Interlinear Nieuw Testament

index


Vorig hoofdstuk (Openbaring 16)
| Volgend hoofdstuk (Openbaring 18)


Openbaring 17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

SV

1 En een uit de zeven engelen, die de zeven fiolen hadden, kwam en sprak met mij, en zeide tot mij: Kom herwaarts, ik zal u tonen het oordeel der grote hoer, die daar zit op vele wateren;

KJV

1 And G2532 there came G2064 one G1520 of G1537 the seven G2033 angels G32 which G3588 had G2192 the seven G2033 vials G5357, and G2532 talked G2980 with G3326 me G1700, saying G3004 unto me G3427, Come hither G1204; I will shew G1166 unto thee G4671 the judgment G2917 of the great G3173 whore G4204 that sitteth G2521 upon G1909 many G4183 waters G5204:

YLT

1 And there came one of the seven messengers, who were having the seven vials, and he spake with me, saying to me, `Come, I will shew to thee the judgment of the great whore, who is sitting upon the many waters,

WHNU

1 και G2532 CONJ ηλθεν G2064 V-2AAI-3S εις G1520 A-NSM εκ G1537 PREP των G3588 T-GPM επτα G2033 A-NUI αγγελων G32 N-GPM των G3588 T-GPM εχοντων G2192 V-PAP-GPM τας G3588 T-APF επτα G2033 A-NUI φιαλας G5357 N-APF και G2532 CONJ ελαλησεν G2980 V-AAI-3S μετ G3326 PREP εμου G1700 P-1GS λεγων G3004 V-PAP-NSM δευρο G1204 V-XXM-2S δειξω G1166 V-FAI-1S σοι G4671 P-2DS το G3588 T-ASN κριμα G2917 N-ASN της G3588 T-GSF πορνης G4204 N-GSF της G3588 T-GSF μεγαλης G3173 A-GSF της G3588 T-GSF καθημενης G2521 V-PNP-GSF επι G1909 PREP υδατων G5204 N-GPN πολλων G4183 A-GPN

Darby

1 And one of the seven angels, which had the seven bowls, came and spoke with me, saying, Come here, I will shew thee the sentence of the great harlot who sits upon the many waters;

TSK - Openbaring 17:1

 

1 A woman arrayed in purple and scarlet, with a golden cup in her hand sits upon the beast;

5 which is great Babylon, the mother of all abominations.

9 The interpretation of the seven heads;

12 and the ten horns.

14 The victory of the Lamb.

16 The punishment of the whore.

one.

Openb 15:1; Openb 15:6; Openb 17:1-17; Openb 21:9

talked.

Openb 4:1; Openb 21:15; Luk 9:30; Luk 24:32

I will.

Openb 16:19; Openb 18:16-19

the great.

Openb 17:4; Openb 17:5; Openb 17:15; Openb 17:16; Openb 19:2; Jes 57:3; Nahum 3:4; Nahum 3:5

that sitteth.

Openb 17:15; Jer 51:13

 

 

SV

2 Met1 †welke de koningen der aarde gehoereerd hebben, en die de aarde bewonen zijn dronken geworden van den wijn harer hoererij.† 1Openb 18:3;† [Openb 18:9];

KJV

2 With G3326 whom G3739 the kings G935 of the earth G1093 have committed fornication G4203, and G2532 the inhabitants G2730 of the earth G1093 have been made drunk G3184 with G1537 the wine G3631 of her G846 fornication G4202. Openb 18:3; [Openb 18:9];

YLT

2 with whom the kings of the earth did commit whoredom; and made drunk from the wine of her whoredom were those inhabiting the earth;' Openb 18:3; [Openb 18:9];

WHNU

2 μεθ G3326 PREP ης G3739 R-GSF επορνευσαν G4203 V-AAI-3P οι G3588 T-NPM βασιλεις G935 N-NPM της G3588 T-GSF γης G1093 N-GSF και G2532 CONJ εμεθυσθησαν G3184 V-API-3P οι G3588 T-NPM κατοικουντες G2730 V-PAP-NPM την G3588 T-ASF γην G1093 N-ASF εκ G1537 PREP του G3588 T-GSM οινου G3631 N-GSM της G3588 T-GSF πορνειας G4202 N-GSF αυτης G846 P-GSF Openb 18:3; [Openb 18:9];

Darby

2 with whom the kings of the earth have committed fornication; and they that dwell on the earth have been made drunk with the wine of her fornication. Openb 18:3; [Openb 18:9];

TSK - Openbaring 17:2

 

Openb 17:13; Openb 17:17; Openb 14:8; Openb 18:3; Openb 18:9; Openb 18:23; Jer 51:7

 

 

SV

3 En hij bracht mij weg in een woestijn, in den geest, en ik zag een vrouw, zittende op een scharlaken rood beest, dat2 3 †vol was van namen der [gods] lastering, en had zeven hoofden en tien hoornen.†† 2Openb 17:8; 3Openb 13:1;

KJV

3 So G2532 he carried G667 me G3165 away G667 in G1722 the spirit G4151 into G1519 the wilderness G2048: and G2532 I saw G1492 a woman G1135 sit G2521 upon G1909 a scarlet coloured G2847 beast G2342, full of G1073 names G3686 of blasphemy G988, having G2192 seven G2033 heads G2776 and G2532 ten G1176 horns G2768. Openb 17:8; Openb 13:1;

YLT

3 and he carried me away to a wilderness in the Spirit, and I saw a woman sitting upon a scarlet-coloured beast, full of names of evil-speaking, having seven heads and ten horns, Openb 17:8; Openb 13:1;

WHNU

3 και G2532 CONJ απηνεγκεν G667 V-AAI-3S με G3165 P-1AS εις G1519 PREP ερημον G2048 A-ASM εν G1722 PREP πνευματι G4151 N-DSN και G2532 CONJ ειδον G1492 V-2AAI-1S γυναικα G1135 N-ASF καθημενην G2521 V-PNP-ASF επι G1909 PREP θηριον G2342 N-ASN κοκκινον G2847 A-ASN† γεμοντα G1073 V-PAP-APN γεμοντα G1073 V-PAP-APN ονοματα G3686 N-APN βλασφημιας G988 N-GSF εχων G2192 V-PAP-NSM κεφαλας G2776 N-APF επτα G2033 A-NUI και G2532 CONJ κερατα G2768 N-APN δεκα G1176 A-NUI Openb 17:8; Openb 13:1;

Darby

3 And he carried me away in spirit to a desert; and I saw a woman sitting upon a scarlet beast, full of names of blasphemy, having seven heads and ten horns. Openb 17:8; Openb 13:1;

TSK - Openbaring 17:3

 

he carried.

Openb 1:10; Openb 4:2; Openb 21:10; 1Kon 18:12; 2Kon 2:16; Ezech 3:12; Ezech 8:3; Ezech 11:24; Hand 8:39

into.

Openb 12:6; Openb 12:14; Hoogl 8:5

a woman.

Openb 17:4; Openb 17:6; Openb 17:18; Openb 12:3

full.

Openb 13:1-6; Dan 7:8; Dan 7:20; Dan 7:25; Dan 11:36; 2Thess 2:4

having.

Openb 17:9-12; Openb 12:3; Openb 13:1

 

 

SV

4 En de vrouw was bekleed4 †met purper en scharlaken, en versierd met goud, en kostelijk gesteente, en paarlen, en had in hare hand een gouden drinkbeker, vol van gruwelen, en van onreinigheid harer hoererij.† 4Openb 18:16;

KJV

4 And G2532 the woman G1135 was G2258 arrayed G4016 in purple G4209 and G2532 scarlet colour G2847, and G2532 decked G5558 with gold G5557 and G2532 precious G5093 stones G3037 and G2532 pearls G3135, having G2192 a golden G5552 cup G4221 in G1722 her G846 hand G5495 full of G1073 abominations G946 and G2532 filthiness G168 of her G846 fornication G4202:1

1decked: Gr. gilded †Openb 18:16;

YLT

4 and the woman was arrayed with purple and scarlet-colour, and gilded with gold, and precious stone, and pearls, having a golden cup in her hand full of abominations and uncleanness of her whoredom, Openb 18:16;

WHNU

4 και G2532 CONJ η G3588 T-NSF γυνη G1135 N-NSF ην G2258 V-IXI-3S περιβεβλημενη G4016 V-RPP-NSF πορφυρουν G4210 A-ASN και G2532 CONJ κοκκινον G2847 A-ASN και G2532 CONJ κεχρυσωμενη G5558 V-RPP-NSF χρυσιω G5553 N-DSN και G2532 CONJ λιθω G3037 N-DSM τιμιω G5093 A-DSM και G2532 CONJ μαργαριταις G3135 N-DPM εχουσα G2192 V-PAP-NSF ποτηριον G4221 N-ASN χρυσουν G5552 A-ASN εν G1722 PREP τη G3588 T-DSF χειρι G5495 N-DSF αυτης G846 P-GSF γεμον G1073 V-PAP-ASN βδελυγματων G946 N-GPN και G2532 CONJ τα G3588 T-APN ακαθαρτα G169 A-APN της G3588 T-GSF πορνειας G4202 N-GSF αυτης G846 P-GSF Openb 18:16;

Darby

4 And the woman was clothed in purple and scarlet, and had ornaments of gold and precious stones and pearls, having a golden cup in her hand full of abominations and the unclean things of her fornication; Openb 18:16;

TSK - Openbaring 17:4

 

arrayed.

Openb 18:7; Openb 18:12; Openb 18:16

decked.† Gr. gilded.

Da 11:38

golden.

Openb 14:8; Openb 18:6; Openb 19:2; Jer 51:7; 2Thess 2:3-10

abominations.

Deut 29:17; 1Kon 14:24; 2Kon 21:2; Jes 66:3; Ezech 20:30; Hos 9:10

filthiness.

Ezra 9:11; Klaagl 1:9; Ezech 24:11; Ezech 24:13; Ezech 36:25

 

 

SV

5 En op haar voorhoofd was een naam geschreven, [namelijk] Verborgenheid;5 †het grote Babylon, de moeder der hoererijen en der gruwelen der aarde.† 52Thess 2:7;† [Openb 14:8];

KJV

5 And G2532 upon G1909 her G846 forehead G3359 [was] a name G3686 written G1125, MYSTERY G3466, BABYLON G897 THE GREAT G3173, THE MOTHER G3384 OF HARLOTS G4204 AND G2532 ABOMINATIONS G946 OF THE EARTH G1093.2

2harlots: or, fornications †2Thess 2:7; [Openb 14:8];

YLT

5 and upon her forehead was a name written: `Secret, Babylon the Great, the Mother of the Whores, and the Abominations of the earth.' 2Thess 2:7; [Openb 14:8];

WHNU

5 και G2532 CONJ επι G1909 PREP το G3588 T-ASN μετωπον G3359 N-ASN αυτης G846 P-GSF ονομα G3686 N-NSN γεγραμμενον G1125 V-RPP-NSN μυστηριον G3466 N-NSN βαβυλων G897 N-NSF η G3588 T-NSF μεγαλη G3173 A-NSF η G3588 T-NSF μητηρ G3384 N-NSF των G3588 T-GPF πορνων G4204 N-GPF και G2532 CONJ των G3588 T-GPN βδελυγματων G946 N-GPN της G3588 T-GSF γης G1093 N-GSF 2Thess 2:7; [Openb 14:8];

Darby

5 and upon her forehead a name written, Mystery, great Babylon, the mother of the harlots, and of the abominations of the earth. 2Thess 2:7; [Openb 14:8];

TSK - Openbaring 17:5

 

upon.

Openb 7:3; Jes 3:9; Filipp 3:19

MYSTERY.

2Thess 2:7; 2Tim 3:1-5

BABYLON.

Openb 11:8; Openb 14:8; Openb 16:19; Openb 18:2; Openb 18:10; Openb 18:21; Jer 51:47; Jer 51:48

THE MOTHER.

Openb 18:9; Openb 19:2

HARLOTS.† or, fornications.

 

 

SV

6 En ik zag, dat de vrouw dronken was van het6 †bloed der heiligen, en van het bloed der getuigen van Jezus. En ik verwonderde mij, als ik haar zag, met grote verwondering.† 6Openb 18:24;

KJV

6 And G2532 I saw G1492 the woman G1135 drunken G3184 with G1537 the blood G129 of the saints G40, and G2532 with G1537 the blood G129 of the martyrs G3144 of Jesus G2424: and G2532 when I saw G1492 her G846, I wondered G2296 with great G3173 admiration G2295. Openb 18:24;

YLT

6 And I saw the woman drunken from the blood of the saints, and from the blood of the witnesses of Jesus, and I did wonder--having seen her--with great wonder; Openb 18:24;

WHNU

6 και G2532 CONJ ειδον G1492 V-2AAI-1S την G3588 T-ASF γυναικα G1135 N-ASF μεθυουσαν G3184 V-PAP-ASF εκ G1537 PREP του G3588 T-GSN αιματος G129 N-GSN των G3588 T-GPM αγιων G40 A-GPM και G2532 CONJ εκ G1537 PREP του G3588 T-GSN αιματος G129 N-GSN των G3588 T-GPM μαρτυρων G3144 N-GPM ιησου G2424 N-GSM και G2532 CONJ εθαυμασα G2296 V-AAI-1S ιδων G1492 V-2AAP-NSM αυτην G846 P-ASF θαυμα G2295 N-ASN μεγα G3173 A-ASN Openb 18:24;

Darby

6 And I saw the woman drunk with the blood of the saints, and with the blood of the witnesses of Jesus. And I wondered, seeing her, with great wonder. Openb 18:24;

TSK - Openbaring 17:6

 

drunken.

Openb 13:7; Openb 13:15; Openb 16:6; Openb 18:20-24; Dan 7:21; Dan 7:25

the martyrs.

Openb 2:13; Openb 6:9; Openb 6:10; Openb 12:11; Hand 22:20

I wondered.

Hab 1:13

 

 

SV

7 En de engel zeide tot mij: Waarom verwondert gij u? Ik zal u zeggen de verborgenheid der vrouw en van het beest, dat haar draagt, hetwelk de zeven hoofden heeft en de tien hoornen.

KJV

7 And G2532 the angel G32 said G2036 unto me G3427, Wherefore G1302 didst thou marvel G2296? I G1473 will tell G2046 thee G4671 the mystery G3466 of the woman G1135, and G2532 of the beast G2342 that carrieth G941 her G846, which G3588 hath G2192 the seven G2033 heads G2776 and G2532 ten G1176 horns G2768.

YLT

7 and the messenger said to me, `Wherefore didst thou wonder? I--I will tell thee the secret of the woman and of the beast that [is] carrying her, which hath the seven heads and the ten horns.

WHNU

7 και G2532 CONJ ειπεν G2036 V-2AAI-3S μοι G3427 P-1DS ο G3588 T-NSM αγγελος G32 N-NSM δια G1223 PREP τι G5101 I-ASN εθαυμασας G2296 V-AAI-2S εγω G1473 P-1NS ερω G3004 V-FAI-1S σοι G4671 P-2DS το G3588 T-ASN μυστηριον G3466 N-ASN της G3588 T-GSF γυναικος G1135 N-GSF και G2532 CONJ του G3588 T-GSN θηριου G2342 N-GSN του G3588 T-GSN βασταζοντος G941 V-PAP-GSN αυτην G846 P-ASF του G3588 T-GSN εχοντος G2192 V-PAP-GSN τας G3588 T-APF επτα G2033 A-NUI κεφαλας G2776 N-APF και G2532 CONJ τα G3588 T-APN δεκα G1176 A-NUI κερατα G2768 N-APN

Darby

7 And the angel said to me, Why hast thou wondered? *I* will tell thee the mystery of the woman, and of the beast which carries her, which has the seven heads and the ten horns.

TSK - Openbaring 17:7

 

I will.

Openb 17:1-6; Openb 17:8

 

 

SV

8 Het beest, dat gij gezien hebt, was en is niet; en het zal opkomen uit den afgrond, en ten verderve gaan; en die op de aarde wonen, zullen verwonderd zijn (welker7 8 9 †namen niet zijn geschreven in het boek des levens van de grondlegging der wereld), ziende het beest, dat was en niet is, hoewel het is.††† 7Ex 32:32; 8Filipp 4:3; 9Openb 13:8;† [Openb 9:1]; [Openb 17:3]; [Openb 22:19];

KJV

8 The beast G2342 that G3739 thou sawest G1492 was G2258, and G2532 is G2076 not G3756; and G2532 shall G3195 ascend G305 out of G1537 the bottomless pit G12, and G2532 go G5217 into G1519 perdition G684: and G2532 they that dwell G2730 on G1909 the earth G1093 shall wonder G2296, whose G3739 names G3686 were G1125 not G3756 written G1125 in G1909 the book G975 of life G2222 from G575 the foundation G2602 of the world G2889, when they behold G991 the beast G2342 that was G3748 G2258, and G2532 is G2076 not G3756, and yet G2539 is G2076. Ex 32:32; Filipp 4:3; Openb 13:8; [Openb 9:1]; [Openb 17:3]; [Openb 22:19];

YLT

8 `The beast that thou didst see: it was, and it is not; and it is about to come up out of the abyss, and to go away to destruction, and wonder shall those dwelling upon the earth, whose names have not been written upon the scroll of the life from the foundation of the world, beholding the beast that was, and is not, although it is. Ex 32:32; Filipp 4:3; Openb 13:8; [Openb 9:1]; [Openb 17:3]; [Openb 22:19];

WHNU

8 το G3588 T-NSN θηριον G2342 N-NSN ο G3739 R-ASN ειδες G3708 V-2AAI-2S ην G2258 V-IXI-3S και G2532 CONJ ουκ G3756 PRT-N εστιν G2076 V-PXI-3S και G2532 CONJ μελλει G3195 V-PAI-3S αναβαινειν G305 V-PAN εκ G1537 PREP της G3588 T-GSF αβυσσου G12 N-GSF και G2532 CONJ εις G1519 PREP απωλειαν G684 N-ASF υπαγει G5217 V-PAI-3S και G2532 CONJ θαυμασθησονται G2296 V-FPI-3P οι G3588 T-NPM κατοικουντες G2730 V-PAP-NPM επι G1909 PREP της G3588 T-GSF γης G1093 N-GSF ων G3739 R-GPM ου G3756 PRT-N γεγραπται G1125 V-RPI-3S το G3588 T-ASN ονομα G3686 N-NSN επι G1909 PREP το G3588 T-NSN βιβλιον G975 N-ASN της G3588 T-GSF ζωης G2222 N-GSF απο G575 PREP καταβολης G2602 N-GSF κοσμου G2889 N-GSM βλεποντων G991 V-PAP-GPM το G3588 T-NSN θηριον G2342 N-NSN οτι G3754 CONJ ην G2258 V-IXI-3S και G2532 CONJ ουκ G3756 PRT-N εστιν G2076 V-PXI-3S και G2532 CONJ παρεσται G3918 V-FXI-3S Ex 32:32; Filipp 4:3; Openb 13:8; [Openb 9:1]; [Openb 17:3]; [Openb 22:19];

Darby

8 The beast which thou sawest was, and is not, and is about to come up out of the abyss and go into destruction: and they who dwell on the earth, whose names are not written from the founding of the world in the book of life, shall wonder, seeing the beast, that it was, and is not, and shall be present. Ex 32:32; Filipp 4:3; Openb 13:8; [Openb 9:1]; [Openb 17:3]; [Openb 22:19];

TSK - Openbaring 17:8

 

beast that thou.The Roman empire was the beast, or idolatrous persecuting power, when under the Pagan emperors; it ceased to be so when it became Christian; and became so again under the Roman pontiffs, and shall "go into perdition."

Openb 9:2; Openb 11:7; Openb 13:1-11

go.

Openb 17:11; Openb 14:8-20; Openb 16:1-18; Openb 19:15-21; Openb 20:10; Dan 7:11; Dan 7:26; Dan 11:45

2Th 2:3-8

shall wonder.

Openb 13:3; Openb 13:4

whose.

Openb 13:8; Openb 20:12; Openb 20:15

from.

Matt 25:34; Joh 17:24; Hand 15:18; Efez 1:4; Tit 1:2; 1Petr 1:20

the beast that was.

Openb 13:1-4; Openb 13:11; Openb 13:12

 

 

SV

9 Hier is het verstand, dat10 †wijsheid heeft. De11 †zeven hoofden zijn zeven bergen, op welke de vrouw zit.†† 10Openb 13:18; 11Openb 13:1;

KJV

9 And here G5602 [is] the mind G3563 which G3588 hath G2192 wisdom G4678. The seven G2033 heads G2776 are G1526 seven G2033 mountains G3735, on G1909 which G846 the woman G1135 sitteth G2521 G3699. Openb 13:18; Openb 13:1;

YLT

9 `Here [is] the mind that is having wisdom; the seven heads are seven mountains, upon which the woman doth sit, Openb 13:18; Openb 13:1;

WHNU

9 ωδε G5602 ADV ο G3588 T-NSM νους G3563 N-NSM ο G3588 T-NSM εχων G2192 V-PAP-NSM σοφιαν G4678 N-ASF αι G3588 T-NPF επτα G2033 A-NUI κεφαλαι G2776 N-NPF επτα G2033 A-NUI ορη G3735 N-NPN εισιν G1526 V-PXI-3P οπου G3699 ADV η G3588 T-NSF γυνη G1135 N-NSF καθηται G2521 V-PNI-3S επ G1909 PREP αυτων G846 P-GPN Openb 13:18; Openb 13:1;

Darby

9 Here is the mind that has wisdom: The seven heads are seven mountains, whereon the woman sits. Openb 13:18; Openb 13:1;

TSK - Openbaring 17:9

 

here.

Openb 13:18; Dan 12:4; Dan 12:8-10; Hos 14:9; Matt 13:11; Matt 24:15

The seven.

Openb 17:3; Openb 17:7; Openb 17:18; Openb 13:1

 

 

SV

10 En het zijn [ook] zeven koningen; de vijf zijn gevallen, en de een is, en de ander is nog niet gekomen, en wanneer hij zal gekomen zijn, moet hij een weinig [tijds] blijven.

KJV

10 And G2532 there are G1526 seven G2033 kings G935: five G4002 are fallen G4098, and G2532 one G1520 is G2076, [and] the other G243 is G2064 not yet G3768 come G2064; and G2532 when G3752 he cometh G2064, he G846 must G1163 continue G3306 a short space G3641.

YLT

10 and there are seven kings, the five did fall, and the one is, the other did not yet come, and when he may come, it behoveth him to remain a little time;

WHNU

10 και G2532 CONJ βασιλεις G935 N-NPM επτα G2033 A-NUI εισιν G1526 V-PXI-3P οι G3588 T-NPM πεντε G4002 A-NUI επεσαν G4098 V-2AAI-3P ο G3588 T-NSM εις G1520 A-NSM εστιν G2076 V-PXI-3S ο G3588 T-NSM αλλος G243 A-NSM ουπω G3768 ADV ηλθεν G2064 V-2AAI-3S και G2532 CONJ οταν G3752 CONJ ελθη G2064 V-2AAS-3S ολιγον G3641 A-ASN αυτον G846 P-ASM δει G1163 V-PQI-3S μειναι G3306 V-AAN

Darby

10 And there are seven kings: five have fallen, one is, the other has not yet come; and when he comes he must remain [only] a little while.

TSK - Openbaring 17:10

 

10

 

 

SV

11 En het beest, dat was en niet is, die is ook de achtste [koning], en is uit de zeven en gaat ten verderve.

KJV

11 And G2532 the beast G2342 that G3739 was G2258, and G2532 is G2076 not G3756, even G2532 he G846 is G2076 the eighth G3590, and G2532 is G2076 of G1537 the seven G2033, and G2532 goeth G5217 into G1519 perdition G684.

YLT

11 and the beast that was, and is not, he also is eighth, and out of the seven he is, and to destruction he doth go away.

WHNU

11 και G2532 CONJ το G3588 T-NSN θηριον G2342 N-NSN ο G3739 R-NSN ην G2258 V-IXI-3S και G2532 CONJ ουκ G3756 PRT-N εστιν G2076 V-PXI-3S και G2532 CONJ αυτος G846 P-NSM ογδοος G3590 A-NSM εστιν G2076 V-PXI-3S και G2532 CONJ εκ G1537 PREP των G3588 T-GPM επτα G2033 A-NUI εστιν G2076 V-PXI-3S και G2532 CONJ εις G1519 PREP απωλειαν G684 N-ASF υπαγει G5217 V-PAI-3S

Darby

11 And the beast that was and is not, he also is an eighth, and is of the seven, and goes into destruction.

TSK - Openbaring 17:11

 

that was.

8

 

 

SV

12 En de12 13 †tien hoornen, die gij gezien hebt, zijn tien koningen, die het koninkrijk nog niet hebben ontvangen, maar als koningen macht ontvangen op ťťn ure met het beest.†† 12Dan 7:20; 13Openb 13:1;

KJV

12 And G2532 the ten G1176 horns G2768 which G3739 thou sawest G1492 are G1526 ten G1176 kings G935, which G3748 have received G2983 no G3768 kingdom G932 as yet G3768; but G235 receive G2983 power G1849 as G5613 kings G935 one G3391 hour G5610 with G3326 the beast G2342. Dan 7:20; Openb 13:1;

YLT

12 `And the ten horns that thou sawest, are ten kings, who a kingdom did not yet receive, but authority as kings the same hour do receive with the beast, Dan 7:20; Openb 13:1;

WHNU

12 και G2532 CONJ τα G3588 T-NPN δεκα G1176 A-NUI κερατα G2768 N-NPN α G3739 R-APN ειδες G1492 V-2AAI-2S δεκα G1176 A-NUI βασιλεις G935 N-NPM εισιν G1526 V-PXI-3P οιτινες G3748 R-NPM βασιλειαν G932 N-ASF ουπω G3768 ADV ελαβον G2983 V-2AAI-3P αλλα G235 CONJ εξουσιαν G1849 N-ASF ως G5613 ADV βασιλεις G935 N-NPM μιαν G1520 A-ASF ωραν G5610 N-ASF λαμβανουσιν G2983 V-PAI-3P μετα G3326 PREP του G3588 T-GSN θηριου G2342 N-GSN Dan 7:20; Openb 13:1;

Darby

12 And the ten horns which thou sawest are ten kings, which have not yet received a kingdom, but receive authority as kings one hour with the beast. Dan 7:20; Openb 13:1;

TSK - Openbaring 17:12

 

the ten.

Openb 12:3; Openb 13:1; Dan 2:40-43; Dan 7:7; Dan 7:8; Dan 7:20; Dan 7:24; Zach 1:18-21

 

 

SV

13 Dezen hebben enerlei mening, en zullen hun kracht en macht het beest overgeven.

KJV

13 These G3778 have G2192 one G3391 mind G1106, and G2532 shall give G1239 their G1438 power G1411 and G2532 strength G1849 unto the beast G2342.

YLT

13 these have one mind, and their own power and authority to the beast they shall give over;

WHNU

13 ουτοι G3778 D-NPM μιαν G1520 A-ASF γνωμην G1106 N-ASF εχουσιν G2192 V-PAI-3P και G2532 CONJ την G3588 T-ASF δυναμιν G1411 N-ASF και G2532 CONJ εξουσιαν G1849 N-ASF αυτων G846 P-GPM τω G3588 T-DSN θηριω G2342 N-DSN διδοασιν G1325 V-PAI-3P

Darby

13 These have one mind, and give their power and authority to the beast.

TSK - Openbaring 17:13

 

one.

Filipp 1:27; Filipp 2:2

shall.

Openb 17:17; Jes 10:5-7; Ezech 38:10; Hand 4:28

 

 

SV

14 Dezen zullen14 †tegen het Lam krijgen, en het Lam zal hen overwinnen (want15 16 †Het is een Heere der heren, en een Koning der koningen), en die met Hem zijn, de geroepenen, en uitverkorenen en gelovigen.††† 14Openb 16:14; 151Tim 6:15; 16Openb 19:16;† [Deut 10:17];

KJV

14 These G3778 shall make war G4170 with G3326 the Lamb G721, and G2532 the Lamb G721 shall overcome G3528 them G846: for G3754 he is G2076 Lord G2962 of lords G2962, and G2532 King G935 of kings G935: and G2532 they that are with G3326 him G846 [are] called G2822, and G2532 chosen G1588, and G2532 faithful G4103. Openb 16:14; 1Tim 6:15; Openb 19:16; [Deut 10:17];

YLT

14 these with the Lamb shall make war, and the Lamb shall overcome them, because Lord of lords he is, and King of kings, and those with him are called, and choice, and stedfast.' Openb 16:14; 1Tim 6:15; Openb 19:16; [Deut 10:17];

WHNU

14 ουτοι G3778 D-NPM μετα G3326 PREP του G3588 T-GSN αρνιου G721 N-GSN πολεμησουσιν G4170 V-FAI-3P και G2532 CONJ το G3588 T-NSN αρνιον G721 N-NSN νικησει G3528 V-FAI-3S αυτους G846 P-APM οτι G3754 CONJ κυριος G2962 N-NSM κυριων G2962 N-GPM εστιν G2076 V-PXI-3S και G2532 CONJ βασιλευς G935 N-NSM βασιλεων G935 N-GPM και G2532 CONJ οι G3588 T-NPM μετ G3326 PREP αυτου G846 P-GSM κλητοι G2822 A-NPM και G2532 CONJ εκλεκτοι G1588 A-NPM και G2532 CONJ πιστοι G4103 A-NPF Openb 16:14; 1Tim 6:15; Openb 19:16; [Deut 10:17];

Darby

14 These shall make war with the Lamb, and the Lamb shall overcome them; for he is Lord of lords and King of kings: and they [that are] with him called, and chosen, and faithful. Openb 16:14; 1Tim 6:15; Openb 19:16; [Deut 10:17];

TSK - Openbaring 17:14

 

shall make.

Openb 11:7; Openb 8:6; Openb 8:7; Openb 16:14; Openb 19:15-21; Dan 7:21; Dan 7:25; Dan 11:9-12; Dan 11:24; Dan 11:25; Zach 2:8

Matt 25:40; Hand 9:4; Hand 9:5

the Lamb shall.

Openb 6:12-17; Ps 2:8; Ps 2:9; Ps 21:8-12; Ps 110:5; Jer 50:44; Dan 2:44; Dan 7:26; Dan 7:27

1Co 15:24

Lord.

Openb 1:5; Openb 19:16; Deut 10:17; Ps 136:2; Ps 136:3; Spr 8:15; Spr 8:16; Dan 2:47; 1Tim 6:15

and they.

Openb 14:1-4; Openb 19:14; Ps 149:5-9; Jer 1:15; Jer 1:19; Micha 5:7-9; Joh 15:16

Rom 8:30; Rom 8:37; 2Tim 2:4; Hebr 3:1; Hebr 3:2; 1Petr 2:9

and faithful.

2:10

 

 

SV

15 En hij zeide tot mij: De17 †wateren, die gij gezien hebt, waar de hoer zit, zijn volken, en scharen, en natiŽn, en tongen.† 17Jes 8:7;

KJV

15 And G2532 he saith G3004 unto me G3427, The waters G5204 which G3739 thou sawest G1492, where G3757 the whore G4204 sitteth G2521, are G1526 peoples G2992, and G2532 multitudes G3793, and G2532 nations G1484, and G2532 tongues G1100. Jes 8:7;

YLT

15 And he saith to me, `The waters that thou didst see, where the whore doth sit, are peoples, and multitudes, and nations, and tongues;' Jes 8:7;

WHNU

15 και G2532 CONJ λεγει G3004 V-PAI-3S μοι G3427 P-1DS τα G3588 T-NPN υδατα G5204 N-NPN α G3739 R-APN ειδες G1492 V-2AAI-2S ου G3757 ADV η G3588 T-NSF πορνη G4204 N-NSF καθηται G2521 V-PNI-3S λαοι G2992 N-NPM και G2532 CONJ οχλοι G3793 N-NPM εισιν G1526 V-PXI-3P και G2532 CONJ εθνη G1484 N-NPN και G2532 CONJ γλωσσαι G1100 N-NPF Jes 8:7;

Darby

15 And he says to me, The waters which thou sawest, where the harlot sits, are peoples and multitudes and nations and tongues. Jes 8:7;

TSK - Openbaring 17:15

 

The waters.

Openb 17:1; Ps 18:4; Ps 65:7; Ps 93:3-4; Jes 8:7; Jes 8:8; Jer 51:13; Jer 51:42; Jer 51:55

are.

Openb 10:11; Openb 11:9; Openb 13:7; Openb 13:8

 

 

SV

16 En de tien hoornen, die gij gezien hebt op het beest, die zullen de hoer haten, en zullen haar woest maken, en naakt; en zij zullen haar vlees eten, en zullen haar met18 †vuur verbranden.† 18Openb 18:8;

KJV

16 And G2532 the ten G1176 horns G2768 which G3739 thou sawest G1492 upon G1909 the beast G2342, these G3778 shall hate G3404 the whore G4204, and G2532 shall make G4160 her G846 desolate G2049 and G2532 naked G1131, and G2532 shall eat G5315 her G846 flesh G4561, and G2532 burn G2618 her G846 with G1722 fire G4442. Openb 18:8;

YLT

16 and the ten horns that thou didst see upon the beast, these shall hate the whore, and shall make her desolate and naked, and shall eat her flesh, and shall burn her in fire, Openb 18:8;

WHNU

16 και G2532 CONJ τα G3588 T-NPN δεκα G1176 A-NUI κερατα G2768 N-NPN α G3739 R-APN ειδες G1492 V-2AAI-2S και G2532 CONJ το G3588 T-NSN θηριον G2342 N-NSN ουτοι G3778 D-NPM μισησουσιν G3404 V-FAI-3P την G3588 T-ASF πορνην G4204 N-ASF και G2532 CONJ ηρημωμενην G2049 V-RPP-ASF ποιησουσιν G4160 V-FAI-3P αυτην G846 P-ASF και G2532 CONJ γυμνην G1131 A-ASF και G2532 CONJ τας G3588 T-APF σαρκας G4561 N-APF αυτης G846 P-GSF φαγονται G5315 V-2FDI-3P και G2532 CONJ αυτην G846 P-ASF κατακαυσουσιν G2618 V-FAI-3P† [εν] G1722 PREP εν G1722 PREP πυρι G4442 N-DSN Openb 18:8;

Darby

16 And the ten horns which thou sawest, and the beast, these shall hate the harlot, and shall make her desolate and naked, and shall eat her flesh, and shall burn her with fire; Openb 18:8;

TSK - Openbaring 17:16

 

the ten.

Openb 17:2; Openb 17:10; Openb 17:12

these.The ten horns, which the angel explained of "ten kings" or kingdoms, and which once exalted and supported her ecclesiastical tyranny, will hate, desolate, strip, and devour her.† They will be the principal instruments in the destruction of popery and the ruin of Rome itself.

Openb 17:1; Openb 17:2; Openb 17:13; Openb 16:12; Jes 13:17; Jes 13:18; Jer 50:41; Jer 50:42

and naked.

Openb 18:16; Openb 18:17; Ezech 16:37-44; Ezech 23:45-49

eat.

Job 31:31; Ps 27:2; Dan 7:5

and burn.

Openb 18:8; Openb 18:16; Lev 21:9

 

 

SV

17 Want God heeft [hun] in hun harten gegeven, dat zij Zijn mening doen, en dat zij enerlei mening doen, en dat zij hun koninkrijk het beest geven, totdat de woorden Gods voleindigd zullen zijn.

KJV

17 For G1063 God G2316 hath put G1325 in G1519 their G846 hearts G2588 to fulfil G4160 his G846 will G1106, and G2532 to agree G4160 G3391 G1106, and G2532 give G1325 their G846 kingdom G932 unto the beast G2342, until G891 the words G4487 of God G2316 shall be fulfilled G5055.

YLT

17 for God did give into their hearts to do its mind, and to make one mind, and to give their kingdom to the beast till the sayings of God may be complete,

WHNU

17 ο G3588 T-NSM γαρ G1063 CONJ θεος G2316 N-NSM εδωκεν G1325 V-AAI-3S εις G1519 PREP τας G3588 T-APF καρδιας G2588 N-APF αυτων G846 P-GPM ποιησαι G4160 V-AAN την G3588 T-ASF γνωμην G1106 N-ASF αυτου G846 P-GSM και G2532 CONJ ποιησαι G4160 V-AAN μιαν G1520 A-ASF γνωμην G1106 N-ASF και G2532 CONJ δουναι G1325 V-2AAN την G3588 T-ASF βασιλειαν G932 N-ASF αυτων G846 P-GPM τω G3588 T-DSN θηριω G2342 N-DSN αχρι G891 PREP τελεσθησονται G5055 V-FPI-3P οι G3588 T-NPM λογοι G3056 N-NPM του G3588 T-GSM θεου G2316 N-GSM

Darby

17 for God has given to their hearts to do his mind, and to act with one mind, and to give their kingdom to the beast until the words of God shall be fulfilled.

TSK - Openbaring 17:17

 

God hath.

Openb 17:13; Hand 4:27; Hand 4:28

put.

Ezra 7:27; Ps 105:25; Spr 21:1; Jer 32:40; 2Thess 2:10-12; Jak 1:13-17

to fulfil.

Luk 22:3; Luk 22:22; Luk 22:37; Joh 13:2; Joh 13:18

until.

Openb 6:11; Openb 10:7; Openb 15:1; Spr 19:21; Jes 45:17; Jes 46:10; Jes 46:11; Jer 27:6; Jer 27:7

Ezech 38:16; Ezech 38:17; Dan 12:7; Joh 10:35; Joh 12:39; Joh 12:40; Joh 19:24; Joh 19:28

 

 

SV

18 En de vrouw, die gij gezien hebt, is de19 †grote stad, die het koninkrijk heeft over de koningen der aarde.† 19Openb 16:19;

KJV

18 And G2532 the woman G1135 which G3739 thou sawest G1492 is G2076 that great G3173 city G4172, which G3588 reigneth G2192 G932 over G1909 the kings G935 of the earth G1093. Openb 16:19;

YLT

18 and the woman that thou didst see is the great city that is having reign over the kings of the land.' Openb 16:19;

WHNU

18 και G2532 CONJ η G3588 T-NSF γυνη G1135 N-NSF ην G3739 R-ASF ειδες G1492 V-2AAI-2S εστιν G2076 V-PXI-3S η G3588 T-NSF πολις G4172 N-NSF η G3588 T-NSF μεγαλη G3173 A-NSF η G3588 T-NSF εχουσα G2192 V-PAP-NSF βασιλειαν G932 N-ASF επι G1909 PREP των G3588 T-GPM βασιλεων G935 N-GPM της G3588 T-GSF γης G1093 N-GSF Openb 16:19;

Darby

18 And the woman which thou sawest is the great city, which has kingship over the kings of the earth. Openb 16:19;

TSK - Openbaring 17:18

 

the woman.

Openb 16:19; Openb 18:2; Dan 2:40; Dan 2:41; Dan 7:23; Luk 2:1

which reigneth.The city which, at the time of the vision, "reigned over the kings of the earth," was undoubtedly Rome; and from its foundation, it has, in different ways, accomplished this object to the present time.

12:4

 

 

 

 


Vorig hoofdstuk (Openbaring 16)
| Begin hoofdstuk | Volgend hoofdstuk (Openbaring 18)