT τεθειται G5087 V-RPI-3S

Darby

47 And Mary of Magdala and Mary the [mother] of Joses saw where he was put.

TSK - Markus 15:47

 

Mark 15:40; Mark 16:1; Matt 27:61; Matt 28:1; Luk 23:55; Luk 23:56; Luk 24:1; Luk 24:2

 

 

 

 


Vorig hoofdstuk (Markus 14)
| Begin hoofdstuk | Volgend hoofdstuk (Markus 16)