Interlinear Nieuw Testament

index


Vorig hoofdstuk (Openbaring 6)
| Volgend hoofdstuk (Openbaring 8)


Openbaring 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

SV

1 En na dezen zag ik vier engelen staan op de vier hoeken der aarde, houdende de vier winden der aarde, opdat geen wind zou waaien op de aarde, noch op de zee, noch tegen enigen boom. [Openb 9:14];

KJV

1 And G2532 after G3326 these things G5023 I saw G1492 four G5064 angels G32 standing G2476 on G1909 the four G5064 corners G1137 of the earth G1093, holding G2902 the four G5064 winds G417 of the earth G1093, that G3363 the wind G417 should G4154 not G3363 blow G4154 on G1909 the earth G1093, nor G3383 on G1909 the sea G2281, nor G3383 on G1909 any G3956 tree G1186. [Openb 9:14];

YLT

1 And after these things I saw four messengers, standing upon the four corners of the land, holding the four winds of the land, that the wind may not blow upon the land, nor upon the sea, nor upon any tree; [Openb 9:14];

WHNU

1 μετα G3326 PREP τουτο G5124 D-ASN ειδον G3708 V-2AAI-1S τεσσαρας G5064 A-APM αγγελους G32 N-APM εστωτας G2476 V-RAP-APM επι G1909 PREP τας G3588 T-APF τεσσαρας G5064 A-APF γωνιας G1137 N-APF της G3588 T-GSF γης G1093 N-GSF κρατουντας G2902 V-PAP-APM τους G3588 T-APM τεσσαρας G5064 A-APM ανεμους G417 N-APM της G3588 T-GSF γης G1093 N-GSF ινα G2443 CONJ μη G3361 PRT-N πνεη G4154 V-PAS-3S ανεμος G417 N-NSM επι G1909 PREP της G3588 T-GSF γης G1093 N-GSF μητε G3383 CONJ επι G1909 PREP της G3588 T-GSF θαλασσης G2281 N-GSF μητε G3383 CONJ επι G1909 PREP παν G3956 A-ASN δενδρον G1186 N-ASN [Openb 9:14];

Darby

1 And after this I saw four angels standing upon the four corners of the earth, holding fast the four winds of the earth, that no wind might blow upon the earth, nor upon the sea, nor upon any tree. [Openb 9:14];

TSK - Openbaring 7:1

 

1 An angel seals the servants of God in their foreheads.

4 The number of them that were sealed:† of the tribes of Israel a certain number.

9 Of all the other nations an innumerable multitude, which stand before the throne, clad in white robes, and palms in their hands.

14 Their robes were washed in the blood of the Lamb.

after.

4:1-6:17

four angels.

Openb 4:6; Openb 9:14; Ezech 7:2; Ezech 37:9; Zach 1:18-20; Zach 6:1; Matt 24:31; Mark 13:27

holding.

Jes 27:8; Jer 49:36; Dan 7:2; Dan 8:8; Jona 1:4; Matt 8:26; Matt 8:27; Matt 24:31

the wind.

Openb 6:6; Openb 9:4; Jes 27:3

 

 

SV

2 En ik zag een anderen engel opkomen van den opgang der zon, hebbende het zegel des levenden Gods; en hij riep met een grote stem tot de vier engelen, welke [macht] gegeven was de aarde en de zee te beschadigen, [Openb 11:8];

KJV

2 And G2532 I saw G1492 another G243 angel G32 ascending G305 G305 from G575 the east G395 G2246, having G2192 the seal G4973 of the living G2198 God G2316: and G2532 he cried G2896 with a loud G3173 voice G5456 to the four G5064 angels G32, to whom G3739 it G846 was given G1325 to hurt G91 the earth G1093 and G2532 the sea G2281, [Openb 11:8];

YLT

2 and I saw another messenger going up from the rising of the sun, having a seal of the living God, and he did cry with a great voice to the four messengers, to whom it was given to injure the land and the sea, saying, [Openb 11:8];

WHNU

2 και G2532 CONJ ειδον G1492 V-2AAI-1S αλλον G243 A-ASM αγγελον G32 N-ASM αναβαινοντα G305 V-PAP-ASM απο G575 PREP ανατολης G395 N-GSF ηλιου G2246 N-GSM εχοντα G2192 V-PAP-ASM σφραγιδα G4973 N-ASF θεου G2316 N-GSM ζωντος G2198 V-PAP-GSM και G2532 CONJ εκραξεν G2896 V-AAI-3S φωνη G5456 N-DSF μεγαλη G3173 A-DSF τοις G3588 T-DPM τεσσαρσιν G5064 A-DPM αγγελοις G32 N-DPM οις G3739 R-DPM εδοθη G1325 V-API-3S αυτοις G846 P-DPM αδικησαι G91 V-AAN την G3588 T-ASF γην G1093 N-ASF και G2532 CONJ την G3588 T-ASF θαλασσαν G2281 N-ASF [Openb 11:8];

Darby

2 And I saw another angel ascending from [the] sunrising, having [the] seal of [the] living God; and he cried with a loud voice to the four angels to whom it had been given to hurt the earth and the sea, [Openb 11:8];

TSK - Openbaring 7:2

 

And I.

Openb 8:3; Openb 10:1; Mal 3:1; Mal 4:2; Hand 7:30-32

having.

Openb 7:3-8; Openb 5:2; Openb 10:4; Hoogl 8:6; Joh 6:27; 2Kor 1:22; Efez 1:13; Efez 4:30; 2Tim 2:19

living.

Deut 5:26; 1Sam 17:26; 1Sam 17:36; 2Kon 19:4; Matt 26:63; 1Thess 1:9; Hebr 12:22

to whom.

Openb 1:3; Openb 8:7-12

 

 

SV

3 Zeggende: Beschadigt1 †de aarde niet, noch de zee, noch de bomen, totdat wij de dienstknechten onzes Gods zullen verzegeld hebben aan2 †hun voorhoofden.†† 1Openb 9:4; 2Ezech 9:4;

KJV

3 Saying G3004, Hurt G91 not G3361 the earth G1093, neither G3383 the sea G2281, nor G3383 the trees G1186, till G891 G3739 we have sealed G4972 G4972 the servants G1401 of our G2257 God G2316 in G1909 their G846 foreheads G3359. Openb 9:4; Ezech 9:4;

YLT

3 `Do not injure the land, nor the sea, nor the trees, till we may seal the servants of our God upon their foreheads.' Openb 9:4; Ezech 9:4;

WHNU

3 λεγων G3004 V-PAP-NSM μη G3361 PRT-N αδικησητε G91 V-AAS-2P την G3588 T-ASF γην G1093 N-ASF μητε G3383 CONJ την G3588 T-ASF θαλασσαν G2281 N-ASF μητε G3383 CONJ τα G3588 T-APN δενδρα G1186 N-APN αχρι G891 PREP σφραγισωμεν G4972 V-AAS-1P τους G3588 T-APM δουλους G1401 N-APM του G3588 T-GSM θεου G2316 N-GSM ημων G2257 P-1GP επι G1909 PREP των G3588 T-GPN μετωπων G3359 N-GPN αυτων G846 P-GPM Openb 9:4; Ezech 9:4;

Darby

3 saying, Hurt not the earth, nor the sea, nor the trees, until we shall have sealed the bondmen of our God upon their foreheads. Openb 9:4; Ezech 9:4;

TSK - Openbaring 7:3

 

Hurt not.

Openb 6:6; Openb 9:4; Jes 6:13; Jes 27:8; Jes 65:8; Matt 24:22; Matt 24:31

till.

Openb 14:1; Ex 12:13; Ex 12:23; Jes 26:20; Jes 26:21; Ex 9:4-6; Zef 2:3

the servants.

Openb 19:2; Jes 54:17; Dan 3:17; Dan 3:26; Dan 6:16; Mal 3:18; Joh 12:26; Rom 6:22

in their.

Openb 13:16; Openb 14:1; Openb 20:4; Openb 22:4

 

 

SV

4 En ik hoorde het getal dergenen, die verzegeld waren: honderd3 †vier en veertig duizend waren verzegeld uit alle geslachten der kinderen IsraŽls.† 3Openb 14:1;

KJV

4 And G2532 I heard G191 the number G706 of them which were sealed G4972: [and there were] sealed G4972 an hundred G1540 [and] forty G5062 [and] four G5064 thousand G5505 of G1537 all G3956 the tribes G5443 of the children G5207 of Israel G2474. Openb 14:1;

YLT

4 And I heard the number of those sealed, (one hundred and forty four thousands were sealed out of all the tribes of the sons of Israel): Openb 14:1;

WHNU

4 και G2532 CONJ ηκουσα G191 V-AAI-1S τον G3588 T-ASM αριθμον G706 N-ASM των G3588 T-GPM εσφραγισμενων G4972 V-RPP-GPM εκατον G1540 A-NUI τεσσερακοντα G5062 A-NUI τεσσαρες G5064 A-NPF χιλιαδες G5505 A-NPF εσφραγισμενοι G4972 V-RPP-NPM εκ G1537 PREP πασης G3956 A-GSF φυλης G5443 N-GSF υιων G5207 N-GPM ισραηλ G2474 N-PRI Openb 14:1;

Darby

4 And I heard the number of the sealed, a hundred [and] forty-four thousand, sealed out of every tribe of [the] sons of Israel: Openb 14:1;

TSK - Openbaring 7:4

 

I heard.

9:16

an.

Openb 14:1; Openb 14:3; Gen 15:5; Rom 9:27; Rom 11:5; Rom 11:6

all.

Ezech 47:13; Ezech 48:19; Ezech 48:31; Zach 9:1; Matt 19:28; Luk 22:30; Hand 26:7; Jak 1:1

 

 

SV

5 Uit het geslacht van Juda waren twaalf duizend verzegeld; uit het geslacht van Ruben waren twaalf duizend verzegeld; uit het geslacht van Gad waren twaalf duizend verzegeld; [Openb 11:8];

KJV

5 Of G1537 the tribe G5443 of Juda G2455 [were] sealed G4972 twelve G1427 thousand G5505. Of G1537 the tribe G5443 of Reuben G4502 [were] sealed G4972 twelve G1427 thousand G5505. Of G1537 the tribe G5443 of Gad G1045 [were] sealed G4972 twelve G1427 thousand G5505. [Openb 11:8];

YLT

5 of the tribe of Judah twelve thousand were sealed; of the tribe of Reuben twelve thousand were sealed; of the tribe of Gad twelve thousand were sealed; [Openb 11:8];

WHNU

5 εκ G1537 PREP φυλης G5443 N-GSF ιουδα G2448 N-GSM δωδεκα G1427 A-NUI χιλιαδες G5505 A-NPF εσφραγισμενοι G4972 V-RPP-NPM εκ G1537 PREP φυλης G5443 N-GSF ρουβην G4502 N-PRI δωδεκα G1427 A-NUI χιλιαδες G5505 A-NPF εκ G1537 PREP φυλης G5443 N-GSF γαδ G1045 N-PRI δωδεκα G1427 A-NUI χιλιαδες G5505 A-NPF [Openb 11:8];

Darby

5 out of [the] tribe of Juda, twelve thousand sealed; out of [the] tribe of Reuben, twelve thousand; out of [the] tribe of Gad, twelve thousand; [Openb 11:8];

TSK - Openbaring 7:5

 

tribe of Juda.

Ex 1:2-4; Num 1:4-15; Num 10:14-27; Num 13:4-16; 1Kor 2:1; 1Kor 2:2

 

 

SV

6 Uit het geslacht van Aser waren twaalf duizend verzegeld; uit het geslacht van Nafthali waren twaalf duizend verzegeld; uit het geslacht van Manasse waren twaalf duizend verzegeld;

KJV

6 Of G1537 the tribe G5443 of Aser G768 [were] sealed G4972 twelve G1427 thousand G5505. Of G1537 the tribe G5443 of Nepthalim G3508 [were] sealed G4972 twelve G1427 thousand G5505. Of G1537 the tribe G5443 of Manasses G3128 [were] sealed G4972 twelve G1427 thousand G5505.

YLT

6 of the tribe of Asher twelve thousand were sealed; of the tribe of Naphtali twelve thousand were sealed; of the tribe of Manasseh twelve thousand were sealed;

WHNU

6 εκ G1537 PREP φυλης G5443 N-GSF ασηρ G768 N-PRI δωδεκα G1427 A-NUI χιλιαδες G5505 A-NPF εκ G1537 PREP φυλης G5443 N-GSF νεφθαλιμ G3508 N-PRI δωδεκα G1427 A-NUI χιλιαδες G5505 A-NPF εκ G1537 PREP φυλης G5443 N-GSF μανασση G3128 N-GSM δωδεκα G1427 A-NUI χιλιαδες G5505 A-NPF

Darby

6 out of [the] tribe of Aser, twelve thousand; out of [the] tribe of Nepthalim, twelve thousand; out of [the] tribe of Manasseh, twelve thousand;

TSK - Openbaring 7:6

 

Aser.

Lu 2:36

 

 

SV

7 Uit het geslacht van Simeon waren twaalf duizend verzegeld; uit het geslacht van Levi waren twaalf duizend verzegeld; uit het geslacht van Issaschar waren twaalf duizend verzegeld;

KJV

7 Of G1537 the tribe G5443 of Simeon G4826 [were] sealed G4972 twelve G1427 thousand G5505. Of G1537 the tribe G5443 of Levi G3017 [were] sealed G4972 twelve G1427 thousand G5505. Of G1537 the tribe G5443 of Issachar G2466 [were] sealed G4972 twelve G1427 thousand G5505.

YLT

7 of the tribe of Simeon twelve thousand were sealed; of the tribe of Levi twelve thousand were sealed; of the tribe of Issachar twelve thousand were sealed;

WHNU

7 εκ G1537 PREP φυλης G5443 N-GSF συμεων G4826 N-PRI δωδεκα G1427 A-NUI χιλιαδες G5505 A-NPF εκ G1537 PREP φυλης G5443 N-GSF λευι G3017 N-PRI δωδεκα G1427 A-NUI χιλιαδες G5505 A-NPF εκ G1537 PREP φυλης G5443 N-GSF ισσαχαρ G2466 N-PRI δωδεκα G1427 A-NUI χιλιαδες G5505 A-NPF

Darby

7 out of [the] tribe of Simeon, twelve thousand; out of [the] tribe of Levi, twelve thousand; out of [the] tribe of Issachar, twelve thousand;

TSK - Openbaring 7:7

 

Simeon.

Num 1:22; Num 25:14; Num 26:14; Joz 19:1; Richt 1:3

Levi.

Gen 29:34; Gen 35:23; Gen 49:5; Ex 6:16

Issachar.

Gen 30:18; Gen 35:23; Gen 49:11; Joz 19:17

 

 

SV

8 Uit het geslacht van Zebulon waren twaalf duizend verzegeld; uit het geslacht van Jozef waren twaalf duizend verzegeld; uit het geslacht van Benjamin waren twaalf duizend verzegeld.

KJV

8 Of G1537 the tribe G5443 of Zabulon G2194 [were] sealed G4972 twelve G1427 thousand G5505. Of G1537 the tribe G5443 of Joseph G2501 [were] sealed G4972 twelve G1427 thousand G5505. Of G1537 the tribe G5443 of Benjamin G958 [were] sealed G4972 twelve G1427 thousand G5505.

YLT

8 of the tribe of Zebulun twelve thousand were sealed; of the tribe of Joseph twelve thousand were sealed; of the tribe of Benjamin twelve thousand were sealed.

WHNU

8 εκ G1537 PREP φυλης G5443 N-GSF ζαβουλων G2194 N-PRI δωδεκα G1427 A-NUI χιλιαδες G5505 A-NPF εκ G1537 PREP φυλης G5443 N-GSF ιωσηφ G2501 N-PRI δωδεκα G1427 A-NUI χιλιαδες G5505 A-NPF εκ G1537 PREP φυλης G5443 N-GSF βενιαμιν G958 N-PRI δωδεκα G1427 A-NUI χιλιαδες G5505 A-NPF εσφραγισμενοι G4972 V-RPP-NPM

Darby

8 out of [the] tribe of Zabulun, twelve thousand; out of [the] tribe of Joseph, twelve thousand; out of [the] tribe of Benjamin, twelve thousand sealed.

TSK - Openbaring 7:8

 

8

 

 

SV

9 Na dezen zag ik, en ziet, een grote schare, die niemand tellen kon, uit alle natie, en geslachten, en volken, en talen, staande voor den troon, en voor het Lam, bekleed zijnde met lange witte klederen, en palm [takken] waren in hun handen. [Openb 19:14];

KJV

9 After G3326 this G5023 I beheld G1492, and G2532, lo G2400, a great G4183 multitude G3793, which G3739 no man G3762 could G1410 number G705 G846, of G1537 all G3956 nations G1484, and G2532 kindreds G5443, and G2532 people G2992, and G2532 tongues G1100, stood G2476 before G1799 the throne G2362, and G2532 before G1799 the Lamb G721, clothed G4016 with white G3022 robes G4749, and G2532 palms G5404 in G1722 their G846 hands G5495; [Openb 19:14];

YLT

9 After these things I saw, and lo, a great multitude, which to number no one was able, out of all nations, and tribes, and peoples, and tongues, standing before the throne, and before the Lamb, arrayed in white robes, and palms in their hands, [Openb 19:14];

WHNU

9 μετα G3326 PREP ταυτα G5023 D-APN ειδον G1492 V-2AAI-1S και G2532 CONJ ιδου G2400 V-2AAM-2S οχλος G3793 N-NSM πολυς G4183 A-NSM ον G3739 R-ASM αριθμησαι G705 V-AAN αυτον G846 P-ASM ουδεις G3762 A-NSM εδυνατο G1410 V-INI-3S εκ G1537 PREP παντος G3956 A-GSN εθνους G1484 N-GSN και G2532 CONJ φυλων G5443 N-GPF και G2532 CONJ λαων G2992 N-GPM και G2532 CONJ γλωσσων G1100 N-GPF εστωτες G2476 V-RAP-NPM ενωπιον G1799 ADV του G3588 T-GSM θρονου G2362 N-GSM και G2532 CONJ ενωπιον G1799 ADV του G3588 T-GSN αρνιου G721 N-GSN περιβεβλημενους G4016 V-RPP-APM στολας G4749 N-APF λευκας G3022 A-APF και G2532 CONJ φοινικες G5404 N-NPM εν G1722 PREP ταις G3588 T-DPF χερσιν G5495 N-DPF αυτων G846 P-GPM [Openb 19:14];

Darby

9 After these things I saw, and lo, a great crowd, which no one could number, out of every nation and tribes and peoples and tongues, standing before the throne, and before the Lamb, clothed with white robes, and palm branches in their hands. [Openb 19:14];

TSK - Openbaring 7:9

 

a great.

Gen 49:10; Ps 2:8; Ps 22:27; Ps 72:7-11; Ps 76:4; Ps 77:2; Ps 98:3; Ps 110:2; Ps 110:3; Ps 117:1; Ps 117:2

Jes 2:2; Jes 2:3; Jes 49:6-8; Jes 60:1-14; Jer 3:17; Jer 16:19; Zach 2:11; Zach 8:20-23

Ro 15:9-12

no man.

Openb 5:11; Openb 11:15; Gen 13:16; Hos 1:10; Luk 12:1; Rom 11:25; Hebr 11:12; Hebr 12:22

of all.

Openb 5:9; Dan 4:1; Dan 6:25

stood.

Luk 21:36; Efez 6:13

clothed.

Openb 7:13; Openb 7:14; Openb 3:4; Openb 3:5; Openb 3:18; Openb 4:4; Openb 6:11

palms.

Lev 23:40; Joh 12:13

 

 

SV

10 En zij riepen met grote stem, zeggende: De zaligheid zij onzen God, Die op den troon zit, en het Lam. [Ps 3:8];

KJV

10 And G2532 cried G2896 with a loud G3173 voice G5456, saying G3004, Salvation G4991 to our G2257 God G2316 which G3588 sitteth G2521 upon G1909 the throne G2362, and G2532 unto the Lamb G721. [Ps 3:8];

YLT

10 and crying with a great voice, saying, `The salvation [is] to Him who is sitting upon the throne--to our God, and to the Lamb!' [Ps 3:8];

WHNU

10 και G2532 CONJ κραζουσιν G2896 V-PAI-3P φωνη G5456 N-DSF μεγαλη G3173 A-DSF λεγοντες G3004 V-PAP-NPM η G3588 T-NSF σωτηρια G4991 N-NSF τω G3588 T-DSM θεω G2316 N-DSM ημων G2257 P-1GP τω G3588 T-DSM καθημενω G2521 V-PNP-DSM επι G1909 PREP τω G3588 T-DSM θρονω G2362 N-DSM και G2532 CONJ τω G3588 T-DSN αρνιω G721 N-DSN [Ps 3:8];

Darby

10 And they cry with a loud voice, saying, Salvation to our God who sits upon the throne, and to the Lamb. [Ps 3:8];

TSK - Openbaring 7:10

 

cried.

Zec 4:7

Salvation.

Openb 19:1; Ps 3:8; Ps 37:39; Ps 68:19; Ps 68:20; Ps 115:1; Jes 43:11; Jes 45:15; Jes 45:21; Jer 3:23

Hos 13:4; Jona 2:9; Zach 9:9; Luk 3:6; Joh 4:22; Efez 2:8

sitteth.

Openb 4:2; Openb 4:3; Openb 4:9-11; Openb 5:7; Openb 5:13; Openb 5:14; Openb 21:5

unto.

Openb 4:6; Openb 4:9; Openb 22:3; Joh 1:29; Joh 1:36

 

 

SV

11 En al de engelen stonden rondom den troon, en [rondom] de ouderlingen en de vier dieren; en vielen voor den troon [neder] op hun aangezicht, en aanbaden God,

KJV

11 And G2532 all G3956 the angels G32 stood G2476 round about G2945 the throne G2362, and G2532 [about] the elders G4245 and G2532 the four G5064 beasts G2226, and G2532 fell G4098 before G1799 the throne G2362 on G1909 their G846 faces G4383, and G2532 worshipped G4352 God G2316,

YLT

11 And all the messengers stood around the throne, and the elders and the four living creatures, and they fell upon their face, and bowed before God,

WHNU

11 και G2532 CONJ παντες G3956 A-NPM οι G3588 T-NPM αγγελοι G32 N-NPM ειστηκεισαν G2476 V-LAI-3P κυκλω G2945 N-DSM του G3588 T-GSM θρονου G2362 N-GSM και G2532 CONJ των G3588 T-GPM πρεσβυτερων G4245 A-GPM και G2532 CONJ των G3588 T-GPN τεσσαρων G5064 A-GPN ζωων G2226 N-GPN και G2532 CONJ επεσαν G4098 V-2AAI-3P ενωπιον G1799 ADV του G3588 T-GSM θρονου G2362 N-GSM επι G1909 PREP τα G3588 T-APN προσωπα G4383 N-APN αυτων G846 P-GPM και G2532 CONJ προσεκυνησαν G4352 V-AAI-3P τω G3588 T-DSM θεω G2316 N-DSM

Darby

11 And all the angels stood around the throne, and the elders, and the four living creatures, and fell before the throne upon their faces, and worshipped God,

TSK - Openbaring 7:11

 

all.

Openb 4:6; Openb 5:11-13; Openb 19:4-6; Ps 103:20; Ps 103:21; Ps 148:1; Ps 148:2

and fell.

11:16

and worshipped.

Openb 4:10; Openb 15:4; Openb 19:4; Openb 22:9; Ps 45:11; Ps 97:7; Matt 4:10; Joh 5:23; Hebr 1:6

 

 

SV

12 Zeggende: Amen. De lof, en de heerlijkheid, en de wijsheid, en de dankzegging, en de eer, en de kracht, en de sterkte zij onzen God in alle eeuwigheid. Amen.

KJV

12 Saying G3004, Amen G281: Blessing G2129, and G2532 glory G1391, and G2532 wisdom G4678, and G2532 thanksgiving G2169, and G2532 honour G5092, and G2532 power G1411, and G2532 might G2479, [be] unto our G2257 God G2316 for G1519 ever G165 and ever G165. Amen G281.

YLT

12 saying, `Amen! the blessing, and the glory, and the wisdom, and the thanksgiving, and the honour, and the power, and the strength, [are] to our God--to the ages of the ages! Amen!'

WHNU

12 λεγοντες G3004 V-PAP-NPM αμην G281 HEB η G3588 T-NSF ευλογια G2129 N-NSF και G2532 CONJ η G3588 T-NSF δοξα G1391 N-NSF και G2532 CONJ η G3588 T-NSF σοφια G4678 N-NSF και G2532 CONJ η G3588 T-NSF ευχαριστια G2169 N-NSF και G2532 CONJ η G3588 T-NSF τιμη G5092 N-NSF και G2532 CONJ η G3588 T-NSF δυναμις G1411 N-NSF και G2532 CONJ η G3588 T-NSF ισχυς G2479 N-NSF τω G3588 T-DSM θεω G2316 N-DSM ημων G2257 P-1GP εις G1519 PREP τους G3588 T-APM αιωνας G165 N-APM των G3588 T-GPM αιωνων G165 N-GPM† [αμην] G281 HEB αμην G281 HEB

Darby

12 saying, Amen: Blessing, and glory, and wisdom, and thanksgiving, and honour, and power, and strength, to our God, to the ages of ages. Amen.

TSK - Openbaring 7:12

 

Amen.

Openb 1:18; Openb 5:13; Openb 5:14; Openb 19:4; Ps 41:13; Ps 72:19; Ps 89:52; Ps 106:48; Matt 6:13; Judas 1:25

Blessing.

Openb 5:12; Openb 5:13

thanksgiving.

Neh 12:8; Neh 12:46; Ps 50:14; Ps 95:2; Ps 100:4; Ps 107:22; Ps 116:17; Ps 147:7; Jes 51:3

Jer 33:9; Jer 33:11; Jona 2:9; 2Kor 4:15; 2Kor 9:11; 2Kor 9:12; Kol 2:7; Kol 3:17

 

 

SV

13 En een uit de ouderlingen antwoordde, zeggende tot mij: Deze, die bekleed zijn met de lange witte klederen, wie zijn zij, en van waar zijn zij gekomen? [Openb 3:18];

KJV

13 And G2532 one G1520 of G1537 the elders G4245 answered G611, saying G3004 unto me G3427, What G5101 are G1526 these G3778 which G3588 are arrayed in G4016 white G3022 robes G4749? and G2532 whence G4159 came they G2064? [Openb 3:18];

YLT

13 And answer did one of the elders, saying to me, `These, who have been arrayed with the white robes--who are they, and whence came they?' [Openb 3:18];

WHNU

13 και G2532 CONJ απεκριθη G611 V-ADI-3S εις G1520 A-NSM εκ G1537 PREP των G3588 T-GPM πρεσβυτερων G4245 A-GPM λεγων G3004 V-PAP-NSM μοι G3427 P-1DS ουτοι G3778 D-NPM οι G3588 T-NPM περιβεβλημενοι G4016 V-RPP-NPM τας G3588 T-APF στολας G4749 N-APF τας G3588 T-APF λευκας G3022 A-APF τινες G5101 I-NPM εισιν G1526 V-PXI-3P και G2532 CONJ ποθεν G4159 ADV-I ηλθον G2064 V-2AAI-3P [Openb 3:18];

Darby

13 And one of the elders answered, saying to me, These who are clothed with white robes, who are they, and whence came they? [Openb 3:18];

TSK - Openbaring 7:13

 

one.

Openb 4:4; Openb 4:10; Openb 5:5; Openb 5:11

arrayed.

9

whence.

Gen 16:8; Richt 13:6; Joh 7:28

 

 

SV

14 En ik sprak tot hem: Heere, gij weet het. En hij zeide tot mij: Dezen zijn het, die uit de grote verdrukking komen; en zij hebben hun lange klederen gewassen, en hebben hun lange klederen wit gemaakt in het bloed des Lams.

KJV

14 And G2532 I said G2046 unto him G846, Sir G2962, thou G4771 knowest G1492. And G2532 he said G2036 to me G3427, These G3778 are they G1526 which came G2064 out of G1537 great G3173 tribulation G2347, and G2532 have washed G4150 their G846 robes G4749, and G2532 made G3021 them G4749 G846 white G3021 in G1722 the blood G129 of the Lamb G721.

YLT

14 and I have said to him, `Sir, thou hast known;' and he said to me, `These are those who are coming out of the great tribulation, and they did wash their robes, and they made their robes white in the blood of the Lamb;

WHNU

14 και G2532 CONJ ειρηκα G4483 V-RAI-1S-ATT αυτω G846 P-DSM κυριε G2962 N-VSM μου G3450 P-1GS συ G4771 P-2NS οιδας G1492 V-RAI-2S και G2532 CONJ ειπεν G3004 V-2AAI-3S μοι G3427 P-1DS ουτοι G3778 D-NPM εισιν G1526 V-PXI-3P οι G3588 T-NPM ερχομενοι G2064 V-PNP-NPM εκ G1537 PREP της G3588 T-GSF θλιψεως G2347 N-GSF της G3588 T-GSF μεγαλης G3173 A-GSF και G2532 CONJ επλυναν G4150 V-AAI-3P τας G3588 T-APF στολας G4749 N-APF αυτων G846 P-GPM και G2532 CONJ ελευκαναν G3021 V-AAI-3P αυτας G846 P-APF εν G1722 PREP τω G3588 T-DSN αιματι G129 N-DSN του G3588 T-GSN αρνιου G721 N-GSN

Darby

14 And I said to him, My lord, *thou* knowest. And he said to me, These are they who come out of the great tribulation, and have washed their robes, and have made them white in the blood of the Lamb.

TSK - Openbaring 7:14

 

thou.

Ex 37:3

came.

Openb 2:9; Openb 6:9-11; Openb 15:2; Openb 17:6; Joh 16:33; Hand 14:22; Rom 5:3; 2Thess 1:4

and have.

Openb 1:5; Jes 1:18; Zach 3:3-5; Zach 13:1; Joh 13:8-14; 1Kor 6:11; Efez 5:26; Efez 5:27

Hebr 9:14; 1Joh 1:7

the blood.

Openb 5:9; Openb 12:11; Hebr 13:12; 1Petr 1:19

 

 

SV

15 Daarom zijn zij voor den troon van God, en dienen Hem dag en nacht in Zijn tempel; en Die op den troon zit, zal hen overschaduwen.

KJV

15 Therefore G1223 G5124 are they G1526 before G1799 the throne G2362 of God G2316, and G2532 serve G3000 him G846 day G2250 and G2532 night G3571 in G1722 his G846 temple G3485: and G2532 he that sitteth G2521 on G1909 the throne G2362 shall dwell G4637 among G1909 them G846.

YLT

15 because of this are they before the throne of God, and they do service to Him day and night in His sanctuary, and He who is sitting upon the throne shall tabernacle over them;

WHNU

15 δια G1223 PREP τουτο G5124 D-ASN εισιν G1526 V-PXI-3P ενωπιον G1799 ADV του G3588 T-GSM θρονου G2362 N-GSM του G3588 T-GSM θεου G2316 N-GSM και G2532 CONJ λατρευουσιν G3000 V-PAI-3P αυτω G846 P-DSM ημερας G2250 N-GSF και G2532 CONJ νυκτος G3571 N-GSF εν G1722 PREP τω G3588 T-DSM ναω G3485 N-DSM αυτου G846 P-GSM και G2532 CONJ ο G3588 T-NSM καθημενος G2521 V-PNP-NSM επι G1909 PREP του G3588 T-GSM θρονου G2362 N-GSM σκηνωσει G4637 V-FAI-3S επ G1909 PREP αυτους G846 P-APM

Darby

15 Therefore are they before the throne of God, and serve him day and night in his temple, and he that sits upon the throne shall spread his tabernacle over them.

TSK - Openbaring 7:15

 

are.

Openb 4:4; Openb 14:3-5; Hebr 8:1; Hebr 12:2

serve.

Openb 20:10; Openb 22:5; Ps 134:1; Ps 134:2

dwell.

Openb 21:3; Openb 21:4; Openb 22:3; Ex 29:45; 1Kon 6:13; 1Kron 23:25; Ps 68:16-18; Jes 4:5; Jes 4:6

Joh 1:14; 1Kor 3:16; 2Kor 6:16

 

 

SV

16 Zij zullen niet meer hongeren,4 †en zullen niet meer dorsten, en de5 †zon zal op hen niet vallen, noch enige hitte.†† 4Jes 49:10; 5Ps 121:6;

KJV

16 They shall hunger G3983 no G3756 more G2089, neither G3761 thirst G1372 any more G2089; neither G3761 G3361 shall G4098 the sun G2246 light G4098 on G1909 them G846, nor G3761 any G3956 heat G2738. Jes 49:10; Ps 121:6;

YLT

16 they shall not hunger any more, nor may the sun fall upon them, nor any heat, Jes 49:10; Ps 121:6;

WHNU

16 ου G3756 PRT-N πεινασουσιν G3983 V-FAI-3P ετι G2089 ADV ουδε G3761 ADV διψησουσιν G1372 V-FAI-3P ετι G2089 ADV ουδε G3761 ADV μη G3361 PRT-N πεση G4098 V-2AAS-3S επ G1909 PREP αυτους G846 P-APM ο G3588 T-NSM ηλιος G2246 N-NSM ουδε G3761 ADV παν G3956 A-NSN καυμα G2738 N-NSN Jes 49:10; Ps 121:6;

Darby

16 They shall not hunger any more, neither shall they thirst any more, nor shall the sun at all fall on them, nor any burning heat; Jes 49:10; Ps 121:6;

TSK - Openbaring 7:16

 

hunger.

Ps 42:2; Ps 63:1; Ps 143:6; Jes 41:17; Jes 49:10; Jes 65:13; Matt 5:6; Luk 1:53; Luk 6:21

Joh 4:14

the sun.

Openb 21:4; Ps 121:6; Hoogl 1:6; Jes 4:5; Jes 4:6; Jes 25:4; Jes 32:2; Jona 4:8; Matt 13:6; Matt 13:21

Mark 4:6; Mark 4:17; Jak 1:11

 

 

SV

17 Want het Lam, Dat in het midden des troons is, zal hen weiden,6 †en zal hun een Leidsman zijn tot levende fonteinen der wateren; en God zal alle tranen van hun ogen afwissen.7 8 ††††6Ps 23:1; 7Jes 25:8; 8Openb 21:4;

KJV

17 For G3754 the Lamb G721 which G3588 is in the midst G303 G3319 of the throne G2362 shall feed G4165 them G846, and G2532 shall lead G3594 them G846 unto G1909 living G2198 fountains G4077 of waters G5204: and G2532 God G2316 shall wipe away G1813 all G3956 tears G1144 from G575 their G846 eyes G3788. Ps 23:1; Jes 25:8; Openb 21:4;

YLT

17 because the Lamb that [is] in the midst of the throne shall feed them, and shall lead them unto living fountains of waters, and wipe away shall God every tear from their eyes.' Ps 23:1; Jes 25:8; Openb 21:4;

WHNU

17 οτι G3754 CONJ το G3588 T-NSN αρνιον G721 N-NSN το G3588 T-NSN ανα G303 PREP μεσον G3319 A-ASN του G3588 T-GSM θρονου G2362 N-GSM ποιμανει G4165 V-FAI-3S αυτους G846 P-APM και G2532 CONJ οδηγησει G3594 V-FAI-3S αυτους G846 P-APM επι G1909 PREP ζωης G2222 N-GSF πηγας G4077 N-APF υδατων G5204 N-GPN και G2532 CONJ εξαλειψει G1813 V-FAI-3S ο G3588 T-NSM θεος G2316 N-NSM παν G3956 A-ASN δακρυον G1144 N-ASN εκ G1537 PREP των G3588 T-GPM οφθαλμων G3788 N-GPM αυτων G846 P-GPM Ps 23:1; Jes 25:8; Openb 21:4;

Darby

17 because the Lamb which is in the midst of the throne shall shepherd them, and shall lead them to fountains of waters of life, and God shall wipe away every tear from their eyes. Ps 23:1; Jes 25:8; Openb 21:4;

TSK - Openbaring 7:17

 

in the.

5:6

feed.

Ps 22:26; Ps 23:1; Ps 23:2; Ps 23:5; Ps 28:9; Ps 36:8; Hoogl 1:7; Hoogl 1:8; Jes 25:6; Jes 40:11; Jes 49:9

Ezech 34:23; Micha 5:4; Micha 7:14; Matt 2:6

Joh 10:11; Joh 10:14; Joh 21:15-17; Hand 20:28; 1Petr 5:2

shall lead.

Openb 21:6; Ps 36:9; Jes 12:3; Jes 30:25; Jes 35:6; Jes 35:7; Jer 2:13; Jer 31:9; Joh 4:11; Joh 4:14

Joh 7:37; Joh 7:38

God.

Openb 4:11; Openb 21:4; Jes 25:8; Jes 30:19; Jes 35:10; Jes 60:20

 

 

 

 


Vorig hoofdstuk (Openbaring 6)
| Begin hoofdstuk | Volgend hoofdstuk (Openbaring 8)