Interlinear Nieuw Testament

index


Vorig hoofdstuk (Handelingen 11) | Volgend hoofdstuk (Handelingen 13)


Handelingen 12

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

SV

1 En omtrent denzelfden tijd sloeg de koning Heródes de handen aan sommigen van de Gemeente, om die kwalijk te handelen.

KJV

1 Now G1161 about G2596 that G1565 time G2540 Herod G2264 the king G935 stretched forth G1911 [his] hands G5495 to vex G2559 certain G5100 of G575 the church G1577.1

  1stretched…: or, began

YLT

1 And about that time, Herod the king put forth his hands, to do evil to certain of those of the assembly,

WHNU

1 κατ G2596 PREP εκεινον G1565 D-ASM δε G1161 CONJ τον G3588 T-ASM καιρον G2540 N-ASM επεβαλεν G1911 V-2AAI-3S ηρωδης G2264 N-NSM ο G3588 T-NSM βασιλευς G935 N-NSM τας G3588 T-APF χειρας G5495 N-APF κακωσαι G2559 V-AAN τινας G5100 X-APM των G3588 T-GPM απο G575 PREP της G3588 T-GSF εκκλησιας G1577 N-GSF

Darby

1 At that time Herod the king laid his hands on some of those of the assembly to do them hurt,

TSK - Handelingen 12:1

 

1 King Herod persecutes the Christians, kills James, and imprisons Peter; whom an angel delivers upon the prayers of the church.

20 Herod in his pride taking to himself the honour due to God, is stricken by an angel, and dies miserably.

24 After his death, the word of God prospers.

25 Saul and Barnabas return to Antioch.

 

 

Cir. A.M. 4048.  A.D. 44.

stretched forth his hands.  or, began.

Hand 4:30; Hand 9:31; Luk 22:53

to vex.

Matt 10:17; Matt 10:18; Matt 24:9; Joh 15:20; Joh 16:2

 

 

SV

2 En hij doodde Jakobus, den1  broeder van Johannes, met het zwaard.  1Matt 4:21;  [Luk 21:16];

KJV

2 And G1161 he killed G337 James G2385 the brother G80 of John G2491 with the sword G3162. Matt 4:21; [Luk 21:16];

YLT

2 and he killed James, the brother of John, with the sword, Matt 4:21; [Luk 21:16];

WHNU

2 ανειλεν G337 V-2AAI-3S δε G1161 CONJ ιακωβον G2385 N-ASM τον G3588 T-ASM αδελφον G80 N-ASM ιωαννου G2491 N-GSM μαχαιρη G3162 N-DSF Matt 4:21; [Luk 21:16];

Darby

2 and slew James, the brother of John, with the sword. Matt 4:21; [Luk 21:16];

TSK - Handelingen 12:2

 

James.

Matt 4:21; Matt 4:22; Matt 20:23; Mark 10:35; Mark 10:38

with.

1Kon 19:1; 1Kon 19:10; Jer 26:23; Hebr 11:37

 

 

SV

3 En toen hij zag, dat het den Joden behagelijk was, voer hij voort, om ook Petrus te vangen (en het waren de dagen der ongehevelde [broden]); [Joh 21:18];

KJV

3 And G2532 because he saw G1492 it G3754 pleased G2076 G701 the Jews G2453, he proceeded further G4369 to take G4815 Peter G4074 also G2532. (Then G1161 were G2258 the days G2250 of unleavened bread G106.) [Joh 21:18];

YLT

3 and having seen that it is pleasing to the Jews, he added to lay hold of Peter also--and they were the days of the unleavened food-- [Joh 21:18];

WHNU

3 ιδων G1492 V-2AAP-NSM δε G1161 CONJ οτι G3754 CONJ αρεστον G701 A-NSN εστιν G2076 V-PXI-3S τοις G3588 T-DPM ιουδαιοις G2453 A-DPM προσεθετο G4369 V-2AMI-3S συλλαβειν G4815 V-2AAN και G2532 CONJ πετρον G4074 N-ASM ησαν G2258 V-IXI-3P δε G1161 CONJ  [αι] G3588 T-NPF ημεραι G2250 N-NPF των G3588 T-GPN αζυμων G106 A-GPN [Joh 21:18];

Darby

3 And seeing that it was pleasing to the Jews, he went on to take Peter also: (and they were the days of unleavened bread:) [Joh 21:18];

TSK - Handelingen 12:3

 

he saw.

Hand 24:27; Hand 25:9; Joh 12:43; Gal 1:10; 1Thess 2:4

he proceeded.

Hand 2:14; Hand 4:13; Ps 76:10; Joh 19:11; Joh 21:18

Then.

Ex 12:14-20; Ex 13:3-7; Ex 23:15; Lev 23:6-14; Matt 26:17; 1Kor 5:7; 1Kor 5:8

 

 

SV

4 Denwelken2  ook gegrepen hebbende, hij in de gevangenis zette, en gaf [hem] over aan vier [wachten], [elk] van vier krijgsknechten, om hem te bewaren, willende na het paas[feest] hem voorbrengen voor het volk.  2Joh 21:18;  [Luk 21:12];

KJV

4 And G3739 G2532 when he had apprehended G4084 him, he put G5087 [him] in G1519 prison G5438, and delivered G3860 [him] to four G5064 quaternions G5069 of soldiers G4757 to keep G5442 him G846; intending G1014 after G3326 Easter G3957 to bring G321 him G846 forth G321 to the people G2992.2 3

   2Easter: Gr. Passover  3quaternions: a file of four soldiers  Joh 21:18; [Luk 21:12];

YLT

4 whom also having seized, he did put in prison, having delivered [him] to four quaternions of soldiers to guard him, intending after the passover to bring him forth to the people. Joh 21:18; [Luk 21:12];

WHNU

4 ον G3739 R-ASM και G2532 CONJ πιασας G4084 V-AAP-NSM εθετο G5087 V-2AMI-3S εις G1519 PREP φυλακην G5438 N-ASF παραδους G3860 V-2AAP-NSM τεσσαρσιν G5064 A-DPN τετραδιοις G5069 N-DPN στρατιωτων G4757 N-GPM φυλασσειν G5442 V-PAN αυτον G846 P-ASM βουλομενος G1014 V-PNP-NSM μετα G3326 PREP το G3588 T-ASN πασχα G3957 ARAM αναγαγειν G321 V-2AAN αυτον G846 P-ASM τω G3588 T-DSM λαω G2992 N-DSM Joh 21:18; [Luk 21:12];

Darby

4 whom having seized he put in prison, having delivered him to four quaternions of soldiers to keep, purposing after the passover to bring him out to the people. Joh 21:18; [Luk 21:12];

TSK - Handelingen 12:4

 

he put.

Hand 4:3; Hand 5:18; Hand 8:3; Matt 24:9; Luk 21:12; Luk 22:33; Joh 13:36-38; Joh 21:18

delivered.

Hand 16:23; Hand 16:24; Matt 27:64-66

intending.

Hand 4:28; Esth 3:6; Esth 3:7; Esth 3:13; Spr 19:21; Spr 27:1; Klaagl 3:37; Matt 26:5

Easter.Rather, the Passover, [to  pascha .]

 

 

SV

5 Petrus dan werd in de gevangenis bewaard; maar van de Gemeente werd een gedurig gebed tot God voor hem gedaan.

KJV

5 Peter G4074 G3303 therefore G3767 was kept G5083 in G1722 prison G5438: but G1161 prayer G4335 was G2258 made G1096 without ceasing G1618 of G5259 the church G1577 unto G4314 God G2316 for G5228 him G846.4

  4prayer…: or, instant and earnest prayer was made

YLT

5 Peter, therefore, indeed, was kept in the prison, and fervent prayer was being made by the assembly unto God for him,

WHNU

5 ο G3588 T-NSM μεν G3303 PRT ουν G3767 CONJ πετρος G4074 N-NSM ετηρειτο G5083 V-IPI-3S εν G1722 PREP τη G3588 T-DSF φυλακη G5438 N-DSF προσευχη G4335 N-NSF δε G1161 CONJ ην G2258 V-IXI-3S εκτενως G1619 ADV γινομενη G1096 V-PNP-NSF υπο G5259 PREP της G3588 T-GSF εκκλησιας G1577 N-GSF προς G4314 PREP τον G3588 T-ASM θεον G2316 N-ASM περι G4012 PREP αυτου G846 P-GSM

Darby

5 Peter therefore was kept in the prison; but unceasing prayer was made by the assembly to God concerning him.

TSK - Handelingen 12:5

 

prayer was made without ceasing,  or, instant and earnestprayer was made.

Hand 12:12; Jes 62:6; Jes 62:7; Matt 18:19; Luk 18:1; 1Kor 12:26; 2Kor 1:11

Efez 6:18-20; 1Thess 5:17; Hebr 13:3; Jak 5:16

 

 

SV

6 Toen hem nu Heródes zou voorbrengen, sliep Petrus dienzelfden nacht tussen twee krijgsknechten, gebonden met twee ketenen; en de wachters voor de deur bewaarden de gevangenis.

KJV

6 And G1161 when G3753 Herod G2264 would G3195 have brought G4254 him G846 forth G4254, the same G1565 night G3571 Peter G4074 was G2258 sleeping G2837 between G3342 two G1417 soldiers G4757, bound G1210 with two G1417 chains G254: and G5037 the keepers G5441 before G4253 the door G2374 kept G5083 the prison G5438.

YLT

6 and when Herod was about to bring him forth, the same night was Peter sleeping between two soldiers, having been bound with two chains, guards also before the door were keeping the prison,

WHNU

6 οτε G3753 ADV δε G1161 CONJ ημελλεν G3195 V-IAI-3S-ATT  προσαγαγειν G4317 V-2AAN προαγαγειν G4254 V-2AAN αυτον G846 P-ASM ο G3588 T-NSM ηρωδης G2264 N-NSM τη G3588 T-DSF νυκτι G3571 N-DSF εκεινη G1565 D-DSF ην G2258 V-IXI-3S ο G3588 T-NSM πετρος G4074 N-NSM κοιμωμενος G2837 V-PPP-NSM μεταξυ G3342 ADV δυο G1417 A-NUI στρατιωτων G4757 N-GPM δεδεμενος G1210 V-RPP-NSM αλυσεσιν G254 N-DPF δυσιν G1417 A-DPF φυλακες G5441 N-NPM τε G5037 PRT προ G4253 PREP της G3588 T-GSF θυρας G2374 N-GSF ετηρουν G5083 V-IAI-3P την G3588 T-ASF φυλακην G5438 N-ASF

Darby

6 And when Herod was going to bring him forth, that night Peter was sleeping between two soldiers, bound with two chains, and guards before the door kept the prison.

TSK - Handelingen 12:6

 

the same.

Gen 22:14; Deut 32:26; 1Sam 23:26; 1Sam 23:27; Ps 3:5; Ps 3:6; Ps 4:8; Jes 26:3; Jes 26:4

Filipp 4:6; Filipp 4:7; Hebr 13:6

bound.

Hand 21:33; Hand 28:20; Jer 40:4; Efez 6:20

2Ti 1:16

and the.

Hand 5:23; Matt 28:4

 

 

SV

7 En3 4  ziet, een engel des Heeren stond daar, en een licht scheen in de woning, en slaande de zijde van Petrus, wekte hij hem op, zeggende: Sta haastelijk op. En zijn ketenen vielen af van de handen.   3Hand 5:19;  4Hand 16:26;

KJV

7 And G2532, behold G2400, the angel G32 of the Lord G2962 came upon G2186 [him], and G2532 a light G5457 shined G2989 in G1722 the prison G3612: and G1161 he smote G3960 Peter G4074 on the side G4125, and raised G1453 him G846 up G1453, saying G3004, Arise up G450 quickly G1722 G5034. And G2532 his G846 chains G254 fell off G1601 from G1537 [his] hands G5495. Hand 5:19; Hand 16:26;

YLT

7 and lo, a messenger of the Lord stood by, and a light shone in the buildings, and having smitten Peter on the side, he raised him up, saying, `Rise in haste,' and his chains fell from off [his] hands. Hand 5:19; Hand 16:26;

WHNU

7 και G2532 CONJ ιδου G2400 V-2AAM-2S αγγελος G32 N-NSM κυριου G2962 N-GSM επεστη G2186 V-2AAI-3S και G2532 CONJ φως G5457 N-NSN ελαμψεν G2989 V-AAI-3S εν G1722 PREP τω G3588 T-DSN οικηματι G3612 N-DSN παταξας G3960 V-AAP-NSM δε G1161 CONJ την G3588 T-ASF πλευραν G4125 N-ASF του G3588 T-GSM πετρου G4074 N-GSM ηγειρεν G1453 V-AAI-3S αυτον G846 P-ASM λεγων G3004 V-PAP-NSM αναστα G450 V-2AAM-2S-AP εν G1722 PREP ταχει G5034 N-DSN και G2532 CONJ εξεπεσαν G1601 V-AAI-3P αυτου G846 P-GSM αι G3588 T-NPF αλυσεις G254 N-NPF εκ G1537 PREP των G3588 T-GPF χειρων G5495 N-GPF Hand 5:19; Hand 16:26;

Darby

7 And lo, an angel of [the] Lord came there, and a light shone in the prison: and having smitten the side of Peter, he roused him up, saying, Rise up quickly. And his chains fell off his hands. Hand 5:19; Hand 16:26;

TSK - Handelingen 12:7

 

the angel.

Hand 12:23; Hand 5:19; Hand 10:30; Hand 27:23; Hand 27:24; 1Kon 19:5; 1Kon 19:7; Ps 34:7; Ps 37:32; Ps 37:33; Jes 37:30

Dan 6:22; Hebr 1:14

and a.

Hand 9:3; 2Sam 22:29; Ezech 43:2; Micha 7:9; Hab 3:4; Hab 3:11; Openb 18:1

Arise.

Gen 19:15; Gen 19:16; Jes 60:1; Efez 5:14

And his.The two chains with which his hands were fastened to those of the two soldiers between whom he slept.  This, it appears, was the Roman method of securing a prisoner, and seems to be what is intimated in ver. 6.

Hand 12:6; Hand 2:24; Hand 16:26; Ps 105:18-20; Ps 107:14; Ps 116:16; Ps 142:6; Ps 142:7; Ps 146:7

Dan 3:24; Dan 3:25

 

 

SV

8 En de engel zeide tot hem: Omgord u, en bind uw schoenzolen aan. En hij deed alzo. En hij zeide tot hem: Werp uw mantel om, en volg mij. [Mark 6:9];

KJV

8 And G5037 the angel G32 said G2036 unto G4314 him G846, Gird thyself G4024, and G2532 bind on G5265 thy G4675 sandals G4547. And G1161 so G3779 he did G4160. And G2532 he saith G3004 unto him G846, Cast G4016 thy garment G2440 about G4016 thee G4675, and G2532 follow G190 me G3427. [Mark 6:9];

YLT

8 The messenger also said to him, `Gird thyself, and bind on thy sandals;' and he did so; and he saith to him, `Put thy garment round and be following me;' [Mark 6:9];

WHNU

8 ειπεν G2036 V-2AAI-3S δε G1161 CONJ ο G3588 T-NSM αγγελος G32 N-NSM προς G4314 PREP αυτον G846 P-ASM ζωσαι G2224 V-AMM-2S και G2532 CONJ υποδησαι G5265 V-AMM-2S τα G3588 T-APN σανδαλια G4547 N-APN σου G4675 P-2GS εποιησεν G4160 V-AAI-3S δε G1161 CONJ ουτως G3779 ADV και G2532 CONJ λεγει G3004 V-PAI-3S αυτω G846 P-DSM περιβαλου G4016 V-2AMM-2S το G3588 T-ASN ιματιον G2440 N-ASN σου G4675 P-2GS και G2532 CONJ ακολουθει G190 V-PAM-2S μοι G3427 P-1DS [Mark 6:9];

Darby

8 And the angel said to him, Gird thyself, and bind on thy sandals. And he did so. And he says to him, Cast thine upper garment about thee and follow me. [Mark 6:9];

TSK - Handelingen 12:8

 

8

 

 

SV

9 En uitgaande volgde hij hem, en wist niet, dat het waarachtig was, hetgeen door den engel geschiedde, maar hij meende, dat hij een gezicht zag.

KJV

9 And G2532 he went out G1831, and followed G190 him G846; and G2532 wist G1492 not G3756 that G3754 it was G2076 true G227 which G3588 was done G1096 by G1223 the angel G32; but G1161 thought G1380 he saw G991 a vision G3705.

YLT

9 and having gone forth, he was following him, and he knew not that it is true that which is done through the messenger, and was thinking he saw a vision,

WHNU

9 και G2532 CONJ εξελθων G1831 V-2AAP-NSM ηκολουθει G190 V-IAI-3S και G2532 CONJ ουκ G3756 PRT-N ηδει G1492 V-LAI-3S οτι G3754 CONJ αληθες G227 A-NSN εστιν G2076 V-PXI-3S το G3588 T-NSN γινομενον G1096 V-PNP-NSN δια G1223 PREP του G3588 T-GSM αγγελου G32 N-GSM εδοκει G1380 V-IAI-3S δε G1161 CONJ οραμα G3705 N-ASN βλεπειν G991 V-PAN

Darby

9 And going forth he followed [him] and did not know that what was happening by means of the angel was real, but supposed he saw a vision.

TSK - Handelingen 12:9

 

he went.

Hand 26:19; Gen 6:22; Joh 2:5; Hebr 11:8

wist not.That is, he knew not; wist being the past tense of the obsolete verb to wis, from the Saxon wissan, in German {wissen,} and Dutch {wysen,} to think, imagine, know.

Hand 10:3; Hand 10:17; Hand 11:5; Gen 45:26; Ps 126:1; 2Kor 12:1-3

 

 

SV

10 En als zij door de eerste en tweede wacht gegaan waren, kwamen zij aan de ijzeren poort, die naar de stad leidt; dewelke van5  zelve hun geopend werd. En uitgegaan zijnde, gingen zij een straat voort, en terstond scheidde de engel van hem.  5Hand 16:26;

KJV

10 When G1161 they were past G1330 the first G4413 and G2532 the second G1208 ward G5438, they came G2064 unto G1909 the iron G4603 gate G4439 that leadeth G5342 unto G1519 the city G4172; which G3748 opened G455 to them G846 of his own accord G844: and G2532 they went out G1831, and passed on through G4281 one G3391 street G4505; and G2532 forthwith G2112 the angel G32 departed G868 from G575 him G846. Hand 16:26;

YLT

10 and having passed through a first ward, and a second, they came unto the iron gate that is leading to the city, which of its own accord did open to them, and having gone forth, they went on through one street, and immediately the messenger departed from him. Hand 16:26;

WHNU

10 διελθοντες G1330 V-2AAP-NPM δε G1161 CONJ πρωτην G4413 A-ASF φυλακην G5438 N-ASF και G2532 CONJ δευτεραν G1208 A-ASF ηλθαν G2064 V-2AAI-3P επι G1909 PREP την G3588 T-ASF πυλην G4439 N-ASF την G3588 T-ASF σιδηραν G4603 A-ASF την G3588 T-ASF φερουσαν G5342 V-PAP-ASF εις G1519 PREP την G3588 T-ASF πολιν G4172 N-ASF ητις G3748 R-NSF αυτοματη G844 A-NSF ηνοιγη G455 V-2API-3S αυτοις G846 P-DPM και G2532 CONJ εξελθοντες G1831 V-2AAP-NPM προηλθον G4281 V-2AAI-3P ρυμην G4505 N-ASF μιαν G1520 A-ASF και G2532 CONJ ευθεως G2112 ADV απεστη G868 V-2AAI-3S ο G3588 T-NSM αγγελος G32 N-NSM απ G575 PREP αυτου G846 P-GSM Hand 16:26;

Darby

10 And having passed through a first and second guard, they came to the iron gate which leads into the city, which opened to them of itself; and going forth they went down one street, and immediately the angel left him. Hand 16:26;

TSK - Handelingen 12:10

 

the first.

Hand 12:4; Gen 40:3; Gen 42:17; Num 15:34; Jes 21:8

which.

Hand 5:19; Hand 16:26; Jes 45:1; Jes 45:2; Joh 20:19; Joh 20:26; Openb 3:7

 

 

SV

11 En Petrus, tot zichzelven gekomen zijnde, zeide: Nu weet ik waarachtiglijk dat6  de Heere Zijn engel uitgezonden heeft, en mij verlost heeft uit de hand van Heródes, en [uit] al de verwachting van het volk der Joden.  6Dan 6:22;

KJV

11 And G2532 when Peter G4074 was come G1096 to G1722 himself G1438, he said G2036, Now G3568 I know G1492 of a surety G230, that G3754 the Lord G2962 hath sent G1821 his G846 angel G32, and G2532 hath delivered G1807 me G3165 out of G1537 the hand G5495 of Herod G2264, and G2532 [from] all G3956 the expectation G4329 of the people G2992 of the Jews G2453. Dan 6:22;

YLT

11 And Peter having come to himself, said, `Now I have known of a truth that the Lord did sent forth His messenger, and did deliver me out of the hand of Herod, and all the expectation of the people of the Jews;' Dan 6:22;

WHNU

11 και G2532 CONJ ο G3588 T-NSM πετρος G4074 N-NSM εν G1722 PREP εαυτω G1438 F-3DSM γενομενος G1096 V-2ADP-NSM ειπεν G2036 V-2AAI-3S νυν G3568 ADV οιδα G1492 V-RAI-1S αληθως G230 ADV οτι G3754 CONJ εξαπεστειλεν G1821 V-AAI-3S  ο G3588 T-NSM [ο] G3588 T-NSM κυριος G2962 N-NSM τον G3588 T-ASM αγγελον G32 N-ASM αυτου G846 P-GSM και G2532 CONJ εξειλατο G1807 V-AMI-3S με G3165 P-1AS εκ G1537 PREP χειρος G5495 N-GSF ηρωδου G2264 N-GSM και G2532 CONJ πασης G3956 A-GSF της G3588 T-GSF προσδοκιας G4329 N-GSF του G3588 T-GSM λαου G2992 N-GSM των G3588 T-GPM ιουδαιων G2453 A-GPM Dan 6:22;

Darby

11 And Peter, being come to himself, said, Now I know certainly that [the] Lord has sent forth his angel and has taken me out of the hand of Herod and all the expectation of the people of the Jews. Dan 6:22;

TSK - Handelingen 12:11

 

was come.He was in an ecstasy; and it was only when the angel left him, that he was fully convinced that all was real.

Lu 15:17

I know.

Gen 15:13; Gen 18:13; Gen 26:9

that the.

Hand 12:7; Hand 5:19; 2Kron 16:9; Ps 34:7; Dan 3:25; Dan 3:28; Dan 6:22; Hebr 1:14

and hath.

2Sam 22:1; Job 5:19; Ps 33:18; Ps 34:22; Ps 41:2; Ps 97:10; Ps 109:31; 2Kor 1:8-10

2Pe 2:9

all.

Hand 23:12-30; Hand 24:27; Hand 25:3-5; Hand 25:9; Job 31:31

 

 

SV

12 En als hij [alles] overlegd had, ging7  hij naar het huis van Maria, de moeder van Johannes, die toegenaamd was Markus, alwaar velen samenvergaderd en biddende waren.  7Hand 4:23;  [Hand 15:37]; [Filem 1:24];

KJV

12 And G5037 when he had considered G4894 [the thing], he came G2064 to G1909 the house G3614 of Mary G3137 the mother G3384 of John G2491, whose surname was G1941 Mark G3138; where G3757 many G2425 were G2258 gathered together G4867 praying G2532 G4336. Hand 4:23; [Hand 15:37]; [Filem 1:24];

YLT

12 also, having considered, he came unto the house of Mary, the mother of John, who is surnamed Mark, where there were many thronged together and praying. Hand 4:23; [Hand 15:37]; [Filem 1:24];

WHNU

12 συνιδων G4894 V-2AAP-NSM τε G5037 PRT ηλθεν G2064 V-2AAI-3S επι G1909 PREP την G3588 T-ASF οικιαν G3614 N-ASF της G3588 T-GSF μαριας G3137 N-GSF της G3588 T-GSF μητρος G3384 N-GSF ιωαννου G2491 N-GSM του G3588 T-GSM επικαλουμενου G1941 V-PPP-GSM μαρκου G3138 N-GSM ου G3757 ADV ησαν G2258 V-IXI-3P ικανοι G2425 A-NPM συνηθροισμενοι G4867 V-RPP-NPM και G2532 CONJ προσευχομενοι G4336 V-PNP-NPM Hand 4:23; [Hand 15:37]; [Filem 1:24];

Darby

12 And having become clearly conscious [in himself] , he came to the house of Mary, the mother of John who was surnamed Mark, where were many gathered together and praying. Hand 4:23; [Hand 15:37]; [Filem 1:24];

TSK - Handelingen 12:12

 

he came.

Hand 4:23; Hand 16:40

John.

Hand 12:25; Hand 13:5; Hand 13:13; Hand 15:37-39; Kol 4:10; 2Tim 4:11; Filem 1:24

where.

Hand 12:5; Jes 65:24; Matt 18:19; Matt 18:20; 1Joh 5:14; 1Joh 5:15

 

 

SV

13 En als Petrus aan de deur van de voorpoort klopte, kwam een dienstmaagd voor om te luisteren, met name Rhodé.

KJV

13 And G1161 as Peter G4074 knocked at G2925 the door G2374 of the gate G4440, a damsel G3814 came G4334 to hearken G5219, named G3686 Rhoda G4498.5

  5to hearken: or, to ask who was there

YLT

13 And Peter having knocked at the door of the porch, there came a damsel to hearken, by name Rhoda,

WHNU

13 κρουσαντος G2925 V-AAP-GSM δε G1161 CONJ αυτου G846 P-GSM την G3588 T-ASF θυραν G2374 N-ASF του G3588 T-GSM πυλωνος G4440 N-GSM προσηλθεν G4334 V-2AAI-3S παιδισκη G3814 N-NSF υπακουσαι G5219 V-AAN ονοματι G3686 N-DSN ροδη G4498 N-NSF

Darby

13 And when he had knocked at the door of the entry, a maid came to listen, by name Rhoda;

TSK - Handelingen 12:13

 

knocked.

Hand 12:16; Luk 13:25

hearken.  or, ask who was there.

 

 

SV

14 En zij de stem van Petrus bekennende, deed van blijdschap de voorpoort niet open, maar liep naar binnen en boodschapte, dat Petrus voor [aan] de voorpoort stond.

KJV

14 And G2532 when she knew G1921 Peter's G4074 voice G5456, she opened G455 not G3756 the gate G4440 for G575 gladness G5479, but G1161 ran in G1532, and told how G518 Peter G4074 stood G2476 before G4253 the gate G4440.

YLT

14 and having known the voice of Peter, from the joy she did not open the porch, but having run in, told of the standing of Peter before the porch,

WHNU

14 και G2532 CONJ επιγνουσα G1921 V-2AAP-NSF την G3588 T-ASF φωνην G5456 N-ASF του G3588 T-GSM πετρου G4074 N-GSM απο G575 PREP της G3588 T-GSF χαρας G5479 N-GSF ουκ G3756 PRT-N ηνοιξεν G455 V-AAI-3S τον G3588 T-ASM πυλωνα G4440 N-ASM εισδραμουσα G1532 V-2AAP-NSF δε G1161 CONJ απηγγειλεν G518 V-AAI-3S εσταναι G2476 V-RAN τον G3588 T-ASM πετρον G4074 N-ASM προ G4253 PREP του G3588 T-GSM πυλωνος G4440 N-GSM

Darby

14 and having recognised the voice of Peter, through joy did not open the entry, but running in, reported that Peter was standing before the entry.

TSK - Handelingen 12:14

 

she opened.

Matt 28:8; Luk 24:41

 

 

SV

15 En zij zeiden tot haar: Gij raast. Doch zij bleef er sterk bij, dat het alzo was. En zij zeiden: Het is zijn engel.

KJV

15 And G1161 they said G2036 unto G4314 her G846, Thou art mad G3105. But G1161 she constantly affirmed G1340 that it was G2192 even so G3779. Then G1161 said they G3004, It is G2076 his G846 angel G32.

YLT

15 and they said unto her, `Thou art mad;' and she was confidently affirming [it] to be so, and they said, `It is his messenger;'

WHNU

15 οι G3588 T-NPM δε G1161 CONJ προς G4314 PREP αυτην G846 P-ASF ειπαν G3004 V-2AAI-3P μαινη G3105 V-PNI-2S η G3588 T-NSF δε G1161 CONJ διισχυριζετο G1340 V-INI-3S ουτως G3779 ADV εχειν G2192 V-PAN οι G3588 T-NPM δε G1161 CONJ ελεγον G3004 V-IAI-3P ο G3588 T-NSM αγγελος G32 N-NSM εστιν G2076 V-PXI-3S αυτου G846 P-GSM

Darby

15 And they said to her, Thou art mad. But she maintained that it was so. And they said, It is his angel.

TSK - Handelingen 12:15

 

Thou.

Hand 26:24; Job 9:16; Mark 16:11; Mark 16:14; Luk 24:11

It is.

Gen 48:16; Matt 18:10; Luk 24:37; Luk 24:38

 

 

SV

16 Maar Petrus bleef kloppende: en als zij opengedaan hadden, zagen zij hem, en ontzetten zich.

KJV

16 But G1161 Peter G4074 continued G1961 knocking G2925: and G1161 when they had opened G455 [the door], and saw G1492 him G846, G2532 they were astonished G1839.

YLT

16 and Peter was continuing knocking, and having opened, they saw him, and were astonished,

WHNU

16 ο G3588 T-NSM δε G1161 CONJ πετρος G4074 N-NSM επεμενεν G1961 V-IAI-3S κρουων G2925 V-PAP-NSM ανοιξαντες G455 V-AAP-NPM δε G1161 CONJ ειδαν G3708 V-2AAI-3P αυτον G846 P-ASM και G2532 CONJ εξεστησαν G1839 V-2AAI-3P

Darby

16 But Peter continued knocking: and having opened, they saw him and were astonished.

TSK - Handelingen 12:16

 

16

 

 

SV

17 En als hij hen met8 9 10  de hand gewenkt had, dat zij zwijgen zouden, verhaalde hij hun, hoe hem de Heere uit de gevangenis uitgeleid had, en zeide: Boodschapt dit aan Jakobus en de broederen. En hij uitgegaan zijnde, reisde naar een andere plaats.    8Hand 13:16;  9Hand 19:33;  10Hand 21:40;

KJV

17 But G1161 he, beckoning G2678 unto them G846 with the hand G5495 to hold their peace G4601, declared G1334 unto them G846 how G4459 the Lord G2962 had brought G1806 him G846 out of G1537 the prison G5438. And G1161 he said G2036, Go shew G518 these things G5023 unto James G2385, and G2532 to the brethren G80. And G2532 he departed G1831, and went G4198 into G1519 another G2087 place G5117. Hand 13:16; Hand 19:33; Hand 21:40;

YLT

17 and having beckoned to them with the hand to be silent, he declared to them how the Lord brought him out of the prison, and he said, `Declare to James and to the brethren these things;' and having gone forth, he went on to another place. Hand 13:16; Hand 19:33; Hand 21:40;

WHNU

17 κατασεισας G2678 V-AAP-NSM δε G1161 CONJ αυτοις G846 P-DPM τη G3588 T-DSF χειρι G5495 N-DSF σιγαν G4601 V-PAN διηγησατο G1334 V-ADI-3S  αυτοις G846 P-DPM [αυτοις] G846 P-DPM πως G4459 ADV ο G3588 T-NSM κυριος G2962 N-NSM αυτον G846 P-ASM εξηγαγεν G1806 V-2AAI-3S εκ G1537 PREP της G3588 T-GSF φυλακης G5438 N-GSF ειπεν G2036 V-2AAI-3S τε G5037 PRT απαγγειλατε G518 V-AAM-2P ιακωβω G2385 N-DSM και G2532 CONJ τοις G3588 T-DPM αδελφοις G80 N-DPM ταυτα G5023 D-APN και G2532 CONJ εξελθων G1831 V-2AAP-NSM επορευθη G4198 V-AOI-3S εις G1519 PREP ετερον G2087 A-ASM τοπον G5117 N-ASM Hand 13:16; Hand 19:33; Hand 21:40;

Darby

17 And having made a sign to them with his hand to be silent, he related [to them] how the Lord had brought him out of prison; and he said, Report these things to James and to the brethren. And he went out and went to another place. Hand 13:16; Hand 19:33; Hand 21:40;

TSK - Handelingen 12:17

 

beckoning.

Hand 13:16; Hand 19:33; Hand 21:40; Luk 1:22; Joh 13:24

declared.

Ps 66:16; Ps 102:20; Ps 102:21; Ps 107:21; Ps 107:22; Ps 116:14; Ps 116:15; Ps 146:7

James.

Hand 15:13; Hand 21:18; 1Kor 15:7; Gal 1:19; Gal 2:9; Gal 2:12; Jak 1:1

And he.

Hand 16:40; Matt 10:23; Joh 7:1; Joh 8:59; Joh 10:40; Joh 11:54

 

 

SV

18 En als het dag was geworden, was er geen kleine beroerte onder de krijgsknechten, wat toch aan Petrus mocht geschied zijn.

KJV

18 Now G1161 as soon as it was G1096 day G2250, there was G2258 no G3756 small G3641 stir G5017 among G1722 the soldiers G4757, what G5101 G686 was become G1096 of Peter G4074.

YLT

18 And day having come, there was not a little stir among the soldiers what then was become of Peter,

WHNU

18 γενομενης G1096 V-2ADP-GSF δε G1161 CONJ ημερας G2250 N-GSF ην G2258 V-IXI-3S ταραχος G5017 N-NSM ουκ G3756 PRT-N ολιγος G3641 A-NSM εν G1722 PREP τοις G3588 T-DPM στρατιωταις G4757 N-DPM τι G5101 I-NSN αρα G687 PRT-I ο G3588 T-NSM πετρος G4074 N-NSM εγενετο G1096 V-2ADI-3S

Darby

18 And when it was day there was no small disturbance among the soldiers, what then was become of Peter.

TSK - Handelingen 12:18

 

there.

Hand 5:22-25; Hand 16:27; Hand 19:23

 

 

SV

19 En als Heródes hem gezocht had, en niet vond, en de wachters rechtelijk ondervraagd had, gebood hij, dat zij weggeleid zouden worden. En hij vertrok van Judéa naar Cesaréa, en hield zich [aldaar].

KJV

19 And G1161 when G1934 Herod G2264 had sought for G1934 him G846, and G2532 found him G2147 not G3361, he examined G350 the keepers G5441, and commanded G2753 that [they] should be put to death G520. And G2532 he went down G2718 from G575 Judaea G2449 to G1519 Caesarea G2542, and [there] abode G1304.

YLT

19 and Herod having sought for him, and not having found, having examined the guards, did command [them] to be led away to punishment, and having gone down from Judea to Caesarea, he was abiding [there] .

WHNU

19 ηρωδης G2264 N-NSM δε G1161 CONJ επιζητησας G1934 V-AAP-NSM αυτον G846 P-ASM και G2532 CONJ μη G3361 PRT-N ευρων G2147 V-2AAP-NSM ανακρινας G350 V-AAP-NSM τους G3588 T-APM φυλακας G5441 N-APM εκελευσεν G2753 V-AAI-3S απαχθηναι G520 V-APN και G2532 CONJ κατελθων G2718 V-2AAP-NSM απο G575 PREP της G3588 T-GSF ιουδαιας G2449 N-GSF εις G1519 PREP καισαρειαν G2542 N-ASF διετριβεν G1304 V-IAI-3S

Darby

19 And Herod having sought him and not found him, having examined the guards, commanded [them] to be executed. And he went down from Judaea to Caesarea and stayed [there] .

TSK - Handelingen 12:19

 

sought for him.

1Sam 23:14; Ps 37:32; Ps 37:33; Jer 36:26; Matt 2:13

he examined.

Hand 12:4; Hand 12:6; Matt 28:11-15

commanded.

Dan 2:11-13; Matt 2:16; Joh 12:10; Joh 12:11

he went.

Hand 21:8; Hand 25:13; 1Kon 20:43; Esth 6:12

 

 

SV

20 En Heródes had in den zin tegen de Tyriërs en Sidoniërs te krijgen; maar zij kwamen eendrachtelijk tot hem, en Blastus, die des konings kamerling was, overreed hebbende, begeerden vrede, omdat hun land gespijzigd werd van des konings [land].

KJV

20 And G1161 Herod G2264 was G2258 highly displeased G2371 with them of Tyre G5183 and G2532 Sidon G4606: but G1161 they came G3918 with one accord G3661 to G4314 him G846, and G2532, having made G3982 Blastus G986 the king's G935 chamberlain G1909 G2846 their friend G3982, desired G154 peace G1515; because G1223 their G846 country G5561 was nourished G5142 by G575 the king's G937 [country].6 7

   6was highly…: or, bare an hostile mind, intending war  7the king's chamberlain: Gr. that was over the king's bedchamber

YLT

20 And Herod was highly displeased with the Tyrians and Sidonians, and with one accord they came unto him, and having made a friend of Blastus, who [is] over the bed-chambers of the king, they were asking peace, because of their country being nourished from the king's;

WHNU

20 ην G2258 V-IXI-3S δε G1161 CONJ θυμομαχων G2371 V-PAP-NSM τυριοις G5183 N-DPM και G2532 CONJ σιδωνιοις G4606 A-DPF ομοθυμαδον G3661 ADV δε G1161 CONJ παρησαν G3918 V-IXI-3P προς G4314 PREP αυτον G846 P-ASM και G2532 CONJ πεισαντες G3982 V-AAP-NPM βλαστον G986 N-ASM τον G3588 T-ASM επι G1909 PREP του G3588 T-GSM κοιτωνος G2846 N-GSM του G3588 T-GSM βασιλεως G935 N-GSM ητουντο G154 V-IMI-3P ειρηνην G1515 N-ASF δια G1223 PREP το G3588 T-ASN τρεφεσθαι G5142 V-PPN αυτων G846 P-GPM την G3588 T-ASF χωραν G5561 N-ASF απο G575 PREP της G3588 T-GSF βασιλικης G937 A-GSF

Darby

20 And he was in bitter hostility with [the] Tyrians and Sidonians; but they came to him with one accord, and, having gained Blastus the king's chamberlain, sought peace, because their country was nourished by the king's.

TSK - Handelingen 12:20

 

was highly displeased.  or, bare an hostile mind intendingwar.  Tyre.

Gen 10:15; Gen 10:19; Joz 19:29; Jes 23:1-4; Matt 11:21; Matt 11:22

but.

Spr 17:14; Spr 20:18; Spr 25:8; Pred 10:4; Jes 27:4; Jes 27:5; Luk 14:31; Luk 14:32

the king's chamberlain.  Gr. that was over the king'sbed-chamber.  because.

1Kon 5:9-11; 2Kron 2:10; 2Kron 2:15; Ezra 3:7; Ezech 27:17; Hos 2:8; Hos 2:9; Amos 4:6-9

Haggai 1:8-11; Haggai 2:16; Haggai 2:17; Luk 16:8

 

 

SV

21 En op een gezetten dag, Heródes, een koninklijk kleed aangedaan hebbende, en op den rechterstoel gezeten zijnde, deed een rede tot hen.

KJV

21 And G1161 upon a set G5002 day G2250 Herod G2264, arrayed G1746 in royal G937 apparel G2066, sat G2523 upon G1909 his throne G968, and G2532 made an oration G1215 unto G4314 them G846.

YLT

21 and on a set day, Herod having arrayed himself in kingly apparel, and having sat down upon the tribunal, was making an oration unto them,

WHNU

21 τακτη G5002 A-DSF δε G1161 CONJ ημερα G2250 N-DSF  [ο] G3588 T-NSM ο G3588 T-NSM ηρωδης G2264 N-NSM ενδυσαμενος G1746 V-AMP-NSM εσθητα G2066 N-ASF βασιλικην G937 A-ASF  [και] G2532 CONJ καθισας G2523 V-AAP-NSM επι G1909 PREP του G3588 T-GSN βηματος G968 N-GSN εδημηγορει G1215 V-IAI-3S προς G4314 PREP αυτους G846 P-APM

Darby

21 And on a set day, clothed in royal apparel and sitting on the elevated seat [of honour] , Herod made a public oration to them.

TSK - Handelingen 12:21

 

21

 

 

SV

22 En het volk riep [hem] toe: Een stem Gods, en niet eens mensen!

KJV

22 And G1161 the people G1218 gave a shout G2019, [saying, It is] the voice G5456 of a god G2316, and G2532 not G3756 of a man G444.

YLT

22 and the populace were shouting, `The voice of a god, and not of a man;'

WHNU

22 ο G3588 T-NSM δε G1161 CONJ δημος G1218 N-NSM επεφωνει G2019 V-IAI-3S θεου G2316 N-GSM φωνη G5456 N-NSF και G2532 CONJ ουκ G3756 PRT-N ανθρωπου G444 N-GSM

Darby

22 And the people cried out, A god's voice and not a man's.

TSK - Handelingen 12:22

 

Hand 14:10-13; Ps 12:2; Dan 6:7; Judas 1:16; Openb 13:4

 

 

SV

23 En van stonde aan sloeg hem een engel des Heeren, daarom dat hij Gode de eer niet gaf; en hij werd van de wormen gegeten, en gaf den geest.

KJV

23 And G1161 immediately G3916 the angel G32 of the Lord G2962 smote G3960 him G846, because G473 G3739 he gave G1325 not G3756 God G2316 the glory G1391: and G2532 he was G1096 eaten of worms G4662, and gave up the ghost G1634.

YLT

23 and presently there smote him a messenger of the Lord, because he did not give the glory to God, and having been eaten of worms, he expired.

WHNU

23 παραχρημα G3916 ADV δε G1161 CONJ επαταξεν G3960 V-AAI-3S αυτον G846 P-ASM αγγελος G32 N-NSM κυριου G2962 N-GSM ανθ G473 PREP ων G3739 R-GPN ουκ G3756 PRT-N εδωκεν G1325 V-AAI-3S την G3588 T-ASF δοξαν G1391 N-ASF τω G3588 T-DSM θεω G2316 N-DSM και G2532 CONJ γενομενος G1096 V-2ADP-NSM σκωληκοβρωτος G4662 A-NSM εξεψυξεν G1634 V-AAI-3S

Darby

23 And immediately an angel of [the] Lord smote him, because he did not give the glory to God, and he expired, eaten of worms.

TSK - Handelingen 12:23

 

the angel.

Ex 12:12; Ex 12:23; Ex 12:29; 1Sam 25:38; 2Sam 24:17; 1Kron 21:14-18; 2Kron 32:21

because.

Hand 10:25; Hand 10:26; Hand 14:14; Hand 14:15; Ex 9:17; Ex 10:3; Ps 115:1; Jes 37:23; Ezech 28:2; Ezech 28:9

Dan 4:30-37; Dan 5:18-24; Luk 12:47; Luk 12:48; 2Thess 2:4

and he.

2Kron 21:18; 2Kron 21:19; Job 7:5; Job 19:26; Jes 14:11; Jes 51:8; Jes 66:24; Mark 9:44-48

 

 

SV

24 En11 12  het Woord Gods wies, en vermenigvuldigde.   11Jes 55:11;  12Hand 6:7;

KJV

24 But G1161 the word G3056 of God G2316 grew G837 and G2532 multiplied G4129. Jes 55:11; Hand 6:7;

YLT

24 And the word of God did grow and did multiply, Jes 55:11; Hand 6:7;

WHNU

24 ο G3588 T-NSM δε G1161 CONJ λογος G3056 N-NSM του G3588 T-GSM  κυριου G2962 N-GSM θεου G2316 N-GSM ηυξανεν G837 V-IAI-3S και G2532 CONJ επληθυνετο G4129 V-IPI-3S Jes 55:11; Hand 6:7;

Darby

24 But the word of God grew and spread itself. Jes 55:11; Hand 6:7;

TSK - Handelingen 12:24

 

Hand 5:39; Hand 6:7; Hand 11:21; Hand 19:20; Spr 28:28; Jes 41:10-13; Jes 54:14-17; Jes 55:10

Dan 2:24; Dan 2:44; Matt 16:18; Kol 1:6; 2Thess 3:1

 

 

SV

25 Bárnabas nu en Saulus keerden wederom van Jeruzalem, als zij den dienst volbracht hadden, medegenomen hebbende ook Johannes, die toegenaamd werd Markus. [Hand 11:30]; [Hand 13:5]; [Hand 15:37]; [Filem 1:24];

KJV

25 And G1161 Barnabas G921 and G2532 Saul G4569 returned G5290 from G1537 Jerusalem G2419, when they had fulfilled G4137 [their] ministry G1248, and G2532 took with them G4838 John G2491, whose surname was G1941 Mark G3138.8

  8ministry: or, charge  [Hand 11:30]; [Hand 13:5]; [Hand 15:37]; [Filem 1:24];

YLT

25 and Barnabas and Saul did turn back out of Jerusalem, having fulfilled the ministration, having taken also with [them] John, who was surnamed Mark. [Hand 11:30]; [Hand 13:5]; [Hand 15:37]; [Filem 1:24];

WHNU

25 βαρναβας G921 N-NSM δε G1161 CONJ και G2532 CONJ σαυλος G4569 N-NSM υπεστρεψαν G5290 V-AAI-3P εις G1519 PREP ιερουσαλημ G2419 N-PRI πληρωσαντες G4137 V-AAP-NPM την G3588 T-ASF διακονιαν G1248 N-ASF συμπαραλαβοντες G4838 V-2AAP-NPM ιωαννην G2491 N-ASM τον G3588 T-ASM επικληθεντα G1941 V-APP-ASM μαρκον G3138 N-ASM [Hand 11:30]; [Hand 13:5]; [Hand 15:37]; [Filem 1:24];

Darby

25 And Barnabas and Saul returned from Jerusalem, having fulfilled the service [entrusted to them] , taking also with them John, surnamed Mark. [Hand 11:30]; [Hand 13:5]; [Hand 15:37]; [Filem 1:24];

TSK - Handelingen 12:25

 

Barnabas.

Hand 11:29; Hand 11:30; Hand 13:1-3

ministry.  or, charge.  took.

Hand 13:5; Hand 13:13; Hand 15:37

John.

Hand 12:12; 1Petr 5:13

 

 

 

 


Vorig hoofdstuk (Handelingen 11)
| Begin hoofdstuk | Volgend hoofdstuk (Handelingen 13)