Interlinear Nieuw Testament

index


Vorig hoofdstuk (1 Thessalonicenzen 2) | Volgend hoofdstuk (1 Thessalonicenzen 4)


1 Thessalonicenzen 3

  1 2 3 4 5

SV

1 Daarom, [deze begeerte] niet langer kunnende verdragen, hebben wij gaarne willen te Athéne alleen gelaten worden;

KJV

1 Wherefore G1352 when we could G4722 no longer G3371 forbear G4722, we thought it good G2106 to be left G2641 at G1722 Athens G116 alone G3441;

YLT

1 Wherefore no longer forbearing, we thought good to be left in Athens alone,

WHNU

1 διο G1352 CONJ μηκετι G3371 ADV στεγοντες G4722 V-PAP-NPM ευδοκησαμεν G2106 V-AAI-1P καταλειφθηναι G2641 V-APN εν G1722 PREP αθηναις G116 N-DPF μονοι G3441 A-NPM

Darby

1 Wherefore, being no longer able to refrain ourselves, we thought good to be left alone in Athens,

TSK - 1 Thessalonicenzen 3:1

 

1 Saint Paul testifies his great love to the Thessalonians, partly by sending Timothy unto them to strengthen and comfort them; partly by rejoicing in their well-doing;

10 and partly by praying for them, and desiring a safe coming unto them.

 

 

when.

1Thess 3:5; 1Thess 2:17; Jer 20:9; Jer 44:22; 2Kor 2:13; 2Kor 11:29; 2Kor 11:30

we thought.

Ac 17:15

 

 

SV

2 En hebben gezonden Timotheus,1 2 3  onzen broeder, en Gods dienaar, en onzen medearbeider in het Evangelie van Christus, om u te versterken, en u te vermanen van uw geloof;    1Hand 16:1;  2Rom 16:21;  3Filipp 2:19;  [1Tim 1:2];

KJV

2 And G2532 sent G3992 Timotheus G5095, our G2257 brother G80, and G2532 minister G1249 of God G2316, and G2532 our G2257 fellowlabourer G4904 in G1722 the gospel G2098 of Christ G5547, to G1519 establish G4741 you G5209, and G2532 to comfort G3870 you G5209 concerning G4012 your G5216 faith G4102: Hand 16:1; Rom 16:21; Filipp 2:19; [1Tim 1:2];

YLT

2 and did send Timotheus--our brother, and a ministrant of God, and our fellow-workman in the good news of the Christ--to establish you, and to comfort you concerning your faith, Hand 16:1; Rom 16:21; Filipp 2:19; [1Tim 1:2];

WHNU

2 και G2532 CONJ επεμψαμεν G3992 V-AAI-1P τιμοθεον G5095 N-ASM τον G3588 T-ASM αδελφον G80 N-ASM ημων G2257 P-1GP και G2532 CONJ  διακονον G1249 N-ASM συνεργον G4904 A-ASM του G3588 T-GSM θεου G2316 N-GSM εν G1722 PREP τω G3588 T-DSN ευαγγελιω G2098 N-DSN του G3588 T-GSM χριστου G5547 N-GSM εις G1519 PREP το G3588 T-ASN στηριξαι G4741 V-AAN υμας G5209 P-2AP και G2532 CONJ παρακαλεσαι G3870 V-AAN υπερ G5228 PREP της G3588 T-GSF πιστεως G4102 N-GSF υμων G5216 P-2GP Hand 16:1; Rom 16:21; Filipp 2:19; [1Tim 1:2];

Darby

2 and sent Timotheus, our brother and fellow-workman under God in the glad tidings of Christ, to confirm you and encourage [you] concerning your faith, Hand 16:1; Rom 16:21; Filipp 2:19; [1Tim 1:2];

TSK - 1 Thessalonicenzen 3:2

 

Timotheus.

Hand 16:1; Hand 17:14; Hand 17:15; Hand 18:5

our brother.

Rom 16:21; 1Kor 4:17; 1Kor 16:10; 1Kor 16:11; 1Kor 16:12; 2Kor 1:19; 2Kor 2:13; 2Kor 8:23; Efez 6:21

Filipp 2:19-25; Kol 1:7; Kol 4:9; Kol 4:12

to establish.

1Thess 3:13; Hand 14:22; Hand 14:23; Hand 16:5; Efez 6:22; Filipp 1:25

 

 

SV

3 Opdat4 5  niemand bewogen worde in deze verdrukkingen; want gij weet zelven, dat6 7  wij hiertoe gesteld zijn.     4Efez 3:13;  5Filipp 1:14;  6Hand 14:22;  72Tim 3:12;

KJV

3 That no man G3367 should be moved G4525 by G1722 these G5025 afflictions G2347: for G1063 yourselves G846 know G1492 that G3754 we are appointed G2749 thereunto G1519 G5124.1

  1there unto: or, to sufferings, or, to persecution  Efez 3:13; Filipp 1:14; Hand 14:22; 2Tim 3:12;

YLT

3 that no one be moved in these tribulations, for yourselves have known that for this we are set, Efez 3:13; Filipp 1:14; Hand 14:22; 2Tim 3:12;

WHNU

3 το G3588 T-ASN μηδενα G3367 A-ASM σαινεσθαι G4525 V-PPN εν G1722 PREP ταις G3588 T-DPF θλιψεσιν G2347 N-DPF ταυταις G3778 D-DPF αυτοι G846 P-NPM γαρ G1063 CONJ οιδατε G1492 V-RAI-2P οτι G3754 CONJ εις G1519 PREP τουτο G5124 D-ASN κειμεθα G2749 V-PNI-1P Efez 3:13; Filipp 1:14; Hand 14:22; 2Tim 3:12;

Darby

3 that no one might be moved by these afflictions. (For yourselves know that we are set for this; Efez 3:13; Filipp 1:14; Hand 14:22; 2Tim 3:12;

TSK - 1 Thessalonicenzen 3:3

 

moved.

Ps 112:6; Hand 2:25; Hand 20:24; Hand 21:13; Rom 5:3; 1Kor 15:58; Efez 3:13

Filipp 1:28; Kol 1:23; 2Thess 1:4; 2Tim 1:8; 1Petr 4:12-14; Openb 2:10; Openb 2:13

we are.

1Thess 5:9; Matt 10:16-18; Matt 24:9; Matt 24:10; Luk 21:12; Joh 15:19-21; Joh 16:2; Joh 16:33; Hand 9:16

Hand 14:22; Hand 20:23; Hand 21:11; Hand 21:13; Rom 8:35-37; 1Kor 4:9; 2Tim 3:11; 2Tim 3:12

1Petr 2:21; 1Petr 4:12

 

 

SV

4 Want ook, toen wij bij u waren, voorzeiden wij u, dat wij zouden verdrukt worden, gelijk ook geschied is, en gij weet het.

KJV

4 For G1063 verily G2532, when G3753 we were G2258 with G4314 you G5209, we told G4302 you G5213 before G4302 that G3754 we should G3195 suffer tribulation G2346; even G2532 as G2531 it came to pass G1096, and G2532 ye know G1492.

YLT

4 for even when we were with you, we said to you beforehand, that we are about to suffer tribulation, as also it did come to pass, and ye have known [it] ;

WHNU

4 και G2532 CONJ γαρ G1063 CONJ οτε G3753 ADV προς G4314 PREP υμας G5209 P-2AP ημεν G1510 V-IXI-1P προελεγομεν G4302 V-IAI-1P υμιν G5213 P-2DP οτι G3754 CONJ μελλομεν G3195 V-PAI-1P θλιβεσθαι G2346 V-PPN καθως G2531 ADV και G2532 CONJ εγενετο G1096 V-2ADI-3S και G2532 CONJ οιδατε G1492 V-RAI-2P

Darby

4 for also, when we were with you, we told you beforehand we are about to be in tribulation, even as also it came to pass, and ye know.)

TSK - 1 Thessalonicenzen 3:4

 

we told.

Joh 16:1-3; Hand 20:24

even.

1Thess 2:2; 1Thess 2:14; Hand 17:1; Hand 17:5-9; Hand 17:13; 2Kor 8:1; 2Kor 8:2; 2Thess 1:4-6

 

 

SV

5 Daarom ook [deze begeerte] niet langer kunnende verdragen, heb ik [hem] gezonden, om uw geloof te verstaan; of niet misschien de verzoeker u zou verzocht hebben, en onze arbeid ijdel zou wezen.

KJV

5 For this G5124 cause G1223, when I G2504 could G4722 no longer G3371 forbear G4722, I sent G3992 to G1519 know G1097 your G5216 faith G4102, lest by some means G3381 G4458 the tempter G3985 have tempted G3985 you G5209, and G2532 our G2257 labour G2873 be G1096 in G1519 vain G2756.

YLT

5 because of this also, I, no longer forbearing, did send to know your faith, lest he who is tempting did tempt you, and in vain might be our labour.

WHNU

5 δια G1223 PREP τουτο G5124 D-ASN καγω G2504 P-1NS-C μηκετι G3371 ADV στεγων G4722 V-PAP-NSM επεμψα G3992 V-AAI-1S εις G1519 PREP το G3588 T-ASN γνωναι G1097 V-2AAN την G3588 T-ASF πιστιν G4102 N-ASF υμων G5216 P-2GP μη G3361 PRT-N πως G4458 PRT επειρασεν G3985 V-IAI-3S υμας G5209 P-2AP ο G3588 T-NSM πειραζων G3985 V-PAP-NSM και G2532 CONJ εις G1519 PREP κενον G2756 A-ASN γενηται G1096 V-2ADS-3S ο G3588 T-NSM κοπος G2873 N-NSM ημων G2257 P-1GP

Darby

5 For this reason *I* also, no longer able to refrain myself, sent to know your faith, lest perhaps the tempter had tempted you and our labour should be come to nothing.

TSK - 1 Thessalonicenzen 3:5

 

when.

1

I sent.

1Thess 3:2; 1Thess 3:6; Hand 15:36; 2Kor 7:5-7

lest.

Matt 4:3; 1Kor 7:5; 2Kor 2:11; 2Kor 11:2; 2Kor 11:3; 2Kor 11:13-15; Gal 1:6-9; Efez 4:14

Jak 1:13; Jak 1:14

and our.

1Thess 2:1; Jes 49:4; Gal 2:2; Gal 4:11; Filipp 2:16

 

 

SV

6 Maar als Timotheus nu van ulieden tot ons gekomen was, en ons de goede boodschap gebracht had van uw geloof en liefde, en dat gij altijd goede gedachtenis van ons hebt, zeer begerig zijnde om ons te zien, gelijk wij ook om ulieden;

KJV

6 But G1161 now G737 when Timotheus G5095 came G2064 from G575 you G5216 unto G4314 us G2248, and G2532 brought G2097 us G2254 good tidings G2097 of your G5216 faith G4102 and G2532 charity G26, and G2532 that G3754 ye have G2192 good G18 remembrance G3417 of us G2257 always G3842, desiring greatly G1971 to see G1492 us G2248, as G2509 we G2249 also G2532 [to see] you G5209:

YLT

6 And now Timotheus having come unto us from you, and having declared good news to us of your faith and love, and that ye have a good remembrance of us always, desiring much to see us, as we also [to see] you,

WHNU

6 αρτι G737 ADV δε G1161 CONJ ελθοντος G2064 V-2AAP-GSM τιμοθεου G5095 N-GSM προς G4314 PREP ημας G2248 P-1AP αφ G575 PREP υμων G5216 P-2GP και G2532 CONJ ευαγγελισαμενου G2097 V-AMP-GSM ημιν G2254 P-1DP την G3588 T-ASF πιστιν G4102 N-ASF και G2532 CONJ την G3588 T-ASF αγαπην G26 N-ASF υμων G5216 P-2GP και G2532 CONJ οτι G3754 CONJ εχετε G2192 V-PAI-2P μνειαν G3417 N-ASF ημων G2257 P-1GP αγαθην G18 A-ASF παντοτε G3842 ADV επιποθουντες G1971 V-PAP-NPM ημας G2248 P-1AP ιδειν G1492 V-2AAN καθαπερ G2509 ADV και G2532 CONJ ημεις G2249 P-1NP υμας G5209 P-2AP

Darby

6 But Timotheus having just come to us from you, and brought to us the glad tidings of your faith and love, and that ye have always good remembrance of us, desiring much to see us, even as we also you;

TSK - 1 Thessalonicenzen 3:6

 

when.

Hand 18:1; Hand 18:5

and brought.

Spr 25:25; Jes 52:7; 2Kor 7:5-7

faith.

1Kor 13:13; Gal 5:6; Kol 1:4; 2Thess 1:3; 1Tim 1:5; Filem 1:5; 1Joh 3:23

and that.

1Thess 1:3; 1Thess 2:9; 1Kor 11:2; Kol 4:18; 2Tim 1:3; Hebr 13:3; Hebr 13:7

desiring.

1Thess 3:9; 1Thess 3:10; 1Thess 2:17; Filipp 1:8

 

 

SV

7 Zo zijn wij daarom, broeders, over u in al onze verdrukking en nood vertroost geworden door uw geloof;

KJV

7 Therefore G1223 G5124, brethren G80, we were comforted G3870 over G1909 you G5213 in G1909 all G3956 our G2257 affliction G2347 and G2532 distress G318 by G1223 your G5216 faith G4102:

YLT

7 because of this we were comforted, brethren, over you, in all our tribulation and necessity, through your faith,

WHNU

7 δια G1223 PREP τουτο G5124 D-ASN παρεκληθημεν G3870 V-API-1P αδελφοι G80 N-VPM εφ G1909 PREP υμιν G5213 P-2DP επι G1909 PREP παση G3956 A-DSF τη G3588 T-DSF αναγκη G318 N-DSF και G2532 CONJ θλιψει G2347 N-DSF ημων G2257 P-1GP δια G1223 PREP της G3588 T-GSF υμων G5216 P-2GP πιστεως G4102 N-GSF

Darby

7 for this reason we have been comforted in you, brethren, in all our distress and tribulation, through your faith,

TSK - 1 Thessalonicenzen 3:7

 

we were.

1Thess 3:8; 1Thess 3:9; 2Kor 1:4; 2Kor 7:6; 2Kor 7:7; 2Kor 7:13; 2Joh 1:4

in all.

Hand 17:4-10; 1Kor 4:9-13; 2Kor 11:23-28; 2Tim 3:10-12

 

 

SV

8 Want nu leven wij, indien gij [vast] staat in den Heere.

KJV

8 For G3754 now G3568 we live G2198, if G1437 ye G5210 stand fast G4739 in G1722 the Lord G2962.

YLT

8 because now we live, if ye may stand fast in the Lord;

WHNU

8 οτι G3754 CONJ νυν G3568 ADV ζωμεν G2198 V-PAI-1P εαν G1437 COND υμεις G5210 P-2NP στηκετε G4739 V-PAI-2P εν G1722 PREP κυριω G2962 N-DSM

Darby

8 because now we live if *ye* stand firm in [the] Lord.

TSK - 1 Thessalonicenzen 3:8

 

we live.

1Sa 25:6; *Heb:

Ps 30:5; Filipp 1:21

if.

Joh 8:31; Joh 15:4; Joh 15:7; Hand 11:23; 1Kor 15:58; 1Kor 16:13; Gal 5:1; Efez 3:17

Efez 4:15; Efez 4:16; Efez 6:13; Efez 6:14; Filipp 1:27; Filipp 4:1; Kol 1:23; Hebr 3:14; Hebr 4:14; Hebr 10:23

1Petr 5:10; 2Petr 3:17; Openb 3:3; Openb 3:11

 

 

SV

9 Want wat dankzegging kunnen wij Gode tot vergelding wedergeven voor u, vanwege al de blijdschap, waarmede wij ons om uwentwil verblijden voor onzen God?

KJV

9 For G1063 what G5101 thanks G2169 can we G1410 render G467 to God G2316 again G467 for G4012 you G5216, for G1909 all G3956 the joy G5479 wherewith G3739 we joy G5463 for G1223 your sakes G5209 before G1715 our G2257 God G2316;

YLT

9 for what thanks are we able to recompense to God for you, for all the joy with which we do joy because of you in the presence of our God?

WHNU

9 τινα G5101 I-ASF γαρ G1063 CONJ ευχαριστιαν G2169 N-ASF δυναμεθα G1410 V-PNI-1P τω G3588 T-DSM θεω G2316 N-DSM ανταποδουναι G467 V-2AAN περι G4012 PREP υμων G5216 P-2GP επι G1909 PREP παση G3956 A-DSF τη G3588 T-DSF χαρα G5479 N-DSF η G3739 R-DSF χαιρομεν G5463 V-PAI-1P δι G1223 PREP υμας G5209 P-2AP εμπροσθεν G1715 PREP του G3588 T-GSM θεου G2316 N-GSM ημων G2257 P-1GP

Darby

9 For what thanksgiving can we render to God for you, for all the joy wherewith we rejoice on account of you before our God,

TSK - 1 Thessalonicenzen 3:9

 

what.

1Thess 1:2; 1Thess 1:3; 2Sam 7:18-20; Neh 9:5; Ps 71:14; Ps 71:15; 2Kor 2:14; 2Kor 9:15

for.

1Thess 3:7; 1Thess 3:8; 1Thess 2:19

before.

Deut 12:2; Deut 12:18; Deut 16:11; 2Sam 6:21; Ps 68:3; Ps 96:12; Ps 96:13; Ps 98:8; Ps 98:9

 

 

SV

10 Nacht8 9 10  en dag zeer overvloediglijk biddende, om uw aangezicht te mogen zien, en te volmaken, hetgeen aan uw geloof ontbreekt.    8Rom 1:10-11;  9Rom 15:23;  102Tim 1:4;  [Rom 1:11]; [2Tim 1:3];

KJV

10 Night G3571 and G2532 day G2250 praying G1189 exceedingly G1537 G4053 G5228 that G1519 we might see G1492 your G5216 face G4383, and G2532 might perfect G2675 that which is lacking G5303 in your G5216 faith G4102? Rom 1:10-11; Rom 15:23; 2Tim 1:4; [Rom 1:11]; [2Tim 1:3];

YLT

10 night and day exceedingly beseeching, that we might see your face, and perfect the things lacking in your faith. Rom 1:10-11; Rom 15:23; 2Tim 1:4; [Rom 1:11]; [2Tim 1:3];

WHNU

10 νυκτος G3571 N-GSF και G2532 CONJ ημερας G2250 N-GSF υπερ G5228 PREP εκπερισσου G4057 ADV δεομενοι G1189 V-PNP-NPM εις G1519 PREP το G3588 T-ASN ιδειν G1492 V-2AAN υμων G5216 P-2GP το G3588 T-ASN προσωπον G4383 N-ASN και G2532 CONJ καταρτισαι G2675 V-AAN τα G3588 T-APN υστερηματα G5303 N-APN της G3588 T-GSF πιστεως G4102 N-GSF υμων G5216 P-2GP Rom 1:10-11; Rom 15:23; 2Tim 1:4; [Rom 1:11]; [2Tim 1:3];

Darby

10 night and day beseeching exceedingly to the end that we may see your face, and perfect what is lacking in your faith? Rom 1:10-11; Rom 15:23; 2Tim 1:4; [Rom 1:11]; [2Tim 1:3];

TSK - 1 Thessalonicenzen 3:10

 

Night.

Luk 2:37; Hand 26:7; 2Tim 1:3; Openb 4:8; Openb 7:15

praying.

1Thess 3:11; 1Thess 2:17; 1Thess 2:18; Rom 1:10; Rom 15:30-32; Filem 1:22

might perfect.

Rom 1:11; Rom 1:12; 2Kor 1:15; 2Kor 1:24; 2Kor 13:9; 2Kor 13:11; Filipp 1:25; Kol 1:28; Kol 4:12; 2Thess 1:11

 

 

SV

11 Doch onze God en Vader Zelf, en onze Heere Jezus Christus richte onzen weg tot u.

KJV

11 Now G1161 God G2316 himself G846 and G2532 our G2257 Father G3962, and G2532 our G2257 Lord G2962 Jesus G2424 Christ G5547, direct G2720 our G2257 way G3598 unto G4314 you G5209.2

  2direct: or, guide

YLT

11 And our God and Father Himself, and our Lord Jesus Christ, direct our way unto you,

WHNU

11 αυτος G846 P-NSM δε G1161 CONJ ο G3588 T-NSM θεος G2316 N-NSM και G2532 CONJ πατηρ G3962 N-NSM ημων G2257 P-1GP και G2532 CONJ ο G3588 T-NSM κυριος G2962 N-NSM ημων G2257 P-1GP ιησους G2424 N-NSM κατευθυναι G2720 V-AAO-3S την G3588 T-ASF οδον G3598 N-ASF ημων G2257 P-1GP προς G4314 PREP υμας G5209 P-2AP

Darby

11 But our God and Father himself, and our Lord Jesus, direct our way to you.

TSK - 1 Thessalonicenzen 3:11

 

God.

1Thess 3:13; Jes 63:16; Jer 31:9; Mal 1:6; Matt 6:4; Matt 6:6; Matt 6:8; Matt 6:9; Matt 6:14; Matt 6:18; Matt 6:26; Matt 6:32

Luk 12:30; Luk 12:32; Joh 20:17; 2Kor 6:18; Kol 1:2; 1Joh 3:1

and our Lord.

Rom 1:3; 2Thess 2:16

direct.  or, guide.  our way.

Ezra 8:21-23; Spr 3:5; Spr 3:6; Mark 1:3

 

 

SV

12 En de Heere vermeerdere u, en make [u] overvloedig in de liefde jegens elkander en jegens allen, gelijk wij ook zijn jegens u;

KJV

12 And G1161 the Lord G2962 make G4121 you G5209 to increase G4121 and G2532 abound G4052 in love G26 one G240 toward G1519 another G240, and G2532 toward G1519 all G3956 [men], even G2532 as G2509 we G2249 [do] toward G1519 you G5209:

YLT

12 and you the Lord cause to increase and to abound in the love to one another, and to all, even as we also to you,

WHNU

12 υμας G5209 P-2AP δε G1161 CONJ ο G3588 T-NSM κυριος G2962 N-NSM πλεονασαι G4121 V-AAO-3S και G2532 CONJ περισσευσαι G4052 V-AAO-3S τη G3588 T-DSF αγαπη G26 N-DSF εις G1519 PREP αλληλους G240 C-APM και G2532 CONJ εις G1519 PREP παντας G3956 A-APM καθαπερ G2509 ADV και G2532 CONJ ημεις G2249 P-1NP εις G1519 PREP υμας G5209 P-2AP

Darby

12 But you, may the Lord make to exceed and abound in love toward one another, and toward all, even as we also towards you,

TSK - 1 Thessalonicenzen 3:12

 

the Lord.

1Thess 4:10; Ps 115:4; Luk 17:5; 2Kor 9:10; Jak 1:17; 2Petr 3:18

abound.

1Thess 4:9; 1Thess 4:10; Filipp 1:9; 2Thess 1:3

love.

1Thess 5:15; Matt 7:12; Matt 22:39; Rom 13:8; 1Kor 13:1-13; Gal 5:6; Gal 5:13; Gal 5:14; Gal 5:22; 2Petr 1:7

1Joh 3:11-19; 1Joh 4:7-16

even.

2:8

 

 

SV

13 Opdat11 12 13  Hij uw harten versterke, om onberispelijk te zijn in heiligmaking, voor onzen God en Vader, in de toekomst van onzen Heere Jezus Christus met al Zijn heiligen.    111Kor 1:8;  121Thess 5:23;  132Thess 2:17;

KJV

13 To the end G1519 he may stablish G4741 your G5216 hearts G2588 unblameable G273 in G1722 holiness G42 before G1715 God G2316, even G2532 our G2257 Father G3962, at G1722 the coming G3952 of our G2257 Lord G2962 Jesus G2424 Christ G5547 with G3326 all G3956 his G846 saints G40.3

  3saints: or, holy ones, or, angels  1Kor 1:8; 1Thess 5:23; 2Thess 2:17;

YLT

13 to the establishing your hearts blameless in sanctification before our God and Father, in the presence of our Lord Jesus Christ with all His saints. 1Kor 1:8; 1Thess 5:23; 2Thess 2:17;

WHNU

13 εις G1519 PREP το G3588 T-ASN στηριξαι G4741 V-AAN υμων G5216 P-2GP τας G3588 T-APF καρδιας G2588 N-APF αμεμπτους G273 A-APF εν G1722 PREP αγιωσυνη G42 N-DSF εμπροσθεν G1715 PREP του G3588 T-GSM θεου G2316 N-GSM και G2532 CONJ πατρος G3962 N-GSM ημων G2257 P-1GP εν G1722 PREP τη G3588 T-DSF παρουσια G3952 N-DSF του G3588 T-GSM κυριου G2962 N-GSM ημων G2257 P-1GP ιησου G2424 N-GSM μετα G3326 PREP παντων G3956 A-GPM των G3588 T-GPM αγιων G40 A-GPM αυτου G846 P-GSM  [αμην] G281 HEB 1Kor 1:8; 1Thess 5:23; 2Thess 2:17;

Darby

13 in order to the confirming of your hearts unblamable in holiness before our God and Father at the coming of our Lord Jesus with all his saints. 1Kor 1:8; 1Thess 5:23; 2Thess 2:17;

TSK - 1 Thessalonicenzen 3:13

 

he may.

1Thess 5:23; Rom 14:4; Rom 16:25; 1Kor 1:8; Filipp 1:10; 2Thess 2:16; 2Thess 2:17; 1Petr 5:10

1Joh 3:20; 1Joh 3:21

unblameable.

Efez 5:27; Kol 1:22; 1Joh 3:20; 1Joh 3:21; Judas 1:24

before.

11

at the.

1Thess 2:19; 1Thess 4:15; 1Thess 5:23; 1Kor 1:7; 1Kor 15:23; 2Thess 2:1

with.

Deut 33:2; Zach 14:5; 2Thess 1:10; Judas 1:14

 

 

 

 


Vorig hoofdstuk (1 Thessalonicenzen 2)
| Begin hoofdstuk | Volgend hoofdstuk (1 Thessalonicenzen 4)