Interlinear Nieuw Testament

index


Vorig hoofdstuk (Handelingen 8) | Volgend hoofdstuk (Handelingen 10)


Handelingen 9

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

SV

1 En Saulus,1 2 3 4 5 6  blazende nog dreiging en moord tegen de discipelen des Heeren, ging tot de hogepriester,       1Hand 8:3;  2Hand 22:4;  3Hand 26:9;  41Kor 15:9;  5Gal 1:13;  61Tim 1:13;  [Hand 9:13]; [Filipp 3:6];

KJV

1 And G1161 Saul G4569, yet G2089 breathing out G1709 threatenings G547 and G2532 slaughter G5408 against G1519 the disciples G3101 of the Lord G2962, went G4334 unto the high priest G749, Hand 8:3; Hand 22:4; Hand 26:9; 1Kor 15:9; Gal 1:13; 1Tim 1:13; [Hand 9:13]; [Filipp 3:6];

YLT

1 And Saul, yet breathing of threatening and slaughter to the disciples of the Lord, having gone to the chief priest, Hand 8:3; Hand 22:4; Hand 26:9; 1Kor 15:9; Gal 1:13; 1Tim 1:13; [Hand 9:13]; [Filipp 3:6];

WHNU

1 ο G3588 T-NSM δε G1161 CONJ σαυλος G4569 N-NSM ετι G2089 ADV εμπνεων G1709 V-PAP-NSM απειλης G547 N-GSF και G2532 CONJ φονου G5408 N-GSM εις G1519 PREP τους G3588 T-APM μαθητας G3101 N-APM του G3588 T-GSM κυριου G2962 N-GSM προσελθων G4334 V-2AAP-NSM τω G3588 T-DSM αρχιερει G749 N-DSM Hand 8:3; Hand 22:4; Hand 26:9; 1Kor 15:9; Gal 1:13; 1Tim 1:13; [Hand 9:13]; [Filipp 3:6];

Darby

1 But Saul, still breathing out threatenings and slaughter against the disciples of the Lord, came to the high priest Hand 8:3; Hand 22:4; Hand 26:9; 1Kor 15:9; Gal 1:13; 1Tim 1:13; [Hand 9:13]; [Filipp 3:6];

TSK - Handelingen 9:1

 

1 Saul, going towards Damascus, is stricken down to the earth, and led blind to Damascus;

10 is called to the apostleship;

18 and is baptized by Ananias.

20 He preaches Christ boldly.

23 The Jews lay wait to kill him;

29 so do the Grecians, but he escapes both.

31 The church having rest, Peter heals Aeneas of the palsy;

36 and restores Tabitha to life.

 

 

Cir A.M. 4039.   A.D. 35.

Saul.

Hand 9:11-13; Hand 9:19-21; Hand 7:58; Hand 8:3; Hand 22:3; Hand 22:4; Hand 26:9-11; 1Kor 15:9; Gal 1:13; Filipp 3:6

1Ti 1:13

breathing.

Ps 27:12

 

 

SV

2 En begeerde brieven van hem naar Damaskus, aan de synagogen, opdat, zo hij enigen, die van dien weg waren, vond, hij [dezelve], beiden mannen en vrouwen, zou gebonden brengen naar Jeruzalem.

KJV

2 And desired G154 of G3844 him G846 letters G1992 to G1519 Damascus G1154 to G4314 the synagogues G4864, that G3704 if G1437 he found G2147 any G5100 of this way G3598, whether G5037 they were G5607 men G435 or G2532 women G1135, he might bring them G71 bound G1210 unto G1519 Jerusalem G2419.1

  1of this way: Gr. of the way

YLT

2 did ask from him letters to Damascus, unto the synagogues, that if he may find any being of the way, both men and women, he may bring them bound to Jerusalem.

WHNU

2 ητησατο G154 V-AMI-3S παρ G3844 PREP αυτου G846 P-GSM επιστολας G1992 N-APF εις G1519 PREP δαμασκον G1154 N-ASF προς G4314 PREP τας G3588 T-APF συναγωγας G4864 N-APF οπως G3704 ADV εαν G1437 COND τινας G5100 X-APM ευρη G2147 V-2AAS-3S της G3588 T-GSF οδου G3598 N-GSF οντας G5607 V-PXP-APM ανδρας G435 N-APM τε G5037 PRT και G2532 CONJ γυναικας G1135 N-APF δεδεμενους G1210 V-RPP-APM αγαγη G71 V-2AAS-3S εις G1519 PREP ιερουσαλημ G2419 N-PRI

Darby

2 and asked of him letters to Damascus, to the synagogues, so that if he found any who were of the way, both men and women, he might bring [them] bound to Jerusalem.

TSK - Handelingen 9:2

 

desired.

Hand 9:14; Hand 7:19; Hand 22:5; Hand 26:12; Esth 3:8-13; Ps 82:2-4

the synagogues.

Hand 6:9; Hand 13:14; Hand 13:15; Hand 28:17-21

of this way.  Gr. of the way.

Hand 19:9; Hand 19:23; Hand 22:5; Hand 28:22

 

 

SV

3 En7  als hij reisde, is het geschied, dat hij nabij Damaskus kwam, en8 9  hem omscheen snellijk een10  licht van den hemel;     7Hand 22:6;  81Kor 15:8;  92Kor 12:2;  10Hand 26:13;  [1Kor 9:1];

KJV

3 And G1161 as he G846 journeyed G4198 G1722, he came G1096 near G1448 Damascus G1154: and G2532 suddenly G1810 there shined round about G4015 him G846 a light G5457 from G575 heaven G3772: Hand 22:6; 1Kor 15:8; 2Kor 12:2; Hand 26:13; [1Kor 9:1];

YLT

3 And in the going, he came nigh to Damascus, and suddenly there shone round about him a light from the heaven, Hand 22:6; 1Kor 15:8; 2Kor 12:2; Hand 26:13; [1Kor 9:1];

WHNU

3 εν G1722 PREP δε G1161 CONJ τω G3588 T-DSM πορευεσθαι G4198 V-PNN εγενετο G1096 V-2ADI-3S αυτον G846 P-ASM εγγιζειν G1448 V-PAN τη G3588 T-DSF δαμασκω G1154 N-DSF εξαιφνης G1810 ADV τε G5037 PRT αυτον G846 P-ASM περιηστραψεν G4015 V-AAI-3S φως G5457 N-NSN εκ G1537 PREP του G3588 T-GSM ουρανου G3772 N-GSM Hand 22:6; 1Kor 15:8; 2Kor 12:2; Hand 26:13; [1Kor 9:1];

Darby

3 But as he was journeying, it came to pass that he drew near to Damascus; and suddenly there shone round about him a light out of heaven, Hand 22:6; 1Kor 15:8; 2Kor 12:2; Hand 26:13; [1Kor 9:1];

TSK - Handelingen 9:3

 

as.

Hand 9:17; Hand 22:6; Hand 26:12; Hand 26:13; 1Kor 15:8

a light.

Ps 104:2; 1Tim 6:16; Openb 21:23; Openb 22:5

 

 

SV

4 En ter aarde gevallen zijnde, hoorde hij een stem, die tot hem zeide: Saul, Saul! wat vervolgt gij Mij?

KJV

4 And G2532 he fell G4098 to G1909 the earth G1093, and heard G191 a voice G5456 saying G3004 unto him G846, Saul G4549, Saul G4549, why G5101 persecutest thou G1377 me G3165?

YLT

4 and having fallen upon the earth, he heard a voice saying to him, `Saul, Saul, why me dost thou persecute?'

WHNU

4 και G2532 CONJ πεσων G4098 V-2AAP-NSM επι G1909 PREP την G3588 T-ASF γην G1093 N-ASF ηκουσεν G191 V-AAI-3S φωνην G5456 N-ASF λεγουσαν G3004 V-PAP-ASF αυτω G846 P-DSM σαουλ G4549 N-PRI σαουλ G4549 N-PRI τι G5101 I-ASN με G3165 P-1AS διωκεις G1377 V-PAI-2S

Darby

4 and falling on the earth he heard a voice saying to him, Saul, Saul, why dost thou persecute me?

TSK - Handelingen 9:4

 

he fell.

Hand 5:10; Num 16:45; Joh 18:6; Rom 11:22; 1Kor 4:7

Saul.

Gen 3:9; Gen 16:8; Gen 22:11; Ex 3:4; Luk 10:41; Joh 20:16; Joh 21:15

why.

Hand 22:7; Hand 22:8; Hand 26:14; Hand 26:15; Jes 63:9; Zach 2:8; Matt 25:40; Matt 25:45; Matt 25:46; 1Kor 12:12

Eph 5:30

 

 

SV

5 En hij zeide: Wie zijt Gij, Heere? En de Heere zeide: Ik ben Jezus, Dien gij vervolgt. Het11  is u hard, de verzenen tegen de prikkels te slaan.  11Hand 5:39;

KJV

5 And G1161 he said G2036, Who G5101 art thou G1488, Lord G2962? And G1161 the Lord G2962 said G2036, I G1473 am G1510 Jesus G2424 whom G3739 thou G4771 persecutest G1377: [it is] hard G4642 for thee G4671 to kick G2979 against G4314 the pricks G2759. Hand 5:39;

YLT

5 And he said, `Who art thou, Lord?' and the Lord said, `I am Jesus whom thou dost persecute; hard for thee at the pricks to kick;' Hand 5:39;

WHNU

5 ειπεν G2036 V-2AAI-3S δε G1161 CONJ τις G5101 I-NSM ει G1488 V-PXI-2S κυριε G2962 N-VSM ο G3588 T-NSM δε G1161 CONJ εγω G1473 P-1NS ειμι G1510 V-PXI-1S ιησους G2424 N-NSM ον G3739 R-ASM συ G4771 P-2NS διωκεις G1377 V-PAI-2S Hand 5:39;

Darby

5 And he said, Who art thou, Lord? And he [said] , *I* am Jesus, whom *thou* persecutest. Hand 5:39;

TSK - Handelingen 9:5

 

Who.

1Sam 3:4-10; 1Tim 1:13

I am.

26:9

it is.

Hand 5:39; Deut 32:15; Job 9:4; Job 40:9; Job 40:10; Ps 2:12; Jes 45:9; 1Kor 10:22

 

 

SV

6 En hij, bevende en verbaasd zijnde, zeide: Heere, wat12 13 14  wilt Gij, dat ik doen zal? En de Heere [zeide] tot hem: Sta op, en ga in de stad, en u zal [aldaar] gezegd worden, wat gij doen moet.    12Luk 3:10;  13Hand 2:37;  14Hand 16:30;

KJV

6 And G5037 he trembling G5141 and G2532 astonished G2284 said G2036, Lord G2962, what G5101 wilt thou have G2309 me G3165 to do G4160? And G2532 the Lord G2962 [said] unto G4314 him G846, Arise G450, and G2532 go G1525 into G1519 the city G4172, and G2532 it shall be told G2980 thee G4671 what G5101 thou G4571 must G1163 do G4160. Luk 3:10; Hand 2:37; Hand 16:30;

YLT

6 trembling also, and astonished, he said, `Lord, what dost thou wish me to do?' and the Lord [said] unto him, `Arise, and enter into the city, and it shall be told thee what it behoveth thee to do.' Luk 3:10; Hand 2:37; Hand 16:30;

WHNU

6 αλλα G235 CONJ αναστηθι G450 V-2AAM-2S και G2532 CONJ εισελθε G1525 V-2AAM-2S εις G1519 PREP την G3588 T-ASF πολιν G4172 N-ASF και G2532 CONJ λαληθησεται G2980 V-FPI-3S σοι G4671 P-2DS ο G3739 R-ASN τι G5100 X-ASN σε G4571 P-2AS δει G1163 V-PQI-3S ποιειν G4160 V-PAN Luk 3:10; Hand 2:37; Hand 16:30;

Darby

6 But rise up and enter into the city, and it shall be told thee what thou must do. Luk 3:10; Hand 2:37; Hand 16:30;

TSK - Handelingen 9:6

 

trembling.

Hand 16:29; Hand 24:25; Hand 24:26; 1Sam 28:5; Jes 66:2; Hab 3:16; Filipp 2:12

Lord, what.

Hand 2:37; Hand 16:30; Hand 22:10; Luk 3:10; Rom 7:9; Rom 10:3; Jak 4:6

Arise.

Hand 9:15; Hand 26:16; Ezech 16:6-8; Matt 19:30; Rom 5:20; Rom 9:15-24; Rom 10:20; Gal 1:15; Gal 1:16

1Ti 1:14-16

and it.

Hand 10:6; Hand 10:22; Hand 10:32; Hand 11:13; Hand 11:14; Ps 25:8; Ps 25:9; Ps 25:12; Ps 94:12; Jes 57:18

 

 

SV

7 En15  de mannen, die met hem over weg reisden, stonden verbaasd, horende wel de stem, maar niemand ziende.  15Dan 10:7;

KJV

7 And G1161 the men G435 which G3588 journeyed G4922 with him G846 stood G2476 speechless G1769, hearing G191 G3303 a voice G5456, but G1161 seeing G2334 no man G3367. Dan 10:7;

YLT

7 And the men who are journeying with him stood speechless, hearing indeed the voice but seeing no one, Dan 10:7;

WHNU

7 οι G3588 T-NPM δε G1161 CONJ ανδρες G435 N-NPM οι G3588 T-NPM συνοδευοντες G4922 V-PAP-NPM αυτω G846 P-DSM ειστηκεισαν G2476 V-LAI-3P ενεοι G1769 N-NPM ακουοντες G191 V-PAP-NPM μεν G3303 PRT της G3588 T-GSF φωνης G5456 N-GSF μηδενα G3367 A-ASM δε G1161 CONJ θεωρουντες G2334 V-PAP-NPM Dan 10:7;

Darby

7 But the men who were travelling with him stood speechless, hearing the voice but beholding no one. Dan 10:7;

TSK - Handelingen 9:7

 

Hand 22:9; Hand 26:13; Hand 26:14; Dan 10:7; Matt 24:40; Matt 24:41

 

 

SV

8 En Saulus stond op van de aarde; en als hij zijn ogen opendeed, zag hij niemand. En zij, hem bij de hand leidende, brachten hem te Damaskus.

KJV

8 And G1161 Saul G4569 arose G1453 from G575 the earth G1093; and G1161 when his G846 eyes G3788 were opened G455, he saw G991 no man G3762: but G1161 they led G5496 him G846 by the hand G5496, and brought G1521 [him] into G1519 Damascus G1154.

YLT

8 and Saul arose from the earth, and his eyes having been opened, he beheld no one, and leading him by the hand they brought him to Damascus,

WHNU

8 ηγερθη G1453 V-API-3S δε G1161 CONJ σαυλος G4569 N-NSM απο G575 PREP της G3588 T-GSF γης G1093 N-GSF ανεωγμενων G455 V-RPP-GPM δε G1161 CONJ των G3588 T-GPM οφθαλμων G3788 N-GPM αυτου G846 P-GSM ουδεν G3762 A-ASN εβλεπεν G991 V-IAI-3S χειραγωγουντες G5496 V-PAP-NPM δε G1161 CONJ αυτον G846> P-ASM εισηγαγον G1521 V-2AAI-3P εις G1519 PREP δαμασκον G1154 N-ASF

Darby

8 And Saul rose up from the earth, and his eyes being opened he saw no one. But leading [him] by the hand they brought him into Damascus.

TSK - Handelingen 9:8

 

he saw.

Hand 9:18; Hand 13:11; Hand 22:11; Gen 19:11; Ex 4:11; 2Kon 6:17-20

 

 

SV

9 En hij was drie dagen, dat hij niet zag, en at niet, en dronk niet.

KJV

9 And G2532 he was G2258 three G5140 days G2250 without G3361 sight G991, and G2532 neither G3756 did eat G5315 nor G3761 drink G4095.

YLT

9 and he was three days without seeing, and he did neither eat nor drink.

WHNU

9 και G2532 CONJ ην G2258 V-IXI-3S ημερας G2250 N-APF τρεις G5140 A-APF μη G3361 PRT-N βλεπων G991 V-PAP-NSM και G2532 CONJ ουκ G3756 PRT-N εφαγεν G5315 V-2AAI-3S ουδε G3761 ADV επιεν G4095 V-2AAI-3S

Darby

9 And he was three days without seeing, and neither ate nor drank.

TSK - Handelingen 9:9

 

Hand 9:11; Hand 9:12; 2Kron 33:12; 2Kron 33:13; 2Kron 33:18; 2Kron 33:19; Esth 4:16; Jona 3:6-8

 

 

SV

10 En er was een zeker discipel te Damaskus, met name Ananías; en de Heere zeide tot hem in een gezicht: Ananías! En hij zeide: Zie, [hier ben] ik, Heere!

KJV

10 And G1161 there was G2258 a certain G5100 disciple G3101 at G1722 Damascus G1154, named G3686 Ananias G367; and G2532 to G4314 him G846 said G2036 the Lord G2962 in G1722 a vision G3705, Ananias G367. And G1161 he said G2036, Behold G2400, I G1473 [am here], Lord G2962.

YLT

10 And there was a certain disciple in Damascus, by name Ananias, and the Lord said unto him in a vision, `Ananias;' and he said, `Behold me, Lord;'

WHNU

10 ην G2258 V-IXI-3S δε G1161 CONJ τις G5100 X-NSM μαθητης G3101 N-NSM εν G1722 PREP δαμασκω G1154 N-DSF ονοματι G3686 N-DSN ανανιας G367 N-NSM και G2532 CONJ ειπεν G2036 V-2AAI-3S προς G4314 PREP αυτον G846 P-ASM εν G1722 PREP οραματι G3705 N-DSN ο G3588 T-NSM κυριος G2962 N-NSM ανανια G367 N-VSM ο G3588 T-NSM δε G1161 CONJ ειπεν G2036 V-2AAI-3S ιδου G2400 V-2AAM-2S εγω G1473 P-1NS κυριε G2962 N-VSM

Darby

10 And there was a certain disciple in Damascus by name Ananias. And the Lord said to him in a vision, Ananias. And he said, Behold, [here am] I, Lord.

TSK - Handelingen 9:10

 

there.

22:12

and to.

Hand 2:17; Hand 10:3; Hand 10:17-20; Num 12:6; Dan 2:19

Ananias.

4

Behold.

Gen 22:1; Gen 31:11; Ex 3:4; 1Sam 3:4; 1Sam 3:8-10; 2Sam 15:26; Jes 6:8

 

 

SV

11 En de Heere [zeide] tot hem: Sta op, en ga in de straat, genaamd de Rechte, en vraag in het huis van Judas naar [een], met name Saulus, van16 17  Tarsen; want zie, hij bidt.   16Hand 21:39;  17Hand 22:3;

KJV

11 And G1161 the Lord G2962 [said] unto G4314 him G846, Arise G450, and go G4198 into G1909 the street G4505 which G3588 is called G2564 Straight G2117, and G2532 enquire G2212 in G1722 the house G3614 of Judas G2455 for [one] called G3686 Saul G4569, of Tarsus G5018: for G1063, behold G2400, he prayeth G4336, Hand 21:39; Hand 22:3;

YLT

11 and the Lord [saith] unto him, `Having risen, go on unto the street that is called Straight, and seek in the house of Judas, [one] by name Saul of Tarsus, for, lo, he doth pray, Hand 21:39; Hand 22:3;

WHNU

11 ο G3588 T-NSM δε G1161 CONJ κυριος G2962 N-NSM προς G4314 PREP αυτον G846 P-ASM  αναστα G450 V-2AAM-2S-AP αναστας G450 V-2AAP-NSM πορευθητι G4198 V-AOM-2S επι G1909 PREP την G3588 T-ASF ρυμην G4505 N-ASF την G3588 T-ASF καλουμενην G2564 V-PPP-ASF ευθειαν G2117 A-ASF και G2532 CONJ ζητησον G2212 V-AAM-2S εν G1722 PREP οικια G3614 N-DSF ιουδα G2455 N-GSM σαυλον G4569 N-ASM ονοματι G3686 N-DSN ταρσεα G5018 N-ASM ιδου G2400 V-2AAM-2S γαρ G1063 CONJ προσευχεται G4336 V-PNI-3S Hand 21:39; Hand 22:3;

Darby

11 And the Lord [said] to him, Rise up and go into the street which is called Straight, and seek in the house of Judas one by name Saul, [he is] of Tarsus: for, behold, he is praying, Hand 21:39; Hand 22:3;

TSK - Handelingen 9:11

 

Arise.

Hand 8:26; Hand 10:5; Hand 10:6; Hand 11:13

Saul.

Hand 9:30; Hand 11:25; Hand 21:39; Hand 22:3

for.

Hand 2:21; Hand 8:22; Deut 4:29; 2Kron 33:12; 2Kron 33:13; 2Kron 33:18; 2Kron 33:19; Job 33:18-28; Ps 32:3-6

Ps 40:1; Ps 40:2; Ps 50:15; Ps 130:1-3; Spr 15:8; Jes 55:6; Jes 55:7; Jer 29:12; Jer 29:13

Jer 31:18-20; Jona 2:1-4; Zach 12:10; Matt 7:7; Matt 7:8; Luk 11:9; Luk 11:10; Luk 18:7-14

Luk 23:42; Luk 23:43; Joh 4:10

 

 

SV

12 En hij heeft in een gezicht gezien, dat een man, met name Ananías, inkwam, en hem de hand oplegde, opdat hij wederom ziende werd.

KJV

12 And G2532 hath seen G1492 in G1722 a vision G3705 a man G435 named G3686 Ananias G367 coming in G1525, and G2532 putting G2007 [his] hand G5495 on G2007 him G846, that G3704 he might receive his sight G308.

YLT

12 and he saw in a vision a man, by name Ananias, coming in, and putting a hand on him, that he may see again.'

WHNU

12 και G2532 CONJ ειδεν G1492 V-2AAI-3S ανδρα G435 N-ASM [εν G1722 PREP οραματι] G3705 N-DSN ανανιαν G367 N-ASM ονοματι G3686 N-DSN εισελθοντα G1525 V-2AAP-ASM και G2532 CONJ επιθεντα G2007 V-2AAP-ASM αυτω G846 P-DSM [τας] G3588 T-APF χειρας G5495 N-APF οπως G3704 ADV αναβλεψη G308 V-AAS-3S

Darby

12 and has seen [in a vision] a man by name Ananias coming in and putting his hand on him, so that he should see.

TSK - Handelingen 9:12

 

Hand 9:10; Hand 9:17; Hand 9:18

 

 

SV

13 En Ananías antwoordde: Heere! ik heb uit velen gehoord van dezen man, hoeveel18 19 20 21  kwaad hij Uw heiligen in Jeruzalem gedaan heeft;     18Hand 9:1;  191Kor 15:9;  20Gal 1:13;  211Tim 1:13;

KJV

13 Then G1161 Ananias G367 answered G611, Lord G2962, I have heard G191 by G575 many G4183 of G4012 this G5127 man G435, how much G3745 evil G2556 he hath done G4160 to thy G4675 saints G40 at G1722 Jerusalem G2419: Hand 9:1; 1Kor 15:9; Gal 1:13; 1Tim 1:13;

YLT

13 And Ananias answered, `Lord, I have heard from many about this man, how many evils he did to Thy saints in Jerusalem, Hand 9:1; 1Kor 15:9; Gal 1:13; 1Tim 1:13;

WHNU

13 απεκριθη G611 V-ADI-3S δε G1161 CONJ ανανιας G367 N-NSM κυριε G2962 N-VSM ηκουσα G191 V-AAI-1S απο G575 PREP πολλων G4183 A-GPM περι G4012 PREP του G3588 T-GSM ανδρος G435 N-GSM τουτου G5127 D-GSM οσα G3745 K-APN κακα G2556 A-APN τοις G3588 T-DPM αγιοις G40 A-DPM σου G4675 P-2GS εποιησεν G4160 V-AAI-3S εν G1722 PREP ιερουσαλημ G2419 N-PRI Hand 9:1; 1Kor 15:9; Gal 1:13; 1Tim 1:13;

Darby

13 And Ananias answered, Lord, I have heard from many concerning this man how much evil he has done to thy saints at Jerusalem; Hand 9:1; 1Kor 15:9; Gal 1:13; 1Tim 1:13;

TSK - Handelingen 9:13

 

Lord.

Ex 4:13-19; 1Sam 16:2; 1Kon 18:9-14; Jer 20:9; Jer 20:10; Ezech 3:14; Jona 1:2; Jona 1:3

Mt 10:16

how.

Hand 9:1; Hand 8:3; Hand 22:4; Hand 22:19; Hand 22:20; Hand 26:10; Hand 26:11; 1Tim 1:13-15

 

 

SV

14 En heeft hier macht van de overpriesters, om te binden allen, die Uw Naam aanroepen.

KJV

14 And G2532 here G5602 he hath G2192 authority G1849 from G3844 the chief priests G749 to bind G1210 all G3956 that call G1941 on thy G4675 name G3686.

YLT

14 and here he hath authority from the chief priests, to bind all those calling on Thy name.'

WHNU

14 και G2532 CONJ ωδε G5602 ADV εχει G2192 V-PAI-3S εξουσιαν G1849 N-ASF παρα G3844 PREP των G3588 T-GPM αρχιερεων G749 N-GPM δησαι G1210 V-AAN παντας G3956 A-APM τους G3588 T-APM επικαλουμενους G1941 V-PMP-APM το G3588 T-ASN ονομα G3686 N-ASN σου G4675 P-2GS

Darby

14 and here he has authority from the chief priests to bind all who call upon thy name.

TSK - Handelingen 9:14

 

here.

Hand 9:2; Hand 9:3

call.

Hand 9:21; Hand 7:59

Hand 22:16; Rom 10:12-14; 1Kor 1:2; 2Tim 2:22

 

 

SV

15 Maar de Heere zeide tot hem: Ga heen; want22 23 24 25 26 27 28 29  deze is Mij een uitverkoren vat, om Mijn Naam te dragen voor de heidenen, en de koningen, en de kinderen Israëls.         22Hand 13:2;  23Hand 22:21;  24Rom 1:1;  25Gal 1:15;  26Gal 2:8;  27Efez 3:8;  281Tim 2:7;  292Tim 1:11;  [Rom 11:13]; [Gal 1:16]; [1Tim 1:1];

KJV

15 But G1161 the Lord G2962 said G2036 unto G4314 him G846, Go thy way G4198: for G3754 he G3778 is G2076 a chosen G1589 vessel G4632 unto me G3427, to bear G941 my G3450 name G3686 before G1799 the Gentiles G1484, and G2532 kings G935, and G5037 the children G5207 of Israel G2474: Hand 13:2; Hand 22:21; Rom 1:1; Gal 1:15; Gal 2:8; Efez 3:8; 1Tim 2:7; 2Tim 1:11; [Rom 11:13]; [Gal 1:16]; [1Tim 1:1];

YLT

15 And the Lord said unto him, `Be going on, because a choice vessel to Me is this one, to bear My name before nations and kings--the sons also of Israel; Hand 13:2; Hand 22:21; Rom 1:1; Gal 1:15; Gal 2:8; Efez 3:8; 1Tim 2:7; 2Tim 1:11; [Rom 11:13]; [Gal 1:16]; [1Tim 1:1];

WHNU

15 ειπεν G2036 V-2AAI-3S δε G1161 CONJ προς G4314 PREP αυτον G846 P-ASM ο G3588 T-NSM κυριος G2962 N-NSM πορευου G4198 V-PNM-2S οτι G3754 CONJ σκευος G4632 N-NSN εκλογης G1589 N-GSF εστιν G2076 V-PXI-3S μοι G3427 P-1DS ουτος G3778 D-NSM του G3588 T-GSM βαστασαι G941 V-AAN το G3588 T-ASN ονομα G3686 N-ASN μου G3450 P-1GS ενωπιον G1799 ADV  [των] G3588 T-GPN εθνων G1484 N-GPN τε G5037 PRT και G2532 CONJ βασιλεων G935 N-GPM υιων G5207 N-GPM τε G5037 PRT ισραηλ G2474 N-PRI Hand 13:2; Hand 22:21; Rom 1:1; Gal 1:15; Gal 2:8; Efez 3:8; 1Tim 2:7; 2Tim 1:11; [Rom 11:13]; [Gal 1:16]; [1Tim 1:1];

Darby

15 And the Lord said to him, Go, for this [man] is an elect vessel to me, to bear my name before both nations and kings and [the] sons of Israel: Hand 13:2; Hand 22:21; Rom 1:1; Gal 1:15; Gal 2:8; Efez 3:8; 1Tim 2:7; 2Tim 1:11; [Rom 11:13]; [Gal 1:16]; [1Tim 1:1];

TSK - Handelingen 9:15

 

Go.

Ex 4:12-14; Jer 1:7; Jona 3:1; Jona 3:2

a chosen.

Hand 13:2; Jer 1:5; Joh 15:16; Rom 1:1; Rom 9:21-24; Gal 1:1; Gal 1:15; Gal 1:16; 2Tim 1:11

2Tim 2:4; 2Tim 2:20; 2Tim 2:21; Openb 17:14

to bear.

Hand 21:19; Hand 22:21; Hand 26:17-20; Rom 1:5; Rom 1:13-15; Rom 11:13; Rom 15:15-21; 1Kor 15:10

Gal 2:7; Gal 2:8; Efez 3:7; Efez 3:8; Kol 1:25-29; 1Tim 2:7

and kings.

Hand 25:22-27; Hand 26:1-11; Hand 27:24; Matt 10:18; 2Tim 4:16; 2Tim 4:17

the children.

28:17-31

 

 

SV

16 Want30 31  Ik zal hem tonen, hoeveel hij lijden moet om Mijn Naam.   30Hand 21:11;  312Kor 11:23;

KJV

16 For G1063 I G1473 will shew G5263 him G846 how great things G3745 he G846 must G1163 suffer G3958 for G5228 my G3450 name's sake G3686 G5228. Hand 21:11; 2Kor 11:23;

YLT

16 for I will shew him how many things it behoveth him for My name to suffer.' Hand 21:11; 2Kor 11:23;

WHNU

16 εγω G1473 P-1NS γαρ G1063 CONJ υποδειξω G5263 V-FAI-1S αυτω G846 P-DSM οσα G3745 K-APN δει G1163 V-PQI-3S αυτον G846 P-ASM υπερ G5228 PREP του G3588 T-GSN ονοματος G3686 N-GSN μου G3450 P-1GS παθειν G3958 V-2AAN Hand 21:11; 2Kor 11:23;

Darby

16 for *I* will shew to him how much he must suffer for my name. Hand 21:11; 2Kor 11:23;

TSK - Handelingen 9:16

 

I will.

Hand 20:22; Hand 20:23; Hand 21:11; Jes 33:1; Matt 10:21-25; Joh 15:20; Joh 16:1-4

1Kor 4:9-13; 2Kor 11:23-27; 2Tim 1:12; 2Tim 2:9; 2Tim 2:10; 2Tim 3:11

for.

Hand 9:14; Matt 5:11; Matt 24:9; 1Petr 4:14; Openb 1:9

 

 

SV

17 En32  Ananías ging heen en kwam in het huis; en de handen op hem leggende, zeide hij: Saul, broeder! de Heere heeft mij gezonden, [namelijk] Jezus, Die u verschenen is op den weg, dien gij kwaamt, opdat gij weder ziende en met den Heiligen Geest vervuld zoudt worden.  32Hand 22:12;  [1Kor 9:1]; [1Kor 15:8];

KJV

17 And G1161 Ananias G367 went his way G565, and G2532 entered G1525 into G1519 the house G3614; and G2532 putting G2007 his hands G5495 on G1909 him G846 said G2036, Brother G80 Saul G4549, the Lord G2962, [even] Jesus G2424, that appeared G3700 unto thee G4671 in G1722 the way G3598 as G3739 thou camest G2064, hath sent G649 me G3165, that G3704 thou mightest receive thy sight G308, and G2532 be filled with G4130 the Holy G40 Ghost G4151. Hand 22:12; [1Kor 9:1]; [1Kor 15:8];

YLT

17 And Ananias went away, and did enter into the house, and having put upon him [his] hands, said, `Saul, brother, the Lord hath sent me--Jesus who did appear to thee in the way in which thou wast coming--that thou mayest see again, and mayest be filled with the Holy Spirit.' Hand 22:12; [1Kor 9:1]; [1Kor 15:8];

WHNU

17 απηλθεν G565 V-2AAI-3S δε G1161 CONJ ανανιας G367 N-NSM και G2532 CONJ εισηλθεν G1525 V-2AAI-3S εις G1519 PREP την G3588 T-ASF οικιαν G3614 N-ASF και G2532 CONJ επιθεις G2007 V-2AAP-NSM επ G1909 PREP αυτον G846 P-ASM τας G3588 T-APF χειρας G5495 N-APF ειπεν G2036 V-2AAI-3S σαουλ G4549 N-PRI αδελφε G80 N-VSM ο G3588 T-NSM κυριος G2962 N-NSM απεσταλκεν G649 V-RAI-3S με G3165 P-1AS ιησους G2424 N-NSM ο G3588 T-NSM οφθεις G3700 V-APP-NSM σοι G4671 P-2DS εν G1722 PREP τη G3588 T-DSF οδω G3598 N-DSF η G3739 R-DSF ηρχου G2064 V-INI-2S οπως G3704 ADV αναβλεψης G308 V-AAS-2S και G2532 CONJ πλησθης G4130 V-APS-2S πνευματος G4151 N-GSN αγιου G40 A-GSN Hand 22:12; [1Kor 9:1]; [1Kor 15:8];

Darby

17 And Ananias went and entered into the house; and laying his hands upon him he said, Saul, brother, the Lord has sent me, Jesus that appeared to thee in the way in which thou camest, that thou mightest see, and be filled with [the]  Holy Spirit. Hand 22:12; [1Kor 9:1]; [1Kor 15:8];

TSK - Handelingen 9:17

 

Ananias.

Hand 22:12; Hand 22:13

and putting.

Hand 6:6; Hand 8:17; Hand 13:3; Hand 19:6; Matt 19:13; Mark 6:5; 1Tim 4:14; 1Tim 5:22; 2Tim 1:6

Heb 6:2

Brother.

Hand 9:13; Hand 9:14; Hand 21:20; Hand 22:13; Gen 45:4; Luk 15:30; Luk 15:32; Rom 15:7; Filem 1:16

1Petr 1:22; 1Petr 1:23

the Lord.

Hand 9:4; Hand 9:5; Hand 9:10; Hand 9:11; Hand 9:15; Hand 10:36; Hand 22:14; Hand 26:15; Luk 1:16; Luk 1:17; Luk 1:76; Luk 2:11; 1Kor 15:8; 1Kor 15:47

that thou.

Hand 9:8; Hand 9:9; Hand 9:12

and be.

Hand 2:4; Hand 4:31; Hand 8:17; Hand 13:52

 

 

SV

18 En terstond vielen af van zijn ogen gelijk als schellen, en hij werd terstond wederom ziende; en stond op, en werd gedoopt.

KJV

18 And G2532 immediately G2112 there fell G634 from G575 his G846 eyes G3788 as G5616 it had been scales G3013: and he received sight G308 forthwith G3916, and G5037 arose G450, and G2532 was baptized G907.

YLT

18 And immediately there fell from his eyes as it were scales, he saw again also presently, and having risen, was baptized,

WHNU

18 και G2532 CONJ ευθεως G2112 ADV απεπεσαν G634 V-2AAI-3P αυτου G846 P-GSM απο G575 PREP των G3588 T-GPM οφθαλμων G3788 N-GPM ως G5613 ADV λεπιδες G3013 N-NPF ανεβλεψεν G308 V-AAI-3S τε G5037 PRT και G2532 CONJ αναστας G450 V-2AAP-NSM εβαπτισθη G907 V-API-3S

Darby

18 And straightway there fell from his eyes as it were scales, and he saw, and rising up was baptised;

TSK - Handelingen 9:18

 

immediately.

2Kor 3:14; 2Kor 4:6

and was.

Hand 2:38; Hand 2:41; Hand 13:12; Hand 13:13; Hand 13:37; Hand 13:38; Hand 22:16

 

 

SV

19 En als hij spijze genomen had, werd hij versterkt. En Saulus was sommige dagen bij de discipelen, die te Damaskus waren. [Hand 26:20];

KJV

19 And G2532 when he had received G2983 meat G5160, he was strengthened G1765. Then G1161 was G1096 Saul G4569 certain G5100 days G2250 with G3326 the disciples G3101 which were at G1722 Damascus G1154. [Hand 26:20];

YLT

19 and having received nourishment, was strengthened, and Saul was with the disciples in Damascus certain days, [Hand 26:20];

WHNU

19 και G2532 CONJ λαβων G2983 V-2AAP-NSM τροφην G5160 N-ASF  ενισχυθη G1765 V-API-3S ενισχυσεν G1765 V-AAI-3S εγενετο G1096 V-2ADI-3S δε G1161 CONJ μετα G3326 PREP των G3588 T-GPM εν G1722 PREP δαμασκω G1154 N-DSF μαθητων G3101 N-GPM ημερας G2250 N-APF τινας G5100 X-APF [Hand 26:20];

Darby

19 and, having received food, got strength. And he was with the disciples who [were] in Damascus certain days. [Hand 26:20];

TSK - Handelingen 9:19

 

when.

Hand 27:33-36; 1Sam 30:12; Pred 9:7

Then.

Hand 26:20; 1Sam 10:10-12; Gal 1:17

 

 

SV

20 En hij predikte terstond Christus in de synagogen, dat Hij de Zoon van God is.

KJV

20 And G2532 straightway G2112 he preached G2784 Christ G5547 in G1722 the synagogues G4864, that G3754 he G3778 is G2076 the Son G5207 of God G2316.

YLT

20 and immediately in the synagogues he was preaching the Christ, that he is the Son of God.

WHNU

20 και G2532 CONJ ευθεως G2112 ADV εν G1722 PREP ταις G3588 T-DPF συναγωγαις G4864 N-DPF εκηρυσσεν G2784 V-IAI-3S τον G3588 T-ASM ιησουν G2424 N-ASM οτι G3754 CONJ ουτος G3778 D-NSM εστιν G2076 V-PXI-3S ο G3588 T-NSM υιος G5207 N-NSM του G3588 T-GSM θεου G2316 N-GSM

Darby

20 And straightway in the synagogues he preached Jesus that *he* is the Son of God.

TSK - Handelingen 9:20

 

straightway.

Hand 9:27; Hand 9:28; Gal 1:23; Gal 1:24

that.

Hand 8:37; Ps 2:7; Ps 2:12; Matt 26:63-66; Matt 27:43; Matt 27:54; Joh 1:49; Joh 19:7; Joh 20:28; Joh 20:31

Rom 1:4; Gal 2:20; 1Joh 4:14; 1Joh 4:15; Openb 2:18

 

 

SV

21 En zij ontzetten zich allen, die het hoorden, en zeiden: Is deze niet degene, die te Jeruzalem verstoorde, wie dezen Naam aanriepen, en die daarom hier gekomen is, opdat hij dezelve gebonden zou brengen tot de overpriesters?

KJV

21 But G1161 all G3956 that heard G191 [him] were amazed G1839, and G2532 said G3004; Is G2076 not G3756 this G3778 he that destroyed G4199 them which G3588 called on G1941 this G5124 name G3686 in G1722 Jerusalem G2419, and G2532 came G2064 hither G5602 for G1519 that G5124 intent G1519, that G2443 he might bring G71 them G846 bound G1210 unto G1909 the chief priests G749?

YLT

21 And all those hearing were amazed, and said, `Is not this he who laid waist in Jerusalem those calling on this name, and hither to this intent had come, that he might bring them bound to the chief priests?'

WHNU

21 εξισταντο G1839 V-IMI-3P δε G1161 CONJ παντες G3956 A-NPM οι G3588 T-NPM ακουοντες G191 V-PAP-NPM και G2532 CONJ ελεγον G3004 V-IAI-3P ουχ G3756 PRT-N ουτος G3778 D-NSM εστιν G2076 V-PXI-3S ο G3588 T-NSM πορθησας G4199 V-AAP-NSM  εν G1722 PREP εις G1519 PREP ιερουσαλημ G2419 N-PRI τους G3588 T-APM επικαλουμενους G1941 V-PMP-APM το G3588 T-ASN ονομα G3686 N-ASN τουτο G5124 D-ASN και G2532 CONJ ωδε G5602 ADV εις G1519 PREP τουτο G5124 D-ASN εληλυθει G2064 V-LAI-3S ινα G2443 CONJ δεδεμενους G1210 V-RPP-APM αυτους G846 P-APM αγαγη G71 V-2AAS-3S επι G1909 PREP τους G3588 T-APM αρχιερεις G749 N-APM

Darby

21 And all who heard were astonished and said, Is not this *he* who destroyed in Jerusalem those who called on this name, and here was come for this purpose, that he might bring them bound to the chief priests?

TSK - Handelingen 9:21

 

amazed.

Hand 2:6; Hand 2:12; Hand 4:13; Num 23:23; Ps 71:7; Jes 8:18; Zach 3:8; 2Thess 1:10; 1Joh 3:1

Is not.

Hand 3:10; Matt 13:54; Matt 13:55; Mark 5:15-20; Joh 9:8; Joh 9:9

destroyed.

Hand 9:1; Hand 9:2; Hand 9:13; Hand 9:14; Hand 8:3; Gal 1:13-24

 

 

SV

22 Doch Saulus werd meer en meer bekrachtigd, en overtuigde de Joden, die te Damaskus woonden, bewijzende, dat deze de Christus is.

KJV

22 But G1161 Saul G4569 increased G1743 the more G3123 in strength G1743, and G2532 confounded G4797 the Jews G2453 which G3588 dwelt G2730 at G1722 Damascus G1154, proving G4822 that G3754 this G3778 is G2076 very Christ G5547.

YLT

22 And Saul was still more strengthened, and he was confounding the Jews dwelling in Damascus, proving that this is the Christ.

WHNU

22 σαυλος G4569 N-NSM δε G1161 CONJ μαλλον G3123 ADV ενεδυναμουτο G1743 V-IPI-3S και G2532 CONJ συνεχυννεν G4797 V-IAI-3S  [τους] G3588 T-APM ιουδαιους G2453 A-APM τους G3588 T-APM κατοικουντας G2730 V-PAP-APM εν G1722 PREP δαμασκω G1154 N-DSF συμβιβαζων G4822 V-PAP-NSM οτι G3754 CONJ ουτος G3778 D-NSM εστιν G2076 V-PXI-3S ο G3588 T-NSM χριστος G5547 N-NSM

Darby

22 But Saul increased the more in power, and confounded the Jews who dwelt in Damascus, proving that this is the Christ.

TSK - Handelingen 9:22

 

increased.

Gen 49:24; Job 17:9; Ps 84:7; Jes 40:29; 2Kor 12:9; 2Kor 12:10; Filipp 4:13

confounded.

Hand 6:9; Hand 6:10; Hand 18:27; Hand 18:28; Luk 21:15; 1Kor 1:27

proving.

Hand 17:3; Hand 18:5; Hand 28:23; Luk 24:44; Luk 24:45

 

 

SV

23 En als vele dagen verlopen waren, zo hielden de Joden te zamen raad, om hem te doden.

KJV

23 And G1161 after G5613 that many G2425 days G2250 were fulfilled G4137, the Jews G2453 took counsel G4823 to kill G337 him G846:

YLT

23 And when many days were fulfilled, the Jews took counsel together to kill him,

WHNU

23 ως G5613 ADV δε G1161 CONJ επληρουντο G4137 V-IPI-3P ημεραι G2250 N-NPF ικαναι G2425 A-NPF συνεβουλευσαντο G4823 V-AMI-3P οι G3588 T-NPM ιουδαιοι G2453 A-NPM ανελειν G337 V-2AAN αυτον G846 P-ASM

Darby

23 Now when many days were fulfilled, the Jews consulted together to kill him.

TSK - Handelingen 9:23

 

Cir. A.M. 4040.  A.D. 36.  the Jews.

Hand 9:16; Hand 13:50; Hand 14:2; Hand 14:19; Hand 22:21-23; Joz 10:1-6; Matt 10:16-23; 2Kor 11:26

1Thess 2:15; 1Thess 2:16

 

 

SV

24 Maar hun lage werd Saulus bekend; en33  zij bewaarden de poorten, beide des daags en des nachts, opdat zij hem doden mochten.  332Kor 11:32;

KJV

24 But G1161 their G846 laying await G1917 was known G1097 of Saul G4569. And G5037 they watched G3906 the gates G4439 day G2250 and G2532 night G3571 to G3704 kill G337 him G846. 2Kor 11:32;

YLT

24 and their counsel against [him] was known to Saul; they were also watching the gates both day and night, that they may kill him, 2Kor 11:32;

WHNU

24 εγνωσθη G1097 V-API-3S δε G1161 CONJ τω G3588 T-DSM σαυλω G4569 N-DSM η G3588 T-NSF επιβουλη G1917 N-NSF αυτων G846 P-GPM παρετηρουντο G3906 V-IMI-3P δε G1161 CONJ και G2532 CONJ τας G3588 T-APF πυλας G4439 N-APF ημερας G2250 N-GSF τε G5037 PRT και G2532 CONJ νυκτος G3571 N-GSF οπως G3704 ADV αυτον G846 P-ASM ανελωσιν G337 V-AAS-3P 2Kor 11:32;

Darby

24 But their plot became known to Saul. And they watched also the gates both day and night, that they might kill him; 2Kor 11:32;

TSK - Handelingen 9:24

 

their.

Hand 9:29; Hand 9:30; Hand 14:5; Hand 14:6; Hand 17:10-15; Hand 23:12-21; Hand 25:3; Hand 25:11; Richt 16:2; Richt 16:3; 2Kor 11:32

And they.

Ps 21:11; Ps 37:32; Ps 37:33

 

 

SV

25 Doch de discipelen namen hem des nachts, en34 35  lieten [hem] neder door den muur, [hem] aflatende in een mand.   34Joz 2:15;  351Sam 19:12;  [Matt 10:23]; [Hand 17:10];

KJV

25 Then G1161 the disciples G3101 took G2983 him G846 by night G3571, and let [him] down G2524 G5465 by G1223 the wall G5038 in G1722 a basket G4711. Joz 2:15; 1Sam 19:12; [Matt 10:23]; [Hand 17:10];

YLT

25 and the disciples having taken him, by night did let him down by the wall, letting down in a basket. Joz 2:15; 1Sam 19:12; [Matt 10:23]; [Hand 17:10];

WHNU

25 λαβοντες G2983 V-2AAP-NPM δε G1161 CONJ οι G3588 T-NPM μαθηται G3101 N-NPM αυτου G846 P-GSM νυκτος G3571 N-GSF δια G1223 PREP του G3588 T-GSN τειχους G5038 N-GSN καθηκαν G2524 V-AAI-3P αυτον G846 P-ASM χαλασαντες G5465 V-AAP-NPM εν G1722 PREP σπυριδι G4711 N-DSF Joz 2:15; 1Sam 19:12; [Matt 10:23]; [Hand 17:10];

Darby

25 but the disciples took him by night and let him down through the wall, lowering him in a basket. Joz 2:15; 1Sam 19:12; [Matt 10:23]; [Hand 17:10];

TSK - Handelingen 9:25

 

the disciples.Maundrell states that after visiting the place of vision, "about half a mile distant from the city eastward," they returned to the city, and "were shown the gate where St. Paul was let down in a basket.  This gate is at present walled up, by reason of its vicinity to the east gate, which renders it of little use."

let.

Joz 2:15; 1Sam 19:11; 1Sam 19:12; 2Kor 11:33

 

 

SV

26 Saulus36  nu, te Jeruzalem gekomen zijnde, poogde zich bij de discipelen te voegen; maar zij vreesden hem allen, niet gelovende, dat hij een discipel was.  36Hand 22:17;

KJV

26 And G1161 when Saul G4569 was come G3854 to G1519 Jerusalem G2419, he assayed G3987 to join himself G2853 to the disciples G3101: but G2532 they were G5399 all G3956 afraid G5399 of him G846, and believed G4100 not G3361 that G3754 he was G2076 a disciple G3101. Hand 22:17;

YLT

26 And Saul, having come to Jerusalem, did try to join himself to the disciples, and they were all afraid of him, not believing that he is a disciple, Hand 22:17;

WHNU

26 παραγενομενος G3854 V-2ADP-NSM δε G1161 CONJ εις G1519 PREP ιερουσαλημ G2419 N-PRI επειραζεν G3985 V-IAI-3S κολλασθαι G2853 V-PPN τοις G3588 T-DPM μαθηταις G3101 N-DPM και G2532 CONJ παντες G3956 A-NPM εφοβουντο G5399 V-INI-3P αυτον G846 P-ASM μη G3361 PRT-N πιστευοντες G4100 V-PAP-NPM οτι G3754 CONJ εστιν G2076 V-PXI-3S μαθητης G3101 N-NSM Hand 22:17;

Darby

26 And having arrived at Jerusalem he essayed to join himself to the disciples, and all were afraid of him, not believing that he was a disciple. Hand 22:17;

TSK - Handelingen 9:26

 

when.

Hand 22:17; Hand 26:20; Gal 1:17-19

he assayed.

Hand 9:19; Hand 4:23

but.

Matt 10:17-19; Matt 24:10; Gal 2:4

 

 

SV

27 Maar37  Bárnabas, hem tot zich nemende, leidde [hem] tot de apostelen, en verhaalde hun, hoe hij op den weg den Heere gezien had, en dat Hij tot hem gesproken had; en hoe hij te Damaskus vrijmoediglijk gesproken had in den Naam van Jezus.  37Hand 11:25;

KJV

27 But G1161 Barnabas G921 took G1949 him G846, and brought G71 [him] to G4314 the apostles G652, and G2532 declared G1334 unto them G846 how G4459 he had seen G1492 the Lord G2962 in G1722 the way G3598, and G2532 that G3754 he had spoken G2980 to him G846, and G2532 how G4459 he had preached boldly G3955 at G1722 Damascus G1154 in G1722 the name G3686 of Jesus G2424. Hand 11:25;

YLT

27 and Barnabas having taken him, brought [him] unto the apostles, and did declare to them how in the way he saw the Lord, and that he spake to him, and how in Damascus he was speaking boldly in the name of Jesus. Hand 11:25;

WHNU

27 βαρναβας G921 N-NSM δε G1161 CONJ επιλαβομενος G1949 V-2ADP-NSM αυτον G846 P-ASM ηγαγεν G71 V-2AAI-3S προς G4314 PREP τους G3588 T-APM αποστολους G652 N-APM και G2532 CONJ διηγησατο G1334 V-ADI-3S αυτοις G846 P-DPM πως G4459 ADV εν G1722 PREP τη G3588 T-DSF οδω G3598 N-DSF ειδεν G1492 V-2AAI-3S τον G3588 T-ASM κυριον G2962 N-ASM και G2532 CONJ οτι G3754 CONJ ελαλησεν G2980 V-AAI-3S αυτω G846 P-DSM και G2532 CONJ πως G4459 ADV εν G1722 PREP δαμασκω G1154 N-DSF επαρρησιασατο G3955 V-ADI-3S εν G1722 PREP τω G3588 T-DSN ονοματι G3686 N-DSN  του G3588 T-GSM ιησου G2424 N-GSM Hand 11:25;

Darby

27 But Barnabas took him and brought him to the apostles, and related to them how he had seen the Lord in the way, and that he had spoken to him, and how in Damascus he had spoken boldly in the name of Jesus. Hand 11:25;

TSK - Handelingen 9:27

 

Barnabas.

Hand 4:36; Hand 11:22; Hand 11:25; Hand 12:25; Hand 13:2; Hand 15:2; Hand 15:25; Hand 15:26; Hand 15:35-39; 1Kor 9:6; Gal 2:9; Gal 2:13

the apostles.

Gal 1:18; Gal 1:19

how he had seen.

Hand 9:17; 1Kor 15:8

and how.

Hand 9:20-22; Hand 4:13; Hand 4:29; Efez 6:19; Efez 6:20

 

 

SV

28 En hij was met hen ingaande en uitgaande te Jeruzalem; [Hand 22:17]; [Hand 26:20];

KJV

28 And G2532 he was G2258 with G3326 them G846 coming in G1531 and G2532 going out G1607 at G1722 Jerusalem G2419. [Hand 22:17]; [Hand 26:20];

YLT

28 And he was with them, coming in and going out in Jerusalem, [Hand 22:17]; [Hand 26:20];

WHNU

28 και G2532 CONJ ην G2258 V-IXI-3S μετ G3326 PREP αυτων G846 P-GPM εισπορευομενος G1531 V-PNP-NSM και G2532 CONJ εκπορευομενος G1607 V-PNP-NSM εις G1519 PREP ιερουσαλημ G2419 N-PRI παρρησιαζομενος G3955 V-PNP-NSM εν G1722 PREP τω G3588 T-DSN ονοματι G3686 N-DSN του G3588 T-GSM κυριου G2962 N-GSM [Hand 22:17]; [Hand 26:20];

Darby

28 And he was with them coming in and going out at Jerusalem, [Hand 22:17]; [Hand 26:20];

TSK - Handelingen 9:28

 

coming.

Hand 1:21; Num 27:16; Num 27:17; 2Sam 5:2; 1Kon 3:7; Ps 121:8; Joh 10:9; Gal 1:18

 

 

SV

29 En vrijmoediglijk sprekende in den Naam van den Heere Jezus, sprak hij ook, en handelde tegen de Griekse [Joden]; maar deze trachtten hem te doden.

KJV

29 And G2532 he spake G2980 boldly G3955 in G1722 the name G3686 of the Lord G2962 Jesus G2424, and G5037 G2532 disputed G4802 against G4314 the Grecians G1675: but G1161 they went about G2021 to slay G337 him G846.

YLT

29 and speaking boldly in the name of the Lord Jesus, he was both speaking and disputing with the Hellenists, and they were taking in hand to kill him,

WHNU

29 ελαλει G2980 V-IAI-3S τε G5037 PRT και G2532 CONJ συνεζητει G4802 V-IAI-3S προς G4314 PREP τους G3588 T-APM ελληνιστας G1675 N-APM οι G3588 T-NPM δε G1161 CONJ επεχειρουν G2021 V-IAI-3P ανελειν G337 V-2AAN αυτον G846 P-ASM

Darby

29 and speaking boldly in the name of the Lord. And he spoke and discussed with the Hellenists; but they sought to kill him.

TSK - Handelingen 9:29

 

he spake.

Hand 9:20-22; Hand 9:27

disputed.

Hand 6:9; Hand 6:10; Hand 17:17; Hand 18:19; Hand 19:8; Judas 1:3; Judas 1:9

Grecians.

Hand 6:1; Hand 11:20

but.

Hand 9:23; 2Kor 11:26

 

 

SV

30 Doch de broeders, [dit] verstaande geleidden hem tot Cesaréa, en zonden hem af naar Tarsen. [Hand 21:39];

KJV

30 [Which] when G1161 the brethren G80 knew G1921, they brought G2609 him G846 down G2609 to G1519 Caesarea G2542, and G2532 sent G1821 him G846 forth G1821 to G1519 Tarsus G5019. [Hand 21:39];

YLT

30 and the brethren having known, brought him down to Caesarea, and sent him forth to Tarsus. [Hand 21:39];

WHNU

30 επιγνοντες G1921 V-2AAP-NPM δε G1161 CONJ οι G3588 T-NPM αδελφοι G80 N-NPM κατηγαγον G2609 V-2AAI-3P αυτον G846 P-ASM εις G1519 PREP καισαρειαν G2542 N-ASF και G2532 CONJ εξαπεστειλαν G1821 V-AAI-3P αυτον G846 P-ASM εις G1519 PREP ταρσον G5019 N-ASF [Hand 21:39];

Darby

30 And the brethren knowing it, brought him down to Caesarea and sent him away to Tarsus. [Hand 21:39];

TSK - Handelingen 9:30

 

when.

Hand 9:24; Hand 9:25; Hand 17:10; Hand 17:15; Matt 10:23

Caesarea.

8:40

or.

Mt 16:13

Tarsus.

Hand 9:11; Hand 11:25

 

 

SV

31 De Gemeenten dan, door geheel Judéa, en Galiléa, en Samaria, hadden vrede, en werden gesticht; en wandelende in de vreze des Heeren, en de vertroosting des Heiligen Geestes, werden vermenigvuldigd.

KJV

31 Then G3303 G3767 had G2192 the churches G1577 rest G1515 throughout G2596 all G3650 Judaea G2449 and G2532 Galilee G1056 and G2532 Samaria G4540, and were edified G3618; and G2532 walking in G4198 the fear G5401 of the Lord G2962, and G2532 in the comfort G3874 of the Holy G40 Ghost G4151, were multiplied G4129.

YLT

31 Then, indeed, the assemblies throughout all Judea, and Galilee, and Samaria, had peace, being built up, and, going on in the fear of the Lord, and in the comfort of the Holy Spirit, they were multiplied.

WHNU

31 η G3588 T-NSF μεν G3303 PRT ουν G3767 CONJ εκκλησια G1577 N-NSF καθ G2596 PREP ολης G3650 A-GSF της G3588 T-GSF ιουδαιας G2449 N-GSF και G2532 CONJ γαλιλαιας G1056 N-GSF και G2532 CONJ σαμαρειας G4540 N-GSF ειχεν G2192 V-IAI-3S ειρηνην G1515 N-ASF οικοδομουμενη G3618 V-PPP-NSF και G2532 CONJ πορευομενη G4198 V-PNP-NSF τω G3588 T-DSM φοβω G5401 N-DSM του G3588 T-GSM κυριου G2962 N-GSM και G2532 CONJ τη G3588 T-DSF παρακλησει G3874 N-DSF του G3588 T-GSN αγιου G40 A-GSN πνευματος G4151 N-GSN επληθυνετο G4129 V-IPI-3S

Darby

31 The assemblies then throughout the whole of Judaea and Galilee and Samaria had peace, being edified and walking in the fear of the Lord, and were increased through the comfort of the Holy Spirit.

TSK - Handelingen 9:31

 

the churches.

Hand 8:1; Deut 12:10; Joz 21:44; Richt 3:30; 1Kron 22:9; 1Kron 22:18; Ps 94:13; Spr 16:7

Jes 11:10; Zach 9:1; Hebr 4:9

were edified.

Rom 14:19; 1Kor 3:9-15; 1Kor 14:4; 1Kor 14:5; 1Kor 14:12; 1Kor 14:26; 2Kor 10:8; 2Kor 12:19; 2Kor 13:10

Efez 4:12; Efez 4:16; Efez 4:29; 1Thess 5:11; 1Tim 1:4; Judas 1:20

and walking.

Neh 5:9; Neh 5:15; Job 28:28; Ps 86:11; Ps 111:10; Spr 1:7; Spr 8:13; Spr 14:26; Spr 14:27; Spr 16:6

Spr 23:17; Jes 11:2; Jes 11:3; Jes 33:6; 2Kor 7:1; Efez 5:21; Kol 1:10

and in.

Joh 14:16-18; Rom 5:5; Rom 14:17; Rom 15:13; Gal 5:22; Gal 5:23; Efez 1:13; Efez 1:14

Efez 6:18; Efez 6:19; Filipp 2:1; 2Thess 2:16; 2Thess 2:17

were multiplied.

Hand 6:7; Hand 12:24; Esth 8:16; Esth 8:17; Zach 8:20-23

 

 

SV

32 En het geschiedde, als Petrus alom doortrok, dat hij ook afkwam tot de heiligen, die te Lydda woonden.

KJV

32 And G1161 it came G1096 to pass, as G1330 Peter G4074 passed throughout G1330 G1223 all G3956 [quarters], he came down G2718 also G2532 to G4314 the saints G40 which G3588 dwelt G2730 at Lydda G3069.

YLT

32 And it came to pass that Peter passing throughout all [quarters] , came down also unto the saints who were dwelling at Lydda,

WHNU

32 εγενετο G1096 V-2ADI-3S δε G1161 CONJ πετρον G4074 N-ASM διερχομενον G1330 V-PNP-ASM δια G1223 PREP παντων G3956 A-GPN κατελθειν G2718 V-2AAN και G2532 CONJ προς G4314 PREP τους G3588 T-APM αγιους G40 A-APM τους G3588 T-APM κατοικουντας G2730 V-PAP-APM λυδδα G3069 N-ASF

Darby

32 Now it came to pass that Peter, passing through all [quarters] , descended also to the saints who inhabited Lydda.

TSK - Handelingen 9:32

 

Cir A.M. 4041.  A.D. 37.  as.

Hand 1:8; Hand 8:14; Hand 8:25; Gal 2:7-9

the saints.

Hand 9:13; Hand 9:41; Hand 26:10; Ps 16:3; Spr 2:8; Matt 27:52; Rom 1:7; Efez 1:1; Filipp 1:1

Lydda.

38

 

 

SV

33 En aldaar vond hij een zeker mens, met name Enéas, die acht jaren te bed gelegen had, welke geraakt was. [Matt 9:2]; [Luk 5:18];

KJV

33 And G1161 there G1563 he found G2147 a certain G5100 man G444 named G3686 Aeneas G132, which had kept G2621 G1909 his bed G2895 G1537 eight G3638 years G2094, and G3739 was G2258 sick of the palsy G3886. [Matt 9:2]; [Luk 5:18];

YLT

33 and he found there a certain man, Aeneas by name--for eight years laid upon a couch--who was paralytic, [Matt 9:2]; [Luk 5:18];

WHNU

33 ευρεν G2147 V-2AAI-3S δε G1161 CONJ εκει G1563 ADV ανθρωπον G444 N-ASM τινα G5100 X-ASM ονοματι G3686 N-DSN αινεαν G132 N-ASM εξ G1537 PREP ετων G2094 N-GPN οκτω G3638 A-NUI κατακειμενον G2621 V-PNP-ASM επι G1909 PREP κραβαττου G2895 N-GSM ος G3739 R-NSM ην G2258 V-IXI-3S παραλελυμενος G3886 V-RPP-NSM [Matt 9:2]; [Luk 5:18];

Darby

33 And he found there a certain man, Aeneas by name, who had been lying for eight years upon a couch, who was paralysed. [Matt 9:2]; [Luk 5:18];

TSK - Handelingen 9:33

 

which.

Hand 3:2; Hand 4:22; Hand 14:8; Mark 5:25; Mark 9:21; Luk 13:16; Joh 5:5; Joh 9:1; Joh 9:21

and was.

Mr 2:3-11

 

 

SV

34 En Petrus zeide tot hem: Enéas! Jezus Christus maakt u gezond; sta op en spreid uzelven [het bed]. En hij stond terstond op.

KJV

34 And G2532 Peter G4074 said G2036 unto him G846, Aeneas G132, Jesus G2424 Christ G5547 maketh G2390 thee G4571 whole G2390: arise G450, and G2532 make G4766 thy G4572 bed G4766. And G2532 he arose G450 immediately G2112.

YLT

34 and Peter said to him, `Aeneas, heal thee doth Jesus the Christ; arise and spread for thyself;' and immediately he rose,

WHNU

34 και G2532 CONJ ειπεν G2036 V-2AAI-3S αυτω G846 P-DSM ο G3588 T-NSM πετρος G4074 N-NSM αινεα G132 N-VSM ιαται G2390 V-PNI-3S σε G4571 P-2AS ιησους G2424 N-NSM χριστος G5547 N-NSM αναστηθι G450 V-2AAM-2S και G2532 CONJ στρωσον G4766 V-AAM-2S σεαυτω G4572 F-2DSM και G2532 CONJ ευθεως G2112 ADV ανεστη G450 V-2AAI-3S

Darby

34 And Peter said to him, Aeneas, Jesus, the Christ, heals thee: rise up, and make thy couch for thyself. And straightway he rose up.

TSK - Handelingen 9:34

 

Jesus Christ.

Hand 3:6; Hand 3:12; Hand 3:16; Hand 4:10; Hand 16:18; Matt 8:3; Matt 9:6; Matt 9:28-30; Joh 2:11

 

 

SV

35 En zij zagen hem allen, die te Lydda en Saróna woonden, dewelke zich bekeerden tot den Heere.

KJV

35 And G2532 all G3956 that dwelt G2730 at Lydda G3069 and G2532 Saron G4565 saw G1492 him G846, and G3748 turned G1994 to G1909 the Lord G2962.

YLT

35 and all those dwelling at Lydda, and Saron saw him, and did turn to the Lord.

WHNU

35 και G2532 CONJ ειδαν G3708 V-2AAI-3P αυτον G846 P-ASM παντες G3956 A-NPM οι G3588 T-NPM κατοικουντες G2730 V-PAP-NPM λυδδα G3069 N-ASF και G2532 CONJ τον G3588 T-ASM σαρωνα G4565 N-ASM οιτινες G3748 R-NPM επεστρεψαν G1994 V-AAI-3P επι G1909 PREP τον G3588 T-ASM κυριον G2962 N-ASM

Darby

35 And all who inhabited Lydda and the Saron saw him, who turned to the Lord.

TSK - Handelingen 9:35

 

all.

Hand 4:4; Hand 5:12-14; Hand 6:7; Hand 19:10; Hand 19:20; Ps 110:3; Jes 66:8

Saron.

1Ch 5:16

turned.

Hand 9:42; Hand 11:21; Hand 15:19; Hand 26:18-20; Deut 4:30; Ps 22:27; Jes 31:6; Klaagl 3:40

Hos 12:6; Hos 14:2; Joel 2:13; Luk 1:16; Luk 1:17; 2Kor 3:16; 1Thess 1:9; 1Thess 1:10

 

 

SV

36 En te Joppe was een zekere discipelin, met name Tabítha, hetwelk overgezet zijnde, is gezegd Dorkas. Deze was vol van goede werken en aalmoezen, die zij deed.

KJV

36 Now G1161 there was G2258 at G1722 Joppa G2445 a certain G5100 disciple G3102 named G3686 Tabitha G5000, which G3739 by interpretation G1329 is called G3004 Dorcas G1393: this woman G3778 G846 was G2258 full G4134 of good G18 works G2041 and G2532 almsdeeds G1654 which G3739 she did G4160.2

  2Dorcas: or, Doe, or, Roe

YLT

36 And in Joppa there was a certain female disciple, by name Tabitha, (which interpreted, is called Dorcas,) this woman was full of good works and kind acts that she was doing;

WHNU

36 εν G1722 PREP ιοππη G2445 N-DSF δε G1161 CONJ τις G5100 X-NSM ην G2258 V-IXI-3S μαθητρια G3102 N-NSF ονοματι G3686 N-DSN ταβιθα G5000 N-PRI η G3739 R-NSF διερμηνευομενη G1329 V-PPP-NSF λεγεται G3004 V-PPI-3S δορκας G1393 N-NSF αυτη G846 P-NSF ην G2258 V-IXI-3S πληρης G4134 A-NSF εργων G2041 N-GPN αγαθων G18 A-GPN και G2532 CONJ ελεημοσυνων G1654 N-GPF ων G3739 R-GPF εποιει G4160 V-IAI-3S

Darby

36 And in Joppa there was a certain female disciple, by name Tabitha, which being interpreted means Dorcas. She was full of good works and alms-deeds which she did.

TSK - Handelingen 9:36

 

Joppa.

Hand 10:5; 2Kron 2:16; Ezra 3:7; Jona 1:3

Dorcas.  or, Doe or, Roe.

Spr 5:19; Hoogl 2:9; Hoogl 3:5; Hoogl 8:14

full.

Joh 15:5; Joh 15:8; Efez 2:10; Filipp 1:11; Kol 1:10; 1Thess 4:10; 1Tim 2:9; 1Tim 2:10; 1Tim 5:10

Tit 2:7; Tit 2:14; Tit 3:8; Hebr 13:21; Jak 1:27

almsdeeds.

Hand 10:4; Hand 10:31

 

 

SV

37 En het geschiedde in die dagen, dat zij krank werd en stierf; en als zij haar gewassen hadden, legden zij haar in de opperzaal.

KJV

37 And G1161 it came to pass G1096 in G1722 those G1565 days G2250, that she was sick G770, and died G599: whom when G1161 they G846 had washed G3068 G846, they laid G5087 [her] in G1722 an upper chamber G5253.

YLT

37 and it came to pass in those days she, having ailed, died, and having bathed her, they laid her in an upper chamber,

WHNU

37 εγενετο G1096 V-2ADI-3S δε G1161 CONJ εν G1722 PREP ταις G3588 T-DPF ημεραις G2250 N-DPF εκειναις G1565 D-DPF ασθενησασαν G770 V-AAP-ASF αυτην G846 P-ASF αποθανειν G599 V-2AAN λουσαντες G3068 V-AAP-NPM δε G1161 CONJ εθηκαν G5087 V-AAI-3P  [αυτην] G846 P-ASF εν G1722 PREP υπερωω G5253 N-DSN

Darby

37 And it came to pass in those days that she grew sick and died; and, having washed her, they put her in [the] upper room.

TSK - Handelingen 9:37

 

she was.

Joh 11:3; Joh 11:4; Joh 11:36; Joh 11:37

in an.

Hand 1:13; Hand 20:8; Mark 14:15

 

 

SV

38 En alzo Lydda nabij Joppe was, de discipelen, horende, dat Petrus aldaar was, zonden twee mannen tot hem, biddende, dat hij niet zou vertoeven tot hen over te komen.

KJV

38 And G1161 forasmuch as G5607 Lydda G3069 was nigh G1451 to Joppa G2445, and the disciples G3101 had heard G191 that G3754 Peter G4074 was G2076 there G1722 G846, they sent G649 unto G4314 him G846 two G1417 men G435, desiring G3870 [him] that he would G3635 not G3361 delay G3635 to come G1330 to G2193 them G846.3

  3delay: or, be grieved

YLT

38 and Lydda being nigh to Joppa, the disciples having heard that Peter is in that [place] , sent two men unto him, calling on him not to delay to come through unto them.

WHNU

38 εγγυς G1451 ADV δε G1161 CONJ ουσης G5607 V-PXP-GSF λυδδας G3069 N-GSF τη G3588 T-DSF ιοππη G2445 N-DSF οι G3588 T-NPM μαθηται G3101 N-NPM ακουσαντες G191 V-AAP-NPM οτι G3754 CONJ πετρος G4074 N-NSM εστιν G2076 V-PXI-3S εν G1722 PREP αυτη G846 P-DSF απεστειλαν G649 V-AAI-3P δυο G1417 A-NUI ανδρας G435 N-APM προς G4314 PREP αυτον G846 P-ASM παρακαλουντες G3870 V-PAP-NPM μη G3361 PRT-N οκνησης G3635 V-AAS-2S διελθειν G1330 V-2AAN εως G2193 CONJ ημων G2257 P-1GP

Darby

38 But Lydda being near to Joppa, the disciples having heard that Peter was there, sent two men to him, beseeching him, Thou must not delay coming to us.

TSK - Handelingen 9:38

 

Lydda.

Hand 9:32; Hand 9:36

desiring.

2Ki 4:28-30

delay.  or, be grieved.

 

 

SV

39 En Petrus stond op, en ging met hen; welken zij, als hij daar gekomen was, in de opperzaal leidden. En al de weduwen stonden bij hem, wenende, en tonende de rokken en klederen, die Dorkas gemaakt had, als zij bij haar was.

KJV

39 Then G1161 Peter G4074 arose G450 and went with G4905 them G846. When he G3739 was come G3854, they brought him G321 into G1519 the upper chamber G5253: and G2532 all G3956 the widows G5503 stood by G3936 him G846 weeping G2799, and G2532 shewing G1925 the coats G5509 and G2532 garments G2440 which G3745 Dorcas G1393 made G4160, while she was G5607 with G3326 them G846.

YLT

39 And Peter having risen, went with them, whom having come, they brought into the upper chamber, and all the widows stood by him weeping, and shewing coats and garments, as many as Dorcas was making while she was with them.

WHNU

39 αναστας G450 V-2AAP-NSM δε G1161 CONJ πετρος G4074 N-NSM συνηλθεν G4905 V-2AAI-3S αυτοις G846 P-DPM ον G3739 R-ASM παραγενομενον G3854 V-2ADP-ASM ανηγαγον G321 V-2AAI-3P-ATT εις G1519 PREP το G3588 T-ASN υπερωον G5253 N-ASN και G2532 CONJ παρεστησαν G3936 V-AAI-3P αυτω G846 P-DSM πασαι G3956 A-NPF αι G3588 T-NPF χηραι G5503 N-NPF κλαιουσαι G2799 V-PAP-NPF και G2532 CONJ επιδεικνυμεναι G1925 V-PMP-NPF χιτωνας G5509 N-APM και G2532 CONJ ιματια G2440 N-APN οσα G3745 K-APN εποιει G4160 V-IAI-3S μετ G3326 PREP αυτων G846 P-GPF ουσα G5607 V-PXP-NSF η G3588 T-NSF δορκας G1393 N-NSF

Darby

39 And Peter rising up went with them, whom, when arrived, they brought up into the upper chamber; and all the widows stood by him weeping and shewing him the body-coats and garments which Dorcas had made while she was with them.

TSK - Handelingen 9:39

 

and all.

Hand 9:41; Hand 8:2; 2Sam 1:24; Spr 10:7; 1Thess 4:13

and shewing.

Hand 9:36; Hand 20:35; Job 31:19; Job 31:20; Spr 31:30; Spr 31:31; Matt 25:36-39; Matt 26:11; Mark 14:8

Joh 12:8; 2Kor 8:12; Efez 4:28; 1Thess 1:3; Jak 2:15-17; 1Joh 3:18

while.

Pred 9:10; Matt 17:17; Luk 24:44; Joh 17:12

 

 

SV

40 Maar Petrus, hebbende hen [allen] uitgedreven, knielde neder en bad: en zich kerende tot het lichaam, zeide hij: Tabítha, sta op! En zij deed haar ogen open, en Petrus gezien hebbende, zat zij over einde. [Luk 7:14];

KJV

40 But G1161 Peter G4074 put G1544 them all G3956 forth G1854, and kneeled down G5087 G1119, and prayed G4336; and G2532 turning G1994 [him] to G4314 the body G4983 said G2036, Tabitha G5000, arise G450. And G1161 she opened G455 her G846 eyes G3788: and G2532 when she saw G1492 Peter G4074, she sat up G339. [Luk 7:14];

YLT

40 And Peter having put them all forth without, having bowed the knees, did pray, and having turned unto the body said, `Tabitha, arise;' and she opened her eyes, and having seen Peter, she sat up, [Luk 7:14];

WHNU

40 εκβαλων G1544 V-2AAP-NSM δε G1161 CONJ εξω G1854 ADV παντας G3956 A-APM ο G3588 T-NSM πετρος G4074 N-NSM και G2532 CONJ θεις G5087 V-2AAP-NSM τα G3588 T-APN γονατα G1119 N-APN προσηυξατο G4336 V-ADI-3S και G2532 CONJ επιστρεψας G1994 V-AAP-NSM προς G4314 PREP το G3588 T-ASN σωμα G4983 N-ASN ειπεν G2036 V-2AAI-3S ταβιθα G5000 N-PRI αναστηθι G450 V-2AAM-2S η G3588 T-NSF δε G1161 CONJ ηνοιξεν G455 V-AAI-3S τους G3588 T-APM οφθαλμους G3788 N-APM αυτης G846 P-GSF και G2532 CONJ ιδουσα G1492 V-2AAP-NSF τον G3588 T-ASM πετρον G4074 N-ASM ανεκαθισεν G339 V-AAI-3S [Luk 7:14];

Darby

40 But Peter, putting them all out, and kneeling down, prayed. And, turning to the body, he said, Tabitha, arise. And she opened her eyes, and, seeing Peter, sat up. [Luk 7:14];

TSK - Handelingen 9:40

 

put.

Mark 5:40; Mark 9:25; Luk 8:54

and kneeled.

Hand 7:60; Hand 20:36; Hand 21:5

and prayed.

1Kon 17:19-23; 2Kon 4:32-36; Matt 9:25

she opened.

Mark 5:41; Mark 5:42; Joh 11:43; Joh 11:44

 

 

SV

41 En hij gaf haar de hand, en richtte haar op, en de heiligen en de weduwen geroepen hebbende, stelde hij haar levend voor [hen].

KJV

41 And G1161 he gave G1325 her G846 [his] hand G5495, and lifted G450 her G846 up G450, and G1161 when he had called G5455 the saints G40 and G2532 widows G5503, presented G3936 her G846 alive G2198.

YLT

41 and having given her [his] hand, he lifted her up, and having called the saints and the widows, he presented her alive,

WHNU

41 δους G1325 V-2AAP-NSM δε G1161 CONJ αυτη G846 P-DSF χειρα G5495 N-ASF ανεστησεν G450 V-AAI-3S αυτην G846 P-ASF φωνησας G5455 V-AAP-NSM δε G1161 CONJ τους G3588 T-APM αγιους G40 A-APM και G2532 CONJ τας G3588 T-APF χηρας G5503 N-APF παρεστησεν G3936 V-AAI-3S αυτην G846 P-ASF ζωσαν G2198 V-PAP-ASF

Darby

41 And having given her [his] hand, he raised her up, and having called the saints and the widows, presented her living.

TSK - Handelingen 9:41

 

he gave.

Hand 3:7; Mark 1:31

widows.

Hand 6:1; Job 29:13; Ps 146:9; Luk 7:12

he presented.

Hand 20:12; Gen 45:26; 1Kon 17:23; Luk 7:15

 

 

SV

42 En [dit] werd bekend door geheel Joppe, en velen geloofden in den Heere.

KJV

42 And G1161 it was G1096 known G1110 throughout G2596 all G3650 Joppa G2445; and G2532 many G4183 believed G4100 in G1909 the Lord G2962.

YLT

42 and it became known throughout all Joppa, and many believed on the Lord;

WHNU

42 γνωστον G1110 A-NSN δε G1161 CONJ εγενετο G1096 V-2ADI-3S καθ G2596 PREP ολης G3650 A-GSF  της G3588 T-GSF ιοππης G2445 N-GSF και G2532 CONJ επιστευσαν G4100 V-AAI-3P πολλοι G4183 A-NPM επι G1909 PREP τον G3588 T-ASM κυριον G2962 N-ASM

Darby

42 And it became known throughout the whole of Joppa, and many believed on the Lord.

TSK - Handelingen 9:42

 

and many.

Hand 9:35; Hand 11:21; Hand 19:17; Hand 19:18; Joh 11:4; Joh 11:45; Joh 12:11; Joh 12:44

 

 

SV

43 En het geschiedde, dat hij vele dagen te Joppe bleef, bij een zekeren Simon, een lederbereider.

KJV

43 And G1161 it came to pass G1096, that he G846 tarried G3306 many G2425 days G2250 in G1722 Joppa G2445 with G3844 one G5100 Simon G4613 a tanner G1038.

YLT

43 and it came to pass, that he remained many days in Joppa, with a certain one, Simon a tanner.

WHNU

43 εγενετο G1096 V-2ADI-3S δε G1161 CONJ ημερας G2250 N-APF ικανας G2425 A-APF μειναι G3306 V-AAN εν G1722 PREP ιοππη G2445 N-DSF παρα G3844 PREP τινι G5100 X-DSM σιμωνι G4613 N-DSM βυρσει G1038 N-DSM

Darby

43 And it came to pass that he remained many days in Joppa with a certain Simon, a tanner.

TSK - Handelingen 9:43

 

one.

Hand 10:6; Hand 10:32

 

 

 

 


Vorig hoofdstuk (Handelingen 8)
| Begin hoofdstuk | Volgend hoofdstuk (Handelingen 10)