Interlinear Nieuw Testament

index


Vorig hoofdstuk (Kolossenzen 4) | Volgend hoofdstuk (1 Thessalonicenzen 2)


1 Thessalonicenzen 1

  1 2 3 4 5

SV

1 Paulus, en Silvánus, en Timotheus, aan de Gemeente der Thessalonicensen, [welke is] in God den Vader, en den Heere Jezus Christus: genade1 2 3  zij u en vrede van God, onzen Vader, en den Heere Jezus Christus.    1Rom 1:7;  2Efez 1:2;  31Petr 1:2;  [2Thess 1:2];

KJV

1 Paul G3972, and G2532 Silvanus G4610, and G2532 Timotheus G5095, unto the church G1577 of the Thessalonians G2331 [which is] in G1722 God G2316 the Father G3962 and G2532 [in] the Lord G2962 Jesus G2424 Christ G5547: Grace G5485 [be] unto you G5213, and G2532 peace G1515, from G575 God G2316 our G2257 Father G3962, and G2532 the Lord G2962 Jesus G2424 Christ G5547. Rom 1:7; Efez 1:2; 1Petr 1:2; [2Thess 1:2];

YLT

1 Paul, and Silvanus, and Timotheus, to the assembly of Thessalonians in God the Father, and the Lord Jesus Christ: Grace to you, and peace, from God our Father, and the Lord Jesus Christ! Rom 1:7; Efez 1:2; 1Petr 1:2; [2Thess 1:2];

WHNU

1 παυλος G3972 N-NSM και G2532 CONJ σιλουανος G4610 N-NSM και G2532 CONJ τιμοθεος G5095 N-NSM τη G3588 T-DSF εκκλησια G1577 N-DSF θεσσαλονικεων G2331 N-GPM εν G1722 PREP θεω G2316 N-DSM πατρι G3962 N-DSM και G2532 CONJ κυριω G2962 N-DSM ιησου G2424 N-DSM χριστω G5547 N-DSM χαρις G5485 N-NSF υμιν G5213 P-2DP και G2532 CONJ ειρηνη G1515 N-NSF Rom 1:7; Efez 1:2; 1Petr 1:2; [2Thess 1:2];

Darby

1 Paul and Silvanus and Timotheus to the assembly of Thessalonians in God [the] Father and [the] Lord Jesus Christ. Grace to you and peace. Rom 1:7; Efez 1:2; 1Petr 1:2; [2Thess 1:2];

TSK - 1 Thessalonicenzen 1:1

 

1 The Thessalonians are given to understand both how mindful of them Saint Paul was at all time in thanksgiving, and prayer;

5 and also how well he was persuaded of the truth and sincerity of their faith and conversion to God.

 

 

Silvanus.

Hand 15:27; Hand 15:32; Hand 15:34; Hand 15:40; Hand 16:19; Hand 16:25; Hand 16:29; Hand 17:4; Hand 17:15; Hand 18:5

Silas.

2Kor 1:19; 2Thess 1:1; 1Petr 5:12

Timotheus.

Hand 16:1-3; Hand 17:14; Hand 17:15; Hand 18:5; Hand 19:22; Hand 20:4; 2Kor 1:1; Filipp 1:1; Kol 1:1

1Tim 1:2; 2Tim 1:2; Hebr 13:23

unto the.

1Kor 1:2; Gal 1:2

Thessalonians.

Hand 17:1-9; Hand 17:11; Hand 17:13

in God.

Gal 1:22; 2Thess 1:1; 1Joh 1:3; Judas 1:1

Grace.

Rom 1:7; Efez 1:2

 

 

SV

2 Wij4 5 6 7  danken God altijd over u allen, uwer gedachtig zijnde in onze gebeden;     4Efez 1:16;  5Filipp 1:3;  6Kol 1:3;  72Thess 1:3;  [Efez 1:15]; [2Tim 1:3]; [Filem 1:4];

KJV

2 We give thanks G2168 to God G2316 always G3842 for G4012 you G5216 all G3956, making G4160 mention G3417 of you G5216 in G1909 our G2257 prayers G4335; Efez 1:16; Filipp 1:3; Kol 1:3; 2Thess 1:3; [Efez 1:15]; [2Tim 1:3]; [Filem 1:4];

YLT

2 We give thanks to God always for you all, making mention of you in our prayers, Efez 1:16; Filipp 1:3; Kol 1:3; 2Thess 1:3; [Efez 1:15]; [2Tim 1:3]; [Filem 1:4];

WHNU

2 ευχαριστουμεν G2168 V-PAI-1P τω G3588 T-DSM θεω G2316 N-DSM παντοτε G3842 ADV περι G4012 PREP παντων G3956 A-GPM υμων G5216 P-2GP μνειαν G3417 N-ASF ποιουμενοι G4160 V-PMP-NPM επι G1909 PREP των G3588 T-GPF προσευχων G4335 N-GPF ημων G2257 P-1GP Efez 1:16; Filipp 1:3; Kol 1:3; 2Thess 1:3; [Efez 1:15]; [2Tim 1:3]; [Filem 1:4];

Darby

2 We give thanks to God always for you all, making mention of you at our prayers, Efez 1:16; Filipp 1:3; Kol 1:3; 2Thess 1:3; [Efez 1:15]; [2Tim 1:3]; [Filem 1:4];

TSK - 1 Thessalonicenzen 1:2

 

Rom 1:8; Rom 1:9; Rom 6:17; 1Kor 1:4; Efez 1:15; Efez 1:16; Filipp 1:3; Filipp 1:4; Kol 1:3; Filem 1:4

 

 

SV

3 Zonder ophouden gedenkende het8  werk uws geloofs, en den arbeid der liefde, en de verdraagzaamheid der hoop op onzen Heere Jezus Christus, voor onzen God en Vader;  8Joh 6:29;  [Gal 5:6]; [Filipp 1:6];

KJV

3 Remembering G3421 without ceasing G89 your G5216 work G2041 of faith G4102, and G2532 labour G2873 of love G26, and G2532 patience G5281 of hope G1680 in our G2257 Lord G2962 Jesus G2424 Christ G5547, in the sight G1715 of God G2316 and G2532 our G2257 Father G3962; Joh 6:29; [Gal 5:6]; [Filipp 1:6];

YLT

3 unceasingly remembering of you the work of the faith, and the labour of the love, and the endurance of the hope, of our Lord Jesus Christ, in the presence of our God and Father, Joh 6:29; [Gal 5:6]; [Filipp 1:6];

WHNU

3 αδιαλειπτως G89 ADV μνημονευοντες G3421 V-PAP-NPM υμων G5216 P-2GP του G3588 T-GSN εργου G2041 N-GSN της G3588 T-GSF πιστεως G4102 N-GSF και G2532 CONJ του G3588 T-GSM κοπου G2873 N-GSM της G3588 T-GSF αγαπης G26 N-GSF και G2532 CONJ της G3588 T-GSF υπομονης G5281 N-GSF της G3588 T-GSF ελπιδος G1680 N-GSF του G3588 T-GSM κυριου G2962 N-GSM ημων G2257 P-1GP ιησου G2424 N-GSM χριστου G5547 N-GSM εμπροσθεν G1715 PREP του G3588 T-GSM θεου G2316 N-GSM και G2532 CONJ πατρος G3962 N-GSM ημων G2257 P-1GP Joh 6:29; [Gal 5:6]; [Filipp 1:6];

Darby

3 remembering unceasingly your work of faith, and labour of love, and enduring constancy of hope, of our Lord Jesus Christ, before our God and Father; Joh 6:29; [Gal 5:6]; [Filipp 1:6];

TSK - 1 Thessalonicenzen 1:3

 

Remembering.

1Thess 3:6; 2Tim 1:3-5

your.

1Thess 2:13; 1Thess 2:14; Joh 6:27-29; Rom 16:26; 1Kor 15:58; Gal 5:6; 2Thess 1:3; 2Thess 1:11

Hebr 4:11; Hebr 11:7; Hebr 11:8; Hebr 11:17; Hebr 11:24-34; Jak 2:17-26; Openb 2:19

and labour.

Gen 29:20; Hoogl 8:7; Joh 14:15; Joh 14:21-23; Joh 15:10; Joh 21:15-17; Rom 16:6

1Kor 13:4-7; 2Kor 5:14; 2Kor 5:15; 2Kor 8:7-9; Gal 5:13; Filem 1:5-7; Hebr 6:10; Hebr 6:11

1Joh 3:18; 1Joh 5:3; Openb 2:2-4

and patience.

Rom 2:7; Rom 5:3-5; Rom 8:24; Rom 8:25; Rom 12:12; Rom 15:13; 1Kor 13:13; Gal 6:9; Hebr 6:15

Hebr 10:36; Jak 1:3; Jak 1:4; Jak 5:7; Jak 5:8; 1Joh 3:3; Openb 3:10

in the.

Pred 2:26; Hand 3:19; Hand 10:31; 2Kor 2:17; 1Tim 2:3; Hebr 13:21; 1Petr 3:4

1Jo 3:21

 

 

SV

4 Wetende, geliefde broeders, uw verkiezing van God; [Kol 3:12];

KJV

4 Knowing G1492, brethren G80 beloved G25, your G5216 election G1589 of G5259 God G2316.1

  1beloved…: or, beloved of God, your election  [Kol 3:12];

YLT

4 having known, brethren beloved, by God, your election, [Kol 3:12];

WHNU

4 ειδοτες G1492 V-RAP-NPM αδελφοι G80 N-VPM ηγαπημενοι G25 V-RPP-NPM υπο G5259 PREP [του] G3588 T-GSM θεου G2316 N-GSM την G3588 T-ASF εκλογην G1589 N-ASF υμων G5216 P-2GP [Kol 3:12];

Darby

4 knowing, brethren beloved by God, your election. [Kol 3:12];

TSK - 1 Thessalonicenzen 1:4

 

Knowing.

1Thess 1:3; Rom 8:28-30; Rom 11:5-7; Efez 1:4; Filipp 1:6; Filipp 1:7; 1Petr 1:2; 2Petr 1:10

beloved, your election of God.  or, beloved of God, yourelection.

Rom 1:7; Rom 9:25; Efez 2:4; Efez 2:5; Kol 3:12; 2Thess 2:13; 2Tim 1:9; 2Tim 1:10; Tit 3:4; Tit 3:5

 

 

SV

5 Want9 10  ons Evangelie is onder u niet alleen in woorden geweest, maar ook in kracht, en in den Heiligen Geest, en in vele verzekerdheid; gelijk11  gij weet, hoedanigen wij onder u geweest zijn om uwentwil.    91Kor 2:4;  101Kor 4:20;  111Thess 2:1;

KJV

5 For G3754 our G2257 gospel G2098 came G1096 not G3756 unto G1519 you G5209 in G1722 word G3056 only G3440, but G235 also G2532 in G1722 power G1411, and G2532 in G1722 the Holy G40 Ghost G4151, and G2532 in G1722 much G4183 assurance G4136; as G2531 ye know G1492 what manner of men G3634 we were G1096 among G1722 you G5213 for G1223 your G5209 sake. 1Kor 2:4; 1Kor 4:20; 1Thess 2:1;

YLT

5 because our good news did not come to you in word only, but also in power, and in the Holy Spirit, and in much assurance, even as ye have known of what sort we became among you because of you, 1Kor 2:4; 1Kor 4:20; 1Thess 2:1;

WHNU

5 οτι G3754 CONJ το G3588 T-NSN ευαγγελιον G2098 N-NSN ημων G2257 P-1GP ουκ G3756 PRT-N εγενηθη G1096 V-AOI-3S εις G1519 PREP υμας G5209 P-2AP εν G1722 PREP λογω G3056 N-DSM μονον G3440 ADV αλλα G235 CONJ και G2532 CONJ εν G1722 PREP δυναμει G1411 N-DSF και G2532 CONJ εν G1722 PREP πνευματι G4151 N-DSN αγιω G40 A-DSN και G2532 CONJ  [εν] G1722 PREP πληροφορια G4136 N-DSF πολλη G4183 A-DSF καθως G2531 ADV οιδατε G1492 V-RAI-2P οιοι G3634 K-NPM εγενηθημεν G1096 V-AOI-1P  [εν] G1722 PREP υμιν G5213 P-2DP δι G1223 PREP υμας G5209 P-2AP 1Kor 2:4; 1Kor 4:20; 1Thess 2:1;

Darby

5 For our glad tidings were not with you in word only, but also in power, and in [the] Holy Spirit, and in much assurance; even as ye know what we were among you for your sakes: 1Kor 2:4; 1Kor 4:20; 1Thess 2:1;

TSK - 1 Thessalonicenzen 1:5

 

our.

Jes 55:11; Rom 2:16; 2Kor 4:3; Gal 1:8-12; Gal 2:2; 2Thess 2:14; 2Tim 2:8

in word.

1Thess 2:13; 1Kor 4:20; 2Kor 3:6

but.

Ps 10:2; Ps 10:3; Mark 16:20; Hand 11:21; Hand 16:14; Rom 1:16; Rom 15:18; Rom 15:19; 1Kor 1:24

1Kor 2:4; 1Kor 2:5; 1Kor 3:6; 2Kor 10:4; 2Kor 10:5; Efez 1:17-20; Efez 2:4; Efez 2:5; Efez 2:10; Efez 3:20; Filipp 2:13

Jak 1:16-18; 1Petr 1:3

in the.

Joh 16:7-15; Hand 2:33; Hand 10:44-46; Hand 11:15-18; 1Kor 3:16; 1Kor 12:7-11

2Kor 6:6; Gal 3:2-5; Gal 5:5; Gal 5:22; Gal 5:23; Tit 3:5; Tit 3:6; Hebr 2:4; 1Petr 1:12

in much.

Kol 2:2; Hebr 2:3; Hebr 6:11; Hebr 6:18; Hebr 6:19; Hebr 10:22; 2Petr 1:10; 2Petr 1:19

what.

1Thess 2:1-11; Hand 20:18; Hand 20:19; Hand 20:33-35; 1Kor 2:2-5; 1Kor 4:9-13; 1Kor 10:33; 2Kor 4:1; 2Kor 4:2

2Kor 6:3-10; Filipp 4:9; 2Thess 3:7-9; 1Tim 4:12-16; 1Petr 5:3

for.

1Kor 9:19-23; 2Tim 2:10

 

 

SV

6 En12 13 14 15  gij zijt onze navolgers geworden, en des Heeren, het Woord aangenomen hebbende in vele verdrukking, met blijdschap des Heiligen Geestes;     121Kor 4:16;  131Kor 11:1;  14Filipp 3:17;  152Thess 3:9;  [2Thess 3:7];

KJV

6 And G2532 ye G5210 became G1096 followers G3402 of us G2257, and G2532 of the Lord G2962, having received G1209 the word G3056 in G1722 much G4183 affliction G2347, with G3326 joy G5479 of the Holy G40 Ghost G4151: 1Kor 4:16; 1Kor 11:1; Filipp 3:17; 2Thess 3:9; [2Thess 3:7];

YLT

6 and ye--ye did become imitators of us, and of the Lord, having received the word in much tribulation, with joy of the Holy Spirit, 1Kor 4:16; 1Kor 11:1; Filipp 3:17; 2Thess 3:9; [2Thess 3:7];

WHNU

6 και G2532 CONJ υμεις G5210 P-2NP μιμηται G3402 N-NPM ημων G2257 P-1GP εγενηθητε G1096 V-AOI-2P και G2532 CONJ του G3588 T-GSM κυριου G2962 N-GSM δεξαμενοι G1209 V-ADP-NPM τον G3588 T-ASM λογον G3056 N-ASM εν G1722 PREP θλιψει G2347 N-DSF πολλη G4183 A-DSF μετα G3326 PREP χαρας G5479 N-GSF πνευματος G4151 N-GSN αγιου G40 A-GSN 1Kor 4:16; 1Kor 11:1; Filipp 3:17; 2Thess 3:9; [2Thess 3:7];

Darby

6 and *ye* became our imitators, and of the Lord, having accepted the word in much tribulation with joy of [the] Holy Spirit, 1Kor 4:16; 1Kor 11:1; Filipp 3:17; 2Thess 3:9; [2Thess 3:7];

TSK - 1 Thessalonicenzen 1:6

 

ye.

1Thess 2:14; 1Kor 4:16; 1Kor 11:1; 2Kor 8:5; Filipp 3:17; 2Thess 3:9

and of.

Matt 16:24; Joh 8:12; Joh 13:13-15; Efez 5:1; 1Petr 3:13; 3Joh 1:11

received.

1Thess 2:13; 1Thess 2:14; 1Thess 3:2-4; Hos 2:14; Mark 10:29-30; Hand 17:5; 2Kor 8:1; 2Kor 8:2; 2Thess 1:4

with joy.

Joh 14:16-18; Hand 5:41; Hand 9:31; Hand 13:52; Rom 5:3-5; Rom 8:16-18; Rom 15:13

Gal 5:22; Hebr 10:34; 1Petr 1:6; 1Petr 1:8

 

 

SV

7 Alzo dat gij voorbeelden geworden zijt al den gelovigen in Macedónië en Acháje.

KJV

7 So G5620 that ye G5209 were G1096 ensamples G5179 to all G3956 that believe G4100 in G1722 Macedonia G3109 and G2532 Achaia G882.

YLT

7 so that ye became patterns to all those believing in Macedonia and Achaia,

WHNU

7 ωστε G5620 CONJ γενεσθαι G1096 V-2ADN υμας G5209 P-2AP τυπον G5179 N-ASM πασιν G3956 A-DPM τοις G3588 T-DPM πιστευουσιν G4100 V-PAP-DPM εν G1722 PREP τη G3588 T-DSF μακεδονια G3109 N-DSF και G2532 CONJ εν G1722 PREP τη G3588 T-DSF αχαια G882 N-DSF

Darby

7 so that ye became models to all that believe in Macedonia and in Achaia:

TSK - 1 Thessalonicenzen 1:7

 

ensamples.

1Thess 4:10; 1Tim 4:12; Tit 2:7; 1Petr 5:3

in.

1Thess 1:8; Hand 16:12; Hand 1:13; Hand 18:1; 2Kor 1:1; 2Kor 9:2; 2Kor 11:9; 2Kor 11:10

 

 

SV

8 Want van u is het Woord des Heeren luidbaar geworden niet alleen in Macedónië en Acháje; maar ook in alle plaatsen is uw geloof, dat [gij] op God [hebt], uitgegaan, zodat wij niet van node hebben, iets [daarvan] te spreken.

KJV

8 For G1063 from G575 you G5216 sounded out G1837 the word G3056 of the Lord G2962 not G3756 only G3440 in G1722 Macedonia G3109 and G2532 Achaia G882, but G235 also G2532 in G1722 every G3956 place G5117 your G5216 faith G4102 to G4314 God-ward G2316 is spread abroad G1831; so G5620 that we G2248 need G5532 not G3361 G2192 to speak G2980 any thing G5100.

YLT

8 for from you hath sounded forth the word of the Lord, not only in Macedonia and Achaia, but also in every place your faith toward God did go forth, so that we have no need to say anything,

WHNU

8 αφ G575 PREP υμων G5216 P-2GP γαρ G1063 CONJ εξηχηται G1837 V-RPI-3S ο G3588 T-NSM λογος G3056 N-NSM του G3588 T-GSM κυριου G2962 N-GSM ου G3756 PRT-N μονον G3440 ADV εν G1722 PREP τη G3588 T-DSF μακεδονια G3109 N-DSF και G2532 CONJ  [εν G1722 PREP τη] G3588 T-DSF αχαια G882 N-DSF αλλ G235 CONJ εν G1722 PREP παντι G3956 A-DSM τοπω G5117 N-DSM η G3588 T-NSF πιστις G4102 N-NSF υμων G5216 P-2GP η G3588 T-NSF προς G4314 PREP τον G3588 T-ASM θεον G2316 N-ASM εξεληλυθεν G1831 V-RAI-3S ωστε G5620 CONJ μη G3361 PRT-N χρειαν G5532 N-ASF εχειν G2192 V-PAN ημας G2248 P-1AP λαλειν G2980 V-PAN τι G5100 X-ASN

Darby

8 for the word of the Lord sounded out from you, not only in Macedonia and Achaia, but in every place your faith which [is] towards God has gone abroad, so that we have no need to say anything;

TSK - 1 Thessalonicenzen 1:8

 

from.

Jes 2:3; Jes 52:7; Jes 66:19; Rom 10:14-18; 1Kor 14:36; 2Thess 3:1; Openb 14:6; Openb 22:17

in every.

Rom 1:8; 2Thess 1:4; 3Joh 1:12

God-ward.

Ex 18:9; 2Kor 3:4

 

 

SV

9 Want zijzelven verkondigen van ons, hoedanigen ingang wij tot u hebben, en hoe gij tot God bekeerd zijt van de afgoden, om den levenden en waarachtigen God te dienen; [1Thess 2:1];

KJV

9 For G1063 they G518 themselves G846 shew G518 of G4012 us G2257 what manner G3697 of entering in G1529 we had G2192 G2192 unto G4314 you G5209, and G2532 how G4459 ye turned G1994 to G4314 God G2316 from G575 idols G1497 to serve G1398 the living G2198 and G2532 true G228 God G2316; [1Thess 2:1];

YLT

9 for they themselves concerning us do declare what entrance we had unto you, and how ye did turn unto God from the idols, to serve a living and true God, [1Thess 2:1];

WHNU

9 αυτοι G846 P-NPM γαρ G1063 CONJ περι G4012 PREP ημων G2257 P-1GP απαγγελλουσιν G518 V-PAI-3P οποιαν G3697 A-ASF εισοδον G1529 N-ASF εσχομεν G2192 V-2AAI-1P προς G4314 PREP υμας G5209 P-2AP και G2532 CONJ πως G4459 ADV επεστρεψατε G1994 V-AAI-2P προς G4314 PREP τον G3588 T-ASM θεον G2316 N-ASM απο G575 PREP των G3588 T-GPN ειδωλων G1497 N-GPN δουλευειν G1398 V-PAN θεω G2316 N-DSM ζωντι G2198 V-PAP-DSM και G2532 CONJ αληθινω G228 A-DSM [1Thess 2:1];

Darby

9 for they themselves relate concerning us what entering in we had to you, and how ye turned to God from idols to serve a living and true God, [1Thess 2:1];

TSK - 1 Thessalonicenzen 1:9

 

what.

1Thess 1:5; 1Thess 1:6; 1Thess 2:1; 1Thess 2:13

ye.

Jes 2:17-21; Jer 16:19; Zef 2:11; Zach 8:20-23; Mal 1:11; Hand 14:15

Hand 26:17; Hand 26:18; 1Kor 12:2; Gal 4:8; Gal 4:9

the living.

Deut 5:26; 1Sam 17:26; 1Sam 17:36; Ps 42:2; Ps 84:2; Jes 37:4; Jes 37:17; Jer 10:10

Dan 6:26; Hos 1:10; Rom 9:26; 2Kor 6:16; 2Kor 6:17; 1Tim 4:10; Hebr 12:22; Openb 17:2

 

 

SV

10 En16 17 18 19  Zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, Denwelken Hij uit de doden verwekt heeft, [namelijk] Jezus, Die ons verlost van den toekomenden toorn.     16Hand 1:11;  17Filipp 3:20;  182Thess 1:10;  19Openb 1:7;  [Luk 22:69]; [Judas 1:14];

KJV

10 And G2532 to wait for G362 his G846 Son G5207 from G1537 heaven G3772, whom G3739 he raised G1453 from G1537 the dead G3498, [even] Jesus G2424, which G3588 delivered G4506 us G2248 from G575 the wrath G3709 to come G2064. Hand 1:11; Filipp 3:20; 2Thess 1:10; Openb 1:7; [Luk 22:69]; [Judas 1:14];

YLT

10 and to wait for His Son from the heavens, whom He did raise out of the dead--Jesus, who is rescuing us from the anger that is coming. Hand 1:11; Filipp 3:20; 2Thess 1:10; Openb 1:7; [Luk 22:69]; [Judas 1:14];

WHNU

10 και G2532 CONJ αναμενειν G362 V-PAN τον G3588 T-ASM υιον G5207 N-ASM αυτου G846 P-GSM εκ G1537 PREP των G3588 T-GPM ουρανων G3772 N-GPM ον G3739 R-ASM ηγειρεν G1453 V-AAI-3S εκ G1537 PREP [των] G3588 T-GPM νεκρων G3498 A-GPM ιησουν G2424 N-ASM τον G3588 T-ASM ρυομενον G4506 V-PNP-ASM ημας G2248 P-1AP εκ G1537 PREP της G3588 T-GSF οργης G3709 N-GSF της G3588 T-GSF ερχομενης G2064 V-PNP-GSF Hand 1:11; Filipp 3:20; 2Thess 1:10; Openb 1:7; [Luk 22:69]; [Judas 1:14];

Darby

10 and to await his Son from the heavens, whom he raised from among the dead, Jesus, our deliverer from the coming wrath. Hand 1:11; Filipp 3:20; 2Thess 1:10; Openb 1:7; [Luk 22:69]; [Judas 1:14];

TSK - 1 Thessalonicenzen 1:10

 

wait.

1Thess 4:16; 1Thess 4:17; Gen 49:18; Job 19:25-27; Jes 25:8; Jes 25:9; Luk 2:25; Hand 1:11; Hand 3:21

Rom 2:7; Rom 8:23-25; 1Kor 1:7; Filipp 3:20; 1Thess 1:7; 1Thess 2:7; 2Tim 4:1; Tit 2:13

Hebr 9:28; 2Petr 3:12; 2Petr 3:14; Openb 1:7

whom.

Hand 2:24; Hand 3:15; Hand 4:10; Hand 5:30; Hand 5:31; Hand 10:40; Hand 10:41; Hand 17:31; Rom 1:4; Rom 4:25; Rom 8:34

1Kor 15:4-21; Kol 1:18; 1Petr 1:3; 1Petr 1:21; 1Petr 3:18; Openb 1:18

Jesus.

1Thess 5:9; Matt 1:21; Rom 5:9; Rom 5:10; Gal 3:13; 1Petr 2:21

the wrath.

Matt 3:7; Luk 3:7; Hebr 10:27

 

 

 

 


Vorig hoofdstuk (Kolossenzen 4)
| Begin hoofdstuk | Volgend hoofdstuk (1 Thessalonicenzen 2)