Interlinear Nieuw Testament

index


Vorig hoofdstuk (Mattheus 19)
| Volgend hoofdstuk (Mattheus 21)


Mattheus 20

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

SV

1 Want het Koninkrijk der hemelen is gelijk een heer des huizes, die met den morgenstond uitging, om arbeiders te huren in zijn wijngaard.

KJV

1 For G1063 the kingdom G932 of heaven G3772 is G2076 like G3664 unto a man G444 [that is] an householder G3617, which G3748 went out G1831 early in the morning G260 G4404 to hire G3409 labourers G2040 into G1519 his G846 vineyard G290 .

YLT

1 `For the reign of the heavens is like to a man, a householder, who went forth with the morning to hire workmen for his vineyard,

WHNU

1 ομοια G3664 A-NSF γαρ G1063 CONJ εστιν G2076 V-PXI-3S η G3588 T-NSF βασιλεια G932 N-NSF των G3588 T-GPM ουρανων G3772 N-GPM ανθρωπω G444 N-DSM οικοδεσποτη G3617 N-DSM οστις G3748 R-NSM εξηλθεν G1831 V-2AAI-3S αμα G260 ADV πρωι G4404 ADV μισθωσασθαι G3409 V-AMN εργατας G2040 N-APM εις G1519 PREP τον G3588 T-ASM αμπελωνα G290 N-ASM αυτου G846 P-GSM

Darby

1 For the kingdom of the heavens is like a householder who went out with the early morn to hire workmen for his vineyard.

TSK - Mattheus 20:1

 

1 Christ, by the similitude of the labourers in the vineyard, shows that God is debtor unto no man;

17 foretells his passion;

20 by answering the mother of Zebedee's children, teaches his disciples to be lowly;

29 and gives two blind men their sight.

 

 

the kingdom.This parable was intended to illustrate the equity of God's dealings, even when "the first are placed last, and the last first."

Matt 3:2; Matt 13:24; Matt 13:31; Matt 13:33; Matt 13:44; Matt 13:45; Matt 13:47; Matt 22:2; Matt 25:1; Matt 25:14

a man.

Matt 9:37; Matt 9:38; Matt 21:33-43; Hoogl 8:11; Hoogl 8:12; Jes 5:1; Jes 5:2; Joh 15:1

early.

Matt 23:37; Hoogl 8:11; Hoogl 8:12; Jer 25:3; Jer 25:4

labourers.

Mark 13:34; 1Kor 15:58; Hebr 13:21; 2Petr 1:5-10

 

 

SV

2 En als hij met de arbeiders eens geworden was, voor een penning des daags, zond hij hen heen in zijn wijngaard.

KJV

2 And G1161 when he had agreed G4856 with G3326 the labourers G2040 for G1537 a penny G1220 a day G2250 , he sent G649 them G846 into G1519 his G846 vineyard G290 .1

  1penny: the Roman penny is the eighth part of an ounce, which after five shillings the ounce is seven pence halfpenny; about fourteen cents

YLT

2 and having agreed with the workmen for a denary a day, he sent them into his vineyard.

WHNU

2 συμφωνησας G4856 V-AAP-NSM δε G1161 CONJ μετα G3326 PREP των G3588 T-GPM εργατων G2040 N-GPM εκ G1537 PREP δηναριου G1220 N-GSN την G3588 T-ASF ημεραν G2250 N-ASF απεστειλεν G649 V-AAI-3S αυτους G846 P-APM εις G1519 PREP τον G3588 T-ASM αμπελωνα G290 N-ASM αυτου G846 P-GSM

Darby

2 And having agreed with the workmen for a denarius the day, he sent them into his vineyard.

TSK - Mattheus 20:2

 

he had.

Matt 20:13; Ex 19:5; Ex 19:6; Deut 5:27-30

a penny."The Roman penny is the eighth part of an ounce, which after five shillings the ounce is sevenpence halfpenny."

Matt 18:28; Matt 22:19

Luk 10:35; Openb 6:6

he sent.

1Sam 2:18; 1Sam 2:26; 1Sam 3:1; 1Sam 3:21; 1Sam 16:11; 1Sam 16:12; 1Kon 3:6-11; 1Kon 18:12; 2Kron 34:3; Pred 12:1

Luk 1:15; 2Tim 3:15

 

 

SV

3 En uitgegaan zijnde omtrent de derde ure, zag hij anderen, ledig staande op de markt.

KJV

3 And G2532 he went out G1831 about G4012 the third G5154 hour G5610 , and saw G1492 others G243 standing G2476 idle G692 in G1722 the marketplace G58,

YLT

3 `And having gone forth about the third hour, he saw others standing in the market-place idle,

WHNU

3 και G2532 CONJ εξελθων G1831 V-2AAP-NSM περι G4012 PREP τριτην G5154 A-ASF ωραν G5610 N-ASF ειδεν G1492 V-2AAI-3S αλλους G243 A-APM εστωτας G2476 V-RAP-APM εν G1722 PREP τη G3588 T-DSF αγορα G58 N-DSF αργους G692 A-APM

Darby

3 And having gone out about [the] third hour, he saw others standing in the market-place idle;

TSK - Mattheus 20:3

 

the third.

Mark 15:25; Hand 2:15

standing.

Matt 20:6; Matt 20:7; Matt 11:16; Matt 11:17; Spr 19:15; Ezech 16:49; Hand 17:17-21; 1Tim 5:13; Hebr 6:12

 

 

SV

4 En hij zeide tot dezelve: Gaat ook gij heen in den wijngaard, en zo wat recht is, zal ik u geven. En zij gingen.

KJV

4 And said G2036 unto them G2548 ; Go G5217 ye G5210 also G2532 into G1519 the vineyard G290, and G2532 whatsoever G3739 G1437 is G5600 right G1342 I will give G1325 you G5213 . And G1161 they went their way G565.

YLT

4 and to these he said, Go ye--also ye--to the vineyard, and whatever may be righteous I will give you;

WHNU

4 και G2532 CONJ εκεινοις G1565 D-DPM ειπεν G3004 V-2AAI-3S υπαγετε G5217 V-PAM-2P και G2532 CONJ υμεις G5210 P-2NP εις G1519 PREP τον G3588 T-ASM αμπελωνα G290 N-ASM και G2532 CONJ ο G3739 R-ASN εαν G1437 COND η G1510 V-PXS-3S δικαιον G1342 A-ASN δωσω G1325 V-FAI-1S υμιν G5213 P-2DP

Darby

4 and to them he said, Go also ye into the vineyard, and whatsoever may be just I will give you. And they went their way.

TSK - Mattheus 20:4

 

Go.

Matt 9:9; Matt 21:23-31; Luk 19:7-10; Rom 6:16-22; 1Kor 6:11; 1Tim 1:12; 1Tim 1:13

Tit 3:8; 1Petr 1:13; 1Petr 4:2; 1Petr 4:3

and whatsoever.

Col 4:1

 

 

SV

5 Wederom uitgegaan zijnde omtrent de zesde en negende ure, deed hij desgelijks.

KJV

5 Again G3825 he went out G1831 about G4012 the sixth G1623 and G2532 ninth G1766 hour G5610 , and did G4160 likewise G5615 .

YLT

5 and they went away. `Again, having gone forth about the sixth and the ninth hour, he did in like manner.

WHNU

5 οι G3588 T-NPM δε G1161 CONJ απηλθον G565 V-2AAI-3P παλιν G3825 ADV [δε] G1161 CONJ εξελθων G1831 V-2AAP-NSM περι G4012 PREP εκτην G1623 A-ASF και G2532 CONJ ενατην G1766 A-ASF ωραν G5610 N-ASF εποιησεν G4160 V-AAI-3S ωσαυτως G5615 ADV

Darby

5 Again, having gone out about the sixth and ninth hour, he did likewise.

TSK - Mattheus 20:5

 

sixth.

Matt 27:45; Mark 15:33; Mark 15:34; Luk 23:44-46; Joh 1:39; Joh 4:6; Joh 11:9; Hand 3:1; Hand 10:3; Hand 10:9

and did.

Gen 12:1-4; Joz 24:2; Joz 24:3; 2Kron 33:12-19; Hebr 11:24-26

 

 

SV

6 En uitgegaan zijnde omtrent de elfde ure, vond hij anderen ledig staande, en zeide tot hen: Wat staat gij hier den gehelen dag ledig?

KJV

6 And G1161 about G4012 the eleventh G1734 hour G5610 he went out G1831, and found G2147 others G243 standing G2476 idle G692 , and G2532 saith G3004 unto them G846 , Why G5101 stand ye G2476 here G5602 all G3650 the day G2250 idle G692 ?

YLT

6 And about the eleventh hour, having gone forth, he found others standing idle, and saith to them, Why here have ye stood all the day idle?

WHNU

6 περι G4012 PREP δε G1161 CONJ την G3588 T-ASF ενδεκατην G1734 A-ASF εξελθων G1831 V-2AAP-NSM ευρεν G2147 V-2AAI-3S αλλους G243 A-APM εστωτας G2476 V-RAP-APM και G2532 CONJ λεγει G3004 V-PAI-3S αυτοις G846 P-DPM τι G5101 I-ASN ωδε G5602 ADV εστηκατε G2476 V-RAI-2P ολην G3650 A-ASF την G3588 T-ASF ημεραν G2250 N-ASF αργοι G692 A-NPM

Darby

6 But about the eleventh [hour] , having gone out, he found others standing, and says to them, Why stand ye here all the day idle?

TSK - Mattheus 20:6

 

the eleventh.

Pred 9:10; Luk 23:40-43; Joh 9:4

Why.

Spr 19:15; Ezech 16:49; Hand 17:21; Hebr 6:12

 

 

SV

7 Zij zeiden tot hem: Omdat ons niemand gehuurd heeft. Hij zeide tot hen: Gaat ook gij heen in den wijngaard, en zo wat recht is, zult gij ontvangen.

KJV

7 They say G3004 unto him G846 , Because G3754 no man G3762 hath hired G3409 us G2248 . He saith G3004 unto them G846 , Go G5217 ye G5210 also G2532 into G1519 the vineyard G290; and G2532 whatsoever G3739 G1437 is G5600 right G1342 , [that] shall ye receive G2983.

YLT

7 they say to him, Because no one did hire us; he saith to them, Go ye--ye also--to the vineyard, and whatever may be righteous ye shall receive.

WHNU

7 λεγουσιν G3004 V-PAI-3P αυτω G846 P-DSM οτι G3754 CONJ ουδεις G3762 A-NSM ημας G2248 P-1AP εμισθωσατο G3409 V-AMI-3S λεγει G3004 V-PAI-3S αυτοις G846 P-DPM υπαγετε G5217 V-PAM-2P και G2532 CONJ υμεις G5210 P-2NP εις G1519 PREP τον G3588 T-ASM αμπελωνα G290 N-ASM

Darby

7 They say to him, Because no man has hired us. He says to them, Go also ye into the vineyard [and whatsoever may be just ye shall receive] .

TSK - Mattheus 20:7

 

Because.

Hand 4:16; Hand 17:30; Hand 17:31; Rom 10:14-17; Rom 16:25; Efez 2:11; Efez 2:12; Efez 3:5; Efez 3:6; Kol 1:26

Go.

Matt 22:9; Matt 22:10; Pred 9:10; Luk 14:21-23; Joh 9:4

and.

Efez 6:8; Hebr 6:10

 

 

SV

8 Als het nu avond geworden was, zeide de heer des wijngaards, tot zijn rentmeester: Roep de arbeiders, en geef hun het loon, beginnende van de laatsten tot de eersten.

KJV

8 So G1161 when even G3798 was come G1096 , the lord G2962 of the vineyard G290 saith G3004 unto his G846 steward G2012 , Call G2564 the labourers G2040, and G2532 give G591 them G846 [their] hire G3408 , beginning G756 from G575 the last G2078 unto G2193 the first G4413 .

YLT

8 `And evening having come, the lord of the vineyard saith to his steward, Call the workmen, and pay them the reward, having begun from the last--unto the first.

WHNU

8 οψιας G3798 A-GSF δε G1161 CONJ γενομενης G1096 V-2ADP-GSF λεγει G3004 V-PAI-3S ο G3588 T-NSM κυριος G2962 N-NSM του G3588 T-GSM αμπελωνος G290 N-GSM τω G3588 T-DSM επιτροπω G2012 N-DSM αυτου G846 P-GSM καλεσον G2564 V-AAM-2S τους G3588 T-APM εργατας G2040 N-APM και G2532 CONJ αποδος G591 V-2AAM-2S   αυτοις G846 P-DPM τον G3588 T-ASM μισθον G3408 N-ASM αρξαμενος G756 V-AMP-NSM απο G575 PREP των G3588 T-GPM εσχατων G2078 A-GPM εως G2193 CONJ των G3588 T-GPM πρωτων G4413 A-GPM

Darby

8 But when the evening was come, the lord of the vineyard says to his steward, Call the workmen and pay [them] their wages, beginning from the last even to the first.

TSK - Mattheus 20:8

 

when.

Matt 13:39; Matt 13:40; Matt 25:19; Matt 25:31; Rom 2:6-10; 2Kor 5:10; Hebr 9:28; Openb 20:11; Openb 20:12

unto.

Gen 15:2; Gen 39:4-6; Gen 43:19; Luk 10:7; Luk 12:42; Luk 16:1; Luk 16:2; 1Kor 4:1; 1Kor 4:2; Tit 1:7

1Pe 4:10

 

 

SV

9 En als zij kwamen, die ter elfder ure [gehuurd waren], ontvingen zij ieder een penning.

KJV

9 And G2532 when they came G2064 that [were hired] about G4012 the eleventh G1734 hour G5610 , they received G2983 every man G303 a penny G1220 .

YLT

9 And they of about the eleventh hour having come, did receive each a denary.

WHNU

9  ελθοντες G2064 V-2AAP-NPM δε G1161 CONJ και G2532 CONJ ελθοντες G2064 V-2AAP-NPM οι G3588 T-NPM περι G4012 PREP την G3588 T-ASF ενδεκατην G1734 A-ASF ωραν G5610 N-ASF ελαβον G2983 V-2AAI-3P ανα G303 PREP δηναριον G1220 N-ASN

Darby

9 And when they [who came to work] about the eleventh hour came, they received each a denarius.

TSK - Mattheus 20:9

 

they received.

Matt 20:2; Matt 20:6; Matt 20:7; Luk 23:40-43; Rom 4:3-6; Rom 5:20; Rom 5:21; Efez 1:6-8; Efez 2:8-10

1Ti 1:14-16

 

 

SV

10 En de eersten komende, meenden, dat zij meer ontvangen zouden; en zij zelven ontvingen ook elk een penning.

KJV

10 But G1161 when the first G4413 came G2064 , they supposed G3543 that G3754 they should have received G2983 more G4119 ; and G2532 they likewise G2532 received G2983 every man G846 G303 a penny G1220 .

YLT

10 `And the first having come, did suppose that they shall receive more, and they received, they also, each a denary,

WHNU

10 και G2532 CONJ ελθοντες G2064 V-2AAP-NPM οι G3588 T-NPM πρωτοι G4413 A-NPM ενομισαν G3543 V-AAI-3P οτι G3754 CONJ πλειον G4119 A-ASN-C λημψονται G2983 V-FDI-3P και G2532 CONJ ελαβον G2983 V-2AAI-3P [το] G3588 T-ASN ανα G303 PREP δηναριον G1220 N-ASN και G2532 CONJ αυτοι G846 P-NPM

Darby

10 And when the first came, they supposed that they would receive more, and they received also themselves each a denarius.

TSK - Mattheus 20:10

 

10

 

 

SV

11 En [dien] ontvangen hebbende, murmureerden zij tegen den heer des huizes,

KJV

11 And G1161 when they had received G2983 [it], they murmured G1111 against G2596 the goodman of the house G3617 ,

YLT

11 and having received [it] , they were murmuring against the householder, saying,

WHNU

11 λαβοντες G2983 V-2AAP-NPM δε G1161 CONJ εγογγυζον G1111 V-IAI-3P κατα G2596 PREP του G3588 T-GSM οικοδεσποτου G3617 N-GSM

Darby

11 And on receiving it they murmured against the master of the house,

TSK - Mattheus 20:11

 

they murmured.

Luk 5:30; Luk 15:2; Luk 15:28-30; Luk 19:7; Hand 11:2; Hand 11:3; Hand 13:45; Hand 22:21; Hand 22:22; 1Thess 2:16

Jude 1:16

 

 

SV

12 Zeggende: Deze laatsten hebben [maar] één uur gearbeid, en gij hebt ze ons gelijk gemaakt, die den last des daags en de hitte gedragen hebben.

KJV

12 G3754 Saying G3004 , These G3778 last G2078 have wrought G4160 [but] one G3391 hour G5610 , and G2532 thou hast made G4160 them G846 equal G2470 unto us G2254 , which G3588 have borne G941 the burden G922 and G2532 heat G2742 of the day G2250.2

  2have wrought…: or, have continued one hour only

YLT

12 that These, the last, wrought one hour, and thou didst make them equal to us, who were bearing the burden of the day--and the heat.

WHNU

12 λεγοντες G3004 V-PAP-NPM ουτοι G3778 D-NPM οι G3588 T-NPM εσχατοι G2078 A-NPM μιαν G1520 A-ASF ωραν G5610 N-ASF εποιησαν G4160 V-AAI-3P και G2532 CONJ ισους G2470 A-APM   αυτους G846 P-APM ημιν G2254 P-1DP ημιν G2254 P-1DP αυτους G846 P-APM εποιησας G4160 V-AAI-2S τοις G3588 T-DPM βαστασασιν G941 V-AAP-DPM το G3588 T-ASN βαρος G922 N-ASN της G3588 T-GSF ημερας G2250 N-GSF και G2532 CONJ τον G3588 T-ASM καυσωνα G2742 N-ASM

Darby

12 saying, These last have worked one hour, and thou hast made them equal to us, who have borne the burden of the day and the heat.

TSK - Mattheus 20:12

 

wrought but one hour.  or, continued one hour only.  equal.

Luk 14:10; Luk 14:11; Rom 3:22-24; Rom 3:30; Efez 3:6

borne.

Jes 58:2; Jes 58:3; Zach 7:3-5; Mal 1:13; Mal 3:14; Luk 15:29; Luk 15:30; Luk 18:11; Luk 18:12

Rom 3:27; Rom 9:30-32; Rom 10:1-3; Rom 11:5; Rom 11:6; 1Kor 4:11; 2Kor 11:23-28

 

 

SV

13 Doch hij, antwoordende, zeide tot een van hen: Vriend! ik doe u geen onrecht; zijt gij niet met mij eens geworden voor een penning?

KJV

13 But G1161 he answered G611 one G1520 of them G846 , and said G2036 , Friend G2083 , I do G91 thee G4571 no G3756 wrong G91 : didst G4856 not G3780 thou agree G4856 with me G3427 for a penny G1220?

YLT

13 `And he answering said to one of them, Comrade, I do no unrighteousness to thee; for a denary didst not thou agree with me?

WHNU

13 ο G3588 T-NSM δε G1161 CONJ αποκριθεις G611 V-AOP-NSM ενι G1520 A-DSM αυτων G846 P-GPM ειπεν G2036 V-2AAI-3S εταιρε G2083 N-VSM ουκ G3756 PRT-N αδικω G91 V-PAI-1S σε G4571 P-2AS ουχι G3780 PRT-I δηναριου G1220 N-GSN συνεφωνησας G4856 V-AAI-2S μοι G3427 P-1DS

Darby

13 But he answering said to one of them, [My] friend, I do not wrong thee. Didst thou not agree with me for a denarius?

TSK - Mattheus 20:13

 

Friend.

Matt 22:12; Matt 26:50

I do.

Gen 18:25; Job 34:8-12; Job 34:17; Job 34:18; Job 35:2; Job 40:8; Rom 9:14; Rom 9:15; Rom 9:20

 

 

SV

14 Neem het uwe en ga heen. Ik wil dezen laatsten ook geven, gelijk als u.

KJV

14 Take G142 [that] thine G4674 [is], and G2532 go thy way G5217: G1161 I will G2309 give G1325 unto this G5129 last G2078 , even G2532 as G5613 unto thee G4671 .

YLT

14 take that which is thine, and go; and I will to give to this, the last, also as to thee;

WHNU

14 αρον G142 V-AAM-2S το G3588 T-ASN σον G4674 S-2ASN και G2532 CONJ υπαγε G5217 V-PAM-2S θελω G2309 V-PAI-1S δε G1161 CONJ τουτω G5129 D-DSM τω G3588 T-DSM εσχατω G2078 A-DSM δουναι G1325 V-2AAN ως G5613 ADV και G2532 CONJ σοι G4671 P-2DS

Darby

14 Take what is thine and go. But it is my will to give to this last even as to thee:

TSK - Mattheus 20:14

 

thine.

Matt 6:2; Matt 6:6; Matt 6:16; 2Kon 10:16; 2Kon 10:30; 2Kon 10:31; Ezech 29:18-20; Luk 15:31; Luk 16:25; Rom 3:4; Rom 3:19

I will.

Joh 17:2

 

 

SV

15 Of1  is het mij niet geoorloofd, te doen met het mijne, wat ik wil? Of is uw oog boos, omdat ik goed ben?  1Rom 9:21;

KJV

15 G2228 Is it not G3756 lawful G1832 for me G3427 to do G4160 what G3739 I will G2309 with G1722 mine own G1699 ? G1487 Is G2076 thine G4675 eye G3788 evil G4190 , because G3754 I G1473 am G1510 good G18 ? Rom 9:21;

YLT

15 is it not lawful to me to do what I will in mine own? is thine eye evil because I am good? Rom 9:21;

WHNU

15  [η] G2228 PRT ουκ G3756 PRT-N εξεστιν G1832 V-PQI-3S μοι G3427 P-1DS ο G3739 R-ASN θελω G2309 V-PAI-1S ποιησαι G4160 V-AAN εν G1722 PREP τοις G3588 T-DPN εμοις G1699 S-1DPN η G2228 PRT ο G3588 T-NSM οφθαλμος G3788 N-NSM σου G4675 P-2GS πονηρος G4190 A-NSM εστιν G2076 V-PXI-3S οτι G3754 CONJ εγω G1473 P-1NS αγαθος G18 A-NSM ειμι G1510 V-PXI-1S Rom 9:21;

Darby

15 is it not lawful for me to do what I will in my own affairs? Is thine eye evil because *I* am good? Rom 9:21;

TSK - Mattheus 20:15

 

it.

Matt 11:25; Ex 33:19; Deut 7:6-8; 1Kron 28:4; 1Kron 28:5; Jer 27:5-7; Joh 17:2

Rom 9:15-24; Rom 11:5; Rom 11:6; 1Kor 4:7; Efez 1:11; Efez 2:1; Efez 2:5; Jak 1:18

Is thine.

Matt 6:23; Deut 15:9; Deut 28:54; Spr 23:6; Spr 28:22; Mark 7:22; Jak 5:9

because.

Jona 4:1-4; Hand 13:45

 

 

SV

16 Alzo2 3 4  zullen de laatsten de eersten zijn, en de eersten de laatsten; want5  velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren.     2Matt 19:30;  3Mark 10:31;  4Luk 13:30;  5Matt 22:14;

KJV

16 So G3779 the last G2078 shall be G2071 first G4413 , and G2532 the first G4413 last G2078 : for G1063 many G4183 be G1526 called G2822 , but G1161 few G3641 chosen G1588 . Matt 19:30; Mark 10:31; Luk 13:30; Matt 22:14;

YLT

16 So the last shall be first, and the first last, for many are called, and few chosen.' Matt 19:30; Mark 10:31; Luk 13:30; Matt 22:14;

WHNU

16 ουτως G3779 ADV εσονται G2071 V-FXI-3P οι G3588 T-NPM εσχατοι G2078 A-NPM πρωτοι G4413 A-NPM και G2532 CONJ οι G3588 T-NPM πρωτοι G4413 A-NPM εσχατοι G2078 A-NPM Matt 19:30; Mark 10:31; Luk 13:30; Matt 22:14;

Darby

16 Thus shall the last be first, and the first last; for many are called ones, but few chosen ones. Matt 19:30; Mark 10:31; Luk 13:30; Matt 22:14;

TSK - Mattheus 20:16

 

the last.

Matt 8:11; Matt 8:12; Matt 19:30; Matt 21:31; Mark 10:31; Luk 7:47; Luk 13:28-30; Luk 15:7; Luk 17:17; Luk 17:18

Joh 12:19-22; Rom 5:20; Rom 9:30

for.

Matt 7:13; Matt 22:14; Luk 14:24; Rom 8:30; 1Thess 2:13; 2Thess 2:13; 2Thess 2:14; Jak 1:23-25

 

 

SV

17 En6 7 8  Jezus, opgaande naar Jeruzalem, nam tot Zich de twaalf discipelen alleen op den weg, en zeide tot hen:    6Mark 10:32;  7Luk 18:31;  8Luk 24:7;

KJV

17 And G2532 Jesus G2424 going up G305 to G1519 Jerusalem G2414 took G3880 the twelve G1427 disciples G3101 apart G2596 G2398 in G1722 the way G3598 , and G2532 said G2036 unto them G846 , Mark 10:32; Luk 18:31; Luk 24:7;

YLT

17 And Jesus going up to Jerusalem, took the twelve disciples by themselves in the way, and said to them, Mark 10:32; Luk 18:31; Luk 24:7;

WHNU

17  μελλων G3195 V-PAP-NSM δε G1161 CONJ αναβαινειν G305 V-PAN και G2532 CONJ αναβαινων G305 V-PAP-NSM ο G3588 T-NSM ιησους G2424 N-NSM εις G1519 PREP ιεροσολυμα G2414 N-ASF παρελαβεν G3880 V-2AAI-3S τους G3588 T-APM δωδεκα G1427 A-NUI [μαθητας] G3101 N-APM κατ G2596 PREP ιδιαν G2398 A-ASF και G2532 CONJ εν G1722 PREP τη G3588 T-DSF οδω G3598 N-DSF ειπεν G2036 V-2AAI-3S αυτοις G846 P-DPM Mark 10:32; Luk 18:31; Luk 24:7;

Darby

17 And Jesus, going up to Jerusalem, took the twelve disciples with [him] apart in the way, and said to them, Mark 10:32; Luk 18:31; Luk 24:7;

TSK - Mattheus 20:17

 

Jesus.

Mark 10:32-34; Luk 18:31-34; Joh 12:12

took.

Matt 13:11; Matt 16:13; Gen 18:17; Joh 15:15; Hand 10:41

 

 

SV

18 Ziet, wij gaan op naar Jeruzalem, en de Zoon des mensen zal den overpriesteren en Schriftgeleerden overgeleverd worden, en zij zullen Hem ter dood veroordelen; [Matt 16:21]; [Matt 17:22]; [Mark 8:31]; [Mark 9:30]; [Mark 10:32]; [Luk 17:25]; [Luk 24:6]; [Luk 24:44];

KJV

18 Behold G2400 , we go up G305$trG305 to G1519 Jerusalem G2414 ; and G2532 the Son G5207 of man G444 shall be betrayed G3860 unto the chief priests G749 and G2532 unto the scribes G1122, and G2532 they shall condemn G2632 him G846 to death G2288 , [Matt 16:21]; [Matt 17:22]; [Mark 8:31]; [Mark 9:30]; [Mark 10:32]; [Luk 17:25]; [Luk 24:6]; [Luk 24:44];

YLT

18 `Lo, we go up to Jerusalem, and the Son of Man shall be delivered to the chief priests and scribes, [Matt 16:21]; [Matt 17:22]; [Mark 8:31]; [Mark 9:30]; [Mark 10:32]; [Luk 17:25]; [Luk 24:6]; [Luk 24:44];

WHNU

18 ιδου G2400 V-2AAM-2S αναβαινομεν G305 V-PAI-1P εις G1519 PREP ιεροσολυμα G2414 N-ASF και G2532 CONJ ο G3588 T-NSM υιος G5207 N-NSM του G3588 T-GSM ανθρωπου G444 N-GSM παραδοθησεται G3860 V-FPI-3S τοις G3588 T-DPM αρχιερευσιν G749 N-DPM και G2532 CONJ γραμματευσιν G1122 N-DPM και G2532 CONJ κατακρινουσιν G2632 V-FAI-3P αυτον G846 P-ASM   [θανατω] G2288 N-DSM θανατω G2288 N-DSM [Matt 16:21]; [Matt 17:22]; [Mark 8:31]; [Mark 9:30]; [Mark 10:32]; [Luk 17:25]; [Luk 24:6]; [Luk 24:44];

Darby

18 Behold we go up to Jerusalem, and the Son of man will be delivered up to the chief priests and scribes, and they will condemn him to death; [Matt 16:21]; [Matt 17:22]; [Mark 8:31]; [Mark 9:30]; [Mark 10:32]; [Luk 17:25]; [Luk 24:6]; [Luk 24:44];

TSK - Mattheus 20:18

 

and the.

Matt 16:21; Matt 17:22; Matt 17:23; Matt 26:2; Ps 2:1-3; Ps 22:1-31; Ps 69:1-36; Jes 53:1-12

Dan 9:24-27; Hand 2:23; Hand 4:27; Hand 4:28

they.

Matt 26:66; Matt 27:1; Mark 14:64; Mark 14:65; Luk 22:71

 

 

SV

19 En9 10 11 12 13  zij zullen Hem den heidenen overleveren, om Hem te bespotten en te geselen, en te kruisigen; en ten derden dage zal Hij weder opstaan.      9Matt 27:2;  10Luk 23:1;  11Joh 18:28;  12Joh 18:31;  13Hand 3:23;  [Matt 27:63]; [Matt 28:6]; [Joh 18:32];

KJV

19 And G2532 shall deliver G3860 him G846 to the Gentiles G1484 to G1519 mock G1702 , and G2532 to scourge G3146, and G2532 to crucify G4717 [him]: and G2532 the third G5154 day G2250 he shall rise again G450. Matt 27:2; Luk 23:1; Joh 18:28; Joh 18:31; Hand 3:23; [Matt 27:63]; [Matt 28:6]; [Joh 18:32];

YLT

19 and they shall condemn him to death, and shall deliver him to the nations to mock, and to scourge, and to crucify, and the third day he will rise again.' Matt 27:2; Luk 23:1; Joh 18:28; Joh 18:31; Hand 3:23; [Matt 27:63]; [Matt 28:6]; [Joh 18:32];

WHNU

19 και G2532 CONJ παραδωσουσιν G3860 V-FAI-3P αυτον G846 P-ASM τοις G3588 T-DPN εθνεσιν G1484 N-DPN εις G1519 PREP το G3588 T-ASN εμπαιξαι G1702 V-AAN και G2532 CONJ μαστιγωσαι G3146 V-AAN και G2532 CONJ σταυρωσαι G4717 V-AAN και G2532 CONJ τη G3588 T-DSF τριτη G5154 A-DSF ημερα G2250 N-DSF εγερθησεται G1453 V-FPI-3S Matt 27:2; Luk 23:1; Joh 18:28; Joh 18:31; Hand 3:23; [Matt 27:63]; [Matt 28:6]; [Joh 18:32];

Darby

19 and they will deliver him up to the nations to mock and to scourge and to crucify, and the third day he shall rise again. Matt 27:2; Luk 23:1; Joh 18:28; Joh 18:31; Hand 3:23; [Matt 27:63]; [Matt 28:6]; [Joh 18:32];

TSK - Mattheus 20:19

 

shall deliver.

Matt 27:2-10; Mark 15:1; Mark 15:16-20; Luk 23:1-5; Joh 18:28-38; Hand 3:13-16

1Co 15:3-7

to mock.

Matt 26:67; Matt 26:68; Matt 27:27-31; Ps 22:7; Ps 22:8; Ps 35:16; Jes 53:3; Mark 14:65

Mark 15:16-20; Mark 15:29-31; Luk 23:11; Joh 19:1-4

the third.

Matt 12:40; Matt 16:21; Jes 26:19; Hos 6:2; Luk 24:46; 1Kor 15:4

 

 

SV

20 Toen14  kwam de moeder der zonen van Zebedéüs tot Hem met haar zonen, [Hem] aanbiddende, en begerende wat van Hem.  14Mark 10:35;

KJV

20 Then G5119 came G4334 to him G846 the mother G3384 of Zebedee's G2199 children G5207 with G3326 her G846 sons G5207 , worshipping G4352 [him], and G2532 desiring G154 a certain G5100 thing G3844 of him G846 . Mark 10:35;

YLT

20 Then came near to him the mother of the sons of Zebedee, with her sons, bowing and asking something from him, Mark 10:35;

WHNU

20 τοτε G5119 ADV προσηλθεν G4334 V-2AAI-3S αυτω G846 P-DSM η G3588 T-NSF μητηρ G3384 N-NSF των G3588 T-GPM υιων G5207 N-GPM ζεβεδαιου G2199 N-GSM μετα G3326 PREP των G3588 T-GPM υιων G5207 N-GPM αυτης G846 P-GSF προσκυνουσα G4352 V-PAP-NSF και G2532 CONJ αιτουσα G154 V-PAP-NSF τι G5100 X-ASN απ G575 PREP αυτου G846 P-GSM Mark 10:35;

Darby

20 Then came to him the mother of the sons of Zebedee, with her sons, doing homage, and asking something of him. Mark 10:35;

TSK - Mattheus 20:20

 

came.

Mr 10:35

the mother.

Matt 4:21; Matt 27:56; Mark 15:40

Salome.  worshipping.

Matt 2:11; Matt 8:2; Matt 14:33; Matt 15:25; Matt 28:17

 

 

SV

21 En Hij zeide tot haar: Wat wilt gij? Zij zeide tot Hem: Zeg, dat deze mijn twee zonen zitten mogen, de een tot Uw rechter- en de ander tot Uw linker [hand] in Uw Koninkrijk.

KJV

21 And G1161 he said G2036 unto her G846 , What G5101 wilt thou G2309 ? She saith G3004 unto him G846 , Grant G2036 that G2443 these G3778 my G3450 two G1417 sons G5207 may sit G2523 , the one G1520 on G1537 thy G4675 right hand G1188, and G2532 the other G1520 on G1537 the left G2176 , in G1722 thy G4675 kingdom G932 .

YLT

21 and he said to her, `What wilt thou?' She saith to him, `Say, that they may sit--these my two sons--one on thy right hand, and one on the left, in thy reign.'

WHNU

21 ο G3588 T-NSM δε G1161 CONJ ειπεν G2036 V-2AAI-3S αυτη G846 P-DSF τι G5101 I-ASN θελεις G2309 V-PAI-2S λεγει G3004 V-PAI-3S αυτω G846 P-DSM ειπε G2036 V-2AAM-2S ινα G2443 CONJ καθισωσιν G2523 V-AAS-3P ουτοι G3778 D-NPM οι G3588 T-NPM δυο G1417 A-NUI υιοι G5207 N-NPM μου G3450 P-1GS εις G1520 A-NSM εκ G1537 PREP δεξιων G1188 A-GPM   σου G4675 P-2GS και G2532 CONJ εις G1520 A-NSM εξ G1537 PREP ευωνυμων G2176 A-GPM σου G4675 P-2GS εν G1722 PREP τη G3588 T-DSF βασιλεια G932 N-DSF σου G4675 P-2GS

Darby

21 And he said to her, What wilt thou? She says to him, Speak [the word] that these my two sons may sit, one on thy right hand and one on thy left in thy kingdom.

TSK - Mattheus 20:21

 

What.

Matt 20:32; 1Kon 3:5; Esth 5:3; Mark 6:22; Mark 10:36; Mark 10:51; Luk 18:41; Joh 15:7

Grant.

Matt 18:1; Matt 19:28; Jer 45:5; Mark 10:37; Luk 22:24; Rom 12:10; Filem 1:2; Filem 1:3

the one.

1Kon 2:19; Ps 45:9; Ps 110:1; Mark 16:19; Rom 8:34; Kol 3:1

in thy.

Luk 17:20; Luk 17:21; Luk 19:11; Hand 1:6

 

 

SV

22 Maar Jezus antwoordde en zeide: Gijlieden15  weet niet wat gij begeert; kunt gij den drinkbeker drinken, dien Ik drinken zal, en met den doop gedoopt worden, waarmede16  Ik gedoopt worde? Zij zeiden tot Hem: Wij kunnen.   15Rom 8:26;  16Luk 12:50;  [Matt 26:39]; [Mark 10:38]; [Joh 18:11]; [Jak 4:3];

KJV

22 But G1161 Jesus G2424 answered G611 and said G2036 , Ye know G1492 not G3756 what G5101 ye ask G154 . Are ye able G1410 to drink G4095 of the cup G4221 that G3739 I G1473 shall G3195 drink of G4095 , and G2532 to be baptized G907 with the baptism G908 that G3739 I G1473 am baptized with G907? They say G3004 unto him G846 , We are able G1410. Rom 8:26; Luk 12:50; [Matt 26:39]; [Mark 10:38]; [Joh 18:11]; [Jak 4:3];

YLT

22 And Jesus answering said, `Ye have not known what ye ask for yourselves; are ye able to drink of the cup that I am about to drink? and with the baptism that I am baptized with, to be baptized?' They say to him, `We are able.' Rom 8:26; Luk 12:50; [Matt 26:39]; [Mark 10:38]; [Joh 18:11]; [Jak 4:3];

WHNU

22 αποκριθεις G611 V-AOP-NSM δε G1161 CONJ ο G3588 T-NSM ιησους G2424 N-NSM ειπεν G2036 V-2AAI-3S ουκ G3756 PRT-N οιδατε G1492 V-RAI-2P τι G5101 I-ASN αιτεισθε G154 V-PMI-2P δυνασθε G1410 V-PNI-2P πιειν G4095 V-2AAN το G3588 T-ASN ποτηριον G4221 N-ASN ο G3739 R-ASN εγω G1473 P-1NS μελλω G3195 V-PAI-1S πινειν G4095 V-PAN λεγουσιν G3004 V-PAI-3P αυτω G846 P-DSM δυναμεθα G1410 V-PNI-1P Rom 8:26; Luk 12:50; [Matt 26:39]; [Mark 10:38]; [Joh 18:11]; [Jak 4:3];

Darby

22 And Jesus answering said, Ye know not what ye ask. Can ye drink the cup which *I* am about to drink? They say to him, We are able. Rom 8:26; Luk 12:50; [Matt 26:39]; [Mark 10:38]; [Joh 18:11]; [Jak 4:3];

TSK - Mattheus 20:22

 

Ye know not.

Mark 10:38; Rom 8:26; Jak 4:3

the cup.

Matt 26:39; Matt 26:42; Ps 75:3; Jer 25:15-38; Mark 14:36; Luk 22:42; Joh 18:11

baptized with the.

Mark 10:39; Luk 12:50

We.

Matt 26:35; Matt 26:56; Spr 16:18

 

 

SV

23 En Hij zeide tot hen: Mijn drinkbeker zult gij wel drinken, en met den doop, waarmede Ik gedoopt worde, zult gij gedoopt worden; maar het zitten tot Mijn rechter-, en tot Mijn linker[hand], staat bij Mij niet te geven, maar [het zal gegeven worden] dien het bereid is van17  Mijn Vader.  17Matt 25:34;

KJV

23 And G2532 he saith G3004 unto them G846 , Ye shall drink G4095 indeed G3303 of my G3450 cup G4221 , and G2532 be baptized G907 with the baptism G908 that G3739 I G1473 am baptized with G907: but G1161 to sit G2523 on G1537 my G3450 right hand G1188, and G2532 on G1537 my G3450 left G2176 , is G2076 not G3756 mine G1699 to give G1325 , but G235 [it shall be given to them] for whom G3739 it is prepared G2090 of G5259 my G3450 Father G3962 . Matt 25:34;

YLT

23 And he saith to them, `Of my cup indeed ye shall drink, and with the baptism that I am baptized with ye shall be baptized; but to sit on my right hand and on my left is not mine to give, but--to those for whom it hath been prepared by my father.' Matt 25:34;

WHNU

23 λεγει G3004 V-PAI-3S αυτοις G846 P-DPM το G3588 T-ASN μεν G3303 PRT ποτηριον G4221 N-ASN μου G3450 P-1GS πιεσθε G4095 V-FDI-2P το G3588 T-ASN δε G1161 CONJ καθισαι G2523 V-AAN εκ G1537 PREP δεξιων G1188 A-GPM μου G3450 P-1GS και G2532 CONJ εξ G1537 PREP ευωνυμων G2176 A-GPM ουκ G3756 PRT-N εστιν G2076 V-PXI-3S εμον G1699 S-1NSN   [τουτο] G5124 D-NSN δουναι G1325 V-2AAN αλλ G235 CONJ οις G3739 R-DPM ητοιμασται G2090 V-RPI-3S υπο G5259 PREP του G3588 T-GSM πατρος G3962 N-GSM μου G3450 P-1GS Matt 25:34;

Darby

23 [ And] he says to them, Ye shall drink indeed my cup, but to sit on my right hand and on [my] left, is not mine to give, but to those for whom it is prepared of my Father. Matt 25:34;

TSK - Mattheus 20:23

 

Ye.

Hand 12:2; Rom 8:17; 2Kor 1:7; Kol 1:24; 2Tim 2:11; 2Tim 2:12; Openb 1:9

to sit.Rather, "to sit on my right hand, and on my left, is not mine to give, except to them for whom it is prepared of my Father."

for.

Matt 25:34; Mark 10:40; 1Kor 2:9; Hebr 11:16

 

 

SV

24 En als de [andere] tien [dat] hoorden, namen zij het zeer kwalijk van de twee broeders. [Mark 10:41];

KJV

24 And G2532 when the ten G1176 heard G191 [it], they were moved with indignation G23 against G4012 the two G1417 brethren G80 . [Mark 10:41];

YLT

24 And the ten having heard, were much displeased with the two brothers, [Mark 10:41];

WHNU

24 και G2532 CONJ ακουσαντες G191 V-AAP-NPM οι G3588 T-NPM δεκα G1176 A-NUI ηγανακτησαν G23 V-AAI-3P περι G4012 PREP των G3588 T-GPM δυο G1417 A-NUI αδελφων G80 N-GPM [Mark 10:41];

Darby

24 And the ten, having heard [of it] , were indignant about the two brothers. [Mark 10:41];

TSK - Mattheus 20:24

 

they.

Spr 13:10; Mark 10:41; Luk 22:23-25; 1Kor 13:4; Filipp 2:3; Jak 3:14-18

Jak 4:1; Jak 4:5; Jak 4:6; 1Petr 5:5

 

 

SV

25 En als Jezus hen tot Zich geroepen had, zeide Hij: Gij18 19  weet, dat de oversten der volken heerschappij voeren over hen, en de groten gebruiken macht over hen.   18Mark 10:42;  19Luk 22:25;

KJV

25 But G1161 Jesus G2424 called G4341 them G846 [unto him], and said G2036 , Ye know G1492 that G3754 the princes G758 of the Gentiles G1484 exercise dominion over G2634 them G846 , and G2532 they that are great G3173 exercise authority upon G2715 them G846 . Mark 10:42; Luk 22:25;

YLT

25 and Jesus having called them near, said, `Ye have known that the rulers of the nations do exercise lordship over them, and those great do exercise authority over them, Mark 10:42; Luk 22:25;

WHNU

25 ο G3588 T-NSM δε G1161 CONJ ιησους G2424 N-NSM προσκαλεσαμενος G4341 V-ADP-NSM αυτους G846 P-APM ειπεν G2036 V-2AAI-3S οιδατε G1492 V-RAI-2P οτι G3754 CONJ οι G3588 T-NPM αρχοντες G758 N-NPM των G3588 T-GPN εθνων G1484 N-GPN κατακυριευουσιν G2634 V-PAI-3P αυτων G846 P-GPN και G2532 CONJ οι G3588 T-NPM μεγαλοι G3173 A-NPM κατεξουσιαζουσιν G2715 V-PAI-3P αυτων G846 P-GPN Mark 10:42; Luk 22:25;

Darby

25 But Jesus having called them to [him] , said, Ye know that the rulers of the nations exercise lordship over them, and the great exercise authority over them. Mark 10:42; Luk 22:25;

TSK - Mattheus 20:25

 

called.

Matt 11:29; Matt 18:3; Matt 18:4; Joh 13:12-17

the princes.

Mark 10:42; Luk 22:25-27

exercise dominion.

Dan 2:12; Dan 2:13; Dan 2:37-45; Dan 3:2-7; Dan 3:15; Dan 3:19-22; Dan 5:19

 

 

SV

26 Doch20  alzo zal het onder u niet zijn; maar zo wie onder u zal willen groot worden, [die] zij uw dienaar;  201Petr 5:3;  [Matt 23:11];

KJV

26 But G1161 it shall G2071 not G3756 be G2071 so G3779 among G1722 you G5213 : but G235 whosoever G3739 G1437 will G2309 be G1096 great G3173 among G1722 you G5213 , let him be G2077 your G5216 minister G1249 ; 1Petr 5:3; [Matt 23:11];

YLT

26 but not so shall it be among you, but whoever may will among you to become great, let him be your ministrant; 1Petr 5:3; [Matt 23:11];

WHNU

26 ουχ G3756 PRT-N ουτως G3779 ADV   εστιν G2076 V-PXI-3S εσται G2071 V-FXI-3S εν G1722 PREP υμιν G5213 P-2DP αλλ G235 CONJ ος G3739 R-NSM   αν G302 PRT εαν G1437 COND θελη G2309 V-PAS-3S εν G1722 PREP υμιν G5213 P-2DP μεγας G3173 A-NSM γενεσθαι G1096 V-2ADN εσται G2071 V-FXI-3S υμων G5216 P-2GP διακονος G1249 N-NSM 1Petr 5:3; [Matt 23:11];

Darby

26 It shall not be thus amongst you, but whosoever will be great among you, shall be your servant; 1Petr 5:3; [Matt 23:11];

TSK - Mattheus 20:26

 

it.

Matt 23:8-12; Mark 9:35; Mark 10:43; Mark 10:45; Luk 14:7-11; Luk 18:14; Joh 18:36; 2Kor 1:24

2Kor 10:4-10; 1Petr 5:3; 3Joh 1:9; 3Joh 1:10; Openb 13:11-17; Openb 17:6

minister.

Matt 25:44; Matt 27:55; Ezech 24:13; Hand 13:5; 2Tim 1:18; Filem 1:13; Hebr 1:14

1Pe 4:11

 

 

SV

27 En21 22 23  zo wie onder u zal willen de eerste zijn, die zij uw dienstknecht.    21Matt 23:11;  22Mark 9:35;  23Mark 10:43;

KJV

27 And G2532 whosoever G3739 G1437 will G2309 be G1511 chief G4413 among G1722 you G5213 , let him be G2077 your G5216 servant G1401 : Matt 23:11; Mark 9:35; Mark 10:43;

YLT

27 and whoever may will among you to be first, let him be your servant; Matt 23:11; Mark 9:35; Mark 10:43;

WHNU

27 και G2532 CONJ ος G3739 R-NSM αν G302 PRT θελη G2309 V-PAS-3S εν G1722 PREP υμιν G5213 P-2DP ειναι G1511 V-PXN πρωτος G4413 A-NSM εσται G2071 V-FXI-3S υμων G5216 P-2GP δουλος G1401 N-NSM Matt 23:11; Mark 9:35; Mark 10:43;

Darby

27 and whosoever will be first among you, let him be your bondman; Matt 23:11; Mark 9:35; Mark 10:43;

TSK - Mattheus 20:27

 

whosoever.

Matt 18:4; Mark 9:33-35; Luk 22:26; Hand 20:34; Hand 20:35; Rom 1:14; 1Kor 9:19-23

2Kor 4:5; 2Kor 11:5; 2Kor 11:23-27; 2Kor 12:15

 

 

SV

28 Gelijk24 25 26  de Zoon des mensen niet is gekomen om gediend te worden, maar om te dienen, en Zijn27 28 29  ziel te geven [tot] een rantsoen voor velen.       24Luk 22:27;  25Joh 13:14;  26Filipp 2:7;  27Efez 1:7;  281Tim 2:6;  291Petr 1:19;  [Gal 1:4];

KJV

28 Even as G5618 the Son G5207 of man G444 came G2064 not G3756 to be ministered unto G1247 , but G235 to minister G1247, and G2532 to give G1325 his G846 life G5590 a ransom G3083 for G473 many G4183 . Luk 22:27; Joh 13:14; Filipp 2:7; Efez 1:7; 1Tim 2:6; 1Petr 1:19; [Gal 1:4];

YLT

28 even as the Son of Man did not come to be ministered to, but to minister, and to give his life a ransom for many.' Luk 22:27; Joh 13:14; Filipp 2:7; Efez 1:7; 1Tim 2:6; 1Petr 1:19; [Gal 1:4];

WHNU

28 ωσπερ G5618 ADV ο G3588 T-NSM υιος G5207 N-NSM του G3588 T-GSM ανθρωπου G444 N-GSM ουκ G3756 PRT-N ηλθεν G2064 V-2AAI-3S διακονηθηναι G1247 V-APN αλλα G235 CONJ διακονησαι G1247 V-AAN και G2532 CONJ δουναι G1325 V-2AAN την G3588 T-ASF ψυχην G5590 N-ASF αυτου G846 P-GSM λυτρον G3083 N-ASN αντι G473 PREP πολλων G4183 A-GPM Luk 22:27; Joh 13:14; Filipp 2:7; Efez 1:7; 1Tim 2:6; 1Petr 1:19; [Gal 1:4];

Darby

28 as indeed the Son of man did not come to be served, but to serve, and to give his life a ransom for many. Luk 22:27; Joh 13:14; Filipp 2:7; Efez 1:7; 1Tim 2:6; 1Petr 1:19; [Gal 1:4];

TSK - Mattheus 20:28

 

came.

Luk 22:27; Joh 13:4-17; Filipp 2:4-8; Hebr 5:8

and to.

Job 33:24; Ps 49:7; Jes 53:5; Jes 53:8; Jes 53:10; Jes 53:11; Dan 9:24-26; Joh 10:15

Joh 11:50-52; Rom 3:24-26; Gal 3:13; Efez 1:7; Efez 5:2; 1Tim 2:6; Tit 2:14

Hebr 9:28; 1Petr 1:18; 1Petr 1:19; 1Petr 2:24; 1Petr 3:18; Openb 1:5; Openb 5:8; Openb 5:9

for.

Matt 26:28; Mark 14:24; Rom 5:15-19; Hebr 9:28; 1Joh 2:2

 

 

SV

29 En30 31  als zij van Jericho uitgingen, is Hem een grote schare gevolgd.   30Mark 10:46;  31Luk 18:35;

KJV

29 And G2532 as they G846 departed G1607 from G575 Jericho G2410 , a great G4183 multitude G3793 followed G190 him G846 . Mark 10:46; Luk 18:35;

YLT

29 And they going forth from Jericho, there followed him a great multitude, Mark 10:46; Luk 18:35;

WHNU

29 και G2532 CONJ εκπορευομενων G1607 V-PNP-GPM αυτων G846 P-GPM απο G575 PREP ιεριχω G2410 N-PRI ηκολουθησεν G190 V-AAI-3S αυτω G846 P-DSM οχλος G3793 N-NSM πολυς G4183 A-NSM Mark 10:46; Luk 18:35;

Darby

29 And as they went out from Jericho a great crowd followed him. Mark 10:46; Luk 18:35;

TSK - Mattheus 20:29

 

Mark 10:46-52; Luk 18:35-43

 

 

SV

30 En ziet, twee blinden, zittende aan den weg, als zij hoorden, dat Jezus voorbijging, riepen, zeggende: Heere, Gij Zone Davids! ontferm U onzer. [Jes 35:5];

KJV

30 And G2532 , behold G2400 , two G1417 blind men G5185 sitting G2521 by the way G3598 side G3844 , when they heard G191 that G3754 Jesus G2424 passed by G3855 , cried out G2896, saying G3004 , Have mercy G1653 on us G2248 , O Lord G2962 , [thou] Son G5207 of David G1138 . [Jes 35:5];

YLT

30 and lo, two blind men sitting by the way, having heard that Jesus doth pass by, cried, saying, `Deal kindly with us, sir--Son of David.' [Jes 35:5];

WHNU

30 και G2532 CONJ ιδου G2400 V-2AAM-2S δυο G1417 A-NUI τυφλοι G5185 A-NPM καθημενοι G2521 V-PNP-NPM παρα G3844 PREP την G3588 T-ASF οδον G3598 N-ASF ακουσαντες G191 V-AAP-NPM οτι G3754 CONJ ιησους G2424 N-NSM παραγει G3855 V-PAI-3S εκραξαν G2896 V-AAI-3P λεγοντες G3004 V-PAP-NPM   κυριε G2962 N-VSM ελεησον G1653 V-AAM-2S ημας G2248 P-1AP ελεησον G1653 V-AAM-2S ημας G2248 P-1AP [κυριε] G2962 N-VSM υιος G5207 N-NSM δαυιδ G1138 N-PRI [Jes 35:5];

Darby

30 And lo, two blind men, sitting by the wayside, having heard that Jesus was passing by, cried out saying, Have mercy on us, Lord, Son of David. [Jes 35:5];

TSK - Mattheus 20:30

 

two.

Matt 9:27-31; Matt 12:22; Matt 21:14; Ps 146:8; Jes 29:18; Jes 35:5; Jes 35:6; Jes 42:16; Jes 42:18

Jes 59:10; Jes 61:1; Jes 61:2; Mark 10:46; Luk 4:18; Luk 7:21; Joh 9:1-12

Have.

Matt 12:23; Matt 15:22; Matt 21:9; Matt 22:42; Hand 2:30; Rom 1:3; Rom 1:4

 

 

SV

31 En de schare bestrafte hen, opdat zij zwijgen zouden; maar zij riepen te meer, zeggende: Ontferm U onzer, Heere, Gij Zone Davids!

KJV

31 And G1161 the multitude G3793 rebuked G2008 them G846 , because G2443 they should hold their peace G4623 : but G1161 they cried G2896 the more G3185 , saying G3004 , Have mercy G1653 on us G2248 , O Lord G2962 , [thou] Son G5207 of David G1138 .

YLT

31 And the multitude charged them that they might be silent, and they cried out the more, saying, `Deal kindly with us sir--Son of David.'

WHNU

31 ο G3588 T-NSM δε G1161 CONJ οχλος G3793 N-NSM επετιμησεν G2008 V-AAI-3S αυτοις G846 P-DPM ινα G2443 CONJ σιωπησωσιν G4623 V-AAS-3P οι G3588 T-NPM δε G1161 CONJ μειζον G3185 ADV εκραξαν G2896 V-AAI-3P λεγοντες G3004 V-PAP-NPM   κυριε G2962 N-VSM ελεησον G1653 V-AAM-2S ημας G2248 P-1AP ελεησον G1653 V-AAM-2S ημας G2248 P-1AP κυριε G2962 N-VSM υιος G5207 N-NSM δαυιδ G1138 N-PRI

Darby

31 But the crowd rebuked them, that they might be silent. But they cried out the more, saying, Have mercy on us, Lord, Son of David.

TSK - Mattheus 20:31

 

rebuked.

Matt 15:23; Matt 19:13

but they cried.

Matt 7:7; Matt 7:8; Gen 32:25-29; Luk 11:8-10; Luk 18:1-8; Luk 18:39; Kol 4:2; 1Thess 5:17

 

 

SV

32 En Jezus, [stil] staande, riep hen en zeide: Wat wilt gij, dat Ik u doe?

KJV

32 And G2532 Jesus G2424 stood still G2476, and called G5455 them G846 , and G2532 said G2036 , What G5101 will ye G2309 that I shall do G4160 unto you G5213 ?

YLT

32 And having stood, Jesus called them, and said, `What will ye [that] I may do to you?'

WHNU

32 και G2532 CONJ στας G2476 V-2AAP-NSM   [ο] G3588 T-NSM ο G3588 T-NSM ιησους G2424 N-NSM εφωνησεν G5455 V-AAI-3S αυτους G846 P-APM και G2532 CONJ ειπεν G2036 V-2AAI-3S τι G5101 I-ASN θελετε G2309 V-PAI-2P ποιησω G4160 V-AAS-1S υμιν G5213 P-2DP

Darby

32 And Jesus, having stopped, called them and said, What will ye that I shall do to you?

TSK - Mattheus 20:32

 

What.

Matt 20:21; Ezech 36:37; Hand 10:29; Filipp 4:6

 

 

SV

33 Zij zeiden tot Hem: Heere! dat onze ogen geopend worden.

KJV

33 They say G3004 unto him G846 , Lord G2962 , that G2443 our G2257 eyes G3788 may be opened G455.

YLT

33 they say to him, `Sir, that our eyes may be opened;'

WHNU

33 λεγουσιν G3004 V-PAI-3P αυτω G846 P-DSM κυριε G2962 N-VSM ινα G2443 CONJ ανοιγωσιν G455 V-2APS-3P οι G3588 T-NPM οφθαλμοι G3788 N-NPM ημων G2257 P-1GP

Darby

33 They say to him, Lord, that our eyes may be opened.

TSK - Mattheus 20:33

 

Lord.

Ps 119:18; Efez 1:17-19

 

 

SV

34 En Jezus, innerlijk bewogen zijnde met barmhartigheid, raakte hun ogen aan; en terstond werden hun ogen ziende, en zij volgden Hem.

KJV

34 So G1161 Jesus G2424 had compassion G4697 [on them], and touched G680 their G846 eyes G3788 : and G2532 immediately G2112 their G846 eyes G3788 received sight G308, and G2532 they followed G190 him G846 .

YLT

34 and having been moved with compassion, Jesus touched their eyes, and immediately their eyes received sight, and they followed him.

WHNU

34 σπλαγχνισθεις G4697 V-AOP-NSM δε G1161 CONJ ο G3588 T-NSM ιησους G2424 N-NSM ηψατο G680 V-ADI-3S των G3588 T-GPM ομματων G3659 N-GPN αυτων G846 P-GPM και G2532 CONJ ευθεως G2112 ADV ανεβλεψαν G308 V-AAI-3P και G2532 CONJ ηκολουθησαν G190 V-AAI-3P αυτω G846 P-DSM

Darby

34 And Jesus, moved with compassion, touched their eyes; and immediately their eyes had sight restored to them, and they followed him.

TSK - Mattheus 20:34

 

Jesus.

Matt 9:36; Matt 14:14; Matt 15:32; Ps 145:8; Luk 7:13; Joh 11:33-35; Hebr 2:17

Hebr 4:15; Hebr 4:16; 1Petr 3:8

touched.

Matt 9:29; Mark 7:33; Luk 22:51; Joh 9:6; Joh 9:7

and they.

Matt 8:15; Ps 119:67; Ps 119:71; Luk 18:43; Hand 26:18

 

 

 

 


Vorig hoofdstuk (Mattheus 19)
| Begin hoofdstuk | Volgend hoofdstuk (Mattheus 21)