Interlinear Nieuw Testament

index


Vorig hoofdstuk (Openbaring 3)
| Volgend hoofdstuk (Openbaring 5)


Openbaring 4

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

SV

1 Na dezen zag ik, en ziet, een deur was geopend in den hemel; en de eerste stem, die ik gehoord had, als van een bazuin, met mij sprekende, zeide: Kom hier op, en Ik zal u tonen, hetgeen na dezen geschieden moet.

KJV

1 After G3326 this G5023 I looked G1492, and G2532, behold G2400, a door G2374 [was] opened G455 in G1722 heaven G3772: and G2532 the first G4413 voice G5456 which G3739 I heard G191 [was] as it were of G5613 a trumpet G4536 talking G2980 with G3326 me G1700; which said G3004, Come up G305 hither G5602, and G2532 I will shew G1166 thee G4671 things which G3739 must G1163 be G1096 hereafter G3326 G5023.

YLT

1 After these things I saw, and lo, a door opened in the heaven, and the first voice that I heard [is] as of a trumpet speaking with me, saying, `Come up hither, and I will shew thee what it behoveth to come to pass after these things;'

WHNU

1 μετα G3326 PREP ταυτα G5023 D-APN ειδον G1492 V-2AAI-1S και G2532 CONJ ιδου G2400 V-2AAM-2S θυρα G2374 N-NSF ηνεωγμενη G455 V-RPP-NSF εν G1722 PREP τω G3588 T-DSM ουρανω G3772 N-DSM και G2532 CONJ η G3588 T-NSF φωνη G5456 N-NSF η G3588 T-NSF πρωτη G4413 A-NSF ην G3739 R-ASF ηκουσα G191 V-AAI-1S ως G5613 ADV σαλπιγγος G4536 N-GSF λαλουσης G2980 V-PAP-GSF μετ G3326 PREP εμου G1700 P-1GS λεγων G3004 V-PAP-NSM αναβα G305 V-2AAM-2S-AP ωδε G5602 ADV και G2532 CONJ δειξω G1166 V-FAI-1S σοι G4671 P-2DS α G3739 R-APN δει G1163 V-PQI-3S γενεσθαι G1096 V-2ADN μετα G3326 PREP ταυτα G5023 D-APN

Darby

1 After these things I saw, and behold, a door opened in heaven, and the first voice which I heard as of a trumpet speaking with me, saying, Come up here, and I will shew thee the things which must take place after these things.

TSK - Openbaring 4:1

 

1 John sees the throne of God in heaven.

4 The four and twenty elders.

6 The four beasts full of eyes before and behind.

10 The elders lay down their crowns, and worship him that sat on the throne.

 

 

After.

1:1-3:22

a door.

Ex 1:1; Matt 3:16; Mark 1:10; Luk 3:21; Hand 7:56; Hand 10:11

the first.

Openb 1:10; Openb 16:17

Come.

Openb 11:12; Ex 19:24; Ex 24:12; Ex 34:2; Ex 34:3

and I.

Openb 1:19; Openb 22:6; Joh 16:13

 

 

SV

2 En terstond werd ik in den geest; en ziet, er was een troon gezet in den hemel, en er zat Een op den troon. [Openb 1:10];

KJV

2 And G2532 immediately G2112 I was G1096 in G1722 the spirit G4151: and G2532, behold G2400, a throne G2362 was set G2749 in G1722 heaven G3772, and G2532 [one] sat G2521 on G1909 the throne G2362. [Openb 1:10];

YLT

2 and immediately I was in the Spirit, and lo, a throne was set in the heaven, and upon the throne is [one] sitting, [Openb 1:10];

WHNU

2 ευθεως G2112 ADV εγενομην G1096 V-2ADI-1S εν G1722 PREP πνευματι G4151 N-DSN και G2532 CONJ ιδου G2400 V-2AAM-2S θρονος G2362 N-NSM εκειτο G2749 V-INI-3S εν G1722 PREP τω G3588 T-DSM ουρανω G3772 N-DSM και G2532 CONJ επι G1909 PREP τον G3588 T-ASM θρονον G2362 N-ASM καθημενος G2521 V-PNP-NSM [Openb 1:10];

Darby

2 Immediately I became in [the] Spirit; and behold, a throne stood in the heaven, and upon the throne one sitting, [Openb 1:10];

TSK - Openbaring 4:2

 

I was.

Openb 1:10; Openb 17:3; Openb 21:10; Ezech 3:12-14

a throne.

Openb 4:5; Openb 20:11; Jes 6:1; Jer 17:12; Ezech 1:26; Ezech 1:28; Ezech 10:1

and one.

Openb 4:9; Openb 3:21; Openb 5:1; Openb 5:6; Openb 5:7; Openb 5:13; Openb 6:16; Openb 7:9-17; Openb 12:5; Openb 19:4; Openb 21:5; Openb 22:1-3; Jes 6:1

Dan 7:9; Hebr 8:1

 

 

SV

3 En Die daarop zat, was in het aanzien den steen Jaspis en Sardius gelijk; en een regenboog was rondom den troon, in het aanzien der [steen] Smaragd gelijk.

KJV

3 And G2532 he that sat G2521 was G2258 to look upon G3706 like G3664 a jasper G2393 and G2532 a sardine G4555 stone G3037: and G2532 [there was] a rainbow G2463 round about G2943 the throne G2362, in sight G3706 like G3664 unto an emerald G4664.

YLT

3 and He who is sitting was in sight like a stone, jasper and sardine: and a rainbow was round the throne in sight like an emerald.

WHNU

3 και G2532 CONJ ο G3588 T-NSM καθημενος G2521 V-PNP-NSM ομοιος G3664 A-NSM ορασει G3706 N-DSF λιθω G3037 N-DSM ιασπιδι G2393 N-DSF και G2532 CONJ σαρδιω G4556 N-DSN και G2532 CONJ ιρις G2463 N-NSF κυκλοθεν G2943 ADV του G3588 T-GSM θρονου G2362 N-GSM ομοιος G3664 A-NSM ορασει G3706 N-DSF σμαραγδινω G4664 A-DSM

Darby

3 and he [that was] sitting like in appearance to a stone [of] jasper and a sardius, and a rainbow round the throne like in appearance to an emerald.

TSK - Openbaring 4:3

 

like a.

Openb 21:11; Openb 21:19; Openb 21:20; Ex 24:10; Ezech 1:26; Ezech 28:13

a rainbow.

Openb 10:1; Gen 9:13-16; Jes 54:9; Jes 54:10; Ezech 1:28

like unto.

Openb 21:19; Ex 28:18; Ex 39:11; Ezech 28:13

 

 

SV

4 En rondom den troon waren vier en twintig tronen; en op de tronen zag ik de vier en twintig ouderlingen zittende, bekleed met witte klederen, en zij hadden gouden kronen op hun hoofden. [Openb 19:14];

KJV

4 And G2532 round about G2943 the throne G2362 [were] four G5064 and G2532 twenty G1501 seats G2362: and G2532 upon G1909 the seats G2362 I saw G1492 four G5064 and G2532 twenty G1501 elders G4245 sitting G2521, clothed G4016 in G1722 white G3022 raiment G2440; and G2532 they had G2192 on G1909 their G846 heads G2776 crowns G4735 of gold G5552. [Openb 19:14];

YLT

4 And around the throne [are] thrones twenty and four, and upon the thrones I saw the twenty and four elders sitting, clothed in white garments, and they had upon their heads crowns of gold; [Openb 19:14];

WHNU

4 και G2532 CONJ κυκλοθεν G2943 ADV του G3588 T-GSM θρονου G2362 N-GSM  θρονοι G2362 N-NPM θρονους G2362 N-APM εικοσι G1501 A-NPM τεσσαρες G5064 A-NPM και G2532 CONJ επι G1909 PREP τους G3588 T-APM θρονους G2362 N-APM εικοσι G1501 A-APM τεσσαρας G5064 A-APM πρεσβυτερους G4245 A-APM καθημενους G2521 V-PNP-APM περιβεβλημενους G4016 V-RPP-APM  εν G1722 PREP ιματιοις G2440 N-DPN λευκοις G3022 A-DPN και G2532 CONJ επι G1909 PREP τας G3588 T-APF κεφαλας G2776 N-APF αυτων G846 P-GPM στεφανους G4735 N-APM χρυσους G5552 A-APM [Openb 19:14];

Darby

4 And round the throne twenty-four thrones, and on the thrones twenty-four elders sitting, clothed with white garments; and on their heads golden crowns. [Openb 19:14];

TSK - Openbaring 4:4

 

were four.

Openb 11:16; Openb 20:4; Matt 19:28; Luk 22:30

four and twenty.

Openb 4:10; Openb 5:8; Openb 5:14; Openb 7:11; Openb 19:4

clothed.

Openb 3:4; Openb 3:5; Openb 6:11; Openb 7:9; Openb 7:13; Openb 7:14; Openb 19:14

crowns.

Openb 2:10; Openb 9:7; Esth 8:15; Ps 21:3; 2Tim 4:8

 

 

SV

5 En van den troon gingen uit bliksemen, en donderslagen, en stemmen; en zeven vurige lampen waren brandende voor den troon, welke zijn de zeven geesten Gods. [Ps 97:4]; [Openb 5:6]; [Openb 16:18];

KJV

5 And G2532 out of G1537 the throne G2362 proceeded G1607 lightnings G796 and G2532 thunderings G1027 and G2532 voices G5456: and G2532 [there were] seven G2033 lamps G2985 of fire G4442 burning G2545 before G1799 the throne G2362, which G3739 are G1526 the seven G2033 Spirits G4151 of God G2316. [Ps 97:4]; [Openb 5:6]; [Openb 16:18];

YLT

5 and out of the throne proceed do lightnings, and thunders, and voices; and seven lamps of fire are burning before the throne, which are the Seven Spirits of God, [Ps 97:4]; [Openb 5:6]; [Openb 16:18];

WHNU

5 και G2532 CONJ εκ G1537 PREP του G3588 T-GSM θρονου G2362 N-GSM εκπορευονται G1607 V-PNI-3P αστραπαι G796 N-NPF και G2532 CONJ φωναι G5456 N-NPF και G2532 CONJ βρονται G1027 N-NPF και G2532 CONJ επτα G2033 A-NUI λαμπαδες G2985 N-NPF πυρος G4442 N-GSN καιομεναι G2545 V-PPP-NPF ενωπιον G1799 ADV του G3588 T-GSM θρονου G2362 N-GSM α G3739 R-NPN εισιν G1526 V-PXI-3P τα G3588 T-NPN επτα G2033 A-NUI πνευματα G4151 N-NPN του G3588 T-GSM θεου G2316 N-GSM [Ps 97:4]; [Openb 5:6]; [Openb 16:18];

Darby

5 And out of the throne go forth lightnings, and voices, and thunders; and seven lamps of fire, burning before the throne, which are the seven Spirits of God; [Ps 97:4]; [Openb 5:6]; [Openb 16:18];

TSK - Openbaring 4:5

 

proceeded.

Openb 8:5; Openb 11:19; Openb 16:17; Openb 16:18; Ex 19:16; Ex 20:18; Ps 18:13; Ps 18:14; Ps 68:35; Joel 3:16

Heb 12:18-29

seven.

Gen 15:7; Ex 37:23; 2Kron 4:20; Ezech 1:13; Zach 4:2; Zach 4:11-14

the seven.

Openb 1:4; Openb 3:1; Openb 5:6; Matt 3:11; Hand 2:3; 1Kor 12:4-11

 

 

SV

6 En voor den troon was een1  glazen zee, kristal gelijk. En in het midden des troons, en rondom den troon, vier dieren, zijnde vol ogen van voren en van achteren.  1Openb 15:2;

KJV

6 And G2532 before G1799 the throne G2362 [there was] a sea G2281 of glass G5193 like G3664 unto crystal G2930: and G2532 in G1722 the midst G3319 of the throne G2362, and G2532 round about G2945 the throne G2362, [were] four G5064 beasts G2226 full G1073 of eyes G3788 before G1715 and G2532 behind G3693. Openb 15:2;

YLT

6 and before the throne [is] a sea of glass like to crystal, and in the midst of the throne, and round the throne, [are] four living creatures, full of eyes before and behind; Openb 15:2;

WHNU

6 και G2532 CONJ ενωπιον G1799 ADV του G3588 T-GSM θρονου G2362 N-GSM ως G5613 ADV θαλασσα G2281 N-NSF υαλινη G5193 A-NSF ομοια G3664 A-NSF κρυσταλλω G2930 N-DSM και G2532 CONJ εν G1722 PREP μεσω G3319 A-DSN του G3588 T-GSM θρονου G2362 N-GSM και G2532 CONJ κυκλω G2945 N-DSM του G3588 T-GSM θρονου G2362 N-GSM τεσσαρα G5064 A-NPN ζωα G2226 N-NPN γεμοντα G1073 V-PAP-NPN οφθαλμων G3788 N-GPM εμπροσθεν G1715 ADV και G2532 CONJ οπισθεν G3693 ADV Openb 15:2;

Darby

6 and before the throne, as a glass sea, like crystal. And in the midst of the throne, and around the throne, four living creatures, full of eyes, before and behind; Openb 15:2;

TSK - Openbaring 4:6

 

a sea.

Openb 15:2; Ex 38:8; 1Kon 7:23

crystal.

Openb 21:11; Openb 22:1; Job 28:17; Ezech 1:22

the midst.

Openb 5:6; Openb 7:17; Ezech 1:4; Ezech 1:5

four beasts.

Openb 4:8; Openb 4:9; Openb 5:6; Openb 5:14; Openb 6:1; Openb 7:11; Openb 14:3; Openb 15:7; Openb 19:4; Ezech 1:5-28; Ezech 10:14

full.

Openb 4:8; Ezech 1:18; Ezech 10:12

 

 

SV

7 En het eerste dier was een leeuw gelijk, en het tweede dier een kalf gelijk, en het derde dier had het aangezicht als een mens, en het vierde dier was een vliegenden arend gelijk. [Ezech 1:10];

KJV

7 And G2532 the first G4413 beast G2226 [was] like G3664 a lion G3023, and G2532 the second G1208 beast G2226 like G3664 a calf G3448, and G2532 the third G5154 beast G2226 had G2192 a face G4383 as G5613 a man G444, and G2532 the fourth G5067 beast G2226 [was] like G3664 a flying G4072 eagle G105. [Ezech 1:10];

YLT

7 and the first living creature [is] like a lion, and the second living creature [is] like a calf, and the third living creature hath the face as a man, and the fourth living creature [is] like an eagle flying. [Ezech 1:10];

WHNU

7 και G2532 CONJ το G3588 T-NSN ζωον G2226 N-NSN το G3588 T-NSN πρωτον G4413 A-NSN ομοιον G3664 A-NSN λεοντι G3023 N-DSM και G2532 CONJ το G3588 T-NSN δευτερον G1208 A-NSN ζωον G2226 N-NSN ομοιον G3664 A-NSN μοσχω G3448 N-DSM και G2532 CONJ το G3588 T-NSN τριτον G5154 A-NSN ζωον G2226 N-NSN εχων G2192 V-PAP-NSM το G3588 T-ASN προσωπον G4383 N-ASN ως G5613 ADV ανθρωπου G444 N-GSM και G2532 CONJ το G3588 T-NSN τεταρτον G5067 A-NSN ζωον G2226 N-NSN ομοιον G3664 A-NSN αετω G105 N-DSM πετομενω G4072 V-PNP-DSM [Ezech 1:10];

Darby

7 and the first living creature like a lion, and the second living creature like a calf, and the third living creature having the face as of a man, and the fourth living creature like a flying eagle. [Ezech 1:10];

TSK - Openbaring 4:7

 

the first beast.

Openb 4:6; Gen 49:9; Num 2:2-34; Num 23:24; Num 24:9; Spr 28:2; Ezech 1:10; Ezech 10:14; Ezech 10:21

like a calf.

Ezech 1:10; 1Kor 9:9; 1Kor 9:10

as.

1Co 14:20

a flying.

Deut 28:49; 2Sam 1:23; Jes 40:31; Ezech 1:8; Ezech 1:10; Ezech 10:14; Dan 7:4; Obadja 1:4

 

 

SV

8 En de vier dieren hadden elkeen voor zichzelven zes vleugelen rondom, en waren van binnen vol ogen; en hebben geen rust dag en nacht, zeggende: Heilig,2  heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige, Die3 4 5 6  was, en Die is, en Die komen zal.      2Jes 6:3;  3Openb 1:4;  4Openb 1:8;  5Openb 11:17;  6Openb 16:5;  [Jes 6:2];

KJV

8 And G2532 the four G5064 beasts G2226 had G2192 each G303 G1520 of them G2596 G1438 six G1803 wings G4420 about G2943 [him]; and G2532 [they were] full G1073 of eyes G3788 within G2081: and G2532 they rest G372 not G3756 G2192 day G2250 and G2532 night G3571, saying G3004, Holy G40, holy G40, holy G40, Lord G2962 God G2316 Almighty G3841, which G3588 was G2258 G3801, and G2532 is G5607 G3801, and G2532 is to come G2064 G3801.1

  1rest…: Gr. have no rest  Jes 6:3; Openb 1:4; Openb 1:8; Openb 11:17; Openb 16:5; [Jes 6:2];

YLT

8 And the four living creatures, each by itself severally, had six wings, around and within [are] full of eyes, and rest they have not day and night, saying, `Holy, holy, holy, Lord God Almighty, who was, and who is, and who is coming;' Jes 6:3; Openb 1:4; Openb 1:8; Openb 11:17; Openb 16:5; [Jes 6:2];

WHNU

8 και G2532 CONJ τα G3588 T-NPN τεσσαρα G5064 A-NPN ζωα G2226 N-NPN εν G1520 A-NSN καθ G2596 PREP εν G1520 A-ASN αυτων G846 P-GPN εχων G2192 V-PAP-NSM ανα G303 PREP πτερυγας G4420 N-APF εξ G1803 A-NUI κυκλοθεν G2943 ADV και G2532 CONJ εσωθεν G2081 ADV γεμουσιν G1073 V-PAI-3P οφθαλμων G3788 N-GPM και G2532 CONJ αναπαυσιν G372 N-ASF ουκ G3756 PRT-N εχουσιν G2192 V-PAI-3P ημερας G2250 N-GSF και G2532 CONJ νυκτος G3571 N-GSF λεγοντες G3004 V-PAP-NPM αγιος G40 A-NSM αγιος G40 A-NSM αγιος G40 A-NSM κυριος G2962 N-NSM ο G3588 T-NSM θεος G2316 N-NSM ο G3588 T-NSM παντοκρατωρ G3841 N-NSM ο G3588 T-NSM ην G2258 V-IXI-3S και G2532 CONJ ο G3588 T-NSM ων G5607 V-PXP-NSM και G2532 CONJ ο G3588 T-NSM ερχομενος G2064 V-PNP-NSM Jes 6:3; Openb 1:4; Openb 1:8; Openb 11:17; Openb 16:5; [Jes 6:2];

Darby

8 And the four living creatures, each one of them having respectively six wings; round and within they are full of eyes; and they cease not day and night saying, Holy, holy, holy, Lord God Almighty, who was, and who is, and who is to come. Jes 6:3; Openb 1:4; Openb 1:8; Openb 11:17; Openb 16:5; [Jes 6:2];

TSK - Openbaring 4:8

 

six.

Jes 6:2-13; Ezech 1:6; Ezech 10:21; Ezech 10:22; 2Tim 4:2

full.

Openb 4:6; 1Tim 4:16

and they.

Openb 7:15; Jes 62:1; Jes 62:6; Jes 62:7; Hand 20:31; 1Thess 2:9; 2Thess 3:8; 2Thess 3:9

rest not.  Gr. have no rest.  Holy.

Openb 3:7; Ex 15:11; Jes 6:3

Lord God Almighty.

Openb 1:8; Openb 11:17; Openb 15:3; Openb 16:7; Openb 16:14; Openb 19:15; Openb 21:22; Gen 17:1; Ps 91:1; Jes 13:6

Joel 1:15; 2Kor 6:18

which.

Openb 4:4; Hebr 13:8

 

 

SV

9 En wanneer de dieren heerlijkheid, en eer, en dankzegging gaven Hem, Die op den troon zat, Die in alle eeuwigheid leeft;

KJV

9 And G2532 when G3752 those beasts G2226 give G1325 glory G1391 and G2532 honour G5092 and G2532 thanks G2169 to him that sat G2521 on G1909 the throne G2362, who G3588 liveth G2198 for G1519 ever G165 and ever G165,

YLT

9 and when the living creatures do give glory, and honour, and thanks, to Him who is sitting upon the throne, who is living to the ages of the ages,

WHNU

9 και G2532 CONJ οταν G3752 CONJ δωσουσιν G1325 V-FAI-3P τα G3588 T-NPN ζωα G2226 N-NPN δοξαν G1391 N-ASF και G2532 CONJ τιμην G5092 N-ASF και G2532 CONJ ευχαριστιαν G2169 N-ASF τω G3588 T-DSM καθημενω G2521 V-PNP-DSM επι G1909 PREP  του G3588 T-GSM θρονου G2362 N-GSM τω G3588 T-DSM θρονω G2362 N-DSM τω G3588 T-DSM ζωντι G2198 V-PAP-DSM εις G1519 PREP τους G3588 T-APM αιωνας G165 N-APM των G3588 T-GPM αιωνων G165 N-GPM

Darby

9 And when the living creatures shall give glory and honour and thanksgiving to him that sits upon the throne, who lives to the ages of ages,

TSK - Openbaring 4:9

 

when.

Openb 5:13; Openb 5:14; Openb 7:11; Openb 7:12

who.

Openb 1:18; Openb 5:14; Openb 10:6; Openb 15:7; Ex 15:18; Ps 48:14; Hebr 7:8; Hebr 7:25

 

 

SV

10 Zo vielen de vier en twintig ouderlingen voor Hem, Die op den troon zat, en aanbaden Hem, Die leeft in alle eeuwigheid, en wierpen hun kronen voor den troon, zeggende:

KJV

10 The four G5064 and G2532 twenty G1501 elders G4245 fall down G4098 before G1799 him that sat G2521 on G1909 the throne G2362, and G2532 worship G4352 him that liveth G2198 for G1519 ever G165 and ever G165, and G2532 cast G906 their G846 crowns G4735 before G1799 the throne G2362, saying G3004,

YLT

10 fall down do the twenty and four elders before Him who is sitting upon the throne, and bow before Him who is living to the ages of the ages, and they cast their crowns before the throne, saying,

WHNU

10 πεσουνται G4098 V-FNI-3P οι G3588 T-NPM εικοσι G1501 A-NPM τεσσαρες G5064 A-NPM πρεσβυτεροι G4245 A-NPM ενωπιον G1799 ADV του G3588 T-GSM καθημενου G2521 V-PNP-GSM επι G1909 PREP του G3588 T-GSM θρονου G2362 N-GSM και G2532 CONJ προσκυνησουσιν G4352 V-FAI-3P τω G3588 T-DSM ζωντι G2198 V-PAP-DSM εις G1519 PREP τους G3588 T-APM αιωνας G165 N-APM των G3588 T-GPM αιωνων G165 N-GPM και G2532 CONJ βαλουσιν G906 V-FAI-3P τους G3588 T-APM στεφανους G4735 N-APM αυτων G846 P-GPM ενωπιον G1799 ADV του G3588 T-GSM θρονου G2362 N-GSM λεγοντες G3004 V-PAP-NPM

Darby

10 the twenty-four elders shall fall before him that sits upon the throne, and do homage to him that lives to the ages of ages; and shall cast their crowns before the throne, saying,

TSK - Openbaring 4:10

 

fall.

Openb 5:8; Openb 5:14; Openb 19:4; Job 1:20; Ps 72:11; Matt 2:11

worship.

Openb 4:9; Openb 7:11; Openb 15:4; Openb 22:8; Openb 22:9; 1Kron 29:20; 2Kron 7:3; Ps 95:6; Matt 4:9; Matt 4:10

Lu 24:52

cast.

Openb 4:4; 1Kron 29:11-16; Ps 115:1; 1Kor 15:10

 

 

SV

11 Gij7  Heere, zijt waardig te ontvangen de heerlijkheid, en de eer, en de kracht; want Gij hebt alle dingen geschapen, en door Uw wil zijn zij, en zijn zij geschapen.  7Openb 5:12;  [Openb 5:9];

KJV

11 Thou art G1488 worthy G514, O Lord G2962, to receive G2983 glory G1391 and G2532 honour G5092 and G2532 power G1411: for G3754 thou G4771 hast created G2936 all things G3956, and G2532 for G1223 thy G4675 pleasure G2307 they are G1526 and G2532 were created G2936. Openb 5:12; [Openb 5:9];

YLT

11 `Worthy art Thou, O Lord, to receive the glory, and the honour, and the power, because Thou--Thou didst create the all things, and because of Thy will are they, and they were created.' Openb 5:12; [Openb 5:9];

WHNU

11 αξιος G514 A-NSM ει G1488 V-PXI-2S ο G3588 T-NSM κυριος G2962 N-NSM και G2532 CONJ ο G3588 T-NSM θεος G2316 N-NSM ημων G2257 P-1GP λαβειν G2983 V-2AAN την G3588 T-ASF δοξαν G1391 N-ASF και G2532 CONJ την G3588 T-ASF τιμην G5092 N-ASF και G2532 CONJ την G3588 T-ASF δυναμιν G1411 N-ASF οτι G3754 CONJ συ G4771 P-2NS εκτισας G2936 V-AAI-2S τα G3588 T-APN παντα G3956 A-APN και G2532 CONJ δια G1223 PREP το G3588 T-ASN θελημα G2307 N-ASN σου G4675 P-2GS ησαν G2258 V-IXI-3P και G2532 CONJ εκτισθησαν G2936 V-API-3P Openb 5:12; [Openb 5:9];

Darby

11 Thou art worthy, O our Lord and [our] God, to receive glory and honour and power; for *thou* hast created all things, and for thy will they were, and they have been created. Openb 5:12; [Openb 5:9];

TSK - Openbaring 4:11

 

art.

Openb 5:2; Openb 5:9; Openb 5:12; 2Sam 22:4; Ps 18:3

to receive.

Openb 14:7; Deut 32:4; 1Kron 16:28; 1Kron 16:29; Neh 9:5; Job 36:3; Ps 29:1; Ps 29:2; Ps 68:34

Ps 96:7; Ps 96:8

for thou.

Openb 10:6; Gen 1:1; Ex 20:11; Jes 40:26; Jes 40:28; Jer 10:11; Jer 32:17; Joh 1:1-3

Hand 17:24; Efez 3:9; Kol 1:16; Kol 1:17; Hebr 1:2; Hebr 1:10

and for.

Spr 16:4; Rom 11:36

 

 

 

 


Vorig hoofdstuk (Openbaring 3)
| Begin hoofdstuk | Volgend hoofdstuk (Openbaring 5)