Interlinear Nieuw Testament

index


Vorig hoofdstuk (1 Johannes 5) | Volgend hoofdstuk (3 Johannes 1)


2 Johannes 1

  1

SV

1 De ouderling aan de uitverkoren vrouwe en aan haar kinderen, die ik in waarheid liefheb, en niet alleen ik, maar ook allen, die de waarheid gekend hebben;

KJV

1 The elder G4245 unto the elect G1588 lady G2959 and G2532 her G846 children G5043, whom G3739 I G1473 love G25 in G1722 the truth G225; and G2532 not G3756 I G1473 only G3441, but G235 also G2532 all G3956 they that have known G1097 the truth G225;

YLT

1 The Elder to the choice Kyria, and to her children, whom I love in truth, and not I only, but also all those having known the truth,

WHNU

1 ο G3588 T-NSM πρεσβυτερος G4245 A-NSM εκλεκτη G1588 A-DSF κυρια G2959 N-DSF και G2532 CONJ τοις G3588 T-DPN τεκνοις G5043 N-DPN αυτης G846 P-GSF ους G3739 R-APM εγω G1473 P-1NS αγαπω G25 V-PAI-1S-C εν G1722 PREP αληθεια G225 N-DSF και G2532 CONJ ουκ G3756 PRT-N εγω G1473 P-1NS μονος G3441 A-NSM αλλα G235 CONJ και G2532 CONJ παντες G3956 A-NPM οι G3588 T-NPM εγνωκοτες G1097 V-RAP-NPM την G3588 T-ASF αληθειαν G225 N-ASF

Darby

1 The elder to [the] elect lady and her children, whom *I* love in truth, and not *I* only but also all who have known the truth,

TSK - 2 Johannes 1:1

 

1 He exhorts a certain honourable matron, with her children, to persevere in Christian love and belief,

8 lest they lose the reward of their former profession;

10 and to have nothing to do with those seducers that bring not the true doctrine of Christ Jesus.

 

 

A. D. 90.  A. M. 4094.

elder.

1Petr 5:1; 3Joh 1:1

the elect lady.

2Joh 1:5; 2Joh 1:13; Luk 1:3; Efez 1:4; Efez 1:5; 1Thess 1:3; 1Thess 1:4; 2Thess 2:13; 2Thess 2:14; 1Petr 1:2

whom.

2Joh 1:2; 2Joh 1:3; 1Petr 1:22; 1Petr 1:23; 1Joh 3:18; 3Joh 1:1

known.

Joh 8:32; Gal 2:5; Gal 2:14; Gal 3:1; Gal 5:7; Kol 1:5; 2Thess 2:13; 1Tim 2:4; Hebr 10:26

1Jo 2:21

 

 

SV

2 Om der waarheid wil, die in ons blijft, en met ons zal zijn in der eeuwigheid:

KJV

2 For G1223 the truth's sake G225, which G3588 dwelleth G3306 in G1722 us G2254, and G2532 shall be G2071 with G3326 us G2257 for G1519 ever G165.

YLT

2 because of the truth that is remaining in us, and with us shall be to the age,

WHNU

2 δια G1223 PREP την G3588 T-ASF αληθειαν G225 N-ASF την G3588 T-ASF μενουσαν G3306 V-PAP-ASF εν G1722 PREP ημιν G2254 P-1DP και G2532 CONJ μεθ G3326 PREP ημων G2257 P-1GP εσται G2071 V-FXI-3S εις G1519 PREP τον G3588 T-ASM αιωνα G165 N-ASM

Darby

2 for the truth's sake which abides in us and shall be with us to eternity.

TSK - 2 Johannes 1:2

 

the truth's.

1Kor 9:23; 2Kor 4:5

which.

Joh 15:7; Kol 3:16; 2Tim 1:5; 1Petr 1:23-25; 1Joh 2:14; 1Joh 2:17

 

 

SV

3 Genade, barmhartigheid, vrede zij met ulieden van God den Vader, en van den Heere Jezus Christus, den Zoon des Vaders, in waarheid en liefde.

KJV

3 Grace G5485 be G2071 with G3326 you G5216, mercy G1656, [and] peace G1515, from G3844 God G2316 the Father G3962, and G2532 from G3844 the Lord G2962 Jesus G2424 Christ G5547, the Son G5207 of the Father G3962, in G1722 truth G225 and G2532 love G26.1

  1be: Gr. shall be

YLT

3 there shall be with you grace, kindness, peace, from God the Father, and from the Lord Jesus Christ, the Son of the Father, in truth and love.

WHNU

3 εσται G2071 V-FXI-3S μεθ G3326 PREP ημων G2257 P-1GP χαρις G5485 N-NSF ελεος G1656 N-NSM ειρηνη G1515 N-NSF παρα G3844 PREP θεου G2316 N-GSM πατρος G3962 N-GSM και G2532 CONJ παρα G3844 PREP ιησου G2424 N-GSM χριστου G5547 N-GSM του G3588 T-GSM υιου G5207 N-GSM του G3588 T-GSM πατρος G3962 N-GSM εν G1722 PREP αληθεια G225 N-DSF και G2532 CONJ αγαπη G26 N-DSF

Darby

3 Grace shall be with you, mercy, peace from God [the] Father, and from [the] Lord Jesus Christ, the Son of the Father, in truth and love.

TSK - 2 Johannes 1:3

 

Grace.

Rom 1:7; 1Tim 1:2

be.  Gr. shall be.  the Son.

1Joh 2:23; 1Joh 2:24; 1Joh 4:10

in truth.

2Joh 1:1; Zach 8:19; Gal 5:6; 1Tim 1:14; 2Tim 1:13

 

 

SV

4 Ik ben zeer verblijd geweest, dat ik van uw kinderen gevonden heb, die in de waarheid wandelen, gelijk wij een gebod ontvangen hebben van den Vader. [1Kor 13:6];

KJV

4 I rejoiced G5463 greatly G3029 that G3754 I found G2147 of G1537 thy G4675 children G5043 walking G4043 in G1722 truth G225, as G2531 we have received G2983 a commandment G1785 from G3844 the Father G3962. [1Kor 13:6];

YLT

4 I rejoiced exceedingly that I have found of thy children walking in truth, even as a command we did receive from the Father; [1Kor 13:6];

WHNU

4 εχαρην G5463 V-2AOI-1S λιαν G3029 ADV οτι G3754 CONJ ευρηκα G2147 V-RAI-1S εκ G1537 PREP των G3588 T-GPN τεκνων G5043 N-GPN σου G4675 P-2GS περιπατουντας G4043 V-PAP-APM εν G1722 PREP αληθεια G225 N-DSF καθως G2531 ADV εντολην G1785 N-ASF ελαβομεν G2983 V-2AAI-1P παρα G3844 PREP του G3588 T-GSM πατρος G3962 N-GSM [1Kor 13:6];

Darby

4 I rejoiced greatly that I have found of thy children walking in truth, as we have received commandment from the Father. [1Kor 13:6];

TSK - 2 Johannes 1:4

 

rejoiced.

Filipp 4:10; 1Thess 2:19; 1Thess 2:20; 1Thess 3:6-10; 3Joh 1:3; 3Joh 1:4

walking.

Hos 14:9; Mal 2:6; Gal 2:14; Efez 5:2; Efez 5:8; 1Joh 1:6; 1Joh 1:7; 1Joh 2:6

 

 

SV

5 En nu bid ik u, [uitverkoren] vrouwe, niet1  als u schrijvende een nieuw gebod, maar hetgeen wij gehad hebben van den beginne, [namelijk] dat2 3 4 5 6 7 8  wij elkander liefhebben.         11Joh 2:7;  2Joh 13:34;  3Joh 15:12;  4Efez 5:2;  51Thess 4:9;  61Petr 4:8;  71Joh 3:23;  81Joh 4:21;

KJV

5 And G2532 now G3568 I beseech G2065 thee G4571, lady G2959, not G3756 as though G5613 I wrote G1125 G1125 a new G2537 commandment G1785 unto thee G4671, but G235 that which G3739 we had G2192 from G575 the beginning G746, that G2443 we love G25 one another G240. 1Joh 2:7; Joh 13:34; Joh 15:12; Efez 5:2; 1Thess 4:9; 1Petr 4:8; 1Joh 3:23; 1Joh 4:21;

YLT

5 and now I beseech thee, Kyria, not as writing to thee a new command, but which we had from the beginning, that we may love one another, 1Joh 2:7; Joh 13:34; Joh 15:12; Efez 5:2; 1Thess 4:9; 1Petr 4:8; 1Joh 3:23; 1Joh 4:21;

WHNU

5 και G2532 CONJ νυν G3568 ADV ερωτω G2065 V-PAI-1S σε G4571 P-2AS κυρια G2959 N-VSF ουχ G3756 PRT-N ως G5613 ADV εντολην G1785 N-ASF  γραφων G1125 V-PAP-NSM σοι G4671 P-2DS καινην G2537 A-ASF καινην G2537 A-ASF γραφων G1125 V-PAP-NSM σοι G4671 P-2DS αλλα G235 CONJ ην G3739 R-ASF ειχομεν G2192 V-IAI-1P απ G575 PREP αρχης G746 N-GSF ινα G2443 CONJ αγαπωμεν G25 V-PAS-1P αλληλους G240 C-APM 1Joh 2:7; Joh 13:34; Joh 15:12; Efez 5:2; 1Thess 4:9; 1Petr 4:8; 1Joh 3:23; 1Joh 4:21;

Darby

5 And now I beseech thee, lady, not as writing to thee a new commandment, but that which we have had from [the] beginning, that we should love one another. 1Joh 2:7; Joh 13:34; Joh 15:12; Efez 5:2; 1Thess 4:9; 1Petr 4:8; 1Joh 3:23; 1Joh 4:21;

TSK - 2 Johannes 1:5

 

not.

1Joh 2:7; 1Joh 2:8; 1Joh 3:11

that we.

Joh 13:34; Joh 13:35; Joh 15:12; Gal 5:22; Efez 5:2; 1Thess 4:9; Hebr 13:1

1Petr 1:22; 1Petr 1:23; 1Petr 4:8; 2Petr 1:7; 1Joh 3:14-18; 1Joh 3:23; 1Joh 4:7-12; 1Joh 4:20

 

 

SV

6 En9  dit is de liefde, dat wij wandelen naar Zijn geboden. Dit is het gebod, gelijk gijlieden van den beginne gehoord hebt, dat gij in hetzelve zoudt wandelen.  9Joh 15:10;

KJV

6 And G2532 this G3778 is G2076 love G26, that G2443 we walk G4043 after G2596 his G846 commandments G1785. This G3778 is G2076 the commandment G1785, That G2443, as G2531 ye have heard G191 from G575 the beginning G746, ye should walk G4043 in G1722 it G846. Joh 15:10;

YLT

6 and this is the love, that we may walk according to His commands; this is the command, even as ye did hear from the beginning, that in it ye may walk, Joh 15:10;

WHNU

6 και G2532 CONJ αυτη G3778 D-NSF εστιν G2076 V-PXI-3S η G3588 T-NSF αγαπη G26 N-NSF ινα G2443 CONJ περιπατωμεν G4043 V-PAS-1P κατα G2596 PREP τας G3588 T-APF εντολας G1785 N-APF αυτου G846 P-GSM αυτη G3778 D-NSF η G3588 T-NSF εντολη G1785 N-NSF εστιν G2076 V-PXI-3S καθως G2531 ADV ηκουσατε G191 V-AAI-2P απ G575 PREP αρχης G746 N-GSF ινα G2443 CONJ εν G1722 PREP αυτη G846 P-DSF περιπατητε G4043 V-PAS-2P Joh 15:10;

Darby

6 And this is love, that we should walk according to his commandments. This is the commandment, according as ye have heard from the beginning, that ye might walk in it. Joh 15:10;

TSK - 2 Johannes 1:6

 

this is love.

Joh 14:15; Joh 14:21; Joh 15:10; Joh 15:14; Rom 13:8; Rom 13:9; Gal 5:13; Gal 5:14; 1Joh 5:3; 1Joh 5:15

This is the.

2Joh 1:5; 1Joh 2:24

 

 

SV

7 Want10 11 12 13  er zijn vele verleiders in de wereld gekomen, die niet belijden, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is. Deze is de verleider en de antichrist.     10Matt 24:5;  11Matt 24:24;  122Petr 2:1;  131Joh 4:1;

KJV

7 For G3754 many G4183 deceivers G4108 are entered G1525 into G1519 the world G2889, who G3588 confess G3670 not G3361 that Jesus G2424 Christ G5547 is come G2064 in G1722 the flesh G4561. This G3778 is G2076 a deceiver G4108 and G2532 an antichrist G500. Matt 24:5; Matt 24:24; 2Petr 2:1; 1Joh 4:1;

YLT

7 because many leading astray did enter into the world, who are not confessing Jesus Christ coming in flesh; this one is he who is leading astray, and the antichrist. Matt 24:5; Matt 24:24; 2Petr 2:1; 1Joh 4:1;

WHNU

7 οτι G3754 CONJ πολλοι G4183 A-NPM πλανοι G4108 A-NPM εξηλθον G1831 V-2AAI-3P εις G1519 PREP τον G3588 T-ASM κοσμον G2889 N-ASM οι G3588 T-NPM μη G3361 PRT-N ομολογουντες G3670 V-PAP-NPM ιησουν G2424 N-ASM χριστον G5547 N-ASM ερχομενον G2064 V-PNP-ASM εν G1722 PREP σαρκι G4561 N-DSF ουτος G3778 D-NSM εστιν G2076 V-PXI-3S ο G3588 T-NSM πλανος G4108 A-NSM και G2532 CONJ ο G3588 T-NSM αντιχριστος G500 N-NSM Matt 24:5; Matt 24:24; 2Petr 2:1; 1Joh 4:1;

Darby

7 For many deceivers have gone out into the world, they who do not confess Jesus Christ coming in flesh--this is the deceiver and the antichrist. Matt 24:5; Matt 24:24; 2Petr 2:1; 1Joh 4:1;

TSK - 2 Johannes 1:7

 

many.

2Petr 2:1-3; 1Joh 2:18-22; 1Joh 4:1

who.

Joh 1:14; 1Tim 3:16; 1Joh 4:2; Openb 12:9; Openb 13:14

This is.

1Joh 2:22; 1Joh 4:3

 

 

SV

8 Ziet toe voor uzelven, dat wij niet verliezen, hetgeen wij gearbeid hebben, maar een vol loon mogen ontvangen.

KJV

8 Look G991 to yourselves G1438, that G3363 we lose G622 not G3363 those things which G3739 we have wrought G2038, but G235 that we receive G618 a full G4134 reward G3408.2

  2wrought: or, gained, some copies read, ye have gained, but that ye, etc.

YLT

8 See to yourselves that ye may not lose the things that we wrought, but a full reward may receive;

WHNU

8 βλεπετε G991 V-PAM-2P εαυτους G1438 F-3APM ινα G2443 CONJ μη G3361 PRT-N απολεσητε G622 V-AAS-2P α G3739 R-APN ειργασαμεθα G2038 V-ADI-1P αλλα G235 CONJ μισθον G3408 N-ASM πληρη G4134 A-ASM απολαβητε G618 V-2AAS-2P

Darby

8 See to yourselves, that we may not lose what we have wrought, but may receive full wages.

TSK - 2 Johannes 1:8

 

Look.

Matt 24:4; Matt 24:24; Matt 24:25; Mark 13:5; Mark 13:6; Mark 13:9; Mark 13:23; Luk 21:8; Hebr 12:15; Openb 3:11

that we lose.

Gal 3:4; Gal 4:11; Filipp 2:15; Filipp 2:16; Filipp 3:16; Hebr 10:32; Hebr 10:35; Openb 3:11

wrought.  or, gained."Some copies read, which ye have gained, but that ye receive, etc."

that we receive.

Dan 12:3; Joh 4:36; 1Kor 3:8; 1Kor 3:14; 1Kor 15:8

 

 

SV

9 Een iegelijk, die overtreedt, en niet blijft in de leer van Christus, die heeft God niet; die in de leer van Christus blijft, deze heeft beiden den Vader en den Zoon.

KJV

9 Whosoever G3956 transgresseth G3845, and G2532 abideth G3306 not G3361 in G1722 the doctrine G1322 of Christ G5547, hath G2192 not G3756 God G2316. He that abideth G3306 in G1722 the doctrine G1322 of Christ G5547, he G3778 hath G2192 both G2532 the Father G3962 and G2532 the Son G5207.

YLT

9 every one who is transgressing, and is not remaining in the teaching of the Christ, hath not God; he who is remaining in the teaching of the Christ, this one hath both the Father and the Son;

WHNU

9 πας G3956 A-NSM ο G3588 T-NSM προαγων G4254 V-PAP-NSM και G2532 CONJ μη G3361 PRT-N μενων G3306 V-PAP-NSM εν G1722 PREP τη G3588 T-DSF διδαχη G1322 N-DSF του G3588 T-GSM χριστου G5547 N-GSM θεον G2316 N-ASM ουκ G3756 PRT-N εχει G2192 V-PAI-3S ο G3588 T-NSM μενων G3306 V-PAP-NSM εν G1722 PREP τη G3588 T-DSF διδαχη G1322 N-DSF ουτος G3778 D-NSM και G2532 CONJ τον G3588 T-ASM πατερα G3962 N-ASM και G2532 CONJ τον G3588 T-ASM υιον G5207 N-ASM εχει G2192 V-PAI-3S

Darby

9 Whosoever goes forward and abides not in the doctrine of the Christ has not God. He that abides in the doctrine, *he* has both the Father and the Son.

TSK - 2 Johannes 1:9

 

abideth not.

Joh 15:6; 1Joh 2:22-24

the doctrine.

Joh 7:16; Joh 7:17; Hand 2:42; Kol 3:16; Tit 2:10; Hebr 6:1

hath not.

Matt 11:27; Luk 10:22; Joh 5:23; Joh 14:6

He that.

Heb 3:14

he hath.

1Jo 1:3

 

 

SV

10 Indien14 15 16  iemand tot ulieden komt, en deze leer niet brengt, ontvangt hem niet in huis, en zegt tot hem niet: Zijt gegroet.    14Rom 16:17;  152Tim 3:5;  16Tit 3:10;  [1Kor 5:11];

KJV

10 If G1536 there come G2064 any G1536 G5100 unto G4314 you G5209, and G2532 bring G5342 not G3756 this G5026 doctrine G1322, receive G2983 him G846 not G3361 into G1519 [your] house G3614, neither G2532 G3361 bid G3004 him G846 God speed G5463: Rom 16:17; 2Tim 3:5; Tit 3:10; [1Kor 5:11];

YLT

10 if any one doth come unto you, and this teaching doth not bear, receive him not into the house, and say not to him, `Hail!' Rom 16:17; 2Tim 3:5; Tit 3:10; [1Kor 5:11];

WHNU

10 ει G1487 COND τις G5100 X-NSM ερχεται G2064 V-PNI-3S προς G4314 PREP υμας G5209 P-2AP και G2532 CONJ ταυτην G3778 D-ASF την G3588 T-ASF διδαχην G1322 N-ASF ου G3756 PRT-N φερει G5342 V-PAI-3S μη G3361 PRT-N λαμβανετε G2983 V-PAM-2P αυτον G846 P-ASM εις G1519 PREP οικιαν G3614 N-ASF και G2532 CONJ χαιρειν G5463 V-PAN αυτω G846 P-DSM μη G3361 PRT-N λεγετε G3004 V-PAM-2P Rom 16:17; 2Tim 3:5; Tit 3:10; [1Kor 5:11];

Darby

10 If any one come to you and bring not this doctrine, do not receive him into [the] house, and greet him not; Rom 16:17; 2Tim 3:5; Tit 3:10; [1Kor 5:11];

TSK - 2 Johannes 1:10

 

come.

2Joh 1:11; Rom 16:17; Rom 16:18; 1Kor 5:11; 1Kor 16:22; Gal 1:8; Gal 1:9; 2Tim 3:5; 2Tim 3:6; Tit 3:10

neither.

Gen 24:12; Ps 129:8

 

 

SV

11 Want die tot hem zegt: Zijt gegroet, die heeft gemeenschap aan zijn boze werken.

KJV

11 For G1063 he that biddeth G3004 him G846 God speed G5463 is partaker G2841 of his G846 evil G4190 deeds G2041.

YLT

11 for he who is saying to him, `Hail,' hath fellowship with his evil works.

WHNU

11 ο G3588 T-NSM λεγων G3004 V-PAP-NSM γαρ G1063 CONJ αυτω G846 P-DSM χαιρειν G5463 V-PAN κοινωνει G2841 V-PAI-3S τοις G3588 T-DPN εργοις G2041 N-DPN αυτου G846 P-GSM τοις G3588 T-DPN πονηροις G4190 A-DPN

Darby

11 for he who greets him partakes in his wicked works.

TSK - 2 Johannes 1:11

 

partaker.

Ps 50:18; Efez 5:11; 1Tim 5:22; Openb 18:4

 

 

SV

12 Ik heb veel aan ulieden te schrijven, doch ik heb niet gewild door papier en inkt; maar ik hoop tot ulieden te komen, en mond tot mond [met u] te spreken, opdat onze blijdschap volkomen moge zijn. [3Joh 1:13];

KJV

12 Having G2192 many things G4183 to write G1125 unto you G5213, I would G1014 not G3756 [write] with G1223 paper G5489 and G2532 ink G3188: but G235 I trust G1679 to come G2064 unto G4314 you G5209, and G2532 speak G2980 face G4750 to G4314 face G4750, that G2443 our G2257 joy G5479 may be G5600 full G4137.3 4

   3face to…: Gr. mouth to mouth  4our: or, your  [3Joh 1:13];

YLT

12 Many things having to write to you, I did not intend through paper and ink, but I hope to come unto you, and speak mouth to mouth, that our joy may be full; [3Joh 1:13];

WHNU

12 πολλα G4183 A-APN εχων G2192 V-PAP-NSM υμιν G5213 P-2DP γραφειν G1125 V-PAN ουκ G3756 PRT-N εβουληθην G1014 V-AOI-1S δια G1223 PREP χαρτου G5489 N-GSM και G2532 CONJ μελανος G3188 A-GSN αλλα G235 CONJ ελπιζω G1679 V-PAI-1S γενεσθαι G1096 V-2ADN προς G4314 PREP υμας G5209 P-2AP και G2532 CONJ στομα G4750 N-ASN προς G4314 PREP στομα G4750 N-ASN λαλησαι G2980 V-AAN ινα G2443 CONJ η G3588 T-NSF χαρα G5479 N-NSF  υμων G5216 P-2GP ημων G2257 P-1GP πεπληρωμενη G4137 V-RPP-NSF η G5600 V-PXS-3S [3Joh 1:13];

Darby

12 Having many things to write to you, I would not with paper and ink; but hope to come to you, and to speak mouth to mouth, that our joy may be full. [3Joh 1:13];

TSK - 2 Johannes 1:12

 

many.

Joh 16:12

I would.

3Jo 1:13

I trust.

Rom 15:24; 1Kor 16:5-7; Filem 1:22; Hebr 13:19; Hebr 13:23

face to face.  Gr. mouth to mouth.

Nu 12:8

that.

Joh 15:11; Joh 16:24; Joh 17:13; 2Tim 1:4; 1Joh 1:4

our.  or, your.

 

 

SV

13 U groeten de kinderen van uw zuster, de uitverkorene. Amen.

KJV

13 The children G5043 of thy G4675 elect G1588 sister G79 greet G782 thee G4571. Amen G281.

YLT

13 salute thee do the children of thy choice sister. Amen.

WHNU

13 ασπαζεται G782 V-PNI-3S σε G4571 P-2AS τα G3588 T-NPN τεκνα G5043 N-NPN της G3588 T-GSF αδελφης G79 N-GSF σου G4675 P-2GS της G3588 T-GSF εκλεκτης G1588 A-GSF

Darby

13 The children of thine elect sister greet thee.

TSK - 2 Johannes 1:13

 

2Joh 1:1; 1Petr 5:13

 

 

 

 


Vorig hoofdstuk (1 Johannes 5)
| Begin hoofdstuk | Volgend hoofdstuk (3 Johannes 1)