Interlinear Nieuw Testament

index


Vorig hoofdstuk (Mattheus 24)
| Volgend hoofdstuk (Mattheus 26)


Mattheus 25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

SV

1 Alsdan zal het Koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan tien maagden, welke haar lampen namen, en gingen uit, den bruidegom tegemoet.

KJV

1 Then G5119 shall the kingdom G932 of heaven G3772 be likened G3666 unto ten G1176 virgins G3933 , which G3748 took G2983 their G846 lamps G2985 , and went forth G1831 to meet G529 G1519 the bridegroom G3566.

YLT

1 `Then shall the reign of the heavens be likened to ten virgins, who, having taken their lamps, went forth to meet the bridegroom;

WHNU

1 τοτε G5119 ADV ομοιωθησεται G3666 V-FPI-3S η G3588 T-NSF βασιλεια G932 N-NSF των G3588 T-GPM ουρανων G3772 N-GPM δεκα G1176 A-NUI παρθενοις G3933 N-DPF αιτινες G3748 R-NPF λαβουσαι G2983 V-2AAP-NPF τας G3588 T-APF λαμπαδας G2985 N-APF εαυτων G1438 F-3GPM εξηλθον G1831 V-2AAI-3P εις G1519 PREP υπαντησιν G5222 N-ASF του G3588 T-GSM νυμφιου G3566 N-GSM

Darby

1 Then shall the kingdom of the heavens be made like to ten virgins that having taken their torches, went forth to meet the bridegroom.

TSK - Mattheus 25:1

 

1 The parable of the ten virgins,

14 and of the talents.

31 Also the description of the last judgment.

Then.

Matt 24:42-51; Luk 21:34-36

the kingdom.

Matt 3:2; Matt 13:24; Matt 13:31; Matt 13:38; Matt 13:44; Matt 13:45; Matt 13:47; Matt 20:1; Matt 22:2; Dan 2:44

ten.

Ps 45:14; Hoogl 1:3; Hoogl 5:8; Hoogl 5:16; Hoogl 6:1; Hoogl 6:8; Hoogl 6:9; 1Kor 11:2; Openb 14:4

which.

Matt 5:16; Luk 12:35; Luk 12:36; Filipp 2:15; Filipp 2:16

went.

2Tim 4:8; Tit 2:13; 2Petr 1:13-15; 2Petr 3:12; 2Petr 3:13

the bridegroom.

Matt 9:15; Matt 22:2; Ps 45:9-11; Jes 54:5; Jes 62:4; Jes 62:5; Mark 2:19; Mark 2:20; Luk 5:34; Luk 5:35

Joh 3:29; 2Kor 11:2; Efez 5:25-33; Openb 19:7; Openb 21:2; Openb 21:9

 

 

SV

2 En vijf van haar waren wijzen, en vijf waren dwazen.

KJV

2 And G1161 five G4002 of G1537 them G846 were G2258 wise G5429 , and G2532 five G4002 [were] foolish G3474 .

YLT

2 and five of them were prudent, and five foolish;

WHNU

2 πεντε G4002 A-NUI δε G1161 CONJ εξ G1537 PREP αυτων G846 P-GPF ησαν G2258 V-IXI-3P μωραι G3474 A-NPF και G2532 CONJ πεντε G4002 A-NUI φρονιμοι G5429 A-NPF

Darby

2 And five of them were prudent and five foolish.

TSK - Mattheus 25:2

 

Matt 7:24-27; Matt 13:19-23; Matt 13:38-43; Matt 13:47; Matt 13:48; Matt 22:10; Matt 22:11; Jer 24:2; 1Kor 10:1-5

1Joh 2:19; Judas 1:5

 

 

SV

3 Die dwaas [waren], haar lampen nemende, namen geen olie met zich.

KJV

3 They G3748 that [were] foolish G3474 took G2983 their G846 G1438 lamps G2985 , and took G2983 no G3756 oil G1637 with G3326 them G1438 :

YLT

3 they who were foolish having taken their lamps, did not take with themselves oil;

WHNU

3 αι G3588 T-NPF γαρ G1063 CONJ μωραι G3474 A-NPF λαβουσαι G2983 V-2AAP-NPF τας G3588 T-APF λαμπαδας G2985 N-APF † [αυτων] G846 P-GPF αυτων G846 P-GPF ουκ G3756 PRT-N ελαβον G2983 V-2AAI-3P μεθ G3326 PREP εαυτων G1438 F-3GPM ελαιον G1637 N-ASN

Darby

3 They that were foolish took their torches and did not take oil with them;

TSK - Mattheus 25:3

 

foolish.

Matt 23:25; Matt 23:26; Jes 48:1; Jes 48:2; Jes 58:2; Ezech 33:3; 2Tim 3:5; Hebr 12:15

Openb 3:1; Openb 3:15; Openb 3:16

 

 

SV

4 Maar de wijzen namen olie in haar vaten, met haar lampen.

KJV

4 But G1161 the wise G5429 took G2983 oil G1637 in G1722 their G846 vessels G30 with G3326 their G846 lamps G2985 .

YLT

4 and the prudent took oil in their vessels, with their lamps.

WHNU

4 αι G3588 T-NPF δε G1161 CONJ φρονιμοι G5429 A-NPF ελαβον G2983 V-2AAI-3P ελαιον G1637 N-ASN εν G1722 PREP τοις G3588 T-DPN αγγειοις G30 N-DPN μετα G3326 PREP των G3588 T-GPF λαμπαδων G2985 N-GPF εαυτων G1438 F-3GPM

Darby

4 but the prudent took oil in their vessels with their torches.

TSK - Mattheus 25:4

 

oil.

Ps 45:7; Zach 4:2; Zach 4:3; Joh 1:15; Joh 1:16; Joh 3:34; Rom 8:9; 2Kor 1:22; Gal 5:22; Gal 5:23

1Joh 2:20; 1Joh 2:27; Judas 1:19

 

 

SV

5 Als nu de bruidegom vertoefde, werden zij allen sluimerig, en vielen in slaap.

KJV

5 While G1161 the bridegroom G3566 tarried G5549 , they all G3956 slumbered G3573 and G2532 slept G2518 .

YLT

5 `And the bridegroom tarrying, they all nodded and were sleeping,

WHNU

5 χρονιζοντος G5549 V-PAP-GSM δε G1161 CONJ του G3588 T-GSM νυμφιου G3566 N-GSM ενυσταξαν G3573 V-AAI-3P πασαι G3956 A-NPF και G2532 CONJ εκαθευδον G2518 V-IAI-3P

Darby

5 Now the bridegroom tarrying, they all grew heavy and slept.

TSK - Mattheus 25:5

 

the.

Matt 25:19; Matt 24:48; Hab 2:3; Luk 12:45; Luk 20:9; Hebr 10:36; Hebr 10:37; 2Petr 3:4-9; Openb 2:25

they.

Matt 26:40; Matt 26:43; Hoogl 3:1; Hoogl 5:2; Jona 1:5; Jona 1:6; Mark 14:37; Mark 14:38; Luk 18:8; Rom 13:11

Efez 5:14; 1Thess 5:6-8; 1Petr 5:8

 

 

SV

6 En ter middernacht geschiedde een geroep: Ziet, de bruidegom komt, gaat uit hem tegemoet!

KJV

6 And G1161 at midnight G3319 G3571 there was a cry G2906 made G1096 , Behold G2400 , the bridegroom G3566 cometh G2064 ; go ye out G1831 to G1519 meet G529 him G846 .

YLT

6 and in the middle of the night a cry was made, Lo, the bridegroom doth come; go ye forth to meet him.

WHNU

6 μεσης G3319 A-GSF δε G1161 CONJ νυκτος G3571 N-GSF κραυγη G2906 N-NSF γεγονεν G1096 V-2RAI-3S ιδου G2400 V-2AAM-2S ο G3588 T-NSM νυμφιος G3566 N-NSM εξερχεσθε G1831 V-PNM-2P εις G1519 PREP απαντησιν G529 N-ASF † [αυτου] G846 P-GSM

Darby

6 But in [the] middle of [the] night there was a cry, Behold, the bridegroom; go forth to meet him.

TSK - Mattheus 25:6

 

at.

Matt 24:44; Mark 13:33-37; Luk 12:20; Luk 12:38-40; Luk 12:46; 1Thess 5:1-3; Openb 16:15

a cry.

Matt 24:31; Joh 5:28; Joh 5:29; 1Thess 4:16; 2Petr 3:10

Behold.

Matt 25:31; Ps 50:3-6; Ps 96:13; Ps 98:9; 2Thess 1:7-10; Judas 1:14; Judas 1:15

go.

Matt 25:1; Jes 25:9; Amos 4:12; Mal 3:1; Mal 3:2; Openb 19:7-9

 

 

SV

7 Toen stonden al die maagden op, en bereidden haar lampen.

KJV

7 Then G5119 all G3956 those G1565 virgins G3933 arose G1453 , and G2532 trimmed G2885 their G846 lamps G2985 .

YLT

7 `Then rose all those virgins, and trimmed their lamps,

WHNU

7 τοτε G5119 ADV ηγερθησαν G1453 V-API-3P πασαι G3956 A-NPF αι G3588 T-NPF παρθενοι G3933 N-NPF εκειναι G1565 D-NPF και G2532 CONJ εκοσμησαν G2885 V-AAI-3P τας G3588 T-APF λαμπαδας G2985 N-APF εαυτων G1438 F-3GPM

Darby

7 Then all those virgins arose and trimmed their torches.

TSK - Mattheus 25:7

 

Luk 12:35; 2Petr 3:14; Openb 2:4; Openb 2:5; Openb 3:2; Openb 3:19; Openb 3:20

 

 

SV

8 En de dwazen zeiden tot de wijzen: Geeft ons van uw olie; want onze lampen gaan uit.

KJV

8 And G1161 the foolish G3474 said G2036 unto the wise G5429, Give G1325 us G2254 of G1537 your G5216 oil G1637 ; for G3754 our G2257 lamps G2985 are gone out G4570.1

1gone out: or, going out

YLT

8 and the foolish said to the prudent, Give us of your oil, because our lamps are going out;

WHNU

8 αι G3588 T-NPF δε G1161 CONJ μωραι G3474 A-NPF ταις G3588 T-DPF φρονιμοις G5429 A-DPF ειπαν G3004 V-2AAI-3P δοτε G1325 V-2AAM-2P ημιν G2254 P-1DP εκ G1537 PREP του G3588 T-GSN ελαιου G1637 N-GSN υμων G5216 P-2GP οτι G3754 CONJ αι G3588 T-NPF λαμπαδες G2985 N-NPF ημων G2257 P-1GP σβεννυνται G4570 V-PPI-3P

Darby

8 And the foolish said to the prudent, Give us of your oil, for our torches are going out.

TSK - Mattheus 25:8

 

Give.

Matt 3:9; Luk 16:24; Hand 8:24; Openb 3:9

for.

Matt 13:20; Matt 13:21; Job 8:13; Job 8:14; Job 18:5; Job 21:17; Spr 4:18; Spr 4:19; Spr 13:9; Spr 20:20; Luk 8:18

Lu 12:35

gone out.† or, going out.

Heb 4:1

 

 

SV

9 Doch de wijzen antwoordden, zeggende: [Geenszins], opdat er misschien voor ons en voor u niet genoeg zij; maar gaat liever tot de verkopers, en koopt voor uzelven.

KJV

9 But G1161 the wise G5429 answered G611 , saying G3004 , [Not so]; lest G3379 there be G714 not G3756 enough G714 for us G2254 and G2532 you G5213 : but G1161 go ye G4198 rather G3123 to them G4314 that sell G4453 , and G2532 buy G59 for yourselves G1438.

YLT

9 and the prudent answered, saying--Lest there may not be sufficient for us and you, go ye rather unto those selling, and buy for yourselves.

WHNU

9 απεκριθησαν G611 V-ADI-3P δε G1161 CONJ αι G3588 T-NPF φρονιμοι G5429 A-NPF λεγουσαι G3004 V-PAP-NPF μηποτε G3379 ADV ου G3756 PRT-N μη G3361 PRT-N αρκεση G714 V-AAS-3S ημιν G2254 P-1DP και G2532 CONJ υμιν G5213 P-2DP πορευεσθε G4198 V-PNM-2P μαλλον G3123 ADV προς G4314 PREP τους G3588 T-APM πωλουντας G4453 V-PAP-APM και G2532 CONJ αγορασατε G59 V-AAM-2P εαυταις G1438 F-3DPF

Darby

9 But the prudent answered saying, [We cannot,] lest it might not suffice for us and for you. Go rather to those that sell, and buy for yourselves.

TSK - Mattheus 25:9

 

lest.

Ps 49:7-9; Jer 15:1; Ezech 14:14-16; Ezech 14:20

but.

Jes 55:1-3; Jes 55:6; Jes 55:7; Hand 8:22; Openb 3:17; Openb 3:18

 

 

SV

10 Als zij nu heengingen om te kopen, kwam de bruidegom; en die gereed [waren], gingen met hem in tot de bruiloft, en de deur werd gesloten.

KJV

10 And G1161 while they G846 went G565 to buy G59 , the bridegroom G3566 came G2064 ; and G2532 they that were ready G2092 went in G1525 with G3326 him G846 to G1519 the marriage G1062: and G2532 the door G2374 was shut G2808 .

YLT

10 `And while they are going away to buy, the bridegroom came, and those ready went in with him to the marriage-feasts, and the door was shut;

WHNU

10 απερχομενων G565 V-PNP-GPF δε G1161 CONJ αυτων G846 P-GPF αγορασαι G59 V-AAN ηλθεν G2064 V-2AAI-3S ο G3588 T-NSM νυμφιος G3566 N-NSM και G2532 CONJ αι G3588 T-NPF ετοιμοι G2092 A-NPF εισηλθον G1525 V-2AAI-3P μετ G3326 PREP αυτου G846 P-GSM εις G1519 PREP τους G3588 T-APM γαμους G1062 N-APM και G2532 CONJ εκλεισθη G2808 V-API-3S η G3588 T-NSF θυρα G2374 N-NSF

Darby

10 But as they went away to buy, the bridegroom came, and the [ones that were] ready went in with him to the wedding feast, and the door was shut.

TSK - Mattheus 25:10

 

the bridegroom.

Matt 25:6; Openb 1:7; Openb 22:12; Openb 22:20

they.

Matt 25:20-23; Amos 8:12; Amos 8:13; Luk 12:36; Luk 12:37; Kol 1:12; 2Tim 4:8; 1Petr 1:13

and the.

Gen 7:16; Num 14:28-34; Ps 95:11; Luk 13:25; Hebr 3:18; Hebr 3:19; Openb 22:11

 

 

SV

11 Daarna kwamen ook de andere maagden, zeggende: Heer, heer, doe ons open! [Matt 7:21]; [Luk 6:46]; [Luk 13:25];

KJV

11 Afterward G1161 G5305 came G2064 also G2532 the other G3062 virgins G3933 , saying G3004 , Lord G2962 , Lord G2962 , open G455 to us G2254 . [Matt 7:21]; [Luk 6:46]; [Luk 13:25];

YLT

11 and afterwards come also do the rest of the virgins, saying, Sir, sir, open to us; [Matt 7:21]; [Luk 6:46]; [Luk 13:25];

WHNU

11 υστερον G5305 ADV δε G1161 CONJ ερχονται G2064 V-PNI-3P και G2532 CONJ αι G3588 T-NPF λοιπαι G3062 A-NPF παρθενοι G3933 N-NPF λεγουσαι G3004 V-PAP-NPF κυριε G2962 N-VSM κυριε G2962 N-VSM ανοιξον G455 V-AAM-2S ημιν G2254 P-1DP [Matt 7:21]; [Luk 6:46]; [Luk 13:25];

Darby

11 Afterwards come also the rest of the virgins, saying, Lord, Lord, open to us; [Matt 7:21]; [Luk 6:46]; [Luk 13:25];

TSK - Mattheus 25:11

 

saying.

Matt 7:21-23; Hebr 12:16; Hebr 12:17

 

 

SV

12 En hij, antwoordende, zeide: Voorwaar zeg ik u: Ik ken1 2 †u niet.†† 1Matt 7:23; 2Luk 13:25;† [Luk 13:27];

KJV

12 But G1161 he answered G611 and said G2036 , Verily G281 I say G3004 unto you G5213 , I know G1492 you G5209 not G3756 . Matt 7:23; Luk 13:25; [Luk 13:27];

YLT

12 and he answering said, Verily I say to you, I have not known you. Matt 7:23; Luk 13:25; [Luk 13:27];

WHNU

12 ο G3588 T-NSM δε G1161 CONJ αποκριθεις G611 V-AOP-NSM ειπεν G2036 V-2AAI-3S αμην G281 HEB λεγω G3004 V-PAI-1S υμιν G5213 P-2DP ουκ G3756 PRT-N οιδα G1492 V-RAI-1S υμας G5209 P-2AP Matt 7:23; Luk 13:25; [Luk 13:27];

Darby

12 but he answering said, Verily I say unto you, I do not know you. Matt 7:23; Luk 13:25; [Luk 13:27];

TSK - Mattheus 25:12

 

I know.

Ps 1:6; Ps 5:5; Hab 1:13; Luk 13:26-30; Joh 9:31; Joh 10:27; 1Kor 8:3; Gal 4:9

2Ti 2:19

 

 

SV

13 Zo3 4 5 †waakt dan; want gij weet den dag niet, noch de ure, in dewelke de Zoon des mensen komen zal.††† 3Matt 24:42; 4Mark 13:33; 5Mark 13:35;† [Luk 12:40]; [Luk 21:36];

KJV

13 Watch G1127 therefore G3767 , for G3754 ye know G1492 neither G3756 the day G2250 nor G3761 the hour G5610 wherein G1722 G3739 the Son G5207 of man G444 cometh G2064 . Matt 24:42; Mark 13:33; Mark 13:35; [Luk 12:40]; [Luk 21:36];

YLT

13 `Watch therefore, for ye have not known the day nor the hour in which the Son of Man doth come. Matt 24:42; Mark 13:33; Mark 13:35; [Luk 12:40]; [Luk 21:36];

WHNU

13 γρηγορειτε G1127 V-PAM-2P ουν G3767 CONJ οτι G3754 CONJ ουκ G3756 PRT-N οιδατε G1492 V-RAI-2P την G3588 T-ASF ημεραν G2250 N-ASF ουδε G3761 ADV την G3588 T-ASF ωραν G5610 N-ASF Matt 24:42; Mark 13:33; Mark 13:35; [Luk 12:40]; [Luk 21:36];

Darby

13 Watch therefore, for ye know not the day nor the hour. Matt 24:42; Mark 13:33; Mark 13:35; [Luk 12:40]; [Luk 21:36];

TSK - Mattheus 25:13

 

Matt 24:42-44; Mark 13:33-37; Luk 21:36; Hand 20:31; 1Kor 16:13; 1Thess 5:6

2Tim 4:5; 1Petr 4:7; 1Petr 5:8; Openb 16:15

 

 

SV

14 Want6 [het is] gelijk een mens, die buiten 's lands reizende, zijn dienstknechten riep, en gaf hun zijn goederen over.† 6Luk 19:12;

KJV

14 For G1063 [the kingdom of heaven is] as G5618 a man G444 travelling into a far country G589 , [who] called G2564 his own G2398 servants G1401 , and G2532 delivered G3860 unto them G846 his G846 goods G5224 . Luk 19:12;

YLT

14 `For--as a man going abroad did call his own servants, and did deliver to them his substance, Luk 19:12;

WHNU

14 ωσπερ G5618 ADV γαρ G1063 CONJ ανθρωπος G444 N-NSM αποδημων G589 V-PAP-NSM εκαλεσεν G2564 V-AAI-3S τους G3588 T-APM ιδιους G2398 A-APM δουλους G1401 N-APM και G2532 CONJ παρεδωκεν G3860 V-AAI-3S αυτοις G846 P-DPM τα G3588 T-APN υπαρχοντα G5224 V-PAP-APN αυτου G846 P-GSM Luk 19:12;

Darby

14 For [it is] as [if] a man going away out of a country called his own bondmen and delivered to them his substance. Luk 19:12;

TSK - Mattheus 25:14

 

as.

Matt 21:33; Mark 13:34; Luk 19:12; Luk 19:13; Luk 20:9

and delivered.

Luk 16:1-12; Rom 12:6-8; 1Kor 3:5; 1Kor 4:1; 1Kor 4:2; 1Kor 12:4; 1Kor 12:7-29; Efez 4:11

1Pe 4:9-11

 

 

SV

15 En den ene gaf hij vijf talenten, en den ander twee, en den derden een, een iegelijk naar zijn vermogen, en verreisde terstond.

KJV

15 And G2532 unto one G3739 G3303 he gave G1325 five G4002 talents G5007 , G1161 to another G3739 two G1417 , and G1161 to another G3739 one G1520 ; to every man G1538 according G2596 to his several G2398 ability G1411 ; and G2532 straightway G2112 took his journey G589 .2

2talents: a talent is 187.pounds 10.ten shillings, chap.18.24

YLT

15 and to one he gave five talents, and to another two, and to another one, to each according to his several ability, went abroad immediately.

WHNU

15 και G2532 CONJ ω G3739 R-DSM μεν G3303 PRT εδωκεν G1325 V-AAI-3S πεντε G4002 A-NUI ταλαντα G5007 N-APN ω G3739 R-DSM δε G1161 CONJ δυο G1417 A-NUI ω G3739 R-DSM δε G1161 CONJ εν G1520 A-ASN εκαστω G1538 A-DSM κατα G2596 PREP την G3588 T-ASF ιδιαν G2398 A-ASF δυναμιν G1411 N-ASF και G2532 CONJ απεδημησεν G589 V-AAI-3S ευθεως G2112 ADV

Darby

15 And to one he gave five talents, to another two, and to another one; to each according to his particular ability, and immediately went away out of the country.

TSK - Mattheus 25:15

 

talents."A talent is 187 10s."

Matt 18:24; Luk 12:48; Luk 19:13; Luk 19:14

 

 

SV

16 Die nu de vijf talenten ontvangen had, ging heen, en handelde daarmede, en won andere vijf talenten.

KJV

16 Then G1161 he that had received G2983 the five G4002 talents G5007 went G4198 and traded G2038 with G1722 the same G846 , and G2532 made G4160 [them] other G243 five G4002 talents G5007 .

YLT

16 `And he who did receive the five talents, having gone, wrought with them, and made other five talents;

WHNU

16 πορευθεις G4198 V-AOP-NSM ο G3588 T-NSM τα G3588 T-APN πεντε G4002 A-NUI ταλαντα G5007 N-APN λαβων G2983 V-2AAP-NSM ηργασατο G2038 V-ADI-3S εν G1722 PREP αυτοις G846 P-DPN και G2532 CONJ εκερδησεν G2770 V-AAI-3S αλλα G243 A-APN πεντε G4002 A-NUI

Darby

16 And he that had received the five talents went and trafficked with them, and made five other talents.

TSK - Mattheus 25:16

 

went.

2Sam 7:1-3; 1Kron 13:1-3; 1Kron 22:1-26; 1Kron 28:2-21; 1Kron 29:1-17; 2Kron 1:9; 2Kron 1:10

2Kron 15:8-15; 2Kron 17:3-9; 2Kron 19:4-10; 2Kron 31:20; 2Kron 31:21; 2Kron 33:15; 2Kron 33:16; 2Kron 34:1-35

Neh 5:14-19; Jes 23:18; Jes 49:23; Jes 60:5-16; Hand 13:36; Rom 15:18; Rom 15:19

1Kor 9:16-23; 1Kor 15:10; 1Tim 6:17; 1Tim 6:18; 2Tim 2:6; 2Tim 4:5-8; Filem 1:6; Filem 1:7

3Jo 1:5-8

 

 

SV

17 Desgelijks ook die de twee [ontvangen had], die won ook andere twee.

KJV

17 And G2532 likewise G5615 he that [had received] G3588 two G1417 , he G846 also G2532 gained G2770 other G243 two G1417 .

YLT

17 in like manner also he who [received] the two, he gained, also he, other two;

WHNU

17 ωσαυτως G5615 ADV ο G3588 T-NSM τα G3588 T-APN δυο G1417 A-NUI εκερδησεν G2770 V-AAI-3S αλλα G243 A-APN δυο G1417 A-NUI

Darby

17 In like manner also he that [had received] the two, [he also] gained two others.

TSK - Mattheus 25:17

 

he also.

Gen 18:19; 2Sam 19:32; 1Kon 18:3; 1Kon 18:4; 2Kon 4:8-10; Job 29:11-17; Job 31:16-22

Spr 3:9; Spr 3:10; Pred 11:1-6; Mark 14:3-8; Hand 9:36-39; Hand 10:2; Hand 11:29; Hand 11:30

2Kor 8:12; 2Kor 9:11-14; Gal 6:9; Gal 6:10; Efez 5:16; Kol 4:17; 1Tim 5:10

2Tim 1:16-18; Hebr 6:10; Hebr 6:11; 1Petr 4:10

 

 

SV

18 Maar die het ene ontvangen had, ging heen en groef in de aarde, en verborg het geld zijns heren.

KJV

18 But G1161 he that had received G2983 one G1520 went G565 and digged G3736 in G1722 the earth G1093 , and G2532 hid G613 his G846 lord's G2962 money G694 .

YLT

18 and he who did receive the one, having gone away, digged in the earth, and hid his lord's money.

WHNU

18 ο G3588 T-NSM δε G1161 CONJ το G3588 T-ASN εν G1520 A-ASN λαβων G2983 V-2AAP-NSM απελθων G565 V-2AAP-NSM ωρυξεν G3736 V-AAI-3S γην G1093 N-ASF και G2532 CONJ εκρυψεν G2928 V-AAI-3S το G3588 T-ASN αργυριον G694 N-ASN του G3588 T-GSM κυριου G2962 N-GSM αυτου G846 P-GSM

Darby

18 But he that had received the one went and dug in the earth, and hid the money of his lord.

TSK - Mattheus 25:18

 

and hid.

Spr 18:9; Spr 26:13-16; Haggai 1:2-4; Mal 1:10; Luk 19:20; Hebr 6:12; 2Petr 1:8

 

 

SV

19 En na een langen tijd kwam de heer van dezelve dienstknechten, en hield rekening met hen.

KJV

19 After G1161 G3326 a long G4183 time G5550 the lord$tr G1565 servants G1401 cometh G2064 , and G2532 reckoneth G4868 G3056 with G3326 them G846 .

YLT

19 `And after a long time cometh the lord of those servants, and taketh reckoning with them;

WHNU

19 μετα G3326 PREP δε G1161 CONJ πολυν G4183 A-ASM χρονον G5550 N-ASM ερχεται G2064 V-PNI-3S ο G3588 T-NSM κυριος G2962 N-NSM των G3588 T-GPM δουλων G1401 N-GPM εκεινων G1565 D-GPM και G2532 CONJ συναιρει G4868 V-PAI-3S λογον G3056 N-ASM μετ G3326 PREP αυτων G846 P-GPM

Darby

19 And after a long time the lord of those bondmen comes and reckons with them.

TSK - Mattheus 25:19

 

a long.

Matt 25:5; Matt 24:48

reckoneth.

Matt 18:23; Matt 18:24; Luk 16:1; Luk 16:2; Luk 16:19-31; Rom 14:7-12; 1Kor 3:12-15; 2Kor 5:10

Jas 3:1

 

 

SV

20 En die de vijf talenten ontvangen had, kwam, en bracht tot hem andere vijf talenten, zeggende: Heer, vijf talenten hebt gij mij gegeven; zie, andere vijf talenten heb ik boven dezelve gewonnen.

KJV

20 And so G2532 he that had received G2983 five G4002 talents G5007 came G4334 and brought G4374 other G243 five G4002 talents G5007 , saying G3004 , Lord G2962 , thou deliveredst G3860 unto me G3427 five G4002 talents G5007 : behold G2396 , I have gained G2770 beside G1909 them G846 five G4002 talents G5007 more G243 .

YLT

20 and he who did receive the five talents having come, brought other five talents, saying, `Sir, five talents thou didst deliver to me; lo, other five talents did I gain besides them.

WHNU

20 και G2532 CONJ προσελθων G4334 V-2AAP-NSM ο G3588 T-NSM τα G3588 T-APN πεντε G4002 A-NUI ταλαντα G5007 N-APN λαβων G2983 V-2AAP-NSM προσηνεγκεν G4374 V-AAI-3S αλλα G243 A-APN πεντε G4002 A-NUI ταλαντα G5007 N-APN λεγων G3004 V-PAP-NSM κυριε G2962 N-VSM πεντε G4002 A-NUI ταλαντα G5007 N-APN μοι G3427 P-1DS παρεδωκας G3860 V-AAI-2S ιδε G1492 V-AAM-2S αλλα G243 A-APN πεντε G4002 A-NUI ταλαντα G5007 N-APN εκερδησα G2770 V-AAI-1S

Darby

20 And he that had received the five talents came to [him] and brought five other talents, saying, [My] lord, thou deliveredst me five talents; behold, I have gained five other talents besides them.

TSK - Mattheus 25:20

 

behold.

Luk 19:16; Luk 19:17; Hand 20:24; 1Kor 15:10; Kol 1:29; 2Tim 4:1-8; Jak 2:18

 

 

SV

21 En zijn heer zeide tot hem: Wel, gij goede en getrouwe dienstknecht! over7 8 †weinig zijt gij getrouw geweest; over veel zal ik u zetten; ga in, in de vreugde uws heeren.†† 7Matt 24:45; 8Luk 12:42;† [1Tim 3:13];

KJV

21 G1161 His G846 lord G2962 said G5346 unto him G846 , Well done G2095, [thou] good G18 and G2532 faithful G4103 servant G1401 : thou hast been G2258 faithful G4103 over G1909 a few things G3641, I will make G2525 thee G4571 ruler G2525 over G1909 many things G4183: enter thou G1525 into G1519 the joy G5479 of thy G4675 lord G2962 . Matt 24:45; Luk 12:42; [1Tim 3:13];

YLT

21 `And his lord said to him, Well done, servant, good and faithful, over a few things thou wast faithful, over many things I will set thee; enter into the joy of thy lord. Matt 24:45; Luk 12:42; [1Tim 3:13];

WHNU

21 εφη G5346 V-IXI-3S αυτω G846 P-DSM ο G3588 T-NSM κυριος G2962 N-NSM αυτου G846 P-GSM ευ G2095 ADV δουλε G1401 N-VSM αγαθε G18 A-VSM και G2532 CONJ πιστε G4103 A-VSM επι G1909 PREP ολιγα G3641 A-APN ης G2258 V-IXI-2S πιστος G4103 A-NSM επι G1909 PREP πολλων G4183 A-GPN σε G4571 P-2AS καταστησω G2525 V-FAI-1S εισελθε G1525 V-2AAM-2S εις G1519 PREP την G3588 T-ASF χαραν G5479 N-ASF του G3588 T-GSM κυριου G2962 N-GSM σου G4675 P-2GS Matt 24:45; Luk 12:42; [1Tim 3:13];

Darby

21 His lord said to him, Well, good and faithful bondman, thou wast faithful over a few things, I will set thee over many things: enter into the joy of thy lord. Matt 24:45; Luk 12:42; [1Tim 3:13];

TSK - Mattheus 25:21

 

Well.

2Kron 31:20; 2Kron 31:21; Luk 16:10; Rom 2:29; 1Kor 4:5; 2Kor 5:9; 2Kor 10:18; 1Petr 1:7

I will.

Matt 25:34-40; Matt 25:46; Matt 10:40-42; Matt 24:47; Luk 12:44; Luk 22:28-30; Openb 2:10; Openb 2:26-28; Openb 3:21

Re 21:7

enter.

Matt 25:23; Ps 16:10; Ps 16:11; Joh 12:26; Joh 14:3; Joh 17:24; Filipp 1:23; 2Tim 2:12

Hebr 12:2; 1Petr 1:8; Openb 7:17

 

 

SV

22 En die de twee talenten ontvangen had, kwam ook tot hem, en zeide: Heer, twee talenten hebt gij mij gegeven; zie, twee andere talenten heb ik boven dezelve gewonnen.

KJV

22 G1161 He also G2532 that had received G2983 two G1417 talents G5007 came G4334 and said G2036 , Lord G2962 , thou deliveredst G3860 unto me G3427 two G1417 talents G5007 : behold G2396 , I have gained G2770 two G1417 other G243 talents G5007 beside G1909 them G846 .

YLT

22 `And he who also did receive the two talents having come, said, Sir, two talents thou didst deliver to me; lo, other two talents I did gain besides them.

WHNU

22 προσελθων G4334 V-2AAP-NSM † [δε] G1161 CONJ και G2532 CONJ ο G3588 T-NSM τα G3588 T-APN δυο G1417 A-NUI ταλαντα G5007 N-APN ειπεν G2036 V-2AAI-3S κυριε G2962 N-VSM δυο G1417 A-NUI ταλαντα G5007 N-APN μοι G3427 P-1DS παρεδωκας G3860 V-AAI-2S ιδε G1492 V-AAM-2S αλλα G243 A-APN δυο G1417 A-NUI ταλαντα G5007 N-APN εκερδησα G2770 V-AAI-1S

Darby

22 And he also that had received the two talents came to [him] and said, [My] lord, thou deliveredst me two talents; behold, I have gained two other talents besides them.

TSK - Mattheus 25:22

 

I have.

Luk 19:18; Luk 19:19; Rom 12:6-8; 2Kor 8:1-3; 2Kor 8:7; 2Kor 8:8; 2Kor 8:12

 

 

SV

23 Zijn heer zeide tot hem: Wel, gij goede en getrouwe dienstknecht, over weinig zijt gij getrouw geweest; over veel zal ik u zetten; ga in, in de vreugde uws heeren.

KJV

23 His G846 lord G2962 said G5346 unto him G846 , Well done G2095, good G18 and G2532 faithful G4103 servant G1401 ; thou hast been G2258 faithful G4103 over G1909 a few things G3641, I will make G2525 thee G4571 ruler G2525 over G1909 many things G4183: enter thou G1525 into G1519 the joy G5479 of thy G4675 lord G2962 .

YLT

23 `His lord said to him, Well done, servant, good and faithful, over a few things thou wast faithful, over many things I will set thee; enter into the joy of thy lord.

WHNU

23 εφη G5346 V-IXI-3S αυτω G846 P-DSM ο G3588 T-NSM κυριος G2962 N-NSM αυτου G846 P-GSM ευ G2095 ADV δουλε G1401 N-VSM αγαθε G18 A-VSM και G2532 CONJ πιστε G4103 A-VSM επι G1909 PREP ολιγα G3641 A-APN ης G2258 V-IXI-2S πιστος G4103 A-NSM επι G1909 PREP πολλων G4183 A-GPN σε G4571 P-2AS καταστησω G2525 V-FAI-1S εισελθε G1525 V-2AAM-2S εις G1519 PREP την G3588 T-ASF χαραν G5479 N-ASF του G3588 T-GSM κυριου G2962 N-GSM σου G4675 P-2GS

Darby

23 His lord said to him, Well, good and faithful bondman, thou wast faithful over a few things, I will set thee over many things: enter thou into the joy of thy lord.

TSK - Mattheus 25:23

 

Well.

Matt 25:21; Mark 12:41-44; Mark 14:8; Mark 14:9

 

 

SV

24 Maar die het ene talent ontvangen had, kwam ook en zeide: Heer! ik kende u, dat gij een hard mens zijt, maaiende, waar gij niet gezaaid hebt, en vergaderende van daar, [waar] gij niet gestrooid hebt;

KJV

24 Then G1161 G2532 he which had received G2983 the one G1520 talent G5007 came G4334 and said G2036 , Lord G2962 , I knew G1097 thee G4571 that G3754 thou art G1488 an hard G4642 man G444 , reaping G2325 where G3699 thou hast G4687 not G3756 sown G4687 , and G2532 gathering G4863 where G3606 thou hast G1287 not G3756 strawed G1287 :

YLT

24 `And he also who hath received the one talent having come, said, Sir, I knew thee, that thou art a hard man, reaping where thou didst not sow, and gathering from whence thou didst not scatter;

WHNU

24 προσελθων G4334 V-2AAP-NSM δε G1161 CONJ και G2532 CONJ ο G3588 T-NSM το G3588 T-ASN εν G1520 A-ASN ταλαντον G5007 N-ASN ειληφως G2983 V-RAP-NSM ειπεν G2036 V-2AAI-3S κυριε G2962 N-VSM εγνων G1097 V-2AAI-1S σε G4571 P-2AS οτι G3754 CONJ σκληρος G4642 A-NSM ει G1488 V-PXI-2S ανθρωπος G444 N-NSM θεριζων G2325 V-PAP-NSM οπου G3699 ADV ουκ G3756 PRT-N εσπειρας G4687 V-AAI-2S και G2532 CONJ συναγων G4863 V-PAP-NSM οθεν G3606 ADV ου G3756 PRT-N διεσκορπισας G1287 V-AAI-2S

Darby

24 And he also that had received the one talent coming to [him] said, [My] lord, I knew thee that thou art a hard man, reaping where thou hadst not sowed, and gathering from where thou hadst not scattered,

TSK - Mattheus 25:24

 

he which.Our Lord placed the example of negligence in him to whom the least was committed, probably to "intimate" says Doddridge, "that we are accountable for the smallest advantage with which we are entrusted; but it cannot imply that they who have received much will ordinarily pass their account best; for it is too plain, in fact, that most of those whose dignity, wealth, and genius give them the greatest opportunities of service, seem to forget that they have any Master in heaven to serve, or any future reckoning to expect; and many render themselves much more criminal than this wicked and slothful servant who hid his talents in the earth."

Lord.

Matt 7:21; Luk 6:46

I knew.

Matt 20:12; Job 21:14; Job 21:15; Jes 58:3; Jer 2:31; Jer 44:16-18; Ezech 18:25-29

Mal 1:12; Mal 1:13; Mal 3:14; Mal 3:15; Luk 15:29; Luk 19:20-22; Rom 8:7; Rom 9:20

 

 

SV

25 En bevreesd zijnde, ben ik heengegaan, en heb uw talent verborgen in de aarde; zie, gij hebt het uwe.

KJV

25 And G2532 I was afraid G5399, and went G565 and hid G2928 thy G4675 talent G5007 in G1722 the earth G1093 : lo G2396 , [there] thou hast G2192 [that is] thine G4674 .

YLT

25 and having been afraid, having gone away, I hid thy talent in the earth; lo, thou hast thine own!

WHNU

25 και G2532 CONJ φοβηθεις G5399 V-AOP-NSM απελθων G565 V-2AAP-NSM εκρυψα G2928 V-AAI-1S το G3588 T-ASN ταλαντον G5007 N-ASN σου G4675 P-2GS εν G1722 PREP τη G3588 T-DSF γη G1093 N-DSF ιδε G1492 V-AAM-2S εχεις G2192 V-PAI-2S το G3588 T-ASN σον G4674 S-2ASN

Darby

25 and being afraid I went away and hid thy talent in the earth; behold, thou hast that which is thine.

TSK - Mattheus 25:25

 

2Sam 6:9; 2Sam 6:10; Spr 26:13; Jes 57:11; Rom 8:15; 2Tim 1:6; 2Tim 1:7; Openb 21:8

 

 

SV

26 Maar zijn heer, antwoordende, zeide tot hem: Gij boze en luie dienstknecht! gij wist, dat ik maai, waar ik niet gezaaid heb, en van daar vergader, waar ik niet gestrooid heb.

KJV

26 G1161 His G846 lord G2962 answered G611 and said G2036 unto him G846 , [Thou] wicked G4190 and G2532 slothful G3636 servant G1401 , thou knewest G1492 that G3754 I reap G2325 where G3699 I sowed G4687 not G3756 , and G2532 gather G4863 where G3606 I have G1287 not G3756 strawed G1287 :

YLT

26 `And his lord answering said to him, Evil servant, and slothful, thou hadst known that I reap where I did not sow, and I gather whence I did not scatter!

WHNU

26 αποκριθεις G611 V-AOP-NSM δε G1161 CONJ ο G3588 T-NSM κυριος G2962 N-NSM αυτου G846 P-GSM ειπεν G2036 V-2AAI-3S αυτω G846 P-DSM πονηρε G4190 A-VSM δουλε G1401 N-VSM και G2532 CONJ οκνηρε G3636 A-VSM ηδεις G1492 V-LAI-2S οτι G3754 CONJ θεριζω G2325 V-PAI-1S οπου G3699 ADV ουκ G3756 PRT-N εσπειρα G4687 V-AAI-1S και G2532 CONJ συναγω G4863 V-PAI-1S οθεν G3606 ADV ου G3756 PRT-N διεσκορπισα G1287 V-AAI-1S

Darby

26 And his lord answering said to him, Wicked and slothful bondman, thou knewest that I reap where I had not sowed, and gather from where I had not scattered;

TSK - Mattheus 25:26

 

Thou.

Matt 18:32; Job 15:5; Job 15:6

 

 

SV

27 Zo moest gij dan mijn geld den wisselaren gedaan hebben, en ik, komende, zou het mijne wedergenomen hebben met woeker.

KJV

27 Thou G4571 oughtest G1163 therefore G3767 to have put G906 my G3450 money G694 to the exchangers G5133, and G2532 [then] at my coming G2064 I G1473 should G302 have received G2865 mine own G1699 with G4862 usury G5110 .

YLT

27 it behoved thee then to put my money to the money-lenders, and having come I had received mine own with increase.

WHNU

27 εδει G1163 V-IQI-3S σε G4571 P-2AS ουν G3767 CONJ βαλειν G906 V-2AAN τα G3588 T-APN αργυρια G694 N-APN μου G3450 P-1GS τοις G3588 T-DPM τραπεζιταις G5133 N-DPM και G2532 CONJ ελθων G2064 V-2AAP-NSM εγω G1473 P-1NS εκομισαμην G2865 V-AMI-1S αν G302 PRT το G3588 T-ASN εμον G1699 S-1ASN συν G4862 PREP τοκω G5110 N-DSM

Darby

27 thou oughtest then to have put my money to the money-changers, and when I came I should have got what is mine with interest.

TSK - Mattheus 25:27

 

oughtest.

Luk 19:22; Luk 19:23; Rom 3:19; Judas 1:15

with.

Deut 23:19; Deut 23:20

 

 

SV

28 Neemt dan van hem het talent weg, en geeft het dengene, die de tien talenten heeft.

KJV

28 Take G142 therefore G3767 the talent G5007 from G575 him G846 , and G2532 give G1325 [it] unto him which hath G2192 ten G1176 talents G5007 .

YLT

28 `Take therefore from him the talent, and give to him having the ten talents,

WHNU

28 αρατε G142 V-AAM-2P ουν G3767 CONJ απ G575 PREP αυτου G846 P-GSM το G3588 T-ASN ταλαντον G5007 N-ASN και G2532 CONJ δοτε G1325 V-2AAM-2P τω G3588 T-DSM εχοντι G2192 V-PAP-DSM τα G3588 T-APN δεκα G1176 A-NUI ταλαντα G5007 N-APN

Darby

28 Take therefore the talent from him, and give it to him that has the ten talents:

TSK - Mattheus 25:28

 

Luk 10:42; Luk 19:24

 

 

SV

29 Want9 10 11 12 †een iegelijk die heeft, [dien] zal gegeven worden, en hij zal overvloedig hebben; maar van dengene, die niet heeft, van dien zal genomen worden, ook dat hij heeft.†††† 9Matt 13:12; 10Mark 4:25; 11Luk 8:18; 12Luk 19:26;

KJV

29 For G1063 unto every one G3956 that hath G2192 shall be given G1325, and G2532 he shall have abundance G4052 : but G1161 from G575 him G846 that hath G2192 not G3361 shall be taken away G142 G575 even G2532 that which G3739 he hath G2192 . Matt 13:12; Mark 4:25; Luk 8:18; Luk 19:26;

YLT

29 for to every one having shall be given, and he shall have overabundance, and from him who is not having, even that which he hath shall be taken from him; Matt 13:12; Mark 4:25; Luk 8:18; Luk 19:26;

WHNU

29 τω G3588 T-DSM γαρ G1063 CONJ εχοντι G2192 V-PAP-DSM παντι G3956 A-DSM δοθησεται G1325 V-FPI-3S και G2532 CONJ περισσευθησεται G4052 V-FPI-3S του G3588 T-GSM δε G1161 CONJ μη G3361 PRT-N εχοντος G2192 V-PAP-GSM και G2532 CONJ ο G3739 R-ASN εχει G2192 V-PAI-3S αρθησεται G142 V-FPI-3S απ G575 PREP αυτου G846 P-GSM Matt 13:12; Mark 4:25; Luk 8:18; Luk 19:26;

Darby

29 for to every one that has shall be given, and he shall be in abundance; but from him that has not, that even which he has shall be taken from him. Matt 13:12; Mark 4:25; Luk 8:18; Luk 19:26;

TSK - Mattheus 25:29

 

unto.

Matt 13:12; Mark 4:25; Luk 8:18; Luk 16:9-12; Luk 19:25; Luk 19:26; Joh 15:2

shall be taken.

Matt 21:41; Klaagl 2:6; Hos 2:9; Luk 10:42; Luk 12:19-21; Luk 16:1-3; Luk 16:20-25; Joh 11:48

Re 2:5

 

 

SV

30 En werpt den onnutten dienstknecht uit in de buitenste duisternis; daar13 14 15 16 17 †zal wening zijn en knersing der tanden.††††† 13Matt 8:12; 14Matt 13:42; 15Matt 22:13; 16Matt 24:51; 17Luk 13:28;

KJV

30 And G2532 cast ye G1544 the unprofitable G888 servant G1401 into G1519 outer G1857 darkness G4655 : there G1563 shall be G2071 weeping G2805 and G2532 gnashing G1030 of teeth G3599 . Matt 8:12; Matt 13:42; Matt 22:13; Matt 24:51; Luk 13:28;

YLT

30 and the unprofitable servant cast ye forth to the outer darkness; there shall be the weeping and the gnashing of the teeth. Matt 8:12; Matt 13:42; Matt 22:13; Matt 24:51; Luk 13:28;

WHNU

30 και G2532 CONJ τον G3588 T-ASM αχρειον G888 A-ASM δουλον G1401 N-ASM εκβαλετε G1544 V-2AAM-2P εις G1519 PREP το G3588 T-ASN σκοτος G4655 N-ASN το G3588 T-ASN εξωτερον G1857 A-ASN εκει G1563 ADV εσται G2071 V-FXI-3S ο G3588 T-NSM κλαυθμος G2805 N-NSM και G2532 CONJ ο G3588 T-NSM βρυγμος G1030 N-NSM των G3588 T-GPM οδοντων G3599 N-GPM Matt 8:12; Matt 13:42; Matt 22:13; Matt 24:51; Luk 13:28;

Darby

30 And cast out the useless bondman into the outer darkness; there shall be the weeping and the gnashing of teeth. Matt 8:12; Matt 13:42; Matt 22:13; Matt 24:51; Luk 13:28;

TSK - Mattheus 25:30

 

cast.

Matt 3:10; Matt 5:13; Jer 15:1; Jer 15:2; Ezech 15:2-5; Luk 14:34; Luk 14:35; Joh 15:6; Tit 3:14

Hebr 6:7; Hebr 6:8; Openb 3:15; Openb 3:16

outer.

Matt 8:12; Matt 13:42; Matt 13:50; Matt 22:13; Matt 24:51; Luk 13:28; 2Petr 2:17; Judas 1:13; Openb 21:8

 

 

SV

31 En18 19 20 21 22 23 24 25 †wanneer de Zoon des mensen komen zal in Zijn heerlijkheid, en al de heilige engelen met Hem, dan zal Hij zitten op den troon26 †Zijner heerlijkheid.††††††††† 18Matt 16:27; 19Matt 26:64; 20Mark 14:62; 21Luk 21:27; 22Hand 1:11; 231Thess 4:16; 242Thess 1:10; 25Openb 1:7; 26Matt 19:28;† [Matt 24:30]; [Luk 22:69]; [Rom 2:16]; [Rom 14:10];

KJV

31 When G1161 G3752 the Son G5207 of man G444 shall come G2064 in G1722 his G846 glory G1391 , and G2532 all G3956 the holy G40 angels G32 with G3326 him G846 , then G5119 shall he sit G2523 upon G1909 the throne G2362 of his G846 glory G1391 : Matt 16:27; Matt 26:64; Mark 14:62; Luk 21:27; Hand 1:11; 1Thess 4:16; 2Thess 1:10; Openb 1:7; Matt 19:28; [Matt 24:30]; [Luk 22:69]; [Rom 2:16]; [Rom 14:10];

YLT

31 `And whenever the Son of Man may come in his glory, and all the holy messengers with him, then he shall sit upon a throne of his glory; Matt 16:27; Matt 26:64; Mark 14:62; Luk 21:27; Hand 1:11; 1Thess 4:16; 2Thess 1:10; Openb 1:7; Matt 19:28; [Matt 24:30]; [Luk 22:69]; [Rom 2:16]; [Rom 14:10];

WHNU

31 οταν G3752 CONJ δε G1161 CONJ ελθη G2064 V-2AAS-3S ο G3588 T-NSM υιος G5207 N-NSM του G3588 T-GSM ανθρωπου G444 N-GSM εν G1722 PREP τη G3588 T-DSF δοξη G1391 N-DSF αυτου G846 P-GSM και G2532 CONJ παντες G3956 A-NPM οι G3588 T-NPM αγγελοι G32 N-NPM μετ G3326 PREP αυτου G846 P-GSM τοτε G5119 ADV καθισει G2523 V-FAI-3S επι G1909 PREP θρονου G2362 N-GSM δοξης G1391 N-GSF αυτου G846 P-GSM Matt 16:27; Matt 26:64; Mark 14:62; Luk 21:27; Hand 1:11; 1Thess 4:16; 2Thess 1:10; Openb 1:7; Matt 19:28; [Matt 24:30]; [Luk 22:69]; [Rom 2:16]; [Rom 14:10];

Darby

31 But when the Son of man comes in his glory, and all the angels with him, then shall he sit down upon his throne of glory, Matt 16:27; Matt 26:64; Mark 14:62; Luk 21:27; Hand 1:11; 1Thess 4:16; 2Thess 1:10; Openb 1:7; Matt 19:28; [Matt 24:30]; [Luk 22:69]; [Rom 2:16]; [Rom 14:10];

TSK - Mattheus 25:31

 

the Son.

Matt 25:6; Matt 16:27; Matt 19:28; Matt 26:64; Dan 7:13; Dan 7:14; Zach 14:5; Mark 8:38; Mark 14:62; Luk 9:26

Luk 22:69; Joh 1:51; Joh 5:27-29; Hand 1:11; 1Thess 4:16; 2Thess 1:7; 2Thess 1:8; Hebr 1:8

Judas 1:14; Openb 1:7

then.

Ps 9:7; Openb 3:21; Openb 20:11

 

 

SV

32 En voor Hem zullen al de volken vergaderd worden, en27 28 29 †Hij zal ze van elkander scheiden, gelijk de herder de schapen van de bokken scheidt.††† 27Ezech 34:17; 28Ezech 34:20; 29Matt 13:49;† [2Kor 5:10];

KJV

32 And G2532 before G1715 him G846 shall be gathered G4863 all G3956 nations G1484 : and G2532 he shall separate G873 them G846 one G240 from G575 another G240 , as G5618 a shepherd G4166 divideth G873 [his] sheep G4263 from G575 the goats G2056 : Ezech 34:17; Ezech 34:20; Matt 13:49; [2Kor 5:10];

YLT

32 and gathered together before him shall be all the nations, and he shall separate them from one another, as the shepherd doth separate the sheep from the goats, Ezech 34:17; Ezech 34:20; Matt 13:49; [2Kor 5:10];

WHNU

32 και G2532 CONJ συναχθησονται G4863 V-FPI-3P εμπροσθεν G1715 PREP αυτου G846 P-GSM παντα G3956 A-NPN τα G3588 T-NPN εθνη G1484 N-NPN και G2532 CONJ αφορισει G873 V-FAI-3S αυτους G846 P-APM απ G575 PREP αλληλων G240 C-GPN ωσπερ G5618 ADV ο G3588 T-NSM ποιμην G4166 N-NSM αφοριζει G873 V-PAI-3S τα G3588 T-APN προβατα G4263 N-APN απο G575 PREP των G3588 T-GPM εριφων G2056 N-GPM Ezech 34:17; Ezech 34:20; Matt 13:49; [2Kor 5:10];

Darby

32 and all the nations shall be gathered before him; and he shall separate them from one another, as the shepherd separates the sheep from the goats; Ezech 34:17; Ezech 34:20; Matt 13:49; [2Kor 5:10];

TSK - Mattheus 25:32

 

before.

Ps 96:13; Ps 98:9; Hand 17:30; Hand 17:31; Rom 2:12; Rom 2:16; Rom 14:10-12; 2Kor 5:10

Re 20:12-15

he shall separate.

Matt 3:12; Matt 13:42; Matt 13:43; Matt 13:49; Ps 1:5; Ps 50:3-5; Ezech 20:38; Ezech 34:17-22; Mal 3:18

1Co 4:5

as.

Ps 78:52; Joh 10:14; Joh 10:27

 

 

SV

33 En Hij zal de schapen tot Zijn rechter [hand] zetten, maar de bokken tot [Zijn] linker [hand].

KJV

33 And G2532 he shall set G2476 G3303 the sheep G4263 on G1537 his G846 right hand G1188, but G1161 the goats G2055 on G1537 the left G2176 .

YLT

33 and he shall set the sheep indeed on his right hand, and the goats on the left.

WHNU

33 και G2532 CONJ στησει G2476 V-FAI-3S τα G3588 T-APN μεν G3303 PRT προβατα G4263 N-APN εκ G1537 PREP δεξιων G1188 A-GPM αυτου G846 P-GSM τα G3588 T-APN δε G1161 CONJ εριφια G2055 N-APN εξ G1537 PREP ευωνυμων G2176 A-GPM

Darby

33 and he will set the sheep on his right hand, and the goats on [his] left.

TSK - Mattheus 25:33

 

the sheep.

Ps 79:13; Ps 95:7; Ps 100:3; Joh 10:26-28; Joh 21:15-17

his.

Gen 48:13; Gen 48:14; Gen 48:17-19; Ps 45:9; Ps 110:1; Mark 16:19; Hand 2:34; Hand 2:35; Efez 1:20

Heb 1:3

 

 

SV

34 Alsdan zal de Koning zeggen tot degenen, die tot Zijn rechter [hand zijn]: Komt, gij gezegenden Mijns Vaders! beŽrft dat Koninkrijk, hetwelk30 31 †u bereid is van de grondlegging der wereld.†† 30Matt 20:23; 31Mark 10:40;† [Joh 5:29]; [1Petr 3:9];

KJV

34 Then G5119 shall the King G935 say G2046 unto them on G1537 his G846 right hand G1188, Come G1205 , ye blessed G2127 of my G3450 Father G3962 , inherit G2816 the kingdom G932 prepared G2090 for you G5213 from G575 the foundation G2602 of the world G2889 : Matt 20:23; Mark 10:40; [Joh 5:29]; [1Petr 3:9];

YLT

34 `Then shall the king say to those on his right hand, Come ye, the blessed of my Father, inherit the reign that hath been prepared for you from the foundation of the world; Matt 20:23; Mark 10:40; [Joh 5:29]; [1Petr 3:9];

WHNU

34 τοτε G5119 ADV ερει G2046 V-FAI-3S ο G3588 T-NSM βασιλευς G935 N-NSM τοις G3588 T-DPN εκ G1537 PREP δεξιων G1188 A-GPM αυτου G846 P-GSM δευτε G1205 V-XXM-2P οι G3588 T-NPM ευλογημενοι G2127 V-RPP-NPM του G3588 T-GSM πατρος G3962 N-GSM μου G3450 P-1GS κληρονομησατε G2816 V-AAM-2P την G3588 T-ASF ητοιμασμενην G2090 V-RPP-ASF υμιν G5213 P-2DP βασιλειαν G932 N-ASF απο G575 PREP καταβολης G2602 N-GSF κοσμου G2889 N-GSM Matt 20:23; Mark 10:40; [Joh 5:29]; [1Petr 3:9];

Darby

34 Then shall the King say to those on his right hand, Come, blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you from [the] world's foundation: Matt 20:23; Mark 10:40; [Joh 5:29]; [1Petr 3:9];

TSK - Mattheus 25:34

 

the King.

Matt 21:5; Matt 22:11-13; Matt 27:37; Ps 2:6; Ps 24:7-10; Jes 9:7; Jes 32:1; Jes 32:2; Jes 33:22

Jer 23:5; Jer 23:6; Ezech 37:24; Ezech 37:25; Dan 9:25; Zef 3:15; Zach 9:9; Zach 9:10; Luk 1:31-33

Luk 19:38; Joh 1:49; Joh 12:13; Joh 19:15; Joh 19:19-22; Openb 19:16

Come.

Matt 25:21; Matt 25:23; Matt 25:41; Matt 5:3-12; Gen 12:2; Gen 12:3; Deut 11:23-28; Ps 115:13-15; Luk 11:28

Hand 3:26; Gal 3:13; Gal 3:14; Efez 1:3; 1Thess 2:12; 1Petr 1:3

inherit.

Luk 12:32; Rom 8:17; 1Kor 6:9; Gal 5:21; Efez 5:5; 2Tim 2:12; 2Tim 4:8; Jak 2:5

1Petr 1:4; 1Petr 1:5; 1Petr 1:9; 1Petr 3:9; Openb 5:10; Openb 21:7

prepared.

Matt 20:23; Mark 10:40; Joh 14:2; Joh 14:3; 1Kor 2:9; Hebr 11:16

from.

Hand 15:18; Efez 1:4-6; 1Petr 1:19; 1Petr 1:20; Openb 13:8

 

 

SV

35 Want32 33 †Ik ben hongerig geweest, en gij hebt Mij te eten gegeven; Ik ben dorstig geweest, en gij hebt Mij te drinken gegeven; Ik34 †was een vreemdeling, en gij hebt Mij geherbergd.††† 32Jes 58:7; 33Ezech 18:7; 34Hebr 13:2;

KJV

35 For G1063 I was an hungred G3983, and G2532 ye gave G1325 me G3427 meat G5315 : I was thirsty G1372, and G2532 ye gave G4222 me G3165 drink G4222 : I was G2252 a stranger G3581, and G2532 ye took G4863 me G3165 in G4863 : Jes 58:7; Ezech 18:7; Hebr 13:2;

YLT

35 for I did hunger, and ye gave me to eat; I did thirst, and ye gave me to drink; I was a stranger, and ye received me; Jes 58:7; Ezech 18:7; Hebr 13:2;

WHNU

35 επεινασα G3983 V-AAI-1S γαρ G1063 CONJ και G2532 CONJ εδωκατε G1325 V-AAI-2P μοι G3427 P-1DS φαγειν G5315 V-2AAN εδιψησα G1372 V-AAI-1S και G2532 CONJ εποτισατε G4222 V-AAI-2P με G3165 P-1AS ξενος G3581 A-NSM ημην G2252 V-IXI-1S και G2532 CONJ συνηγαγετε G4863 V-2AAI-2P με G3165 P-1AS Jes 58:7; Ezech 18:7; Hebr 13:2;

Darby

35 for I hungered, and ye gave me to eat; I thirsted, and ye gave me to drink; I was a stranger, and ye took me in; Jes 58:7; Ezech 18:7; Hebr 13:2;

TSK - Mattheus 25:35

 

I was an.

Matt 25:40; Matt 10:40-42; Matt 26:11; Deut 15:7-11; Job 29:13-16; Job 31:16-21; Ps 112:5-10

Spr 3:9; Spr 3:10; Spr 11:24; Spr 11:25; Spr 14:21; Spr 14:31; Spr 19:17; Spr 22:9; Pred 11:1; Pred 11:2; Jes 58:7-11

Ezech 18:7; Ezech 18:16; Dan 4:27; Micha 6:8; Mark 14:7; Luk 11:41; Luk 14:12-14

Joh 13:29; Hand 4:32; Hand 9:36-39; Hand 10:31; Hand 11:29; 2Kor 8:1-4; 2Kor 8:7-9; 2Kor 9:7-14

Efez 4:28; 1Tim 6:17-19; Filem 1:7; Hebr 6:10; Hebr 13:16; Jak 1:27; 1Petr 4:9; 1Petr 4:10

1Jo 3:16-19

thirsty.

Matt 25:42; Spr 25:21; Rom 12:20

I was a.

Matt 25:43; Gen 18:2-8; Gen 19:1-3; Hand 16:15; Rom 12:13; Rom 16:23; 1Tim 5:10

Hebr 13:1-3; 1Petr 4:9; 3Joh 1:5-8

 

 

SV

36 [Ik was] naakt,35 36 †en gij hebt Mij gekleed; Ik ben krank geweest, en gij hebt Mij bezocht; Ik was in37 †de gevangenis, en gij zijt tot Mij gekomen.††† 35Jes 58:7; 36Jak 2:15-16; 372Tim 1:16;† [Hebr 13:3];

KJV

36 Naked G1131 , and G2532 ye clothed G4016 me G3165 : I was sick G770, and G2532 ye visited G1980 me G3165 : I was G2252 in G1722 prison G5438 , and G2532 ye came G2064 unto G4314 me G3165 . Jes 58:7; Jak 2:15-16; 2Tim 1:16; [Hebr 13:3];

YLT

36 naked, and ye put around me; I was infirm, and ye looked after me; in prison I was, and ye came unto me. Jes 58:7; Jak 2:15-16; 2Tim 1:16; [Hebr 13:3];

WHNU

36 γυμνος G1131 A-NSM και G2532 CONJ περιεβαλετε G4016 V-2AAI-2P με G3165 P-1AS ησθενησα G770 V-AAI-1S και G2532 CONJ επεσκεψασθε G1980 V-ADI-2P με G3165 P-1AS εν G1722 PREP φυλακη G5438 N-DSF ημην G2252 V-IXI-1S και G2532 CONJ ηλθατε G2064 V-2AAI-2P προς G4314 PREP με G3165 P-1AS Jes 58:7; Jak 2:15-16; 2Tim 1:16; [Hebr 13:3];

Darby

36 naked, and ye clothed me; I was ill, and ye visited me; I was in prison, and ye came to me. Jes 58:7; Jak 2:15-16; 2Tim 1:16; [Hebr 13:3];

TSK - Mattheus 25:36

 

Naked.

Job 31:19; Job 31:20; Luk 3:11; Jak 2:14-16

was sick.

Matt 25:43; Ezech 34:4; Hand 20:35; Hand 28:8; Hand 28:9; Jak 1:27; Jak 5:14; Jak 5:15

I was in.

Filipp 4:10-14; 2Tim 1:16-18; Hebr 10:34; Hebr 13:3

 

 

SV

37 Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden, zeggende: Heere! wanneer hebben wij U hongerig gezien, en gespijzigd, of dorstig, en te drinken gegeven?

KJV

37 Then G5119 shall the righteous G1342 answer G611 him G846 , saying G3004 , Lord G2962 , when G4219 saw we G1492 thee G4571 an hungred G3983, and G2532 fed G5142 [thee]? or G2228 thirsty G1372 , and G2532 gave [thee] drink G4222 ?

YLT

37 `Then shall the righteous answer him, saying, Lord, when did we see thee hungering, and we nourished? or thirsting, and we gave to drink?

WHNU

37 τοτε G5119 ADV αποκριθησονται G611 V-FOI-3P αυτω G846 P-DSM οι G3588 T-NPM δικαιοι G1342 A-NPM λεγοντες G3004 V-PAP-NPM κυριε G2962 N-VSM ποτε G4219 PRT-I σε G4571 P-2AS ειδομεν G1492 V-2AAI-1P πεινωντα G3983 V-PAP-ASM και G2532 CONJ εθρεψαμεν G5142 V-AAI-1P η G2228 PRT διψωντα G1372 V-PAP-ASM και G2532 CONJ εποτισαμεν G4222 V-AAI-1P

Darby

37 Then shall the righteous answer him saying, Lord, when saw we thee hungering, and nourished thee; or thirsting, and gave thee to drink?

TSK - Mattheus 25:37

 

when.

Matt 6:3; 1Kron 29:14; Spr 15:33; Jes 64:6; 1Kor 15:10; 1Petr 5:5; 1Petr 5:6

 

 

SV

38 En wanneer hebben wij U een vreemdeling gezien, en geherbergd, of naakt en gekleed?

KJV

38 G1161 When G4219 saw we G1492 thee G4571 a stranger G3581, and G2532 took [thee] in G4863 ? or G2228 naked G1131 , and G2532 clothed G4016 [thee]?

YLT

38 and when did we see thee a stranger, and we received? or naked, and we put around?

WHNU

38 ποτε G4219 PRT-I δε G1161 CONJ σε G4571 P-2AS ειδομεν G1492 V-2AAI-1P ξενον G3581 A-ASM και G2532 CONJ συνηγαγομεν G4863 V-2AAI-1P η G2228 PRT γυμνον G1131 A-ASM και G2532 CONJ περιεβαλομεν G4016 V-2AAI-1P

Darby

38 and when saw we thee a stranger, and took thee in; or naked, and clothed thee?

TSK - Mattheus 25:38

 

38

 

 

SV

39 En wanneer hebben wij U krank gezien, of in de gevangenis, en zijn tot U gekomen?

KJV

39 G1161 Or when G4219 saw we G1492 thee G4571 sick G772 , or G2228 in G1722 prison G5438 , and G2532 came G2064 unto G4314 thee G4571 ?

YLT

39 and when did we see thee infirm, or in prison, and we came unto thee?

WHNU

39 ποτε G4219 PRT-I δε G1161 CONJ σε G4571 P-2AS ειδομεν G1492 V-2AAI-1P ασθενουντα G770 V-PAP-ASM η G2228 PRT εν G1722 PREP φυλακη G5438 N-DSF και G2532 CONJ ηλθομεν G2064 V-2AAI-1P προς G4314 PREP σε G4571 P-2AS

Darby

39 and when saw we thee ill, or in prison, and came to thee?

TSK - Mattheus 25:39

 

39

 

 

SV

40 En de Koning zal antwoorden en tot hen zeggen: Voorwaar zeg Ik u: Voor38 39 40 41 42 †zoveel gij [dit] een van deze Mijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt gij [dat] Mij gedaan.††††† 38Spr 19:17; 39Matt 10:42; 40Mark 9:41; 41Joh 13:20; 422Kor 9:6;† [Hebr 6:10];

KJV

40 And G2532 the King G935 shall answer G611 and say G2046 unto them G846 , Verily G281 I say G3004 unto you G5213 , Inasmuch G1909 as G3745 ye have done G4160 [it] unto one G1520 of the least G1646 of these G5130 my G3450 brethren G80 , ye have done G4160 [it] unto me G1698 . Spr 19:17; Matt 10:42; Mark 9:41; Joh 13:20; 2Kor 9:6; [Hebr 6:10];

YLT

40 `And the king answering, shall say to them, Verily I say to you, Inasmuch as ye did [it] to one of these my brethren--the least--to me ye did [it] . Spr 19:17; Matt 10:42; Mark 9:41; Joh 13:20; 2Kor 9:6; [Hebr 6:10];

WHNU

40 και G2532 CONJ αποκριθεις G611 V-AOP-NSM ο G3588 T-NSM βασιλευς G935 N-NSM ερει G2046 V-FAI-3S αυτοις G846 P-DPM αμην G281 HEB λεγω G3004 V-PAI-1S υμιν G5213 P-2DP εφ G1909 PREP οσον G3745 K-ASN εποιησατε G4160 V-AAI-2P ενι G1520 A-DSM τουτων G5130 D-GPM των G3588 T-GPM αδελφων G80 N-GPM μου G3450 P-1GS των G3588 T-GPM ελαχιστων G1646 A-GPM εμοι G1698 P-1DS εποιησατε G4160 V-AAI-2P Spr 19:17; Matt 10:42; Mark 9:41; Joh 13:20; 2Kor 9:6; [Hebr 6:10];

Darby

40 And the King answering shall say to them, Verily, I say to you, Inasmuch as ye have done it to one of the least of these my brethren, ye have done it to me. Spr 19:17; Matt 10:42; Mark 9:41; Joh 13:20; 2Kor 9:6; [Hebr 6:10];

TSK - Mattheus 25:40

 

the King.

Matt 25:34; Spr 25:6; Spr 25:7

Inasmuch.

Matt 10:42; 2Sam 9:1; 2Sam 9:7; Spr 14:31; Spr 19:17; Mark 9:41; Joh 19:26; Joh 19:27; Joh 21:15-17

1Kor 16:21; 1Kor 16:22; 2Kor 4:5; 2Kor 5:14; 2Kor 5:15; 2Kor 8:7-9; Gal 5:6; Gal 5:13; Gal 5:22; 1Thess 4:9; 1Thess 4:10

1Petr 1:22; 1Joh 3:14-19; 1Joh 4:7-12; 1Joh 4:20; 1Joh 4:21; 1Joh 5:1; 1Joh 5:2

the least.

Matt 12:49; Matt 12:50; Matt 18:5; Matt 18:6; Matt 18:10; Matt 28:10; Mark 3:34; Mark 3:35; Joh 20:17; Hebr 2:11-15; Hebr 6:10

ye have done it unto me.

Hand 9:4; Hand 9:5; Efez 5:30

 

 

SV

41 Dan zal Hij zeggen ook tot degenen, die ter linker [hand zijn]: Gaat43 44 45 46 †weg van Mij, gij vervloekten, in het eeuwige47 48 †vuur, hetwelk den duivel en zijn engelen bereid is.†††††† 43Ps 6:8; 44Matt 7:23; 45Luk 13:25; 46Luk 13:27; 47Jes 30:33; 48Openb 19:20;

KJV

41 Then G5119 shall he say G2046 also G2532 unto them on G1537 the left hand G2176 , Depart G4198 from G575 me G1700 , ye cursed G2672, into G1519 everlasting G166 fire G4442 , prepared G2090 for the devil G1228 and G2532 his G846 angels G32 : Ps 6:8; Matt 7:23; Luk 13:25; Luk 13:27; Jes 30:33; Openb 19:20;

YLT

41 Then shall he say also to those on the left hand, Go ye from me, the cursed, to the fire, the age-during, that hath been prepared for the Devil and his messengers; Ps 6:8; Matt 7:23; Luk 13:25; Luk 13:27; Jes 30:33; Openb 19:20;

WHNU

41 τοτε G5119 ADV ερει G2046 V-FAI-3S και G2532 CONJ τοις G3588 T-DPN εξ G1537 PREP ευωνυμων G2176 A-GPM πορευεσθε G4198 V-PNM-2P απ G575 PREP εμου G1700 P-1GS † [οι] G3588 T-NPM κατηραμενοι G2672 V-RPP-NPM εις G1519 PREP το G3588 T-ASN πυρ G4442 N-ASN το G3588 T-ASN αιωνιον G166 A-ASN το G3588 T-ASN ητοιμασμενον G2090 V-RPP-ASN τω G3588 T-DSM διαβολω G1228 A-DSM και G2532 CONJ τοις G3588 T-DPM αγγελοις G32 N-DPM αυτου G846 P-GSM Ps 6:8; Matt 7:23; Luk 13:25; Luk 13:27; Jes 30:33; Openb 19:20;

Darby

41 Then shall he say also to those on the left, Go from me, cursed, into eternal fire, prepared for the devil and his angels: Ps 6:8; Matt 7:23; Luk 13:25; Luk 13:27; Jes 30:33; Openb 19:20;

TSK - Mattheus 25:41

 

them.

33

Depart.

Matt 7:23; Ps 6:8; Ps 119:115; Ps 139:19; Luk 13:27

ye cursed.

Deut 27:15-26; Deut 28:16-68; Ps 119:21; Jer 17:5; Gal 3:10-13; Hebr 6:8

everlasting.

Matt 25:46; Matt 3:12; Matt 13:40; Matt 13:42; Matt 13:50; Mark 9:43-48; 2Thess 1:9; Openb 14:10; Openb 14:11; Openb 20:10-15

prepared.

Joh 8:44; Rom 9:22; Rom 9:23; 2Petr 2:4; 1Joh 3:10; Judas 1:6; Openb 12:7-9

 

 

SV

42 Want Ik ben hongerig geweest, en gij hebt Mij niet te eten gegeven; Ik ben dorstig geweest, en gij hebt Mij niet te drinken gegeven;

KJV

42 For G1063 I was an hungred G3983, and G2532 ye gave G1325 me G3427 no G3756 meat G5315 : I was thirsty G1372, and G2532 ye gave G4222 me G3165 no G3756 drink G4222 :

YLT

42 for I did hunger, and ye gave me not to eat; I did thirst, and ye gave me not to drink;

WHNU

42 επεινασα G3983 V-AAI-1S γαρ G1063 CONJ και G2532 CONJ ουκ G3756 PRT-N εδωκατε G1325 V-AAI-2P μοι G3427 P-1DS φαγειν G5315 V-2AAN † [και] G2532 CONJ εδιψησα G1372 V-AAI-1S και G2532 CONJ ουκ G3756 PRT-N εποτισατε G4222 V-AAI-2P με G3165 P-1AS

Darby

42 for I hungered, and ye gave me not to eat; I thirsted, and ye gave me not to drink;

TSK - Mattheus 25:42

 

Matt 25:35; Matt 10:37; Matt 10:38; Matt 12:30; Amos 6:6; Joh 5:23; Joh 8:42-44; Joh 14:21; 1Kor 16:22

2Thess 1:8; Jak 2:15-24; 1Joh 3:14-17; 1Joh 4:20

 

 

SV

43 Ik was een vreemdeling; en gij hebt Mij niet geherbergd; naakt, en gij hebt Mij niet gekleed; krank, en in de gevangenis, en gij hebt Mij niet bezocht.

KJV

43 I was G2252 a stranger G3581, and G2532 ye took G4863 me G3165 not G3756 in G4863 : naked G1131 , and G2532 ye clothed G4016 me G3165 not G3756 : sick G772 , and G2532 in G1722 prison G5438 , and G2532 ye visited G1980 me G3165 not G3756 .

YLT

43 a stranger I was, and ye did not receive me; naked, and ye put not around me; infirm, and in prison, and ye did not look after me.

WHNU

43 ξενος G3581 A-NSM ημην G2252 V-IXI-1S και G2532 CONJ ου G3756 PRT-N συνηγαγετε G4863 V-2AAI-2P με G3165 P-1AS γυμνος G1131 A-NSM και G2532 CONJ ου G3756 PRT-N περιεβαλετε G4016 V-2AAI-2P με G3165 P-1AS ασθενης G772 A-NSM και G2532 CONJ εν G1722 PREP φυλακη G5438 N-DSF και G2532 CONJ ουκ G3756 PRT-N επεσκεψασθε G1980 V-ADI-2P με G3165 P-1AS

Darby

43 I was a stranger, and ye took me not in; naked, and ye did not clothe me; ill, and in prison, and ye did not visit me.

TSK - Mattheus 25:43

 

43

 

 

SV

44 Dan zullen ook dezen Hem antwoorden, zeggende: Heere, wanneer hebben wij U hongerig gezien, of dorstig, of een vreemdeling, of naakt, of krank, of in de gevangenis, en hebben U niet gediend?

KJV

44 Then G5119 shall they G846 also G2532 answer G611 him G846 , saying G3004 , Lord G2962 , when G4219 saw we G1492 thee G4571 an hungred G3983, or G2228 athirst G1372 , or G2228 a stranger G3581, or G2228 naked G1131 , or G2228 sick G772 , or G2228 in G1722 prison G5438 , and G2532 did G1247 not G3756 minister G1247 unto thee G4671 ?

YLT

44 `Then shall they answer, they also, saying, Lord, when did we see thee hungering, or thirsting, or a stranger, or naked, or infirm, or in prison, and we did not minister to thee?

WHNU

44 τοτε G5119 ADV αποκριθησονται G611 V-FOI-3P και G2532 CONJ αυτοι G846 P-NPM λεγοντες G3004 V-PAP-NPM κυριε G2962 N-VSM ποτε G4219 PRT-I σε G4571 P-2AS ειδομεν G1492 V-2AAI-1P πεινωντα G3983 V-PAP-ASM η G2228 PRT διψωντα G1372 V-PAP-ASM η G2228 PRT ξενον G3581 A-ASM η G2228 PRT γυμνον G1131 A-ASM η G2228 PRT ασθενη G772 A-ASM η G2228 PRT εν G1722 PREP φυλακη G5438 N-DSF και G2532 CONJ ου G3756 PRT-N διηκονησαμεν G1247 V-AAI-1P σοι G4671 P-2DS

Darby

44 Then shall *they* also answer saying, Lord, when saw we thee hungering, or thirsting, or a stranger, or naked, or ill, or in prison, and have not ministered to thee?

TSK - Mattheus 25:44

 

when.

Matt 25:24-27; Matt 7:22; 1Sam 15:13-15; 1Sam 15:20; 1Sam 15:21; Jer 2:23; Jer 2:35; Mal 1:6; Mal 2:17; Mal 3:13

Lu 10:29

 

 

SV

45 Dan zal Hij hun antwoorden en zeggen: Voorwaar zeg Ik u: Voor49 50 51 †zoveel gij [dit] een van deze minsten niet gedaan hebt, zo hebt gij het Mij ook niet gedaan.††† 49Spr 14:31; 50Spr 17:5; 51Zach 2:8;

KJV

45 Then G5119 shall he answer G611 them G846 , saying G3004 , Verily G281 I say G3004 unto you G5213 , Inasmuch G1909 as G3745 ye did G4160 [it] not G3756 to one G1520 of the least G1646 of these G5130 , ye did G4160 [it] not G3761 to me G1698 . Spr 14:31; Spr 17:5; Zach 2:8;

YLT

45 `Then shall he answer them, saying, Verily I say to you, Inasmuch as ye did [it] not to one of these, the least, ye did [it] not to me. Spr 14:31; Spr 17:5; Zach 2:8;

WHNU

45 τοτε G5119 ADV αποκριθησεται G611 V-FOI-3S αυτοις G846 P-DPM λεγων G3004 V-PAP-NSM αμην G281 HEB λεγω G3004 V-PAI-1S υμιν G5213 P-2DP εφ G1909 PREP οσον G3745 K-ASN ουκ G3756 PRT-N εποιησατε G4160 V-AAI-2P ενι G1520 A-DSM τουτων G5130 D-GPM των G3588 T-GPM ελαχιστων G1646 A-GPM ουδε G3761 ADV εμοι G1698 P-1DS εποιησατε G4160 V-AAI-2P Spr 14:31; Spr 17:5; Zach 2:8;

Darby

45 Then shall he answer them saying, Verily I say to you, Inasmuch as ye have not done it to one of these least, neither have ye done it to me. Spr 14:31; Spr 17:5; Zach 2:8;

TSK - Mattheus 25:45

 

Inasmuch.

Matt 25:40; Gen 12:3; Num 24:9; Ps 105:15; Spr 14:31; Spr 17:5; Spr 21:13; Zach 2:8

Joh 15:18; Joh 15:19; Hand 9:5; 1Joh 3:12-20; 1Joh 5:1-3

 

 

SV

46 En52 53 †dezen zullen gaan in de eeuwige pijn; maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven.†† 52Dan 12:2; 53Joh 5:29;

KJV

46 And G2532 these G3778 shall go away G565 into G1519 everlasting G166 punishment G2851 : but G1161 the righteous G1342 into G1519 life G2222 eternal G166 . Dan 12:2; Joh 5:29;

YLT

46 And these shall go away to punishment age-during, but the righteous to life age-during.' Dan 12:2; Joh 5:29;

WHNU

46 και G2532 CONJ απελευσονται G565 V-FDI-3P ουτοι G3778 D-NPM εις G1519 PREP κολασιν G2851 N-ASF αιωνιον G166 A-ASF οι G3588 T-NPM δε G1161 CONJ δικαιοι G1342 A-NPM εις G1519 PREP ζωην G2222 N-ASF αιωνιον G166 A-ASF Dan 12:2; Joh 5:29;

Darby

46 And these shall go away into eternal punishment, and the righteous into life eternal. Dan 12:2; Joh 5:29;

TSK - Mattheus 25:46

 

everlasting.

Matt 25:41; Dan 12:2; Mark 9:44; Mark 9:46; Mark 9:48; Mark 9:49; Luk 16:26; Joh 5:29; 2Thess 1:9

Openb 14:10; Openb 14:11; Openb 20:10; Openb 20:15; Openb 21:8

the righteous.

Matt 13:43; Ps 16:10; Ps 16:11; Joh 3:15; Joh 3:16; Joh 3:36; Joh 10:27; Joh 10:28; Rom 2:7-16; Rom 5:21; Rom 6:23

1Joh 2:25; 1Joh 5:11; 1Joh 5:12; Judas 1:21

 

 

 

 


Vorig hoofdstuk (Mattheus 24)
| Begin hoofdstuk | Volgend hoofdstuk (Mattheus 26)