Interlinear Nieuw Testament

index


Vorig hoofdstuk (Openbaring 13)
| Volgend hoofdstuk (Openbaring 15)


Openbaring 14

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

SV

1 En ik zag, en ziet, het Lam stond op den berg Sion, en met Hem honderd1  vier en veertig duizend, hebbende den Naam Zijns Vaders geschreven aan hun voorhoofden.  1Openb 7:4;

KJV

1 And G2532 I looked G1492, and G2532, lo G2400, a Lamb G721 stood G2476 on G1909 the mount G3735 Sion G4622, and G2532 with G3326 him G846 an hundred G1540 forty G5062 [and] four G5064 thousand G5505, having G2192 his G846 Father's G3962 name G3686 written G1125 in G1909 their G846 foreheads G3359. Openb 7:4;

YLT

1 And I saw, and lo, a Lamb having stood upon the mount Sion, and with him an hundred forty-four thousands, having the name of his Father written upon their foreheads; Openb 7:4;

WHNU

1 και G2532 CONJ ειδον G1492 V-2AAI-1S και G2532 CONJ ιδου G2400 V-2AAM-2S το G3588 T-NSN αρνιον G721 N-NSN εστος G2476 V-2RAP-ASN επι G1909 PREP το G3588 T-ASN ορος G3735 N-ASN σιων G4622 N-PRI και G2532 CONJ μετ G3326 PREP αυτου G846 P-GSN εκατον G1540 A-NUI τεσσερακοντα G5062 A-NUI τεσσαρες G5064 A-NPF χιλιαδες G5505 A-NPF εχουσαι G2192 V-PAP-NPF το G3588 T-ASN ονομα G3686 N-ASN αυτου G846 P-GSN και G2532 CONJ το G3588 T-ASN ονομα G3686 N-ASN του G3588 T-GSM πατρος G3962 N-GSM αυτου G846 P-GSM γεγραμμενον G1125 V-RPP-ASN επι G1909 PREP των G3588 T-GPN μετωπων G3359 N-GPN αυτων G846 P-GPM Openb 7:4;

Darby

1 And I saw, and behold, the Lamb standing upon mount Zion, and with him a hundred [and] forty-four thousand, having his name and the name of his Father written upon their foreheads. Openb 7:4;

TSK - Openbaring 14:1

 

1 The Lamb standing on mount Sion with his company.

6 An angel preaches the gospel.

8 The fall of Babylon.

15 The harvest of the world.

20 The winepress of the wrath of God.

 

 

I looked.

Openb 14:14; Openb 4:1; Openb 6:8; Openb 15:5; Jer 1:11; Ezech 1:4; Ezech 2:9; Ezech 8:7; Ezech 10:1; Ezech 10:9; Ezech 44:4; Dan 12:5

Amos 8:2; Zach 4:2

a Lamb.

Openb 5:5-9; Openb 5:12; Openb 5:13; Openb 7:9-17

mount.

Ps 2:6; Ps 132:13; Ps 132:14; Jes 49:14; Joel 2:32; Micha 4:7; Rom 9:33

Heb 12:22-24

an.

7:4-8

having.

Openb 3:12; Openb 7:3; Openb 13:16; Openb 13:17; Luk 12:8

 

 

SV

2 En ik hoorde een stem uit den hemel, als een2  stem veler wateren, en als een stem van een groten donderslag. En ik hoorde een stem van3  citerspelers, spelende op hun citers;   2Openb 1:15;  3Openb 5:8;

KJV

2 And G2532 I heard G191 a voice G5456 from G1537 heaven G3772, as G5613 the voice G5456 of many G4183 waters G5204, and G2532 as G5613 the voice G5456 of a great G3173 thunder G1027: and G2532 I heard G191 the voice G5456 of harpers G2790 harping G2789 with G1722 their G846 harps G2788: Openb 1:15; Openb 5:8;

YLT

2 and I heard a voice out of the heaven, as a voice of many waters, and as a voice of great thunder, and a voice I heard of harpers harping with their harps, Openb 1:15; Openb 5:8;

WHNU

2 και G2532 CONJ ηκουσα G191 V-AAI-1S φωνην G5456 N-ASF εκ G1537 PREP του G3588 T-GSM ουρανου G3772 N-GSM ως G5613 ADV φωνην G5456 N-ASF υδατων G5204 N-GPN πολλων G4183 A-GPN και G2532 CONJ ως G5613 ADV φωνην G5456 N-ASF βροντης G1027 N-GSF μεγαλης G3173 A-GSF και G2532 CONJ η G3588 T-NSF φωνη G5456 N-NSF ην G3739 R-ASF ηκουσα G191 V-AAI-1S ως G5613 ADV κιθαρωδων G2790 N-GPM κιθαριζοντων G2789 V-PAP-GPM εν G1722 PREP ταις G3588 T-DPF κιθαραις G2788 N-DPF αυτων G846 P-GPM Openb 1:15; Openb 5:8;

Darby

2 And I heard a voice out of the heaven as a voice of many waters, and as a voice of great thunder. And the voice which I heard [was] as of harp-singers harping with their harps; Openb 1:15; Openb 5:8;

TSK - Openbaring 14:2

 

a voice.

Openb 10:4; Openb 11:12; Openb 11:15; Openb 19:1-7

of many.

Openb 1:15; Openb 19:6; Ps 93:4; Jes 17:13; Ezech 43:2

of a.

Openb 1:10; Openb 8:7-13; Openb 9:1; Openb 10:3; Openb 10:4; Openb 11:15; Ex 19:16; Ex 20:18; Zach 9:14

harpers.

Openb 5:8; Openb 15:2; Openb 18:22; 2Sam 6:5; 1Kron 25:1-7; Ps 33:2; Ps 43:4; Ps 57:8; Ps 92:3

Ps 98:5; Ps 147:7; Ps 149:3; Ps 150:3-6

 

 

SV

3 En zij zongen als een4  nieuw gezang voor den troon, en voor de vier dieren, en de ouderlingen; en niemand kon dat gezang leren, dan de honderd vier en veertig duizend, die van de aarde gekocht waren.  4Openb 5:9;  [Ps 33:3];

KJV

3 And G2532 they sung G103 as it were G5613 a new G2537 song G5603 before G1799 the throne G2362, and G2532 before G1799 the four G5064 beasts G2226, and G2532 the elders G4245: and G2532 no man G3762 could G1410 learn G3129 that song G5603 but G1508 the hundred G1540 [and] forty G5062 [and] four G5064 thousand G5505, which G3588 were redeemed G59 from G575 the earth G1093. Openb 5:9; [Ps 33:3];

YLT

3 and they sing, as it were, a new song before the throne, and before the four living creatures, and the elders, and no one was able to learn the song except the hundred forty-four thousands, who have been bought from the earth; Openb 5:9; [Ps 33:3];

WHNU

3 και G2532 CONJ αδουσιν G103 V-PAI-3P  ως G5613 ADV [ως] G5613 ADV ωδην G5603 N-ASF καινην G2537 A-ASF ενωπιον G1799 ADV του G3588 T-GSM θρονου G2362 N-GSM και G2532 CONJ ενωπιον G1799 ADV των G3588 T-GPN τεσσαρων G5064 A-GPN ζωων G2226 N-GPN και G2532 CONJ των G3588 T-GPM πρεσβυτερων G4245 A-GPM και G2532 CONJ ουδεις G3762 A-NSM εδυνατο G1410 V-INI-3S μαθειν G3129 V-2AAN την G3588 T-ASF ωδην G5603 N-ASF ει G1487 COND μη G3361 PRT-N αι G3588 T-NPF εκατον G1540 A-NUI τεσσερακοντα G5062 A-NUI τεσσαρες G5064 A-NPF χιλιαδες G5505 A-NPF οι G3588 T-NPM ηγορασμενοι G59 V-RPP-NPM απο G575 PREP της G3588 T-GSF γης G1093 N-GSF Openb 5:9; [Ps 33:3];

Darby

3 and they sing a new song before the throne, and before the four living creatures and the elders. And no one could learn that song save the hundred [and] forty-four thousand who were bought from the earth. Openb 5:9; [Ps 33:3];

TSK - Openbaring 14:3

 

a.

Openb 5:9; Openb 15:3; Ps 33:3; Ps 40:3; Ps 96:1; Ps 98:1; Ps 144:9; Ps 149:1; Jes 42:10

throne.

4:2-11

no.

Openb 14:1; Openb 2:17; Ps 25:14; Matt 11:25-27; 1Kor 1:18; 1Kor 2:14

redeemed.

5:9

 

 

SV

4 Dezen zijn het, die met vrouwen niet bevlekt zijn, want5  zij zijn maagden; dezen zijn het, die het Lam volgen, waar Het ook heengaat; dezen zijn gekocht uit de mensen, [tot] eerstelingen Gode en het Lam.  52Kor 11:2;

KJV

4 These G3778 are they G1526 which G3739 were G3435 not G3756 defiled G3435 with G3326 women G1135; for G1063 they are G1526 virgins G3933. These G3778 are they G1526 which G3588 follow G190 the Lamb G721 whithersoever G3699 G302 he goeth G5217. These G3778 were redeemed G59 from G575 among men G444, [being] the firstfruits G536 unto God G2316 and G2532 to the Lamb G721.1

  1redeemed: Gr. bought  2Kor 11:2;

YLT

4 these are they who with women were not defiled, for they are virgin; these are they who are following the Lamb whithersoever he may go; these were bought from among men--a first-fruit to God and to the Lamb-- 2Kor 11:2;

WHNU

4 ουτοι G3778 D-NPM εισιν G1526 V-PXI-3P οι G3739 R-NPM μετα G3326 PREP γυναικων G1135 N-GPF ουκ G3756 PRT-N εμολυνθησαν G3435 V-API-3P παρθενοι G3933 N-NPF γαρ G1063 CONJ εισιν G1526 V-PXI-3P ουτοι G3778 D-NPM οι G3588 T-NPM ακολουθουντες G190 V-PAP-NPM τω G3588 T-DSN αρνιω G721 N-DSN οπου G3699 ADV αν G302 PRT  υπαγει G5217 V-PAI-3S υπαγη G5217 V-PAS-3S ουτοι G3778 D-NPM ηγορασθησαν G59 V-API-3P απο G575 PREP των G3588 T-GPM ανθρωπων G444 N-GPM απαρχη G536 N-NSF τω G3588 T-DSM θεω G2316 N-DSM και G2532 CONJ τω G3588 T-DSN αρνιω G721 N-DSN 2Kor 11:2;

Darby

4 These are they who have not been defiled with women, for they are virgins: these are they who follow the Lamb wheresoever it goes. These have been bought from men [as] first-fruits to God and to the Lamb: 2Kor 11:2;

TSK - Openbaring 14:4

 

for.

Ps 45:14; Hoogl 1:3; Hoogl 6:8; Matt 25:1; 1Kor 7:25; 1Kor 7:26; 1Kor 7:28; 2Kor 11:2; 1Tim 4:3

which follow.

Openb 3:4; Openb 7:15-17; Openb 17:14; Matt 8:19; Luk 9:57-62; Joh 8:12; Joh 10:27; Joh 12:26

Joh 13:37

These were.

5:9

redeemed.  Gr. bought.

Ps 74:2; Hand 20:28; 1Kor 6:20; Efez 1:14; 1Petr 2:9

the first fruits.

Jer 2:3; Amos 6:1

1Kor 16:15; Jak 1:18

 

 

SV

5 En6  in hun mond is geen bedrog gevonden; want zij zijn onberispelijk7  voor den troon van God.   6Zef 3:13;  7Efez 5:27;

KJV

5 And G2532 in G1722 their G846 mouth G4750 was found G2147 no G3756 guile G1388: for G1063 they are G1526 without fault G299 before G1799 the throne G2362 of God G2316. Zef 3:13; Efez 5:27;

YLT

5 and in their mouth there was not found guile, for unblemished are they before the throne of God. Zef 3:13; Efez 5:27;

WHNU

5 και G2532 CONJ εν G1722 PREP τω G3588 T-DSN στοματι G4750 N-DSN αυτων G846 P-GPM ουχ G3756 PRT-N ευρεθη G2147 V-API-3S ψευδος G5579 N-NSN αμωμοι G299 A-NPM εισιν G1526 V-PXI-3P Zef 3:13; Efez 5:27;

Darby

5 and in their mouths was no lie found; [for] they are blameless. Zef 3:13; Efez 5:27;

TSK - Openbaring 14:5

 

in.

Ps 32:2; Ps 34:13; Ps 55:11; Spr 8:8; Jes 53:9; Zef 3:13; Matt 12:34; Joh 1:47

1Pe 3:10

without.

Hoogl 4:7; Dan 6:4; Hos 10:2; Luk 23:4; Efez 5:27; Kol 1:22; Judas 1:24

 

 

SV

6 En ik zag een anderen engel, vliegende in het midden des hemels, en hij had het eeuwige Evangelie, om te verkondigen dengenen, die op de aarde wonen, en aan alle natie, en geslacht, en taal, en volk;

KJV

6 And G2532 I saw G1492 another G243 angel G32 fly G4072 in G1722 the midst of heaven G3321, having G2192 the everlasting G166 gospel G2098 to preach G2097 unto them that dwell G2730 on G1909 the earth G1093, and G2532 to every G3956 nation G1484, and G2532 kindred G5443, and G2532 tongue G1100, and G2532 people G2992,

YLT

6 And I saw another messenger flying in mid-heaven, having good news age-during to proclaim to those dwelling upon the earth, and to every nation, and tribe, and tongue, and people,

WHNU

6 και G2532 CONJ ειδον G1492 V-2AAI-1S αλλον G243 A-ASM αγγελον G32 N-ASM πετομενον G4072 V-PNP-ASM εν G1722 PREP μεσουρανηματι G3321 N-DSN εχοντα G2192 V-PAP-ASM ευαγγελιον G2098 N-ASN αιωνιον G166 A-ASN ευαγγελισαι G2097 V-AAN επι G1909 PREP τους G3588 T-APM καθημενους G2521 V-PNP-APM επι G1909 PREP της G3588 T-GSF γης G1093 N-GSF και G2532 CONJ επι G1909 PREP παν G3956 A-ASN εθνος G1484 N-ASN και G2532 CONJ φυλην G5443 N-ASF και G2532 CONJ γλωσσαν G1100 N-ASF και G2532 CONJ λαον G2992 N-ASM

Darby

6 And I saw another angel flying in mid-heaven, having [the] everlasting glad tidings to announce to those settled on the earth, and to every nation and tribe and tongue and people,

TSK - Openbaring 14:6

 

another.

Openb 8:13; Jes 6:2; Jes 6:6; Jes 6:7; Ezech 1:14; Dan 9:21

in.

Ge 1:6

everlasting.

2Sam 23:5; Ps 119:142; Ps 139:24; Ps 145:13; Jes 40:8; Jes 45:17; Jes 51:6; Jes 51:8

Efez 3:9-11; 2Thess 2:16; Tit 1:1-3; Hebr 13:20

preach.

Matt 10:27; Mark 16:15; Rom 16:25; Kol 1:23

every.

Openb 10:11; Openb 13:7; Dan 4:1; Dan 6:25; Dan 6:26; Efez 3:9

 

 

SV

7 Zeggende met een grote stem: Vreest God, en geeft Hem heerlijkheid, want de ure Zijns oordeels is gekomen; en aanbidt Hem, Die8 9 10 11 12 13  den hemel, en de aarde, en de zee, en de fonteinen der wateren gemaakt heeft.       8Gen 1:1;  9Ps 33:6;  10Ps 124:8;  11Ps 146:6;  12Hand 14:15;  13Hand 17:24;  [Neh 9:6];

KJV

7 Saying G3004 with G1722 a loud G3173 voice G5456, Fear G5399 God G2316, and G2532 give G1325 glory G1391 to him G846; for G3754 the hour G5610 of his G846 judgment G2920 is come G2064: and G2532 worship G4352 him that made G4160 heaven G3772, and G2532 earth G1093, and G2532 the sea G2281, and G2532 the fountains G4077 of waters G5204. Gen 1:1; Ps 33:6; Ps 124:8; Ps 146:6; Hand 14:15; Hand 17:24; [Neh 9:6];

YLT

7 saying in a great voice, `Fear ye God, and give to Him glory, because come did the hour of His judgment, and bow ye before Him who did make the heaven, and the land, and sea, and fountains of waters.' Gen 1:1; Ps 33:6; Ps 124:8; Ps 146:6; Hand 14:15; Hand 17:24; [Neh 9:6];

WHNU

7 λεγων G3004 V-PAP-NSM εν G1722 PREP φωνη G5456 N-DSF μεγαλη G3173 A-DSF φοβηθητε G5399 V-AOM-2P τον G3588 T-ASM θεον G2316 N-ASM και G2532 CONJ δοτε G1325 V-2AAM-2P αυτω G846 P-DSM δοξαν G1391 N-ASF οτι G3754 CONJ ηλθεν G2064 V-2AAI-3S η G3588 T-NSF ωρα G5610 N-NSF της G3588 T-GSF κρισεως G2920 N-GSF αυτου G846 P-GSM και G2532 CONJ προσκυνησατε G4352 V-AAM-2P τω G3588 T-DSM ποιησαντι G4160 V-AAP-DSM τον G3588 T-ASM ουρανον G3772 N-ASM και G2532 CONJ την G3588 T-ASF γην G1093 N-ASF και G2532 CONJ θαλασσαν G2281 N-ASF και G2532 CONJ πηγας G4077 N-APF υδατων G5204 N-GPN Gen 1:1; Ps 33:6; Ps 124:8; Ps 146:6; Hand 14:15; Hand 17:24; [Neh 9:6];

Darby

7 saying with a loud voice, Fear God and give him glory, for the hour of his judgment has come; and do homage to him who has made the heaven and the earth and the sea and fountains of waters. Gen 1:1; Ps 33:6; Ps 124:8; Ps 146:6; Hand 14:15; Hand 17:24; [Neh 9:6];

TSK - Openbaring 14:7

 

with.

Jes 40:3; Jes 40:6; Jes 40:9; Jes 44:23; Jes 52:7; Jes 52:8; Jes 58:1; Hos 8:1

Fear.

Openb 11:18; Openb 15:4; Openb 19:5; Gen 22:12; Ps 36:1; Ps 89:7; Pred 12:13; Pred 12:14

give.

Openb 4:9; Openb 16:9; Joz 7:19; 1Sam 6:5; Jes 42:12; Mal 2:2; Luk 17:18

hour.

Openb 11:18; Openb 15:4; Openb 18:10; Openb 18:17; Openb 18:19; Ezech 7:2; Ezech 7:6; Dan 8:19; Matt 25:13; Joh 5:25-29

1Pe 4:7

worship.

Openb 4:11; Ex 20:11; Neh 9:6; Ps 33:6; Ps 95:5; Ps 124:8; Ps 146:5; Ps 146:6; Spr 8:22-31

Jer 10:10; Hand 14:15; Hand 17:23-25

 

 

SV

8 En er is een andere engel gevolgd, zeggende: Zij14 15 16  is gevallen, zij is gevallen, Babylon, die17 18 19 20  grote stad, omdat zij uit den wijn des toorns harer hoererij alle volken heeft gedrenkt.        14Jes 21:9;  15Jer 51:8;  16Openb 18:2;  17Openb 16:19;  18Openb 17:5;  19Openb 18:10;  20Openb 18:21;  [Jes 25:2]; [Openb 18:3];

KJV

8 And G2532 there followed G190 another G243 angel G32, saying G3004, Babylon G897 is fallen G4098, is fallen G4098, that great G3173 city G4172, because G3754 she made G4222 all G3956 nations G1484 drink G4222 of G1537 the wine G3631 of the wrath G2372 of her G846 fornication G4202. Jes 21:9; Jer 51:8; Openb 18:2; Openb 16:19; Openb 17:5; Openb 18:10; Openb 18:21; [Jes 25:2]; [Openb 18:3];

YLT

8 And another messenger did follow, saying, `Fall, fall, did Babylon, the great city, because of the wine of the wrath of her whoredom she hath given to all nations to drink.' Jes 21:9; Jer 51:8; Openb 18:2; Openb 16:19; Openb 17:5; Openb 18:10; Openb 18:21; [Jes 25:2]; [Openb 18:3];

WHNU

8 και G2532 CONJ αλλος G243 A-NSM  δευτερος G1208 A-NSM [αγγελος] G32 N-NSM αγγελος G32 N-NSM δευτερος G1208 A-NSM ηκολουθησεν G190 V-AAI-3S λεγων G3004 V-PAP-NSM επεσεν G4098 V-2AAI-3S επεσεν G4098 V-2AAI-3S βαβυλων G897 N-NSF η G3588 T-NSF μεγαλη G3173 A-NSF η G3588 T-NSF εκ G1537 PREP του G3588 T-GSM οινου G3631 N-GSM του G3588 T-GSM θυμου G2372 N-GSM της G3588 T-GSF πορνειας G4202 N-GSF αυτης G846 P-GSF πεποτικεν G4222 V-RAI-3S παντα G3956 A-APN τα G3588 T-APN εθνη G1484 N-APN Jes 21:9; Jer 51:8; Openb 18:2; Openb 16:19; Openb 17:5; Openb 18:10; Openb 18:21; [Jes 25:2]; [Openb 18:3];

Darby

8 And another, a second, angel followed, saying, Great Babylon has fallen, has fallen, which of the wine of the fury of her fornication has made all nations drink. Jes 21:9; Jer 51:8; Openb 18:2; Openb 16:19; Openb 17:5; Openb 18:10; Openb 18:21; [Jes 25:2]; [Openb 18:3];

TSK - Openbaring 14:8

 

Babylon.

Openb 16:19; Openb 17:5; Openb 17:18; Openb 18:2; Openb 18:3; Openb 18:10; Openb 18:11; Openb 18:18-21; Jes 21:9; Jer 51:7; Jer 51:8; Jer 51:64

because.

Openb 11:8; Openb 17:2-5; Openb 18:3; Openb 18:10; Openb 18:18; Openb 18:21; Openb 19:2; Jer 51:7; Ezech 16:15-22

Na 3:19

wrath.

Openb 13:15-17; Openb 17:6

 

 

SV

9 En een derde engel is hen gevolgd, zeggende met een grote stem: Indien iemand het beest aanbidt en zijn beeld, en ontvangt het merkteken aan zijn voorhoofd, of aan zijn hand,

KJV

9 And G2532 the third G5154 angel G32 followed G190 them G846, saying G3004 with G1722 a loud G3173 voice G5456, If any man G1536 worship G4352 the beast G2342 and G2532 his G846 image G1504, and G2532 receive G2983 [his] mark G5480 in G1909 his G846 forehead G3359, or G2228 in G1909 his G846 hand G5495,

YLT

9 And a third messenger did follow them, saying in a great voice, `If any one the beast doth bow before, and his image, and doth receive a mark upon his forehead, or upon his hand,

WHNU

9 και G2532 CONJ αλλος G243 A-NSM αγγελος G32 N-NSM τριτος G5154 A-NSM ηκολουθησεν G190 V-AAI-3S αυτοις G846 P-DPM λεγων G3004 V-PAP-NSM εν G1722 PREP φωνη G5456 N-DSF μεγαλη G3173 A-DSF ει G1487 COND τις G5100 X-NSM προσκυνει G4352 V-PAI-3S το G3588 T-ASN θηριον G2342 N-ASN και G2532 CONJ την G3588 T-ASF εικονα G1504 N-ASF αυτου G846 P-GSN και G2532 CONJ λαμβανει G2983 V-PAI-3S χαραγμα G5480 N-ASN επι G1909 PREP του G3588 T-GSN μετωπου G3359 N-GSN αυτου G846 P-GSM η G2228 PRT επι G1909 PREP την G3588 T-ASF χειρα G5495 N-ASF αυτου G846 P-GSM

Darby

9 And another, a third, angel followed them, saying with a loud voice, If any one do homage to the beast and its image, and receive a mark upon his forehead or upon his hand,

TSK - Openbaring 14:9

 

the third.

Openb 14:6-8; Jer 44:4

If.

Openb 14:11; Openb 13:3-6; Openb 13:11-17

 

 

SV

10 Die zal ook drinken uit den wijn des toorn Gods, die ongemengd ingeschonken21  is, in22  den drinkbeker Zijns toorns; en hij zal gepijnigd23  worden met24  vuur en sulfer voor de heilige engelen en voor het Lam.     21Openb 18:6;  22Openb 16:19;  23Openb 20:10;  24Openb 19:20;

KJV

10 The same G846 G2532 shall drink G4095 of G1537 the wine G3631 of the wrath G2372 of God G2316, which G3588 is poured out G2767 without mixture G194 into G1722 the cup G4221 of his G846 indignation G3709; and G2532 he shall be tormented G928 with G1722 fire G4442 and G2532 brimstone G2303 in the presence G1799 of the holy G40 angels G32, and G2532 in the presence G1799 of the Lamb G721: Openb 18:6; Openb 16:19; Openb 20:10; Openb 19:20;

YLT

10 he also shall drink of the wine of the wrath of God, that hath been mingled unmixed in the cup of His anger, and he shall be tormented in fire and brimstone before the holy messengers, and before the Lamb, Openb 18:6; Openb 16:19; Openb 20:10; Openb 19:20;

WHNU

10 και G2532 CONJ αυτος G846 P-NSM πιεται G4095 V-FDI-3S εκ G1537 PREP του G3588 T-GSM οινου G3631 N-GSM του G3588 T-GSM θυμου G2372 N-GSM του G3588 T-GSM θεου G2316 N-GSM του G3588 T-GSM κεκερασμενου G2767 V-RPP-GSM ακρατου G194 A-GSM εν G1722 PREP τω G3588 T-DSN ποτηριω G4221 N-DSN της G3588 T-GSF οργης G3709 N-GSF αυτου G846 P-GSM και G2532 CONJ βασανισθησεται G928 V-FPI-3S εν G1722 PREP πυρι G4442 N-DSN και G2532 CONJ θειω G2303 N-DSN ενωπιον G1799 ADV αγγελων G32 N-GPM αγιων G40 A-GPM και G2532 CONJ ενωπιον G1799 ADV του G3588 T-GSN αρνιου G721 N-GSN Openb 18:6; Openb 16:19; Openb 20:10; Openb 19:20;

Darby

10 he also shall drink of the wine of the fury of God prepared unmixed in the cup of his wrath, and he shall be tormented in fire and brimstone before the holy angels and before the Lamb. Openb 18:6; Openb 16:19; Openb 20:10; Openb 19:20;

TSK - Openbaring 14:10

 

drink.

Openb 16:19; Openb 18:3; Job 21:20; Ps 11:6; Ps 60:3; Ps 75:8; Jes 29:9; Jes 51:17; Jes 51:21; Jes 51:22

Jer 25:15-17; Jer 25:27; Jer 51:57

into.

Openb 18:6; Ps 73:10; Jes 51:17; Jer 49:12; Klaagl 4:21; Hab 2:16; Matt 20:22

Mt 26:39

be.

Openb 9:17; Openb 9:18; Openb 19:20; Openb 20:10; Openb 21:8; Gen 19:24; Deut 29:23; Job 18:15; Ps 11:6

Jes 30:33; Jes 34:9; Matt 25:41; Judas 1:7

in the.

Ps 37:34; Ps 52:6; Ps 91:8; Ezech 20:48; Matt 13:41; Matt 13:42; Matt 13:49; Matt 13:50; 2Thess 1:8; 2Thess 1:9

 

 

SV

11 En25  de rook van hun pijniging gaat op in alle eeuwigheid, en zij hebben geen rust dag en nacht, die het beest aanbidden en zijn beeld, en zo iemand het merkteken zijns naams ontvangt.  25Openb 19:3;  [Jes 34:10]; [Openb 13:17];

KJV

11 And G2532 the smoke G2586 of their G846 torment G929 ascendeth up G305 for G1519 ever G165 and ever G165: and G2532 they have G2192 no G3756 rest G372 day G2250 nor G2532 night G3571, who G3588 worship G4352 the beast G2342 and G2532 his G846 image G1504, and G2532 whosoever G1536 receiveth G2983 the mark G5480 of his G846 name G3686. Openb 19:3; [Jes 34:10]; [Openb 13:17];

YLT

11 and the smoke of their torment doth go up to ages of ages; and they have no rest day and night, who are bowing before the beast and his image, also if any doth receive the mark of his name. Openb 19:3; [Jes 34:10]; [Openb 13:17];

WHNU

11 και G2532 CONJ ο G3588 T-NSM καπνος G2586 N-NSM του G3588 T-GSM βασανισμου G929 N-GSM αυτων G846 P-GPM εις G1519 PREP αιωνας G165 N-APM αιωνων G165 N-GPM αναβαινει G305 V-PAI-3S και G2532 CONJ ουκ G3756 PRT-N εχουσιν G2192 V-PAI-3P αναπαυσιν G372 N-ASF ημερας G2250 N-GSF και G2532 CONJ νυκτος G3571 N-GSF οι G3588 T-NPM προσκυνουντες G4352 V-PAP-NPM το G3588 T-ASN θηριον G2342 N-ASN και G2532 CONJ την G3588 T-ASF εικονα G1504 N-ASF αυτου G846 P-GSN και G2532 CONJ ει G1487 COND τις G5100 X-NSM λαμβανει G2983 V-PAI-3S το G3588 T-ASN χαραγμα G5480 N-ASN του G3588 T-GSN ονοματος G3686 N-GSN αυτου G846 P-GSN Openb 19:3; [Jes 34:10]; [Openb 13:17];

Darby

11 And the smoke of their torment goes up to ages of ages, and they have no respite day and night who do homage to the beast and to its image, and if any one receive the mark of its name. Openb 19:3; [Jes 34:10]; [Openb 13:17];

TSK - Openbaring 14:11

 

smoke.

Openb 18:18; Openb 19:3; Gen 19:28; Jes 33:14; Jes 34:10; Joel 2:30; Luk 16:23

for.

Openb 4:9; Openb 4:10; Openb 5:13; Openb 5:14; Openb 7:12; Openb 11:15; Openb 20:10; Openb 22:5; Ex 15:18; Ps 10:16; Ps 145:1

Matt 25:41; Matt 25:46; Hebr 1:8

no.

Deut 28:65; Jes 57:20; Matt 11:28; Mark 9:43-49; Luk 16:24

 

 

SV

12 Hier26  is de lijdzaamheid der heiligen; hier zijn zij, die de geboden Gods bewaren en het geloof van Jezus.  26Openb 13:10;

KJV

12 Here G5602 is G2076 the patience G5281 of the saints G40: here G5602 [are] they that keep G5083 the commandments G1785 of God G2316, and G2532 the faith G4102 of Jesus G2424. Openb 13:10;

YLT

12 Here is endurance of the saints: here [are] those keeping the commands of God, and the faith of Jesus.' Openb 13:10;

WHNU

12 ωδε G5602 ADV η G3588 T-NSF υπομονη G5281 N-NSF των G3588 T-GPM αγιων G40 A-GPM εστιν G2076 V-PXI-3S οι G3588 T-NPM τηρουντες G5083 V-PAP-NPM τας G3588 T-APF εντολας G1785 N-APF του G3588 T-GSM θεου G2316 N-GSM και G2532 CONJ την G3588 T-ASF πιστιν G4102 N-ASF ιησου G2424 N-GSM Openb 13:10;

Darby

12 Here is the endurance of the saints, who keep the commandments of God and the faith of Jesus. Openb 13:10;

TSK - Openbaring 14:12

 

is.

13:10

here are.

12:17

the faith.

Openb 3:8; Openb 3:10; 2Tim 4:7

 

 

SV

13 En ik hoorde een stem uit den hemel, die tot mij zeide: Schrijf, zalig zijn de doden, die in den Heere sterven, van nu aan. Ja, zegt de Geest, opdat zij rusten mogen van hun arbeid; en hun werken volgen met hen.

KJV

13 And G2532 I heard G191 a voice G5456 from G1537 heaven G3772 saying G3004 unto me G3427, Write G1125, Blessed G3107 [are] the dead G3498 which G3588 die G599 in G1722 the Lord G2962 from henceforth G534: Yea G3483, saith G3004 the Spirit G4151, that G2443 they may rest G373 from G1537 their G846 labours G2873; and G1161 their G846 works G2041 do follow G190 G3326 them G846.2

  2from henceforth…: or, from henceforth saith the Spirit, Yea

YLT

13 And I heard a voice out of the heaven saying to me, `Write: Happy are the dead who in the Lord are dying from this time!' `Yes, (saith the Spirit,) That they may rest from their labours--and their works do follow them!'

WHNU

13 και G2532 CONJ ηκουσα G191 V-AAI-1S φωνης G5456 N-GSF εκ G1537 PREP του G3588 T-GSM ουρανου G3772 N-GSM λεγουσης G3004 V-PAP-GSF γραψον G1125 V-AAM-2S μακαριοι G3107 A-NPM οι G3588 T-NPM νεκροι G3498 A-NPM οι G3588 T-NPM εν G1722 PREP κυριω G2962 N-DSM αποθνησκοντες G599 V-PAP-NPM απ G575 PREP αρτι G737 ADV ναι G3483 PRT λεγει G3004 V-PAI-3S το G3588 T-NSN πνευμα G4151 N-NSN ινα G2443 CONJ αναπαησονται G373 V-2FPI-3P εκ G1537 PREP των G3588 T-GPM κοπων G2873 N-GPM αυτων G846 P-GPM τα G3588 T-NPN γαρ G1063 CONJ εργα G2041 N-NPN αυτων G846 P-GPM ακολουθει G190 V-PAI-3S μετ G3326 PREP αυτων G846 P-GPM

Darby

13 And I heard a voice out of the heaven saying, Write, Blessed the dead who die in [the] Lord from henceforth. Yea, saith the Spirit, that they may rest from their labours; for their works follow with them.

TSK - Openbaring 14:13

 

a voice.

Openb 11:15; Openb 11:19; Openb 16:17; Matt 3:17

Write.

Openb 1:11; Openb 2:1; Openb 10:4; Openb 19:9; Openb 21:5

Blessed.

Openb 20:6; Pred 4:1; Pred 4:2; Jes 57:1; Jes 57:2; 2Kor 5:8; Filipp 1:21-23

die.

Rom 14:8; 1Kor 15:18; 1Thess 4:14; 1Thess 4:16; 1Thess 5:10

from henceforth:  Yea saith the Spirit.  or, from henceforthsaith the Spirit, Yea.  rest.

Openb 6:11; Openb 7:14-17; Job 3:17-19; Jes 35:10; Jes 57:2; Luk 16:25; 2Thess 1:6; 2Thess 1:7

Heb 4:9-11

and their.

Ps 19:11; Ps 85:13; Matt 25:35-40; Luk 16:9; 1Kor 15:58; Gal 6:7; Gal 6:8; Filipp 2:17

2Tim 4:7; 2Tim 4:8; Hebr 6:10; Hebr 6:11

 

 

SV

14 En ik zag, en ziet, een witte wolk, en op de wolk was Een gezeten, des27 28 29  mensen Zoon gelijk, hebbende op Zijn hoofd een gouden kroon; en in Zijn hand een scherpe sikkel.    27Ezech 1:26;  28Dan 7:13;  29Openb 1:13;  [Ps 104:3]; [Ps 110:6];

KJV

14 And G2532 I looked G1492, and G2532 behold G2400 a white G3022 cloud G3507, and G2532 upon G1909 the cloud G3507 [one] sat G2521 like G3664 unto the Son G5207 of man G444, having G2192 on G1909 his G846 head G2776 a golden G5552 crown G4735, and G2532 in G1722 his G846 hand G5495 a sharp G3691 sickle G1407. Ezech 1:26; Dan 7:13; Openb 1:13; [Ps 104:3]; [Ps 110:6];

YLT

14 And I saw, and lo, a white cloud, and upon the cloud [one] sitting like to a son of man, having upon his head a golden crown, and in his hand a sharp sickle; Ezech 1:26; Dan 7:13; Openb 1:13; [Ps 104:3]; [Ps 110:6];

WHNU

14 και G2532 CONJ ειδον G1492 V-2AAI-1S και G2532 CONJ ιδου G2400 V-2AAM-2S νεφελη G3507 N-NSF λευκη G3022 A-NSF και G2532 CONJ επι G1909 PREP την G3588 T-ASF νεφελην G3507 N-ASF καθημενον G2521 V-PNP-ASM ομοιον G3664 A-ASM υιον G5207 N-ASM ανθρωπου G444 N-GSM εχων G2192 V-PAP-NSM επι G1909 PREP της G3588 T-GSF κεφαλης G2776 N-GSF αυτου G846 P-GSM στεφανον G4735 N-ASM χρυσουν G5552 A-ASM και G2532 CONJ εν G1722 PREP τη G3588 T-DSF χειρι G5495 N-DSF αυτου G846 P-GSM δρεπανον G1407 N-ASN οξυ G3691 A-ASN Ezech 1:26; Dan 7:13; Openb 1:13; [Ps 104:3]; [Ps 110:6];

Darby

14 And I saw, and behold, a white cloud, and on the cloud one sitting like [the] Son of man, having upon his head a golden crown, and in his hand a sharp sickle. Ezech 1:26; Dan 7:13; Openb 1:13; [Ps 104:3]; [Ps 110:6];

TSK - Openbaring 14:14

 

behold.

Openb 14:15; Openb 14:16; Openb 1:7; Openb 10:1; Openb 20:11; Ps 97:2; Jes 19:1; Matt 17:5; Luk 21:27

like.

Openb 1:13; Ezech 1:26; Dan 7:13

a golden.

Openb 6:2; Openb 11:17; Openb 19:12; Ps 21:3; Hebr 2:9

a sharp.

Openb 14:15-17; Joel 3:12; Joel 3:13; Matt 13:30; Mark 4:29

 

 

SV

15 En een andere engel kwam uit den tempel, roepende met een grote stem tot Dengene, Die op de wolk zat: Zend30 31  Uw sikkel en maai; want de ure om te maaien is nu gekomen, dewijl de oogst der aarde rijp is geworden.   30Joel 3:13;  31Matt 13:39;

KJV

15 And G2532 another G243 angel G32 came G1831 out of G1537 the temple G3485, crying G2896 with G1722 a loud G3173 voice G5456 to him that sat G2521 on G1909 the cloud G3507, Thrust in G3992 thy G4675 sickle G1407, and G2532 reap G2325: for G3754 the time G5610 is come G2064 for thee G4671 to reap G2325; for G3754 the harvest G2326 of the earth G1093 is ripe G3583.3

  3ripe: or, dried  Joel 3:13; Matt 13:39;

YLT

15 and another messenger did come forth out of the sanctuary crying in a great voice to him who is sitting upon the cloud, `Send forth thy sickle and reap, because come to thee hath the hour of reaping, because ripe hath been the harvest of the earth;' Joel 3:13; Matt 13:39;

WHNU

15 και G2532 CONJ αλλος G243 A-NSM αγγελος G32 N-NSM εξηλθεν G1831 V-2AAI-3S εκ G1537 PREP του G3588 T-GSM ναου G3485 N-GSM κραζων G2896 V-PAP-NSM εν G1722 PREP φωνη G5456 N-DSF μεγαλη G3173 A-DSF τω G3588 T-DSM καθημενω G2521 V-PNP-DSM επι G1909 PREP της G3588 T-GSF νεφελης G3507 N-GSF πεμψον G3992 V-AAM-2S το G3588 T-ASN δρεπανον G1407 N-ASN σου G4675 P-2GS και G2532 CONJ θερισον G2325 V-AAM-2S οτι G3754 CONJ ηλθεν G2064 V-2AAI-3S η G3588 T-NSF ωρα G5610 N-NSF θερισαι G2325 V-AAN οτι G3754 CONJ εξηρανθη G3583 V-API-3S ο G3588 T-NSM θερισμος G2326 N-NSM της G3588 T-GSF γης G1093 N-GSF Joel 3:13; Matt 13:39;

Darby

15 And another angel came out of the temple, crying with a loud voice to him that sat on the cloud, Send thy sickle and reap; for the hour of reaping is come, for the harvest of the earth is dried. Joel 3:13; Matt 13:39;

TSK - Openbaring 14:15

 

came.

16:17

crying.

Openb 6:10; Jes 62:1; Jes 62:6; Jes 62:7

Thrust.

14

harvest.

Openb 13:12; Jer 51:33; Joel 3:13; Matt 13:30; Matt 13:39

ripe.  or, dried.

Openb 14:18; Gen 15:6; Zach 5:6-11; Matt 23:32; 1Thess 2:16

 

 

SV

16 En Die op de wolk zat, zond Zijn sikkel op de aarde, en de aarde werd gemaaid.

KJV

16 And G2532 he that sat G2521 on G1909 the cloud G3507 thrust in G906 his G846 sickle G1407 on G1909 the earth G1093; and G2532 the earth G1093 was reaped G2325.

YLT

16 and he who is sitting upon the cloud did put forth his sickle upon the earth, and the earth was reaped.

WHNU

16 και G2532 CONJ εβαλεν G906 V-2AAI-3S ο G3588 T-NSM καθημενος G2521 V-PNP-NSM επι G1909 PREP της G3588 T-GSF νεφελης G3507 N-GSF το G3588 T-ASN δρεπανον G1407 N-ASN αυτου G846 P-GSM επι G1909 PREP την G3588 T-ASF γην G1093 N-ASF και G2532 CONJ εθερισθη G2325 V-API-3S η G3588 T-NSF γη G1093 N-NSF

Darby

16 And he that sat on the cloud put his sickle on the earth, and the earth was reaped.

TSK - Openbaring 14:16

 

he.

Openb 14:14; Matt 16:27; Joh 5:22; Joh 5:23

thrust.

Openb 14:19; Openb 16:1-21

 

 

SV

17 En een andere engel kwam uit den tempel, die in den hemel is, hebbende ook zelf een scherpe sikkel.

KJV

17 And G2532 another G243 angel G32 came G1831 out of G1537 the temple G3485 which G3588 is in G1722 heaven G3772, he G846 also G2532 having G2192 a sharp G3691 sickle G1407.

YLT

17 And another messenger did come forth out of the sanctuary that [is] in the heaven, having--he also--a sharp sickle,

WHNU

17 και G2532 CONJ αλλος G243 A-NSM αγγελος G32 N-NSM εξηλθεν G1831 V-2AAI-3S εκ G1537 PREP του G3588 T-GSM ναου G3485 N-GSM του G3588 T-GSM εν G1722 PREP τω G3588 T-DSM ουρανω G3772 N-DSM εχων G2192 V-PAP-NSM και G2532 CONJ αυτος G846 P-NSM δρεπανον G1407 N-ASN οξυ G3691 A-ASN

Darby

17 And another angel came out of the temple which [is] in the heaven, he also having a sharp sickle.

TSK - Openbaring 14:17

 

came.

Openb 14:14; Openb 14:15; Openb 14:18; Openb 15:5; Openb 15:6; Openb 16:1

 

 

SV

18 En een andere engel kwam uit van het altaar, die macht had over het vuur; en hij riep met een groot geroep, tot dengene, die de scherpe sikkel had, zeggende: Zend uw scherpe sikkel, en snijd af de druiftakken van den wijngaard der aarde, want zijn druiven zijn rijp.

KJV

18 And G2532 another G243 angel G32 came G1831 out G1537 from the altar G2379, which had G2192 power G1849 over G1909 fire G4442; and G2532 cried G5455 with a loud G3173 cry G2906 to him that had G2192 the sharp G3691 sickle G1407, saying G3004, Thrust in G3992 thy G4675 sharp G3691 sickle G1407, and G2532 gather G5166 the clusters G1009 of the vine G288 of the earth G1093; for G3754 her G846 grapes G4718 are fully ripe G187.

YLT

18 and another messenger did come forth out from the altar, having authority over the fire, and he called with a great cry to him having the sharp sickle, saying, `Send forth thy sharp sickle, and gather the clusters of the vine of the earth, because come to perfection have her grapes;'

WHNU

18 και G2532 CONJ αλλος G243 A-NSM αγγελος G32 N-NSM [εξηλθεν] G1831 V-2AAI-3S εκ G1537 PREP του G3588 T-GSN θυσιαστηριου G2379 N-GSN [ο] G3588 T-NSM εχων G2192 V-PAP-NSM εξουσιαν G1849 N-ASF επι G1909 PREP του G3588 T-GSN πυρος G4442 N-GSN και G2532 CONJ εφωνησεν G5455 V-AAI-3S φωνη G5456 N-DSF μεγαλη G3173 A-DSF τω G3588 T-DSM εχοντι G2192 V-PAP-DSM το G3588 T-ASN δρεπανον G1407 N-ASN το G3588 T-ASN οξυ G3691 A-ASN λεγων G3004 V-PAP-NSM πεμψον G3992 V-AAM-2S σου G4675 P-2GS το G3588 T-ASN δρεπανον G1407 N-ASN το G3588 T-ASN οξυ G3691 A-ASN και G2532 CONJ τρυγησον G5166 V-AAM-2S τους G3588 T-APM βοτρυας G1009 N-APM της G3588 T-GSF αμπελου G288 N-GSF της G3588 T-GSF γης G1093 N-GSF οτι G3754 CONJ ηκμασαν G187 V-AAI-3P αι G3588 T-NPF σταφυλαι G4718 N-NPF αυτης G846 P-GSF

Darby

18 And another angel came out of the altar, having power over fire, and called with a loud cry to him that had the sharp sickle, saying, Send thy sharp sickle, and gather the bunches of the vine of the earth; for her grapes are fully ripened.

TSK - Openbaring 14:18

 

came.

Openb 6:9; Openb 6:10

which.

16:8

and cried.

Openb 14:15; Openb 14:16

Thrust.

Joe 3:13

 

 

SV

19 En de engel zond zijn sikkel op de aarde en sneed [de druiven] af van den wijngaard der aarde, en wierp ze in den groten wijnpersbak des32  toorns Gods.  32Openb 19:15;

KJV

19 And G2532 the angel G32 thrust in G906 his G846 sickle G1407 into G1519 the earth G1093, and G2532 gathered G5166 the vine G288 of the earth G1093, and G2532 cast G906 [it] into G1519 the great G3173 winepress G3025 of the wrath G2372 of God G2316. Openb 19:15;

YLT

19 and the messenger did put forth his sickle to the earth, and did gather the vine of the earth, and did cast [it] to the great wine-press of the wrath of God; Openb 19:15;

WHNU

19 και G2532 CONJ εβαλεν G906 V-2AAI-3S ο G3588 T-NSM αγγελος G32 N-NSM το G3588 T-ASN δρεπανον G1407 N-ASN αυτου G846 P-GSM εις G1519 PREP την G3588 T-ASF γην G1093 N-ASF και G2532 CONJ ετρυγησεν G5166 V-AAI-3S την G3588 T-ASF αμπελον G288 N-ASF της G3588 T-GSF γης G1093 N-GSF και G2532 CONJ εβαλεν G906 V-2AAI-3S εις G1519 PREP την G3588 T-ASF ληνον G3025 N-ASF του G3588 T-GSM θυμου G2372 N-GSM του G3588 T-GSM θεου G2316 N-GSM τον G3588 T-ASM μεγαν G3173 A-ASM Openb 19:15;

Darby

19 And the angel put his sickle to the earth, and gathered the vine of the earth, and cast [the bunches] into the great wine-press of the fury of God; Openb 19:15;

TSK - Openbaring 14:19

 

and cast.

Openb 19:15-21; Deut 32:32; Deut 32:33

 

 

SV

20 En de33  wijnpersbak werd buiten de stad getreden, en er is bloed uit den wijnpersbak gekomen, tot aan de tomen der paarden, duizend zeshonderd stadiën ver.  33Jes 63:3;

KJV

20 And G2532 the winepress G3025 was trodden G3961 without G1854 the city G4172, and G2532 blood G129 came G1831 out of G1537 the winepress G3025, even unto G891 the horse G2462 bridles G5469, by the space of G575 a thousand G5507 [and] six hundred G1812 furlongs G4712. Jes 63:3;

YLT

20 and trodden was the wine-press outside of the city, and blood did come forth out of the wine-press--unto the bridles of the horses, a thousand, six hundred furlongs. Jes 63:3;

WHNU

20 και G2532 CONJ επατηθη G3961 V-API-3S η G3588 T-NSF ληνος G3025 N-NSF εξωθεν G1855 ADV της G3588 T-GSF πολεως G4172 N-GSF και G2532 CONJ εξηλθεν G1831 V-2AAI-3S αιμα G129 N-NSN εκ G1537 PREP της G3588 T-GSF ληνου G3025 N-GSF αχρι G891 PREP των G3588 T-GPM χαλινων G5469 N-GPM των G3588 T-GPM ιππων G2462 N-GPM απο G575 PREP σταδιων G4712 N-GPN χιλιων G5507 A-GPM εξακοσιων G1812 A-GPM Jes 63:3;

Darby

20 and the wine-press was trodden without the city, and blood went out of the wine-press to the bits of the horses for a thousand six hundred stadia. Jes 63:3;

TSK - Openbaring 14:20

 

the winepress.

Jes 63:1-3; Klaagl 1:15

without.

Openb 11:8; Hebr 13:11; Hebr 13:12

and blood.

Openb 19:14-21; Jes 34:5-7; Jes 66:24; Ezech 39:17-21

 

 

 

 


Vorig hoofdstuk (Openbaring 13)
| Begin hoofdstuk | Volgend hoofdstuk (Openbaring 15)