Interlinear Nieuw Testament

index


Vorig hoofdstuk (Galaten 1) | Volgend hoofdstuk (Galaten 3)


Galaten 2

  1 2 3 4 5 6

SV

1 Daarna ben ik, na veertien jaren, wederom naar1  Jeruzalem opgegaan met Bárnabas, ook Titus medegenomen hebbende.  1Hand 15:2;  [Hand 19:21];

KJV

1 Then G1899 fourteen G1180 years G2094 after G1223 I went up G305 again G3825 to G1519 Jerusalem G2414 with G3326 Barnabas G921, and took G4838 Titus G5103 with [me] G4838 also G2532. Hand 15:2; [Hand 19:21];

YLT

1 Then, after fourteen years again I went up to Jerusalem with Barnabas, having taken with me also Titus; Hand 15:2; [Hand 19:21];

WHNU

1 επειτα G1899 ADV δια G1223 PREP δεκατεσσαρων G1180 A-GPN ετων G2094 N-GPN παλιν G3825 ADV ανεβην G305 V-2AAI-1S εις G1519 PREP ιεροσολυμα G2414 N-ASF μετα G3326 PREP βαρναβα G921 N-GSM συμπαραλαβων G4838 V-2AAP-NSM και G2532 CONJ τιτον G5103 N-ASM Hand 15:2; [Hand 19:21];

Darby

1 Then after a lapse of fourteen years I went up again to Jerusalem with Barnabas, taking Titus also with [me] ; Hand 15:2; [Hand 19:21];

TSK - Galaten 2:1

 

1 He shows when he went up again to Jerusalem, and for what purpose;

3 and that Titus was not circumcised;

11 and that he resisted Peter, and told him the reason;

14 why he and others, being Jews, do believe in Christ to be justified by faith, and not by works;

20 and that they live not in sin, who are so justified.

 

 

fourteen.

1:18

I went.

Ac 15:2-4

Barnabas.

Gal 2:13; Hand 4:36; Hand 4:37; Hand 11:25; Hand 11:30; Hand 12:25; Hand 13:2; Hand 13:50; Hand 14:12; Hand 15:25; Hand 15:36-39; 1Kor 9:6

Col 4:10

Titus.

Gal 2:3; 2Kor 8:16; 2Kor 8:23; Tit 1:4

 

 

SV

2 En ik ging op door2  een openbaring, en stelde hun het Evangelie voor, dat ik predik onder de heidenen; en in het bijzonder aan degenen, die in achting waren, opdat ik niet enigszins tevergeefs zou lopen of gelopen hebben.  2Hand 19:21;  [1Kor 9:24];

KJV

2 And G1161 I went up G305 by G2596 revelation G602, and G2532 communicated G394 unto them G846 that gospel G2098 which G3739 I preach G2784 among G1722 the Gentiles G1484, but G1161 privately G2596 G2398 to them which were of reputation G1380, lest by any means G3381 G4458 I should run G5143, or G2228 had run G5143, in G1519 vain G2756.1

  1privately: or, severally  Hand 19:21; [1Kor 9:24];

YLT

2 and I went up by revelation, and did submit to them the good news that I preach among the nations, and privately to those esteemed, lest in vain I might run or did run; Hand 19:21; [1Kor 9:24];

WHNU

2 ανεβην G305 V-2AAI-1S δε G1161 CONJ κατα G2596 PREP αποκαλυψιν G602 N-ASF και G2532 CONJ ανεθεμην G394 V-2AMI-1S αυτοις G846 P-DPM το G3588 T-ASN ευαγγελιον G2098 N-ASN ο G3739 R-ASN κηρυσσω G2784 V-PAI-1S εν G1722 PREP τοις G3588 T-DPN εθνεσιν G1484 N-DPN κατ G2596 PREP ιδιαν G2398 A-ASF δε G1161 CONJ τοις G3588 T-DPM δοκουσιν G1380 V-PAP-DPM μη G3361 PRT-N πως G4458 PRT εις G1519 PREP κενον G2756 A-ASM τρεχω G5143 V-PAS-1S η G2228 PRT εδραμον G5143 V-2AAI-1S Hand 19:21; [1Kor 9:24];

Darby

2 and I went up according to revelation, and I laid before them the glad tidings which I preach among the nations, but privately to those conspicuous [among them] , lest in any way I run or had run in vain; Hand 19:21; [1Kor 9:24];

TSK - Galaten 2:2

 

by.

Hand 16:9; Hand 16:10; Hand 18:9; Hand 23:11

communicated.

Gal 2:9; Gal 1:16; Hand 15:4; Hand 15:12; 1Kor 1:23; 1Kor 2:2

privately.  or, severally.  which.

Gal 2:6; Gal 2:9; Pred 10:1; Hand 5:34; Filipp 2:29

I should.

Matt 10:16; 1Kor 9:26; Filipp 2:16; 1Thess 3:5

 

 

SV

3 Maar3 4  ook Titus, die met mij was, een Griek zijnde, werd niet genoodzaakt zich te laten besnijden.   3Hand 16:3;  41Kor 9:21;  [Tit 1:4];

KJV

3 But G235 neither G3761 Titus G5103, who G3588 was with G4862 me G1698, being G5607 a Greek G1672, was compelled G315 to be circumcised G4059: Hand 16:3; 1Kor 9:21; [Tit 1:4];

YLT

3 but not even Titus, who [is] with me, being a Greek, was compelled to be circumcised-- Hand 16:3; 1Kor 9:21; [Tit 1:4];

WHNU

3 αλλ G235 CONJ ουδε G3761 ADV τιτος G5103 N-NSM ο G3588 T-NSM συν G4862 PREP εμοι G1698 P-1DS ελλην G1672 N-NSM ων G5607 V-PXP-NSM ηναγκασθη G315 V-API-3S περιτμηθηναι G4059 V-APN Hand 16:3; 1Kor 9:21; [Tit 1:4];

Darby

3 (but neither was Titus, who was with me, being a Greek, compelled to be circumcised;) Hand 16:3; 1Kor 9:21; [Tit 1:4];

TSK - Galaten 2:3

 

Gal 5:2-6; Hand 15:24; Hand 16:3; 1Kor 9:20; 1Kor 9:21

 

 

SV

4 En5  [dat] om der ingekropen valse broederen wil, die van bezijden ingekomen waren, om te verspieden onze vrijheid, die wij in Christus Jezus hebben, opdat zij ons zouden tot dienstbaarheid brengen.  5Hand 15:24;

KJV

4 And G1161 that because of G1223 false brethren G5569 unawares brought in G3920, who G3748 came in privily G3922 to spy out G2684 our G2257 liberty G1657 which G3739 we have G2192 in G1722 Christ G5547 Jesus G2424, that G2443 they might bring G2615 us G2248 into bondage G2615: Hand 15:24;

YLT

4 and [that] because of the false brethren brought in unawares, who did come in privily to spy out our liberty that we have in Christ Jesus, that us they might bring under bondage, Hand 15:24;

WHNU

4 δια G1223 PREP δε G1161 CONJ τους G3588 T-APM παρεισακτους G3920 A-APM ψευδαδελφους G5569 N-APM οιτινες G3748 R-NPM παρεισηλθον G3922 V-2AAI-3P κατασκοπησαι G2684 V-AAN την G3588 T-ASF ελευθεριαν G1657 N-ASF ημων G2257 P-1GP ην G3739 R-ASF εχομεν G2192 V-PAI-1P εν G1722 PREP χριστω G5547 N-DSM ιησου G2424 N-DSM ινα G2443 CONJ ημας G2248 P-1AP καταδουλωσουσιν G2615 V-FAI-3P Hand 15:24;

Darby

4 and [it was] on account of the false brethren brought in surreptitiously, who came in surreptitiously to spy out our liberty which we have in Christ Jesus, that they might bring us into bondage; Hand 15:24;

TSK - Galaten 2:4

 

because.

Gal 5:10; Gal 5:12; Hand 15:1; Hand 15:24; Hand 20:30; 2Kor 11:13; 2Kor 11:17; 2Kor 11:26; 1Joh 4:1

unawares.

2Tim 3:6; 2Petr 2:1; 2Petr 2:2; Judas 1:4

liberty.

Gal 3:23-26; Gal 5:1; Gal 5:13; Ps 51:12; Ps 119:45; Joh 8:31-36; 2Kor 3:17; 1Petr 2:16

2Pe 2:19

bring.

Gal 4:3; Gal 4:9; Gal 4:10; Gal 4:25; Jes 51:23; 2Kor 11:20

 

 

SV

5 Denwelken wij ook niet een uur hebben geweken met onderwerping, opdat de waarheid van het Evangelie bij u zou verblijven.

KJV

5 To whom G3739 we gave place G1502 by subjection G5292, no, not G3761 for G4314 an hour G5610; that G2443 the truth G225 of the gospel G2098 might continue G1265 with G4314 you G5209.

YLT

5 to whom not even for an hour we gave place by subjection, that the truth of the good news might remain to you.

WHNU

5 οις G3739 R-DPM ουδε G3761 ADV προς G4314 PREP ωραν G5610 N-ASF ειξαμεν G1502 V-AAI-1P τη G3588 T-DSF υποταγη G5292 N-DSF ινα G2443 CONJ η G3588 T-NSF αληθεια G225 N-NSF του G3588 T-GSN ευαγγελιου G2098 N-GSN διαμεινη G1265 V-AAS-3S προς G4314 PREP υμας G5209 P-2AP

Darby

5 to whom we yielded in subjection not even for an hour, that the truth of the glad tidings might remain with you.

TSK - Galaten 2:5

 

we.

Gal 3:1; Gal 3:2; Hand 15:2; Kol 2:4-8; Judas 1:3

that.

Gal 2:14; Gal 4:16; Efez 1:13; Kol 1:5; 1Thess 2:13

 

 

SV

6 En van degenen, die geacht waren, wat te zijn, hoedanigen zij eertijds waren, verschilt mij niet; God6 7 8 9 10 11 12 13  neemt den persoon des mensen niet aan; want die geacht waren, hebben mij niets toegebracht.         6Deut 10:17;  72Kron 19:7;  8Job 34:19;  9Hand 10:34;  10Rom 2:11;  11Efez 6:9;  12Kol 3:25;  131Petr 1:17;

KJV

6 But G1161 of G575 these who seemed G1380 to be G1511 somewhat G5100, (whatsoever G3697 G4218 they were G2258, it maketh G1308 no G3762 matter G1308 to me G3427: God G2316 accepteth G2983 no G3756 man's G444 person G4383:) for G1063 they who seemed G1380 [to be somewhat] in conference added G4323 nothing G3762 to me G1698: Deut 10:17; 2Kron 19:7; Job 34:19; Hand 10:34; Rom 2:11; Efez 6:9; Kol 3:25; 1Petr 1:17;

YLT

6 And from those who were esteemed to be something--whatever they were then, it maketh no difference to me--the face of man God accepteth not, for--to me those esteemed did add nothing, Deut 10:17; 2Kron 19:7; Job 34:19; Hand 10:34; Rom 2:11; Efez 6:9; Kol 3:25; 1Petr 1:17;

WHNU

6 απο G575 PREP δε G1161 CONJ των G3588 T-GPM δοκουντων G1380 V-PAP-GPM ειναι G1511 V-PXN τι G5100 X-NSN οποιοι G3697 A-NPM ποτε G4218 PRT ησαν G2258 V-IXI-3P ουδεν G3762 A-NSN μοι G3427 P-1DS διαφερει G1308 V-PAI-3S προσωπον G4383 N-ASN [ο] G3588 T-NSM θεος G2316 N-NSM ανθρωπου G444 N-GSM ου G3756 PRT-N λαμβανει G2983 V-PAI-3S εμοι G1698 P-1DS γαρ G1063 CONJ οι G3588 T-NPM δοκουντες G1380 V-PAP-NPM ουδεν G3762 A-ASN προσανεθεντο G4323 V-2AMI-3P Deut 10:17; 2Kron 19:7; Job 34:19; Hand 10:34; Rom 2:11; Efez 6:9; Kol 3:25; 1Petr 1:17;

Darby

6 But from those who were conspicuous as being somewhat--whatsoever they were, it makes no difference to me: God does not accept man's person; for to me those who were conspicuous communicated nothing; Deut 10:17; 2Kron 19:7; Job 34:19; Hand 10:34; Rom 2:11; Efez 6:9; Kol 3:25; 1Petr 1:17;

TSK - Galaten 2:6

 

those who.

Gal 2:2; Gal 2:9; Gal 6:3; 2Kor 11:5; 2Kor 11:21-23; 2Kor 12:11; Hebr 13:7; Hebr 13:17

it maketh.

Gal 2:11-14; Job 32:6; Job 32:7; Job 32:17-22; Matt 22:16; Mark 6:17-20; Mark 12:14; Luk 20:21

2Co 5:16

God.

Job 34:19; Hand 10:34; Rom 2:11; 1Petr 1:17

in.

Gal 2:10; Hand 15:6-29; 2Kor 12:11

 

 

SV

7 Maar daarentegen, als zij zagen, dat aan mij het Evangelie der voorhuid toebetrouwd was, gelijk aan Petrus [dat] der besnijdenis;

KJV

7 But G235 contrariwise G5121, when they saw G1492 that G3754 the gospel G2098 of the uncircumcision G203 was committed unto me G4100, as G2531 [the gospel] of the circumcision G4061 [was] unto Peter G4074;

YLT

7 but, on the contrary, having seen that I have been entrusted with the good news of the uncircumcision, as Peter with [that] of the circumcision,

WHNU

7 αλλα G235 CONJ τουναντιον G5121 ADV-C ιδοντες G1492 V-2AAP-NPM οτι G3754 CONJ πεπιστευμαι G4100 V-RPI-1S το G3588 T-ASN ευαγγελιον G2098 N-ASN της G3588 T-GSF ακροβυστιας G203 N-GSF καθως G2531 ADV πετρος G4074 N-NSM της G3588 T-GSF περιτομης G4061 N-GSF

Darby

7 but, on the contrary, seeing that the glad tidings of the uncircumcision were confided to me, even as to Peter that of the circumcision,

TSK - Galaten 2:7

 

when.

Gal 2:9; Hand 15:12; Hand 15:25; Hand 15:26; 2Petr 3:15

the gospel of the uncircumcision.

Gal 1:16; Hand 13:46-48; Hand 18:6; Hand 28:28; Rom 1:5; Rom 11:13; 1Thess 2:4; 1Tim 2:7

2Ti 1:11

 

 

SV

8 (Want Die in Petrus krachtelijk wrocht tot het apostelschap der besnijdenis, Die14 15 16 17 18  wrocht ook krachtelijk in mij onder de heidenen);      14Hand 9:15;  15Hand 13:2;  16Hand 22:21;  17Gal 1:16;  18Efez 3:8;  [Rom 11:13]; [1Tim 2:7]; [2Tim 1:11];

KJV

8 (For G1063 he that wrought effectually G1754 in Peter G4074 to G1519 the apostleship G651 of the circumcision G4061, the same G2532 was mighty G1754 in me G1698 toward G1519 the Gentiles G1484:) Hand 9:15; Hand 13:2; Hand 22:21; Gal 1:16; Efez 3:8; [Rom 11:13]; [1Tim 2:7]; [2Tim 1:11];

YLT

8 for He who did work with Peter to the apostleship of the circumcision, did work also in me in regard to the nations, Hand 9:15; Hand 13:2; Hand 22:21; Gal 1:16; Efez 3:8; [Rom 11:13]; [1Tim 2:7]; [2Tim 1:11];

WHNU

8 ο G3588 T-NSM γαρ G1063 CONJ ενεργησας G1754 V-AAP-NSM πετρω G4074 N-DSM εις G1519 PREP αποστολην G651 N-ASF της G3588 T-GSF περιτομης G4061 N-GSF ενηργησεν G1754 V-AAI-3S και G2532 CONJ εμοι G1698 P-1DS εις G1519 PREP τα G3588 T-APN εθνη G1484 N-APN Hand 9:15; Hand 13:2; Hand 22:21; Gal 1:16; Efez 3:8; [Rom 11:13]; [1Tim 2:7]; [2Tim 1:11];

Darby

8 (for he that wrought in Peter for [the] apostleship of the circumcision wrought also in me towards the Gentiles,) Hand 9:15; Hand 13:2; Hand 22:21; Gal 1:16; Efez 3:8; [Rom 11:13]; [1Tim 2:7]; [2Tim 1:11];

TSK - Galaten 2:8

 

he.

Hand 1:8; Hand 2:14-41; Hand 3:12-26; Hand 4:4; Hand 5:12-16; Hand 8:17

the same.

Gal 3:5; Hand 9:15; Hand 13:2-11; Hand 14:3-11; Hand 15:12; Hand 19:11; Hand 19:12; Hand 19:26; Hand 21:19; Hand 22:21

Hand 26:17; Hand 26:18; 1Kor 1:5-7; 1Kor 9:2; 1Kor 15:10; 2Kor 11:4; 2Kor 11:5; Kol 1:29

 

 

SV

9 En als Jakobus, en Céfas, en Johannes, die geacht waren pilaren te zijn, de genade, die mij gegeven was, bekenden, gaven zij mij en Bárnabas de rechter [hand] der gemeenschap, opdat wij tot de heidenen, en zij tot de besnijdenis [zouden gaan];

KJV

9 And G2532 when James G2385, G2532 Cephas G2786, and G2532 John G2491, who G3588 seemed G1380 to be G1511 pillars G4769, perceived G1097 the grace G5485 that was given G1325 unto me G3427, they gave G1325 to me G1698 and G2532 Barnabas G921 the right hands G1188 of fellowship G2842; that G2443 we G2249 [should go] unto G1519 the heathen G1484, and G1161 they G846 unto G1519 the circumcision G4061.

YLT

9 and having known the grace that was given to me, James, and Cephas, and John, who were esteemed to be pillars, a right hand of fellowship they did give to me, and to Barnabas, that we to the nations, and they to the circumcision [may go] ,

WHNU

9 και G2532 CONJ γνοντες G1097 V-2AAP-NPM την G3588 T-ASF χαριν G5485 N-ASF την G3588 T-ASF δοθεισαν G1325 V-APP-ASF μοι G3427 P-1DS ιακωβος G2385 N-NSM και G2532 CONJ κηφας G2786 N-NSM και G2532 CONJ ιωαννης G2491 N-NSM οι G3588 T-NPM δοκουντες G1380 V-PAP-NPM στυλοι G4769 N-NPM ειναι G1511 V-PXN δεξιας G1188 A-APF εδωκαν G1325 V-AAI-3P εμοι G1698 P-1DS και G2532 CONJ βαρναβα G921 N-DSM κοινωνιας G2842 N-GSF ινα G2443 CONJ ημεις G2249 P-1NP εις G1519 PREP τα G3588 T-APN εθνη G1484 N-APN αυτοι G846 P-NPM δε G1161 CONJ εις G1519 PREP την G3588 T-ASF περιτομην G4061 N-ASF

Darby

9 and recognising the grace given to me, James and Cephas and John, who were conspicuous as being pillars, gave to me and Barnabas [the] right hands of fellowship, that *we* [should go]  to the nations, and *they* to the circumcision;

TSK - Galaten 2:9

 

James.

Hand 15:7; Hand 15:13; Hand 15:22-29

pillars.

Gal 2:2; Gal 2:6; Gal 2:12-14; Matt 16:18; Efez 2:20; Openb 3:12; Openb 21:14-20

the grace.

Rom 1:5; Rom 12:3; Rom 12:5; Rom 12:6; Rom 15:15; 1Kor 15:10; Efez 3:8; Kol 1:29; 1Petr 4:10; 1Petr 4:11

fellowship.

2Kor 8:4; 1Joh 1:3

we should.

Ac 15:23-30

 

 

SV

10 Alleenlijk, dat wij den armen zouden gedenken; hetwelk19 20 21 22 23 24  zelf ik ook benaarstigd heb te doen.       19Hand 11:30;  20Hand 24:17;  21Rom 15:25;  221Kor 16:1;  232Kor 8:1;  242Kor 9:1;

KJV

10 Only G3440 [they would] that G2443 we should remember G3421 the poor G4434; the same G846 G5124 which G3739 I G4704 also G2532 was forward G4704 to do G4160. Hand 11:30; Hand 24:17; Rom 15:25; 1Kor 16:1; 2Kor 8:1; 2Kor 9:1;

YLT

10 only, of the poor that we should be mindful, which also I was diligent--this very thing--to do. Hand 11:30; Hand 24:17; Rom 15:25; 1Kor 16:1; 2Kor 8:1; 2Kor 9:1;

WHNU

10 μονον G3440 ADV των G3588 T-GPM πτωχων G4434 A-GPM ινα G2443 CONJ μνημονευωμεν G3421 V-PAS-1P ο G3739 R-ASN και G2532 CONJ εσπουδασα G4704 V-AAI-1S αυτο G846 P-ASN τουτο G5124 D-ASN ποιησαι G4160 V-AAN Hand 11:30; Hand 24:17; Rom 15:25; 1Kor 16:1; 2Kor 8:1; 2Kor 9:1;

Darby

10 only that we should remember the poor, which same thing also I was diligent to do. Hand 11:30; Hand 24:17; Rom 15:25; 1Kor 16:1; 2Kor 8:1; 2Kor 9:1;

TSK - Galaten 2:10

 

that.

Hand 11:29; Hand 11:30; Hand 24:17; Rom 15:25-27; 1Kor 16:1; 1Kor 16:2; 2Kor 8:1-9

Hebr 13:16; Jak 2:15; Jak 2:16; 1Joh 3:17

 

 

SV

11 En toen Petrus te Antiochíë gekomen was, wederstond ik hem in het aangezicht, omdat hij te bestraffen was.

KJV

11 But G1161 when G3753 Peter G4074 was come G2064 to G1519 Antioch G490, I withstood G436 him G846 to G2596 the face G4383, because G3754 he was G2258 to be blamed G2607.

YLT

11 And when Peter came to Antioch, to the face I stood up against him, because he was blameworthy,

WHNU

11 οτε G3753 ADV δε G1161 CONJ ηλθεν G2064 V-2AAI-3S κηφας G2786 N-NSM εις G1519 PREP αντιοχειαν G490 N-ASF κατα G2596 PREP προσωπον G4383 N-ASN αυτω G846 P-DSM αντεστην G436 V-2AAI-1S οτι G3754 CONJ κατεγνωσμενος G2607 V-RPP-NSM ην G2258 V-IXI-3S

Darby

11 But when Peter came to Antioch, I withstood him to [the] face, because he was to be condemned:

TSK - Galaten 2:11

 

to Antioch.

Ac 15:30-35

I withstood.

Gal 2:5; 2Kor 5:16; 2Kor 11:5; 2Kor 11:21-28; 2Kor 12:11; 1Tim 5:20; Judas 1:3

because.

Ex 32:21; Ex 32:22; Num 20:12; Jer 1:17; Jona 1:3; Jona 4:3; Jona 4:4; Jona 4:9; Matt 16:17; Matt 16:18; Matt 16:23

Hand 15:37-39; Hand 23:1-5; Jak 3:2; 1Joh 1:8-10

 

 

SV

12 Want eer sommigen van Jakobus gekomen waren, at hij mede met de heidenen; maar toen zij gekomen waren, onttrok hij [zich] en scheidde zichzelven af, vrezende degenen, die uit de besnijdenis waren.

KJV

12 For G1063 before G4253 that certain G5100 came G2064 from G575 James G2385, he did eat G4906 with G3326 the Gentiles G1484: but G1161 when G3753 they were come G2064, he withdrew G5288 and G2532 separated G873 himself G1438, fearing G5399 them which were of G1537 the circumcision G4061.

YLT

12 for before the coming of certain from James, with the nations he was eating, and when they came, he was withdrawing and separating himself, fearing those of the circumcision,

WHNU

12 προ G4253 PREP του G3588 T-GSM γαρ G1063 CONJ ελθειν G2064 V-2AAN τινας G5100 X-APM απο G575 PREP ιακωβου G2385 N-GSM μετα G3326 PREP των G3588 T-GPN εθνων G1484 N-GPN συνησθιεν G4906 V-IAI-3S οτε G3753 ADV δε G1161 CONJ ηλθον G2064 V-2AAI-3P υπεστελλεν G5288 V-IAI-3S και G2532 CONJ αφωριζεν G873 V-IAI-3S εαυτον G1438 F-3ASM φοβουμενος G5399 V-PNP-NSM τους G3588 T-APM εκ G1537 PREP περιτομης G4061 N-GSF

Darby

12 for before that certain came from James, he ate with [those of] the nations; but when they came, he drew back and separated himself, fearing those of [the] circumcision;

TSK - Galaten 2:12

 

certain.

Gal 2:9; Hand 21:18-25

he did.

Hand 10:28; Hand 11:3; Efez 2:15; Efez 2:19-22; Efez 3:6

he withdrew.

Jes 65:5; Luk 15:2; 1Thess 5:22

fearing.

Spr 29:25; Jes 57:11; Matt 26:69-75

 

 

SV

13 En ook de andere Joden veinsden met hem; alzo dat ook Bárnabas mede afgetrokken werd door hun veinzing.

KJV

13 And G2532 the other G3062 Jews G2453 dissembled G4942 likewise G2532 with him G846; insomuch G5620 that Barnabas G921 also G2532 was carried away G4879 with their G846 dissimulation G5272.

YLT

13 and dissemble with him also did the other Jews, so that also Barnabas was carried away by their dissimulation.

WHNU

13 και G2532 CONJ συνυπεκριθησαν G4942 V-API-3P αυτω G846 P-DSM [και] G2532 CONJ οι G3588 T-NPM λοιποι G3062 A-NPM ιουδαιοι G2453 A-NPM ωστε G5620 CONJ και G2532 CONJ βαρναβας G921 N-NSM συναπηχθη G4879 V-API-3S αυτων G846 P-GPM τη G3588 T-DSF υποκρισει G5272 N-DSF

Darby

13 and the rest of the Jews also played the same dissembling part with him; so that even Barnabas was carried away too by their dissimulation.

TSK - Galaten 2:13

 

the other.

Gen 12:11-13; Gen 26:6; Gen 26:7; Gen 27:24; Pred 7:20; Pred 10:1; 1Kor 5:6; 1Kor 8:9; 1Kor 15:33

carried.

Job 15:12; 1Kor 12:2; Efez 4:14; Hebr 13:9

 

 

SV

14 Maar als ik zag, dat zij niet recht wandelden naar de waarheid van het Evangelie, zeide ik tot Petrus in aller tegenwoordigheid: Indien25  gij, die een Jood zijt, naar heidense wijze leeft, en niet naar Joodse wijze, waarom noodzaakt gij de heidenen naar de Joodse wijze te leven?  25Hand 10:28;

KJV

14 But G235 when G3753 I saw G1492 that G3754 they walked G3716 not G3756 uprightly G3716 according to G4314 the truth G225 of the gospel G2098, I said G2036 unto Peter G4074 before G1715 [them] all G3956, If G1487 thou G4771, being G5225 a Jew G2453, livest G2198 after the manner of Gentiles G1483, and G2532 not G3756 as do the Jews G2452, why G5101 compellest thou G315 the Gentiles G1484 to live as do the Jews G2450? Hand 10:28;

YLT

14 But when I saw that they are not walking uprightly to the truth of the good news, I said to Peter before all, `If thou, being a Jew, in the manner of the nations dost live, and not in the manner of the Jews, how the nations dost thou compel to Judaize? Hand 10:28;

WHNU

14 αλλ G235 CONJ οτε G3753 ADV ειδον G1492 V-2AAI-1S οτι G3754 CONJ ουκ G3756 PRT-N ορθοποδουσιν G3716 V-PAI-3P προς G4314 PREP την G3588 T-ASF αληθειαν G225 N-ASF του G3588 T-GSN ευαγγελιου G2098 N-GSN ειπον G2036 V-2AAI-1S τω G3588 T-DSM κηφα G2786 N-DSM εμπροσθεν G1715 PREP παντων G3956 A-GPM ει G1487 COND συ G4771 P-2NS ιουδαιος G2453 A-NSM υπαρχων G5225 V-PAP-NSM εθνικως G1483 ADV και G2532 CONJ  ουκ G3756 PRT-N ουχι G3780 PRT-N ιουδαικως G2452 ADV ζης G2198 V-PAI-2S πως G4459 ADV-I τα G3588 T-APN εθνη G1484 N-APN αναγκαζεις G315 V-PAI-2S ιουδαιζειν G2450 V-PAN Hand 10:28;

Darby

14 But when I saw that they do not walk straightforwardly, according to the truth of the glad tidings, I said to Peter before all, If *thou*, being a Jew, livest as the nations and not as the Jews, how dost thou compel the nations to Judaize? Hand 10:28;

TSK - Galaten 2:14

 

walked.

Ps 15:2; Ps 58:1; Ps 84:11; Spr 2:7; Spr 10:9

the truth.

Gal 2:5; Rom 14:14; 1Tim 4:3-5; Hebr 9:10

I said.

Gal 2:11; Lev 19:17; Ps 141:5; Spr 27:5; Spr 27:6; 1Tim 5:20

If thou.

Gal 2:12; Gal 2:13; Hand 10:28; Hand 11:3-18

why.

Gal 2:3; Gal 6:12; Hand 15:10; Hand 15:11; Hand 15:19-21; Hand 15:24; Hand 15:28; Hand 15:29

 

 

SV

15 Wij zijn van nature Joden, en niet zondaars uit de heidenen;

KJV

15 We G2249 [who are] Jews G2453 by nature G5449, and G2532 not G3756 sinners G268 of G1537 the Gentiles G1484,

YLT

15 we by nature Jews, and not sinners of the nations,

WHNU

15 ημεις G2249 P-1NP φυσει G5449 N-DSF ιουδαιοι G2453 A-NPM και G2532 CONJ ουκ G3756 PRT-N εξ G1537 PREP εθνων G1484 N-GPN αμαρτωλοι G268 A-NPM

Darby

15 We, Jews by nature, and not sinners of [the] nations,

TSK - Galaten 2:15

 

Jews.

Matt 3:7-9; Joh 8:39-41; Rom 4:16; Efez 2:3

sinners.

Matt 9:11; Mark 7:26-28; Hand 22:21; Rom 3:9; Efez 2:11; Efez 2:12; Tit 3:3

 

 

SV

16 [Doch]26 27 28 29  wetende, dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werken der wet, maar door het geloof van Jezus Christus, zo hebben wij ook in Christus Jezus geloofd, opdat wij zouden gerechtvaardigd worden uit het geloof van Christus, en niet uit de werken der wet; daarom30 31  dat uit de werken der wet geen vlees zal gerechtvaardigd worden.       26Hand 13:38;  27Rom 3:28;  28Rom 8:3;  29Hebr 7:18;  30Rom 3:20;  31Gal 3:11;  [Hand 13:39]; [Tit 3:5]; [Hebr 7:19];

KJV

16 Knowing G1492 that G3754 a man G444 is G1344 not G3756 justified G1344 by G1537 the works G2041 of the law G3551, but G3362 by G1223 the faith G4102 of Jesus G2424 Christ G5547, even G2532 we G2249 have believed G4100 in G1519 Jesus G2424 Christ G5547, that G2443 we might be justified G1344 by G1537 the faith G4102 of Christ G5547, and G2532 not G3756 by G1537 the works G2041 of the law G3551: for G1360 by G1537 the works G2041 of the law G3551 shall G1344 no G3756 G3956 flesh G4561 be justified G1344. Hand 13:38; Rom 3:28; Rom 8:3; Hebr 7:18; Rom 3:20; Gal 3:11; [Hand 13:39]; [Tit 3:5]; [Hebr 7:19];

YLT

16 having known also that a man is not declared righteous by works of law, if not through the faith of Jesus Christ, also we in Christ Jesus did believe, that we might be declared righteous by the faith of Christ, and not by works of law, wherefore declared righteous by works of law shall be no flesh.' Hand 13:38; Rom 3:28; Rom 8:3; Hebr 7:18; Rom 3:20; Gal 3:11; [Hand 13:39]; [Tit 3:5]; [Hebr 7:19];

WHNU

16 ειδοτες G1492 V-RAP-NPM  δε G1161 CONJ [δε] G1161 CONJ οτι G3754 CONJ ου G3756 PRT-N δικαιουται G1344 V-PPI-3S ανθρωπος G444 N-NSM εξ G1537 PREP εργων G2041 N-GPN νομου G3551 N-GSM εαν G1437 COND μη G3361 PRT-N δια G1223 PREP πιστεως G4102 N-GSF  χριστου G5547 N-GSM ιησου G2424 N-GSM ιησου G2424 N-GSM χριστου G5547 N-GSM και G2532 CONJ ημεις G2249 P-1NP εις G1519 PREP χριστον G5547 N-ASM ιησουν G2424 N-ASM επιστευσαμεν G4100 V-AAI-1P ινα G2443 CONJ δικαιωθωμεν G1344 V-APS-1P εκ G1537 PREP πιστεως G4102 N-GSF χριστου G5547 N-GSM και G2532 CONJ ουκ G3756 PRT-N εξ G1537 PREP εργων G2041 N-GPN νομου G3551 N-GSM οτι G3754 CONJ εξ G1537 PREP εργων G2041 N-GPN νομου G3551 N-GSM ου G3756 PRT-N δικαιωθησεται G1344 V-FPI-3S πασα G3956 A-NSF σαρξ G4561 N-NSF Hand 13:38; Rom 3:28; Rom 8:3; Hebr 7:18; Rom 3:20; Gal 3:11; [Hand 13:39]; [Tit 3:5]; [Hebr 7:19];

Darby

16 but knowing that a man is not justified on the principle of works of law [nor] but by the faith of Jesus Christ, *we* also have believed on Christ Jesus, that we might be justified on the principle of [the] faith of Christ; and not of works of law; because on the principle of works of law no flesh shall be justified. Hand 13:38; Rom 3:28; Rom 8:3; Hebr 7:18; Rom 3:20; Gal 3:11; [Hand 13:39]; [Tit 3:5]; [Hebr 7:19];

TSK - Galaten 2:16

 

that.

Gal 2:19; Gal 3:10-12; Gal 5:4; Job 9:2; Job 9:3; Job 9:29; Job 25:4; Ps 130:3; Ps 130:4; Luk 10:25-29

Hand 13:38; Hand 13:39; Rom 3:19; Rom 3:20; Rom 3:27; Rom 3:28; Rom 4:2; Rom 4:13-15; Filipp 3:9

but.

Gal 3:13; Gal 3:14; Gal 3:22-24; Gal 4:5; Rom 1:17; Rom 3:21-26; Rom 3:28; Rom 3:30; Rom 4:5; Rom 4:6; Rom 4:24; Rom 4:25; Rom 5:1; Rom 5:2; Rom 5:8; Rom 5:9

Rom 8:3; Rom 8:30-34; 1Kor 6:11; 2Kor 5:19-21; Filipp 3:9; Hebr 7:18; Hebr 7:19

we have.

Gal 2:20; Joh 6:68; Joh 6:69; Joh 20:31; Hand 4:12; 1Petr 1:2; 1Petr 1:8; 1Petr 1:9; 1Petr 1:18-21; 1Petr 2:24; 1Petr 3:18

2Petr 1:1; 1Joh 1:7; 1Joh 2:1; 1Joh 2:2; Openb 7:9; Openb 7:14

for.

Gal 3:11; Ps 143:2

 

 

SV

17 Maar indien wij, die in Christus zoeken gerechtvaardigd te worden, ook zelven zondaars bevonden worden, is dan Christus een dienaar der zonde? Dat zij verre.

KJV

17 But G1161 if G1487, while we seek G2212 to be justified G1344 by G1722 Christ G5547, we G2147 ourselves G846 also G2532 are found G2147 sinners G268, [is] therefore G687 Christ G5547 the minister G1249 of sin G266? God forbid G3361 G1096.

YLT

17 And if, seeking to be declared righteous in Christ, we ourselves also were found sinners, [is] then Christ a ministrant of sin? let it not be!

WHNU

17 ει G1487 COND δε G1161 CONJ ζητουντες G2212 V-PAP-NPM δικαιωθηναι G1344 V-APN εν G1722 PREP χριστω G5547 N-DSM ευρεθημεν G2147 V-API-1P και G2532 CONJ αυτοι G846 P-NPM αμαρτωλοι G268 A-NPM αρα G687 PRT-I χριστος G5547 N-NSM αμαρτιας G266 N-GSF διακονος G1249 N-NSM μη G3361 PRT-N γενοιτο G1096 V-2ADO-3S

Darby

17 Now if in seeking to be justified in Christ we also have been found sinners, then [is] Christ minister of sin? Far be the thought.

TSK - Galaten 2:17

 

while.

Rom 9:30-33; Rom 11:7

are found.

Gal 2:11; Rom 6:1; Rom 6:2; 1Joh 3:8-10

is.

Matt 1:21; Rom 15:8; 2Kor 3:7-9; Hebr 7:24-28; Hebr 8:2; 1Joh 3:5

God.

Rom 3:4; Rom 3:6

 

 

SV

18 Want indien ik, hetgeen ik afgebroken heb, datzelve wederom opbouw, zo stel ik mijzelven tot een overtreder.

KJV

18 For G1063 if G1487 I build G3618 again G3825 the things G5023 which G3739 I destroyed G2647, I make G4921 myself G1683 a transgressor G3848.

YLT

18 for if the things I threw down, these again I build up, a transgressor I set myself forth;

WHNU

18 ει G1487 COND γαρ G1063 CONJ α G3739 R-APN κατελυσα G2647 V-AAI-1S ταυτα G5023 D-APN παλιν G3825 ADV οικοδομω G3618 V-PAI-1S παραβατην G3848 N-ASM εμαυτον G1683 F-1ASM συνιστανω G4921 V-PAI-1S

Darby

18 For if the things I have thrown down, these I build again, I constitute myself a transgressor.

TSK - Galaten 2:18

 

Gal 2:4; Gal 2:5; Gal 2:12-16; Gal 2:21; Gal 4:9-12; Gal 5:11; Rom 14:15; 1Kor 8:11; 1Kor 8:12

 

 

SV

19 Want32  ik ben door de wet der wet gestorven, opdat33 34 35 36 37  ik Gode leven zou.       32Rom 7:4;  33Rom 14:7;  342Kor 5:15;  351Thess 5:10;  36Hebr 9:14;  371Petr 4:2;

KJV

19 For G1063 I G1473 through G1223 the law G3551 am dead G599 to the law G3551, that G2443 I might live G2198 unto God G2316. Rom 7:4; Rom 14:7; 2Kor 5:15; 1Thess 5:10; Hebr 9:14; 1Petr 4:2;

YLT

19 for I through law, did die, that to God I may live; Rom 7:4; Rom 14:7; 2Kor 5:15; 1Thess 5:10; Hebr 9:14; 1Petr 4:2;

WHNU

19 εγω G1473 P-1NS γαρ G1063 CONJ δια G1223 PREP νομου G3551 N-GSM νομω G3551 N-DSM απεθανον G599 V-2AAI-1S ινα G2443 CONJ θεω G2316 N-DSM ζησω G2198 V-AAS-1S Rom 7:4; Rom 14:7; 2Kor 5:15; 1Thess 5:10; Hebr 9:14; 1Petr 4:2;

Darby

19 For *I*, through law, have died to law, that I may live to God. Rom 7:4; Rom 14:7; 2Kor 5:15; 1Thess 5:10; Hebr 9:14; 1Petr 4:2;

TSK - Galaten 2:19

 

through.

Gal 3:10; Gal 3:24; Rom 3:19; Rom 3:20; Rom 4:15; Rom 5:20; Rom 7:7-11; Rom 7:14; Rom 7:22; Rom 7:23; Rom 8:2; Rom 10:4; Rom 10:5

dead.

Rom 6:2; Rom 6:11; Rom 6:14; Rom 7:4; Rom 7:6; Rom 7:9; Kol 2:20; Kol 3:3; 1Petr 2:24

that.

Gal 2:20; Rom 14:7; Rom 14:8; 1Kor 10:31; 2Kor 5:15; 1Thess 5:10; Tit 2:14; Hebr 9:14

1Petr 4:1; 1Petr 4:2; 1Petr 4:6

 

 

SV

20 Ik ben met Christus gekruist; en ik leef, [doch] niet meer ik, maar Christus leeft in mij; en hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons van God, Die38 39 40  mij liefgehad heeft, en Zichzelven voor mij overgegeven heeft.    38Gal 1:4;  39Efez 5:2;  40Tit 2:14;  [Rom 6:6]; [Rom 6:13]; [Rom 14:7]; [1Kor 1:9]; [2Kor 5:15]; [Gal 5:24]; [1Thess 5:10]; [Hebr 9:14]; [1Petr 4:2];

KJV

20 I am crucified G4957 with Christ G5547: nevertheless G1161 I live G2198; yet not G3765 I G1473, but G1161 Christ G5547 liveth G2198 in G1722 me G1698: and G1161 the life which G3739 I G2198 now G3568 live G2198 in G1722 the flesh G4561 I live G2198 by G1722 the faith G4102 of the Son G5207 of God G2316, who G3588 loved G25 me G3165, and G2532 gave G3860 himself G1438 for G5228 me G1700. Gal 1:4; Efez 5:2; Tit 2:14; [Rom 6:6]; [Rom 6:13]; [Rom 14:7]; [1Kor 1:9]; [2Kor 5:15]; [Gal 5:24]; [1Thess 5:10]; [Hebr 9:14]; [1Petr 4:2];

YLT

20 with Christ I have been crucified, and live no more do I, and Christ doth live in me; and that which I now live in the flesh--in the faith I live of the Son of God, who did love me and did give himself for me; Gal 1:4; Efez 5:2; Tit 2:14; [Rom 6:6]; [Rom 6:13]; [Rom 14:7]; [1Kor 1:9]; [2Kor 5:15]; [Gal 5:24]; [1Thess 5:10]; [Hebr 9:14]; [1Petr 4:2];

WHNU

20 χριστω G5547 N-DSM συνεσταυρωμαι G4957 V-RPI-1S ζω G2198 V-PAI-1S δε G1161 CONJ ουκετι G3765 ADV εγω G1473 P-1NS ζη G2198 V-PAI-3S δε G1161 CONJ εν G1722 PREP εμοι G1698 P-1DS χριστος G5547 N-NSM ο G3739 R-ASN δε G1161 CONJ νυν G3568 ADV ζω G2198 V-PAI-1S εν G1722 PREP σαρκι G4561 N-DSF εν G1722 PREP πιστει G4102 N-DSF ζω G2198 V-PAI-1S τη G3588 T-DSF του G3588 T-GSM υιου G5207 N-GSM του G3588 T-GSM θεου G2316 N-GSM του G3588 T-GSM αγαπησαντος G25 V-AAP-GSM με G3165 P-1AS και G2532 CONJ παραδοντος G3860 V-2AAP-GSM εαυτον G1438 F-3ASM υπερ G5228 PREP εμου G1700 P-1GS Gal 1:4; Efez 5:2; Tit 2:14; [Rom 6:6]; [Rom 6:13]; [Rom 14:7]; [1Kor 1:9]; [2Kor 5:15]; [Gal 5:24]; [1Thess 5:10]; [Hebr 9:14]; [1Petr 4:2];

Darby

20 I am crucified with Christ, and no longer live, *I*, but Christ lives in me; but [in] that I now live in flesh, I live by faith, the [faith] of the Son of God, who has loved me and given himself for me. Gal 1:4; Efez 5:2; Tit 2:14; [Rom 6:6]; [Rom 6:13]; [Rom 14:7]; [1Kor 1:9]; [2Kor 5:15]; [Gal 5:24]; [1Thess 5:10]; [Hebr 9:14]; [1Petr 4:2];

TSK - Galaten 2:20

 

crucified.

Gal 5:24; Gal 6:14; Rom 6:4-6; Rom 8:3; Rom 8:4; Kol 2:11-14

nevertheless.

Rom 6:8; Rom 6:13; Rom 8:2; Efez 2:4; Efez 2:5; Kol 2:13; Kol 3:3; Kol 3:4

but.

Joh 14:19; Joh 14:20; Joh 17:21; 2Kor 4:10; 2Kor 4:11; 2Kor 13:3; 2Kor 13:5; Efez 3:17; Kol 1:27

1Thess 5:10; 1Petr 4:2; Openb 3:20

the life.

2Kor 4:11; 2Kor 10:3; 1Petr 4:1; 1Petr 4:2

I now.

Gal 2:16; Gal 3:11; Joh 6:57; Rom 1:17; Rom 5:2; 2Kor 1:24; 2Kor 5:7; 2Kor 5:15; Filipp 4:13; 1Thess 5:10

1Petr 1:8; 1Petr 4:2

the Son.

Joh 1:49; Joh 3:16; Joh 3:35; Joh 6:69; Joh 9:35-38; Hand 8:37; Hand 9:20; 1Thess 1:10; 1Joh 1:7

1Joh 4:9; 1Joh 4:10; 1Joh 4:14; 1Joh 5:10-13; 1Joh 5:20

who.

Gal 1:4; Matt 20:28; Joh 10:11; Joh 15:13; Rom 8:37; Efez 5:2; Efez 5:25; Tit 2:14

Re 1:5

 

 

SV

21 Ik doe de genade Gods niet te niet; want indien41  de rechtvaardigheid door de wet is, zo is dan Christus tevergeefs gestorven.  41Hebr 7:11;

KJV

21 I do G114 not G3756 frustrate G114 the grace G5485 of God G2316: for G1063 if G1487 righteousness G1343 [come] by G1223 the law G3551, then G686 Christ G5547 is dead G599 in vain G1432. Hebr 7:11;

YLT

21 I do not make void the grace of God, for if righteousness [be] through law--then Christ died in vain. Hebr 7:11;

WHNU

21 ουκ G3756 PRT-N αθετω G114 V-PAI-1S-C την G3588 T-ASF χαριν G5485 N-ASF του G3588 T-GSM θεου G2316 N-GSM ει G1487 COND γαρ G1063 CONJ δια G1223 PREP νομου G3551 N-GSM δικαιοσυνη G1343 N-NSF αρα G686 PRT χριστος G5547 N-NSM δωρεαν G1432 ADV απεθανεν G599 V-2AAI-3S Hebr 7:11;

Darby

21 I do not set aside the grace of God; for if righteousness [is] by law, then Christ has died for nothing. Hebr 7:11;

TSK - Galaten 2:21

 

do not.

Gal 2:18; Ps 33:10; Mark 7:9

Ro 8:31

righteousness.

Gal 2:16; Gal 3:21; Gal 5:2-4; Rom 10:3; Rom 11:6; Hebr 7:11

Christ.

Jes 49:4; Jer 8:8; 1Kor 15:2; 1Kor 15:14; 1Kor 15:17

 

 

 

 


Vorig hoofdstuk (Galaten 1)
| Begin hoofdstuk | Volgend hoofdstuk (Galaten 3)