Interlinear Nieuw Testament

index


Vorig hoofdstuk (1 Korinthe 15) | Volgend hoofdstuk (2 Korinthe 1)


1 Korinthe 16

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

SV

1 Aangaande nu de verzameling, die voor de heiligen [geschiedt], gelijk als ik aan de Gemeenten in Galátië verordend heb, doet ook gij alzo. [Rom 12:13]; [Gal 2:10];

KJV

1 Now G1161 concerning G4012 the collection G3048 for G1519 the saints G40, as G5618 I have given order G1299 to the churches G1577 of Galatia G1053, even G2532 so G3779 do G4160 ye G5210. [Rom 12:13]; [Gal 2:10];

YLT

1 And concerning the collection that [is] for the saints, as I directed to the assemblies of Galatia, so also ye--do ye; [Rom 12:13]; [Gal 2:10];

WHNU

1 περι G4012 PREP δε G1161 CONJ της G3588 T-GSF λογειας G3048 N-GSF της G3588 T-GSF εις G1519 PREP τους G3588 T-APM αγιους G40 A-APM ωσπερ G5618 ADV διεταξα G1299 V-AAI-1S ταις G3588 T-DPF εκκλησιαις G1577 N-DPF της G3588 T-GSF γαλατιας G1053 N-GSF ουτως G3779 ADV και G2532 CONJ υμεις G5210 P-2NP ποιησατε G4160 V-AAM-2P [Rom 12:13]; [Gal 2:10];

Darby

1 Now concerning the collection for the saints, as I directed the assemblies of Galatia, so do *ye* do also. [Rom 12:13]; [Gal 2:10];

TSK - 1 Korinthe 16:1

 

1 He exhorts them to relieve the want of the brethren at Jerusalem.

10 Commends Timothy;

13 and after friendly admonitions,

16 concludes his epistle with divers salutations.

 

 

concerning.

Hand 11:28; Hand 11:30; Hand 24:17; Rom 15:25; Rom 15:26; 2Kor 8:1-9; Gal 2:10

the saints.

Hand 9:41; Rom 12:13; 2Kor 9:12-15; Filem 1:5; Filem 1:7; Hebr 6:10; 1Joh 3:17

the churches.

Hand 16:6; Hand 18:23; Gal 1:2

 

 

SV

2 Op1 2 3  elken eersten [dag] der week, legge een iegelijk van u [iets] bij zichzelven weg, vergaderende een schat, naar dat hij welvaren verkregen heeft; opdat de verzamelingen alsdan niet [eerst] geschieden, wanneer ik gekomen zal zijn.    1Hand 11:29;  22Kor 8:4;  32Kor 9:1;

KJV

2 Upon G2596 the first G3391 [day] of the week G4521 let G5087 every one G1538 of you G5216 lay G5087 by G3844 him G1438 in store G2343, as G3748 G302 [God] hath prospered him G2137, that G3363 there be G1096 no G3363 gatherings G3048 G5119 when G3752 I come G2064. Hand 11:29; 2Kor 8:4; 2Kor 9:1;

YLT

2 on every first [day] of the week, let each one of you lay by him, treasuring up whatever he may have prospered, that when I may come then collections may not be made; Hand 11:29; 2Kor 8:4; 2Kor 9:1;

WHNU

2 κατα G2596 PREP μιαν G1520 A-ASF σαββατου G4521 N-GSN εκαστος G1538 A-NSM υμων G5216 P-2GP παρ G3844 PREP εαυτω G1438 F-3DSM τιθετω G5087 V-PAM-3S θησαυριζων G2343 V-PAP-NSM ο G3739 R-ASN τι G5100 X-ASN εαν G1437 COND ευοδωται G2137 V-PPS-3S ινα G2443 CONJ μη G3361 PRT-N οταν G3752 CONJ ελθω G2064 V-2AAS-1S τοτε G5119 ADV λογειαι G3048 N-NPF γινωνται G1096 V-PNS-3P Hand 11:29; 2Kor 8:4; 2Kor 9:1;

Darby

2 On [the] first of [the] week let each of you put by at home, laying up [in] whatever [degree] he may have prospered, that there may be no collections when I come. Hand 11:29; 2Kor 8:4; 2Kor 9:1;

TSK - 1 Korinthe 16:2

 

the first.

Luk 24:1; Joh 20:19; Joh 20:26; Hand 20:7; Openb 1:10

as God.

Gen 26:12; Gen 30:27; Gen 30:30; Gen 32:10; Gen 33:11; Deut 8:18; Deut 15:11-14; 2Kron 31:10

Haggai 2:16-19; Mal 3:9; Mal 3:10; Mark 12:41-44; Mark 14:8; Luk 16:10

2Kor 8:1-3; 2Kor 8:12-15

that.

2Kor 8:11; 2Kor 9:3-5

 

 

SV

3 En wanneer ik daar zal gekomen zijn, zal ik hen, die gij zult bekwaam achten door brieven, zenden, om uw gave naar Jeruzalem over te dragen.

KJV

3 And G1161 when G3752 I come G3854, whomsoever G3739 G1437 ye shall approve G1381 by G1223 [your] letters G1992, them G5128 will I send G3992 to bring G667 your G5216 liberality G5485 unto G1519 Jerusalem G2419.1

  1liberality: Gr. gift

YLT

3 and whenever I may come, whomsoever ye may approve, through letters, these I will send to carry your favour to Jerusalem;

WHNU

3 οταν G3752 CONJ δε G1161 CONJ παραγενωμαι G3854 V-2ADS-1S ους G3739 R-APM εαν G1437 COND δοκιμασητε G1381 V-AAS-2P δι G1223 PREP επιστολων G1992 N-GPF τουτους G5128 D-APM πεμψω G3992 V-FAI-1S απενεγκειν G667 V-2AAN την G3588 T-ASF χαριν G5485 N-ASF υμων G5216 P-2GP εις G1519 PREP ιερουσαλημ G2419 N-PRI

Darby

3 And when I am arrived, whomsoever ye shall approve, these I will send with letters to carry your bounty to Jerusalem:

TSK - 1 Korinthe 16:3

 

when.

1Kor 4:19-21; 1Kor 11:34

whomsoever.

Hand 6:1-6; 2Kor 8:19-24

liberality.  Gr. gift.

2Kor 8:4; 2Kor 8:6; 2Kor 8:19

 

 

SV

4 En indien het [der moeite] waardig mocht zijn, dat ik ook [zelf] reizen zou, zo zullen zij met mij reizen.

KJV

4 And G1161 if G1437 it be G5600 meet G514 that I go G4198 also G2504, they shall go G4198 with G4862 me G1698.

YLT

4 and if it be meet for me also to go, with me they shall go.

WHNU

4 εαν G1437 COND δε G1161 CONJ αξιον G514 A-NSN η G5600 V-PXS-3S του G3588 T-GSM καμε G2504 P-1AS-C πορευεσθαι G4198 V-PNN συν G4862 PREP εμοι G1698 P-1DS πορευσονται G4198 V-FDI-3P

Darby

4 and if it be suitable that *I* also should go, they shall go with me.

TSK - 1 Korinthe 16:4

 

Rom 15:25; 2Kor 8:4; 2Kor 8:19

 

 

SV

5 Doch ik4  zal tot u komen, wanneer ik Macedónië zal doorgegaan zijn, (want ik zal door Macedónië gaan)  42Kor 1:15;

KJV

5 Now G1161 I will come G2064 unto G4314 you G5209, when G3752 I shall pass through G1330 Macedonia G3109: for G1063 I do pass through G1330 Macedonia G3109. 2Kor 1:15;

YLT

5 And I will come unto you, when I pass through Macedonia--for Macedonia I do pass through-- 2Kor 1:15;

WHNU

5 ελευσομαι G2064 V-FDI-1S δε G1161 CONJ προς G4314 PREP υμας G5209 P-2AP οταν G3752 CONJ μακεδονιαν G3109 N-ASF διελθω G1330 V-2AAS-1S μακεδονιαν G3109 N-ASF γαρ G1063 CONJ διερχομαι G1330 V-PNI-1S 2Kor 1:15;

Darby

5 But I will come to you when I shall have gone through Macedonia; for I do go through Macedonia. 2Kor 1:15;

TSK - 1 Korinthe 16:5

 

when.

Hand 19:21; Hand 20:1-3; 2Kor 1:15-17

 

 

SV

6 En ik zal mogelijk bij u blijven, of ook overwinteren, opdat gij mij moogt geleiden, waar ik zal henenreizen.

KJV

6 And G1161 it may be G5177 that I will abide G3887, yea G2228, and G2532 winter G3914 with G4314 you G5209, that G2443 ye G5210 may bring G4311 me G3165 on my journey G4311 whithersoever G3757 G1437 I go G4198.

YLT

6 and with you, it may be, I will abide, or even winter, that ye may send me forward whithersoever I go,

WHNU

6 προς G4314 PREP υμας G5209 P-2AP δε G1161 CONJ τυχον G5177 V-2AAP-ASN  καταμενω G2650 V-FAI-1S η G2228 PRT παραμενω G3887 V-FAI-1S η G2228 PRT και G2532 CONJ παραχειμασω G3914 V-FAI-1S ινα G2443 CONJ υμεις G5210 P-2NP με G3165 P-1AS προπεμψητε G4311 V-AAS-2P ου G3757 ADV εαν G1437 COND πορευωμαι G4198 V-PNS-1S

Darby

6 But perhaps I will stay with you, or even winter with you, that *ye* may set me forward wheresoever I may go.

TSK - 1 Korinthe 16:6

 

winter.

Hand 27:12; Hand 28:11; Tit 3:12

that ye.

Hand 15:3; Hand 17:15; Hand 20:38; Hand 21:5; Rom 15:24; 2Kor 1:16; 3Joh 1:6; 3Joh 1:7

 

 

SV

7 Want ik wil u nu niet zien in het voorbijgaan, maar ik hoop enigen tijd bij u te blijven, indien het de Heere zal toelaten.

KJV

7 For G1063 I will G2309 not G3756 see G1492 you G5209 now G737 by G1722 the way G3938; but G1161 I trust G1679 to tarry G1961 a while G5100 G5550 with G4314 you G5209, if G1437 the Lord G2962 permit G2010.

YLT

7 for I do not wish to see you now in the passing, but I hope to remain a certain time with you, if the Lord may permit;

WHNU

7 ου G3756 PRT-N θελω G2309 V-PAI-1S γαρ G1063 CONJ υμας G5209 P-2AP αρτι G737 ADV εν G1722 PREP παροδω G3938 N-DSF ιδειν G1492 V-2AAN ελπιζω G1679 V-PAI-1S γαρ G1063 CONJ χρονον G5550 N-ASM τινα G5100 X-ASM επιμειναι G1961 V-AAN προς G4314 PREP υμας G5209 P-2AP εαν G1437 COND ο G3588 T-NSM κυριος G2962 N-NSM επιτρεψη G2010 V-AAS-3S

Darby

7 For I will not see you now in passing, for I hope to remain a certain time with you, if the Lord permit.

TSK - 1 Korinthe 16:7

 

if.

1Kor 4:19; Spr 19:21; Jer 10:23; Hand 18:21; Rom 1:10; Jak 4:15

 

 

SV

8 Maar ik zal te Efeze blijven tot den pinkster [dag].

KJV

8 But G1161 I will tarry G1961 at G1722 Ephesus G2181 until G2193 Pentecost G4005.

YLT

8 and I will remain in Ephesus till the Pentecost,

WHNU

8 επιμενω G1961 V-FAI-1S δε G1161 CONJ εν G1722 PREP εφεσω G2181 N-DSF εως G2193 CONJ της G3588 T-GSF πεντηκοστης G4005 N-GSF

Darby

8 But I remain in Ephesus until Pentecost.

TSK - 1 Korinthe 16:8

 

at.

15:32

Pentecost.

Ex 23:16; Lev 23:15-21; Hand 2:1

 

 

SV

9 Want mij is een grote en krachtige deur geopend, en er zijn vele tegenstanders.

KJV

9 For G1063 a great G3173 door G2374 and G2532 effectual G1756 is opened G455 unto me G3427, and G2532 [there are] many G4183 adversaries G480.

YLT

9 for a door to me hath been opened--great and effectual--and withstanders [are] many.

WHNU

9 θυρα G2374 N-NSF γαρ G1063 CONJ μοι G3427 P-1DS ανεωγεν G455 V-2RAI-3S μεγαλη G3173 A-NSF και G2532 CONJ ενεργης G1756 A-NSF και G2532 CONJ αντικειμενοι G480 V-PNP-NPM πολλοι G4183 A-NPM

Darby

9 For a great door is opened to me and an effectual [one] , and [the] adversaries many.

TSK - 1 Korinthe 16:9

 

a great.

Ac 19:8-10

door.

Hand 14:27; 2Kor 2:12; Kol 4:3; Openb 3:7; Openb 3:8

there.

1Kor 15:32; Hand 19:9; Hand 19:10; 2Kor 1:8-10; Filipp 3:18

 

 

SV

10 Zo nu Timotheus komt, ziet, dat hij buiten vreze bij u zij; want hij werkt het werk des Heeren, gelijk als ik.

KJV

10 Now G1161 if G1437 Timotheus G5095 come G2064, see G991 that G2443 he may be G1096 with G4314 you G5209 without fear G870: for G1063 he worketh G2038 the work G2041 of the Lord G2962, as G5613 I G1473 also G2532 [do].

YLT

10 And if Timotheus may come, see that he may become without fear with you, for the work of the Lord he doth work, even as I,

WHNU

10 εαν G1437 COND δε G1161 CONJ ελθη G2064 V-2AAS-3S τιμοθεος G5095 N-NSM βλεπετε G991 V-PAM-2P ινα G2443 CONJ αφοβως G870 ADV γενηται G1096 V-2ADS-3S προς G4314 PREP υμας G5209 P-2AP το G3588 T-ASN γαρ G1063 CONJ εργον G2041 N-ASN κυριου G2962 N-GSM εργαζεται G2038 V-PNI-3S ως G5613 ADV  εγω G1473 P-1NS καγω G2504 P-1NS-C

Darby

10 Now if Timotheus come, see that he may be with you without fear; for he works the work of the Lord, even as I.

TSK - 1 Korinthe 16:10

 

if.

1Kor 4:17; Hand 19:22

without.

1Kor 16:11; 1Thess 4:12

for.

1Kor 15:58; Rom 16:21; 2Kor 6:1; Filipp 2:19-22; 1Thess 3:2

 

 

SV

11 Dat hem dan niemand verachte; maar geleidt hem in vrede, opdat hij tot mij kome; want ik verwacht hem met de broederen.

KJV

11 Let G1848 no G3361 man G5100 therefore G3767 despise G1848 him G846: but G1161 conduct G4311 him G846 forth G4311 in G1722 peace G1515, that G2443 he may come G2064 unto G4314 me G3165: for G1063 I look for G1551 him G846 with G3326 the brethren G80.

YLT

11 no one, then, may despise him; and send ye him forward in peace, that he may come to me, for I expect him with the brethren;

WHNU

11 μη G3361 PRT-N τις G5100 X-NSM ουν G3767 CONJ αυτον G846 P-ASM εξουθενηση G1848 V-AAS-3S προπεμψατε G4311 V-AAM-2P δε G1161 CONJ αυτον G846 P-ASM εν G1722 PREP ειρηνη G1515 N-DSF ινα G2443 CONJ ελθη G2064 V-2AAS-3S προς G4314 PREP με G3165 P-1AS εκδεχομαι G1551 V-PNI-1S γαρ G1063 CONJ αυτον G846 P-ASM μετα G3326 PREP των G3588 T-GPM αδελφων G80 N-GPM

Darby

11 Let not therefore any one despise him; but set him forward in peace, that he may come to me; for I expect him with the brethren.

TSK - 1 Korinthe 16:11

 

no.

1Kor 16:10; Luk 10:16; 1Thess 4:8; 1Tim 4:12; Tit 2:15

but.

1Kor 16:6; Hand 15:33; 3Joh 1:6

 

 

SV

12 En wat aangaat Apollos, den broeder, ik heb hem zeer gebeden, dat hij met de broederen tot u komen zou; maar het was ganselijk [zijn] wil niet, dat hij nu zou komen; doch hij zal komen, wanneer het hem wel gelegen zal zijn. [1Kor 1:12]; [1Kor 3:5];

KJV

12 As G1161 touching G4012 [our] brother G80 Apollos G625, I G3870 greatly G4183 desired G3870 him G846 to G2443 come G2064 unto G4314 you G5209 with G3326 the brethren G80: but G2532 his will G2307 was G2258 not G3756 at all G3843 to G2443 come G2064 at this G3568 time; but G1161 he will come G2064 when G3752 he shall have convenient time G2119. [1Kor 1:12]; [1Kor 3:5];

YLT

12 and concerning Apollos our brother, much I did entreat him that he may come unto you with the brethren, and it was not at all [his] will that he may come now, and he will come when he may find convenient. [1Kor 1:12]; [1Kor 3:5];

WHNU

12 περι G4012 PREP δε G1161 CONJ απολλω G625 N-GSM του G3588 T-GSM αδελφου G80 N-GSM πολλα G4183 A-APN παρεκαλεσα G3870 V-AAI-1S αυτον G846 P-ASM ινα G2443 CONJ ελθη G2064 V-2AAS-3S προς G4314 PREP υμας G5209 P-2AP μετα G3326 PREP των G3588 T-GPM αδελφων G80 N-GPM και G2532 CONJ παντως G3843 ADV ουκ G3756 PRT-N ην G2258 V-IXI-3S θελημα G2307 N-NSN ινα G2443 CONJ νυν G3568 ADV ελθη G2064 V-2AAS-3S ελευσεται G2064 V-FDI-3S δε G1161 CONJ οταν G3752 CONJ ευκαιρηση G2119 V-AAS-3S [1Kor 1:12]; [1Kor 3:5];

Darby

12 Now concerning the brother Apollos, I begged him much that he would go to you with the brethren; but it was not at all [his] will to go now; but he will come when he shall have good opportunity. [1Kor 1:12]; [1Kor 3:5];

TSK - 1 Korinthe 16:12

 

our.

1Kor 1:12; 1Kor 3:5; 1Kor 3:22; Hand 18:24-28; Hand 19:1; Tit 3:4

when.

Pred 3:1; Mark 6:21; Hand 24:25

 

 

SV

13 Waakt, staat in het geloof, houdt u mannelijk, zijt sterk.

KJV

13 Watch ye G1127, stand fast G4739 in G1722 the faith G4102, quit you like men G407, be strong G2901.

YLT

13 Watch ye, stand in the faith; be men, be strong;

WHNU

13 γρηγορειτε G1127 V-PAM-2P στηκετε G4739 V-PAM-2P εν G1722 PREP τη G3588 T-DSF πιστει G4102 N-DSF ανδριζεσθε G407 V-PNM-2P κραταιουσθε G2901 V-PPM-2P

Darby

13 Be vigilant; stand fast in the faith; quit yourselves like men; be strong.

TSK - 1 Korinthe 16:13

 

Watch.

Matt 24:42-44; Matt 25:13; Matt 26:41; Mark 13:33-37; Mark 14:37; Mark 14:38; Luk 12:35-40; Luk 21:36

Efez 6:18; Kol 4:2; 1Thess 5:6; 2Tim 4:5; 1Petr 4:7; 1Petr 5:8; Openb 3:2; Openb 3:3; Openb 16:15

stand.

1Kor 15:1; 1Kor 15:2; 1Kor 15:58; 2Kor 1:24; Gal 5:1; Filipp 1:27; Filipp 4:1; Kol 1:23; Kol 4:12; 1Thess 3:8

2Th 2:15

quit.

1Kor 9:25-27; 1Kor 14:20; 1Sam 4:9; 2Sam 10:12; 1Kron 19:13; Efez 6:13-17; 1Tim 6:12

2Tim 2:3-5; 2Tim 4:7; Hebr 11:32-34

be.

Joz 1:6; Joz 1:7; Joz 1:9; Joz 1:18; 1Kon 2:2; 1Kron 28:10; Ps 27:14; Jes 35:4; Dan 10:19

Dan 11:32; Haggai 2:4; Zach 8:9; Zach 8:13; 2Kor 12:9; 2Kor 12:10; Efez 6:10; Filipp 4:13

Kol 1:11; Kol 1:12; 2Tim 2:1

 

 

SV

14 Dat al uw dingen in de liefde geschieden.

KJV

14 Let G1096 all G3956 your G5216 things G3956 be done G1096 with G1722 charity G26.

YLT

14 let all your things be done in love.

WHNU

14 παντα G3956 A-NPN υμων G5216 P-2GP εν G1722 PREP αγαπη G26 N-DSF γινεσθω G1096 V-PNM-3S

Darby

14 Let all things ye do be done in love.

TSK - 1 Korinthe 16:14

 

1Kor 8:1; 1Kor 12:31; 1Kor 13:1-13; 1Kor 14:1; Joh 13:34; Joh 13:35; Joh 15:17; Rom 13:8-10; Rom 14:15

Gal 5:13; Gal 5:14; Gal 5:22; Efez 4:1-3; Filipp 2:1-3; 1Thess 3:6; 1Thess 3:12; 1Thess 4:9; 1Thess 4:10; 2Thess 1:3

1Tim 1:5; Hebr 13:4; 1Petr 4:8; 2Petr 1:7; 1Joh 4:7; 1Joh 4:8

 

 

SV

15 En ik bid u, broeders, gij kent het huis van Stéfanas, dat het is de eersteling van Acháje, en [dat] zij zichzelven den heiligen ten dienst hebben geschikt; [1Kor 1:16];

KJV

15 G1161 I beseech G3870 you G5209, brethren G80, (ye know G1492 the house G3614 of Stephanas G4734, that G3754 it is G2076 the firstfruits G536 of Achaia G882, and G2532 [that] they have addicted G5021 themselves G1438 to G1519 the ministry G1248 of the saints G40,) [1Kor 1:16];

YLT

15 And I entreat you, brethren, ye have known the household of Stephanas, that it is the first-fruit of Achaia, and to the ministration to the saints they did set themselves-- [1Kor 1:16];

WHNU

15 παρακαλω G3870 V-PAI-1S δε G1161 CONJ υμας G5209 P-2AP αδελφοι G80 N-VPM οιδατε G1492 V-RAI-2P την G3588 T-ASF οικιαν G3614 N-ASF στεφανα G4734 N-GSM οτι G3754 CONJ εστιν G2076 V-PXI-3S απαρχη G536 N-NSF της G3588 T-GSF αχαιας G882 N-GSF και G2532 CONJ εις G1519 PREP διακονιαν G1248 N-ASF τοις G3588 T-DPM αγιοις G40 A-DPM εταξαν G5021 V-AAI-3P εαυτους G1438 F-3APM [1Kor 1:16];

Darby

15 But I beseech you, brethren, (ye know the house of Stephanas, that it is the first-fruits of Achaia, and they have devoted themselves to the saints for service,) [1Kor 1:16];

TSK - 1 Korinthe 16:15

 

the house.

1Kor 16:17; 1Kor 1:16

the first-fruits.

Rom 16:5; Openb 14:4

to the.

Hand 9:36-41; Rom 12:13; Rom 15:25; Rom 16:2; 2Kor 8:4; 2Kor 9:1; 2Kor 9:12-15; 1Tim 5:10

Filem 1:7; Hebr 6:10; 1Petr 4:10

 

 

SV

16 Dat gij ook u aan de zodanigen onderwerpt, en aan een iegelijk, die medewerkt en arbeidt.

KJV

16 G2532 That G2443 ye G5210 submit yourselves G5293 unto such G5108, and G2532 to every one G3956 that helpeth G4903 with [us], and G2532 laboureth G2872.

YLT

16 that ye also be subject to such, and to every one who is working with [us] and labouring;

WHNU

16 ινα G2443 CONJ και G2532 CONJ υμεις G5210 P-2NP υποτασσησθε G5293 V-PPS-2P τοις G3588 T-DPM τοιουτοις G5108 D-DPM και G2532 CONJ παντι G3956 A-DSM τω G3588 T-DSM συνεργουντι G4903 V-PAP-DSM και G2532 CONJ κοπιωντι G2872 V-PAP-DSM

Darby

16 that *ye* should also be subject to such, and to every one joined in the work and labouring.

TSK - 1 Korinthe 16:16

 

ye.

Efez 5:21; Hebr 13:17; 1Petr 5:5

helpeth.

1Kor 12:28; 1Kron 12:18; Rom 16:3; Rom 16:9; Filipp 4:3; 3Joh 1:8

laboureth.

1Kor 3:9; Rom 16:6; Rom 16:12; 1Thess 1:3; 1Thess 2:9; 1Thess 5:12; 1Tim 5:17; Hebr 6:10; Openb 2:3

 

 

SV

17 En ik verblijde mij over de aankomst van Stéfanas, en Fortunátus, en Acháďkus, want dezen hebben vervuld hetgeen [mij] aan u ontbrak; [1Kor 1:16];

KJV

17 G1161 I am glad G5463 of G1909 the coming G3952 of Stephanas G4734 and G2532 Fortunatus G5415 and G2532 Achaicus G883: for that G3754 which was lacking G5303 on your part G5216 they G3778 have supplied G378. [1Kor 1:16];

YLT

17 and I rejoice over the presence of Stephanas, and Fortunatus, and Achaicus, because the lack of you did these fill up; [1Kor 1:16];

WHNU

17 χαιρω G5463 V-PAI-1S δε G1161 CONJ επι G1909 PREP τη G3588 T-DSF παρουσια G3952 N-DSF στεφανα G4734 N-GSM και G2532 CONJ φορτουνατου G5415 N-GSM και G2532 CONJ αχαικου G883 N-GSM οτι G3754 CONJ το G3588 T-ASN υμετερον G5212 S-2APN υστερημα G5303 N-ASN ουτοι G3778 D-NPM ανεπληρωσαν G378 V-AAI-3P [1Kor 1:16];

Darby

17 But I rejoice in the coming of Stephanas and Fortunatus and Achaicus; because *they* have supplied what was lacking on your part. [1Kor 1:16];

TSK - 1 Korinthe 16:17

 

Stephanas.

15

for.

2Kor 11:9; Filipp 2:30; Filem 1:13

 

 

SV

18 Want zij hebben mijn geest verkwikt, en [ook] den uwen. Erkent dan de zodanigen. [1Thess 5:12];

KJV

18 For G1063 they have refreshed G373 my G1699 spirit G4151 and G2532 yours G5216: therefore G3767 acknowledge ye G1921 them that are such G5108. [1Thess 5:12];

YLT

18 for they did refresh my spirit and yours; acknowledge ye, therefore, those who [are] such. [1Thess 5:12];

WHNU

18 ανεπαυσαν G373 V-AAI-3P γαρ G1063 CONJ το G3588 T-ASN εμον G1699 S-1ASN πνευμα G4151 N-ASN και G2532 CONJ το G3588 T-ASN υμων G5216 P-2GP επιγινωσκετε G1921 V-PAM-2P ουν G3767 CONJ τους G3588 T-APM τοιουτους G5108 D-APM [1Thess 5:12];

Darby

18 For they have refreshed my spirit and yours: own therefore such. [1Thess 5:12];

TSK - 1 Korinthe 16:18

 

they.

Spr 25:13; Spr 25:25; Rom 15:32; 2Kor 7:6; 2Kor 7:7; 2Kor 7:13; Filipp 2:28; Kol 4:8; 1Thess 3:6; 1Thess 3:7

3Jo 1:4

therefore.

1Thess 5:12; Filipp 2:29; Hebr 13:7; 3Joh 1:11; 3Joh 1:12

 

 

SV

19 U groeten de Gemeenten van Azië. U groeten zeer in den Heere Aquila en Priscilla, met de Gemeente, die te hunnen huize is. [Hand 18:2]; [Filem 1:2];

KJV

19 The churches G1577 of Asia G773 salute G782 you G5209. Aquila G207 and G2532 Priscilla G4252 salute G782 you G5209 much G4183 in G1722 the Lord G2962, with G4862 the church G1577 that is in G2596 their G846 house G3624. [Hand 18:2]; [Filem 1:2];

YLT

19 Salute you do the assemblies of Asia; salute you much in the Lord do Aquilas and Priscilla, with the assembly in their house; [Hand 18:2]; [Filem 1:2];

WHNU

19 ασπαζονται G782 V-PNI-3P υμας G5209 P-2AP αι G3588 T-NPF εκκλησιαι G1577 N-NPF της G3588 T-GSF ασιας G773 N-GSF ασπαζεται G782 V-PNI-3S υμας G5209 P-2AP εν G1722 PREP κυριω G2962 N-DSM πολλα G4183 A-APN ακυλας G207 N-NSM και G2532 CONJ πρισκα G4251 N-NSF συν G4862 PREP τη G3588 T-DSF κατ G2596 PREP οικον G3624 N-ASM αυτων G846 P-GPM εκκλησια G1577 N-DSF [Hand 18:2]; [Filem 1:2];

Darby

19 The assemblies of Asia salute you. Aquila and Priscilla, with the assembly in their house, salute you much in [the] Lord. [Hand 18:2]; [Filem 1:2];

TSK - 1 Korinthe 16:19

 

churches.

Hand 19:10; 1Petr 1:1; Openb 1:11

Aquila.

Hand 18:2; Hand 18:18; Hand 18:26; Rom 16:3; Rom 16:4; 2Tim 4:19

Prisca.

the church.

Rom 16:5; Rom 16:15; Kol 4:15; Filem 1:2

 

 

SV

20 U groeten al de broeders. Groet5 6 7 8  elkander met een heiligen kus.     5Rom 16:16;  62Kor 13:12;  71Thess 5:26;  81Petr 5:14;

KJV

20 All G3956 the brethren G80 greet G782 you G5209. Greet ye G782 one another G240 with G1722 an holy G40 kiss G5370. Rom 16:16; 2Kor 13:12; 1Thess 5:26; 1Petr 5:14;

YLT

20 salute you do all the brethren; salute ye one another in an holy kiss. Rom 16:16; 2Kor 13:12; 1Thess 5:26; 1Petr 5:14;

WHNU

20 ασπαζονται G782 V-PNI-3P υμας G5209 P-2AP οι G3588 T-NPM αδελφοι G80 N-NPM παντες G3956 A-NPM ασπασασθε G782 V-ADM-2P αλληλους G240 C-APM εν G1722 PREP φιληματι G5370 N-DSN αγιω G40 A-DSN Rom 16:16; 2Kor 13:12; 1Thess 5:26; 1Petr 5:14;

Darby

20 All the brethren salute you. Salute one another with a holy kiss. Rom 16:16; 2Kor 13:12; 1Thess 5:26; 1Petr 5:14;

TSK - 1 Korinthe 16:20

 

the brethren.

Rom 16:16; Rom 16:21; Rom 16:23; 2Kor 13:13; Filipp 4:22; Filem 1:23; Filem 1:24; Hebr 13:24

Greet.

2Kor 13:12; 1Thess 5:26; 1Petr 5:14

 

 

SV

21 De groetenis met mijn hand van Paulus. [2Thess 3:17];

KJV

21 The salutation G783 of [me] Paul G3972 with mine own G1699 hand G5495. [2Thess 3:17];

YLT

21 The salutation of [me] Paul with my hand; [2Thess 3:17];

WHNU

21 ο G3588 T-NSM ασπασμος G783 N-NSM τη G3588 T-DSF εμη G1699 S-1DSF χειρι G5495 N-DSF παυλου G3972 N-GSM [2Thess 3:17];

Darby

21 The salutation of [me] Paul with my own hand. [2Thess 3:17];

TSK - 1 Korinthe 16:21

 

salutation.

Gal 6:11; Kol 4:18; 2Thess 3:17

 

 

SV

22 Indien iemand den Heere Jezus Christus niet liefheeft, die zij een vervloeking; Maran-Atha!

KJV

22 If any man G1536 love G5368 not G3756 the Lord G2962 Jesus G2424 Christ G5547, let him be G2277 Anathema G331 Maranatha G3134.

YLT

22 if any one doth not love the Lord Jesus Christ--let him be anathema! The Lord hath come!

WHNU

22 ει G1487 COND τις G5100 X-NSM ου G3756 PRT-N φιλει G5368 V-PAI-3S τον G3588 T-ASM κυριον G2962 N-ASM ητω G2277 V-PXM-3S αναθεμα G331 N-NSN μαρανα G3134 ARAM θα G3134 ARAM

Darby

22 If any one love not the Lord [Jesus Christ] let him be Anathema Maranatha.

TSK - 1 Korinthe 16:22

 

love.

Hoogl 1:3; Hoogl 1:4; Hoogl 1:7; Hoogl 3:1-3; Hoogl 5:16; Jes 5:1; Matt 10:37; Matt 25:40; Matt 25:45; Joh 8:42

Joh 14:15; Joh 14:21; Joh 14:23; Joh 15:24; Joh 16:14; Joh 21:15-17; 2Kor 5:14; 2Kor 5:15; 2Kor 8:8; 2Kor 8:9; Gal 5:6

Efez 6:24; Hebr 6:10; 1Petr 1:8; 1Petr 2:7; 1Joh 4:19; 1Joh 5:1

Anathema.That is, "Let him be accursed; our Lord cometh," i.e., to execute the judgment denounced.

Matt 25:41; Matt 25:46; Hand 23:14; Rom 9:3; Gal 1:8; Gal 1:9

1Kor 12:3; 2Thess 1:8; 2Thess 1:9; Judas 1:14; Judas 1:15

 

 

SV

23 De genade van den Heere Jezus Christus zij met u.

KJV

23 The grace G5485 of our Lord G2962 Jesus G2424 Christ G5547 [be] with G3326 you G5216.

YLT

23 The grace of the Lord Jesus Christ [is] with you;

WHNU

23 η G3588 T-NSF χαρις G5485 N-NSF του G3588 T-GSM κυριου G2962 N-GSM ιησου G2424 N-GSM μεθ G3326 PREP υμων G5216 P-2GP

Darby

23 The grace of the Lord Jesus Christ [be] with you.

TSK - 1 Korinthe 16:23

 

Rom 16:20; Rom 16:24

 

 

SV

24 Mijn liefde zij met u allen in Christus Jezus. Amen.

KJV

24 My G3450 love G26 [be] with G3326 you G5216 all G3956 in G1722 Christ G5547 Jesus G2424. Amen G281. 2

  2The first G4413 epistle to G4314 the Corinthians G2881 was written G1125 from G575 Philippi G5375 by G1223 Stephanas G4734 and G2532 Fortunatus G5415 and G2532 Achaicus G883 and G2532 Timotheus G5095.

YLT

24 my love [is] with you all in Christ Jesus. Amen.

WHNU

24 η G3588 T-NSF αγαπη G26 N-NSF μου G3450 P-1GS μετα G3326 PREP παντων G3956 A-GPM υμων G5216 P-2GP εν G1722 PREP χριστω G5547 N-DSM ιησου G2424 N-DSM

Darby

24 My love [be] with you all in Christ Jesus. Amen.

TSK - 1 Korinthe 16:24

 

love.

1Kor 16:14; 1Kor 4:14; 1Kor 4:15; 2Kor 11:11; 2Kor 12:15; Filipp 1:8; Openb 3:19

Amen.

1Kor 14:16; Matt 6:13; Matt 28:20

 

 

 

 


Vorig hoofdstuk (1 Korinthe 15)
| Begin hoofdstuk | Volgend hoofdstuk (2 Korinthe 1)