Interlinear Nieuw Testament

index


Vorig hoofdstuk (2 Korinthe 12) | Volgend hoofdstuk (Galaten 1)


2 Korinthe 13

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

SV

1 Dit is de derde maal, [dat] ik tot u kom; in1 2 3 4 5 6  den mond van twee of drie getuigen zal alle woord bestaan.       1Num 35:30;  2Deut 17:6;  3Deut 19:5;  4Matt 18:16;  5Joh 8:17;  6Hebr 10:28;  [Deut 19:15];

KJV

1 This G5124 [is] the third G5154 [time] I am coming G2064 to G4314 you G5209. In G1909 the mouth G4750 of two G1417 or G2532 three G5140 witnesses G3144 shall G2476 every G3956 word G4487 be established G2476. Num 35:30; Deut 17:6; Deut 19:5; Matt 18:16; Joh 8:17; Hebr 10:28; [Deut 19:15];

YLT

1 This third time do I come unto you; on the mouth of two witnesses or three shall every saying be established; Num 35:30; Deut 17:6; Deut 19:5; Matt 18:16; Joh 8:17; Hebr 10:28; [Deut 19:15];

WHNU

1 τριτον G5154 A-ASN τουτο G5124 D-ASN ερχομαι G2064 V-PNI-1S προς G4314 PREP υμας G5209 P-2AP επι G1909 PREP στοματος G4750 N-GSN δυο G1417 A-NUI μαρτυρων G3144 N-GPM και G2532 CONJ τριων G5140 A-GPM σταθησεται G2476 V-FPI-3S παν G3956 A-NSN ρημα G4487 N-NSN Num 35:30; Deut 17:6; Deut 19:5; Matt 18:16; Joh 8:17; Hebr 10:28; [Deut 19:15];

Darby

1 This third time I am coming to you. In the mouth of two or three witnesses shall every matter be established. Num 35:30; Deut 17:6; Deut 19:5; Matt 18:16; Joh 8:17; Hebr 10:28; [Deut 19:15];

TSK - 2 Korinthe 13:1

 

1 He threatens severity, and the power of his apostleship, against obstinate sinners.

5 And, advising them to a trial of their faith,

7 and to a reformation of their sins before his coming,

11 he concludes his epistle with a general exhortation and a prayer.

 

 

the third.

12:14

In.

Num 35:30; Deut 17:6; Deut 19:15; 1Kon 21:10; 1Kon 21:13; Matt 18:16; Matt 26:60; Matt 26:61

Joh 8:17; Joh 8:18; Hebr 10:28; Hebr 10:29

 

 

SV

2 Ik heb het te voren gezegd, en zeg het te voren als tegenwoordig zijnde de tweede maal, en ik schrijf het nu afwezende aan degenen, die te voren gezondigd hebben, en aan al de anderen, dat, zo ik wederom kom, ik [hen] niet zal sparen;

KJV

2 I told you before G4280, and G2532 foretell you G4302, as if G5613 I were present G3918, the second G1208 time; and G2532 being absent G548 now G3568 I write G1125 to them which heretofore have sinned G4258, and G2532 to all G3956 other G3062, that G3754, if G1437 I come G2064 again G1519 G3825, I will G5339 not G3756 spare G5339:

YLT

2 I have said before, and I say [it] before, as being present, the second time, and being absent, now, do I write to those having sinned before, and to all the rest, that if I come again, I will not spare,

WHNU

2 προειρηκα G4280 V-RAI-1S και G2532 CONJ προλεγω G4302 V-PAI-1S ως G5613 ADV παρων G3918 V-PXP-NSM το G3588 T-NSN δευτερον G1208 A-NSN και G2532 CONJ απων G548 V-PXP-NSM νυν G3568 ADV τοις G3588 T-DPM προημαρτηκοσιν G4258 V-RAP-DPM και G2532 CONJ τοις G3588 T-DPM λοιποις G3062 A-DPM πασιν G3956 A-DPM οτι G3754 CONJ εαν G1437 COND ελθω G2064 V-2AAS-1S εις G1519 PREP το G3588 T-ASN παλιν G3825 ADV ου G3756 PRT-N φεισομαι G5339 V-FDI-1S

Darby

2 I have declared beforehand, and I say beforehand as present the second time, and now absent, to those that have sinned before, and to all the rest, that if I come again I will not spare.

TSK - 2 Korinthe 13:2

 

told.

2Kor 1:23; 2Kor 10:1; 2Kor 10:2; 2Kor 10:8-11; 2Kor 12:20; 1Kor 4:19-21; 1Kor 5:5

being.

10

heretofore.

12:21

 

 

SV

3 Dewijl gij zoekt een proeve van Christus, Die in mij spreekt, Welke in u niet zwak is, maar krachtig is onder u.

KJV

3 Since G1893 ye seek G2212 a proof G1382 of Christ G5547 speaking G2980 in G1722 me G1698, which G3739 to G1519 you-ward G5209 is G770 not G3756 weak G770, but G235 is mighty G1414 in G1722 you G5213.

YLT

3 since a proof ye seek of the Christ speaking in me, who to you is not infirm, but is powerful in you,

WHNU

3 επει G1893 CONJ δοκιμην G1382 N-ASF ζητειτε G2212 V-PAI-2P του G3588 T-GSM εν G1722 PREP εμοι G1698 P-1DS λαλουντος G2980 V-PAP-GSM χριστου G5547 N-GSM ος G3739 R-NSM εις G1519 PREP υμας G5209 P-2AP ουκ G3756 PRT-N ασθενει G770 V-PAI-3S αλλα G235 CONJ δυνατει G1414 V-PAI-3S εν G1722 PREP υμιν G5213 P-2DP

Darby

3 Since ye seek a proof of Christ speaking in me, (who is not weak towards you, but is powerful among you,

TSK - 2 Korinthe 13:3

 

ye seek.

10:8-10

Christ.

2Kor 2:10; Matt 10:20; Matt 18:18-20; Luk 21:15; 1Kor 5:4; 1Kor 5:5

which.

2Kor 2:6; 2Kor 3:1-3; 2Kor 12:12; 1Kor 9:1-3

 

 

SV

4 Want hoewel Hij gekruist is door zwakheid, zo leeft Hij nochtans door de kracht Gods. Want ook wij zijn zwak in Hem, maar zullen met Hem leven door de kracht Gods in u.

KJV

4 For G1063 G2532 though G1487 he was crucified G4717 through G1537 weakness G769, yet G235 he liveth G2198 by G1537 the power G1411 of God G2316. For G1063 we G2249 also G2532 are weak G770 in G1722 him G846, but G235 we shall live G2198 with G4862 him G846 by G1537 the power G1411 of God G2316 toward G1519 you G5209.1

  1in him: or, with him

YLT

4 for even if he was crucified from infirmity, yet he doth live from the power of God; for we also are weak in him, but we shall live with him from the power of God toward you.

WHNU

4 και G2532 CONJ γαρ G1063 CONJ εσταυρωθη G4717 V-API-3S εξ G1537 PREP ασθενειας G769 N-GSF αλλα G235 CONJ ζη G2198 V-PAI-3S εκ G1537 PREP δυναμεως G1411 N-GSF θεου G2316 N-GSM και G2532 CONJ γαρ G1063 CONJ ημεις G2249 P-1NP ασθενουμεν G770 V-PAI-1P εν G1722 PREP αυτω G846 P-DSM αλλα G235 CONJ ζησομεν G2198 V-FAI-1P συν G4862 PREP αυτω G846 P-DSM εκ G1537 PREP δυναμεως G1411 N-GSF θεου G2316 N-GSM  [εις G1519 PREP υμας] G5209 P-2AP εις G1519 PREP υμας G5209 P-2AP

Darby

4 for if indeed he has been crucified in weakness, yet he lives by God's power; for indeed *we* are weak in him, but we shall live with him by God's power towards you,)

TSK - 2 Korinthe 13:4

 

he was.

Luk 22:43; Luk 22:44; Joh 10:18; 1Kor 15:43; Filipp 2:7; Filipp 2:8; Hebr 5:7; 1Petr 3:18

yet.

Hand 2:36; Hand 4:10-12; Rom 6:4; Rom 6:9; Rom 6:10; Rom 14:9; Efez 1:19-23; Filipp 2:9-11

1Petr 3:18; 1Petr 3:22; Openb 1:17; Openb 1:18

we also.

2Kor 4:7-12; 2Kor 10:3; 2Kor 10:4; 2Kor 10:10; 1Kor 2:3

in him.  or, with him.

Filipp 3:10; 2Tim 2:11; 2Tim 2:12

but.

Hand 3:16; Rom 6:8-11

 

 

SV

5 Onderzoekt7  uzelven, of gij in het geloof zijt, beproeft uzelven. Of kent gij uzelven niet, dat Jezus Christus in u is? tenzij dat gij enigszins verwerpelijk zijt.  71Kor 11:28;

KJV

5 Examine G3985 yourselves G1438, whether G1487 ye be G2075 in G1722 the faith G4102; prove G1381 your own selves G1438. G2228 Know ye G1921 not G3756 your own selves G1438, how that G3754 Jesus G2424 Christ G5547 is G2076 in G1722 you G5213, except G1509 ye be G2075 reprobates G5100 G96? 1Kor 11:28;

YLT

5 Your own selves try ye, if ye are in the faith; your own selves prove ye; do ye not know your own selves, that Jesus Christ is in you, if ye be not in some respect disapproved of? 1Kor 11:28;

WHNU

5 εαυτους G1438 F-3APM πειραζετε G3985 V-PAM-2P ει G1487 COND εστε G2075 V-PXI-2P εν G1722 PREP τη G3588 T-DSF πιστει G4102 N-DSF εαυτους G1438 F-3APM δοκιμαζετε G1381 V-PAM-2P η G2228 PRT ουκ G3756 PRT-N επιγινωσκετε G1921 V-PAI-2P εαυτους G1438 F-3APM οτι G3754 CONJ ιησους G2424 N-NSM χριστος G5547 N-NSM εν G1722 PREP υμιν G5213 P-2DP ει G1487 COND μητι G3385 PRT-I αδοκιμοι G96 A-NPM εστε G2075 V-PXI-2P 1Kor 11:28;

Darby

5 examine your own selves if ye be in the faith; prove your own selves: do ye not recognise yourselves, that Jesus Christ is in you, unless indeed ye be reprobates? 1Kor 11:28;

TSK - 2 Korinthe 13:5

 

Examine.

Ps 17:3; Ps 26:2; Ps 119:59; Ps 139:23; Ps 139:24; Klaagl 3:40; Ezech 18:28; Haggai 1:5; Haggai 1:7

1Kor 11:28; 1Kor 11:31; Gal 6:4; Hebr 4:1; Hebr 12:15; 1Joh 3:20; 1Joh 3:21; Openb 2:5; Openb 3:2; Openb 3:3

in the faith.

Kol 1:23; Kol 2:7; 1Tim 2:15; Tit 1:13; Tit 2:2; 1Petr 5:9

Know.

1Kor 3:16; 1Kor 6:2; 1Kor 6:15; 1Kor 6:19; 1Kor 9:24; Jak 4:4

Jesus Christ.

2Kor 6:16; Joh 6:56; Joh 14:23; Joh 15:4; Joh 17:23; Joh 17:26; Rom 8:10; Gal 2:20; Gal 4:19

Efez 2:20-22; Efez 3:17; Kol 1:27; Kol 2:19; 1Petr 2:4; 1Petr 2:5

reprobates.

2Kor 13:6; 2Kor 13:7; Jer 6:30; Rom 1:28; 2Tim 3:8; Tit 1:16; 1Kor 9:27; Hebr 6:8

 

 

SV

6 Doch ik hoop, dat gij zult verstaan, dat wij niet verwerpelijk zijn.

KJV

6 But G1161 I trust G1679 that G3754 ye shall know G1097 that G3754 we G2249 are G2070 not G3756 reprobates G96.

YLT

6 and I hope that ye shall know that we--we are not disapproved of;

WHNU

6 ελπιζω G1679 V-PAI-1S δε G1161 CONJ οτι G3754 CONJ γνωσεσθε G1097 V-FDI-2P οτι G3754 CONJ ημεις G2249 P-1NP ουκ G3756 PRT-N εσμεν G2070 V-PXI-1P αδοκιμοι G96 A-NPM

Darby

6 Now I hope that ye will know that *we* are not reprobates.

TSK - 2 Korinthe 13:6

 

2Kor 13:3; 2Kor 13:4; 2Kor 13:10; 2Kor 12:20

 

 

SV

7 En ik wens van God, dat gij geen kwaad doet; niet opdat wij beproefd zouden bevonden worden, maar opdat gij het goede zoudt doen, en wij als verwerpelijk zouden zijn.

KJV

7 Now G1161 I pray G2172 to G4314 God G2316 that ye G5209 do G3361 G4160 no G3367 evil G2556; not G3756 that G2443 we G2249 should appear G5316 approved G1384, but G235 that G2443 ye G5210 should do G4160 that which is honest G2570, though G1161 we G2249 be G5600 as G5613 reprobates G96.

YLT

7 and I pray before God that ye do no evil, not that we may appear approved, but that ye may do that which is right, and we may be as disapproved;

WHNU

7 ευχομεθα G2172 V-PNI-1P δε G1161 CONJ προς G4314 PREP τον G3588 T-ASM θεον G2316 N-ASM μη G3361 PRT-N ποιησαι G4160 V-AAN υμας G5209 P-2AP κακον G2556 A-ASN μηδεν G3367 A-ASN ουχ G3756 PRT-N ινα G2443 CONJ ημεις G2249 P-1NP δοκιμοι G1384 A-NPM φανωμεν G5316 V-2APS-1P αλλ G235 CONJ ινα G2443 CONJ υμεις G5210 P-2NP το G3588 T-ASN καλον G2570 A-ASN ποιητε G4160 V-PAS-2P ημεις G2249 P-1NP δε G1161 CONJ ως G5613 ADV αδοκιμοι G96 A-NPM ωμεν G5600 V-PXS-1P

Darby

7 But we pray to God that ye may do nothing evil; not that *we* may appear approved, but that *ye* may do what is right, and *we* be as reprobates.

TSK - 2 Korinthe 13:7

 

I pray.

2Kor 13:9; 1Kron 4:10; Matt 6:13; Joh 17:15; Filipp 1:9-11; 1Thess 5:23; 2Tim 4:18

approved.

2Kor 6:4; 2Kor 10:18; Rom 16:10; 1Kor 11:19; 2Tim 2:15; Jak 1:12

honest.

2Kor 8:21; Rom 12:17; Rom 13:13; Filipp 4:8; 1Tim 2:2; 1Petr 2:12

as reprobates.

2Kor 6:8; 2Kor 6:9; 2Kor 10:10; 1Kor 4:9-13

 

 

SV

8 Want wij vermogen niets tegen de waarheid, maar voor de waarheid.

KJV

8 For G1063 we can do G1410 nothing G3756 G5100 against G2596 the truth G225, but G235 for G5228 the truth G225.

YLT

8 for we are not able to do anything against the truth, but for the truth;

WHNU

8 ου G3756 PRT-N γαρ G1063 CONJ δυναμεθα G1410 V-PNI-1P τι G5100 X-ASN κατα G2596 PREP της G3588 T-GSF αληθειας G225 N-GSF αλλα G235 CONJ υπερ G5228 PREP της G3588 T-GSF αληθειας G225 N-GSF

Darby

8 For we can do nothing against the truth, but for the truth.

TSK - 2 Korinthe 13:8

 

2Kor 13:10; 2Kor 10:8; Num 16:28-35; 1Kon 22:28; 2Kon 1:9-13; 2Kon 2:23-25; Spr 21:30

Spr 26:2; Mark 9:39; Mark 16:17-19; Luk 9:49-56; Hand 4:28-30; Hand 5:1-11; Hand 13:3-12

Hand 19:11-17; 1Kor 5:4; 1Kor 5:5; 1Tim 1:20; Hebr 2:3; Hebr 2:4

 

 

SV

9 Want wij verblijden ons, wanneer wij zwak zijn, en gij sterk zijt. En wij wensen ook dit, [namelijk] uw volmaking.

KJV

9 For G1063 we G2249 are glad G5463, when G3752 we are weak G770, and G1161 ye G5210 are G5600 strong G1415: and G1161 this G5124 also G2532 we wish G2172, [even] your G5216 perfection G2676.2

  2perfection: or, reformation, or, restoration

YLT

9 for we rejoice when we may be infirm, and ye may be powerful; and this also we pray for--your perfection!

WHNU

9 χαιρομεν G5463 V-PAI-1P γαρ G1063 CONJ οταν G3752 CONJ ημεις G2249 P-1NP ασθενωμεν G770 V-PAS-1P υμεις G5210 P-2NP δε G1161 CONJ δυνατοι G1415 A-NPM ητε G5600 V-PXS-2P τουτο G5124 D-ASN και G2532 CONJ ευχομεθα G2172 V-PNI-1P την G3588 T-ASF υμων G5216 P-2GP καταρτισιν G2676 N-ASF

Darby

9 For we rejoice when *we* may be weak and *ye* may be powerful. But this also we pray for, your perfecting.

TSK - 2 Korinthe 13:9

 

when.

2Kor 13:8; 2Kor 11:30; 2Kor 12:5-10; 1Kor 4:10

even.

2Kor 13:7; 2Kor 13:11; 2Kor 7:1; Efez 4:13; Filipp 3:12-15; Kol 1:28; Kol 4:12; 1Thess 3:10; 2Tim 3:17

Hebr 6:1; Hebr 12:23; Hebr 13:21; 1Petr 5:10

 

 

SV

10 Daarom schrijf ik, afwezende, deze dingen, opdat ik niet, tegenwoordig zijnde, strengheid zou gebruiken, naar de macht, die8  mij de Heere gegeven heeft tot opbouwing, en niet tot nederwerping.  82Kor 10:8;

KJV

10 Therefore G5124 G1223 I write G1125 these things G5023 being absent G548, lest G3363 being present G3918 I should use G5530 sharpness G664, according G2596 to the power G1849 which G3739 the Lord G2962 hath given G1325 me G3427 to G1519 edification G3619, and G2532 not G3756 to G1519 destruction G2506. 2Kor 10:8;

YLT

10 because of this, these things--being absent--I write, that being present, I may not treat [any] sharply, according to the authority that the Lord did give me for building up, and not for casting down. 2Kor 10:8;

WHNU

10 δια G1223 PREP τουτο G5124 D-ASN ταυτα G5023 D-APN απων G548 V-PXP-NSM γραφω G1125 V-PAI-1S ινα G2443 CONJ παρων G3918 V-PXP-NSM μη G3361 PRT-N αποτομως G664 ADV χρησωμαι G5530 V-ADS-1S κατα G2596 PREP την G3588 T-ASF εξουσιαν G1849 N-ASF ην G3739 R-ASF ο G3588 T-NSM κυριος G2962 N-NSM εδωκεν G1325 V-AAI-3S μοι G3427 P-1DS εις G1519 PREP οικοδομην G3619 N-ASF και G2532 CONJ ουκ G3756 PRT-N εις G1519 PREP καθαιρεσιν G2506 N-ASF 2Kor 10:8;

Darby

10 On this account I write these things being absent, that being present I may not use severity according to the authority which the Lord has given me for building up, and not for overthrowing. 2Kor 10:8;

TSK - 2 Korinthe 13:10

 

I write.

2Kor 2:3; 2Kor 10:2; 2Kor 12:20; 2Kor 12:21; 1Kor 4:21

lest.

2Kor 13:2; 2Kor 13:8; Tit 1:13

according.

10:8

 

 

SV

11 Voorts, broeders, zijt blijde, wordt volmaakt, zijt getroost, zijt9 10 11 12 13  eensgezind, leeft14 15  in vrede; en de God der liefde en des vredes zal met u zijn.        9Rom 12:16;  10Rom 15:5;  111Kor 1:10;  12Filipp 2:2;  131Petr 3:8;  14Rom 12:18;  15Hebr 12:14;  [2Thess 3:16];

KJV

11 Finally G3063, brethren G80, farewell G5463. Be perfect G2675, be of good comfort G3870, be of one G846 mind G5426, live in peace G1514; and G2532 the God G2316 of love G26 and G2532 peace G1515 shall be G2071 with G3326 you G5216. Rom 12:16; Rom 15:5; 1Kor 1:10; Filipp 2:2; 1Petr 3:8; Rom 12:18; Hebr 12:14; [2Thess 3:16];

YLT

11 Henceforth, brethren, rejoice; be made perfect, be comforted, be of the same mind, be at peace, and the God of the love and peace shall be with you; Rom 12:16; Rom 15:5; 1Kor 1:10; Filipp 2:2; 1Petr 3:8; Rom 12:18; Hebr 12:14; [2Thess 3:16];

WHNU

11 λοιπον G3063 A-ASN αδελφοι G80 N-VPM χαιρετε G5463 V-PAM-2P καταρτιζεσθε G2675 V-PPM-2P παρακαλεισθε G3870 V-PPM-2P το G3588 T-ASN αυτο G846 P-ASN φρονειτε G5426 V-PAM-2P ειρηνευετε G1514 V-PAM-2P και G2532 CONJ ο G3588 T-NSM θεος G2316 N-NSM της G3588 T-GSF αγαπης G26 N-GSF και G2532 CONJ ειρηνης G1515 N-GSF εσται G2071 V-FXI-3S μεθ G3326 PREP υμων G5216 P-2GP Rom 12:16; Rom 15:5; 1Kor 1:10; Filipp 2:2; 1Petr 3:8; Rom 12:18; Hebr 12:14; [2Thess 3:16];

Darby

11 For the rest, brethren, rejoice; be perfected; be encouraged; be of one mind; be at peace; and the God of love and peace shall be with you. Rom 12:16; Rom 15:5; 1Kor 1:10; Filipp 2:2; 1Petr 3:8; Rom 12:18; Hebr 12:14; [2Thess 3:16];

TSK - 2 Korinthe 13:11

 

farewell.

Luk 9:61; Hand 15:29; Hand 18:21; Hand 23:30; Filipp 4:4; 1Thess 5:16

Be perfect.

2Kor 13:9; Matt 5:48; Joh 17:23; Jak 1:4; 1Petr 5:10

be of good.

2Kor 1:4; Mark 10:49; Rom 15:13; 1Thess 4:18; 2Thess 2:16; 2Thess 2:17

be of one.

Rom 12:16; Rom 12:18; Rom 15:5; Rom 15:6; 1Kor 1:10; Efez 4:3; Filipp 1:27; Filipp 2:1-3; Filipp 3:16; Filipp 4:2

1Pe 3:8

live.

Gen 37:4; Gen 45:24; Mark 9:50; Rom 12:18; Rom 14:19; 1Thess 5:13; 2Tim 2:22

Hebr 12:14; Jak 3:17; Jak 3:18; 1Petr 3:11

the God.

Rom 15:33; Rom 16:20; Filipp 4:9; 1Thess 5:23; Hebr 13:20; 1Joh 4:8-16

with.

2Kor 13:14; Matt 1:23; 2Thess 3:16; Openb 22:21

 

 

SV

12 Groet16 17 18 19  elkander met een heiligen kus.     16Rom 16:16;  171Kor 16:20;  181Thess 5:26;  191Petr 5:14;

KJV

12 Greet G782 one another G240 with G1722 an holy G40 kiss G5370. Rom 16:16; 1Kor 16:20; 1Thess 5:26; 1Petr 5:14;

YLT

12 salute one another in an holy kiss; Rom 16:16; 1Kor 16:20; 1Thess 5:26; 1Petr 5:14;

WHNU

12 ασπασασθε G782 V-ADM-2P αλληλους G240 C-APM εν G1722 PREP αγιω G40 A-DSN φιληματι G5370 N-DSN Rom 16:16; 1Kor 16:20; 1Thess 5:26; 1Petr 5:14;

Darby

12 Salute one another with a holy kiss. Rom 16:16; 1Kor 16:20; 1Thess 5:26; 1Petr 5:14;

TSK - 2 Korinthe 13:12

 

Rom 16:16; 1Kor 16:20; 1Thess 5:26; 1Petr 5:14

 

 

SV

13 (13:12) U groeten al de heiligen.

KJV

13 All G3956 the saints G40 salute G782 you G5209.

YLT

13 salute you do all the saints;

WHNU

13 (13-12) ασπαζονται G782 V-PNI-3P υμας G5209 P-2AP οι G3588 T-NPM αγιοι G40 A-NPM παντες G3956 A-NPM

Darby

13 All the saints salute you.

TSK - 2 Korinthe 13:13

 

Rom 16:16; Rom 16:21-23; Filipp 4:21; Filipp 4:22; Filem 1:23; Filem 1:24; Hebr 13:24; 1Petr 5:13

2Joh 1:13; 3Joh 1:14

 

 

SV

14 (13:13) De genade van den Heere Jezus Christus, en de liefde van God, en de gemeenschap des Heiligen Geestes, zij met u allen. Amen.

KJV

14 The grace G5485 of the Lord G2962 Jesus G2424 Christ G5547, and G2532 the love G26 of God G2316, and G2532 the communion G2842 of the Holy G40 Ghost G4151, [be] with G3326 you G5216 all G3956. Amen G281. 3

  3The second G1208 epistle to G4314 the Corinthians G2881 was written G1125 from G575 Philippi G5375, a city of Macedonia G3109, by G1223 Titus G5103 and G2532 Lucas G3065.

YLT

14 the grace of the Lord Jesus Christ, and the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit, [is] with you all! Amen.

WHNU

14 (13-13) η G3588 T-NSF χαρις G5485 N-NSF του G3588 T-GSM κυριου G2962 N-GSM ιησου G2424 N-GSM  [χριστου] G5547 N-GSM χριστου G5547 N-GSM και G2532 CONJ η G3588 T-NSF αγαπη G26 N-NSF του G3588 T-GSM θεου G2316 N-GSM και G2532 CONJ η G3588 T-NSF κοινωνια G2842 N-NSF του G3588 T-GSN αγιου G40 A-GSN πνευματος G4151 N-GSN μετα G3326 PREP παντων G3956 A-GPM υμων G5216 P-2GP

Darby

14 The grace of the Lord Jesus Christ, and the love of God, and the communion of the Holy Spirit, [be] with you all.

TSK - 2 Korinthe 13:14

 

The grace.

Num 6:23-27; Matt 28:19; Joh 1:16; Joh 1:17; Rom 1:7; Rom 16:20; Rom 16:24; 1Kor 16:23

Openb 1:4; Openb 1:5

the love.

Rom 5:5; Rom 8:39; Efez 6:23; 1Joh 3:16; Judas 1:21

the communion.

Joh 4:10; Joh 4:14; Joh 7:38; Joh 14:15-17; Rom 8:9; Rom 8:14-17; 1Kor 3:16; 1Kor 6:19; 1Kor 12:13

Gal 5:22; Efez 2:18; Efez 2:22; Efez 5:9; Filipp 2:1; 1Joh 1:3; 1Joh 3:24

Amen.

Matt 6:13; Matt 28:20; Rom 16:20; Rom 16:27; 1Kor 14:16

 

CONCLUDING REMARKS ON THE SECOND EPISTLE TO THE CORINTHIANS.

The most remarkable circumstance in this Epistle, observes Mr. Scott, is the confidence of the Apostle in the goodness of his cause, and in the power of God to bear him out in it.  Opposed as he then was by a powerful and sagacious party, whose authority, reputation, and interest were deeply concerned, and who were ready to seize on every thing that could discredit him, it is wonderful to hear him so firmly insist upon his apostolical authority, and so unreservedly appeal to the miraculous power which he has exercised and conferred at Corinth.  So far from shrinking from the contest, as afraid of some discovery being made, unfavourable to him and the common cause, he, with great modesty and meekness indeed, but with equal boldness and decision, expressly declares that his opposers and despisers were the ministers of Satan, and menaces them with miraculous judgments, when as many of their deluded hearers had been brought to repentance and re-established in the faith, as proper means could in a reasonable time effect.  It is inconceivable that a stronger internal testimony, not only of integrity, but of divine inspiration, can exist.  Had there been any thing of imposture among the Christians, it was next to impossible but such a conduct must have occasioned a disclosure of it.  Of the effects produced by this latter epistle we have no circumstantial account; for the journey which St. Paul took to Corinth, after he had written it, is mentioned by St. Luke only in a few words, (Ac 20:2, 3.)  We know, however, that St. Paul was there after he had written this Epistle; that the contributions for the poor brethren at Jerusalem were brought to him from different parts to that city (Ro 15:26;) and that, after remaining there several months, he sent salutations from some of the principal members of that church, by whom he must have been greatly respected, to the church of Rome (Ro 16:22, 23.)  From this time we hear no more of the false teacher and his party; and when Clement of Rome wrote his epistle to the Corinthians, St. Paul was considered by them as a divine apostle, to whose authority he might appeal without fear of contradiction.  The false teacher, therefore, must either have been silenced by St. Paul, by virtue of his apostolical powers, and by an act of severity which he had threatened, (2 Co 13:2, 3;) or this adversary of the apostle had, at that time, voluntarily quitted the place.  Whichever was the cause, the effect produced must operate as a confirmation of our faith, and as a proof of St. Paul's divine mission.

 

 

 

 


Vorig hoofdstuk (2 Korinthe 12)
| Begin hoofdstuk | Volgend hoofdstuk (Galaten 1)