Interlinear Nieuw Testament

index


Vorig hoofdstuk (Lukas 23)
| Volgend hoofdstuk (Johannes 1)


Lukas 24

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

SV

1 En op1 2 3  den eersten [dag] der week, zeer vroeg in den morgenstond, gingen zij naar het graf, dragende de specerijen, die zij bereid hadden, en sommigen met haar.    1Matt 28:1;  2Mark 16:1;  3Joh 20:1;

KJV

1 Now G1161 upon the first G3391 [day] of the week G4521 , very early in the morning G3722 G901 , they came G2064 unto G1909 the sepulchre G3418, bringing G5342 the spices G759 which G3739 they had prepared G2090, and G2532 certain G5100 [others] with G4862 them G846 . Matt 28:1; Mark 16:1; Joh 20:1;

YLT

1 And on the first of the sabbaths, at early dawn, they came to the tomb, bearing the spices they made ready, and certain [others] with them, Matt 28:1; Mark 16:1; Joh 20:1;

WHNU

1 τη G3588 T-DSF δε G1161 CONJ μια G1520 A-DSF των G3588 T-GPN σαββατων G4521 N-GPN ορθρου G3722 N-GSM βαθεως G901 A-GSM επι G1909 PREP το G3588 T-ASN μνημα G3418 N-ASN ηλθον G2064 V-2AAI-3P φερουσαι G5342 V-PAP-NPF α G3739 R-APN ητοιμασαν G2090 V-AAI-3P αρωματα G759 N-APN Matt 28:1; Mark 16:1; Joh 20:1;

Darby

1 But on the morrow of the sabbath, very early indeed in the morning, they came to the tomb, bringing the aromatic spices which they had prepared. Matt 28:1; Mark 16:1; Joh 20:1;

TSK - Lukas 24:1

 

1 Christ's resurrection is declared by two angels to the women that come to the sepulchre.

9 These report it to others.

13 Christ himself appears to the two disciples that went to Emmaus;

36 afterwards he appears to the apostles, and reproves their unbelief;

47 gives them a charge;

49 promises the Holy Ghost;

50 and so ascends into heaven.

 

 

upon.

Matt 28:1; Mark 16:1; Mark 16:2; Joh 20:1; Joh 20:2

they came.

Luk 24:10; Luk 8:2; Luk 8:3; Luk 23:55; Luk 23:56; Matt 27:55; Matt 27:56; Mark 15:40

 

 

SV

2 En zij vonden den steen afgewenteld van het graf.

KJV

2 And G1161 they found G2147 the stone G3037 rolled away G617 from G575 the sepulchre G3419.

YLT

2 and they found the stone having been rolled away from the tomb,

WHNU

2 ευρον G2147 V-2AAI-3P δε G1161 CONJ τον G3588 T-ASM λιθον G3037 N-ASM αποκεκυλισμενον G617 V-RPP-ASM απο G575 PREP του G3588 T-GSN μνημειου G3419 N-GSN

Darby

2 And they found the stone rolled away from the sepulchre.

TSK - Lukas 24:2

 

Matt 27:60-66; Matt 28:2; Mark 15:46; Mark 15:47; Mark 16:3; Mark 16:4; Joh 20:1; Joh 20:2

 

 

SV

3 En ingegaan zijnde, vonden zij het lichaam van den Heere Jezus niet.

KJV

3 And G2532 they entered in G1525, and found G2147 not G3756 the body G4983 of the Lord G2962 Jesus G2424 .

YLT

3 and having gone in, they found not the body of the Lord Jesus.

WHNU

3 εισελθουσαι G1525 V-2AAP-NPF δε G1161 CONJ ουχ G3756 PRT-N ευρον G2147 V-2AAI-3P το G3588 T-ASN σωμα G4983 N-ASN   [[του G3588 T-GSM κυριου G2962 N-GSM ιησου]] G2424 N-GSM του G3588 T-GSM κυριου G2962 N-GSM ιησου G2424 N-GSM

Darby

3 And when they had entered they found not the body of the Lord Jesus.

TSK - Lukas 24:3

 

Luk 24:23; Matt 16:5; Joh 20:6; Joh 20:7

 

 

SV

4 En het geschiedde, als zij daarover twijfelmoedig waren, zie, twee mannen stonden bij haar in blinkende klederen. [Matt 28:5]; [Joh 20:11]; [Hand 10:30];

KJV

4 And G2532 it came to pass G1096, as G1722 they G846 were much perplexed G1280 thereabout G4012 G5127 , G2532 behold G2400 , two G1417 men G435 stood by G2186 them G846 in G1722 shining G797 garments G2067 : [Matt 28:5]; [Joh 20:11]; [Hand 10:30];

YLT

4 And it came to pass, while they are perplexed about this, that lo, two men stood by them in glittering apparel, [Matt 28:5]; [Joh 20:11]; [Hand 10:30];

WHNU

4 και G2532 CONJ εγενετο G1096 V-2ADI-3S εν G1722 PREP τω G3588 T-DSM απορεισθαι G639 V-PMN αυτας G846 P-APF περι G4012 PREP τουτου G5127 D-GSN και G2532 CONJ ιδου G2400 V-2AAM-2S ανδρες G435 N-NPM δυο G1417 A-NUI επεστησαν G2186 V-2AAI-3P αυταις G846 P-DPF εν G1722 PREP εσθητι G2066 N-DSF αστραπτουση G797 V-AAS-3S [Matt 28:5]; [Joh 20:11]; [Hand 10:30];

Darby

4 And it came to pass as they were in perplexity about it, that behold, two men suddenly stood by them in shining raiment. [Matt 28:5]; [Joh 20:11]; [Hand 10:30];

TSK - Lukas 24:4

 

two men.

Gen 18:2; Matt 28:2-6; Mark 16:5; Joh 20:11; Joh 20:12; Hand 1:10(See note on Mr 16:2.)

 

 

SV

5 En als zij zeer bevreesd werden, en het aangezicht naar de aarde neigden, zeiden zij tot haar: Wat zoekt gij den Levende bij de doden? [Mark 16:6];

KJV

5 And G1161 as G1096 they G846 were G1096 afraid G1719 , and G2532 bowed down G2827 [their] faces G4383 to G1519 the earth G1093 , they said G2036 unto G4314 them G846 , Why G5101 seek ye G2212 the living G2198 among G3326 the dead G3498 ?1

  1the living: or, him that liveth  [Mark 16:6];

YLT

5 and on their having become afraid, and having inclined the face to the earth, they said to them, `Why do ye seek the living with the dead? [Mark 16:6];

WHNU

5 εμφοβων G1719 A-GPM δε G1161 CONJ γενομενων G1096 V-2ADP-GPF αυτων G846 P-GPF και G2532 CONJ κλινουσων G2827 V-PAP-GPF τα G3588 T-APN προσωπα G4383 N-APN εις G1519 PREP την G3588 T-ASF γην G1093 N-ASF ειπαν G3004 V-2AAI-3P προς G4314 PREP αυτας G846 P-APF τι G5101 I-ASN ζητειτε G2212 V-PAI-2P τον G3588 T-ASM ζωντα G2198 V-PAP-ASM μετα G3326 PREP των G3588 T-GPM νεκρων G3498 A-GPM [Mark 16:6];

Darby

5 And as they were filled with fear and bowed their faces to the ground, they said to them, Why seek ye the living one among the dead? [Mark 16:6];

TSK - Lukas 24:5

 

they.

Luk 1:12; Luk 1:13; Luk 1:29; Dan 8:17; Dan 8:18; Dan 10:7-12; Dan 10:16; Dan 10:19; Matt 28:3-5; Mark 16:5; Mark 16:6

Hand 10:3; Hand 10:4

the living.  or, him that liveth.

Hebr 7:8; Openb 1:18; Openb 2:8

 

 

SV

6 Hij is hier niet, maar Hij is opgestaan. Gedenkt,4 5 6 7 8 9 10 11  hoe Hij tot u gesproken heeft, als Hij nog in Galiléa was,         4Matt 16:21;  5Matt 17:22;  6Matt 20:18;  7Mark 8:31;  8Mark 9:31;  9Mark 10:33;  10Luk 9:22;  11Luk 18:31;  [Matt 27:63]; [Matt 28:6]; [Luk 17:25]; [Luk 24:44]; [Hand 13:30];

KJV

6 He is G2076 not G3756 here G5602 , but G235 is risen G1453 : remember G3415 how G5613 he spake G2980 unto you G5213 when he was G5607 yet G2089 in G1722 Galilee G1056 , Matt 16:21; Matt 17:22; Matt 20:18; Mark 8:31; Mark 9:31; Mark 10:33; Luk 9:22; Luk 18:31; [Matt 27:63]; [Matt 28:6]; [Luk 17:25]; [Luk 24:44]; [Hand 13:30];

YLT

6 he is not here, but was raised; remember how he spake to you, being yet in Galilee, Matt 16:21; Matt 17:22; Matt 20:18; Mark 8:31; Mark 9:31; Mark 10:33; Luk 9:22; Luk 18:31; [Matt 27:63]; [Matt 28:6]; [Luk 17:25]; [Luk 24:44]; [Hand 13:30];

WHNU

6  [[ουκ G3756 PRT-N εστιν G2076 V-PXI-3S ωδε G5602 ADV αλλα G235 CONJ ηγερθη]] G1453 V-API-3S ουκ G3756 PRT-N εστιν G2076 V-PXI-3S ωδε G5602 ADV αλλα G235 CONJ ηγερθη G1453 V-API-3S μνησθητε G3415 V-APM-2P ως G5613 ADV ελαλησεν G2980 V-AAI-3S υμιν G5213 P-2DP ετι G2089 ADV ων G5607 V-PXP-NSM εν G1722 PREP τη G3588 T-DSF γαλιλαια G1056$TB G3004 , G3754 The Son G5207 of man G444 must G1163 be delivered G3860 into G1519 the hands G5495 of sinful G268 men G444 , and G2532 be crucified G4717, and G2532 the third G5154 day G2250 rise again G450. [Matt 16:21]; [Matt 20:17]; [Mark 8:31]; [Mark 9:30]; [Mark 10:32]; [Luk 9:22]; [Luk 18:31];

YLT

7 saying--It behoveth the Son of Man to be delivered up to the hands of sinful men, and to be crucified, and the third day to rise again.' [Matt 16:21]; [Matt 20:17]; [Mark 8:31]; [Mark 9:30]; [Mark 10:32]; [Luk 9:22]; [Luk 18:31];

WHNU

7 λεγων G3004 V-PAP-NSM τον G3588 T-ASM υιον G5207 N-ASM του G3588$TB G444 N-GSM οτι G3754 CONJ δει G1163 V-PQI-3S παραδοθηναι G3860 V-APN εις G1519 PREP χειρας G5495 N-APF ανθρωπων G444 N-GPM αμαρτωλων G268 A-GPM και G2532 CONJ σταυρωθηναι G4717 V-APN και G2532 CONJ τη G3588 T-DSF τριτη G5154 A-DSF ημερα G2250 N-DSF αναστηναι G450 V-2AAN [Matt 16:21]; [Matt 20:17]; [Mark 8:31]; [Mark 9:30]; [Mark 10:32]; [Luk 9:22]; [Luk 18:31];

Darby

7 saying, The Son of man must be delivered up into the hands of sinners, and be crucified, and rise the third day. [Matt 16:21]; [Matt 20:17]; [Mark 8:31]; [Mark 9:30]; [Mark 10:32]; [Luk 9:22]; [Luk 18:31];

TSK - Lukas 24:7

 

7

 

 

SV

8 En zij werden indachtig12  Zijner woorden.  12Joh 2:22;

KJV

8 And G2532 they remembered G3415 his G846 words G4487 , Joh 2:22;

YLT

8 And they remembered his sayings, Joh 2:22;

WHNU

8 και G2532 CONJ εμνησθησαν G3415 V-API-3P των G3588 T-GPN ρηματων G4487 N-GPN αυτου G846 P-GSM Joh 2:22;

Darby

8 And they remembered his words; Joh 2:22;

TSK - Lukas 24:8

 

Joh 2:19-22; Joh 12:16; Joh 14:26

 

 

SV

9 En13 14  wedergekeerd zijnde van het graf, boodschapten zij al deze dingen aan de elven, en aan al de anderen.   13Matt 28:8;  14Mark 16:10;  [Mark 16:8]; [Joh 20:18];

KJV

9 And G2532 returned G5290 from G575 the sepulchre G3419, and told G518 all G3956 these things G5023 unto the eleven G1733 , and G2532 to all G3956 the rest G3062 . Matt 28:8; Mark 16:10; [Mark 16:8]; [Joh 20:18];

YLT

9 and having turned back from the tomb told all these things to the eleven, and to all the rest. Matt 28:8; Mark 16:10; [Mark 16:8]; [Joh 20:18];

WHNU

9 και G2532 CONJ υποστρεψασαι G5290 V-AAP-NPF   [απο G575 PREP του G3588 T-GSN μνημειου] G3419 N-GSN απο G575 PREP του G3588 T-GSN μνημειου G3419 N-GSN απηγγειλαν G518 V-AAI-3P ταυτα G5023 D-APN παντα G3956 A-APN τοις G3588 T-DPM ενδεκα G1733 A-NUI και G2532 CONJ πασιν G3956 A-DPM τοις G3588 T-DPM λοιποις G3062 A-DPM Matt 28:8; Mark 16:10; [Mark 16:8]; [Joh 20:18];

Darby

9 and, returning from the sepulchre, related all these things to the eleven and to all the rest. Matt 28:8; Mark 16:10; [Mark 16:8]; [Joh 20:18];

TSK - Lukas 24:9

 

Luk 24:22-24; Matt 28:7; Matt 28:8; Mark 16:7; Mark 16:8; Mark 16:10

 

 

SV

10 En [deze] waren Maria Magdaléna, en Johanna, en Maria, [de moeder] van Jakobus, en de andere met haar, die dit tot de apostelen zeiden.

KJV

10 G1161 It was G2258 Mary G3137 Magdalene G3094 , and G2532 Joanna G2489 , and G2532 Mary G3137 [the mother] of James G2385 , and G2532 other G3062 [women that were] with G4862 them G846 , which G3739 told G3004 these things G5023 unto G4314 the apostles G652.

YLT

10 And it was the Magdalene Mary, and Joanna, and Mary of James, and the other women with them, who told unto the apostles these things,

WHNU

10 ησαν G2258 V-IXI-3P δε G1161 CONJ η G3588 T-NSF μαγδαληνη G3094 N-NSF μαρια G3137 N-NSF και G2532 CONJ ιωαννα G2489 N-NSF και G2532 CONJ μαρια G3137 N-NSF η G3588 T-NSF ιακωβου G2385 N-GSM και G2532 CONJ αι G3588 T-NPF λοιπαι G3062 A-NPF συν G4862 PREP αυταις G846 P-DPF ελεγον G3004 V-IAI-3P προς G4314 PREP τους G3588 T-APM αποστολους G652 N-APM ταυτα G5023 D-APN

Darby

10 Now it was Mary of Magdala, and Johanna, and Mary the [mother] of James, and the others with them, who told these things to the apostles.

TSK - Lukas 24:10

 

Luk 8:2; Luk 8:3; Mark 15:40; Mark 15:41; Mark 16:9-11; Joh 20:11-18

 

 

SV

11 En haar woorden schenen voor hen als ijdel geklap, en zij geloofden haar niet.

KJV

11 And G2532 their G846 words G4487 seemed G5316 to G1799 them G846 as G5616 idle tales G3026, and G2532 they believed G569 them G846 not G569 .

YLT

11 and their sayings appeared before them as idle talk, and they were not believing them.

WHNU

11 και G2532 CONJ εφανησαν G5316 V-2API-3P ενωπιον G1799 ADV αυτων G846 P-GPM ωσει G5616 ADV ληρος G3026 N-NSM τα G3588 T-NPN ρηματα G4487 N-NPN ταυτα G3778 D-NPN και G2532 CONJ ηπιστουν G569 V-IAI-3P αυταις G846 P-DPF

Darby

11 And their words appeared in their eyes as an idle tale, and they disbelieved them.

TSK - Lukas 24:11

 

idle.

Luk 24:25; Gen 19:14; 2Kon 7:2; Job 9:16; Ps 126:1; Hand 12:9

 

 

SV

12 Doch15 16  Petrus opstaande, liep tot het graf, en nederbukkende, zag hij de linnen doeken, liggende alleen, en ging weg, zich verwonderende bij zichzelven van hetgeen geschied was.   15Joh 20:3;  16Joh 20:6;

KJV

12 Then G1161 arose G450 Peter G4074 , and ran G5143 unto G1909 the sepulchre G3419; and G2532 stooping down G3879, he beheld G991 the linen clothes G3608 laid G2749 by themselves G3441, and G2532 departed G565 , wondering G2296 in G4314 himself G1438 at that which was come to pass G1096 . Joh 20:3; Joh 20:6;

YLT

12 And Peter having risen, did run to the tomb, and having stooped down he seeth the linen clothes lying alone, and he went away to his own home, wondering at that which was come to pass. Joh 20:3; Joh 20:6;

WHNU

12  [[ο G3588 T-NSM ο G3588 T-NSM δε G1161 CONJ πετρος G4074 N-NSM αναστας G450 V-2AAP-NSM εδραμεν G5143 V-2AAI-3S επι G1909 PREP το G3588 T-ASN μνημειον G3419 N-ASN και G2532 CONJ παρακυψας G3879 V-AAP-NSM βλεπει G991 V-PAI-3S τα G3588 T-APN οθονια G3608 N-APN μονα G3441 A-APN και G2532 CONJ απηλθεν G565 V-2AAI-3S προς G4314 PREP εαυτον G1438 F-3ASM θαυμαζων G2296 V-PAP-NSM το G3588 T-ASN   γεγονος]] G1096 V-2RAP-ASN γεγονος G1096 V-2RAP-ASN Joh 20:3; Joh 20:6;

Darby

12 But Peter, rising up, ran to the sepulchre, and stooping down he sees the linen clothes lying there alone, and went away home, wondering at what had happened. Joh 20:3; Joh 20:6;

TSK - Lukas 24:12

 

Joh 20:3-10

 

 

SV

13 En17  zie, twee van hen gingen op denzelfden dag naar een vlek, dat zestig stadiën van Jeruzalem was, welks naam was Emmaüs;  17Mark 16:12;

KJV

13 And G2532 , behold G2400 , two G1417 of G1537 them G846 went G2258 G4198 that G1722 same G846 day G2250 to G1519 a village G2968 called G3739 G3686 Emmaus G1695 , which was G568 from G575 Jerusalem G2419 [about] threescore G1835 furlongs G4712 . Mark 16:12;

YLT

13 And, lo, two of them were going on during that day to a village, distant sixty furlongs from Jerusalem, the name of which [is] Emmaus, Mark 16:12;

WHNU

13 και G2532 CONJ ιδου G2400 V-2AAM-2S δυο G1417 A-NUI εξ G1537 PREP αυτων G846 P-GPM εν G1722 PREP αυτη G846 P-DSF τη G3588 T-DSF ημερα G2250 N-DSF ησαν G2258 V-IXI-3P πορευομενοι G4198 V-PNP-NPM εις G1519 PREP κωμην G2968 N-ASF απεχουσαν G568 V-PAP-ASF σταδιους G4712 N-APN εξηκοντα G1835 A-NUI απο G575 PREP ιερουσαλημ G2419 N-PRI η G3739 R-DSF ονομα G3686 N-NSN εμμαους G1695 N-PRI Mark 16:12;

Darby

13 And behold, two of them were going on the same day to a village distant sixty stadia from Jerusalem, called Emmaus; Mark 16:12;

TSK - Lukas 24:13

 

two.

Luk 24:18; Mark 16:12; Mark 16:13

Emmaus.Emmaus was situated, according to the testimony both of Luke and Josephus, sixty furlongs from Jerusalem, that is, about seven miles and a half.  It has generally been confounded with Emmaus, a city of Judah, afterwards called Nicopolis; but Reland has satisfactorily shown that they were distinct places; the latter, according to the old Itinerary of Palestine, being situated 10 miles from Lydda, and 22 miles from Jerusalem.  D'Arvieux states, that going from Jerusalem to Rama, he took the right from the high road to Rama, at some little distance from Jerusalem, and "travelled a good league over rocks and flint stones, to the end of the valley of terebinthine trees," until he reached Emmaus; which "seems, by the ruins which surround it, to have been formerly larger that it was in our Saviour's time.  The Christians, while masters of the Holy Land, re-established it a little, and built several churches.  Emmaus was not worth the trouble of having come out of the way to see it."

 

 

SV

14 En zij spraken samen onder elkander van al deze dingen, die er gebeurd waren.

KJV

14 And G2532 they G846 talked G3656 together G4314 G240 of G4012 all G3956 these things G5130 which had happened G4819 .

YLT

14 and they were conversing with one another about all these things that have happened.

WHNU

14 και G2532 CONJ αυτοι G846 P-NPM ωμιλουν G3656 V-IAI-3P προς G4314 PREP αλληλους G240 C-APM περι G4012 PREP παντων G3956 A-GPN των G3588 T-GPN συμβεβηκοτων G4819 V-RAP-GPN τουτων G5130 D-GPN

Darby

14 and they conversed with one another about all these things which had taken place.

TSK - Lukas 24:14

 

Luk 6:45; Deut 6:7; Mal 3:6

 

 

SV

15 En het geschiedde, terwijl zij samen spraken, en elkander ondervraagden, dat18 19  Jezus Zelf bij [hen] kwam, en met hen ging.   18Luk 24:36;  19Matt 18:20;

KJV

15 And G2532 it came to pass G1096, that, while G1722 they G846 communed G3656 [together] and G2532 reasoned G4802 , Jesus G2424 himself G2532 G846 drew near G1448 , and went with G4848 them G846 . Luk 24:36; Matt 18:20;

YLT

15 And it came to pass in their conversing and reasoning together, that Jesus himself, having come nigh, was going on with them, Luk 24:36; Matt 18:20;

WHNU

15 και G2532 CONJ εγενετο G1096 V-2ADI-3S εν G1722 PREP τω G3588 T-DSM ομιλειν G3656 V-PAN αυτους G846 P-APM και G2532 CONJ συζητειν G4802 V-PAN   [και] G2532 CONJ και G2532 CONJ αυτος G846 P-NSM ιησους G2424 N-NSM εγγισας G1448 V-AAP-NSM συνεπορευετο G4848 V-INI-3S αυτοις G846 P-DPM Luk 24:36; Matt 18:20;

Darby

15 And it came to pass as they conversed and reasoned, that Jesus himself drawing nigh, went with them; Luk 24:36; Matt 18:20;

TSK - Lukas 24:15

 

Jesus.

Luk 24:36; Matt 18:20; Joh 14:18; Joh 14:19

 

 

SV

16 En hun ogen werden gehouden, dat zij Hem niet kenden.

KJV

16 But G1161 their G846 eyes G3788 were holden G2902 that they should G1921 not G3361 know G1921 him G846 .

YLT

16 and their eyes were holden so as not to know him,

WHNU

16 οι G3588 T-NPM δε G1161 CONJ οφθαλμοι G3788 N-NPM αυτων G846 P-GPM εκρατουντο G2902 V-IPI-3P του G3588 T-GSM μη G3361 PRT-N επιγνωναι G1921 V-2AAN αυτον G846 P-ASM

Darby

16 but their eyes were holden so as not to know him.

TSK - Lukas 24:16

 

Luk 24:31; 2Kon 6:18-20; Mark 16:12; Joh 20:14; Joh 21:4

 

 

SV

17 En Hij zeide tot hen: Wat redenen zijn dit, die gij, wandelende, onder elkander verhandelt, en [waarom] ziet gij droevig?

KJV

17 And G1161 he said G2036 unto G4314 them G846 , What G5101 manner of communications G3056 [are] these G3778 that G3739 ye have G474 one to G4314 another G240 , as ye walk G4043, and G2532 are G2075 sad G4659 ?

YLT

17 and he said unto them, `What [are] these words that ye exchange with one another, walking, and ye are sad?'

WHNU

17 ειπεν G2036 V-2AAI-3S δε G1161 CONJ προς G4314 PREP αυτους G846 P-APM τινες G5101 I-NPM οι G3588 T-NPM λογοι G3056 N-NPM ουτοι G3778 D-NPM ους G3739 R-APM αντιβαλλετε G474 V-PAI-2P προς G4314 PREP αλληλους G240 C-APM περιπατουντες G4043 V-PAP-NPM και G2532 CONJ εσταθησαν G2476 V-API-3P σκυθρωποι G4659 A-NPM

Darby

17 And he said to them, What discourses are these which pass between you as ye walk, and are downcast?

TSK - Lukas 24:17

 

and are.

Ezech 9:4-6; Joh 16:6; Joh 16:20-22

 

 

SV

18 En de een, wiens naam was Kléopas, antwoordende, zeide tot Hem: Zijt Gij alleen een vreemdeling te Jeruzalem, en weet niet de dingen, die deze dagen daarin geschied zijn?

KJV

18 And G1161 the one of them G1520, whose G3739 name G3686 was Cleopas G2810, answering G611 said G2036 unto G4314 him G846 , Art thou G4771 only G3441 a stranger G3939 in G1722 Jerusalem G2419 , and G2532 hast G1097 not G3756 known G1097 the things which are come to pass G1096 there G1722 G846 in G1722 these G5025 days G2250 ?

YLT

18 And the one, whose name was Cleopas, answering, said unto him, `Art thou alone such a stranger in Jerusalem, that thou hast not known the things that came to pass in it in these days?'

WHNU

18 αποκριθεις G611 V-AOP-NSM δε G1161 CONJ εις G1520 A-NSM ονοματι G3686 N-DSN κλεοπας G2810 N-NSM ειπεν G2036 V-2AAI-3S προς G4314 PREP αυτον G846 P-ASM συ G4771 P-2NS μονος G3441 A-NSM παροικεις G3939 V-PAI-2S ιερουσαλημ G2419 N-PRI και G2532 CONJ ουκ G3756 PRT-N εγνως G1097 V-2AAI-2S τα G3588 T-APN γενομενα G1096 V-2ADP-APN εν G1722 PREP αυτη G846 P-DSF εν G1722 PREP ταις G3588 T-DPF ημεραις G2250 N-DPF ταυταις G3778 D-DPF

Darby

18 And one [of them] , named Cleopas, answering said to him, Thou sojournest alone in Jerusalem, and dost not know what has taken place in it in these days?

TSK - Lukas 24:18

 

Cleopas.

Joh 19:25

 

 

SV

19 En Hij zeide tot hen: Welke? En zij zeiden tot Hem: De dingen aangaande Jezus den Nazaréner, Welke20 21 22  een Profeet was, krachtig in werken en woorden, voor God en al het volk.    20Luk 7:16;  21Joh 4:19;  22Joh 6:14;  [Joh 9:17];

KJV

19 And G2532 he said G2036 unto them G846 , What things G4169? And G1161 they said G2036 unto him G846 , Concerning G4012 Jesus G2424 of Nazareth G3480, which G3739 was G1096 a prophet G4396 mighty G1415 in G1722 G435 deed G2041 and G2532 word G3056 before G1726 God G2316 and G2532 all G3956 the people G2992: Luk 7:16; Joh 4:19; Joh 6:14; [Joh 9:17];

YLT

19 And he said to them, `What things?' And they said to him, `The things about Jesus of Nazareth, who became a man--a prophet--powerful in deed and word, before God and all the people, Luk 7:16; Joh 4:19; Joh 6:14; [Joh 9:17];

WHNU

19 και G2532 CONJ ειπεν G2036 V-2AAI-3S αυτοις G846 P-DPM ποια G4169 I-NSF οι G3588 T-NPM δε G1161 CONJ ειπαν G3004 V-2AAI-3P αυτω G846 P-DSM τα G3588 T-APN περι G4012 PREP ιησου G2424 N-GSM του G3588 T-GSM ναζαρηνου G3479 N-GSM ος G3739 R-NSM εγενετο G1096 V-2ADI-3S ανηρ G435 N-NSM προφητης G4396 N-NSM δυνατος G1415 A-NSM εν G1722 PREP εργω G2041 N-DSN και G2532 CONJ λογω G3056 N-DSM εναντιον G1726 ADV του G3588 T-GSM θεου G2316 N-GSM και G2532 CONJ παντος G3956 A-GSM του G3588 T-GSM λαου G2992 N-GSM Luk 7:16; Joh 4:19; Joh 6:14; [Joh 9:17];

Darby

19 And he said to them, What things? And they said to him, The things concerning Jesus the Nazaraean, who was a prophet mighty in deed and word before God and all the people; Luk 7:16; Joh 4:19; Joh 6:14; [Joh 9:17];

TSK - Lukas 24:19

 

Concerning.

Luk 7:16; Matt 21:11; Joh 3:2; Joh 4:19; Joh 6:14; Joh 7:40-42; Joh 7:52; Hand 2:22; Hand 10:38

mighty.

Ac 7:22

 

 

SV

20 En hoe onze overpriesters en oversten Denzelven overgeleverd hebben tot het oordeel des doods, en Hem gekruisigd hebben.

KJV

20 And how G3704 G5037 the chief priests G749 and G2532 our G2257 rulers G758 delivered G3860 him G846 to G1519 be condemned G2917 to death G2288 , and G2532 have crucified G4717 him G846 .

YLT

20 how also the chief priests and our rulers did deliver him up to a judgment of death, and crucified him;

WHNU

20 οπως G3704 ADV τε G5037 PRT παρεδωκαν G3860 V-AAI-3P αυτον G846 P-ASM οι G3588 T-NPM αρχιερεις G749 N-NPM και G2532 CONJ οι G3588 T-NPM αρχοντες G758 N-NPM ημων G2257 P-1GP εις G1519 PREP κριμα G2917 N-ASN θανατου G2288 N-GSM και G2532 CONJ εσταυρωσαν G4717 V-AAI-3P αυτον G846 P-ASM

Darby

20 and how the chief priests and our rulers delivered him up to [the] judgment of death and crucified him.

TSK - Lukas 24:20

 

Luk 22:66-71; Luk 23:1-5; Matt 27:1; Matt 27:2; Matt 27:20; Mark 15:1; Hand 3:13-15; Hand 4:8-10

Hand 4:27; Hand 4:28; Hand 5:30; Hand 5:31; Hand 13:27-29

 

 

SV

21 En wij hoopten, dat Hij was Degene, Die23  Israël verlossen zou. Doch ook, benevens dit alles, is het heden de derde dag, van dat deze dingen geschied zijn.  23Hand 1:6;

KJV

21 But G1161 we G2249 trusted G1679 that G3754 it had been G2076 he G846 which should G3195 have redeemed G3084 Israel G2474 : and G235 beside G1065 G4862 all G3956 this G5125 , to day G4594 is G71 the G5026 third G5154 day G2250 since G575 G3739 these things G5023 were done G1096 . Hand 1:6;

YLT

21 and we were hoping that he it is who is about to redeem Israel, and also with all these things, this third day is passing to-day, since these things happened. Hand 1:6;

WHNU

21 ημεις G2249 P-1NP δε G1161 CONJ ηλπιζομεν G1679 V-IAI-1P οτι G3754 CONJ αυτος G846 P-NSM εστιν G2076 V-PXI-3S ο G3588 T-NSM μελλων G3195 V-PAP-NSM λυτρουσθαι G3084 V-PMN τον G3588 T-ASM ισραηλ G2474 N-PRI αλλα G235 CONJ γε G1065 PRT και G2532 CONJ συν G4862 PREP πασιν G3956 A-DPN τουτοις G5125 D-DPN τριτην G5154 A-ASF ταυτην G3778 D-ASF ημεραν G2250 N-ASF αγει G71 V-PAI-3S αφ G575 PREP ου G3739 R-GSM ταυτα G5023 D-NPN εγενετο G1096 V-2ADI-3S Hand 1:6;

Darby

21 But *we* had hoped that *he* was [the one] who is about to redeem Israel. But then, besides all these things, it is now, to-day, the third day since these things took place. Hand 1:6;

TSK - Lukas 24:21

 

Luk 1:68; Luk 2:38; Ps 130:8; Jes 59:20; Hand 1:6; 1Petr 1:18; 1Petr 1:19; Openb 5:9

 

 

SV

22 Maar24 25 26  ook sommige vrouwen uit ons hebben ons ontsteld, die vroeg in den morgenstond aan het graf geweest zijn;    24Matt 28:8;  25Mark 16:10;  26Joh 20:18;

KJV

22 Yea G235 , and certain G5100 women G1135 also G2532 of G1537 our company G2257 made G1839 us G2248 astonished G1839, which were G1096 early G3721 at G1909 the sepulchre G3419; Matt 28:8; Mark 16:10; Joh 20:18;

YLT

22 `And certain women of ours also astonished us, coming early to the tomb, Matt 28:8; Mark 16:10; Joh 20:18;

WHNU

22 αλλα G235 CONJ και G2532 CONJ γυναικες G1135 N-NPF τινες G5100 X-NPF εξ G1537 PREP ημων G2257 P-1GP εξεστησαν G1839 V-2AAI-3P ημας G2248 P-1AP γενομεναι G1096 V-2ADP-NPF ορθριναι G3720 A-NPF επι G1909 PREP το G3588 T-ASN μνημειον G3419 N-ASN Matt 28:8; Mark 16:10; Joh 20:18;

Darby

22 And withal, certain women from amongst us astonished us, having been very early at the sepulchre, Matt 28:8; Mark 16:10; Joh 20:18;

TSK - Lukas 24:22

 

Luk 24:9-11; Matt 28:7; Matt 28:8; Mark 16:9; Mark 16:10; Joh 20:1; Joh 20:2; Joh 20:18

 

 

SV

23 En Zijn lichaam niet vindende, kwamen zij en zeiden, dat zij ook een gezicht van engelen gezien hadden, die zeggen, dat Hij leeft.

KJV

23 And G2532 when they found G2147 not G3361 his G846 body G4983 , they came G2064, saying G3004 , that they had G3708 also G2532 seen G3708 a vision G3701 of angels G32 , which G3739 said G3004 that he G846 was alive G2198 .

YLT

23 and not having found his body, they came, saying also to have seen an apparition of messengers, who say he is alive,

WHNU

23 και G2532 CONJ μη G3361 PRT-N ευρουσαι G2147 V-2AAP-NPF το G3588 T-ASN σωμα G4983 N-ASN αυτου G846 P-GSM ηλθον G2064 V-2AAI-3P λεγουσαι G3004 V-PAP-NPF και G2532 CONJ οπτασιαν G3701 N-ASF αγγελων G32 N-GPM εωρακεναι G3708 V-RAN-ATT οι G3739 R-NPM λεγουσιν G3004 V-PAI-3P αυτον G846 P-ASM ζην G2198> V-PAN

Darby

23 and, not having found his body, came, saying that they also had seen a vision of angels, who say that he is living.

TSK - Lukas 24:23

 

23

 

 

SV

24 En sommigen dergenen, die met ons zijn, gingen heen tot het graf, en bevonden het alzo, gelijk ook de vrouwen gezegd hadden; maar Hem zagen zij niet.

KJV

24 And G2532 certain of them G5100 which were with G4862 us G2254 went G565 to G1909 the sepulchre G3419, and G2532 found G2147 [it] even G2532 so G3779 as G2531 the women G1135 had said G2036 : but G1161 him G846 they saw G1492 not G3756 .

YLT

24 and certain of those with us went away unto the tomb, and found as even the women said, and him they saw not.'

WHNU

24 και G2532 CONJ απηλθον G565 V-2AAI-3P τινες G5100 X-NPM των G3588 T-GPM συν G4862 PREP ημιν G2254 P-1DP επι G1909 PREP το G3588 T-ASN μνημειον G3419 N-ASN και G2532 CONJ ευρον G2147 V-2AAI-3P ουτως G3779 ADV καθως G2531 ADV   και G2532 CONJ αι G3588 T-NPF γυναικες G1135 N-NPF ειπον G2036 V-2AAI-3P αυτον G846 P-ASM δε G1161 CONJ ουκ G3756 PRT-N ειδον G1492 V-2AAI-3P

Darby

24 And some of those with us went to the sepulchre, and found it so, as the women also had said, but him they saw not.

TSK - Lukas 24:24

 

went.

Luk 24:12; Joh 20:1-10

 

 

SV

25 En Hij zeide tot hen: O onverstandigen en tragen van hart, om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben! [Matt 26:54]; [Mark 14:49];

KJV

25 Then G2532 he G846 said G2036 unto G4314 them G846 , O G5599 fools G453 , and G2532 slow G1021 of heart G2588 to believe G4100 G1909 all G3956 that G3739 the prophets G4396 have spoken G2980 : [Matt 26:54]; [Mark 14:49];

YLT

25 And he said unto them, `O inconsiderate and slow in heart, to believe on all that the prophets spake! [Matt 26:54]; [Mark 14:49];

WHNU

25 και G2532 CONJ αυτος G846 P-NSM ειπεν G2036 V-2AAI-3S προς G4314 PREP αυτους G846 P-APM ω G5599 INJ ανοητοι G453 A-VPM και G2532 CONJ βραδεις G1021 A-NPM τη G3588 T-DSF καρδια G2588 N-DSF του G3588 T-GSM πιστευειν G4100 V-PAN επι G1909 PREP πασιν G3956 A-DPN οις G3739 R-DPN ελαλησαν G2980 V-AAI-3P οι G3588 T-NPM προφηται G4396 N-NPM [Matt 26:54]; [Mark 14:49];

Darby

25 And *he* said to them, O senseless and slow of heart to believe in all that the prophets have spoken! [Matt 26:54]; [Mark 14:49];

TSK - Lukas 24:25

 

O fools.Rather, inconsiderate men, [anoetos ,] justly termed such, because they had not attended to the description of the Messiah by the prophets, nor to His teaching and miracles, as proofs that He alone was the person described.

Mark 7:18; Mark 8:17; Mark 8:18; Mark 9:19; Mark 16:14; Hebr 5:11; Hebr 5:12

 

 

SV

26 Moest27 28 29 30 31  de Christus niet deze dingen lijden, en [alzo] in Zijn heerlijkheid ingaan?      27Jes 50:6;  28Jes 53:5;  29Filipp 2:7;  30Hebr 12:2;  311Petr 1:11;  [Hand 14:22]; [2Tim 3:12];

KJV

26 Ought G1163 not G3780 Christ G5547 to have suffered G3958 these things G5023 , and G2532 to enter G1525 into G1519 his G846 glory G1391 ? Jes 50:6; Jes 53:5; Filipp 2:7; Hebr 12:2; 1Petr 1:11; [Hand 14:22]; [2Tim 3:12];

YLT

26 Was it not behoving the Christ these things to suffer, and to enter into his glory?' Jes 50:6; Jes 53:5; Filipp 2:7; Hebr 12:2; 1Petr 1:11; [Hand 14:22]; [2Tim 3:12];

WHNU

26 ουχι G3780 PRT-I ταυτα G5023 D-APN εδει G1163 V-IQI-3S παθειν G3958 V-2AAN τον G3588 T-ASM χριστον G5547 N-ASM και G2532 CONJ εισελθειν G1525 V-2AAN εις G1519 PREP την G3588 T-ASF δοξαν G1391 N-ASF αυτου G846 P-GSM Jes 50:6; Jes 53:5; Filipp 2:7; Hebr 12:2; 1Petr 1:11; [Hand 14:22]; [2Tim 3:12];

Darby

26 Ought not the Christ to have suffered these things and to enter into his glory? Jes 50:6; Jes 53:5; Filipp 2:7; Hebr 12:2; 1Petr 1:11; [Hand 14:22]; [2Tim 3:12];

TSK - Lukas 24:26

 

Luk 24:46; Ps 22:1-31; Ps 69:1-36; Jes 53:1-12; Zach 13:7; Hand 17:3; 1Kor 15:3; 1Kor 15:4

Hebr 2:8-10; Hebr 9:22; Hebr 9:23; 1Petr 1:3; 1Petr 1:11

 

 

SV

27 En32 33 34 35 36  begonnen hebbende van Mozes en van37 38 39 40 41 42 43 44 45 46  al de profeten, legde Hij hun uit, in al de Schriften, hetgeen van Hem [geschreven] was.                32Gen 3:15;  33Gen 22:18;  34Gen 26:4;  35Gen 49:10;  36Deut 18:15;  37Ps 132:11;  38Jes 7:14;  39Jes 9:5;  40Jes 40:10;  41Jer 23:5;  42Jer 33:14;  43Ezech 34:23;  44Ezech 37:25;  45Dan 9:24;  46Micha 7:20;  [Joh 5:39]; [Hand 3:18];

KJV

27 And G2532 beginning G756 at G575 Moses G3475 and G2532 G575 all G3956 the prophets G4396, he expounded G1329 unto them G846 in G1722 all G3956 the scriptures G1124 the things concerning G4012 himself G1438 . Gen 3:15; Gen 22:18; Gen 26:4; Gen 49:10; Deut 18:15; Ps 132:11; Jes 7:14; Jes 9:5; Jes 40:10; Jer 23:5; Jer 33:14; Ezech 34:23; Ezech 37:25; Dan 9:24; Micha 7:20; [Joh 5:39]; [Hand 3:18];

YLT

27 and having begun from Moses, and from all the prophets, he was expounding to them in all the Writings the things about himself. Gen 3:15; Gen 22:18; Gen 26:4; Gen 49:10; Deut 18:15; Ps 132:11; Jes 7:14; Jes 9:5; Jes 40:10; Jer 23:5; Jer 33:14; Ezech 34:23; Ezech 37:25; Dan 9:24; Micha 7:20; [Joh 5:39]; [Hand 3:18];

WHNU

27 και G2532 CONJ αρξαμενος G756 V-AMP-NSM απο G575 PREP μωυσεως G3475 N-GSM και G2532 CONJ απο G575 PREP παντων G3956 A-GPM των G3588 T-GPM προφητων G4396 N-GPM διερμηνευσεν G1329 V-AAI-3S αυτοις G846 P-DPM εν G1722 PREP πασαις G3956 A-DPF ταις G3588 T-DPF γραφαις G1124 N-DPF τα G3588 T-APN περι G4012 PREP εαυτου G1438 F-3GSM Gen 3:15; Gen 22:18; Gen 26:4; Gen 49:10; Deut 18:15; Ps 132:11; Jes 7:14; Jes 9:5; Jes 40:10; Jer 23:5; Jer 33:14; Ezech 34:23; Ezech 37:25; Dan 9:24; Micha 7:20; [Joh 5:39]; [Hand 3:18];

Darby

27 And having begun from Moses and from all the prophets, he interpreted to them in all the scriptures the things concerning himself. Gen 3:15; Gen 22:18; Gen 26:4; Gen 49:10; Deut 18:15; Ps 132:11; Jes 7:14; Jes 9:5; Jes 40:10; Jer 23:5; Jer 33:14; Ezech 34:23; Ezech 37:25; Dan 9:24; Micha 7:20; [Joh 5:39]; [Hand 3:18];

TSK - Lukas 24:27

 

beginning.

Luk 24:44; Gen 3:15; Gen 22:18; Gen 26:4; Gen 49:10; Num 21:6-9; Deut 18:15

Joh 5:39; Joh 5:45-47; Hand 3:22; Hand 7:37

and all.

Luk 24:25; Ps 16:9; Ps 16:10; Ps 132:11; Jes 7:14; Jes 9:6; Jes 9:7; Jes 40:10; Jes 40:11; Jes 50:6; Jes 52:13; Jes 52:14

Jes 53:1-12; Jer 23:5; Jer 23:6; Jer 33:14; Jer 33:15; Ezech 34:23; Ezech 37:25; Dan 9:24-26

Micha 5:2-4; Micha 7:20; Zach 9:9; Zach 13:7; Mal 3:1-3; Mal 4:2; Joh 1:45; Hand 3:24

Hand 10:43; Hand 13:27-30; Openb 19:10

 

 

SV

28 En zij kwamen nabij het vlek, daar zij naar toegingen; en Hij hield Zich, alsof Hij verder gaan zou.

KJV

28 And G2532 they drew nigh G1448 unto G1519 the village G2968, whither G3757 they went G4198 : and G2532 he G846 made as though G4364 he would have gone G4198 further G4208 .

YLT

28 And they came nigh to the village whither they were going, and he made an appearance of going on further,

WHNU

28 και G2532 CONJ ηγγισαν G1448 V-AAI-3P εις G1519 PREP την G3588 T-ASF κωμην G2968 N-ASF ου G3757 ADV επορευοντο G4198 V-INI-3P και G2532 CONJ αυτος G846 P-NSM προσεποιησατο G4364 V-AMI-3S πορρωτερον G4208 ADV-C πορευεσθαι G4198 V-PNN

Darby

28 And they drew near to the village where they were going, and *he* made as though he would go farther.

TSK - Lukas 24:28

 

he made.That is, he was directing his steps as if to go onwards; and so he doubtless would, had he not been withheld by their friendly importunities.  There is not the smallest ground for founding a charge of dissimulation against our Saviour, or affording any encouragement to dissimulation in others.

Gen 19:2; Gen 32:26; Gen 42:7; Mark 6:48

 

 

SV

29 En47  zij dwongen Hem, zeggende: Blijf48 49  met ons; want het is bij den avond, en de dag is gedaald. En Hij ging in, om met hen te blijven.    47Gen 19:3;  48Hand 16:15;  49Hebr 13:2;

KJV

29 But G2532 they constrained G3849 him G846 , saying G3004 , Abide G3306 with G3326 us G2257 : for G3754 it is G2076 toward G4314 evening G2073 , and G2532 the day G2250 is far spent G2827. And G2532 he went in G1525 to tarry G3306 with G4862 them G846 . Gen 19:3; Hand 16:15; Hebr 13:2;

YLT

29 and they constrained him, saying, `Remain with us, for it is toward evening,' and the day did decline, and he went in to remain with them. Gen 19:3; Hand 16:15; Hebr 13:2;

WHNU

29 και G2532 CONJ παρεβιασαντο G3849 V-ADI-3P αυτον G846 P-ASM λεγοντες G3004 V-PAP-NPM μεινον G3306 V-AAM-2S μεθ G3326 PREP ημων G2257 P-1GP οτι G3754 CONJ προς G4314 PREP εσπεραν G2073 N-ASF εστιν G2076 V-PXI-3S και G2532 CONJ κεκλικεν G2827 V-RAI-3S ηδη G2235 ADV η G3588 T-NSF ημερα G2250 N-NSF και G2532 CONJ εισηλθεν G1525 V-2AAI-3S του G3588 T-GSM μειναι G3306 V-AAN συν G4862 PREP αυτοις G846 P-DPM Gen 19:3; Hand 16:15; Hebr 13:2;

Darby

29 And they constrained him, saying, Stay with us, for it is toward evening and the day is declining. And he entered in to stay with them. Gen 19:3; Hand 16:15; Hebr 13:2;

TSK - Lukas 24:29

 

Luk 14:23; Gen 19:3; 2Kon 4:8; Hand 16:14

 

 

SV

30 En het geschiedde, als Hij met hen aanzat, nam Hij het brood, en zegende het, en als Hij het gebroken had, gaf Hij het hun.

KJV

30 And G2532 it came to pass G1096, as G1722 he G846 sat at meat G2625 with G3326 them G846 , he took G2983 bread G740 , and blessed G2127 [it], and G2532 brake G2806 , and gave G1929 to them G846 .

YLT

30 And it came to pass, in his reclining (at meat) with them, having taken the bread, he blessed, and having broken, he was giving to them,

WHNU

30 και G2532 CONJ εγενετο G1096 V-2ADI-3S εν G1722 PREP τω G3588 T-DSM κατακλιθηναι G2625 V-APN αυτον G846 P-ASM μετ G3326 PREP αυτων G846 P-GPM λαβων G2983 V-2AAP-NSM τον G3588 T-ASM αρτον G740 N-ASM ευλογησεν G2127 V-AAI-3S και G2532 CONJ κλασας G2806 V-AAP-NSM επεδιδου G1929 V-IAI-3S αυτοις G846 P-DPM

Darby

30 And it came to pass as he was at table with them, having taken the bread, he blessed, and having broken it, gave it to them.

TSK - Lukas 24:30

 

he took.

Luk 24:35; Luk 9:16; Luk 22:19; Matt 14:19; Matt 15:36; Matt 26:26; Mark 6:41; Mark 8:6; Mark 14:22; Joh 6:11

Ac 27:35

 

 

SV

31 En hun ogen werden geopend, en zij kenden Hem; en Hij kwam weg uit hun gezicht.

KJV

31 And G1161 their G846 eyes G3788 were opened G1272, and G2532 they knew G1921 him G846 ; and G2532 he G846 vanished G1096 G855 out of G575 their sight G846.2

  2vanished…: or, ceased to be seen of them

YLT

31 and their eyes were opened, and they recognized him, and he became unseen by them.

WHNU

31 αυτων G846 P-GPM δε G1161 CONJ διηνοιχθησαν G1272 V-API-3P οι G3588 T-NPM οφθαλμοι G3788 N-NPM και G2532 CONJ επεγνωσαν G1921 V-2AAI-3P αυτον G846 P-ASM και G2532 CONJ αυτος G846 P-NSM αφαντος G855 A-NSM εγενετο G1096 V-2ADI-3S απ G575 PREP αυτων G846 P-GPM

Darby

31 And their eyes were opened, and they recognised him. And he disappeared from them.

TSK - Lukas 24:31

 

their eyes.

Luk 24:16; Joh 20:13-16

vanished out of their sight.  or, ceased to be seen of them.

Luk 4:30; Joh 8:59

 

 

SV

32 En zij zeiden tot elkander: Was ons hart niet brandende in ons, als Hij tot ons sprak op den weg, en als Hij ons de Schriften opende?

KJV

32 And G2532 they said G2036 one to another G4314 G240, Did G2258 not G3780 our G2257 heart G2588 burn G2545 within G1722 us G2254 , while G5613 he talked G2980 with us G2254 by G1722 the way G3598 , and G2532 while G5613 he opened G1272 to us G2254 the scriptures G1124?

YLT

32 And they said one to another, `Was not our heart burning within us, as he was speaking to us in the way, and as he was opening up to us the Writings?'

WHNU

32 και G2532 CONJ ειπαν G3004 V-2AAI-3P προς G4314 PREP αλληλους G240 C-APM ουχι G3780 PRT-I η G3588 T-NSF καρδια G2588 N-NSF ημων G2257 P-1GP καιομενη G2545 V-PPP-NSF ην G2258 V-IXI-3S   [εν G1722 PREP ημιν] G2254 P-1DP ως G5613 ADV ελαλει G2980 V-IAI-3S ημιν G2254 P-1DP εν G1722 PREP τη G3588 T-DSF οδω G3598 N-DSF ως G5613 ADV διηνοιγεν G1272 V-IAI-3S ημιν G2254 P-1DP τας G3588 T-APF γραφας G1124 N-APF

Darby

32 And they said to one another, Was not our heart burning in us as he spoke to us on the way, [and] as he opened the scriptures to us?

TSK - Lukas 24:32

 

Did.

Ps 39:3; Ps 104:34; Spr 27:9; Spr 27:17; Jes 50:4; Jer 15:16; Jer 20:9; Jer 23:29

Joh 6:63; Hebr 4:12

opened.

Luk 24:45; Hand 17:2; Hand 17:3; Hand 28:23

 

 

SV

33 En zij, opstaande ter zelfder ure, keerden weder naar Jeruzalem, en vonden de elven samenvergaderd, en die met hen waren;

KJV

33 And G2532 they rose up G450 the same G846 hour G5610 , and returned G5290 to G1519 Jerusalem G2419 , and G2532 found G2147 the eleven G1733 gathered together G4867 , and G2532 them that were with G4862 them G846 ,

YLT

33 And they, having risen up the same hour, turned back to Jerusalem, and found gathered together the eleven, and those with them,

WHNU

33 και G2532 CONJ ανασταντες G450 V-2AAP-NPM αυτη G846 P-DSF τη G3588 T-DSF ωρα G5610 N-DSF υπεστρεψαν G5290 V-AAI-3P εις G1519 PREP ιερουσαλημ G2419 N-PRI και G2532 CONJ ευρον G2147 V-2AAI-3P ηθροισμενους G4867 V-RPP-APM τους G3588 T-APM ενδεκα G1733 A-NUI και G2532 CONJ τους G3588 T-APM συν G4862 PREP αυτοις G846 P-DPM

Darby

33 And rising up the same hour, they returned to Jerusalem. And they found the eleven, and those with them, gathered together,

TSK - Lukas 24:33

 

and found.

Joh 20:19-26

 

 

SV

34 Welke zeiden: De Heere is waarlijk opgestaan, en50  is van Simon gezien.  501Kor 15:5;  [Hand 10:40];

KJV

34 Saying G3004 , G3754 The Lord G2962 is risen G1453 indeed G3689 , and G2532 hath appeared G3700 to Simon G4613 . 1Kor 15:5; [Hand 10:40];

YLT

34 saying--`The Lord was raised indeed, and was seen by Simon;' 1Kor 15:5; [Hand 10:40];

WHNU

34 λεγοντας G3004 V-PAP-APM οτι G3754 CONJ οντως G3689 ADV ηγερθη G1453 V-API-3S ο G3588 T-NSM κυριος G2962 N-NSM και G2532 CONJ ωφθη G3700 V-API-3S σιμωνι G4613 N-DSM 1Kor 15:5; [Hand 10:40];

Darby

34 saying, The Lord is indeed risen and has appeared to Simon. 1Kor 15:5; [Hand 10:40];

TSK - Lukas 24:34

 

Saying.From Mr 16:13, we learn that the apostles did not believe the testimony even of the two disciples from Emmaus, while it is here asserted they were saying, when they entered the room, "The Lord is risen" etc.  This difficulty is removed by rendering interrogatively, "Has the Lord risen," etc?

hath.

Luk 22:54-62; Mark 16:7; 1Kor 15:5

 

 

SV

35 En zij vertelden, hetgeen op den weg [geschied was], en hoe Hij hun bekend was geworden in het breken des broods.

KJV

35 And G2532 they G846 told G1834 what things [were done] in G1722 the way G3598 , and G2532 how G5613 he was known G1097 of them G846 in G1722 breaking G2800 of bread G740 .

YLT

35 and they were telling the things in the way, and how he was made known to them in the breaking of the bread,

WHNU

35 και G2532 CONJ αυτοι G846 P-NPM εξηγουντο G1834 V-INI-3P τα G3588 T-APN εν G1722 PREP τη G3588 T-DSF οδω G3598 N-DSF και G2532 CONJ ως G5613 ADV εγνωσθη G1097 V-API-3S αυτοις G846 P-DPM εν G1722 PREP τη G3588 T-DSF κλασει G2800 N-DSF του G3588 T-GSM αρτου G740 N-GSM

Darby

35 And they related what [had happened] on the way, and how he was made known to them in the breaking of bread.

TSK - Lukas 24:35

 

Mark 16:12; Mark 16:13

 

 

SV

36 En51 52 53  als zij van deze dingen spraken, stond Jezus Zelf in het midden van hen, en zeide tot hen: Vrede zij ulieden!    51Mark 16:14;  52Joh 20:19;  531Kor 15:5;  [Matt 18:20]; [Luk 24:15];

KJV

36 And G1161 as they G846 thus G5023 spake G2980 , Jesus G2424 himself G846 stood G2476 in G1722 the midst G3319 of them G846 , and G2532 saith G3004 unto them G846 , Peace G1515 [be] unto you G5213 . Mark 16:14; Joh 20:19; 1Kor 15:5; [Matt 18:20]; [Luk 24:15];

YLT

36 and as they are speaking these things, Jesus himself stood in the midst of them, and saith to them, `Peace--to you;' Mark 16:14; Joh 20:19; 1Kor 15:5; [Matt 18:20]; [Luk 24:15];

WHNU

36 ταυτα G5023 D-APN δε G1161 CONJ αυτων G846 P-GPM λαλουντων G2980 V-PAP-GPM αυτος G846 P-NSM εστη G2476 V-2AAI-3S εν G1722 PREP μεσω G3319 A-DSN αυτων G846 P-GPM   [[και G2532 CONJ λεγει G3004 V-PAI-3S αυτοις G846 P-DPM ειρηνη G1515 N-NSF υμιν]] G5213 P-2DP και G2532 CONJ λεγει G3004 V-PAI-3S αυτοις G846 P-DPM ειρηνη G1515 N-NSF υμιν G5213 P-2DP Mark 16:14; Joh 20:19; 1Kor 15:5; [Matt 18:20]; [Luk 24:15];

Darby

36 And as they were saying these things, he himself stood in their midst, and says to them, Peace [be] unto you. Mark 16:14; Joh 20:19; 1Kor 15:5; [Matt 18:20]; [Luk 24:15];

TSK - Lukas 24:36

 

Jesus.

Mark 16:14; Joh 20:19-23; 1Kor 15:5

Peace.

Luk 10:5; Jes 57:18; Matt 10:13; Joh 14:27; Joh 16:33; Joh 20:26; 2Thess 3:16; Openb 1:4

 

 

SV

37 En zij verschrikt en zeer bevreesd geworden zijnde, meenden, dat zij een geest zagen.

KJV

37 But G1161 they were terrified G4422 and G2532 affrighted G1719 G1096, and supposed G1380 that they had seen G2334 a spirit G4151 .

YLT

37 and being amazed, and becoming affrighted, they were thinking themselves to see a spirit.

WHNU

37 πτοηθεντες G4422 V-APP-NPM δε G1161 CONJ και G2532 CONJ εμφοβοι G1719 A-NPM γενομενοι G1096 V-2ADP-NPM εδοκουν G1380 V-IAI-3P πνευμα G4151 N-ASN θεωρειν G2334 V-PAN

Darby

37 But they, being confounded and being frightened, supposed they beheld a spirit.

TSK - Lukas 24:37

 

Luk 16:30; 1Sam 28:13; Job 4:14-16; Matt 14:26; Matt 14:27; Mark 6:49; Mark 6:50; Hand 12:15

 

 

SV

38 En Hij zeide tot hen: Wat zijt gij ontroerd, en waarom klimmen [zulke] overleggingen in uw harten?

KJV

38 And G2532 he said G2036 unto them G846 , Why G5101 are ye G2075 troubled G5015 ? and G2532 why G1302 do thoughts G1261 arise G305 in G1722 your G5216 hearts G2588 ?

YLT

38 And he said to them, `Why are ye troubled? and wherefore do reasonings come up in your hearts?

WHNU

38 και G2532 CONJ ειπεν G2036 V-2AAI-3S αυτοις G846 P-DPM τι G5101 I-ASN τεταραγμενοι G5015 V-RPP-NPM εστε G2075 V-PXI-2P και G2532 CONJ δια G1223 PREP τι G5101 I-ASN διαλογισμοι G1261 N-NPM αναβαινουσιν G305 V-PAI-3P εν G1722 PREP τη G3588 T-DSF καρδια G2588 N-DSF υμων G5216 P-2GP

Darby

38 And he said to them, Why are ye troubled? and why are thoughts rising in your hearts?

TSK - Lukas 24:38

 

and why.

Jer 4:14; Dan 4:5; Dan 4:19; Matt 16:8; Hebr 4:13

 

 

SV

39 Ziet Mijn handen en Mijn voeten; want Ik ben het Zelf; tast Mij aan, en ziet; want een geest heeft geen vlees en benen, gelijk gij ziet, dat Ik heb. [1Joh 1:1];

KJV

39 Behold G1492 my G3450 hands G5495 and G2532 my G3450 feet G4228 , that G3754 it is G1510 I G1473 myself G846 : handle G5584 me G3165 , and G2532 see G1492 ; for G3754 a spirit G4151 hath G2192 not G3756 flesh G4561 and G2532 bones G3747 , as G2531 ye see G2334 me G1691 have G2192 . [1Joh 1:1];

YLT

39 see my hands and my feet, that I am he; handle me and see, because a spirit hath not flesh and bones, as ye see me having.' [1Joh 1:1];

WHNU

39 ιδετε G1492 V-2AAM-2P τας G3588 T-APF χειρας G5495 N-APF μου G3450 P-1GS και G2532 CONJ τους G3588 T-APM ποδας G4228 N-APM μου G3450 P-1GS οτι G3754 CONJ εγω G1473 P-1NS ειμι G1510 V-PXI-1S αυτος G846 P-NSM ψηλαφησατε G5584 V-AAM-2P με G3165 P-1AS και G2532 CONJ ιδετε G1492 V-2AAM-2P οτι G3754 CONJ πνευμα G4151 N-NSN σαρκα G4561 N-ASF και G2532 CONJ οστεα G3747 N-APN ουκ G3756$TB G2192 V-PAI-3S καθως G2531 ADV εμε G1691 P-1AS θεωρειτε G2334 V-PAI-2P εχοντα G2192 V-PAP-ASM [1Joh 1:1];

Darby

39 behold my hands and my feet, that it is *I* myself. Handle me and see, for a spirit has not flesh and bones as ye see me having. [1Joh 1:1];

TSK - Lukas 24:39

 

my hands.

Joh 20:20; Joh 20:25; Joh 20:27; Hand 1:3; 1Joh 1:1

for.

Luk 23:46; Num 16:22; Pred 12:7; 1Thess 5:23; Hebr 12:9

 

 

SV

40 En als Hij dit zeide, toonde Hij hun de handen en de voeten.

KJV

40 And G2532 when he had thus G5124 spoken G2036 , he shewed G1925 them G846 [his] hands G5495 and G2532 [his] feet G4228 .

YLT

40 And having said this, he shewed to them the hands and the feet,

WHNU

40  [[και G2532 CONJ και G2532 CONJ τουτο G5124 D-ASN ειπων G2036 V-2AAP-NSM εδειξεν G1166 V-AAI-3S αυτοις G846 P-DPM τας G3588 T-APF χειρας G5495 N-APF και G2532 CONJ τους G3588 T-APM   ποδας]] G4228 N-APM ποδας G4228 N-APM

Darby

40 And having said this he shewed them his hands and his feet.

TSK - Lukas 24:40

 

40

 

 

SV

41 En toen zij het van blijdschap nog niet geloofden, en zich verwonderden, zeide Hij tot hen: Hebt54  gij hier iets om te eten?  54Joh 21:10;

KJV

41 And G1161 while they G846 yet G2089 believed not G569 for G575 joy G5479 , and G2532 wondered G2296 , he said G2036 unto them G846 , Have ye G2192 here G1759 any G5100 meat G1034 ? Joh 21:10;

YLT

41 and while they are not believing from the joy, and wondering, he said to them, `Have ye anything here to eat?' Joh 21:10;

WHNU

41 ετι G2089 ADV δε G1161 CONJ απιστουντων G569 V-PAP-GPM αυτων G846 P-GPM απο G575 PREP της G3588 T-GSF χαρας G5479 N-GSF και G2532 CONJ θαυμαζοντων G2296 V-PAP-GPM ειπεν G2036 V-2AAI-3S αυτοις G846 P-DPM εχετε G2192 V-PAI-2P τι G5100 X-ASN βρωσιμον G1034 A-ASN ενθαδε G1759 ADV Joh 21:10;

Darby

41 But while they yet did not believe for joy, and were wondering, he said to them, Have ye anything here to eat? Joh 21:10;

TSK - Lukas 24:41

 

believe.

Gen 45:26-28; Job 9:16; Ps 126:1; Ps 126:2; Joh 16:22

Have.

Joh 21:5; Joh 21:10-13

 

 

SV

42 En zij gaven Hem een stuk van een gebraden vis, en van honigraten.

KJV

42 And G1161 they gave G1929 him G846 a piece G3313 of a broiled G3702 fish G2486 , and G2532 of G575 an honeycomb G3193 G2781.

YLT

42 and they gave to him part of a broiled fish, and of an honeycomb,

WHNU

42 οι G3588 T-NPM δε G1161 CONJ επεδωκαν G1929 V-AAI-3P αυτω G846 P-DSM ιχθυος G2486 N-GSM οπτου G3702 A-GSM μερος G3313 N-ASN

Darby

42 And they gave him part of a broiled fish and of a honeycomb;

TSK - Lukas 24:42

 

42

 

 

SV

43 En Hij nam het, en at het voor hun ogen.

KJV

43 And G2532 he took G2983 [it], and did eat G5315 before G1799 them G846 .

YLT

43 and having taken, he did eat before them,

WHNU

43 και G2532 CONJ λαβων G2983 V-2AAP-NSM ενωπιον G1799 ADV αυτων G846 P-GPM εφαγεν G5315 V-2AAI-3S

Darby

43 and he took it and ate before them.

TSK - Lukas 24:43

 

Ac 10:41

 

 

SV

44 En Hij zeide tot hen: Dit55 56 57 58 59 60 61 62 63  zijn de woorden, die Ik tot u sprak, als Ik nog met u was, [namelijk] dat het alles moest vervuld worden, wat van Mij geschreven is in de Wet van Mozes, en de Profeten, en Psalmen.          55Luk 24:6;  56Matt 16:21;  57Matt 17:22;  58Matt 20:18;  59Mark 8:31;  60Mark 9:31;  61Mark 10:33;  62Luk 9:22;  63Luk 18:31;

KJV

44 And G1161 he said G2036 unto them G846 , These G3778 [are] the words G3056 which G3739 I spake G2980 unto G4314 you G5209 , while G5607 I was yet G2089 with G4862 you G5213 , that G3754 all things G3956 must G1163 be fulfilled G4137, which G3588 were written G1125 in G1722 the law G3551 of Moses G3475 , and G2532 [in] the prophets G4396, and G2532 [in] the psalms G5568, concerning G4012 me G1700 . Luk 24:6; Matt 16:21; Matt 17:22; Matt 20:18; Mark 8:31; Mark 9:31; Mark 10:33; Luk 9:22; Luk 18:31;

YLT

44 and he said to them, `These [are] the words that I spake unto you, being yet with you, that it behoveth to be fulfilled all the things that are written in the Law of Moses, and the Prophets, and the Psalms, about me.' Luk 24:6; Matt 16:21; Matt 17:22; Matt 20:18; Mark 8:31; Mark 9:31; Mark 10:33; Luk 9:22; Luk 18:31;

WHNU

44 ειπεν G2036 V-2AAI-3S δε G1161 CONJ προς G4314 PREP αυτους G846 P-APM ουτοι G3778 D-NPM οι G3588 T-NPM λογοι G3056 N-NPM μου G3450 P-1GS ους G3739 R-APM ελαλησα G2980 V-AAI-1S προς G4314 PREP υμας G5209 P-2AP ετι G2089 ADV ων G5607 V-PXP-NSM συν G4862 PREP υμιν G5213 P-2DP οτι G3754 CONJ δει G1163 V-PQI-3S πληρωθηναι G4137 V-APN παντα G3956 A-APN τα G3588 T-APN γεγραμμενα G1125 V-RPP-APN εν G1722 PREP τω G3588 T-DSM νομω G3551 N-DSM μωυσεως G3475 N-GSM και G2532 CONJ τοις G3588 T-DPM προφηταις G4396 N-DPM και G2532 CONJ ψαλμοις G5568 N-DPM περι G4012 PREP εμου G1700 P-1GS Luk 24:6; Matt 16:21; Matt 17:22; Matt 20:18; Mark 8:31; Mark 9:31; Mark 10:33; Luk 9:22; Luk 18:31;

Darby

44 And he said to them, These [are] the words which I spoke to you while I was yet with you, that all that is written concerning me in the law of Moses and prophets and psalms must be fulfilled. Luk 24:6; Matt 16:21; Matt 17:22; Matt 20:18; Mark 8:31; Mark 9:31; Mark 10:33; Luk 9:22; Luk 18:31;

TSK - Lukas 24:44

 

These.

Luk 24:6; Luk 24:7; Luk 9:22; Luk 18:31-33; Matt 16:21; Matt 17:22; Matt 17:23; Matt 20:18; Matt 20:19; Mark 8:31; Mark 8:32; Mark 9:31

Mark 10:33; Mark 10:34

while.

Joh 16:4; Joh 16:5; Joh 16:16; Joh 16:17; Joh 17:11-13

that all.

Luk 24:26; Luk 24:27; Luk 24:46; Luk 21:22; Matt 26:54; Matt 26:56; Joh 19:24-37; Hand 3:18; Hand 13:29-31; Hand 13:33

1Kor 15:3; 1Kor 15:4

in the law.

Gen 3:15; Gen 14:18; Gen 22:18; Gen 49:10; Lev 16:2-19; Num 21:8; Num 35:25; Deut 18:15-19

Joh 3:14; Joh 5:46; Hand 3:22-24; Hand 7:37; Hebr 3:5; Hebr 7:1; Hebr 9:8; Hebr 10:1

in the prophets.

Luk 24:27; Jes 7:14; Jes 9:6; Jes 11:1-10; Jes 28:16; Jes 40:1-11; Jes 42:1-4; Jes 49:1-8; Jes 50:2-6

Jes 52:13-15; Jes 53:1-12; Jes 61:1-3; Jer 23:5; Jer 33:14; Ezech 17:22; Ezech 34:23

Dan 2:44; Dan 7:13; Dan 9:24-27; Hos 1:7-11; Hos 3:5; Joel 2:28-32; Amos 9:11

Micha 5:1-4; Haggai 2:7-9; Zach 6:12; Zach 9:9; Zach 11:8-13; Zach 12:10; Zach 13:7; Zach 14:4

Mal 3:1-3; Mal 4:2-6

in the psalms.

Ps 2:1-12; Ps 16:9-11; Ps 22:1-31; Ps 40:6-8; Ps 69:1-36; Ps 72:1-20; Ps 88:1-18

Ps 109:4-20; Ps 110:1-7; Ps 118:22; Joh 5:39; Hand 17:2; Hand 17:3; 1Petr 1:11

Re 19:10

 

 

SV

45 Toen opende Hij hun verstand, opdat zij de Schriften verstonden. [Hand 8:35]; [1Joh 5:20];

KJV

45 Then G5119 opened he G1272 their G846 understanding G3563, that they might understand G4920 the scriptures G1124, [Hand 8:35]; [1Joh 5:20];

YLT

45 Then opened he up their understanding to understand the Writings, [Hand 8:35]; [1Joh 5:20];

WHNU

45 τοτε G5119 ADV διηνοιξεν G1272 V-AAI-3S αυτων G846 P-GPM τον G3588 T-ASM νουν G3563 N-ASM του G3588 T-GSM συνιεναι G4920 V-PAN τας G3588 T-APF γραφας G1124 N-APF [Hand 8:35]; [1Joh 5:20];

Darby

45 Then he opened their understanding to understand the scriptures, [Hand 8:35]; [1Joh 5:20];

TSK - Lukas 24:45

 

Ex 4:11; Job 33:16; Ps 119:18; Jes 29:10-12; Jes 29:18; Jes 29:19; Hand 16:14; Hand 26:18

2Kor 3:14-18; 2Kor 4:4-6; Efez 5:14; Openb 3:7

 

 

SV

46 En zeide tot hen: Alzo64 65  is er geschreven, en alzo moest de Christus lijden, en van de doden opstaan ten derden dage.   64Ps 22:6;  65Hand 17:3;

KJV

46 And G2532 said G2036 unto them G846 , Thus G3754 G3779 it is written G1125, and G2532 thus G3779 it behoved G1163 Christ G5547 to suffer G3958 , and G2532 to rise G450 from G1537 the dead G3498 the third G5154 day G2250 : Ps 22:6; Hand 17:3;

YLT

46 and he said to them--`Thus it hath been written, and thus it was behoving the Christ to suffer, and to rise out of the dead the third day, Ps 22:6; Hand 17:3;

WHNU

46 και G2532 CONJ ειπεν G2036 V-2AAI-3S αυτοις G846 P-DPM οτι G3754 CONJ ουτως G3779 ADV γεγραπται G1125 V-RPI-3S παθειν G3958 V-2AAN τον G3588 T-ASM χριστον G5547 N-ASM και G2532 CONJ αναστηναι G450 V-2AAN εκ G1537 PREP νεκρων G3498 A-GPM τη G3588 T-DSF τριτη G5154 A-DSF ημερα G2250 N-DSF Ps 22:6; Hand 17:3;

Darby

46 and said to them, Thus it is written, and thus it behoved the Christ to suffer, and to rise from among the dead the third day; Ps 22:6; Hand 17:3;

TSK - Lukas 24:46

 

Luk 24:26; Luk 24:27; Luk 24:44; Ps 22:1-31; Jes 50:6; Jes 53:2-12; Hand 4:12; Hand 17:3; 1Petr 1:3

 

 

SV

47 En in Zijn Naam gepredikt worden bekering en vergeving66 67  der zonden, onder alle volken, beginnende68  van Jeruzalem.    66Hand 13:38;  671Joh 2:12;  68Hand 2:4;  [Hand 17:30]; [Hand 20:21];

KJV

47 And G2532 that repentance G3341 and G2532 remission G859 of sins G266 should be preached G2784 in G1909 his G846 name G3686 among G1519 all G3956 nations G1484 , beginning G756 at G575 Jerusalem G2419 . Hand 13:38; 1Joh 2:12; Hand 2:4; [Hand 17:30]; [Hand 20:21];

YLT

47 and reformation and remission of sins to be proclaimed in his name to all the nations, beginning from Jerusalem: Hand 13:38; 1Joh 2:12; Hand 2:4; [Hand 17:30]; [Hand 20:21];

WHNU

47 και G2532 CONJ κηρυχθηναι G2784 V-APN επι G1909 PREP τω G3588 T-DSN ονοματι G3686 N-DSN αυτου G846 P-GSM μετανοιαν G3341 N-ASF εις G1519 PREP αφεσιν G859 N-ASF αμαρτιων G266 N-GPF εις G1519 PREP παντα G3956 A-APN τα G3588 T-APN εθνη G1484 N-APN αρξαμενοι G757 V-AMP-NPM απο G575 PREP ιερουσαλημ G2419 N-PRI Hand 13:38; 1Joh 2:12; Hand 2:4; [Hand 17:30]; [Hand 20:21];

Darby

47 and that repentance and remission of sins should be preached in his name to all the nations beginning at Jerusalem. Hand 13:38; 1Joh 2:12; Hand 2:4; [Hand 17:30]; [Hand 20:21];

TSK - Lukas 24:47

 

that.

Dan 9:24; Matt 3:2; Matt 9:13; Hand 2:38; Hand 3:19; Hand 5:31; Hand 11:18; Hand 13:38; Hand 13:39; Hand 13:46

Hand 17:30; Hand 17:31; Hand 20:21; Hand 26:20; 1Joh 2:12

among.

Gen 12:3; Ps 22:27; Ps 67:2-4; Ps 67:7; Ps 86:9; Ps 98:1-3; Ps 117:1-2; Jes 2:1-3; Jes 11:10

Jes 49:6; Jes 49:22; Jes 52:10; Jes 52:15; Jes 60:1-3; Jes 66:18-21; Jer 31:34; Hos 2:23; Micha 4:2

Mal 1:11; Matt 8:10; Matt 8:11; Hand 10:46-48; Hand 18:5; Hand 18:6; Hand 28:28; Rom 10:12-18

Rom 15:8-16; Efez 3:8; Kol 1:27

beginning.

Luk 13:34; Jes 5:4; Hos 11:8; Matt 10:5; Matt 10:6; Hand 3:25; Hand 3:26; Hand 13:46; Rom 5:20

Rom 11:26; Rom 11:27; Efez 1:6

 

 

SV

48 En gij zijt getuigen van deze dingen. [Hand 1:4]; [Hand 1:8];

KJV

48 And G1161 ye G5210 are G2075 witnesses G3144 of these things G5130. [Hand 1:4]; [Hand 1:8];

YLT

48 and ye--ye are witnesses of these things. [Hand 1:4]; [Hand 1:8];

WHNU

48 υμεις G5210 P-2NP μαρτυρες G3144 N-NPM τουτων G5130 D-GPN [Hand 1:4]; [Hand 1:8];

Darby

48 And *ye* are witnesses of these things. [Hand 1:4]; [Hand 1:8];

TSK - Lukas 24:48

 

Joh 15:27; Hand 1:8; Hand 1:22; Hand 2:32; Hand 3:15; Hand 4:33; Hand 5:32; Hand 10:39; Hand 10:41; Hand 13:31; Hand 22:15

Hebr 2:3; Hebr 2:4; 1Joh 1:2; 1Joh 1:3

 

 

SV

49 En69 70 71 72  ziet, Ik zende de belofte Mijns Vaders op u; maar73  blijft gij in de stad Jeruzalem, totdat gij zult aangedaan zijn met kracht uit de hoogte.      69Joh 14:26;  70Joh 15:26;  71Joh 16:7;  72Hand 1:4;  73Hand 1:4;

KJV

49 And G2532 , behold G2400 , I G1473 send G649 the promise G1860 of my G3450 Father G3962 upon G1909 you G5209 : but G1161 tarry G2523 ye G5210 in G1722 the city G4172 of Jerusalem G2419, until G2193 ye G3739 be endued G1746 with power G1411 from G1537 on high G5311 . Joh 14:26; Joh 15:26; Joh 16:7; Hand 1:4;

YLT

49 `And, lo, I do send the promise of my Father upon you, but ye--abide ye in the city of Jerusalem till ye be clothed with power from on high.' Joh 14:26; Joh 15:26; Joh 16:7; Hand 1:4;

WHNU

49 και G2532 CONJ   ιδου G2400 V-2AAM-2S εγω G1473 P-1NS εξαποστελλω G1821 V-PAI-1S [ιδου] G2400 V-2AAM-2S εγω G1473 P-1NS αποστελλω G649 V-PAI-1S την G3588 T-ASF επαγγελιαν G1860 N-ASF του G3588 T-GSM πατρος G3962 N-GSM μου G3450 P-1GS εφ G1909 PREP υμας G5209 P-2AP υμεις G5210 P-2NP δε G1161 CONJ καθισατε G2523 V-AAM-2P εν G1722 PREP τη G3588 T-DSF πολει G4172 N-DSF εως G2193 CONJ ου G3739 R-GSM ενδυσησθε G1746 V-AMS-2P εξ G1537 PREP υψους G5311 N-GSN δυναμιν G1411 N-ASF Joh 14:26; Joh 15:26; Joh 16:7; Hand 1:4;

Darby

49 And behold, I send the promise of my Father upon you; but do ye remain in the city till ye be clothed with power from on high. Joh 14:26; Joh 15:26; Joh 16:7; Hand 1:4;

TSK - Lukas 24:49

 

I send.

Jes 44:3; Jes 44:4; Jes 59:20; Jes 59:21; Joel 2:28-32; Joh 14:16; Joh 14:17; Joh 14:26; Joh 15:26; Joh 16:7-16

but.

Jes 32:15; Hand 1:4; Hand 1:8; Hand 2:1-21

 

 

SV

50 En74  Hij leidde hen buiten tot aan Bethanië, en Zijn handen opheffende, zegende Hij hen.  74Hand 1:12;  [Mark 16:19]; [Joh 6:62];

KJV

50 And G1161 he led G1806 them G846 out G1854 as far as G2193 to G1519 Bethany G963 , and G2532 he lifted up G1869 his G846 hands G5495 , and blessed G2127 them G846 . Hand 1:12; [Mark 16:19]; [Joh 6:62];

YLT

50 And he led them forth without--unto Bethany, and having lifted up his hands he did bless them, Hand 1:12; [Mark 16:19]; [Joh 6:62];

WHNU

50 εξηγαγεν G1806 V-2AAI-3S δε G1161 CONJ αυτους G846 P-APM   [εξω] G1854 ADV εως G2193 CONJ προς G4314 PREP βηθανιαν G963 N-ASF και G2532 CONJ επαρας G1869 V-AAP-NSM τας G3588 T-APF χειρας G5495 N-APF αυτου G846 P-GSM ευλογησεν G2127 V-AAI-3S αυτους G846 P-APM Hand 1:12; [Mark 16:19]; [Joh 6:62];

Darby

50 And he led them out as far as Bethany, and having lifted up his hands, he blessed them. Hand 1:12; [Mark 16:19]; [Joh 6:62];

TSK - Lukas 24:50

 

as far.

Mark 11:1; Hand 1:12

he lifted.

Gen 14:18-20; Gen 27:4; Gen 48:9; Gen 49:28; Num 6:23-27; Mark 10:16; Hebr 7:5-7

 

 

SV

51 En75 76  het geschiedde, als Hij hen zegende, dat Hij van hen scheidde, en werd opgenomen in den hemel.   75Mark 16:19;  76Hand 1:9;

KJV

51 And G2532 it came to pass G1096, while G1722 he G846 blessed G2127 them G846 , he was parted G1339 from G575 them G846 , and G2532 carried up G399 into G1519 heaven G3772 . Mark 16:19; Hand 1:9;

YLT

51 and it came to pass, in his blessing them, he was parted from them, and was borne up to the heaven; Mark 16:19; Hand 1:9;

WHNU

51 και G2532 CONJ εγενετο G1096 V-2ADI-3S εν G1722 PREP τω G3588 T-DSM ευλογειν G2127 V-PAN αυτον G846 P-ASM αυτους G846 P-APM διεστη G1339 V-2AAI-3S απ G575 PREP αυτων G846 P-GPM   [[και G2532 CONJ ανεφερετο G399 V-IPI-3S εις G1519 PREP τον G3588 T-ASM ουρανον]] G3772 N-ASM και G2532 CONJ ανεφερετο G399 V-IPI-3S εις G1519 PREP τον G3588 T-ASM ουρανον G3772 N-ASM Mark 16:19; Hand 1:9;

Darby

51 And it came to pass as he was blessing them, he was separated from them and was carried up into heaven. Mark 16:19; Hand 1:9;

TSK - Lukas 24:51

 

he was.

2Kon 2:11; Mark 16:19; Joh 20:17; Hand 1:9; Efez 4:8-10; Hebr 1:3; Hebr 4:14

 

 

SV

52 En zij aanbaden Hem, en keerden weder naar Jeruzalem met grote blijdschap.

KJV

52 And G2532 they G846 worshipped G4352 him G846 , and returned G5290 to G1519 Jerusalem G2419 with G3326 great G3173 joy G5479 :

YLT

52 and they, having bowed before him, did turn back to Jerusalem with great joy,

WHNU

52 και G2532 CONJ αυτοι G846 P-NPM   [[προσκυνησαντες G4352 V-AAP-NPM αυτον]] G846 P-ASM προσκυνησαντες G4352 V-AAP-NPM αυτον G846 P-ASM υπεστρεψαν G5290 V-AAI-3P εις G1519 PREP ιερουσαλημ G2419 N-PRI μετα G3326 PREP χαρας G5479 N-GSF μεγαλης G3173 A-GSF

Darby

52 And *they*, having done him homage, returned to Jerusalem with great joy,

TSK - Lukas 24:52

 

they.

Matt 28:9; Matt 28:17; Joh 20:28

with.

Ps 30:11; Joh 14:28; Joh 16:7; Joh 16:22; 1Petr 1:8

 

 

SV

53 En zij waren allen tijd in den tempel, lovende en dankende God. Amen.

KJV

53 And G2532 were G2258 continually G1275 in G1722 the temple $vr.htm" target="linkerframe"> G2411 , praising G134 and G2532 blessing G2127 God G2316 . Amen G281 .

YLT

53 and were continually in the temple, praising and blessing God. Amen.

WHNU

53 και G2532 CONJ ησαν G2258 V-IXI-3P δια G1223 PREP παντος G3956 A-GSN εν G1722 PREP τω G3588 T-DSN ιερω G2411 N-DSN ευλογουντες G2127 V-PAP-NPM τον G3588 T-ASM θεον G2316 N-ASM

Darby

53 and were continually in the temple praising and blessing God.

TSK - Lukas 24:53

 

in.

Hand 2:46; Hand 2:47; Hand 5:41; Hand 5:42

Amen.

Matt 28:20; Mark 16:20; Openb 22:21

 

CONCLUDING REMARKS ON LUKE'S GOSPEL.

Luke, to whom this Gospel has been uniformly attributed from the earliest ages of the Christian church, is generally allowed to have been "the beloved physician" mentioned by Paul, (Col 4:14;) and as he was the companion of that apostle, in all his labours and sufferings, for many years, (Ac 16:12; 20:1-6; 27:1,2; 28:13-16.  2Ti 4:11.  Phm 24,) and wrote "the Acts of the Apostles," which conclude with a brief account of Paul's imprisonment at Rome, we may be assured that he had the Apostle's sanction to what he did; and probably this Gospel was written some time before that event, about A.D. 63 or 64, as is generally supposed.  He would appear, from Col 4:10, 11, and his intimate acquaintance with the Greek language, as well as from his Greek name [Loukas ,] to have been of Gentile extraction; and according to Eusebius and others, he was a native of Antioch.  But, from the Hebraisms occurring in his writings, and especially from his accurate knowledge of the Jewish rites, ceremonies, and custom, it is highly probable that he was a Jewish proselyte, and afterwards converted to Christianity.  Though he may not have been, as some have affirmed, one of the seventy disciples, and an eye-witness of our Saviour's miracles, yet his intercourse with the apostles, and those who were eye-witnesses of the works and ear witnesses of the words of Christ, renders him an unexceptional witness, if considered merely as an historian; and the early and unanimous reception of his Gospel as divinely inspired is sufficient to satisfy every reasonable person.

 

 

 

 


Vorig hoofdstuk (Lukas 23)
| Begin hoofdstuk | Volgend hoofdstuk (Johannes 1)