Interlinear Nieuw Testament

index


Vorig hoofdstuk (Markus 12)
| Volgend hoofdstuk (Markus 14)


Markus 13

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

SV

1 En als Hij uit1 2  den tempel ging, zeide een van Zijn discipelen tot Hem: Meester, zie, hoedanige stenen, en hoedanige gebouwen!   1Matt 24:1;  2Luk 21:5;  [Matt 24:3];

KJV

1 And G2532 as he G846 went G1607 out of G1537 the temple G2411, one G1520 of his G846 disciples G3101 saith G3004 unto him G846 , Master G1320 , see G2396 what manner G4217 of stones G3037 and G2532 what G4217 buildings G3619 [are here]! Matt 24:1; Luk 21:5; [Matt 24:3];

YLT

1 And as he is going forth out of the temple, one of his disciples saith to him, `Teacher, see! what stones! and what buildings!' Matt 24:1; Luk 21:5; [Matt 24:3];

WHNU

1 και G2532 CONJ εκπορευομενου G1607 V-PNP-GSM αυτου G846 P-GSM εκ G1537 PREP του G3588 T-GSN ιερου G2411 N-GSN λεγει G3004 V-PAI-3S αυτω G846 P-DSM εις G1520 A-NSM των G3588 T-GPM μαθητων G3101 N-GPM αυτου G846 P-GSM διδασκαλε G1320 N-VSM ιδε G1492 V-AAM-2S ποταποι G4217 A-NPM λιθοι G3037 N-NPM και G2532 CONJ ποταπαι G4217 A-NPF οικοδομαι G3619 N-NPF Matt 24:1; Luk 21:5; [Matt 24:3];

Darby

1 And as he was going out of the temple, one of his disciples says to him, Teacher, see what stones and what buildings! Matt 24:1; Luk 21:5; [Matt 24:3];

TSK - Markus 13:1

 

1 Christ foretells the destruction of the temple;

9 the persecutions for the gospel;

10 that the gospel must be preached to all nations;

14 that great calamities shall happen to the Jews;

24 and the manner of his coming to judgment;

32 the hour whereof being known to none, every man is to watch and pray, that we be not found unprovided, when he comes to each one particularly by death.

 

 

as he.

Matt 24:1; Matt 24:2; Luk 21:5-7

out.

Ezech 7:20-22; Ezech 8:6; Ezech 10:4; Ezech 10:19; Ezech 11:22; Ezech 11:23; Mal 3:1; Mal 3:2

 

 

SV

2 En Jezus, antwoordende, zeide tot hem: Ziet gij deze grote gebouwen? Er3 4 5  zal niet [een] steen op den [anderen] steen gelaten worden, die niet afgebroken zal worden.    31Kon 9:7-8;  4Micha 3:12;  5Luk 19:44;

KJV

2 And G2532 Jesus G2424 answering G611 said G2036 unto him G846 , Seest thou G991 these G5025 great G3173 buildings G3619 ? there shall G863 not G3364 be left G863 one stone G3037 upon G1909 another G3037 , that G3739 shall G2647 not G3364 be thrown down G2647. 1Kon 9:7-8; Micha 3:12; Luk 19:44;

YLT

2 and Jesus answering said to him, `Seest thou these great buildings? there may not be left a stone upon a stone, that may not be thrown down.' 1Kon 9:7-8; Micha 3:12; Luk 19:44;

WHNU

2 και G2532 CONJ ο G3588 T-NSM ιησους G2424 N-NSM ειπεν G2036 V-2AAI-3S αυτω G846 P-DSM βλεπεις G991 V-PAI-2S ταυτας G3778 D-APF τας G3588 T-APF μεγαλας G3173 A-APF οικοδομας G3619 N-APF ου G3756 PRT-N μη G3361 PRT-N αφεθη G863 V-APS-3S ωδε G5602 ADV λιθος G3037 N-NSM επι G1909 PREP λιθον G3037 N-ASM ος G3739 R-NSM ου G3756 PRT-N μη G3361 PRT-N καταλυθη G2647 V-APS-3S 1Kon 9:7-8; Micha 3:12; Luk 19:44;

Darby

2 And Jesus answering said to him, Seest thou these great buildings? not a stone shall be left upon a stone, which shall not be thrown down. 1Kon 9:7-8; Micha 3:12; Luk 19:44;

TSK - Markus 13:2

 

there.

1Kon 9:7; 1Kon 9:8; 2Kron 7:20; 2Kron 7:21; Jer 26:18; Micha 3:12; Matt 24:2; Luk 19:41-44

Luk 21:6; Hand 6:14; Openb 11:2

 

 

SV

3 En6 7  als Hij gezeten was op den Olijfberg, tegen den tempel over, vraagden Hem Petrus, en Jakobus, en Johannes, en Andréas, alleen:   6Matt 24:3;  7Luk 21:7;

KJV

3 And G2532 as he G846 sat G2521 upon G1519 the mount G3735 of Olives G1636 over against G2713 the temple G2411 , Peter G4074 and G2532 James G2385 and G2532 John G2491 and G2532 Andrew G406 asked G1905 him G846 privately G2596 G2398 , Matt 24:3; Luk 21:7;

YLT

3 And as he is sitting at the mount of the Olives, over-against the temple, Peter, and James, and John, and Andrew, were questioning him by himself, Matt 24:3; Luk 21:7;

WHNU

3 και G2532 CONJ καθημενου G2521 V-PNP-GSM αυτου G846 P-GSM εις G1519 PREP το G3588 T-ASN ορος G3735 N-ASN των G3588 T-GPF ελαιων G1636 N-GPF κατεναντι G2713 ADV του G3588 T-GSN ιερου G2411 N-GSN επηρωτα G1905 V-IAI-3S αυτον G846 P-ASM κατ G2596 PREP ιδιαν G2398 A-ASF πετρος G4074 N-NSM και G2532 CONJ ιακωβος G2385 N-NSM και G2532 CONJ ιωαννης G2491 N-NSM και G2532 CONJ ανδρεας G406 N-NSM Matt 24:3; Luk 21:7;

Darby

3 And as he sat on the mount of Olives opposite the temple, Peter and James and John and Andrew asked him privately, Matt 24:3; Luk 21:7;

TSK - Markus 13:3

 

as.

Mt 24:3

Peter.

Mark 1:16-19; Mark 5:37; Mark 9:2; Mark 10:35; Mark 14:33; Joh 1:40; Joh 1:41

privately.

Mark 4:34; Matt 13:10; Matt 13:36

 

 

SV

4 Zeg8  ons, wanneer zullen deze dingen zijn? En welk is het teken, wanneer deze dingen allen voleindigd zullen worden?  8Hand 1:6;

KJV

4 Tell G2036 us G2254 , when G4219 shall these things G5023 be G2071 ? and G2532 what G5101 [shall be] the sign G4592 when G3752 all G3956 these things G5023 shall G3195 be fulfilled G4931? Hand 1:6;

YLT

4 `Tell us when these things shall be? and what [is] the sign when all these may be about to be fulfilled?' Hand 1:6;

WHNU

4 ειπον G3004 V-2AAM-2S ημιν G2254 P-1DP ποτε G4219 PRT-I ταυτα G5023 D-NPN εσται G2071 V-FXI-3S και G2532 CONJ τι G5101 I-NSN το G3588 T-NSN σημειον G4592 N-NSN οταν G3752 CONJ μελλη G3195 V-PAS-3S ταυτα G5023 D-APN συντελεισθαι G4931 V-PPN παντα G3956 A-APN Hand 1:6;

Darby

4 Tell us, when shall these things be, and what is the sign when all these things are going to be fulfilled? Hand 1:6;

TSK - Markus 13:4

 

Dan 12:6; Dan 12:8; Matt 24:3; Luk 21:7; Joh 21:21; Joh 21:22; Hand 1:6; Hand 1:7

 

 

SV

5 En Jezus, hun antwoordende, begon te zeggen: Ziet9 10 11 12  toe, dat u niemand verleide.     9Jer 29:8;  10Efez 5:6;  112Thess 2:2-3;  121Joh 4:1;

KJV

5 And G1161 Jesus G2424 answering G611 them G846 began G756 to say G3004 , Take heed G991 lest G3361 any G5100 [man] deceive G4105 you G5209 : Jer 29:8; Efez 5:6; 2Thess 2:2-3; 1Joh 4:1;

YLT

5 And Jesus answering them, began to say, `Take heed lest any one may lead you astray, Jer 29:8; Efez 5:6; 2Thess 2:2-3; 1Joh 4:1;

WHNU

5 ο G3588 T-NSM δε G1161 CONJ ιησους G2424 N-NSM ηρξατο G756 V-ADI-3S λεγειν G3004 V-PAN αυτοις G846 P-DPM βλεπετε G991 V-PAM-2P μη G3361 PRT-N τις G5100 X-NSM υμας G5209 P-2AP πλανηση G4105 V-AAS-3S Jer 29:8; Efez 5:6; 2Thess 2:2-3; 1Joh 4:1;

Darby

5 And Jesus answering them began to say, Take heed lest any one mislead you. Jer 29:8; Efez 5:6; 2Thess 2:2-3; 1Joh 4:1;

TSK - Markus 13:5

 

Take.

Jer 29:8; Matt 24:4; Matt 24:5; Luk 21:8; 1Kor 15:33; Efez 5:6; Kol 2:8; 2Thess 2:3

1Joh 4:1; Openb 20:7; Openb 20:8

 

 

SV

6 Want velen zullen komen onder13 14  Mijn Naam, zeggende: Ik ben [de Christus]; en zullen velen verleiden.   13Jer 14:14;  14Jer 23:21;

KJV

6 For G1063 many G4183 shall come G2064 in G1909 my G3450 name G3686 , saying G3004 , G3754 I G1473 am G1510 [Christ]; and G2532 shall deceive G4105 many G4183 . Jer 14:14; Jer 23:21;

YLT

6 for many shall come in my name, saying--I am [he] , and many they shall lead astray; Jer 14:14; Jer 23:21;

WHNU

6 πολλοι G4183 A-NPM ελευσονται G2064 V-FDI-3P επι G1909 PREP τω G3588 T-DSN ονοματι G3686 N-DSN μου G3450 P-1GS λεγοντες G3004 V-PAP-NPM οτι G3754 CONJ εγω G1473 P-1NS ειμι G1510 V-PXI-1S και G2532 CONJ πολλους G4183 A-APM πλανησουσιν G4105 V-FAI-3P Jer 14:14; Jer 23:21;

Darby

6 For many shall come in my name, saying, It is *I*, and shall mislead many. Jer 14:14; Jer 23:21;

TSK - Markus 13:6

 

many.

Mark 13:22; Jer 14:14; Jer 23:21-25; Joh 5:43; 1Joh 4:1

and shall.

Mark 13:22; Matt 24:5; Matt 24:11; Matt 24:23; Matt 24:24; Hand 5:36-39

 

 

SV

7 En wanneer gij zult horen van oorlogen, en geruchten van oorlogen, zo wordt niet verschrikt; want [dit] moet geschieden; maar nog is het einde niet.

KJV

7 And G1161 when G3752 ye shall hear G191 of wars G4171 and G2532 rumours G189 of wars G4171 , be ye G2360 not G3361 troubled G2360 : for G1063 [such things] must G1163 needs be G1096 ; but G235 the end G5056 [shall] not [be] yet G3768 .

YLT

7 and when ye may hear of wars and reports of wars, be not troubled, for these behove to be, but the end [is] not yet;

WHNU

7 οταν G3752 CONJ δε G1161 CONJ ακουσητε G191 V-AAS-2P πολεμους G4171 N-APM και G2532 CONJ ακοας G189 N-APF πολεμων G4171 N-GPM μη G3361 PRT-N θροεισθε G2360 V-PPM-2P δει G1163 V-PQI-3S γενεσθαι G1096 V-2ADN αλλ G235 CONJ ουπω G3768 ADV το G3588 T-NSN τελος G5056 N-NSN

Darby

7 But when ye shall hear of wars and rumours of wars, be not disturbed, for [this] must happen, but the end is not yet.

TSK - Markus 13:7

 

when.

Ps 27:3; Ps 46:1-3; Ps 112:7; Spr 3:25; Jes 8:12; Jer 4:19-21; Jer 51:46

Matt 24:6; Matt 24:7; Luk 21:9-11; Joh 14:1; Joh 14:27

must.

2Sam 14:14; Matt 18:7; Hand 17:3

 

 

SV

8 Want15  het [ene] volk zal tegen het [andere] volk opstaan, en het [ene] koninkrijk tegen het [andere] koninkrijk; en er zullen aardbevingen zijn in verscheidene plaatsen, en er zullen hongersnoden wezen, en beroerten. Deze dingen zijn [maar] beginselen der smarten.  15Jes 19:2;

KJV

8 For G1063 nation G1484 shall rise G1453 against G1909 nation G1484 , and G2532 kingdom G932 against G1909 kingdom G932 : and G2532 there shall be G2071 earthquakes G4578 in divers G2596 places G5117 , and G2532 there shall be G2071 famines G3042 and G2532 troubles G5016 : these G5023 [are] the beginnings G746 of sorrows G5604 .1

  1sorrows: the word in the original, importeth; the pains of a woman in travail  Jes 19:2;

YLT

8 for nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom, and there shall be earthquakes in divers places, and there shall be famines and troubles; beginnings of sorrows [are] these. Jes 19:2;

WHNU

8 εγερθησεται G1453 V-FPI-3S γαρ G1063 CONJ εθνος G1484 N-NSN επ G1909 PREP εθνος G1484 N-ASN και G2532 CONJ βασιλεια G932 N-NSF επι G1909 PREP βασιλειαν G932 N-ASF εσονται G2071 V-FXI-3P σεισμοι G4578 N-NPM κατα G2596 PREP τοπους G5117 N-APM εσονται G2071 V-FXI-3P λιμοι G3042 N-NPM αρχη G746 N-NSF ωδινων G5604 N-GPF ταυτα G5023 D-NPN Jes 19:2;

Darby

8 For nation shall rise up against nation, and kingdom against kingdom; and there shall be earthquakes in [different] places, and there shall be famines and troubles: these things [are the] beginnings of throes. Jes 19:2;

TSK - Markus 13:8

 

nation shalt.

2Kron 15:6; Jes 19:2; Jer 25:32; Haggai 2:22; Zach 14:13; Openb 6:4

famines.

Ac 11:28

these.

Mt 24:8

sorrows."The word in the original importeth the pains of a woman in travail."

Ps 48:6; Jes 37:3; Jer 4:31; Jer 6:24; Jer 13:21; Jer 22:23; Jer 49:24; Jer 50:43

Micha 4:9; Micha 4:10; 1Thess 5:3

 

 

SV

9 Maar16 17 18 19 20 21  ziet gij voor uzelven toe; want zij zullen u overleveren in de raadsvergaderingen, en in de synagogen; gij zult geslagen worden, en voor stadhouders en koningen zult gij gesteld worden, om Mijnentwil, hun tot een getuigenis.       16Matt 10:17;  17Matt 24:9;  18Luk 21:12;  19Joh 15:19;  20Joh 16:2;  21Openb 2:10;

KJV

9 But G1161 take heed G5210 G991 to yourselves G1438: for G1063 they shall deliver G3860 you G5209 up G3860 to G1519 councils G4892 ; and G2532 in G1519 the synagogues G4864 ye shall be beaten G1194 : and G2532 ye shall be brought G2476 G71 before G1909 rulers G2232 and G2532 kings G935 for my G1700 sake G1752 , for G1519 a testimony G3142 against them G846 . Matt 10:17; Matt 24:9; Luk 21:12; Joh 15:19; Joh 16:2; Openb 2:10;

YLT

9 `And take ye heed to yourselves, for they shall deliver you up to sanhedrims, and to synagogues, ye shall be beaten, and before governors and kings ye shall be set for my sake, for a testimony to them; Matt 10:17; Matt 24:9; Luk 21:12; Joh 15:19; Joh 16:2; Openb 2:10;

WHNU

9 βλεπετε G991 V-PAM-2P δε G1161 CONJ υμεις G5210 P-2NP εαυτους G1438 F-3APM παραδωσουσιν G3860 V-FAI-3P υμας G5209 P-2AP εις G1519 PREP συνεδρια G4892 N-APN και G2532 CONJ εις G1519 PREP συναγωγας G4864 N-APF δαρησεσθε G1194 V-2FPI-2P και G2532 CONJ επι G1909 PREP ηγεμονων G2232 N-GPM και G2532 CONJ βασιλεων G935 N-GPM σταθησεσθε G2476 V-FPI-2P ενεκεν G1752 ADV εμου G1700 P-1GS εις G1519 PREP μαρτυριον G3142 N-ASN αυτοις G846 P-DPM Matt 10:17; Matt 24:9; Luk 21:12; Joh 15:19; Joh 16:2; Openb 2:10;

Darby

9 But *ye*, take heed to yourselves, for they shall deliver you up to sanhedrims and to synagogues: ye shall be beaten and brought before rulers and kings for my sake, for a testimony to them; Matt 10:17; Matt 24:9; Luk 21:12; Joh 15:19; Joh 16:2; Openb 2:10;

TSK - Markus 13:9

 

take.

Mark 13:5; Matt 10:17; Matt 10:18; Matt 23:34-37; Matt 24:9; Matt 24:10; Luk 21:16-18; Joh 15:20; Joh 16:2

Hand 4:1-21; Hand 5:17-40; Hand 6:11-15; Hand 7:54-60; Hand 8:1-3; Hand 9:1; Hand 9:2; Hand 9:13; Hand 9:14; Hand 9:16

Hand 12:1-3; Hand 16:20-24; Hand 21:11; Hand 21:31-40; Hand 22:19; Hand 22:20; Hand 23:1; Hand 23:2; Hand 24:1-9

Hand 25:1-26; 1Kor 4:9-13; 2Kor 11:23-27; Filipp 1:29; 2Thess 1:5

Openb 1:9; Openb 2:10; Openb 2:13; Openb 6:9-11

councils.[Sunedria,] Sanhedrins, the grand national council, and smaller courts of judicature in each city: see on Mt 5:22. For the fulfilment of these predictions, see Note on Mt ch. 24.

a.

Mark 1:44; Mark 6:11; Matt 10:18; Luk 9:5

 

 

SV

10 En het Evangelie moet eerst gepredikt worden onder al de volken.

KJV

10 And G2532 the gospel G2098 must G1163 first G4412 be published G2784 among G1519 all G3956 nations G1484 .

YLT

10 and to all the nations it behoveth first that the good news be proclaimed.

WHNU

10 και G2532 CONJ εις G1519 PREP παντα G3956 A-APN τα G3588 T-APN εθνη G1484 N-APN πρωτον G4412 ADV δει G1163 V-PQI-3S κηρυχθηναι G2784 V-APN το G3588 T-NSN ευαγγελιον G2098 N-NSN

Darby

10 and the gospel must first be preached to all the nations.

TSK - Markus 13:10

 

Mark 16:15; Matt 24:14; Matt 28:18; Matt 28:19; Rom 1:8; Rom 10:18; Rom 15:19; Kol 1:6; Kol 1:23; Openb 14:6

 

 

SV

11 Doch22 23 24  wanneer zij u leiden zullen, om u over te leveren, zo zijt te voren niet bezorgd, wat gij spreken zult, en bedenkt het niet; maar zo wat u in die ure gegeven zal worden, spreekt dat; want gij zijt het niet, die spreekt, maar de Heilige Geest.    22Matt 10:19;  23Luk 12:11;  24Luk 21:4;  [Ex 4:12]; [Luk 21:14];

KJV

11 But G1161 when G3752 they shall lead G71 [you], and deliver G3860 you G5209 up G3860 , take G4305 no G3361 thought beforehand G4305 what G5101 ye shall speak G2980, neither G3366 do ye premeditate G3191: but G235 whatsoever G3739 shall be G1437 given G1325 you G5213 in G1722 that G1565 hour G5610 , that G5124 speak G2980 ye: for G1063 it is G2075 not G3756 ye G5210 that speak G2980, but G235 the Holy G40 Ghost G4151 . Matt 10:19; Luk 12:11; Luk 21:4; [Ex 4:12]; [Luk 21:14];

YLT

11 `And when they may lead you, delivering up, be not anxious beforehand what ye may speak, nor premeditate, but whatever may be given to you in that hour, that speak ye, for it is not ye who are speaking, but the Holy Spirit. Matt 10:19; Luk 12:11; Luk 21:4; [Ex 4:12]; [Luk 21:14];

WHNU

11 και G2532 CONJ οταν G3752 CONJ αγωσιν G71 V-PAS-3P υμας G5209 P-2AP παραδιδοντες G3860 V-PAP-NPM μη G3361 PRT-N προμεριμνατε G4305 V-PAM-2P τι G5101 I-ASN λαλησητε G2980 V-AAS-2P αλλ G235 CONJ ο G3739 R-ASN εαν G1437 COND δοθη G1325 V-APS-3S υμιν G5213 P-2DP εν G1722 PREP εκεινη G1565 D-DSF τη G3588 T-DSF ωρα G5610 N-DSF τουτο G5124 D-ASN λαλειτε G2980 V-PAM-2P ου G3756 PRT-N γαρ G1063 CONJ εστε G2075 V-PXI-2P υμεις G5210 P-2NP οι G3588 T-NPM λαλουντες G2980 V-PAP-NPM αλλα G235 CONJ το G3588 T-NSN πνευμα G4151 N-NSN το G3588 T-NSN αγιον G40 A-NSN Matt 10:19; Luk 12:11; Luk 21:4; [Ex 4:12]; [Luk 21:14];

Darby

11 But when they shall lead you away to deliver you up, be not careful beforehand as to what ye shall say, [nor prepare your discourse] : but whatsoever shall be given you in that hour, that speak; for *ye* are not the speakers, but the Holy Spirit. Matt 10:19; Luk 12:11; Luk 21:4; [Ex 4:12]; [Luk 21:14];

TSK - Markus 13:11

 

and deliver.

Mark 13:9; Matt 10:17; Matt 10:21; Hand 3:13

take.

Ex 4:10-12; Jer 1:6-9; Dan 3:16-18; Matt 10:19; Matt 10:20; Luk 12:11; Luk 12:12

Luk 21:14; Luk 21:15; Hand 2:4; Hand 4:8-22; Hand 4:31; Hand 6:10; Hand 6:15; Hand 7:55

shall be.

Jes 50:4; Joh 3:27; Efez 6:19; Efez 6:20; Jak 1:5

but.

2Sam 23:2; 1Kor 2:13; Efez 3:5; 1Petr 1:12

 

 

SV

12 En25 26  de [ene] broeder zal den [anderen] overleveren tot den dood, en de vader het kind; en de kinderen zullen opstaan tegen de ouders, en zullen hen doden.   25Ezech 38:21;  26Micha 7:6;

KJV

12 Now G1161 the brother G80 shall betray G3860 the brother G80 to G1519 death G2288 , and G2532 the father G3962 the son G5043 ; and G2532 children G5043 shall rise up G1881 against G1909 [their] parents G1118 , and G2532 shall cause G2289 them G846 to be put to death G2289. Ezech 38:21; Micha 7:6;

YLT

12 `And brother shall deliver up brother to death, and father child, and children shall rise up against parents, and shall put them to death, Ezech 38:21; Micha 7:6;

WHNU

12 και G2532 CONJ παραδωσει G3860 V-FAI-3S αδελφος G80 N-NSM αδελφον G80 N-ASM εις G1519 PREP θανατον G2288 N-ASM και G2532 CONJ πατηρ G3962 N-NSM τεκνον G5043 N-ASN και G2532 CONJ επαναστησονται G1881 V-FDI-3P τεκνα G5043 N-NPN επι G1909 PREP γονεις G1118 N-APM και G2532 CONJ θανατωσουσιν G2289 V-FAI-3P αυτους G846 P-APM Ezech 38:21; Micha 7:6;

Darby

12 But brother shall deliver up brother to death, and father child; and children shall rise up against parents, and cause them to be put to death. Ezech 38:21; Micha 7:6;

TSK - Markus 13:12

 

Ezech 38:21; Micha 7:4-6; Matt 10:21; Matt 24:10; Luk 12:52; Luk 12:53; Luk 21:16

 

 

SV

13 En gij zult gehaat worden van allen, om Mijns Naams wil; maar27 28 29 30 31  wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden.      27Matt 10:22;  28Matt 24:13;  29Luk 21:19;  30Openb 2:7;  31Openb 2:10;  [Luk 21:17];

KJV

13 And G2532 ye shall be G2071 hated G3404 of G5259 all G3956 [men] for G1223 my G3450 name's sake G1223 G3686: but G1161 he that shall endure G5278 unto G1519 the end G5056 , the same G3778 shall be saved G4982. Matt 10:22; Matt 24:13; Luk 21:19; Openb 2:7; Openb 2:10; [Luk 21:17];

YLT

13 and ye shall be hated by all because of my name, but he who hath endured to the end--he shall be saved. Matt 10:22; Matt 24:13; Luk 21:19; Openb 2:7; Openb 2:10; [Luk 21:17];

WHNU

13 και G2532 CONJ εσεσθε G2071 V-FXI-2P μισουμενοι G3404 V-PPP-NPM υπο G5259 PREP παντων G3956 A-GPM δια G1223 PREP το G3588 T-ASN ονομα G3686 N-ASN μου G3450 P-1GS ο G3588 T-NSM δε G1161 CONJ υπομεινας G5278 V-AAP-NSM εις G1519 PREP τελος G5056 N-ASN ουτος G3778 D-NSM σωθησεται G4982 V-FPI-3S Matt 10:22; Matt 24:13; Luk 21:19; Openb 2:7; Openb 2:10; [Luk 21:17];

Darby

13 And ye will be hated of all on account of my name; but he that has endured to the end, *he* shall be saved. Matt 10:22; Matt 24:13; Luk 21:19; Openb 2:7; Openb 2:10; [Luk 21:17];

TSK - Markus 13:13

 

ye.

Matt 5:11; Matt 5:12; Matt 24:9; Luk 6:22; Luk 21:17; Joh 15:18; Joh 15:19; Joh 17:14; 1Joh 3:13

but.

Dan 12:12; Matt 10:22; Matt 24:13; Rom 2:7; Gal 6:9; Hebr 3:14; Hebr 10:39; Jak 1:12

Openb 2:10; Openb 3:10

 

 

SV

14 Wanneer32 33  gij dan zult zien den gruwel der verwoesting, waarvan door den profeet Daniël34  gesproken is, staande waar het niet behoort, (die het leest, die merke daarop!) alsdan,35  die in Judéa zijn, dat zij vlieden op de bergen.     32Matt 24:15;  33Luk 21:20;  34Dan 9:27;  35Luk 21:21;  [Luk 21:22];

KJV

14 But G1161 when G3752 ye shall see G1492 the abomination G946 of desolation G2050, spoken G4483 of by G5259 Daniel G1158 the prophet G4396, standing G2476 G2476 where G3699 it ought G1163 not G3756 , (let him that readeth G314 understand G3539 ,) then G5119 let them G5343 that be in G1722 Judaea G2449 flee G5343 to G1519 the mountains G3735: Matt 24:15; Luk 21:20; Dan 9:27; Luk 21:21; [Luk 21:22];

YLT

14 `And when ye may see the abomination of the desolation, that was spoken of by Daniel the prophet, standing where it ought not, (whoever is reading let him understand), then those in Judea, let them flee to the mountains; Matt 24:15; Luk 21:20; Dan 9:27; Luk 21:21; [Luk 21:22];

WHNU

14 οταν G3752 CONJ δε G1161 CONJ ιδητε G1492 V-2AAS-2P το G3588 T-ASN βδελυγμα G946 N-ASN της G3588 T-GSF ερημωσεως G2050 N-GSF εστηκοτα G2476 V-RAP-ASM οπου G3699 ADV ου G3756 PRT-N δει G1163 V-PQI-3S ο G3588 T-NSM αναγινωσκων G314 V-PAP-NSM νοειτω G3539 V-PAM-3S τοτε G5119 ADV οι G3588 T-NPM εν G1722 PREP τη G3588 T-DSF ιουδαια G2449 N-DSF φευγετωσαν G5343 V-PAM-3P εις G1519 PREP τα G3588 T-APN ορη G3735 N-APN Matt 24:15; Luk 21:20; Dan 9:27; Luk 21:21; [Luk 21:22];

Darby

14 But when ye shall see the abomination of desolation standing where it should not, (he that reads let him consider [it] ,) then let those in Judaea flee to the mountains; Matt 24:15; Luk 21:20; Dan 9:27; Luk 21:21; [Luk 21:22];

TSK - Markus 13:14

 

the abomination.

Dan 8:13; Dan 9:27; Dan 12:11; Matt 24:15-28; Luk 21:20-22

where.

Klaagl 1:10; Ezech 44:9

let him.

Matt 13:51; Hand 8:30; Hand 8:31; 1Kor 14:7; 1Kor 14:8; 1Kor 14:20; Openb 1:3; Openb 13:18

then.

Lu 21:21-24

 

 

SV

15 En die op het dak is, kome niet af in het huis, en ga niet in, om iets uit zijn huis weg te nemen.

KJV

15 And G1161 let him G2597 that is on G1909 the housetop G1430 not G3361 go down G2597 into G1519 the house G3614 , neither G3366 enter G1525 [therein], to take G142 any thing G5100 out of G1537 his G846 house G3614 :

YLT

15 and he upon the house-top, let him not come down to the house, nor come in to take anything out of his house;

WHNU

15 ο G3588 T-NSM   [δε] G1161 CONJ επι G1909 PREP του G3588 T-GSN δωματος G1430 N-GSN μη G3361 PRT-N καταβατω G2597 V-2AAM-3S μηδε G3366 CONJ εισελθατω G1525 V-AAM-3S   τι G5100 X-ASN αραι G142 V-AAN αραι G142 V-AAN τι G5100 X-ASN εκ G1537 PREP της G3588 T-GSF οικιας G3614 N-GSF αυτου G846 P-GSM

Darby

15 and him that is upon the housetop not come down into the house, nor enter [into it] to take away anything out of his house;

TSK - Markus 13:15

 

Gen 19:15-17; Gen 19:22; Gen 19:26; Job 2:4; Spr 6:4; Spr 6:5; Spr 22:3; Matt 24:16-18

Luk 17:31-33; Hand 27:18; Hand 27:19; Hand 27:38; Filipp 3:7; Filipp 3:8; Hebr 11:7

 

 

SV

16 En die op den akker is, kere niet weder terug, om zijn kleed te nemen.

KJV

16 And G2532 let G1994 him that is G5607 in G1519 the field G68 not G3361 turn G1519 G1994 back G3694 again G1994 for to take up G142 his G846 garment G2440 .

YLT

16 and he who is in the field, let him not turn to the things behind, to take up his garment.

WHNU

16 και G2532 CONJ ο G3588 T-NSM εις G1519 PREP τον G3588 T-ASM αγρον G68 N-ASM μη G3361 PRT-N επιστρεψατω G1994 V-AAM-3S εις G1519 PREP τα G3588 T-APN οπισω G3694 ADV αραι G142 V-AAN το G3588 T-ASN ιματιον G2440 N-ASN αυτου G846 P-GSM

Darby

16 and him that is in the field not return back to take his garment.

TSK - Markus 13:16

 

16

 

 

SV

17 Maar wee den bevruchten en den zogenden [vrouwen] in die dagen!

KJV

17 But G1161 woe G3759 to them that are G2192 with G1722 child G1064 , and G2532 to them that give suck G2337 in G1722 those G1565 days G2250 !

YLT

17 `And woe to those with child, and to those giving suck, in those days;

WHNU

17 ουαι G3759 INJ δε G1161 CONJ ταις G3588 T-DPF εν G1722 PREP γαστρι G1064 N-DSF εχουσαις G2192 V-PAP-DPF και G2532 CONJ ταις G3588 T-DPF θηλαζουσαις G2337 V-PAP-DPF εν G1722 PREP εκειναις G1565 D-DPF ταις G3588 T-DPF ημεραις G2250 N-DPF

Darby

17 But woe to those that are with child and to those that give suck in those days!

TSK - Markus 13:17

 

Deut 28:56; Deut 28:57; Klaagl 2:19; Klaagl 2:20; Klaagl 4:3; Klaagl 4:4; Klaagl 4:10; Hos 9:14; Hos 13:16; Matt 24:19-21

Luk 21:23; Luk 23:29

 

 

SV

18 Doch bidt, dat uw vlucht niet geschiede des winters.

KJV

18 And G1161 pray ye G4336 that G3363 your G5216 flight G5437 be G1096 not G3363 in the winter G5494.

YLT

18 and pray ye that your flight may not be in winter,

WHNU

18 προσευχεσθε G4336 V-PNM-2P δε G1161 CONJ ινα G2443 CONJ μη G3361 PRT-N γενηται G1096 V-2ADS-3S χειμωνος G5494 N-GSM

Darby

18 And pray that it may not be in winter time;

TSK - Markus 13:18

 

18

 

 

SV

19 Want die dagen zullen zulke verdrukking zijn, welker gelijke niet geweest is van het begin der schepselen, die God geschapen heeft, tot nu toe, en ook niet zijn zal.

KJV

19 For G1063 [in] those G1565 days G2250 shall be G2071 affliction G2347, such G5108 as G3634 was G1096 not G3756 from G575 the beginning G746 of the creation G2937 which G3739 God G2316 created G2936 unto G2193 this time G3568 , neither G2532 G3364 shall be G1096 .

YLT

19 for those days shall be tribulation, such as hath not been from the beginning of the creation that God created, till now, and may not be;

WHNU

19 εσονται G2071 V-FXI-3P γαρ G1063 CONJ αι G3588 T-NPF ημεραι G2250 N-NPF εκειναι G1565 D-NPF θλιψις G2347 N-NSF οια G3634 R-NSF ου G3756 PRT-N γεγονεν G1096 V-2RAI-3S τοιαυτη G5108 D-NSF απ G575 PREP αρχης G746 N-GSF κτισεως G2937 N-GSF ην G3739 R-ASF εκτισεν G2936 V-AAI-3S ο G3588 T-NSM θεος G2316 N-NSM εως G2193 CONJ του G3588 T-GSM νυν G3568 ADV και G2532 CONJ ου G3756 PRT-N μη G3361 PRT-N γενηται G1096 V-2ADS-3S

Darby

19 for those days shall be distress such as there has not been the like since [the] beginning of creation which God created, until now, and never shall be;

TSK - Markus 13:19

 

in those.

Deut 28:59; Deut 29:22-28; Jes 65:12-15; Klaagl 1:12; Klaagl 2:13; Klaagl 4:6; Dan 9:12; Dan 9:26

Dan 12:1; Joel 2:2; Matt 24:21; Luk 21:22-24

from.

De 4:32

 

 

SV

20 En indien de Heere de dagen niet verkort had, geen vlees zou behouden worden; maar om der uitverkorenen wil, die Hij heeft uitverkoren, heeft Hij de dagen verkort.

KJV

20 And G2532 except G1508 that the Lord G2962 had shortened G2856 those days G2250, no G3756 G3956 flesh G4561 should be G302 saved G4982 : but G235 for G1223 the elect's sake G1588, whom G3739 he hath chosen G1586, he hath shortened G2856 the days G2250 .

YLT

20 and if the Lord did not shorten the days, no flesh had been saved; but because of the chosen, whom He did choose to Himself, He did shorten the days.

WHNU

20 και G2532 CONJ ει G1487 COND μη G3361 PRT-N εκολοβωσεν G2856 V-AAI-3S κυριος G2962 N-NSM τας G3588 T-APF ημερας G2250 N-APF ουκ G3756 PRT-N αν G302 PRT εσωθη G4982 V-API-3S πασα G3956 A-NSF σαρξ G4561 N-NSF αλλα G235 CONJ δια G1223 PREP τους G3588 T-APM εκλεκτους G1588 A-APM ους G3739 R-APM εξελεξατο G1586 V-AMI-3S εκολοβωσεν G2856 V-AAI-3S τας G3588 T-APF ημερας G2250 N-APF

Darby

20 and if [the] Lord had not cut short those days, no flesh should have been saved; but on account of the elect whom he has chosen, he has cut short those days.

TSK - Markus 13:20

 

for.

Jes 1:9; Jes 6:13; Jes 65:8; Jes 65:9; Zach 13:8; Zach 13:9; Matt 24:22; Rom 11:5-7; Rom 11:23; Rom 11:24; Rom 11:28-32

 

 

SV

21 En36 37  alsdan, zo iemand tot ulieden zal zeggen: Ziet, hier is de Christus; of ziet, Hij is daar; gelooft het niet.   36Matt 24:23;  37Luk 21:8;  [Luk 17:21]; [Luk 17:23];

KJV

21 And G2532 then G5119 if G1437 any man G5100 shall say G2036 to you G5213 , Lo G2400 , here G5602 [is] Christ G5547 ; or G2228 , lo G2400 , [he is] there G1563 ; believe G4100 [him] not G3361 : Matt 24:23; Luk 21:8; [Luk 17:21]; [Luk 17:23];

YLT

21 `And then, if any may say to you, Lo, here [is] the Christ, or, Lo, there, ye may not believe; Matt 24:23; Luk 21:8; [Luk 17:21]; [Luk 17:23];

WHNU

21 και G2532 CONJ τοτε G5119 ADV εαν G1437 COND τις G5100 X-NSM υμιν G5213 P-2DP ειπη G3004 V-2AAS-3S ιδε G1492 V-AAM-2S ωδε G5602 ADV ο G3588 T-NSM χριστος G5547 N-NSM ιδε G1492 V-AAM-2S εκει G1563 ADV μη G3361 PRT-N πιστευετε G4100 V-PAM-2P Matt 24:23; Luk 21:8; [Luk 17:21]; [Luk 17:23];

Darby

21 And then if any one say to you, Lo, here [is] the Christ, or Lo, there, believe [it] not. Matt 24:23; Luk 21:8; [Luk 17:21]; [Luk 17:23];

TSK - Markus 13:21

 

Deut 13:1-3; Matt 24:5; Matt 24:23-25; Luk 17:23; Luk 17:24; Luk 21:8; Joh 5:43

 

 

SV

22 Want38 39  er zullen valse christussen, en valse profeten opstaan, en zullen tekenen en wonderen doen, om te verleiden, indien het mogelijk ware, ook de uitverkorenen.   38Deut 13:1;  392Thess 2:11;

KJV

22 For G1063 false Christs G5580 and G2532 false prophets G5578 shall rise G1453 , and G2532 shall shew G1325 signs G4592 and G2532 wonders G5059 , to G4314 seduce G635 , if G1487 [it were] possible G1415 , even G2532 the elect G1588 . Deut 13:1; 2Thess 2:11;

YLT

22 for there shall rise false Christs and false prophets, and they shall give signs and wonders, to seduce, if possible, also the chosen; Deut 13:1; 2Thess 2:11;

WHNU

22 εγερθησονται G1453 V-FPI-3P γαρ G1063 CONJ ψευδοχριστοι G5580 N-NPM και G2532 CONJ ψευδοπροφηται G5578 N-NPM και G2532 CONJ δωσουσιν G1325 V-FAI-3P σημεια G4592 N-APN και G2532 CONJ τερατα G5059 N-APN προς G4314 PREP το G3588 T-ASN αποπλαναν G635 V-PAN ει G1487 COND δυνατον G1415 A-NSN τους G3588 T-APM εκλεκτους G1588 A-APM Deut 13:1; 2Thess 2:11;

Darby

22 For false Christs and false prophets will arise, and give signs and wonders to deceive, if possible, even the elect. Deut 13:1; 2Thess 2:11;

TSK - Markus 13:22

 

if it.

Mark 13:6; Matt 24:24; Joh 10:27; Joh 10:28; 2Thess 2:8-14; 2Tim 2:19; 1Joh 2:19; 1Joh 2:26

Openb 13:8; Openb 13:13; Openb 13:14; Openb 17:8

 

 

SV

23 Maar gijlieden ziet toe; ziet, Ik heb u alles voorzegd!

KJV

23 But G1161 take G991 ye G5210 heed G991 : behold G2400 , I have foretold G4280 you G5213 all things G3956.

YLT

23 and ye, take heed; lo, I have foretold you all things.

WHNU

23 υμεις G5210 P-2NP δε G1161 CONJ βλεπετε G991 V-PAM-2P προειρηκα G4280 V-RAI-1S υμιν G5213 P-2DP παντα G3956 A-APN

Darby

23 But do *ye* take heed: behold, I have told you all things beforehand.

TSK - Markus 13:23

 

take.

Mark 13:5; Mark 13:9; Mark 13:33; Matt 7:15; Luk 21:8; Luk 21:34; 2Petr 3:17

behold.

Jes 44:7; Jes 44:8; Joh 14:29; Joh 16:1-4

 

 

SV

24 Maar40 41 42 43 44 45 46  in die dagen, na die verdrukking, zal de zon verduisterd worden, en de maan zal haar schijnsel niet geven.        40Jes 13:10;  41Ezech 32:7;  42Joel 2:31;  43Joel 3:15;  44Matt 24:29;  45Luk 21:25;  46Openb 6:12;

KJV

24 But G235 in G1722 those G1565 days G2250 , after G3326 that G1565 tribulation G2347, the sun G2246 shall be darkened G4654, and G2532 the moon G4582 shall G1325 not G3756 give G1325 her G846 light G5338 , Jes 13:10; Ezech 32:7; Joel 2:31; Joel 3:15; Matt 24:29; Luk 21:25; Openb 6:12;

YLT

24 `But in those days, after that tribulation, the sun shall be darkened, and the moon shall not give her light, Jes 13:10; Ezech 32:7; Joel 2:31; Joel 3:15; Matt 24:29; Luk 21:25; Openb 6:12;

WHNU

24 αλλα G235 CONJ εν G1722 PREP εκειναις G1565 D-DPF ταις G3588 T-DPF ημεραις G2250 N-DPF μετα G3326 PREP την G3588 T-ASF θλιψιν G2347 N-ASF εκεινην G1565 D-ASF ο G3588 T-NSM ηλιος G2246 N-NSM σκοτισθησεται G4654 V-FPI-3S και G2532 CONJ η G3588 T-NSF σεληνη G4582 N-NSF ου G3756 PRT-N δωσει G1325 V-FAI-3S το G3588 T-ASN φεγγος G5338 N-ASN αυτης G846 P-GSF Jes 13:10; Ezech 32:7; Joel 2:31; Joel 3:15; Matt 24:29; Luk 21:25; Openb 6:12;

Darby

24 But in those days, after that distress, the sun shall be darkened and the moon shall not give its light; Jes 13:10; Ezech 32:7; Joel 2:31; Joel 3:15; Matt 24:29; Luk 21:25; Openb 6:12;

TSK - Markus 13:24

 

Jes 13:10; Jes 24:20-23; Jer 4:23-25; Jer 4:28; Ezech 32:7; Dan 7:10; Dan 12:1

Joel 2:30; Joel 2:31; Amos 5:20; Zef 1:14-18; Matt 24:29-31; Luk 21:25-27

Hand 2:19; Hand 2:20; 2Petr 3:10; 2Petr 3:12; Openb 6:12-14; Openb 20:11

 

 

SV

25 En de sterren des hemels zullen daaruit vallen, en de krachten, die in de hemelen [zijn], zullen bewogen worden.

KJV

25 And G2532 the stars G792 of heaven G3772 shall G2071 fall G1601 , and G2532 the powers G1411 that are in G1722 heaven G3772 shall be shaken G4531.

YLT

25 and the stars of the heaven shall be falling, and the powers that are in the heavens shall be shaken.

WHNU

25 και G2532 CONJ οι G3588 T-NPM αστερες G792 N-NPM εσονται G2071 V-FXI-3P εκ G1537 PREP του G3588 T-GSM ουρανου G3772 N-GSM πιπτοντες G4098 V-PAP-NPM και G2532 CONJ αι G3588 T-NPF δυναμεις G1411 N-NPF αι G3588 T-NPF εν G1722 PREP τοις G3588 T-DPM ουρανοις G3772 N-DPM σαλευθησονται G4531 V-FPI-3P

Darby

25 and the stars of heaven shall be falling down, and the powers which are in the heavens shall be shaken;

TSK - Markus 13:25

 

25

 

 

SV

26 En47 48 49 50 51 52 53 54 55  alsdan zullen zij den Zoon des mensen zien, komende in de wolken, met grote kracht en heerlijkheid.          47Dan 7:10;  48Matt 16:27;  49Matt 24:30;  50Mark 14:62;  51Luk 21:27;  52Hand 1:11;  531Thess 4:16;  542Thess 1:10;  55Openb 1:7;

KJV

26 And G2532 then G5119 shall they see G3700 the Son G5207 of man G444 coming G2064 in G1722 the clouds G3507 with G3326 great G4183 power G1411 and G2532 glory G1391 . Dan 7:10; Matt 16:27; Matt 24:30; Mark 14:62; Luk 21:27; Hand 1:11; 1Thess 4:16; 2Thess 1:10; Openb 1:7;

YLT

26 `And then they shall see the Son of Man coming in clouds with much power and glory, Dan 7:10; Matt 16:27; Matt 24:30; Mark 14:62; Luk 21:27; Hand 1:11; 1Thess 4:16; 2Thess 1:10; Openb 1:7;

WHNU

26 και G2532 CONJ τοτε G5119 ADV οψονται G3700 V-FDI-3P τον G3588 T-ASM υιον G5207 N-ASM του G3588 T-GSM ανθρωπου G444 N-GSM ερχομενον G2064 V-PNP-ASM εν G1722 PREP νεφελαις G3507 N-DPF μετα G3326 PREP δυναμεως G1411 N-GSF πολλης G4183 A-GSF και G2532 CONJ δοξης G1391 N-GSF Dan 7:10; Matt 16:27; Matt 24:30; Mark 14:62; Luk 21:27; Hand 1:11; 1Thess 4:16; 2Thess 1:10; Openb 1:7;

Darby

26 and then shall they see the Son of man coming in clouds with great power and glory; Dan 7:10; Matt 16:27; Matt 24:30; Mark 14:62; Luk 21:27; Hand 1:11; 1Thess 4:16; 2Thess 1:10; Openb 1:7;

TSK - Markus 13:26

 

Mark 8:38; Mark 14:62; Dan 7:9-14; Matt 16:17; Matt 16:27; Matt 24:30; Matt 25:31; Hand 1:11; 1Thess 4:16

2Thess 1:7-10; Openb 1:7

 

 

SV

27 En alsdan zal Hij Zijn engelen uitzenden, en zal Zijn uitverkorenen bijeenvergaderen uit de vier winden, van het uiterste der aarde, tot het uiterste des hemels.

KJV

27 And G2532 then G5119 shall he send G649 his G846 angels G32 , and G2532 shall gather together G1996 his G846 elect G1588 from G1537 the four G5064 winds G417 , from G575 the uttermost part G206 of the earth G1093 to G2193 the uttermost part G206 of heaven G3772 .

YLT

27 and then he shall send his messengers, and gather together his chosen from the four winds, from the end of the earth unto the end of heaven.

WHNU

27 και G2532 CONJ τοτε G5119 ADV αποστελει G649 V-FAI-3S τους G3588 T-APM αγγελους G32 N-APM και G2532 CONJ επισυναξει G1996 V-FAI-3S τους G3588 T-APM εκλεκτους G1588 A-APM [αυτου] G846 P-GSM εκ G1537 PREP των G3588 T-GPM τεσσαρων G5064 A-GPM ανεμων G417 N-GPM απ G575 PREP ακρου G206 N-GSN γης G1093 N-GSF εως G2193 CONJ ακρου G206 N-GSN ουρανου G3772 N-GSM

Darby

27 and then shall he send his angels and shall gather together his elect from the four winds, from end of earth to end of heaven.

TSK - Markus 13:27

 

shall he.

Matt 13:41; Matt 13:49; Matt 24:31; Luk 16:22; Openb 7:1-3; Openb 15:6; Openb 15:7

shall gather.

Gen 49:10; Matt 25:31; Matt 25:32; Joh 10:16; Joh 11:52; 1Thess 4:14-17; 2Thess 2:1

Re 7:5-9

his elect.

Mark 13:20; Mark 13:22; Jes 65:9; Matt 24:22; Matt 24:24; Matt 24:31; Luk 18:7; Rom 8:33; Kol 3:12

2Tim 2:10; 1Petr 1:2

from.

Deut 30:4; Matt 12:42

 

 

SV

28 En56 57  leert van den vijgeboom deze gelijkenis; wanneer nu zijn tak teder wordt, en de bladeren uitspruiten, zo weet gij, dat de zomer nabij is.   56Matt 24:32;  57Luk 21:29;

KJV

28 Now G1161 learn G3129 a parable G3850 of G575 the fig tree G4808; When G3752 her G846 branch G2798 is G1096 yet G2235 tender G527 , and G2532 putteth forth G1631 leaves G5444 , ye know G1097 that G3754 summer G2330 is G2076 near G1451 : Matt 24:32; Luk 21:29;

YLT

28 `And from the fig-tree learn ye the simile: when the branch may already become tender, and may put forth the leaves, ye know that nigh is the summer; Matt 24:32; Luk 21:29;

WHNU

28 απο G575 PREP δε G1161 CONJ της G3588 T-GSF συκης G4808 N-GSF μαθετε G3129 V-2AAM-2P την G3588 T-ASF παραβολην G3850 N-ASF οταν G3752 CONJ ηδη G2235 ADV ο G3588 T-NSM κλαδος G2798 N-NSM αυτης G846 P-GSF απαλος G527 A-NSM γενηται G1096 V-2ADS-3S και G2532 CONJ εκφυη G1631 V-PAS-3S τα G3588 T-APN φυλλα G5444 N-APN γινωσκετε G1097 V-PAI-2P οτι G3754 CONJ εγγυς G1451 ADV το G3588 T-NSN θερος G2330 N-NSN εστιν G2076 V-PXI-3S Matt 24:32; Luk 21:29;

Darby

28 But learn the parable from the fig-tree: when its branch already becomes tender and puts forth the leaves, ye know that the summer is near. Matt 24:32; Luk 21:29;

TSK - Markus 13:28

 

Matt 24:32; Matt 24:33; Luk 21:29-31

 

 

SV

29 Alzo ook gij, wanneer gij deze dingen zult zien geschieden, zo weet, dat [het] nabij, voor de deur is.

KJV

29 So G3779 ye G5210 in like manner G2532, when G3752 ye shall see G1492 these things G5023 come to pass G1096, know G1097 that G3754 it is G2076 nigh G1451 , [even] at G1909 the doors G2374 .

YLT

29 so ye, also, when these ye may see coming to pass, ye know that it is nigh, at the doors.

WHNU

29 ουτως G3779 ADV και G2532 CONJ υμεις G5210 P-2NP οταν G3752 CONJ ιδητε G1492 V-2AAS-2P ταυτα G5023 D-APN γινομενα G1096 V-PNP-APN γινωσκετε G1097 V-PAM-2P οτι G3754 CONJ εγγυς G1451 ADV εστιν G2076 V-PXI-3S επι G1909 PREP θυραις G2374 N-DPF

Darby

29 Thus also *ye*, when ye see these things happening, know that it is near, at the doors.

TSK - Markus 13:29

 

know.

Ezech 7:10-12; Ezech 12:25-28; Hebr 10:25-37; Jak 5:9; 1Petr 4:17; 1Petr 4:18

 

 

SV

30 Voorwaar, Ik zeg u, dat dit geslacht niet zal voorbijgaan, totdat al deze dingen zullen geschied zijn.

KJV

30 Verily G281 I say G3004 unto you G5213 , that G3754 this G3778 generation G1074 shall G3928 not G3364 pass G3928 , till G3360 G3739 all G3956 these things G5023 be done G1096 .

YLT

30 Verily I say to you, that this generation may not pass away till all these things may come to pass;

WHNU

30 αμην G281 HEB λεγω G3004 V-PAI-1S υμιν G5213 P-2DP οτι G3754 CONJ ου G3756 PRT-N μη G3361 PRT-N παρελθη G3928 V-2AAS-3S η G3588 T-NSF γενεα G1074 N-NSF αυτη G3778 D-NSF μεχρις G3360 ADV ου G3739 R-GSM ταυτα G5023 D-NPN παντα G3956 A-NPN γενηται G1096 V-2ADS-3S

Darby

30 Verily I say unto you, This generation shall in no wise pass away, till all these things take place.

TSK - Markus 13:30

 

that.

Matt 16:28; Matt 23:36; Matt 24:34; Luk 21:32

 

 

SV

31 De58 59 60 61  hemel en de aarde zullen voorbijgaan; maar Mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan.     58Ps 102:26;  59Jes 40:8;  60Jes 51:6;  61Hebr 1:11;  [Matt 24:35];

KJV

31 Heaven G3772 and G2532 earth G1093 shall pass away G3928: but G1161 my G3450 words G3056 shall G3928 not G3364 pass away G3928 . Ps 102:26; Jes 40:8; Jes 51:6; Hebr 1:11; [Matt 24:35];

YLT

31 the heaven and the earth shall pass away, but my words shall not pass away. Ps 102:26; Jes 40:8; Jes 51:6; Hebr 1:11; [Matt 24:35];

WHNU

31 ο G3588 T-NSM ουρανος G3772 N-NSM και G2532 CONJ η G3588 T-NSF γη G1093 N-NSF παρελευσονται G3928 V-FDI-3P οι G3588 T-NPM δε G1161 CONJ λογοι G3056 N-NPM μου G3450 P-1GS ου G3756 PRT-N   μη G3361 PRT-N παρελευσονται G3928 V-FDI-3P Ps 102:26; Jes 40:8; Jes 51:6; Hebr 1:11; [Matt 24:35];

Darby

31 The heaven and the earth shall pass away, but my words shall in no wise pass away. Ps 102:26; Jes 40:8; Jes 51:6; Hebr 1:11; [Matt 24:35];

TSK - Markus 13:31

 

Heaven.

Ps 102:25-27; Jes 51:6; Matt 5:18; Matt 24:35; Hebr 1:10-12; 2Petr 3:10-12

Re 20:11

my.

Num 23:19; Joz 23:14; Joz 23:15; Ps 19:7; Jes 40:8; Zach 1:6; Luk 21:33

2Tim 2:13; Tit 1:2

 

 

SV

32 Maar62 63  van dien dag en die ure weet niemand, noch de engelen, die in den hemel zijn, noch de Zoon, dan de Vader.   62Matt 24:36;  63Hand 1:7;

KJV

32 But G1161 of G4012 that G1565 day G2250 and G2532 [that] hour G5610 knoweth G1492 no man G3762 , no, not G3761 the angels G32 which G3588 are in G1722 heaven G3772 , neither G3761 the Son G5207 , but G1508 the Father G3962. Matt 24:36; Hand 1:7;

YLT

32 `And concerning that day and the hour no one hath known--not even the messengers who are in the heaven, not even the Son--except the Father. Matt 24:36; Hand 1:7;

WHNU

32 περι G4012 PREP δε G1161 CONJ της G3588 T-GSF ημερας G2250 N-GSF εκεινης G1565 D-GSF η G2228 PRT της G3588 T-GSF ωρας G5610 N-GSF ουδεις G3762 A-NSM οιδεν G1492 V-RAI-3S ουδε G3761 ADV οι G3588 T-NPM αγγελοι G32 N-NPM εν G1722 PREP ουρανω G3772 N-DSM ουδε G3761 ADV ο G3588 T-NSM υιος G5207 N-NSM ει G1487 COND μη G3361 PRT-N ο G3588 T-NSM πατηρ G3962 N-NSM Matt 24:36; Hand 1:7;

Darby

32 But of that day or of that hour no one knows, neither the angels who are in heaven, nor the Son, but the Father. Matt 24:36; Hand 1:7;

TSK - Markus 13:32

 

of.

Mark 13:26; Mark 13:27; Matt 24:36-42; Matt 25:6; Matt 25:13; Matt 25:19; Hand 1:7; 1Thess 5:2; 2Petr 3:10; Openb 3:3

neither.

Re 1:1

 

 

SV

33 Ziet64 65 66 67 68  toe, waakt en bidt; want gij weet niet, wanneer de tijd is.      64Matt 24:42;  65Matt 25:13;  66Luk 12:40;  67Luk 21:36;  681Thess 5:6;

KJV

33 Take ye heed G991, watch G69 and G2532 pray G4336 : for G1063 ye know G1492 not G3756 when G4219 the time G2540 is G2076 . Matt 24:42; Matt 25:13; Luk 12:40; Luk 21:36; 1Thess 5:6;

YLT

33 Take heed, watch and pray, for ye have not known when the time is; Matt 24:42; Matt 25:13; Luk 12:40; Luk 21:36; 1Thess 5:6;

WHNU

33 βλεπετε G991 V-PAM-2P αγρυπνειτε G69 V-PAM-2P ουκ G3756 PRT-N οιδατε G1492 V-RAI-2P γαρ G1063 CONJ ποτε G4219 PRT-I ο G3588 T-NSM καιρος G2540 N-NSM   [εστιν] G2076 V-PXI-3S εστιν G2076 V-PXI-3S Matt 24:42; Matt 25:13; Luk 12:40; Luk 21:36; 1Thess 5:6;

Darby

33 Take heed, watch and pray, for ye do not know when the time is: Matt 24:42; Matt 25:13; Luk 12:40; Luk 21:36; 1Thess 5:6;

TSK - Markus 13:33

 

Mark 13:23; Mark 13:35-37; Mark 14:37; Mark 14:38; Matt 24:42-44; Matt 25:13; Matt 26:40; Matt 26:41; Luk 12:40; Luk 21:34-36

Rom 13:11; Rom 13:12; Rom 13:14; 1Kor 16:13; Efez 6:18; 1Thess 5:5-8; Hebr 12:15

1Petr 4:7; 1Petr 5:8; Openb 3:2; Openb 16:15

 

 

SV

34 Gelijk een mens, buiten 's lands reizende, zijn huis verliet, en zijn dienstknechten macht gaf, en elk zijn werk, en den deurwachter gebood, dat hij zou waken; [Luk 19:12];

KJV

34 [For the Son of man is] as G5613 a man G444 taking a far journey G590, who left G863 his G846 house G3614 , and G2532 gave G1325 authority G1849 to his G846 servants G1401 , and G2532 to every man G1538 his G846 work G2041 , and G2532 commanded G1781 the porter G2377 to G2443 watch G1127 . [Luk 19:12];

YLT

34 as a man who is gone abroad, having left his house, and given to his servants the authority, and to each one his work, did command also the porter that he may watch; [Luk 19:12];

WHNU

34 ως G5613 ADV ανθρωπος G444 N-NSM αποδημος G590 A-NSM αφεις G863 V-2AAP-NSM την G3588 T-ASF οικιαν G3614 N-ASF αυτου G846 P-GSM και G2532 CONJ δους G1325 V-2AAP-NSM τοις G3588 T-DPM δουλοις G1401 N-DPM αυτου G846 P-GSM την G3588 T-ASF εξουσιαν G1849 N-ASF εκαστω G1538 A-DSM το G3588 T-ASN εργον G2041 N-ASN αυτου G846 P-GSM και G2532 CONJ τω G3588 T-DSM θυρωρω G2377 N-DSM ενετειλατο G1781 V-ADI-3S ινα G2443 CONJ γρηγορη G1127 V-PAS-3S [Luk 19:12];

Darby

34 [ it is] as a man gone out of the country, having left his house and given to his bondmen the authority, and to each one his work, and commanded the doorkeeper that he should watch. [Luk 19:12];

TSK - Markus 13:34

 

as a.

Matt 24:45; Matt 25:14-30; Luk 19:12-17

and to.

Rom 12:4-8; Rom 13:6; 1Kor 3:5-10; 1Kor 12:4-31; 1Kor 15:58; Kol 3:24; Kol 4:1

and commanded.

Ezech 3:17-21; Ezech 33:2-9; Matt 24:45-47; Luk 12:36-40; Hand 20:29-31

the porter.

Matt 16:19; Joh 10:3; Openb 3:7

 

 

SV

35 Zo waakt dan (want gij weet niet, wanneer de heer des huizes komen zal, [des avonds] laat, of ter middernacht, of met het hanengekraai, of in den morgenstond); [Matt 25:13];

KJV

35 Watch ye G1127 therefore G3767 : for G1063 ye know G1492 not G3756 when G4219 the master G2962 of the house G3614 cometh G2064 , at even G3796 , or G2228 at midnight G3317, or G2228 at the cockcrowing G219, or G2228 in the morning G4404: [Matt 25:13];

YLT

35 watch ye, therefore, for ye have not known when the lord of the house doth come, at even, or at midnight, or at cock-crowing, or at the morning; [Matt 25:13];

WHNU

35 γρηγορειτε G1127 V-PAM-2P ουν G3767 CONJ ουκ G3756 PRT-N οιδατε G1492 V-RAI-2P γαρ G1063 CONJ ποτε G4219 PRT-I ο G3588 T-NSM κυριος G2962 N-NSM της G3588 T-GSF οικιας G3614 N-GSF ερχεται G2064 V-PNI-3S η G2228 PRT οψε G3796 ADV η G2228 PRT μεσονυκτιον G3317 N-ASN η G2228 PRT αλεκτοροφωνιας G219 N-GSF η G2228 PRT πρωι G4404 ADV [Matt 25:13];

Darby

35 Watch therefore, for ye do not know when the master of the house comes: evening, or midnight, or cock-crow, or morning; [Matt 25:13];

TSK - Markus 13:35

 

Mark 13:33; Matt 24:42; Matt 24:44

 

 

SV

36 Opdat hij niet onvoorziens kome, en u slapende vinde.

KJV

36 Lest G3361 coming G2064 suddenly G1810 he find G2147 you G5209 sleeping G2518 .

YLT

36 lest, having come suddenly, he may find you sleeping;

WHNU

36 μη G3361 PRT-N ελθων G2064 V-2AAP-NSM εξαιφνης G1810 ADV ευρη G2147 V-2AAS-3S υμας G5209 P-2AP καθευδοντας G2518 V-PAP-APM

Darby

36 lest coming suddenly he find you sleeping.

TSK - Markus 13:36

 

he find.

Mark 14:37; Mark 14:40; Spr 6:9-11; Spr 24:33; Spr 24:34; Hoogl 3:1; Hoogl 5:2; Jes 56:10; Matt 24:48-51

Matt 25:5; Luk 21:34; Luk 22:45; Rom 13:11-14; Efez 5:14; 1Thess 5:6; 1Thess 5:7

 

 

SV

37 En hetgeen Ik u zeg, [dat] zeg Ik allen: Waakt.

KJV

37 And G1161 what G3739 I say G3004 unto you G5213 I say G3004 unto all G3956 , Watch G1127 .

YLT

37 and what I say to you, I say to all, Watch.'

WHNU

37 ο G3739 R-ASN δε G1161 CONJ υμιν G5213 P-2DP λεγω G3004 V-PAI-1S πασιν G3956 A-DPM λεγω G3004 V-PAI-1S γρηγορειτε G1127 V-PAM-2P

Darby

37 But what I say to you, I say to all, Watch.

TSK - Markus 13:37

 

I say.

Mark 13:33; Mark 13:35; Luk 12:41-46

 

 

 

 


Vorig hoofdstuk (Markus 12)
| Begin hoofdstuk | Volgend hoofdstuk (Markus 14)