Interlinear Nieuw Testament

index


Vorig hoofdstuk (Johannes 9)
| Volgend hoofdstuk (Johannes 11)


Johannes 10

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

SV

1 Voorwaar, voorwaar zeg Ik ulieden: Die niet ingaat door de deur in den stal der schapen, maar van elders inklimt, die is een dief en moordenaar.

KJV

1 Verily G281 , verily G281 , I say G3004 unto you G5213 , He that entereth G1525 not G3361 by G1223 the door G2374 into G1519 the sheepfold G4263 G833, but G235 climbeth up G305 some other way G237 , the same G1565 is G2076 a thief G2812 and G2532 a robber G3027 .

YLT

1 `Verily, verily, I say to you, He who is not entering through the door to the fold of the sheep, but is going up from another side, that one is a thief and a robber;

WHNU

1 αμην G281 HEB αμην G281 HEB λεγω G3004 V-PAI-1S υμιν G5213 P-2DP ο G3588 T-NSM μη G3361 PRT-N εισερχομενος G1525 V-PNP-NSM δια G1223 PREP της G3588 T-GSF θυρας G2374 N-GSF εις G1519 PREP την G3588 T-ASF αυλην G833 N-ASF των G3588 T-GPN προβατων G4263 N-GPN αλλα G235 CONJ αναβαινων G305 V-PAP-NSM αλλαχοθεν G237 ADV εκεινος G1565 D-NSM κλεπτης G2812 N-NSM εστιν G2076 V-PXI-3S και G2532 CONJ ληστης G3027 N-NSM

Darby

1 Verily, verily, I say to you, He that enters not in by the door to the fold of the sheep, but mounts up elsewhere, *he* is a thief and a robber;

TSK - Johannes 10:1

 

1 Christ is the door, and the good shepherd.

19 Divers opinions of him.

23 He proves by his works that he is Christ the Son of God;

31 escapes the Jews;

39 and goes again beyond Jordan, where many believe on him.

 

 

Verily.

3:3

He.

Joh 10:9; Jer 14:15; Jer 23:16; Jer 23:17; Jer 23:21; Jer 23:32; Jer 28:15-17; Jer 29:31; Jer 29:32; Ezech 13:2-6

Matt 7:15; Matt 23:16-28

Rom 10:15; Efez 4:8-12; Hebr 5:4; 1Petr 1:10; 2Petr 2:1; 1Joh 4:1

the same.

Joh 10:8; Joh 10:10; Jes 56:10-12; Ezech 34:2-5; Zach 11:4; Zach 11:5; Zach 11:16; Zach 11:17; Rom 16:18

2Kor 11:13-15; Tit 1:11; 2Petr 2:3; 2Petr 2:14-19

 

 

SV

2 Maar die door de deur ingaat, is een herder der schapen.

KJV

2 But G1161 he that entereth in G1525 by G1223 the door G2374 is G2076 the shepherd G4166 of the sheep G4263 .

YLT

2 and he who is entering through the door is shepherd of the sheep;

WHNU

2 ο G3588 T-NSM δε G1161 CONJ εισερχομενος G1525 V-PNP-NSM δια G1223 PREP της G3588 T-GSF θυρας G2374 N-GSF ποιμην G4166 N-NSM εστιν G2076 V-PXI-3S των G3588 T-GPN προβατων G4263 N-GPN

Darby

2 but he that enters in by the door is [the] shepherd of the sheep.

TSK - Johannes 10:2

 

he that.

Joh 10:7; Joh 10:9; Hand 20:28; 1Tim 3:2-7; 1Tim 4:14; Tit 1:5; Openb 1:20; Openb 2:1

the shepherd.

Joh 10:11; Joh 10:12; Joh 10:14; Ps 23:1; Ps 80:1; Pred 12:11; Jes 40:11; Jes 63:11; Ezech 34:23

Micha 5:5; Zach 11:3; Zach 11:5; Zach 11:8; Zach 13:7; Hebr 13:20; 1Petr 2:25; 1Petr 5:4

 

 

SV

3 Dezen doet de deurwachter open, en de schapen horen zijn stem; en hij roept zijn schapen bij name, en leidt ze uit.

KJV

3 To him G5129 the porter G2377 openeth G455 ; and G2532 the sheep G4263 hear G191 his G846 voice G5456 : and G2532 he calleth G2564 his own G2398 sheep G4263 by G2596 name G3686 , and G2532 leadeth G1806 them G846 out G1806 .

YLT

3 to this one the doorkeeper doth open, and the sheep hear his voice, and his own sheep he doth call by name, and doth lead them forth;

WHNU

3 τουτω G5129 D-DSM ο G3588 T-NSM θυρωρος G2377 N-NSM ανοιγει G455 V-PAI-3S και G2532 CONJ τα G3588 T-NPN προβατα G4263 N-NPN της G3588 T-GSF φωνης G5456 N-GSF αυτου G846 P-GSM ακουει G191 V-PAI-3S και G2532 CONJ τα G3588 T-APN ιδια G2398 A-APN προβατα G4263 N-APN φωνει G5455 V-PAI-3S κατ G2596 PREP ονομα G3686 N-ASN και G2532 CONJ εξαγει G1806 V-PAI-3S αυτα G846 P-APN

Darby

3 To him the porter opens; and the sheep hear his voice; and he calls his own sheep by name, and leads them out.

TSK - Johannes 10:3

 

the porter.

Jes 53:10-12; 1Kor 16:9; Kol 4:3; 1Petr 1:12; Openb 3:7; Openb 3:8; Openb 3:20

the sheep.

Joh 10:4; Joh 10:16; Joh 10:26; Joh 10:27; Joh 6:37; Joh 6:45; Hoogl 8:13

and he.

Joh 10:14; Joh 10:27; Ex 33:17; Rom 8:30; Filipp 4:3; 2Tim 2:19; Openb 20:15

and leadeth.

Ps 23:2; Ps 23:3; Ps 78:52; Ps 78:53; Ps 80:1; Jes 40:11; Jes 42:16; Jes 49:9; Jes 49:10; Jer 31:8; Jer 31:9

Jer 50:4-6; Ezech 34:11-16; Openb 7:17

 

 

SV

4 En wanneer hij zijn schapen uitgedreven heeft, zo gaat hij voor hen heen; en de schapen volgen hem, overmits zij zijn stem kennen.

KJV

4 And G2532 when G3752 he putteth forth G1544 his own G2398 sheep G4263 , he goeth G4198 before G1715 them G846 , and G2532 the sheep G4263 follow G190 him G846 : for G3754 they know G1492 his G846 voice G5456 .

YLT

4 and when his own sheep he may put forth, before them he goeth on, and the sheep follow him, because they have known his voice;

WHNU

4 οταν G3752 CONJ τα G3588 T-APN ιδια G2398 A-APN παντα G3956 A-APN εκβαλη G1544 V-2AAS-3S εμπροσθεν G1715 PREP αυτων G846 P-GPN πορευεται G4198 V-PNI-3S και G2532 CONJ τα G3588 T-NPN προβατα G4263 N-APN αυτω G846 P-DSM ακολουθει G190 V-PAI-3S οτι G3754 CONJ οιδασιν G1492 V-RAI-3P την G3588 T-ASF φωνην G5456 N-ASF αυτου G846 P-GSM

Darby

4 When he has put forth all his own, he goes before them, and the sheep follow him, because they know his voice.

TSK - Johannes 10:4

 

he goeth.

Joh 12:26; Joh 13:15; Joh 14:2; Joh 14:3; Deut 1:30; Micha 2:12; Micha 2:13; Matt 16:24; 1Kor 11:1

Efez 5:1; Filipp 2:5-11; Hebr 6:20; Hebr 12:2; 1Petr 2:21; 1Petr 4:1; 1Petr 5:3

for.

Joh 10:8; Joh 10:16; Joh 3:29; Joh 18:37; Hoogl 2:8; Hoogl 5:2

 

 

SV

5 Maar een vreemde zullen zij geenszins volgen, maar zullen van hem vlieden; overmits zij de stem des vreemden niet kennen.

KJV

5 And G1161 a stranger G245 will they G190 not G3364 follow G190 , but G235 will flee G5343 from G575 him G846 : for G3754 they know G1492 not G3756 the voice G5456 of strangers G245.

YLT

5 and a stranger they will not follow, but will flee from him, because they have not known the voice of strangers.'

WHNU

5 αλλοτριω G245 A-DSM δε G1161 CONJ ου G3756 PRT-N μη G3361 PRT-N ακολουθησουσιν G190 V-FAI-3P αλλα G235 CONJ φευξονται G5343 V-FDI-3P απ G575 PREP αυτου G846 P-GSM οτι G3754 CONJ ουκ G3756 PRT-N οιδασιν G1492 V-RAI-3P των G3588 T-GPM αλλοτριων G245 A-GPM την G3588 T-ASF φωνην G5456 N-ASF

Darby

5 But they will not follow a stranger, but will flee from him, because they know not the voice of strangers.

TSK - Johannes 10:5

 

1Kon 22:7; Spr 19:27; Mark 4:24; Luk 8:18; Efez 4:11-15; Kol 2:6-10

2Tim 3:5-7; 2Tim 4:3; 1Petr 2:1-3; 1Joh 2:19; 1Joh 2:21; 1Joh 4:5; 1Joh 4:6; Openb 2:2

 

 

SV

6 Deze gelijkenis zeide Jezus tot hen; maar zij verstonden niet, wat het was, dat Hij tot hen sprak.

KJV

6 This G5026 parable G3942 spake G2036 Jesus G2424 unto them G846 : but G1161 they G1565 understood G1097 not G3756 what things G5101 they were G2258 which G3739 he spake G2980 unto them G846 .

YLT

6 This similitude spake Jesus to them, and they knew not what the things were that he was speaking to them;

WHNU

6 ταυτην G3778 D-ASF την G3588 T-ASF παροιμιαν G3942 N-ASF ειπεν G2036 V-2AAI-3S αυτοις G846 P-DPM ο G3588 T-NSM ιησους G2424 N-NSM εκεινοι G1565 D-NPM δε G1161 CONJ ουκ G3756 PRT-N εγνωσαν G1097 V-2AAI-3P τινα G5101 I-NPN ην G2258 V-IXI-3S α G3739 R-APN ελαλει G2980 V-IAI-3S αυτοις G846 P-DPM

Darby

6 This allegory spoke Jesus to them, but they did not know what it was [of] which he spoke to them.

TSK - Johannes 10:6

 

they understood not.

Joh 6:52; Joh 6:60; Joh 7:36; Joh 8:27; Joh 8:43; Ps 82:5; Ps 106:7; Spr 28:5; Jes 6:9; Jes 6:10; Jes 56:11

Dan 12:10; Matt 13:13; Matt 13:14; Matt 13:51; 1Kor 2:14; 1Joh 5:20

 

 

SV

7 Jezus dan zeide wederom tot hen: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Ik ben de Deur der schapen.

KJV

7 Then G3767 said G2036 Jesus G2424 unto them G846 again G3825 , Verily G281 , verily G281 , I say G3004 unto you G5213 , G3754 I G1473 am G1510 the door G2374 of the sheep G4263.

YLT

7 Jesus said therefore again to them, `Verily, verily, I say to you--I am the door of the sheep;

WHNU

7 ειπεν G2036 V-2AAI-3S ουν G3767 CONJ παλιν G3825 ADV   [ο] G3588 T-NSM ο G3588 T-NSM ιησους G2424 N-NSM αμην G281 HEB αμην G281 HEB λεγω G3004 V-PAI-1S υμιν G5213 P-2DP   οτι G3754 CONJ εγω G1473 P-1NS ειμι G1510 V-PXI-1S η G3588 T-NSF θυρα G2374 N-NSF των G3588 T-GPN προβατων G4263 N-GPN

Darby

7 Jesus therefore said again to them, Verily, verily, I say to you, I am the door of the sheep.

TSK - Johannes 10:7

 

I am.

Joh 10:1; Joh 10:9; Joh 14:6; Efez 2:18; Hebr 10:19-22

the sheep.

Ps 79:13; Ps 95:7; Ps 100:3; Jes 53:6; Ezech 34:31; Luk 15:4-6

 

 

SV

8 Allen, zovelen als er voor Mij zijn gekomen, zijn dieven en moordenaars; maar de schapen hebben hen niet gehoord.

KJV

8 All G3956 that ever G3745 came G2064 before G4253 me G1700 are G1526 thieves G2812 and G2532 robbers G3027 : but G235 the sheep G4263 did G191 not G3756 hear G191 them G846 .

YLT

8 all, as many as came before me, are thieves and robbers, but the sheep did not hear them;

WHNU

8 παντες G3956 A-NPM οσοι G3745 K-NPM ηλθον G2064 V-2AAI-3P   προ G4253 PREP εμου G1700 P-1GS [προ G4253 PREP εμου] G1700 P-1GS κλεπται G2812 N-NPM εισιν G1526 V-PXI-3P και G2532 CONJ λησται G3027 N-NPM αλλ G235 CONJ ουκ G3756 PRT-N ηκουσαν G191 V-AAI-3P αυτων G846 P-GPM τα G3588 T-NPN προβατα G4263 N-NPN

Darby

8 All whoever came before me are thieves and robbers; but the sheep did not hear them.

TSK - Johannes 10:8

 

came.

Joh 10:1; Jes 56:10-12; Ezech 22:25-28; Ezech 34:2; Zef 3:3; Zach 11:4-9; Zach 11:16; Hand 5:36

but.

Joh 10:5; Joh 10:27

 

 

SV

9 Ik1  ben de Deur; indien iemand door Mij ingaat, die zal behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan, en weide vinden.  1Joh 14:6;  [Rom 5:2]; [Efez 2:18]; [Efez 3:12]; [Hebr 10:19];

KJV

9 I G1473 am G1510 the door G2374 : by G1223 me G1700 if G1437 any man G5100 enter in G1525 , he shall be saved G4982, and G2532 shall go in G1525 and G2532 out G1831 , and G2532 find G2147 pasture G3542 . Joh 14:6; [Rom 5:2]; [Efez 2:18]; [Efez 3:12]; [Hebr 10:19];

YLT

9 I am the door, through me if any one may come in, he shall be saved, and he shall come in, and go out, and find pasture. Joh 14:6; [Rom 5:2]; [Efez 2:18]; [Efez 3:12]; [Hebr 10:19];

WHNU

9 εγω G1473 P-1NS ειμι G1510 V-PXI-1S η G3588 T-NSF θυρα G2374 N-NSF δι G1223 PREP εμου G1700 P-1GS εαν G1437 COND τις G5100 X-NSM εισελθη G1525 V-2AAS-3S σωθησεται G4982 V-FPI-3S και G2532 CONJ εισελευσεται G1525 V-FDI-3S και G2532 CONJ εξελευσεται G1831 V-FDI-3S και G2532 CONJ νομην G3542 N-ASF ευρησει G2147 V-FAI-3S Joh 14:6; [Rom 5:2]; [Efez 2:18]; [Efez 3:12]; [Hebr 10:19];

Darby

9 I am the door: if any one enter in by me, he shall be saved, and shall go in and shall go out and shall find pasture. Joh 14:6; [Rom 5:2]; [Efez 2:18]; [Efez 3:12]; [Hebr 10:19];

TSK - Johannes 10:9

 

the door.

Joh 10:1; Joh 10:7; Joh 14:6; Rom 5:1; Rom 5:2; Efez 2:18; Hebr 10:19-22

and shall.

Ps 23:1-6; Ps 80:1-3; Ps 95:7; Ps 100:3; Ps 100:4; Jes 40:11; Jes 49:9; Jes 49:10; Ezech 34:12-16

Zec 10:12

 

 

SV

10 De dief komt niet, dan opdat hij stele, en slachte, en verderve; Ik ben gekomen, opdat zij het leven hebben, en overvloed hebben.

KJV

10 The thief G2812 cometh G2064 not G3756 , but G1508 for to G2443 steal G2813 , and G2532 to kill G2380 , and G2532 to destroy G622: I G1473 am come G2064 that G2443 they might have G2192 life G2222 , and G2532 that they might have G2192 [it] more abundantly G4053 .

YLT

10 `The thief doth not come, except that he may steal, and kill, and destroy; I came that they may have life, and may have [it] abundantly.

WHNU

10 ο G3588 T-NSM κλεπτης G2812 N-NSM ουκ G3756 PRT-N ερχεται G2064 V-PNI-3S ει G1487 COND μη G3361 PRT-N ινα G2443 CONJ κλεψη G2813 V-AAS-3S και G2532 CONJ θυση G2380 V-AAS-3S και G2532 CONJ απολεση G622 V-AAS-3S εγω G1473 P-1NS ηλθον G2064 V-2AAI-1S ινα G2443 CONJ ζωην G2222 N-ASF εχωσιν G2192 V-PAS-3P και G2532 CONJ περισσον G4053 ADV εχωσιν G2192 V-PAS-3P

Darby

10 The thief comes not but that he may steal, and kill, and destroy: I am come that they might have life, and might have [it] abundantly.

TSK - Johannes 10:10

 

thief.

Joh 10:1; Joh 12:6; Jes 56:11; Ezech 34:2-4; Hos 7:1; Matt 21:13; Matt 23:14; Mark 11:17

Rom 2:21; 2Petr 2:1-3

I am.

Joh 3:17; Joh 6:33; Joh 6:51; Joh 12:47; Matt 18:11; Matt 20:28; Luk 19:10; 1Tim 1:15

more abundantly.

Rom 5:13-21; Hebr 6:17; Hebr 7:25; 2Petr 1:11

 

 

SV

11 Ik2 3 4 5  ben de goede Herder; de goede herder stelt zijn leven voor de schapen.     2Jes 40:11;  3Ezech 34:23;  4Hebr 13:20;  51Petr 5:4;  [Ps 23:1]; [Ezech 34:31];

KJV

11 I G1473 am G1510 the good G2570 shepherd G4166 : the good G2570 shepherd G4166 giveth G5087 his G846 life G5590 for G5228 the sheep G4263 . Jes 40:11; Ezech 34:23; Hebr 13:20; 1Petr 5:4; [Ps 23:1]; [Ezech 34:31];

YLT

11 `I am the good shepherd; the good shepherd his life layeth down for the sheep; Jes 40:11; Ezech 34:23; Hebr 13:20; 1Petr 5:4; [Ps 23:1]; [Ezech 34:31];

WHNU

11 εγω G1473 P-1NS ειμι G1510 V-PXI-1S ο G3588 T-NSM ποιμην G4166 N-NSM ο G3588 T-NSM καλος G2570 A-NSM ο G3588 T-NSM ποιμην G4166 N-NSM ο G3588 T-NSM καλος G2570 A-NSM την G3588 T-ASF ψυχην G5590 N-ASF αυτου G846 P-GSM τιθησιν G5087 V-PAI-3S υπερ G5228 PREP των G3588 T-GPN προβατων G4263 N-GPN Jes 40:11; Ezech 34:23; Hebr 13:20; 1Petr 5:4; [Ps 23:1]; [Ezech 34:31];

Darby

11 I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep: Jes 40:11; Ezech 34:23; Hebr 13:20; 1Petr 5:4; [Ps 23:1]; [Ezech 34:31];

TSK - Johannes 10:11

 

the good.

Joh 10:14; Ps 23:1; Ps 80:1; Jes 40:11; Ezech 34:12; Ezech 34:23; Ezech 37:24; Micha 5:4; Zach 13:7

Hebr 13:20; 1Petr 2:25; 1Petr 5:4

giveth.

Gen 31:39; Gen 31:40; 1Sam 17:34; 1Sam 17:35; 2Sam 24:17; Jes 53:6; Efez 5:2; Tit 2:14

1Pe 2:24

 

 

SV

12 Maar6  de huurling, en die geen herder is, wien de schapen niet eigen zijn, ziet den wolf komen, en verlaat de schapen, en vliedt; en de wolf grijpt ze, en verstrooit de schapen.  6Zach 11:16;  [Zach 11:17];

KJV

12 But G1161 he that is G5607 an hireling G3411 , and G2532 not G3756 the shepherd G4166, whose G3739 own G2398 the sheep G4263 are G1526 not G3756 , seeth G2334 the wolf G3074 coming G2064 , and G2532 leaveth G863 the sheep G4263 , and G2532 fleeth G5343 : and G2532 the wolf G3074 catcheth G726 them G846 , and G2532 scattereth G4650 the sheep G4263 . Zach 11:16; [Zach 11:17];

YLT

12 and the hireling, and not being a shepherd, whose own the sheep are not, doth behold the wolf coming, and doth leave the sheep, and doth flee; and the wolf catcheth them, and scattereth the sheep; Zach 11:16; [Zach 11:17];

WHNU

12 ο G3588 T-NSM μισθωτος G3411 N-NSM και G2532 CONJ ουκ G3756 PRT-N ων G5607 V-PXP-NSM ποιμην G4166 N-NSM ου G3739 R-GSM ουκ G3756 PRT-N εστιν G2076 V-PXI-3S τα G3588 T-NPN προβατα G4263 N-NPN ιδια G2398 A-NPN θεωρει G2334 V-PAI-3S τον G3588 T-ASM λυκον G3074 N-ASM ερχομενον G2064 V-PNP-ASM και G2532 CONJ αφιησιν G863 V-PAI-3S τα G3588 T-APN προβατα G4263 N-APN και G2532 CONJ φευγει G5343 V-PAI-3S και G2532 CONJ ο G3588 T-NSM λυκος G3074 N-NSM αρπαζει G726 V-PAI-3S αυτα G846 P-APN και G2532 CONJ σκορπιζει G4650 V-PAI-3S Zach 11:16; [Zach 11:17];

Darby

12 but he who serves for wages, and who is not the shepherd, whose own the sheep are not, sees the wolf coming, and leaves the sheep and flees; and the wolf seizes them and scatters the sheep. Zach 11:16; [Zach 11:17];

TSK - Johannes 10:12

 

he that.

Joh 10:3; Jes 56:10-12; Ezech 34:2-6; Zach 11:16; Zach 11:17; 1Tim 3:3; 1Tim 3:8; 2Tim 4:10

Tit 1:7; 1Petr 5:2; 2Petr 2:3

the wolf coming.

Matt 7:15; Matt 10:16; Hand 20:29

 

 

SV

13 En de huurling vliedt, overmits hij een huurling is, en heeft geen zorg voor de schapen.

KJV

13 G1161 The hireling G3411 fleeth G5343 , because G3754 he is G2076 an hireling G3411, and G2532 G846 careth G3199 not G3756 for G4012 the sheep G4263 .

YLT

13 and the hireling doth flee because he is an hireling, and is not caring for the sheep.

WHNU

13 οτι G3754 CONJ μισθωτος G3411 N-NSM εστιν G2076 V-PXI-3S και G2532 CONJ ου G3756 PRT-N μελει G3199 V-PQI-3S αυτω G846 P-DSM περι G4012 PREP των G3588 T-GPN προβατων G4263 N-GPN

Darby

13 Now he who serves for wages flees because he serves for wages, and is not himself concerned about the sheep.

TSK - Johannes 10:13

 

careth not.

Joh 12:6; Hand 18:17; Filipp 2:20

 

 

SV

14 Ik ben de goede Herder; en Ik7  ken de Mijnen, en worde van de Mijnen gekend.  72Tim 2:19;

KJV

14 I G1473 am G1510 the good G2570 shepherd G4166 , and G2532 know G1097 my G1699 [sheep], and G2532 am known G1097 of G5259 mine G1699 . 2Tim 2:19;

YLT

14 `I am the good shepherd, and I know my [sheep] , and am known by mine, 2Tim 2:19;

WHNU

14 εγω G1473 P-1NS ειμι G1510 V-PXI-1S ο G3588 T-NSM ποιμην G4166 N-NSM ο G3588 T-NSM καλος G2570 A-NSM και G2532 CONJ γινωσκω G1097 V-PAI-1S τα G3588 T-APN εμα G1699 S-1APN και G2532 CONJ γινωσκουσιν G1097 V-PAI-3P με G3165 P-1AS τα G3588 T-APN εμα G1699 S-1APN 2Tim 2:19;

Darby

14 I am the good shepherd; and I know those that are mine, and am known of those that are mine, 2Tim 2:19;

TSK - Johannes 10:14

 

good.

11

know.

Joh 10:27; Ps 1:6; 2Tim 2:19; Openb 2:2; Openb 2:9; Openb 2:13; Openb 2:19; Openb 3:1; Openb 3:8; Openb 3:15

am.

Joh 17:3; Joh 17:8; Jes 53:11; 2Kor 4:6; Efez 1:17; Efez 3:19; Filipp 3:8; 2Tim 1:12

1Jo 5:20

 

 

SV

15 Gelijkerwijs8 9 10 11  de Vader Mij kent, [alzo] ken Ik ook den Vader; en Ik stel Mijn leven voor de schapen.     8Matt 11:27;  9Luk 10:22;  10Joh 6:46;  11Joh 7:29;

KJV

15 As G2531 the Father G3962 knoweth G1097 me G3165 , even so G2504 know G1097 I G2504 the Father G3962: and G2532 I lay down G5087 my G3450 life G5590 for G5228 the sheep G4263 . Matt 11:27; Luk 10:22; Joh 6:46; Joh 7:29;

YLT

15 according as the Father doth know me, and I know the Father, and my life I lay down for the sheep, Matt 11:27; Luk 10:22; Joh 6:46; Joh 7:29;

WHNU

15 καθως G2531 ADV γινωσκει G1097 V-PAI-3S με G3165 P-1AS ο G3588 T-NSM πατηρ G3962 N-NSM καγω G2504 P-1NS-C γινωσκω G1097 V-PAI-1S τον G3588 T-ASM πατερα G3962 N-ASM και G2532 CONJ την G3588 T-ASF ψυχην G5590 N-ASF μου G3450 P-1GS τιθημι G5087 V-PAI-1S υπερ G5228 PREP των G3588 T-GPN προβατων G4263 N-GPN Matt 11:27; Luk 10:22; Joh 6:46; Joh 7:29;

Darby

15 as the Father knows me and I know the Father; and I lay down my life for the sheep. Matt 11:27; Luk 10:22; Joh 6:46; Joh 7:29;

TSK - Johannes 10:15

 

As.

Joh 1:18; Joh 6:46; Joh 8:55; Joh 17:25; Matt 11:27; Luk 10:21; Openb 5:2-9

and I.

Joh 10:11; Joh 10:17; Joh 15:13; Jes 53:4-6; Jes 53:8; Jes 53:10; Dan 9:26; Zach 13:7; Matt 20:28; Gal 1:4

Gal 3:13; Efez 5:2; 1Tim 2:5; 1Tim 2:6; Tit 2:14; 1Petr 2:24; 1Petr 3:18; 1Joh 2:2

Re 5:9

 

 

SV

16 Ik heb nog andere schapen, die van dezen stal niet zijn; deze moet Ik ook toebrengen; en zij zullen Mijn stem horen; en12  het zal worden één kudde, [en] één Herder.  12Ezech 37:22;

KJV

16 And G2532 other G243 sheep G4263 I have G2192 , which G3739 are G2076 not G3756 of G1537 this G5026 fold G833 : them also G2548 I G3165 must G1163 bring G71 , and G2532 they shall hear G191 my G3450 voice G5456 ; and G2532 there shall be G1096 one G3391 fold G4167 , [and] one G1520 shepherd G4166 . Ezech 37:22;

YLT

16 and other sheep I have that are not of this fold, these also it behoveth me to bring, and my voice they will hear, and there shall become one flock--one shepherd. Ezech 37:22;

WHNU

16 και G2532 CONJ αλλα G243 A-APN προβατα G4263 N-APN εχω G2192 V-PAI-1S α G3739 R-NPN ουκ G3756 PRT-N εστιν G2076 V-PXI-3S εκ G1537 PREP της G3588 T-GSF αυλης G833 N-GSF ταυτης G3778 D-GSF κακεινα G2548 D-NPN-C δει G1163 V-PQI-3S με G3165 P-1AS αγαγειν G71 V-2AAN και G2532 CONJ της G3588 T-GSF φωνης G5456 N-GSF μου G3450 P-1GS ακουσουσιν G191 V-FAI-3P και G2532 CONJ γενησονται G1096 V-FDI-3P μια G1520 A-NSF ποιμνη G4167 N-NSF εις G1520 A-NSM ποιμην G4166 N-NSM Ezech 37:22;

Darby

16 And I have other sheep which are not of this fold: those also I must bring, and they shall hear my voice; and there shall be one flock, one shepherd. Ezech 37:22;

TSK - Johannes 10:16

 

other.

Joh 11:52; Gen 49:10; Ps 22:26-31; Ps 72:17-19; Ps 86:9; Ps 98:2; Ps 98:3; Jes 11:10

Jes 24:13-16; Jes 42:10-12; Jes 43:6; Jes 49:6; Jes 52:10; Jes 56:8; Hos 1:10; Zach 2:11

Zach 8:20-23; Hand 18:10; Rom 9:23; Rom 9:24; Rom 15:9-13; Efez 2:14; 1Petr 2:10

them.

Hand 15:14; Rom 8:29; Rom 8:30; Efez 2:1-5; Efez 2:15-18; 2Thess 2:13; Tit 3:3-5

they shall.

Joh 10:27; Joh 6:37; Matt 17:5; Hand 22:14; Openb 3:20

there.

Ezech 37:22; Efez 2:14

one shepherd.

Joh 10:2; Joh 10:11; Pred 12:11; Ezech 34:23; Hebr 13:20; 1Petr 2:25; 1Petr 5:4

 

 

SV

17 Daarom heeft mij de Vader lief, overmits Ik Mijn13  leven afleg, opdat Ik hetzelve wederom neme.  13Jes 53:12;

KJV

17 Therefore G5124 G1223 doth G25 my Father G3962 love G25 me G3165 , because G3754 I G1473 lay down G5087 my G3450 life G5590 , that G2443 I might take G2983 it G846 again G3825 . Jes 53:12;

YLT

17 `Because of this doth the Father love me, because I lay down my life, that again I may take it; Jes 53:12;

WHNU

17 δια G1223 PREP τουτο G5124 D-ASN με G3165 P-1AS ο G3588 T-NSM πατηρ G3962 N-NSM αγαπα G25 V-PAI-3S οτι G3754 CONJ εγω G1473 P-1NS τιθημι G5087 V-PAI-1S την G3588 T-ASF ψυχην G5590 N-ASF μου G3450 P-1GS ινα G2443 CONJ παλιν G3825 ADV λαβω G2983 V-2AAS-1S αυτην G846 P-ASF Jes 53:12;

Darby

17 On this account the Father loves me, because I lay down my life that I may take it again. Jes 53:12;

TSK - Johannes 10:17

 

Joh 3:25; Joh 15:9; Joh 15:10; Joh 17:4; Joh 17:5; Joh 17:24-26; Jes 42:1; Jes 42:21; Jes 53:7-12; Hebr 2:9

 

 

SV

18 Niemand neemt hetzelve van Mij, maar Ik leg het van Mijzelven af; Ik14  heb macht hetzelve af te leggen, en heb macht hetzelve wederom te nemen. Dit gebod heb Ik van Mijn Vader ontvangen.  14Joh 2:19;  [Joh 14:31];

KJV

18 No man G3762 taketh G142 it G846 from G575 me G1700 , but G235 I G1473 lay G5087 it G846 down G5087 of G575 myself G1683 . I have G2192 power G1849 to lay G5087 it G846 down G5087 , and G2532 I have G2192 power G1849 to take G2983 it G846 again G3825 . This G5026 commandment G1785 have I received G2983 of G3844 my G3450 Father G3962 . Joh 2:19; [Joh 14:31];

YLT

18 no one doth take it from me, but I lay it down of myself; authority I have to lay it down, and authority I have again to take it; this command I received from my Father.' Joh 2:19; [Joh 14:31];

WHNU

18 ουδεις G3762 A-NSM   ηρεν G142 V-AAI-3S αιρει G142 V-PAI-3S αυτην G846 P-ASF απ G575 PREP εμου G1700 P-1GS αλλ G235 CONJ εγω G1473 P-1NS τιθημι G5087 V-PAI-1S αυτην G846 P-ASF απ G575 PREP εμαυτου G1683 F-1GSM εξουσιαν G1849 N-ASF εχω G2192 V-PAI-1S θειναι G5087 V-2AAN αυτην G846 P-ASF και G2532 CONJ εξουσιαν G1849 N-ASF εχω G2192 V-PAI-1S παλιν G3825 ADV λαβειν G2983 V-2AAN αυτην G846 P-ASF ταυτην G3778 D-ASF την G3588 T-ASF εντολην G1785 N-ASF ελαβον G2983 V-2AAI-1S παρα G3844 PREP του G3588 T-GSM πατρος G3962 N-GSM μου G3450 P-1GS Joh 2:19; [Joh 14:31];

Darby

18 No one takes it from me, but I lay it down of myself. I have authority to lay it down and I have authority to take it again. I have received this commandment of my Father. Joh 2:19; [Joh 14:31];

TSK - Johannes 10:18

 

man.

Joh 18:5; Joh 18:6; Joh 19:11; Matt 26:53-56

but.

Joh 2:19-21; Jes 53:10-12; Hand 2:24; Hand 2:32; Hand 3:15; Filipp 2:6-8; Tit 2:14

Hebr 2:9; Hebr 2:14; Hebr 2:15

This.

Joh 6:38; Joh 14:31; Joh 15:10; Ps 40:6-8; Hebr 5:6-9; Hebr 10:6-10

 

 

SV

19 Er15 16  werd dan wederom tweedracht onder de Joden, om dezer woorden wil.   15Joh 7:12;  16Joh 9:16;

KJV

19 There was G1096 a division G4978 therefore G3767 again G3825 among G1722 the Jews G2453 for G1223 these G5128 sayings G3056 . Joh 7:12; Joh 9:16;

YLT

19 Therefore, again, there came a division among the Jews, because of these words, Joh 7:12; Joh 9:16;

WHNU

19 σχισμα G4978 N-NSN παλιν G3825 ADV εγενετο G1096 V-2ADI-3S εν G1722 PREP τοις G3588 T-DPM ιουδαιοις G2453 A-DPM δια G1223 PREP τους G3588 T-APM λογους G3056 N-APM τουτους G5128 D-APM Joh 7:12; Joh 9:16;

Darby

19 There was a division again among the Jews on account of these words; Joh 7:12; Joh 9:16;

TSK - Johannes 10:19

 

Joh 7:40-43; Joh 9:16; Matt 10:34; Matt 10:35; Luk 12:51-53; Hand 14:4; Hand 23:7-10; 1Kor 3:3

1Co 11:18

 

 

SV

20 En velen van hen zeiden: Hij17 18 19  heeft den duivel, en is uitzinnig; wat hoort gij Hem?    17Joh 7:20;  18Joh 8:48;  19Joh 8:52;

KJV

20 And G1161 many G4183 of G1537 them G846 said G3004 , He hath G2192 a devil G1140 , and G2532 is mad G3105 ; why G5101 hear ye G191 him G846 ? Joh 7:20; Joh 8:48; Joh 8:52;

YLT

20 and many of them said, `He hath a demon, and is mad, why do ye hear him?' Joh 7:20; Joh 8:48; Joh 8:52;

WHNU

20 ελεγον G3004 V-IAI-3P δε G1161 CONJ πολλοι G4183 A-NPM εξ G1537 PREP αυτων G846 P-GPM δαιμονιον G1140 N-ASN εχει G2192 V-PAI-3S και G2532 CONJ μαινεται G3105 V-PNI-3S τι G5101 I-ASN αυτου G846 P-GSM ακουετε G191 V-PAI-2P Joh 7:20; Joh 8:48; Joh 8:52;

Darby

20 but many of them said, He has a demon and raves; why do ye hear him? Joh 7:20; Joh 8:48; Joh 8:52;

TSK - Johannes 10:20

 

He hath.

Joh 7:20; Joh 8:48; Joh 8:52; Matt 9:34; Matt 10:25; Mark 3:21; Hand 26:24

why.

Joh 7:46-52; Joh 8:47; Joh 9:28; Joh 9:29; Jes 53:8; Hand 18:14; Hand 18:15; Hand 25:19; Hand 25:20; Hand 26:30-32

 

 

SV

21 Anderen zeiden: Dit zijn geen woorden eens bezetenen; kan20 21 22  ook de duivel der blinden ogen openen?    20Ex 4:11;  21Ps 94:9;  22Ps 146:8;

KJV

21 Others G243 said G3004 , These G5023 are G2076 not G3756 the words G4487 of him that hath a devil G1139 . Can G3361 G1410 a devil G1140 open G455 the eyes G3788 of the blind G5185? Ex 4:11; Ps 94:9; Ps 146:8;

YLT

21 others said, `These sayings are not those of a demoniac; is a demon able blind men's eyes to open?' Ex 4:11; Ps 94:9; Ps 146:8;

WHNU

21 αλλοι G243 A-NPM ελεγον G3004 V-IAI-3P ταυτα G5023 D-NPN τα G3588 T-NPN ρηματα G4487 N-NPN ουκ G3756 PRT-N εστιν G2076 V-PXI-3S δαιμονιζομενου G1139 V-PNP-GSM μη G3361 PRT-N δαιμονιον G1140 N-NSN δυναται G1410 V-PNI-3S τυφλων G5185 A-GPM οφθαλμους G3788 N-APM ανοιξαι G455 V-AAN Ex 4:11; Ps 94:9; Ps 146:8;

Darby

21 Others said, These sayings are not [those] of one that is possessed by a demon. Can a demon open blind people's eyes? Ex 4:11; Ps 94:9; Ps 146:8;

TSK - Johannes 10:21

 

Can.

Joh 9:6; Joh 9:32; Ex 4:11; Ex 8:19; Ps 94:9; Ps 146:8; Spr 20:12; Jes 35:5; Jes 35:6; Matt 11:5

 

 

SV

22 En het was het feest der vernieuwing des tempels te Jeruzalem; en het was winter.

KJV

22 And G1161 it was G1096 at G1722 Jerusalem G2414 the feast of the dedication G1456 , and G2532 it was G2258 winter G5494 .

YLT

22 And the dedication in Jerusalem came, and it was winter,

WHNU

22 εγενετο G1096 V-2ADI-3S τοτε G5119 ADV τα G3588 T-NPN εγκαινια G1456 N-NPN εν G1722 PREP τοις G3588 T-DPN ιεροσολυμοις G2414 N-DPN χειμων G5494 N-NSM ην G2258 V-IXI-3S

Darby

22 Now the feast of the dedication was celebrating at Jerusalem, and it was winter.

TSK - Johannes 10:22

 

22

 

 

SV

23 En Jezus wandelde in den tempel, in23 24 25  het voorhof van Sálomo.    231Kon 6:3;  24Hand 3:11;  25Hand 5:12;

KJV

23 And G2532 Jesus G2424 walked G4043 in G1722 the temple G2411 in G1722 Solomon's G4672 porch G4745 . 1Kon 6:3; Hand 3:11; Hand 5:12;

YLT

23 and Jesus was walking in the temple, in the porch of Solomon, 1Kon 6:3; Hand 3:11; Hand 5:12;

WHNU

23 και G2532 CONJ περιεπατει G4043 V-IAI-3S   [ο] G3588 T-NSM ο G3588 T-NSM ιησους G2424 N-NSM εν G1722 PREP τω G3588 T-DSN ιερω G2411 N-DSN εν G1722 PREP τη G3588 T-DSF στοα G4745 N-DSF του G3588 T-GSM σολομωνος G4672 N-GSM 1Kon 6:3; Hand 3:11; Hand 5:12;

Darby

23 And Jesus walked in the temple in the porch of Solomon. 1Kon 6:3; Hand 3:11; Hand 5:12;

TSK - Johannes 10:23

 

in Solomon's.

Hand 3:11; Hand 5:12

 

 

SV

24 De Joden dan omringden Hem, en zeiden tot Hem: Hoe lang houdt Gij onze ziel op? Indien Gij de Christus zijt, zeg het ons vrijuit.

KJV

24 Then G3767 came G2944 the Jews G2453 round about G2944 him G846 , and G2532 said G3004 unto him G846 , How long G2193 G4219 dost thou make G142 us G2257 to doubt G5590 ? If G1487 thou G4771 be G1488 the Christ G5547, tell G2036 us G2254 plainly G3954 .1

  1make…: or, hold us in suspense

YLT

24 the Jews, therefore, came round about him, and said to him, `Till when our soul dost thou hold in suspense? if thou art the Christ, tell us freely.'

WHNU

24 εκυκλωσαν G2944 V-AAI-3P ουν G3767 CONJ αυτον G846 P-ASM οι G3588 T-NPM ιουδαιοι G2453 A-NPM και G2532 CONJ ελεγον G3004 V-IAI-3P αυτω G846 P-DSM εως G2193 CONJ ποτε G4219 PRT-I την G3588 T-ASF ψυχην G5590 N-ASF ημων G2257 P-1GP αιρεις G142 V-PAI-2S ει G1487 COND συ G4771 P-2NS ει G1488 V-PXI-2S ο G3588 T-NSM χριστος G5547 N-NSM   ειπον G3004 V-2AAM-2S ειπε G2036 V-2AAM-2S ημιν G2254 P-1DP παρρησια G3954 N-DSF

Darby

24 The Jews therefore surrounded him, and said to him, Until when dost thou hold our soul in suspense? If thou art the Christ, say [so] to us openly.

TSK - Johannes 10:24

 

How.

1Kon 18:21; Matt 11:3; Luk 3:15

make us to doubt.  or, hold us in suspense.  If.

Joh 1:19; Joh 8:25; Joh 8:53; Joh 9:22; Luk 22:67-70; 2Kor 3:12

 

 

SV

25 Jezus antwoordde hun: Ik heb het u gezegd, en gij gelooft het niet. De26  werken, die Ik doe in den Naam Mijns Vaders, die getuigen van Mij.  26Joh 5:36;

KJV

25 Jesus G2424 answered G611 them G846 , I told G2036 you G5213 , and G2532 ye believed G4100 not G3756 : the works G2041 that G3739 I G1473 do G4160 in G1722 my G3450 Father's G3962 name G3686 , they G5023 bear witness G3140 of G4012 me G1700 . Joh 5:36;

YLT

25 Jesus answered them, `I told you, and ye do not believe; the works that I do in the name of my Father, these testify concerning me; Joh 5:36;

WHNU

25 απεκριθη G611 V-ADI-3S αυτοις G846 P-DPM   [ο] G3588 T-NSM ο G3588 T-NSM ιησους G2424 N-NSM ειπον G2036 V-2AAI-1S υμιν G5213 P-2DP και G2532 CONJ ου G3756 PRT-N πιστευετε G4100 V-PAI-2P τα G3588 T-NPN εργα G2041 N-NPN α G3739 R-APN εγω G1473 P-1NS ποιω G4160 V-PAI-1S εν G1722 PREP τω G3588 T-DSN ονοματι G3686 N-DSN του G3588 T-GSM πατρος G3962 N-GSM μου G3450 P-1GS ταυτα G5023 D-NPN μαρτυρει G3140 V-PAI-3S περι G4012 PREP εμου G1700 P-1GS Joh 5:36;

Darby

25 Jesus answered them, I told you, and ye do not believe. The works which I do in my Father's name, these bear witness concerning me: Joh 5:36;

TSK - Johannes 10:25

 

I told.

Joh 5:17-43; Joh 8:12; Joh 8:24; Joh 8:58

the works.

Joh 10:32; Joh 10:38; Joh 3:2; Joh 5:36; Joh 7:31; Joh 11:47; Joh 12:37; Joh 14:11; Joh 20:30; Hand 2:22; Hand 10:38

Heb 2:3

 

 

SV

26 Maar gijlieden gelooft niet; want gij zijt niet van Mijn schapen, gelijk Ik u gezegd heb. [Joh 8:47];

KJV

26 But G235 ye G5210 believe G4100 not G3756 , because G1063 ye are G2075 not G3756 of G1537 my G1699 sheep G4263 , as G2531 I said G2036 unto you G5213 . [Joh 8:47];

YLT

26 but ye do not believe, for ye are not of my sheep, [Joh 8:47];

WHNU

26 αλλα G235 CONJ υμεις G5210 P-2NP ου G3756 PRT-N πιστευετε G4100 V-PAI-2P οτι G3754 CONJ ουκ G3756 PRT-N εστε G2075 V-PXI-2P εκ G1537 PREP των G3588 T-GPN προβατων G4263 N-GPN των G3588 T-GPN εμων G1699 S-1GPN [Joh 8:47];

Darby

26 but ye do not believe, for ye are not of my sheep, as I told you. [Joh 8:47];

TSK - Johannes 10:26

 

because.

Joh 10:4; Joh 10:27; Joh 6:37; Joh 6:44; Joh 6:45; Joh 6:65; Joh 8:47; Joh 12:37-40; Rom 11:7; Rom 11:8; 2Kor 4:3; 2Kor 4:4; 1Joh 4:6

 

 

SV

27 Mijn27  schapen horen Mijn stem, en Ik ken dezelve, en zij volgen Mij.  27Joh 8:47;  [1Joh 4:6];

KJV

27 My G1699 sheep G4263 hear G191 my G3450 voice G5456 , and I G2504 know G1097 them G846 , and G2532 they follow G190 me G3427 : Joh 8:47; [1Joh 4:6];

YLT

27 according as I said to you: My sheep my voice do hear, and I know them, and they follow me, Joh 8:47; [1Joh 4:6];

WHNU

27 τα G3588 T-NPN προβατα G4263 N-NPN τα G3588 T-NPN εμα G1699 S-1NPN της G3588 T-GSF φωνης G5456 N-GSF μου G3450 P-1GS ακουουσιν G191 V-PAI-3P καγω G2504 P-1NS-C γινωσκω G1097 V-PAI-1S αυτα G846 P-APN και G2532 CONJ ακολουθουσιν G190 V-PAI-3P μοι G3427 P-1DS Joh 8:47; [1Joh 4:6];

Darby

27 My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me; Joh 8:47; [1Joh 4:6];

TSK - Johannes 10:27

 

sheep.

Joh 10:4; Joh 10:8; Joh 10:16; Joh 5:25; Joh 8:43; Matt 17:5; Hand 3:23; Hebr 3:7; Openb 3:20

and I.

Joh 10:3; Joh 10:14; Matt 7:23; Matt 25:12; Luk 13:27; 1Kor 8:3; Gal 4:9; 2Tim 2:19

and they.

Joh 10:4; Joh 8:12; Joh 12:26; Joh 21:22; 1Kon 18:21; Matt 16:24; Mark 8:34; Mark 10:21; Luk 9:23

Re 14:4

 

 

SV

28 En Ik geef hun het eeuwige leven; en28 29 30  zij zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid, en niemand zal dezelve uit Mijn hand rukken.    28Joh 6:39;  29Joh 17:12;  30Joh 18:9;

KJV

28 And I G2504 give G1325 unto them G846 eternal G166 life G2222 ; and G2532 they shall G622 never G3364 G1519 G165 perish G622 , neither G2532 G3756 shall G726 any G5100 [man] pluck G726 them G846 out of G1537 my G3450 hand G5495 . Joh 6:39; Joh 17:12; Joh 18:9;

YLT

28 and life age-during I give to them, and they shall not perish--to the age, and no one shall pluck them out of my hand; Joh 6:39; Joh 17:12; Joh 18:9;

WHNU

28 καγω G2504 P-1NS-C διδωμι G1325 V-PAI-1S αυτοις G846 P-DPM ζωην G2222 N-ASF αιωνιον G166 A-ASF και G2532 CONJ ου G3756 PRT-N μη G3361 PRT-N απολωνται G622 V-2AMS-3P εις G1519 PREP τον G3588 T-ASM αιωνα G165 N-ASM και G2532 CONJ ουχ G3756 PRT-N αρπασει G726 V-FAI-3S τις G5100 X-NSM αυτα G846 P-APN εκ G1537 PREP της G3588 T-GSF χειρος G5495 N-GSF μου G3450 P-1GS Joh 6:39; Joh 17:12; Joh 18:9;

Darby

28 and I give them life eternal; and they shall never perish, and no one shall seize them out of my hand. Joh 6:39; Joh 17:12; Joh 18:9;

TSK - Johannes 10:28

 

I give.

Joh 3:16; Joh 3:36; Joh 5:39; Joh 5:40; Joh 6:27; Joh 6:40; Joh 6:47; Joh 6:68; Joh 11:25; Joh 17:2; Rom 5:21; Rom 6:23; 1Tim 1:16

1Joh 2:25; 1Joh 5:13-20; Judas 1:21

they.

Joh 3:15; Joh 4:14; Joh 5:24; Joh 6:37; Joh 6:39; Joh 6:40; Joh 14:19; Joh 17:12; Joh 18:9; 1Sam 2:9; Job 17:9

Ps 37:28; Ps 103:17; Ps 103:18; Ps 125:1; Ps 125:2; Spr 4:18; Spr 24:16; Jes 45:17; Jes 54:17; Jes 55:3

Jer 31:3; Jer 31:34; Jer 32:40; Mark 13:22; Rom 5:2; Rom 5:9; Rom 5:17; Rom 8:1; Rom 8:29; Rom 8:33-39; Filipp 1:6

Kol 3:3; Kol 3:4; 2Thess 2:13; 1Petr 1:5; Hebr 7:25; 1Joh 2:19; 1Joh 5:13; 1Joh 5:18; Judas 1:1; Judas 1:24

neither.

Joh 17:11; Joh 17:12; Deut 33:3; Ps 31:5; Luk 22:31; Luk 22:32; Luk 23:46; Hand 7:59; 2Tim 1:12

Heb 7:25

 

 

SV

29 Mijn Vader, die ze Mij gegeven heeft, is meerder dan allen; en niemand kan ze rukken uit de hand Mijns Vaders.

KJV

29 My G3450 Father G3962 , which G3739 gave G1325 [them] me G3427 , is G2076 greater than G3187 all G3956 ; and G2532 no G3762 [man] is able G1410 to pluck G726 [them] out of G1537 my G3450 Father's G3962 hand G5495 .

YLT

29 my Father, who hath given to me, is greater than all, and no one is able to pluck out of the hand of my Father;

WHNU

29 ο G3588 T-NSM πατηρ G3962 N-NSM μου G3450 P-1GS ο G3588 T-NSM δεδωκεν G1325 V-RAI-3S μοι G3427 P-1DS παντων G3956 A-GPM μειζον G3173 A-NSN-C εστιν G2076 V-PXI-3S και G2532 CONJ ουδεις G3762 A-NSM δυναται G1410 V-PNI-3S αρπαζειν G726 V-PAN εκ G1537 PREP της G3588 T-GSF χειρος G5495 N-GSF του G3588 T-GSM πατρος G3962 N-GSM

Darby

29 My Father who has given [them] to me is greater than all, and no one can seize out of the hand of my Father.

TSK - Johannes 10:29

 

which.

Joh 6:37; Joh 17:2; Joh 17:6; Joh 17:9; Joh 17:11

is greater.

Joh 14:28; Ex 18:11; Ps 145:3; Dan 4:3; Mal 1:14

 

 

SV

30 Ik31 32 33 34  en de Vader zijn één.     31Jes 54:5;  32Joh 5:19;  33Joh 14:9;  34Joh 17:5;  [Joh 12:45];

KJV

30 I G1473 and G2532 [my] Father G3962 are G2070 one G1520 . Jes 54:5; Joh 5:19; Joh 14:9; Joh 17:5; [Joh 12:45];

YLT

30 I and the Father are one.' Jes 54:5; Joh 5:19; Joh 14:9; Joh 17:5; [Joh 12:45];

WHNU

30 εγω G1473 P-1NS και G2532 CONJ ο G3588 T-NSM πατηρ G3962 N-NSM εν G1520 A-NSN εσμεν G2070 V-PXI-1P Jes 54:5; Joh 5:19; Joh 14:9; Joh 17:5; [Joh 12:45];

Darby

30 I and the Father are one. Jes 54:5; Joh 5:19; Joh 14:9; Joh 17:5; [Joh 12:45];

TSK - Johannes 10:30

 

Joh 1:1; Joh 1:2; Joh 5:17; Joh 5:23; Joh 8:58; Joh 14:9; Joh 14:23; Joh 16:15; Joh 17:10; Joh 17:21; Matt 11:27; Matt 28:19

1Tim 3:16; Tit 2:13; 1Joh 5:7; 1Joh 5:20

 

 

SV

31 De35 36  Joden dan namen wederom stenen op, om Hem te stenigen.   35Joh 8:59;  36Joh 11:8;

KJV

31 Then G3767 the Jews G2453 took up G941 stones G3037 again G3825 to G2443 stone G3034 him G846 . Joh 8:59; Joh 11:8;

YLT

31 Therefore, again, did the Jews take up stones that they may stone him; Joh 8:59; Joh 11:8;

WHNU

31 εβαστασαν G941 V-AAI-3P παλιν G3825 ADV λιθους G3037 N-APM οι G3588 T-NPM ιουδαιοι G2453 A-NPM ινα G2443 CONJ λιθασωσιν G3034 V-AAS-3P αυτον G846 P-ASM Joh 8:59; Joh 11:8;

Darby

31 The Jews therefore again took stones that they might stone him. Joh 8:59; Joh 11:8;

TSK - Johannes 10:31

 

Joh 5:18; Joh 8:59; Joh 11:8; Ex 17:4; 1Sam 30:6; Matt 21:35; Matt 23:35; Hand 7:52; Hand 7:58; Hand 7:59

 

 

SV

32 Jezus antwoordde hun: Ik heb u vele treffelijke werken getoond van Mijn Vader; om welk werk van die stenigt gij Mij?

KJV

32 Jesus G2424 answered G611 them G846 , Many G4183 good G2570 works G2041 have I shewed G1166 you G5213 from G1537 my G3450 Father G3962 ; for G1223 which G4169 of those G846 works G2041 do ye stone G3034 me G3165 ?

YLT

32 Jesus answered them, `Many good works did I shew you from my Father; because of which work of them do ye stone me?'

WHNU

32 απεκριθη G611 V-ADI-3S αυτοις G846 P-DPM ο G3588 T-NSM ιησους G2424 N-NSM πολλα G4183 A-APN εργα G2041 N-APN   εδειξα G1166 V-AAI-1S υμιν G5213 P-2DP καλα G2570 A-APN καλα G2570 A-APN εδειξα G1166 V-AAI-1S υμιν G5213 P-2DP εκ G1537 PREP του G3588 T-GSM πατρος G3962 N-GSM δια G1223 PREP ποιον G4169 I-ASN αυτων G846 P-GPN εργον G2041 N-ASN εμε G1691 P-1AS λιθαζετε G3034 V-PAI-2P

Darby

32 Jesus answered them, Many good works have I shewn you of my Father; for which work of them do ye stone me?

TSK - Johannes 10:32

 

Many.

Joh 10:25; Joh 10:37; Joh 5:19; Joh 5:20; Joh 5:36; Matt 11:5; Hand 2:22; Hand 10:38

for.

1Sam 19:4-6; 2Kron 24:20-22; Ps 35:12; Ps 109:4; Ps 109:5; Pred 4:4; 1Joh 3:12

 

 

SV

33 De Joden antwoordden Hem, zeggende: Wij stenigen U niet over [enig] goed werk, maar37  over [gods] lastering, en omdat Gij, een Mens zijnde, Uzelven God maakt.  37Joh 5:18;  [Joh 19:7];

KJV

33 The Jews G2453 answered G611 him G846 , saying G3004 , For G4012 a good G2570 work G2041 we stone G3034 thee G4571 not G3756 ; but G235 for G4012 blasphemy G988 ; and G2532 because G3754 that thou G4771 , being G5607 a man G444 , makest G4160 thyself G4572 God G2316 . Joh 5:18; [Joh 19:7];

YLT

33 The Jews answered him, saying, `For a good work we do not stone thee, but for evil speaking, and because thou, being a man, dost make thyself God.' Joh 5:18; [Joh 19:7];

WHNU

33 απεκριθησαν G611 V-ADI-3P αυτω G846 P-DSM οι G3588 T-NPM ιουδαιοι G2453 A-NPM περι G4012 PREP καλου G2570 A-GSN εργου G2041 N-GSN ου G3756 PRT-N λιθαζομεν G3034 V-PAI-1P σε G4571 P-2AS αλλα G235 CONJ περι G4012 PREP βλασφημιας G988 N-GSF και G2532 CONJ οτι G3754 CONJ συ G4771 P-2NS ανθρωπος G444 N-NSM ων G5607 V-PXP-NSM ποιεις G4160 V-PAI-2S σεαυτον G4572 F-2ASM θεον G2316 N-ASM Joh 5:18; [Joh 19:7];

Darby

33 The Jews answered him, For a good work we stone thee not, but for blasphemy, and because thou, being a man, makest thyself God. Joh 5:18; [Joh 19:7];

TSK - Johannes 10:33

 

but.

Lev 24:14; 1Kon 21:10

makest.

Joh 10:30; Joh 5:18; Ps 82:6; Rom 13:1; Filipp 2:6

 

 

SV

34 Jezus antwoordde hun: Is er niet geschreven in uw wet: Ik38  heb gezegd, gij zijt goden?  38Ps 82:6;

KJV

34 Jesus G2424 answered G611 them G846 , Is it G2076 not G3756 written G1125 in G1722 your G5216 law G3551 , I G1473 said G2036 , Ye are G2075 gods G2316 ? Ps 82:6;

YLT

34 Jesus answered them, `Is it not having been written in your law: I said, ye are gods? Ps 82:6;

WHNU

34 απεκριθη G611 V-ADI-3S αυτοις G846 P-DPM [ο] G3588 T-NSM ιησους G2424 N-NSM ουκ G3756 PRT-N εστιν G2076 V-PXI-3S γεγραμμενον G1125 V-RPP-NSN εν G1722 PREP τω G3588 T-DSM νομω G3551 N-DSM υμων G5216 P-2GP οτι G3754 CONJ εγω G1473 P-1NS ειπα G2036 V-AAI-1S θεοι G2316 N-NPM εστε G2075 V-PXI-2P Ps 82:6;

Darby

34 Jesus answered them, Is it not written in your law, I said, Ye are gods? Ps 82:6;

TSK - Johannes 10:34

 

in.

Joh 12:34; Joh 15:25; Rom 3:10-19

I said.

Ps 82:1; Ps 82:6; Ps 82:7

gods.

Ex 4:16; Ex 7:1; Ex 22:28; Ps 138:1

 

 

SV

35 Indien [de wet] die goden genaamd heeft, tot welke het woord Gods geschied is, en de Schrift niet kan gebroken worden;

KJV

35 If G1487 he called G2036 them G1565 gods G2316 , unto G4314 whom G3739 the word G3056 of God G2316 came G1096 , and G2532 the scripture G1124 cannot G3756 G1410 be broken G3089 ;

YLT

35 if them he did call gods unto whom the word of God came, (and the Writing is not able to be broken,)

WHNU

35 ει G1487 COND εκεινους G1565 D-APM ειπεν G2036 V-2AAI-3S θεους G2316 N-APM προς G4314 PREP ους G3739 R-APM ο G3588 T-NSM λογος G3056 N-NSM του G3588 T-GSM θεου G2316 N-GSM εγενετο G1096 V-2ADI-3S και G2532 CONJ ου G3756 PRT-N δυναται G1410 V-PNI-3S λυθηναι G3089 V-APN η G3588 T-NSF γραφη G1124 N-NSF

Darby

35 If he called *them* gods to whom the word of God came (and the scripture cannot be broken),

TSK - Johannes 10:35

 

unto.

Gen 15:1; Deut 18:15; Deut 18:18-20; 1Sam 14:36; 1Sam 14:37; 1Sam 15:1; 1Sam 23:9-11; 1Sam 28:6; 1Sam 30:8

2Sam 7:5; 1Kron 22:8; 2Kron 11:2; 2Kron 11:3; 2Kron 19:2; Rom 13:1

the scripture.

Joh 12:38; Joh 12:39; Joh 19:28; Joh 19:36; Joh 19:37; Matt 5:18; Matt 24:35; Matt 26:53-56; Matt 27:35; Luk 16:17

Luk 24:26; Luk 24:27; Luk 24:44-46; Hand 1:16

 

 

SV

36 Zegt gijlieden [tot Mij], Dien39  de Vader geheiligd en in de wereld gezonden heeft: Gij lastert [God]; omdat Ik gezegd40  heb: Ik ben Gods Zoon?   39Joh 6:27;  40Joh 5:17;

KJV

36 Say G3004 ye G5210 of him, whom G3739 the Father G3962 hath sanctified G37, and G2532 sent G649 into G1519 the world G2889 , G3754 Thou blasphemest G987; because G3754 I said G2036 , I am G1510 the Son G5207 of God G2316 ? Joh 6:27; Joh 5:17;

YLT

36 of him whom the Father did sanctify, and send to the world, do ye say--Thou speakest evil, because I said, Son of God I am? Joh 6:27; Joh 5:17;

WHNU

36 ον G3739 R-ASM ο G3588 T-NSM πατηρ G3962 N-NSM ηγιασεν G37 V-AAI-3S και G2532 CONJ απεστειλεν G649 V-AAI-3S εις G1519 PREP τον G3588 T-ASM κοσμον G2889 N-ASM υμεις G5210 P-2NP λεγετε G3004 V-PAI-2P οτι G3754 CONJ βλασφημεις G987 V-PAI-2S οτι G3754 CONJ ειπον G2036 V-2AAI-1S υιος G5207 N-NSM του G3588 T-GSM θεου G2316 N-GSM ειμι G1510 V-PXI-1S Joh 6:27; Joh 5:17;

Darby

36 do ye say of him whom the Father has sanctified and sent into the world, Thou blasphemest, because I said, I am Son of God? Joh 6:27; Joh 5:17;

TSK - Johannes 10:36

 

whom.

Joh 3:34; Joh 6:27; Ps 2:2; Ps 2:6-12; Jes 11:2-5; Jes 42:1; Jes 42:3; Jes 49:1-3; Jes 49:6-8; Jes 55:4

Jes 61:1-3; Jer 1:5

sent.

Joh 3:17; Joh 5:30; Joh 5:36; Joh 5:37; Joh 6:38; Joh 6:57; Joh 8:42; Joh 17:4; Joh 17:5; Joh 17:8; Joh 17:18; Joh 17:21; Rom 8:3; Gal 4:4

1Jo 4:9-14

I am.

Joh 10:30-33; Joh 5:17; Joh 5:18; Joh 9:35-37; Joh 19:7; Joh 20:28; Joh 20:31; Matt 26:63-66; Matt 27:43; Matt 27:54

Luk 1:35; Rom 1:4; Rom 9:5

 

 

SV

37 Indien41  Ik niet doe de werken Mijns Vaders, zo gelooft Mij niet;  41Joh 15:24;

KJV

37 If G1487 I do G4160 not G3756 the works G2041 of my G3450 Father G3962 , believe G4100 me G3427 not G3361 . Joh 15:24;

YLT

37 if I do not the works of my Father, do not believe me; Joh 15:24;

WHNU

37 ει G1487 COND ου G3756 PRT-N ποιω G4160 V-PAI-1S τα G3588 T-APN εργα G2041 N-APN του G3588 T-GSM πατρος G3962 N-GSM μου G3450 P-1GS μη G3361 PRT-N πιστευετε G4100 V-PAM-2P μοι G3427 P-1DS Joh 15:24;

Darby

37 If I do not the works of my Father, believe me not; Joh 15:24;

TSK - Johannes 10:37

 

Joh 10:25; Joh 10:32; Joh 5:31; Joh 12:37-40; Joh 14:10; Joh 15:24; Matt 11:20-24

 

 

SV

38 Maar indien Ik ze doe, en zo gij Mij niet gelooft, zo gelooft de werken; opdat gij moogt bekennen en geloven, dat42 43  de Vader in Mij is, en Ik in Hem.   42Joh 14:11;  43Joh 17:21;  [Joh 14:10];

KJV

38 But G1161 if G1487 I do G4160 , though G2579 ye believe G4100 not G3361 me G1698 , believe G4100 the works G2041 : that G2443 ye may know G1097, and G2532 believe G4100 , that G3754 the Father G3962 [is] in G1722 me G1698 , and I G2504 in G1722 him G846 . Joh 14:11; Joh 17:21; [Joh 14:10];

YLT

38 and if I do, even if me ye may not believe, the works believe, that ye may know and may believe that in me [is] the Father, and I in Him.' Joh 14:11; Joh 17:21; [Joh 14:10];

WHNU

38 ει G1487 COND δε G1161 CONJ ποιω G4160 V-PAI-1S καν G2579 COND-C εμοι G1698 P-1DS μη G3361 PRT-N πιστευητε G4100 V-PAS-2P τοις G3588 T-DPN εργοις G2041 N-DPN πιστευετε G4100 V-PAM-2P ινα G2443 CONJ γνωτε G1097 V-2AAS-2P και G2532 CONJ γινωσκητε G1097 V-PAS-2P οτι G3754 CONJ εν G1722 PREP εμοι G1698 P-1DS ο G3588 T-NSM πατηρ G3962 N-NSM καγω G2504 P-1NS-C εν G1722 PREP τω G3588 T-DSM πατρι G3962 N-DSM Joh 14:11; Joh 17:21; [Joh 14:10];

Darby

38 but if I do, even if ye believe not me, believe the works, that ye may know [and believe] that the Father is in me and I in him. Joh 14:11; Joh 17:21; [Joh 14:10];

TSK - Johannes 10:38

 

believe the.

Joh 3:2; Joh 5:36; Hand 2:22; Hand 4:8-12

that ye.

Joh 10:30; Joh 14:9-11; Joh 14:20; Joh 17:11; Joh 17:21-23

 

 

SV

39 Zij44 45  zochten dan wederom Hem te grijpen, en Hij ontging uit hun hand.   44Luk 4:29;  45Joh 8:59;  [Matt 12:14]; [Mark 3:6]; [Joh 7:19];

KJV

39 Therefore G3767 they sought G2212 again G3825 to take G4084 him G846 : but G2532 he escaped G1831 out of G1537 their G846 hand G5495 , Luk 4:29; Joh 8:59; [Matt 12:14]; [Mark 3:6]; [Joh 7:19];

YLT

39 Therefore were they seeking again to seize him, and he went forth out of their hand, Luk 4:29; Joh 8:59; [Matt 12:14]; [Mark 3:6]; [Joh 7:19];

WHNU

39 εζητουν G2212 V-IAI-3P [ουν] G3767 CONJ αυτον G846 P-ASM παλιν G3825 ADV πιασαι G4084 V-AAN και G2532 CONJ εξηλθεν G1831 V-2AAI-3S εκ G1537 PREP της G3588 T-GSF χειρος G5495 N-GSF αυτων G846 P-GPM Luk 4:29; Joh 8:59; [Matt 12:14]; [Mark 3:6]; [Joh 7:19];

Darby

39 They sought therefore again to take him; and he went away from out of their hand Luk 4:29; Joh 8:59; [Matt 12:14]; [Mark 3:6]; [Joh 7:19];

TSK - Johannes 10:39

 

Joh 10:31; Joh 7:30; Joh 7:44; Joh 8:59; Luk 4:29; Luk 4:30

 

 

SV

40 En Hij ging wederom over de Jordaan, tot de plaats, waar46 47  Johannes eerst doopte; en Hij bleef aldaar.   46Joh 1:28;  47Joh 3:23;

KJV

40 And G2532 went away G565 again G3825 beyond G4008 Jordan G2446 into G1519 the place G5117 where G3699 John G2491 at first G4412 baptized G907 G2258 ; and G2532 there G1563 he abode G3306 . Joh 1:28; Joh 3:23;

YLT

40 and went away again to the other side of the Jordan, to the place where John was at first baptizing, and remained there, Joh 1:28; Joh 3:23;

WHNU

40 και G2532 CONJ απηλθεν G565 V-2AAI-3S παλιν G3825 ADV περαν G4008 ADV του G3588 T-GSM ιορδανου G2446 N-GSM εις G1519 PREP τον G3588 T-ASM τοπον G5117 N-ASM οπου G3699 ADV ην G2258 V-IXI-3S ιωαννης G2491 N-NSM το G3588 T-NSN πρωτον G4413 A-NSN βαπτιζων G907 V-PAP-NSM και G2532 CONJ   εμενεν G3306 V-IAI-3S εμεινεν G3306 V-AAI-3S εκει G1563 ADV Joh 1:28; Joh 3:23;

Darby

40 and departed again beyond the Jordan to the place where John was baptising at the first: and he abode there. Joh 1:28; Joh 3:23;

TSK - Johannes 10:40

 

the place.

Joh 1:28; Joh 3:26

there.

Joh 7:1; Joh 11:54

 

 

SV

41 En velen kwamen tot Hem, en zeiden: Johannes deed wel geen teken; maar alles, wat Johannes van Dezen zeide, was waar.

KJV

41 And G2532 many G4183 resorted G2064 unto G4314 him G846 , and G2532 said G3004 , G3754 John G2491 did G4160 no G3303 G3762 miracle G4592 : but G1161 all things G3956 that G3745 John G2491 spake G2036 of G4012 this man G5127 were G2258 true G227 .

YLT

41 and many came unto him, and said--`John, indeed, did no sign, and all things, as many as John said about this one were true;'

WHNU

41 και G2532 CONJ πολλοι G4183 A-NPM ηλθον G2064 V-2AAI-3P προς G4314 PREP αυτον G846 P-ASM και G2532 CONJ ελεγον G3004 V-IAI-3P οτι G3754 CONJ ιωαννης G2491 N-NSM μεν G3303 PRT σημειον G4592 N-ASN εποιησεν G4160 V-AAI-3S ουδεν G3762 A-ASN παντα G3956 A-NPN δε G1161 CONJ οσα G3745 K-APN ειπεν G2036 V-2AAI-3S ιωαννης G2491 N-NSM περι G4012 PREP τουτου G5127 D-GSM αληθη G227 A-NPN ην G2258 V-IXI-3S

Darby

41 And many came to him, and said, John did no sign; but all things which John said of this [man] were true.

TSK - Johannes 10:41

 

many.

Joh 3:26; Matt 4:23-25; Mark 1:37; Luk 5:1; Luk 12:1

John did.

Matt 14:2; Luk 7:26-28

but.

Joh 1:29; Joh 1:33; Joh 1:34; Joh 3:29-36; Matt 3:11; Matt 3:12; Luk 7:29; Luk 7:30

 

 

SV

42 En velen geloofden aldaar in Hem.

KJV

42 And G2532 many G4183 believed G4100 on G1519 him G846 there G1563 .

YLT

42 and many did believe in him there.

WHNU

42 και G2532 CONJ πολλοι G4183 A-NPM επιστευσαν G4100 V-AAI-3P εις G1519 PREP αυτον G846 P-ASM εκει G1563 ADV

Darby

42 And many believed on him there.

TSK - Johannes 10:42

 

Joh 2:23; Joh 4:39; Joh 4:41; Joh 8:30; Joh 11:45; Joh 12:42

 

 

 

 


Vorig hoofdstuk (Johannes 9)
| Begin hoofdstuk | Volgend hoofdstuk (Johannes 11)